Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom"

Transkript

1 Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom

2 Barnombudsmannen 2004

3 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån Inger Andersson Kagios Cecilia Sjölander, Barnombudsmannen Layout: Ateljén, SCB Foto: Omslag: Per Groth, Pressens bild Peter Hoelstad, Bertil Ericson, Ulf Palm Pressens bild Carl Fohlin Johan Hedenström, Tiofoto Mikael Nordström Personerna på bilderna i denna publikation har ingenting med textinnehållet att göra Barnombudsmannen, Statistiska centralbyrån ISBN: ISSN: SCB-Tryck, Örebro 2004:09

4 Innehåll Förord... 5 Barnen i samhället... 7 Barnens familjer...27 Barnomsorg och skola...51 Vardag och fritid Hälsa Barn i utsatta situationer Sakregister...163

5 Förord Mer än 20 procent av Sveriges 9 miljoner invånare utgörs av barn i åldern 0 till 17 år. Av alla hushåll innehåller mer än hälften barn. De flesta barnen lever med båda sina ursprungliga föräldrar men nästan vart femte barn lever med en ensamstående mamma. Att allt fler barn lever med en ensamstående förälder är en utveckling som sker inom hela EU. Livsvillkoren för barn i Sverige kan skilja sig avsevärt beroende på var man bor, var föräldrarna är födda, vilken ekonomisk situation familjen har och om barnet till exempel har ett funktionshinder. Femton procent av alla barn är själva födda utomlands eller har båda sina föräldrar födda utanför Sverige. Under de senaste åren har andelen barn som växer upp i familjer med svår ekonomisk situation minskat. Inkomstspridningen har under samma tid ökat vilket innebär att förhållandena för familjer som har en mycket svår ekonomisk situation ytterligare har försämrats och de familjer som har den allra bästa ekonomiska situationen har fått det ännu bättre. Skillnaderna i de ekonomiska förutsättningarna för barn har därmed ökat. Familjer med en ensamstående förälder eller där båda föräldrarna är utlandsfödda och som bor i en storstad har ofta en särskilt dålig ekonomi. Även familjer som har barn med funktionshinder lever ofta med en sämre ekonomisk standard på grund av högre kostnader och lägre inkomst. De flesta barnen är nöjda med sina möjligheter att kunna säga vad de tycker. Barn är framförallt nöjda med möjligheten att säga vad man vill hemma men de är ofta mindre nöjda när det gäller möjligheten att kunna påverka dem som bestämmer. Det är inte ovanligt att barn tycker att de kan säga vad de vill i skolan men de tycker inte att vuxna alltid lyssnar. Missnöjet med att inte kunna påverka i skolan ökar med barnens ålder, bland elever år är det endast 35 procent som är nöjda med det inflytande de upplever. En majoritet av barnen i skolan är positiva till skolarbetet. De tycker att det är roligt i skolan och de flesta tycker att skolan är en trevlig plats att vara på. Skoltoaletter och skolmaten är två områden där eleverna är mindre nöjda. I förskolan och på fritidshemmen har barngrupperna blivit större och personaltätheten minskat. På fritidshem har antalet barn per anställd har ökat från 8,3 år 1990 till 18,2 år Även inom förskolan där de minsta barnen befinner sig stora delar av dagen har antalet barn per anställd ökat från 4,2 år 1990 till 5,4 år Dessa stora förändringar leder naturligtvis till en förändrad arbetsmiljö både för barn och personal. Höga ljudvolymer, stress och personalomsättning är några faktorer som påverkar kvaliteten i verksamheten.

6 I Upp till 18 försöker vi att ge en bild av barns och ungs vardag i Sverige i dag. Det är både en beskrivning av förhållanden och fakta men även en redovisning av vad barn under 18 år tycker själva i en rad frågor. Den verklighet som de yngsta i samhället upplever förändras snabbt. Barndomen i dag ser helt annorlunda ut än den barndom som tidigare generationer upplevt. Om man som vuxen ska försöka sätta sig in i hur barn har det idag så kan man inte utgå från sina egna erfarenheter. Därför hoppas vi att denna faktasamling kan vara ett verktyg för dig som arbetar med barn och unga eller som på olika sätt fattar beslut som berör ett eller flera barn. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Barnombudsmannen och enheten för Demografisk analys och jämställdhetsstatistik vid Statistiska centralbyrån. I denna utgåva har de statistiska källorna varit rikare än tidigare. Den årliga demografiska statistiken om barnens familjer är fyllig. Flera aktuella undersökningar där barn och unga själva varit informanter finns med från Barnombudsmannen, Skolverket, Statens folkhälsoinstitut med flera. I boken presenteras också färska data från en undersökning där barn och unga själva svarar på frågor om sina levnadsförhållanden. Den är genomförd i anslutning till Statistiska centralbyråns löpande undersökningar av levnadsförhållanden, ULF, och min förhoppning är att denna undersökning om barns och ungas välfärd kommer att permanentas. Det behövs uppgifter från barn och unga själva i olika frågor för att ge oss vuxna ett gott beslutsunderlag. Jag hoppas att denna skrift ska kunna leda till att vi på alla nivåer i samhället familjen, skolan, kommunen, regionen och staten ska kunna fatta bättre beslut för våra barn och unga. FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn rättigheter som vi i Sverige måste försöka att bli bättre att leva upp till. För att kunna göra det måste ha kunskap om barns verkliga situation och lyssna till barns och ungas egna berättelser. Lena Nyberg Barnombudsman

7 BARNEN I SAMHÄLLET 7 Barnen i samhället Foto: Peter Hoelstad, Pressens bild Barnen i Sverige utgör en femtedel av landets hela befolkning. Totalt finns det nästan två miljoner barn i åldrarna 0 17 år. Gruppen barn är alltså stor, men samtidigt väldigt heterogen. Av alla barn är flickor och pojkar. Ungefär 15 procent av alla barn har utländsk bakgrund, dvs. de är själva födda utomlands eller har båda föräldrarna födda utomlands. Många barn bor i södra halvan av Sverige, främst kring Stockholm och Göteborg, och bara 10 procent bor i Norrland. Många barn är nöjda med sina möjligheter att säga vad de tycker. Men ju äldre barnen blir, desto mer missnöjda är de. Barn med funktionshinder har särskilt svårt att påverka sin situation.

8 8 BARNEN I SAMHÄLLET Barn i världen Nästan en tredjedel av världens befolkning är barn under 15 år. Andelen barn varierar kraftigt i olika delar av världen och är högst i Afrika och lägst i Europa. I en del europeiska länder och i Japan är mindre än 15 procent av befolkningen under 15 år. I Sverige är andelen 18 procent, något högre än genomsnittet i Europa. Andelen barn minskar på de flesta håll i världen och kommer att fortsätta att minska även framöver eftersom barnafödandet sjunker på många håll och vi lever allt längre. Barn under 15 år i världen år 2003 Miljoner barn Andel av befolkningen Totalt Pojkar Flickor Totalt Totalt % Asien % Afrika % Nordamerika % Europa % Sydamerika % Oceanien % Källa: US Bureau of Census. International Data Base Barn under 15 år i ett urval länder år 2003 Andel (%) av befolkningen Italien Japan Spanien 2003 Prognos 2015 Tyskland Estland Ryssland Finland Sverige Danmark Norge USA Kina Brasilien Sydafrika Indien Etiopien procent Källa: US Bureau of Census. International Data Base

9 BARNEN I SAMHÄLLET 9 Barn i olika åldrar Antalet födda barn har ökat sedan bottenåret 1999 och nådde år 2003 nästan De beräknas fortsätta att öka de närmaste åren. Levande födda samt prognos Tusental prognos Vanligaste födelsedagarna för barn 0 17 år april april april april april Källa: SCB, Befolkningsstatistiken Eftersom antalet födda ökar börjar nu de allra yngsta barnen bli fler igen. De har sjunkit i antal sedan mitten av 90-talet. De stora födelsekullarna runt 1990 börjar komma upp i tonåren och därför ökar antalet högstadie- och gymnasieungdomar. Antalet barn i högstadieåldern har nästan nått sin topp medan det blir en stor press på gymnasieskolorna de närmaste åren, antalet åringar beräknas öka med nästan fram till Barn i åldern 0 17 år Antal prognos år 6 9 år år år år år

10 10 BARNEN I SAMHÄLLET Flickor och pojkar, 0 17 år, tusental År Flickor Pojkar Totalt Källa: SCB, Befolkningsstatistiken Prognos Barn i olika åldrar 2003 Flickor Pojkar Totalt 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Källa: SCB, Befolkningsstatistiken

11 BARNEN I SAMHÄLLET 11 Tvillingar Drygt 3 procent av barn som föds är tvillingar eller fler. Andelen tvillingar är nästan dubbelt så hög nu som på 1970-talet. Ökningen beror på att mammorna blir allt äldre och att det blir vanligare med provrörsbefruktning (IVF). Äldre mammor får lättare tvillingar och vid IVF inplanterar man oftast flera ägg för att öka chansen att bli gravid. Sedan 1997 har andelen tvillingar varit stabil. Andelen trebarnsfödslar var som högst 1992 och Nu har de minskat och mindre än ett av tusen barn som föds kommer från en trillingfödsel eller en större barnakull. Andel tvillingar av alla födda barn, Procent År 2003 föddes flest barn på tisdagar 1. tisdag onsdag torsdag måndag fredag lördag söndag Levande födda , ensamfödda, tvillingar och minst trillingar År Ensamfödda Tvillingar Minst Totalt Tvillingar Minst trillingar (%) trillingar (%) ,2 0, ,3 0, ,5 0, ,7 0, ,7 0, ,8 0, ,9 0, ,2 0, ,2 0, ,3 0, ,2 0, ,2 0, ,1 0, ,3 0,06 Källa: SCB, Befolkningsstatistiken

12 12 BARNEN I SAMHÄLLET Barn i olika delar av landet De flesta barnen bor i södra halvan av Sverige, främst i områdena kring Stockholm och Göteborg. Bara 10 procent bor i Norrland. Barn 0 17 år i Sveriges åtta riksområden 2003 Totalt Flickor Pojkar Andel Stockholm Västsverige Östra Mellansverige Sydsverige Småland med öarna Norra Mellansverige Övre Norrland Mellersta Norrland Totalt Källa: SCB, Befolkningsstatistiken Barn med utländsk bakgrund Ungefär 15 procent av alla barn i Sverige har utländsk bakgrund dvs. de är födda utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Bland de yngsta barnen är nästan inga själva födda utomlands medan det bland de äldsta barnen är 10 procent. De med en eller två föräldrar födda utomlands är flest bland de yngre barnen. Barn med utländsk och svensk bakgrund Procent Ålder Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Samtliga* Därav: Därav: Utrikes Födda i Sverige Födda i Sverige födda med båda med en förälder Båda föräldrar föräldrar födda född födda i Sverige utomlands utomlands 0 år år år år år * P.g.a. avrundningar kan summan avvika från 100. Källa: SCB, Befolkningsstatistiken

13 BARNEN I SAMHÄLLET 13 Ålderspyramid för barn 0 17 år, 2003 Flickor Pojkar tusental tusental båda föräldrar födda i Sverige en förälder född utomlands och en i Sverige båda föräldrar födda utomlands Utrikesfödda Källa: SCB, Befolkningsstatistiken Andelen barn med utländsk bakgrund varierar i olika delar av landet. I hälften av landets kommuner är andelen med utländsk bakgrund mindre än 8 procent. Det är i huvudsak kommunerna i norra Sverige där andelen med utländsk bakgrund är låg. I Jämtland är andelen inte högre än 4 procent i någon kommun och i Älvdalen är andelen bara 1 procent. Haparanda och Övertorneå är några undantag. Där finns en större andel barn med utländsk bakgrund, nästan alla av dem har finskt ursprung. Barn med utländsk bakgrund bor främst i storstäderna och deras förorter. I Malmö har 40 procent av barnen utländsk bakgrund och i Botkyrka är 47 procent. En gång när vi lekte pussleken blev en kille kär i mig. Då sa han till sist att han älskade mig. Flicka, 7 år

14 14 BARNEN I SAMHÄLLET Barn 0 17 år med utländsk bakgrund, procent (74) 8 10 procent (71) 1 7 procent (145) Kommuner med högst respektive lägst andel barn 0 17 år med utländsk bakgrund Botkyrka 47 Älvdalen 1,1 Malmö 40 Nordmaling 1,6 Södertälje 35 Berg 1,8 Haparanda 32 Ovanåker 2,1 Landskrona 29 Essunga 2,3 Källa: SCB, Befolkningsstatistiken Ser man på mindre områden, som församlingar, är utländsk bakgrund än mer varierande. I storstäderna, och särskilt i Malmö, är det stora skillnader mellan olika församlingar. Där är andelen med utländsk bakgrund som mest 84 procent och bara 4 procent där den är lägst. Ofta är det många olika kulturer som samlats i mindre områden. I Kista församling i Stockholm är till exempel 92 länder representerade bland de ungefär 800 barn som är födda utomlands.

15 BARNEN I SAMHÄLLET 15 Ursprung De flesta barn som har en koppling till ett annat land än Sverige har en förälder född i ett annat land. Det vanligaste är att den föräldern är född i ett nordiskt land, det gäller nästan 40 procent av barnen med en förälder född utomlands. Bland barnen som själva är födda utomlands eller de vars föräldrar båda är födda utomlands är andelen med nordiskt ursprung lägre. De flesta har då en koppling till före detta Jugoslavien, Irak, Turkiet och Iran. De största ursprungsländerna bland barn födda utomlands och barn med någon utrikes född förälder Barn och ungdomar 0 17 år 2002 Samtliga Därav: Utrikes Barn födda i Sverige födda med båda föräldrar en förälder född utomlands efter barn födda moderns faderns utomlands födelseland födelseland Finland Jugoslavien Irak Turkiet Iran Norge Bosnien- Hercegovina Libanon Polen Danmark Chile Syrien Somalia Tyskland Afghanistan Övriga länder Samtliga *Barn födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands är uppdelade efter moderns födelseland. Källa: SCB, Barn och deras familjer 2002 (Demografiska rapporter 2003:7)

16 16 BARNEN I SAMHÄLLET Jämfört med 1999 är fler utrikes födda barn från Irak, Norge, Tyskland och Afghanistan och färre från före detta Jugoslavien, Iran, Libanon och Chile. De största födelseländerna för utrikes födda barn 0 17 år Irak Jugoslavien Bosnien-Hercegovina Iran Norge Somalia Tyskland Finland Afghanistan Libanon Danmark Turkiet Polen Chile Syrien Övriga länder Samtliga Källa: SCB, Barn och deras familjer 2002 (Demografiska rapporter 2003:7) Barn och deras familjer 1999 (Demografiska rapporter 2000:2) Barn med funktionshinder År 1996 beräknades 13 procent av alla barn och ungdomar i åldern 2 17 år ha någon långvarig sjukdom eller något lindrigt till svårt funktionshinder. Det motsvarar ungefär barn. Socialstyrelsen har i sin lägesrapport om handikappomsorgen koncentrerat sig på barn och ungdomar med en eller flera funktionshinder. Här uppskattas antalet till ca De största grupperna är utvecklingsstörning, rörelsehinder och autism. På senare år har gruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder vuxit. Hit räknas barn med autism och ADHD. Barn och ungdomar i åldern 2 17 år som har något funktionshinder År Antal Autism Uppgiften baseras på uppskattat antal klara fall av autism, de varierar från 4 barn/ till 12 barn/ Men forskare är överens om att gruppen barn med autistiska drag är tiofalt större. Aspergers syndrom förekommer hos 40/ födda barn och ytterligare 20 barn/ uppvisar varierande grad av autistisk beteende.

17 BARNEN I SAMHÄLLET 17 Synskada Länen rapporterar kontinuerligt till barnsynskaderegistret i Lund. Enligt Nordiska Hälsovårdshögskolans enkätundersökning har 0,7 procent (ca ) i gruppen 2 17 år en måttlig synskada och 0,1 procent (ca 1 800) en svår synskada. Talfel Rörelsehinder Avser barn med måttliga till svåra rörelsehinder. RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, uppskattar att barn och unga i åldern 0 20 år har något rörelsehinder (även lindriga). Hörselskada Därav uppskattas vara gravt hörselskadade eller döva. Läs- och skrivsvårigheter Andelen skolbarn med svårare läs och skrivsvårigheter uppskattas vanligen till 5 10 procent och när lättare läs- och skrivsvårigheter inkluderas till 20 procent. Källa: Hjälpmedelsinstitutet, Så många barn... har någon långvarig sjukdom eller något funktionshinder Antalet barn 2 17 år med utvecklingsstörning uppskattas till ca (eller 0,4 0,5 procent av befolkningen) om man använder en administrativ definition vilken avser personer som går i särskola eller får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Om den psykologiska definitionen används, som innefattar personer med IQ under 70, stiger det uppskattade antalet till ca barn (eller 2 3 procent av befolkningen) 2 17 år. Källa: Hjälpmedelsinstitutet Begreppen funktionshinder och handikapp År 1980 antog Världshälsoorganisationen (WHO) en internationell klassificering av skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp. Ofta används begreppen funktionshinder och handikapp synonymt. Men enligt WHO:s definition finns en viktig skillnad. Funktionshindret (eller funktionsnedsättningen) avser den begränsning i individens funktionsförmåga som är följden av en skada eller sjukdom. Men handikappet avser de negativa följderna av funktionshindret i förhållandet mellan individen och dennes omgivning. Handikapp är därför inte en egenskap hos en enskild person utan förhållandet mellan funktionshindret och personens omgivning. Därmed är handikapp något relativt och det uppstår i samspelet mellan individen och den omgivande miljön. Källa: Från Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. United Nations, Utrikesdepartementet, Socialdepartementet 1995

18 18 BARNEN I SAMHÄLLET Barn i nationella minoriteter I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De omfattas av en särskild politik som går ut på att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så de hålls levande. För samerna finns även en särskild samepolitik, eftersom samerna är urbefolkning i Sverige. Källa: Nationella minoriteter och minoritetsspråk, Justitiedepartementet, 2003 Det är svårt att veta hur många barn som tillhör dessa minoriteter då det inte är tillåtet att samla in statistik över etnisk tillhörighet. Men det finns uppskattningar om antalet i hela befolkningen. Räknar vi med att andelen barn är lika stor i minoriteterna som i hela befolkningen finns det knappt barn som tillhör någon av minoriteterna. En del av dessa återfinns bland barn och unga med utländsk bakgrund. Uppskattat antal barn 0 17 år i de fem nationella minoriteterna Judar ca Romer ca Samer Sverigefinnar ca Tornedalingar ca Källa: Integrationsförvaltningen, Stockholms Stad, Ensamma flyktingbarn Med ensamma flyktingbarn avses barn som söker asyl i Sverige utan legala vårdnadshavare. Antalet ensamma flyktingbarn har ökat de senaste åren. År 2003 kom de flesta barnen från Somalia, Irak, Afghanistan samt Serbien och Montenegro, nästan 300 av samtliga ensamma flyktingbarn kom från dessa länder. Nästan dubbelt så många pojkar som flickor söker asyl i Sverige. Även bland vuxna är det en mycket större andel män än kvinnor som kommer. Ensamma flyktingbarn 0 17 år År Flickor Pojkar Samtliga År Flickor Pojkar Samtliga Källa: Migrationsverket

19 BARNEN I SAMHÄLLET 19 Adoptivbarn Drygt 1000 barn adopterades under år Det har varit ungefär lika många adoptioner per år sedan slutet av 1980-talet. Nästan alla av de adopterade barnen är födda utomlands. Endast ca 70 barn födda i Sverige adopterades De flesta är också ganska små när de adopteras. Nästan 80 procent av barnen som adopterats är under 3 år. Utlandsadoption var vanligast från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet. Av de stora kullarna utlandsadopterade är de flesta över 18 år nu. Antalet adopterade barn har halverats de senaste 10 åren och det finns idag ca utrikes adopterade barn. Flickorna är fler än pojkarna. Det beror på att det från en del länder kommer många fler flickor. Det finns mer än dubbelt så många flickor som pojkar adopterade från Indien och bland dem från Kina är nästan alla flickor. De största ursprungsländerna är Colombia, Indien och Sydkorea, men det varierar i olika åldersgrupper. Bland de yngsta barnen är Kina och Vietnam de vanligaste länderna. Hemmaboende adoptivbarn 0 17 år Antal 0 5 år 6 12 år år 0 17 år Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Totalt Colombia Sydkorea Indien Vietnam Kina Polen Sri Lanka Ryssland Brasilien Thailand Rumänien Chile Etiopien Bolivia Indonesien Övr. länder Samtliga Källa: SCB, Barn och deras familjer 2002 (Demografiska rapporter 2003:7) Tonårsgraviditeter och aborter Antalet tonårsgraviditeter har ökat på senare år. Sedan 1994 har antalet graviditeter ökat från 1,2 per 100 flickor till 1,8 år År 2003 gick antalet tonårsgraviditeter ner för första gången på flera år och ligger nu på 1,7 per 100 flickor. Längre tillbaks i tiden var tonårsgraviditeter vanligare. I mitten av 1970-talet var antalet nästan dubbelt så högt som nu, främst var det födslarna som var fler. Även kring 1990 låg tonårsgraviditeterna högt, på ungefär samma nivå som idag.

20 20 BARNEN I SAMHÄLLET Graviditeter per 100 flickor år Antal per 100 flickor 3,0 2,5 2,0 1,5 Graviditeter 1,0 Aborter 0,5 Födslar 0, Not. Antalet graviditeter uppskattas genom att lägga ihop antalet aborter och antalet födslar. År Aborter Födslar Graviditeter ,11 0,84 2, ,31 0,38 1, ,98 0,22 1, ,45 0,31 1, ,98 0,21 1, ,33 0,19 1, ,40 0,17 1, ,60 0,18 1, ,53 0,18 1,7 Källa: SCB, Befolkningsstatistiken samt Socialstyrelsen Vi skulle behöva en skolsyster som är en man. Det är lättare som kille att prata med en man, om saker som bara killar förstår. Tjejer är inte så smarta på killfrågor. Vad vet skolsyster? Hon har inte varit kille direkt. Pojke, 12 år

21 BARNEN I SAMHÄLLET 21 Graviditeter per 100 flickor år i de nordiska länderna År 2002 Land Aborter Födslar Graviditeter Danmark 1,38 0,67 2,1 Finland 1,61 0,80 2,4 Island * 2,14 2,37 4,5 Norge 1,69 1,01 2,7 Sverige 2,51 0,70 3,2 Uppgifterna från Island gäller år 1999 Källa: Läkartidningen nr , s och respektive statistikbyrå. Jämfört med de andra nordiska länderna är antalet aborter högt. Men bland många andra länder i Europa och i USA och Kanada är aborter vanligare. Källa: Läkartidningen nr , s I USA var antalet aborter 2,8 per 100 flickor i åldern år. Antalet födslar är mycket högre i USA, kring 5 födslar per 100 flickor. Källa: Teen pregnancy (2002), The Guttmacher Report Tonårsföräldrar De flesta graviditeter bland tonårsflickor slutar i abort, det är väldigt ovanligt att få barn i dessa åldrar. Bland pojkar är det ännu ovanligare att bli förälder i tonåren, under 100 pojkar blir pappa varje år. De flesta av dessa flickor och pojkar är 17 år när de får barn själva. År 2003 gällde det ca två tredjedelar av både flickorna och pojkarna. Flickor och pojkar, år, som blivit föräldrar Antal Flickor Pojkar Källa: SCB, Befolkningsstatistiken

22 22 BARNEN I SAMHÄLLET Rättvisa Många barn upplever orättvisor mellan barn i Sverige och barn i fattiga länder. Över hälften av flickor mellan 13 och 15 år är inte nöjda. De yngre barnen är mindre missnöjda. Mest nöjda är de yngsta pojkarna. Vad tycker du om rättvisa mellan barn i Sverige och barn i fattiga länder? Flickor och pojkar 7 15 år Inte nöjd 60 Varken eller 40 Nöjd år år år Alla åldrar 7 9 år år år Alla åldrar Flickor Källa: Barnombudsmannen, Rätten att komma till tals, 2002 Pojkar När det gäller rättigheter för barn och unga i Sverige är de flesta nöjda. Det gäller ungefär 70 procent av både flickor och pojkar. De äldre barnen är mer missnöjda och är också i högre utsträckning varken nöjda eller missnöjda. Källa: Barnombudsmannen, Rätten att komma till tals, 2002 Inflytande De flesta barn är nöjda med sina möjligheter att säga vad de tycker. Mellan 85 och 90 procent av barnen mellan 7 och 15 år kan säga vad de tycker hemma. När det gäller att säga vad de tycker till de som bestämmer i samhället är det färre som är nöjda, särskilt bland de äldre barnen, men de som är nöjda är ändå i majoritet. Minst nöjda är åringar, där 52 procent av flickorna och 60 procent av pojkarna är nöjda med sina möjligheter att säga vad de tycker. Källa: Barnombudsmannen, Rätten att komma till tals, 2002

23 BARNEN I SAMHÄLLET 23 De flesta får vara med och bestämma hemma när det handlar om något som gäller dem själva. 85 procent av åringarna och 90 procent av åringarna säger att de alltid eller ofta får vara med och bestämma. Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden 2001/2001 Inflytande och funktionshinder Barn med funktionshinder har ofta svårare än andra barn att påverka sin situation. Det visar en undersökning gjord 1999 bland barn med funktionshinder och deras föräldrar. Det är speciellt när det gäller kontakter med kommunen och försäkringskassan som man upplever att man har litet inflytande. Ungefär hälften av familjerna ansåg att de hade litet eller inget inflytande i kommunala beslut och försäkringskasseärenden. I skolan är det bättre, där hade 71 procent mycket eller ganska mycket inflytande. De familjer som har barn med svåra funktionshinder är minst nöjda med insatserna. Missnöjet stiger också med barnets ålder. Källa: Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, 1999 En enkät till handikappråden i kommuner och landsting om barnperspektivet i verksamheten genomfördes av Barnombudsmannen Den visar att endast 25 procent av handikappråden i kommuner och landsting har behandlat barnfrågor under 2002 och På frågan Har handikappråden inhämtat synpunkter från barn och unga med funktionshinder? svarar nästan 50 procent av landstingsrådens handikappråd ja, medan 27 procent av de kommunala handikappråden svarar ja. De kommunala handikappråden tar oftast in synpunkter genom företrädare för handikapporganisationerna. Landstingens handikappråd har i större utsträckning tagit in synpunkter direkt från barn och unga än handikappråden i kommunerna. Källa: Barnperspektiv i handikappråden en undersökning bland handikappråd inom landsting och kommuner, Barnombudsmannen rapporterar BR2004:04. Samhälle och föreningsliv Ungefär 40 procent av åringarna, 60 procent av åringarna och 75 procent av åringarna följer med i nyheterna, via TV, radio eller tidningar, flera dagar i veckan eller oftare. Det finns en tendens till att pojkar oftare följer med i nyheterna varje dag. Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden 2001/2002 De flesta barn tycker att de har möjlighet till föreningsliv. Ungefär två tredjedelar av flickor och pojkar mellan 7 och 15 år är nöjda med sina möjligheter att vara med i föreningar. Källa: Barnombudsmannen, Rätten att komma till tals, 2002

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Separation mellan föräldrar

Separation mellan föräldrar 54 Separation mellan föräldrar Se tabellerna 5 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller År 2001 berördes omkring 52 000 barn av en separation mellan föräldrarna. Då är separationer t.o.m. det år barnen

Läs mer

4. Föräldrar och syskon

4. Föräldrar och syskon 4. Föräldrar och syskon Inledning Barn som bor hos båda sina föräldrar Omkring tre fjärdedelar av alla ursprungliga barn, 74 procent, är skrivna tillsammans med båda sina föräldrar (se tabell 4.2). Vi

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN och deras familjer 2006 Utgivna publikationer om barn från och med 1999 i serien Demografiska rapporter 1999:3 Barn och deras familjer 1998 2000:2 Barn och deras familjer

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM BARN och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2003:1.2

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

6. Barn vars föräldrar avlidit

6. Barn vars föräldrar avlidit Barn och deras familjer 2004 Under år 2004 förlorade knappt 1 000 barn i åldrarna 0 17 år sin biologiska mamma och 2 200 sin biologiska pappa. 16 barn miste båda sina föräldrar. I procent räknat blir andelen

Läs mer

1. Barnfamiljerna. Barnfamiljen. Familjernas storlek Antal barn i olika familjetyper 2003

1. Barnfamiljerna. Barnfamiljen. Familjernas storlek Antal barn i olika familjetyper 2003 1. Barnfamiljerna Det fanns drygt en miljon barnfamiljer i Sverige i slutet av år 2003. I dessa familjer fanns det barn mellan 0 och 17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna 18 21 år räknas

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Föräldrar och syskon

Föräldrar och syskon 32 Föräldrar och syskon Se tabellerna 4 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Trots att många barn inte bor med båda sina biologiska föräldrar har ändå de flesta tillgång till både mamma och pappa.

Läs mer

Barn vars föräldrar avlidit

Barn vars föräldrar avlidit Barn vars föräldrar avlidit 69 Se tabellerna 6 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Varje år är det några tusen barn som förlorar biologiska föräldrar genom dödsfall. Knappt 1 000 barn förlorade

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

2: TEXTER OCH DIAGRAM

2: TEXTER OCH DIAGRAM Sveriges nästan två miljoner barn i åldrarna 0 17 år utgör en femtedel av landets hela befolkning. Över100 000 barn är födda utomlands och ytterligare 160 000 barn har föräldrar som båda är födda utomlands.

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Barn och familj. Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström

Barn och familj. Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström 23 Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström Barn och familj Livets olika skeden innebär olika familjer. Barndomens uppväxtfamilj avlöses av ungdomens flytt från föräldrahemmet till eget boende och egen

Läs mer

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 Stor variation i antalet födda År 1999 föddes 88 173 barn, 42 943 flickor och 45 23 pojkar. Man måste gå tillbaka ända till 193-talets krisår för att hitta ett

Läs mer

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Sveriges framtida befolkning 2015 2060 Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv Barn och deras familjer 2004 Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar. Genom arbete under framförallt lov skaffar

Läs mer

Barnens tid med föräldrarna

Barnens tid med föräldrarna Barnens tid med föräldrarna Demografiska rapporter 2004:1 Statistiska centralbyrån 2004 Demographic reports 2004:1 Time children spend with their parents Statistics Sweden 2004 Tidigare publicering Previous

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning

och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografi med barn och familj BARN och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2002:2

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53%

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53% Barnfamiljerna 9 I Sverige finns drygt en miljon barnfamiljer (1,07 miljoner) med hemmaboende barn i åldrarna 0 17 år. Många ungdomar bor hemma även sedan de fyllt 18 år. Räknar vi in familjer med hemmaboende

Läs mer

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män Befolkning Befolkningens utveckling 189 9 Antal i 1 -tal och folkökning ( ) Folkmängd Levande födda Döda 189 8 317 5 8 1 1 19 3 898 7 7 39 39 195 3 535 3 5 5 35 35 197 5 3 5 57 37 3 19 198 1 7 5 5 199

Läs mer

Bilaga 3. Redovisning av familjer

Bilaga 3. Redovisning av familjer Bilaga 3. Redovisning av familjer I denna publikation har vi använt SCB:s befolkningsregister för att belysa barns familjeförhållanden. Uppgifter från olika urvalsundersökningar har använts för att belysa

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer Förbättrad statistik om barn och deras familjer Karin Lundström Anna Nyman facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter NY STATISTIK OM BARN SCB:s statistik om barn och deras familjer SCB publicerar årlig

Läs mer

och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER

och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER Demografi med barn och familj BARN och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist

Asylsökande. Anna Eriksson Arne Holmqvist 37 Asylsökande Anna Eriksson Arne Holmqvist Asylansökningar och flyktinginvandring reflekterar händelser i omvärlden; den vanligaste anledningen till flykt är väpnad konflikt i hemlandet. Sverige har tagit

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Om barnens föräldrar förvärvsarbetar eller inte är av central betydelse för barnens dagliga liv. Dels påverkar det i hög grad familjens ekonomi, vilket

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

1. Barnfamiljerna. Familjetyp

1. Barnfamiljerna. Familjetyp 1. Barnfamiljerna Familjetyp och sammanboendeform I slutet av 1999 fanns i Sverige drygt en miljon familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0-17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna 18-21

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp

Födda. Nästan födda. Definitioner och begrepp SCB Befolkningsstatistik del 3, 2003 Nästan 100 000 födda För fjärde året i rad ökade antalet födda. Under 2003 föddes 99 157 barn, varav 51 114 pojkar och 48 043 flickor. Det är en ökning med 3 342 sedan

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 33 3 Födda Ökat antal födda Antalet födda barn ökade för tredje året i rad. Under 2002 föddes 95 815 barn, vilket är en ökning med 4 349 sedan året innan. För första

Läs mer

HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer

HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer Dagens bostadsbyggande utgår från den allt mer sällsynta kärnfamiljen. Statistik för olika hushållstyper visar i dag på tendenser som avviker från heteronormen.

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Adoptioner. www.scb.se

Adoptioner. www.scb.se Adoptioner Vid utgången av 2010 var 74 614 kvinnor och 64 631 män adopterade. De flesta, 6 av 10, är födda i Sverige men åtta av tio adopterade som är födda efter 1970 är född utomlands. Under 2010 adopterades

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En god levnadsstandard 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En god levnadsstandard... 3 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer...

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Övergången till utbildning och arbete: Hur går det för ensamkommande barn i Sverige? Nordisk toppmøte om enslige mindreårige barn och unge Oslo 27-28 april 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 BV/PI 2008-10-27 1(11) Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet. Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet

Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet. Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet Befolkningsprognos 213-26 Varje år Ålder, kön och födelseland Till år 26 i publikationerna, 211

Läs mer