Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. Doaibmačilgehus ja Jahkečilgehus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. Doaibmačilgehus ja Jahkečilgehus"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Doaibmačilgehus ja Jahkečilgehus

2 Innehållsförteckning: Verksamhetsberättelse 2012 Sid 3-4 Teaterchefen sammanfattar året Sid 5 Organisation, Giron Sámi Teáhter, idéell förening Sid 6 Styrelsen Sid 7 Finansiering Sid 8-9 Personal Sid 9-10 Föreställningar Sid 11 Tärnaby, barn- och ungdomsverksamhet Sid Övrig verksamhet Sid 14 Samarbeten Sid 15 Föreställningsstatistik Sid 16 Slutord från styrelsen Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Sid 1 Förvaltningsberättelse Sid 2 Resultaträkning Sid 3 Balansräkning/ tillgångar Sid 4 Balansräkning/ eget kapital och skulder Sid 5 Tilläggsupplysningar Sid 6-7 Noter Sid 8 Underskrifter 1-2 Revisionsberättelse V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 2

3 EN SAMMANFATTNING AV TEATERÅRET Under 2013 har vi producerat två egna föreställningar samt ägnat mycket tid och kraft åt att både ekonomiskt och praktiskt förbereda de stora samarbetsprojekt som går av stapeln under Umeås kulturhuvudstadsår Vi har lyckats öka finansieringen stort genom bidrag från både Eu:s interregionala fond samt från Postkodlotteriet. Pengar som är knutna till sceniska projekt som når sin publik under 2014 men som behövts i förberedelserna redan i år. Våra produktioner Annorlunda och SMS från Soppero har främst varit inriktade på att nå en ungdomspublik men vi märker att vuxna också gärna tar del av dessa berättelser. Kanske för att vi, enligt vår planering, har lyckats med att använda de samiska språken i högre utsträckning än tidigare och på ett sätt som skapar nyfikenhet och stolthet. Men också för att de här historierna måste berättas, de fyller ett starkt behov av att man behöver bli sedd och bekräftad i det samiska samhället. Det finns också ett svenskt nationellt intresse av att få en djupare kunskap om historiska händelser som påverkat vårt samhälle men som inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Annorlunda har, förutom att vara en scenkonstproduktion, också inneburit kompetensutveckling för skådespelare och tekniker som på ett synnerligen kreativt sätt arbetat med hela processen tillsammans med mig som regissör. Text, musik, ljus och ljudidé växte fram under arbetets gång. SMS från Soppero har också inneburit vidare utveckling av några mindre erfarna skådespelare, med en regissör som valts bland annat för sitt pedagogiska arbetssätt. De senaste åren har vi ett arbetat med ett gäng skådespelare som fått både scenisk erfarenhet och språkutbildning. Nu fattas bara större resurser för att kunna erbjuda fler kontinuerlig sysselsättning inom den samiska scenkonsten. En nödvändighet för att uppfylla vårt uppdrag, inte minst vad gäller de samiska språken. Detta år har också präglats av arbetet med att förändra och utveckla vår organisation. Det går inte fort, många berörda instanser ska med på båten och vi arbetar i en kulturpolitisk kontext där ingen egentligen har ett självklart ansvar för att den samiska teatern ska finna en ny och fungerande form. Vi är idag, organisatoriskt, en liten ideell förening vars existens inte försvaras av någon tydlig ägare. Jag menar att teatern behöver ett starkt svenskt/samiskt samarbete för att säkra legitimitet och ekonomi in i framtiden. Styrelsens förslag till ny organisation som innebär att vi skulle bli en nationalscen där sametinget och kulturdepartementet skriver vårt uppdrag men kulturdepartementet i övrigt ansvarar för teatern, är ett steg i den riktningen. Det innebär också en förhoppning om att fler kommuner, regioner och landsting ska samarbeta med teatern för att säkra att vi får avsättning för samiska scenkonstproduktioner i vårt land men också i Norden, Europa och andra urfolksländer. Det pratas om vikten av ett mångfaldsperspektiv. Det är dags att säkra att den samiska kulturen får sin rättmätiga plats bland övriga röster. Vår publik växer och breddas. I dag är vi självklart efterfrågade av många arrangörer i hela norra Sverige men också söderut. Både sameföreningar, riksteaterföreningar och kommuner samarbetar med oss. Annorlunda har varit så uppskattad att vi inför 2014 har sålt 15 föreställningar till Scenkonst Sörmland vilket innebär att ca 1000 skolbarn där får en liten inblick i samisk kultur, språket och samhället. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 3

4 Även i år har vi fått en utmärkelse! SMS från Soppero blev en fantastisk framgång och fick Publikens pris/bästa föreställning i Norrland, av Nummer.se. Det här visar att vi berättar historier som berör starkt. Utifrån våra strukturella och ekonomiska förutsättningar anser jag att vi fyller vårt uppdrag väl i dag, men det är klart att vi vill sätta ribban ännu högre inför framtiden. Så därför avslutade vi 2013 med ett startskott! En workshopsvecka för Mon lean duhát jagi/ Jag är tusen år, där alla som medverkar i det projektet 2014, samlades för att skapa en gemensam kunskaps och erfarenhetsgrund för de kommande repetitionerna i jan o feb blir ett år som inte går av för hackor! Tack redan nu till alla våra partners som bidragit till att samisk scenkonst kommer att nå publiken från Kautokeino, Norge och Utsjok, Finland i norr, till Göteborg, Sverige i söder med en och annan mellanlandning i Stockholm och på Åland. Och så till sist, ett särskilt stort tack för det här året till alla medarbetare som varje dag, på kontoret, på scenerna och resandes på vägarna, lägger ner ett stort engagemang och ett fantastiskt arbete! Lena Engqvist Forslund Teaterchef V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 4

5 ORGANISATION GIRON SÁMI TEÁHTER IDÉELL FÖRENING Giron sámi teáhter är organiserad som en ideell förening som för närvarande har tolv medlemmar. Kiruna kommun Storuman kommun Norrbottens läns landsting Region Västerbotten SSR (svenska samernas riksförbund), STS (sámi teahter searvi) Sameätnam. Kiruna sameförening Vadtejen saemiej sijte Stockholms sameförening Såhkie, Umeå sameförening Västernorrlands sameförening Giron sámi teáhters styrelse 2013 Styrelsen har sex ledamöter med personliga suppleanter Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Sara Larsson Sylvia Simma samiska org. Vice ordför. Siv Gunillasson Ragnhild Nilsson Kiruna Kommun Simon Marainen Ylva Maria Pavval samiska org. Ninna Loughlin, RegionVästerbotten t.o.m. okt 2013 Maivor Johansson NLL Ola Stinnerbom Ada Jurgensson STS Peter Åberg Ulf Vidman Storumans kommun Facklig representant Valberedning Ellen Marit Labba Peter Fankki, sammankallande Hanna Röner Kaisa Huuva Arvoden Årsarvode ordförande Årsarvode vice ordförande Sammanträdesarvode kr kr 360 kr Milersättning, traktamenten och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt gällande regler. Antal genomförda styrelsemöten under året: 7 ordinarie, varav 3 var telefonmöten. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 5

6 FINANSIERING Giron Sámi Teáhter finansieras genom anslag från staten, kommuner och landsting. De statliga medlen distribueras via sametinget som också beslutar om bidragets storlek. Staten/Sametinget Norrbottens läns landsting Region Västerbotten Kiruna kommun Storumans kommun Teatern söker också kontinuerligt extra medel till särskilda projekt. Under 2013 fick teatern bidrag för turné med SMS från Soppero om ca SEK från Nordisk Kulturfond. Vi har också sökt och fått beviljat medel från Postkodlotteriet; SEK samt EU:s regionala fond; SEK, för projekt som startar 2013 och avslutas/redovisas Umeå 2014 bidrar med SEK genom projektet Rock-Art in Sápmi. Norrscen har bidragit med SEK i turnéstöd. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 6

7 PERSONAL Teaterchef Lena Engqvist Forslund Tills vidareanställningar Mårten Eliasson Ellen Marit Labba Marita Koivisto Eklund tekniker producent/löneadministratör administratör/producent Visstidsanställd, administrativ Anna Öman marknadsföring/sälj Susanna Lörstrand-Unga vik. producent Sandra Truedsson produktionsassistent Årskontrakt, konstnärlig Anna Åsdell skådespelare Pjäskontrakt Lena Mossegård Lotta Nilsson Ulla Dahlström Vibeke Oskal Albin Grenholm Maxida Märak Paul Ol Jona Utsi Janne Pihlaja Mimi Märak Henrik Gustafsson Marja Lisa Thomasson regissör scenograf/kostymör scenograf skådespelare skådespelare skådespelare skådespelare ljustekniker produktionsassistent skådespelare skådespelare Arvoderad personal och köpta tjänster, administrativ Revisionstjänst Karin Rensberg-Ripa Maidi Steinfjell Persson Per Josef Idivuoma Ylva Gustafsson revision och bokslut översättning språkcoach intervjuer intervjuer Arvoderad personal och köpta tjänster, konstnärlig Erik Norberg Ann-Helen Laestadius Leammuid Biret Rávdná Erling Fredriksson Svante Henrysson Ninna Tersman Anne Wuolab manus manus teaterpedagog kompositör kompositör dramaturg manuscoach/reserch V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 7

8 Erik Nordlander Tira Blixt Lars Thulin Ola Stinnerbom Aino Hivand Britta Marakatt Labba Elle Sofe Henriksen Anders Rimpi Liselotte Wajstedt ljusdesign maskör fotograf masktillverkning och kostymidé rekvisita kostymör koreograf ljuddesign bilder/projektioner Arvoderad personal och köpta tjänster, övrigt HH-städ Kenny Hansson Matti Eklund Johannes Marainen Anne-Gáren Haetta Tord Lundberg-Tuorda städning bygg teknik föreläsare föreläsare föreläsare V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 8

9 FÖRESTÄLLNINGAR Annorlunda/Sierrelaakan Skådespelare: Anna Åsdell Manus: Anna Åsdell och Lena Engqvist Forslund Regi: Lena Engqvist Forslund Musik: Mårten Eliasson och Anna Åsdell Ljud och teknik: Mårten Eliasson Inspiration, masktillverkningoch kostymidé: Ola Stinnerbom Översättning: Malin Rensberg-Ripa Språkcoach: Maidi Steinfjell Persson Intervjuer: Per Josef Idivuoma och Ylva Gustafsson Producent: Marita Koivisto Eklund Urpremiär: 19 mars 2013 Språk: sydsamiska, svenska Spelperiod: Våren 2013 Föreställningslängd: ca 50 min Antal föreställningar: 39 Publik: 2274 Foto:Anna Öman En föreställning om fem olika människor. Alla annorlunda på sitt sätt. Hur skulle det se ut om ingen var annorlunda. Hur olik får man vara? Är någon värd mer respekt än den andra? Detta är frågor vi ställer i föreställningen som har spelats runt om i skolorna och äldreboenden i Sverige. För skolungdomar erbjöd vi ett pedagogiskt efterarbete där vi arbetade med reflektioner på temat tolerans och olikheter. Vi menar att allt arbete mot diskriminering och för jämställdhet börjar med att man själv måste ta reda på sina egna värderingar. De värderingar som också visar sig i handling. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 9

10 SMS från Soppero Manus: Ann-Helen Laestadius Dramaturg: Ninna Tersman Regissör: Lena Mossegård Scenograf/Kostymör: Lotta Nilsson Kompositör: Erling Fredriksson Ljussättare: Erik Nordlander Maskör: Tira Blixt Ljud- och bildtekniker: Mårten Eliasson Ljustekniker: Janne Pihlaja Snickare: Kenny Hansson Sömnad: Kristina Henriksson Marknadsföring/turnéläggning: Anna Öman Översättning: Ellen Marit Labba Produktionsassistent: Mimi Märak Producent: Marita Koivisto Eklund Språk: nordsamiska, svenska Urpremiär: 5 oktober 2013 Turné: hösten 2013 Målgrupp: Ungdomar och vuxna Föreställningens längd:1 timme och 25 minuter Antal föreställningar: 42 Publik: 4375 Skådespelare: Maxida Märak, Paul Ol Jona Utsi Vibeke Oskal, Albin Grenholm och Anna Åsdell. En föreställning med en ung ensemble som är vår satsnig på framtiden. Många har läst boken SMS från Soppero och vi är glada för att samarbetet med författaren Ann-Helen Laestadius och dramaturgen Ninna Tersman har utmynnat i ett manus som blivit en angelägen teaterföreställning på temat: Vem är jag? och Vem tillåts jag att vara? Att våga stå för den man är, att kunna träffa och umgås med vem man vill och samtidigt få behålla respekt och kärlek från sin familj är en tidlös tematik. Föreställningen fick publikens pris som Bästa föreställning i Norrland 2013 Foto Lars Thulin V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 10

11 VERKSAMHETEN I TÄRNABY, BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Sopstetidh dellie! / Na muital! / Berätta nu! Under hösten 2013 startades återigen ett nytt projekt i Tärnaby under ledning av Leammuid Biret Ràvdnà. Medverkande var 14 barn och ungdomar i åldern 9-13 år. Föreställningen sattes samman av åtta olika historier med dans, rap, jojk och text. Projektledare/regi: Leammuid Biret Ràvdnà Ljud, ljus, bilder och musik: Ronny Klausen Medhjälpare teknik: Annica Fjällström Back stage: Anneli Anundson Föreställnig: Premiär söndag 17 november kl Skolföreställningen på måndag 18 november ställdes in pga strömavbrott föutsakat av stormen Hilde. Språk: Syd, nord och lulesamiska och svenska. Publik: 85 Teaterprojektet påverkar och stärker sammanhållningen i Tärnaby och skapar positiva relationer. Redan före premiären kom det förfrågningar om det blir ett nytt projekt nästa höst. De flesta i teatergruppen har varit med i alla tre åren Biret haft hand om projektet och hon ser en positiv utveckling både skådespelarmässigt och språkligt. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 11

12 ÖVRIG VERKSAMHET Loppis Under två helger i januari anordnade vi loppis i våra lokaler där vi sålde saker som vi inte längre var i behov av. Det var ett bra tillfälle att marknadsföra oss och visa bilder/videoklipp från vår verksamhet under åren. Teaterchefen besökte USA Teaterchefen deltog under februari i en resa till New York och Washington D.C, som anordnades av Svensk Scenkonst. Tillsammans med ett tiotal andra chefer inom teater, dans och musik besöktes en mängd olika teatrar och kulturinstitutioner. Det gav ny lärdom och insikt bland annat i hur man arbetar med finansiering av kulturverksamhet. Hela sällskapet deltog också i en konsert samt galamiddag under den stora nordiska kulturmässan Nordic Cool i Washington. Så här i efterhand kan konstateras att en mängd kontakter som då knöts visade sig vara mycket användbara för Giron sámi teáhter i utvecklingen av vår verksamhet. Under en av dagarna var teaterchefen inbjuden av SACU,( The Swedish American Cultural Union) och höll där ett uppskattat föredrag om teaterns verksamhet och visade bilder från våra föreställningar. Scenkonstbiennalen Marita Koivisto Eklund, Anna Öman, Mårten Eliasson, Anna Åsdell och Lena Engqvist Forslund besökte scenkonstbiennalen i Jönköping som en del av årets kompetensutvecklingsinsats. Under den avslutande festen fick vi, tillsammans med Norrbottensteatern, regissör m.fl., motta diplom och blommor under applåder och jubel eftersom När vinterns stjärnor lyser här blivit utvald till bästa föreställning i Norrland under 2012 av kritikerna i Nummer.se. Seminarium I augusti 2013 deltog teaterchefen, styrelseordföranden och några övriga medarbetare i seminariet Samisk scenkonst i samnordiskt perspektiv anordnat av svenska Sametinget. Teaterchefen fick tio minuter till sitt förfogande för att kort presentera verksamheten. Audition Fyra personer nappade på vårt erbjudande om audition i september. Vi var glada att kunna erbjuda två av dem arbete som skådespelare i Mon lean duhat jagi/jag är tusen år samt Norrländsk passion under V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 12

13 Workshop Året 2013 avslutades med en veckas förberedande workshop inför produktionen Mon lean duhat jagi/ Jag är tusen år. Syftet var att lära känna varandra och skaffa en gemensam kunskaps och erfarenhetsbas. Föreläsare under workshopen var Tor Lundberg-Tuorda, Ànne-Gáren Haetta och Johannes Marainen. Föreläsningarna handlade om begreppet samisk tyst kunskap, om samisk historia och om händelserna i Gállok under den gångna sommaren. Ensemblen arbetade också med koreografen Elle-Sofe Henriksen samt teaterchefen som regissör. Vi undersökte olika arbetsmetoder och uttrycksformer samt gick igenom olika frågor kring innehållet i manus med dramatikern Erik Norberg och hans coach Anne Wuolab. Tack vare samarbetet med Beaivvas sámi teáhter och vår gemensamma EU-ansökan kunde vi finansiera ett så viktigt och givande förarbete med så många inblandade. En mycket bra och kreativ vecka som bildade en trygg grund för kommande repetitioner. Radioteater Under hösten 2012 startades ett samarbete mellan Radioteatern och Länsteatrarna i Sverige, under namnet Världshistorien. Det gick ut på att alla Sveriges länsteatrar bidrog med skådespelare till inspelning av 365 stycken, 5 minuter långa pjäser, som sändes varje dag under Pjäserna hade ca lyssnare dagligen. Giron sámi teáhter medverkade i 11 av kortpjäserna med Maxida Märak, Anna Åsdell och Lena Engqvist Forslund som skådespelare. Giron sámi teáhter inledde året med historien om Sarah Wägnert, Lex Sarah, som blev den andra mest nedladdade av alla 365 kortpjäser på SR:s hemsida. Konferenser Teaterchefen och styrelseordföranden har under året deltagit i Svensk Scenkonts branschdagar samt Länsteatrarnas vår och höstmöte. Där ges tillfälle till viktiga samtal och erfarenhetsutbyten samt information om den kulturpolitiska utvecklingen. Kulturministern I oktober besökte kulturministen teatern i Kiruna, tillsammans med en grupp lokala politiker. Vi bjöd på lunch och fick tillfälle att presentera både lokaler och verksamhet. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 13

14 GIRON SÁMI TEÁHTER ÄR MEDLEM I FÖLJANDE ORGANISATIONER: Svensk scenkonst LTS, Länsteatrarna i Sverige ITI, Svensk teaterunion Kiruna Lapland Kultur & Näringsliv TURNÉ Teatern har under året turnérat med: Annorlunda/Sierrelaakan SMS från Soppero ÖVRIGA SAMARBETEN Några av våra samarbetspartners under året Kiruna teater- och musikförening Fritids och kulturförvaltningen, Kiruna kommun Norrbottensteatern Västerbottensteatern Teater Västernorrland Tornedalsteatern Beaivváš Sámi Našunálateáhter Dramaten Sveriges Radio-Radioteatern Västerbottens museum, Projektet Rock-Art/Umeå 2014 Norrlandsoperan Kiruna konstförening Norrbottensmusiken/NEO Estrad Norr Norrscen V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 14

15 FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK 2013 GIRON SÁMI TEÁHTER Föreställning Antal Antal Föreställnings Spelorter föreställningar publik språk Annorlunda sydsamiska, svenska Kiruna, Karesuando, Vittangi, Sorsele, Tärnaby, Storuman, Luleå, Falun, Sundsvall, Gällivare, Malå, Malmberget, Jokkmokk, Lycksele, Strömsund, Dorotea SMS från Soppero nordsamiska, svenska Kiruna, Övre Soppero, Gä Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Dorotea, Lycksele, Luleå, Ö-torneå, Vilhelmina, Östersund, Järpen, Åsarna, Funäsdalen, Strömsund, Idre, Snåsa (Norge), Avesta, Stockholm, Korpilombolo, Ylitornio (Fi) Berätta nu! 1 85 Totalt: syd- lule- och nordsamiska svenska Tärnaby Av den totala publiksiffran är ca barn och ungdomar. Våra kortpjäser i samarbete med Radioteatern hade ca lyssnare/styck varje dag. Därtill kommer nedladdningar efter sändning. Det innebär att minst personer har kommit i kontakt med teatern genom detta projekt. V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 15

16 SLUTORD FRÅN STYRELSEN Styrelsen har under året prioriterat arbetet med att färdigställa styrelsens gemensamma syn på teaterns verksamhet med fokus på organisation, finansiering och språk. De delar som rör organisation och finansiering har färdiställts i form av ett förslag till ny organisation av Giron sámi teáhter. Styrelsen har under året presenterat förslaget för medlemmar, finansiärer och andra intressenter och samarbetspartners. Resultatet av styrelsens arbete hittills i detta avseende kommer att presenteras under en särskild diskussionspunkt i samband med årsmötet. Styrelsen hoppas att förslaget ska kunna vara en utgångspunkt i en fortsatt och fördjupad diskussion om teaterns framtida utveckling Styrelsen har också påbörjat rekryteringen av en ny teaterchef och arbetar just nu intensivt med det. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som har förverkligat de föreställningar som teatern producerat och framfört. Vi tackar vår publik och våra medlemmar i föreningen, finansiärer samt vår personal på kansliet. Sara Larsson Styrelseordförande V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e G i r o n s á m i t e á h t e r Sida 16