HR strategi. politikerutbildning Landstingets ledningskontor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor"

Transkript

1 HR strategi politikerutbildning 2014

2 Stor bredd på verksamheter

3 Medarbetare Här växer kunskap och människor

4 Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka anställda 130 olika yrkeskategorier 77 procent kvinnor 72 procent arbetar på Akademiska sjukhuset Medelåldern är 46 år Cirka 51 procent av landstingets totala kostnader är personalkostnader Sjukfrånvaron är 4,7 procent Karriärwebben

5 Antal anställda, totalt Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, 570 Primärvården, 760 Hälsa och habilitering, 390 Folktandvården, 520

6 Antal anställda Landstingsservice, 260 Kultur och bildning, 80 Kollektivtrafikförvaltningen /UL, 90, 310 Patientnämnden, 3 Varuförsörjningen, 30 GUB AB, 430

7 Politiken HR organisation/roller inom LUL 1 januari 2012 Landstingsdirektör HR-direktör Förhandlingschef LUL HR-strateg HR-råd Landstingets resurscentrum Lönechef HR-administration Förv Förv Förv Förv Förv Förv Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården Folktandvården Hälsa och habilitering Kultur och bildning Kollektivtrafikförvaltningen/UL Landstingsservice FÖRVALTNINGARNA HR-chef HR-konsult Akademiska sjukhuset HR-direktör AS HR-specialist HR-råd Div DivDiv Div DivDiv HR-chef HR-konsult

8 Fokusområden enligt landstingsplan, HR strategi och styrkort Kompetensförsörjning Arbetsgivarfrågor/lönebildning Arbetsmiljö/medarbetarskap Ledarskap

9 Framgångsfaktorer för HR arbetet Kompetensförsörjningsplan Åtgärder för att behålla Kompetensförsörjning genomsyrar alla fokusområdena Verksamhetsfokuserat HR arbete Samarbete internt och externt, regionalt och nationellt Samarbete med universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare och aktörer.

10 HR-råd Kompetensförsörjning inkl arbetsgivarvarumärke - uppdrag 2014 Kompetensförsörjningsplanen för LUL och förvaltningarna fr o m 2015 och framåt Ekonomiska styrmodeller som gagnar strategisk kompetensförsörjning Arbetsgivarvarumärket inkl. informationen för olika student-målgrupper Inventering och samordning av de aktiviteter/grupper som redan finns idag - säkerställa att de viktigaste frågorna tas om hand i rådet eller i arbetsgrupper Samlad information för alla om landstingets förmåner jmf Primärvårdens broschyr. Utbildningsplatser hur säkerställa att vi uppfyller avtalen konsekvenser av vårdval

11 HR-råd Arb.givfrågor/lönebildning - uppdrag 2014 Strategisk lönebildning - skapa struktur på landstingets analysarbete rörande lönebildning på kort och lång sikt, inkl. framtagande av mallar. Tolkning av lönepolicyn framtagande av riktlinjer för att förtydliga lönepolicyns innehåll samt kartläggning av effekter av detta inkl. chefens förutsättningar. Syftet är samsyn inom landstinget som en arbetsgivare. Samverkan tydliggöra vad som ska samverkas och se över rutiner och kunskapsnivå inom HR. Agera referensgrupp till översynen av Samverkansavtalet som sker i en partsgemensam grupp.

12 Lönebildningens årscykel 2015 Löneanalys inför budget 16 Upptakt LÖV 2015 nov. Fackliga Koncernledningens ställningstagande LÖV nov Medarbetarsamtal okt - feb Samråd HR Överläggningar samtliga fack jan 2015 Lönesamtal inför Ny lön 1 april 2015 Förvaltningarnas analys senast 30 sept Löneseminarium/ samråd Fackliga yrkanden 2015 senast 1 sept Arbetsgivarens analys inför LÖV 2015 juni okt 2014 Avstämning samtliga fack maj juni 2014 Uppföljning LÖV 2014 HR juni

13 Medveten lönebildning Avtal Budget Kommunikation Koncernledning Prioriteringar Förvaltningschef Ledningsgrupp Prioriteringar Omvärld Struktur för analys och fördelning av det ekonomiska utrymmet hanteras av resp. förvaltning Chefens uppgift Bedöma prestation Analysera lönebild/behov Förmedla prioriteringar Analys/ återkoppling Individuell och differentierad lönesättning av medarbetarna utifrån prestation Chef Prioriteringar

14 Löneöversyn Vad är lön? Ekonomiskt utrymme Bedömningsbaserad lön Individuell Marknad Erf./kunskap Prestation Strukturbaserad lön Befattning Lönepolitik Ex: Intro. år Studielön Kompetensutv. Lön Kompetensförsörjning Verksamhetens mål

15 HR-råd Arbetsmiljö/Medarbetarskap Uppdrag 2014 Paraplyet för gruppens arbete: Friskt och hållbart arbetsliv Psykisk ohälsa analys och förslag på åtgärder Översyn av friskvårdsbidrag inom landstinget Utveckling av Dialogverktyg inom rehabilitering och likabehandling Framtagande av medarbetarskapspolicy

16 HR-råd Ledarskap - uppdrag 2014 Inriktning på tre huvudområden; Chefspolicy ett styrdokument för chefs- och ledarskapet inom LUL som tydliggör landstigets riktlinjer för ett gott ledarskap Mentorskap riktlinjer och rutiner för ett Mentorprogram i LUL:s regi ska utarbetas Chefens ledningsplattform att processorientera ledningsplattformen innebär ett tydliggörande av landstingets strategiska inriktning på chefsfrågorna i enlighet med direktiven i LPB för

17 Chefsprogrammen Chefsintroduktion Morgondagens ledare Nya chefer - Operativa chefsprogrammet Erfarna chefer - Strategiska chefsprogrammet

18 Övriga aktiviteter som leds av HR/LLK Medarbetarenkäten 2014 Personal med utländsk utbildning Uppdatering chefssajten på Navet Arbetstidsfrågor och ersättningar kopplat till detta

19 Genomförda aktiviteter inom likabehandling Ny policy kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Översyn av förvaltningars/divisioners likabehandlingsarbete Utbyggnad av Navet-sidor för medarbetare, chefer och HR Utbildning av 954 chefer och medarbetare (t o m 27 nov 2014)

20 Pågående aktiviteter inom likabehandling Arbete utifrån inriktningsbeslutet från 2011 vad gäller människor med funktionsnedsättning Rekryteringskompendium för chefer Nya Dialogverktyg inom arbetsklimat och samarbete Likabehandlings- och mångfaldsstrategi för LUL Omvärldsbevakning och kunskapsspridning

21 HR utbildning Kick off /introduktion 1. Att leda i förändring 2. Arbetsmiljö och arbetsrätt vid förändring 3. Organisationspedagogik 4. Projektledningsmetodik & processkartläggning 5. Ekonomi och systemkunskap Fördjupningar/Extra tillval (ex vis arbetsrätt/ arbetsmiljö/konflikthantering) Avslutning/Diplomering? 8½ dag

22 Utbildning för förtroendevalda Introduktion ½ dag, två möjliga tillfällen (5 nov och 1 dec 2014) 2 dagar - roller, lagar och regler, förvaltningarna m.m. utformas i dialog med politiska sekreterarna.