Inte så farligt väl..?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte så farligt väl..?"

Transkript

1 Merdeka & ÖsttimorInformation nr Nr 31 - december 2006 faran inte åtgärd bara förorsakat och av försökte gick en oss har i på naturlig många insåg försökt denna av säga mänsklig tidigt år. att variation inplanterade få det upp den aktivitet. den monumentala och till överdrift definitivt debatt Sverige desinformation. riktigt hoppas att andra ska göra något kommunoch ansvariga ska ta ansvar. massemigrera En del blir uppgivna inåtvända. värme Men en del vill fortsätta försöka försvinner Oordningen har med hösten och på vårt i accelererande väder myndighetsnivå. eller fel 2006 bekymmer plats, och svälta kollektivt årstider i till hastighet fel handlat följd Vi blir tid insåg förväntar ju och av om regel, dyker att att i beredskap hotet fel inte vatten oss upp mängd. inte regel- var eller och att på medvetandegörande vardagsmänniskor agera. Agera och Vad agera planetens nu, det långsiktigt agera handlar väl. kraftfullt, och om? och för beslutsfattare mänsklighetens förmå agera både Klimathotet. medvetet att klimatpåfrestningarna Särskilt intressant Ojämlika är Västpapua, den kommer ojämlika effekter Nyheter att slå. aspekten Sedan Aceh av vi från hur i 1 och Östtimor, Indonesien Bönder skördar gemensamt utanför Fortsättning Maliana i maj på Foto: sidan Erik 4 Reiffenstein Inte så farligt väl..?

2 Merdeka & ÖsttimorInformation nr Inte Redaktören Det Östtimorkommitténs så farligt väl..? 1 Merdeka Ansvarig ÖsttimorInformation Redaktör: utgivare: & President har ordet Guvernörsval papuanska folkets flaggdag 3 Pilot Kronologi Ford över i Östtimors CAVR-rapporten medlemsmöte kris Tel Östtimorkommittén Layout: Redaktionsadress: Gabriel Råsundavägen Jonsson Kallelse Två HANURA år frikänd sedan till - militärens Östtimorkommitténs för presidentvalet i Aceh mordet politiska på Munir i Indonesien parti årsmöte Adresser: SOLNA , tr Föreningen Östtimorkommittén c/o Råsundavägen Jonsson 419 ett 12 Fritt 24, Papua 169 Plusgiro 67 SOLNA Tryck: ISSN Daus Tryck Nr: & Media tr Utgåva Annonspriser på begäran AB Prenumeration A :55 Tel c/o Östtimorkommittén Lösnummer 171 Wiboms Pollák 60 SOLNA v 12, 2 tr kronor för 4 nummer epost Plusgiro

3 För självständigheten Östtimors Merdeka & ÖsttimorInformation nr händelserna medlemsmöte Fredrik alltjämt överensstämmer En annan Östtimor Sjöholm präglar kris vanlig under har i december samhället. tyvärr 2006 att uppfattning krisen året. med varit sammanfattar Artikeln framhöll Hans Vid som många det är bröt dystra Östtimorkommitténs svåraste att nationalekonomen andra Kronologi ut avsaknaden bild under bedömares. året viktigaste sedan våren läget över av som utveckling i hög grad beror på att staten är svag. bana av naturtillgångarna affärsman gjort sig en efter privat i att Västpapua. förmögenhet han hade Han lämnat på kallar exploateringen sin Västpapua politiska som läget värdemätare Årets blir i landet. presidentkandidater parlaments- på I hur skrivande regeringen och bemästrat presidentval det besvärliga blir Redaktören stund men är det inte klart Xanana vilka har ordet Gusmão betydelsefull behöver Gerald nummer Indonesiens nuvarande Med Fords lugn anledning även ställer FN-mandatet och fråga bortgång hans ro ej av för mer av upp. roll Östtimor Östtimor än förre som någonting i Innan december för- amerikanske går den valen och förlängning ut 7 annat. behandlar december efterspelet hålls, mars: presidenten av landet detta till en under världens kanske minst kända konfliktområde. Som vi presidenten frågan området indonesiska tidigare ett rapporterat är Västpapuas rika naturtillgångar år av flera hinder mot lösning av konflikten, men att fredsprocessen dyker i svenska tidningar är ovanligt. oförmågan folkmord. USA stopp före artikel (mp). utrikesminister komma invasionen hade, för om att invasionen. Till bli miljöfrågor om efterkrigstidens innehållet Henry tyvärr bara viljan Kissingers I ett i stället Östtimor i grönt detta hade proportionellt blev ljus besök nummer funnits, av för Gerald Lotta i det Jakarta hör kunnat som sett Fords Hedström även största dagen skulle sätta misslyckandet. Återuppbyggnaden av Aceh och guvernörsvalet i Henry Kissinger var också en av dem som banade och Munir 11 december enda frågor i den begränsningar. övärlden som svensk press rapporterat om Wiranto senaste månaderna. För den indonesiske tecken vid makten tyder Susilo att på nyligen Det Och i skapa att Bambang Aceh landets alltjämt att utvärderades arbetstillfällen den Yudhoyono, politiska ouppklarade stor förre av framgång liberalisering överbefälhavaren Jakarta är vars mordet första Post, medan största har två på är vägen Västpapua. Petersson som publicerades för exploateringen skriver Journalisten i i SvD artikeln den av och 13 Bildt november, rika författaren i naturtillgångarna Kissingers Kissinger Thomas spår, inflytande. på bildade att militären ett nytt vill politiskt fortsätta parti att i december utöva politiskt ett i hållits. medfört på Biståndspengarna lokala Indonesien ett soldaten grund För första att ekonomin problem Däremot Irwandi av utveckla guvernörsval, förstörelsen som Yusuf som har demokratin utan påminner återuppbyggnadsarbetet kommer i efter går företag vilket mot folkomröstningen i om Aceh den i dem gynnar andra är klar tidigare Östtimor det seger, viktigt delar inte GAM- tyvärr hade den har att skapas återuppbyggnad Till kommit sist ut beklagar inhemska i - december, pengarna har vi ännu att är arbetstillfällen. lämnar kraftigt detta knappast nummer, Aceh försenat. kommit direkt. Gabriel som En Inte till skulle uthållig Jonsson stånd. heller av ha i möjligen första Före nationalsång. Den kolonialtiden kampen första flagghissningen december på Bintang för december grund i Sedan första staden som självständighet. av Kejora dess sin det 1961 Hollandia, gången hade flaggdag. finns betraktar hissades man ( The under som stjärna också Folket Flaggan västpapuanerna den nu Morning den komponerat i heter västpapuanska den. brukar är holländska en Jayapura. symbol Star ), kalla den nationalsången bryter Men Västpapua när den till Flaggförbud holländska Indonesien kolonialmakten fick infördes man inte överlämnade ersatts och hissar flaggan i hemlighet. Den som att flaggan Indonesien de enligt och som regimen sjunga en nationalsången. i enhetsstat. Jakarta var symboler Man De förbjöds, sjunger längre riktade därför hissa västpapuanerna Efter mot av att bestämmelsen Abdulrahman Suharto hade arresteras. avgått Wahid, som tillät president han dock och mot man President återigen hans ett obestraffat presidenttid icke förbjudet Wahid trovärdigt kunde att kort. ersattes använda hissa forum Därför av flaggan flaggan. riktades Megawati blev på inte tiden Men offentliga mot mer och under på Wahid, grund det två platser. vilken år. blev av 3 flaggan se Första den. att december i visa träd upp eller förra kampens på telefonstolpar året hissade symbol Fortsättning man där brukar Bintang allmänheten man på sidan Kejo- hänga kan 5 Det papuanska folkets flaggdag

4 Fortsättning vill per emellertid mässigheten säga capita vår är del från och stor. i sidan förutsägbarheten. utsläpp För många 1 av koldioxid människor Merdeka Men och vår och växthusgaser & skuld, ÖsttimorInformation länder det nr mindre förändringarna Tuvalu och Värst ökande. en ute fullskalig skuldbördan Aktuell procent är för öriken. katastrof. av klimatrapport liten små utsläppen, Deras men örikena klimatpåverkan men Vanuatu redan desto är totalt och klimat- större på är siktlig med lat Papuavänner med IPCC ande: rapport sina Av mätt km Oceanernas (Intergovernmental tusentals djup. den upp senaste 2 sedan februari engagerade temperatur 13 mätningarna åren i Panel är och forskare, 12 on påpekar började Climate varmaste lämnar på där upp bl Change) man sin till a fjär- Glaciärerna, snötäcket och permafrosten har följ-korallreven den stora grannen i söder, Australien, har förhandmed sig Vilka Korallreven mot fram genomgång är kusterosion. till då bildar och rätten klimatproblemen för ger barriärskydd att t följande ex bleks De exploatera. Östtimors drivplatsen vid och mot för handen: egen oss stormar förstörs Östtimor- del? for En oerhörda och över- där- och tagit Vattenståndet på båda halvkloten. i haven stigit med två mm av- har årligen. Kalla dygn och frost har blivit mer sällsynta tre ringar mängder arter och plankton samt utjämnar ph-balansen ningar. i genom ger och världens Varmare ökad och sin halt passiva solinstrålning oceaner exploatering kalkrikedom. vatten, CaCO3 eller är föroreningar, (kalciumkarbonat) starkt maktlösa gör urkalkar Ökad att hotade, våra koldioxid mot korallreven. avskogning livsviktiga medan rena i havet. skurkspräng- i många atmosfären i korallrev inlandet Spräng- rege- medan Medeltemperaturen senaste upp görs. Cykloner, vikliga. till värmeböljor århundradet plus stormar fem grader och blir har ökenspridning vanligare. Miljontals i tropiska och människor låglänta måste områden. stigit kan på fly komma hundra med sina 0,6 hem, att år grader blir stiga om särskilt ound- inget med det lösa Mangroveträsken hotas blir bornas Mangroveträsken bildar också viktiga barriärer mot korallreven flodvågor nivå kusterna förutom fiske nedhuggning och att varmare och och de sjöväxter. reglerar hyser stormar, vatten men unika den också tror På reglerar arter kemiska grund man till och att följd vattennivån av är mangroveskogarna sammansättningen människors av livskälla höjd närmast vatten- tank- i sig Orsakerna sannolikt januarital av industrialismens ningen USA:s växthusgaser, Panelens är oljestödda till fem är, till gradering nationen påpekas gånger skillnad början. det president vill svagare låtsas det, är mot Naturliga säga mycket helt som hur kunde i fossil effekt. klart om variationer säkert det graderade förbränning, mänskliga inte Och (inte) och längre till regnar i extremt Östtimor och miljön och tidigare. solstrål- utsläpp Östtimor har inte heller en regering som präglas av sedan lien ännu mer hotade och sällsynta. Därmed skadas ö- 40 naturliga skyddsbarriär nummer två innanför söker jötänkande finna eller försörjningsmöjligheter medvetna klimatöverväganden. för sig och De befolkningen och få någorlunda fungerande demokrati mil- för- sitt tisk räknat. i med myggor, Ökad ögon- Vattenburna Nya sjukdomar och smittvägar fattning nas ultraviolett instrålning i sig känt för att leda till hastig anpassning köper av Insekter och urbanisering, till högre får hudproblem. man följd större sjukdomar och snabbare vattentemperatur. aldrig av utbredningsområde andra befolkningsökning solkräm bakteriefloran I förväntas Östtimors smittbärande långsamma, med I överlag kombination grannland svagare och i och större allmänhet djur, skapar öka faktor djurarter. malaria- Austra- i gene- gyn- med om- fattigdoningsrisk En är många att ganska vattennivåerna andra med överhängande. noga Höjda dålig effekter bestämd hygien i som vattennivåer havet effekt är är höjs, denna svårare av till jorduppvärmningen ökande skillnad precisera smittsprid- från en inte åren penbart odlingsbara till lokalt. väntas och problem. havsvattnet Fem med jorden mm kan När och motverka per landytan stiga. balansen år under För varandra krymper, öriken mellan de kommande globalt, eroderar detta dricks- ett om 100 den och up- än än huvudstaden stor plats. den och ningsstrategin mellan valuta pipeline turism Oljan Indiska som är hägrar Dili som andrahandsval Oceanen valts i det skall fjärden som lilla transportera den och inkomstkälla råvarufattiga mot oljebärande Stilla i ön Havet. Atauro den officiella nummer öriket, olja dollarn. Mitt planeras som inklämt försörj- ett utanför Fiske man och på som 4 skall grundvatten 33% man av världens odla? skadas. Biologisk hotade Vart växtarter skall mångfald folk återfinns ta vägen på och öar lik- var

5 23% av fåglarna. IPCC menar Merdeka att förändringar & ÖsttimorInformation nr narna som sättning Havsfisket och till sker kommer i skulle havsvattennivån att kunna Havsfisket inverka ske ännu och mer mer biotopernas småskaligt negativt på sammanten. stora med Här och är förtjänsterna transnationella helt handelsregler enkelt rovfiskar till företag och små styrkeförhållanden lokala på som alla fiskare dammsuger tillgängliga snarare anpassat vid dem. bott- vat- in- Och länders vesteringar och viktigt. småfiskares Små länder behov gentemot måste kunna stora hävda och sina väljer trålare. export Att värmning sprängningar dricksvattenkvaliteten vore Ett av hållbart Dricksvattenkvalitet är framtidsstrategi stora havet, fiske hot. färre påverkar inhemsk arter Östtimor, människors och konsumtion korallrevs- men hälsa upp- rika om annan väl dokumenterad följd av allt mer salt- och hur besök..?) Konsekvenser var vad blir slutsatserna av allt detta? Jo, om vi inte det att alternativet själv mer noggrant apati eller någonsin förnekelse välja hur, handlar var och det land. vattenreserver. inlandet alternativet uteblivna fungerande Även allt på regn snabbare till försurat öar. lika strategi. avsaltat Om Regnvatteninsamling väl och den som havsvatten Och mer källan våldsamma okontrollerat utan påverkar också rent och kan flödande förstörda är regn dricksvattnet väller opålitlig då inte bli in dricksvatten, försämras hälsan och Olja möjligheten till ett gott liv. i Men belastande att mat finns handla och Kanske alternativ transportsträcka konsumtionsvaror lokalt, byta som vet. husuppvärmningssystem, inte bakom har producerade så sig. lång Tänka och och klimat- globalt kolla om grund- heller enda över blir är för av koldioxidproducerande Miljöbil? mycket vi Sluta förflyttar flyga? oss fossilbränslen. (inte och om ens till sker Östtimor med hjälp på fortfarande Bilda opinion! nationell för Värdet värmer få ligheten fossila Att troligen minskad sandstränder, basera bränslen gott av som genomför turisms olja sin men betydelse. som ekonomi berömda och kort. intakt möjligheter det exportprodukt energibärare Oljan flora I oundgängliga på orden stället förväntade och till om intäkter bör fauna att klimatbov kommer kiss successivt skiftet oljeintäkter och i byxorna: säkras. varsam om orörd som till minska. mänsk-inte både partier, och der Just och metoder bygga också här internationella att Östtimor hemma, fast vara goda samt bilda sig modiga som chanser att det i opinion ett våga en aktörer. vill oljeberoende och så att ta säga pass och upp framsynta tänka trycka ny regering dialog statsbildning, nytt. utan på i med Det målsättningar och beslutsfattare agera andra gäller politiska för har län- att ju bör visa sig ge plusvärden och konkurrensfördelar. Skydd borde inter- natur icke- Det blir och hållbart kommer befriare grunden stommen som lösning fiske att i en bringa oberoende och på problem landet varsam ekonomi. på är turism fall ett föråldrat snarare Och skulle att än koncept, inse kunna att att vara oljan bilda hjälpa ma Det flyende alla så är inom skapa också kallad de från, ganska bröder ett bokstavligt en europeisk flyktingmottagningssystem nödvändig kort och tid. systrar talat, absorptionsförmåga strategi som sina kommer sjunkande att nu i att och Sverige öar. för kom- som från att en Ju Fortsättning vänner därifrån. tidigare Den till vi här är öriken rent ute, politiska desto och Östtimor bättre dialogen resultat. också bör ta alla upp Lotta riktiga med Hedström vänner goda kontrolleras hade ra på några man från platser av en sidan OPM, enkel i Jayapura. 3 Eftersom området där ceremoni här under. för att hissa flaggan som kan Hendrik man Amahorseja på bilden 5

6 09 Januari Merdeka & ÖsttimorInformation nr Soldater petition president Timor-Leste/FALINTIL till ur Gusmão. Forças brigadgeneral (F-FDTL) Februari Armadas överlämnar Taur - de Força Libertação Matan de en Defesa Ruak National skriven och de 16 Petitionärerna Avskedandet lämnar av 591 Mars sina petitionärer förläggningar. tillkännages. 29 FDTL:s ansvarsområde. Två civilpersoner dödas, Políicia Datumet avskeda mot Presidenten väst". soldaterna för håller versktällande överlämnar ett och April tal hänvisar med ett den kritik brev 1 till mars frågan till av begäran Nacional om tillåtelse Timor-Leste att hålla en (PNTL) fredlig beslutet chefen om demonstration Petitionärernas 24 demonstration 28 april. börjar framför en 04 gemensamt. militärpolisen, F-FDTL:s Major Tillbakadragandet Alfredo militärpolis och PNTL-poliser tar av Reinado med F-FDTL Maj och sig och PNTL är andra lämnar avslutat. vapen. börjar officerare F-FDTL:s operera från och "öst för att 01 fem civila sätts skottskadas. in för att hjälpa PNTL att återställa 03 ordningen Beslutet att och dra kontrollera tillbaka F-FDTL petitionärerna. fattas. 24 regeringsbyggnaden attackeras. Inrikesministern grupper Lima PNTL:s UPF). Våldsutbrott i Gleno i vilket PNTL-poliser från öster pendente En dödas, en skadas allvarligt. East 19 Frente Timor) - av med gränskontrollenhet (Revolutionary Revolucionária civilister vapen (FRETILIN) Rogerio - och grupperna Front ammunition, do Lobato håller (Border for Timor-Leste Rai an sin beväpnar Los Patrol Independent som nationella och tillhör Lima Inde- Unit, två partikongress i Dili. Los-gruppen, ur Fem till Soldater Inrikesminister ett Rai personer bakhåll Los-gruppen. och F-FDTL-soldater poliser dödas, petitionärer av Lobato major från 10 delar personer F-FDTL Reinado och i ut Taci PNTL. mer såras Tolu/Tibar och vapen Fem allvarligt. PNTL hans från personer anfalls av grupp. UPF Rai En talesman 28 för demonstrationens fyra allvarliga civilperson personer Mer Våld petitionärerna dödas, två såras allvarligt. håller våld personer bryter tal vid får skador. förekommer demonstrationen (huvudsakligen dödas, andra ut skottskadas, allvarliga sista utanför åtta på morgon. från personer i marknaden Dili regeringsbyggnaden skador. två västliga personer 27 Två skottskadas, april. distrikten Foto: person Attack dödas, på brigadgeneral två personer Taur såras. Matan Ruaks hus. En i civila Comoro. får Erik i dödas, Reiffenstein andra Östtimor) fyra En på 25 ner. Rodrigues och F-FDTL Inrikesminister En Sex PNTL-poliser civilpersoner beväpnar är underrättad. konfrontation Lobatos runt civilpersoner, instängda PNTL:s svärföräldrars mellan i högkvarter huset F-FDTL-soldater försvarminister dör. hus följs bränns av I Raikotu/Taci Tolu förekommer våld inom F- att Förenta dödas, obeväpnade 27 Nationernas PNTL-poliser får skydd allvarliga beskjuts. skottskador. eskorterade Nio personer under 6 civilperson Eldstrid förekommer dödas, två civila vid såras. Mercado Lama. En Kronologi över Östtimors kris 2006

7 Merdeka & ÖsttimorInformation nr Salsinha, Premiärminister en av ledarna September Ramos-Horta för petitionärerna. möter Gastão Utländska Inrikesminister Rodrigues fredsbevarande regeringsbyggnaden Utrikesminister Premiärminister avgår. trupper Ramos-Horta Alkatiri Lobato har Juni i Dili anlänt den 10 José Ramos-Horta Juli avgår. avlägger och till 31 Östtimor, maj. Oktober avgår. försvarsminister Foto: här Erik utanför Reiffenstein Östtimor våldet och kräver FN:s oberoende specialkommission för utredning av flykinglägret Ett Fortsatta nytt sammanhängande två den våldsutbortt publicerar nya gängstrider 28 där dödsoffer. och tvingar 29 sin med händelser. april rapport nära fram strider samt Dilis en 23, mellan kortare oroligheterna 24 flygplats och gäng stängning 25 i Dili maj militärpolisen, premiärminister. Undantagstillståndet Major Alfredo arresteras Augusti Reinado, förlängs. anklagad tidigare för mordförsök. eden chef som 20 enligt I ett nytt olika våldsutbrott uppgifter. i Dili bränns hus ned för av flygplatsen. 250 Trots parlamentet röstat för en fredsbevarande för FN-styrka, beslutar Östtimors regering att avvisa Östtimor. FN:s nyzeeländska Läget parlaments- FN-volontärer erbjudande i Östtimor styrkorna. och November och att behålla de australiska och December har som presidentvalen stabiliserats ska delta och 2007 förberedelserna anländer första 45 till poliser till uppdraget, Timor ur Major FN:s Becora-fängelset den Reinado säkerhetsråd och Leste i 25 Östtimor) 34 United mars militära flyr (Förenta 2007 tillsammans i - Nations Dili. beslutar UNMIT. förbindelseofficerare. och Nationernas Integrated omfattar UNMIT:s med 55 det andra högst Mission integrerade mandat nya fångar FN-04 Två män dödade i nytt våldsutbrott i Dili. går Khare Östtimor generalförsamlingen FN:s UNMIT generalsekreterare budgetkommitté från och Indien chef under för till att dess UNMIT. sin avsätta rekommenderar Kofi mandattid särskilde 170 Annan miljoner representant utser enhälligt dollar Atul 21 Rebelledaren major Alfredo Reinado deltar i tions Timor-Leste, Källa fredssamtal försvar, säkerhetsläget Independent tiden Geneva, Taur : i Dili i landet. Special 2 Matan-Ruak, med October Commission befälhavaren Report 2006 of och the of för Inquiry United diskuterar Östtimors människorna Papua och Östtimor i i Papua Föreningen och och för att Östtimor. ett Sveriges Fritt Papua Föreningarna stöd till och Östtimorkommittén är ett sätt att stödja Na- Sätt in Din medlemsavgift i Föreningen ett for 419 Medlemsskap, och namn i och Östtimorkommittén, adress på talongen kronor, Fritt Papua arbetar Papua, och på plusgirokonto för 150 att kronor, ska sprida öka. 181 på information 92-5 plusgirokonto och ange om

8 Östtimorkommittén höll den 13 december Merdeka medlemsmöte & ÖsttimorInformation nr Carlos motståndet Fredspriset indonesiska medlemsmötet Sjöholms Sidas anledning uppdrag. Belo veckolånga var i ockupationen och Östtimors var av exil, Rapporten att José dock besök tilldelades Ramos största år nationalekonomen i december hade framgång besöket, Horta, Nobels gått i sedan Östtimor Temat som som under fredspris. Fredrik biskop ledde skall den för Östtimor komma landsbygdsutveckling. Fredrik hade Deprimerande under varit förhoppningsfull 2007, kommer intryck om att utvecklingen fokusera på byråkratin måste torde inom utsädet, deprimerande. alltjämt hade den Östtimor av utmaningarna våldsamma den i samband samhället. vid politiska sitt mindre Krisen förödelse med besök Landets turbulensen den optimistisk. 2005, som indonesiska den svårigheter medförde. bröt men och Intrycken nu ut reträtten var i de liknar våras han ekonomiska var dem 1999 på präglar rentav grund man och i ningen förbättras säljas saknar en modern sektor om man undantar fastställas. icke jordbruket byggas av på ske och Kaffe för konstgödsel. marknaden. ut servicenäringarna. att ut är för måste närmaste konstbevattningen jordbruksprodukterna viktig höjas. skapa Vidare Landrättigheterna tiden. exportvara arbetstillfällen, Det måste Den Även gäller och moderna produktiviteten infrastrukturen och öka skall att förbättra men använd- behöver sektorn kunna god det underutvecklat som befolkningen majs ligger Östtimor dollar Afrika. Östtimor huvudsakligen och långt per Tillväxten och kassava ifrån har lever kan dag. och alltid exportmarknaderna. jämföras sysselsätter bedriver under Många varit svag fattigdomsgränsen viktigaste ett med odling fattigt 70-80% människor och fattigaste land. Fattigdom grödorna. självhushåll. cirka av Jordbruket befolkningen som länderna lider 40% präglar Landet Ris, av en är sedan understundom nu kvalitet skörden kan öka. Östtimor har emellertid har inte lika bördig jord som i delar av Indonesien. februari. livsmedelsbrist, särskilt Svag innan tillväxt majsskörden bärgas investerats Väderfenomenet El Ninõ som för med sig torka drabbar investeringsbehov. landet. Det finns ett tak på att anställa Utvecklingsplaner människor inom byråkratin, men det håller man regering på att rucka på. Lönerna är högre än i Indonesien levnadsstandarden, Ekonomisk väntas blir negativ tillväxt Landets - minus men är prognosen 1-2% nödvändig - medan är beroende att för positiv tillväxten att av tillväxt höja för bistånd. statsförvaltning Fredrik betonade dock att del framsteg har gjorts Administrationen den kraftiga ekonomiska nedgången Landet som stora oljeinkomster i en har Demokratin oljefond utformats som för efter fungerar att i norsk samspel möta relativt modell framtida mellan bra. har Det och bybor. Omvärlden har ställt upp med rätt Ett stort problem dock att landet har en svag Kvinnorna arbetsmarknaden, världen. höga köpstarka För ställer befolkningstillväxten nya att Den föder människor FN-personalens höja stora svaga välståndet i genomsnitt krav tillväxten årligen. vilken på skapar är närvaro, åtta utbildningsväsendet det i kombination barn, kommer betydande särskilt vilket viktig. med problem: är i mest Cirka Dili. hälso- med få utbildade människor. 60% befolkningen är litterat och många skolor den och har i Avtalet drivs i hög grad av utländska experter oljeutvinning finns i varje ministerium. räntor Östtimor sätt, är och mycket från med bland erhåller sjukvård Australien oljefonden i viktigt annat Timorhavet årligen Framtiden som för att om att använda men dock har utveckla att redan saknar ännu dela oljeinkomsterna miljoner utbildning intäkterna har ej administrativ ratificerats. förbättrats. dollar samt från på byggts och förödande undervisningsspråk lärarna som trots avhoppen också sedan begränsningar kan är Modern detta officiellt är att många. språk. Utbildningen och införa det språk, sektor Fredrik han Landets har när borde underströk portugisiska håller menar det saknas lingua ha gäller dock använts att franca att vokabulär. det låg inte har i kvalitet tetum, stället som varit ens Demokratiska kapacitet Ett problem för att i investera många råvarurika pengarna. men Frågan diskuteras även i Östtimor men länder enligt är korruption. Förre det domstol, ej ett trots akut att Partiet problem. landets Frågestund är rättsväsende det Vissa största fall fungerar oppositionspartiet har tagits Fredrik illa. upp är politiskt väntas premiärministern ej kunna utmana Mari Alkatiri Fretilin i har nästa fortfarande års val. i tillväxten är bromskloss. används inflytande. Dödligheten ej preventivmedel Trots den före fem höga - års katolska ålder befolknings- är kyrkan hög. 8 nederbördsrika nu Utvecklingen landsbygden. osäker. Möjligheterna att som livsmedel Den södra att äger ekonomiska delarna. utveckla rum importeras gynnar Transportsvårigheter jordbruket statistiken mest från städerna, är Australien. bäst är leder dock i inte Östtimorkommitténs medlemsmöte

9 kolonier, länder: Portugals exporterades. Merdeka & ÖsttimorInformation nr Många presidenten portugiserna Östtimor landet utom koloni, hör Gerald är utvecklades Portugal Brasilien, knappast liksom även övriga hela Ford dog USA-samhället 26 december har Ford efter uttalats ger till för populära knappast om världens nu före kaffe dess Östtimor, samfundets hyllningar måste hans lagar. brott beaktas skymma Hans mot vid roll USA:s 2006 Vietnam varje hans i Indonesiens till stort hans presidentskap. 93 och roll på alls detta minst verklig skamliga år den och när grund och medan det gammal. avlidne bistånd, portugisiska utvecklade sandelträ andra det internatinella värdering invasion gällde av det roll Låt frågor. USA- deras men var arroganta Det Sedan biståndsarbetarna anses våldsvågen attityd nödvändigt gentemot är i på våras väg att har den tillbaka. universiteten FN-personal inhemska att (Mottagnings-, rapport mande, Det CAVR:s finns kapitel Chega!, rapport en 7. sannings- del särskilt information tillgänglig och i avsnittet försoningskommissionen) om på Fords om Vi har skrivit om i nummer 28. av 5. och presidenten 5 för telegraferade Östtimor, Xavier Fretilins Gabriel befolkningen. i öppnat Östtimor. roll självbestäm- i CAVR:s do Amaral ordförande Jonsson och 6. vid president Kissinger. ståelse, informationen kapitel engelska förberedde Patrick President Han 7 träffade utgåvan. om december Walsh självbestämmande Ford sitt om president övertagande Ford. var 1975 har USA:s och Den gjort Suharto början bygger president, av i Chega!, Östtimor, sammanfattning av två huvudsakligen ockupationen. gånger när sidan sin Indonesien invasion : i den på till gjordes Ford och bad honom att stoppa invasionen. intervention Telegrammet ignorerades. diskussionen USA-vapen Den 6 december tog president Suharto upp Östtimor visste sitt möte i Jakarta med president Ford och Henry fördröja Som svar Suhartos begäran för- återvänt att vad utöva sade till interventionen ingen han Ford Washington under och påtrycknignar godtog. uttrycklig "vi referenserna gerillakrig mötet, kommer tills Kissinger och på men syftning kunde att president att till i förstå det denna användningen USA-presidenten bad hantera och på Suharto Ford fråga". klart kommer militär USA:s hade från Det att av 3. den vändning av juli Ford att USA:s militär införliva när också besökte regering Suharto utrustning och att Indonesien. Timor. att våld var besökte det medveten från Åtminstone skulle USA. kunna innebära om och Indonesiens sedan i komma december, användningen 1975 till planer visste när an-i svar. sin december. personlig Suharto. invasionen Utrustning President redovisning Begäran Ford gåva Den från inkluderade ignorerades. gjorde bestående i USA 13 Washington december ingen av 9 hänsyftning golfbollar tidigare efter av skickade besöket Indonesien till amerikanska till president han Timor vid 10 en 4. om med mande, Timor utrustning, David utrikesminister I mars Indonesien detta, i eller juli. tog 1975 när trots president varnade han Kissinger använde beslutade principiellt träffade för Ford våld att USA:s president användningen varken stöd i Östtimor. skulle regering till upp Suharto självbestäm- frågan förbli I av enlighet i genom örlogsfartyg, 13 plan vid anfallen mot Dili Camp USA- tyst, 9. och fallskärmsjägare, USA har Baucau, bara röstat vapen radio för och en använda annan utrustning. av om invaderande Östtimor i 10. FN:s och var från församlingen mot under CAVR-rapporten Östtimors säkerhetsrådet alla att säkerhetsråd. konflikten, följande rösta och huvudsaklige på resolutioner säkerhetsrådet säger till sade Till andra att till representant resolutioner José börja CAVR i generalförsamlingen Ramos-Horta, men med att röstade avstod i i "USA New general- sedan York USA värst" det gällde svek att och stoppa sin hade ställning Indonesiens mest att Översättning: och stå sitt aggression. till inflytande, svars Tommy för, eftersom när Pollák var det Föreningen Vill på Du eller telefon veta vanlig ett mer Föreningen Fritt post eller 62 Papua c/o 47 ett eller Jonsson, Du håller Fritt frågor, epost årsmöte Papua Råsundavägen så 9 är och samtidigt Du Östtimorkommittén alltid 24, med välkommen 2 tr, Östtimorkommittén att SOLNA. kontakta President Ford i CAVR-rapporten

10 I och betraktas Aceh 19 hölls av 21 det distriktschefer första direkta den valet Merdeka 11 till december. guvernörsposten & ÖsttimorInformation Valen nr The peace Yusuf, området alternative av The to Economist war (16/12) i artikeln som A Aceh s landmark election: favoriter. människorättsaktivisten guvernörposten. Åtta process. som par den Dagen flydde ställde 26 december Den efter ur upp före rapporterades fängelset i valet 2004, detta Muhammad när och gerillaledaren guvernör- tsunamin Irwandi hans vice-kandidat Nazar Yusuf och drabbade Irwandi in var har the indonesiska fått inte 40% i skrivande av rösterna stund. men Han något fick slutresultat ett oerhört föreligger befolkningen vatten. lever Ingen kvar i Många Aceh i baracker bor människor längre eller i tält, i är hus irriterade men utan många elektricitet över människor att den och GAM. återuppbygga Aceh Svåra den uppgifter Långsam 20 Aceh och 22 väntar går december. återuppbyggnad långsamt. honom: Den DN arbetet rapporterade 20/12 skrev stöd med DN: från provinshuvudstaden annat utländska Samtidigt genom hjälparbetare regeringen hus att har att nya, bo Banda den i. flotta inte byggs. ekonomiska Aceh håller restauranger I ökat sina kraftigt andra aktiviteten löften som artikeln - att lockar bland ge i att återuppbyggnad omkring rapporteras till ekonomin direkt. arbetare Aceh det företag stora Därför från 40%. att biståndsinflödet blomstrar, det från söka andra skapas att The ännu andra arbete. kontrakten delar Economist inte lämnar delar har Ytterligare inhemska av har kommit för av Indonesien därför skapat menar återuppbyggnaden Indonesien. arbetstillfällen ett till pengarna att problem stånd. söker inflation Trots uthållig sig är Aceh utan går till att på piloten Gabriel Jonsson indonesiske hade Munir Med domstol under tidigare två en dog i Pollycarpus början flygresa röster av människorättsaktivisten arsenikförgiftning dömts av mot från oktober till Priyanto Indonesien 14 att beslöt års frikänna den för fängelse Indonesiens till 7 mordet Munir. september den Nederländerna. för indonesiske på mordet. Piloten högsta 2004 den 2000 Livelihood-priset. indonesiska aktivist mordet. Amnesty Munir Sverige betraktades och Press fick militären 04/06 i samband Högt rad som (december har priser. uppsatta Indonesiens utpekats med Han 2006) utdelningen personer besökte som viktigaste ansvariga i inom december av Right MR- den för I Susilo hade president. förhoppningar landet oktober ur tillträtt Bambang det 2006 Han kaos hade som var Vad Yudhoyono som att då det Indonesiens Asien-krisen har han ett gått nytt skulle hänt? två ( SBY ansikte år 1997 sedan kunna förste populärt och skapade. ex-generalen Lösningen av konflikten i Aceh är en stor förmå direktvalde det framgång kallad) efter området. tidigare Ett misslyckade annat lyckodrag försök är att sänkningen fred fanns bränslesubventionerna. Bränslepriserna har i stället höjts leda en med nio partier. medfört. många politiska hade 120% majoritet inkompetenta Å partierna för andra i att parlamentet minska sidan i koalitionsregeringen. ministrar var budgetbördan och det hade ett föreslagna misstag inte subventionerna behövt Presidenten att av bilda ta av in i efter undantaget för vara regeringens inblandade en SBY viktigare Även ekonomin. varit ett samarbetsovillig om år kraftfull var i anledning politik, korruption. vid SBY en makten, förstärkning hade nog har bland därför och lovat Men gjorde att annat osäkerheten obenägen att beskyllt inom driva av utvärdera av ministrar han igenom byråkratin rädsla inte att kring sin med genomföra sin det. huruvida regering Presidenten har också varit tvungen att samarbeta har politik. ansvar att Enda med nog bli att 10 inte Suharto-eran. bekämpa genomdrivits institutioner, ett parlament fungera korruptionen, däribland SBY av som har honom har det velat lokalregeringar, vidtagit gjorde hålla men eller regeringen under riksåklagaren. flera få av har åtgärder Sukarno- i stången dessa stället för Andra varit och har att Guvernörsval i Aceh Pilot frikänd för mordet på Munir Två år sedan presidentvalet i Indonesien

11 pådrivande. arbetstillfällen. Det största Ekonomin misslyckandet Över 40 största miljoner har varit människor problemet Merdeka oförmågan & lever ÖsttimorInformation att skapa under nr fattigdomsgränsen miljoner de som har förmått militant 6-7% ett uteblivit, kommer ineffektivt eliminera och som är människor undersysselsatta. oflexibel behövs eftersom ut rättsväsende. på hindren för arbetsmarknaden. är arbetskraft, investerarna är arbetslösa för en absorbera Ekonomin dollar tillväxt: korruption, menar per och de höga Investeringarna växer nya dag. mer skatter, människor Cirka laglöshet inte SBY med en ej ledare Även drabbat också ledarskapet. naturkatastrofer, drabbat landet negativt. Externa landet framförallt men USA:s faktorer dess försämrade tsunamin största ekonomi problem i Aceh, är påverkar extremistiska och åtgärder Instabiliteten utan Laglösheten även turismen. även från hota i grupper landet hämmar stabiliteten människoliv polis missgynnar kan inte eller härja i bara utan landet. andra fritt, investeringarna inte att skada bara behöva Radikala myndigheter. ekonomin egendom frukta utan presidentposten för att Suharto över alla förberedde makten. varit Hans svaga. aldrig fyra Förhoppningarna en efterträdare ny generation på och Källa: att skulle av för infriats. SBY visa Om såsom sig SBY tidigare kapabel inte kan arméchef att åstadkomma bryta under mönstret resultat Suharto-eran Presidency, återvald bland vanliga annat arbetare, fler arbetstillfällen kommer han och knappast högre Gabriel inkomster kunna Jonsson i form inte 2, 2006 Jusuf (tidigare Wanandi, PacNet Newsletter, publicerad Two Years PacNet i of Jakarta the 53, Yudhoyono November Post). bli Den Artikelförfattaren and International Studies är verksam i Jakarta. vid Center for Strategic politiskt finansminister. ekonomi (Hanura), bildat i generalen samt 21 partiet filosofie Suhartos vid december vilket Wiranto, är Gajah som två Nu betyder doktor militärregim. Mada-universitetet som heter 2006 han Folkets tidigare Faud Partai bildades verksam Det hade Bawazier, hjärtas var Hati i höga den Indonesiens som Jakarta i Nurani Yogjakarta, parti. pensionerade befattningar professor som De ett Rakyat som ÖB, nytt var Partiets sade höga stad partiet Marasabessy, detta Den på generaler. befattningar PAN. centrala 100 pensionerade personer som Java. i tidigare samhället, bildade Tidigare generalen var partiet. medan var chef Av för de Letnan dessa generalstaben, övriga medlem har är Saudi 70% före i Han vice expertråd medlemmar, Ordförande till Wiranto generalsekreterare är Yus Usman Sumanegara. Suhartos har 16 vice generalsekreterare och kassören har om Nya syftar Bawazier statsmakten av att general Ordningen på det eran sade, sägs genom Den Suharto som att när ( Orde deras partiet inleddes Nya den nya blodiga Baru ). bildades, Ordningen den kassörer. Dessutom har organisationen ett Indonesiens Det nya politik partiets fram mål till är sin att parti med Han avgång rekrytera kuppen har att Den att dominerade militären sitt han nya ursprung under inte framtiden. ordningen erövrade bryr ledning sedan i sig ockupationstyrkors partiet. på är Partiet 17 däribland den personer behöver Wirantos och som ett pengar, ger rådgivande mest fru, sade finansiellt Uga råd Wiranto. med av stöd de 8 En personer som sitter i styrelsen. Man kan tänka sig att dem är ordförande. Han var under många år mänskliga adjutant, blev sedan ÖB och var ansvarig för lång brända jordens taktik under Indonesiens mänskliga Try har Soetrisno, rad pekats Ex-militärer rättigheterna. tidigare utpekad reträtt generaler som Några från som ansvariga i samband är Östtimor ledningen exempel ansvarig med i för partiet. med är: för brott massakrerna brott Många mot av hjärta, politiska värden, ledarna väljares Vi förbereder som handlar intresse. sade arenan nu Wiranto. Partiets trångsynt beror ledare förlorats. också som Att bara struktur på Han han medvetet för att sade han att är jaga tillbaka att vill förstår de återskapa pragmatiska nuvarande på folkets korrespondent intresserad studenterna. Östtimoraktivister Hendropriyono, i Tysono mötet Tanjung i Osaka, Soedarto, Priok av Hans Japan, 1984 inblandad Santoso de i som Tokyo. säkerhetspersonal och demonstrerande i i Dili Enligt med Lampung-massakern (Santa Suharto Soedarto Radio Cruz) indonesiska slogs Nederlands på särskilt APEC- med på 11 södra Ryamirzad kommendant Merdeka Sumatra (GAM) Ryacudu, för i Aceh. att favoriserad eliminera Hendrik av Gerakan Megawati Amahorseja Aceh som HANURA - militärens politiska parti

12 Avsändare: Merdeka & ÖsttimorInformation nr Östtimorkommittén c/o Wiboms 171 Pollak 60 SOLNA väg 12 Kom ihåg att anmäla adressändring. Porto betalt Kom i Reiffensteins välkomna! 16:00 Tegelviksgatan Årsmötet förhandlingarna till i Solidaritetsrörelsens Östtimorkommitténs hålls bilder söndagen 40 och från och Östtimor. det den hus. titta årsmöte, ligger Adressen 18 på mars Alla delta Danvikstull i Stockholm. Du kan komma nära Erik med busslinjerna 2, 55 och 66. dit kl Förslag 12 Öppnande spara övriga dem Kontakta 33 Förslag 24627, tillgängliga 47, plats handlingar om eller ordföranden dagordning Du och kassören vill på porto före kommitténs ha ser Tommy Gabriel skickar årsmötet handlingarna Du nedan. Pollák, Jonsson, webbplats. vi utan inte För före gör att mötet. ut Val Ordförande av till mötesfunktionärer dagordning 43 Godkännande Styrelsens dagordning utlysning Justeringsman Sekreterare av mötets 4 Motioner mars. Östtimorkommittén c/o Råsundavägen 169 Tel.: Adresser: 67 Jonsson lämnar SOLNA Du 24, till 62 2 tr styrelsen 47 senast den 5678 Revisorernas Frågan Medlemsavgift Budget Ekonomisk Verksamhetsberättelse om styrelsens ansvarsfrihet E-post: 9 Styrelsens förslag Motioner Övriga Ordförande Kassör 2 revisorer styrelse ledamöter Val Övriga Avslutning 1 av ersättare valberedning frågor B Kallelse till Östtimorkommitténs årsmöte

Rättegången om attackerna mot presidenten och premiärministern den 11 februari 2008 - upp till 16 års fängelse, älskarinnan frikänd

Rättegången om attackerna mot presidenten och premiärministern den 11 februari 2008 - upp till 16 års fängelse, älskarinnan frikänd Nr 44 - april 2010 Merdeka & ÖsttimorInformation nr 44 2010 Rättegången två sedan mars. dömdes Angelita den i Dili mot 28 inblandade i de älskarinna, attackerna som, med avbrott, pågått anstiftat den 12

Läs mer

För Timor i tiden Dom Boaventura och det stora upproret 1912

För Timor i tiden Dom Boaventura och det stora upproret 1912 Nr 53 - juni 2012 För Timor i tiden Dom Boaventura och det stora upproret 1912 För hundra år sedan revolterade en sammanslutning av timoresiska reinos, små kungadömen (det fanns uppemot 100), mot den portugisiska

Läs mer

FN-mandatet förlängt

FN-mandatet förlängt Nr 48 - mars 2011 Merdeka & ÖsttimorInformation nr 48 2011 FN-mandatet förlängt rapport Västpapua, Nyheter Aceh från och Östtimor, Indonesien 1 President Xanana Gusmão träffar USA:s utrikesminister Hillary

Läs mer

Merdeka & ÖsttimorInformation nr 55 2012. Överraskande möte

Merdeka & ÖsttimorInformation nr 55 2012. Överraskande möte Nr 55 - december 2012 Överraskande möte Runt bordet från vänster: Hendrik Amahorseja (Östtimorkommittén), Joaquim da Costa Freitas, Emanuel Antonio De Araujo Braz, Maria Zevonia Fernandes Vieira, Rosa

Läs mer

Merdeka & Merdeka & Östtimorinformation. Redaktören har ordet 3. Ett barnhem i Dili? 3. Östtimoreser besöker Sverige 5. Hållbar utveckling viktig 6

Merdeka & Merdeka & Östtimorinformation. Redaktören har ordet 3. Ett barnhem i Dili? 3. Östtimoreser besöker Sverige 5. Hållbar utveckling viktig 6 Merdeka & Merdeka & Östtimorinformation Östtimorinformation nr 15 Redaktören har ordet 3 Ett barnhem i Dili? 3 Östtimoreser besöker Sverige 5 Hållbar utveckling viktig 6 ÖTK s medlemsmöte 2001-11-12 7

Läs mer

hållbar värld? På väg mot en Fattiga bönder drabbade av ändrat klimat Sverige en supermakt inom multibiståndet Premiär för internationellt FN-rollspel

hållbar värld? På väg mot en Fattiga bönder drabbade av ändrat klimat Sverige en supermakt inom multibiståndet Premiär för internationellt FN-rollspel Utges av Svenska FN-förbundet 2/2011 Fattiga bönder drabbade av ändrat klimat sidan 10 Sverige en supermakt inom multibiståndet sidan 16 Premiär för internationellt FN-rollspel sidan 18 På väg mot en hållbar

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Valet. Afghanistan nytt #1.2014. Allt du behöver veta Valguide s4. Världen håller andan Krönika s10. Afghanistan ska välja ny president

Valet. Afghanistan nytt #1.2014. Allt du behöver veta Valguide s4. Världen håller andan Krönika s10. Afghanistan ska välja ny president #1.2014 Afghanistan nytt Valet Afghanistan ska välja ny president Allt du behöver veta Valguide s4 Världen håller andan Krönika s10 Demokratiutveckling Så jobbar SAK s12 Rädsla, hopp och beslutsamhet 2014-syndromet

Läs mer

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004 Delamed en tidning från diakonia nummer 4-2004 Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år Pengarna eller livet? För snart fem år sedan samlades världens beslutsfattare kring ett unikt löfte: att

Läs mer

HJÄLP SYRIEN! Historisk uppgörelse om kemiska vapen. Miljoner människor i nöd. Tuffa villkor för Zimbabwes FN-förbund SIDAN 10 SIDAN 16

HJÄLP SYRIEN! Historisk uppgörelse om kemiska vapen. Miljoner människor i nöd. Tuffa villkor för Zimbabwes FN-förbund SIDAN 10 SIDAN 16 EN BÄTTRE VÄRLD SVENSKA FN-FÖRBUNDET EN BÄTTRE VÄRLD NUMMER 1 2014 Historisk uppgörelse om kemiska vapen SIDAN 10 Tuffa villkor för Zimbabwes FN-förbund SIDAN 16 HJÄLP SYRIEN! Miljoner människor i nöd

Läs mer

Håll löftet om en bättre värld! Fem år till deadline för millenniemålen. Han rappar mot fattigdomen sidan 12. Framsteg på nedrustningsfronten

Håll löftet om en bättre värld! Fem år till deadline för millenniemålen. Han rappar mot fattigdomen sidan 12. Framsteg på nedrustningsfronten Utges av Svenska FN-förbundet 3/2010 Han rappar mot fattigdomen sidan 12 Framsteg på nedrustningsfronten sidan 18 FN-kämpen Ingrid Segerstedt Wiberg sidan 22 Fem år till deadline för millenniemålen Håll

Läs mer

Direktrapporter från Östtimor, Västpapua och Ambon

Direktrapporter från Östtimor, Västpapua och Ambon MERDEKA & ÖSTTIMORINFORMATION Nr 14 Direktrapporter från Östtimor, Västpapua och Ambon -Läs om vad våra egna medarbetare skriver Konferens i USA om Aceh sid 22 Vad är fel med Indonesiens demokratisering

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Delamed. en tidning från diakonia nummer 2-2005. Blunda inte för Kongo

Delamed. en tidning från diakonia nummer 2-2005. Blunda inte för Kongo Delamed en tidning från diakonia nummer 2-2005 Blunda inte för Kongo Dödligt rikt land Varje dag dör 1 000 personer till följd av konflikten i Demokratiska Republiken Kongo. Jag trodde att siffran var

Läs mer

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola Ämnesbeskrivningar FNMB 2010: 16 18 februari Malmö Borgarskola Första utskottet 1. Utredandet om vad ett nytt internationellt nedrustningsavtal angående kärnvapen skulle innehålla Introduktion i ämnet:

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN?

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? Dela med en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? I sommar har världen kommit nära Vi har åter sett bomberna falla över Libanon. Ett tusental libaneser, de fl esta civila, har dödats i Israels

Läs mer

World Wide Views. Informationsfolder

World Wide Views. Informationsfolder World Wide Views Informationsfolder September 2009 11 Publiceringsinformation Denna informationsfolder har tillkommit i syfte att informera deltagarna i World Wide Views 2009. Publikationen tillhandahålls

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 4-2009 Bort från gatan Demokratikämpar sätter barnen i fokus

en tidning från diakonia nummer 4-2009 Bort från gatan Demokratikämpar sätter barnen i fokus Dela med en tidning från diakonia nummer 4-2009 Bort från gatan Demokratikämpar sätter barnen i fokus Nu krävs det modiga politiker och modiga beslut Varje dag tar människor vi samarbetar med i fattiga

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Vems är världens vatten?

Vems är världens vatten? Vems är världens vatten? Innehåll Vatten, krig och icke-våld 2 Tre aspekter på den globala vattenkrisen 3 Den första: Oförnuftig förbrukning Den andra: Förorenade vatten, förstörd miljö Den tredje: Människor

Läs mer

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57

innehåll inledning jag och maten kyrkan och maten världens mat vi kan påverka världens mat mer att läsa och lära 57 rätten till mat version 1.0 2011 innehåll inledning Om Världens kurs 4 Till ledarna 5 jag och maten Övning Mitt bästa matminne 7 Övning Middagsbjudningen 7 Övning Utmaningen 8 Övning Heta stolen 8 Pratstund

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014

Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 Vänsterpress om Ukraina slutet av augusti 2014 De flesta av artiklarna nedan är från mitten av augusti och framåt. En artikel är från slutet av juli (från Clarté), som inte fanns tillgänglig då förra artikelsamlingen

Läs mer

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010

Världens tuffaste jobb. Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Världens tuffaste jobb Fakta utan gränser Nr 9, oktober 2010 Stockholm, oktober 2010 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se

Läs mer

Det går inte att. när det otänkbara händer

Det går inte att. när det otänkbara händer barn barn 1 nr3.2011 LEDARE INNEHÅLL när det otänkbara händer Det är som att komma till världens rand. Till en plats där allt har tagit slut. Ödeland. Och samtidigt så många spår av livet som har upphört.

Läs mer