Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: Period:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär Räkenskapsår: 07-07-01-08-06-30 Senaste vernr: 63 Hela företaget Konto: 1400-8310 Period: 07-07-01-08-06-30"

Transkript

1 : Lager Försäljning Expen , , Inköp Overaller för försäljning 20/ , , Försäljning Expen , , Inköp av overaller för försäljning 7/ , , Försäljning Teknologtofsar och märken till Bokis 8 200, , Försäljning Expen , , Overallsförsäljning , , Overallsförsäljning 500, , Overallsförsäljning 8 185, ,00 Omslutning: , ,00 Utgående saldo: , , , Fordringar Ingående balans: 320,00 Ingående saldo: 320, Icke godkänd överföring till Andreas Eberhardt , , Overallsförsäljning 500, , Overallsförsäljning 8 185, , Icke godkänd överföring till Andreas Eberhardt 3 000, , Icke godkänd överföring till Andreas Eberhardt 2 000, , Diff i handkassan vid kontrollräkning , ,00 Omslutning: ,00 Utgående saldo: , , Handkassa Ingående balans: ,00 Ingående saldo: , Försäljning Expen , , Inköp till Lussevaka 12/ , , Försäljning Expen , , Biljettintäkter Datasittningen 18/ , , Försäljning Expen , , Overallsförsäljning , , Diff i handkassan vid kontrollräkning , ,00 Omslutning: , ,00 Utgående saldo: , , , Bankkonto Ingående balans: ,66 Ingående saldo: , Inkomst XP-el under LARV , , Kopior 40st 20, , Tel maj , , Datas sektionsmiddag Nollep , , Styrelsetröjor 07/ , , Affischer i A3-format 1 013, , Mat under sektionernas dag , , Försäkring + Kopior 1103st 334, , Mat till sektionernas dag , , Lokalhyra under Nollep , , Färg till bromålning 1 380, , Pyrot under Nolleperioden , , Kopior 214st 107, , Bidrag för sektionernas dag , , Skiftesmiddagen maj , , Datas sektionsmiddag Nollep , ,66

2 Datasektionen vid LTU Sida: 2 : forts Diverse utlägg Nolleperioden , , Sektionsavgifter HT , , VKM Nollep , , Val över 28/ , , Catering till Sektionsaktiva 5/ , , Möte med programrådsrepr. 14/ , , Tel jul-aug Kopior 191st 584, , Inköp Overaller för försäljning 20/ , , Sparränta , , Avgift bankkonto 750, , Bidrag till Rymd6 från styret 06/ , , Datas Lussevaka , , Kopior 124st 62, , Curling för sektionsaktiva 9/ , , Mat till sektionsmöte 4/ , , Styrelsetröjor , , Utlägg för Lussevaka , , Inköp kassabox 16/ , , Programrådsträffar 9-11/ , , Tel okt-dec , , Golfspel för sektionsaktiva 29/ , , Sektionsavgifter VT , , Icke godkänd överföring till Andreas Eberhardt , , Sektionsmöte 28/ , , Inköp av overaller för försäljning 7/ , , Inköp till SNOPP 105, , Medlemsavgift Ludd 07/08 100, , UBS middag 4/ , , Rekvisita till Datasittningen 18/ , , Rekvisita till Datasittningen 18/ , , Affischer till valberedning 413, , Biljetter lilla VKM , , Affischer till Datasittningen 18/ , , XP-els jobb under LARV , , Försäljning Teknologtofsar och märken till Bokis 8 200, , Förskottsbetalning skiftesmiddagen 23-24/ , , Sponsorpengar till RYMD , , Icke godkänd överföring till Andreas Eberhardt 3 000, , Icke godkänd överföring till Andreas Eberhardt 2 000, , Inräkning av samtliga Datas bankkonton 1, , Inräkning av samtliga Datas bankkonton , ,07 Omslutning: , ,50 Utgående saldo: , , , Medlemsavgifter Sektionsavgifter HT , , Sektionsavgifter VT , ,00 Omslutning: ,00 Utgående saldo: , , Sektionsmöten Mat till sektionsmöte 4/ , , Sektionsmöte 28/ , ,00 Omslutning: 3 710,00 Utgående saldo: 3 710, , Övriga lokalkostnader

3 Datasektionen vid LTU Sida: 3 : Kopior 40st 20,00 20, Tel maj ,00 508, Affischer i A3-format 1 013, , Försäkring + Kopior 1103st 334, , Kopior 214st 107, , Tel jul-aug Kopior 191st 584, , Avgift bankkonto 750, , Kopior 124st 62, , Inköp kassabox 16/ , , Tel okt-dec , , Medlemsavgift Ludd 07/08 100, , Affischer till valberedning 413, , Affischer till Datasittningen 18/ , ,00 Omslutning: 4 895,00 Utgående saldo: 4 895, , Styrelsens trivselkassa Inköp till SNOPP 105,00 105,00 Omslutning: 105,00 Utgående saldo: 105,00 105, Nolleperioden Datas sektionsmiddag Nollep , , Styrelsetröjor 07/ , , Mat under sektionernas dag , , Mat till sektionernas dag , , Lokalhyra under Nollep , , Färg till bromålning 1 380, , Pyrot under Nolleperioden , , Bidrag för sektionernas dag , , Datas sektionsmiddag Nollep , , Diverse utlägg Nolleperioden , , VKM Nollep , , Styrelsetröjor , , Biljetter lilla VKM , ,50 Omslutning: , ,00 Utgående saldo: , , , Sektionsaktiva Val över 28/ ,00 651, Catering till Sektionsaktiva 5/ , , Curling för sektionsaktiva 9/ , , Golfspel för sektionsaktiva 29/ , ,00 Omslutning: 4 511,00 Utgående saldo: 4 511, , Medlemsaktiviteter Inköp till Lussevaka 12/ , , Bidrag till Rymd6 från styret 06/ , , Datas Lussevaka , , Utlägg för Lussevaka , , Rekvisita till Datasittningen 18/ , , Rekvisita till Datasittningen 18/ , , Biljettintäkter Datasittningen 18/ ,00-377,50

4 Datasektionen vid LTU Sida: 4 : forts Sponsorpengar till RYMD , ,50 Omslutning: , ,00 Utgående saldo: , , , UBS-medel Möte med programrådsrepr. 14/ ,00 197, Programrådsträffar 9-11/ , , UBS middag 4/ , ,50 Omslutning: 4 326,50 Utgående saldo: 4 326, , Skiftesmiddagen Skiftesmiddagen maj , , Förskottsbetalning skiftesmiddagen 23-24/ , ,00 Omslutning: 4 703,00 Utgående saldo: 4 703, , XP-el Inkomst XP-el under LARV ,00-950, XP-els jobb under LARV , ,00 Omslutning: 2 550,00 Utgående saldo: 2 550, , Ränteintäkter Sparränta ,22-44, Inräkning av samtliga Datas bankkonton , ,91 Omslutning: ,91 Utgående saldo: , ,91 Huvudboksomslutning: , ,41

5 Resultatrapport Utskrivet: Resultatenhet: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3610 Medlemsavgifter , ,00 S:a Nettoomsättning , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4617 Sektionsmöten , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,00 Bruttovinst , ,00 Övriga externa kostnader 5090 Övriga lokalkostnader , , Styrelsens trivselkassa -105,00-105, Nolleperioden , , Sektionsaktiva , , Medlemsaktiviteter , , UBS-medel , , Skiftesmiddagen , , XP-el 2 550, ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,50 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,50 Rörelseresultat före avskrivningar 7 052, ,50 Rörelseresultat efter avskrivningar 7 052, ,50 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 7 052, ,50 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter , ,91 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,91 S:a Resultat från finansiella investeringar , ,91 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,41 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,41 Resultat före skatt , ,41 Beräknat resultat , ,41

6 Balansrapport Utskrivet: Resultatenhet: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Lager 0, , ,00 S:a Varulager mm 0, , ,00 Fordringar 1510 Fordringar 320, , ,00 S:a Fordringar 320, , ,00 Kassa och bank 1910 Handkassa , , , Bankkonto , , ,07 S:a Kassa och bank , , ,07 S:a Omsättningstillgångar , , ,07 S:A TILLGÅNGAR , , ,07 BERÄKNAT RESULTAT*** , , ,07

7 Saldolista Utskrivet: Resultatenhet: Ing balans Debet Kredit Utg saldo klass Lager 0, , , , Fordringar 320, ,00 0, , Handkassa , , , , Bankkonto , , , ,07 Klasstotal , , , ,07 klass Medlemsavgifter 0,00 0, , ,00 Klasstotal 0,00 0, , ,00 klass Sektionsmöten 0, ,00 0, ,00 Klasstotal 0, ,00 0, ,00 klass Övriga lokalkostnader 0, ,00 0, ,00 Klasstotal 0, ,00 0, ,00 klass Styrelsens trivselkassa 0,00 105,00 0,00 105, Nolleperioden 0, , , , Sektionsaktiva 0, ,00 0, , Medlemsaktiviteter 0, , , , UBS-medel 0, ,50 0, , Skiftesmiddagen 0, ,00 0, , XP-el 0,00 0, , ,00 Klasstotal 0, , , ,50 klass Ränteintäkter 0,00 0, , ,91 Klasstotal 0,00 0, , ,91 Saldototaler*** , , , ,66

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011

SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011 SVK Västsvenska Verksamhetsberättelse 2011 2011 års verksamhetsår startade har, som det brukar, varit ett aktivt år med ett utbud av aktiviteter som liknar tidigare år, men med en del nygamla aktiviteter

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1010

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482

ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 769623-2482 ÅRSREDOVISNING FÖR STÅNGA-LYE FIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr 2013 2 (12) Förslag till föredragningslista vid SL-fibers årmöte den 10 april 2014. 1. Mötet öppnas 2. Val av ordf och protokollförare för

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Årsredovisning Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer