Inte så farligt väl..?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte så farligt väl..?"

Transkript

1 Merdeka & ÖsttimorInformation nr Nr 31 - december 2006 faran inte åtgärd bara förorsakat och av försökte gick en oss har i på naturlig många insåg försökt denna av säga mänsklig tidigt år. att variation inplanterade få det upp den aktivitet. den monumentala och till överdrift definitivt debatt Sverige desinformation. riktigt hoppas att andra ska göra något kommunoch ansvariga ska ta ansvar. massemigrera En del blir uppgivna inåtvända. värme Men en del vill fortsätta försöka försvinner Oordningen har med hösten och på vårt i accelererande väder myndighetsnivå. eller fel 2006 bekymmer plats, och svälta kollektivt årstider i till hastighet fel handlat följd Vi blir tid insåg förväntar ju och av om regel, dyker att att i beredskap hotet fel inte vatten oss upp mängd. inte regel- var eller och att på medvetandegörande vardagsmänniskor agera. Agera och Vad agera planetens nu, det långsiktigt agera handlar väl. kraftfullt, och om? och för beslutsfattare mänsklighetens förmå agera både Klimathotet. medvetet att klimatpåfrestningarna Särskilt intressant Ojämlika är Västpapua, den kommer ojämlika effekter Nyheter att slå. aspekten Sedan Aceh av vi från hur i 1 och Östtimor, Indonesien Bönder skördar gemensamt utanför Fortsättning Maliana i maj på Foto: sidan Erik 4 Reiffenstein Inte så farligt väl..?

2 Merdeka & ÖsttimorInformation nr Inte Redaktören Det Östtimorkommitténs så farligt väl..? 1 Merdeka Ansvarig ÖsttimorInformation Redaktör: utgivare: & President har ordet Guvernörsval papuanska folkets flaggdag 3 Pilot Kronologi Ford över i Östtimors CAVR-rapporten medlemsmöte kris Tel Östtimorkommittén Layout: Redaktionsadress: Gabriel Råsundavägen Jonsson Kallelse Två HANURA år frikänd sedan till - militärens Östtimorkommitténs för presidentvalet i Aceh mordet politiska på Munir i Indonesien parti årsmöte Adresser: SOLNA , tr Föreningen Östtimorkommittén c/o Råsundavägen Jonsson 419 ett 12 Fritt 24, Papua 169 Plusgiro 67 SOLNA Tryck: ISSN Daus Tryck Nr: & Media tr Utgåva Annonspriser på begäran AB Prenumeration A :55 Tel c/o Östtimorkommittén Lösnummer 171 Wiboms Pollák 60 SOLNA v 12, 2 tr kronor för 4 nummer epost Plusgiro

3 För självständigheten Östtimors Merdeka & ÖsttimorInformation nr händelserna medlemsmöte Fredrik alltjämt överensstämmer En annan Östtimor Sjöholm präglar kris vanlig under har i december samhället. tyvärr 2006 att uppfattning krisen året. med varit sammanfattar Artikeln framhöll Hans Vid som många det är bröt dystra Östtimorkommitténs svåraste att nationalekonomen andra Kronologi ut avsaknaden bild under bedömares. året viktigaste sedan våren läget över av som utveckling i hög grad beror på att staten är svag. bana av naturtillgångarna affärsman gjort sig en efter privat i att Västpapua. förmögenhet han hade Han lämnat på kallar exploateringen sin Västpapua politiska som läget värdemätare Årets blir i landet. presidentkandidater parlaments- på I hur skrivande regeringen och bemästrat presidentval det besvärliga blir Redaktören stund men är det inte klart Xanana vilka har ordet Gusmão betydelsefull behöver Gerald nummer Indonesiens nuvarande Med Fords lugn anledning även ställer FN-mandatet och fråga bortgång hans ro ej av för mer av upp. roll Östtimor Östtimor än förre som någonting i Innan december för- amerikanske går den valen och förlängning ut 7 annat. behandlar december efterspelet hålls, mars: presidenten av landet detta till en under världens kanske minst kända konfliktområde. Som vi presidenten frågan området indonesiska tidigare ett rapporterat är Västpapuas rika naturtillgångar år av flera hinder mot lösning av konflikten, men att fredsprocessen dyker i svenska tidningar är ovanligt. oförmågan folkmord. USA stopp före artikel (mp). utrikesminister komma invasionen hade, för om att invasionen. Till bli miljöfrågor om efterkrigstidens innehållet Henry tyvärr bara viljan Kissingers I ett i stället Östtimor i grönt detta hade proportionellt blev ljus besök nummer funnits, av för Gerald Lotta i det Jakarta hör kunnat som sett Fords Hedström även största dagen skulle sätta misslyckandet. Återuppbyggnaden av Aceh och guvernörsvalet i Henry Kissinger var också en av dem som banade och Munir 11 december enda frågor i den begränsningar. övärlden som svensk press rapporterat om Wiranto senaste månaderna. För den indonesiske tecken vid makten tyder Susilo att på nyligen Det Och i skapa att Bambang Aceh landets alltjämt att utvärderades arbetstillfällen den Yudhoyono, politiska ouppklarade stor förre av framgång liberalisering överbefälhavaren Jakarta är vars mordet första Post, medan största har två på är vägen Västpapua. Petersson som publicerades för exploateringen skriver Journalisten i i SvD artikeln den av och 13 Bildt november, rika författaren i naturtillgångarna Kissingers Kissinger Thomas spår, inflytande. på bildade att militären ett nytt vill politiskt fortsätta parti att i december utöva politiskt ett i hållits. medfört på Biståndspengarna lokala Indonesien ett soldaten grund För första att ekonomin problem Däremot Irwandi av utveckla guvernörsval, förstörelsen som Yusuf som har demokratin utan påminner återuppbyggnadsarbetet kommer i efter går företag vilket mot folkomröstningen i om Aceh den i dem gynnar andra är klar tidigare Östtimor det seger, viktigt delar inte GAM- tyvärr hade den har att skapas återuppbyggnad Till kommit sist ut beklagar inhemska i - december, pengarna har vi ännu att är arbetstillfällen. lämnar kraftigt detta knappast nummer, Aceh försenat. kommit direkt. Gabriel som En Inte till skulle uthållig Jonsson stånd. heller av ha i möjligen första Före nationalsång. Den kolonialtiden kampen första flagghissningen december på Bintang för december grund i Sedan första staden som självständighet. av Kejora dess sin det 1961 Hollandia, gången hade flaggdag. finns betraktar hissades man ( The under som stjärna också Folket Flaggan västpapuanerna den nu Morning den komponerat i heter västpapuanska den. brukar är holländska en Jayapura. symbol Star ), kalla den nationalsången bryter Men Västpapua när den till Flaggförbud holländska Indonesien kolonialmakten fick infördes man inte överlämnade ersatts och hissar flaggan i hemlighet. Den som att flaggan Indonesien de enligt och som regimen sjunga en nationalsången. i enhetsstat. Jakarta var symboler Man De förbjöds, sjunger längre riktade därför hissa västpapuanerna Efter mot av att bestämmelsen Abdulrahman Suharto hade arresteras. avgått Wahid, som tillät president han dock och mot man President återigen hans ett obestraffat presidenttid icke förbjudet Wahid trovärdigt kunde att kort. ersattes använda hissa forum Därför av flaggan flaggan. riktades Megawati blev på inte tiden Men offentliga mot mer och under på Wahid, grund det två platser. vilken år. blev av 3 flaggan se Första den. att december i visa träd upp eller förra kampens på telefonstolpar året hissade symbol Fortsättning man där brukar Bintang allmänheten man på sidan Kejo- hänga kan 5 Det papuanska folkets flaggdag

4 Fortsättning vill per emellertid mässigheten säga capita vår är del från och stor. i sidan förutsägbarheten. utsläpp För många 1 av koldioxid människor Merdeka Men och vår och växthusgaser & skuld, ÖsttimorInformation länder det nr mindre förändringarna Tuvalu och Värst ökande. en ute fullskalig skuldbördan Aktuell procent är för öriken. katastrof. av klimatrapport liten små utsläppen, Deras men örikena klimatpåverkan men Vanuatu redan desto är totalt och klimat- större på är siktlig med lat Papuavänner med IPCC ande: rapport sina Av mätt km Oceanernas (Intergovernmental tusentals djup. den upp senaste 2 sedan februari engagerade temperatur 13 mätningarna åren i Panel är och forskare, 12 on påpekar började Climate varmaste lämnar på där upp bl Change) man sin till a fjär- Glaciärerna, snötäcket och permafrosten har följ-korallreven den stora grannen i söder, Australien, har förhandmed sig Vilka Korallreven mot fram genomgång är kusterosion. till då bildar och rätten klimatproblemen för ger barriärskydd att t följande ex bleks De exploatera. Östtimors drivplatsen vid och mot för handen: egen oss stormar förstörs Östtimor- del? for En oerhörda och över- där- och tagit Vattenståndet på båda halvkloten. i haven stigit med två mm av- har årligen. Kalla dygn och frost har blivit mer sällsynta tre ringar mängder arter och plankton samt utjämnar ph-balansen ningar. i genom ger och världens Varmare ökad och sin halt passiva solinstrålning oceaner exploatering kalkrikedom. vatten, CaCO3 eller är föroreningar, (kalciumkarbonat) starkt maktlösa gör urkalkar Ökad att hotade, våra koldioxid mot korallreven. avskogning livsviktiga medan rena i havet. skurkspräng- i många atmosfären i korallrev inlandet Spräng- rege- medan Medeltemperaturen senaste upp görs. Cykloner, vikliga. till värmeböljor århundradet plus stormar fem grader och blir har ökenspridning vanligare. Miljontals i tropiska och människor låglänta måste områden. stigit kan på fly komma hundra med sina 0,6 hem, att år grader blir stiga om särskilt ound- inget med det lösa Mangroveträsken hotas blir bornas Mangroveträsken bildar också viktiga barriärer mot korallreven flodvågor nivå kusterna förutom fiske nedhuggning och att varmare och och de sjöväxter. reglerar hyser stormar, vatten men unika den också tror På reglerar arter kemiska grund man till och att följd vattennivån av är mangroveskogarna sammansättningen människors av livskälla höjd närmast vatten- tank- i sig Orsakerna sannolikt januarital av industrialismens ningen USA:s växthusgaser, Panelens är oljestödda till fem är, till gradering nationen påpekas gånger skillnad början. det president vill svagare låtsas det, är mot Naturliga säga mycket helt som hur kunde i fossil effekt. klart om variationer säkert det graderade förbränning, mänskliga inte Och (inte) och längre till regnar i extremt Östtimor och miljön och tidigare. solstrål- utsläpp Östtimor har inte heller en regering som präglas av sedan lien ännu mer hotade och sällsynta. Därmed skadas ö- 40 naturliga skyddsbarriär nummer två innanför söker jötänkande finna eller försörjningsmöjligheter medvetna klimatöverväganden. för sig och De befolkningen och få någorlunda fungerande demokrati mil- för- sitt tisk räknat. i med myggor, Ökad ögon- Vattenburna Nya sjukdomar och smittvägar fattning nas ultraviolett instrålning i sig känt för att leda till hastig anpassning köper av Insekter och urbanisering, till högre får hudproblem. man följd större sjukdomar och snabbare vattentemperatur. aldrig av utbredningsområde andra befolkningsökning solkräm bakteriefloran I förväntas Östtimors smittbärande långsamma, med I överlag kombination grannland svagare och i och större allmänhet djur, skapar öka faktor djurarter. malaria- Austra- i gene- gyn- med om- fattigdoningsrisk En är många att ganska vattennivåerna andra med överhängande. noga Höjda dålig effekter bestämd hygien i som vattennivåer havet effekt är är höjs, denna svårare av till jorduppvärmningen ökande skillnad precisera smittsprid- från en inte åren penbart odlingsbara till lokalt. väntas och problem. havsvattnet Fem med jorden mm kan När och motverka per landytan stiga. balansen år under För varandra krymper, öriken mellan de kommande globalt, eroderar detta dricks- ett om 100 den och up- än än huvudstaden stor plats. den och ningsstrategin mellan valuta pipeline turism Oljan Indiska som är hägrar Dili som andrahandsval Oceanen valts i det skall fjärden som lilla transportera den och inkomstkälla råvarufattiga mot oljebärande Stilla i ön Havet. Atauro den officiella nummer öriket, olja dollarn. Mitt planeras som inklämt försörj- ett utanför Fiske man och på som 4 skall grundvatten 33% man av världens odla? skadas. Biologisk hotade Vart växtarter skall mångfald folk återfinns ta vägen på och öar lik- var

5 23% av fåglarna. IPCC menar Merdeka att förändringar & ÖsttimorInformation nr narna som sättning Havsfisket och till sker kommer i skulle havsvattennivån att kunna Havsfisket inverka ske ännu och mer mer biotopernas småskaligt negativt på sammanten. stora med Här och är förtjänsterna transnationella helt handelsregler enkelt rovfiskar till företag och små styrkeförhållanden lokala på som alla fiskare dammsuger tillgängliga snarare anpassat vid dem. bott- vat- in- Och länders vesteringar och viktigt. småfiskares Små länder behov gentemot måste kunna stora hävda och sina väljer trålare. export Att värmning sprängningar dricksvattenkvaliteten vore Ett av hållbart Dricksvattenkvalitet är framtidsstrategi stora havet, fiske hot. färre påverkar inhemsk arter Östtimor, människors och konsumtion korallrevs- men hälsa upp- rika om annan väl dokumenterad följd av allt mer salt- och hur besök..?) Konsekvenser var vad blir slutsatserna av allt detta? Jo, om vi inte det att alternativet själv mer noggrant apati eller någonsin förnekelse välja hur, handlar var och det land. vattenreserver. inlandet alternativet uteblivna fungerande Även allt på regn snabbare till försurat öar. lika strategi. avsaltat Om Regnvatteninsamling väl och den som havsvatten Och mer källan våldsamma okontrollerat utan påverkar också rent och kan flödande förstörda är regn dricksvattnet väller opålitlig då inte bli in dricksvatten, försämras hälsan och Olja möjligheten till ett gott liv. i Men belastande att mat finns handla och Kanske alternativ transportsträcka konsumtionsvaror lokalt, byta som vet. husuppvärmningssystem, inte bakom har producerade så sig. lång Tänka och och klimat- globalt kolla om grund- heller enda över blir är för av koldioxidproducerande Miljöbil? mycket vi Sluta förflyttar flyga? oss fossilbränslen. (inte och om ens till sker Östtimor med hjälp på fortfarande Bilda opinion! nationell för Värdet värmer få ligheten fossila Att troligen minskad sandstränder, basera bränslen gott av som genomför turisms olja sin men betydelse. som ekonomi berömda och kort. intakt möjligheter det exportprodukt energibärare Oljan flora I oundgängliga på orden stället förväntade och till om intäkter bör fauna att klimatbov kommer kiss successivt skiftet oljeintäkter och i byxorna: säkras. varsam om orörd som till minska. mänsk-inte både partier, och der Just och metoder bygga också här internationella att Östtimor hemma, fast vara goda samt bilda sig modiga som chanser att det i opinion ett våga en aktörer. vill oljeberoende och så att ta säga pass och upp framsynta tänka trycka ny regering dialog statsbildning, nytt. utan på i med Det målsättningar och beslutsfattare agera andra gäller politiska för har län- att ju bör visa sig ge plusvärden och konkurrensfördelar. Skydd borde inter- natur icke- Det blir och hållbart kommer befriare grunden stommen som lösning fiske att i en bringa oberoende och på problem landet varsam ekonomi. på är turism fall ett föråldrat snarare Och skulle att än koncept, inse kunna att att vara oljan bilda hjälpa ma Det flyende alla så är inom skapa också kallad de från, ganska bröder ett bokstavligt en europeisk flyktingmottagningssystem nödvändig kort och tid. systrar talat, absorptionsförmåga strategi som sina kommer sjunkande att nu i att och Sverige öar. för kom- som från att en Ju Fortsättning vänner därifrån. tidigare Den till vi här är öriken rent ute, politiska desto och Östtimor bättre dialogen resultat. också bör ta alla upp Lotta riktiga med Hedström vänner goda kontrolleras hade ra på några man från platser av en sidan OPM, enkel i Jayapura. 3 Eftersom området där ceremoni här under. för att hissa flaggan som kan Hendrik man Amahorseja på bilden 5

6 09 Januari Merdeka & ÖsttimorInformation nr Soldater petition president Timor-Leste/FALINTIL till ur Gusmão. Forças brigadgeneral (F-FDTL) Februari Armadas överlämnar Taur - de Força Libertação Matan de en Defesa Ruak National skriven och de 16 Petitionärerna Avskedandet lämnar av 591 Mars sina petitionärer förläggningar. tillkännages. 29 FDTL:s ansvarsområde. Två civilpersoner dödas, Políicia Datumet avskeda mot Presidenten väst". soldaterna för håller versktällande överlämnar ett och April tal hänvisar med ett den kritik brev 1 till mars frågan till av begäran Nacional om tillåtelse Timor-Leste att hålla en (PNTL) fredlig beslutet chefen om demonstration Petitionärernas 24 demonstration 28 april. börjar framför en 04 gemensamt. militärpolisen, F-FDTL:s Major Tillbakadragandet Alfredo militärpolis och PNTL-poliser tar av Reinado med F-FDTL Maj och sig och PNTL är andra lämnar avslutat. vapen. börjar officerare F-FDTL:s operera från och "öst för att 01 fem civila sätts skottskadas. in för att hjälpa PNTL att återställa 03 ordningen Beslutet att och dra kontrollera tillbaka F-FDTL petitionärerna. fattas. 24 regeringsbyggnaden attackeras. Inrikesministern grupper Lima PNTL:s UPF). Våldsutbrott i Gleno i vilket PNTL-poliser från öster pendente En dödas, en skadas allvarligt. East 19 Frente Timor) - av med gränskontrollenhet (Revolutionary Revolucionária civilister vapen (FRETILIN) Rogerio - och grupperna Front ammunition, do Lobato håller (Border for Timor-Leste Rai an sin beväpnar Los Patrol Independent som nationella och tillhör Lima Inde- Unit, två partikongress i Dili. Los-gruppen, ur Fem till Soldater Inrikesminister ett Rai personer bakhåll Los-gruppen. och F-FDTL-soldater poliser dödas, petitionärer av Lobato major från 10 delar personer F-FDTL Reinado och i ut Taci PNTL. mer såras Tolu/Tibar och vapen Fem allvarligt. PNTL hans från personer anfalls av grupp. UPF Rai En talesman 28 för demonstrationens fyra allvarliga civilperson personer Mer Våld petitionärerna dödas, två såras allvarligt. håller våld personer bryter tal vid får skador. förekommer demonstrationen (huvudsakligen dödas, andra ut skottskadas, allvarliga sista utanför åtta på morgon. från personer i marknaden Dili regeringsbyggnaden skador. två västliga personer 27 Två skottskadas, april. distrikten Foto: person Attack dödas, på brigadgeneral två personer Taur såras. Matan Ruaks hus. En i civila Comoro. får Erik i dödas, Reiffenstein andra Östtimor) fyra En på 25 ner. Rodrigues och F-FDTL Inrikesminister En Sex PNTL-poliser civilpersoner beväpnar är underrättad. konfrontation Lobatos runt civilpersoner, instängda PNTL:s svärföräldrars mellan i högkvarter huset F-FDTL-soldater försvarminister dör. hus följs bränns av I Raikotu/Taci Tolu förekommer våld inom F- att Förenta dödas, obeväpnade 27 Nationernas PNTL-poliser får skydd allvarliga beskjuts. skottskador. eskorterade Nio personer under 6 civilperson Eldstrid förekommer dödas, två civila vid såras. Mercado Lama. En Kronologi över Östtimors kris 2006

7 Merdeka & ÖsttimorInformation nr Salsinha, Premiärminister en av ledarna September Ramos-Horta för petitionärerna. möter Gastão Utländska Inrikesminister Rodrigues fredsbevarande regeringsbyggnaden Utrikesminister Premiärminister avgår. trupper Ramos-Horta Alkatiri Lobato har Juni i Dili anlänt den 10 José Ramos-Horta Juli avgår. avlägger och till 31 Östtimor, maj. Oktober avgår. försvarsminister Foto: här Erik utanför Reiffenstein Östtimor våldet och kräver FN:s oberoende specialkommission för utredning av flykinglägret Ett Fortsatta nytt sammanhängande två den våldsutbortt publicerar nya gängstrider 28 där dödsoffer. och tvingar 29 sin med händelser. april rapport nära fram strider samt Dilis en 23, mellan kortare oroligheterna 24 flygplats och gäng stängning 25 i Dili maj militärpolisen, premiärminister. Undantagstillståndet Major Alfredo arresteras Augusti Reinado, förlängs. anklagad tidigare för mordförsök. eden chef som 20 enligt I ett nytt olika våldsutbrott uppgifter. i Dili bränns hus ned för av flygplatsen. 250 Trots parlamentet röstat för en fredsbevarande för FN-styrka, beslutar Östtimors regering att avvisa Östtimor. FN:s nyzeeländska Läget parlaments- FN-volontärer erbjudande i Östtimor styrkorna. och November och att behålla de australiska och December har som presidentvalen stabiliserats ska delta och 2007 förberedelserna anländer första 45 till poliser till uppdraget, Timor ur Major FN:s Becora-fängelset den Reinado säkerhetsråd och Leste i 25 Östtimor) 34 United mars militära flyr (Förenta 2007 tillsammans i - Nations Dili. beslutar UNMIT. förbindelseofficerare. och Nationernas Integrated omfattar UNMIT:s med 55 det andra högst Mission integrerade mandat nya fångar FN-04 Två män dödade i nytt våldsutbrott i Dili. går Khare Östtimor generalförsamlingen FN:s UNMIT generalsekreterare budgetkommitté från och Indien chef under för till att dess UNMIT. sin avsätta rekommenderar Kofi mandattid särskilde 170 Annan miljoner representant utser enhälligt dollar Atul 21 Rebelledaren major Alfredo Reinado deltar i tions Timor-Leste, Källa fredssamtal försvar, säkerhetsläget Independent tiden Geneva, Taur : i Dili i landet. Special 2 Matan-Ruak, med October Commission befälhavaren Report 2006 of och the of för Inquiry United diskuterar Östtimors människorna Papua och Östtimor i i Papua Föreningen och och för att Östtimor. ett Sveriges Fritt Papua Föreningarna stöd till och Östtimorkommittén är ett sätt att stödja Na- Sätt in Din medlemsavgift i Föreningen ett for 419 Medlemsskap, och namn i och Östtimorkommittén, adress på talongen kronor, Fritt Papua arbetar Papua, och på plusgirokonto för 150 att kronor, ska sprida öka. 181 på information 92-5 plusgirokonto och ange om

8 Östtimorkommittén höll den 13 december Merdeka medlemsmöte & ÖsttimorInformation nr Carlos motståndet Fredspriset indonesiska medlemsmötet Sjöholms Sidas anledning uppdrag. Belo veckolånga var i ockupationen och Östtimors var av exil, Rapporten att José dock besök tilldelades Ramos största år nationalekonomen i december hade framgång besöket, Horta, Nobels gått i sedan Östtimor Temat som som under fredspris. Fredrik biskop ledde skall den för Östtimor komma landsbygdsutveckling. Fredrik hade Deprimerande under varit förhoppningsfull 2007, kommer intryck om att utvecklingen fokusera på byråkratin måste torde inom utsädet, deprimerande. alltjämt hade den Östtimor av utmaningarna våldsamma den i samband samhället. vid politiska sitt mindre Krisen förödelse med besök Landets turbulensen den optimistisk. 2005, som indonesiska den svårigheter medförde. bröt men och Intrycken nu ut reträtten var i de liknar våras han ekonomiska var dem 1999 på präglar rentav grund man och i ningen förbättras säljas saknar en modern sektor om man undantar fastställas. icke jordbruket byggas av på ske och Kaffe för konstgödsel. marknaden. ut servicenäringarna. att ut är för måste närmaste konstbevattningen jordbruksprodukterna viktig höjas. skapa Vidare Landrättigheterna tiden. exportvara arbetstillfällen, Det måste Den Även gäller och moderna produktiviteten infrastrukturen och öka skall att förbättra men använd- behöver sektorn kunna god det underutvecklat som befolkningen majs ligger Östtimor dollar Afrika. Östtimor huvudsakligen och långt per Tillväxten och kassava ifrån har lever kan dag. och alltid exportmarknaderna. jämföras sysselsätter bedriver under Många varit svag fattigdomsgränsen viktigaste ett med odling fattigt 70-80% människor och fattigaste land. Fattigdom grödorna. självhushåll. cirka av Jordbruket befolkningen som länderna lider 40% präglar Landet Ris, av en är sedan understundom nu kvalitet skörden kan öka. Östtimor har emellertid har inte lika bördig jord som i delar av Indonesien. februari. livsmedelsbrist, särskilt Svag innan tillväxt majsskörden bärgas investerats Väderfenomenet El Ninõ som för med sig torka drabbar investeringsbehov. landet. Det finns ett tak på att anställa Utvecklingsplaner människor inom byråkratin, men det håller man regering på att rucka på. Lönerna är högre än i Indonesien levnadsstandarden, Ekonomisk väntas blir negativ tillväxt Landets - minus men är prognosen 1-2% nödvändig - medan är beroende att för positiv tillväxten att av tillväxt höja för bistånd. statsförvaltning Fredrik betonade dock att del framsteg har gjorts Administrationen den kraftiga ekonomiska nedgången Landet som stora oljeinkomster i en har Demokratin oljefond utformats som för efter fungerar att i norsk samspel möta relativt modell framtida mellan bra. har Det och bybor. Omvärlden har ställt upp med rätt Ett stort problem dock att landet har en svag Kvinnorna arbetsmarknaden, världen. höga köpstarka För ställer befolkningstillväxten nya att Den föder människor FN-personalens höja stora svaga välståndet i genomsnitt krav tillväxten årligen. vilken på skapar är närvaro, åtta utbildningsväsendet det i kombination barn, kommer betydande särskilt vilket viktig. med problem: är i mest Cirka Dili. hälso- med få utbildade människor. 60% befolkningen är litterat och många skolor den och har i Avtalet drivs i hög grad av utländska experter oljeutvinning finns i varje ministerium. räntor Östtimor sätt, är och mycket från med bland erhåller sjukvård Australien oljefonden i viktigt annat Timorhavet årligen Framtiden som för att om att använda men dock har utveckla att redan saknar ännu dela oljeinkomsterna miljoner utbildning intäkterna har ej administrativ ratificerats. förbättrats. dollar samt från på byggts och förödande undervisningsspråk lärarna som trots avhoppen också sedan begränsningar kan är Modern detta officiellt är att många. språk. Utbildningen och införa det språk, sektor Fredrik han Landets har när borde underströk portugisiska håller menar det saknas lingua ha gäller dock använts att franca att vokabulär. det låg inte har i kvalitet tetum, stället som varit ens Demokratiska kapacitet Ett problem för att i investera många råvarurika pengarna. men Frågan diskuteras även i Östtimor men länder enligt är korruption. Förre det domstol, ej ett trots akut att Partiet problem. landets Frågestund är rättsväsende det Vissa största fall fungerar oppositionspartiet har tagits Fredrik illa. upp är politiskt väntas premiärministern ej kunna utmana Mari Alkatiri Fretilin i har nästa fortfarande års val. i tillväxten är bromskloss. används inflytande. Dödligheten ej preventivmedel Trots den före fem höga - års katolska ålder befolknings- är kyrkan hög. 8 nederbördsrika nu Utvecklingen landsbygden. osäker. Möjligheterna att som livsmedel Den södra att äger ekonomiska delarna. utveckla rum importeras gynnar Transportsvårigheter jordbruket statistiken mest från städerna, är Australien. bäst är leder dock i inte Östtimorkommitténs medlemsmöte

9 kolonier, länder: Portugals exporterades. Merdeka & ÖsttimorInformation nr Många presidenten portugiserna Östtimor landet utom koloni, hör Gerald är utvecklades Portugal Brasilien, knappast liksom även övriga hela Ford dog USA-samhället 26 december har Ford efter uttalats ger till för populära knappast om världens nu före kaffe dess Östtimor, samfundets hyllningar måste hans lagar. brott beaktas skymma Hans mot vid roll USA:s 2006 Vietnam varje hans i Indonesiens till stort hans presidentskap. 93 och roll på alls detta minst verklig skamliga år den och när grund och medan det gammal. avlidne bistånd, portugisiska utvecklade sandelträ andra det internatinella värdering invasion gällde av det roll Låt frågor. USA- deras men var arroganta Det Sedan biståndsarbetarna anses våldsvågen attityd nödvändigt gentemot är i på våras väg att har den tillbaka. universiteten FN-personal inhemska att (Mottagnings-, rapport mande, Det CAVR:s finns kapitel Chega!, rapport en 7. sannings- del särskilt information tillgänglig och i avsnittet försoningskommissionen) om på Fords om Vi har skrivit om i nummer 28. av 5. och presidenten 5 för telegraferade Östtimor, Xavier Fretilins Gabriel befolkningen. i öppnat Östtimor. roll självbestäm- i CAVR:s do Amaral ordförande Jonsson och 6. vid president Kissinger. ståelse, informationen kapitel engelska förberedde Patrick President Han 7 träffade utgåvan. om december Walsh självbestämmande Ford sitt om president övertagande Ford. var 1975 har USA:s och Den gjort Suharto början bygger president, av i Chega!, Östtimor, sammanfattning av två huvudsakligen ockupationen. gånger när sidan sin Indonesien invasion : i den på till gjordes Ford och bad honom att stoppa invasionen. intervention Telegrammet ignorerades. diskussionen USA-vapen Den 6 december tog president Suharto upp Östtimor visste sitt möte i Jakarta med president Ford och Henry fördröja Som svar Suhartos begäran för- återvänt att vad utöva sade till interventionen ingen han Ford Washington under och påtrycknignar godtog. uttrycklig "vi referenserna gerillakrig mötet, kommer tills Kissinger och på men syftning kunde att president att till i förstå det denna användningen USA-presidenten bad hantera och på Suharto Ford fråga". klart kommer militär USA:s hade från Det att av 3. den vändning av juli Ford att USA:s militär införliva när också besökte regering Suharto utrustning och att Indonesien. Timor. att våld var besökte det medveten från Åtminstone skulle USA. kunna innebära om och Indonesiens sedan i komma december, användningen 1975 till planer visste när an-i svar. sin december. personlig Suharto. invasionen Utrustning President redovisning Begäran Ford gåva Den från inkluderade ignorerades. gjorde bestående i USA 13 Washington december ingen av 9 hänsyftning golfbollar tidigare efter av skickade besöket Indonesien till amerikanska till president han Timor vid 10 en 4. om med mande, Timor utrustning, David utrikesminister I mars Indonesien detta, i eller juli. tog 1975 när trots president varnade han Kissinger använde beslutade principiellt träffade för Ford våld att USA:s president användningen varken stöd i Östtimor. skulle regering till upp Suharto självbestäm- frågan förbli I av enlighet i genom örlogsfartyg, 13 plan vid anfallen mot Dili Camp USA- tyst, 9. och fallskärmsjägare, USA har Baucau, bara röstat vapen radio för och en använda annan utrustning. av om invaderande Östtimor i 10. FN:s och var från församlingen mot under CAVR-rapporten Östtimors säkerhetsrådet alla att säkerhetsråd. konflikten, följande rösta och huvudsaklige på resolutioner säkerhetsrådet säger till sade Till andra att till representant resolutioner José börja CAVR i generalförsamlingen Ramos-Horta, men med att röstade avstod i i "USA New general- sedan York USA värst" det gällde svek att och stoppa sin hade ställning Indonesiens mest att Översättning: och stå sitt aggression. till inflytande, svars Tommy för, eftersom när Pollák var det Föreningen Vill på Du eller telefon veta vanlig ett mer Föreningen Fritt post eller 62 Papua c/o 47 ett eller Jonsson, Du håller Fritt frågor, epost årsmöte Papua Råsundavägen så 9 är och samtidigt Du Östtimorkommittén alltid 24, med välkommen 2 tr, Östtimorkommittén att SOLNA. kontakta President Ford i CAVR-rapporten

10 I och betraktas Aceh 19 hölls av 21 det distriktschefer första direkta den valet Merdeka 11 till december. guvernörsposten & ÖsttimorInformation Valen nr The peace Yusuf, området alternative av The to Economist war (16/12) i artikeln som A Aceh s landmark election: favoriter. människorättsaktivisten guvernörposten. Åtta process. som par den Dagen flydde ställde 26 december Den efter ur upp före rapporterades fängelset i valet 2004, detta Muhammad när och gerillaledaren guvernör- tsunamin Irwandi hans vice-kandidat Nazar Yusuf och drabbade Irwandi in var har the indonesiska fått inte 40% i skrivande av rösterna stund. men Han något fick slutresultat ett oerhört föreligger befolkningen vatten. lever Ingen kvar i Många Aceh i baracker bor människor längre eller i tält, i är hus irriterade men utan många elektricitet över människor att den och GAM. återuppbygga Aceh Svåra den uppgifter Långsam 20 Aceh och 22 väntar går december. återuppbyggnad långsamt. honom: Den DN arbetet rapporterade 20/12 skrev stöd med DN: från provinshuvudstaden annat utländska Samtidigt genom hjälparbetare regeringen hus att har att nya, bo Banda den i. flotta inte byggs. ekonomiska Aceh håller restauranger I ökat sina kraftigt andra aktiviteten löften som artikeln - att lockar bland ge i att återuppbyggnad omkring rapporteras till ekonomin direkt. arbetare Aceh det företag stora Därför från 40%. att biståndsinflödet blomstrar, det från söka andra skapas att The ännu andra arbete. kontrakten delar Economist inte lämnar delar har Ytterligare inhemska av har kommit för av Indonesien därför skapat menar återuppbyggnaden Indonesien. arbetstillfällen ett till pengarna att problem stånd. söker inflation Trots uthållig sig är Aceh utan går till att på piloten Gabriel Jonsson indonesiske hade Munir Med domstol under tidigare två en dog i Pollycarpus början flygresa röster av människorättsaktivisten arsenikförgiftning dömts av mot från oktober till Priyanto Indonesien 14 att beslöt års frikänna den för fängelse Indonesiens till 7 mordet Munir. september den Nederländerna. för indonesiske på mordet. Piloten högsta 2004 den 2000 Livelihood-priset. indonesiska aktivist mordet. Amnesty Munir Sverige betraktades och Press fick militären 04/06 i samband Högt rad som (december har priser. uppsatta Indonesiens utpekats med Han 2006) utdelningen personer besökte som viktigaste ansvariga i inom december av Right MR- den för I Susilo hade president. förhoppningar landet oktober ur tillträtt Bambang det 2006 Han kaos hade som var Vad Yudhoyono som att då det Indonesiens Asien-krisen har han ett gått nytt skulle hänt? två ( SBY ansikte år 1997 sedan kunna förste populärt och skapade. ex-generalen Lösningen av konflikten i Aceh är en stor förmå direktvalde det framgång kallad) efter området. tidigare Ett misslyckade annat lyckodrag försök är att sänkningen fred fanns bränslesubventionerna. Bränslepriserna har i stället höjts leda en med nio partier. medfört. många politiska hade 120% majoritet inkompetenta Å partierna för andra i att parlamentet minska sidan i koalitionsregeringen. ministrar var budgetbördan och det hade ett föreslagna misstag inte subventionerna behövt Presidenten att av bilda ta av in i efter undantaget för vara regeringens inblandade en SBY viktigare Även ekonomin. varit ett samarbetsovillig om år kraftfull var i anledning politik, korruption. vid SBY en makten, förstärkning hade nog har bland därför och lovat Men gjorde att annat osäkerheten obenägen att beskyllt inom driva av utvärdera av ministrar han igenom byråkratin rädsla inte att kring sin med genomföra sin det. huruvida regering Presidenten har också varit tvungen att samarbeta har politik. ansvar att Enda med nog bli att 10 inte Suharto-eran. bekämpa genomdrivits institutioner, ett parlament fungera korruptionen, däribland SBY av som har honom har det velat lokalregeringar, vidtagit gjorde hålla men eller regeringen under riksåklagaren. flera få av har åtgärder Sukarno- i stången dessa stället för Andra varit och har att Guvernörsval i Aceh Pilot frikänd för mordet på Munir Två år sedan presidentvalet i Indonesien

11 pådrivande. arbetstillfällen. Det största Ekonomin misslyckandet Över 40 största miljoner har varit människor problemet Merdeka oförmågan & lever ÖsttimorInformation att skapa under nr fattigdomsgränsen miljoner de som har förmått militant 6-7% ett uteblivit, kommer ineffektivt eliminera och som är människor undersysselsatta. oflexibel behövs eftersom ut rättsväsende. på hindren för arbetsmarknaden. är arbetskraft, investerarna är arbetslösa för en absorbera Ekonomin dollar tillväxt: korruption, menar per och de höga Investeringarna växer nya dag. mer skatter, människor Cirka laglöshet inte SBY med en ej ledare Även drabbat också ledarskapet. naturkatastrofer, drabbat landet negativt. Externa landet framförallt men USA:s faktorer dess försämrade tsunamin största ekonomi problem i Aceh, är påverkar extremistiska och åtgärder Instabiliteten utan Laglösheten även turismen. även från hota i grupper landet hämmar stabiliteten människoliv polis missgynnar kan inte eller härja i bara utan landet. andra fritt, investeringarna inte att skada bara behöva Radikala myndigheter. ekonomin egendom frukta utan presidentposten för att Suharto över alla förberedde makten. varit Hans svaga. aldrig fyra Förhoppningarna en efterträdare ny generation på och Källa: att skulle av för infriats. SBY visa Om såsom sig SBY tidigare kapabel inte kan arméchef att åstadkomma bryta under mönstret resultat Suharto-eran Presidency, återvald bland vanliga annat arbetare, fler arbetstillfällen kommer han och knappast högre Gabriel inkomster kunna Jonsson i form inte 2, 2006 Jusuf (tidigare Wanandi, PacNet Newsletter, publicerad Two Years PacNet i of Jakarta the 53, Yudhoyono November Post). bli Den Artikelförfattaren and International Studies är verksam i Jakarta. vid Center for Strategic politiskt finansminister. ekonomi (Hanura), bildat i generalen samt 21 partiet filosofie Suhartos vid december vilket Wiranto, är Gajah som två Nu betyder doktor militärregim. Mada-universitetet som heter 2006 han Folkets tidigare Faud Partai bildades verksam Det hade Bawazier, hjärtas var Hati i höga den Indonesiens som Jakarta i Nurani Yogjakarta, parti. pensionerade befattningar professor som De ett Rakyat som ÖB, nytt var Partiets sade höga stad partiet Marasabessy, detta Den på generaler. befattningar PAN. centrala 100 pensionerade personer som Java. i tidigare samhället, bildade Tidigare generalen var partiet. medan var chef Av för de Letnan dessa generalstaben, övriga medlem har är Saudi 70% före i Han vice expertråd medlemmar, Ordförande till Wiranto generalsekreterare är Yus Usman Sumanegara. Suhartos har 16 vice generalsekreterare och kassören har om Nya syftar Bawazier statsmakten av att general Ordningen på det eran sade, sägs genom Den Suharto som att när ( Orde deras partiet inleddes Nya den nya blodiga Baru ). bildades, Ordningen den kassörer. Dessutom har organisationen ett Indonesiens Det nya politik partiets fram mål till är sin att parti med Han avgång rekrytera kuppen har att Den att dominerade militären sitt han nya ursprung under inte framtiden. ordningen erövrade bryr ledning sedan i sig ockupationstyrkors partiet. på är Partiet 17 däribland den personer behöver Wirantos och som ett pengar, ger rådgivande mest fru, sade finansiellt Uga råd Wiranto. med av stöd de 8 En personer som sitter i styrelsen. Man kan tänka sig att dem är ordförande. Han var under många år mänskliga adjutant, blev sedan ÖB och var ansvarig för lång brända jordens taktik under Indonesiens mänskliga Try har Soetrisno, rad pekats Ex-militärer rättigheterna. tidigare utpekad reträtt generaler som Några från som ansvariga i samband är Östtimor ledningen exempel ansvarig med i för partiet. med är: för brott massakrerna brott Många mot av hjärta, politiska värden, ledarna väljares Vi förbereder som handlar intresse. sade arenan nu Wiranto. Partiets trångsynt beror ledare förlorats. också som Att bara struktur på Han han medvetet för att sade han att är jaga tillbaka att vill förstår de återskapa pragmatiska nuvarande på folkets korrespondent intresserad studenterna. Östtimoraktivister Hendropriyono, i Tysono mötet Tanjung i Osaka, Soedarto, Priok av Hans Japan, 1984 inblandad Santoso de i som Tokyo. säkerhetspersonal och demonstrerande i i Dili Enligt med Lampung-massakern (Santa Suharto Soedarto Radio Cruz) indonesiska slogs Nederlands på särskilt APEC- med på 11 södra Ryamirzad kommendant Merdeka Sumatra (GAM) Ryacudu, för i Aceh. att favoriserad eliminera Hendrik av Gerakan Megawati Amahorseja Aceh som HANURA - militärens politiska parti

12 Avsändare: Merdeka & ÖsttimorInformation nr Östtimorkommittén c/o Wiboms 171 Pollak 60 SOLNA väg 12 Kom ihåg att anmäla adressändring. Porto betalt Kom i Reiffensteins välkomna! 16:00 Tegelviksgatan Årsmötet förhandlingarna till i Solidaritetsrörelsens Östtimorkommitténs hålls bilder söndagen 40 och från och Östtimor. det den hus. titta årsmöte, ligger Adressen 18 på mars Alla delta Danvikstull i Stockholm. Du kan komma nära Erik med busslinjerna 2, 55 och 66. dit kl Förslag 12 Öppnande spara övriga dem Kontakta 33 Förslag 24627, tillgängliga 47, plats handlingar om eller ordföranden dagordning Du och kassören vill på porto före kommitténs ha ser Tommy Gabriel skickar årsmötet handlingarna Du nedan. Pollák, Jonsson, webbplats. vi utan inte För före gör att mötet. ut Val Ordförande av till mötesfunktionärer dagordning 43 Godkännande Styrelsens dagordning utlysning Justeringsman Sekreterare av mötets 4 Motioner mars. Östtimorkommittén c/o Råsundavägen 169 Tel.: Adresser: 67 Jonsson lämnar SOLNA Du 24, till 62 2 tr styrelsen 47 senast den 5678 Revisorernas Frågan Medlemsavgift Budget Ekonomisk Verksamhetsberättelse om styrelsens ansvarsfrihet E-post: 9 Styrelsens förslag Motioner Övriga Ordförande Kassör 2 revisorer styrelse ledamöter Val Övriga Avslutning 1 av ersättare valberedning frågor B Kallelse till Östtimorkommitténs årsmöte

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Engagerande möte i Östersund

Engagerande möte i Östersund Nr 52 - mars 2012 Engagerande möte i Östersund Just när vintern var som kallast och isande dimmor steg upp mellan höga snödrivor tilldrog sig ett unikt arrangemang i Östersund Mitt under den årliga Vinterfestivalen

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

FN-mandatet förlängt

FN-mandatet förlängt Nr 48 - mars 2011 Merdeka & ÖsttimorInformation nr 48 2011 FN-mandatet förlängt rapport Västpapua, Nyheter Aceh från och Östtimor, Indonesien 1 President Xanana Gusmão träffar USA:s utrikesminister Hillary

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Rättegången om attackerna mot presidenten och premiärministern den 11 februari 2008 - upp till 16 års fängelse, älskarinnan frikänd

Rättegången om attackerna mot presidenten och premiärministern den 11 februari 2008 - upp till 16 års fängelse, älskarinnan frikänd Nr 44 - april 2010 Merdeka & ÖsttimorInformation nr 44 2010 Rättegången två sedan mars. dömdes Angelita den i Dili mot 28 inblandade i de älskarinna, attackerna som, med avbrott, pågått anstiftat den 12

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Allmän klimatkunskap Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Växthuseffekten Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden

Läs mer

För Timor i tiden Dom Boaventura och det stora upproret 1912

För Timor i tiden Dom Boaventura och det stora upproret 1912 Nr 53 - juni 2012 För Timor i tiden Dom Boaventura och det stora upproret 1912 För hundra år sedan revolterade en sammanslutning av timoresiska reinos, små kungadömen (det fanns uppemot 100), mot den portugisiska

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden.

Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. Jag vill att medlemmarna ska veta sanningen! Förtroendevald revisor för Eds Riksförbund bryter tystnaden. -Det ser illa ut, säger Andreas Nylander, förtroendevald revisor. Det finns risk att medlemmarna

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Klimat och ekosystem i förändring

Klimat och ekosystem i förändring Klimat och ekosystem i förändring Jakob Lundberg, fil. dr. Albaeco & Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet Anthropocene - en mänskligt dominerad värld Image Källa: IGBP Storskaliga störningar

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer