SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 79

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M... 79

2 L A A /2/21 flowfilters Van de Oudeweetering, Ronald Eerste van Swindenstraat 2 3hg 193 GD Amsterdam NL INADAY Hengelosestraat AA Enschede NL NL EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, samt för jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk, ej produkter för rening av gas, luft, vatten och övriga vätskor;obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Gödsel; Kemiska sammansättningar för eldsläckning; Kemiska preparat för härdning och lödning; Kemiska ämnen för konservering av livsmedel; Garvämnen; Bindemedel för industriell användning Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; Lufttorkare; Bakteriedödande lampor för luftrening; Joniseringsapparater för luftbehandling; Luftsteriliserare. 4 - Luftdeodorisering; Behandling av ämnen och material;doftborttagning från luft; Luftuppfriskning /2/21 TEATUBE Haas, Christoph Reutlinger Straße 8a 9441 Nürnberg Lehr, Matthias Äußere Sulzbacher Str Nürnberg RAU, SCHNECK & HÜBNER Königstr Nürnberg EN 21 - Redskap för hushållsändamål /6/21 strongwatch Bonhoff, Hannes Bergstr Berlin EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar /9/21 Calle 2

3 Del A.1. CTM Calle A/S Industrivej Padborg DK Fleggaard Holding A/S Steenbergen, Charlotte Skovbakken 1 Kollund 634 Kruså DK DA 35 - Annons- och reklamverksamhet; Tjänster rörande assistans vid företagsledning; Tjänster rörande företagsadministration; Kontorstjänster;Detaljhandel med dagligvaror, inklusive livsmedel, godsaker, drycker, parfymer, varor för personlig vård, rengöringspreparat;detaljhandel med järnvaror, presentartiklar, inklusive brukskonst;detaljhandel med vitvaror, elektronik och tillbehör därtill (inklusive tvapparater), VVS-varor (inklusive köks- och badrumsutrustning), datorer, maskinvara, programvara och tillbehör därtill (inklusive spelkonsoler), varor för hus och trädgård, inklusive tält och trampoliner, grillar, trädgårdsbord och trädgårdsstolar, parasoller, sportartiklar;alla nämnda varor utbjuds via detaljistföretag, grosshandelsdistributörer, postorderkataloger och elektroniska medier /1/21 Expi-Taler Inuti finns en grön cirkel med ett blått I i mitten, den gröna cirkeln inringas av en gyllene cirkel med taggar, på den yttre gyllene cirkeln står nedtill i blått namnet Expi-Taler; Blått, grönt, gulu TM24 GmbH i.g. Am Nickelberg 12a Nittendorf BLTS RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kumpfmühlerstr Regensburg EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster; Uppdatering av annons- och reklammaterial; Framtagning av kostnads- och prisanalyser; Personalrekrytering; Konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; Konsulttjänster för företagsadministration och -rådgivning; Anskaffningstjänster för tredje part; Service för medarbetare ur ett affärsmässigt perspektiv; Import-exportagenturer; Företagsledning; Konsulttjänster och rådgivning för företag; Bokföring; Redovisningstjänster; Revision; Kontorstjänster; Datoriserad filhantering; Renskrivnings- och utskrivningstjänster; Omlokaliseringstjänster för företag; Affärsutredningar; Utarbetande av kontobesked; Skattedeklaration; Ekonomiska prognoser; Kommersiell information och rådgivning för förbrukare; Fakturering; Tv-reklaminslag; Företagsledningstjänster; Heliografiska dupliceringstjänster; Publicering av reklamtexter; Stöd för industri- eller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; Kommersiell förvaltning och licensiering av varor och tjänster för tredje man; Layoututformning för reklamändamål; Färdigställande av lönelistor (payrolling); Marknadsföring; Marknadsstudier och opinionsundersökningar; Sökning i datorfiler (för andra); Företagsundersökningar; Pr-verksamhet; Direktansluten reklam på ett datornät; Anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; Konsultationer avseende företagsorganisation; Outsourcingtjänster; Arbetsförmedling; Personalrekrytering; Psykologisk testning vid rekrytering; Konsultation rörande personaladministration; Utomhusreklam; Presentation av varor inom kommunikationsmedier för detaljhandeln; Prisjämförelsetjänster; Bokföring; Produktion av radioreklam; Insamling och sammanställning av telerelaterade pressartiklar; Utvärdering av ull; Arrangerande av skyltfönster; Maskinskrivning; Maskinskriv- 3

4 CTM Del A.1. ningstjänster; Sekreterartjänster; Sponsorsökning; Anställningsrådgivning; Systematisering av data i databaser; Telefonsvarartjänster för icke tillgängliga abonnenter; Företagsadministration; Arrangera yrkes- eller reklamrelaterade mässor; Författande av reklamtexter; Säljfrämjande verksamhet för andra; Uthyrning av reklamytor och reklammaterial; Uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier; Arrangemang av och avslutning på handelstransaktioner för tredje part; Arrangering av abonnemang av telekommunikationstjänster för tredje man; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter; Reklamutskick; Utdelning av varuprover; Distribution av direktreklam; Reproduktion av dokument; Administrativ orderhantering; Visningstjänster för marknadsföring; Postreklam; Affärsvärdering; Sammanställning av data i datoriserade databaser; Marknadsföringstjänster;Speciellt uppbyggnad och förvaltning av kundförbindelseprogram för främjande av kundlojalitet gentemot ett företag, till exempel bransch- och företagsövergripande bonusoch premieprogram, kundförbindelsemarknadsföring, förmedling och utdelning av sak- och/eller tjänstepremier av alla slag;annons- och reklamverksamhet, marknadsföring, företagskonsultation avseende kundförbindelsesystem; Företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster, samtliga nämnda tjänster även via ett huvudsakligen globalt datornät, till exempel via Internet; Online-information om marknadsföring, bonus, reklam- och/eller premieprogram, till exempel via Internet;Direktpublikationer, speciellt inom området för marknadsföring, marknadsstudier, kundförbindelseprogram, t.ex. bonus- och premieprogram;reklamprogram Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor; Leverans av paket och varor; Distribution av tidningar; Biluthyrning;Transport av personer och resenärer; Befraktning; Bärgning av skepp; Isbrytning; Båtuthyrning; Platsbokning för resor; Chaufförstjänster; Transportmäkleri; Flyttningstjänster; Upplåtande av förvaringsplats för båtar; Varumagasinering: godsmagasinering; Paketering av varor; Lossning av last; Information avseende förvaring; Fraktförmedling; Frankering av postförsändelser; Garageuthyrningstjänster; Forsling av bagage; Flottagning av fartyg; Ambulanstjänster; Kurirtjänster; Förvaring av gods; Uthyrning av lagerlokaler; Lufttransporter;Mäklartjänster för reseledningar; Möbeltransporttjänster; Transport och lagring av sopor och avfall; Bilparkering; Transport av personer; Transport via pipelines; Reseledning; Bokning av resor och transport; Bärgning; Sjöfartstjänster; Skeppsmäkleri; Slussdrift; Sjötransporter; Start och uppskjutning av satelliter för tredje man; Stuveriarbeten [fartygslastning]; Taxitransport; Järnvägstransport; Biltransport; Pråmtransport; Båttransport; Transport och förvaring av avfall; Ambulanstransport; Värdetransport; Transport; Undervattensbärgning; Sightseeing; Arrangerande av kryssningar; Anordnande av rundresor; Fraktning; Trafikinformationstjänster; Båtuthyrning; Fordonsuthyrning; Uthyrning av garage; Uthyrning av takräcken för bilar; Uthyrning av kylskåp; Uthyrning av förvaringscontainrar; Uthyrning av lagerlokaler; Uthyrning av parkeringsplatser; Uthyrning av hästar; Uthyrning av rullstolar; Uthyrning av dykardräkter; Uthyrning av dykarklockor; Uthyrning av järnvägsvagnar; Förpackning av varor och gods; Emballering och förvaring av gods; Eldistribution; Energidistribution; Vattendistribution; Varuleveranser; Vattenförsörjningstjänster Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Utbildnings-, fortbildnings- och undervisningsrådgivning; Anordnande av handledning/instruktion; Upplysningar avseende fritidsaktiviteter och evenemang; Utställningar för kulturella eller utbildningsrelaterade ändamål; Tillhandahållande av elektroniska publikationer; Upplåtande av karaokeutrustning; Yrkesrådgivning; Klubbverksamhet; Barnomsorgstjänster; Internatskolor; Upplåtande av kasinon (hasardspel); Tjänster avseende semesterbyar; Tjänster tillhandahållna av center för fysisk träning; Hälsoklubbar; Drift av golfbanor; Drift av muséer; Festlokaler och diskotek; Spelhallsverksamhet; Drift av idrottsanläggningar;drift av ljudstudior; Kabaréverksamhet; Nöjesparker; Drift av zoologiska parker; Utlåning av böcker; Coaching; Mikroutgivning; Tjänster från underhållare; Nyhetsreportertjänster; Tjänster avseende fritidsutformning; Digitala bildtjänster; Framförande av liveföreställningar; Förrättande av prov i samband med undervisning/utbildning; Förköp av inträdesbiljetter; Utarbetande av bildreportage; Utarbetande av undertextning; Utbildningstjänster; Akademier för utbildning; Korrespondenskurser, brevskolor; Televisionsunderhållning; Korrespondenskurser; Filmproduktion; Uthyrning av filmer; Visning av film i biografer; Fotografering;Tolkar för åtbördsspråk; Speltjänster; Gymnastikundervisning; Direktansluten förlagsverksamhet; Textpublicering, ej reklamtexter; Information om tillställningar; Komponering av musik; Konstnärstjänster; Layoutformgivning, utom för reklamändamål; Mikrofilmning; Redigering av videoband; Musikframträdanden; Speltjänster som erbjuds via direktanslutning från ett datornät; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Anordnande och genomförande av konferenser; Anordnande och hållande av kongresser; Anordnande och genomförande av konserter; Arrangerande och hållande av symposier; Festplaneringstjänster; Platsbokningar för underhållningstillställningar; Praktisk utbildning; Produktion av shower; Tjänster avseende religiös utbildning; Radiounderhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Dubbning; Uppsättning och framförande av teaterpjäser; Djurdressyr; Fysisk utbildning;översättningsverksamheter; Underhållning; Undervisning/utbildning och handledning/instruktion; Anordnande av idrottstävlingar; Anordnande och genomförande av seminarier; Anordnande och genomförande av workshops; Kollokvier, arrangerande och hållande av; Anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; Anordnande av baler; Lotteriverksamhet; Anordnande av underhållningsshower; Anordnande av tävlingar; Författande av filmscenarier; Författande av texter (ej reklamtexter); Uthyrning av ljudutrustning; Uthyrning av belysningsutrustning för scendekor och televisionsstudior; Uthyrning av showdekorationer; Uthyrning av videokameror; Uthyrning av kinematografiska apparater och tillbehör; Uthyrning av spelfilmer; Uthyrning av radio- och tv-apparater; Uthyrning av idrotts- och sportutrustning, (ej fordon); Uthyrning av stadionanläggningar; Uthyrning av tennisbanor; Uthyrning av teaterkulisser; Ljudupptagningar, uthyrning av; Uthyrning av videokameror; Utgivning av böcker;videobanduppteckningar; Videofilmproduktion; Uthyrning av videoband; Tidtagning vid sportevenemang; Cirkusföreställningar; Produktion av radio- eller tv-program;direktpublikationer, speciellt om användning av programvara ingående i klass Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Utformning och utveckling av maskinoch programvara; Uppdatering av datorprogramvara; Rådgivning inom området enerigibesparingar; Upplåtande av sökmotorer för Internet; Biologisk forskning; Konsultationer inom området datorer; Konsultation avseende datorprogramvara; Utformning av datorsystem; Analys av datorsystem; Utformning av datorprogramvara; Ritningstjänster; Inredningsarkitekt- och ingenjörstjänster; Kemisk verksamhet;tjänster tillhandahållna av en industridesigner eller förpackningsdesigner; Stilisttjänster inom modeområdet; Fysikertjänster; Kemilaboratorier; Virusskydd; Kemisk analys; Äkthetsintygande avseende konstverk; Kalibrering; Utveckling av heltäckande energikoncept; Utveckling och forskning avseende nya produkter (för tredje man); Utformning och utveckling av maskin- och programvara; Datorprogrammering;Analyser för exploatering och sakutlåtanden av oljefält; Besiktnings- och inspektionstjänster; Forskningstjänster för miljöskydd; Bakteriologisk forskning; Kemisk forskning; Kosmetisk forskning; Teknisk forskning; Forskning beträffande mekanik; Geologisk forskning och expertis; Geologisk prospektering; Utformning och underhåll av 4

5 Del A.1. CTM webbplatser för tredje man; Vaccinering av moln; Industriella analyser och forskningstjänster; Ingenjörsarbeten; Installation av datorprogram; Konstruktionsprojektering; Konvertering av datorprogram och data (ej fysisk förändring); Installation av programvara; Kopiering av datorprogram; Lantmäteri; Materialprovning; Fysikvetenskapliga forskningstjänster; Projektplaneringar; Efterforsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter för tredje mans räkning; Stadsplanering; Design; Tekniska projektstudier; Teknisk rådgivning; Provning av fordons vägduglighet; Provning av oljekällor; Forskning inom miljöskydd; Undervattensutforskningar; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man; Uthyrning av datorprogramvara; Uthyrning av datorer; Uthyrning av webbservrar; Återställande av datordata; Materialprovning; Väderleksprognoser; Dataåterhämtning; Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design;dataundersökningar och hantering av databaser i samband med kundförbindelseprogram, nämnda tjänster även via ett huvudsakligen globalt datanät, t. ex. via Internet;Datatjänster för förvaltning av kommunikation via direktanslutning, speciellt avseende kundservice, kundstöd, försäljning och marknadsföring /1/21 Expi-Taler TM24 GmbH i.g. Am Nickelberg 12a Nittendorf BLTS RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kumpfmühlerstr Regensburg EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster; Uppdatering av annons- och reklammaterial; Framtagning av kostnads- och prisanalyser; Personalrekrytering; Konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; Konsulttjänster för företagsadministration och -rådgivning; Anskaffningstjänster för tredje part; Service för medarbetare ur ett affärsmässigt perspektiv; Import-exportagenturer; Företagsledning; Konsulttjänster och rådgivning för företag; Bokföring; Redovisningstjänster; Revision; Kontorstjänster; Datoriserad filhantering; Renskrivnings- och utskrivningstjänster; Omlokaliseringstjänster för företag; Affärsutredningar; Utarbetande av kontobesked; Skattedeklaration; Ekonomiska prognoser; Kommersiell information och rådgivning för förbrukare; Fakturering; Tv-reklaminslag; Företagsledningstjänster; Heliografiska dupliceringstjänster; Publicering av reklamtexter; Stöd för industri- eller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; Kommersiell förvaltning och licensiering av varor och tjänster för tredje man; Layoututformning för reklamändamål; Färdigställande av lönelistor (payrolling); Marknadsföring; Marknadsstudier och opinionsundersökningar; Sökning i datorfiler (för andra); Företagsundersökningar; Pr-verksamhet; Direktansluten reklam på ett datornät; Anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; Konsultationer avseende företagsorganisation; Outsourcingtjänster; Arbetsförmedling; Personalrekrytering; Psykologisk testning vid rekrytering; Konsultation rörande personaladministration; Utomhusreklam; Presentation av varor inom kommunikationsmedier för detaljhandeln; Prisjämförelsetjänster; Bokföring; Produktion av radioreklam; Insamling och sammanställning av telerelaterade pressartiklar; Utvärdering av ull; Arrangerande av skyltfönster; Maskinskrivning; Maskinskrivningstjänster; Sekreterartjänster; Sponsorsökning; Anställningsrådgivning; Systematisering av data i databaser; Telefonsvarartjänster för icke tillgängliga abonnenter; Företagsadministration; Arrangera yrkes- eller reklamrelaterade mässor; Författande av reklamtexter; Säljfrämjande verksamhet för andra; Uthyrning av reklamytor och reklammaterial; Uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier; Arrangemang av och avslutning på handelstransaktioner för tredje part; Arrangering av abonnemang av telekommunikationstjänster för tredje man; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter; Reklamutskick; Utdelning av varuprover; Distribution av direktreklam; Reproduktion av dokument; Administrativ orderhantering; Visningstjänster för marknadsföring; Postreklam; Affärsvärdering; Sammanställning av data i datoriserade databaser; Marknadsföringstjänster;Speciellt uppbyggnad och förvaltning av kundförbindelseprogram för främjande av kundlojalitet gentemot ett företag, till exempel bransch- och företagsövergripande bonusoch premieprogram, kundförbindelsemarknadsföring, förmedling och utdelning av sak- och/eller tjänstepremier av alla slag;annons- och reklamverksamhet, marknadsföring, företagskonsultation avseende kundförbindelsesystem; Företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster, samtliga nämnda tjänster även via ett huvudsakligen globalt datornät, till exempel via Internet; Online-information om marknadsföring, bonus, reklam- och/eller premieprogram, till exempel via Internet;Direktpublikationer, speciellt inom området för marknadsföring, marknadsstudier, kundförbindelseprogram, t.ex. bonus- och premieprogram;reklamprogram Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor; Leverans av paket och varor; Distribution av tidningar; Biluthyrning;Transport av personer och resenärer; Befraktning; Bärgning av skepp; Isbrytning; Båtuthyrning; Platsbokning för resor; Chaufförstjänster; Transportmäkleri; Flyttningstjänster; Upplåtande av förvaringsplats för båtar; Varumagasinering: godsmagasinering; Paketering av varor; Lossning av last; Information avseende förvaring; Fraktförmedling; Frankering av postförsändelser; Garageuthyrningstjänster; Forsling av bagage; Flottagning av fartyg; Ambulanstjänster; Kurirtjänster; Förvaring av gods; Uthyrning av lagerlokaler; Lufttransporter;Mäklartjänster för reseledningar; Möbeltransporttjänster; Transport och lagring av sopor och avfall; Bilparkering; Transport av personer; Transport via pipelines; Reseledning; Bokning av resor och transport; Bärgning; Sjöfartstjänster; Skeppsmäkleri; Slussdrift; Sjötransporter; Start och uppskjutning av satelliter för tredje man; Stuveriarbeten [fartygslastning]; Taxitransport; Järnvägstransport; Biltransport; Pråmtransport; Båttransport; Transport och förvaring av avfall; Ambulanstransport; Värdetransport; Transport; Undervattensbärgning; Sightseeing; Arrangerande av kryssningar; Anordnande av rundresor; Fraktning; Trafikinformationstjänster; Båtuthyrning; Fordonsuthyrning; Uthyrning av garage; Uthyrning av takräcken för bilar; Uthyrning av kylskåp; Uthyrning av förvaringscontainrar; Uthyrning av lagerlokaler; Uthyrning av parkeringsplatser; Uthyrning av hästar; Uthyrning av rullstolar; Uthyrning av dykardräkter; Uthyrning av dykarklockor; Uthyrning av järnvägsvagnar; Förpackning av varor och gods; Emballering och förvaring av gods; Eldistribution; Energidistribution; Vattendistribution; Varuleveranser; Vattenförsörjningstjänster Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Utbildnings-, fortbildnings- och undervisningsrådgivning; Anordnande av handledning/instruktion; Upplysningar avseende fritidsaktiviteter och evenemang; Utställningar för kulturella eller utbildningsrelaterade ändamål; Tillhandahållande av elektroniska publikationer; Upplåtande av karaokeutrustning; Yrkesrådgivning; Klubbverksamhet; Barnomsorgstjänster; Internatskolor; Upplåtande av kasinon (hasardspel); Tjänster avseende semesterbyar; 5

6 CTM Del A.1. Tjänster tillhandahållna av center för fysisk träning; Hälsoklubbar; Drift av golfbanor; Drift av muséer; Festlokaler och diskotek; Spelhallsverksamhet; Drift av idrottsanläggningar;drift av ljudstudior; Kabaréverksamhet; Nöjesparker; Drift av zoologiska parker; Utlåning av böcker; Coaching; Mikroutgivning; Tjänster från underhållare; Nyhetsreportertjänster; Tjänster avseende fritidsutformning; Digitala bildtjänster; Framförande av liveföreställningar; Förrättande av prov i samband med undervisning/utbildning; Förköp av inträdesbiljetter; Utarbetande av bildreportage; Utarbetande av undertextning; Utbildningstjänster; Akademier för utbildning; Korrespondenskurser, brevskolor; Televisionsunderhållning; Korrespondenskurser; Filmproduktion; Uthyrning av filmer; Visning av film i biografer; Fotografering;Tolkar för åtbördsspråk; Speltjänster; Gymnastikundervisning; Direktansluten förlagsverksamhet; Textpublicering, ej reklamtexter; Information om tillställningar; Komponering av musik; Konstnärstjänster; Layoutformgivning, utom för reklamändamål; Mikrofilmning; Redigering av videoband; Musikframträdanden; Speltjänster som erbjuds via direktanslutning från ett datornät; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Anordnande och genomförande av konferenser; Anordnande och hållande av kongresser; Anordnande och genomförande av konserter; Arrangerande och hållande av symposier; Festplaneringstjänster; Platsbokningar för underhållningstillställningar; Praktisk utbildning; Produktion av shower; Tjänster avseende religiös utbildning; Radiounderhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Dubbning; Uppsättning och framförande av teaterpjäser; Djurdressyr; Fysisk utbildning;översättningsverksamheter; Underhållning; Undervisning/utbildning och handledning/instruktion; Anordnande av idrottstävlingar; Anordnande och genomförande av seminarier; Anordnande och genomförande av workshops; Kollokvier, arrangerande och hållande av; Anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; Anordnande av baler; Lotteriverksamhet; Anordnande av underhållningsshower; Anordnande av tävlingar; Författande av filmscenarier; Författande av texter (ej reklamtexter); Uthyrning av ljudutrustning; Uthyrning av belysningsutrustning för scendekor och televisionsstudior; Uthyrning av showdekorationer; Uthyrning av videokameror; Uthyrning av kinematografiska apparater och tillbehör; Uthyrning av spelfilmer; Uthyrning av radio- och tv-apparater; Uthyrning av idrotts- och sportutrustning, (ej fordon); Uthyrning av stadionanläggningar; Uthyrning av tennisbanor; Uthyrning av teaterkulisser; Ljudupptagningar, uthyrning av; Uthyrning av videokameror; Utgivning av böcker;videobanduppteckningar; Videofilmproduktion; Uthyrning av videoband; Tidtagning vid sportevenemang; Cirkusföreställningar; Produktion av radio- eller tv-program;direktpublikationer, speciellt om användning av programvara ingående i klass Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Utformning och utveckling av maskinoch programvara; Uppdatering av datorprogramvara; Rådgivning inom området enerigibesparingar; Upplåtande av sökmotorer för Internet; Biologisk forskning; Konsultationer inom området datorer; Konsultation avseende datorprogramvara; Utformning av datorsystem; Analys av datorsystem; Utformning av datorprogramvara; Ritningstjänster; Inredningsarkitekt- och ingenjörstjänster; Kemisk verksamhet;tjänster tillhandahållna av en industridesigner eller förpackningsdesigner; Stilisttjänster inom modeområdet; Fysikertjänster; Kemilaboratorier; Virusskydd; Kemisk analys; Äkthetsintygande avseende konstverk; Kalibrering; Utveckling av heltäckande energikoncept; Utveckling och forskning avseende nya produkter (för tredje man); Utformning och utveckling av maskin- och programvara; Datorprogrammering;Analyser för exploatering och sakutlåtanden av oljefält; Besiktnings- och inspektionstjänster; Forskningstjänster för miljöskydd; Bakteriologisk forskning; Kemisk forskning; Kosmetisk forskning; Teknisk forskning; Forskning beträffande mekanik; Geologisk forskning och expertis; Geologisk prospektering; Utformning och underhåll av webbplatser för tredje man; Vaccinering av moln; Industriella analyser och forskningstjänster; Ingenjörsarbeten; Installation av datorprogram; Konstruktionsprojektering; Konvertering av datorprogram och data (ej fysisk förändring); Installation av programvara; Kopiering av datorprogram; Lantmäteri; Materialprovning; Fysikvetenskapliga forskningstjänster; Projektplaneringar; Efterforsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter för tredje mans räkning; Stadsplanering; Design; Tekniska projektstudier; Teknisk rådgivning; Provning av fordons vägduglighet; Provning av oljekällor; Forskning inom miljöskydd; Undervattensutforskningar; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man; Uthyrning av datorprogramvara; Uthyrning av datorer; Uthyrning av webbservrar; Återställande av datordata; Materialprovning; Väderleksprognoser; Dataåterhämtning; Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design;dataundersökningar och hantering av databaser i samband med kundförbindelseprogram, nämnda tjänster även via ett huvudsakligen globalt datanät, t. ex. via Internet;Datatjänster för förvaltning av kommunikation via direktanslutning, speciellt avseende kundservice, kundstöd, försäljning och marknadsföring /1/21 tm24 TM24 GmbH i.g. Am Nickelberg 12a Nittendorf BLTS RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kumpfmühlerstr Regensburg EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledningstjänster; Företagsadministration; Kontorstjänster; Uppdatering av annons- och reklammaterial; Framtagning av kostnads- och prisanalyser; Personalrekrytering; Konsulttjänster avseende företagsledning och företagsorganisation; Konsulttjänster för företagsadministration och -rådgivning; Anskaffningstjänster för tredje part; Service för medarbetare ur ett affärsmässigt perspektiv; Import-exportagenturer; Företagsledning; Konsulttjänster och rådgivning för företag; Bokföring; Redovisningstjänster; Revision; Kontorstjänster; Datoriserad filhantering; Renskrivnings- och utskrivningstjänster; Omlokaliseringstjänster för företag; Affärsutredningar; Utarbetande av kontobesked; Skattedeklaration; Ekonomiska prognoser; Kommersiell information och rådgivning för förbrukare; Fakturering; Tv-reklaminslag; Företagsledningstjänster; Heliografiska dupliceringstjänster; Publicering av reklamtexter; Stöd för industri- eller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; Kommersiell förvaltning och licensiering av varor och tjänster för tredje man; Layoututformning för reklamändamål; Färdigställande av lönelistor (payrolling); Marknadsföring; Marknadsstudier och opinionsundersökningar; Sökning i datorfiler (för andra); Företagsundersökningar; Pr-verksamhet; Direktansluten reklam på ett datornät; Anordnande av mässor och utställningar för försäljnings- och reklamändamål; Konsultationer avseende företagsorganisation; Outsourcingtjänster; Arbetsförmedling; Personalrekrytering; Psykologisk testning vid rekrytering; Konsultation rörande personaladministration; Utomhusreklam; Presentation av varor inom kommunikationsmedier för detaljhandeln; Prisjämförelsetjänster; Bokföring; Produktion av radioreklam; Insamling och samman- 6

7 Del A.1. CTM ställning av telerelaterade pressartiklar; Utvärdering av ull; Arrangerande av skyltfönster; Maskinskrivning; Maskinskrivningstjänster; Sekreterartjänster; Sponsorsökning; Anställningsrådgivning; Systematisering av data i databaser; Telefonsvarartjänster för icke tillgängliga abonnenter; Företagsadministration; Arrangera yrkes- eller reklamrelaterade mässor; Författande av reklamtexter; Säljfrämjande verksamhet för andra; Uthyrning av reklamytor och reklammaterial; Uthyrning av reklamtid i kommunikationsmedier; Arrangemang av och avslutning på handelstransaktioner för tredje part; Arrangering av abonnemang av telekommunikationstjänster för tredje man; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter; Reklamutskick; Utdelning av varuprover; Distribution av direktreklam; Reproduktion av dokument; Administrativ orderhantering; Visningstjänster för marknadsföring; Postreklam; Affärsvärdering; Sammanställning av data i datoriserade databaser; Marknadsföringstjänster;Speciellt uppbyggnad och förvaltning av kundförbindelseprogram för främjande av kundlojalitet gentemot ett företag, till exempel bransch- och företagsövergripande bonusoch premieprogram, kundförbindelsemarknadsföring, förmedling och utdelning av sak- och/eller tjänstepremier av alla slag;annons- och reklamverksamhet, marknadsföring, företagskonsultation avseende kundförbindelsesystem; Företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster, samtliga nämnda tjänster även via ett huvudsakligen globalt datornät, till exempel via Internet; Online-information om marknadsföring, bonus, reklam- och/eller premieprogram, till exempel via Internet;Direktpublikationer, speciellt inom området för marknadsföring, marknadsstudier, kundförbindelseprogram, t.ex. bonus- och premieprogram;reklamprogram Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor; Leverans av paket och varor; Distribution av tidningar; Biluthyrning;Transport av personer och resenärer; Befraktning; Bärgning av skepp; Isbrytning; Båtuthyrning; Platsbokning för resor; Chaufförstjänster; Transportmäkleri; Flyttningstjänster; Upplåtande av förvaringsplats för båtar; Varumagasinering: godsmagasinering; Paketering av varor; Lossning av last; Information avseende förvaring; Fraktförmedling; Frankering av postförsändelser; Garageuthyrningstjänster; Forsling av bagage; Flottagning av fartyg; Ambulanstjänster; Kurirtjänster; Förvaring av gods; Uthyrning av lagerlokaler; Lufttransporter;Mäklartjänster för reseledningar; Möbeltransporttjänster; Transport och lagring av sopor och avfall; Bilparkering; Transport av personer; Transport via pipelines; Reseledning; Bokning av resor och transport; Bärgning; Sjöfartstjänster; Skeppsmäkleri; Slussdrift; Sjötransporter; Start och uppskjutning av satelliter för tredje man; Stuveriarbeten [fartygslastning]; Taxitransport; Järnvägstransport; Biltransport; Pråmtransport; Båttransport; Transport och förvaring av avfall; Ambulanstransport; Värdetransport; Transport; Undervattensbärgning; Sightseeing; Arrangerande av kryssningar; Anordnande av rundresor; Fraktning; Trafikinformationstjänster; Båtuthyrning; Fordonsuthyrning; Uthyrning av garage; Uthyrning av takräcken för bilar; Uthyrning av kylskåp; Uthyrning av förvaringscontainrar; Uthyrning av lagerlokaler; Uthyrning av parkeringsplatser; Uthyrning av hästar; Uthyrning av rullstolar; Uthyrning av dykardräkter; Uthyrning av dykarklockor; Uthyrning av järnvägsvagnar; Förpackning av varor och gods; Emballering och förvaring av gods; Eldistribution; Energidistribution; Vattendistribution; Varuleveranser; Vattenförsörjningstjänster Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Utbildnings-, fortbildnings- och undervisningsrådgivning; Anordnande av handledning/instruktion; Upplysningar avseende fritidsaktiviteter och evenemang; Utställningar för kulturella eller utbildningsrelaterade ändamål; Tillhandahållande av elektroniska publikationer; Upplåtande av karaokeutrustning; Yrkesrådgivning; Klubbverksamhet; Barnomsorgstjänster; Internatskolor; Upplåtande av kasinon (hasardspel); Tjänster avseende semesterbyar; Tjänster tillhandahållna av center för fysisk träning; Hälsoklubbar; Drift av golfbanor; Drift av muséer; Festlokaler och diskotek; Spelhallsverksamhet; Drift av idrottsanläggningar;drift av ljudstudior; Kabaréverksamhet; Nöjesparker; Drift av zoologiska parker; Utlåning av böcker; Coaching; Mikroutgivning; Tjänster från underhållare; Nyhetsreportertjänster; Tjänster avseende fritidsutformning; Digitala bildtjänster; Framförande av liveföreställningar; Förrättande av prov i samband med undervisning/utbildning; Förköp av inträdesbiljetter; Utarbetande av bildreportage; Utarbetande av undertextning; Utbildningstjänster; Akademier för utbildning; Korrespondenskurser, brevskolor; Televisionsunderhållning; Korrespondenskurser; Filmproduktion; Uthyrning av filmer; Visning av film i biografer; Fotografering;Tolkar för åtbördsspråk; Speltjänster; Gymnastikundervisning; Direktansluten förlagsverksamhet; Textpublicering, ej reklamtexter; Information om tillställningar; Komponering av musik; Konstnärstjänster; Layoutformgivning, utom för reklamändamål; Mikrofilmning; Redigering av videoband; Musikframträdanden; Speltjänster som erbjuds via direktanslutning från ett datornät; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Anordnande och genomförande av konferenser; Anordnande och hållande av kongresser; Anordnande och genomförande av konserter; Arrangerande och hållande av symposier; Festplaneringstjänster; Platsbokningar för underhållningstillställningar; Praktisk utbildning; Produktion av shower; Tjänster avseende religiös utbildning; Radiounderhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Dubbning; Uppsättning och framförande av teaterpjäser; Djurdressyr; Fysisk utbildning;översättningsverksamheter; Underhållning; Undervisning/utbildning och handledning/instruktion; Anordnande av idrottstävlingar; Anordnande och genomförande av seminarier; Anordnande och genomförande av workshops; Kollokvier, arrangerande och hållande av; Anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; Anordnande av baler; Lotteriverksamhet; Anordnande av underhållningsshower; Anordnande av tävlingar; Författande av filmscenarier; Författande av texter (ej reklamtexter); Uthyrning av ljudutrustning; Uthyrning av belysningsutrustning för scendekor och televisionsstudior; Uthyrning av showdekorationer; Uthyrning av videokameror; Uthyrning av kinematografiska apparater och tillbehör; Uthyrning av spelfilmer; Uthyrning av radio- och tv-apparater; Uthyrning av idrotts- och sportutrustning, (ej fordon); Uthyrning av stadionanläggningar; Uthyrning av tennisbanor; Uthyrning av teaterkulisser; Ljudupptagningar, uthyrning av; Uthyrning av videokameror; Utgivning av böcker;videobanduppteckningar; Videofilmproduktion; Uthyrning av videoband; Tidtagning vid sportevenemang; Cirkusföreställningar; Produktion av radio- eller tv-program;direktpublikationer, speciellt om användning av programvara ingående i klass Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Utformning och utveckling av maskinoch programvara; Uppdatering av datorprogramvara; Rådgivning inom området enerigibesparingar; Upplåtande av sökmotorer för Internet; Biologisk forskning; Konsultationer inom området datorer; Konsultation avseende datorprogramvara; Utformning av datorsystem; Analys av datorsystem; Utformning av datorprogramvara; Ritningstjänster; Inredningsarkitekt- och ingenjörstjänster; Kemisk verksamhet;tjänster tillhandahållna av en industridesigner eller förpackningsdesigner; Stilisttjänster inom modeområdet; Fysikertjänster; Kemilaboratorier; Virusskydd; Kemisk analys; Äkthetsintygande avseende konstverk; Kalibrering; Utveckling av heltäckande energikoncept; Utveckling och forskning avseende nya produkter (för tredje man); Utformning och utveckling av maskin- och programvara; Datorprogrammering;Analyser för exploatering och sakutlåtanden av oljefält; Besiktnings- och inspektionstjänster; Forskningstjänster för miljöskydd; Bakteriologisk forskning; Kemisk forskning; Kosmetisk forskning; Teknisk forskning; Forsk- 7

8 CTM Del A.1. 3 ning beträffande mekanik; Geologisk forskning och expertis; Geologisk prospektering; Utformning och underhåll av webbplatser för tredje man; Vaccinering av moln; Industriella analyser och forskningstjänster; Ingenjörsarbeten; Installation av datorprogram; Konstruktionsprojektering; Konvertering av datorprogram och data (ej fysisk förändring); Installation av programvara; Kopiering av datorprogram; Lantmäteri; Materialprovning; Fysikvetenskapliga forskningstjänster; Projektplaneringar; Efterforsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter för tredje mans räkning; Stadsplanering; Design; Tekniska projektstudier; Teknisk rådgivning; Provning av fordons vägduglighet; Provning av oljekällor; Forskning inom miljöskydd; Undervattensutforskningar; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man; Uthyrning av datorprogramvara; Uthyrning av datorer; Uthyrning av webbservrar; Återställande av datordata; Materialprovning; Väderleksprognoser; Dataåterhämtning; Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design;dataundersökningar och hantering av databaser i samband med kundförbindelseprogram, nämnda tjänster även via ett huvudsakligen globalt datanät, t. ex. via Internet;Datatjänster för förvaltning av kommunikation via direktanslutning, speciellt avseende kundservice, kundstöd, försäljning och marknadsföring /1/21 EPDM inspline Semperit Technische Produkte Gesellschaft mbh Modecenterstr Wien AT MÜLLER SCHUPFNER & PARTNER Bavariaring München EN 17 - Gummi, latex, guttaperka och kautschuk, samt varor därav, ingående i klass 17; plast i halvfabrikat; tätningsoch isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; packningar. - 9/4/ /11/21 ID HAIR ID Hair Company A/S Sønderskovvej 7 A 852 Lystrup DK ZACCO NMARK A/S Åboulevarden Århus C DK DA EN 3 - Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, tandkräm och tandpastor;hårvax, hårspray, hårlotioner, hårfärgningsmedel, hårkrullningsmedel, schampon;geléer, skum, balsam, produkter i form av aerosoler för läggning och vård av hår; Hårsprejer; Färg- och blekningspreparat för håret; Preparat för hårläggning och hårpermanent; Medel för hårvård; Inpackningsmedel för hår /11/21 Talking Larry the Bird Outfit7 Ltd. Zgornja Bela Preddvor SI SL EN 9 - Programvara för dataspel och underhållningsprogramvara för användning i mobiltelefoner, handhållna datorer, datorer, videospelkonsoler, både handhållna och fristående, och andra trådlösa POS-anordningar (Point Of service, POS); Datorspel;Verktygsprogram för utveckling av tillämpningar för persondatorer och/eller mobila digitala elektroniska anordningar och/eller handburna datorer och/eller mobiltelefoner; Programvara innehållade musik och spelfilmsmusik, tecknad firm eller alla andra medier; Datorspelprogramvara som kan laddas ned via ett globalt datornät och trådlösa POS-anordningar (Point Of service, POS);Nedladdningsbar programvara med berörings- och röstkontroll;nedladdningsbar programvara för utveckling, utformning, modifiering, inspelning och anpassning av ljud och tal;nedladdningsbar programvara för utveckling, utformning, modifiering, inspelning och anpassning av video-, dator- och direktanslutna spel;programvara för elektroniska apparater som använder dess interaktiva funktioner och multimediefunktioner; Interaktiva multimedieprogramvaror;datorprogram inkluderande en eller flera av följande förmågor: teckenigenkänning, röstigenkänning, beröringskänslighet, ljuskänslighet, gravitationskänslighet; Program för video-, dator- och direktanslutna spel för körning på flera plattformar; Programvara för att spela video-, datoroch direktanslutna spel; Programvara för röstigenkänning;berörings- och röstdriven interaktiv programvara; Videospel och ljudspel Leksaker, spel och saker att leka med; Kramdjur;Dockor av datorspelfigurer;interaktiva audiovisuella spel på maskinvaruplattformar (ej för användning med tv-mottagare), handhållen datorspelutrustning, hemvideospelmaskiner och handhållna videospelmaskiner; Talande leksaker; Leksaksfigurer;Talande leksaksfigurer;lekutrustning innehållande datorspelkaraktärer Underhållning i form av tävlingar inom dator- och videospelområdet; Underhållning tillhandahållen via mobiltelefoner eller mobiltelefoner och/eller andra trådlösa anordningar;underhållning tillhandahållen via Internet eller annat datornät; Tjänster för direktanslutna spel;produktion och distribution av korta ljud- eller videoinspelningar; Tillhandahållande av en webbplats med musikaliska framträdanden, musikvideor, filmklipp, fotografier och annan multimedieunderhållning;tillhandahållande av en webbplats med videooch ljudinspelningar gjorda inom datorspel; Tillhandahållande av dator- och videospel som nås och spelas via mobiltelefoner och andra trådlösa anordningar; Tillhandahållande av kontinuerliga shower distribuerade över elektroniska medier, inklusive globala och lokala datornät;tillhandahållande av nedladdningsbara audio- och videofiler inom området för underhållning i samband med interaktiv datorspelprogramvara, programvara för interaktiva videospel, och interaktiva dator- och videospel;tillhandahållande av berörings- och röstdrivna spel för elektroniska digitala mobila anordningar;tillhandahållande av spel för användning på mobila anordningar;tillhandahållande av nyheter och information inom underhållningsområdet rörande interaktiv datorspelprogramvara, interaktiv programvara för videospel 8

9 Del A.1. CTM och interaktiva dator- och videospel, via elektroniska nät, trådlösa nät och datornät; Tillhandahållande av direktanslutna dator- och videospel tillgängliga och spelbara via elektroniska, trådlösa och datoriserade nät; Tillhandahållande av online-underhållning i form av multi-spelturneringar; Skapande, produktion och distribution av filmer, videor, animering, och bilder skapade med hjälp av datorer Utveckling av, information om och utformning av datorprogramvara; Datorprogrammering; Datorsystemanalys; Omvandling av data från ett fysiskt till ett elektroniskt medium; Utformning av datorsystem;utveckling av, konsultation om och utformning av berörings- och röstdriven datorprogramvara för elektroniska digitala mobila anordningar;ingenjörs- och experttjänster inom området för datavetenskap; Datorprogramvara som kan laddas ner från ett globalt datornätverk;montering, underhåll och service av programvara;uppdatering och underhåll av datorprogramvara, inklusive berörings- och röstdriven datorprogramvara för elektroniska digitala mobila anordningar;värdskap för en webbplats med användargenererat innehåll;tillhandahållande av programmering inom området för underhållning rörande interaktiv datorspelprogramvara, interaktiv programvara för videospel och interaktiva dator- och videospel, via elektroniska nät, trådlösa nät och datornät XSPlatforms BV Postbus 51 42AM Gorinchem NL BRABANTS OCTROOIBUREAU Verhees, Godefridus Josephus Maria De Pinckart CC Nuenen NL NL EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster /11/21 NONTOX Watter Holding B.V. Noordwijk 4A 7751 AK DALEN NL ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan EA Amsterdam NL NL EN 3 - Medicinska och desinficerande tvålar, kroppsvårdspreparat;bomull, bomullspinnar och andra av bomull framställda produkter för kosmetiskt eller medicinskt bruk, rengöringsmedel, med eller utan desinfektionstillsatser, blekmedel och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel;tvål, bad- och badskum, eteriska oljor;disk- och sköljmedel;mattrengöringsmedel, golvvax; Parfymerivaror och kosmetiska produkter. 5 - Farmaceutiska produkter;hudvårdspreparat;desinfektionsmedel; Preparat för hälsovård; Desinfektionsmedel /11/21 RECOLL /11/21 SAFEScaffold Scaffolding Systems Blått, svart, orange, vitt Grönt och svart Recoll B.V. Schellingstraat NK ETTEN-LEUR NL BAKKER & VERKUIJL B.V. Constantijn Office Prinsenkade 4H 4811 VB Breda NL NL EN 2 - Bläck;Bläckstrålepatroner och tonerpatroner (fyllda) för skrivare och fotokopieringsmaskiner. 9 - Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av data, ljud och/eller bilder; Magnetiska data- 9

10 CTM Del A.1. bärare;grammofonskivor, databehandlingsutrustning; Datorer, kringutrustning för datorer; Datorprogramvara; Delar och komponenter ingående i denna klass till alla nämnda varor;cd-romskivor, cdi.skivor, modem;datortillbehör såsom disketter, diskettboxar, musmattor Affärstjänster;Affärsförmedling, med avseende på kemikalierna, inklusive fixeringsspray för att skydda fotografier och tryck och göra dem vattenfrånstötande, bläck, bläckstrålepatroner och tonerpatroner (fyllda) för skrivare och fotokopieringsmaskiner, rengöringsmedel, rengöringsmedel för datorer, kringutrustning för datorer, faxapparater, skrivare, bildskärmar, tangentbord, impregnerade rengöringsservetter, apparater för inspelning, upptagning, sändning och återgivning av bilder, ljud och/eller data, magnetiska databärare, grammofonskivor, databehandlingsutrustning, datorer, kringutrustning för datorer, programvara, delar och tillbehör till nämnda varor, cd-romskivor, cdi.skivor, modem, datortillbehör såsom disketter, diskettboxar, musmattor, papper och varor framställda av dessa material, ingående i denna klass, fotopapper, kontorspapper, adressetiketter, etiketter, överföringspapper, skrivinstrument, pennor och fina skrivinstrument, inklusive pennor och fina skrivinstrument för användning på cd-skivor, cdromskivor och andra bild-, ljud- och informationsbärare, trycksaker Transport och förvaring av tomma bläckpatroner;logistiktjänster inom ramen för transport och förvaring av tomma bläckpatroner;insamling av tomma bläckpatroner för återvinning. 546 Stanley Black & Decker, Inc. 1 Stanley Drive New Britain Connecticut 653 US ALEXANR RAMAGE ASSOCIATES LLP Griffin House, West Street Woking Surrey GU21 6BS EN IT 7 - Maskiner och maskinverktyg; Eldrivna verktyg; Slagskruvmejslar, slagnycklar, momentdragare, hylsnycklar, hylsnycklar, hylsor (maskiner); Hylsor utgörande delar av eller komponenter för nämnda varor; Delar, komponenter och tillbehör till alla nämnda varor /11/21 JAS MAGIC /11/21 REDDYN TenneT Holding B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM NL Alliander N.V. Utrechtseweg AH ARNHEM NL BAKKER & VERKUIJL B.V. Constantijn Office Prinsenkade 4H 4811 VB Breda NL NL EN 4 - Elektrisk energi; Gas (bränsle) Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster;Byggnation, installation och underhåll av elnät och elinstallationer;reparation och underhåll av nät och distributionsstationer för leverans av energi, vattenledningsnät; Installation, underhåll och reparation av telekommunikationsnät; Förläggning av kablar och rörledningar;teknisk rådgivning avseende periodiskt underhåll av energianläggningar och energinät Transport och distribution av elektricitet, gas, värme och vatten; Transport av gas, vätskor och fasta ämnen, även genom rörledningar; Vattendistribution; Elförsörjning /11/21 TAPERLOK Ljusblått, violett JAS EUROPE LTD. 6 BEXLEY SQUARE SALFORD, MANCHESTER M3 6BZ JAS EUROPE LTD. Horák, Vladimír PŘEŠTICKÁ 187/22 12 PRAHA 1 CZ CS EN 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Gödsel för jordbruksändamål; Eldsläckare (sammansättningar); Kemiska preparat för härdning och lödning; Kemiska produkter för konservering av livsmedel; Garvämnen; Klister för industrin. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- eller slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandkräm Annons- och reklamverksamhet, reklam; Assistans vid företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster. 1

11 Del A.1. CTM /11/21 topslide Svart, vitt Nilsson, Rickard Konrad-Zuse-Str Dlez ADAMFISCHER RECHTSANWÄLTE/ STEUERBERATER Delnhardplatz 5 (Bankhaus Sellgmann) 5668 Koblenz EN 6 - Stålplåt; Stålbyggnader; Stålstolpar; Stålrör; Metallbjälkar; Byggnadsmaterial av metall; Metallkonstruktioner; Spjälverk av metall; Mutterbrickor av metall; Metallstänger; Dörrar av metall; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål Byggnadsmaterial (ej av metall); Styva rör (ej av metall) för byggnation; Asfalt, tjära och bitumen; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Monument, minnesvårdar, ej av metall /11/21 AST-IN ASTIN Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Michałowice k. Warszawy PL KANCELARIA PATENTOWA "PROPERTY" TOMASZEWSKA I SYN ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal Warszawa PL PL EN 6 - Aluminium, dörrbeslag av metall, rullskenor och skenor av metall för skjutdörrar, dörramar av metall, vinkeljärn, dörrhandtag av metall, dörrlås och fönsterlås, portklappar, metallkonstruktioner för inredningsändamål,dörrkarmar av metall, fönsterramar av metall, dörrar, dörr- och fönsterbeslag av metall, dörrar av metall *, rullskridskor och fönstertrissor, skjutbara fönster, dörrfjädrar, krokar och vägghängare,gångjärn av metall, dörreglar Dörrar, ej av metall, skjutdörrar, system till skjutdörrar, till vilka monteras en övre skena, en nedre skena, sidokonstruktioner samt vagnar som monteras till dörrblad Möbeldörrar, inbyggda skåp, fönster- och dörrbeslag ej av metall, möbler Rådgivningstjänster avseende skötsel och ledning av verksamhet inom området inbyggnad av interiör, visning av varor i försäljnings- och reklamsyften, tjänster inom marknadsundersökningar inom området inbyggnad av interiör, annons- och reklamverksamhet, assistans, konsulttjänster och förmedling av affärskontakter, detaljhandelsförsäljning och grossistförsäljning av skjutdörrar samt tillbehör till skjutdörrar, detaljhandelsförsäljning och grossistförsäljning med hjälp av Internet av skjutdörrar samt tillbehör till skjutdörrar Finsnickeritjänster Tjänster inom projektering av inbyggnadslösningar och inredning;materialprovning, projektering av dataprogram för inbyggnadslösningar, industriell formgivning och utveckling /11/21 HUBIX Svart, röd Jerzy Nowikow trading as HUBIX Huta Żabiowolska ul. Główna Żabia Wola PL KANCELARIA PATENTOWA IGOR SAWICKI Sawicki, Igor ul. Filtrowa 3/ Warszawa PL PL EN 8 - Verktyg för levande arbete. 9 - Skyddshjälmar; Skyddsmasker /11/21 digitalism Mölle, Jens Elebeken Hamburg Tüfekci, Ismail Schweimlerstr Hamburg ZIMMERMANN & CKER Jakobikirchhof 8 11

12 CTM Del A Hamburg EN 9 - Inspelade och tomma (ingående i klass 9) ljud- och bildljudbärare, samt direktanslutna och ej direktanslutna databärare av alla format, speciellt cd-skivor, grammofonskivor, videoskivor, cd-romskivor, dvd-skivor, elektroniska datbärare, md-skivor, disketter, av programvara bestående nätverksdatabaser, magnetiska datamedier (speciellt kassetter, ljudband, videor, digitala ljudband);på databärare inspelade tevefilmer, videofilmer, biograffilmer och animerade filmer; Elektroniska publikationer (nedladdningsbara); Video- och datorspel för anslutning till televisionsapparater (även myntstyrda); Datorspel (program);tillbehör till videooch datorspel och för liknande elektroniska apparater, ingående i klass 9, nämligen anpassade boxar för förvaring av kassetter eller disketter, spelkassettter, -disketter och - patroner för video- och datorspel; Datorprogram lagrade på maskinläsbara databärare, ingående i klass 9; Elektroniska spel som tillsatsutrustningar för tv-apparater, ingående i klass 9; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Myntstyrda jukeboxar; Musdynor (musmattor); Cd- och dvd-hållare;tomma cdaskar (jewel cases);ljud-, och bildljudbäraraskar (CD- och dvd-askar);elektroniskt nedladdningsbara musikstycken;ljudbärare med musikupptagningar, musikupptagningar (nedladdningsbara) Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; Trycksaker; Bokbindarföremål; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Plastmaterial för emballering ingående i klass 16; Rivalmanackor; Överföringsbilder; Album; Almanackor; Meddelandekort; Klistermärken; Dekaler (pappersvaror); Brevpressar;Förpackningspåsar och -omslag, av papper eller plast; Papperspåsar; Ölglasunderlägg; Bilder; Målningar; Pappersark; Blyertspennor; Anteckningsblock; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Broschyrer; Bokinbindningar; Böcker; Bokstöd; Seriehäften; Grafiska framställningar; Omslag (pappersvaror); Etiketter, ej av textil; Ritbestick; Flaggor och vimplar av papper; Plastfilm för inslagning; Sångböcker; Gratulationskort; Reproduktioner, grafiska; Fotogravyrer; Manualer; Skrivböcker; Kuvert; Kalendrar; Kort; Kataloger; Litografiska konstverk; Bokmärken; Självlysande papper; Magasin (periodiska); Pappersmappar; Musikgratulationskort; Anotationsbok; Pärmar (kontorsredskap); Omslagspapper; Papper; Papperspåsar; Affischer; Annonstavlor av papper och kartong; Porträtt; Vykort; Prospekt; Cirkulär; Lådor av papper eller kartong; Skyltar av papp; Mönster för skrädderi; Skrivbordsunderlägg; Publikationer, tryckta; Pappersservetter; Silverpapper; Fotografiställ; Stämplar; Sigillstämplar; Pennor; Biljetter (inträdesbiljetter); Transparanger [pappershandelsvaror]; Förpackningar av papper och kartong (ingående i klass 16); Artiklar av kartong; Svarta tavlor; Ritmaterial; Ritblock; Teckningar; Ritbestick; Tidskrifter; Tidningar Kläder; Kläder; Fotbeklädnader;Huvudbonader, speciellt kostymer, simdräkter, simbyxor, badrockar, badmössor, badsandaler, badtofflor, snusnäsdukar, baskermössor, boor, kroppsdräkter, mässhakar, fotbollskängor, regnrockar, penningbälten (klädesplagg), bälte (bekl.) (klädesplagg), gymnastikkläder, gymnastikskor, kängor (stövletter), halsdukar, blusar, skjortor, benbeklädnader, hängslen, hattar, kavajer, jerseytröjor, yllejackor (vida tygjackor), kalotter, huvor, konfektionskläder, kostymer, slipsar: halsdukar, skinnkläder, underkläder, kappor, morgonrockar, kepsar, mösskärmar, ytterkläder, öronskydd, overaller, pappershattar, parkas, underklänningar, pullovers, pyjamasar, cyklistkläder, vattentäta kläder, kjolar, sandaler, saris, sjalar, skärp, pyjamasar, snörkängor, skor, förkläden, underbyxor, sockor, idrottsutövning, fotbeklädnader för, stövlar, pannband (klädesplagg), tygskor (espadriller), schalar, strandskor, strumpor, trikåer, sweaters, t'tröjor, stickade klädesplagg, sporttröjor, överrockar, uniformer, kalsonger, underkläder, västar, virkade varor (klädesplagg), cylinderhattar Uppdatering och skötsel av data i databaser; Företagsledning för uppträdande artister;tjänster inom detaljhandel och grossisthandel, även via internet, även med hjälp av teleshoppingsändningar inom följande områden: ljudupptagningsbärare och databärare, tryckmaterial, pappersvaror och pappersvaror, kläder, skor och textilvaror, elektriska produkter och elektroniska varor;direktanslutna eller katalogbaserade postorderhandelstjänster inom följande område: ljudupptagningsbärare och databärare, tryckmaterial, pappersvaror och pappersvaror, kläder, skor och textilvaror, elektriska produkter och elektroniska varor;rekrytering (med hjälp av psykologiska lämplighetstester) vid musikproduktioner;marknadsföring (marknadsforskning) för musikproduktioner; Produktion av reklamfilm; Företagsadministration;Reklam för konstnärer; Publicering av trycksaker (även i elektronisk form) för reklamändamål;förmedling av avtal för tredje man avseende inköp och försäljning av ljud-, bildljud- och databärare samt andra musikrelaterade varor och sk fanartiklar; Elektronisk datalagring; Elektronisk lagring av data åt andra Utsändning av televisionsprogram; Tjänster avseende kabeltelevisionssändning; Radioutsändning och ljudradiosändningar; Upplåtande av åtkomst av information på Internet; Upplåtande av chatrum på Internet; Upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; Tjänster avseende elektronisk post; Elektronisk utväxling av meddelanden via chattlinjer, chattrum och Internetfora;Telekommunikation via plattformar och portaler på Internet, vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser (web-messaging) Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;planering, organisation och genomförande av sportevenemang och/eller kulturevenemang, samt konserter, kulturella tillställningar och kulturela festiviteter, speciellt anordnande av utställningar för kulturella ändamål; Klubbtjänster (underhållning); Utgivning av böcker; Uthyrning av showdekorationer; Diskotekverksamhet; Produktion av radio- och televisionsprogram; Televisionsunderhållning; Uthyrning av filmer; Rekreationstjänster; Textpublicering (ej reklamtexter); Visning av film i biografer; Artisttjänster (drift av en modellagentur för artister); Musikproduktion;Publicering av trycksaker med musikaliskt innehåll;musikförlagstjänster (ej tryckarbeten), ingående i klass 41;Tjänster tillhandahållna av en musikkompositär, speciellt komponering; Musikproduktion;Ljudstudiotjänster, nämligen (sammanställning av enskilda element i en komposition enligt konstnärliga och tekniska kriterier), förproduktion, inspelning, förmastring och mastring (förberedande och avslutande bearbetning av en utförd ljudupptagning enligt ljudmässiga och akustiska parametrar före den egentliga tillverkningen av en databärare med all slags musik) all slags musik; Framförande av liveföreställningar; Levande musikunderhållning; Musikframträdanden; Festarrangeringstjänster (underhållning); Platsbokningar för underhållningstillställningar; Biljettförsäljning i förväg för underhållningsevenemang; Radiounderhållning; Produktion av shower; Ljudinspelningsstudiotjänster; Dubbning; Uppsättning och framförande av teaterpjäser; Ljudupptagningar, uthyrning av; Tjänster från underhållare; Anordnande av baler, underhållningsshower, tävlingar, ingående i klass 41;Information (upplysning) om tillställningar (underhållning); Författande av filmscenarier;uthyrning av ljudapparater och belysningsanordningar för scenutrustning och televisionsstudior, uthyrning av filmutrustning, filmtillbehör, teaterscendekorationer; Filmuthyrning; Videofilmproduktion; Videouthyrning (band, kassetter);utgivning av trycksaker och tidskrifter samt övriga trycksaker, speciellt magasin, böcker, ljudbärar- och bildljudbäraraskar med tryck, affischer, plakat, fotografier, även i elektronisk form, även på Internet, ingående i klass 41; Desktoppublishing (utformning av publikationer med hjälp av dator); Tillhandahållande av elektroniska publikationer (ej nedladdningsba- 12

13 Del A.1. ra);ljud-, film-, video-, televisions- och musikproduktion (tjänster tillhandahållna av ljud- och tv-studior); Filmstudior; Videofilmning; Redigering av texter; Fotografering; Redigering av videoband;organisering och anordnande av musikproduktioner Uppdatering av Internetsidor; Ritningstjänster;Tjänster som tillhandahålls av modeformgivare och emballeringformgivare; Digital bildbehandling (grafikertjänster); Redigering, formatering och överföring av data till cd-råämnen (premastering); Elektronisk datasäkring; Utformning av hemsidor och webbsidor; Utveckling av webbsidor; Framställning av datoranimationer; Datorprogrammering; Utformning av webbplatser; Serveradministration; Säkerhetstjänster för skydd mot illegal nätåtkomst; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man (webbhotell); Uthyrning av datorprogramvara;uthyrning av webbservrar; Upplåtande och uthyrning av elektroniskt minnesutrymme (webbutrymme) på Internet; Installation av webbsidor på Internet för tredje mans räkning Handel med film-, tv- och videolicenser; Tjänster avseende licensiering av programvara; Övervakning inom immaterialrättsområdet; Utfärdande av licenser gällande immaterialrätter och industriella upphovsrätter;förvaltning av upphovsrätter och upphovskringrätter och av licenstilldelning av upphovsrätter och upphovskringrätter. CTM Dej RO RO EN 25 - Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader /12/21 SPARTIUM DAMBASSINAS-THERMOPSIKTIKI S.A. 14 DAVAKI STR AMPELOKIPI, THESSALONIKI GR EL EN 11 - Kylinstallationer och -maskiner;vätskekylare [apparater];kylkondensatorer /12/ polytouch 3/12/21 U uniconf lenjerie Pyramid Computer GmbH Bötzinger Str Freiburg Pyramid Computer GmbH Jastroch, Markus Bötzinger Str Freiburg EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur /12/21 MIORE Bokstaven "U" är stiliserad. En del av bokstaven "U" har gul-orange färg medan resten är blå. "uniconf" är skrivet med små speciella bokstäver i fetstil i blått. Ordet "lenjerie" står skrivet med små bokstäver med mellanslag mellan bokstäverna. 591 Gul-orange: Pantone 1375CP, blått: Pantone 2727 CP SC UNICONF SA B-dul Mihai Viteazu, Nr ZALĂU RO Raskai, Maria Magdalena Str. Unirii Nr. 3, Bl. D8, Ap. 7 13

14 CTM 9624 Del A UNITASK Hoveniersstraat, Antwerpen BE BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL NV Arenbergstraat 13 2 Antwerpen BE NL EN 14 - Armband (smycken); Berlocker; Broscher (smycken); Diamanter; Ädelmetaller, obearbetade eller delvis bearbetade; Ädelstenar; Guld, obearbetet eller bearbetat; Guldtråd [guldsmedsvaror]; Halvädelstenar; Halsband (juvelerarvaror); Armbandsur; Medaljonger (juvelerarvaror); Örhängen; Smyckesringar Värdering av diamenter, ädelstenar och smycken Utformning av juveler;utfärdande av intyg avseende diamanter och ädelstenar. BX - 16/11/ c/o Andersson, Professorsslingan STOCKHOLM SE BRANN AB Fleminggatan Stockholm SE SV EN 9 - Datorprogram, särskilt för applikationer avsedda för mobiltelefoner; datorhårdvara Finansiella tjänster Datakonsultverksamhet; design, utveckling och underhåll av datormjukvaror, särskilt avsett för mobiltelefoni; datorprogrammering; datorsystemanalyser /12/21 INTEGRO NV SPANOLUX, Divisie Balterio Wakkensteenweg 37B 871 Sint Baafs Vijve BE K.O.B. N.V. Kennedypark 31c 85 Kortrijk BE NL EN 19 - Syntetgolvplattor med klicksystem /12/21 FUND FRIENDS /12/21 SNOWGIRL Stevens, Felix Groenlandsekade 9 WS 3645 BA Vinkeveen NL JURIMARK Tolhuis LW Nijmegen NL NL EN 28 - Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader; Fiskeredskap Levande djur; Djurfoder Medicinska tjänster; Veterinärsverksamhet; Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /12/21 Pure Sky Club Fund Friends Technologies, FFT AB 14

15 Del A.1. CTM Lila, svart, vitt, grått PURE SKY CLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Złota Warszawa PL Oleksiewicz, Sylwia ul. Ogrodowa 28/3 nr Warszawa PL PL EN 41 - Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Klubbtjänster (underhållning); Rekreationstjänster;Organisation och genomförande av fester, baler, seminarier, utställningar, konserter, kongresser, konferenser, filmföreställningar; Hälsoklubbar Utskänkning av mat och dryck; Upplåtande av kortvarigt boende; Restauranger; Kaféer; Barverksamhet; Bokning och uthyrning av tillfälligt boende; Bokning och uthyrning av konferensrum Hygienisk vård och skönhetsvård för människor; Skönhetssalonger; Frisersalonger; Massage (genomförande av -); Visumtjänster; Hälsobrunnstjänster; Bastu- och solarietjänster /12/21 Mighty Shock Svart, vitt Bach, Hans Fabian Herrfurthstr Berlin EN 18 - Portföljer; Portföljer; Portföljer; Handledsmonterade bagar; Strandväskor; Påsar av läder (förpacknings-) [-höljen, bagar]; Inköpskassar; Campingväskor; Dokumenthållare; Bokväskor; Plånböcker; Bostonväskor; Shoppingväskor med hjul; Cylindriska väskor; Flygväskor; Fritidsväskor; Herrväskor; Handväskor; Väskstommar; Midjeväskor; Midjeväskor; Jaktväskor; Visitkortsfodral; Bärselar att bära barn med; Sminkväskor, sålda utan innehåll; Idrottsväskor; Sportväskor för alla ändamål; Sportväskor för alla ändamål; Väskor för resuppsättningar, sålda utan innehåll; Väskor för resor; Rakväskor, sålda utan innehåll; Remmar för handväskor; Väskor med hjul; Sadelväskor; Skolväskor; Axelväskor; Souvenirväskor; Sportväskor; Strandväskor; Väskor (bad-); Väskor (camping-); Shoppingväskor; Väskor (jakt-); Fodral (visitkorts-) [plånböcker]; Väskor (rese-); Väskor (skol-); Väskor (sport-); Väskor (verktygs-) av läder [tomma]; Shoppingväskor med hjul; Bärkassar; Bärväskor (barn-); Små handväskor utan handtag; Små handväskor utan handtag; Läderpåsar för förpackning; Verktygsväskor (tomma); Verktygsväskor av läder [tomma]; Blöjväskor Aftonkläder; Babybyxor; Snusnäsdukar (sjalar); Kläder av läderimitation; Kläder för bilförare; Kläder; Papperskläder; Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Boor [kragar]; Vardagskläder; Regnrockar; Penningbälten [kläder]; Gymnastikkläder; Bälten [bekl.], skärp; Halsdukar; Handskar (bekl.); Underklänningar, underkjolar; Hattar (pappers-) [kläder]; Kläder för jakt; Kläder för barn; Kragar; Läder (kläder av); Skinnkläder; Läderimitationer (kläder av -); Armbindlar [handkläder, liturg.]; Lösa manschetter (kläder); Nattdräkter; Ytterkläder; Öronlappar [bekl.]; Pappershattar [kläder]; Pälsar [bekl.]; Cykelkläder; Regnkläder; Slöjor; Förkläden [bekl.]; Sportkläder; Pannband (bekl.); Strandkläder; Togor; Termokläder; Underkläder; Underkläder; Byxblöjor (baby- ) [kläder]; Antitranspirationsunderkläder; Strumpvaror; Ytterkläder; Överrockar; Fickor för klädesplagg; Väskor (för kläder) [monteringsfärdiga]; Galoscher; Tennisskor; Träningsskor; Tennisskor; Skodelar; Strandskor; Dubbar för fotbollskor och -kängor; Espartoskor och -sandaler; Sportskor; Sportskor; Skidpjäxor; Skor; Halkskydd för skor; 15

16 CTM Del A.1. Skor; Motorcykelhandskar; Läderskor; Träskor; Tofflor; Handskar (bekl.); Handskar; Gymnastikskor; Golfskor; Halkskydd för stövlar; Fotbollsskor; Fotbollsskor; Dubbar för fotbollskor och -kängor; Skor för cykling; Tumvantar; Klätterskor; Bakkappor för skor; Klackar; Idrottsskor; Badtofflor; Balettskor; Badbyxor; Fritidsbyxor; Byxor; Byxkjolar; Fotremmar; Hängslen; Hängslen (spännen); Joggingunderdelar; Knäbyxor; Snickarbyxor; Skärp; Träningsbyxor; Skidbyxor; Strumpbyxor; Underbyxor; Byxblöjor (baby-) [kläder]; Babybyxor Kläder (axelvaddar för -); Knappar för kläder; Dekorationsmärken av tyg; Klädspännen; Axelklaffar för kläder; Tygmärken för kläder; Smycken (hår-); Hårprydnader; Dekorativa modeknappar;nålar (knapp-) [ej smycken]; Dekorationsmärken av tyg; Prydnadsband tillverkade av textil; Prydnadsrosetter av textil för dekoration; Nålar [ej juvelerarvaror]; Draglås för väskor; Hårprydnader; Dekorativa modeknappar;nålar (knapp-) [ej smycken]; Smycken (hår-); Nålar [ej juvelerarvaror]; Prydnadsrosetter av textil för dekoration; Prydnadsband tillverkade av textil; Dekorationsmärken av tyg;byxklämmor för cyklister; Hängselstroppar;Klämmor för hängslen; Skoöljetter; Byxklämmor för cyklister CENTRO ESTUDIOS SUPERIORES VITALNT LABORATORIO LUCAS NICOLAS, S.L. Calle Valle de Alcudia, 1-1ª pta Las Rozas ES J. LAHIDALGA Calle Arturo Soria, 243 Dpl. Esc. 4-1º Izd Madrid ES ES EN 41 - Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Tillhandahållande av nöjestjänster; Sportoch idrottsaktiviteter, kulturverksamhet Medicinska tjänster; Veterinära tjänster; Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur Vitaldent in line LABORATORIO LUCAS NICOLAS, S.L. Calle Valle de Alcudia, 1-1ª pta Las Rozas ES J. LAHIDALGA Calle Arturo Soria, 243 Dpl. Esc. 4-1º Izd Madrid ES ES EN 16 - Brevhuvuden, kuvert, kort, pärmar, klistermärken, påsar och lådor av papp och kartong, affischer, täckbrickor, pamfletter, tidskrifter, böcker och publikationer Radiokommunikationstjänster, television, video, kabel eller andra telematiska medier; Kommunikationer via lokala och globala datornät Tandklinikverksamhet Vitaldent aligner LABORATORIO LUCAS NICOLAS, S.L. Calle Valle de Alcudia, 1-1ª pta Las Rozas ES J. LAHIDALGA Calle Arturo Soria, 243 Dpl. Esc. 4-1º Izd Madrid ES ES EN 16 - Brevhuvuden, kuvert, kort, pärmar, klistermärken, påsar och lådor av papp och kartong, affischer, täckbrickor, pamfletter, tidskrifter, böcker och publikationer Radiokommunikationstjänster, television, video, kabel eller andra telematiska medier; Kommunikationer via lokala och globala datornät Tandklinikverksamhet /12/21 LMJ Reggae Queens Rohleder, Peter Uferweg Neuensatz OT Thoßfell ESB RECHTSANWÄLTE PARTNERGESELLSCHAFT Antonstr Dresden EN 9 - Inspelade och tomma ljud- och bildljudbärare, samt direktanslutna och ej direktanslutna databärare av alla format, speciellt cd-skivor (ljud, bild), grammofonskivor, videoskivor, cd-romskivor, dvd-skivor, md-skivor, disketter, nätverksdatabaser (programvara), magnetiska datamedier (bland annat kassetter, ljudband, videor, digitala ljudband); Inspelade televisions-, video-, bio- och trickfilmer; Elektroniska publikationer (nedladdningsbara); Video- och datorspel för anslutning till televisionsapparater (även myntstyrda); Datorspel (program);tillbehör till video- och datorspel och för liknande elektroniska apparater, nämligen anpassade boxar för förvaring av kassetter eller disketter, spelkassettter, -disketter och -patroner för video- och datorspel; Datorprogram lagrade på maskinläsbara databärare, ingående i klass 9; Elektroniska spel som tillsatsutrustningar för tvapparater, ingående i klass 9; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Myntstyrda jukeboxar; Musdynor (musmattor) Smycken; Ädelstenar;Ädelmetaller och deras legeringar samt därav framställda eller överdragna varor (ingående i klass 14), speciellt, märken av ädelmetall, agater, amuletter (smycken), pins (smycken), armband (smycken), smycken av bärnsten, broscher (smycken), cloisonnesmycken, diamanter, doublévaror (smycken), tråd av ädelmetall (smycken), varor av guldimitation, guld (obearbetat eller drivet);guld- och silvervaror [ej knivsmide, gafflar och skedar], guldtråd [smycken], halvädelstenar, halsband [smycken], kedjor [smycken], slipsklämmor, slipsnålar, 16

17 Del A.1. CTM konstföremål av ädelmetall, kopparpolletter, manschettknappar, medaljer, medaljonger [smycken], mynt, smyckesnålar av ädelmetall, örhängen, olivin [ädelsten], osmium, palladium, pärlor [smycken], pärlor framställda av bärnsten, platina, rodium, ringar [smycken], rutenium, nyckelbrickor [fantasi-, smycken], prydnadsnålar, servettringar av ädelmetall, silver, silvertråd, silverprydnader, spinell [ädelstenar], juvelerarvaror, oäkta [ädelstensimitationer] Väskor; Koffertar och resväskor; Speciellt portföljer, dokumentomslag, strandväskor, plånböcker, campingväskor, attachéväskor, shoppingkassar, bärkassar, portmonnäer [plånböcker], handväskor, visitkortsfodral [plånböcker], bärselar att bära barn med, resegarderober, sminkväskor, paraplyer, reseetuier [lädervaror], resväskor, ryggsäckar, bagar för alpinister, nyckelfodral [lädervaror], axelväskor, skolväskor, sportväskor, väskor med hjul, ränslar [ryggsäckar] Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, speciellt kostymer, snusnäsdukar, baskermössor, boor, bodies, fotbollsskor, bälten, gymnastikkläder, schalar, skjortbröst, skjortor, långbyxor, hängslen, hattar, kavajer, jerseytröjor, yllejackor, kalotter, huvor, konfektionskläder, kostymer, kravatter, skinnkläder, underkläder, rockar, kepsar, mösskärmar, ytterkläder, öronskydd, overaller, parkasar, underkjolar, pullovrar, pyjamasar, cyklistkläder, regnrockar, kjolar, sandaler, saris, sjalar, skärp, pyjamasar, snörkängor, skor, förkläden, underbyxor, sockor, sportskor, stövlar, pannband, espartoskor (espadriller), sjalar, strandskor, strumpor, trikåer, sweaters, t-tröjor, togor, stickade klädesplagg, sporttröjor, överrockar, uniformer, underbyxor, underkläder, västar, trikå, cylinderhattar Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;planering, organisation och genomförande av sportevenemang och/eller kulturevenemang, samt konserter, evenemang (underhållning) och festiviteter (underhållning), speciellt anordnande av utställningar för kulturella ändamål; Klubbtjänster (underhållning); Drift av en nöjespark; Utgivning av böcker; Uthyrning av showdekorationer; Diskotekverksamhet; Redigering av radio- och TV-program; Televisionsunderhållning; Uthyrning av filmer; Rekreationstjänster; Textpublicering (ej reklamtexter); Upplåtande av biosalonger; Artisttjänster (drift av en modellagentur för artister); Anordnande och framförande av liveföreställningar;levande musikunderhållning (underhållning); Musikframträdanden; Festarrangeringstjänster (underhållning); Platsbokningar för underhållningstillställningar; Radiounderhållning; Produktion av shower; Ljudinspelningsstudiotjänster;Tjänster inom området för en ljud- och tv-studio; Dubbning; Uppsättning och framförande av teaterpjäser; Ljudupptagningar, uthyrning av; Tjänster från underhållare; Anordnande av baler, underhållningsshower, tävlingar, ingående i klass 41;Underhållningsinformation (information); Författande av filmscenarier; Uthyrning av ljudapparater och belysningsapparater; Uthyrning av kinematografiska apparater, filmtillbehör, teaterscendekorationer; Redigering av videoband; Videofilmproduktion; Videouthyrning (band, kassetter); Cirkusföreställningar;Publikatio av tryckta skrifter och tidskrifter samt andra trycksaker (ej för reklamändamål), speciellt magasin, böcker, tryckta omslag för ljudbärare och bildljudbärare, affischer, plakat, fotografier och tryckta skrivvaror; Desktoppublishing (utformning av publikationer med hjälp av dator); Tillhandahållande av elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; Ljud-, film-, video-, televisions- och musikproduktion; Videofilmning /1/211 SAVE THE MONEY GROUPON, INC 6 West Chicago Avenue Chicago, Illinois 6654 US CRUICKSHANK INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS O'Connor, Mary Rose 8A Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 IE EN ES 35 - Marknadsföring av andras varor och tjänster genom tillhandahållande av en webbplats med kuponger, rabatter, prisjämförelseinformation, produktbedömningar, länkar till andras detaljistwebbplatser, och rabattinformation. US - 13/12/21-85/196, /1/211 KNOX Skruf Snus AB Kungsgatan 12-14, 7th Floor 35 Stockholm SE STEVENS HEWLETT & PERKINS 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD EN FR 34 - Tobak, bearbetad eller obearbetad; Tobaksprodukter; Snus; Tobaksersättningar, ingen för medicinska eller kurativa ändamål; Cigarretter; Tändstickor och artiklar för rökare; Cigarrettpapper; Cigarettfodral; Cigaretthylsor; Filter för tobaksprodukter; Cigarettrullningsmaskiner; Handhållna maskiner för införing av tobak i pappersrör för rökning; Snusdosor (ej av ädelmetall); Askfat av ädla metaller. 17

18 CTM Del A /1/211 ZIÖ Zeitschrift für Immobilienökonomie gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.v. Wilhelmstr Wiesbaden MAIWALD PATENTANWALTS GMBH Elisenhof Elisenstr München EN 16 - Trycksaker speciellt tidskrifter Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fast egendom Industriella analyser och forskningstjänster. - 23/11/ /1/211 SILFLOW Brightwake Limited Sidings Road Kirkby-in-Ashfield, Nottingham NG17 7JZ ADAMSONJONES BioCity Nottingham Pennyfoot Street Nottingham, Nottinghamshire NG1 1GF EN 5 - Kirurgiska, medicinska och veterinära förband; Självhäftande sårförband; Sårförbandsmaterial; Sårvårdsmaterial; Material för medicinskt bruk vid täckning (förbindning) av sår; Atraumatiska förband /1/211 CUBBY HILL Hasbro, Inc. 127 Newport Avenue Pawtucket, Rhode Island US GILL JENNINGS & EVERY LLP The Broadgate Tower 2 Primrose Street London EC2A 2ES EN FR Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur; Interaktiv underhållningsprogramvara, inklusive dataspelprogramvara, dataspelprogram, dataspelpatroner, dataspelskivor; Interaktiva multimediespelprogram; Nedladdningsbar programvara för användning i samband med datorer, bärbara spelanordningar, spelkonsoler, kommunikationsanordningar och mobiltelefoner; Programvara till videospel, videospelprogram, videospelpatroner, videospelskivor, allt för användning i samband med datorer, portabla spelanordningar, spelkonsoler, kommunikationsanordningar och mobiltelefoner; Dator- och videospelapparater, nämligen videospelmaskiner för användning med tv-apparater; Inspelade ljud- och videoband med musik; Laserskivor, videoskivor, grammofonskivor, cd-skivor, och förinspelade cd-romskivor, alla med spel, filmer och musik; Solglasögon Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Leksaker, spel och saker att leka med; Gymnastikoch sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /1/211 CX Telentrada CatalunyaCaixa Orange, svart, vitt CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Plaça Antoni Maura, 6 83 Barcelona 18

19 Del A.1. CTM ES GARRETA I ASSOCIATS AGÈNCIA LA PROPIETAT INDUSTRIAL, S.L. Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1º 2ª 813 Barcelona ES ES EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet /1/211 ADAGGIO BY SERHS GRUP SERHS, S.A. Garbí Pineda de Mar (Barcelona) ES DURÁN - CORRETJER, S.L.P. Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) 837 Barcelona ES ES EN 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och preparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is. ES - 15/7/ /1/211 CX TELENTRADA CATALUNYACAIXA CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Plaça Antoni Maura, 6 83 Barcelona ES GARRETA I ASSOCIATS AGÈNCIA LA PROPIETAT INDUSTRIAL, S.L. Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis, 1º 2ª 813 Barcelona ES ES EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet FORMULA E Rött Linde Material Handling GmbH Carl-von-Linde-Platz Aschaffenburg GEIRHOS & WALLER PATENT-UND RECHTSANWÄLTE Landshuter Allee München EN 12 - Industriella lasthanteringsfordon och fortskaffningsmedel; Industritruckar; Palltruckar; Gaffeltruckar; Höglastande truckar; Hyllastningstruckar; Plattformsvagnar; Bogservagnar samt tillhörande släpvagnar; Kommisionerare; Lyftställningar och lyftmaster för industritruckar; Hydrocylinder, hydraulcylinder och hydrauliska enheter för industritruckar; Förbränningsmotorer, elektriska motorer, hybridmotorer för fordon, speciellt industritruckar; Delar samt reservdelar till nämnda varor, ingående klass Finansieringstjänster för industritruckar; Försäkringstjänster för industritruckar Uthyrning av industritruckar; Utlåning av industritruckar; Leasing för industritruckar /1/211 ROADSENSE Daimler AG Mercedesstr Stuttgart Daimler AG Mangold, Sandra Intellectual Property & Technology Managment GR/VI - H Stuttgart EN 12 - Fordon och farkoster; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. - 19/7/ /1/

20 CTM Del A.1. 1/1/211 BETVIONE Allergopharma Joachim Ganzer KG Hermann-Körner-Str Reinbek Merck KGaA Kölle, Jonas Frankfurter Str Darmstadt EN 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Hygieniska preparat för medicinskt bruk; Dietiska preparat för medicinsk användning. Calle de Provenza, Barcelona ES ES EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade, frysta och tillagade frukter och grönsaker, köksväxter; Gelé, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och preparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; Levande djur; Färska frukter och grönsaker, köksväxter och baljväxter; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder; Malt /1/211 BApple Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstr Haselünne EN 32 - Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och fruktjuicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Utskänkning av mat och dryck /1/211 MPATHY XCHANGE Coloplast A/S Holtedam 1 35 Humlebæk DK Coloplast A/S Rahbek, Lisbeth Løkke Holtedam 1 35 Humlebaek DK DA EN 41 - Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion /1/211 rosscrem ROSSDUEL, S.A. Av. Mas d'en Serra, s/nº - parcela, Sant Pere de Ribas ( BARCELONA) ES SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS /1/211 TAP TO SNAP! P2S Media Group Oy Fredrikinkatu 34 B 16 1 Helsinki FI BORENIUS & CO OY AB Tallberginkatu 2 A 18 Helsinki FI FI EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, grammofonskivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Datorprogramvara; Eldsläckningsapparatur Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Auktioneringstjäns- 2

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 48 Del C... 111 Del D... 127 Del M... 129 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 48 Del C... Del D... 127 Del M... 129 DEL A A.1. 22 22 8791253 29/1/21 GEOGRAPHIC PUZZLE Łucki, Tomasz Komandorska 44 81-232 Gdynia PL KANCELARIA "PATENT" JAN PROŚCIŃSKI

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 31 Del C... 122 Del D... 142 Del M... 144 DEL A A.1. 546 591 8816324 15/3/21 Hoffman Loeb Zucker IPPA INVESTMENTS LIMITED Diagorou 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 223 Del C... 322 Del D... 332 Del M... 334 L A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH LINKLATERS

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 45 Del C... 70 Del D... 96 Del M... 113 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 45 Del C... 7 Del D... 96 Del M... 113 DEL A A.1. 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR. S.R.L.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 120

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 120 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 85 Del C... 97 Del D... 118 Del M... 12 L A A.1. 9292582 3/8/21 FLORAL Errebi Paper S.r.l. Industria Cartaria Via Valle Po, 92 122 Madonna dell'olmo (Cuneo) IT JACOBACCI

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka 49 2014-12-01-2014-12-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 13 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 15 Del D... 178 Del M... 197 L A A.1. 978963 7/3/211 TAPERGUARD Nellcor Puritan Bennett LLC 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, Colorado 831 US WITHERS & ROGERS

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 15, vecka 15/2015 Kungjorda beslut, vecka 15 2015-04-06-2015-04-12 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 38 L A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND en color

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 157 Del C... 177 Del D... 197 Del M... 199 L A A.1. 386 1/6/24 PAYWEB CARD Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Société Coopérative à forme de Société

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 167 Del C... 207 Del D... 228 Del M... 230

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 167 Del C... 207 Del D... 228 Del M... 230 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 167 Del C... 27 Del D... 228 Del M... 23 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A

Läs mer