En effektiv miljöpolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En effektiv miljöpolitik"

Transkript

1 En effektiv miljöpolitik Hur stor miljöpåverkan skall vi tillåta? Hur når vi vårt mål Här kommer vi att fokusera på den första frågan, för att sedan utifrån svaret på denna försöka besvara den andra frågan. Med effektivitet avses här: (1) Att hitta den allokering som gör samhällets totala överskott så stort som möjligt. Eller att (2) Att hitta den allokering som ger oss en given miljöpåverkan till minsta möjliga resursuppoffring 1

2 En effektiv miljöpolitik Företagets val av produktionsnivå Antag ett företag (A). Den kvantitet av varan som företaget producerar betecknar vi med Q, och det pris man erhåller per enhet med P. Intäkten: Marginalintäkten: Produktionskostnad: Marginalkostnad: Företagets vinst: TR(Q) = P Q MR = dtr(q)/dq = P C = C(Q) MC = dc(q)/dq TR(Q) C(Q) 2

3 En effektiv miljöpolitik Hur kan man tänka sig att kostnadsfunktionen ser ut? Antag (1) inga fasta kostnader, (2) avtagande skalavkastning. (2) innebär att om vi fördubblar insatsen av produktionsfaktorerna så blir produktionsökningen mindre än en fördubbling Q Q = f(l) C = C(Q) Ex: C = Q2 Ex: Q = L 0.5 L 3

4 En effektiv miljöpolitik Problem: max Q { P Q C( Q) } Kr C(Q) TR(Q) Lösning: MR = P = MC Exempel: P = 10, C(Q) = Q 2 Välj Q så att 10 Q Q 2 blir så stort som möjligt Kr Q * Q MC(Q) MR = P MR = 10, MC = 2Q 10 = 2Q Q * = 10/2 = 5 Q 1 Q * Q 4

5 Produktionen av Q har negativa sidoeffekter: z = k Q, z = emissioner, k = konstant Skada (D) D 2 Emissionerna, z, orsakar skador som värderas till D: D 1 D = D(z) = D(k Q) D( z) z = MD ( z) > 0 Marginalskada (MD) MD 2 z = kq Example 1: D 1 = a z Example 2: D 2 = a z 2 MD(z) = a MD(Q) = a k MD(z) = 2 a z MD(Q) = 2 a k 2 Q MD 1 5 z = kq

6 Är den produktion och de emissioner som impliceras av MR = MC samhälleligt effektiv? Om inte, vad är den effektiva nivån på z and Q Effektivitet innebär att produktion, och därmed emissioner, skall vara sådan att det sammanlagda värdet för samhället maximeras Den totala kostnaden för att producera Q är: CQ ( ) + Dk ( Q) Q skall då väljas så att följande problem löses: max Q { P Q C( Q) D( z) } 6

7 C(Q) = privat kostnad D(z) = D(k Q) = extern kostnad C(Q) + D(z) = samhällets kostnad = C s (Q) Lösning: välj Q så att MR = MC s, MR P D z = MC+ z Q privat marg.kost marginal skada, MD emissionsför ändring MC s C = Q s Effektiv produktions-, och emissions-, nivå uppnås när marginalintäkten är lika med samhällets marginalkostnad, inklusive den marginella skadekostnaden 7

8 Kr C(Q) + D(kQ) C(Q) TR(Q) Q ** ger högre vinst för företaget än Q *, givet att skadekostnaderna bärs av företaget själv. Internaliseringen av den externa effekten innebär lägre vinst för företaget (a), men minskade miljöskador (b) Q Kr MC s = MC + MD MD, Kr MC(Q) MD a MR = P b Q ** Q * Q z ** z * z 8

9 Antag att: D(z) = a z = a k Q kronor privat MC + a k privat MC a k MR = P Q** Q* Q a k = D z z Q Q* = privat lösning Q** = samhällets lösning 9

10 Kr MC((1/k). z)) MR z = P. (1/k) Värdet av utsläpp a b z = k Q, eller Q = (1/k) z, dvs, för varje enhet utsläpp kan vi producera 1/k enheter av varan, utsläppen har ett värde. 0 z 1 utsl pp (z) MR z = P (1/k), MC z = MC((1/k) z) Kr a b MB z visar hur nyttan (marginal benefit) utsläpp beror av utsläppsnivån. Vid utsläppsnivån är värdet av ytterligare utsläpp noll, varför det? 0 z * MB z utsl pp (z) 10

11 P(1/k) - MC z = marginalnyttan av emissioner, MB z MD(z) = marginella skadekostnaden Kr MD z ** = samhällsekonomiskt effektiv utsläppsnivå Marginalnyttan av utsläpp = marginella skadan av utsläpp r* 0 z ** MB z - MD z * MB z utsl pp (z) Notera, i detta exempel kan inte D, skadefunktionen inte vara av formen D = a z, varför? 11

12 Effektiv reningsnivå Kr r* 0 tsl pp z ** MB rening MC rening = reningskostnad = skadekostnad A R ** R A 100% Rening Vid reningsnivå R ** är marginalkostnaden för rening (MC rening ) lika med marginalnyttan av rening (MB rening ). Vid R ** minimeras summan av skade- och reningskostnader. R ** implicerar en utsläppsnivå lika med z **, dvs den tidigare härledda effektiva utsläppsnivån 12

13 Kriterier för en effektiv miljöpolitik 1) Utsläppsnivån skall sättas så att marginalnyttan av utsläpp är lika med den marginella skadan av utsläpp 2) Den effektiva reningsnivån är när kostnaden för ytterligare rening är lika med värdet av miljöförbättringen av ytterligare rening 3) Varje utsläpps(renings)nivå, oavsett hur den bestäms, skall uppnås till minsta möjliga kostnad (kostnadseffektivitet) 13

14 Kriterium 1) och 2) förutsätter att vi: a) Med säkerhet vet kostnaderna för att reducera utsläpp b) Med säkerhet vet effekten på miljön av en utsläppsreduktion c) Med säkerhet vet värdet av miljöeffekten Dessa förutsättningar är i de flesta fall inte uppfyllda Exemplet koldioxid: Utsläpp av koldioxid ökar koncentrationen av växthusgaser i atmosfären Påverkas klimatet? Isåfall, hur? Vilka effekter har en klimatförändring? Vad är värdet av dessa effekter? En lång kedja av osäkra och okända faktorer 14

15 Osäkerhet och avsaknad av information innebär att utsläppsgränser och miljömål ofta inte är satta utifrån en explicit värdering av kostnader och intäkter i enlighet med kriterium 1) och 2) I dessa fall bör kriterium 3) vara vägledande, dvs kravet att målet skall nås till minsta möjliga kostnad Finns det flera åtgärder som leder till måluppfyllelse, skall den åtgärd som är minst resurskrävande användas Vad implicerar detta kriterium? 15

16 Kostnadseffektiv miljöpolitik Antag att miljömålet för en viss typ av utsläpp är att dessa skall minska med 6 enheter Antag vidare att det finns två företag (individer) som generar dessa utsläpp, A och B. De två företagen (individerna) är lika, förutom att de har olika kostnader för att minska utsläppen: C A = 2,5 R 2 MC A = 5 R C B = 5 R 2 MC B = 10 R R = utsläppsreduktion 16

17 Kostnadseffektiv miljöpolitik Skall man rena 3 enheter var? eller bör A stå för hela reduktionen eftersom A har hälften så höga kostnader? Rening B MC MC B MC A Om A renar 4, och B 2 minimeras de totala reduktionskostnaderna Om reningskostnader skiljer sig åt är det inte kostnadseffektivt att minska utsläppen lika mycket överallt Rening A 17

18 Kostnadseffektiv miljöpolitik MC MC A MC B MC(R A +R B ) Rening MC(R A +R B ) visar total mängd rening vid olika marginalkostnadsnivåer Antag att man delat rättvist på utsläppsminskningen. Vad är då marginalkostnaden för ytterligare en rättvis minskning med en enhet? 18

19 Kostnadseffektiv miljöpolitik Den totala reduktionen på 6 enheter bör fördelas så att A, som har lägre kostnader, reducerar utsläppen med 4 enheter, medan B reducerar utsläppen med resterande 2 enheter. En kostnadseffektiv fördelning erhålls när marginalkostnaden för rening är lika för samtliga företag (individer) 19

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden

Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden RAPPORT Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden Lars Zetterberg 1), Svante Mandell 2), Andrei Marcu 3), Clayton Munnings 4), Susanna

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 0 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning

Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet. Inledning Energieffektivisering och kommunala särkrav, behövs det? Runar Brännlund CERE Handelshögskolan, Umeå Universitet Inledning För närvarande pågår en intensiv diskussion kring energieffektivisering, framförallt

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter

Linköpings Universitet. Matematiska institutionen/optimeringslära 140915 Kaj Holmberg IT Termin 5. IT Termin 5 2014. Vinjetter Linköpings Universitet Vinjetter Matematiska institutionen/optimeringslära 0915 Kaj Holmberg IT Termin 5 IT Termin 5 20 Vinjetter Inledning Miljöaspekter blir allt viktigare att ta med i beräkningen vid

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Henrik Jaldell Mikael Svensson Nationalekonomi Karlstads universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lärarprogrammet Specialisering samhällskunskap, Välfärdsstatens utveckling Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Flyget, energianvändningen och miljömålen

Flyget, energianvändningen och miljömålen Flyget, energianvändningen och miljömålen En förstudie Bengt Johansson Avdelningen för Miljö- och energisystem Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola Lunds universitet Februari 2002

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Kostnadseffektivitetsanalys i EG:s ramdirektiv för vatten

Kostnadseffektivitetsanalys i EG:s ramdirektiv för vatten Rapport 2006:16 Kostnadseffektivitetsanalys i EG:s ramdirektiv för vatten Figur 5: Scenario Vattendrag som rinner genom område 1 och 2 och slutligen mynnar ut i kust området. Avloppsreningsverk A i område

Läs mer

Kontanter eller kort. Hur bör vi betala?

Kontanter eller kort. Hur bör vi betala? Kontanter eller kort. Hur bör vi betala? Björn Segendorf och Thomas Jansson Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet respektive avdelning för penningpolitik. Billiga

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen För rättningsmallen gäller följande: Poäng för fråga anges efter frågans nummer. I rättningsmallen finns det underlag för hur poängen

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål

Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål PM Nr 29 2014 Konsekvenser av utsläppshandel samt av samarbetsmekanismer för att nå förnybarhetsmål Sammanfattning EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer