Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne."

Transkript

1 MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna använder det talade och det skrivna språket för att till allmänheten förmedla händelser, fakta, åsikter, värderingar och tolkningar på samhällslivets alla områden. Av journalisten krävs därför en god språkbehandling och språklig färdighet i allmänhet, men också språklig medvetenhet, t.ex. insikter i hur språket kan användas som maktmedel i samhället. Språket i medierna brukar ses som mönsterbildande eller riktgivande och journalisterna har därför ett stort ansvar för språket. Inte minst gäller detta finlandssvenska journalister: för dem är det en speciell utmaning att kunna tala och skriva en korrekt, ledig och naturlig svenska. Journalisterna behöver kunskap om hur språket fungerar. Språk är också handling och påverkan, varför journalister bör vara medvetna om vilka värderingar de genom sitt språkbruk förmedlar till andra. Journalister producerar texter dag efter dag vanligen under stark tidspress. Journalisternas språk blir därför lätt rutinartat. En viktig del av utbildningen är att från början uppmuntra och uppöva ett personligt språk och inspirera till alternativa skrivsätt. Rätt att delta i undervisningen Deltagande i studieperioderna i mediespråk förutsätter journalistik som huvudämne. Översikt över studieperioderna i mediespråk: MEDIESPRÅK I 2 sv I Språkriktighet och skrivövningar MEDIESPRÅK II 3 sv II Tidningsspråkets genrer och stilistik MEDIESPRÅK III 2 sv III Retorik, textanalys och skrivövningar MEDIESPRÅK IV 3 sv IV Skapande framställning och reportagespråk Termin 47

2 MEDIESPRÅK I SPRÅKRIKTIGHET OCH SKRIVÖVNINGAR Tidpunkt: Termin I, , tis. kl i sal 314, fre kl i sal 314, , mån. kl i sal 210 och fre kl i sal 210. Förövrigt blockundervisning med JOURN A1. 2 sv - uppövar ett korrekt och ledigt språk genom skrivövningar som omfattar olika typer av uppgifter, referat och översättningar från finska, - får grundläggande insikter i talspråkets och skriftspråkets särdrag med speciell hänsyn till olika situationers krav på den språkliga utformningen, - får grundläggande insikter i språkvård och språkriktighet. Föreläsningar, skriv- och talövningar med genomgång och diskussion. Obligatoriskt deltagande i undervisningen. Litteratur: 1. Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm s. 2. Reuter, M., Översättning och språkriktighet. Helsingfors s. 3. Reuter, M., Reuters rutor. Helsingfors s. 4. Hanson, H., Talspråkslära för journalister och andra. Lund s. 5. Tidskrifterna Språkvård och Språkbruk enligt anvisningar. Bredvidläsningslitteratur: Svensk uttalsordlista. Helsingfors s. Det som behandlats på föreläsningarna och kurslitteraturen tenteras. MEDIESPRÅK II TIDNINGSSPRÅKETS GENRER OCH STILISTIK Tidpunkt: Termin II, Blockundervisning i sal 103. Övningar , ons. kl i sal sv - genom studium av tidningens olika avdelningar och stilanalys får kunskap om tidningsspråkets genrer och konventioner samt om stilistik över lag, - uppövar ett professionellt och personligt språkbruk genom skrivövningar som omfattar journalistiska uppgifter. 48

3 Föreläsningar, grupparbeten och skrivövningar med genomgång och diskussion. Obligatoriskt deltagande i undervisningen. Kurslitteraturen läses före kursens början. Litteratur: 1. Liljestrand, B., Språk i text. Handbok i stilistik. Lund s. 2. Hultén, B., Journalistikanalys En introduktion. Lund s. 3. Melin, L. & Lange, S., Att analysera text. Stilanalys med exempel. Lund s. 4. Reuter, M., Reuters rutor 2. Helsingfors s. 5. Artiklar enligt lärarens anvisningar. Föreläsningarna och kurslitteraturen tenteras. MEDIESPRÅK III RETORIK, TEXTANALYS OCH SKRIVÖVNINGAR Tidpunkt: Termin III, , ons. kl i sal sv - får grundläggande insikter i medieretorik, - får fördjupade kunskaper i textanalys, - övar upp sina färdigheter i att utrycka sig ledigt och korrekt både i tal och skrift. Föreläsningar, grupparbeten och skrivövningar med genomgång och diskussion. Obligatoriskt deltagande i undervisningen. Litteratur: 1. Johannesson, K. Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm s. 2. Kroon, Å. Debattens dynamik. Hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter. Linköping Enligt lärarens anvisningar. 3. Grünbaum, C., Språkbladet. DN förlag s. 4. Artiklar enligt lärarens anvisningar Föreläsningarna och kurslitteraturen tenteras. 49

4 MEDIESPRÅK IV SKAPANDE FRAMSTÄLLNING OCH REPORTAGESPRÅK Tidpunkt: Termin IV, Blockundervisning varje vardag kl i sal sv Målet är att den studerande - genom fria skrivuppgifter övar upp sin personliga stil och uttrycksförmåga, - får grundläggande insikter i reportaget som genre genom läsning och analys av reportageböcker. Föreläsningar och skrivuppgifter. Stor vikt läggs vid genomgång och diskussion. Obligatoriskt deltagande i undervisningen. Litteratur: 1. Reportageböcker enligt lärarens anvisningar. 2. Larsson, S., Berättande journalistik. Stockholm s. 3. Hultén, L., Reportaget som kom av sig. JMK Skriftserie s. 4. Thurén, T., Reportagets rika repertoar. JMK Avhandlingsserie s. Skrivövningar, aktivt deltagande i kursen och en skriftlig analys av en utländsk eller svensk reportagebok ersätter tentamen. SPECIALSTUDIER LIVSERFARENHET OCH FORSKNINGSKUNSKAP Tidpunkt: Vt, , tis. kl i sal sv. Kursen kombinerar språkkunskap och socialt arbete. Målet är att den studerande ökar sin erfarenhetskunskap genom inlevelse i skönlitterära verk samt förmågan att reflektera över enskilda personers upplevelser i förhållande till en vetenskapligt producerad kunskap inom respektive temaområde. Diskussion och analys av skönlitteratur. Innehållet bearbetas med hjälp av rollspel och pedagogiskt drama. En skriftlig uppgift baserad på reflektioner om den lästa skönlitterära texten i förhållande till vetenskapliga rapporter avslutar kursen. Kursen innehåller också ett möte med en finlandssvensk författare som skrivit om sin livserfarenhet. 50

5 Deltagande: Litteratur: Kursen är avsedd för studerande i socialt arbete och journalistik och deltagandet är frivilligt. Högst 12 studerande kan antas till kursen. Anvisad litteratur finns på högskolans anslagstavla (2 vån.) i mitten av oktober. Ca fem skönlitterära böcker och vetenskapliga rapporter utgör kursens arbetsmaterial. Ingen boktentamen. Överassistenten i socialt arbete, Inger Siiriäinen och lektorn i svenska, Christina Korkman. 51

STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK

STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK STUDIEGUIDE FÖR JOURNALISTIK LÄSÅRET 2015 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till studierna i journalistik 3 Målet för studierna i journalistik och mediekunskap 3 Strukturen för studierna 4 Utbildningen

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.

Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5. Nordiska språk (NNS, NPO) Nordisk litteratur (NLI) Examensfordringar för filosofie doktorsexamen Godkända vid ledningsgruppens möte 22.5.2008 Examensfordringarna för filosofie doktorsexamen i nordiska

Läs mer

Vasa gymnasium LÄROPLAN

Vasa gymnasium LÄROPLAN Vasa gymnasium LÄROPLAN Godkänd av svenska sektionen 27.4 2005 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL... 2 SKOLANS VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEBETONING... 2 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE... 2 SAMARBETE MED

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lärarhandledning. Inledning

Lärarhandledning. Inledning 1 Lärarhandledning Inledning A-kursen i svenska för döva är uppdelad i sex moduler. Vi rekommenderar att kursdeltagarna läser kursen i den ordning modulerna är numrerade. Detta eftersom vissa moment i

Läs mer

Talarens vånda och hänförelse

Talarens vånda och hänförelse Talarens vånda och hänförelse Finländska högskolstudenter och lärare om sitt talarethos Mona Forsskåhl & Carita Rosenberg-Wolff Introduktion och bakgrund Hur upplever talaren sin roll som offentlig talare?

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Svenska språket 1,

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

meddelande svar Sändarens referensram Mottagarens referensram

meddelande svar Sändarens referensram Mottagarens referensram Att läsa och förstå texter I den här delen av kursen kommer vi att behandla följande områden: kommunikation olika typer av texter att läsa och förstå texter. Kommunikation En mycket viktig del av den vetenskapliga

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter

En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter En metod för aktiv redovisning av matematikuppgifter Magnus Jacobsson och Inger Sigstam Matematiska institutionen 1. Introduktion Matematik på grundnivå är till stor del ett övningsämne, man lär sig matematik

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer