Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar"

Transkript

1 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Öka kapaciteten Din lösning varje dag

2 Att få gården att växa från idé till verklighet

3 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Ditt mål är en större och mer lönsam gård. Du vill lyckas med ditt mjölkproduktionsföretag, skapa ett bättre liv för dig och din familj. I den drömmen finns inga kompromisser. Drömmar är väldigt individuella, men när det gäller att realisera dem så krävs lagarbete. Du behöver människor som delar ditt engagemang. Människor som stöttar dig hela vägen fram till ditt mål. Att köpa ett mjölkningssystem från DeLaval är ett beslut att investera i långsiktig kvalitet. Ett mjölkningssystem från DeLaval passar in i dina viktigaste planer: gårdens lönsamhet och uthållighet. Våra lösningar är konstruerade för kostnadseffektiv och arbetsbesparande mjölkning, med begränsad miljöpåverkan. Målet är ju trots allt att hålla de totala kostnaderna för mjölkproduktionen så låga som möjligt. 3

4 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar DeLaval fiskbensstall är ett populärt och effektivt mjölkningsstall. Fiskbensstallet erbjuder ett förhållande mellan kostnad och nytta som passar många mjölkproducenter perfekt. Och användarkomforten gör det till en favorit bland mjölkarna. Fiskbensstallet är den vanligaste typen av mjölkningsstall. Användarna uppskattar balansen mellan god översikt över korna och acceptabla gångavstånd i mjölkgropen. Den breda ingången gör att korna går in snabbt och enkelt i stallet. Den robusta ramen och den snedställda svansbommen, som är unik för DeLaval, ger en säker och ostörd arbetsyta, samtidigt som kornas komfort och positionering är bra. DeLaval fiskbensstall HB30 är ett konventionellt fiskbensstall där korna mjölkas från sidan. DeLaval HB50 är en alternativ lösning där korna mjölkas bakifrån. Det kan vara ett val när ett gammalt mjölkningsstall ska ersättas och används ofta i kombination med DeLaval MidiLine -system för ännu bättre prestanda och effektivitet. 4

5 DeLaval fiskbensstallar

6 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar DeLaval parallellstall är ett stall som erbjuder bekväm positionering av korna nära mjölkaren. Smidigt, robust och säkert; DeLavals koncept gör verkligen skillnad. DeLaval parallellstall kombinerar mycket korta gångavstånd med hög säkerhetsnivå för mjölkningspersonalen. Det är ett mycket bra val när utrymmet är begränsat. Alla våra parallellstallar; DeLaval P2100, HD Cascade, HD Endurance och HD Champion, är konstruerade för hållbarhet och kvalitet. Ram, gropkanter, stänkskydd och rännor är tillverkade av extra hållbart material. Ett rymligt vändområde och optimala ingångsvägar ger bekvämt tillträde till mjölkningsplatsen. Varje koplats är öppen i den nedre delen, vilket gör att korna kan gå in till sin mjölkningsplats på ett naturligt sätt. Tryckluftstyrt indexeringssystem placerar korna korrekt. Championstallets sekvensgrindar är inte monterade på golvet utan på utgångssegmenten i fronten och lyfts upp tillsammans med utgångssegmentet. Det gör att även stora eller dräktiga kor kan lämna mjölkningsstallet snabbt och lätt. Bland extra tillbehör finns ljuskabinett och juverspotlights för förenklad organpåsättning samt munstycken för golvspolning för en renare arbetsmiljö. 6

7 DeLaval parallellstallar

8 DeLaval roterande parallellstallar PR

9 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar DeLaval roterande parallellstall är en slitstark klassiker. Det är ett robust och pålitligt som inte kräver inte mycket underhåll och det har många valmöjligheter. Över DeLaval roterande parallellstallar har installerats runt om i världen. Roterande parallellstallar ger de snabbaste ingångstiderna vanligen tar det upp till 12 sekunder för korna att komma in till sina mjölkningsplatser. Som tillval finns utfodring i mjölkningsstallet, låga kabinett för integrerad mjölkningsautomatik och plattformar i stål eller betong. Kvarhållningssystem ger möjlighet till ett extra varv när vissa kor inte är färdigmjölkade. Varje enskild komponent är noga utvald för driftssäkerhet och hållbarhet. Bärhjulsystem, plattformar, svivlar, driv- och kontrollsystem är alla konstruerade för att hålla länge. Samtidigt har kraven på underhåll, service och rengöring minimerats. Utvecklingen av plattformarna i dagens DeLaval PR2100 bygger på tradition och kunskaper från mer än 70 års produktion av roterande stallar på DeLaval. 9

10 DeLaval roterande fiskbensstallar HBR

11 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdarr Jämfört med andra mjölkningssystem, kan de roterande stallarna nå den högsta mjölkningskapacitet och de största mjölkmängderna per timme. Därför är de populära val för snabbt växande mjölkgårdar. När du ökar antalet kor i besättningen kommer du att märka att ett roterande stall klarar de extra korna med bara lite längre mjölkningstider. Arbetsprocessen består av fasta arbetsplatser, stadiga rutiner och korta gångavstånd. Mjölkningen inifrån det roterande stallet gör att mjölkarnas rutiner inte är beroende av varandra och de stör inte varandra. Detta gör det roterande stallet till ett mycket effektivt system. En sekvensgrind vid varje koplats underlättar snabb ingång till plattformen. Grinden leder korna till mjölkningsplatsen utan att tid förloras eller platser står tomma. Utfodring, individuellt eller i grupp, kan ske genom krubbor som monteras på sekvensgrindarna. Detta är en smart möjlighet som underlättar snabbt inflöde, och det har patenterats av DeLaval. 11

12 Mjölkningsautomatik

13 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Vilka utmaningar du än stöter på i din växande verksamhet, så kommer DeLaval stallplatsenheter att ha en nyckelroll för din framgång. De gör det enkelt att skapa regelbundna, effektiva mjölkningsrutiner. Uppgifter om varje ko hjälper dig att kontrollera besättningen och att fatta rätt beslut i rätt tid. Den nya generationen stallplatsenheter DeLaval stallplatsenheter MPC580, MPC680 och MP780 är konstruerade för att hjälpa dig att maximera produktionen genom en jämn, effektiv mjölkningsrutin. Med hjälp av larm på stallplatsenheter anslutna till driftsledningssystemet ALPRO, kan du vidta omedelbara åtgärder och även uppdatera uppgifter på plats. Service och felsökning är enkelt med integrerade stallplatsenheter. Det ger trygg och pålitlig funktion och minimerar driftsstopp. 13

14 Komfort för mjölkaren

15 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Som ett viktigt komplement till vår standardutrustning erbjuder DeLaval många praktiska tillbehör som underlättar mjölkarens arbete, förenklar rutinerna och ger bättre arbetsflöde. DeLaval har ett brett sortiment för mjölkningsautomatisering, från enbart pulsering och stimulering till organavtagning som standard och mjölkningsenheter som är helt integrerade med driftledningssystem. Mjölkningsorganet Harmony Plus väger bara 1,8 kg, ungefär 30 % mindre än vanliga mjölkningsorgan. Och med Comfort Start behöver mjölkaren bara lyfta organet och sätta på det, det är inga knappar som man måste trycka på. Andra tillbehör är slang- och organstöd som ger korrekt positionering av slangar och organ. Horisontella och vertikala kabinett integrerar och skyddar den automatiserade mjölkningsutrusningen. Ljuskabinett och juverspotlights ger en väl upplyst och bekväm arbetsplats. DeLaval höj- och sänkbara mjölkgropsgolv underlättar när man har mjölkare som är olika långa. 15

16 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Driftsledningssystemet ALPRO sover aldrig, det samlar in och bearbetar data dygnet runt. Systemet hjälper dig att upptäcka trender och att ta fram strategier i ett tidigt skede, vilket spar många arbetstimmar. ALPRO driftsledningssystem samlar all data från mjölkning och utfodring, liksom uppgifter om reproduktion, djurhälsa och information om dina kors liv. Informationen visas i tydliga format som är lätta att förstå. Laktationskurvor kan visas grafiskt, precis som utveckling och trender för fettinnehåll, protein och celltal. Aktivitetsmätare och kokalender är kraftfulla redskap för att styra reproduktionen. En automatiserad våg kan kopplas till ALPRO -systemet för att registrera viktförändringar hos korna, vilket kan ligga till grund för olika åtgärder. Specifik information kan skickas från ladugården till ditt kontor för att bearbetas senare, eller så kan uppgifterna visas medan du arbetar i ladugården. 16

17 Driftsledning

18 Djurvård och effektiv kotrafik

19 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar DeLaval har flexibla och smarta lösningar för effektiv kotrafik och god djurvård. Alla produkterna är robusta och mycket pålitliga. DeLaval hjälper dig med lösningar även utanför mjölkningsstallet. DeLaval grindar ger ett effektivt koflöde till mjölkningsstallet utan att riskera djurens välfärd. En annan smart lösning är DeLaval sorteringsgrindar. De är placerade i returgångarna och kan sortera korna antingen genom enkel aktivering under mjölkningen eller genom förinställningar i driftsledningssystemet. En mycket smart idé är den sorteringsgrind som sitter direkt vid utgången från mjölkningsstallarna. Genom att trycka på en knapp på stallkontrollen eller på ALPRO -mjölkningsplatsenheten kan en enskild ko sorteras ut. Denna sorteringsgrind behöver inget speciellt identifieringssystem och korna behöver inte heller ID-transpondrar. Glöm inte heller praktiska tillval för bättre kokomfort som kan göra stor skillnad: fotbad, ventilationssystem, inredning, komattor och utgödslingsutrustning. 19

20 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar DeLaval tillhandahåller lösningar som hjälper dig att använda resurser mer effektivt. Att sänka kostnaderna för mjölkproduktion inkluderar även att minska miljöpåverkan från mjölkgårdar. Samtidigt ska mjölkproduktion och lönsamhet öka. Effektiv användning av resurser är det viktigaste för smart mjölkproduktion. Ett exempel är vakuumpumpar med inbyggd frekvensstyrning som bara producerar den mängd vakuum som behövs för ditt mjölkningssystem. Det hjälper till att minska elkonsumtionen med upp till 60 %. Det minskar också bullret i ladugården och ökar livslängden på utrustningen. Värmeåtervinningssystem kan användas i kombination med din kylutrustning. De producerar varmvatten som kan användas för hygienisk rengöring av inre och yttre ytor i mjölkningsstallet. Återvinningsventiler är ett tillval som kan samla upp vattnet efter diskningen. Med hjälp av DeLavals lågtryckstvättsystem kan återvunnet vatten återanvändas för rengöring av yttre ytor i mjölkningsstallet. Det minskar vattenförbrukningen och mängden vatten som går ut i avloppssystem. 20

21 Hänsyn till miljön

22 Expertplanering för lönsamhet

23 Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Låt oss hjälpa dig att planera för din framtid. En väl genomtänkt plan sparar tid och pengar. DeLaval kommer att arbeta igenom dina planer tillsammans med dig och finnas på plats tills din mjölkningsanläggning är färdig. Det finns mycket att tänka på när du utvidgar din verksamhet. Du kanske behöver förbereda för en utbyggnad av ladugården, till exempel genom att fördubbla eller utöka byggnaderna i framtiden. Hur kan du matcha storleken på mjölkningsstallet med antalet mjölkare för att undvika sysslolös tid eller alltför stort arbetskraftsbehov? Hur ska du välja rätt storlek på det roterande mjölkningsstallet så att du är säker på att korna är urmjölkade även då mjölkmängden per ko ökar. Hur ska du försäkra dig om att du har en optimal planlösning, med den bästa kotrafiken så att korna har kort väg till och från mjölkningen, utan hinder och svängar, eller onödiga steg. Med mer än 125 års erfarenhet har DeLaval den kompetens och expertis som behövs för att hjälpa dig att nå dina mål. 23

24 DeLaval Sales AB Box 21 Hans Stahles väg Tumba Tel: Fax: är ett varumärke registerat avtetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett varu/servicemärke registrerat av DeLaval Holding AB.Tillverkaren har rätt att göra designändringar (S1)-1008

DeLaval Roterande mjölkningsstallar

DeLaval Roterande mjölkningsstallar DeLaval Roterande mjölkningsstallar Prestanda som du vill ha den 1 Roterande mjölkingsstallar är de mest effektiva mjölkningssystemen på marknaden Den roterande plattformen tar korna till mjölkaren i en

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Minimera mjölkningstiden, maximera din produktion

Minimera mjölkningstiden, maximera din produktion Minimera mjölkningstiden, maximera din produktion DeLaval parallellstall P2100 Din lösning varje dag Högre komfort i ditt mjölkningsstall Att vara mjölkproducent är ett tufft, men intressant arbete. Du

Läs mer

Ryktborstar. Frihängande ryktborste SCB 2 Frihängande ryktborste mini MSB 4 Stationär ryktborste 6

Ryktborstar. Frihängande ryktborste SCB 2 Frihängande ryktborste mini MSB 4 Stationär ryktborste 6 Ryktborstar Frihängande ryktborste SCB 2 Frihängande ryktborste mini MSB 4 Stationär ryktborste 6 DeLaval frihängande ryktborste SCB Borgar för bättre kokomfort 3:42 DeLaval frihängande ryktborste SCB360

Läs mer

Mattor till karusellstall. PRC - utvändig mjölkning R18P - invändig mjölkning

Mattor till karusellstall. PRC - utvändig mjölkning R18P - invändig mjölkning Mattor till karusellstall PRC - utvändig mjölkning R18P - invändig mjölkning 2 4 Matta för DeLaval PR karusellstall 9:55 Art nr Se baksida Mattan för DeLaval PR karusellstall är ett hållbart gummisystem

Läs mer

Stabil högeffektiv mjölkning

Stabil högeffektiv mjölkning Stabil högeffektiv mjölkning DeLaval roterande fiskbensstall HBR Din lösning - varje dag Hög kapacitet för hög lönsamhet När din mjölkgård expanderar snabbt behöver du en professionell lösning för mjölkningen.

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

ALLT HANDLAR OM DIG. Nu behöver du inte välja mellan hög avkastning och mjuk spenbehandling. Med DeLaval Clover spengummi får du både och!

ALLT HANDLAR OM DIG. Nu behöver du inte välja mellan hög avkastning och mjuk spenbehandling. Med DeLaval Clover spengummi får du både och! DeLaval spengummi ALLT HANDLAR OM DIG Nu behöver du inte välja mellan hög avkastning och mjuk spenbehandling. Med DeLaval Clover spengummi får du både och! DeLaval Clover spengummi tillverkas av gummimaterial

Läs mer

Kraftfodervagnar FW och FM smart utfodring för alla stallar

Kraftfodervagnar FW och FM smart utfodring för alla stallar Kraftfodervagnar FW och FM smart utfodring för alla stallar Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Lågtryckstvättssystem WS3 WS2

Lågtryckstvättssystem WS3 WS2 Lågtryckstvättssystem WS3 WS2 2 4 4:40 DeLaval lågtryckstvättssystem WS3 85658301 85657501 70000917 70000916 798079707 184001344 WS3 1000 l tank inkl slang och munstycke WS3 1000 l tank exkl slang och

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

Hygieniska mjölkarkläder. Mjölkaroverall Mjölkarförkläde Mjölkarbälte Mjölkarhandskar Smittskyddsutrustning

Hygieniska mjölkarkläder. Mjölkaroverall Mjölkarförkläde Mjölkarbälte Mjölkarhandskar Smittskyddsutrustning Hygieniska mjölkarkläder Mjölkaroverall Mjölkarförkläde Mjölkarbälte Mjölkarhandskar Smittskyddsutrustning 2 4 6 8 10 DeLaval mjölkaroverall och djurskötarbyxa 12:02 Art nr: 88579401-06 XS-XXL 89104701-02

Läs mer

LELY MJÖLKAUTOMATISERING

LELY MJÖLKAUTOMATISERING www.lely.com innovators in agriculture LELY MJÖLKAUTOMATISERING Skapa framtiden för din mjölkgård Breddar horisonterna tillsammans Som uppfinnarna av mjölkningsroboten, har vi nu installerat mer än 10.000

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Mjölkning i uppbundna stallar

Mjölkning i uppbundna stallar Mjölkning i uppbundna stallar Små förändringar stora förbättringar Mjölkavkastningen har stadigt ökat under många år. Det innebär att din mjölkningsanläggning måste kunna hantera mycket mer mjölk nu än

Läs mer

DeLaval 15% 15% Erbjudanden. Februari. Kampanj på Stallkamera. Foderbordsskydd

DeLaval 15% 15% Erbjudanden. Februari. Kampanj på Stallkamera. Foderbordsskydd DeLaval Erbjudanden #teamblue Februari 2019 Kampanj på Stallkamera Håll koll på stallet på distans DeLaval stallkamera har många användningsområden. Håll koll på om korna har tillräckligt med foder på

Läs mer

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 10% Utbytesborste till kornas favorit den frihängande ryktborsten Byt ut de

Läs mer

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats www.delaval.se DeLaval Sales AB P.O. Box 21 Hans Stahles väg 5 147 21 Tumba Tel: 08 550 294 00 Fax: 08 550 339 15 Sverige.info@delaval.com www.delaval.se DeLaval

Läs mer

Gör mer än att flytta fram fodret MIXA OM DET med DeLaval OptiDuo

Gör mer än att flytta fram fodret MIXA OM DET med DeLaval OptiDuo Gör mer än att flytta fram fodret MIXA OM DET med DeLaval OptiDuo NÖJ DIG INTE MED ATT BARA PUTTA FRAM FODRET Att regelbundet flytta fram fodret på foderbordet gör det tillgängligare för korna, men det

Läs mer

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST Proaktiv driftsledning Herd Navigator ger dig information om hur du kan förbättra besättningens resultat och produktivitet, så att du kan bibehålla din konkurrenskraft

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Diskmedelsdosering. Diskmedelsdoserare 2 Doseringspump ED100 4

Diskmedelsdosering. Diskmedelsdoserare 2 Doseringspump ED100 4 Diskmedelsdosering Diskmedelsdoserare 2 Doseringspump ED100 4 DeLaval tillbehör för diskmedelsdosering och hantering 2:54 Enkla och robusta tillbehör gör hanteringen av diskmedel på gården säkrare och

Läs mer

DeLaval 15% Erbjudanden. Mjölkarkläder. Mars. Frihängande Kampanjryktborste utbytesborste

DeLaval 15% Erbjudanden. Mjölkarkläder. Mars. Frihängande Kampanjryktborste utbytesborste DeLaval Erbjudanden #teamblue Mars 2019 Frihängande Kampanjryktborste och pris utbytesborste Kornas favorit! Kampanjpris på frihängande ryktborste för kor. Borsten håller djuren rena och lugna, stimulerar

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift spara tid och skär ner på din största utgift Se utfodringen som en möjlighet DeLaval Optimat är ett utfodringssystem som kommer att minska din arbetsbörda med timmar varje dag. Det kommer också ge dig

Läs mer

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd MANAGED BY Herd Navigator

Läs mer

Spengummi & slang Spengummi Slangar

Spengummi & slang Spengummi Slangar Spengummi & slang Spengummi Spengummi Harmony 2 Spengummi TF 4 Spengummi HCC 6 Spengummi GUL 8 Spengummi VMS 10 Spengummi Harmony Plus 12 Spengummi Clover 14 Slangar Mjölkslang PVC 16 Pulseringsslangar

Läs mer

Elstängselaggregat. Batteriaggregat E2B och ESE4B 2 ESE16BM 4 E8BM 6 ESE20BM 8 ESE25BM 10 ESE7BM 12 ESE50B 14 ESE120BM 16 ESE7BS 18

Elstängselaggregat. Batteriaggregat E2B och ESE4B 2 ESE16BM 4 E8BM 6 ESE20BM 8 ESE25BM 10 ESE7BM 12 ESE50B 14 ESE120BM 16 ESE7BS 18 Elstängselaggregat Batteriaggregat E2B och ESE4B 2 ESE16BM 4 E8BM 6 ESE20BM 8 ESE25BM 10 ESE7BM 12 ESE50B 14 ESE120BM 16 ESE7BS 18 DeLaval batteriaggregat E2B och ESE4B 8:10 Art nr Benämning 87881401 Batteriaggregat

Läs mer

Rengöringsmedel. Hushållsrengöring Tvättmedel 2 Handdiskmedel 3 Handtvål 4 Grönsåpa 6

Rengöringsmedel. Hushållsrengöring Tvättmedel 2 Handdiskmedel 3 Handtvål 4 Grönsåpa 6 Rengöringsmedel Hushållsrengöring Tvättmedel 2 Handdiskmedel 3 Handtvål 4 Grönsåpa 6 Rengöring i stallet Parlour cleaner, Foam cleaner 8 Vehicle cleaner 9 DeLaval klädtvättmedel och handdiskmedel 2:60

Läs mer

SLUTRAPPORT SLO-907. Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen

SLUTRAPPORT SLO-907. Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen SLUTRAPPORT SLO-907 Rätt arbetsmiljö i mjölkgropen Niklas Adolfsson Box 7033, 750 07 Uppsala 2008 1 Förord Författaren vill börja med att tacka SLO-fonden för de finansiella medlen. Jag vill även tacka

Läs mer

Komfortmattor CM20 2 CM25 4

Komfortmattor CM20 2 CM25 4 Komfortmattor CM20 2 CM25 4 DeLaval båspallsmatta CM20 9:50 DeLaval båspallsmatta CM 20 till lösdrift är specialtilverkad för att ge en bekväm liggplats för dina mjölkkor. Vid beställning inkl monteringsbeslag.

Läs mer

Lantbrukskatalogen Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet. Djurvälfärd. Arbetseffektivitet. Gårdens lönsamhet

Lantbrukskatalogen Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet. Djurvälfärd. Arbetseffektivitet. Gårdens lönsamhet Lantbrukskatalogen 2019 Djurvälfärd Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet Arbetseffektivitet Gårdens lönsamhet DELAVAL VMS V300 Det är nu ett år sedan vi firade 20 års jubileum för vår mjölkningsrobot DeLaval

Läs mer

Klövbadlösningar. EasyStride HC40

Klövbadlösningar. EasyStride HC40 Klövbadlösningar EasyStride HC40 2 4 3:49 EasyStride Klövbadslösning Art nr 741007861 741007862 741007863 EasyStride 20 l EasyStride 60 l EasyStride 200 l EasyStride är ett flytande desinfektionsmedel

Läs mer

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Anders Herlin Biosystem och teknologi, SLU Alnarp Agenda Introduktion Precisionsdjurhållning De nya verktygen sensorerna som fångar upp Exempel

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

Instruktionsbok Maestro E

Instruktionsbok Maestro E Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok 9901 90690131 Innehållsförteckning Innehållsförteckning......................................................... 7 Säkerhetsföreskrifter.....................................................

Läs mer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH För effektiv sopsugning av medelstora ytor Åkbara sopsugmaskiner med ytkapacitet på upp till 7,200 m 2 /tim Effektiv sopning snabbt och rent Sweepmaster 900/980 R effektiv helt

Läs mer

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar Tjäna på kokomfort DeLaval klövvå För professionell och sä Att kor blir halta kan ha olika orsaker från en obalanserad foderstat,

Läs mer

DeLaval vertikalgrind VGM. Instruktionsbok. DeLaval 2012. 2012-04-10, Version 1 86450431. Bruksanvisning i original

DeLaval vertikalgrind VGM. Instruktionsbok. DeLaval 2012. 2012-04-10, Version 1 86450431. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2012-04-10, Version 1 86450431 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Produktdata... 5 1 Artikelnummer... 5 Installation... 9 1 Mått... 10 2 Installera stolpar... 12 2.1 Betonggjutning...

Läs mer

Vi lyfter din verksamhet -med våra produkter

Vi lyfter din verksamhet -med våra produkter Vi lyfter din verksamhet -med våra produkter P.D. Lyftteknik AB Box 22136 250 23 Helsingborg Tel: 042-38 38 00 Fax: 042-20 16 44 E-post: info@pdlyftteknik.se www.pdlyftteknik.se Vakuumteknik Sugkoppar

Läs mer

Geberit urinalsystem. Ser till varje behov.

Geberit urinalsystem. Ser till varje behov. Geberit urinalsystem Ser till varje behov. Alla fördelar från en och samma källa. Flexibilitet är vad som utmärker Geberit urinalsystem en perfekt lösning för alla byggnadsprojekt. Det stora produktsortimentet

Läs mer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer DeLaval September månadserbjudanden! NU 184:- Art nr 8710101 NU 751:- Art nr 8780301 Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalvbarer Erbjudande på

Läs mer

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING OPTIMAT OPTIMAL UTFODRING alltid färskt foder och mer mjölk Ta nästa steg inom automation på gården med automatisering av utfodringen Spara 540 t 22,5 dagar 24/7 När mjölkningsprocessen fungerar bra på

Läs mer

GEBERIT URINALSYSTEM SER TILL VARJE BEHOV

GEBERIT URINALSYSTEM SER TILL VARJE BEHOV GEBERIT URINALSYSTEM SER TILL VARJE BEHOV ALLA FÖRDELAR FRÅN EN OCH SAMMA KÄLLA. Flexibilitet är vad som utmärker Geberit urinalsystem - en perfekt lösning för alla byggprojekt. Det stora produktsortimentet

Läs mer

Elektriska dränkbara länspumpar. Medelstora och stora WEDA-pumpar (50 Hz)

Elektriska dränkbara länspumpar. Medelstora och stora WEDA-pumpar (50 Hz) Elektriska dränkbara länspumpar Medelstora och stora WEDA-pumpar (5 Hz) WEDA länspumpar Pumpar i WEDA-serien och deras tillbehör är konstruerade för en mängd olika applikationer för avvattning. De ger

Läs mer

Hako-Jonas 1200 / För ekonomisk sopsugning av större ytor

Hako-Jonas 1200 / För ekonomisk sopsugning av större ytor Hako-Jonas 1200 / 1500 För ekonomisk sopsugning av större ytor Åkbara sopsugmaskiner med en ytkapacitet på upp till 16,200 m 2 /tim Hako-Jonas 1200 / 1500 Förenkla sopningen! Perfekt rengöring av större

Läs mer

DeLaval fiskbensstall

DeLaval fiskbensstall DeLaval fiskbensstall Närkontakt med dina kor flexibel mjölkning med komfort 1 Fiskbensstall PLUS + Närkontakt med dina kor flexibel mjölkning med komfort för mjölkaren Vill du gå från uppbundet till lösdrift

Läs mer

Cirkulerande vattensystem DHW200 DHW350

Cirkulerande vattensystem DHW200 DHW350 Cirkulerande vattensystem DHW200 DHW350 2 4 DeLaval cirkulerande vattensystem DWH200 Cirkulerar och värmer upp vatten 5:58 DeLaval cirkulerande vattensystem DWH200 är ett värmesystem som är utformat för

Läs mer

DeLaval VMS V300. En helt ny teknologi resultat du inte trodde var möjliga

DeLaval VMS V300. En helt ny teknologi resultat du inte trodde var möjliga DeLaval VMS V300 En helt ny teknologi resultat du inte trodde var möjliga MED DIG CENTRUM DeLaval VMS V300 handlar om att göra mjölkgårdar mer personliga. Mer precisa. Mer lönsamma. Det är ett system som

Läs mer

ALENTI. Den bekväma lyfthygienstolen. with people in mind

ALENTI. Den bekväma lyfthygienstolen. with people in mind ALENTI Den bekväma lyfthygienstolen with people in mind 2 Alenti SÄKERHET OCH KOMFORT Alenti är en integrerad del av en säker och bekväm badrutin. Den här lyfthygienstolen från ArjoHuntleigh ger vårdtagaren

Läs mer

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Climate for Growth Klimat för tillväxt DeLaval erbjuder dig en komplett ventilationslösning. Allt från utformningen av systemet, montage och uppstart

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

Atlas Copco WEDA Line Pumpar (50 Hz) Pumpar för yrkesmän

Atlas Copco WEDA Line Pumpar (50 Hz) Pumpar för yrkesmän Atlas Copco WEDA Line Pumpar ( Hz) Pumpar för yrkesmän Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

En problemfri start i nya stallet? Conny Karlsson, Hede gård Gunilla Blomqvist, Växa Sverige Torbjörn Lundborg, Växa Sverige

En problemfri start i nya stallet? Conny Karlsson, Hede gård Gunilla Blomqvist, Växa Sverige Torbjörn Lundborg, Växa Sverige En problemfri start i nya stallet? Conny Karlsson, Hede gård Gunilla Blomqvist, Växa Sverige Torbjörn Lundborg, Växa Sverige Från en dräktig kviga till 3 VMS på 12 månader Bakgrund Hedegård Gården brukar

Läs mer

Atlas Copco WEDA Line Pumpar (50 Hz) Pumpar för yrkesmän

Atlas Copco WEDA Line Pumpar (50 Hz) Pumpar för yrkesmän Atlas Copco WEDA Line Pumpar ( Hz) Pumpar för yrkesmän Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning Spara över en timme varje dag Hur många timmar om dagen lägger du på utfodring? Vad skulle det vara

Läs mer

BenchTop utsugsarm FX2 75 Original

BenchTop utsugsarm FX2 75 Original Den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för applikationer där små, flexibla samt lättanvända armar krävs. Nedermans FX2-armar är gjorda av lätta anodiserade aluminiumprofiler, med tre justerbara

Läs mer

Kapitel 7 Bindslen, planering och märkning

Kapitel 7 Bindslen, planering och märkning Kapitel 7 Bindslen, planering och märkning Bindslen PolyBelt polyesterbindslen, monteringsdetaljer 7:10 (1805 Polygrimmor 7:12 (1703) Kättingbindslen och grimmor 7:15 (1703) Fläkband Fläkband 7:20 (1605)

Läs mer

Excenterskruvpumpar Nova Rotors serie Diamond allmän information

Excenterskruvpumpar Nova Rotors serie Diamond allmän information Products Pumpar Excenterskruvpumpar Nova Rotors excenterskruvpumpar Excenterskruvpumpar Nova Rotors serie Diamond allmän information Användningsområde Nova Rotors excenterskruvpumpar serie Diamond är speciellt

Läs mer

Hako-Jonas 900 / 980. För effektiv sopsugning av medelstora ytor

Hako-Jonas 900 / 980. För effektiv sopsugning av medelstora ytor Hako-Jonas 900 / 980 För effektiv sopsugning av medelstora ytor Åkbara sopsugmaskiner med ytkapacitet på upp till 7,200 m 2 /tim Effektiv sopning snabbt och rent Hako-Jonas 900/980 effektiv helt enkelt...

Läs mer

HIAB 220 C Kapacitet 21 tm

HIAB 220 C Kapacitet 21 tm HIAB 220 C Kapacitet 21 tm Produktbroschyr www.hiab.se För hastighet och effektivitet HIAB 220 C tillhandahåller prestanda Den enastående HIAB 220 C kombinerar kraften och styrkan hos en större kran med

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

Inredning för skolan. Klassrummet

Inredning för skolan. Klassrummet Inredning för skolan Klassrummet lära lyssna planera förvara utvecklas Den kreativa arbetsplatsen för stora och små Få arbetsmiljöer ska tillfredställa så många olika behov som klassrummet. Elever ska

Läs mer

BenchTop utsugsarm FX2 100 Original

BenchTop utsugsarm FX2 100 Original Den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för applikationer där små, flexibla samt lättanvända armar krävs. Nedermans FX2-armar är gjorda av lätta anodiserade aluminiumprofiler, med tre justerbara

Läs mer

Lantbrukskatalogen 2014

Lantbrukskatalogen 2014 Lantbrukskatalogen 2014 e v e l e g n Lä! a n r o k Optimera produktionen i perioder av uppgång stå starkare i perioder av nedgång! Jag vill börja med att önska er alla en riktigt god start på 2014. Därnäst

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

Pappersförpackningssystem. Ett system för alla användningsområden

Pappersförpackningssystem. Ett system för alla användningsområden Pappersförpackningssystem Ett system för alla användningsområden Stötdämpningsystem PackTiger RS pappersstötdämpningssystem Snabbt, enkelt och pålitligt papperssystem Skapar pappersförpackningar i oöverträffade

Läs mer

u p p f y l l d f ö r v ä n t a n

u p p f y l l d f ö r v ä n t a n uppfylld förväntan fylld med precision Summera detaljerna och du får känslan av något helt nytt. En verktygsvagn som överraskar och motsvarar stora förväntningar. Byggd med precision, på samma sätt som

Läs mer

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N!

S K I O L D d a t a m i x. S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! S K I O L D d a t a m i x allt f ör grisstallet S K I O L D G ö R H E L A S K I L L N A D E N! innehållsforteckning Smågrisstall................................ 3 FRATS och slaktsvin.........................

Läs mer

LYFTA MED MAXICRANE MAXICRANE

LYFTA MED MAXICRANE MAXICRANE LYFTA MED MAXICRANE Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen över med skräddarsydda ergonomiska lösningar. Vi lyfter

Läs mer

Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också.

Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också. Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också. S wedish Quality lifts Egentillverkning av måttanpassade plattformshissar sedan 1980. Nytt djupare format skapar transportmöjlighet för dubbelpall Våra driftsäkra

Läs mer

Bossgården, Stenstorp ELBP 2011-10-10 Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. David Hårsmar, Energirådgivare Hushållningssällskapet /

Bossgården, Stenstorp ELBP 2011-10-10 Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. David Hårsmar, Energirådgivare Hushållningssällskapet / Brandsektionering mot äldre byggnad Breda gångar för att strö liggbås Extra breda och höga portar för att göra det möjligt att köra in och hämta djur med traktor. Drivgång längs med långsida david.harsmar@radgivarna.nu

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET THERMOPANEL ThermoCon Konvektorer ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET Stora glaspartier och öppna planlösningar. Det är 2000-talets boende, både i exklusiva villor och vanliga lägenheter. Här är det låga och

Läs mer

GETINGE WD14 TABLO EN EFFEKTIV BÄNKDISKDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE WD14 TABLO EN EFFEKTIV BÄNKDISKDESINFEKTOR. Always with you GETINGE WD14 TABLO EN EFFEKTIV BÄNKDISKDESINFEKTOR Always with you 2 GETINGE WD14 TABLO EN LITEN MASKIN MED STOR KAPACITET Små vårdavdelningar och kliniker har stora krav på att instrument och cirkulationsgods

Läs mer

Högpresterande M26 bara slå på och ge dig av

Högpresterande M26 bara slå på och ge dig av Högpresterande M26 bara slå på och ge dig av En Yamaha Electric Drive är verkligen det mest bekväma, miljövänliga sättet att driva en liten båt. Den kompakta 12 V-enheten är otroligt lätt och tyst att

Läs mer

Aluminium och rostfritt stål ger maximal design, hållfasthet och säkerhet. Boxar i rostfritt stål. Utformad för kontorslokaler och offentlig miljö

Aluminium och rostfritt stål ger maximal design, hållfasthet och säkerhet. Boxar i rostfritt stål. Utformad för kontorslokaler och offentlig miljö BOXAR I REN DESIGN Boxar i rostfritt stål Utformad för kontorslokaler och offentlig miljö Butiker och köpcentra Sjukhus Flygplatser Museer Bibliotek Klassrum och undervisningslokaler Aluminium och rostfritt

Läs mer

Fjärrvärme- och fjärrkylcentraler från Alfa Laval

Fjärrvärme- och fjärrkylcentraler från Alfa Laval Fjärrvärme- och fjärrkylcentraler från Alfa Laval Bättre energiutbyte ger fördelar på bred front. Det blir allt viktigare att hushålla med energin i fastigheter. Vi utvecklar system för värme och varmvatten

Läs mer

Hydraulik. När du behöver superkrafter

Hydraulik. När du behöver superkrafter Hydraulik När du behöver superkrafter En stor stark familj Vårt breda program för högtryckshydraulik förser dig snabbt och enkelt med enorma krafter, genialiskt förpackade i utrymmessnåla och lätthanterade

Läs mer

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4.

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4. DeLaval Oktober månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

ALGOT Förvaring för hela hemmet

ALGOT Förvaring för hela hemmet Bygg hela vägen upp till taket för att utnyttja varenda kvadratcentimeter, utan att använda så mycket golvyta. Välj metallhyllplan vid förvaring av tunga saker. Metallhyllplan med måtten 80x38 tål belastning

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabRdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet LindabRdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt lindab vi förenklar byggandet LindabRdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt Lindab RdBX Dubbelt så mycket tid över varje dag Lindab har gjort det enklare att bygga väggar. Resultatet har blivit

Läs mer

Sweepmaster 1200 / 1500 RH. För ekonomisk sopsugning av större ytor

Sweepmaster 1200 / 1500 RH. För ekonomisk sopsugning av större ytor Sweepmaster 1200 / 1500 RH För ekonomisk sopsugning av större ytor Åkbara sopsugmaskiner med en ytkapacitet på upp till 16,200 m 2 /tim Sweepmaster 1200 / 1500 RH Förenkla sopningen! Perfekt rengöring

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Drivematic Delight För strålande golv. Och strålande ögon.

Drivematic Delight För strålande golv. Och strålande ögon. Drivematic Delight För strålande golv. Och strålande ögon. Drivematic Delight: Intelligent teknik som gör en glad. Personalen uppskattar intuitiv manövrering. Och de glädjer sig åt bättre effektivitet

Läs mer

WORKSPACE SOLUTIONS POLARIS

WORKSPACE SOLUTIONS POLARIS WORKSPACE SOLUTIONS POLARIS POLARIS ÄR EN FLEXIBEL BÄNKLÖSNING SOM DELAS AV GRUPPEN. OCH ANPASSAS AV INDIVIDEN. BALANSERAD LJUDNIVÅ OCH EGET UTRYMME Polaris tillsammans med olika varianter på bordskärm

Läs mer