Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. Doaibmačilgehus ja Jahkečilgehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. Doaibmačilgehus ja Jahkečilgehus"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Doaibmačilgehus ja Jahkečilgehus

2 Innehållsförteckning: Verksamhetsberättelse 2012 Sid 3-4 Teaterchefen sammanfattar året Sid 5 Organisation, Giron Sámi Teáhter, idéell förening Sid 6 Styrelsen Sid 7 Finansiering Sid 8-9 Personal Sid 9-10 Föreställningar Sid 11 Tärnaby, barn- och ungdomsverksamhet Sid Övrig verksamhet Sid 14 Samarbeten Sid 15 Föreställningsstatistik Sid 16 Slutord från styrelsen Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Sid 1 Förvaltningsberättelse Sid 2 Resultaträkning Sid 3 Balansräkning/ tillgångar Sid 4 Balansräkning/ eget kapital och skulder Sid 5 Tilläggsupplysningar Sid 6-7 Noter Sid 8 Underskrifter 1-2 Revisionsberättelse V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 2

3 EN SAMMANFATTNING AV TEATERÅRET Under 2013 har vi producerat två egna föreställningar samt ägnat mycket tid och kraft åt att både ekonomiskt och praktiskt förbereda de stora samarbetsprojekt som går av stapeln under Umeås kulturhuvudstadsår Vi har lyckats öka finansieringen stort genom bidrag från både Eu:s interregionala fond samt från Postkodlotteriet. Pengar som är knutna till sceniska projekt som når sin publik under 2014 men som behövts i förberedelserna redan i år. Våra produktioner Annorlunda och SMS från Soppero har främst varit inriktade på att nå en ungdomspublik men vi märker att vuxna också gärna tar del av dessa berättelser. Kanske för att vi, enligt vår planering, har lyckats med att använda de samiska språken i högre utsträckning än tidigare och på ett sätt som skapar nyfikenhet och stolthet. Men också för att de här historierna måste berättas, de fyller ett starkt behov av att man behöver bli sedd och bekräftad i det samiska samhället. Det finns också ett svenskt nationellt intresse av att få en djupare kunskap om historiska händelser som påverkat vårt samhälle men som inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Annorlunda har, förutom att vara en scenkonstproduktion, också inneburit kompetensutveckling för skådespelare och tekniker som på ett synnerligen kreativt sätt arbetat med hela processen tillsammans med mig som regissör. Text, musik, ljus och ljudidé växte fram under arbetets gång. SMS från Soppero har också inneburit vidare utveckling av några mindre erfarna skådespelare, med en regissör som valts bland annat för sitt pedagogiska arbetssätt. De senaste åren har vi ett arbetat med ett gäng skådespelare som fått både scenisk erfarenhet och språkutbildning. Nu fattas bara större resurser för att kunna erbjuda fler kontinuerlig sysselsättning inom den samiska scenkonsten. En nödvändighet för att uppfylla vårt uppdrag, inte minst vad gäller de samiska språken. Detta år har också präglats av arbetet med att förändra och utveckla vår organisation. Det går inte fort, många berörda instanser ska med på båten och vi arbetar i en kulturpolitisk kontext där ingen egentligen har ett självklart ansvar för att den samiska teatern ska finna en ny och fungerande form. Vi är idag, organisatoriskt, en liten ideell förening vars existens inte försvaras av någon tydlig ägare. Jag menar att teatern behöver ett starkt svenskt/samiskt samarbete för att säkra legitimitet och ekonomi in i framtiden. Styrelsens förslag till ny organisation som innebär att vi skulle bli en nationalscen där sametinget och kulturdepartementet skriver vårt uppdrag men kulturdepartementet i övrigt ansvarar för teatern, är ett steg i den riktningen. Det innebär också en förhoppning om att fler kommuner, regioner och landsting ska samarbeta med teatern för att säkra att vi får avsättning för samiska scenkonstproduktioner i vårt land men också i Norden, Europa och andra urfolksländer. Det pratas om vikten av ett mångfaldsperspektiv. Det är dags att säkra att den samiska kulturen får sin rättmätiga plats bland övriga röster. Vår publik växer och breddas. I dag är vi självklart efterfrågade av många arrangörer i hela norra Sverige men också söderut. Både sameföreningar, riksteaterföreningar och kommuner samarbetar med oss. Annorlunda har varit så uppskattad att vi inför 2014 har sålt 15 föreställningar till Scenkonst Sörmland vilket innebär att ca 1000 skolbarn där får en liten inblick i samisk kultur, språket och samhället. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 3

4 Även i år har vi fått en utmärkelse! SMS från Soppero blev en fantastisk framgång och fick Publikens pris/bästa föreställning i Norrland, av Nummer.se. Det här visar att vi berättar historier som berör starkt. Utifrån våra strukturella och ekonomiska förutsättningar anser jag att vi fyller vårt uppdrag väl i dag, men det är klart att vi vill sätta ribban ännu högre inför framtiden. Så därför avslutade vi 2013 med ett startskott! En workshopsvecka för Mon lean duhát jagi/ Jag är tusen år, där alla som medverkar i det projektet 2014, samlades för att skapa en gemensam kunskaps och erfarenhetsgrund för de kommande repetitionerna i jan o feb blir ett år som inte går av för hackor! Tack redan nu till alla våra partners som bidragit till att samisk scenkonst kommer att nå publiken från Kautokeino, Norge och Utsjok, Finland i norr, till Göteborg, Sverige i söder med en och annan mellanlandning i Stockholm och på Åland. Och så till sist, ett särskilt stort tack för det här året till alla medarbetare som varje dag, på kontoret, på scenerna och resandes på vägarna, lägger ner ett stort engagemang och ett fantastiskt arbete! Lena Engqvist Forslund Teaterchef V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 4

5 ORGANISATION GIRON SÁMI TEÁHTER IDÉELL FÖRENING Giron sámi teáhter är organiserad som en ideell förening som för närvarande har tolv medlemmar. Kiruna kommun Storuman kommun Norrbottens läns landsting Region Västerbotten SSR (svenska samernas riksförbund), STS (sámi teahter searvi) Sameätnam. Kiruna sameförening Vadtejen saemiej sijte Stockholms sameförening Såhkie, Umeå sameförening Västernorrlands sameförening Giron sámi teáhters styrelse 2013 Styrelsen har sex ledamöter med personliga suppleanter Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Sara Larsson Sylvia Simma samiska org. Vice ordför. Siv Gunillasson Ragnhild Nilsson Kiruna Kommun Simon Marainen Ylva Maria Pavval samiska org. Ninna Loughlin, RegionVästerbotten t.o.m. okt 2013 Maivor Johansson NLL Ola Stinnerbom Ada Jurgensson STS Peter Åberg Ulf Vidman Storumans kommun Facklig representant Valberedning Ellen Marit Labba Peter Fankki, sammankallande Hanna Röner Kaisa Huuva Arvoden Årsarvode ordförande Årsarvode vice ordförande Sammanträdesarvode kr kr 360 kr Milersättning, traktamenten och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt gällande regler. Antal genomförda styrelsemöten under året: 7 ordinarie, varav 3 var telefonmöten. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 5

6 FINANSIERING Giron Sámi Teáhter finansieras genom anslag från staten, kommuner och landsting. De statliga medlen distribueras via sametinget som också beslutar om bidragets storlek. Staten/Sametinget Norrbottens läns landsting Region Västerbotten Kiruna kommun Storumans kommun Teatern söker också kontinuerligt extra medel till särskilda projekt. Under 2013 fick teatern bidrag för turné med SMS från Soppero om ca SEK från Nordisk Kulturfond. Vi har också sökt och fått beviljat medel från Postkodlotteriet; SEK samt EU:s regionala fond; SEK, för projekt som startar 2013 och avslutas/redovisas Umeå 2014 bidrar med SEK genom projektet Rock-Art in Sápmi. Norrscen har bidragit med SEK i turnéstöd. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 6

7 PERSONAL Teaterchef Lena Engqvist Forslund Tills vidareanställningar Mårten Eliasson Ellen Marit Labba Marita Koivisto Eklund tekniker producent/löneadministratör administratör/producent Visstidsanställd, administrativ Anna Öman marknadsföring/sälj Susanna Lörstrand-Unga vik. producent Sandra Truedsson produktionsassistent Årskontrakt, konstnärlig Anna Åsdell skådespelare Pjäskontrakt Lena Mossegård Lotta Nilsson Ulla Dahlström Vibeke Oskal Albin Grenholm Maxida Märak Paul Ol Jona Utsi Janne Pihlaja Mimi Märak Henrik Gustafsson Marja Lisa Thomasson regissör scenograf/kostymör scenograf skådespelare skådespelare skådespelare skådespelare ljustekniker produktionsassistent skådespelare skådespelare Arvoderad personal och köpta tjänster, administrativ Revisionstjänst Karin Rensberg-Ripa Maidi Steinfjell Persson Per Josef Idivuoma Ylva Gustafsson revision och bokslut översättning språkcoach intervjuer intervjuer Arvoderad personal och köpta tjänster, konstnärlig Erik Norberg Ann-Helen Laestadius Leammuid Biret Rávdná Erling Fredriksson Svante Henrysson Ninna Tersman Anne Wuolab manus manus teaterpedagog kompositör kompositör dramaturg manuscoach/reserch V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 7

8 Erik Nordlander Tira Blixt Lars Thulin Ola Stinnerbom Aino Hivand Britta Marakatt Labba Elle Sofe Henriksen Anders Rimpi Liselotte Wajstedt ljusdesign maskör fotograf masktillverkning och kostymidé rekvisita kostymör koreograf ljuddesign bilder/projektioner Arvoderad personal och köpta tjänster, övrigt HH-städ Kenny Hansson Matti Eklund Johannes Marainen Anne-Gáren Haetta Tord Lundberg-Tuorda städning bygg teknik föreläsare föreläsare föreläsare V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 8

9 FÖRESTÄLLNINGAR Annorlunda/Sierrelaakan Skådespelare: Anna Åsdell Manus: Anna Åsdell och Lena Engqvist Forslund Regi: Lena Engqvist Forslund Musik: Mårten Eliasson och Anna Åsdell Ljud och teknik: Mårten Eliasson Inspiration, masktillverkningoch kostymidé: Ola Stinnerbom Översättning: Malin Rensberg-Ripa Språkcoach: Maidi Steinfjell Persson Intervjuer: Per Josef Idivuoma och Ylva Gustafsson Producent: Marita Koivisto Eklund Urpremiär: 19 mars 2013 Språk: sydsamiska, svenska Spelperiod: Våren 2013 Föreställningslängd: ca 50 min Antal föreställningar: 39 Publik: 2274 Foto:Anna Öman En föreställning om fem olika människor. Alla annorlunda på sitt sätt. Hur skulle det se ut om ingen var annorlunda. Hur olik får man vara? Är någon värd mer respekt än den andra? Detta är frågor vi ställer i föreställningen som har spelats runt om i skolorna och äldreboenden i Sverige. För skolungdomar erbjöd vi ett pedagogiskt efterarbete där vi arbetade med reflektioner på temat tolerans och olikheter. Vi menar att allt arbete mot diskriminering och för jämställdhet börjar med att man själv måste ta reda på sina egna värderingar. De värderingar som också visar sig i handling. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 9

10 SMS från Soppero Manus: Ann-Helen Laestadius Dramaturg: Ninna Tersman Regissör: Lena Mossegård Scenograf/Kostymör: Lotta Nilsson Kompositör: Erling Fredriksson Ljussättare: Erik Nordlander Maskör: Tira Blixt Ljud- och bildtekniker: Mårten Eliasson Ljustekniker: Janne Pihlaja Snickare: Kenny Hansson Sömnad: Kristina Henriksson Marknadsföring/turnéläggning: Anna Öman Översättning: Ellen Marit Labba Produktionsassistent: Mimi Märak Producent: Marita Koivisto Eklund Språk: nordsamiska, svenska Urpremiär: 5 oktober 2013 Turné: hösten 2013 Målgrupp: Ungdomar och vuxna Föreställningens längd:1 timme och 25 minuter Antal föreställningar: 42 Publik: 4375 Skådespelare: Maxida Märak, Paul Ol Jona Utsi Vibeke Oskal, Albin Grenholm och Anna Åsdell. En föreställning med en ung ensemble som är vår satsnig på framtiden. Många har läst boken SMS från Soppero och vi är glada för att samarbetet med författaren Ann-Helen Laestadius och dramaturgen Ninna Tersman har utmynnat i ett manus som blivit en angelägen teaterföreställning på temat: Vem är jag? och Vem tillåts jag att vara? Att våga stå för den man är, att kunna träffa och umgås med vem man vill och samtidigt få behålla respekt och kärlek från sin familj är en tidlös tematik. Föreställningen fick publikens pris som Bästa föreställning i Norrland 2013 Foto Lars Thulin V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 10

11 VERKSAMHETEN I TÄRNABY, BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Sopstetidh dellie! / Na muital! / Berätta nu! Under hösten 2013 startades återigen ett nytt projekt i Tärnaby under ledning av Leammuid Biret Ràvdnà. Medverkande var 14 barn och ungdomar i åldern 9-13 år. Föreställningen sattes samman av åtta olika historier med dans, rap, jojk och text. Projektledare/regi: Leammuid Biret Ràvdnà Ljud, ljus, bilder och musik: Ronny Klausen Medhjälpare teknik: Annica Fjällström Back stage: Anneli Anundson Föreställnig: Premiär söndag 17 november kl Skolföreställningen på måndag 18 november ställdes in pga strömavbrott föutsakat av stormen Hilde. Språk: Syd, nord och lulesamiska och svenska. Publik: 85 Teaterprojektet påverkar och stärker sammanhållningen i Tärnaby och skapar positiva relationer. Redan före premiären kom det förfrågningar om det blir ett nytt projekt nästa höst. De flesta i teatergruppen har varit med i alla tre åren Biret haft hand om projektet och hon ser en positiv utveckling både skådespelarmässigt och språkligt. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 11

12 ÖVRIG VERKSAMHET Loppis Under två helger i januari anordnade vi loppis i våra lokaler där vi sålde saker som vi inte längre var i behov av. Det var ett bra tillfälle att marknadsföra oss och visa bilder/videoklipp från vår verksamhet under åren. Teaterchefen besökte USA Teaterchefen deltog under februari i en resa till New York och Washington D.C, som anordnades av Svensk Scenkonst. Tillsammans med ett tiotal andra chefer inom teater, dans och musik besöktes en mängd olika teatrar och kulturinstitutioner. Det gav ny lärdom och insikt bland annat i hur man arbetar med finansiering av kulturverksamhet. Hela sällskapet deltog också i en konsert samt galamiddag under den stora nordiska kulturmässan Nordic Cool i Washington. Så här i efterhand kan konstateras att en mängd kontakter som då knöts visade sig vara mycket användbara för Giron sámi teáhter i utvecklingen av vår verksamhet. Under en av dagarna var teaterchefen inbjuden av SACU,( The Swedish American Cultural Union) och höll där ett uppskattat föredrag om teaterns verksamhet och visade bilder från våra föreställningar. Scenkonstbiennalen Marita Koivisto Eklund, Anna Öman, Mårten Eliasson, Anna Åsdell och Lena Engqvist Forslund besökte scenkonstbiennalen i Jönköping som en del av årets kompetensutvecklingsinsats. Under den avslutande festen fick vi, tillsammans med Norrbottensteatern, regissör m.fl., motta diplom och blommor under applåder och jubel eftersom När vinterns stjärnor lyser här blivit utvald till bästa föreställning i Norrland under 2012 av kritikerna i Nummer.se. Seminarium I augusti 2013 deltog teaterchefen, styrelseordföranden och några övriga medarbetare i seminariet Samisk scenkonst i samnordiskt perspektiv anordnat av svenska Sametinget. Teaterchefen fick tio minuter till sitt förfogande för att kort presentera verksamheten. Audition Fyra personer nappade på vårt erbjudande om audition i september. Vi var glada att kunna erbjuda två av dem arbete som skådespelare i Mon lean duhat jagi/jag är tusen år samt Norrländsk passion under V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 12

13 Workshop Året 2013 avslutades med en veckas förberedande workshop inför produktionen Mon lean duhat jagi/ Jag är tusen år. Syftet var att lära känna varandra och skaffa en gemensam kunskaps och erfarenhetsbas. Föreläsare under workshopen var Tor Lundberg-Tuorda, Ànne-Gáren Haetta och Johannes Marainen. Föreläsningarna handlade om begreppet samisk tyst kunskap, om samisk historia och om händelserna i Gállok under den gångna sommaren. Ensemblen arbetade också med koreografen Elle-Sofe Henriksen samt teaterchefen som regissör. Vi undersökte olika arbetsmetoder och uttrycksformer samt gick igenom olika frågor kring innehållet i manus med dramatikern Erik Norberg och hans coach Anne Wuolab. Tack vare samarbetet med Beaivvas sámi teáhter och vår gemensamma EU-ansökan kunde vi finansiera ett så viktigt och givande förarbete med så många inblandade. En mycket bra och kreativ vecka som bildade en trygg grund för kommande repetitioner. Radioteater Under hösten 2012 startades ett samarbete mellan Radioteatern och Länsteatrarna i Sverige, under namnet Världshistorien. Det gick ut på att alla Sveriges länsteatrar bidrog med skådespelare till inspelning av 365 stycken, 5 minuter långa pjäser, som sändes varje dag under Pjäserna hade ca lyssnare dagligen. Giron sámi teáhter medverkade i 11 av kortpjäserna med Maxida Märak, Anna Åsdell och Lena Engqvist Forslund som skådespelare. Giron sámi teáhter inledde året med historien om Sarah Wägnert, Lex Sarah, som blev den andra mest nedladdade av alla 365 kortpjäser på SR:s hemsida. Konferenser Teaterchefen och styrelseordföranden har under året deltagit i Svensk Scenkonts branschdagar samt Länsteatrarnas vår och höstmöte. Där ges tillfälle till viktiga samtal och erfarenhetsutbyten samt information om den kulturpolitiska utvecklingen. Kulturministern I oktober besökte kulturministen teatern i Kiruna, tillsammans med en grupp lokala politiker. Vi bjöd på lunch och fick tillfälle att presentera både lokaler och verksamhet. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 13

14 GIRON SÁMI TEÁHTER ÄR MEDLEM I FÖLJANDE ORGANISATIONER: Svensk scenkonst LTS, Länsteatrarna i Sverige ITI, Svensk teaterunion Kiruna Lapland Kultur & Näringsliv TURNÉ Teatern har under året turnérat med: Annorlunda/Sierrelaakan SMS från Soppero ÖVRIGA SAMARBETEN Några av våra samarbetspartners under året Kiruna teater- och musikförening Fritids och kulturförvaltningen, Kiruna kommun Norrbottensteatern Västerbottensteatern Teater Västernorrland Tornedalsteatern Beaivváš Sámi Našunálateáhter Dramaten Sveriges Radio-Radioteatern Västerbottens museum, Projektet Rock-Art/Umeå 2014 Norrlandsoperan Kiruna konstförening Norrbottensmusiken/NEO Estrad Norr Norrscen V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 14

15 FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK 2013 GIRON SÁMI TEÁHTER Föreställning Antal Antal Föreställnings Spelorter föreställningar publik språk Annorlunda sydsamiska, svenska Kiruna, Karesuando, Vittangi, Sorsele, Tärnaby, Storuman, Luleå, Falun, Sundsvall, Gällivare, Malå, Malmberget, Jokkmokk, Lycksele, Strömsund, Dorotea SMS från Soppero nordsamiska, svenska Kiruna, Övre Soppero, Gä Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Dorotea, Lycksele, Luleå, Ö-torneå, Vilhelmina, Östersund, Järpen, Åsarna, Funäsdalen, Strömsund, Idre, Snåsa (Norge), Avesta, Stockholm, Korpilombolo, Ylitornio (Fi) Berätta nu! 1 85 Totalt: syd- lule- och nordsamiska svenska Tärnaby Av den totala publiksiffran är ca barn och ungdomar. Våra kortpjäser i samarbete med Radioteatern hade ca lyssnare/styck varje dag. Därtill kommer nedladdningar efter sändning. Det innebär att minst personer har kommit i kontakt med teatern genom detta projekt. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 15

16 SLUTORD FRÅN STYRELSEN Styrelsen har under året prioriterat arbetet med att färdigställa styrelsens gemensamma syn på teaterns verksamhet med fokus på organisation, finansiering och språk. De delar som rör organisation och finansiering har färdiställts i form av ett förslag till ny organisation av Giron sámi teáhter. Styrelsen har under året presenterat förslaget för medlemmar, finansiärer och andra intressenter och samarbetspartners. Resultatet av styrelsens arbete hittills i detta avseende kommer att presenteras under en särskild diskussionspunkt i samband med årsmötet. Styrelsen hoppas att förslaget ska kunna vara en utgångspunkt i en fortsatt och fördjupad diskussion om teaterns framtida utveckling Styrelsen har också påbörjat rekryteringen av en ny teaterchef och arbetar just nu intensivt med det. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som har förverkligat de föreställningar som teatern producerat och framfört. Vi tackar vår publik och våra medlemmar i föreningen, finansiärer samt vår personal på kansliet. Sara Larsson Styrelseordförande V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 16

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Doaimačilgehus ja Jahkečilgehus 2 Innehållsförteckning: Verksamhetsberättelse 2011 Sid 3 Teaterchefen sammanfattar året Sid 4 Organisation, Giron Sámi Teáhter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 0 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 1 Innehållsförteckning: Verksamhetsberättelse 2010 Sid 2 Sid 3 Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 6-13 Sid 14 Sid 15 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 17 Sid

Läs mer

Dagordning Sametingets kulturnämnd 3-5 december 2013

Dagordning Sametingets kulturnämnd 3-5 december 2013 DAGORDNING Sametingets kulturnämnd 3-5 december 2013, Kiruna 1. Mötets öppnande 2. Dagordning 3. Val av justerare 4. Ekonomi 5. Bidrag till samisk kultur 6. Samisk teater- och scenkonst 7. Bidrag till

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE!

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE! Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater. SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE Jag har under trettio års tid arbetat växelvis i Sverige och Brasilien.

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) 2014-10-14. GÄLLIVARE KOMMUN Samrådsgruppen för minoritetsspråk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) 2014-10-14. GÄLLIVARE KOMMUN Samrådsgruppen för minoritetsspråk SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 2 Tisdagen den 14 oktober 2014, kl. 13.00 14.30 Beslutande Birgitta Larsson (s), ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoritetsspråk Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 29 augusti kl

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoritetsspråk Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 29 augusti kl Samrådsgrupp minoritetsspråk 2012-08-29 42 Plats och tid Kommunkontoret rum 1, onsdagen den 29 augusti kl. 09.30-12.00 Beslutande Birgitta Larsson Ks, ordförande Karin Aspholm, Meänkieli Per-Erik Tina,

Läs mer

Förarbetet. Redovisning av projektet Stor Nila och Lill Docka diarienummer: K2012-1090

Förarbetet. Redovisning av projektet Stor Nila och Lill Docka diarienummer: K2012-1090 Redovisning av projektet Stor Nila och Lill Docka diarienummer: K2012-1090 Genom att följa planeringsschema kan man se hur arbetet med projektet fortskred under perioden 2012-14. De skolorna som valde

Läs mer

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se inledning TILL DIG SOM LÄRARE Detta är lärarhandledningen

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Produktioner uppdelade i genrer samt barn/ungdom och vuxenproduktioner av urpremiärer, premiärer och nypremiärer 1 Totalt antal produktioner

Läs mer

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga är ett regionalt centrum för utveckling och samordning med särskild inriktning på arrangörer inom scenkonsten. Riksteatern Halland arbete utgår från

Läs mer

DIG: Dramatik i grundskolan Sökande organisation: Riksteatern

DIG: Dramatik i grundskolan Sökande organisation: Riksteatern Ansökan fortsättningsstöd ur Allmänna arvsfonden DIG: Dramatik i grundskolan Sökande organisation: Riksteatern Bakgrund DIG/scenråd är ett initiativ vars syfte är att utveckla elevers inflytande över den

Läs mer

Röster om nationalism från hela Sverige länsteatrarna intar Dramaten

Röster om nationalism från hela Sverige länsteatrarna intar Dramaten Röster om nationalism från hela Sverige länsteatrarna intar Dramaten Fri entré när landets länsteatrar kommer till Dramaten och ger sin bild av nationalismen i dagens Sverige. Föreställningen Jag vill

Läs mer

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapport "Att bli gift

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

InterregNews. Fler projekt har fått stöd från Interreg IV A Nord

InterregNews. Fler projekt har fått stöd från Interreg IV A Nord Fler projekt har fått stöd från Interreg IV A Nord Programmets styrkommitté har haft sammanträde i Hammerfest i Norge den 25-26 april. Under mötet prioriterades följande projekt: Prio 1 UNELMA, Oulun yliopisto,

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Dagordning Sametingets kulturnämnd 3-4 mars Umeå

Dagordning Sametingets kulturnämnd 3-4 mars Umeå DAGORDNING Sametingets kulturnämnd 3-4 mars 2015, Umeå 1. Mötets öppnande 2. Dagordning 3. Val av justerare 4. Ekonomi 5. Bidrag till samisk kultur 6. Anstånd med redovisning 7. Avslag 8. Sametingets kulturpolitiska

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Program Regihelg september 2013 Plats: Riksteatern Hallunda

Program Regihelg september 2013 Plats: Riksteatern Hallunda Program Regihelg 28-29 september 2013 Plats: Riksteatern Hallunda Eventuella förändringar läggs ut på webbplatsen under vecka 39 september 2013. Regihelg Länk Lördagen den 28 september TID Lörd. 28/9 08.30-09.00

Läs mer

Förädling kött. Slakteri. E-post Internet 0981-30213 info@thorneus.com www.thorneus.com 2. Stenbergs Vilt Emanuel Stenberg Årosjokk 1065 98199 Kiruna

Förädling kött. Slakteri. E-post Internet 0981-30213 info@thorneus.com www.thorneus.com 2. Stenbergs Vilt Emanuel Stenberg Årosjokk 1065 98199 Kiruna Adresslista Samisk Mat Geografisk ordning från norr till söder Samernas Utbildningscentrum, Borgargatan 2, 962 23 Jokkmokk, 0971-440 00, info@samernas.se, www.samernas.se Innehållsförteckning Slakteri

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Konsekvensanalys. av kulturnämndens förslag till

Konsekvensanalys. av kulturnämndens förslag till av kulturnämndens förslag till Sametingets Kulturpolitiska handlingsprogram 2014-2017 Innehåll Utgångspunkter för förslag till handlingsprogram... 2 Kulturanslagets utveckling... 2 Definitionen av Samisk

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

Barn och ungas rätt till våra verksamheter

Barn och ungas rätt till våra verksamheter Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer LTS och SMOT bjuder in till vårmöte i Jönköping 2012 Barn och ungas rätt till våra verksamheter LTS vårmöte har temat Barn och

Läs mer

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson

Mats-Arne Larsson. Mats-Arne Larsson CV Profil Lång och skiftande erfarenhet av teater, musik och kultur med både konstnärlig och administrativ inriktning. Mångsidig kommunikatör med en bakgrund av inspirerande arbetsledning. Arbetserfarenhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23 Tid: kl 13.00 17.00 Plats: Caféteatern, Stockholms Stadsteater Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av unionens ordförande Ingrid

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. [Elisabeth Heilmann Blind] STRATEGI FÖR DEN FRAMTIDA SAMISKA SCENKONSTEN I ETT SAMNORDISKT PERSPEKTIV

PROJEKTRAPPORT. [Elisabeth Heilmann Blind] STRATEGI FÖR DEN FRAMTIDA SAMISKA SCENKONSTEN I ETT SAMNORDISKT PERSPEKTIV PROJEKTRAPPORT [Elisabeth Heilmann Blind] STRATEGI FÖR DEN FRAMTIDA SAMISKA SCENKONSTEN I ETT SAMNORDISKT PERSPEKTIV Projektledare & skribent: Elisabeth Heilmann Blind Omslagsbild: Skulptur av Per-Isak

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

KULTURHUVUDSTADSPAKET TILL VÄSTERBOTTENS KOMMUNER

KULTURHUVUDSTADSPAKET TILL VÄSTERBOTTENS KOMMUNER KULTURHUVUDSTADSPAKET TILL VÄSTERBOTTENS KOMMUNER Hej! Rock art in Sápmi (Västerbottens museum), River Stories (NorrlandsOperan) och Västerbottensteatern gör gemensam sak och erbjuder sju kulturhuvudstadsproduktioner

Läs mer

RIKSTEATERN VILHELMINA

RIKSTEATERN VILHELMINA RIKSTEATERN VILHELMINA verksamhetsberättelse spelåret 2008 Dagordning vid årsmöte den 27 april 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Fastställande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Plats och tid Lizas Hotell den 10 dec 2013 kl. 09.00 11.30. Ordförande Birgitta Larsson

Plats och tid Lizas Hotell den 10 dec 2013 kl. 09.00 11.30. Ordförande Birgitta Larsson Samrådsgrupp minoriteter 2013-12-10 1 Plats och tid Lizas Hotell den 10 dec 2013 kl. 09.00 11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson ordförande (ks) Per-Erik Tina, Tornedalingar

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N

Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N Pinamackorna rapporterar: I N S P I R A T I O N S I N J E K T I O N E N "Inspirationsinjektionen var vad det låter som en injektion av inspiration i form av tre workshop veckor tillsammans med tre olika

Läs mer

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1 AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1. Parter Parter i avtalet är Parternas basuppgifter, se bilaga 1. 2. Föremål för avtalet Avtalet avser ett samarbetsprojekt där de medverkande teatrarna

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012. Lite om körens verksamhet Då och Nu

Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012. Lite om körens verksamhet Då och Nu Överkalix kyrkokör 90 år 1922-2012 Lite om körens verksamhet Då och Nu Så började det... 1922 bildades Överkalix sångkör av vik komminister Arvid Nordin. Detta blev början till en 90-årig körtradition

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

Protokoll för styrelsemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans 1 Protokoll för styrelsemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans Tid: Torsdag den 25 februari, kl. 15.00 Plats: NorrlandsOperan, Umeå Lokal: Styrelserummet, vån 5 Närvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Att förstå språket bakom den konstnärliga upplevelsen

Att förstå språket bakom den konstnärliga upplevelsen Att förstå språket bakom den konstnärliga upplevelsen Utredande rapport, Marcus Gustafsson, Kulturverkstan våren 2010 Index -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans 1 Protokoll för fullmäktigemöte för Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans Tid: Plats: Lokal: Närvarande: 30 november 2015, kl:17.00 Hotell Södra berget Radiovågen Ordinarie: Maria Stenberg, Norrbotten

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001.

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Och jag heter, Marina Lundh som är internationell sekreterare i Barents Puppetry Network,

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid1 (10) Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Pernilla Fagerlönn Ordförande Per-Erik Tina Tornedalingar i Gällivare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *

Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* * 1 Rapport'förstudie'Nummer' SammanställdavLänsteatrarnaiSverigeisamarbetemedKulturtexter. Sid1 Sammanfattning Sid2 BakgrundNummer Sid2 VarförenförstudieomNummer? Sid2 Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Varma hälsningar, Susanna Källgren och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare.

Varma hälsningar, Susanna Källgren och Mia Kjellkvist, skådespelare och konstnärliga ledare. Lärarhandledning Välkommen till denna lärarhandledning för Teater Eksem föreställning FUL. Vår förhoppning med föreställningen och detta material är att öppna upp för diskussion hos eleverna kring de frågor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER

Text: KATARINA HÄLLGREN. Foto: PER-JOSEF IDIVUOMA. Översättning: MILIANA BAER Vid järnvägens slut, eller nästan i alla fall, har kreativiteten flödat i höst. I den lilla byn Vassijaure har samiska och svenska artister mötts för att göra ljuv musik tillsammans. Resultatet kommer

Läs mer

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga

Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga Riksteaterns övergripande barn- och unga strategi - ett arbete för, med, om och av barn och unga 2012-2014 Inledning Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Riksteatern utgörs

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer