Magnus Hennlock. Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute. Department of Economics University of Gothenburg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Hennlock. Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute. Department of Economics University of Gothenburg. www.gu."

Transkript

1 Magnus Hennlock Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute Department of Economics University of Gothenburg

2 Ekonomi? Privatekonomi Företagsekonomi Samhällsekonomi Miljöekonomi Nationalekonomi

3 Nationalekonomi Studiet av beslut och beteende hos individer, grupper och organisationer som förvaltar knappa resurser eller söker nå mål med knappa resurser. Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Lionel Robbins (1932) Inriktningar: Makroekonomi, mikroekonomi, miljöekonomi etc

4 Behoven får oss att utföra olika saker Knappa resurser Tid, naturresurser, land, kunskap, mat

5 Miljöekonomi områden (EAERE) Behavioural and Social Aspects: Ethics; Social norms; Values, Distributional aspects, Crime and environment Climate Change and Intragenerational Issues Ecosystem Services and Natural Resources: Management Firm and the Environment Game theory and the environment Growth and/or Development: Environment Incidence Modelling: Integrated assessment modelling Regulation and Instruments Spatial issues; GIS Uncertainty, Risk and Irreversibility: Disasters; Thresholds Cost-benefit analysis Valuation

6 Vad är ekonomiska problem???? Alla behov kan inte kan tillfredsställas samtidigt skapar beslutssituationer för individen Ett beslut (val) som fattas av en individ, grupp eller organisation för att uppnå ett mål med knappa resurser. Ska jag ha kakan eller äta den? AK!

7 Lagen om avtagande marginalnytta Utility level Fysiologiska behov vs Preferenser (upplevd nytta) Alkohol? water Lit/day

8 Efterfrågefunktion Kr/lit Guld > vatten Vatten > guld Lit/day

9 Sociala dilemman När fler individer vill nå individuella mål samtidigt uppstår sociala dilemman t.ex. Överutnyttjade naturresurser Klimatförändringar Överfiske Bilköer etc

10 Externa effekter (externaliteter) Bieffekter A:s handlingar påverkar B:s välbefinnande.

11 Negativa och positiva externa effekter Negativ externalitet - A:s verksamhet orsakar skada eller kostnad för B Positiv externalitet - A:s verksamhet orsakar fördel för B Bägge är problematiska att förvalta utan reglering och styrmedel

12 Exempel negativa externa effekter Föroreningar Buller från fordon Fiske från begränsat fiskbestånd

13 Exempel positiva externa effekter Plocka upp (andras) skräp från gatan Välgörenhet Undervisning Vaccinera sig Problem - det blir "för lite" av dessa aktiviteter

14 Externalteter (externa effekter) Aktörer tar inte hänsyn till den totala kostnaden och nyttan för samhället av sina handlingar när de fattar sina beslut Export Recycled Raw material Reprocessors Recycled Producers Manufacturing Products (recycled) Households Consuming Products (raw material) Sorted Sorted Export of waste Recyclers EPR and/or Municipalities Collection Sorting Mixed waste Illegal disposal Incineration Land fill

15 Internalisering = reglering så att varje aktör får bära den sociala kostnaden av sina handlingar Syftet att incitament och beteende påverkas Export Recycled Raw material Producers Manufacturing Products (raw material) Recycled Products (recycled) Reprocessors Households Consuming Sorted Sorted Export of waste Recyclers EPR and/or Municipalities Collection Sorting Mixed waste Illegal disposal Incineration Land fill

16 Nationalekonomi Utformning av regleringar (styrmedel) och tillsyn rättsligt skydd för kollektiva nyttigheter och sociala institutioner Samhällsplanering Administrativa styrmedel Ekonomiska styrmedel Informativa styrmedel Miljöekonomi nationalekonomi med inriktning mot miljö förvaltning av miljö- och naturresurser

17 Fem grundläggande ekonomiska frågor? 1. Vad kan och får göras (fisk eller kokosnötter)? 2. Hur kan och får det göras? 3. När kan och får det göras? 4. Var kan och får det göras? 5. Hur ska resultatet fördelas?

18 Samhällsorganisationer för förvaltning av resurser Planekonomi de fem beslutstyperna fattas centralt av staten och fastställs i planer. Marknadsekonomi de fem beslutstyperna fattas decentraliserat av individer, grupper och organisationer på marknader. Blandekonomi de fem beslutstyperna fattas dels på reglerade marknader och centrala besluts- och planeringsprocesser (Externaliteternas egenskaper avgörande)

19 Metoder Ekonomiska modeller - insikt i människors beteende för bättre beslutsunderlag till att utforma styrmedel och politiska åtgärder Systemanalytiskt beteendeperspektiv Matematiseringen 1850-talet - Psykologiseringen 1950-talet -

20 Inriktningen miljöekonomi och styrmedel Hur kan insikter om människors beteende hjälpa till att utforma bättre styrmedel för minskade miljöeffekter Vårt vardagsbeteende är det största hotet mot miljön För att påverka detta måste vi förstå vad som driver mänskligt beteende

21 Kognition och beteende Mänskligt beteende påverkas av två kognitiva system (Kahneman, 2003) Intuitiva systemet (automatiskt) Reflektiva systemet Exempel

22 Kahneman (2003), American Economic Review

23 Individens beteende i grupper Vad andra gör, gör också individerna Kan motverka goda intentioner

24 Värdering

25 Vad är detta värt?

26 Ekonomisk värdering Ekonomisk värdering mäter människors och samhällets värderingar av ekosystemtjänster och naturresurser Nytt och fortfarande litet område Konsensus? Heal vs Pearce A serious underestimate of infinity?

27 Samhällsekonomiska värden

28 Varför ekonomiska värderingar? Utan värdering - gratis utnyttja naturresurser - ineffektivt resursutnyttjande. Kan inte förvaltas utan regleringar Även om nyttjandet regleras till ett hållbart nyttjande är förorenaren betalar inte uppfylld för internalisering av externaliteter Skilj på svag och stark version av förorenaren betalar

29 Varför ekonomiska värderingar? Stärka EST gentemot andra konkurrerande värden i samhället där monetära värden finns (vård, skola, omsorg, sysselsättning) Informativt styrmedel - ökad allmän medvetenhet och kunskap Om värdet av ekoturism i ett område blir känt skapar även privata intressen (t.ex. ekoturism) att bevara ekosystemtjänster utöver reglering

30 Varför ekonomiska värderingar? Förbättrad förståelse av beteende Underskattad betalningsvilja (potentiellt överutnyttjande och snålskjutsproblem)

31 Värderingsmetoder Marknadsbaserade metoder Härled från existerande marknadspriser Kostnadsbaserade metoder Beräkna alternativkostnader för resursen till marknadspris Beteendebaserade metoder Studera aktörers beslut på hypotetiska eller surrogatmarknader

32 TYP MARKNADSBASERADE METODER KOSTNADSBASERADE METODER EXEMPEL Existerande marknadspriser, värden på marknadsvaror Beräkna alternativkostnader för resursen till marknadspris Kostnader för att förebygga/undvika skada (t.ex. utsläppsreduktion) Kostnader för att återställa eller ersätta skadad/förlorad resurs Kostnader som undviks tack vare att resursen finns BETEENDEBASERADE METODER Uppvisade preferenser Uttryckta preferenser Kostnader härledda via resursens bidrag till produktion av marknadsvaror (produktionsfunktionsmetoder) Hedoniska metoder Resekostnadsmetod Beräkna värden via hypotetiska marknader Betalningsviljestudier (CV) Experiment (CE) Värdetranseferering Beräkna värden från andra primärstudier

33 Värderingsdatabasen ValueBaseSWE

34 Tack!

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar VTI rapport 783 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar Metodik för samhällsekonomisk analys med beräkningshandledning i bilaga Gunnar Lindberg Lena

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Ekonomisk värdering av miljöförändringar. En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM)

Ekonomisk värdering av miljöförändringar. En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM) Ekonomisk värdering av miljöförändringar En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM) Rapport 5403 september 2004 Ekonomisk värdering av miljöförändringar En undersökning om

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

Ekologisk ekonomi och neoklassisk miljöekonomi - kompletterande perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor

Ekologisk ekonomi och neoklassisk miljöekonomi - kompletterande perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor Ekologisk ekonomi och neoklassisk miljöekonomi - kompletterande perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor Världens Eko, 19 september 2006 Thomas Hahn hahn@ctm.su.se Desillusionerad? Yes! Desillusionerad?

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

SKRIVELSE 2012-10-31 Ärendenr: NV-00841-12. Sammanställd information om Ekosystemtjänster

SKRIVELSE 2012-10-31 Ärendenr: NV-00841-12. Sammanställd information om Ekosystemtjänster 1 SKRIVELSE 2012-10-31 Ärendenr: NV-00841-12 Sammanställd information om Ekosystemtjänster 2 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 12 Uppdraget 12 Genomförande 13 BAKGRUND OCH AKTUELLA PROCESSER

Läs mer

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet. Kunskapsöversikt. en forskningsöversikt. Rapport 2011:14

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet. Kunskapsöversikt. en forskningsöversikt. Rapport 2011:14 Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet en forskningsöversikt Kunskapsöversikt Rapport 2011:14 Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet en kunskaps- och forskningsöversikt Författare: Filosofie doktor

Läs mer

Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning

Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet Inledning För närvarande pågår en intensiv diskussion kring energieffektivisering, framförallt

Läs mer

Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. En kartläggning

Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen. En kartläggning Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen En kartläggning rapport 6415 oktober 2012 Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen En kartläggning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Finansiell förändring mot hållbar utveckling

Finansiell förändring mot hållbar utveckling Ekonomihögskolan Institutionen för Samhällsteknik Box 883, 721 23 Västerås C-uppsats 10 poäng Ekologisk ekonomi seminarieversion Finansiell förändring mot hållbar utveckling En studie av medlemsbankerna

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader

Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader Slutrapport, januari 2013 Åsa Soutukorva, Kajsa Johansson, Linus Hasselström Enveco Miljöekonomi AB Scott Cole EESweden Hans Remvig Resurs AB Bengt

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet Elin Kågebro, Maria Vredin Johansson FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin 2004:026 SHU EXAMENSARBETE Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin LINDA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet

Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet Tool for evaluation of environmental impact related to investments

Läs mer

Ekosystemtjänster på Swedavias flygplatsfastigheter - En ekosystemtjänstbedömning av Stockholm/Arlanda Airport

Ekosystemtjänster på Swedavias flygplatsfastigheter - En ekosystemtjänstbedömning av Stockholm/Arlanda Airport Ekosystemtjänster på Swedavias flygplatsfastigheter - En ekosystemtjänstbedömning av Stockholm/Arlanda Airport Sammy Albery Hellqvist Uppsats för avläggande av masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen

Läs mer

Miljöpolitiskt program

Miljöpolitiskt program Miljöpolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program föreslaget till Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på grunderna för en grön och

Läs mer

Torghandel eller parkeringsplats på St: Eriks torg i Uppsala - En kostnadsnyttoanalys

Torghandel eller parkeringsplats på St: Eriks torg i Uppsala - En kostnadsnyttoanalys Torghandel eller parkeringsplats på St: Eriks torg i Uppsala - En kostnadsnyttoanalys Market trading or parking lot at St: Erik's Square in Uppsala - A cost-benefit analysis Linda Lindström Självständigt

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

Metod för värdering av miljöaspekter

Metod för värdering av miljöaspekter Metod för värdering av miljöaspekter Utformning av en tillförlitlig och konsekvent värderingsmodell för miljöaspekter Anna-Maria Tivegård Examensarbete, 20 p Lunds Tekniska Högskola Institutionen för teknik

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Guide för värdering av ekosystemtjänster

Guide för värdering av ekosystemtjänster Guide för värdering av ekosystemtjänster RAPPORT 6690 AUGUSTI 2015 Guide för värdering av ekosystemtjänster Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Reglerna och företagandet

Reglerna och företagandet Reglerna och företagandet Kristina Nyström Ratio Box 5095 102 42 Stockholm e-post: kristina.nystrom@ratio.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...4 2 Regler, regleringar och red tape...7 2.1 Regler och

Läs mer

Att vända skutan ett hållbart fiske inom räckhåll

Att vända skutan ett hållbart fiske inom räckhåll Att vända skutan ett hållbart fiske inom räckhåll Mark Brady Staffan Waldo Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2008:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ekonomisk värdering av liv och hälsa

Ekonomisk värdering av liv och hälsa 31 januari 2012 Maria Vredin Johansson Miljöekonomiska enheten Ekonomisk värdering av liv och hälsa Den hälsorelaterade nyttan av att anpassa samhället till ett förändrat klimat utgörs bland annat av minskade

Läs mer

Styrmedel och marknadslösningar för minskat matavfall från hushåll

Styrmedel och marknadslösningar för minskat matavfall från hushåll Styrmedel och marknadslösningar för minskat matavfall från hushåll Policy instruments and marketing solutions for the management of household waste Linnea Högberg Självständigt arbete 15 hp Grundnivå Agronomprogrammet

Läs mer

Perspektiv på LCC En bok om långsiktiga beslut och styrning vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader

Perspektiv på LCC En bok om långsiktiga beslut och styrning vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader Perspektiv på LCC En bok om långsiktiga beslut och styrning vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader Pernilla Gluch (Red) PERSPEKTIV PÅ LCC En bok om beslut och styrning vid hållbar och

Läs mer

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet Örebro Universitet Handelshögskolan Nationalekonomi C, Uppsats Handledare: Anders Lunander Examinator: Lars Hultkrantz Vårterminen 212 Värdering och svar Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en

Läs mer