DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot"

Transkript

1 DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot

2 Vi har använt all vår erfarenhet från förr för att skapa framtidens mjölkningssystem. Ett system som fokuserar all aktivitet på mjölkproduktionens tre nyckelområden: Kon. Mjölkproducenten. Mjölken. DeLaval VMS är mycket mer än en mjölkningsrobot. Det är en filosofi, en livsstil, en önskan att följa med i tiden och göra det bästa för dina kor och det bästa för din verksamhet. DeLaval VMS är ett komplett koncept för mjölkning som innefattar allt från mjölkningsroboten, utfodring och omsorg om korna till funktion och underhåll av ladugården där din verksamhet huserar. DeLaval VMS betyder lägre arbetsbehov, mer flexibilitet och bättre kontroll. DeLaval VMS är din framtid. DeLaval VMS är din framtid

3 DeLaval VMS är din framtid Tolv viktiga anledningar varför du bör låta DeLaval VMS bli en del av din framtid 3 1. Kon i fokus VMS sätter kon främst i verksamheten, bevarar besättningens hälsa och förbättrar kornas livsproduktion. 2. Driftsledningssupport Du får kontinuerlig support: från planering och ladugårdsdesign till användarutbildning och rådgivning. 3. Vi är där när du behöver oss Du får tillgång till service och support 24/7 tack vare vår landstäckande serviceorganisation. 4. Driftsäkerhet som ger sinnesro Bra finansieringslösningar och serviceavtal All-inclusive ger dig kontroll över driftskostnaderna år framöver. 5. Smart mjölkning & förberedelse Avancerad spenförberedelse, professionell spengummidesign, och smart mjölkningsteknik säkerställer optimala mjölkningsresultat för hela besättningen. 6. Exakta driftsledningsverktyg Håll koll på din verksamhet var du än är och ta rätt beslut utifrån lättillgänglig data. 7. Helt integrerat robotstall Alla aktiviteter synkroniseras och kontrolleras av det kraftfulla driftsledningssystemet DelPro Farm Manager. 8. Kostnadseffektivt Mindre arbete och lägre energiförbrukning innebär minskade kostnader och mer tid för andra saker. 9. Robotar med hög kapacitet Den högsta systemkapaciteten på marknaden levererar mer mjölk per robot och per mantimme och ökar tiden som korna ligger ner. 10. Intelligent kylning Ständig kommunikation med VMS levererar optimal mjölkkylning 24/7 och minimerar tiden då VMS står still. 11. Automatiserad utfodring Automatisk, regelbunden och exakt utfodring minskar foderrelaterade sjukdomar och ökar mjölkproduktionen. 12. Din robot Välj mellan flera olika modeller med olika funktioner för att få ett system som uppfyller dina specifika behov. Tolv viktiga anledningar varfördu bör låta DeLaval VMS bli en del av din framtid Din robot Automatiserad utfodring Kon i fokus 1 12 Intelligent kylning Robotar med hög kapacitet Driftsledningssupport Vi är där när du behöver oss 8 Kostnadseffektivt Driftssäkerhet som ger sinnesro Helt integrerat robotstall Smart mjölkning & förberedelse Exakta driftsledningsverktyg

4 Dra fördel av mjölkningsrutinen Följ med i mjölkningsevolutionen Mjölkmängden avgörs av många faktorer, bland annat utfodringsrutiner, ett bra avelsprogram och god hälsa i besättningen. När en ko sedan kliver in i roboten vill du vara säker på att varje mjölkdroppe tas tillvara, att viktig data samlas in, att kon håller sig lugn, och att hon lämnar roboten med skyddade spenar. VMS levererar detta och mycket mer.

5 DeLaval VMS är din framtid Dra fördel av mjölkningscykeln Följ med i mjölkningsevolutionen 5 Mjölkningsrutinen i en DeLaval VMS är ett komplett program av förberedelser och mjölkningsaktivieter som säkerställer en snabb och effektiv mjölkning. Många av dem är unika för DeLaval VMS ; alla bidrar till snabb och effektiv mjölkning, bättre kohälsa och förbättrad lönsamhet. Visste du att mjölkproducenter med VMS i flera olika länder rapporterar mjölkavkastningar på mer än 3,000 liter per dygn i snitt över sju dagar. Smart pulsering 3 4 Automatisk inställning av mjölkningstillstånd Flexibel spenkoppspåsättning 2 5 Fjärdedelsmjölkning Spenrengöring och stimulering Kontinuerliga hälsokontroller Efterbehandling av spenar

6 6 Dra fördel av mjölkningscykeln Följ med i mjölkningsevolutionen DeLaval VMS är din framtid 1 Spenrengöring och stimulering En bra spenförberedelse och stimulering påskyndar mjölknedsläppet och minskar påfrestningar på spenspetsarna. Det är faktorer som är viktiga för att öka genomströmningen i systemet och för att skydda kohälsan. DeLaval VMS rengör och stimulerar spenarna innan mjölkningen. Detta görs med rent ljummet vatten med en separat spenkopp för rengöring. Den separata tvättkoppen säkerställer rena och torra spenar utan risk att smuts och andra partiklar hamnar i mjölkledningarna. 2 Flexibel spenkoppspåsättning Dina kor är inte identiska och det är inte deras spenar heller. För att kunna ta hand om hela din besättning så har DeLaval utvecklat ett flexibelt system för spenkoppspåsättning. Det kan sätta på koppen på olika former av spenar och juver, inklusive låga juver och spenar som är vinklade. I VMS kan du manuellt hjälpa kor som behöver speciell omsorg på ett enkelt sätt. Du kan växla mellan manuellt och automatiskt läge när som helst under mjölkningen. Produktiva kor är viktiga för lönsamheten oavsett deras juverstorlek eller spenlängd, form eller placering. Det är därför många mjölkproducenter väljer att mjölka med VMS. Våra spenkoppar hjälper till att sänka utslagningen och ger konsekvent höga mjölkningsresultat. Clover spengummi Den unika klöverformade utformningen av spengummit DeLaval Clover består av en kombination av tunna och tjockare sektioner och stora rundade hörn. DeLaval VMS Clover spengummi ger optimal prestanda, avancerade massageegenskaper och en mjuk hantering. Färre subkliniska mastiter med DeLaval Clover spengummi Antal nya SKM fall % less färre SCM SKM with med DeLaval DeLaval Clover Clover liner 0 Kontroll DeLaval Clover liner Oberoende förslök** utförda under 2014 kom fram till att byta till DeLaval Clover spengummi kan märkbart minska risken för subklinisk mastit. Med möjliga besparingar på upp till 2800* per år för en besättning om 100 kor. * Källa: Nielsen C., et al., 2009 & Swinkels, J.M., et al, Journal of Dairy Research 72(1), 75-85, ** Källa: Dr. Haeussermann. A., Liner type and impact on teat health, NMC Ghent, Belgium, 2014.

7 DeLaval VMS är din framtid Dra fördel av mjölkningscykeln Följ med i mjölkningsevolutionen 7 3 Smart pulsering Istället för att roboten enväldigt bestämmer en pulseringstakt så får dina kor diktera villkoren i VMS. VMS mäter ständigt varje kos mjölkflöde och anpassar pulseringen under mjölkningen. Resultatet: snabbare och mindre stressande mjölkning, vilket också möjliggör fler mjölkningar per dag och kortare väntetid för korna. Standard VMS Pulseringsnivå 70% 60% 50% 40% 30% Tester på gårdar runt om i Europa har visat att ca 8 av 10 kor uppnår optimalt mjölkflöde vid ett annat pulseringsförhållande än det som vanligtvis används som standard. Om du mjölkar utan DeLaval Smart pulsering riskerar upp till 80% av dina kor att mjölkas för långsamt och du går miste om potentiell mjölkningskapacitet eller riskerar spenhälsan på dina djur. 20% 10% 0% Nivå 1 Nivå 2 (den mest använda nivån) Besättning 1 Besättning 2 Besättning 3 Besättning 4 Besättning 5 Besättning 6 Nivå 3 Nivå 4 VMS tester visar tydligt fördelarna med systemet Smart Pulsation som har flera olika pulseringsnivåer jämfört med ett system med endast en pulseringsnivå. 4 Automatisk inställning av mjölkningstillstånd VMS övervakar ständigt din besättning så att kor med mjölkningstillstånd får tillgång till roboten. Det finns två sätt att arbeta med mjölkningstillstånd. Antingen på tid, exempelvis var 8:e timme. Eller utifrån förväntad mjölkmängd och då får kon mjölkningstillstånd efter förväntad mjölkmängd per dygn. Om tillstånd sätts vid exempelvis 10 kg får en ko som förväntas mjölka 40 kg mjölkningstillstånd var 5:e timme och en ko som förväntas mjölka 30 kg får tillstånd var 8:e timme osv. Mjölkmängden förändras under laktationens gång och mjölkningstillstånden kommer att automatiskt anpassas efter det. Diagrammet visar hur det automatiska systemet för mjölkningstillstånd justerar antalet mjölkningar för kon under laktationen. Produktion Avkastning Mjölkningar per dag Mjölkningsdagar Om dina kor var robotar så skulle det vara optimal att mjölka dem på samma sätt genom hela laktationen. Men de är inte robotar. Kornas ät- och mjölkningsvanor förändras under laktationsprocessen. Att sätta individuella mjölkningstillstånd för att spegla detta ger en ökad mjölkavkastning per ko.

8 8 Dra fördel av mjölkningscykeln Följ med i mjölkningsevolutionen DeLaval VMS är din framtid 5 Fjärdedelsmjölkning Ett sätt att undvika onödig stress för kor och spenar är att sluta mjölka en fjärdedel så fort den är tom. VMS registrerar när en fjärdedel är tom och tar genast bort spenkoppen för rengöring. Fjärdedelsmjölkning kan endast åstadkommas med en mjölkmätare per fjärdedel. Mjölkmätare MM27 ICAR och FDA godkända individuella mjölkmätare. ICAR godkända individuella mjölkmätare och individuell avtagning är nödvändigt för att eliminera övermjölkning och för att säkerställa god juverhälsa. 6 Control animal Kontinuerliga hälsokontroller Individuella mjölkmätare spelar en viktig roll när det gäller att bedöma kornas hälsa. Kontinuerliga analyser av mjölkens egenskaper används för att bedöma kohälsan. En ko som visar tecken på hälsoproblem kan avskiljas från de övriga och behandlas i ett tidigt stadium av sjukdomen. DeLaval Mastitis Detection Index MDi är ett unikt verktyg som utvecklats av DeLaval för att tillhandahålla en tidig indikation på ohälsa hos kon. Verktyget analyserar fler olika parametrar för att ange sannolikheten för en ko att få mastit. Healthy MDi status 1,4 2,0 MDi Risk of mastitis 7 DeLaval MDi är en bra funktion som mjölkproducenter kan använda för att testa och identifiera djur som misstänks ha klinisk mastit. Den hjälper till att hitta mastit tack vare att den är så exakt och pålitligt. M.Sc Katharina Susanne Henning Hohenheim University Master Thesis 2015 Efterbehandling Att desinficera spenarna efter mjölkning är mycket viktigt för att minimera förekomsten av mastit på gårdar. VMS spensprayfunktion ger en heltäckande behandling efter varje mjölkning. VMS kan hantera olika sprayningsmönster för olika kor. DeLaval erbjuder flera olika spensprayprodukter för användning I VMS. Tri-Fender ger en jämnt fördelad och tydligt synlig fysisk barriär som skyddar mot miljöbakterier samt återfuktar och mjukar upp spenarna.

9 DeLaval VMS är din framtid Dra fördel av mjölkningscykeln Kom med i mjölkningsevolutionen 9 Vi tillhandahåller allt du behöver för en smidig och lyckad övergång till robotmjölknig Vi stöttar dig hela vägen Att gå över till robotmjölkning kan vara både en skrämmande och spännande uppgift. Vi på DeLaval gör övergången så smidig som möjligt genom att ge dig stöd hela vägen. Vi erbjuder allt från planering av stall och system, till utbildning och användningsråd, samt finansieringslösningar och förebyggande service.

10 10 Allt du behöver för en smidig och lyckad övergång till robotmjölkning Vi stöttar dig hela vägen Gjord för din gård, din miljö, och dina behov När du investerar i robotmjölkning är det bra att ha tillgång till experter som du kan lita på. Vi på DeLaval har hjälpt tusentals mjölkproducenter världen över att smidigt gå över till robotmjölkning. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig att utforma ett komplett stall och sammanställa en realistisk utvecklingsplan för din verksamhet som stämmer överens med dina målsättningar. Från planering... För att ett projekt ska fungera smidigt är planeringen en mycket viktig grund; lika mycket arbete måste läggas på detaljerna som på den övergripande stallutformningen. till verklighet. När planerna blir verklighet kommer god planering att speglas i din verksamhet. Utformad med tillväxt i åtanke DeLaval VMS ger dig mer potential: mer kapacitet, ett bättre rörelseresultat, och mer (eller förnyad) energi och entusiasm. Eftersom du inte behöver lägga tid på själva mjölkningen kan du fokusera mer djuren och på att driva din gård och förbättra din affärsverksamhet. En stor fördel med DeLaval VMS är att den passar så väl för växande gårdar som för storskaliga verksamheter. Större kapacitet Många mjölkproducenter är förvånade över den ökade produktivitet som VMS levererar. Kapacitet och avkastning ökar vartefter VMS systemet lär sig dina kors beteende, du vänjer dig vid robotmjölkning och när nya funktioner blir tillgängliga. För att utnyttja möjligheterna till fullo väljer vissa mjölkproducenter att utöka sin besättning med fler djur, andra väljer att fokusera på att öka produktionen per ko. Oavsett hur du väljer att få din produktion att växa så är det viktigt att ditt stall är utformat för att klara systemets fulla potential. När gården Torp bytte spengummi till DeLaval VMS Clover spengummi, kortades mjölkningstiden ner så mycket att de fyra robotarna kunde mjölka ytterligare 20 kor per dygn.

11 Vi stöttar dig hela vägen Allt du behöver för en smidig och lyckad övergång till robotmjölkning 11 Support närhelst du behöver den 1 DeLaval VMS best practices Choosing your barn layout 2 DeLaval VMS best practices Getting started & daily routines 3 DeLaval VMS best practices Improving your results DeLaval levererar inte bara ett automatiskt mjölkningssytem med robot, vi erbjuder en komplett service- och supportlösning så att du kan känna dig trygg. Gör rätt från början Som ny VMS-ägare får du en grundläggande utbildning för dig och din personal. Du får råd om hur du bäst skall göra för att gå över från konventionell mjölkning till robotmjölkning. Du får givetvis också en gedigen genomgång av VMS, hur den fungerar och vad du behöver göra dagligen för att det skall fungera så bra som möjligt. Rådgivning Vid uppstart av nya VMS samarbetar vi med Växa Sverige. Deras rådgivare, som är specialutbildade av DeLaval, finns tillgängliga för att du skall få en så bra start som möjligt. Möjlighet finns också att utnyttja våra egna rådgivare. De kan hjälpa dig att trimma systemet så att du får ut så mycket mjölk som möjligt av din VMS. Alla VMS-kunder som dagligen producerar 2 ton per VMS eller mer kan vara med i 2-tonsklubben. Där kan du ta del av hur andra gör och få tips som hjälper dig att öka avkastningen ytterligare. Service och Support Du kan välja mellan olika serviceavtal, Flexible (rörligt pris) eller All-inclusive (fast pris). I dessa ingår fri support 24/7 som du kan ringa dygnet runt, närhelst du behöver. Du får tala med våra främsta experter som löser det mesta på telefon. Skulle det behövas har vi servicetekniker som är beredda att åka ut till dig när det behövs. VMS Bästa praxis är en serie handböcker som bland annat ger dig tips och råd om hur du planerar en optimal VMS ladugård. När du startat upp din VMS får du tips och råd om hur du kan förbättra den dagliga driften och vad du kan göra för att få ut det mesta möjliga av VMS-systemet. Handböckerna innehåller praktiska råd hämtade från duktiga VMS-ägare runt om i världen om vad man behöver göra för att lyckas. Råden är enkla att ta till sig och en god hjälp i det dagliga förbättringsarbetet. Service och Support för VMS-ägare: Uppstartsrådgivning ger dig en bra start Uppstartsutbildning för dig och din personal Vidareutbildning vid behov Serviceavtal som kan anpassas till dina behov Support 24/7 för snabb hjälp Specialutbildade servicetekniker

12 12 Allt du behöver för en smidig och lyckad övergång till robotmjölkning Vi stöttar dig hela vägen DeLaval InService minimera dina kostnader maximera dina intäkter Service för dina behov En VMS arbetar mer än 8000 timmar på ett år. För att säkerställa mjölkning dygnet runt året runt utan driftstörningar, så har vi utvecklat ett särskilt serviceprogram för VMS. Detta serviceprogram ger dig en TRYGG OCH SÄKER DRIFT. Serviceavtal med fast eller rörligt pris Som VMS-ägare kan du välja mellan att ha ett serviceavtal med fast pris (All-inclusive) eller rörligt pris (Flexible). Du bestämmer själv vilket. Vill du veta vad det kommer att kosta väljer du All-inclusive. Är du händig och beredd att vara med och göra en del jobb själv parallellt med vår servicetekniker, så kan serviceavtal Flexible vara ett bra alternativ. Oavsett vilket du väljer så följer det vårt serviceprogram med tre servicetillfällen per år. Prisvärda förbrukningsvaror DeLaval erbjuder dig ett komplett utbud av olika förbrukningsvaror till din VMS. Vi har diskmedel, spendopp, spengummi och mjölkfilter speciellt anpassade för optimal funktion till VMS. Förbrukningsvarorna handlar du enkelt av vår servicetekniker eller i vår webbutik.

13 En lösning för varje behov Mycket mer än en mjölkningsrobot Vi har lärt oss att varje mjölkproducent har sina egna unika utmaningar och arbetar mot sina egna specifika mål. För att tillgodose dessa behov finns DeLaval VMS i olika utförande och kan förses med olika tillval. Alla DeLaval VMS levereras med DeLaval DelPro Farm Manager, som tillhandahåller avancerade analysverktyg för mjölk, hälsa och utfodring. De olika områdena kan utvecklas beroende på vilken modell och vilka tillval du väljer.

14 14 Mycket mer än en mjölkningsrobot Ett mjölkningssystem som passar alla dina behov DeLaval VMS Vi installerade VMS med fri kotrafik i december 2014, främst för att för att minska tiden vi mjölkade samt för att öka produktionen. Jag kan ärligt säga att DeLaval VMS har överträffat våra förväntningar. Vår besättning presterar mycket bra och korna anpassade sig lätt till roboten. Förra året nådde vi kg/dygn per VMS och vi tror att vi kommer att överträffa den siffran nu i vår. Drew McConnell, Omagh, Irland DeLaval VMS sätter standarden för mjölkningsrobotar. Ingen annan robot kan ge så mycket mjölk per dygn som VMS eller övervaka och analysera kor och mjölk lika effektivt. Låga energikostander, robust design, ett komplett service- och supportprogram samt högeffektiv mjölkning gör den till den till en robot med mycket låg ägarskapskostnad. DeLaval Body Condition Scoring BCS, Online celltalsräkning OCC, och Herd Navigator finns som uppgradering till befintliga VMS system. Kan dock förutsätta uppgradering av driftsledningssystemet DelPro. Upp till 1000 ton mjölk per år Kontrollera kon Fjärdedelsmjölkning Låg ägarskapskostnad Mastitidentifiering med tidig varning med MDi MDi status för friska kor 1,4 2,0 MDi Risk för mastit Optimal utfodring DeLaval DelPro utfodringsmodul Automatisk foderkalkylator Automatisk foderkontroll Tillval: integration med DeLaval Optimat Tillval: Hullbedömningskamera BCS DelPro utfodringstabeller och automatiska foderberäkningar tillhandahåller exakt mängd foder som behövs för varje ko baserat på senaste avkastning. Den automatiska foderkontrollen gör att du kan utfodra under mjölkningen utan att något finns kvar i fodertkrubban vid avslutad mjölkning. Alla modeller av VMS kan kompletteras med DeLaval Optimat (Se sid 19) och hullbedömningskameran BCS. (Se sid 17) Förbättra juverhälsan DeLaval DelPro MDi Fjärdedelsmjölkning Mjölkkvalitet och mjölkavskiljning kontrolleras med det unika MDi (mastitis detection index) verktyget som kombinerar flera olika parametrar för att få fram pålitligt resultat om bland annat risk för mastit. Tack vare exakt fjärdedelsmjölkning görs avtagning per fjärdedel i exakt rätt tid för att säkerställa god juverhälsa. Få korna dräktiga DelPro kontrollkort Kokalender Tillval: Aktivitetsmätare Kontrollkortet belyser via färger och trendindikeringar kor som behöver din uppmärksamhet. DelPro besättningsgrafer visar status för varje ko på skärmen. Det ger dig möjlighet att få en snabb överblick över hela besättningen. Om du har tillvalet aktivitetsmätare kombineras informationen med kokalendern och ger dig en bra brunstkontroll.

15 Kontrollera kon Ett mjölkningssystem som passar alla dina behov Mycket mer än en mjölkningsrobot 15 DeLaval VMS Supra med online celltalsräkning OCC Vår avel är fokuserad på högt mjölkflöde. Vi är genuint intresserade av att kontinuerligt följa upp resultat och anpassa inställningarna med DeLaval DelPro. Vår produktionsnivå ligger i snitt på kg ECM per ko. De högsta dagsavkastningarna har varit mycket nära kg per dag. Vi är mycket stolta över vår årsproduktion för 2015 som blev hela kg från en VMS. Lars och Peter Hilding Hildings Lantbruk, Sverige Med VMS Supra får du alla fördelarna med standardutförandet av VMS plus en än mer exakt juverhälsokontroll med DeLaval online celltalsräkning OCC. Det erbjuder en rad fördelar inkluderat hjälp att minska antibiotikaanvändningen och utslagningskostnader samt hjälp med att få bättre kontroll över spridning av mastit. Upp till 1000 ton mjölk per år Fjärdedelsmjölkning Låg ägarskapskostnad Mastitidentifiering med tidig varning med DeLaval OCC Exakt kontroll av juverhälsa Att veta celltalet för varje ko vid varje mjölkning gör att du får total kontroll över arbetet med juverhälsan. Med DeLaval VMS Supra behöver du inte gissa eller tolka. Antalet celler/ml mjölk redovisas tydligt. MDi status för friska kor 1,4 MDi 2,0 Risk för mastit OCC Optimal utfodring DeLaval DelPro utfodringsmodul Automatisk foderkalkylator Automatisk foderkontroll Tillval: integration med DeLaval Optimat Tillval: Hullbedömningskamera BCS DeLaval har ett unikt system som du kan arbeta med för att säkerställa att varje ko får rätt mängd foder både i VMS och/eller i kraftfoderstationer. DelPro Farm Manager kontrollerar utfodring i DeLaval foderstationer och VMS. Alla modeller av VMS kan byggas på med DeLaval Optimat (Se sid XX) och hullbedömningskameran BCS. (Se sid XX) Förbättra juverhälsan DeLaval DelPro MDi Fjärdedelsmjölkning Online celltalsräkning OCC DeLaval OCC ger exakt celltal för varje ko. Celltal i mjölktanken kan också kontrolleras. Till och med 7 dagars snitt per ko finns att tillgå. Automatiska mjölkningstillstånd baserat på avkastning och/eller tid optimerar mjölkningsintervallen. Detta ökar avkastningen per mjölkning och förbättrar juverhälsan. Få korna dräktiga DelPro kontrollkort Kokalender Tillval: Aktivitetsmätare Kontrollkortet belyser via färger och trendindikeringar kor som behöver din uppmärksamhet. DelPro besättningsgrafer visar status för varje ko på skärmen. Det ger dig möjlighet att få en snabb överblick över hela besättningen. Om du har tillvalet aktivitetsmätare kombineras informationen med kokalendern och ger dig en bra brunstkontroll.

16 Kontrollera kon 16 Mycket mer än en mjölkningsrobot Ett mjölkningssystem som passar alla dina behov DeLaval VMS Supra+ med Herd Navigator Herd Navigator ljuger aldrig om progesteronnivåerna om du har kor med tysta brunster kan du ändå inseminera dem. När vi startade upp vår Herd Navigator upptäckte vi också att vi hade flera kor med subklinisk acetonemi. Vi var överraskade över resultatet och vi gjorde förändringar i fodergivorna. Bert and Monique Middag, Wapse, Holland. DeLaval VMS Supra+ levereras med alla VMS standardfunktioner samt det mest avancerade brunst- och hälsoidentifieringssystemet på marknaden: DeLaval Herd Navigator. Det informerar dig om en ko riskerar att få klinisk eller subklinisk mastit eller acetonemi innan något märks på kon och den hittar alla kor i brunst, även de tysta brunsterna. Upp till 1000 ton mjölk per år Fjärdedelsmjölkning Låg ägarskapskostnad Tidig indikation på mastit och acetonemi 95% av brunsterna identifieras Dräktighetskontroll Herd Navigator diagnostiserar 50% fler fall av klinisk och subklinisk acetonemi än vad som vanligvis hittas vilket hjälper till att undvika mjölkförluster på upp till 600 kg mjölk per ko per laktation. MDi status för friska kor 1,4 MDi 2,0 Risk för mastit Optimal utfodring DeLaval DelPro utfodringsmodul Automatisk foderkalkylator Automatisk foderkontroll DeLaval Herd Navigator Tillval: integration med DeLaval Optimat Tillval: Hullbedömningskamera BCS Bli av med klinisk och till och med subklinisk acetonemi, tack vare att du kan agera innan kon blir sjuk och produktionen sjunker. Optimera utfodringen genom att anpassa energibalansen i fodergivan och uppnå maximal produktion med friska kor. DeLaval Herd Navigator ger korrekt information som stödjer dig i dina dagliga beslut. Förbättra juverhälsan DeLaval DelPro MDi Fjärdedelsmjölkningg DeLaval Herd Navigator Herd Navigator informerar dig om en ko riskerar att få mastit tre dagar innan du märker några fysiska tecken på kon. Du kan lita på systemet och agerar innan produktionen minskar och innan du behöver kontakta veterinär och använda antibiotika. Få korna dräktiga DelPro kontrollkort Kokalender DeLaval Herd Navigator 95% av brunsterna identifieras inklusive tysta brunster vilket gör att du slipper går runt i besättningen och leta efter tecken på brunst. DeLaval Herd Navigator kommer att ge dig en lista över kor som är brunstiga och som bör insemineras. Du får också en användbar hälsokontroll eftersom systemet ger dig varning om (follikel och lutein) cystor, utebliven brunst och kastningar.

17 Ett mjölkningssystem som passar alla dina behov Mycket mer än en mjölkningsrobot 17 Smarta tillval till DeLaval VMS som maximerar din kontroll DeLaval body condition scoring BCS: daglig, automatisk hullbedömning av dina kor. Med DeLaval BCS får Du och din Rådgivare automatiskt hullbedömningspoäng för alla kor i besättningen. Perfekt underlag för era produktionsdiskussioner. En översikt av läget i din besättning finns hela tiden tillgängligt i driftsledningsystemet DelPro. Se enkelt vilka kor som sticker ut och kräver åtgärder. BCS är ett toppenverktyg att ha det dagliga arbetet. Jag kan enkelt se om en ko inte är i sin mest optimala kondition. Jag kan då förändra utfodringen - jag har inte kunnat göra det lika effektivt tidigare. BCS bidrar till friskare, mer produktiva kor och sparar foderkostnader. Michael Arvidsson - Gården Lövänget, Sverige DeLaval aktivitetsmätarsystem Optimiera din besättnings reproduktion Hög identifieringssäkerhet Sänker kostnaderna för rekrytering Reducerar antalet öppna dagar Letar efter brunst 24/7 Ett fristående system för brunstidentifiering Övervakar även sinkor och kvigor Övervakar kohälsan genom kontroll av aktivitetsnivåer Batteriet håller i ca 10 år Det finns även en tilläggsmodul som kan användas för kvigor som är ute på bete Uppgifterna konverteras till grafer och filter i DelPro. Aktivitetsmätaren rapporterar fyra gånger per timme utöver den identifikation som sker när kon passerar en läsare.

18 Ett komplett robotstall Mycket mer än en mjölkningsrobot Vi har mycket mer tid över nu trots att gården växt från 120 kor till 180 kor. Sedan VMS+ stallet byggdes har avkastningssnittet ökat från 31 kg per ko/dag till 36 kg per ko/dag. Miranda Snepvangers, Millstream farm, The Netherlands Fördelarna med automation varken börjar eller slutar med mjölkningen. Automation kan implementeras i hela stallet från utfodringen, till utgödsling och ventilation och även för mjölkkylningen. Och med alla system integrerade med varandra samarbetar de i perfekt harmoni. Du bestämmer själv vilken automationsnivå du vill ha i ditt stall.

19 Ett komplett robotstall Mycket mer än en mjölkningsrobot 19 Smart utfodring Mindre spill, mindre arbete, mer mjölk! Utfodring är den största produktionskostnaden på en mjölkgård. Därför tror vi att det är viktigt att du har ett smart automatiskt system för att sköta det. På så sätt kan du fokusera på andra områden medan dina kor äter mer effektivt och producerar mer mjölk. DeLaval Optimat är byggt kring en stationär mixer och inkluderar moduler som kan byggas på för att passa dina utfodringsbehov. DeLaval Optimat styrs genom DeLaval DelPro Farm Manager. Mindre spill Distribution av små mängder foder, ofta, säkerställer ett större intag och minimerar spillet. Mindre arbete Fylla på rivarfickorna är den enda arbetsuppgiften i ett fullt automatiserat Optimat -system, vilket gör arbetet med utfodring snabbt och enkelt Det tunga arbetet utförs med precision av DeLaval Optimat DeLaval Optimat Master: Den fullt automatiserade utfodringslösningen Recept, grupper och tidsscheman programmeras in i systemet Grovfoder, kraftfoder och mineraler transporteras automatiskt till mixern och blandas till en homogen mix. Fodervagnen distribuerar fodret längs med foderbordet såväl dag som natt enligt inprogramerat utfodringsschema vilket aktiverar korna och ökar foderintaget. Mer mjölk Frekvent utfodring ger större foderintag och ökat mjölkavkastning Regelbundet foderintag leder också till friskare kor med ett mer stabilt ph-värde i våmmen. Fördelar Huvudfunktioner Mix av hög kvalitet Energibesparingar Arbetsbesparingar Ökat foderintag Ökad kotrafik Komponenterna lastas automatiskt Frekvent utfodring Olika fodermixer för olika grupper DeLaval Optimat Tillval Ja Tillval DeLaval Optimat Master Ja Ja Ja

20 20 Ett komplett robotstall Mycket mer än en mjölkningsrobot Smart kyla ständigt i kontakt med din VMS När du har robotmjölkning kommer mjölken i små mängder till kyltanken dygnet runt. Det bästa sättet att hantera det är med smart kylning som är i ständig kontakt med DeLaval VMS och som vet när mjölken kommer och hur mycket det är. DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC VMS kommunicerar levererad mjölkvolym till kyltanken i realtid. Tanken anpassar kylningen till levererad volym. Det är energisparande och ger lägre energikostnad per kilo mjölk samt förlänger livstiden på kompressorn. DeLaval bufferttank BVV eller DBV DeLaval bufferttank BVV eller DBV skickar automatiskt mjölken från VMS till BVV/DBV under tiden lagringstanken töms och diskas. Mjölken kan hämtas när som helst utan att det stör mjölkningen. DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC med dubbla tankar DeLavals lösning med dubbla tankar tillåter helt automatiskt kontinuerlig drift, även vid diskning och när mjölkbilen hämtar mjölken. Idealiskt för stora anläggningar. Bufferttank DeLaval plattkylare Snabb kylning VMS varm mjölk Kyld mjölk DeLaval mjölktank Dricksvatten Kranvatten DeLaval har flera olika typer av tankar i många olika storlekar. Tillsammans kommer vi fram till vad som passar bäst på just din gård. Varm mjölk Kyld mjölk Vatten

21 Mycket mer än en mjölkningsrobot Ett komplett robotstall 21 Belysning ett energisnålt belysningssystem som är anpassat till kon. Minskar energiförbrukningen upp till 75% Stallbelysning har utvecklats mycket de senaste åren. Lysrörsbelysning används inte i nya stall. LED belysning befrämjar hög mjölkproduktion och är energisnålare. Idag är stallbelysning en vetenskap. Genom att kontrollera den kan foderintaget ökas och mjölkavkastningen förbättras. Om du kombinerar DeLaval LED belysning med styrenhet för stallmiljö sköter detta automatiskt. Det patenterade LED belysningssystemet för kor har en helt ny approach till stallbelysning: Arbetsbelysning - för arbetarens ögon Belysning för besättningen - för kornas ögon Nattbelysning - för kor som rör sig på natten och för lantbrukarens arbetssäkerhet nattetid De tre nivåerna av belysning (för lantbrukaren, för kon och under natt) kan kontrolleras manuellt eller med automatik och levererar rätt belysningsnivå vid rätt tidpunkt. Till exempel ger kor, som har en belysning som liknar dagsljus under 16 timmar per dag oavsett årstiden, en ökad mjölkavkastning. Detta låter kanske dyrt men DeLaval LED belysning är så effektiv att du kan spara upp till 75% på energikostnaderna jämfört med en vanlig standardbelysning med lysrör. kotrafik smidig och effektiv, 24/7 Att kotrafiken fungerar på bästa sätt är avgörande för mjölkavkastningen i ett robotsystem som är igång 24/7. Så det är inte något som ska lämnas åt slumpen. DeLavals representater kan hjälpa dig att planera det som passar bäst för dig och din utfodringsstrategi. Vi erbjuder både fri kotrafik och olika lösningar för styrd kotrafik. Vi har även erfarenhet av att planera en fungerande kotrafik under sommarens betesperiod. DeLaval sorteringsgrindar säkerställer att korna kommer till väntytan vid VMS i rätt tid, 24/7. Du kan känna dig trygg med att dina kor guidas till VMS och mjölkas när de ska.

22 22 Ett komplett robotstall Mycket mer än en mjölkningsrobot Styrdning av utgödslingen: ett rent stall är ett hälsosamt stall Att hålla stallet fritt från gödsel och urin hjälper till att minska klövproblem en av de främsta orsakerna till hälta hos kor och något som även orsakar höga veterinärkostnader. Skrapning av gångar med spalt ger torrare klövar och renare spenar. Högklassig rengöring Robotskrapan från DeLaval är flexibel, robust och tystgående. Den är också kovänlig och har många funktioner som hjälper till att förbättra hygienen i stallet. Robotskrapan rengör gångar och hörn, oavsett hur ditt stall är planerat. Den gör det när som helst på dygnet. Den pålitlige städaren DeLaval gödselskrapor får jobbet gjort och håller rent och torrt i gångarna dygnet runt. De robusta, kovänliga skraporna kan programmeras att gå så ofta du vill. Ventilation: det ideala klimatet för friska och produktiva kor Ett jämt och effektivt luftutbyte i stallet är mycket viktigt. Dåligt ventilerade stallar med höga nivåer av fukt och gödselgaser, patogener och damm är farliga för kornas hälsa. Dina kor behöver frisk ren luft för att hålla sig friska och nå sin fulla produktionspotential. Att kontrollera ventilationen manuellt är ett svårt jobb, särskilt i områden där vädret och temperaturerna varierar under dygnet och kräver regelbunden tillsyn. Om du automatiserar processen så vet du att dina kor alltid har det bästa klimatet för kohälsa och mjölkproduktion. DeLaval styrenhet för ladugårdar BSC DeLaval styrenhet för ladugårdar BSC kopplar ihop flera elektroniska system från fläktar och ventilationspaneler, till LED belysning och utgödslingssystem och styr dem med automatik. När systemen samarbetar blir stallet en harmonisk plats: sval, rätt belyst och ren. Och det fantastiska är att du inte behöver vara där för att se till att saker händer, när du väl har programmerat in dina önskemål i styrenheten så tar den hand om resten.

23 Det mest heltäckande driftsledningssystemet på marknaden Allt du behöver för att sköta din besättning Automation vore inte till mycket nytta utan ett komplett driftsledningssystem. Därför har DeLaval VMS integrerats med DeLaval DelPro farm manager, det mest heltäckande och användarvänliga systemet på marknaden. Det tillhandahåller alla de verktyg du behöver för att utveckla din verksamhet och driva din gård på ett lönsamt sätt med mindre arbetsinsats. Eftersom du kan komma åt systemet från datorn, pekskärmen eller via en app så kan du hålla ett öga på din gård i princip var du än är.

24 24 Det mest heltäckande driftsledningssystemet på marknaden Mycket mer än en mjölkningsrobot Heltäckande kontroll med DeLaval DelPro Farm Manager DeLaval DelPro Farm Manager är ett komplett driftsledningssystem som kopplar ihop olika delarna av ditt stall och samlar data, övervakar och analyserar information från djuren och systemen. Detta kraftfulla driftsledningssystem tillhandahåller den information du behöver för att ta alla viktiga beslut för att få besättningen att producera maximalt vilket gör detta system till det mest avancerade hittills. DeLaval DelPro Farm Manager samlar information och presenterar den i form av tydliga tabeller, diagram och illustrationer för analyser tillsammans med tillgängliga kort- och långsiktiga nyckeltal. Dessutom finns moduler som ger mjölkproducenten möjlighet att hålla koll på vaccinationsprotokoll, veterinärbesök och SOP rutiner. All information kan, vid behov, delas med tredje part som till exempel rådgivare eller myndigheter. > Reproduktion: DelPro kontrollkort och kokalender är bra verktyg för att få den information du behöver för att förbättra reproduktionen. Kokalendern kan ge dig automatiska påminnelser när kor ska kontrolleras för insemination. > Utfodring: Förbättra ditt utfodringsprogram med allt från automatisk beräkning av kraftfodergiva till komplett inventering av dina foderaktiviteter. > Mjölkning: jämför mjölkningsintervaller och mjölkkvalitet och se hur mycket mjölk individuella kor eller grupper producerar. >Resultat: hitta de bästa rutinerna för dig genom att gå igenom kostatistik per individ och besättningsöversikter. > Besättningshälsa: arbeta förebyggande med din besättnings hälsa; identifiera kor som behöver omsorg genom att täcka in alla områden av djurhälsan.

25 Mycket mer än en mjölkningsrobot Det mest heltäckande driftsledningssystemet på marknaden 25 Kontroll i stallet med enkel åtkomst genom pekskärmen Att kunna interagera med driftsledningssystemet när du är i ladugården är den viktig del i arbetet. Från VMS kan du kontrollera fakta om individuella kor eller se statistik över VMS via den användarvänliga pekskärmen. Du kan också ändra inställningar direkt i stallet eller via en app, du behöver inte vänta tills du kommer tillbaka till kontoret. Pekskärmens användarvänliga funktioner inkluderar stora ikoner och knappar samt självförklarande menyer som du snabbt lär dig utan manualer. Program som du kommer åt via pekskärmen: Kokö till VMS Idividuell kostatus och produktionsdata Hitta min ko i stallet eller på betet Information om nyligen mjölkade kor Aktivitetsinformation Celltalsinformation Finjustera inställningar per individ Pekskärm Med den lättanvända pekskärmen kan du styra VMS när du är vid stationen. Smarta funktioner, som Hitta min ko gör att du kan välja ut specifika kor i stallet, se data om dem och agera därefter.

26 26 Det mest heltäckande driftsledningssystemet på marknaden Mycket mer än en mjölkningsrobot Ta kontroll var du än är Robotstallet ger dig tid över att göra andra saker, oavsett om det är på gården eller någon annan stans. Men oavsett var du är så är du aldrig långt borta från din verksamhet. Vår smarta app låter dig hålla koll på vad som händer på gården via en smartphone eller platta. Appfunktionaliteten inkluderar: Information om mjölkproduktion per ko, grupp eller VMS Koinformation som; aktivitet, antal mjölkningsdagar och info om mjölkkvalitet Notiser och larm från systemet Mjölkdata som t ex celltal 30 dagars historik Chattrum för att diskutera med andra användare

27 Friska, produktiva och lönsamma djur Mycket mer än en mjölkningsrobot 27 Friska, produktiva och lönsamma djur Att sätta korna först Koomsorg i stallet ger mjölk i tanken Så fort kor blir sjuka börjar de kosta pengar istället för att dra in pengar. Det finns två sätt att tackla problemet: acceptera det och behandla kor när de blir sjuka eller att arbeta förebyggande och göra så mycket du kan för att undvika att korna blir sjuka. Vi rekommenderar den förebyggande taktiken, därför har vi ett brett utbud av lösningar för kokomfort. Dessa har utvecklats specifikt för att ge en god kohälsa. Vårt mål är att hjälpa dina kor leva ett längre och mer produktivt liv. Nyckelfunktioner i ett stall med kokomfort i fokus: Bekväma liggplatser: kor ligger ner minst 12 timmar per dygn. För att göra det behöver de en anpassad och hygienisk liggplats att vila på. Hållbar inredning och mjuka liggplatser erbjuder just detta. Gång utan stress: Betonggolv är hårda och kan också vara hala. Det stressar klövar och ben och kan orsaka hälta. Att kombinera bra golvyta, effektiv utgödsling, regelbunden verkning och strategiskt placerade fotbad är ett bra sätt att skydda klövarna. Släcka törsten: Kor behöver dricka minst tre liter vatten för varje liter mjölk de producerar. Att se till att korna har enkel tillgång till stora mängder rent vatten är viktigt för att maximera mjölkproduktionen och foderintaget. Bra belysning och bra luftkvalitet: Vid 25 C eller högre använder korna sin energi till att försöka svalka sig istället för att producera mjölk. Bra ventilation och kovänlig belysning ger de perfekta förutsättningarna för kor att vara produktiva.. Problemfri utfodring: Utfodring är avgörande, men dominanta kor kan hindra andra kor att få sin rättmätiga del. Regelbunden utfodring med mindre givor fler gånger per dag samt individuella platser vid foderbordet ger alla kor chans att äta sig mätta.

28 DeLaval International AB PO Box 39 SE Tumba Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Visiting address: Gustaf de Lavals väg 15 DeLaval är ett varumärke inom DeLaval Gruppen. Tillverkaren förbehåller rätten att göra designförändringar (S4)1609

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift spara tid och skär ner på din största utgift Se utfodringen som en möjlighet DeLaval Optimat är ett utfodringssystem som kommer att minska din arbetsbörda med timmar varje dag. Det kommer också ge dig

Läs mer

LELY MJÖLKAUTOMATISERING

LELY MJÖLKAUTOMATISERING www.lely.com innovators in agriculture LELY MJÖLKAUTOMATISERING Skapa framtiden för din mjölkgård Breddar horisonterna tillsammans Som uppfinnarna av mjölkningsroboten, har vi nu installerat mer än 10.000

Läs mer

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats www.delaval.se DeLaval Sales AB P.O. Box 21 Hans Stahles väg 5 147 21 Tumba Tel: 08 550 294 00 Fax: 08 550 339 15 Sverige.info@delaval.com www.delaval.se DeLaval

Läs mer

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING OPTIMAT OPTIMAL UTFODRING alltid färskt foder och mer mjölk Ta nästa steg inom automation på gården med automatisering av utfodringen Spara 540 t 22,5 dagar 24/7 När mjölkningsprocessen fungerar bra på

Läs mer

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning Spara över en timme varje dag Hur många timmar om dagen lägger du på utfodring? Vad skulle det vara

Läs mer

DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst

DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst Eftersom efterfrågan på kvalitetsmjölk fortsätter att öka, så ökar även kraven på mjölkproducenten. På DeLaval tror vi

Läs mer

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd MANAGED BY Herd Navigator

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST Proaktiv driftsledning Herd Navigator ger dig information om hur du kan förbättra besättningens resultat och produktivitet, så att du kan bibehålla din konkurrenskraft

Läs mer

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 10% Utbytesborste till kornas favorit den frihängande ryktborsten Byt ut de

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Mjölkning i uppbundna stallar

Mjölkning i uppbundna stallar Mjölkning i uppbundna stallar Små förändringar stora förbättringar Mjölkavkastningen har stadigt ökat under många år. Det innebär att din mjölkningsanläggning måste kunna hantera mycket mer mjölk nu än

Läs mer

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar Tjäna på kokomfort DeLaval klövvå För professionell och sä Att kor blir halta kan ha olika orsaker från en obalanserad foderstat,

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige 1 Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval, D&U konferensen 2015 Vad är Precision Livestock Farming (PLF)? Precision Livestock Farming: the use of advanced

Läs mer

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4.

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4. DeLaval Oktober månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator

Läs mer

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Anders Herlin Biosystem och teknologi, SLU Alnarp Agenda Introduktion Precisionsdjurhållning De nya verktygen sensorerna som fångar upp Exempel

Läs mer

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Climate for Growth Klimat för tillväxt DeLaval erbjuder dig en komplett ventilationslösning. Allt från utformningen av systemet, montage och uppstart

Läs mer

(5) Om Växa Sverige

(5) Om Växa Sverige 2016-09-14 1 (5) För mjölkföretag som expanderar, och som har hög andel fasta kostnader, är det viktigt att produktionen fungerar optimalt. Hög mjölkavkastning och ökad effektivitet för bland annat arbete

Läs mer

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES har utvecklats specifikt för att möta kraven från dagens mjölk produktion Ecolab har detaljstuderat och vägt in kombinationen

Läs mer

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Öka kapaciteten Din lösning varje dag Att få gården att växa från idé till verklighet Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Ditt mål är en större och mer lönsam

Läs mer

månadserbjudanden! 15% rabatt

månadserbjudanden! 15% rabatt DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Spendopp Till extra bra pris Trygga juverhälsan med ett riktigt bra jodbaserat

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Det här är vi. Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN

Det här är vi. Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN Det här är vi OPTIMAL HÄLSA KOMFORT AVKASTNING Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN 076-1015185 www.urbanfeeders.se

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav?

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International, KSLA 2015-11-10 Konsumenter från medelklassen vill ha mer 4,9 Rest of World

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer DeLaval September månadserbjudanden! NU 184:- Art nr 8710101 NU 751:- Art nr 8780301 Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalvbarer Erbjudande på

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu!

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu! DeLaval September månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 4Hooves Rabatt 15% 4Hooves miljöanpassad klövbadslösning Effektiv klövbadslösning.

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

Automatiska mjölkningssystem

Automatiska mjölkningssystem nr 124 Automatiska mjölkningssystem så påverkas arbetstid och arbetsmiljö Alf Gustavsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2009/10 Automatiska mjölkningssystem

Läs mer

Lantbrukskatalogen 2014

Lantbrukskatalogen 2014 Lantbrukskatalogen 2014 e v e l e g n Lä! a n r o k Optimera produktionen i perioder av uppgång stå starkare i perioder av nedgång! Jag vill börja med att önska er alla en riktigt god start på 2014. Därnäst

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar

För att suggan ska klara av alla sina smågrisar För att suggan ska klara av alla sina smågrisar Det nya sättet att utfodra smågrisar Varför Nuklospray Yoghurt 14,0 Ökad smågrisproduktion Födda smågrisar och dödlighet före avvänjning 13,5 13,0 12,5 Under

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa HPM Djurhälsokostnader 1.41 Managementverktyg för mjölkföretaget Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

DeLaval November 3.978, ,- månadserbjudanden! Frihängade ryktborste SCB. Vintervatten. Vintervatten 5.237, ,- Paketpris.

DeLaval November 3.978, ,- månadserbjudanden! Frihängade ryktborste SCB. Vintervatten. Vintervatten 5.237, ,- Paketpris. DeLaval November månadserbjudanden! Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator på köpet. Beställ på paketnr. 97291681 Du finner produkterna hos din Återförsäljande

Läs mer

3. De fungerar som en utgångspunkt att genomföra förbättringar från.

3. De fungerar som en utgångspunkt att genomföra förbättringar från. 2012-08-20 1 (7) Standardrutiner gör det lätt att göra rätt för alla Både det stora och det lilla mjölkföretaget kan ha stor nytta av att arbeta med nedskrivna och överenskomna rutiner. Genom att arbeta

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

VMS i Sverige!

VMS i Sverige! Stalltipset 1 2014 www.delaval.se 1 000 VMS i Sverige! VMS i Sverige! 1000 Det ska vi fira Jörgen Blakstad investerar i två VMS enheter och även i det toppmoderna driftsledningssystemet Herd Navigator.

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Besättningsservice från Riskdjur till Friskdjur För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Vad är Besättningsservice? Din veterinär Regelbundna besök Systematiskt urval av riskdjur

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

SPALTGOLV för rena och friska djur

SPALTGOLV för rena och friska djur SPALTGOLV för rena och friska djur ABETONG SPALTGOLVSSYSTEM en komplett lösning med många fördelar Spaltgolv i längder upp till 4 m ger stor valfrihet vid planering. Spaltgolv kompletterat med Aconsoft

Läs mer

1 2015 www.delaval.se. Förbättra kalvhälsan. med koll på nyckeltal. En rådgivares tips för SE SIDAN LYCKAD ROBOTMJÖLKNING

1 2015 www.delaval.se. Förbättra kalvhälsan. med koll på nyckeltal. En rådgivares tips för SE SIDAN LYCKAD ROBOTMJÖLKNING Stalltipset 1 2015 www.delaval.se Förbättra kalvhälsan med koll på nyckeltal En rådgivares tips för LYCKAD SE SIDAN ROBOTMJÖLKNING 9 Ur innehållet FAKTA OM BONDARYD, Norrgård Brukaren: Mari och Emil Claesson

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Spaltgolv. För rena och friska djur.

Spaltgolv. För rena och friska djur. Spaltgolv För rena och friska djur. Utgödslingen ligger väl skyddad under spaltgolvet och utgör inget störningsmoment för korna. Torra golv ger rena och friska djur. SPALTGOLV det dränerande golvet En

Läs mer

Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar?

Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar? Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar? Christer Bergsten Biosystem o teknologi SLU Alnarp Vad menar vi med hygien? HYGIEIA Står för renhet och hälsa Hygien i våra stallar innebär: Rena

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten ENERGIFAKTA Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten På Kulbäckslidens lantbruk produceras mjölk, kött samt el vid en biogasanläggning. Företaget ligger bra till vad gäller energianvändning per kg mjölk beroende

Läs mer

Garantiservice. Garantera produktiviteten för din skogsmaskin

Garantiservice. Garantera produktiviteten för din skogsmaskin Garantiservice Garantera produktiviteten för din skogsmaskin Hög produktivitet är nödvändig för ett lönsamt maskinavtal John Deere har tagit fram ett allsidigt garantiservicepaket, TimberCare, för de kunder

Läs mer

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10

RAPPORT. Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008. Foto: Ulrike Segerström. ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:10 Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län, en fältstudie stallperioden 2007-2008 Foto: Ulrike Segerström Titel: Kalvens miljö och utfodring i Södermanlands län,

Läs mer

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien

DÖRR-PANEL APPLICERING. Mixon Dörr-Panel applicering 2500 Serien DÖRR-PANEL APPLICERING Mixons system för dörr- och panelapplicering används för olika produkter där träpaneler eller dörrblad limmas fast ovanpå föregående skiva eller ovanpå honeycomb -materialet som

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1

OM DET BLIR FEL. Fryspunkt. Januari 2003 1 OM DET BLIR FEL Fryspunkt Januari 2003 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer där inget

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda

H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda SVENSKA H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda Den moderna kalvuppfödningen året runt utomhus H&L Iglu Systemet Idé och Koncept Sunda kalvar tack vare frisk uteluft Många mjölkkorsuppfödningar konfronteras

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Hållbar framtid redan idag

Hållbar framtid redan idag Hållbar framtid redan idag Electrolux Professional Fastighetstvätt Innovationer i framkant ger lägre driftskostnad Hög miljömedvetenhet Tankar och tillverkning, allt sker i Sverige Att omvärlden är i ständig

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer