Den här boken är tänkt att vara till hjälp för den pappa som vill VARFÖR EN PAPPA FÖRLORAR KONTAKTEN MED SIN TONÅRING. Kapitel 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den här boken är tänkt att vara till hjälp för den pappa som vill VARFÖR EN PAPPA FÖRLORAR KONTAKTEN MED SIN TONÅRING. Kapitel 2"

Transkript

1 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 21 Kapitel 2 VARFÖR EN PAPPA FÖRLORAR KONTAKTEN MED SIN TONÅRING Den här boken är tänkt att vara till hjälp för den pappa som vill kunna fortsätta att vara en bra förälder även när barnen blivit tonåringar. Under denna riskfyllda och ömtåliga period är ungdomarna mer än någonsin i behov av den stödjande, stabila och närvarande fadern för att han ska kunna vägleda och strukturera en hälsosam utveckling under tonårsperioden. Varför riskerar han då att förlora kontakten? Enkelt uttryckt beror det på att föräldrarollen blir alltmer otacksam i takt med att gensvaret från tonåringen avtar och att han eller hon blir mer oberäknelig och svårare att nå. Föräldraskapet kräver allt större ansträngningar och samtidigt blir gensvaret från tonåringen allt svagare i och med att denne börjar tänja på gränserna, trotsa uppmaningar och dra sig undan i sin strävan efter självständighet. Fadern står nu inför en svår utmaning: att behålla kontakten med sitt barn samtidigt som det påbörjar sin kamp för frihet.

2 22 SMARTA PAPPOR När denna förändring börjar märkas, vanligen i nio- till trettonårsåldern, brukar fadern ofta stöta på tre olika problem som beroende på hur de kan lösas gör föräldrarollen mindre tacksam än tidigare. Med vart och ett av problemen finns det en risk att han minskar sitt engagemang i tonåringens fortsatta utveckling. Det handlar om sorgen inför frigörelsen, om prestigeförlusten och om de tilltagande konflikterna. Denna förändringens period ställer naturligtvis likartade krav på båda föräldrarna, men eftersom mödrar generellt är de som mest hänger sig åt rollen som förälder, och eftersom de av tradition är mer inskolade på att förstå och hantera nära relationer, verkar det som att dessa problem är lättare att hantera för kvinnor än för män. Med andra ord är det mindre troligt att modern drar sig undan när barnet blivit tonåring. Konsekvensen blir att om en pappa inte klarar att lösa problemen på ett konstruktivt (kontaktskapande) sätt finns risken att han förlorar motivationen till det engagemang han hade när tonåringen var ett minderårigt barn. Han riskerar att i fortsättningen bli passiv och mindre uppmärksam. Sorgen inför frigörelsen»vad har hänt med dig? Du som var så fantastisk när du var liten!«vi föreställer oss en pappa vars lilla dotter älskar att vara tillsammans med honom och alltid längtar efter och vill ha hans erkännande. Hon upplever att han har alla svaren och att han aldrig gör fel. Hon delar hans intressen för att få den närhet hon vill ha, hon skrattar åt hans skämt, tar ivrigt till sig det han förklarar, ser upp till honom och gör det han ber henne om. Han dyrkar sin lilla dotter och för henne är han en idol.»att vara förälder är underbart!«säger han till sin partner, som håller med och vet att det är sant. Men hon vet en sak till, och det är att detta inspirerande kompanjonskap inte kommer att vara för evigt, eftersom den tacksamma rollen som förälder till det yngre barnet för eller senare övergår i tonårsförälderns krävande verklighet.

3 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 23 För både pappan och den lilla dottern börjar tonårsperioden med en tilltagande frigörelseprocess, en sorts förlust. När hon lämnar barnstadiet och successivt växer ur rollen som»den lilla flickan«, på väg att utvecklas till en ung kvinna och för att etablera en tillvaro med vänner som familjen inte har särskilt mycket kännedom om, får pappan (som hon förstås fortfarande älskar) inte längre samma centrala plats i hennes liv. Nu föredrar hon att umgås med vännerna och verkar bry sig mindre om vad han tycker och tänker. Hon ifrågasätter hans omdöme, avfärdar hans åsikter när de inte tycker lika (vilket inträffar allt oftare), tar mindre del av hans intressen, tycker att hans skämt är mer pinsamma än roliga, ignorerar hans råd, ser honom inte längre som sin idol och dröjer med att ge sin respons på hans försök till dialog. Pappan upplever den här frigörelsen som en kolossal förlust. Dottern kommer aldrig mer att vara»det lilla barnet«, och aldrig mer kommer de att kunna dela den unika vänskap som fick hennes ögon att tindra på det där speciella sättet. Den tiden är nu för alltid förbi. Den smärtsamma sanningen är att han för alltid kommer att sakna de mysiga och dyrbara stunder de delade. Borta är hans lilla kompis och förtrogna vän som nu plötsligt (som han upplever det) har förbytts i en halvt fientlig och distanserad tonåring som inte alls verkar sakna honom på det sätt han saknar henne. Denna uppenbara olikhet känns orättvis i hans ögon. Hon då? Saknar hon inte den gamla tiden? Jovisst, men hon befinner sig i en växande fas och är instinktivt inriktad på att se framåt, inte bakåt. De vuxnas värld, som börjar framträda för hennes ögon, är fylld av nya och spännande upplevelser, erfarenheter och möjligheter. Medan hon ivrigt suger i sig det nya, känner han att han är berövad på det gamla. För pappan är det svårt att värdesätta dotterns utveckling då det för honom är smärtsamt att släppa taget. Vad som kan få denna förvandling att bli ännu svårare för mannen är att samtidigt se hur barnets mor drabbas av samma förlust, fast den för henne är mindre dramatisk. Medan han upplever sig bortkopplad från dottern tycks kvinnan (med sina starkare band i egenskap av mor) vara mer accepterande inför den nödvändiga

4 24 SMARTA PAPPOR frigörelsen och därtill mer kapabel att hantera smärtan, att anpassa sig och gå vidare. Vad som vid denna punkt är viktigast med tanke på framtiden är hur han kan hantera sin saknad. Kan han tillstå sina känslor och vara ärlig mot sig själv kan smärtan snart upplevas som en fullt normal ingrediens i relationen till den mognande tonåringen. Det handlar helt enkelt om att släppa taget och låta utvecklingen ha sin gång. Lösningen på problematiken är att vända sorgen och det som berövats honom till tacksamhet för vad han har fått, och att lagra alla minnen från de ljusa stunderna så att det han har förlorat lätt kan återupplevas. Att titta på foton från förr och att även vid enstaka tillfällen berätta för varandra om saker de gjorde tillsammans kan bli en uppfriskande påminnelse om vad dessa stunder gav dem.»vi hade verkligen kul!«konstaterar dottern.»ja, det hade vi verkligen!«instämmer pappan. Om han lyckas utvinna något positivt ur dotterns frigörelseprocess kan han gå vidare och in i en annan intressant relation till dottern och ta del av hennes nya prövningar i det spirande vuxenlivet. Vad som kan ligga till grund för att övergången till tonårsperioden får en bortkopplande effekt på fadern är när hans saknad övergår i ilska över att barnet har förändrats. Detta är vad som kan hända om han tar barnets förändring personligt, som en sorts hämndaktion eller något liknande.»hon tycker inte längre om mig!hon gör så här bara för att reta mig!«han tolkar alltså hennes utveckling som ett avvisande och riskerar därmed att själv å sin sida börja avvisa henne. Men självklart handlar det inte om ett avvisande från hennes sida, utan om en utveckling mot självständighet och oberoende. På grund av mannens traditionella och kulturella fostran är det ganska vanligt att män har svårt att på ett direkt sätt hantera sin känslomässiga smärta, och genom att uppvisa en fasad av oberördhet gömmer de undan smärtan för både sig själva och andra. En pappa som tycker sig ha förlorat det barn som blivit tonåring, undviker kanske att konfrontera sin smärta genom att i stället bli undvikande, likgiltig eller arg.

5 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 25 Blir han undvikande säger han kanske:»om du träffar dina vänner så mycket så att du inte har tid med mig, då har inte heller jag tid med dig!«blir han likgiltig säger han kanske:»om du inte längre är intresserad av att göra sånt som vi gjorde förr, då är inte jag det heller!«blir han arg säger han kanske:»vad har hänt med dig? Du som var så fantastisk när du var liten!«var och en av dessa reaktioner blir en barrikad mellan honom själv och det han innerst inne känner. De rättfärdigar också den bortkoppling han upplever. Bäst vore det naturligtvis om han ärligt kunde acceptera att processen är fullkomligt normal för ett barns utveckling och att tonåringen måste få tillåtelse att närma sig det som väntar i vuxenlivet. Tre kloka saker som en pappa kan tillämpa när han upplever dessa negativa känslor i samband med barnets begynnande tonårsperiod, är att inte se förändringen som ett personligt angrepp, att se bortom den ilska han kanske känner och att ta positiva initiativ. För att inte ta förändringen personligt, försök förstå att barnets mognadsprocess i början av tonårsperioden är präglad av självcentrering och att din son eller dotter därför är alltför upptagen av sig själv för att kunna eller vilja»ge igen«allra minst mot dig. Tonåringen är nu bara inställd på att förse sig själv så mycket som möjligt. Klandra henne inte för att utvecklingen har nått det här stadiet. För att avvärja ilskan, tänk på att män ofta använder just ilska för att känna sig»starka«och för att dölja andra känslor som exempelvis besvikelse, sorg, känsla av misslyckande, smärta, hjälplöshet eller rädsla. Fråga dig själv:»vad känner jag egentligen förutom ilska?«skriv sedan ner, eller prata om dessa andra känslor. Det är mycket troligt att din partner gärna vill delta.

6 26 SMARTA PAPPOR För att ta positiva initiativ, kom ihåg att den motsatta sidan av förlust är frihet befrielse från gamla begränsningar och en öppning för nya möjligheter. Dra nytta av de möjligheter den här utvecklingen ger utrymme för genom att föreslå nya sätt att umgås med din dotter och då främst när det gäller hennes nyutvecklade intressen, sådant som ni inte kunde samlas kring tidigare. Prestigeförlusten»Vad är det för mening med att bry sig om en unge som ändå vägrar att lyssna på mig?«föreställ dig en officer inom det militära som är van vid att hantera ett helt kompani där ingen någonsin ifrågasätter hans order, och hur han beskriver hur det är att försöka få sin tolvårige son att hjälpa till med några vanliga rutinsysslor i hemmet.»jag blir så trött på att alltid behöva tjata och vänta på att någonting ska hända när jag ber honom om något, och när det äntligen sker gör han det oengagerat och slarvigt. Hur får det mig att känna mig tror du? Jag kan beordra vuxna män att ge sig ut i strid men jag fixar inte att få min egen son att plocka upp sina strumpor!«en mans identitet och självkänsla är ofta djupt förankrad i hans yrkesutövning, position och det erkännande han åtnjuter. Stoltheten har ett nära samband med presterandet. Fadern är i det här fallet framgångsrik på sin arbetstid. Han är bokstavligen van vid att bestämma på jobbet, men hemma blir han tvungen att underordna sig den blivande tonåringens ignorans, något som hårt prövar hans stolthet och självkänsla. Frustrationen och det upplevda misslyckandet i hemmet får honom att känna sig ineffektiv och inkompetent som far och man. Han har till viss del inte lyckats i sin fadersroll och har därför förlorat lite av sin självrespekt. Nu händer det ibland att en far väljer att inte engagera sig i föräldrarollen för att reducera den känsla av misslyckande som det kan föra med sig när tonåringen inte ger det förväntade gensvaret. Det är här som vissa»tjuvknep«ibland kommer in i bilden. Han kanske

7 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 27 säger till barnets mor att det är hennes sak att se till att sonen gör det han ska. Genom att dra sig undan ansvaret har han inte bara tappat mark i relationen till sonen, han har också ökat bördan för sin partner. Han tycker sig ha blivit degraderad från att ha varit ett fogligt barns lyckade far, till en upprorisk tonårings misslyckade far. Och självklart är tonåringen nu än mer benägen att se brister hos den kritiskt inställde fadern vars självaktning försvagas ytterligare av tonåringens anmärkningar:»du vill att jag vara duktig bara för att du själv ska verka lyckad!«anklagelsen vinner ofta gehör hos den mer känslomedvetna modern som själv har gjort iakttagelsen att mannen mest bryr sig om hur väl sonen lyckas när det gäller att prestera. Lösningen på denna känsla av misslyckande är för fadern att se tonårsförvandlingen för vad den är: En oppositionell process som får den unga personens att motsätta sig de krav och att börja tänja på de gränser som satts av de vuxna i hemmet. Allt för att försöka uppnå mer frihet och oberoende. Det faktum att det nu finns mer opposition och att fadern har framgång i vissa avseenden och motgång i andra, har inget att göra med att han lyckas sämre som förälder. Det är en följd av vad som händer när barnen kämpar sig loss från småbarnsperioden där de inte får bestämma så mycket (»mina föräldrar bestämmer vad jag får göra och inte får göra«) och när de går in i tonårsperioden och vill ha mer utrymme för egna beslut (»mina föräldrar kan inte längre bestämma vad som helst utan mitt samtycke«). Det här är ett kraftfullt uppvaknande som inte sällan tar föräldrarna på sängen men som för tonåringen känns befriande. Steinberg & Levine skriver i sin bok You & Your Adolescent (1990) att fäder med en benägenhet att vilja bestämma allt även under tonårsperioden noga bör tänka sig för.»relationen mellan föräldern och tonåringen är ett slags partnerskap där den äldre har mer kunskaper och erfarenheter men ser fram emot att den yngre en dag ska ta över ansvaret för sin egen tillvaro. De föräldrar som ser partnerskapet som ett förlustavtal eller sätter sig på tvären inför tonåringens självinitierade frigörelse kommer att få problem.«

8 28 SMARTA PAPPOR»Vi har förlorat kontrollen över vårt barn!«klagar föräldern som om detta vore ett problem som måste lösas i stället för att acceptera det som en realitet. Föräldrarna har förresten aldrig haft kontrollen över barnet, inte ens när det var i småbarnsåldern. Men föräldraskapet är ett stort ansvar så de vill naturligtvis gärna tro att de har kontrollen. När de vaggade det gråtande spädbarnet som sedan somnade fridfullt tänkte de:»vi fick honom att sluta gråta!«nej, det fick de inte. Av okänd anledning bestämde sig barnet för att sluta gråta men föräldrarna trodde att det vars deras förtjänst. Men även barnet trodde att det var föräldrarna som hade kontrollen.»mina föräldrar får mig att göra det dom vill genom att sätta upp regler!«han insåg inte att foglighet eller trots var upp till honom. I tonåren brukar dock denna insikt nå medvetandet.»jag trodde att det var mina föräldrar som bestämde över mig, men nu vet jag bättre vad jag väljer att göra eller inte göra är faktiskt upp till mig.«en pappa som inte förstår eller vill acceptera övergången till denna osäkra och prövande period i umgänget med tonåringen riskerar att på felaktiga grunder anse sig ha misslyckats som manlig förebild. I samband med familjerådgivningssamtal är det vanligt att fäder ger uttryck för oro över att de presterar dåligt som tonårsförälder:»jag lyckas inte få min son att bete sig som folk!ingen fara«, brukar jag lugna honom med.»att vara förälder till en tonåring handlar inte om att du måste få det på ditt sätt utan snarare om att hitta ett sätt att påverka de beslut han vill ta på egen hand.vem vill umgås med en unge som bara sätter sig på tvären?«vi tänker oss en pappa som själv växte upp i ett hem där föräldrarna ofta hade högljudda konflikter som de dessutom sällan kunde lösa. Mycket till följd av detta har han en låg toleranströskel när det gäller konflikter. Han blir orolig och ängslig när diskussionens temperatur stiger och han känner sig oförmögen att hantera uppretade tonfall. Han tonar ner alla problem när det är möjligt eller undviker konfrontation när detta inte är möjligt. För denna fredliga

9 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 29 och ängsliga man blir dialogen med den femtonåriga dottern som präglas av tonåringens naturliga kamplust för att vinna ökad frihet ett obehagligt stressmoment.»jag bävar inför smällen från ytterdörren som hon häftigt slår igen när hon kommer hem från skolan och jag kommer på mig själv med att smyga på tå för att inte irritera henne. Jag håller mig på avstånd och är tacksam när hon gör samma sak.«han drar sig undan när hon som mest behöver honom i egenskap av närstående vuxen man. Problemet med den tilltagande konflikttätheten kan för en pappa lösas genom att han inte undviker konflikterna utan i stället ser dem som en möjlighet att engagera sig i dottern och bygga en kommunikation som båda vinner på. Konflikten ger dig tillfälle att uttrycka sådant som du vill få förståelse för, och att samtidigt lyssna på vad tonåringen vill berätta om sina behov, värderingar och åsikter. Om du helst brukar vilja dra dig undan intensiva ordväxlingar kan tonåringen vara din chans att vänja dig vid konflikter och att lära dig utvinna något ur utbytet på ett konstruktivt sätt. En pappa som betraktar konflikten som ett disciplinproblem och som tycker att tonåringen är»uppkäftig«när han eller hon har en annan åsikt, går miste om två möjligheter att få en givande kontakt med tonåringen. Till att börja med förlorar han möjligheten till diskussion och ömsesidig förståelse när de tycker olika, och sedan förlorar han också möjligheten att nå fram till en lösning och överenskommelse som kan stärka relationen. Konflikter med tonåringar handlar inte om disciplinproblem. Däremot brukar disciplin som utövas med hjälp av tillrättavisningar ofta involvera konflikter om vad som hände, vad som händer och vad som kommer att hända. Familjekonflikter är helt enkelt de processer genom vilka man bearbetar ofrånkomliga olikheter (något som förekommer i alla relationer) och där man pratar om dem för att bättre förstå varandra och för att ibland genomföra vissa förändringar, eftergifter eller kompromisser för att komma närmare varandra. Det finns enkelt uttryckt två sätt på vilka familjemedlemmar kan kommunicera med varandra. Den enkla vägen är att hålla sig

10 30 SMARTA PAPPOR till det man har gemensamt och det man tycker om att göra tillsammans. Den svårare vägen är att försöka förstå varandras olikheter, och då blir konflikter i någon form nästan oundvikliga från lågmälda diskussioner till häftiga ordväxlingar. En pappa som ser konflikten som något som bör bestraffas har blockerat möjligheten till en meningsfull dialog.»pappa har aldrig lärt känna mig eftersom han inte godkänner att jag inte håller med honom.«konflikter kan vara utvecklande och lärorika plus att det är viktigt att man övar sig i att hantera dem. Utvecklande är de därför att konflikten i sig lockar fram två olika sätt att se ett problem. Diskussionen ger ett utbyte av tankar som båda parter lär sig av, och genom att använda konflikten för att undersöka olikheter lär man känna varandra bättre.»vi behöver prata om varför vi ser dataspelsvåldet på så olika sätt. Allt det där dödandet får mig att må dåligt, medan du bara verkar vara road av det.«att lära sig hantera konflikter är också i sig viktigt. Genom att alltid föregå som ett bra exempel vid diskussionerna inte bara lär sig tonåringen att själv föra en konstruktiv diskussion med dig, han tar också med sig beteendet till andra relationer. Erfarenheterna från att ha olika åsikter i diskussionerna med dig har lärt honom att lyssna med öppna sinnen, att inte avbryta och att inte dra sig undan. Den här träningen är bara en av komponenterna i umgänget med familjen som förbereder tonåringen inför vuxenlivet. Varje gång du tar en konflikt med din tonåring får han en ovärderlig träning som kommer honom tillgodo vid kommande konflikter i vuxenvärlden. Undviker du dessa konflikter förlorar du chansen att lära känna honom och att ge honom den viktiga konfliktträningen, och dessutom finns risken att han själv kommer att agera lika undvikande som vuxen. Hur kommer det sig då att det så lätt uppstår konflikter under den här perioden? När din son eller dotter börja reagera på de gamla reglerna, utveckla nya intressen och försöka hitta en ny identitet, måste du bestämma dig för vilka skillnader ifråga om behov, uppträdande, åsikter och värderingar du är villig att acceptera, och vilka du är beredd att ifrågasätta. När du ger uttryck för något som

11 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 31 du inte är beredd att tolerera (nuförtiden är piercing ett vanligt tvisteämne men det kan förstås också handla om mycket annat som är nytt eller annorlunda) kan detta få en symbolisk innebörd och träffa en mycket ömtålig punkt: en kränkning av den personliga friheten. Tonåringen utbrister:»det är min kropp och jag har väl rätt att göra vad jag vill med den!«de tidigare årens tillmötesgående och samarbetsvilja har nu omvandlats till dagens aktiva (gräl) och passiva (fördröjning) motstånd. Ofta kommer du som pappa att behöva utforma och övervaka vissa regler som tonåringen som har blivit äldre men fortfarande är ett barn måste hålla sig till. Är du bara tillräckligt målmedveten och envis kan du trots allt få honom att ta sitt ansvar och uträtta sin del av sysslorna i hemmet. I exemplet med fadern vars föräldrar var oförmögna att lösa sina egna konflikter blev resultatet en man som avskyr konflikter mer än han älskar sin dotter. En man som vägrar att ta ställning, som smiter från diskussioner när åsikterna går isär och som högst motvilligt försöker få henne att göra det som förväntas av henne. Konsekvensen blir att hon lär sig ignorera en annan åsikt hellre än att lyssna på den och argumentera. För att kompensera faderns tillkortakommande tar i stället modern på sig ansvaret att konfrontera dottern. Hon har i regel lättare för att våga beröra olikheterna tack vare sin starkare relationsmedvetenhet. Hon har inga svårigheter med att lyssna på och bemöta starka känslouttryck medan fadern föredrar sakliga och lågmälda resonemang utan höjda röster. När så tonåringen upprört ger uttryck för sina känslor och tankar frågar modern, beredd att lyssna ordentligt:»vad känner du egentligen?«för att få grepp om vad som försiggår frågar fadern i stället:»varför känner du så?«enligt vad jag själv erfarit vid samtal med familjer förekommer det oftare konflikter mellan mödrar och tonåringar än mellan fäder och tonåringar, vanligen därför att mödrarna helt enkelt är mindre rädda för dessa konflikter. Studier gällande könsskillnader i samband med äktenskapliga konflikter ger stöd för den teorin.»allt tyder på att män drar sig undan de äktenskapliga konflikterna på grund av att de generellt har svårt för att hantera konflikter «Enligt slut-

12 32 SMARTA PAPPOR ledningen i artikeln tycks männens undvikande beteende stärka dem i deras känsla av makt i förhållandet. (Se Noller i Journal of Language and Social Psychologi, vol. 12, nr 1 2, 1993.) Det undvikande beteendet har alltså enligt artikeln en koppling till makt. När det ställs för stora krav på engagemang från fadern, sätter han sig vid sidan om och över familjen. När det älskvärda lilla barnet har förvandlats till den oppositionella tonåringen får rädslan inför att vara en otillräcklig förälder och obehaget inför konflikterna fadern att dra sig undan engagemanget som förälder. Det kräver mognad och kurage för att upprätthålla kontakten under tonårsperioden med tanke på hur lite uppskattning tonåringen själv ger uttryck för. Men senare, när sonen eller dottern har börjat få grepp om sin personlighet, är det inte ovanligt att den unga vuxna personen säger:»pappa! Mamma! Tack för att ni var så tålmodiga!«samhörighet är en dubbelriktad kanal Vi har berört några vanliga förklaringar till varför en pappa kan få en försämrad kontakt med sitt tonårsbarn, men det är viktigt att komma ihåg att också tonåringen har ett visst ansvar när det gäller kontakten med pappan. Du kan göra mycket för att bygga upp och upprätthålla en bra relation till tonåringen men du kan inte göra allt. Här följer några idéer om vad en pappa kan säga till sin tonåring för att inbjuda till ett gensvar:»när du lämnar barndomen för att bli en ung vuxen är det mycket som förändras för både dig och mig. När du strävar efter din självständighet måste jag samtidigt brottas med en massa beslut om när jag bör lämna dig ifred och när jag bör sätta stopp. Lite nu och då kommer det självklart att uppstå konflikter. Din uppgift är att hantera relationen till mig för att du ska kunna få den frihet du anser att du behöver. Min uppgift är att vägleda dig mot det målet.«

13 VARFÖRENPAPPAFÖRLORARKONTAKTENMEDSINTONÅRING 33»Du måste bli på det klara med vad förändring innebär. Att växa upp är att förändras upplevelsen av att lämna det gamla för något nytt, från det invanda till något som är annorlunda, från det kända till det okända. Att bli tonåring är att förändras. Varken för dig själv eller för mig är du längre det välbekanta lilla barnet som du alltid har varit hittills. Nu blir du en ny, annorlunda och okänd person som jag behöver lära känna. Det är viktigt att du förstår denna förvandling, för i takt med att du förändras som tonåring kommer även jag att förändras som förälder.i vissa avseenden kommer du att bli en ny person och ibland kommer jag kanske att sakna det barn som jag kände så väl. Den saknad jag då känner kanske gör att jag emellanåt har svårt att acceptera din förändring.i och med att du förändras måste jag också göra en del korrigeringar som gäller mig själv som jag kanske tycker är lite jobbiga. Det är möjligt att jag ibland blir arg och känner mig kritisk mot dig. När du känns främmande får jag kanske svårt att vänja mig vid det, och jag kommer säkert att uppträda ganska tafatt från och till. Troligen kommer jag också att verka osäker och oroad ibland.du måste vara medveten om att den här perioden påverkar även mig, och att även du måste anstränga dig för att få den relation du vill ha till mig för att den ska kunna ge dig den självständighet du vill ha. Du kan hjälpa till genom att tänka på följande:för att mildra den saknad jag känner inför att förlora det lilla barn som du var visa att du bryr dig om mig.för att mildra den ilska över de förändringar jag själv måste genomgå behöver jag din hjälp och samarbetsvilja. För att jag ska känna mig mindre tafatt får du visa mig hur du vill att vi ska umgås. För att jag ska kunna förstå vad du tar dig igenom behöver du förklara för mig vad som händer.inget av det här är egentligen särskilt komplicerat. Vad det handlar om för din del är att hjälpa till med att bevara vår

14 34 SMARTA PAPPOR samhörighet trots att din mognadsprocess sliter och drar i vår relation.tänk på att när jag känner mig bortkopplad kan jag bli ganska jobbig att ha inpå sig, och ju mer jag känner på det sättet desto mer osäker (orolig) och negativ (kritisk) och kontrollerande (åtstramande) blir jag. Hur kul kan det vara att ha en sådan pappa? Koppla inte bort mig medvetet om du vill undvika den typen av relation till mig.för att vi ska kunna fortsätta att ha en bra relation föreslår jag att du tänker på följande fyra saker:« Visa att du bryr dig om mig. Visa att du är beredd att förhandla med mig. Ge mig tillfällen till att få kontakt. Prata med mig.»ju mer du kan hjälpa mig med att uppleva samhörighet under dina tonår, desto lättare kommer du att få det stöd, den frihet och den självständighet du behöver. Kan du göra detta för mig, så ska jag göra mitt yttersta för att bemöta dig på bästa sätt.«

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Jag gjorde slut med mina föräldrar

Jag gjorde slut med mina föräldrar Jag gjorde slut med mina föräldrar Skam, skuld och dåligt samvete. Så kände Marika så fort hon träffade sina föräldrar. Till sist bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Det räddade deras relation.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv FÖR BARNENS SKULL Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se, id hl Socialhögskolan, l Lunds universitet it t Föreläsningen Familjerätts-

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren

Stöd i din föräldraroll. Från graviditet till tonåren Stöd i din föräldraroll Från graviditet till tonåren Du spelar inte längre huvudrollen i ditt liv Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om. Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar.

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden Av Mia Börjesson Hela livet kan ses som en resa där varje del av livet är en etapp framåt. Barndomen eller tonåren är således inga destinationer eller

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Nu Centrerad Terapi Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Vadstena Gestaltdialog 2011 Vad är nucentrerad terapi (NCT)? NCT är en ny terapiform som integrerar det man ibland kallar den

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

SYLVESTER SJÖRÖVARMUS

SYLVESTER SJÖRÖVARMUS En film som hjälpmedel i samtal med barn om föräldrars skilsmässa. En skilsmässa eller separation är vanligtvis smärtsam och svår för både föräldrar och barn. I mitt arbete som medlare och terapeut på

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1

Barn i familjer med knapp ekonomi. 2009-04-07 Anne Harju 1 Barn i familjer med knapp ekonomi 2009-04-07 Anne Harju 1 Bakgrund - Samhällelig debatt om barnfattigdom. - Studier talar ofta om barn, inte med. - Omfattning och riskgrupper i fokus. - År 2005: Malmö

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

NU BÖRJAR DET! Liv i tonårsfamiljen

NU BÖRJAR DET! Liv i tonårsfamiljen NU BÖRJAR DET! Liv i tonårsfamiljen Puberteten, redan själva ordet får oss att rycka till. Skall vårt trevliga barn nu förvandlas till ett ohanterbart monster, som slänger i dörrar, stänger in sig på sitt

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg?

Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? Hur är du som älskare? Ängslig, Ambitiös eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1.Jag är mest orolig över att min partner inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Pappor står utanför lagen

Pappor står utanför lagen 1 av 5 2012-02-23 17:04 Pappor står utanför lagen AKTUELLT Hur länge ska vi pappor bli behandlade som idioter som inte kan ta hand om våra egna barn? Det frågar sig en pappa som känner sig överkörd och

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen?

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Föreläsning 12-11-22 Stockholm Kati Falk, leg psykolog falkbo@swipnet.se Kati Falk, Lund 2012 1 Att utveckla föräldraskapet trots

Läs mer