Bilaga till svar på föreläggande i mål B , Falu tingsrätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till svar på föreläggande i mål B 1238-12, Falu tingsrätt."

Transkript

1 Bilaga till svar på föreläggande i mål B , Falu tingsrätt. Thomas Quick (TQ) (numera Sture Bergvall) har den 22 juni 2000 av Falu tingsrätts dömts för mord 1981 på TJ och mord 1985 på GS. TQ dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen byggde i huvudsak på hans egna uppgifter och erkännanden. Han har därefter tagit tillbaka sina erkännanden och ansökt om resning. Svea Hovrätt har i beslut den 5 april 2012 beviljat resning och förordnat att målet i dess helhet ska tas upp på nytt av Falu tingsrätt. Falu tingsrätt har förelagt åklagare att senast till den 28 september 2012 inkomma med uppgift om åtalet mot Sture Bergvall vidhålls. Jag har haft del av de handlingar t.f. chefsåklagare Bo Lindgren haft i samband med dennes besvarande av resningsansökan. Aktuella mord och hur de redovisats i norsk press. TJ TJ försvann 21 augusti Hon hade varit till sin mors arbetsplats i centrala Oslo och hämtat kronor för att köpa en jacka. Morgonen efter försvinnandet gjordes polisanmälan. I norsk dagspress publicerades signalement med foto och bilder på hennes klädsel, inklusive bag (med halvlångafastsydda bärremmar) samt kartbild över vilken väg hon troligen gått från moderns arbetsplats till klädbutiken. Efterforskningarna gav inget resultat. Den 11 oktober 1981 anträffades hennes kropp samt tillhörigheter bag, byxor, trosor, sockar och träskor i Svartskog söder om Oslo. Den övre delen av kroppen saknade mjukdelar och huvudet var skilt från kroppen. Till följd härav har man ej kunna bedöma om hon fått några mjukdelsskador från midjan och uppåt. Hon var naken på underkroppen. Dödsorsaken har ej kunnat fastställas (se nedan). De kronor hon fått för köp av jacka fanns kvar. Det fanns i flera tidningsartiklar uppgift om att hon anträffats naken samt att hennes tillhörigheter, inklusive de kronor, anträffats på platsen. I tidningsartiklar fanns platsen för anträffandet angiven i ungefärligt avstånd till en idrottsplats, väster om fyndplatsen, och vägar i området. Det fanns även fotografier från fyndplatsen som visade aktuell terrängtyp. Aftenposten har till artikel tisdagen den 13 oktober 1981 haft ett flygfoto utvisande fyndplatsen. På fotografiet finns angivet E6, Svartskogveien, Oppegård kirke, Idrettsplass, Bekkensten, Bundefjorden samt FUNNESTEDET, markerat med ett kryss. Av flygfotot framgår också en åkermark med karaktäristiskt utseende öster om skogen där hon hade anträffats. I början av december publiceras i Aftenposten och Dagbladet flygfoton tagna på närmre avstånd till fyndplatsen, där nyssnämnd åkermark syns tydligt. På dessa närmre flygfoton syns även en bil uppkörd på en väg upp mot åkermarken. (1999 var denna väg halvt igenväxt och var närmast en traktorsväg). Vid TJ:s nackskelett anträffades en rem med som knutits i två öglor, varav den största öglan hade en diameter av cirka 7 cm. Denna uppgift om rem med öglor fanns ej redovisade i media. I knutarna fanns hår från TJ. Hon har med största sannolikhet strypts med denna rem, som kommer från hennes bag. GS GS hade vid tiden natten till den 25 juni 1985 sammanträffat och

2 pratat med polis i centrala Oslo. Hon anträffades död vid tiden samma dag på en parkering vid Myrvoll, Oppgård. I ett inledande skede var hon inte identifierad. Platsen ligger strax intill där vägen korsar järnvägen. Hon var vid anträffandet naken. Kroppen låg längs med vägen. Hon låg på mage med armarna längs sidorna i en avslappnad ställning. Hon hade blod runt näsa och mun samt tunt med blod över ryggen. Utifrån hur blodet runnit kan man utläsa att hon legat på rygg innan hon lagts på parkeringsplatsen. I försök att få fler vittnesuppgifter publicerades fotografi på henne och bilder på hennes klädsel i norsk press. Av obduktionsrapport framgår att det i munnen och luftvägarna fanns innehåll av utseende som maginnehåll. Hon hade skador som av strypvåld på halsen. Vissa detaljer i strypskadorna kunde tyda på att en snara använts eller att kläder har dragits åt runt halsen. Vid rättsmedicinsk undersökning kom man fram till att den troliga dödsorsaken är kvävning till följd av tryck mot halsen eller näsa/mun och/eller inandning av magsäcksinnehåll till luftvägarna. Det finns från rättsmedicinska handlingar och brottsplatsundersökning ingen anteckning om att det påträffats maginnehåll på eller invid kroppen. Den norska tidningen Dagbladet hade den 26 juni 1985 en artikel om hur hon anträffats mördad. När artikeln skrivs är offrets identitet inte känd. I artikeln anges bl.a. Hun lå da i graset ved parkeringsplassen till EFA Elektro utanför Kolbotn. Den døde kvinnan var naken. Det eneste hon hade på seg var en klokke. Etter det Dagbladet erfarer var den døde kvinnen ikke preget av utstrakt vold. En av efterforskerne opplyser imidlertid at kvinnens ansikt var blodete og hun hade blåmerker på ryggen. Det är uklart når kvinnen ble drept. Dagbladet får opplyst at det var såkalte dødsmerker på hennes kropp, noe som kan begrense drapstidspunktet til det siste døgnet. Parkeringsplassen hvor kvinnen ble funnet er sterkt trafikkert. Derfor var det igår kveld en gåte hvordan den døde kvinnen ikke hade blitt oppdaget av arbeiderna på EFA Elektro når disse forlot jobben. Dersom hon lå i grøftekanten når disse forlot arbeidet klokka 16. Till artikeln finns ett stort flygfoto med texten her på parkeringsplassen till EFA Elektro. Av fotografiet framgår att fyndplatsen är i hörnet av parkeringen nära där vägen korsar järnvägen och med EFA:s byggnad snett över vägen. (Det kan tilläggas att denna järnvägspassage är enda gång väg 152 korsar järnvägen i närheten av Myrvolls järnvägshållplats.) På en närbild syns offret täckt av ett vitt lakan. På en annan bild med en schematisk karta är platsen utritad mellan Ski och Kolbotn. Efter hennes identifiering var det flera artiklar om att hon var prostituerad och vilka gator hon uppehållit sig vid i centrala Oslo. Det skall omnämnas att det i norsk press vid ett flertal tillfällen gjorts sammankoppling av morden på TJ och GS. Allmänt om förundersökningarna mot TQ Det skall inledningsvis uppmärksammas att TQ själv initierat att han blivit föremål för utredningar avseenden ett flertal mord, som han erkänt. De inledande uppgifterna kan han ha lämnat under terapi på Säters sjukhus. Uppgifterna kan även ha lämnats i andra sammanhang. Flera olika mord har varit föremål för samtidig förundersökning. I några fall har han berättat om var han lämnat offren eller delar av dem. Vid kontroll har inga offer eller offerdelar anträffats. TQ har varit intresserad av våldsbrott och visat en önskan om att bli dömd för morden på TJ och GS. Han har under utredningarna inte haft några restriktioner. Det framgår att han haft kontakt med journalister. Detta medför att han haft tillgång till uppgifter i bl.a. massmedia och även haft möjlighet att skaffa och kunnat få information av andra personer. Han har vid flera tillfällen under förhör, vallningar och rekonstruktioner visat humör-

3 /sinnes-svängningar såsom att gråta, dra djupa andetag, skaka med händerna etc. Dessa svängningar har ibland skett utan närmare koppling till plats eller tillfälle som framstått som särskilt känsliga. Å andra sidan har han uppträtt utan märkbara reaktioner i situationer som borde vara känsliga. Biträdande överåklagare Christer van der Kwast har varit förundersökningsledare och kriminalinspektör Seppo Penttinen har varit den huvudsaklige förhörsledaren. TQ:s försvarare advokat Claes Borgström och psykolog Sven-Åke Christianson har funnits med vid bl.a. vallningar och rekonstruktioner. Det finns ingen teknisk bevisning i form av DNA, fingeravtryck etc. som binder TQ vid morden. Han har vägrat berätta vems bilar han lånat och använt vid morden på TJ och GS. Han säger att han falskskyltat bilarna med norska registreringsskyltar. Den inledande uppgiften om TQ:s koppling till mordet på TJ är ett mycket kort förhör den 4 oktober 1996 där han säger att han fört bort och mördat TJ. Därefter finns en PM daterad 17 mars 1998 där det antecknats att TQ i en intervju för en norsk veckotidning bl.a. sagt Jeg skal snart fortelle om drapet på T. Därefter är det ett flertal förhör inklusive vallning och rekonstruktion angående mordet på TJ. Den inledande uppgiften om TQs koppling till mordet på GS är en PM från den 17 mars Däri anges bl.a. Quick förmedlade under samtalet en beskrivning av en dröm han haft under natten mot den 14:e mars. I drömmen hade han sett: en 20-årig norsk kvinna som kräks. Kring detta berättade han att drömmen kunde ha samband med en i verkligheten upplevd händelse. I en annan PM den 14 april 1998 anges att TQ har kontaktat Seppo Penttinen i anledning av att han haft en intervju med en norsk reporter avseende mordet på MRK, som försvann i Norge I en senare PM daterad 14 januari 2000 (OBS årtal) kommenterar Seppo Penttinen denna journalists besök enligt följande Av tidigare promemorior framgår att Quick hade besök av en norsk tidningsreporter, Hunstad, Kåre jr, måndagen den 6:e april Besöket avsåg ett reportage kring ett av de fall som Thomas Quick tidigare i norsk media varit vidtalad om, nämligen försvinnandet av MRK. Besöket kan ställas i relation till Thomas Quicks möjlighet att utifrån detta besök, ha delgivits information som är utanför utredningspersonalens kontrollmöjligheter, avseende andra fall som är föremål för utredningar, t.ex. mordet på GS. I sammanhanget kan då nämnas att Thomas Quick redan den 17:e mars 1998 beskrivit en händelse med en norsk kvinna som kräks. Detta förhållande vidhåller han i senare förhör till att gälla i händelseutvecklingen kring mordet på GS. Efter TQ:s kontakt med journalist den 6 april 1998 har det varit ett flertal förhör inklusive vallning och rekonstruktion angående mordet på GS. Det finns inget som tyder på att TQ skulle vara påverkad av mediciner vid vallningarna och rekonstruktionerna. Vallningar den 16 och 17 augusti 1999 Det har lagts stor betydelse vid vad TQ visat polisen i samband med vallning och rekonstruktion den 16 och 17 augusti 1999 avseende mordet på TJ. Denna vallning startar med avfärd från Säter den 16 augusti. TQ skulle visa polisen var han lämnat TJ i skogen söder om Oslo. Färden finns videofilmad med en kamera visande TQ:s

4 uppträdanden och kommentarer i bilen samt en annan kamera visande exteriören framför bilen. Det är TQ som dirigerar färden. Vid rättegången i tingsrätten visades redigerade varianter med speakertext av vallningarna till platserna där TJ respektive GS anträffats. (Rekonstruktionerna visades också i redigerad form.) Till belysning av TQ:s agerande under vallningen den 16 augusti bör nämnas att han efter visst sökande på olika vägar vid Mysen, Norge, pekar ut en mordplats, avseende två andra mord. Han uppger bl.a. Jag känner stark lust att döda både pojken och mig själv och kan alltså inte vara kvar där och tar mig upp och in i bilen och till nästa ravin och där är risken, för egen suicid mindre och där dödas pojken och i det här fallet Duska. E dödas här uppe på ängen. Strax efter uppger han att i ravinen delas båda pojkarna. det kan finnas rester kvar. Delarna av pojkarna skall ha tagits med till Sverige. Polisen gör inget uppehåll eller närmare granskning av den utpekade platsen. (Jag har inte funnit skäl till närmare kontroll av hur denna uppgift om två mord senare utvecklats.) Efter denna avvikning går färden vidare mot Oslo. Söder om Ski visar TQ in på väg 152 mot Ski och vidare norrut mot Kolbotn. När man passerar rondeller tillfrågas han om vägval men ej när man passerar anslutande vägar. Vid Myrvoll börjar han visa olika sinnesrörelser. I höjd med företaget EFA:s byggnad, mitt för där Haukeliveien ansluter till väg 152, körs bilen sakta och man blir till slut stående i korsningen. Man kör därefter fram över järnvägsbron och vänder. På videon framställs detta ske utifrån TQs önskemål, vilket inte är fallet. Han har istället närmast uttryckt önskemål om att man skall lämna platsen, han säger vi tar det imorgon. Efter vändning vid järnvägsbron uppmanas TQ dirigera och han visar in på anslutande vägar Tverrveien och Haukeliveien men man återkommer till korsningen framför EFA:s byggnad. Där blir bilen stående vid två tillfällen, som mest nästan två minuter. Dessa inbromsningar och stopp har inte initierats av TQ. I ett skede, när man står med fronten mot EFA:s byggnad, säger TQ det är någonting här och pekar mot EFA:s byggnad (med namnet EFA i stora bokstäver över entrén). Han säger från boden bakom här dit och hit och pekar i första hand på båda sidor av EFA:s byggnad. Han gör därefter en svepande rörelse runt hela området. I den redigerade videon syns EFA:s byggnad endast som en anonym gavel utan firmanamn. Utpekandet vid sidorna av EFA:s byggnad framgår inte. TQ kan inte förklara vad han söker och man kör därför vidare. Eftersom han inte hittar vägen till där TJ skulle ha lämnats så avbryts vallningen. Snett över väg 152/Skiveien från EFA:s byggnad ligger en Toyotafirma med en större asfalterad plan. Här fanns 1985 den parkering där GS hade anträffats. Dagen efter görs en videoinspelad vallning där TQ skall visa var han hade plockat upp TJ i Oslo centrum. Trots upprepade försök lyckas han inte visa till platsen. Man avbryter försöken och kör ut från Oslo. Han skall istället återuppta sitt försök att visa platsen där hon skulle ha lämnats. Efter att ha provat flera vägar kommer man efter polisens ingripande slutligen in på den väg, Gamle Mossevei, som leder söderut längs Gjersjøen. Därefter dirigerar TQ in på första avtagsvägen till höger Svartskogveien/Fv 126 (Idag Roald Amundsens vei enligt Google). Man följer Svartskogveien förbi Bekkenstenveien och passerar några hundra meter senare Oppegårds kyrka, som ligger i en 90-graderskurva. Strax därefter säger TQ att man skall vända. Efter att på tillbakavägen ha passerat kyrkan visar han in på första vägen till vänster, Bekkenstenveien. Man följer Bekkestensveien cirka 800 meter till en trevägskorsning. Där visar han att man skall vända och köra tillbaks cirka 100 m och in till vänster, det är infarten till idrottsplatsen (idrottsplatsen syns inte från vägen). Efter man lämnat bilen går TQ fram till idrottsplatsen varefter han vänder tillbaks till Bekkenstenveien. Där tar han vänster och följer vägen cirka 150 meter. Därefter tar han åter vänster in på en halvt igenvuxen väg (traktorsväg) som leder fram till en åkermark (samma som på tidningarnas flygfotografier). Han följer stigen längs

5 åkerkanten och en bit in i gles skog (mestadels ungskog) där han viker vänster. Efter en kort sträcka säger han att de är ungefär på platsen där han lämnat TJ Denna plats har uppgivits till m från den faktiska fyndplatsen. I sammanhanget bör nämnas att det skett så stora förändringar i växtligheten att ansvarige norske kriminalteknikern från 1981 behövde gamla foton för att hitta till fyndplatsen. Rekonstruktionen beträffande TJ Vid den videofilmade rekonstruktionen den 17 augusti 1999 visar TQ hur han får med sig TJ från bilen vid Bekkestensveien till platsen där hon slutligen blev lämnad. Han hade parkerat bilen ganska nära vägen in mot åkermarken. Han får henne med sig genom att låsa hennes armar runt sin egen hals och på sätt stötta henne. Under den fortsatta rekonstruktionen blir det nya och/eller justerade versioner allteftersom han får kompletterande frågor. I den redigerade videon framgår en del av dessa ändringar, andra kommenteras av speakerröst medans vissa helt utelämnas. I sin ursprungliga version berättar TQ om hur han på en första plats slagit omkull TJ och fortsatt slå henne, på en andra plats tagit stryptag samt på den tredje och sista platsen tagit bagens rem om hennes hals (fortfarande kvar på bagen) samt ryckt i hennes byxlinning, trosa och tröja. I senare version berättar han bara om två platser och att han redan på första platsen tagit av henne på underkroppen (vilket naturligtvis omöjliggör att han ryckt i hennes byxlinning och trosor på sista platsen). Han erinras om att han i förhör (innan vallningen) pratat om en rem och får frågor om vad det är för rem och vad han gjorde med den. Han säger sig ha ett minne av att han lossnat remmen från TJs väska men kan inte förklara hur. Han visar inget om att han skulle ha knutit något runt hennes hals. Rekonstruktionen beträffande GS Vid den videofilmade rekonstruktionen 8 november 1999 visar TQ hur han agerat mot GS från det hon plockas upp i Oslo centrum. När hon steg in i bilen skallade han henne så hon blev omtöcknad och fick en blödning i hårbotten. Han körde därefter till en plats där han ställde henne på en presenning och hon fick klä av sig (delvis med hans hjälp). Han visar hur han ströp henne med händerna. I ett avslutande skede slog han henne med bakändan av ett yxhuvud, på exakt samma plats där hon tidigare fått en blödning efter skallningen (han kände efter med handen för att kunna slå på samma ställe). Efter han dödat henne hade han samlag med henne. Han svarar inte på frågan om han fick utlösning. Därefter drog han in henne i bilen och lade presenning, kläder m.m. i bilen. Efter tre - fyra timmar på platsen insåg han att han måste göra sig av med kroppen. Gryningen har gått över till mera morgonljus när han åker från platsen. Han kör till parkeringsplatsen vid Skiveien/väg 152 där han drog ut henne ur bilen. Kläder och presenning tog han med sig och brände. Han beskriver att GS blev liggande på vänster sida och på tvärs mot vägen (ej längs vägen). TQs möjlighet till att få kännedom om platser m.m. Man kan med hjälp av tidningsartiklar (med flygfoton och närbilder) få en bra bild av fyndplatserna och vad som anträffats där. Med hjälp av en karta kan man lätt orientera sig till idrottsplatsen vid Bekkenstenveien respektive till parkeringsplatsen vid Skiveien. Strax efter man passerat Myrvolls järnvägshållsplats kommer man till EFA:s byggnad och bron över järnvägen. Fyndplatsen ligger alldeles innan bron. Vägen till TJs fyndplats börjar med vägen längs Gjersjøen (enda större sjön i området)

6 sedan tar man första vägen till höger, vänder vid Oppegårds kirke och tar första vägen till vänster. Då är man inne på Bekkenstenveien. Man följer denna en knapp kilometer till en trevägskorsning där man vänder. Därefter är det inte svårt att hitta idrottsplatsen. Från Idrottsplatsen går man i vänstervarv fram till Bekkenstenveien, till åkermarken och sedan in i skogen emellan idrottsplatsen och åkern. Med hjälp av karta och upplysningarna i norsk press är det således möjligt att lära sig hitta till båda fyndplatserna. Hur TQ förfarit vet vi inte. Med hänsyn till de stora förändringar som skett från 1981 respektive 1985 till 1999 är det emellertid troligare att han skaffat sig kunskap om platserna genom andra uppgifter än egna minnesbilder. Exempel på varierande och motstridiga uppgifter samt utredningspersonals agerande 1 Tingsrätten har i domen under åklagarens utveckling av talan bl.a. angivit: Under vallning den 16 augusti 1999 for Thomas Quick och ett antal svenska poliser och andra personer i en bil. Under den färden kom bilen att passera alldeles intill den parkeringsplats där GS påträffats. Thomas Quick reagerade mycket starkt där. Ingen av den andra i bilen kände till detta fall. Det har således framställts som om övriga i bilen ej känt till fallet GS eller i vart fall ej var hon anträffats. Detta är svårförståeligt utifrån vad som ovan nämnts om sammankopplingen av morden på TJ och GS i norsk press. Uppgiften är även förvånande med hänsyn till hur bilen vid vallningen avseende TJ, utan TQ:s önskemål, körts sakta och stannats utanför EFA:s byggnad. Än mer förvånande är uppgiften om man beaktar en artikel i Dala- Demokraten den 2 oktober 1998 (inte 1999) med rubriken Thomas Quick nu aktuell i sex mord i Norge. Där skrivs bl.a. : Tredje fallet rör 23-årige GS som försvann i centrala Oslo och blev hittad mördad på en parkeringsplats i Myrvoll 25 juni Fyndplatsen ligger inte långt från platsen där Trines kropp hittades. Fallen har fler likheter. Offrens kroppar bar spår av våld som hade klara likheter. Dessutom försvann flickorna från ett område med bara några hundra meters radie. I samma område i centrala Oslo säger sig Quick också ha hämtat upp en av de flyktingpojkar han säger sig ha mördat. 2 Av den redigerade videon framgår inte att EFA:s byggnad (och därmed de EFAanställdas parkering) är en central punkt. Videon klipps precis innan man kommer fram och kan se firmanamnet EFA. När bilen står vänd mot EFA:s byggnad får TQ uppmaningen Du måste berätta vart du är någonstans och TQ svarar det är någonting här. TQ får följdfrågan Var någonstans? Du visar runt hela området? och TQ svarar Nej, inte hela området. Nästa fråga blir Vad är det för någonting? TQ pekar i första hand mot EFA-byggnadens båda sidor säger från boden bakom här dit och hit. (Boden är vid parkeringen söder om EFA:s byggnad). Denna konversation och detta utpekande framgår inte av den redigerade videon. Den framgår inte heller att inbromsning och stannande sker på annan än TQ:s inrådan. Om tingsrätten fått del av hela vallningen torde den ha fått klart för sig att TQ ej gjort polisen uppmärksam på platsen, vilket påstås i den redigerade videon. Varför har polisen saktat in och stannat om man inte haft kännedom om att det är en brottsplats? Varför har polisen visat så stort intresse för denna plats när man visat så

7 ringa intresse för platsen där två pojkar skulle ha mördats och styckats? I den redigerade videon finns en stillbild tagen 1985 inklippt. En motsvarande stillbild från 1999 hade tydligt visat de kraftigt ändrade platsförhållandena. Om allt redovisats hade det varit uppenbart att TQs sinnesreaktioner före och vid fyndplatsen inte berott på minnesbilder från TQ har i förhör den 6 oktober 1999 beträffande mordet på GS bl.a. uppgivit att han kom till Oslo sen eftermiddag eller kv.eftermiddag kom jag väl till Oslo och möter henne nånstans mellan dag och skymning samt mötet i Oslo blir väldigt kort. Detta motsägs av poliser, som träffade GS vid midnatt inne i Oslo. 4 TQ har i det första förhöret den 6 oktober 1999 (det hölls två förhör samma dag, se p 14) uppgivit att han stannat på annan plats än parkeringsplatsen och där tvingat GS att ta av sig kläderna. På frågan: Hmm.är hon helt naken här när hon är tillbaks inne i bilen svarar TQ: jag har ju en minnesbild av att hon har strumpor på sig men men det kan också vara fel ehh det är så jag minns det, i övrigt är hon helt naken. Därefter kör han henne, sittande naken i bilen, till parkeringsplatsen där han tar stryptag, som bl.a. innebär att hon kräks. Han har vidare uppgivit jag står lutad över henne jag står med knäna mot baksätessitsen och ehh lutar mig fram över henne ehh. I andra förhöret samma dag upprepar han att han tagit stryptag i bilen: Hon finns i baksätet ehh uppstöttad mot den vänstra dörren, alltså hon sitter som om hon skulle sitta i,i,i, något hörnvinklad ehh och jag finns knästående i bilen på något, något sätt och jag lägger mina händer runt hennes hals och trycker åt, och den här kräkningen kommer, och som fullständigt överrumplar mig. Vid rekonstruktionen 8 november 1999 uppger han att hon kläs av naken och dödas på en presenning utanför bilen. Det är således helt motstridiga uppgifter. 5 TQ har i förhör 22 september 1999 uppgivit att GS dödas genom strypvåld inne i bilen. Därefter åker han med henne till parkeringsplatsen där han tippar ur henne ur bilen samt knuffar ur kroppen och när hon lämnas så är det väldigt onaturliga brytningar i armled och ben, knäleder o.s.v. ehh. Vid rekonstruktionen uppgav han att hon lagts såsom i framstupa sidoläge. Ingendera av dessa uppgifter stämmer med hur hon anträffats hon ligger på mage med armarna längs sidorna. 6 TQ har i förhör den 20 oktober 1999 uppgivit att han inte haft något samlag med GS, det utesluter han helt och hållet. I samma förhör uppger han bl.a. Men att min knutna näve förs in i hennes slida när hon är död. Vid rekonstruktionen den 8 november nämner TQ inget om en näve mot underlivet däremot uppger han Jag kan ju säga det, medan jag har mod då, att dom här-, det här samlaget, det är alltså, vad skall jag kalla det, hårda stötar med min kropp. Han har således lämnat helt motstridiga uppgifter om eventuellt sexuellt agerande mot GS. 7 TQ har i förhör 6 oktober 1999 även uppgivit att han stuckit GS med kniv men att knivsticket inte träffat lungan alltså minnas känslan hur, hur kniven gick genom

8 huden och så vidare. Vid förhör den 20 oktober ritar han på ett ark med en kroppsprofil vilka skador GS hade fått. I förhöret uppger han bl.a. Med dom här strecken vill jag visa att det sker en skada, ett stickande med kniven mot hennes magtrakt när hon fortfarande är i livet, därför att det uppstår ett viss blodflöde. GS har inte varit utsatt för något knivvåld. 8 TQ har i flera förhör uppgivit att GS kräkts i samband med att han tog strypgrepp rejäl uppkastning, mycket av kräket hamnar på henne och en del på mig, utan det kommer mer som en, en störtkräkning om man kan säga så och den större kräkningen. På parkeringsplatsen har det inte anträffats spyor vid eller på kroppen. Av rättsmedicinskt yttrande framgår bl.a. Förekomst av sannolikt uppkräkt magsäcksinnehåll i munhålan, utsmetat intorkat blod i nacken, över stora delar av ryggen och på baksidan av det högra låret, vid den efterföljande mikroskopiska undersökningen påvisades bl.a.: a) Tecken på inandning av magsäcksinnehåll till luftvägarna. och dödsorsaken bedöms vara kvävning till följd av tryck mot halsen eller näsa/mun och/eller inandning av magsäcksinnehåll till luftvägarna. På fotografier från fyndplatsen framgår att hon hade blod runt mun och näsa. Allt detta visar att det saknas tecken på avtorkning av hennes ansikte eller kropp. Det finns således inget som tyder på att hon kräkts på sätt som varit synligt utifrån, hon har haft uppstötning till munhålan. 9 I förhör den 10 februari 1999 uppger TQ beträffande mordet på TJ så dödas hon genom kraftigt våld mot huvudet, kross- samt senare det här är ju den, den dödliga skadan. I sistnämnt citat avses en skada bak på huvudet. I förhör den 3 juni 1999 uppger TQ att han attackerat henne med kniv och vid det här laget är hon allvarligt skadad. Senare i samma förhör uppger han angående knivanvändningen Ja hon dör ju där, hon ehm.så här är jättesvårt att veta om om den attacken och dom här attackerna om det är dom som innebär som ger dom här dödliga skadorna, eller det här hugget så ja... I förhöret berättar han om hur han knivhuggit TJ på två platser i Svartskogen. På fråga om var på kroppen knivhuggen träffat svarar han Jag lokaliser det till bröstpartiet och möjligen magpartiet ehm. Eftersom TJ:s kropp vid anträffandet saknade mjukdelar från midja och upp har någon kontroll av eventuella knivskador inte kunnat göras. Efter rekonstruktionen den 17 augusti 1999 kommer TQ fram till att han strypt TJ med en rem. Han har således uppgivit tre olika dödsorsaker. 10 I förhör den 3 juni 1999 får han, efter man lämnat frågorna om knivanvändning, frågor om TJ:s ägodelar och svarar Dom hamnar på plats och jag på någon annan skiss vill jag minnas beskrivit som skräp, att det finns skräp runt hennes kropp och..ohörbart (ev.detaljer) i stor utsträckning och på så vis hennes ägodelar, och där jag speciellt minns handväskan...med...ehh den här remmen ehh.. Svaret leder till flera frågor från förhörsledaren angående remmen. Senare i förhöret får han frågan Men hur är det med remmen då, sitter den kvar på väskan. Trots upprepade frågor om remmen och hur den använts antyder TQ inte med ett ord att han skulle ha använt remmen till att strypa TJ. Vid rekonstruktionen den 17 augusti 1999 tillfrågas TQ upprepade gånger om hur han kom i besittning av en rem och vad han gjort med

9 denna. Trots detta visste han inte hur remmen lossats från TJ:s bag. Han angav inget om att remmen bundits runts TJ:s hals. Fram tills dess har han således inte ens antytt att han skulle ha knutit en rem runt hennes hals. Av en PM daterad den 28 augusti 1999 framgår att TQ den 27 augusti för psykolog Birgitta Ståhle berättat Han har slitit upp remmen från den ena sidan av väskan och dragit den runt hennes hals. Hon är fortfarande vid medvetande, men kämpar med andningen Han bär henne ner till slänten med alla hennes saker. I slänten skär han av remmen från väskan. Det sker en strypattack mot halsen med händerna, därefter används remmen för att strypa henne.. Han minns inte om han lossar remmen runt halsen och lägger den på kroppen. Han är svettig och törstig och är oklar på var remmen finns. Av en annan PM samma dag, framgår att Seppo Pentinnen har ringt upp TQ, på dennes begäran. TQ har vid samtalet sagt Det är en och samma rem jag talar om, den andra sitter kvar på väskan, och väskan hamnar bredvid kroppen. Jag knyter remmen runt halsen, men om jag gör en löpsnara eller någon annan knut det minns jag inte klart, jag kan ha dragit i 2 lösa ändar. I ett dialogförhör den 1 september 1999 tillfrågas TQ om det var svårt att få loss remmen från bagen. Varpå han svarar att han inte upplevde några svårigheter samt Jag minns alltså att jag vill ha den här remmen fri från väskan eh och det minns jag med styrka. alltså ehh den remmen ska jag ha ehh och mitt minne är.att jag tar kniven och skär av den och kastar väskan mot hennes kropp.ehh alltså här finns det jag minns, alltså jag minns den aggresiva tanken och jag minns avsikten ehh.. I detta förhör minns han således med styrka att han skar loss remmen. Det är anmärkningsvärt att han nu minns sitt sinnestillstånd vid mordet men inte kommer ihåg att han dödat henne med att knyta två öglor runt hennes hals. 11 Tingsrätten har under Tingsrättens övervägande angivit Thomas Quick har vid en demonstration med ett betydligt smalare band, tydligen ett skosnöre, gjort en snara med knutar som i väsentliga delar överensstämmer med knutarna på det påträffade bandet avser remmen vid TJs döda kropp. Denna slutsats är fel. Av uppgifter från Kai Jensen, Norsk Sjöfartsmuseum, samt åskådningsbilder på TQ:s knutar respektive knutarna på remmen så framgår det att TQ:s knutar hade föga likhet med knutarna på remmen. Det bör särskilt markeras att TQ vid inget tillfälle under förundersökningen uppgivit att han strypt TJ med två knutna öglor, som han låtit sitta kvar runt halsen. 12 Det finns åtskilliga exempel på att TQ lärt sig läsa av eller försökt läsa av inblandade personer och anpassat sina svar därefter. I förhör den 3 juni 1999, där TQ berättat om att han knivhuggit TJ, säger han att det finns skräp runt hennes kropp och ohörbart (ev detaljer) i stor utsträckning och på så vis hennes ägodelar, och där jag speciellt minns handväskan med ehh den här remmen ehh. Detta leder till flera frågor från förhörsledaren om remmen. TQ tillfrågas om remmens material och svarar så är det nåt läder eller skinn eller vad det heter.(remmen är av tyg). Därefter återkommer förhörsledaren flera gånger till remmen. Han frågar Varför är den här remmen så...så tydligt i din sinnesvärld här kring minnena kring detta? Varpå TQ svarar Därför att jag tar i den, för att jag använder den, för att hon är rädd mera inför den. Svaren visar att TJ skulle ha varit rädd för att remmen skulle användas, inte att den använts. Nästa tillfälle remmen kommer på tal är av förhörsledaren i samband med rekonstruktionen den 17 augusti 1999 i Svartskog. Då beskriver TQ hur han använt remmen, fortfarande fastsatt vid bagen, mot TJ:s hals.

10 Han får därefter frågan Tycker du att du tömt ut vad du kan dra dig till minnes beträffande den här väskan med den här remmen runt? Jag minns inte exakt hur du sa alldeles i början här med att du hade nån tanke kring det där? Jag tänker närmast på att du har anfört det i förhör just, hanterandet av det här med remmen. Varpå TQ svarar Hmm jag tycker att vi har tagit upp det.(viskar). Han får ny fråga vad skulle ett alternativ vara i så fall, för jag ser att du försöker att bita ifrån lite grand. Finns det utrymme för någon variant? Efter en lång paus svarar TQ Näe, jag tycker inte det (viskar). Ny fråga Är det så här det skall se ut. TQ Ja.. Inte ens då kan TQ berätta om att remmen lossats från TJs bag och använts som snara för att strypa henne. TQ får således åtskilliga antydningar om att det är något med en rem men han får inte ihop det. Det är först vid samtal den 27 augusti med psykolog Birgitta Ståhle han berättar att han har slitit upp remmen från den ena sidan av väskan och dragit den runt hennes hals han minns inte om han lossar remmen runt halsen och lägger den på kroppen. Efter återkomsten till Säter har han således kommit på att han mördat TJ med en rem. Angående TQ:s möjlighet att läsa av andra personer kan även nämnas en episod vid vallningen i Svartskogen. TQ går inledningsvis på Bekkenstenveien och därefter in på en traktorväg och en stig. När han går på Bekkenstenveien tittar han sig om omkring åt både höger, vänster, framåt och bakåt. När han tittar åt vänster kommenteras detta särskilt av förhörsledaren och det anges uttryckligen för videoupptagningen,..kan notera det, om inte kameran tar det så är det, så du tittar av och till in till vänster. Vänster är rätt utifrån att det var i den riktningen TJ hade anträffats. Det är i detta skede han skall ha sett grenen som var en riktningspil (se punkt 13). 13 TQ har vid förhör, vallning/rekonstruktion kommit med detaljer om sitt eget sinnestillstånd, hur det känts när han knivstuckit någon, hur offren reagerat kroppsligt eller verbalt m.m.. Dessa uppgifter motsägs i flera fall av vad som faktiskt kunnat kontrolleras. Beträffande mordet på GS berättar han i första förhöret den 6 oktober 1999 att han knivstuckit henne i sidan och uppger: Det består av ehh hur det känns alltså ehh att punktera huden och att hur det känns när knivbladet går upp och jag tror att det är så pass.riktat eller välriktat eller hur ska vi uttrycka oss att det inte punkterar lungan ehh och så finns (ohörbart) minnet av avsikten att inte punkter att hon skulle överleva ehh själva kniv våldet men ändå är det ju ehh givetvis en allvarlig skada som kniv då åsamkar eller... I ett andra förhör samma dag uppger han att jag gjorde en stickskada på hennes sida och då sa jag att jag, att jag kände, alltså minnas känslan hur, hur kniven gick igenom huden och så vidare. GS hade, som ovan nämnts, ingen knivskada. TQs uppgifter är således detaljerade lögner för att öka trovärdigheten. Vid vallningen i Svartskog nämner TQ att han knivskarpt minns en gren över Bekkenstenveien eftersom den var en riktningspil för honom. Riktningspil för vad? För att komma ihåg vilken sida av vägen han lagt henne? Vid rekonstruktionen hade han inget spontant minne av att han tagit av TJ byxor och trosor på första platsen eller att han strypt henne med en rem från hennes bag. Hans uppgivna knivskarpa minnesbild av en speciell gren på Bekkestensveien framstår därför som ett försök att öka sin trovärdighet. I den redigerade videon har grenen blivit ett särskilt moment i utredningen för att belysa TQ:s trovärdighet.

11 14 Den 6 oktober 1999 hölls två förhör avseende mordet på GS. Vid det andra förhöret är leg.psyk Birgitta Ståhle närvarande. Förhöret inleds med följande kommentar från förhörsledaren. Jag vill nämna att vi tidigare under dagen haft ett förhör med advokat Claes Borgström närvarande. Att detta förhör kommit till stånd beror på att jag vid tiden blev uppringd av Thomas Quick, då han bad om att få hålla ytterligare ett förhör vid 18-tiden. Det har även efter det förra förhöret lämnats en information till Thomas Quick, på uppdrag ifrån förundersökningsledaren Christer van der Kwast, om att den berättelse TQ lämnat hittilldags inte är fullständig, och att det fordras ytterligare uppgifter. Claes Borgström är informerad via sin sekreterare om att detta förhör kommer att äga rum. I en PM den 12 oktober 1999 anges att TQ ringt upp Seppo Penttinen samma dag och frågat om de uppgifter han lämnat i förhören är tillräckliga eller om det i utredningen kring GS krävs ytterligare förhör. Anteckningarna visar på TQs önskemål om att tillhandagå med uppgifter för att bli åtalad och fälld. 15 Det finns anledning att kort kommentera åklagarens förslag till förhandlingsordning i tingsrätten. Enligt förslaget skall det göras en redovisning av TQ:s egna uppgifter under förundersökning, uppspelning av videoupptagning, redovisning av sammanställning av TQs uppgifter under förundersökningen och därefter förhör med Quick. Förhandlingsordningen har motiverats enligt följande. Det är enligt min uppfattning av stor betydelse för ett adekvat förhör med Quick och för att underlätta bedömningen av Quicks uppgifter att bevisningen tas upp i den angivna ordningen. Adv Borgström har förklarat sig införstådd med detta. Förslaget innebär således att TQ:s uppgifter redovisas innan han hörs. Om han önskar bli fälld för morden så har han fått facit i förväg. Jag kan naturligtvis inte avgöra vad som sagts eller inte sagts vid huvudförhandlingen. Utifrån vad som angivits i tingsrättens dom får man uppfattningen att det huvudsakligen presenterats bevisning i fällande riktning. De uppgifter som pekat i annan riktning har inte uppmärksammats eller i vart fall nedtonats. Genom försvararets underlåtenhet att belysa TQ:s felaktiga och motstridiga uppgifter på en mängd centrala punkter (t.ex påstådda knivskador på GS) samt underlåtenhet att kritisera de redigerade videobanden kan tingsrätten ha vidmakthållits eller t.o.m. stärkts i sin uppfattning om trovärdigheten i de av åklagare redovisade uppgifterna. 16 Med hänsyn till TQ:s varierande och motstridiga uppgifter, vilka inte präglats av en utveckling från diffusa till mer klara minnesbilder, är det förvånande att involverade psykologer inte rest ett varnande finger avseende trovärdigheten i TQ:s uppgifter. Deras underlåtenhet att reagera kan också ha medfört att tingsrätten vidmakthållits eller t.o.m. stärkts i sin uppfattning om trovärdigheten i de av åklagaren redovisade uppgifterna. 17 Tingsrätten har i sina domskäl belyst vissa punkter som det finns skäl att kommentera.

12 a. Det finns ingenting i de objektiva fynd som redovisats i utredningen som på någon enda punkt strider mot innehållet i Thomas Quicks berättelse. Berättelsen är inte orimlig. Det finns flera objektiva fynd som motsäger hans berättelse; han kunde inte ha träffat GS mellan eftermiddag kväll, hon låg inte på det sätt han beskrivit, hon hade inga knivskador, TQ mindes inget om snara med två öglor fastknutna kring TJs hals m.m. Hur dessa uppgifter nedtonats eller bortförklarats undandrar sig min bedömning. b. Thomas Quick lämnat uppgifter om sakförhållanden som inte kan ha kommit till hans kännedom på annat sätt än genom egna iakttagelser på plats. TQ kunde genom massmedia och eventuellt andra personer få kunskap om merparten av sakförhållanden utan egna iakttagelser på platsen. Han hade inga restriktioner och hade lärt sig läsa av andra personer. c. Thomas Quick har vid en demonstration med ett betydligt smalare band, tydligen ett skosnöre, gjort en snara med knutar som i väsentliga delar överensstämde med knutarna på det påträffade bandet Den snara TQ knöt hade föga likhet med hur remmen knutits runt TJ:s hals. d. Vid vallning i augusti 1999, 18 år efter mordet på Trine Jensen, kunde Thomas Quick utan större tvekan vägleda bilen på några meter när ända fram till den plats där hon påträffats. TQ kunde inte hitta till Svartskog. Polisen fick visa honom in på rätt spår. Därefter var det inte svårt att hitta till idrottsplatsen vid Bekkenstenveien och FUNNESTEDET, (på meter när). e. Thomas Quicks uppgifter om kräkning bekräftas också av obduktionsresultatet. GS har inte kräkts. Det finns inga spår av maginnehåll utanför hennes mun. TQ kan inte ha sett någon kräkning, än mindre störtkräkning. f. Vidare anmärker tingsrätten att videoupptagning från vallningen i bil av Thomas Quick i augusti 1999 på vägarna i den trakt där GS påträffades död utvisar att Thomas Quick reagerade med stark upprördhet när bilen kom nära nedfarten till parkeringsplatsen

13 Han kan ha valt vägen via Ski för att göra ett utpekande av platsen där GS anträffats, det hade varit en bra grundplatta för en förundersökning och ett åtal. Eftersom det skett så stora förändringar på platsen misslyckades han. Med tanke på hur polisbilen saktats in och stannats nära fyndplatsen har någon annan i bilen haft kännedom om denna plats, trots att motsatsen tydligen hävdats vid rättegången. Helt klart är att han inte reagerat med stark upprördhet på grund av minnesbilder från g. Vid en samlad bedömning av vad som förekommit finner tingsrätten att Thomas Quicks erkännande får stöd av utredningen i sådan grad att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått de gärningar som åklagaren påstått. TQ:s erkännande saknade all trovärdighet. Om rätten fått del av mängden varierande och motstridiga uppgifter hade detta varit uppenbart. Jag har ej anledning att kommentera trovärdigheten i Sture Bergvalls nya uppgifter i samband med resningsansökan. Helt klart är emellertid att hans tidigare uppgifter inklusive erkännande inte haft sådan trovärdighet att de kunde ligga till grund för åtal. Åtalet läggs ned. Bo Ericsson F.d. statsåklagare

Redovisning av ett uppdrag

Redovisning av ett uppdrag Björn Ericson Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Riksåklagaren Redovisning av ett uppdrag Kort historik I beslut den 16 februari 2009 avseende ifrågasatt tjänstefel av åklagare och polis vid utredningar

Läs mer

Hovrätten för Övre Norrland Box 384 901 08 Umeå. Ansökan om resning i brottmål. Sökande Chefsåklagare Kristian Augustsson

Hovrätten för Övre Norrland Box 384 901 08 Umeå. Ansökan om resning i brottmål. Sökande Chefsåklagare Kristian Augustsson Hovrätten för Övre Norrland Box 384 901 08 Umeå Ansökan om resning i brottmål Sökande Chefsåklagare Kristian Augustsson Motpart Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) Tidigare avgörande Gällivare tingsrätts

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

När barn sätter i halsen

När barn sätter i halsen Vad kan man göra? Gå en kurs i livräddande första hjälpen till barn Det är svårt att utföra en del av de moment som krävs vid hjärt-lungräddning eller om någon satt i halsen, om man inte har gått en kurs

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-05-28 ÅM 2014/3780 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-05-14 B 1820-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm DM./. riksåklagaren

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Även visst annat material som förekommer i media har gåtts igenom.

Även visst annat material som förekommer i media har gåtts igenom. YTTRANDE och BESLUT Sida 1 (15) Internationella åklagarkammaren i Göteborg Sundsvalls tingsrätt Box 721 851 21 SUNDSVALL MÅL B 187-12. Åkl./. Sture Bergwall. BESLUT Väckt åtal vid Sundsvalls tingsrätt

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

2013-03-18. IPRED-målet ett onödigt drama. Frustration och förtröstan. Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister. AIPPI-dagen.

2013-03-18. IPRED-målet ett onödigt drama. Frustration och förtröstan. Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister. AIPPI-dagen. Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister AIPPI-dagen 15 mars 2013 PETER DANOWSKY 2013-03-15 IPRED-målet ett onödigt drama 2 Frustration och förtröstan 3 1 Telecomindustrins gemensamma hållning

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Fallet Quick - nederlag för rättsväsendet

Fallet Quick - nederlag för rättsväsendet Fallet Quick - nederlag för rättsväsendet Astrid Holgerson Svenska Dagbladet 1998-06-12 Thomas Quick har nu dömts för mord i fyra svenska rättegångar (Piteå tingsrätt 1994, Gällivare tingsrätt 1998). De

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2014-02-03 Dnr: 13/01966 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-09-04, program om socialtjänstens utredning i ett vårdnadsärende; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden

Läs mer

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] Ert dnr: [ex K21345-05] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [2006-01-01]

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 26 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2009 Ö 5345-08 SÖKANDE AH Ombud: Advokat ED MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Sida 1 (88) Ert datum Er beteckning Hovrätten för Nedre Norrland Box 170 851 03 SUNDSVALL Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Allmän inledning Uppdraget Thomas Quick, numera Sture Bergwall, dömdes

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

************** THE - Purity Test - LITE-version ***********************

************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** ************** THE - Purity Test - LITE-version *********************** Det ultimata sextestet INDEX Hitta snabbt till den sektion du vill ha. Del....Sida INDEX...2 INTRODUKTION...3 TESTET...5 Sektion

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Inspire me... Planering inför mc-trippen. Biker s Stop gör

Inspire me... Planering inför mc-trippen. Biker s Stop gör Biker s Stop gör Inspire me... Planering inför mc-trippen 2014 års mc-säsong är på gång och för många har det varit en längtan att än en gång får starta upp sin hoj och ge sig ut. En del har säkert suttit

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Vardagsstöd. Anna Sjölund Utvecklingsledare Behandlingshemmet Vårberget www.varberget.se

Vardagsstöd. Anna Sjölund Utvecklingsledare Behandlingshemmet Vårberget www.varberget.se Vardagsstöd Anna Sjölund Utvecklingsledare Behandlingshemmet Vårberget www.varberget.se Nedsatt problemlösningsförmåga Vad krävs för att kunna besvara frågan: Vad behöver du hjälp med? - Förmåga att se

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

BARN SOM BROTTSOFFER. Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott

BARN SOM BROTTSOFFER. Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott BARN SOM BROTTSOFFER Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott BARN SOM BROTTSOFFER Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller

Läs mer

Han och X bestämmer sig för att åka till Västervik för att om möjligt komma över pengar. Ingen mer än de två känner till planerna.

Han och X bestämmer sig för att åka till Västervik för att om möjligt komma över pengar. Ingen mer än de två känner till planerna. Armando godtar att förhöret genomförs utan att hans försvarare är närvarande. Han förnekar grovt rån, men erkänner rån av normalgraden. Han erkänner olaga frihetsberövande. Han säger att det varit tufft

Läs mer

Sökande: Lars-Göran Tovsten, 7 11214-6936 Sandviksvägen 11 A LGH 1204 913 35 Holmsund

Sökande: Lars-Göran Tovsten, 7 11214-6936 Sandviksvägen 11 A LGH 1204 913 35 Holmsund Till Högsta domstolen A[thin ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Lars-Göran Tovsten, 7 11214-6936 Sandviksvägen 11 A LGH 1204 913 35 Holmsund Ombud: Advokat Henrik Olsson Lilja Advokatfirman Althin Skeppsbron

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska

Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn. Information på lättläst svenska Åk säkert i bilen så skyddar du dig och ditt barn Information på lättläst svenska För din egen säkerhet Här kan du läsa om vad du kan göra för dig och ditt barn så att det blir säkrare att åka bil och

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Tips på appar med känslor Någonting

Tips på appar med känslor Någonting StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar med känslor Någonting En blandning av appar att Plats för bild i textruta använda när man vill prata om känslor Juli 2015 Känslor

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4

Huggskada mot Huvud. 1 Rustningsskada 2 Infektion 2/4 1 Rustnings 2 Infektion 2/4 Hugg mot Huvud 3 4 Tappar 5 Faller 6 Dödsslag 6,, 1T6 Tänder utslagna 7 Dödsslag 8, 1 Smärta 8 Dödsslag 10, 9 Dödsslag 11, Blödning 1/10 10 Dödsslag 12, Rustnings, 11 Dödsslag

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer