DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst"

Transkript

1 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst

2 Eftersom efterfrågan på kvalitetsmjölk fortsätter att öka, så ökar även kraven på mjölkproducenten. På DeLaval tror vi att automatisk mjölkning är det bästa sättet att hantera dessa krav. Det vardagliga mjölkningsarbetet försvinner från verksamheten vilket frigör tid som kan läggas på andra uppgifter såsom utfodring, avel, hälsa och hygien. Med andra ord alla de faktorer som bidrar till att förbättra avkastningen på din investering. DeLaval VMS är dock mycket mer än en mjölkningsstation, den är en komplett lösning för mjölkproduktion. En som för samman alla parametrar som behövs för att leverera framgångsrik automatiserad mjölkproduktion på lång sikt. Systemintegration där alla systemets delar samarbetar för att optimera din gårds resultat. Professionella analysmöjligheter på gården verktyg som ger dig rätt information för vinstdrivande beslut DelPro Farm Manager det användarvänliga gränssnittet för att styra din gård var du än befinner dig

3 En komplett lösning från foder till gödsel När du investerar i automatisk mjölkning, får du ett system där alla delar samarbetar för att leverara optimalt resultat. Optimering av utfodring, mjölkning, analyser och kylning krävs för att säkerställa gårdens resultat. Varje del i kedjan ger tillräcklig information för att göra det möjligt att sätta mål som t ex att sänka foderkostnader och att förbättra besättningens hälsa.

4 PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT VMS den ultimata automatiska mjölkningsmaskinen VMS är den ultimata automatiska mjölkningmaskinen. Med den får du ut maximal mjölkavkastning från din besättning och samtidigt frigör du tid för dig och din personal som gör att du kan fokusera på andra arbetsuppgifter. Dessutom säkerställer de olika komponenterna i VMS snabb mjölkning och besättningens hälsa. MANAGED BY Hydraulisk arm Tack vare den kompakta robotarmen är spenkoppspåsättningen en snabb och enkel process oavsett spen- och juverformer och höjder. Detta håller utslagningsnivån på ett minimum, år efter år. Spenförberedelse Varje spene tvättas med vatten, stimuleras, förmjölkas och torkas före mjölkningen. Den noggranna förbehandlingen innebär optimal spenhygien och stimulering. Smart mjölkning Mjölkavkastning optimeras baserat på gårdsanpassade inställningar för att uppnå maximal urmjölkning och mjölkflöden. Fjärdedelsmjölkning VMS har ICAR-godkänd mjölkmätning per fjärdedel för att säkerställa snabb avtagning. Information om mjölkmängd och mjölkflöde per fjärdedel finns tillgänglig för kontroll och bearbetning mot din besättnings optimala mjölkningshastighet. Spenspray När mjölkningen är genomförd sprayas spenarna med spenspray godkänt för VMS. Det jämna lagret skyddar spenarna och juvret från bakterier och säkerställer att huden förblir mjukt och friskt.

5 En komplett automatisk mjölkningslösning utformad att optimera mjölkavkastningen Avancerad robotarm Snabb, flexibel och pålitlig robotarm som når långt inom mjölkningsboxen vilket gör att DeLaval VMS kan mjölka kor oavsett hur höga eller låga juver de har. 2. Pekskärm Ger enkel kontroll över mjölkningen. Tillhandahåller all information om dina kor och mjölkningen. 3. Fjärdedelsmjölkning Fyra optiska mjölkmätare registrerar mjölkmängd, tid, konduktivitet och blodinnehåll. 4. Skräddarsytt, inbyggt diskningssystem VMS diskning kan programmeras för att tillgodose de speciella förutsättningarna på varje gård. 5. Bästa hygienen Spenrengöringskoppen och spenkopparna sköljs invändigt och utvändigt mellan varje ko vilket minskar risken för överföring av bakterier. 6. Gödselplatta Inbyggt stänkskydd fälls fram för att föra bort gödsel från mjölkningsområdet. Rör sig mjukt mot kon utan mekaniskt tryck. 7. Lätt att hålla ren Foderkrubban i rostfritt stål är ergonomisk och självdränerande, vilket gör den enkel att rengöra. 8. Förmonterade moduler De viktigaste modulerna är förmonterade för en ren, enkel och snabb installation. VMS är den kortaste stationen på marknaden så den passar i alla ladugårdar utan kompromisser. 9. Öppen planlösning Stationens öppna planlösning gör kon lättåtkomlig och ger möjlighet till manuell påsättning av spenkopparna. 10. Automatisk golvrengöring Programmeringsbar automatisk golvrengöring gör att dina kor alltid står på en ren yta. Ångbackflush Tillvalet DeLaval ång-backflush för VMS ger extra skydd mot mastit. Ångenheten, speciellt utformad att fungera i VMS, desinficerar spenrengöringskoppen och de fyra spenkopparna mellan varje mjölkning för att minska eventuell risk för smitta från ena kon till den andra. Eftersom endast vatten används i processen finns det dessutom ingen risk att rengöringsmedel går över i mjölken. Dubbelfilter Flexibilitet är när du kan göra saker när det passar dig. Dubbelfiltersystemet ger dig just detta eftersom VMS automatiskt slår över till ett rent filter när så krävs mellan försköljning och diskning. Detta gör att du kan byta filter när det passar dig och ändå säkerställa att diskningen av systemet görs med ett rent filter. Avskiljning av mjölk Med DeLaval VMS kan du automatiskt skicka råmjölk, mjölk som avviker eller dålig mjölk som innehåller blod eller höga celltal till en av fyra olika behållare. Enheten för avskiljning kan placeras på den plats som är lämpligast ur arbetssynpunkt, t ex i anslutning till kalvutfodring. Automatisk provtagare Den automatiska provtagaren erbjuder avancerade funktioner, som individuella prov per ko eller samlade prover. Provtagaren diskas bekvämt i samband med diskningen av hela VMS-systemet.

6 MDi system för tidig mastitvarning MDi (Mastitis Detection index) ger dig besked när en ko misstänks ha en avvikelse på grund av sjukdom. Systemet räknar värden baserat på konduktivitet per fjärdedel, blod per fjärdedel samt mjölkflöde och konduktivitetstoppar per fjärdedel. Med MDi får du besked om risk för mastit minst 3-4 dagar i förväg, vilket ger dig tid att agera innan en ko har hunnit få problem. Smartare, snabbare mjölkning Stationens smarta mjölkningsfunktionerna säkerställer att VMS är den snabbaste automatiska mjölkningsmaskinen tillgänglig på marknaden idag*. Sekunder per kg mjölk Sekunder per kg mjölk från start av rengöring tills sista spenkopp är avtagen. Allt endast en knapptryckning bort Varje VMS levereras med en kraftfull pekskärm som gör att du kan styra VMS i ladugården och som ger dig direktåtkomst till en stor mängd information. De användarvänliga funktionerna inkluderar stora ikoner och knappar och tydliga menyer som gör det enkelt att använda pekskärmen. Skärmens robusta utformning gör att den tål den tuffa miljön i ladugården. Program som du kommer åt via pekskärmen inkluderar: Kokö Denna visar mjölkningsstatus på dina kor i en enkel översikt där färger tydliggör status från kor som gått över tiden till nyligen mjölkade. Hitta min ko Detta verktyg gör att du kan lokalisera var en specifik ko befinner sig i ladugården och hur länge hon varit där. Du kan också kontrollera individuell kodata som mjölkproduktion per dag, blodcellstal och antal mjölkningar. Finjusteringar av inställningar När du ser data för en speciell ko kanske du vill ändra mjölkningsparametrarna. Pekskärmen gör att du kan lägga in de nya direkt och se resultatet medan kon mjölkas. 0 DeLaval VMS Lely Merlin SAC Futureline *2012 resultat som det publicerats av Kunskapscentret för agrikultur, boskap. Danmark Pekskärm En användarvänlig pekskärm låter dig sköta VMS när du är vid stationen. Smarta funktioner som Hitta min ko gör t ex att du kan hitta specifika kor i ladugården och se data om dem.

7 PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT Skärmvyn Ger en utförlig översikt av: mjölkproduktion mjölkkö (status) Juverhälsa (CowMon) inklusive dagliga rapporter om kor med höga celltal (med data från DeLaval OCC) reproduktionsåtgärder systemlarm inkluderar även en del som du kan anpassa till dina specifika önskemål Veterinärmodul här förbereder du planerade veterinärbesök inklusive tidsbokningar lista med utförlig information om djuren för referens vid veterinärkontrollen snabb inläsning av resultatet efter veterinärkontrollen. Aktivitetsmätningssystem Korrekt identifiering av brunstiga djur Övervakning av hälsoavvikelser Övervakning av diskningsresultat vattentemperatur disktid doseringsvolymer, osv. Smartare lantbruk med DelPro Farm Manager DelPro Farm Manager är systemet som tar in den senaste teknologin in i mjölkproduktionen i ett logiskt och lättanvänt format. Det intelligenta systemet gör att de olika delarna i gårdsmiljön talar med varandra och på så sätt förbättrar verksamheten. MANAGED BY I praktiken betyder detta att mjölkning, utfodring och ladugårdsprocesser kan kopplas ihop i ett automatiserat system där förändringar i avkastningen eller mjölkkvaliteten automatiskt genererar åtgärder längre ner i kedjan som t ex i fodret som ges till en specifik ko. Håll ett öga på din besättning DelPro hjälper dig att få en komplett bild av hälsan i din besättning genom att samla utförlig information om varje individ som sedan snabbt kan hämtas via programmet och användas för att generera rapporter. Rätt kotrafik Systemet registrerar mjölkproduktionen för varje ko och antalet besök till VMS. Det räknar sedan ut den optimala tiden för kons nästa besök baserat på tiden sedan Övervakning av mjölktanken mottagen mjölkmängd mjölktemperatur tömning och fyllningstider senaste besöket, kons ålder och var hon befinner sig i laktationscykeln. Den räknar också ut förväntad mjölkmängd. Mjölkkvalitetsövervakning i realtid DelPro registrerar mjölkkvaliteten för varje ko och skickar larm om gränsvärden överskrids. Samtidigt skickas besked till VMS så att den dåliga mjölken automatiskt avskiljs. Anpassad utfodring, bättre kontroll över kostnader Mjölkdata från mjölkmätare kan i kombination med information om fett och protein från individuella mjölkprover analyseras i DelPro och användas för att anpassa fodergivorna i kraftfoderstationerna individuellt för varje djur.

8 DeLaval online celltalsräknare OCC DeLaval online celltalsräknare OCC finns endast för VMS. Det är den första celltalsräknaren för ett automatiskt mjölkningsystem. Sluta gissa och börja mäta Med OCC får du tillgång till kunskap och kontroll. Du kan enkelt identifiera akuta mastitfall och även övervaka subkliniska fall. Att känna till celltalet för varje ko vid varje mjölkning ger dig full kontroll på juverhälsan. 1 Helt automatiskt OCC analyserar celltalet för varje ko vid varje mjölkning. Celltalsräkning tar mindre än en minut och resultatet rapporteras in i DelPro. Du behöver inte gissa eller tolka någon celltalsnivå. Du får resultat i form av en exakt siffra på celler/ml mjölk Tidig identifiering av subklinisk mastit Behandla mastiter i ett tidigare skede Snabbare tillfrisknande och mindre produktionsbortfall Effektivare kontroll över smittspridning Mindre risk för bortfall av bonusutbetalningar Effektiv uppföljning av juverhälsa Tidig identifiering av infekterade kor som därmed kan behandlas i tid Omedelbar uppföljning av behandlade kor Klarsignal vid lyckad behandling Klarsignal när mjölken kan skickas till tanken 1 1 Hur fungerar det? Ett mjölkprov från DeLaval VMS (1) och en färgad reagensvätska (2) dras in i provstickan (3). Blandningen trycks sedan genom mätinstrumentet (4) där cellerna räknas optiskt. Celltalsvärden skickas sedan till driftsledningssystemet DelPro (5).

9 Få ett försprång på hälsa och lönsamhet Herd Navigator från DeLaval är ett avancerat analyssystem som identifierar mjölkkor i behov av kontroll och som ger dig tydlig information om vad du ska göra. De tidiga och exakta larmen gör att du kan agera snabbt och på så sätt förbättra produktionseffektiviteten, lönsamheten, djurvälfärden och livsmedelssäkerheten. Identifierar brunst genom att mäta progesteron Tidig identifikation av: tyst brunst, brunst, dräktighet, kastning och cystor. Herd Navigator ljuger aldrig om progesteronnivåerna om du har tysta brunster kan du ändå inseminera korna. Herr och fru Bert och Monique Middag, mjölkproducenter i Wapse, Holland. Ett stort steg framåt i hur jag tar hand om besättningen som snabbt och enkelt hjälper mig att hitta de kor som behöver extra omsorg. Feike Tamsma, mjölkproducent i Janum, norra Holland. Identifierar mastit genom att mäta LDH, lactate dehydrogenase Tidig identifikation av akut mastit. DeLaval 2011 Identifierar ketos genom att mäta BHB, beta-hydroxybutyrate Tidig identifikation av: subklinisk ketos, ketos och andra foderrelaterade problem. Intelligent provtagningsstation Analysenhet Tydliga arbetsupgifter för effektiv driftsledning Reproduktion Herd Navigator når brunstidentifieringsnivåer på över 95% och förbättrar dräktighetsvärdena 50% lyckade dräktigheter vid första inseminering, varannan ko blir dräktig efter bara en insemination. Herd Navigator förändrar arbetsbördan istället för att det tar en timme att brunstkontrollera 300 kor tar det med Herd Navigator bara 10 minuter. Mastitidentifiering Herd Navigator hittar mastit upp till tre dagar innan några fysiska tecken märks på kon. Den hittar 80 % av Herd Navigator från DeLaval mäter också urea för att hjälpa till att få rätt balans i foderstaterna. Herd Navigator från DeLaval ger dig de råd du behöver, i realtid, så att du proaktivt kan ta hand om kor i riskzon innan de får mastit eller ketos. Den information du får ger dig bättre kontroll, förbättrar reproduktionen, utfodringen och arbetet med besättningens hälsa. korna som har tidigt stadium av mastit så att du kan vidta åtgärder proaktivt. Ketosidentifiering Herd Navigator hittar 50% fler fall av klinisk och subklinisk ketos än vad som normalt upptäcks. Detta gör att behandling kan sättas in i tid för att hindra förlorad mjölkproduktion. Det kan handla om så mycket som 600 kg mjölk per ko per laktation. Du kan finjustera dina rutiner för att snabbt förbättra din lönsamhet. Inel d Or for milking equipment at La France Agricole, 2010 Golden Hoof at Brussel s Agribex, 2009 Gold Trophy at Paris SIA, 2009 Agrarfuchs Innovation in Agriculture award at Agraria Austria, 2010 New Product Europe award at Agromek Denmark, 2008

10 Håll mjölken välkyld Automatisk mjölkning innebär ett någorlunda jämt flöde av små kvantiteter mjölk detta har skapat nya utmaningar för mjölkkylningen. För att klara detta har vi utvecklat en serie lösningar för kyla specifikt för VMS som gör att mjölkproducenten kan använda det mesta av sin befintliga utrustning: Mjölktanksserien DX Eftersom behoven varierar har vi utvecklat en komplett serie kyltankar som svarar mot dina behov. DX tankarna finns i ett antal former och storlekar allt från liter. Produkt Storlekar DeLaval kyltank DXO DeLaval kyltank DXCE DeLaval kyltank DXCEM DeLaval vertikal kyltank DXVV 200 L (passar för avskiljning av mjölk som t ex ska användas till kalvar) L till L L till L L, L eller L DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC VMS kommunicerar levererad mjölkvolym till kyltanke realtid. Tanken anpassar kylningen till levererad volym. Det är energisparande och ger lägre energikostnad per kilo mjölk. DeLaval buffertkontrollerad kylning BCC I detta sytem samlas mjölken in och kyls i en mindre tank innan den går in i den större tanken. Det ger möjlighet till mjölkning dygnet runt eftersom du kan fortsätta mjölka medan tanken töms och diskas. DeLaval bufferttank BVV Mjölken styrs automatiskt från VMS till BVV tanken när lagringstanken töms och diskas. När den är tillgänglig igen levererar BVV sin mjölk till tanken och VMS initierar diskning av BVV. Mjölken kan därmed hämtas när som helst utan att påverka mjölkningen.

11 System för brunstidentifiering Aktivitetsmätning identifierar upp till 95% av brunsterna Att veta när du ska inseminera dina kor förbättrar dräktighetssiffrorna, minskar reproduktionskostnadern och förbättrar mjölkproduktion och lönsamhet. Bibehåll mjölkkvalitet på varje nivå Regelbunden desinficering av allt som kommer I kontakt med mjölk är nödvändig för att bibehålla mjölkkvaliteten. På DeLaval har vi utvecklat en serie extremt effektiva spendopp och diskmedel speciellt för användning med VMS. Tri-Fender - VMS godkänt spendopp som är snällt mot djur och utrustning Tri-Fender är ett jodbaserat spendopp som har utvecklats speciellt för användning med VMS. Lösningen är perfekt att sprayas. Den innehåller patenterade och välbeprövade teknologier som I-tech (Fri jodteknologi), som ger optimal desinficering av spenarna, och ACT (Advanced Conditioning Technology) som är återfuktande och mjukgörande för spenhuden. VMS godkända diskmedel gör skillnad Vi erbjuder en serie syrabaserade och alkaliska diskmedel för mjukt, medium och/eller hårt vatten. De ger ett perfekt disknings- och desinficeringsresultat för all mjölkningsutrustning. DeLaval aktivitetsmätare på halsband samlar in och skickar aktivitetsinformation från varje ko, varje timme, 24 timmar om dygnet till DelPro driftsledningssystem via trådlös kommunikation. Informationen analyseras för att indentifiera kor i brunst för att du ska kunna förbättra effektiviteten i din besättnings reproduktionscykel. Dra fördel av DeLavals expertis för att nå dina mål. Dra fördel av vår kompetens i alla aspekter av automatisk mjölkning så att din VMS fortsätter att leverera toppresultat och och lönsamhet för din gård.

12 Den ideala ladugårdsmiljön för optimala resultat VMS en lösning för styrning av hela verksamheten Att ge dina kor en bra ladugårdsmiljö är nödvändigt för bästa kokomfort, hälsa och produktivitet och för att skydda kvaliteten på mjölken.

13 Optimat Optimera utfodringen Herd Navigator Utfodring Kraftfoderstationer Gödselhantering När du automatiserar utfodringen kan du skräddarsy utfodringsprogram som passer individerna, samtidigt sparer du tid och minskar spill och arbetskostnader. Optimatsystemet kan integreras fullt ut med DelPro för att säkerställa att din besättning får en perfekt anpassad utfodring för maximal mjölkproduktion. Herd Navigator är det ultimata systemet för hälsoövervakning av din besättning. Det identifierar 80% av de kor som har ett tidigt stadium av mastit och 50% fler fall av klinisk eller subklinisk ketos än vad som normalt identifieras. Det hittar över 95% av brunsterna och informerar dig om när det är dags att inseminera (50% dräktighet vid första insemineringen) DeLaval kraftfoderstationer kan du skräddarsy mineral- och kraftfodergivor efter kornas individuella behov. Stationernas utformning ger korna möjlighet att äta på ett naturligt och ergonomiskt sätt. Alla kraftfoderstationer kan kopplas till DelProsystemet för att säkerställa optimerad utfodring. Att hålla din ladugård ren och fri från gödsel är en avgörande del av effektiv driftsledning. Det minskar klövproblemen, en av de främsta anledningarna till förlamning hos kor och något som genererar höga veterinärkostnader. Rena djur snabbar också upp mjölkningsprocessen eftersom juvren då är lätta att få rena innan mjölkningen. Inredning Kotrafik Ventilation & belysning Kokomfort En bra ladugårdsmiljö är av högsta vikt för en bra kokomfort, hälsa och produktivitet och för att skydda din mjölkkvalitet. När din besättning har tillgång till mjölkningsmaskinen dygnet runt är en fungerande kotrafik av högsta vikt för mjölkavkastningen. Våra experter på gårdsplanering kan hjälpa dig att utforma ladugården för att säkerställa ett fungerande system. Med ett komplett sortiment av grindar och en integrerad programvara för att styra dem kan du vara säker på att kotrafiken flyter smidigt och effektivt dygnet runt. Bra ventilation är nödvändig för att få frisk luft att cirkulera i byggnaden såväl i kalvstallarna som hos mjölkkorna. Dina djur behöver frisk ren luft för att producera sin fulla potential. Dåligt ventilerade byggnader blir fuktiga, dammiga och får höga halter av gödselgaser vilket inte är bra för djurhälsan och därmed inte för din lönsamhet. Bra belysning är också en faktor som ger ökad produktion. DeLaval levererar ett brett sortiment av välbeprövade lösningar, utrustning, förbrukningsvaror och tillbehör för att hjälpa dig att ha kontroll på att du har friska djur som levererar kvalitetsmjölk. Låt dina kor må bra i en hygienisk och ergonomiskt anpassad miljö.

14 DeLaval Optimat II ett komplett utfodringssystem som använder automation för effektivt foderutnyttjande Utfodring är den största kostnaden inom mjölkproduktion. Att optimera utfodringsprocessen är därför en del av driftsledningen som verkligen kan löna sig både vad gäller produktivitet och hälsa samt din lönsamhet på sista raden. DeLaval kan tillhandahålla olika nivåer av automatisk utfodring. DeLaval Optimat II master är ett fullt ut automatiserat system där recept, grupper och scheman programmeras in och systemet lastar, mixar och distribuerar till varje grupp. A 2 DeLaval distributionsvagn OTS100 kan användas för både Optimat standard och master uppsättningen DeLaval Optimat II standard är en halvautomatisk lösning. Fodret lastas manuellt i den stationära mixern och därefter hanterar systemet mixning, urlastning och distribution via en rälshängd distributionsvagn. 3 B A DeLaval Optimat II master 1. DeLaval distributionvagnar: 1.a. DeLaval distributionsvagn OTS100 och 1.b. DeLaval distributionsvagn RA DeLaval rivarficka Ensilage och grovfoder kan förberedas och lagras på ett DeLaval buffertbord innan det lastas i en stationär mixer. Rivarfickan har en kapacitet på 9 m³ till 20 m³ foder beroende på dess längd och kan riva hela balar innan det lastas i mixern. 3. DeLaval Optimat transportör Transportören är en viktig del i Optimat master systemet vid tömning av mixerna och lastning av distributionsvagnen. Den har utvecklats för att vara snabb och hållbar. B DeLaval Optimat II standard Grovfoder lastas manuellt i den stationära mixern och därefter hanterar systemet mixning, urlastning och distribution automatiskt. 1. Stationär mixer Detta kan antingen vara DeLaval vertikal stationär mixer VSM eller DeLaval horisontell stationär mixer HSM. De ger båda bra skärning och mixning och är utformade för stordrift och lång driftstid. 2. DeLaval Optimat transportör Transportören flyttar foder snabbt och effektivt fodret från mixern till distributionsvagnen. Den är robust och byggd för att hantera flödet. Sidoväggar hjälper till att processen sker med minsta möjliga spill. 3. Distributionsvagnar Optimat standard använder antingen DeLaval distributionsvagn RA135 eller DeLaval distributionsvagn OTS100. De kan hantera alla typer av skuret och mixat grovfoder, från majs och gräs till fullfoderblandningar.

15 DeLaval VMS automatisk mjölkning en komplett lösning En välfungerade ladugård med effektiv kotrafik är förutsättningen för lönsam mjölkproduktion. Korna måste bli mjölkade regelbudet när som helst på dygnet och även ha tillgång till foder och viloområden. Genom att använda DelPro, vårt intelligenta driftsledningssystem kombinerat med en serie smarta grindar kan vi stödja alla typer av kotrafik. Fri kotrafik Feed First TM Fri kotrafik Vid fri kotrafik krävs inga grindar och korna har fri tillgång till alla områden i stallet. Fri kotrafik innebär låg investeringskostnad men kräver att du är villig att hämta kor till mjölkning minst två gånger per dag samt att du har en anpassad utfodringsstrategi och ett mycket smakligt foder i foderkrubban i roboten. Utnyttjandegraden/kapaciteten blir något lägre än med styrd trafik. Det finns risk för oregelbundna mjölkningsintervaller vilket kan påverka produktionen negativt. Feed First I första hand för gräsensilagblandfoder i kombination med kraftfoderstationer. Kräver installation av grindar och ställer krav på utfodringen för att kotrafiken ska flyta bra. Det bästa valet om du vill ha regelbundna mjölkningsintervaller, vill få ut så mycket som möjligt av robotens kapacitet, inte vill hämta kor varje dag. Gödselhantering ett komplett sortiment Effektiv gödselhantering ger bättre mjölkhygien och djurvälfärd. Den förbättrar också ladugårdens innemiljö genom att minska ammoniak- och metangasnivåerna. DeLaval erbjuder en serie av olika utgödslingslösningar där du väljer den automationsnivå du behöver. Robotskrapa RS420S kontroll och effektiv rengöring Milk First TM Milk First I första hand för fullfoder dvs där inga kraftfoderstationer tillämpas. Använder DeLaval SSG i kombination med envägsgrindar. Korna har fri tillgång till foderbordet men måste passera en smart avskiljningsgrind som leder kor med mjölkningstillstånd till VMS. Här finns ingen risk att kor som ätit sig mätta på fullfoder inte självmant kommer till mjölkning. MilkFirst är anpassad till kons starkast drivkraft, fodret. Robotskrapan RS420S för spalt är flexibel, tyst, kovänlig och full med funktioner som hjälper dig att förbättra hygienen i din ladugård. I alla gångar, i varje hörn skrapar den rent även i de mest udda ladugårdslösningarna.

16 VMS Ladugårdsmiljö och utrustning Kokomfort är inte en serie produkter det är konceptet att säkerställa att korna har det bekvämt dygnet runt, året runt. Och varför är det viktigt? Jo därför att kor som har det bekvämt producerar mer högkvalitetsmjölk och detta driver lönsamheten i ditt automatiska mjölkningsystem. Kor som har det bekvämt är lugna. De äter och dricker normalt. De lägger sig ner och reser sig upp snabbt och enkelt på mjuka rena liggsängar. Detta betyder i sin tur att de lider av färre hälsoproblem och skador vilket underlättar mjölkproduktionen och minskar veterinärkostnaderna. För att ge dina kor de mest optimala förutsättningarna har DeLaval utvecklat ett komplett kokomfortkoncept som består av fyra olika byggstenar. Dessa byggstenar är beroende av varandra och det betyder att ingen byggsten ensam kan ge en optimal miljö. Tillsammans kan de dock främja kornas naturliga beteende och ge dig en ko som mår bra och som även producerar mer i ditt automatiska mjölkningssystem. De fyra byggstenarna är: - Det perfekta liggbåskonceptet: Liggbås och madrasser - Utfodring och vatten: vattenkoppar och vattentråg - Ett mjukt rent golv: gummimattor och automatiska gödselskrapor - En sval och lugn ladugård: ventilation och belysning

17 Ta kontroll över dina mjölkningskostnader InService VMS & InService VMS All-inclusive DeLaval InService VMS Optimera produktion och kokomfort Din servicetekniker utbildad och certifierad av DeLaval kommer att arbeta med en checklista över servicepunkter, inspektera alla komponenter i ditt mjölkningsystem och justera eller ersätta delar vid planerade intervaller. Service som är skräddarsydd för dina behov InService Varje gård är speciell ingen känner din gård som du gör. Därför är InService flexibel: den kan anpassas till behoven på din gård och det sätt som du driver den. Fasta kostnader i 3 år - InService VMS All-inclusive Kontroll över kostnaderna är nyckeln till optimering av gårdens lönsamhet. Därför finns nu InService All-inclusive. Detta kompletta paket innehåller allt du behöver för drift av din VMS från planerad och akut service, till en fast kostnad. Besök för förebyggande service Filter Besök vid akut service Lösningar för spendopp och spenspray Spengummi Diskmedel, både alkaliska och syrabaserade VMS årlig maskintest Originaldelar Olja till vauumpump Flexibla mjölkslangar Långa mjölkslangar DeLaval stallövervaknings kamera FMC60 En trådlös kamera som du enkelt installerar på några minuter. Oavsett om det är din VMS eller en kalvningsbox du vill övervaka på distans är FMC60 den perfekta lösningen. Kameran, som har en räckvidd på 1000 meter, levereras med en handenhet med skärm och batterier. En extra onlinefunktion gör det möjligt att koppla upp dig mot kameran var du än är i världen. Tillvalet nattlampa NVL120 ger ett osynligt infrarött ljus över ett område på 120 m 2. Smart Phone App En app till smartphone gör att mjölkproducenten kan övervaka gården när han/hon är iväg från gården eller upptagen med andra uppgifter. Appen skickar meddelanden enligt en förinställd lista över önskad information. RFC Med fjärruppkoppling RFC som nu är en standardkomponent i VMS kan mjölkproducenter koppla upp mjölkningsenheten mot internet på ett mycket säkert sätt. Detta tillåter fjärruppkoppling mot VMS-systemet och kan användas såväl av ägaren, serviceteknikern, veterinären, foderrådgivare. Ägaren styr behörigheterna.

18 Stephanie and Torsten Eckart with Frieda and Neele (f.l.t.r) Familjen Eckart: Dipperz, Germany 2 VMS och 140 kor Mer än 2 ton mjölk varje dag. DeLaval VMS en automatiserad mjölkningslösning för alla gårdsstorlekar Ovasett var i världen du befinner dig kan du hitta ett engagerat team av VMS specialister som gärna hjälper dig att få ut så mycket som möjligt ur ditt automatiska mjölkningssystem. I ett av de finaste områdena kring Hochrhön (Hessenregionen) i Tyskland, Germany, lever Familjen Eckart på sin gård omgiven av gröna hagar. Detta är ett område med mycket kor och hit kommer också mycket folk på semester. Mjölkproducenten Torsten, hans fru Stephanie, deras tre barn och pappa Hermann Eckart, äger 140 mjölkkor och två VMSenheter i en fin kovänlig ladugård. De tre barnen Neele (7), Frieda (4) och Jule (2) intresserar sig redan för dessa högteknologiska maskiner och det är tydligt att de älskar sina kor. Hermann Eckart och hans son Torsten blev övertygade att automatisk mjölkning vara rätt väg att gå och de besökte flera gårdar i området för att ta reda på mer. De byggde en fin ny ladugård och i november 2009 startade de upp med 140 kor och 2 VMS. Deras dagliga mjölkproduktion är ca kg per VMS. Vi behöver inte fråga om de är nöjda och om de tycker att de har gjort rätt val. I den gamla ladugården tog det 5 timmar per dag att mjölka korna, de var redo att minska ner på den tidsbördan. Varför valde ni att ha 2 DeLaval VMS system? VMS har ett exakt sätt att arbete som påminner mig om hur jag jobbar. Den påminner mig om armen på en mänsklig mjölkare. Det gillade jag därför att den kan ersätta mjölkaren. Även

19 spenrengöringskoppen tyckte vi var en fördel för oss därför att den rengör spenarna mjukt och försiktigt och dessutom stimuleras de. Torsten Eckart, Dipperz Vilka positiva förändringar märkte du när du började använda VMS? Vi har kommit närmare korna eftersom vi har mer tid att gå runt bland dem. Korna har blivit mer uthålliga under laktationen så vi levererar mer mjölk per ko än förr. Vi är mer flexibla - om jag behöver arbeta ute på fälten så klarar min fru Stephanie och min mor Veronika att ta hand om arbetet i ladugården. Dessutom har vi mer fritid med familjen och vi åkte till och med på semster utan att vi behövde oroa oss för att korna inte blev mjölkade i tid. Hur gör du för att hålla koll på juverhälsan? För att hålla koll på juverhälsan tittar jag varje dag i driftsledningsprogrammet DelPro. MDi ( Mastitis Detection Index) och konduktivitet är de parametrar som ger mig information om avvikelser. På senare tid har jag börjat använda homeopatiska medecinder när konduktiviteten ökar och jag har fått goda resultat med det. Vi har ett celltal som ligger kring och vi levererar mjölk av S-Klass kvalitet till mejeriet. Information om gården Markyta: 94 ha Antal anställda: 2,5 Antal mjölkande kor: 140 Mjölk/ko/år: kg Fett: 3,85 % Protein: 3,35 % Mjölk/ VMS/Dag (high yielders), VMS Nr. 2: kg, Snitt kg. Snitt. antalkor per VMS: 64 Snitt antal Mjölk/Mjölkning: 12,5 kg Snitt. mjölk/ko/dag: 31,25 kg Kotraffiksystem: Fri kotrafik Max kraftfoder i VMS/ko/dag: 5 kg. På det 40 m långa foderbordet finns foder ständigt tillgängligt för alla kor. Familjen Krebbers: Weeze Tyskland 8 VMS och 550 kor Mer än 2 ton mjölk varje dag och endast 3,5 anställda tar hand om alla kor. Nära den holländska gränsen i Landkreis Kleve hittar du familjen Krebbers' gård Polzenhof. Johannes Krebbers driver gårdens och utfodrar korna två gånger om dagen medan hans son Clemens, är ladugårdsförman och ansvarar för att korna mår bra. Eftersom jordbruk är gårdens andra stora verksamhet finns bara 50 ha av de 210 ha tillgängligt för bete. Hälften av majsensilaget som behövs för korna köper de av granngårdar. Krebbers använder sin goda jord till att odla potatis, sockerbetor och gräs. Gården har legat här i årtionden men de senaste få åren har den växt dramatiskt - från 210 till 550 kor. I September 2009 började byggmaterialet anlända till den nya ladugården till gården och i maj 2010 släpptes korna in. Tidigare arbetade 7 mjölkare i två skift för att mjölka korna tre gånger per dag. Nu med 8 VMS enheter, och en välorganiserad ladugårdsmiljö har antalet halverats och glöm inte kvaliteten på arbetsmiljön för de anställda, säger Krebbers. Gården är certifierad och Clemens Krebbers arbetar passionerat med korna, den automatiska mjölkningen och rutiner runt omkring den. Sinläggning och inseminering har förbättrats märkbart jämfört med tidigare vilket har effektiviserat arbetet. I ett system med automatisk mjökning är effektiviteten extra viktig eftersom de dagliga rutinerna inte längre hör ihop med tiden för mjölkning. Redan nio månader efter bytet arbetar systemet så bra att Johannes och Clemens Krebbers, tillsammans med sina anställda, regelbundent mjölkare mer än ett snitt på 2000 kg per VMS per dag. Allt arbete görs av 3,5 fulltidsanställda. Tala om effektivitet! Det är bra för korna också - Den nya ladugården är luftig och med bra ljusinsläpp. Varför valde du DeLaval VMS? Vi var helt inne på Feed First systemet redan från början därför att vi ville minska arbetstiden och kostnaderna och vi ville inte jaga kor hela tiden. Dessutom kan vi använda smartgrindarna för att skilja ut kor i separatonsavdelning för att göra klövverkning, insemineringar och sinlägga mycket enkelt och effektivt. Ingen stress varken för korna eller bonden. Vi mjölkar de nykalvade i det gamla fiskbensstallet så vanligtvis behöver vi inte röra juvren i VMS men jag kan se en stor fördel med VMS tack vare att det går. Som ung gårdsförman tycker jag att det är intressant med innovationer inom mjölkningsteknologin. Med VMS har jag möjlighet att hela tiden uppgradera systemet till det senaste. Vilka positiva förändringar har du märkt sedan du började använda VMS? Juverhälsan är bättre sedan vi bytte till VMS. Celltalet gick från precis när vi startade till som vi har nu. Det tror jag beror på att korna inte behöver stressa som när de jagas till mjölkningsstallet tre gånger per dag, korna stressas inte alls i ett automatiskt mjölkningssystem. Regelbundna mjölkningsintervaller som vi uppnår tack vare Feed First tror jag också bidrar positivt till juverhälsan. Hur viktigt är styrning av utfodringen med VMS? Utfodringen är alltid mycket viktig. Jag föredrar att ge så lite kraftfoder som möjligt i VMS och i kraftfoderstationerna i ladugården för att begränsa skillnader i ph värdet i våmmen på korna. FeedFirst gör det möjligt att ha den utfodringsstrategin och ändå få tillräckligt många mjölkningar per ko och dag. Vad är viktigast för att klara att mjölka mer än kg mjölk per VMS varje dag? En besättning med många kor som är tidigt i laktationen är att föredra, eftersom de producerar mycket mjölk på ett effektivt sätt. För att nå det försöker vi inseminera korna så tidigt som möjligt för att undvika att ha många som mjölkar dåligt. Vi arbetar med avel för att få kor med bra mjölkflöde, spenpositioner och avkastning vilket ökar kapaciteten i hela systemet. Information om gården Markyta: 210 ha Antal anställda: 5,5 Antal mjölkade kor: 550 Mjölk/ko/år: kg Fett: 3,92 % Protein: 3,37 % Antal VMS: 8 Snitt. Mjölk / Mjölkning: 8-12,5 kg Snitt avkastning /ko/dag: 32 kg Kotraffiksystem: Feed First Snitt Tid /ko / mjölkning: 6:00-6:30 Min Max kraftfoder per ko/dag: 4,5 kg.

20 DeLaval Sales AB P.O. Box 21 Hans Stahles väg Tumba Tel: Fax: Hamra gård vi är också mjölkproducenter Vi gör hållbar livsmedelsproduktion möjlig Om DeLaval DeLaval är en ledande leverantör av lösningar som förbättrar resultatet på gårdar med professionell livsmedelsproduktion. Vi stöttar våra kunder i att minska sin miljöpåverkan och samtidigt förbättra livsmedelsproduktionen, lönsamheten och djurens och människornas välmående. Vi erbjuder produkter, system och tjänster för alla steg inom mjölkproduktion. Våra lösningar används av miljoner mjölkproducenter världen över varje dag. DeLaval grundades för över 125 år sedan i Sverige, när visionären Gustaf De Laval patenterade mjölkseparatorn. Idag har DeLaval anställda och är verksamma i mer än 100 länder. DeLaval, tillsammans med Tetra Pak och Sidel, är en del av Tetra Laval Gruppen. DeLaval är ett varumärke inom DeLaval Gruppen. Tillverkaren förbehåller rätten att göra designförändringar (S3)1302

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift spara tid och skär ner på din största utgift Se utfodringen som en möjlighet DeLaval Optimat är ett utfodringssystem som kommer att minska din arbetsbörda med timmar varje dag. Det kommer också ge dig

Läs mer

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning Spara över en timme varje dag Hur många timmar om dagen lägger du på utfodring? Vad skulle det vara

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd MANAGED BY Herd Navigator

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

LELY MJÖLKAUTOMATISERING

LELY MJÖLKAUTOMATISERING www.lely.com innovators in agriculture LELY MJÖLKAUTOMATISERING Skapa framtiden för din mjölkgård Breddar horisonterna tillsammans Som uppfinnarna av mjölkningsroboten, har vi nu installerat mer än 10.000

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST Proaktiv driftsledning Herd Navigator ger dig information om hur du kan förbättra besättningens resultat och produktivitet, så att du kan bibehålla din konkurrenskraft

Läs mer

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige 1 Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval, D&U konferensen 2015 Vad är Precision Livestock Farming (PLF)? Precision Livestock Farming: the use of advanced

Läs mer

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats www.delaval.se DeLaval Sales AB P.O. Box 21 Hans Stahles väg 5 147 21 Tumba Tel: 08 550 294 00 Fax: 08 550 339 15 Sverige.info@delaval.com www.delaval.se DeLaval

Läs mer

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING OPTIMAT OPTIMAL UTFODRING alltid färskt foder och mer mjölk Ta nästa steg inom automation på gården med automatisering av utfodringen Spara 540 t 22,5 dagar 24/7 När mjölkningsprocessen fungerar bra på

Läs mer

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu!

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu! DeLaval September månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 4Hooves Rabatt 15% 4Hooves miljöanpassad klövbadslösning Effektiv klövbadslösning.

Läs mer

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 10% Utbytesborste till kornas favorit den frihängande ryktborsten Byt ut de

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

Automatiska mjölkningssystem

Automatiska mjölkningssystem nr 124 Automatiska mjölkningssystem så påverkas arbetstid och arbetsmiljö Alf Gustavsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2009/10 Automatiska mjölkningssystem

Läs mer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer DeLaval September månadserbjudanden! NU 184:- Art nr 8710101 NU 751:- Art nr 8780301 Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalvbarer Erbjudande på

Läs mer

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Anders Herlin Biosystem och teknologi, SLU Alnarp Agenda Introduktion Precisionsdjurhållning De nya verktygen sensorerna som fångar upp Exempel

Läs mer

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES har utvecklats specifikt för att möta kraven från dagens mjölk produktion Ecolab har detaljstuderat och vägt in kombinationen

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

Lantbrukskatalogen 2014

Lantbrukskatalogen 2014 Lantbrukskatalogen 2014 e v e l e g n Lä! a n r o k Optimera produktionen i perioder av uppgång stå starkare i perioder av nedgång! Jag vill börja med att önska er alla en riktigt god start på 2014. Därnäst

Läs mer

Mjölkning i uppbundna stallar

Mjölkning i uppbundna stallar Mjölkning i uppbundna stallar Små förändringar stora förbättringar Mjölkavkastningen har stadigt ökat under många år. Det innebär att din mjölkningsanläggning måste kunna hantera mycket mer mjölk nu än

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Det här är vi. Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN

Det här är vi. Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN Det här är vi OPTIMAL HÄLSA KOMFORT AVKASTNING Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN 076-1015185 www.urbanfeeders.se

Läs mer

månadserbjudanden! 15% rabatt

månadserbjudanden! 15% rabatt DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Spendopp Till extra bra pris Trygga juverhälsan med ett riktigt bra jodbaserat

Läs mer

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar Tjäna på kokomfort DeLaval klövvå För professionell och sä Att kor blir halta kan ha olika orsaker från en obalanserad foderstat,

Läs mer

DeLaval November 3.978, ,- månadserbjudanden! Frihängade ryktborste SCB. Vintervatten. Vintervatten 5.237, ,- Paketpris.

DeLaval November 3.978, ,- månadserbjudanden! Frihängade ryktborste SCB. Vintervatten. Vintervatten 5.237, ,- Paketpris. DeLaval November månadserbjudanden! Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator på köpet. Beställ på paketnr. 97291681 Du finner produkterna hos din Återförsäljande

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Climate for Growth Klimat för tillväxt DeLaval erbjuder dig en komplett ventilationslösning. Allt från utformningen av systemet, montage och uppstart

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

DeLaval December 15% 20% månadserbjudanden! Kalverbjudande. Mjölkarhandskar. Erbjudande - 15% rabatt på kalvhink och kalvtäcke

DeLaval December 15% 20% månadserbjudanden! Kalverbjudande. Mjölkarhandskar. Erbjudande - 15% rabatt på kalvhink och kalvtäcke DeLaval December månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalverbjudande Erbjudande - 15% rabatt på kalvhink och kalvtäcke Kalvtäcket

Läs mer

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4.

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4. DeLaval Oktober månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER

NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER NÖTKÖTT & KALVKÖTT TRYGGA DJUR NÖJDA KUNDER Ditt nöt- och kalvkött kommer från djur som har vuxit upp och tagits om hand med djuromsorg i fokus. Trygga och friska djur ger nämligen kött med bästa möjliga

Läs mer

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med Grovdiskmaskin t a l u n a gr med - EN LÖNSAM OCH PROFESSIONELL UTMANARE Ökar flödet av diskgods i köket GROVDISKMASKIN med plastgranulat rengör diskgodset effektivt och säkerställer god hygien till mycket

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Besättningsservice från Riskdjur till Friskdjur För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Vad är Besättningsservice? Din veterinär Regelbundna besök Systematiskt urval av riskdjur

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

DeLaval Oktober 4.180:- månadserbjudanden! NU! Mjölkfilter. Två timmars klipptid. Värde 483:- Batteriklipper R2 för ko/häst.

DeLaval Oktober 4.180:- månadserbjudanden! NU! Mjölkfilter. Två timmars klipptid. Värde 483:- Batteriklipper R2 för ko/häst. DeLaval Oktober månadserbjudanden! Två timmars klipptid Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik NU! Extra skär med på köpet med klipper R2 och C2 Värde

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot

DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot Vi har använt all vår erfarenhet från förr för att skapa framtidens mjölkningssystem. Ett system som fokuserar all aktivitet på mjölkproduktionens tre nyckelområden:

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar Anna Jarander- LG Husdjurstjänst Inledning I lösdriftsstallar där kalvarna går tillsammans med korna ska det finns tillgång till kalvgömma,

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

(5) Om Växa Sverige

(5) Om Växa Sverige 2016-09-14 1 (5) För mjölkföretag som expanderar, och som har hög andel fasta kostnader, är det viktigt att produktionen fungerar optimalt. Hög mjölkavkastning och ökad effektivitet för bland annat arbete

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Hygien på mjölkgården har i alla tider utgjort en viktig del av arbetet. För en fungerande disk krävs att man regelbundet följer upp diskfunktionen

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Djurhållning inom lantbruket

Djurhållning inom lantbruket Djurhållning inom lantbruket Enkla råd och tips inom arbetsmiljö & livsmedelsäkerhet Framtagen av JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)

Läs mer

GUIDE VERKTYGSSÄKERHET LÅS DITT VERKTYG OM DET BLIR STULET KOM I GÅNG PÅ 5 MINUTER: LADDA NER APPEN GRATIS REGISTRERA FÄRDIG

GUIDE VERKTYGSSÄKERHET LÅS DITT VERKTYG OM DET BLIR STULET KOM I GÅNG PÅ 5 MINUTER: LADDA NER APPEN GRATIS REGISTRERA FÄRDIG GUIDE VERKTYGSSÄKERHET LÅS DITT VERKTYG OM DET BLIR STULET STEG 1 KOM I GÅNG PÅ 5 MINUTER: STEG 2 STEG 3 LADDA NER APPEN GRATIS MILWAUKEE ONE-KEY APP REGISTRERA DIN PROFIL SNABBT OCH LÄTT FÄRDIG DU ÄR

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Mjölkens historia. Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap

Mjölkens historia. Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap Mjölkens historia sida 1 Mjölkens historia Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap Eleverna får med utgångspunkt från mjölkens historia arbeta med jordbrukets omvandling och

Läs mer

Praktiska tips. vid rutinbesöken. För dig som arbetar med Besättningsservice

Praktiska tips. vid rutinbesöken. För dig som arbetar med Besättningsservice Praktiska tips vid rutinbesöken För dig som arbetar med Besättningsservice Praktiska tips vid rutinbesöken Våra besök i Besättningsservice kan se olika ut. För att kunden ska känna sig riktigt nöjd är

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja. Det. Utföres. På fel. sätt

Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja. Det. Utföres. På fel. sätt 1 Arbete med nötkreatur livsfarligt? Definitivt Ja Om Det Utföres På fel sätt 2 1 Lite statistik - Ca 300 arbetsolyckor med djur rapporterade/år Nötkreatur 70 st/år, 60 % män häst 100 st/år, 75% kvinnor

Läs mer

månadserbjudanden! Spendopp

månadserbjudanden! Spendopp DeLaval Maj månadserbjudanden! Spendopp Till extra bra pris Trygga juverhälsan med ett riktigt bra spendopp. Spendopp från DeLaval är desinficerande och mjukgörande. Dokumenterad effekt med färre mastiter

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Herd Navigator och fruktsamhet

Herd Navigator och fruktsamhet Herd Navigator och fruktsamhet 1. Fruktsamhet För en effektiv och lönsam fruktsamhet i en mjölkkobesättning krävs rutin, tidskrävande manuell brunstpassning och noggrann timing vid artificiell inseminering.

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Öka kapaciteten Din lösning varje dag Att få gården att växa från idé till verklighet Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Ditt mål är en större och mer lönsam

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav?

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International, KSLA 2015-11-10 Konsumenter från medelklassen vill ha mer 4,9 Rest of World

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Stabil högeffektiv mjölkning

Stabil högeffektiv mjölkning Stabil högeffektiv mjölkning DeLaval roterande fiskbensstall HBR Din lösning - varje dag Hög kapacitet för hög lönsamhet När din mjölkgård expanderar snabbt behöver du en professionell lösning för mjölkningen.

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval DelPro software 3.0, VMS med besättningsnavigator

Instruktionsbok DeLaval DelPro software 3.0, VMS med besättningsnavigator Bruksanvisning i original Instruktionsbok DeLaval DelPro software 3.0, VMS med besättningsnavigator 2010-03-17-1002 - 85423531.pdf Innehållsförteckning DeLaval DelPro software 3.0... 1 Allmän beskrivning...

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Drivematic Delight För strålande golv. Och strålande ögon.

Drivematic Delight För strålande golv. Och strålande ögon. Drivematic Delight För strålande golv. Och strålande ögon. Drivematic Delight: Intelligent teknik som gör en glad. Personalen uppskattar intuitiv manövrering. Och de glädjer sig åt bättre effektivitet

Läs mer

H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda

H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda SVENSKA H&L Igloo Systemet H&L Igloo Veranda Den moderna kalvuppfödningen året runt utomhus H&L Iglu Systemet Idé och Koncept Sunda kalvar tack vare frisk uteluft Många mjölkkorsuppfödningar konfronteras

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Limousin á la carte Produktionssätt

Limousin á la carte Produktionssätt 1 Limousin á la carte Produktionssätt Anvisningar för produktion och Information för konsumenten 2 Limousin á la carte Krav på produktionssätt som ställs på uppfödare Produktionsgårdar följer i sin verksamhet

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer