Organisation Projekt Sökt bidrag 1 Reumatikerdistriktet Öppen föreläsning om SLE och kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation Projekt Sökt bidrag 1 Reumatikerdistriktet Öppen föreläsning om SLE och 51 000 kr"

Transkript

1

2

3

4

5 H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ann-Britt Pantzar, kvalitetshandläggare HH-HOH Sammanställning verksamhetsinriktat bidrag till intresseorganisationer för funktionsnedsatta. Första halvåret Organisation Projekt Sökt bidrag 1 Reumatikerdistriktet Öppen föreläsning om SLE och kr Sjögrens syndrom i Katrineholm samt föreläsning om Gikt i Strängnäs. Föreläsararvode kr resekostnad Lokalhyra Katrineholm kr Annonskostnad kr 2011 beslut bidrag för föreläsning och användes knappt kronor beslut bidrag kronor och har genomfört två föreläsningar öppna även för allmänheten i Strängnäs och en utbildningsdag för distriktet på Åsa folkhögskola beslut bidrag kronor för föreläsningar om diagnoser, kronor uppföljning utbildningsdag Synskadades Riksförbund Distrikt Producera informationsmaterial Materialkostnad för punktskrift och Daisyinspelningar till: styrelsemöten årsmöten ordförandekonferens infomaterial till medlemmar Näckrosbladet (inläsning) informationsbroschyr till nyskadade CD skivor/påsar, telefon punktskriftspapper, framställning/inläsning 2011 beslut om bidrag kronor för informationsinsatser 2012 beslut om bidrag kronor för informationsinsatser 2013 beslut om bidrag kronor för informationsinsatser 3 Synskadades Riksförbund Distrikt Arrangera och genomföra Ledarhundens dag, för att belysa den synskadades särskilda behov av hjälp Valdebatt, varje parti presenterar sin kommande handikappolitik 2013 beslut om bidrag kronor, SRF 100 år kr kr kr kr Förslag beslut kr Avslås kr Avslås ORG NR SID 1(4)

6 D I A R I E N R HH-HOH Sammanställning verksamhetsinriktat bidrag till intresseorganisationer för funktionsnedsatta. Första halvåret Organisation Projekt Sökt bidrag 4 Autism och Asperger För 3 styrelsemedlemmars kr föreningen i deltagande i tvådagars utbildning i Catkit programmet, en x 3 utbildning i kognitiv kr förståelse för kommunikation och sociala färdigheter inköp av tillhörande arbetsmaterial KAT- kittet Kognitiv Affektiv Träning x kr Förslag beslut kr 5 BCF Bröstcancerföreningen Aurora Södermanland Öka deltagande i mammografi för invandrarkvinnor uppsöka invandraföreningar, SFI, Svenska kyrkan och anordna träffar i hela länet (20 träffar) Trycka upp informationsmaterial om självundersökning och mammografi på de språk som kvarstår Inköp av nyckelringar med bollar som illustrerar tumörstorlekar kr kr kr kr kr 2013 beslut om bidrag kr, information till grupper, uppsöka invandrarföreningar, trycka informationsmaterial på 7 olika språk 6 Reumatikerföreningen Eskilstuna Inköp av en videoprojektor samt program. Program för grundkurser i datakunskap samt främst inom släktforskning kr kr Kommentar 2011 beslut om bidrag kronor till 6 bärbara datorer 2011beslut om bidrag 4080 kronor för inköp paraffinbad reumatikerförening Strängnäs beslut om bidrag kronor bärbara datorer samt paraffinbad ORG NR SID 2(4)

7 D I A R I E N R HH-HOH Sammanställning verksamhetsinriktat bidrag till intresseorganisationer för funktionsnedsatta. Första halvåret Organisation Projekt Sökt bidrag 7 Neuroförbundet östra Inköp av träningsredskap. Förhoppningar att tillträda en gymlokal under 1:a halvåret kr Specifikation.finns Förslag beslut kr under förutsättning att lokalfrågan är löst! 2012 beslut om bidrag kr, har inte utnyttjats då lokal inklusive finansiering inte varit löst beslut Avslag. Bidrag ges inte för lokalkostnad. Bidrag för inköp av träningsutrustning kan endast erhållas när lokal och finansiering av denna är löst. Ansökan uppfyller inte detta i nuläget. 8 ESOF Samarbetsorganisation för funktionshindersfrågor Anordna tillgänglighetsdagar. Informera och väcka opinion bland allmänhet, politiker, fastighetsägare och samhällsplanerare. Föreläsningar/seminarier Arvode, resor, material adm. Annonsering kr Kalkyl Avslut demonstrationsmarsch m Eskilstunagardet beslut om bidrag kr, för tillgänglighetsvecka i Eskilstuna v kr Avslås samt projekt 2, kronor för start Webb-radio. Totalt kronor 9 Handikappföreningarna kr Avslås Anställa en projektanställd person (efter lönebidrag under 7 månader 2014) som kan vara behjälplig med att ansöka medel, boka lokaler och föreläsare samt vara behjälplig som mentor. Hjälpa till med kontakter med myndigheter, organisationer FK och AF etc. ORG NR SID 3(4)

8 D I A R I E N R HH-HOH Sammanställning verksamhetsinriktat bidrag till intresseorganisationer för funktionsnedsatta. Första halvåret Organisation Projekt Sökt bidrag 10 Handikappföreningarna För att kunna ge information på rätt sätt samt vara tillgänglig för alla. nyanskaffning av hörselhjälpmedel till Katrineholm byte av batterier till befintliga apparater 2013 beslut om bidrag kr för bärbara hörslingor. 11 Handikappföreningarna Inköp av surfplattor för att underlätta styrelsearbete då många har svårt att läsa material som idag ges ut via pappersformat eller talsyntes kr kr kr Förslag beslut kr Avslås kr Avslås Handikappföreningarna har fått medel för tillgänglig natur 2011, beviljats bidrag om för samma ändamål. 12 Parkinson Projekt FMT. Parkinsonssjuka och strokedrabbade pat. behandlas med FMT metoden. Förbättra röst och rörelseförmåga Beslut om bidrag kr för utbildning i FMT gruppterapi. 13 HRF Hörselskadades distrikt i Södermanland kr Genomföra seminarier genom kunskapsspridning om lagar och regler runt lagen om mänskliga rättigheter. Till enskilda personer och förtroendevalda inom handikapporganisationerna. 2 tillfällen för medlemmar (ca 800 st)/ icke medlemmar och föreningens förtroendevalda (60 st) Ett seminarium i södra respektive norra länsdelen. Föreläsare/utbildare resor 2013 avslag sökt bidrag kronor Test av befintliga hörslingor kr kr kr kr Totalsumma ORG NR SID 4(4)