MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F"

Transkript

1 GRUNDKURSER JÄGMÄSTARPROGRAMMET År 2 jk 09/14 Hösttermin2010 termin 3 Vårtermin 2011 termin 4 vt år 2 slut 11/6 3 A 17/1-18/2 3 B 21/2-25/3 4 A 28/3-29/4 4 B 2/5-3/6+++ SG0027/50055 Ekologi och skogsskötsel i norra Sverige 14 hp G1F 9/8-21/10 inkl BI0973 Botanik 4 hp (2,5 hp) forts fr vt 2010 År 3 jk 08/13 SG0095/10297 GIT I 7,5 hp G1F 22/10 24/11 SG0096/ Skoglig Planering 3,5 hp G1F 25/11-8/12 JU0027/20024 Rättskunskap i skogsbruket 5 hp 9/12-14/1 G1F Jullov 23/12-6/1 MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F SG0021/30079 Kemi 7,5 hp* G2F SG0094/30301 Virkeslära 7,5 hp G2F SG0023/30300 Kemi 7,5 hp* G2F NA0119/40158 Skogl naturresursek. 7,5 hp G1F FÖ0322/40157Ext ernredovisn 7,5 hp G1N SG0022/40028 Marklära 7,5 hp G2F * = SG0021 Ekosystemens kemiska grunder I, allmän och oorganisk kemi 7,5 hp & SG0023 Ekosystemens kemiska grunder II organisk kemi och biokemi 7,5 hp SG0013/40159 Sverigeresan söder 9 hp G2F 2/5 11/6 Hösttermin termin 5 Vårtermin termin 6 Inriktning mot skogshushållning SG0040/10020 Skogsskötsel och inventering 15 hp G2F SG0083/20045 Skogsteknologi Inriktning mot skogsekosystemets funktion och skötsel SG0043/10080 Biometeorolgi /Ekofysiologi Fältkurs 7,5 hp G1F BI1070/10092 Cellbiologi 7,5 hp G1F SG0077 /20035 Ekologi 15 hp G2F Inriktning mot skogsindustriell ekonomi FÖ0325/10104 Marknadsföring 7,5 hp UmU G1N FÖ0324 /10105 Företagets org o ledning 7,5 hp UmU G1N SG0083/20045 Skogsteknologi SG0080 /20036 Marknadsinr virkesförsörjning 7,5 hp G2F SG0080/20036 Marknadsinr virkesförsörjning 7,5 hp G2F FÖ0336/30107 Ek analys av skogl beslut SG0081 Skogens hälsa FÖ0336/30107 Ek analys av skogl beslut EX0592/30068 Kandidatarbete i Skogsvetenskap 15 hp G2E EX0592 /30068 Kandidatarbete i Skogsvetenskap 15 hp G2E EX0593 /30069 Kandidatarbete i Skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning 15 hp G2E SH0088/40036 Skogsbruksplanering 2/5 3/6 extra kurs

2 2 AVANCERADE kurser Inst för skogens ekologi och skötsel jägmästarprogramkurser samt valbara för masterstudenter SG0088/10304 Site Productivity and Production Ecology SG0056 /10307 Forest Remote Sensing 7,5HEC AXX SG0087/20168 Silviculture Advanced course SG0057/20015 GIT II SG0060/20044 Skogl planering ur företagsperspektiv SG0072/20047 Primärprod. ekonomi BI1122/20010 Applied Population Ecology SG0084 /30086 Forest Vegetation Ecology SG0089/30087 Wood Raw Materials: Production, Properties and Use SG0092/30088 International Silviculture SG0064/30019 Conservation Biology SG0082 /40029 Sustainable Management of Boreal Forests 15 HEC A1F SG0068/40022 Lövskogens skötsel & lövvirk använding 7,5 HECA1N (distans fr Alnarp) SG0078/50012 Fire Management I 7,5 HEC G2F SOMMARKURSER SG0079/50013 Fire Management II 7,5 HEC G2F (SG0036 Sustainable Use of Natural Resources in the USA 7,5 hp G1F Sommarkurs 2012 inst för mark och miljö i Ultuna) EX0643/10078 Master thesis in Forest Management 30 HEC A1E-jägm.ant före 2007 EX0643/30084 Master thesis in Forest Management 30 HEC A1 -jägm.ant före 2007 EX0644/10079 Master thesis in Forest Management 30 HEC A2E EX0644/30085 Master thesis in Forest Management 30 HEC A2E EX0641/10076 Master thesis in Biology 30 HEC A1E jägm. ant före 2007 EX0641/30082 Master thesis in Biology 30 HEC jägm. ant före 2007 EX0642/10077 Master thesis in Biology 30 HEC A2E EX0642/30083 Master thesis in Biology 30 HEC A2E

3 3 RÅGSTRÅKET Kurser i Skogsvetenskap/Skogshushållning Inst för skoglig resurshushållning SG0086/10082 Produktkrav - Förädlingsteknik - Vedråvara SG0061/10099 Skogsindustriell försörjningsstrategi 15hp A1F SG0056/10307 Forest Remote Sensing 7,5HEC AXX SG0057/20015 GIT II SG0060/20044 Skoglig planering ur företagsperspektiv 7,5 hp A1N SG0059 /30102 Operativ styrning av virkesleveranser 15hp A1F SG0055/40033 Affärsprocesser o informationssystem i virkesförsörjn 7,5hp A1F SG0058/40004 Innovation in Nordic Forest Technology SG0070/40028 Förädlade biobränslen EX0628/10026 Master thesis Forest Management 30 HEC A1E jägm före 2007 EX0628/30099 Master thesis Forest Management 30 HEC A1E jägm före 2007 EX0599/10024 Master thesis Forest Management 30 HEC A2E jägm fr o m 2007 EX0599/30022 Master thesis Forest Management 30 HEC A2E jägm fr o m 2007 Management of Fish and Wildlife Populations Master s programme - program-kurser i jägmästarprogrammet BI1123 /10309 Fish and wildlife census techniques BI1076/10072 Project based advanced BI1122 /20173 Applied Population Ecology BI1076/20032 Project based advanced BI1126/30016 Human Dimensions of Fish and Wildlife Management SG0064/30019 Conservation Biology 7,5 HEC A1N BI1076/30063 Project based advanced BI1124 /40001 Fish and Wildlife Management BI1076/40023 Project based advanced + sommar EX0595/10017 Master thesis in Biology 60 HEC A2E EX0633/10019 Master thesis in Biology 30 HEC A2E EX0633/30018 Master thesis in Biology 30 HEC A2E EX0632/10018 Master thesis in Biology 30HEV A1E jägm ant före 2007 EX0632/30017 Master thesis in Biology 30HEV A1E jägm ant före 2007 Plant and Forest Biotechnology Master s programme + programkurser jägmästarprogrammet BI1133/ Plant Cell and Molecular Biology 15HEC A1N BI1130/10305 Computional Life Science 15 HEC A1F BI1075/10093 Project based advanced BI1134/20170 Plant Growth and Development BI1131/20169 Functional Plant Genomics 15 HEC A1F BI1075/20042 Project based advanced BI1132/30020 Plant Biotechnology and Molecular Breeding BI1075/30094 Project based advanced BI1129/40002 Biology & Biotech in Forest Prod Systems 15HEC A1N BI1075/40032 Project based advanced + sommar 50015

4 4 forts. Plant and Forest Biotechnology EX0634/10095 Master thesis in Biology 30 HEC A2 E EX0634/30095 Master thesis in Biology 30 HEC A2 E EX0548/10094 Master thesis in Biology 60 HEC A2E EX0635/10096 Master thesis in Biology 30 HEC A1E jägm ant före 2007 EX0635/30096 Master thesis in Biology 30 HEC A1E jägm ant. före 2007 EX0636/10097 Master thesis in Forest Management 30 HEC jägm ant före 2007 EX0636/30097 Master thesis in Forest Management 30 HEC jägm ant före 2007 Environmental Monitoring and Assessment -Master s Program programkurser jägmästarprogrammet MX0088/10027 MS0055/10107 MX0093/20011 MX0090/20043 MX0091/30023 MX0092/30024 MX0089/40009 Environmental Mathematical Database and Geographic Sampling and Statistical Environmental Monitoring Monitoring Statistics Data Information Data Methods for Analysis, Prognoses and Processing Technology Acquisition Environmental Communication Analysis 15 HEC A1F 7,5 HEC A1F SG0056/10029 Forest Remote Sensing 7,5HEC AXX SG0057 GIT II,20015 EX0627/10098 Master thesis in Environmental Sciences 30 HEC - A2E EX0626/10025 Master thesis in Environmental Sciences 60 HEC - A2E Kurser i Nationalekonomi & Skogshushållning - inst för skogsekonomi SG0072/20047 Primärprod. ekonomi EX0640/10103 Master thesis in Forest Management 30 HEC A1E EX0637/10100 Master thesis in Forest Management 30 HEC A2E EX0639/10102 Master thesis in Business Administration 30 HEC A2E EX0638/10101 Master thesis in Business Administration 30 HEC A1E Kurs på Grundnivå FÖ0341/10106 Skoglig fastighetsvärdering 7,5hp (25 %) G2F Kurs i Skinnskatteberg SG0052/10279 Skogsgården företaget G2F 15 hp EX0627/30098 Master thesis in Environmental Sciences 30 HEC - A2E SG0071/30109 Metoder för värdering av naturresurser SG0076/30110 Skogssektorn i ett internat. persp. SG0073/40038 Samhällsekonomisk K/I-analys SG0075/40039 Skogspolitik EX0640/30106 Master thesis in Forest Management 30 HEC A1E EX0637/30103Master thesis in Forest Management 30 HEC A2E EX0639/30105 Master thesis in Business Administration 30 HEC A2E EX0638/30104 Master thesis in Business Administration 30 HEC A1E

5 5 Jk 06/11 Termin 9 Termin 10 Master thesis at any department A1E in Umeå or Alnarp SG0085 /10081 Naturvårdsinriktad skogsskötsel SG0093 /10084 Forest History LO0003/30100 Um Al Individen, gruppen och ledarskapet 7,5hp AXX FÖ Um Al Design av organisationer 7,5hp AXX SH0086 /40035 Um Al Skogsbrukets organisationsutveckling 7,5hp AXX Sydsvensk skogsvetenskap - Euroforester Master s programme - kurser i jägmästarprogrammet i Alnarp SG0069/10308 Sustainable Forestry in Southern Sweden SG0063/20172 Planning in Sustainable Forest Management SG0062/30021 National and International Forest Policy 15 HEC A1N LPXXX Landscapes in transition impacts of an adaptation to climate change15 hp A1N ges vid LTJ-fakulteten SH Um Al Projektarbete 7,5hp A1F SG0067/40003 Broadleaves: Ecology, Nature Conservation, Silviculture 15 HEC A1N SG0068/40022 Lövskogens skötsel & lövvirk användn.7,5 hp A1N EX0630/10070 Master thesis in Forest Management 30 HEC A2E EX0630/30062 Master thesis Forest Management 30 HEC A2E EX0629/10069 Master thesis in Forest Management 30 HEC A1E jägm före 2007 EX0629/30061 Master thesis in Forest Management 30 HECA1E jägm före 2007 EX0631/10071 Master thesis in Forest Management 60 hp A2E Skogsindustriell ekonomi kurser i jägmästarprogrammet i Uppsala SG0091/10089 Forest policy 5 hp A1N FÖ0342/10086 Den internationella skogssektorn industri, handel och omvärld, 10 hp A1N FÖ0323 /20059 Ekonomistyrning II 15 hpg1f (NL-fakulteten) FÖ0347/30093 Organisationsutveckling f. skogsindustrin metodval o effekter Termin 9 Termin 10 FÖ0349/10087 FÖ 0351/20040 Skogsindustriella förädlingskedjans Strategi och omvärldsanalys struktur och ekonomi 15hp A1F 7,5 hp A1F FÖ0319/20038 Skogsindustriell marknadsföring 7,5 hp A1F FÖ0346 /30092 Organisationsoch affärsutveckling Projektarbete FÖ0348 /40030 Skogsindustriell produktionsekonomi 10 hp A1F FÖ0350 / Skogssektorn En internationell utblick 5 hp A1F EX0647/30090 Master thesis in Business Administration A1E jägm ant. före 2007 EX0646/ Master thesis in Business Administration A2E

6 6 Skogsindustriell ekonomi masterprogrammet år 1 (år 2 samma som termin 9 och 10 för jägmästarprogrammet) FÖ0342/10086 Den internationella skogssektorn industri, handel och policy, 10 hp A1N SH0110 /10090 Skogsbruk och virkesproduktion GXX 5 hp SH0109 /20041 Förädling av skogsråvara industriprocesser och produkter 15 hp AXX FÖ0347/30093 Organisationsutv. för skogsind. metodval o effekter FÖ0346/30092 Organisationsoch affärsutveckling - Projektarbete Kurser som inte är programkurser för S-fakultetens långa program Fristående kurser Kurser i Umeå MS0061/20172 Time Series Analysis FÖ0348/40030 Skogsindustriell Produktionsekonomi 10 hp A1F FÖ0350/40031 Skogssektorn En internationell utblick 5 hp A1F Valbara kurser i masterprogrammet MS0058/30108 Multivariat Data Analysis MS0060 /40037 Spatial statistics 7,5HEC AXX forts.fr vt 2010 Jaktturism 15hp G1N BI1127/30065 Jaktturism 15hp G1N start vt 25 % forts ht 11 SG0066 /10074 Viltförvaltning jaktet, viltet och viltvården 15hp G1F EX0571/10073; 20033;30066;40024;50009 BSc degree thesis in Biology (vfm) SG0065 /30067 Faunistics of Forest Animals 7,5 HEC G1F 25 % EX0587 BSc degree thesis in Biology (ssko) 15 HEC A1E (alla perioder) Uppsala 15 HEC A1E (alla perioder) EX0645 BSc thesis in Forest Management (ssko) 15 HEC A1E (alla perioder) JU0036/10088 Fastighetsrätt 15hp G1N 50%- distans TN0302/10091 Byggnadsteknik 7,5 hp FÖ0317/20039 Fastighetsvärdering G1N 50 % -distans 7,5hp G1N 50% - distans Kursblock Fastighetsmäklarkurser 30 augusti 3 juni 60 hp G1N distans KBL Skinnskatteberg SG0097/50057 Trends in European Forestry 6 hp A1N 6-31 aug. BI1125 /30064 Fiskodling 15 hp G1N distans 50 % FÖ0343/30091 Fastighetsförmedling 30hp G1N -distans DV0004/40027 Datoriserad bildanalys 5hp G1N

7 7 Examensarbeten start sommartermin 2011 EX0628/50016 Master thesis Forest Management 30 HEC, at the dept of Forest Resource Management A1E jägm före 2007 EX0641/50010 Master thesis in Biology 30 HEC at the dept of Forest Ecology and Silviculture A1E jägm. ant före 2007 EX0643/50011 Master thesis in Forest Management 30 HEC at the dept of Forest Ecology and Silviculture A1E - jägm. ant före 2007 EX0647/50014 Master thesis in Business Administration 30 HEC at the dept of Forest Products A1E jägm.ant fore EX0629/50006 Master thesis in Forest Management 30 HEC at the dept of Southern Swedish Forest Research Centre A1E jägm före 2007 EX0630/50007 Master thesis in Forest Management 30 HEC at the dept of Southern Swedish Forest Research Centre A2E

SG0151 Skogens ekonomi, 15hp, Umeå (G1N) SG0210 Skogsekosystemets kemiska grunder 15hp (G1F) SG0203 Skogsteknologi och virkeslära 15hp (G1F)

SG0151 Skogens ekonomi, 15hp, Umeå (G1N) SG0210 Skogsekosystemets kemiska grunder 15hp (G1F) SG0203 Skogsteknologi och virkeslära 15hp (G1F) PROGRAMNÄMND SKOG BILAGA I PROTOKOLL SLU ID: SLU.sfak.2018.3.1.1-229 Tabell: ramschema jägmästarprogrammet grundnivå lå 19/20 Termin 1 höst Termin 2 vår Sommar Årskurs 1 SG0170 Skog och skogsbruk, 15hp

Läs mer

Bilaga I - Ramschema för Jägmästarprogrammet läsåret 2020/2021

Bilaga I - Ramschema för Jägmästarprogrammet läsåret 2020/2021 Bilaga I - Ramschema för Jägmästarprogrammet läsåret 2020/2021 SLU ID: SLU.sfak.2019.3.1.1-132, PN-S 2019-05-24 61 a Period 1 a Period 1 b Period 2 a Period 2 b Period 3 a Period 3 b SG0250 Skog mark och

Läs mer

Utbildningsplan för jägmästarprogrammet Syllabus for Forest Science Master s Programme

Utbildningsplan för jägmästarprogrammet Syllabus for Forest Science Master s Programme Utbildningsplan för jägmästarprogrammet Syllabus for Forest Science Master s Programme 300 högskolepoäng 300 credits BESLUT Programkod: SY001 Utbildningsplanen fastställd: 2016-07-01 Beslutad av: Utbildningsnämnden

Läs mer

i samverkan med det omgivande samhället.

i samverkan med det omgivande samhället. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Skoglig

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 A B A B A B A B

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 A B A B A B A B Agronomprogrammet - ekonomi, från med 08/09 Årskurs Period Period Period Period 4 A B A B A B A B FÖxxxx, Organisering i den gröna sektorn, 5 FÖ049, Ekonomistyrning I, 5 NAxxxx, Mikroekonomi I med matematik,

Läs mer

Trädgårdsingenjör: odling kandidatprogram

Trädgårdsingenjör: odling kandidatprogram PN-LT 190925 Bilaga 1 Trädgårdsingenjör: odling kandidatprogram Högskolepoäng (hp) Nivå Sommar Huvudområde Ramschema 20/21 1 2 3 4 Kursansv inst (Moment) samläses med Annan ansvarig PSR Platser på kursen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på EnvEuro European Master in Environmental

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2015/2016

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2015/2016 Bilaga 1 till utbildningsplan för Hortonomprogrammet Dnr 2015.3.1.1-494 Bilagor till LTVfakultetens utbildningsplaner 2015/16 Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2015/2016 Den student som har fullgjort

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Environmental

Läs mer

Utbildningsplan för hortonomprogrammet, 300 högskolepoäng Syllabus for the Horticultural Science programme, 300 credits

Utbildningsplan för hortonomprogrammet, 300 högskolepoäng Syllabus for the Horticultural Science programme, 300 credits Utbildningsnämnden Utbildningsplan för hortonomprogrammet, 300 högskolepoäng Syllabus for the Horticultural Science programme, 300 credits BESLUT Programkod: LY00X Utbildningsplanen fastställd: 2017-02-15

Läs mer

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden 1(9) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5425 Exp. 2013-12-03/J.Torén Rektor BESLUT 2013-12-03 Sändlista Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden Beslut Rektor beslutar att de nybildade programnämnderna

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet mark/växt Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort tre år av utbildningen på agronomprogrammet - mark/växt med avlagd kandidatexamen

Läs mer

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR Utbildningsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi hållbar utveckling, 180 högskolepoäng Syllabus for the Bachelor's programme in Business and Economics Sustainable Development, 180 credits

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Utbildningsplan SLU ID 3.0-734/2012, version 2012-09-26 Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Alnarp Bilaga 1: Möjlighet

Läs mer

ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, lå 2018/2019

ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, lå 2018/2019 ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap, Period Kurskod Kursens benämning Hp 1 Nivå/Djup Huvudområde Anmkod 11 1TE610 O Introduktion till materialvetenskap 5 G1N T Introduction

Läs mer

Utbildningsplan för skogsmästarprogrammet

Utbildningsplan för skogsmästarprogrammet Utbildningsplan för skogsmästarprogrammet Syllabus for Forest Management Bachelor s Programme 180 högskolepoäng 180 credits BESLUT Programkod: SY002 Utbildningsplanen fastställd: 2016-07-01 Beslutad av:

Läs mer

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna

Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård Utbildningsplan SLU ID 2015.3.1.1-2126, version 2015-05-04 Bilagor till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna Bilaga 1: Möjlighet

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/2014

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/2014 Bilaga 1 till utbildningsplan för Hortonomprogrammet Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/2014 Den student som har fullgjort utbildningen på hortonomprogrammet med avlagd hortonom-, magister-

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet. - landskapsplanering

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet. - landskapsplanering Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprograet Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2013/14 Den student so har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprograet ed avlagd landskapsarkitekt-,

Läs mer

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47

STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016/2017 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2015/47 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp läsåret 2016/2017 Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering. Programmets syfte Studieplanen för civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Bilaga 1 till utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Bilaga 1 till utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Bilaga 1 till utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Degree of Bachelor of Science, with a major in Environmental Sciences 1. Fastställande Examensbeskrivning för Naturvetenskaplig

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Färdriktning för skogliga utbildningsprogram inklusive förslag till programutbud för läsåret 20/21

Färdriktning för skogliga utbildningsprogram inklusive förslag till programutbud för läsåret 20/21 Programnämnd skog Bilaga till beslut 112/18 2018-11-15 Färdriktning för skogliga utbildningsprogram inklusive förslag till programutbud för läsåret 20/21 Redogörelse för ärendet Fler utbildade inom SLU:s

Läs mer

Utbildningsplaner för befintliga utbildningsprogram: masterprogram inom PN-S

Utbildningsplaner för befintliga utbildningsprogram: masterprogram inom PN-S Utbildningsnämnden BESLUT SLU ID: SLU.ua.2017.3.1.1-3798 2017-10-11 Sändlista Utbildningsplaner för befintliga utbildningsprogram: masterprogram inom PN-S Beslut Utbildningsnämnden beslutar att fastställa

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet livsmedel Möjlighet till fortsatta studier Den student som fullgjort tre år av utbildningen på agronomprogrammet - livsmedel med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Lägesrapport och förslag angående REB : uppdrag om utbildningar inom trädgård

Lägesrapport och förslag angående REB : uppdrag om utbildningar inom trädgård Underlag 07vi SM 140519 Lägesrapport och förslag angående REB 140224: uppdrag om utbildningar inom trädgård Uppdrag: att inför läsåret 2015/16 föreslå åtgärder på kurs- och programnivå som stärker studentantalet

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017

Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 Studieplan för kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring, 180 hp, läsåret 2016/2017 ÅRSKURS 1, kandidatprogram i ledarskap kvalitet förbättring 180 hp, lå 2016/2017 11 1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik

Läs mer

Programschema för Analytical Finance, 180 hp

Programschema för Analytical Finance, 180 hp Programschema för Analytical Finance, 180 hp Programkod: Programschemat är granskat och godkänt av av Anna-Carin Billing 2011-11-09, utbildsledare vid Akademin för utbild, kultur och kommunikation. Om

Läs mer

Jägmästarprogrammet. Studiehandbok. Läsåret 2008/09

Jägmästarprogrammet. Studiehandbok. Läsåret 2008/09 Jägmästarprogrammet Studiehandbok Läsåret 2008/09 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildningsplan för jägmästarprogrammet, 300 hp 4 Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) 10 Individuell kurs

Läs mer

Bilaga 1 till utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Bilaga 1 till utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Bilaga 1 till utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet biologi och miljövetenskap

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Industrial Engineering and Management, masterprogram

Industrial Engineering and Management, masterprogram DNR LIU-2016-01391 1(6) Industrial Engineering and Management, masterprogram 120 hp Industrial Engineering and Management, Master's Programme 6MIND Gäller från: 2017 VT Fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2015/16

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2015/16 1(8) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2446 Exp. den: 25/9-14/JT Styrelsen BESLUT 2014-09-23 Sändlista Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2015/16 Beslut Styrelsen beslutar följande

Läs mer

Utbildningsplan för landskapsarkitektur masterprogram 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för landskapsarkitektur masterprogram 120 högskolepoäng PN-LT Protokoll 2019-06-10 Bilaga 2b 1(5) Utbildningsnämnden för landskapsarkitektur masterprogram 120 högskolepoäng Syllabus for the Landscape Architecture Master s programme, 120 credits BESLUT Programkod:

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Samråd har skett med utbildningsledare vid akademin för innovation, design och teknik för de kurser de ansvarar för.

Samråd har skett med utbildningsledare vid akademin för innovation, design och teknik för de kurser de ansvarar för. Programschema för Kandidatprogram i teknisk, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation,

Läs mer

RAPPORT 2014-05-15. Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna

RAPPORT 2014-05-15. Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna Underlag 07v 1(7) Arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna [Author] RAPPORT 2014-05-15 Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna Uppdrag för arbetsgrupp

Läs mer

Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen

Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Sida 1 Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister Master Maskinteknik Design och produktutveckling Energi miljö - management Maskinteknik

Läs mer

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: skoglig ekologi och hållbar skötsel masterprogram

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: skoglig ekologi och hållbar skötsel masterprogram Utbildningsnämnden Ordförande BESLUT SLU ID: SLU ua 2018.3.1.1-3666 2018-10-09 Sändlista Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: skoglig ekologi och hållbar skötsel masterprogram Beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Utbildningsnämnden 2016-10-12 Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Syllabus for Landscape Architecture Programme - Uppsala, 300 credits BESLUT Programkod: LY009

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MASTER PROGRAMME IN SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING Programkod: TAENA Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-10-27 Utbildningsplan Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Ramschemaboken 2016/17 för. utbildningsprogram. vid LTV-fakulteten och NJ-fakulteten/Alnarp

Ramschemaboken 2016/17 för. utbildningsprogram. vid LTV-fakulteten och NJ-fakulteten/Alnarp Ramschemaboken 2016/17 för utbildningsprogram vid LTV-fakulteten och NJ-fakulteten/Alnarp Utbildningscentrum 2016 Innehåll LTV-fakultetens program i Alnarp och Ultuna: Agroecology - Master`s Programme

Läs mer

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: trädgårdsvetenskap masterprogram

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: trädgårdsvetenskap masterprogram Utbildningsnämnden BESLUT SLU ID: SLU.ua.2017.3.1.1-3794 2017-10-11 Sändlista Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: trädgårdsvetenskap masterprogram Beslut Utbildningsnämnden beslutar att fastställa

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet 1(6) Civilekonomprogrammet 240 hp Business and Economics Programme F7YEK Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2(6) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, 300 hp, läsåret 2018/2019

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, 300 hp, läsåret 2018/2019 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, 300 hp, läsåret 2018/2019 Programmets namn på engelska Masters Programme in Electrical Engineering Programmets syfte Civilingenjörsprogrammet i

Läs mer

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2016/17

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2016/17 SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2497 Rektor BESLUT 2016-06-21 nybörjar i utbildningsprogram på grundoch avancerad nivå för läsåret 2016/17 Beslut Rektor beslutar att antalet nybörjar på program hösten 2016 fastställs

Läs mer

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA ANTAGNINGSVILLKOR Utbildningsnämnden Utbildningsplan för biologi och miljövetenskap kandidatprogram, 180 högskolepoäng Syllabus for the Biology and Environmental Science Bachelor's programme, 180 credits BESLUT Programkod:

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2016 Follow-up exams, August 2016 Måndag/Monday 22/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 24/8 09.00 13.00 N320 Torsdag/Thursday 25/8 09.00 13.00

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015 43212 Associationsrätt, grundkurs 7.5 747G26 33% Normal undervisning Linköping 63 0 27706 Att leda lärprocesser 15.0 911G15 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 35 16 44502 Att leva på, med eller

Läs mer

Programschema för Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat

Programschema för Kandidatprogram i teknisk matematik, 180 hp Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat Programschema för Kandidatprogram i teknisk, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i programmet

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna. - landskapsplanering

Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna. - landskapsplanering Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprgraet- Ultuna Möjlighet till frtsatta studier läsåret 2014/15 Den student s har fullgjrt utbildningen på landskapsarkitektprgraet Ultuna ed avlagd landskapsarkitekt-,

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska

Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska DNR LIU 2014-01143 1(8) Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 240 hp Business and Economics Programme - International - Spanish F7YES Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd

Läs mer

Teknik och Hållbar Utveckling - principer och tillämpning av industriell ekologi

Teknik och Hållbar Utveckling - principer och tillämpning av industriell ekologi Teknik och Hållbar Utveckling - principer och tillämpning av industriell ekologi Snabb teknikutveckling Samhällsutveckling Nya krav: Förmåga att se komplexitet och helhet Teknikens roll för ett bärkraftigt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram 1(5) Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PNVH) Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden 1(3) SLU ua 2014.1.1.1-2608 Exp. den 23/6-14/IA Rektor BESLUT 2014-06-23 Sändlista Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden Beslut Rektor beslutar, med ändring av beslutet den 3 december

Läs mer

Antal nybörjarplatser på utbildningsprogram 2018 och 2019

Antal nybörjarplatser på utbildningsprogram 2018 och 2019 Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua. 2018-12-18 2018.1.1.1-4724 Sändlista på utbildningsprogram 2018 och 2019 Beslut Rektor beslutar att fastställa antalet nybörjarplatser per utbildningsprogram på grund- och

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7 9 som motsvarar

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin and husdjursvetenskap. För djurens och människans bästa!

Fakulteten för veterinärmedicin and husdjursvetenskap. För djurens och människans bästa! Fakulteten för veterinärmedicin and husdjursvetenskap För djurens och människans bästa! SLU in Sweden Main campuses at Umeå, Uppsala, Skara and Alnarp Four faculties Faculty of Forest Sciences Faculty

Läs mer

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: växtbiologi för hållbar produktion masterprogram

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: växtbiologi för hållbar produktion masterprogram Utbildningsnämnden BESLUT SLU ID: SLU.ua.2017.3.1.1-3799 2017-10-17 Sändlista Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: växtbiologi för hållbar produktion masterprogram Beslut Utbildningsnämndens ordförande

Läs mer

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13

Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Ämnen, studiefordringar och urval för antagning till KPU HT 13 Studiefordringar för undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 13 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, Studiefordringar för

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Sida 1 (6) KPU HT 2015 Beslut 2015-02-05 Dnr: 2015/322-3.1.1 Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 15 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02.

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM02. Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Programschema för Förskollärarprogrammet, 210 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av sledare vid akademin för, kultur och kommunikation, 2013-12-05. Om programschemat

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2011/2012

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2011/2012 Bilaga 1 till utbildningsplan för Trädgårdsingenjör: odling/marknad/design - kandidatprogram Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2011/2012 Den student som har fullgjort utbildningen på trädgårdsingenjörsprogrammet

Läs mer

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2019/20

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2019/20 Styrelsen BESLUT SLU ID: SLU.ua. 2018.1.1.1-1777 2018-09-27 Sändlista Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2019/20 Beslut Styrelsen beslutar följande rörande utbildningsutbudet

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna

trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet- Ultuna Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprgraet- Ultuna Möjlighet till frtsatta studier läsåret 2015/16 Den student s har fullgjrt utbildningen på landskapsarkitektprgraet- Ultuna ed avlagd

Läs mer

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan är den 15oktober. För

Läs mer

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild

Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II och III, 45 hp Bild Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) Beslut 2016-03-21 Dnr: UGA 2015/4156-3.1.1 KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 Ht 16 Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2018 Follow-up exams, August 2018

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2018 Follow-up exams, August 2018 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2018 Follow-up exams, August 2018 Måndag/Monday 27/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 28/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 29/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 30/8 09.00 13.00

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2019 Follow-up exams, August 2019

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2019 Follow-up exams, August 2019 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2019 Follow-up exams, August 2019 Måndag/Monday 26/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 27/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 28/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 29/8 09.00 13.00

Läs mer

Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp

Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: CKE21 Planeringsdel Läsåret 2012/2013 Beslutad av utbildningsledare

Läs mer

Förslag på programkoncept: Sustainable use of natural resources

Förslag på programkoncept: Sustainable use of natural resources Förslag på programkoncept: Sustainable use of natural resources Förslagslämnare: Inst f akvatiska resurser, inst f ekologi, samt inst f vatten och miljö Ange om förslaget är framtaget i samverkan mellan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 E-POST registrator@ju.se

Läs mer