Handbok. MEMOplanner 11. Artikelnummer: Rev C SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. MEMOplanner 11. Artikelnummer: 462660. Rev C SE"

Transkript

1 Handbok MEMOplanner 11 Artikelnummer: Rev C SE

2 2

3 Innehåll 1 Inledning Memoplanner Beskrivning av Memoplanner 5 2 Stänga av Memoplanner 6 3 Memoplanner Innehåll Översikt Uppstart 10 4 Trådlöst tangentbord och mus Förberedelse av mus och tangentbord Sammankoppling Byta batteri i tangentbord och mus 14 5 Väggfäste Montera väggfästet 14 6 Sätta i ett microsd-kort 16 7 Ta ur batteriet 17 8 Startskärmen i Windows Nätverksanslutning Spela in tal Tid och datum Batteriindikator Batteristatuslampa Uppdatering Uppdatering av Memoplanner Lägga in egna bilder SKYPE Nedladdning och installation Fjärrstyra Memoplanner Förberedelser för fjärrstyrning Remote Control Avancerade inställningar Om fjärrstyrning har installerats tidigare Kopiera filer Mobilt bredband 40 3

4 17.1 USB-simkortshållare Säkerhetskopiering Automatisk säkerhetskopiering Tilbakeføring av backup Tilbehör Rengöring Felsöking Tekniska data Säkerhet och ansvar Miljö 48 4

5 1 Inledning 1.1 Memoplanner Memoplanner är en digital kalender med påminnelsefunktion. Memoplanner hjälper dig att komma ihåg avtalade tider och strukturera dygnet, veckan, månaden och året. Larm för aktiviteter kan aktiveras i form av ljudsignaler och/eller röstmeddelanden. En tidslinje i form av en lysande stapel eller punkt indikerar aktuell tidpunkt; röd färg för dag och blå färg för natt. Memoplanner har utvecklats i samarbete med personer som har specialistkompetens inom områdena demens, utvecklingsstörningar, förvärvade hjärnskador, neuropsykiatri och psykiatri i Norge, Sverige och Danmark. Memoplanner har utvecklats med stöd från Norges Forskningsråd IT Funk. Memoplanner kan bidra till att förenkla vardagen för människor som har kognitiva nedsättningar. Människor som har svårt att planera och strukturera sin vardag eller har minnesproblem kan ha stor nytta av Memoplanner. 1.2 Beskrivning av Memoplanner Memoplanner kan hängas på väggen eller placeras i ett bordsstativ. Memoplanner kan flyttas till en annan plats. Memoplanner kan anpassas direkt via pekskärmen eller fjärrstyras via Internet. 5

6 2 Stänga av Memoplanner OBS! Det är viktigt att Memoplanner inte stängs av med Av/På-knappen. Detta kan medföra att filer på Memoplanner förstörs. Memoplanner ska stängas av på följande sätt: När man trycker på visas den här sidan om inställningarna är skyddade med lösenord. Om lösenordsskydd inte är valt kommer man direkt till Inställningar. Vid leverans är inställningsläget inte lösenordskyddat. Vid leverans är lösenordet är satt till abc. När lösenordet har skrivits in trycker man på sidorna nedan visas.,och Tryck på Tryck på Tryck på När man har tryckt på Avsluta visas Windows skrivbord. När Memoplanner-programmet är avslutat kan enheten antingen stängas av genom att man trycker på Power-knappen eller via snabbknapparna. 6

7 För att avsluta med Power-knappen ska den hållas intryckt i 4 sekunder. Svep sedan nedåt på den nedre delen av skärmen för att dra ned kanten på skärmen och stänga av Memoplanner. För att avsluta via Snabbknapparna: 1. Svep nedåt från höger kant på skärmen för att öppna Snabbknapparna. 2. Tryck på Inställningar Ström Stäng ned för att stänga av enheten.. 7

8 3 Memoplanner 3.1 Innehåll Följande delar medföljer: a) b) c) d ) e) f) g) h) i) j) k) a) Memoplanner b) Strömförsörjning c) Väggfäste d) Litet bordsstativ e) Vinklad USB adapter f) Bluetooth Mus g) Bluetooth Tangentbord h) Skärmrengöringsmedel i) Putsduk j) Neoprene väska k) Bruksanvisning (denna) 8

9 3.2 Översikt 1 Kameralysdiod 11 Dockningstappar 2 Främre kamera 12 Styrspår för dockning 3 Mikrofoner 13 Dockningsanslutning 4 Strömbrytare 14 USB 3.0-kontakt 5 Strömlysdiod 15 Strömkontakt för mikro-usb 6 Höger högtalare 16 Vänster högtalare 7 Uttag för Noble säkerhetslås 17 Volymknapp 8 Minneskortläsare 18 Ljudkontakt 9 Mini-HDMI-kontakt 19 Omgivningsljussensor 10 Bakre kamera 9

10 3.3 Uppstart Placera Memoplanner i det lilla bordsstativet eller montera den i väggfästet. För montering av väggfäste, se kapitel 4 nedan. OBS! Om GSM-kort ska användas, måste det göras iordning och stoppas i innan Memoplanner slås på. Se kapitel 17. Anslut USB-kabeln till strömförsörjningen, som sätts i vägguttaget. Anslut micro-usb-kontakten till Memoplanner (punkt 15 i översikten ovan). Sätt på Memoplanner med Power-knappen (punkt 8 i översikten ovan). Memoplanner startar automatiskt. Om programmet inte startar dubbelklickar du med fingret eller pennan på Memoplanner-genvägen på skärmen. 10

11 4 Trådlöst tangentbord och mus 4.1 Förberedelse av mus och tangentbord Innan det trådlösa tangentbordet och musen kan användas måste de ställas i ordning. 1. Ta bort batteriplasten från mus och tangentbord. Det är två vita plastremsor som du drar ut och tar bort. Batteriplast på musen Batteriplast 2. Sätt på mus och tangentbord (se nedan) genom att ställa brytaren i läge On. Brytare på undersidan av musen Brytare på tangentbordet 11

12 4.2 Sammankoppling Innan du parar ihop Bluetooth-mus och tangentbord måste Memoplanner avslutas. Se kapitel 2. Så här parar du ihop Bluetooth-mus och tangentbord i Windows 8: 1. Svep från den högera kanten på skärmen för att öppna Snabbknapparna. 2. Peka på Inställningar Ändra datorinställningar Dator och enheter Bluetooth. 3. Kontrollera att datorns Bluetooth-funktion är aktiverad 12

13 4. Tryck på anslutningsknappen på enhetens undersida i 3 sekunder. Efter en liten stund visas Bluetooth-enheten i listan med upptäckta Bluetooth-enheter. 5. Välj enheten och klicka på Fortsätt för att påbörja sammankopplingen. 6. Ange PIN-koden på tangentbordet och tryck Enter 13

14 4.3 Byta batteri i tangentbord och mus Musen drivs av två AA-batterier som sitter under batteriluckan på undersidan av musen. Ta bort batteriluckan genom att skjuta låset bakåt. Byt batterier och se till att de sätts i åt rätt håll. Sätt sedan tillbaka batteriluckan. Tangentbordet drivs också med två AA-batterier. Dessa sitter på undersidan bredvid on/off-brytaren. Skjut batteriluckan åt sidan och ta bort den. Byt batterier och se till att de satts i åt rätt håll. Sätt sedan tillbaka batteriluckan. 5 Väggfäste 5.1 Montera väggfästet Memoplanner kan monteras på vägg med det medföljande väggfästet, montera väggfästet med skruv anpassat efter underlaget. Montering på betongvägg Använd betongskruvar och plugg för betongvägg. Montering på gipsvägg Använd gipsankare eller gipsplugg användas (medföljer) Montering på trävägg Använd träskruv. För montering av väggfästet gör följande. 1. Håll Memoplanner och den första hållaren i läget för önskad placering. 14

15 2. Ta bort Memoplanner, men håll kvar hållaren. Markera ut hålet. 3. Skruva fast hållaren. 4. Sätt i Memoplanner i den första hållaren och sätt den andra hållaren på plats. 5. Ta bort Memoplanner och markera ut hålet. Skruva sedan fast den andra hållaren på väggen. Tips! Använd vattenpass i steg 4 för att få Memoplanner rakt. 15

16 6 Sätta i ett microsd-kort 1. För in spetsen på ett litet böjt pappersgem i det lilla hålet på locket till Micro-SDkortplatsen. 2. Tryck in spetsen hela vägen i hålet tills micro-sd-brickan matas ut. Dra ut micro- SD-kortbrickan. 3. Placera SD-kortet på SD-kortbrickan 4. Tryck SD-kortbrickan på plats tills den klickar på plats. MicroSD-kortet kan användas för överföring av bilder. OBS! Om du tar bort Micro-SD-kortet under dataöverföring kan du förlora data eller orsaka programfel. Kontrollera att surfplattan har slutfört alla sparningsåtgärder till Micro- SD-kortet. 16

17 7 Ta ur batteriet 1. Stäng av surfplattan. Mer information om hur du stänger av surfplattan finns i Stänga av surfplattan se kap Bänd bort kåpan i riktningen som visas och lyft upp den med en vinkel uppåt och ta bort den från surfplattan. 3. Skjut frigöringshaken åt sidan för att låsa upp batteriet. Lyft och ta bort batteriet från surfplattan. 17

18 8 Startskärmen i Windows 8.1 Startskärmen i Windows 8 visar en lista över standard-live-kolumner och anpassade livekolumner, som fungerar som genvägar. I Memoplanner visas skrivbordet och genväg till Memoplanner användarprogram. Tryck på Windows-knappen för att komma till startskärmen. Svep in från höger kant på skärmen för att öppna snabbknapparna och tryck sedan på Start-ikonen. Svep åt vänster Svep nedåt från höger kant på skärmen för att öppna snabbknapparna. Snabbknappar erbjuder åtkomst till systemkommandon, såsom alternativen Start, Sök, Dela, Enheter och Inställningar. Svep åt höger Svep snabbt inåt från vänster kant på skärmen för att växla till de appar som körs. Svep långsamt inåt från vänster kant på skärmen för att visa miniatyrer av öppna appar. Svep inåt och utåt på vänster kant på skärmen för att visa en lista över de oftast använda apparna. För att komma tillbaka till skrivbordet ska man trycka på snabbknappen. För att starta Memoplanner-programmet ska man trycka på snabbknappen. OBS! För Memoplanner är User Access Control (UAC) inaktiverat, detta innebär att appar på startskärmen inte kommer att fungera. Alla program som kräver UAC kommer inte att fungera på denna enhet. UAC måste vara inaktiverat på Memoplanner. 18

19 9 Nätverksanslutning OBS! Kanalerna på det trådlösa nätverkskortet i Memoplanner är mellan Om routerns kanalval står på Auto, kan detta ligga utanför Memoplanners räckvidd. Vi rekommenderar därför att man ställer in routern på någon av kanalerna mellan 1 och 11. För information om hur detta görs, se routerns bruksanvisning eller kontakta din nätverksansvarige. För att få tillgång till skrivbordet måste Memoplanner-programmet avslutas se kapitel Svep nedåt från höger kant på skärmen för att öppna snabbknapparna. 2. Tryck på Inställningar Nätverksikon. 3. Svep WiFi-ikonen åt vänster eller höger för att slå på eller stänga av WiFi. Ansluta till ett nätverk: 1. Svep nedåt från höger kant på skärmen för att öppna snabbknapparna. 2. Tryck på Inställningar Tillgänglig. 3. Välj ett tillgängligt nätverk från listan och tryck på Anslut. Om det nätverk du vill ansluta till är säkrat, måste man skriva in i en säkerhetsnyckel eller ett lösenord. Kontakta den som har installerat det trådlösa nätverket för att få inloggningsuppgifter. 19

20 Om detta är ett trådlöst nätverk som ska utnyttjas fler gånger kan du markera Anslut automatiskt. Memoplanner kommer då ihåg nätverket och ansluts automatiskt nästa gång, förutsatt att Memoplanner befinner sig inom det trådlösa nätverkets täckningsområde. Tryck på Stäng för att slutföra nätverksanslutningen. Starta Memoplanner genom att klicka på genvägen till programmet. 10 Spela in tal Denna enhet har adaptiv brucreducering, det innebär att ljudnivån på mikrofonen anpassas automatiskt. För att få bästa möjliga kvalitet på det inspelade talet rekommenderas det att spela in i en lugn miljö utan störande bakgrundsljud. Se punkt 3 i översikten 3.2 för placering av mikrofonen. OBS! Om det inspelade talet ändrar ljudnivå under uppspelning, prova med att göra en ny inspelning. Se till att det inte finns något störande bakgrundsljud under inspelningen. 20

21 11 Tid och datum Memoplanner använder Windows inställningar för tid och datum, dessa synkroniseras automatisk när enheten är ansluten till Internet. Om enheten inte har användts under en lång tid och det inte är möjligt att ansluta till Internet kan tid och datum ställas in manuellt. För att ställa in tid och datum manuellt måste Memoplanner-programmet avslutas, se kapitel 2. Tryck på klockan i aktivitetsfältet nederst på skärmen. Tryck sedan på Ändra inställningar för datum och tid. Tryck på Ändra datum och tid och ändra till önskad inställning. 21

22 12 Batteriindikator På menysidan visas en batteriikon som anger batterikapaciteten. Batteriet laddas Batterikapacitet 100 % Batterikapacitet 80 % Batterikapacitet 60 % Batterikapacitet 40 % Batterikapacitet 20 % Batterikapacitet 10 % Batterikapacitet 0 % När batterikapaciteten når 20 % visas batteriikonen uppe till höger på dagkalendern Batteristatuslampa Lampans sken Fast vitt sken Fast gult sken Av Blinkar med gult sken Beskrivning Batteriet laddas. Enheten är på eller i standbyläge för anslutning och batteriet har låg nivå. Batteriet ladedas inte eller så är batteriet fulladdat. Batteriet har nått en kritisk nivå och har inte tillräckligt med batteri för att starta. Om du trycker på strömknappen i det här läget tänds batteriladdningslampan i 2 sekunder och släcks sedan. 22

23 13 Uppdatering På skrivbordet till Memoplanner ligger det genvägar för uppdatering av Memoplanner. Vi rekommenderar att kontrollera om det finns uppdateringar med jämna mellanrum Uppdatering av Memoplanner 1. Avsluta Memoplanner programmet 2. Tryck på ikonen för att starta Memoplanner Update Checker. I översta rutan visea de installerade komponenterna på Memoplannern: 3. Tryck på Check for updates uppe i högra hörnet. 23

24 De komponenter som kan uppdateras får en bock framför sig när det finns nyare versioner att ladda ner. 4. Tryck på Download och följ instruktionerna på skärmen. 5. När installationerna och eventuell omstart av Memoplanner är färdig kan Memoplanner programmet startas igen. 24

25 14 Lägga in egna bilder Det är möjligt att lägga in egna bilder i mappen Mina foton, Calendar Pictures och Contacts som ligger på skrivbordet i Memoplanner. Till exempel från ett USB-minne som ansluts till USB-porten eller från MicroSD-kortet. Dessa bilder kan då kopieras in i önskad mapp. Bilderna i mappen Mina foto visas i albumet Mina foton. Bilderna i mappen Contacts visas i albumet Kontaktbilder. Bilderna i mappen Calendar Pictures visas i bildrutan Bildkalender. Det är även möjligt att lägga in egna bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive. Dessa program måste installeras lokalt på enheten innan de kan användas. För att installera respektive online-lagringsprogram, gå till: drive.google.com OneDrive.live.com Följ sedan nedladdningsinstruktionerna. Bilder från GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kan synkroniseras mellan olika enheter om samma konto används på de olika enheterna. OBS! GoogleDrive, Dropbox eller OneDrive kräver att man skapar ett konto. OBS! Det rekommenderas att använda Google Drive eller Dropbox som lagringstjänst för bilder på Memoplanner. Om OneDrive används måste maskinen kopplas till ett Microsoft -konto. Detta innebär att lösenordet måste anges varje gång datorn går i viloläge eller stängs av. För att få tillgång till skrivbordet måste programmet Memoplanner avslutas, se kapitel 15.1 i bruksanvisningen för menyfunktioner. Överföring av bilder görs lättast med mus och tangentbord anslutna. Nu kan önskad mapp öppnas genom att man klickar på genvägen och bilderna kopieras in. Bilder som man inte längre vill ha kvar kan tas bort från mappen. Stäng mappen och klicka på genvägen programmet Memoplanner igen. till Memoplanner för att starta OBS! Det rekommenderas att inte använda bilder med hög upplösning, för Memoplanner-programmet tar det längre tid att ladda och visa bilder med hög upplösning. OBS! Om man använder OneDrive måste bilderna göras tillgängliga lokalt, högerklicka på OneDrive-mappen och välj att göra tillgängliga lokalt. 25

26 15 SKYPE Om Skype ska användas i Memoplanner ska programmet laddas ned och installeras och kontakternas Skype-namn ska läggas in i Skype. Memoplanner måste vara ansluten till Internet för att man ska kunna ladda ned och använda Skype Nedladdning och installation Avsluta programmet Memoplanner. För att ladda ned Skype dubbelklickar man på Skype-länken. Då startas Internet Explorer och den här sidan visas: 26

27 Om man blir ombedd att logga in eller skapa ett Skype-konto ska detta göras. Följ instruktionerna från Skype. Nu visas detta meddelande nederst på Internet Explorer. Tryck på Kör. Nu följer en rad punkter som man måste gå igenom. Välj språk och tryck på Jag godkänner nästa. Klicka bort markeringen vid Installera Skype Klicka-och-ring och tryck på Fortsätt. Klicka bort markeringen vid Installera Bing verktygsrad och tryck på Fortsätt. Logga in eller skapa ett nytt Skype-kontor. Installationen startar. När den är klar startar Skype och detta fönster visas: Nu kan kontakterna läggas in. Tryck på Kontakter i menyraden överst och välj Lägg till kontakt... 27

28 Nu visas detta fönster Här kan man lägga in E-post, Fullständigt namn eller Skype-namn för den kontakt man vill lägga in. Nederst i fönstret kommer Skype att visa den kontakt man har lagt in data för. Tryck på Lägg till och detta fönster visas: Tryck på Skicka begäran och detta fönster visas: 28

29 Stäng fönstret eller tryck på Lägg till en till kontakt. Kontakterna kommer inte att vara tillgängliga förrän de har bekräftat förfrågan. När du är klar med att lägga in alla kontakter, starta Memoplanner igen genom att klicka på ikonen Memoplanner på skrivbordet. För att man ska kunna använda Skype i Memoplanner måste man lägga in Skypenamnet på Kontakterna i Memoplanner. Se kapitel i Bruksanvisning för Menyfunktionerna. Första gången Memoplanner startar efter att Skype har installerats kommer dessa 2 meddelanden att visas: Tryck OK på detta meddelande. 29

30 Växla till Skype-fönstret med hjälp av Alt + Tab eller avsluta Memoplanner och öppna Skype. Tryck på Tillåt åtkomst på detta meddelande. Om man klickar på Neka åtkomst kan man inte använda Skype-funktionen i Memoplanner. Detta kan rättas till genom att man gör följande: Avsluta Memoplanner. Öppna Skype-programmet. Klicka på Verktyg Alternativ. Klicka på Avancerat Klicka på Hantera andra programs tillgång till Skype. Klicka på Ändra. Markera Ge programmet tillgång till Skype och klicka på OK. Tryck på OK. Tryck på Spara. Starta Memoplanner igen. 30

31 16 Fjärrstyra Memoplanner OBS! Programmet Memoplanner är förberett för fjärrstyrning vid leverans, men innan fjärrstyrningen kan användas måste fjärrstyrningsklienten installeras. Kontakta Abilia på telefon för att få hjälp med detta. När fjärrstyrningsklienten är installerad måste filen Fjärrstyrning.html kopieras till ett USBminne. Filen ligger på skrivbordet till Memoplanner. Med hjälp av fjärrstyrningsfunktionen ka kan användaren, anhöriga eller vårdare lägga in möten, bilder etc från sin dator direkt i Memoplanner. En Internet-anslutning måste vara tillgänglig. Det rekommenderas att Internet Explorer används vid fjärrstyrning. Med tanke på personlig integritet är fjärrstyrning inaktiverad som standard i Memoplanner, och måste slås på manuellt. Se kapitel 15 i Bruksanvisning för Menyfunktionerna Förberedelser för fjärrstyrning 1. Sätt i USB-minnet i en USB-port på den dator som ska användas för fjärrstyrning av Memoplanner. 2. Välj Öppna mappen för att visa filerna när dialogrutan visas. USB-minnet innehåller en fil med namnet Fjärrstyrning. Om du kopierar filen till skrivbordet kan USB-minnet därefter tas bort från datorn. 3. Dubbelklicka på filen Fjärrstyrning. 4. En länk till det Memoplanner-program som ska fjärrstyras visas tillsammans med ett lösenord. Bild 1. Länk och lösenord för fjärrstyrning. 5. Kopiera lösenordet genom att markera det, högerklicka och välja Kopiera. 6. Klicka på länken för fjärrstyrning. 31

32 OBS! Med webbläsaren Chrome kommer denna vy att visas: Tryck på skip i den nedersta textraden. Eventuellt visas ett varningsmeddelande om att du försöker installera ett program: Bild 2. Varningsmeddelande. Längst upp i webbläsaren kan följande meddelande visas: Bild 3. Informationsrad i Internet Explorer. 32

33 7. Klicka på informationsraden. 8. Ett meddelande om ActiveX-installation visas. Bild 4. Installation av ActiveX-kontroll. 9. Klicka på Installera ActiveX-kontroll. 10. Fjärrstyrningsprogrammet hämtas. Efter några ögonblick visas en ny dialogruta: Bild 5. Varningsmeddelande. 11. Klicka på Installera. Bild 6. Lösenord. 12. Du får en fråga om lösenord (access code). Klistra in lösenordet (se bild 1, punkt 5) genom att högerklicka och välja Klistra in. 13. Klicka på Login. 33

34 14. Fjärrstyrningsprogrammet startar. Bild 7. Fjärrstyrningsprogrammet. 34

35 16.2 Remote Control Med alternativet Remote Control får du fullständig kontroll över Memoplanner, precis som om du befann dig framför användarens skärm med mus och tangentbord. Klicka på Remote Control för att starta fjärrstyrning av Memoplanner. Obs! Eventuellt visas ett varningsmeddelande: Bild 8. Varningsmeddelande; visas endast på vissa system. Om denna dialogruta visas väljer du Häv blockering. Bild 9. Exempel på skärmbild i Memoplanner. Via fjärrstyrningsprogrammet har du fullständig kontroll över Memoplanner, precis som om du befann dig framför användarens skärm. Observera att du måste använda musen för att klicka och välja. Se respektive avsnitt om hur du lägger in möten, personer/platser etc i Memoplanner. 35

36 16.3 Avancerade inställningar Längst upp till höger i fjärrstyrningsfönstret Remote Control finns en rad knappar. Nedan visas de knappar som är relevanta för användning med Memoplanner: Färgjustering 2. Volym 3. Hjälp 4. Fullskärm 5. Stäng Färgjustering Används för att justera skärmens färger. Färgerna ställs normalt in automatiskt, beroende på aktuell bredbandshastighet. Volym Justera Memoplanners ljudnivå. Detta avser endast fjärrstyrningen, och påverkar inte volymen i användarens Memoplanner. Hjälp Utförlig information om fjärrstyrningsfunktionen. Endast på engelska. Fullskärm Memoplanner-skärmbilden fyller upp hela bildskärmen. Detta kan underlätta arbetet i Memoplanner. Memoplanner-skärmbilden överlappar då den lokala skärmbilden. Återgå till normalläge genom att placera musmarkören över det färgade fältet överst på skärmen. Klicka på fältet för att visa en meny. Klicka på knappen nedan för att återgå till normal visning. Stäng Avslutar Memoplanner. Avsluta därefter Internet Explorer och fjärrstyrningsprogrammet. 36

37 16.4 Om fjärrstyrning har installerats tidigare 1. Dubbelklicka på filen Fjärrnstyrning. 2. En länk till det Memoplanner-program som ska fjärrstyras visas tillsammans med ett lösenord. Bild 10. Länk och lösenord för fjärrstyrning. 3. Kopiera lösenordet genom att markera det, högerklicka och välja Kopiera. 4. Klicka på länken för fjärrstyrning. OBS! Med webbläsaren Chrome kommer denna vy att visas: Tryck på skip i den nedersta textraden. 37

38 Bild 11. Lösenord. 5. Du får en fråga om lösenord (access code). Klistra in lösenordet (se punkt 3 ovan) genom att högerklicka och välja Klistra in. 6. Klicka på Login. 7. Fjärrstyrningsprogrammet startar. 38

39 16.5 Kopiera filer Du kan kopiera filer (till exempel bilder) från den egna datorn och klistra in dem i Memoplanner och tvärtom. Bild 9. Exempel på filer på lokal dator. Kopiera filer från den egna datorn genom att markera önskade filer, högerklicka och välja Kopiera. Bild 10. Exempel på kopiering av filer till Memoplanner. Navigera till den mapp i Memoplanner där filerna ska placeras, högerklicka och välj Klistra in. Filerna kopieras från den egna datorn till Memoplanner. 39

40 17 Mobilt bredband Det är inte möjligt att använda mobilt bredband via USB GSM-kortet som följer med Memoplanner. Vill man använda sig av mobilt bredband kan det göras via en mobil bredbandsrouter. Routrar för mobilt bredband fungerar som en vanlig bredbandsrouter. Man ansluter Memoplannern till det trådlösa nätverket som anges på routern, och får då tillgång till internet via routerns mobila bredbandsanslutning. Bredbandsroutrar kan köpas från de flesta större mobiloperatörer. OBS! Ska du använda Skype med video över mobilt bredband måste man ha 4G eller 3G-täckning. De flesta routrar för mobilt bredband har en indikator som visar vilken typ av anslutning som finns tillgänglig. Det är inte säkert att du kan köra Skype med video över 3G/4G nätverk. Lokala förhållanden har stor inverkan på paketförluster och nätverkshastighet och eftersom Skype-samtal är realtid kommer paketförluster och nätverkshastigheter nätverk ha en mycket stor inverkan på kvaliteten även om bandbredden är bra USB-simkortshållare USB-simkortshållare behövs för att använda funktionerna SMS-text/SMS-bild samt skicka SMS vid aktivitet. Memoplanner kan skicka SMS till en mobiltelefon vid påminnelse eller vid aktivitetsstart. Detta förutsätter att man har en USB-simkortshållare ansluten och att man har lagt in ett mobilnummer under Skicka SMS vid påminnelse eller aktivitetsstart i Systeminställningar. Se kapitel 3.5 i Bruksanvisning för Kalenderfunktion. OBS! USB-simkortshållare är ett tillbehör som måste beställas separat. 40

41 Innan användning: Det rekommenderas att använda ett "oberoende" SIM-kort. Så kallade tvillingkort kan ha olika funktioner hos olika mobiloperatörer, och Abilia kan inte garantera att tvillingkort från alla mobiloperatörer kommer att fungera. För optimal användning i Memoplanner, bör tvillingkort fungera som två helt parallella kort. Kontakta din mobiloperatör för information om hur deras tvillingkort fungerar. Om micro SIM-kort ska användas måste en adapter användas innan det sätts i enheten. Samtidigt vill vi också uppmana användaren av Memoplanner att inte använda mobilt bredband tillsammans med USB-simkortshållaren för SIM-kort. Det kan bli SIM-kortet som blir belastad med alla kostnader, och inte det mobila bredbandet. Observera att PIN-koden på SIM-kortet måste vara inaktiverad. Detta görs på en vanlig mobiltelefon. Läs i bruksanvisningen till mobiltelefonen eller fråga operatören hur detta går till. Sätt i SIM-kortet i USB-simkortshållaren: 1. Ta av skalet på baksidan (med kardborre på): 2. Sätt i SIM-kortet med kontakterna nedåt och det sneda hörnet upp till vänster. 3. Sätt på skalet igen. 4. Anslut bifogad USB-kabel till USB-simkortshållaren 5. Anslut kabelns andra ände till USB-porten på Memoplanner. 41

42 18 Säkerhetskopiering 18.1 Automatisk säkerhetskopiering Memoplanner säkerhetskopieras automatiskt varje vecka natten till måndag klockan Detta gör det möjligt att återställa data från föregående vecka. Enheten måste vara på för att backup ska kunna köras. De säkerhetskopierade filerna sparas på D-disken i Memoplanner: d:\ Backup\Rolltalk\ENG\weekly 18.2 Tilbakeføring av backup Obs! Du bör återställa en säkerhetskopia endast om alla inlagda aktiviteter har förlorats. Aktiviteter som har lagts in efter en säkerhetskopiering som har gjorts efter måndagen för veckovis säkerhetskopiering förvinner. Innan en säkerhetskopia kan återställas måste Memoplanner avslutas. Starta Windows utforskare genom att trycka på mapp-ikonen i aktivitetsfältet. Gå till C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\Tools. Kö filen RDrestoreEN.bat Följande vy visas Tryck på en tangent på tangentbordet för att fortsätta, återställning av backup är klart. Stäng Windows Utforskare. Starta Memoplanner genom att klicka på genvägen till programmet. 42

43 19 Tilbehör Artikelnummer Beskrivning Talsyntes Emma, Erik, Annmarie, Ingmar, Matti till Memoplanner PCS bildbas till MEMOplanner Pictogarm bildbas till MEMOplanner Bliss bildas till MEMOplanner 20 Rengöring OBS: Innan rengöring av surfplattan ska alla kablar tau ur och surfplattan ska stängas av. Rengör surfplattan med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen. 1. Stäng av Memoplanner, se kapitel Koppla från alla inkopplade enheter, hörlurar och högtalare från surfplattan och från respektive uttag. 3. Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller skärmrengöring och torka ytan på surfplattan tills den blir ren. Låt inget vatten från trasan droppa in i surfplattans uttag eller knappar. OBS: För att undvika skada på surfplattan eller skärmen får du inte spraya rengöringslösningen direkt på skärmen. Använd bara produkter som är specifikt utformade för rengöring av skärmar och följ instruktionerna som medföljer produkten. 43

44 21 Felsöking Batteriproblem Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar Batteriet laddas inte Batteriet töms snabbt även när surfplattan är i standby-läge. Surfplattans temperatur ligger under 0 C eller över 35 C. Batteriet eller strömadaptern är skadad. Om surfplattan inte är i ett nätverks räckvidd fortsätter surfplattan att sända ut signaler för att lokalisera en basstation och tömmer batteriet. 1. Koppla bort Dell-nätadaptern från väggen och bekräfta att uttaget fungerar. 2. Kontrollera alla kabelanslutningar och anslut den till väggen igen och sedan till surfplattan 3. Kontrollera med lysdioden på nätadapter att nätadaptern fungerar 4. Kontrollera att alla kontakter är korrekt anslutna Om nätadaptern fungerar och batteriet inte laddar kan du försöka att: Ta bort och sätta tillbaka batteriet för att säkerställa att det sitter ordentligt i kontakterna Byt ut batteriet till ett annat batteri, om sådant finns OBS: Det tar cirka fyra timmar att helt ladda batteriet i surfplattan Ladda batteriet i en omgivande temperatur på 0 C till 35 C. Kontakta Abilia för att byta batteri eller strömadapter. Stäng tillfälligt av surfplattan. Flytta surfplattan inom räckvidden för ett nätverk eller stäng tillfälligt av den trådlösa anslutningen på din surfplatta. Systemproblem Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar Surfplattan startar inte Batteriet är helt urladdat. 1 Ladda surfplattan i minst 4 timmar. 2 Håll in strömknappen i 4 sekunder. Surfplattan stängs inte av Håll in strömknappen i 11 sekunder för att utföra en hård återställning. Surfplattan låser sig Håll in strömknappen i 11 sekunder för att utföra en hård återställning. Surfplattan svarar inte eller beter sig oväntat 1. Starta om surfplattan. 2. Kontakta Abilia. 44

45 Pekskärmsprobelm Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar Pekskärmen svarar långsamt eller felaktigt Skärmen är smutsig. Displayskydd hindrar surfplattan från att känna igen dina inmatningar. Fukta en mjuk, luddfri trasa med antingen vatten eller skärmrengöring och torka ytan på surfplattan tills den blir ren. Låt inget vatten från trasan droppa in i surfplattans portar eller knappar. Ta bort displayskyddet från pekskärmen. Nätverksproblem Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar Ingen trådlös anslutning Långsam Internet-anslutning Flytta surfplattan till en annan plats för bättre signalmottagning. 1. Kontrollera om det trådlösa nätverket är valt. Se Nätverksanslutning. 2. Försök att komma närmare den trådlösa åtkomstpunkten. 3 Återställ den trådlösa routern vid användning av ett privat nätverk; öppna webbläsaren för att visa landningssidan vid användning av ett offentligt nätverk. Flytta surfplattan till en annan plats för bättre signalmottagning. Felmeddelanden Problem Möjliga orsaker Möjliga lösningar Felmeddelande vid start av användarprogram: «The server returned a reference» User Access Control är på. I Windows Filutforskare, gå till mappen C:\Rolltalk\Rolltalk Designer\EN\ Tools\ och kör filen DisableUAC.bat som administratör (högerklicka på filen och välj Kör som administratör) OBS! Det rekommenderas inte att återställa Memoplanner till fabriksinställning. Om man återställer till fabriksinställning raderas all data från enheten, inklusive kontoinställningar, musik, bilder, filer osv. Se till att säkerhetskopiera alla nödvändiga data innan du fortsätter. Enheten måste skickas tillbaka till leverantören om Memoplanner ska återställas till fabriksinställning. 45

46 22 Tekniska data Systeminformation Prosessortyp Minneskapacitet Minnestyp Grafiktyp Intel Atom Z3770-prosessor 2GB; 1GB x 2 CH( 64-bits bussbredd per kanal) LPDDR3 Gen7 integrerat i Bay Trail-T SoC Kommunikation Nätverksadapter Wireless (trådlöst) LTE, HSPA+ WLAN, BT, NFC Mått och vikt Höjd Bredd Tjocklek Vikt 176,76 mm 279,74 mm 10,20 mm 726,3 g Miljökrav Temperaturområde: Vid drift 0 C till 40 C Ej i drift 40 C till 65 C Portar och kontakter Ljud microsd-kort USB 2.0 3,5 mm headset-/utgående ljudport En microsd-kortplats USB3.0/2.0 x1 Bild mini HDMI x 1 Dockingsanslutning SIM-port (Subscriber Identity Module) Dell 40-pins dockkontakt x1 micro SIM-spår x 1 46

47 Bildskärm Typ TFT-LCD med edp I/F Upplösning (max) 1920 x 1080 pixlar Ljusstyrka (max) 400 nits Visningsvinkel 80/80 Batteri Typ Vikt spänning Drift 2 seriella X 1 parallellt (2S1P) litium-jon 32 Wh (Nominell) 220 g 7,4 V DC (nominell) och 8,7 V DC (maximal) max. 12 timmar AC-adapter Inspänning Inström (max.) Uteffekt Utström (30 W) Nominell utspänning Temperaturområde: V AC 0,60 A 23,4 W / 30 W 19,5 V / 1,2 A (Kontinuerlig) 19,5 V / 1,53 A (Toppström). 5 V / 2 A (Kontinuerlig) 19,5 V DC Vid drift 0 C till 40 C Ej i drift -40 C till 70 C Kamera Kamera (Främre) Upplösning Kamera (Bakre) Upplösning OV 2722 (2 MP) 1920 x 1080 bildpunkter IMX 175 (8 MP) 3264 x 2448 bildpunkter 47

48 23 Säkerhet och ansvar Abilia AB har gjort en riskanalys för denna produkt enligt NS-EN för medicinsk utrustning. Produktens användarhandbok och tekniska specifikationer har utarbetats på grundval av de säkerhetsvärderingar som redovisas i detta dokument. Vid installation och daglig användning av produkten måste säkerhetsaspekten alltid beaktas. Det är omöjligt att i handboken beskriva alla sätt som produkten inte får brukas på. Om du är osäker på om produkten är korrekt installerad eller konfigurerad bör du kontakta leverantören. Var speciellt uppmärksam på att även om Memoplanner rapporterar att en operation utförs, är det ingen garanti för att detta verkligen sker. Memoplanner får därför inte användas som enda kanal för förmedling av information ifall detta kan medföra skador om aktiviteten eller aktiviteterna (vid repetition) inte utförs. Var i detta sammanhang speciellt uppmärksam på meddelanden som avser intag av medicin. Abilia AB ansvarar inte för eventuella skador, följdskador eller förluster till följd av användning, felaktig användning, bristande kontroll, felaktiga inställningar, felaktig anslutning etc. Abilia AB ekonomiska ansvar är under alla omständigheter begränsat till produktens värde. OBS! Om strömförsörjningen skadas får den inte längre användas. Kontakta Abilia för att erhålla en ny. 24 Miljö Ytteremballaget ska återvinnas som pappersavfall. Inneremballaget ska återvinnas som plastsavfall. Produkten ska återvinnas som elektronikavfall när den ska kasseras. Den kan lämnas till alla försäljningsställen som säljer elektronikprodukter, till din leverantör eller till en kommunal återvinningscentral. 48

49 49

50 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna Tel +46 (0) Fax +46 (0) _Handbok_MEMOplanner_11_RevC,

MEMOplanner M i2. Art.nr: 462 805. Rev H SE

MEMOplanner M i2. Art.nr: 462 805. Rev H SE Handbok MEMOplanner M i2 Art.nr: 462 805 Rev H SE 2 Innehåll 1 Introduktion 5 1.1 MEMOplanner M i2 5 1.2 Beskrivning av MEMOplanner M i2 5 2 Stänga av Memoplanner 6 3 MEMOplanner M i2 7 3.1 Innehåll 7

Läs mer

MEMOplanner S525. Art.nr: 462 650. Rev E SE

MEMOplanner S525. Art.nr: 462 650. Rev E SE Handbok MEMOplanner S525 Art.nr: 462 650 Rev E SE 2 Innehåll 1 Introduktion 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivning av Memoplanner 5 2 Stänga av Memoplanner 6 3 Memoplanner 7 3.1 Innehåll 7 3.2 Översikt 8

Läs mer

MEMOplanner. Art.nr: 462 640. Programversion 2.0. Rev D SE

MEMOplanner. Art.nr: 462 640. Programversion 2.0. Rev D SE Handbok MEMOplanner Art.nr: 462 640 Programversion 2.0 Rev D SE Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Memoplanner 4 1.2 Beskrivning av Memoplanner 4 1.3 Medföljande delar 4 2 Memoplanner 5 2.1 Innehåll 5 2.2 Översikt

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Handbok. MEMOplanner 11. Artikelnummer: Rev E SE

Handbok. MEMOplanner 11. Artikelnummer: Rev E SE Handbok MEMOplanner 11 Artikelnummer: 501683 Rev E SE 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Memoplanner 5 1.2 Beskrivning av Memoplanner 5 2 Stänga av Memoplanner 6 3 Memoplanner 8 3.1 Innehåll 8 3.2 Översikt 9

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Rekonditionering. Memoplanner Medium. Art.nr Rev B SE

Rekonditionering. Memoplanner Medium. Art.nr Rev B SE Instruktion Rekonditionering Memoplanner Medium Art.nr 462851 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Memoplanner-licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g

B r u k s a n v i s n i n g Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Bruksanvisning Innehåll Light Rolltalk grundpaket

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 3 Art.nr 706450 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Air Sync Användarguide

Air Sync Användarguide Air Sync Användarguide Ladda Air Sync 1. Koppla Air Syncs micro-usb-port (D) till din dator eller annan kompatibel laddare med den medföljande USB-kabeln eller annan kompatibel micro-usb-kabel. 2. Laddningsindikatorn

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Rekonditionering Memoplanner 1.0/2.0

Rekonditionering Memoplanner 1.0/2.0 Rekonditionering Memoplanner 1.0/2.0 Innehåll 1 Fabriksinställningar/Recovery 3 2 Återställning av Memoplanner 2.0 med Recovery partition 3 2.1 Fjärrstyrning 6 2.2 Ny Recovery partition 7 3 Återställning

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Bruksanvisning. Art.nr 461270. Rev A SE

Bruksanvisning. Art.nr 461270. Rev A SE Bruksanvisning Art.nr 461270 Rev A SE Innehåll 1. Compact Rolltalk grundpaket innehåller:... 3 2. Produktöversikt... 4 3. 3 Trådlöst tangentbord och mus... 7 3.1 Förberedelse av mus och tangentbord...

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv

Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion...2 Gränssnittet...2 Problem med att ansluta?...2 Mer om SnapBridge...2 Vad du behöver...3 Vad du kan

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur kopierar

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Rekonditionering. Handi Socket

Rekonditionering. Handi Socket Rekonditionering Handi Socket Dok.typ : Rep. / Rekond. HandiSocket med Handikalender Utgåva och datum : Kontrollerat av Rep. ansvarlig: NÅ Artikelnr 0371 Ändringar, historik, version Datum och sign. Beskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Programversion 2.2. Rev E SE

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Programversion 2.2. Rev E SE Bruksanvisning Menyfunktioner Memoactive Memoplanner Programversion 2.2 Rev E SE Innehåll 1 Inledning 4 2 Menyer och funktioner 5 3 Diktafon 6 4 Mina foton 7 4.1 Radera 8 5 Nedräkning 8 5.1 Ny nedräkning

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Memoplanner. Programversion 2.2. Rev F SE

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Memoplanner. Programversion 2.2. Rev F SE Bruksanvisning Menyfunktioner Memoplanner Programversion 2.2 Rev F SE Innehåll 1 Inledning 4 2 Menyer och funktioner 5 3 Diktafon 6 4 Mina foton 7 4.1 Radera 8 5 Nedräkning 8 5.1 Ny nedräkning 9 5.2 Pågående

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer