Glödlampan. hsod.se. I detta nummer. Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF. Valberedning. Världscancer dagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glödlampan. hsod.se. I detta nummer. Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF. Valberedning. Världscancer dagen"

Transkript

1 Glödlampan hsod.se Mars SÖRMLAND Det är vi som sitter i Beredningsgruppen I detta nummer Ordföranden har ordet - Hur ska vi påverka landstings politikerna? LRFF Valberedning Världscancer dagen HjärtLung föreningen Bussresa Internationella funktionshinder dagen Bakre raden fr vänster på bilden, Raul Sevefjord, Ingrid Karlsson, Eva Andrén, Roland Elfving främre raden Helge Andersson, Pia Bernthling, Gunilla Backlund, Lena Stengaard. Näthat hsod.se

2 Ordföranden har ordet Hur ska vi påverka Landstingspolitikerna? På många sätt, bland annat genom påverkan via Landstingets råd för funktionshinderfrågor (LRFF). Steg 1, nästa möte är den13 april HF:s referensgrupp består av valda representanter från varje enskild förening. Har er förening inte valt någon representant till referensgruppen, gör det omgående och meddela vårt kansli via mail, vem ni har utsett. Referensgruppen träffas ca två veckor före mötet med LRFF:s beredningsgrupp. I referensgruppen diskuteras vilka frågor man vill driva i beredningsgruppen. Frågorna skall vara ordentligt förberedda med underbyggda argument. Om LRFF-ledamöterna känner att de vill ha stöd av en representant från den förening som väckt frågan, får vederbörande vara med och presentera frågan/kravet i beredningsgruppen. Steg 2, nästa sammanträde är den 27 april I beredningsgruppen presenterar vi de frågor/krav som föreningarna vill lyfta. Politiker och tjänstemän tar till sig frågorna/kraven och vidarebefordrar dem till rätt instans/förvaltning. Förhoppningsvis får vi svar på det nästkommande LRFF-rådsmötet. Steg 3, nästa LRFF-möte blir den 21maj Om vi inte är nöjda med de svar vi får på rådsmötet, fortsätter vi argumentera för vår sak. Frågan går då tillbaka till den instans som avgett svaret. hsod.se

3 Rapport från första Beredningsgruppen Det första mötet på den nya mandatperioden är nu genomfört med beredningsgruppen för Landstingets råd för funktionshinderfrågor (LRFF). Beredningsgruppen har till uppgift att lyfta och förbereda frågor som senare skall tas upp i LRFF. I beredningsgruppen sitter Pia Bernthling (C), som ordförande, Raul Sevefjord (M), Eva Andrén förvaltningschef samt sekreteraren Lena Stengaard, landstinget. Från funktionshinderrörelsen sitter Ingrid Karlsson, Gunilla Backlund, Roland Elfving samt Helge Andersson. Beredningsgruppen kommer att kompletteras med två ledamöter, inalles sex representanter från funktionshinderrörelsen. Trevlig start på samarbetet med Landstinget Den 19 februari träffades vi i beredningsgruppen, som skall förbereda frågor som vi sedan får svar på LRFF den 10 mars. Sammanträdet var väldigt trevligt, en informell stämning och vi fick igenom de viktiga ändringarna i reglementet. Vi tog upp följande frågor: 1. Ändring av reglementet Vi vill kunna adjungera representant från den förening som vill ta upp frågor/krav av något slag. 2. Vi tog även upp att vi ville att även ersättarna skall vara med på beredningsgruppens sammanträde. I övrigt tog vi upp två frågor från SRF, ett erbjudande från Reumatiker distriktet Sörmland, Elöverkänsliga samt bekymmer med självanmälan på dator i vården. Svar på dessa frågor, och några andra frågor som vi ställde, får vi på rådet den 10 mars.

4 Valberedning Nominering av kandidater till de poster som ska väljas på Handikappföreningarna Sörmlands årsmöte den 6 maj 2015 pågår just nu. Vid årsmötet 2014 valdes Ingvar Edin, Ann-Charlotte Jensen och Mona Sandström med Sven-Erik Eriksson och Björn Johansson, till valberedning. Medlemsföreningarna har ombetts att inkomma med nomineringar (förslag) på kandidater till de poster som ska väljas på årsmötet. Nomineringarna kan skickas som mejl till valberedningens sammankallande, eller per brev till Handikappföreningarna Sörmland, Valberedningen, Eleonoragatan 18, Eskilstuna. Poster att nominera: ordförande och fyra styrelseledamöter för en mandatperiod på två år, en styrelseledamot på ett år (fyllnadsval efter Viola Pettersson som avlidit), två revisorer och två revisorssuppleanter för en mandatperiod på ett år. Den här informationen har gått ut i en mer utförlig version till föreningarna via mail. Att komma ihåg före den 31 mars 1. Lämna in ansökan till Landstinget angående Landstingsmiljonen 2. Lämna in ansökan om kursbidrag för andra halvåret till ABF 3. Redovisa aktiviteterna som ni fick beviljade för 2014, till Landstinget Service från kansliet Medlemsföreningar i Handikappföreningarna Sörmland kan vid behov få hjälp av kansliet med kopiering och utskick. Materialet behöver kansliet få in 5 arbetsdagar innan det ska postas. För mer information kontakta kansliet telefon: eller e-post:

5 Världscancerdagen den 4 februari 2015 Bröstcancerföreningen Aurora, ILCO, Mag o Tarmföreningen och Näckrosbröderna i Sörmland uppmärksammade Världscancerdagen 2015, i Eskilstuna med en ljusmanifestation på Fristadstorget, där man tände 200 marschaller. Även ett inslag i Sörmlands radio sändes. Det är en internationell dag och uppmärksammas över hela världen. Var tionde minut drabbas någon av cancer och varje år drabbas ca personer i Sverige. Glädjande nog botas idag mer än hälften av alla med cancer och ännu fler kan idag leva med en cancersjukdom som betraktas som kronisk. Mycket handlar även om din egen livsstil. De fem viktigaste faktorerna när det handlar om att förebygga cancer är kost, rökning, alkohol, motion och sol. Enkla förändringar i vardagen som leder till en mer hälsosam livsstil kan minska antalet cancerfall med en tredjedel.

6 VÅRA MEDLEMFÖRENINGAR PRESENTERAS Vår förening är öppen för människor som fått olika typer av diagnoser när det gäller hjärta eller lungor. Många av våra medlemmar har haft hjärtinfrakter, hjärtflimmer, hjärtsvikt eller andra hjärtproblem. Andra av våra medlemmar har olika typer av lungproblem och inte minst den nya folksjukdomen KOL. Föreningarna har ett mycket gott samarbete med våra tre sjukhus i länet samt även med en hel del av vårdcentralerna som vi har i Sörmland. Tillsammans med verksamheterna bedriver föreningarna Hjärtskola respektive Lungskola. Ett samarbete som uppskattas både av Landstinget och våra föreningar. I Sörmland är vi 1030 medlemmar fördelade på 4 lokalavdelningar. Eskilstuna har 276 medlemmar, Västra Sörmland Katrineholm 221, Östra Sörmland Nyköping 372 samt Strängnäs 161. Verksamhet som bedrivs i våra lokalavdelningar är olika typer eftervård såsom motionsgympa, vattengympa, gummibandsgympa, boule samt bangolf. Vidare har man medlemsmöten ett antal gånger per år med olika typer av underhållning eller föredrag. En annan mycket viktig verksamhet som vi har är kurser i Hjärt- Lung räddning. Dessa kurser erbjuds även till allmänheten eller olika typer av föreningar. Utbildningen kan även omfatta Hjärtstartare. Problem som vi, liksom många andra föreningar har, är dålig tillströmning av nya medlemmar. Trots detta ser vi dock möjligheter till att få nya medlemmar då många människor i dagens samhälle tyvärr drabbas av både hjärt- och lungproblem. Börje Länn Länsordförande

7 Bussresa till Västmanland Handikappföreningarna Sörmland har för avsikt att arrangera en bussresa till Västmanland under augusti månad, under förutsättningen att vi erhåller bidrag från Landstinget. Vi kommer att besöka Elsa Anderssons konditori i Norberg, därefter åker vi till Engelsberg. Där gör vi en guidat besök på Oljeön, vi åker dit med en liten färja. Avresa kommer att ske från Eleonoragatan 18. Om intresse finns kan vi anordna samma resa från någon annan del av länet. Lämna förslag till kansliet så återkommer vi med besked. Det är viktigt att vi samordnar så det blir bra för alla. Om du är intresserad anmäl dig till kansliet Internationella funktionshinderdagen 3 december Sedan 1992 firas varje år Internationella funktionshinderdagen. Syftet är att öka förståelsen för de här frågorna bland medborgarna och bland politikerna. Sedan årsskiftet har vi en ändrad Diskrimineringslag som slår fast att otillgänglighet är diskriminering och kan bestraffas. Vid förra årets funktionshinder dag anordnade Handikappförbunden en paneldebatt där politikerna betonade vikten av att stärka rättigheterna för funktionshindrade. Vidare att öka medvetenheten om fördelarna med att integrera politik, socialt liv, ekonomi, kultur med frågor gällande funktionsnedsättning. För Sörmlands del anordnades 2014 en utställning i Katrineholm av HSO Katrineholm. HF planerar en manifestation av Funktionshinderrörelsen även 2015, vi vill ha alla föreningar med. Ge Eva klartecken att er förening vill vara med berätta också vilket material ni har.

8 Konferens om näthat och trakasserier I början av februari anordnade Diskrimineringsbyrån Humanitas och Mälardalens högskola en konferens tillsammans som tog upp det mycket aktuella ämnet näthat och sexism. Konferensen gav oss deltagare mycket kunskaper om vad som händer på nätet, vad forskningen visar och hur man arbetar mot problemet i dag. Humanitas är en religiös och politiskt obunden organisation som verkar i Sörmland och Västmanland, med kontor i Eskilstuna. De arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Byrån är en ideell förening som finansieras med hjälp av bidrag och medlemsstöd. Ordet näthat är benämningen på de hatiska och kränkande kommentarer som människor skriver på nätet. Orsaken till att det yttrar sig så här tros vara att det är så mycket lättare att säga sin åsikt när man inte har personen i rummet Det som uttrycks är ofta starkt ogillande, inte alltid avsiktligt. Projektet Nätityder Nätityder (drivs av Humanitas) tar avstamp i att tjejer utsätts för trakasserier på nätet. I och med den mycket snabba utvecklingen av användandet av internet har problemet med trakasserier ökat. Utgångspunkten är att det är attityder i samhället som ligger bakom de här trakasserierna och att vi ska arbeta för att förändra dessa attityder. Nätityder vill sprida kunskaper om detta i bl.a. skolan. Om man känner att man utsätts för näthat och behöver hjälp kan man vända sig till någon av diskrimineringsbyråerna för stöd. Utgivningsplan Glödlampan Manusstopp Utgivningsdatum (ca) 30/4 15/5 3/8 17/8 1/11 16/11 Ha en skön vår!

Glödlampan. Till alla våra 25 medlemsföreningar, och lokala samarbetsorgan.

Glödlampan. Till alla våra 25 medlemsföreningar, och lokala samarbetsorgan. Glödlampan September 2015 Till alla våra 25 medlemsföreningar, och lokala samarbetsorgan. SÖRMLAND Innehåll detta nummer Välkommen till Handikappföreningarna Sörmlands Ordförande möte den 23 september

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2011-01-01 - - 2011-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar)

HANDLINGSNUMMER OMBUDSFÖRTECKNING DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE EKONOMISKA BERÄTTELSE REVISORERNAS BERÄTTELSE. PROPOSITION (Stadgar) Handlingar Verksamhetsberä else 2014 Ekonomiska berä else 2014 Revisionsberä else Budget 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Styrelsens proposi on Förslag ll stadgar Valberedningens förslag Förslag ll

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja

En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning. framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Ett diskussionsmaterial för handikapprörelsen inför en eventuell länssammanslagning framtaget av HSO Skånes Tankesmedja En ny storregion? Detta material är framtaget inom ramen för HSO

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer