Nummer Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 2 2009. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt"

Transkript

1 Nummer Kundtidningen för dig som vill veta Ingenting är omöjligt

2 Alltransport förvärvar Sanero AB Genom förvärvet av Norrköpingsföretaget Sanero, som kommer att drivas som ett självständigt dotterbolag, förstärks vårt affärsområde Tank & Miljö med värdefull specialistkompetens och utrustning. Alltransport förvärvar samtliga aktier i Sanero AB med omedelbar verkan. Sanero bildades 1996 av Lennart Andersson och Kristian Rydberg. Bolaget har kontor i Norrköping och är idag 21 årsanställda och omsätter c:a 25 miljoner. Huvudinriktningen på verksamheten är sanering och högtrycksspolning samt torrsugning åt företrädesvis tillverkningsindustrin i Mellansverige. Sanero kommer att drivas som ett självständigt dotterbolag till Alltransport och Lennart Andersson kommer att stanna kvar som ansvarig för verksamheten. Lennart Andersson vill poängtera att man letat efter en större samarbetspartner för att kunna utveckla verksamheten ytterligare och att få tillgång till ett större kundutbud samt ett stort kunnande inom miljö och kvalitetsarbete. Sanero kommer att ingå i affärsområde Tank & Miljö, och Affärsområdeschef Magnus Anderson påpekar att Sanero kompletterar Alltransports egen verksamhet inom området. Här finns specialkompetens och utrustning vilket ger ett bredare utbud att erbjuda våra kunder. Affärsområde Tank & Miljö inom Alltransport omsätter c:a 100 miljoner och erbjuder tjänster till industri och fastighetsägare inom slam och spol samt tv-inspektion av ledningsnät. Dessutom transporterar man petroleumprodukter och farligt gods samt avfall med både tankbilar och olika specialfordon.

3 J.A.Is förvärvar Alltransport expanderar i västra Östergötland och köper åkeriet J.A.Is i Motala. Alltransport förvärvar samtliga aktier i JAI:s Åkeri AB med verksamhet i Fivelstad, Vadstena. Bolaget har 5 distributionsbilar och för närvarande 2 fast anställda chaufförer samt gamla ägaren Jan Isacsson. Bolaget drivs vidare men bilar och inventarier kommer bjudas ut till försäljning. En del i verksamheten har varit lager och godshantering som nu flyttas in i nya terminalen i Linköping. Förvärvet är ett led i en uttalad strategi, säger Peter Nilsson VD i Alltransport, som bygger på att öka volymen och marknadsnärvaron i Västra Östergötland. Svevac förvärvar Alltransport fortsätter att växa och har nu även köpt Svevac Svensk Vacuum & Miljöteknik AB. Företagets huvudsakliga sysselsättning är industrisanering och högtrycksteknik där man bland annat utför torr- och vakuumsug samt högtrycksspolningar. Verksamheten med verkstad, lager och kontor bedrivs från Skutskär och arbetsområdet är i första hand Mälardalen, Gästrikland och Uppland. Svevac startades 2006 och är ägt av 4 delägare däribland Roland Östlund. Familjen Östlund som med sina 25 år i branschen i det närmsta är en ikon inom detta gebit kommer tillsammans med övrig personal på Svevac kunna tillföra mycket till vår verksamhet säger Peter Nilsson, VD Alltransport. Alltransport har sedan tidigare köpt Sanero vars verksamhet till stor del är den samma som Svevac. I och med de båda förvärven har nu Alltransport en betydande verksamhet på området industrisanering och högtrycksteknik.

4 Alltransport i Östergötland AB har vunnit det stora trafiksäkerhetspriset 2009 som utdelades på Transportforum i Linköping den 8 januari i år. I år var första gången Stora Transportpriset delades ut, och därför kändes det extra kul att vi på Alltransport stod som en av tre nominerade i kategorin Godstrafik. Priset ska delas ut till företag och organisationer som är goda exempel på arbete för trafiksäkerhet, med syftet att inspirera och skapa förebilder. Stora Trafiksäkerhetspriset delas ut i tre kategorier, Godstrafik, Persontrafik och Bussturism. Alltransport var nominerade i kategorin Godstrafik och ställdes där emot Bring Express och Förarfokus.se. VD Peter Nilsson samt Projektledaren Ella Truman mottog priset från Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråle. Juryns medlemmar: Anna Grönlund, VD i Svenska Bussbranschens Riksförbund Charlotte Wäreborn Schultz, VD i Svensk Kollektivtrafik Johan Lindström, VD i Sveriges Åkeriföretag och Anders Karlsson, chefredaktör för de fyra tidningar som står bakom priset. Juryns motivering: Alltransport i Östergötland AB har aktivt arbetat med att öka trafiksäkerheten inom företaget samt regionalt, nationellt och internationellt genom att inom företaget införa ett trafiksäkerhetsprogram med extern auktoriserad granskning av resultatet. Detta har bland annat inneburit kontinuerligt ökad alkolåsanvändning, bältesanvändning, hastighetsefterlevnad och inte minst ökad förståelse och beteendeförändring beträffande trafiksäkerhetsaspekter från bolagets förare.

5 Utbildning är en viktig del av Alltransports framgångar. Bland annat ökar behovet av välutbildade förare och transportledare. Som ett resultat av kommunens ansträngningar, där Alltransport tog en aktiv del, lyckades kommunen få starta en kvalificerad yrkesutbildning för transportledare i Norrköping till hösten Utbildningen ingår i Logistikprogrammet där även praktikplatser Lärande I Arbete (LIA) ingår i perioder. Alltransport har valt att ingå i ledningsgruppen för Logistikprogrammet för att kunna säkerställa kvalitén samt anpassa utbildningen enligt marknadens behov och önskemål. Alltransports intention är att vara drivande i arbetsgruppen för Transportledningsutbildningen, där det är tänkt att man i första hand skall driva frågor om kursinnehåll samt genomförande. Detta för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt och att allt fler får upp ögonen för denna utbildning. Med bättre kvalitet på utbildningen, ökar förhoppningsvis antalet sökande och därmed även intagskriterierna. Utsikterna ökar även för att kursdeltagarna ska hitta ett arbete direkt efter utbildningen. Resurser finns även från Alltransport med att ställa upp som föreläsare under den teoretiska utbildningsdelen och att utarbeta strategiplaner för dem som ska delta i LIA. Elever från höstens kurs har genomfört sin LIA-period på Alltransport, vilket har gett oss god erfarenhet inför framtiden. Flera av Alltransports anställda transportledare som gått en liknande utbildning har valt att göra sin praktik på Alltransport. Fordonskommunikationen håller på att byggas ut och finns idag i 13 bilar på distributionssidan. Det fungerar så bra att vi har beställt en utbyggnad för installation i ett 20-tal fjärrfordon till under Chauffören får uppgifter om kund, gods och destination direkt i handdatorn. Tekniken säkrar kommunikationen, förbättrar trafiksäkerheten och förenklar trafikledningen och ger snabbare rapportering av körningarna till våra administrativa system. Vi spar mycket tid och blir effektivare, säger Mattias Bodin, affärsområdeschef på Fjärr & Distribution. På Bygg & Anläggning har vi två bilar som ska komma igång under slutet av augusti i Skärblacka. Vi planerar 11 st till Trailer Consult och 3 st till Olofssons Åkeri innan året är slut. Det ska bli spännande att utvärdera effekterna av den nya fordonskommunikationen, tycker affärsområdeschefen på Bygg & Anläggning, Jimi Andersson.

6 Kl en solig förmiddag i mitten av augusti lämnar Saneros nya sugbil, Centurion P 210/ HT, bryggan i Arkösund. På en pråm står den 24 ton tunga bilen och färden går ut till en tomt på andra sidan sundet där man rivit ett hus. När pråmen kommit iland får Jonte Ljungberg backa ca 100 meter uppför den nygjorda grusvägen för att komma på plats. Det är meningen att Jonte och hans arbetskamrat Manuel Ochoa ska suga upp allt gammalt sågspån som finns kvar i grunden. Det ska byggas ett nytt hus på platsen, efter att man renoverat den gamla grunden. Det visar sig ganska snart att det i spånet finns en hel del mindre plank, sten och annat skräp som sätter sig i slangen och måste plockas bort med jämna mellanrum. Så jobbet som skulle ha tagit ca två timmar, tar nästan fyra istället. Men resultatet blev bra och beställaren är mycket nöjd. Hemfärden börjar med att den nu ca 27 ton tunga bilen åker ombord på pråmen igen för vidare färd tillbaka till Arkösund. Kl kör grabbarna iland igen i efter en lyckad dag i skärgården. Under våren flyttade Alltransport sin verksamhet till nya lokaler på Ottargatan, Kallerstad industriområde. Behovet av omlastning, lagring och godshantering har ökat och då några nya kunder tillkom under vintern så togs beslut om flytt till mer ändamålsriktiga lokaler. Vi har nu stora möjligheter att erbjuda företag i regionen logistiklösningar med både godshantering, lagring och distribution från Linköping. Vi tar hand om ert godsflöde. Lagret är bemannat på dagtid men lossning och lastning av bilar sker på dygnets alla timmar i den nya terminalen. Ni är välkomna att besöka oss på Ottargatan 10!

7 Bygg & Anläggning är med och skapar den nya dragningen av spårvägen vid Albrektsvägen i söder till Trumpetaregatan i Hageby. Skansa är uppdragsgivaren. Det här är den första delsträckan som beräknas vara klar i november Den byggs i fyra etapper varav den första ska vara klar i oktober 2009 och sträcker sig från en vändplats vid Trumpetaregatan och fram till Limmaregatan. Där var det största jobbet att frakta bort all schackt från vändplatsen. Det rörde sig om ca m 3 jord. Efter det har det mest rört sig om att göra mindre schaktningar och att transportera fyllning till olika ställen längs den 2,6 km långa sträckan. Vi har ca 4-5 bilar och lika många grävmaskiner igång varje dag, säger Göran Pihlström, transportledare på B&A. ansvarig för Kvalité & Miljö Ella Truman började på Alltransport 2004 som projektledare för koncernövergripande projekt, främst Mobilkommunikation och Hållbarhetsredovisning. Ella valde att arbeta på Alltransport för att hon anser att det är ett innovativt, långsiktigt och drivande företag i Östergötland. Företaget ligger även i framkant vad gäller miljöfrågor. Hon har på senare år arbetat som Miljösamordnare och ansvarig för trafiksäkerheten. Från och med i år har Ella tagit över ansvaret för Miljö & Kvalité efter Bengt Sigvald. Bengt kommer att vara kvar på Alltransport (som konsult 60%) och främst arbeta med Arbetsmiljöfrågor, men även stödja Ella i hennes nya roll. Det bästa med jobbet är att det är så varierande arbetsuppgifter, att man utvecklas och får stimulans samt arbetskamraterna. På frågan om hur hon ser på framtiden svarar Ella att det alltid finns nya projekt på gång som skulle vara intressanta att genomföra på Alltransport. T ex effektivisering av informationsflödet samt administrativa verktyg som förenklar och sparar tid.

8 Huvudkontor Alltransport i Östergötland AB, Box 6003, Norrköping, Tel , Fax , Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 21 Grafisk produktion: Per Lagman Platskontor Alltransport i Östergötland AB Ottargatan Linköping Tel Fax Platskontor Sanero AB Slottsgatan Norrköping Tel Fax Platskontor Fallmans Åkeri AB Bäckgatan Åtvidaberg Tel Fax Terminal & Lager Alltransport i Östergötland AB Ståthögavägen 48, Teknikhuset Norrköping Tel Fax