Sjukresehandbok för vårdgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukresehandbok för vårdgivare"

Transkript

1 Sjukresehandbok för vårdgivare Ver

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1 PERSONER MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... 2 REMITTERING/HÄNVISNING TILL ANNAN VÅRDGIVARE... 2 SÄRSKILDA BOENDEN... 2 FÄRDMEDEL OCH RESEVILLKOR... 3 SAMPLANERING... 3 ENSAMÅKNING... 3 PLACERING I BILEN... 3 MEDFÖLJARE... 3 EXTRA SERVICE... 3 BAKÅTVÄND BILBARNSTOL OCH BÄLTESKUDDE... 4 TRANSPORTRULLSTOL OCH TRAPPKLÄTTRARE... 4 ANSLUTNINGSRESA... 4 KOSTNADER FÖR SJUKRESOR... 5 HÖGKOSTNADSSKYDD... 5 EGEN ANORDNAD TRANSPORT MED TAXI/RULLSTOLSTAXI... 5 EGEN BIL... 5 PARKERINGSKOSTNADER VID RESA MED EGEN BIL... 5 AVGIFTSFRIA RESOR... 6 ÖVERSIKT EGENAVGIFTER... 6 UTOMLÄNSPATIENTER... 8 AKUT VÅRD... 8 ÖVERFLYTTNINGSRESOR... 8 PLANERAD VÅRD UTANFÖR HEMLANDSTINGET... 8 FÖRLOSSNING I ANNAT LANDSTING... 8 ANNAN VISTELSEADRESS ÄN FOLKBOKFÖRINGSADRESSEN T EX SOMMARVISTELSE... 9 HANTERING I SJUKRESESYSTEMET... 9 UTLÄNDSKA MEDBORGARE OCH ASYLSÖKANDE ASYLSÖKANDE TILLSTÅNDSLÖSA NORDEN, EU/EES LAND HANTERING ÖVRIGA LÄNDER HANTERING I SJUKRESESYSTEMET VÅRDGIVARE UTAN BEHÖRIGHET UTBILDNING I SJUKRESESYSTEMET UTOMLÄNSPATIENTER VID RESOR KVÄLLAR OCH HELGER DRIFTSTOPP I SJUKRESESYSTEMET KONTAKTUPPGIFTER TELEFONLISTA FÖR BESTÄLLNING AV SJUKRESA... 15

3 Allmänt Sjukresehandboken Sjukresehandboken är ett komplement till regelverket för sjukresor. Denna tar upp de viktigaste delarna av regelverket samt förtydligande av vissa regler. För information om beställning av sjukresa och förarnas skyldigheter se vår hemsida: Sjukresa Med sjukresa avses en patients resa till och/eller från vård och behandling och patientens folkbokföringsadress eller, i undantagsfall, vistelseadress. Vården och behandlingen ska ske i Stockholm läns landstings regi eller av vårdgivare med avtal med landstinget. Tillståndsgivare Vid bedömning av resekostnadsersättning för eget utlägg alternativt tillstånd registrerat i sjukresesystemet ska tillstånd alltid ges av behandlande vårdgivare som tillhör eller har avtal med Stockholms läns landsting. Med vårdgivare menas personal som enligt lag är skyldig att föra journalanteckningar som läkare, psykolog, tandläkare, tandhygienist, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, medicinsk fotterapeut, logoped, hörselvårdsassistent, kurator och kiropraktor. Exempel på vårdgivare (eller personal inom vården) som inte är tillståndsgivare är undersköterska, tandsköterska, medicinsk sekreterare och receptionist. Information till patienter Vårdgivaren ska informera patienten om sjukresor och att sjukresor kostar. Vid övriga frågor ska patient kontakta Kundservice för färdtjänst på tel Regler för tillståndsgivning Tillstånd till sjukresa beviljas om patienten på grund av den aktuella behandlingen eller sitt aktuella medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd i övrigt har väsentliga svårigheter att förflytta sig till eller att resa med allmän kollektivtrafik för resor till och från vård och behandling. Ett tillstånd får innehålla högst 20 resor och vara giltigt högst 3 månader. 1

4 Skäl som inte medger rätt till sjukresor är: Patienten har långt till/från mottagningen. Tänk på att ta hänsyn till patientens förmåga att förflytta sig till eller använda allmän kollektivtrafik utifrån det medicinska, fysiska eller psykiska tillståndet. Tidpunkt för besöket medför att det är besvärligt att färdas med allmän kollektivtrafik. Krav/egen begäran från patient. Patienten inte har pengar till en egen taxi. Resa till företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård och friskvård. Personer med färdtjänsttillstånd Den som innehar tillstånd till färdtjänst har bedömts ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Innehavare av färdtjänsttillstånd är därför, enligt landstingsfullmäktiges beslut LS , utan föregående prövning och mot uppvisande av giltigt färdtjänstkort berättigad till sjukresor för vård och behandling. Observera att patienten själv har rätt att välja om de vill resa med sjukresa eller färdtjänst. Tillståndsgivning och registrering ska ske enligt gällande rutiner för sjukresor. Remittering/hänvisning till annan vårdgivare När vårdgivaren remitterar/hänvisar en patient till annan vårdgivare gäller följande: Remitterande/hänvisande enhet ska registrera tillstånd för en (1) enkelresa till mottagande enhet, därefter tar mottagande enhet över ansvaret för registrering av tillstånd. Undantaget är tillstånd till och från röntgen, provtagning och hjälpmedelscentraler. Då registrerar remitterade/hänvisande enhet två (2) enkelresor, dvs. både fram och återresa. Särskilda boenden Kommunala verksamheter (särskilda boenden) är inte berättigade att arbeta i sjukresesystemet. Dessa verksamheter ska få hjälp av er att registrera sjukresor och sjukresekort när de ringer till er. Det spelar i detta fall ingen roll om den boende är remitterad från en annan vårdgivare till er för vård och behandling. Det är alltid vårdgivare som arbetar i landstingets regi eller med avtal med landstinget som ska registrera tillstånd för sjukresa. Tillståndsgivare är då den kommunala sjuksköterskan, det är dennes namn och titel samt namnet på boendet som skrivs på tillståndsgivarraden i systemet. 2

5 Färdmedel och resevillkor Stockholms läns landsting ersätter och anordnar resor med följande färdmedel: Taxi Specialfordon/rullstolstaxi Egen bil Sjukresor är endast sittande transporter Liggande transport är inte en sjukresa. Du som vårdgivare hänvisas att kontakta Sirius för liggande transport, tel Samplanering Sjukresor ska i möjligaste mån samplaneras. Samplanering innebär att resenärer samordnas för gemensam resa tillsammans med en (1) annan resenär. Ensamåkning Undantag från samplanering (ensamåkning) får endast beviljas om patienten med hänsyn till sitt medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd inte klarar av att resa tillsammans med andra t.ex. på grund av att patienten är infektionskänslig. Placering i bilen Förekommande placeringar i taxi är framsätesplacering och fri placering. Placering i framsätet beviljas den som har behov av ökat benutrymme eller reglerbart säte vid resa med taxi. Fri placering innebär att man ska kunna sitta på vilken passagerarplats som helst i fordonet. Medföljare Om patienten inte klarar att genomföra sjukresan på egen hand eller på annat sätt är beroende av hjälp i samband med sjukvårdsbesöket ska patienten beviljas medföljare. Max antal medföljande är tre personer. Extra service Om en patient har tillstånd till taxi och behöver lättare ledsagning kan extra service beviljas. Med extra service avses att föraren hämtar och lämnar patienten vid bostadsdörren och avdelningsexpeditionen. Observera att patienten inte lämnas till personal. Rullstol finns inte med i den här fordonstypen. För att föraren ska utföra extra service måste en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas ges till beställningscentralen eller i bokningen av bilen på Mina sidor (bokning via nätet). 3

6 Föraren har inget ansvar för journaler eller andra handlingar som följer med patienten. Bakåtvänd bilbarnstol och bälteskudde Det går att beställa en (1) bakåtvänd bilbarnstol (6 mån 4 år). Säg till vid telefonbeställning av fordonet eller gör notering vid beställning via Mina sidor (beställning via nätet). En (1) bälteskudde eller motsvarande teknisk lösning finns i varje bil och behöver inte beställas. Observera! Babyskydd (0-6 mån) måste patient/vårdnadshavare tillhandahålla själv. Enligt avtal finns det inte i taxin om man väljer att resa med sjukresekort. Transportrullstol och trappklättrare Finns det behov av en transportrullstol och/eller en trappklättrare måste ett tillstånd för specialfordon registreras i sjukresesystemet. För att föraren ska ta med sig detta vid hämtning av patienten måste instruktion ges till beställningscentralen eller via Mina sidor (beställning via nätet). Föraren hämtar och lämnar patienten vid bostadsdörren och hämtar och lämnar patienten till behörig personal i vården. En instruktion måste lämnas om var patienten ska hämtas och lämnas till beställningscentralen eller i bokningen av bilen på Mina sidor. Föraren har inget ansvar för journaler eller andra handlingar som följer med patienten. Anslutningsresa Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall personer i glesbygd har mer än två (2) km till närmaste hållplats för allmän kollektiv trafik. Anslutningsresa med egen bil. Tillstånd för egen bil registreras i sjukresesystemet. På blankett för reseersättning antecknas av vårdgivare att tillståndet är en anslutningsresa till namngiven närmaste större hållplats för allmän kollektivtrafik. Anslutningsresa med taxi. Patienten betalar kontant i taxin för resa till närmaste större hållplats för allmän kollektivtrafik. Taxikvitto i original skickas tillsammans med ett utav vården eget formulerat tillstånd för anslutningsresa. Tillståndet ska skrivas på papper med brevhuvud, namn och titel på tillståndsgivare, giltighetsdatum och antal beviljade enkelresor samt namn och personnummer på patient. Glöm inte att patienten ska ange sitt clearingnummer och bankkontonummer i brevet för att få tillbaka eventuell ersättning insatt på konto. Egenavgift för anslutningsresa är 50 kronor per enkelresa. Exempel på vad en anslutnings resa är kan du läsa under avsnittet Översikt egenavgifer. 4

7 Kostnader för sjukresor Patienter betalar alltid egenavgift för sjukresa, max 140 kronor per enkel resa. Detta oavsett vilka och hur många färdmedel som används vid ett och samma restillfälle. Patienten blir alltid fakturerad i efterskott vid resor som utförs med sjukresekortet, ingen betalning sker då i bilen. Läs mer om egenavgifter på sidorna 7 och 8. Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet för resor till/från vård och behandling är kronor och beräknas under en tolvmånadersperiod från första resan. Högkostnadsskyddet omfattar samtliga färdsätt till/från vård och behandling och beräknas på den egenavgift personen betalat. Högkostnadsskyddet gäller bara under pågående tolvmånadersperiod. Även om patienten har uppnått högkostnadsskydd ska det medicinska tillståndet alltid ligga till grund för sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon. Egen anordnad transport med taxi/rullstolstaxi När patienten betalar hela kostnaden för taxiresan har denne möjlighet att få ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgift. Vårdgivaren beviljar då resan i efterhand enligt reglerna för tillståndsgivning i sjukresesystemet. Det medicinska tillståndet ligger alltid till grund vid bedömning av tillståndsgivning i efterskott. Egen bil Ersättning för resa med egen bil utgår med 17 kronor per mil med avdrag för egenavgift på max 50 kronor enkelresa. Det är enbart patienten som betalar egenavgift. Om flera personer reser med samma bil utgår endast ersättning för sträckan som patienten är med i bilen. Ersättning utgår alltid endast till patienten. Parkeringskostnader vid resa med egen bil Parkeringskostnader överstigande 20 kronor per besökstillfälle i öppenvård vid vårdoch behandling ersätts. Avgiften 20 kronor ingår inte i högkostnadsskyddet. Följande krav gäller för rätt till ersättning: Kvitto på parkeringskostnad Besökskvitto från vårdgivaren Tillstånd från vårdgivaren avseende resa med egen bil, gäller även för anslutningsresa. 5

8 Avgiftsfria resor Resa mellan vårdgivare, överflyttningsresor (gäller både inom- och utanför SLL) När patient hänvisas till annat landsting p.g.a. platsbrist vid förlossning, strålning eller neonatalvård Tvångsvårdade patienter Resa utanför länet efter beslut om vårdgaranti Översikt egenavgifter Landstingsfullmäktige fastställer egenavgiften som resenären ska erlägga. Egenavgiften faktureras i efterhand. Färdsätt Tillstånd Egenavgift Högkostnadskort Anslutningsresa Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall personer i glesbygd har mer än 2 km till närmaste hållplats för kollektiva färdmedel. Personen betalar en egenavgift för samtliga använda färdsätt. Kommentar: Landstinget godkänner resor som sker till närmaste större busstation, pendeleller tågstation (Roslagsbanan, tunnelbana mm) från bostaden/vårdgivaren. Gäller även om det finns en hållplats på närmare håll. Exempel: En person bor 3 kilometer utanför Ösmo. Personen har ett planerat besök på SÖS. Det finns inga medicinska skäl att åka bil eller taxi hela vägen till sjukhuset. En anslutningsresa kan då beviljas till Ösmo pendeltågstation för vidare färd till SÖS. Syftet med regeln är att minska de långa resorna som sker med bil/taxi som samtidigt inte är nödvändiga ur medicinsk synpunkt. Anslutningsresan ska ses som ett stöd för vårdgivaren att förebygga detta. Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare 50 kr Ingår Taxi Vid begäran om ersättning ersätts det faktiska beloppet med avdrag för gällande egenavgift. Vid resa med taxi till eller från sjukhus/vårdcentral/annan vårdgivare får inget uppehåll/omväg göras. Landstinget förbehåller sig rätten att kräva tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare Max 140 kr Ingår Egen bil Beviljas av 50 kr Ingår 6

9 Ersättning för resa med egen bil utgår med 17 kronor per mil med avdrag för egenavgift. Om flera personer reser med samma bil utgår endast ersättning för en person. behandlande läkare eller annan vårdgivare Parkeringskostnader överstigande 20 kr/ besökstillfälle i öppenvård vid vård- och behandling ersätts. Följande gäller för att ha rätt till ersättning: - Kvitto på parkeringskostnad - Besökskvitto från vårdgivaren - Tillstånd från vårdgivaren avseende resa med egen bil, gäller även anslutningsresa. Tåg/flyg Vid resa med tåg bör ersättning beräknas efter billigaste färdklass om inte personens tillstånd kräver annat. Sitt-, ligg- eller sovplatser ersätts utan särskilt tillstånd. Egen båt När allmänna kommunikationer saknas ersätts resa i egen båt med 20 kr per sjömil med avdrag för egenavgiften. Taxibåt Vid kontant utlägg: Patienten ersätts med faktisk kostnad med avdrag för egenavgift. Vid fakturering: Patienten ordnar själv resan med Taxibåt, uppger sitt sjukresekortsnummer som referens. Taxiföretaget fakturerar Färdtjänsten den faktiska kostnaden och Färdtjänsten fakturerar egenavgiften till patienten. Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare Beviljas av behandlande läkare eller annan vårdgivare. Vid tillståndsgivni ng i sjukresesyste met, ta hänsyn till färdmedel till och/eller från Taxibåten. 140 kr Ingår 50 kr Ingår 140 kr Ingår 7

10 Utomlänspatienter Om en patient tillfälligt vistas utanför sitt hemlandsting lämnas ersättning för resekostnader enligt följande. Akut vård Kontantutlägg för resa i samband med första besöket till närmaste vårdgivare ersätts av hemlandstinget. Återresan från vården till patientens tillfälliga vistelseadress i vårdlandstinget samt resor till ett (1) återbesök beviljas av vårdlandstinget, hemlandstinget ersätter. Ersättning lämnas också för resekostnader om vårdgivaren i vårdlandstinget hänvisar patienten vidare till annan vårdgivare för akut vård. För att få ersättning måste hänvisningen vara till den närmaste belägna vårdgivaren. För utomlänspatienter som kommer in akut i Stockholm innebär det att man kan åka total tre sjukresor med sjukresekortet, en resa tillbaka till vistelseadressen och tur och retur för ett återbesök. Överflyttningsresor En patient som är inskriven på sjukhus utanför sitt hemlandsting för vård som regleras enligt avtal, beviljas överflyttning till sjukhus i hemlandstinget. Vårdlandstinget anordnar resan utifrån patientens medicinska behov. Hemlandstinget ersätter vårdlandstinget för överflyttningstransporten. Om patienten själv begär överflyttningstransporten svarar denne själv för resekostnaden. Planerad vård utanför hemlandstinget Ersättning för resekostnader lämnas om patienten remitterats av sitt hemlandsting till annat landsting för planerad vård eller behandling. Riksavtalsremiss eller betalningsförbindelse krävs. Om patienten själv begärt att få vård eller behandling utanför sitt hemlandsting utgår ingen resekostnadsersättning. Förlossning i annat landsting Ersättning för resekostnader lämnas om patienten hänvisas av Stockholms läns landsting till annat landsting för förlossning. 8

11 Ersättning lämnas för patientens och en medföljandes resa från patientens hemadress och från förlossningskliniken i Stockholms läns landsting till förlossningskliniken i vårdlandstinget. På motsvarande sätt ersätts återresan från förlossningskliniken till patientens hemadress. Annan vistelseadress än folkbokföringsadressen t ex sommarvistelse Det krävs intyg från behandlande vårdgivare för att få ersättning till och från annan vistelseadress än sin folkbokföringsadress. Patienten får under en 12- månadersperiod vistas 5 veckor på en annan adress än sin folkbokföringsadress och få sina sjukresor resor ersatta. Det motsvarar totalt 70 enkelresor. Det måste finnas intyg från behandlade vårdgivare att vården är nödvändig och bestående, exempelvis dialys och Waran-provtagning. Ersättning kan utgå för resor både inom och utom Stockholm län. Är vården utanför Stockholms län är regeln att man får ersättning till närmaste vårdgivare från vistelseadressen. Hantering i sjukresesystemet Vårdgivare och personer som har behörighet i sjukresesystemet kan inte registrera sjukresor för utomlänspatienter i systemet. För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida: Resorna administreras av Kundservice för färdtjänst, för mer information och hjälp ring helpdesk på telefon

12 Utländska medborgare och asylsökande Asylsökande För att styrka att patienten är asylsökande ska alltid giltigt LMA-kort uppvisas. Vid tillståndsgivning av resa ska LMA-nummer anges. Om patient inte har ett LMA-kort ges inga sjukresor. Egenavgift är 40 kr/enkel resa. Dessa patienter omfattas inte av högkostnadsskyddet. Tillståndslösa Tillståndslös är: Personer som befunnit sig i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har löpt ut och därefter stannar kvar i landet. Personer som har sökt uppehållstillstånd här, men som fått avslag på sin ansökan och som därefter håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Personer som kommer till Sverige utan att någon gång ge sig till känna för myndigheterna. Exempel på personer som vistas utan uppehållstillstånd d v s är tillståndslös: en tidigare asylsökande som fått avslag på asylansökan och som håller sig undan avvisning. en tidigare avvisad som rest in i Sverige igen. en person som arbetar här utan att ha sökt nödvändiga tillstånd. en person som stannat kvar när visumet gått ut en anhörig som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och som stannar kvar här. Patient som inte fyllt 18 år har tillgång till, subventionerad: Fullständig Hälso- och sjukvård Regelbunden fullständig tandvård Läkemedel Den vård som ges ska vara landstingsfinansierad och kan bedrivas i landstingets regi eller av privata aktörer. En tillståndslös har inte möjlighet att få subventionerad vård av vårdgivare som arbetar enligt Lag om läkarvårdsersättning (1993:1651) eller Lag om ersättning för sjukgymnastik (1993:1652) eller om våden inte omfattas av lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga 10

13 tillstånd. Tillståndslös som fyllt 18 år har tillgång till, subventionerad: Vård som inte kan anstå Mödrahälsovård Vård vid abort Preventivmedelsrådgivning Läkemedel som receptförskrivs i samband med hälso- och sjukvård Hälsoundersökning Tandvård som inte kan anstå Vård som inte kan anstå Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas. Vilken vård som inte kan anstå för en patient får i det enskilda fallet avgöras av läkaren. När ovanstående uppfylls har patienten rätt till sjukresor. Tillstånd och sjukresekort registreras av Kundservice för färdtjänst och sjukresor. För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida Skriv ut blanketten och faxa tillståndet till helpdesk för sjukresor på faxnummer: Skriv Tillståndslös på blanketten. Egenavgiften för dessa patienter är 40 kronor per enkelresa. Dessa patienter omfattas inte av högkostnadsskyddet. Tillståndslös är inte: EU-medborgare. Person som tillfälligt vistas i landet, t ex turister eller affärsresenärer. Person som har sökt och väntar på tillstånd och befinner sig i landet t ex anhöriginvandring. Norden, EU/EES land Kostnader för akuta resor och nödvändig vård inom Stockholms läns landsting som är styrkt med giltigt europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg E106, eller E112 ersätts. Egenavgiften motsvarar den för folkbokförda i Stockholms läns landsting fastställda avgiften. För nordiska medborgare krävs endast fotolegitimation. Hantering För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida Skriv ut blanketten och faxa tillståndet tillsammans med kopia på giltigt underlag (se ovan under rubrik: Norden, EU/EES land) till helpdesk för sjukresor på faxnummer:

14 Resorna administreras av Kundservice för färdtjänst, för mer information och hjälp ring helpdesk, telefon Övriga länder Patienter från övriga länder är inte berättigade sjukresor. 12

15 Hantering i sjukresesystemet Sjukresesystemet är ett program som innehåller sekretessbelagd information, därför är en god säkerhet viktig vid administration av sjukresor. Dina användaruppgifter är personliga och får inte lånas ut. Felaktig användning av systemet leder till påföljder. Som användare i sjukresesystemet bör du hålla dig aktiv i systemet genom att logga in och logga ut minst en gång var tredje månad. Annars blir du låst i systemet. För att häva spärren ringer du till helpdesk under öppettiderna för helpdesk. Vårdgivare utan behörighet För de vårdgivare som inte har behörighet i sjukresesystemet och ska bevilja tillstånd för sjukresa ska blanketten Tillstånd för sjukresor användas. Den skickas till Kundservice för färdtjänst under öppettiderna för helpdesk. Det är en elektronisk blankett som skickas direkt till en e-postlåda. Blanketten hittar man på sjukresors hemsida: Beställningar som görs med blanketten bör göras med framförhållning, minst två (2) dagar innan resan. Om patienten måste åka inom kort, ring till helpdesk och meddela att en blankett (Tillstånd för sjukresa) är skickad för snabbare handläggning. Utbildning i sjukresesystemet För att få behörighet till sjukresesystemet så måste man genomgå en utbildning i regelverket för sjukresor. Utbildningen anordnas av Kundservice för färdtjänst. För mer information om utbildningen, se sjukresors hemsida: Utomlänspatienter vid resor kvällar och helger Vårdgivare och personer som har behörighet i sjukresesystemet kan inte registrera sjukresor för utomläns- eller utländska patienter i systemet. På kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar själva för resor och sedan få ersättning av sitt hemlandsting eller hemland i efterskott. Be patienten spara sina kvitton för utlägg. För de akutmottagningar som har sjukresebiljetter går dessa bra att använda för utomlänspatienter. Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi (ej specialfordon/rullstolstaxi) och endast inom SLL. Glöm inte att skicka in följesedeln som ni fick med biljetterna till oss. Följesedel samt instruktion finns även på vår hemsida: Driftstopp i sjukresesystemet Patienter som ska åka taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång vid tillfälligt stopp måste lägga ut pengar för en vanlig taxi. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med ett tillstånd för reseersättning i efterskott från er. 13

16 För de akutmottagningar som har sjukresebiljetter går dessa bra att använda. Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi (ej specialfordon/rullstolstaxi) och endast inom SLL. Glöm inte att skicka in följesedeln som ni fick med biljetterna till oss. Följesedel samt instruktion finns även på vår hemsida: Observera! Sjukresebiljetter får endast användas till patienter som är bosatta i Sverige. Utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige får betala kontant för taxi. Patienter som ska åka med specialfordon och är i behov av en akut resa kan ringa till Rullstolstaxi och betala kontant i bilen. Spara taxikvittot och skicka in det till oss i original tillsammans med ett tillstånd för reseersättning i efterskott från er. Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs dvs. om patienten inte har egen rullstol. Detta då alla rullstolstaxibilar inte har transportrullstol. Om trappklättrare behövs ska detta också uppges vid beställning. För närvarande kan Rullstolstaxi bokas hos nedanstående leverantörer. Leverantör Telefonnummer Samtrans Taxi Taxi Kurir Ekerö Taxi Norrtälje Taxi Södertälje Taxi

17 Kontaktuppgifter Helpdesk för vårdgivare, telefonnummer Öppettider: måndag-torsdag , fredag Patienter hänvisas till Kundservice för färdtjänst, telefonnummer Öppettider: måndag-fredag , lördag - söndag Adress: Färdtjänsten, Box 30103, Stockholm Hemsida: E-post: Faxnummer: Telefonlista för beställning av sjukresa Funktion / Leverantör Telefonnummer Sjukresa med taxi Sjukresa med specialfordon Sjukresa med specialfordon/rullstolstaxi (kundval) Samtrans Taxi Taxi Kurir Ekerö Taxi Norrtälje Taxi Södertälje Taxi Resegarantin Färdtjänst med taxi Färdtjänst med specialfordon Talsvar, automatbeställning via telefon Mina Sidor Länk för beställning av resa över nätet finns på sjukresors hemsida 15

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Trafikförvaltningen Sr^G STOCKHOLMS LANS LANDSTING Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.4 2014 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER 1 KUNDSERVICE FÖR

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare JUL Trafikförvaltningen ZSrSE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING : Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.5 2015 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER 1 KUNDSERVICE

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare. För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor

Sjukresehandbok för vårdgivare. För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.7 2016 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER... 1 KUNDSERVICE FÖR FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR... 1 BESTÄLLNING AV SJUKRESA...

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-09-25 p 5 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-08-23 HSN 0901-0037 Handläggare: Johan Sterner Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne Gäller från 1 September 2017. Så här reser du sjukresa i Skåne Innehåll Skånetrafikens ansvar... 3 Det här är sjukresa... 3 Det här kostar sjukresan... 3 Ersättning för sjukresan... 4 Sjukresa med buss

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Ändrade 2007-03-19. Gäller fr.o.m. 1 april 2007. Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Icke övervakade patientresor

Icke övervakade patientresor Icke övervakade patientresor Manual till vårdpersonal inom Region Skåne 1 För dig som arbetar med patientresor inom Region Skåne Det finns olika resesätt för patienter som ska till och från vården. Det

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45 30 00 Färdtjänst i Luleå Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10

Innehåll. Färdtjänst 3. Beställning av resa 4. Trappklättrare 7. Riksfärdtjänst 8. Resor på annan ort 9. Synpunkter och frågor 10 Färdtjänst Innehåll Färdtjänst 3 Beställning av resa 4 Trappklättrare 7 Riksfärdtjänst 8 Resor på annan ort 9 Synpunkter och frågor 10 Telefonnummer och adresser 11 Mölndals färdtjänstområde 12 Färdtjänst

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 150401 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande...

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB Gata, box Innehar CSN/SFS-kort Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Ev. mobiltelefonnummer Ja Nej Rollator, fällbar Rullstol, fällbar

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Riksfärdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Riksfärdtjänst Vad är riksfärdtjänst? Riksfärdtjänst ersätter de kostnader som uppstår när du på grund av en funktionsnedsättning måste resa på ett sätt som är dyrare än vanligt.

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst

Färdtjänst. Ale kommun. Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Juni 2016 Innehåll

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst RIKTLINJER Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-11-03 110 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2019-11-03 Dokumentägare: Avdelningschef Catrin Josephson

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning)

RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) RIKSFÄRDTJÄNSTRESA (Ansökan - Beslut - Beställning) Personnummer BB CSN/Student-kort Nej Postnummer Ort Ev. mobiltelefonnummer Rollator, fällbar Rullstol, fällbar Lätt elrullstol (

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 2 Reviderad 2015-06-08 Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer