Den här boken är tänkt att vara till hjälp för den pappa som vill VARFÖR EN PAPPA FÖRLORAR KONTAKTEN MED SIN TONÅRING. Kapitel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den här boken är tänkt att vara till hjälp för den pappa som vill VARFÖR EN PAPPA FÖRLORAR KONTAKTEN MED SIN TONÅRING. Kapitel 2"

Transkript

1 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 21 Kapitel 2 VARFÖR EN PAPPA FÖRLORAR KONTAKTEN MED SIN TONÅRING Den här boken är tänkt att vara till hjälp för den pappa som vill kunna fortsätta att vara en bra förälder även när barnen blivit tonåringar. Under denna riskfyllda och ömtåliga period är ungdomarna mer än någonsin i behov av den stödjande, stabila och närvarande fadern för att han ska kunna vägleda och strukturera en hälsosam utveckling under tonårsperioden. Varför riskerar han då att förlora kontakten? Enkelt uttryckt beror det på att föräldrarollen blir alltmer otacksam i takt med att gensvaret från tonåringen avtar och att han eller hon blir mer oberäknelig och svårare att nå. Föräldraskapet kräver allt större ansträngningar och samtidigt blir gensvaret från tonåringen allt svagare i och med att denne börjar tänja på gränserna, trotsa uppmaningar och dra sig undan i sin strävan efter självständighet. Fadern står nu inför en svår utmaning: att behålla kontakten med sitt barn samtidigt som det påbörjar sin kamp för frihet.

2 22 SMARTA PAPPOR När denna förändring börjar märkas, vanligen i nio- till trettonårsåldern, brukar fadern ofta stöta på tre olika problem som beroende på hur de kan lösas gör föräldrarollen mindre tacksam än tidigare. Med vart och ett av problemen finns det en risk att han minskar sitt engagemang i tonåringens fortsatta utveckling. Det handlar om sorgen inför frigörelsen, om prestigeförlusten och om de tilltagande konflikterna. Denna förändringens period ställer naturligtvis likartade krav på båda föräldrarna, men eftersom mödrar generellt är de som mest hänger sig åt rollen som förälder, och eftersom de av tradition är mer inskolade på att förstå och hantera nära relationer, verkar det som att dessa problem är lättare att hantera för kvinnor än för män. Med andra ord är det mindre troligt att modern drar sig undan när barnet blivit tonåring. Konsekvensen blir att om en pappa inte klarar att lösa problemen på ett konstruktivt (kontaktskapande) sätt finns risken att han förlorar motivationen till det engagemang han hade när tonåringen var ett minderårigt barn. Han riskerar att i fortsättningen bli passiv och mindre uppmärksam. Sorgen inför frigörelsen»vad har hänt med dig? Du som var så fantastisk när du var liten!«vi föreställer oss en pappa vars lilla dotter älskar att vara tillsammans med honom och alltid längtar efter och vill ha hans erkännande. Hon upplever att han har alla svaren och att han aldrig gör fel. Hon delar hans intressen för att få den närhet hon vill ha, hon skrattar åt hans skämt, tar ivrigt till sig det han förklarar, ser upp till honom och gör det han ber henne om. Han dyrkar sin lilla dotter och för henne är han en idol.»att vara förälder är underbart!«säger han till sin partner, som håller med och vet att det är sant. Men hon vet en sak till, och det är att detta inspirerande kompanjonskap inte kommer att vara för evigt, eftersom den tacksamma rollen som förälder till det yngre barnet för eller senare övergår i tonårsförälderns krävande verklighet.

3 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 23 För både pappan och den lilla dottern börjar tonårsperioden med en tilltagande frigörelseprocess, en sorts förlust. När hon lämnar barnstadiet och successivt växer ur rollen som»den lilla flickan«, på väg att utvecklas till en ung kvinna och för att etablera en tillvaro med vänner som familjen inte har särskilt mycket kännedom om, får pappan (som hon förstås fortfarande älskar) inte längre samma centrala plats i hennes liv. Nu föredrar hon att umgås med vännerna och verkar bry sig mindre om vad han tycker och tänker. Hon ifrågasätter hans omdöme, avfärdar hans åsikter när de inte tycker lika (vilket inträffar allt oftare), tar mindre del av hans intressen, tycker att hans skämt är mer pinsamma än roliga, ignorerar hans råd, ser honom inte längre som sin idol och dröjer med att ge sin respons på hans försök till dialog. Pappan upplever den här frigörelsen som en kolossal förlust. Dottern kommer aldrig mer att vara»det lilla barnet«, och aldrig mer kommer de att kunna dela den unika vänskap som fick hennes ögon att tindra på det där speciella sättet. Den tiden är nu för alltid förbi. Den smärtsamma sanningen är att han för alltid kommer att sakna de mysiga och dyrbara stunder de delade. Borta är hans lilla kompis och förtrogna vän som nu plötsligt (som han upplever det) har förbytts i en halvt fientlig och distanserad tonåring som inte alls verkar sakna honom på det sätt han saknar henne. Denna uppenbara olikhet känns orättvis i hans ögon. Hon då? Saknar hon inte den gamla tiden? Jovisst, men hon befinner sig i en växande fas och är instinktivt inriktad på att se framåt, inte bakåt. De vuxnas värld, som börjar framträda för hennes ögon, är fylld av nya och spännande upplevelser, erfarenheter och möjligheter. Medan hon ivrigt suger i sig det nya, känner han att han är berövad på det gamla. För pappan är det svårt att värdesätta dotterns utveckling då det för honom är smärtsamt att släppa taget. Vad som kan få denna förvandling att bli ännu svårare för mannen är att samtidigt se hur barnets mor drabbas av samma förlust, fast den för henne är mindre dramatisk. Medan han upplever sig bortkopplad från dottern tycks kvinnan (med sina starkare band i egenskap av mor) vara mer accepterande inför den nödvändiga

4 24 SMARTA PAPPOR frigörelsen och därtill mer kapabel att hantera smärtan, att anpassa sig och gå vidare. Vad som vid denna punkt är viktigast med tanke på framtiden är hur han kan hantera sin saknad. Kan han tillstå sina känslor och vara ärlig mot sig själv kan smärtan snart upplevas som en fullt normal ingrediens i relationen till den mognande tonåringen. Det handlar helt enkelt om att släppa taget och låta utvecklingen ha sin gång. Lösningen på problematiken är att vända sorgen och det som berövats honom till tacksamhet för vad han har fått, och att lagra alla minnen från de ljusa stunderna så att det han har förlorat lätt kan återupplevas. Att titta på foton från förr och att även vid enstaka tillfällen berätta för varandra om saker de gjorde tillsammans kan bli en uppfriskande påminnelse om vad dessa stunder gav dem.»vi hade verkligen kul!«konstaterar dottern.»ja, det hade vi verkligen!«instämmer pappan. Om han lyckas utvinna något positivt ur dotterns frigörelseprocess kan han gå vidare och in i en annan intressant relation till dottern och ta del av hennes nya prövningar i det spirande vuxenlivet. Vad som kan ligga till grund för att övergången till tonårsperioden får en bortkopplande effekt på fadern är när hans saknad övergår i ilska över att barnet har förändrats. Detta är vad som kan hända om han tar barnets förändring personligt, som en sorts hämndaktion eller något liknande.»hon tycker inte längre om mig!hon gör så här bara för att reta mig!«han tolkar alltså hennes utveckling som ett avvisande och riskerar därmed att själv å sin sida börja avvisa henne. Men självklart handlar det inte om ett avvisande från hennes sida, utan om en utveckling mot självständighet och oberoende. På grund av mannens traditionella och kulturella fostran är det ganska vanligt att män har svårt att på ett direkt sätt hantera sin känslomässiga smärta, och genom att uppvisa en fasad av oberördhet gömmer de undan smärtan för både sig själva och andra. En pappa som tycker sig ha förlorat det barn som blivit tonåring, undviker kanske att konfrontera sin smärta genom att i stället bli undvikande, likgiltig eller arg.

5 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 25 Blir han undvikande säger han kanske:»om du träffar dina vänner så mycket så att du inte har tid med mig, då har inte heller jag tid med dig!«blir han likgiltig säger han kanske:»om du inte längre är intresserad av att göra sånt som vi gjorde förr, då är inte jag det heller!«blir han arg säger han kanske:»vad har hänt med dig? Du som var så fantastisk när du var liten!«var och en av dessa reaktioner blir en barrikad mellan honom själv och det han innerst inne känner. De rättfärdigar också den bortkoppling han upplever. Bäst vore det naturligtvis om han ärligt kunde acceptera att processen är fullkomligt normal för ett barns utveckling och att tonåringen måste få tillåtelse att närma sig det som väntar i vuxenlivet. Tre kloka saker som en pappa kan tillämpa när han upplever dessa negativa känslor i samband med barnets begynnande tonårsperiod, är att inte se förändringen som ett personligt angrepp, att se bortom den ilska han kanske känner och att ta positiva initiativ. För att inte ta förändringen personligt, försök förstå att barnets mognadsprocess i början av tonårsperioden är präglad av självcentrering och att din son eller dotter därför är alltför upptagen av sig själv för att kunna eller vilja»ge igen«allra minst mot dig. Tonåringen är nu bara inställd på att förse sig själv så mycket som möjligt. Klandra henne inte för att utvecklingen har nått det här stadiet. För att avvärja ilskan, tänk på att män ofta använder just ilska för att känna sig»starka«och för att dölja andra känslor som exempelvis besvikelse, sorg, känsla av misslyckande, smärta, hjälplöshet eller rädsla. Fråga dig själv:»vad känner jag egentligen förutom ilska?«skriv sedan ner, eller prata om dessa andra känslor. Det är mycket troligt att din partner gärna vill delta.

6 26 SMARTA PAPPOR För att ta positiva initiativ, kom ihåg att den motsatta sidan av förlust är frihet befrielse från gamla begränsningar och en öppning för nya möjligheter. Dra nytta av de möjligheter den här utvecklingen ger utrymme för genom att föreslå nya sätt att umgås med din dotter och då främst när det gäller hennes nyutvecklade intressen, sådant som ni inte kunde samlas kring tidigare. Prestigeförlusten»Vad är det för mening med att bry sig om en unge som ändå vägrar att lyssna på mig?«föreställ dig en officer inom det militära som är van vid att hantera ett helt kompani där ingen någonsin ifrågasätter hans order, och hur han beskriver hur det är att försöka få sin tolvårige son att hjälpa till med några vanliga rutinsysslor i hemmet.»jag blir så trött på att alltid behöva tjata och vänta på att någonting ska hända när jag ber honom om något, och när det äntligen sker gör han det oengagerat och slarvigt. Hur får det mig att känna mig tror du? Jag kan beordra vuxna män att ge sig ut i strid men jag fixar inte att få min egen son att plocka upp sina strumpor!«en mans identitet och självkänsla är ofta djupt förankrad i hans yrkesutövning, position och det erkännande han åtnjuter. Stoltheten har ett nära samband med presterandet. Fadern är i det här fallet framgångsrik på sin arbetstid. Han är bokstavligen van vid att bestämma på jobbet, men hemma blir han tvungen att underordna sig den blivande tonåringens ignorans, något som hårt prövar hans stolthet och självkänsla. Frustrationen och det upplevda misslyckandet i hemmet får honom att känna sig ineffektiv och inkompetent som far och man. Han har till viss del inte lyckats i sin fadersroll och har därför förlorat lite av sin självrespekt. Nu händer det ibland att en far väljer att inte engagera sig i föräldrarollen för att reducera den känsla av misslyckande som det kan föra med sig när tonåringen inte ger det förväntade gensvaret. Det är här som vissa»tjuvknep«ibland kommer in i bilden. Han kanske

7 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 27 säger till barnets mor att det är hennes sak att se till att sonen gör det han ska. Genom att dra sig undan ansvaret har han inte bara tappat mark i relationen till sonen, han har också ökat bördan för sin partner. Han tycker sig ha blivit degraderad från att ha varit ett fogligt barns lyckade far, till en upprorisk tonårings misslyckade far. Och självklart är tonåringen nu än mer benägen att se brister hos den kritiskt inställde fadern vars självaktning försvagas ytterligare av tonåringens anmärkningar:»du vill att jag vara duktig bara för att du själv ska verka lyckad!«anklagelsen vinner ofta gehör hos den mer känslomedvetna modern som själv har gjort iakttagelsen att mannen mest bryr sig om hur väl sonen lyckas när det gäller att prestera. Lösningen på denna känsla av misslyckande är för fadern att se tonårsförvandlingen för vad den är: En oppositionell process som får den unga personens att motsätta sig de krav och att börja tänja på de gränser som satts av de vuxna i hemmet. Allt för att försöka uppnå mer frihet och oberoende. Det faktum att det nu finns mer opposition och att fadern har framgång i vissa avseenden och motgång i andra, har inget att göra med att han lyckas sämre som förälder. Det är en följd av vad som händer när barnen kämpar sig loss från småbarnsperioden där de inte får bestämma så mycket (»mina föräldrar bestämmer vad jag får göra och inte får göra«) och när de går in i tonårsperioden och vill ha mer utrymme för egna beslut (»mina föräldrar kan inte längre bestämma vad som helst utan mitt samtycke«). Det här är ett kraftfullt uppvaknande som inte sällan tar föräldrarna på sängen men som för tonåringen känns befriande. Steinberg & Levine skriver i sin bok You & Your Adolescent (1990) att fäder med en benägenhet att vilja bestämma allt även under tonårsperioden noga bör tänka sig för.»relationen mellan föräldern och tonåringen är ett slags partnerskap där den äldre har mer kunskaper och erfarenheter men ser fram emot att den yngre en dag ska ta över ansvaret för sin egen tillvaro. De föräldrar som ser partnerskapet som ett förlustavtal eller sätter sig på tvären inför tonåringens självinitierade frigörelse kommer att få problem.«

8 28 SMARTA PAPPOR»Vi har förlorat kontrollen över vårt barn!«klagar föräldern som om detta vore ett problem som måste lösas i stället för att acceptera det som en realitet. Föräldrarna har förresten aldrig haft kontrollen över barnet, inte ens när det var i småbarnsåldern. Men föräldraskapet är ett stort ansvar så de vill naturligtvis gärna tro att de har kontrollen. När de vaggade det gråtande spädbarnet som sedan somnade fridfullt tänkte de:»vi fick honom att sluta gråta!«nej, det fick de inte. Av okänd anledning bestämde sig barnet för att sluta gråta men föräldrarna trodde att det vars deras förtjänst. Men även barnet trodde att det var föräldrarna som hade kontrollen.»mina föräldrar får mig att göra det dom vill genom att sätta upp regler!«han insåg inte att foglighet eller trots var upp till honom. I tonåren brukar dock denna insikt nå medvetandet.»jag trodde att det var mina föräldrar som bestämde över mig, men nu vet jag bättre vad jag väljer att göra eller inte göra är faktiskt upp till mig.«en pappa som inte förstår eller vill acceptera övergången till denna osäkra och prövande period i umgänget med tonåringen riskerar att på felaktiga grunder anse sig ha misslyckats som manlig förebild. I samband med familjerådgivningssamtal är det vanligt att fäder ger uttryck för oro över att de presterar dåligt som tonårsförälder:»jag lyckas inte få min son att bete sig som folk!ingen fara«, brukar jag lugna honom med.»att vara förälder till en tonåring handlar inte om att du måste få det på ditt sätt utan snarare om att hitta ett sätt att påverka de beslut han vill ta på egen hand.vem vill umgås med en unge som bara sätter sig på tvären?«vi tänker oss en pappa som själv växte upp i ett hem där föräldrarna ofta hade högljudda konflikter som de dessutom sällan kunde lösa. Mycket till följd av detta har han en låg toleranströskel när det gäller konflikter. Han blir orolig och ängslig när diskussionens temperatur stiger och han känner sig oförmögen att hantera uppretade tonfall. Han tonar ner alla problem när det är möjligt eller undviker konfrontation när detta inte är möjligt. För denna fredliga

9 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 29 och ängsliga man blir dialogen med den femtonåriga dottern som präglas av tonåringens naturliga kamplust för att vinna ökad frihet ett obehagligt stressmoment.»jag bävar inför smällen från ytterdörren som hon häftigt slår igen när hon kommer hem från skolan och jag kommer på mig själv med att smyga på tå för att inte irritera henne. Jag håller mig på avstånd och är tacksam när hon gör samma sak.«han drar sig undan när hon som mest behöver honom i egenskap av närstående vuxen man. Problemet med den tilltagande konflikttätheten kan för en pappa lösas genom att han inte undviker konflikterna utan i stället ser dem som en möjlighet att engagera sig i dottern och bygga en kommunikation som båda vinner på. Konflikten ger dig tillfälle att uttrycka sådant som du vill få förståelse för, och att samtidigt lyssna på vad tonåringen vill berätta om sina behov, värderingar och åsikter. Om du helst brukar vilja dra dig undan intensiva ordväxlingar kan tonåringen vara din chans att vänja dig vid konflikter och att lära dig utvinna något ur utbytet på ett konstruktivt sätt. En pappa som betraktar konflikten som ett disciplinproblem och som tycker att tonåringen är»uppkäftig«när han eller hon har en annan åsikt, går miste om två möjligheter att få en givande kontakt med tonåringen. Till att börja med förlorar han möjligheten till diskussion och ömsesidig förståelse när de tycker olika, och sedan förlorar han också möjligheten att nå fram till en lösning och överenskommelse som kan stärka relationen. Konflikter med tonåringar handlar inte om disciplinproblem. Däremot brukar disciplin som utövas med hjälp av tillrättavisningar ofta involvera konflikter om vad som hände, vad som händer och vad som kommer att hända. Familjekonflikter är helt enkelt de processer genom vilka man bearbetar ofrånkomliga olikheter (något som förekommer i alla relationer) och där man pratar om dem för att bättre förstå varandra och för att ibland genomföra vissa förändringar, eftergifter eller kompromisser för att komma närmare varandra. Det finns enkelt uttryckt två sätt på vilka familjemedlemmar kan kommunicera med varandra. Den enkla vägen är att hålla sig

10 30 SMARTA PAPPOR till det man har gemensamt och det man tycker om att göra tillsammans. Den svårare vägen är att försöka förstå varandras olikheter, och då blir konflikter i någon form nästan oundvikliga från lågmälda diskussioner till häftiga ordväxlingar. En pappa som ser konflikten som något som bör bestraffas har blockerat möjligheten till en meningsfull dialog.»pappa har aldrig lärt känna mig eftersom han inte godkänner att jag inte håller med honom.«konflikter kan vara utvecklande och lärorika plus att det är viktigt att man övar sig i att hantera dem. Utvecklande är de därför att konflikten i sig lockar fram två olika sätt att se ett problem. Diskussionen ger ett utbyte av tankar som båda parter lär sig av, och genom att använda konflikten för att undersöka olikheter lär man känna varandra bättre.»vi behöver prata om varför vi ser dataspelsvåldet på så olika sätt. Allt det där dödandet får mig att må dåligt, medan du bara verkar vara road av det.«att lära sig hantera konflikter är också i sig viktigt. Genom att alltid föregå som ett bra exempel vid diskussionerna inte bara lär sig tonåringen att själv föra en konstruktiv diskussion med dig, han tar också med sig beteendet till andra relationer. Erfarenheterna från att ha olika åsikter i diskussionerna med dig har lärt honom att lyssna med öppna sinnen, att inte avbryta och att inte dra sig undan. Den här träningen är bara en av komponenterna i umgänget med familjen som förbereder tonåringen inför vuxenlivet. Varje gång du tar en konflikt med din tonåring får han en ovärderlig träning som kommer honom tillgodo vid kommande konflikter i vuxenvärlden. Undviker du dessa konflikter förlorar du chansen att lära känna honom och att ge honom den viktiga konfliktträningen, och dessutom finns risken att han själv kommer att agera lika undvikande som vuxen. Hur kommer det sig då att det så lätt uppstår konflikter under den här perioden? När din son eller dotter börja reagera på de gamla reglerna, utveckla nya intressen och försöka hitta en ny identitet, måste du bestämma dig för vilka skillnader ifråga om behov, uppträdande, åsikter och värderingar du är villig att acceptera, och vilka du är beredd att ifrågasätta. När du ger uttryck för något som

11 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 31 du inte är beredd att tolerera (nuförtiden är piercing ett vanligt tvisteämne men det kan förstås också handla om mycket annat som är nytt eller annorlunda) kan detta få en symbolisk innebörd och träffa en mycket ömtålig punkt: en kränkning av den personliga friheten. Tonåringen utbrister:»det är min kropp och jag har väl rätt att göra vad jag vill med den!«de tidigare årens tillmötesgående och samarbetsvilja har nu omvandlats till dagens aktiva (gräl) och passiva (fördröjning) motstånd. Ofta kommer du som pappa att behöva utforma och övervaka vissa regler som tonåringen som har blivit äldre men fortfarande är ett barn måste hålla sig till. Är du bara tillräckligt målmedveten och envis kan du trots allt få honom att ta sitt ansvar och uträtta sin del av sysslorna i hemmet. I exemplet med fadern vars föräldrar var oförmögna att lösa sina egna konflikter blev resultatet en man som avskyr konflikter mer än han älskar sin dotter. En man som vägrar att ta ställning, som smiter från diskussioner när åsikterna går isär och som högst motvilligt försöker få henne att göra det som förväntas av henne. Konsekvensen blir att hon lär sig ignorera en annan åsikt hellre än att lyssna på den och argumentera. För att kompensera faderns tillkortakommande tar i stället modern på sig ansvaret att konfrontera dottern. Hon har i regel lättare för att våga beröra olikheterna tack vare sin starkare relationsmedvetenhet. Hon har inga svårigheter med att lyssna på och bemöta starka känslouttryck medan fadern föredrar sakliga och lågmälda resonemang utan höjda röster. När så tonåringen upprört ger uttryck för sina känslor och tankar frågar modern, beredd att lyssna ordentligt:»vad känner du egentligen?«för att få grepp om vad som försiggår frågar fadern i stället:»varför känner du så?«enligt vad jag själv erfarit vid samtal med familjer förekommer det oftare konflikter mellan mödrar och tonåringar än mellan fäder och tonåringar, vanligen därför att mödrarna helt enkelt är mindre rädda för dessa konflikter. Studier gällande könsskillnader i samband med äktenskapliga konflikter ger stöd för den teorin.»allt tyder på att män drar sig undan de äktenskapliga konflikterna på grund av att de generellt har svårt för att hantera konflikter «Enligt slut-

12 32 SMARTA PAPPOR ledningen i artikeln tycks männens undvikande beteende stärka dem i deras känsla av makt i förhållandet. (Se Noller i Journal of Language and Social Psychologi, vol. 12, nr 1 2, 1993.) Det undvikande beteendet har alltså enligt artikeln en koppling till makt. När det ställs för stora krav på engagemang från fadern, sätter han sig vid sidan om och över familjen. När det älskvärda lilla barnet har förvandlats till den oppositionella tonåringen får rädslan inför att vara en otillräcklig förälder och obehaget inför konflikterna fadern att dra sig undan engagemanget som förälder. Det kräver mognad och kurage för att upprätthålla kontakten under tonårsperioden med tanke på hur lite uppskattning tonåringen själv ger uttryck för. Men senare, när sonen eller dottern har börjat få grepp om sin personlighet, är det inte ovanligt att den unga vuxna personen säger:»pappa! Mamma! Tack för att ni var så tålmodiga!«samhörighet är en dubbelriktad kanal Vi har berört några vanliga förklaringar till varför en pappa kan få en försämrad kontakt med sitt tonårsbarn, men det är viktigt att komma ihåg att också tonåringen har ett visst ansvar när det gäller kontakten med pappan. Du kan göra mycket för att bygga upp och upprätthålla en bra relation till tonåringen men du kan inte göra allt. Här följer några idéer om vad en pappa kan säga till sin tonåring för att inbjuda till ett gensvar:»när du lämnar barndomen för att bli en ung vuxen är det mycket som förändras för både dig och mig. När du strävar efter din självständighet måste jag samtidigt brottas med en massa beslut om när jag bör lämna dig ifred och när jag bör sätta stopp. Lite nu och då kommer det självklart att uppstå konflikter. Din uppgift är att hantera relationen till mig för att du ska kunna få den frihet du anser att du behöver. Min uppgift är att vägleda dig mot det målet.«

13 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 33»Du måste bli på det klara med vad förändring innebär. Att växa upp är att förändras upplevelsen av att lämna det gamla för något nytt, från det invanda till något som är annorlunda, från det kända till det okända. Att bli tonåring är att förändras. Varken för dig själv eller för mig är du längre det välbekanta lilla barnet som du alltid har varit hittills. Nu blir du en ny, annorlunda och okänd person som jag behöver lära känna. Det är viktigt att du förstår denna förvandling, för i takt med att du förändras som tonåring kommer även jag att förändras som förälder.i vissa avseenden kommer du att bli en ny person och ibland kommer jag kanske att sakna det barn som jag kände så väl. Den saknad jag då känner kanske gör att jag emellanåt har svårt att acceptera din förändring.i och med att du förändras måste jag också göra en del korrigeringar som gäller mig själv som jag kanske tycker är lite jobbiga. Det är möjligt att jag ibland blir arg och känner mig kritisk mot dig. När du känns främmande får jag kanske svårt att vänja mig vid det, och jag kommer säkert att uppträda ganska tafatt från och till. Troligen kommer jag också att verka osäker och oroad ibland.du måste vara medveten om att den här perioden påverkar även mig, och att även du måste anstränga dig för att få den relation du vill ha till mig för att den ska kunna ge dig den självständighet du vill ha. Du kan hjälpa till genom att tänka på följande:för att mildra den saknad jag känner inför att förlora det lilla barn som du var visa att du bryr dig om mig.för att mildra den ilska över de förändringar jag själv måste genomgå behöver jag din hjälp och samarbetsvilja. För att jag ska känna mig mindre tafatt får du visa mig hur du vill att vi ska umgås. För att jag ska kunna förstå vad du tar dig igenom behöver du förklara för mig vad som händer.inget av det här är egentligen särskilt komplicerat. Vad det handlar om för din del är att hjälpa till med att bevara vår

14 34 SMARTA PAPPOR samhörighet trots att din mognadsprocess sliter och drar i vår relation.tänk på att när jag känner mig bortkopplad kan jag bli ganska jobbig att ha inpå sig, och ju mer jag känner på det sättet desto mer osäker (orolig) och negativ (kritisk) och kontrollerande (åtstramande) blir jag. Hur kul kan det vara att ha en sådan pappa? Koppla inte bort mig medvetet om du vill undvika den typen av relation till mig.för att vi ska kunna fortsätta att ha en bra relation föreslår jag att du tänker på följande fyra saker:« Visa att du bryr dig om mig. Visa att du är beredd att förhandla med mig. Ge mig tillfällen till att få kontakt. Prata med mig.»ju mer du kan hjälpa mig med att uppleva samhörighet under dina tonår, desto lättare kommer du att få det stöd, den frihet och den självständighet du behöver. Kan du göra detta för mig, så ska jag göra mitt yttersta för att bemöta dig på bästa sätt.«

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

IKMDOK-konferensen 3 Nov Familjebehandling för ungdomar med missbruksproblem

IKMDOK-konferensen 3 Nov Familjebehandling för ungdomar med missbruksproblem IKMDOK-konferensen 3 Nov Familjebehandling för ungdomar med missbruksproblem Bc-ung Utbildning/metoder Beroendetillstånd Ki 12 hp NOA 7,5 hp Familjebehandling (traditionell) HAP (Haschavvänjningsprogram)

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv FÖR BARNENS SKULL Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se, id hl Socialhögskolan, l Lunds universitet it t Föreläsningen Familjerätts-

Läs mer

Varför är vi så dumma?

Varför är vi så dumma? Varför är vi så dumma? Personligheten består av tre delar, detet, jaget och överjaget. Jaget har ett tufft jobb att försvara och skydda en positiv bild av oss själva. Till sin hjälp har jaget försvarsmekanismer.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

VILKEN MÅLSÄTTNING HAR DU SOM FÖRÄLDER FÖR DITT BARNS IDROTTANDE?

VILKEN MÅLSÄTTNING HAR DU SOM FÖRÄLDER FÖR DITT BARNS IDROTTANDE? DEN STÖDJANDE FÖRÄLDERN Du som förälder kommer finnas där för ditt barn oavsett om han lyckas eller misslyckas Vi ledare vill inte att du som förälder skall vara tyst En förälder blandar ofta ihop vägskylten

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Jag gjorde slut med mina föräldrar

Jag gjorde slut med mina föräldrar Jag gjorde slut med mina föräldrar Skam, skuld och dåligt samvete. Så kände Marika så fort hon träffade sina föräldrar. Till sist bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Det räddade deras relation.

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

MADRS-S (MADRS självskattning)

MADRS-S (MADRS självskattning) Sida av MADRS-S (MADRS självskattning) Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm. Namn Ålder Kön Datum Kod Summa Avsikten med detta formulär är

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Konflikthantering Johan Ydrén. www.hanterakonflikter.se

Konflikthantering Johan Ydrén. www.hanterakonflikter.se Konflikthantering Johan Ydrén www.hanterakonflikter.se En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där minst en part har önskemål som känns för betydelsefulla för att släppas, och upplever sina

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se

Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Bilaga 1 50 SOCIALA FÄRDIGHETER Denna bilaga finns också att hämta på Gothia Förlags hemsida www.gothiaforlag.se Nr: 1 Lyssna 1. Titta på den som pratar. 2. Tänk på vad som sägs. 3. Vänta på din tur att

Läs mer

TILLIT, GRÄNSER OCH RELATIONER

TILLIT, GRÄNSER OCH RELATIONER TILLIT, GRÄNSER OCH RELATIONER MARGARETHA LARSSON LEKTOR I OMVÅRDNAD H Ö G S K O L A N I S K Ö V D E W W W. H I S. S E M A R G A R E T H A. L A R R S O N @ H I S. S E Bild 1 TONÅRSFLICKORS HÄLSA ATT STÖDJA

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011. Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011. Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011 Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA Äktenskapets grundläggande relation är förhållandet mellan mannen

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Tema: Tonåren gränslandet mellan barn och vuxen

Tema: Tonåren gränslandet mellan barn och vuxen Tema: Tonåren gränslandet Presentation Gör en presentationsrunda där deltagarna en och en säger sitt namn, vem de är förälder till samt något som de gärna gör tillsammans med sin tonåring. Se filmen: http://www.dintonaring.se/tonaren

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer