pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare"

Transkript

1 pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

2 Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar sig och konsumenterna blir allt mer medvetna i sina val. Hårdare prispress, illojalare kunder och ökade krav på att sälja genom flera kanaler, är exempel på utmaningar för detaljhandeln. För att lyckas bygga en långsiktigt hållbar retailverksamhet krävs en tydlig strategi, innovation och, inte minst, en pålitlig partner. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare. Vi kallar det Retail Excellence. Tillväxt, effektivitet och föränderliga behov från konsumenterna Den ekonomiska krisen skapar utmaningar men också möjligheter för de företag som lyckas fokusera rätt. Väsentliga områden som vi ser att våra kunder lyfter fram är: Ökad konkurrens och pressade priser och marginaler Förändringar i konsumenternas köpbeteende Innovation och produktmix Nya försäljningskanaler Ökad uppmärksamhet mot konsekvenser för miljö och samhälle. Retail Excellence är en kombination utifrån tre dimensioner: konsumenten, butikerna samt huvudkontoret med praktiska åtgärder och initiativ syftande till att stärka tillväxt och lönsamhet. Inom en kedja är det av speciell vikt att finna balanspunkten mellan de enskilda köpmännen och det gemensamma huvudkontoret. Det gäller att stimulera de enskilda entreprenörerna till att ägna sin tid och kraft till att möta kunder och driva försäljning, medan HK samlar de funktioner där skalfördelar kan uppnås. Det gäller speciellt att fokusera inom de områden som kan stärka ett företags konkurrenskraft, med utgångspunkt från de faktorer som konsumenter värderar högt, nämligen: Priset Sortimentet Servicen Enkelheten Upplevelsen Var finns möjligheterna? Allt handlar om att skapa tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Syftet är att dels finna de initiativ som driver försäljningen kombinerat med åtgärder som positivt påverkar rörelsemarginalen samt kapitalet. Förutom rena tillväxt- och lönsamhets relaterade program, har vi möjlighet att erbjuda bransch- och benchmarkingstatistik syftande till att positionera det enskilda företaget i förhållande till de bästa. Vårt väl beprövade sätt att arbeta med klienter inom detaljhandeln bygger på en hållbar metodik och branschexpertis i nära samarbete med våra klienter.

3 Om PwC och Retail & Consumer PwC har en gedigen erfarenhet inom alla aspekter av detaljhandeln och ett världsledande globalt nätverk av branschspecialister. På kan du se vilka tjänster PwC erbjuder.

4 PwC har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare, vi kallar det Retail Excellence. PwC har bred kompetens och erfarenhet av förbättringsoch integrationsprogram samt har ett ramverk bestående av praktiska initiativ och åtgärder syftande till att öka aktieägarvärdet. Retail Excellence uppnås genom att värdera pågående och planerade initiativ. Det omfattar bland annat följande områden: Omsättningstillväxt Försäljningsvolym Prisrealisering Rörelsemarginal Försäljning, administration och övriga kostnader Kostnader för sålda varor Kapitaleffektivitet Butiker, huvudkontor, terminaler, etc. Lager Kund- och leventörsreskontra Styrning & Kontroll Planering Ledarskap Genomförandeförmåga Stärka butikens prestation Butik Konsument Optimera huvudkontoret Förbättra säljkanaler och varuförsörjning 1 Värdetillväxt 2 3 Huvudkontor Utmaningarna ligger i att adressera dessa områden i rätt ordning vid rätt tillfälle!

5 Exempel på värdeskapande faktorer för detaljhandeln att fokusera på. Retail Excellence Värdedrivare Stärka butikens prestation Förbättra säljkanaler och varuförsörjning Optimera huvudkontoret Fokusområden Driva försäljning Förbättra kundservicen Förbättra butikens design och layout Stärka kampanjhantering Reducera out of stock /inkurans Införa best in class arbetssättt Stärka bruttomarginal Optimera olika säljkanaler Stärka geografisk butikstäckning Optimera varuförsörjning Stärka inköps-/leverantörsstrategi Utveckla driftsformer Stärka nettomarginal Stärka det operativa butiksstödet Optimera styrning/rapportering (KPI) Eftersträva ett flexibelt, skalbart HK Utveckla varumärke/kommunikation Skapa gemensam kultur/värderingar Förbättringsaktiviteter Kundrelationer Tillgänglighet Konverteringsgrad Personalplanering Belöning och motivering Lokal anpassning Kanalmix och distributionskanaler Expansion och lokalisering Nya produkter och tjänster Time to market Ledtid från order till leverans Varuflödesplanering och prognoser Koncept och prissättning Sortiment och kategoristyrning Gemensamma funktioner Fastigheter och inredning Kund-och leverantörskontra Ledarskap

6 Case Vi kan guida ditt företag att uppnå Retail Excellence, som kommer att öka aktieägarnas värde, fokusera på kärnkompetens, förbättra lönsamheten och i slutändan stärka konkurrenskraften. Nytt affärskoncept, etablerings- och varumärkesfrågor Företaget etablerade ett nytt affärskoncept med retail inriktning mot både privatpersoner och företag. Bistod med utveckling av etableringsfrågor, butikskoncept, säljsystem samt för den långsiktiga profileringen och varumärkesbyggandet. Etablering av kedjeorganisation Förflyttning av en av Sveriges största frivilliga fackhandelskedjor med ett 100 tal butiker till ett helintegrerat kedjeföretag. Bistod med analys och värderingskompetens vid genomförandet av transaktionen samt skapande och etablering av ny stödstruktur innebärande förstärkt central organisation inom inköp, administration och personal. Konsolidering, finansiering och expansion Företaget, en av Sveriges ledande fackhandelskedjor med nära 90 butiker, helägda och franchise, var i behov av finansiering. Bistod vid en nyemission för att möjliggöra en fortsatt expansion vilket inkluderade utvecklandet av Internetlösningar, introduktion av nya koncept och en ökad integration och konsolidering inom butikskedjan. Sourcing strategi och upphandling av IT Företaget stod inför att ta fram en ny sourcing strategi. Bistod med planering och upphandling av 3:e parts logistik samt upphandling av IT lösning för uppföljning och styrning av verksamheten.

7 Lojalitetsprogram, uppföljnings- och styrmodell Företaget ville utveckla lojalitetsprogram baserat på betalkort, för att knyta kunderna närmare och etablera en tydligare marknadskanal. Bistod med strategi- och affärsutveckling, segmentering av kunder, förhandlingar med sourcing leverantörer, samt genomförande och etablering av konceptet inkluderande uppföljnings- och styrmodell. Spendanalys och inköpsförmåga samt cash finder Företaget, ett av Sveriges största retailföretag, arbetade med ett antal fokusområden bl.a effektiva inköp och effektiv varuförsörjning. Bistod från identifikation av besparingspotentialer, via en inköpsdiagnos, till att realisera identifierade potentialer. Koncept butiker, CSR program Företaget, ett av Sveriges största företag inom sitt område, hade ett övergripande initiativ syftande till att erhålla den maximala kundupplevelsen. Bistod vid utvecklande av olika konceptuella butiksupplägg, s.k. concept stores. Detta i kombination med ett CSR program syftande till att utveckla lönsamma miljömässiga affärer. Kompetens- och belöningsprogram Företaget vill utveckla en helt ny ersättnings- och incitamentsmodell för personalen syftande till att motivera och premiera lönsamhetsdrivande service insatser. Bistod i framtagandet av dessa nya modeller. Struktur och operationellt förändringsprogram Företaget ville påbörja en resa från att gå från en frivillig fackkedja mot en aktieägd detaljist och samtidigt bibehålla entreprenörskraften. Bistod i flertalet workstreams och initiativ syftande till öka lönsamheten och effektiviteten, bl.a: strategi & affärsutveckling, marknad&kommunikation, sortiment&inköp, varuförsörjning&lager, ekonomi&it, HR&personal.

8 Kontakt Tveka inte att kontakta oss för att se hur vi tillsammans kan utveckla din verksamhet och skapa de värden du söker! Jan von Zweigbergk Anne-Mette Nygaard PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 154 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Whole or partial duplication of the contents of this document is forbidden in accordance with the Swedish Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960:729). This prohibition applies to every form of duplication by printing, copying, etc.

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver.

Läs mer

för tillväxt och bättre resultat inom detaljhandeln

för tillväxt och bättre resultat inom detaljhandeln Från ambitiös strategi till effektiv drift Affärsutveckling och itlösningar som skapar grund för tillväxt och bättre resultat inom detaljhandeln EG www.egsverige.se Framtidens detaljhandel Ökande internationell

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

Succésagan Kjell & Company

Succésagan Kjell & Company www.pwc.com/se Framgångar inom Franchise ADDNATURE SÄLJER MED YOUTUBE Succésagan Kjell & Company 1-2011 Ny leasingregel slår mot detaljhandeln [s.31] EU mot nytt momssystem [s.32] LEDARE: ÅKE DANIELSSON

Läs mer

innehåll 1 året och verksamheten

innehåll 1 året och verksamheten årsredovisning 2012 innehåll 1 året och verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-ord 6 förvaltningsberättelse 6 Finansiella mål 8 Strategi och strategiska initiativ 16 Marknad 18 Region Storbritannien

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Wedins och framtiden

Wedins och framtiden Wedins och framtiden Innehåll Wedins och framtiden 4 VD-ord: Det är de små, små detaljerna som gör det En passion för detaljer är det motto efter vilket Roland Nilsson vill driva Wedins. Genom att göra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

t r e n d r a p p o r t / m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g

t r e n d r a p p o r t / m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g t r e n d r a p p o r t / m a r k n a d s u n d e r s ö k n i n g branschfokus: 2012 2 Innehåll 1. förord.................................................................................................................

Läs mer

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51 Innehåll Swedol tar nästa steg 1 VD har ordet 2 Verksamhet Vision, affärsidé och strategier 4 Finansiella mål 6 Affärsmodell 8 Marknad 10 Marknad och försäljning 12 Vårt erbjudande 14 Inköp och leverantörer

Läs mer

Axis Årsredovisning 20 Om Axis Communications 2013 Årsredovisning

Axis Årsredovisning 20 Om Axis Communications 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning Innehåll Året i korthet 1 Axis på en minut 2 VD har ordet 4 Verksamhet och mål 6 Strategi 8 Marknad 10 Fokus Americas 14 Fokus Asia 16 Fokus EMEA 18 Kundsegment 20 Affärsmodell 22 Forskning

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014

Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Ett utmanande år för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer 2014 Januari 2014 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Rörliga ersättningar inom finansbranschen Nya regler påverkar företagen

Rörliga ersättningar inom finansbranschen Nya regler påverkar företagen Rörliga ersättningar inom finansbranschen Nya regler påverkar företagen September 2014 www.pwc.se Innehåll Förord... 3 Identifiering av risktagare... 4 Ersättningar och intressekonflikter... 6 Rörlig ersättning

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2 Årsredovisning 2009 Innehåll Koncernöversikt Flik Året som gått 1 Vd-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamhet 8 Europa 10 USA 12 Riskhantering 14 Ansvarstagande 16 Bolagsstyrning Styrelse

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience 2O CELEBRATING 20 YEARS OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE Årsredovisning 2014 Creating Leadership in Customer Experience INNEHÅLL Viktiga händelser 2014 1 VD-ord 2 Transcom i korthet 6 Transcom

Läs mer

från strategi till verklighet

från strategi till verklighet IBM Global Business Services - från strategi till verklighet IBM Global Business Services 34008-IBM_GBS-brochure-v6-SE.indd 1 25/02/09 14:39:29 Hur ser framtidens företag ut? IBM GBS globala CEO-studie

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2012 2 BJÖRN BORG I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 14 ETT MÖNSTERSAMARBETE 16 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 22 BJÖRN BORG TAR PLATS I SHANGHAI

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer