Utvecklas 2006! Alla kurser Sture Nordh minns. Studier ger möten. Annonsbilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklas 2006! Alla kurser 2006. Sture Nordh minns. Studier ger möten. Annonsbilaga"

Transkript

1 Utvecklas 2006! Annonsbilaga Alla kurser Sture Nordh minns 2 Studier ger möten 5

2 Sture Nordh, 25 år. Jag minns det mycket väl TCOs ordförande Sture Nordh drar sig till minnes en TCO-kurs för längesedan. En kurs som kom att betyda mycket för hans vägval i livet. i Det var 1976, jag var 25 år och hade precis börjat jobba med studerandefrågor för SKTF i Umeå. Då deltog jag i en TCO-kurs om den nya medbestämmandelagen. Uppriktigt sagt har mitt starka minne från kursen inget att göra med innehållet. Visst lärde jag mig viktiga saker, men det vi samtalade om var hur vi som aktiva i facket kan vara med och påverka villkoren på arbetsplatserna. Där och då fick jag en intensiv känsla för den enkla men geniala fackliga grundidén. Om hur vi som individer kan bli starka tillsammans. Denna fackliga grundidé återskapas världen över, varje dag. Vi sätter oss ner vid kaffepausen och funderar över våra arbetsvillkor, kommer överens om att kräva högre lön eller göra något åt arbetsförhållandena. Vi lär oss samarbeta med varandra och på längre sikt också med dem på andra arbetsplatser. De stora nya frågorna om globalisering kräver att vi försöker ge ett svar på det vi ännu inte vet. Kommer alla tillverkningsjobb att försvinna från vårt land? Kommer vi att få helt nya typer av jobb med ett kunskapsinnehåll och inflytande som vi ännu inte kan ana? Vad är det för mekanismer i globaliseringen som skapar en stark ekonomisk utveckling men alldeles för få jobb? Hur kan vi ta vårt europeiska men också globala ansvar? När de indiska arbetstagarna tar paus och möjligtvis dricker te, hur ska vi kunna stötta dem att ta samtalet om den fackliga grundidén? Ingen kan ge de samlade svaren, men den fackliga utbildningen kan förklara samband och hjälpa oss utveckla en facklig strategi. Den fackliga utbildningen handlar om att förmedla kunskap, men också om att dela erfarenheter med andra. Att se saker ur en annans perspektiv leder till ny kunskap. Och det är underbart roligt att lära känna nya människor, världen är full av fantastiska människor med givande erfarenheter. Med alla nya frågor blir den fackliga utbildningen ännu viktigare för att hjälpa oss att se hur allt hänger ihop och ge oss känslan för vår fackliga grundidé. Sture Nordh, Ordförande i TCO 2

3 Bort med stressen Stress, rehabilitering och psykosociala problem är krävande och svåra frågor i tjänstemännens arbetsliv. Därför handlar fyra av tio kurser hos TCO om arbetsmiljö. De är alla en högre fortsättning på förbundens grundutbildningar och vissa ger även akademiska poäng. Stress, är det en arbetslivsfråga? Ja, menar Ken Bjerregaard, ansvarig för arbetsmiljökurserna på Facklig Högskola. Själva organisationen av arbetet skapar mer eller mindre stress och vi vet att problemen ökar, säger han. Även om det bara skulle vara tio procent som drabbas så är det ett allvarligt problem. Stress och psykosociala frågor måste man hantera likadant som när arbetaren riskerar att klippa av handen i sågen eller i kantpressen på verkstan. Även om inte alla drabbas, så sätter man in handskydd som skyddar alla. Samma tänkande måste finnas i tjänstemännens arbetsmiljö, menar Ken Bjerregaard. Stresskursen exempel Stresskursen är ett exempel på hur Facklig Högskolas tredagarskurser kan vara upplagda. Dag ett fokuserar man på deltagarnas erfarenheter och frågeställningar kring stress i arbetslivet, med diskussioner och inledande föreläsningar. Dagen efter möter kursen Aleksander Perski. Under en hel dag kan deltagarna föra dialog med och lyssna till föreläsningar med en av Sveriges främsta stressforskare. Perski berättar hur stress fungerar i kroppen och visar hur stressreaktioner hänger ihop med arbetsplatsen och samhällets krav. Under kursens tredje dag knyts teorierna och de egna erfarenheterna ihop med fackets och skyddsombudens ansvar och uppgifter. Arbetsmiljöutbildningarna ges också regionalt för att öka tillgängligheten, bland annat i Luleå, Sundsvall, Göteborg och Jönköping. De regionala kurserna har vi goda erfarenheter av, säger Ken Bjerregaard. Norrlänningar gillar att träffas i Norrland och närheten är viktig för vissa deltagare. Ännu djupare Den som vill fördjupa sig ytterligare inom området kan gå en 10 poängs arbetsmiljökurs som TCO ger i samarbete med Uppsala universitet. Kursen är inriktad mot tjänstemännens stora arbetslivsproblem, som stress, rehabilitering och psykosociala frågor. Utbildningen är speciellt designad för dem som ska förhandla eller av andra skäl behöver fördjupad teoretisk kunskap kring arbetsmiljö och om lagstiftningen på området. Kristina Mattsson TCO ger spets och djup Det största tjänstemannaförbundet Sif köper allt fler utbildningsplatser av TCO. Det är viktigt att vi själva ger en gedigen internutbildning. Sedan låter vi TCO ge fördjupningen och spetsutbildningen. Det säger Kerstin Christopherson, stabschef på Sif med ansvar för utbildningsfrågorna. Allt utbildning inom Sif har ökat rejält det senaste året, så det är naturligt att även TCO-kurserna blir fler, poängterar hon. Det är smart att köpa kursplatser av TCO för det man själv inte har i sitt kursutbud. TCO ger olika typer av ledarskapsutbildningar och akademiska kurser om arbetsmiljö och arbetsrätt, som vi inte själva erbjuder. Framför allt poängkurserna är lite av spetsutbildning för oss. Sif är ett av många förbund som står mitt i en generationsväxling med många nyanställda som inte känner till fackliga värderingar så bra. De kommer ofta med en bra formell utbildning som personalvetare eller arbetsrättsjurister. Men de behöver lära sig det fackliga arbetet, Därför skickar vi dem på kurser, säger hon. Sif har också centraliserat vissa administrativa sysslor. De gamla administratörerna ska nu träffa medlemmar och finnas ute på företagen för att ge facklig rådgivning. Då behöver de aktuella kunskaper. Förbundets anställda och förtroendevalda går på alla typer av TCO-kurser. Intresse finns och vi är ju en så stor organisation, så det är inte konstigt att våra medlemmar återfinns på alla typer av utbildningar, säger Kerstin Christopherson. Det är viktigt att våra medlemmar ser vad TCO står för och att de möter människor från andra förbund. /KM 3

4 Allting hänger ihop Mycket händer snabbt. Jobb flyttar utomlands och i Stockholm jobbade tills nyligen indiska IT-tekniker till en bråkdel av de svenska lönerna. Samtidigt skapas nya spännande jobb och oanade möjligheter i det nya arbetslivet. Text: Kristina Mattson Bilder: Artville Mitt i denna turbulens sitter Marina Åman, trettioettårig projektledare och anställd av IBM sedan elva år. IT-företaget IBM har alltid varit en trygg svensk arbetsplats som tagit väl hand om sin personal och inte sagt upp någon. Nu har verksamheten på fem orter i Sverige lagts ner och jobben flyttar utomlands en bit i taget. Oron och ryktena växer och galghumorn har blivit personalens sätt att överleva. Marina Åman är ordförande för både företagets Sifklubb i Kista och för det svenska koncernfacket. Därför passerar arbetstillstånd för de utlänningar som ska arbeta i Sverige hennes skrivbord. Det var tyskar, amerikaner 4 och britter mest. Men plötsligt började allt fler indiska namn dyka upp på tillstånden. IBM är ett internationellt företag och utbyte mellan olika länder är en självklarhet. Som projektledare vet Marina Åman hur utvecklande det är att åka ut i världen och självklart ska andra, på samma sätt kunna komma hit och jobba, tycker hon. Men en vacker dag fick jag ett arbetstillstånd för en person från USA med en mycket hög lön och jag tänkte, oj, det här blir dyrt. Nästa tillstånd i högen gällde personer från Indien som skulle göra samma jobb som amerikanen. När jag räknade om deras löner från rupies visade

5 Marina Åman: När jag behöver hjälp med min egen dator kontaktar jag en helpdesk som först flyttade till Holland, sedan Dublin och nu ligger den i Indien. det sig att de skulle jobba för mellan och svenska kronor. Det kändes väldigt orättvist. Indierna hade en specialistkompetens som är en bristvara, ändå ska de komma hit, göra samma jobb som en svensk konsult och får bara tio procent av lönen! Detta hände våren Efter ett drygt års förhandlingar enades Sif och IBM om en total ersättning för indierna på cirka i månaden. Men facket får ingen insyn i vad som är kostnadsersättningar och vad som är lön av den summan. Våren 2004 började rykten gå om att flytta verksamheten till Indien. Sedan följde den första omgången varsel. Man behöver inte var så smart för att dra slutsatsen att det finns ett samband, säger Marina Åman. Det är en tråkig utveckling som hållit på ganska länge där små administrativa enheter har försvunnit. Enkla saker som att vår växel flyttade till Skottland, men som kund märker du inget för där svarar en kvinna på klingande skånska. När jag behöver hjälp med min egen dator kontaktar jag en helpdesk som först flyttade till Holland, sedan Dublin och nu ligger den i Indien. För ett företag som har engelska som affärsspråk så spelar det ingen roll var i världen tjänsten utförs. Med bredband kan man lika väl ringa till Bangalore som till Eskilstuna. Frågan jag inte kan låta bli att ställa är vad vi i Sverige är bra på, så vi kan ha jobb här, säger Marina Åman. Flytta ut jobb är väl bra, Men det måste ju flytta in jobb också. Världen öppnar sig Helena Johanson delar Marina Åmans upplevelse av det positiva med att jobba utomlands, men från en helt annan bransch. Hon är sjuksköterska och jobbade 1984 i ett palestinskt flyktingläger i Libanon. Man får se att det finns andra sätt att lösa problem på än de svenska och att det också kan vara bra, säger hon. Så visst är det positivt att världen öppnar sig alltmer. Numera är hon chef på TCO och bland annat ansvarig för den fackliga utbildningen. Det som händer på IBM och på många andra ställen visar att det pågår en kamp om makt, pengar och inflytande i världen, menar hon. Om fackföreningarna ska kunna fortsätta att spela en central roll i den striden är ny kunskap viktig. Fria och oberoende fackföreningar är det som kan hjälpa arbetstagarna att göra sina röster hörda. Och de måste finnas överallt! I Sverige så väl som i Indien, som länkar i en obruten kedja. För globalisering byggs av beslut som fattas av människor, och dem kan man påverka. Den växande handeln med tjänster är ett exempel där ny kunskap är viktig för att fackföreningar ska kunna var med och ha inflytande. Den kommer att beröra allt fler arbetstagare i Sverige, i industrin såväl som inom vård och utbildning. Både världshandelsorganisationen WTO och EU-kommissionen vill ha en friare tjänstehandel, vilket förstås är utmärkt så länge det inte sker på bekostnad av de anställdas villkor. EU:s tjänstedirektiv kommer att få direkta konsekvenser för vilka regler som ska gälla på svenska arbetsplatser, säger Helena Johanson. Om kommissionens förslag går igenom kan andra européer komma att jobba i Sverige till lägre löner och med sämre villkor än svenskar även om de gör samma jobb. Bättre omvärldsbild Tjänstedirektivet är bara ett bland många exempel på att beslut inom EU påverkar villkoren för arbetstagarna i Sverige, menar Helena Johanson. Därför erbjuder TCO Facklig Högskola kurser om både kollektivavtal, välfärdssystemet och EU i stort. Vi som jobbar fackligt behöver känna till mer om hur företag fungerar och vilka drivkrafter som styr dem. Vi behöver veta hur EU fungerar och vilka beslut som är på gång. Men också vad som händer i världen utanför EU, vad de globala handelsavtalen säger och hur fackföreningar runtom i världen arbetar och ser på världen. De internationella kurserna om facket i världen eller outsourcing möter det behovet. En bredare omvärldsbild och bättre framförhållning är nödvändigt för att kunna påverka det som sker, menar hon. Det gör det fackliga arbetet blir mer komplicerat men också mer spännande. Eftersom vi behöver vara många för att täcka så stora områden, så krävs det också att vi samarbetar och utvecklar arbetsmetoder där vi verkligen drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Det behöver vi bli mycket bättre på. Därför har vi också kurser om att arbeta bättre tillsammans, ledarskap och kommunikation. Men kurserna är också viktiga för att de bygger ihop oss med varandra, över förbundens gränser. Det breddar perspektivet när någon i diskussionen jobbar i det privata näringslivet, en annan är lärare och en tredje polis. Vår tids frågor är för stora för enskilda förbund att hantera, menar hon vidare. Man kan inte läsa sig till vad som är sant och rätt utan verkligheten måste prövas i en diskussion. Fria och demokratiska fackföreningar har en enorm kraft och facklig utbildning fyller en viktig funktion, säger Helena Johanson. Det behöver vi för att hitta handlingslinjer som ger alla människor på jorden ett bra och värdigt liv. Helena Johanson: En bredare omvärldsbild och bättre framförhållning är nödvändigt för att kunna påverka det som sker. Det betyder att det fackliga arbetet blir mer komplicerat men också mer spännande. 5

6 Vi möttes på Bergendal Tidigare i höstas samlades det här gänget för att lära sig det senaste inom arbetsrätten på TCOs kursgård Bergendal i Sollentuna. Visst är det spännande och nyttigt att lära sig om arbetsrätt. Men att möta människor från andra arbetslivsvärldar och att bygga nätverk är minst lika viktigt. Det är ju så mycket man måste kunna som facklig företrädare. Då är det mycket värt att kunna diskutera sina frågor direkt med de experter som föreläser på kurserna. Text: Kristina Mattson Foton från Bergendal: Arne Myckenberg Rolf Andersson funderar. Johan Svenning, 31 år, Skogås Kundmottagare på Försäkringskassan, informationsansvarig i sektionsstyrelsen, ST Familj: Gift och två döttrar, 1,5 och sju år gamla Äter: Pasta Dricker: Coca Cola är jag en stor missbrukare av Oanad talang: Jag gillar att sjunga karaoke, men gör det nog hellre än bra Det är ju mer och mer man måste kunna som facklig företrädare. Det säger Johan Svenning, Skånepågen som flyttat till Stockholm men behållit både sin malmöitiska humor och sin dialekt. Som civilanställd hos polisen i Malmö började han som fackligt platsombud redan som 24-åring. När sedan kärleken fick honom till Stockholm och jobbet blev Försäkringskassan blev han invald i ST:s styrelse tämligen fort. Största behållningen med att gå TCOkurser är att möta andra som lever i så totalt andra världar, säger han. Jag tycker om att bygga nätverk och få till ett bra utbyte och utbildningar är ett ypperligt tillfälle för just det. När man går kurs gör man det för att alla har ett gemensamt intresse, menar Johan Svenning. Det gemensamma målet är att bli bättre på att stötta medlemmarna och bli starkare i sin fackliga roll. Vi är förtroendevalda och måste ta det på största allvar, så att vi kan hjälpa medlemmarna så gott vi kan. Därför måste vi hela tiden lära oss mer och TCOs utbud är så enormt brett. Det är så många utbildningar, så hög klass på föreläsare som det är oerhört inspirerande att lyssna på. Johans mål är att gå kursen Arbetslivets juridik, som ges i samarbete med Uppsala universitet och ger tio akademiska poäng. Men kursen är eftersökt och därför svår att komma in på. EG-direktiv innebär att vi är tvungna att göra ändringar i våra avtal. Därför vill jag fördjupa mig i arbetsrätten med en akademisk kurs. Det är i arbetsrätten man hittar lösningarna på problemen när det inte går att samverka. 6

7 Jan Martinsson, 51 år, Malmö. Tulltjänsteman och gruppchef. Ordförande i Malmöavdelningen i fackförbundet TULL-KUST Familj: Sambo och ett barn på 15 år Äter: Ja Dricker: Öl och vatten Oanad talang: Nja Jag går ut med hundarna Konflikthantering, stress och personlig utveckling är de områden inom TCOs kursutbud som har gett Jan Mårtensson mest. På min arbetsplats vid tullen är det ideliga konflikter mellan de yngre som nu kommer in och de äldre tullarna. Du kan inte ta ut komptid nu, vi är ju bara tre i gruppen, säger de äldre, men de yngre sätter gränser. I en situation där arbetsgivaren vill utveckla jättestora projekt, som det inte ges resurser till, slits folk ner och det är klart att det blir bråk. Förr var bilden av statliga jobb att de var den eviga vilan. Den bilden är helt fel idag. I TCOs konflikthanteringskurser har jag fått kunskap om hur man kan angripa problemet när folk är osams. Först pratar man enskilt med var och en som det gäller. Man gör en kartläggning, försöker hitta en färdriktning och göra en handlingsplan. År 2000 gick Jan Mårtensson en kurs hos TCO som heter Utveckling av grupp och ledare (UGL). Jämfört med den bleknar alla andra kurser. Första dagen när vi kom in och det stod tolv stolar i en ring med en pärm under varje och ingen sade något får jag erkänna att jag hade förutfattade meningar. Men det fick man ändra på. Man tror att man är en viss typ av person, men på kursen fick jag reda på något om mig själv som och var viktigt att få reda på. Det var väldigt positivt för mitt ledarskap och jag lärde mig att se konflikter i god tid. Förr förutsatte jag alltid att folk visste mer än de gjorde och det blev svårt för dem att förstå vad jag menade. Det har jag kunnat ändra på nu. Ralf Andersson, 41 år Frövi Polis, hundförare och vice ordförande i Polisförbundet, Västmanland Familj: Gift, ett barn på sju år, en styvson på arton Äter: Pasta Dricker: Ja, vin gärna Oanad talang: Vet jag inte faktiskt När jag går på kurs inom mitt eget förbund är det alltid någon annan som tolkar det som beslutats och sagts inom EU eller i överläggningar med regeringen. På TCOs kurser är tolkningen av nya bestämmelser eller avtal mer objektiv. Där kan man få höra direkt av den som själv deltagit i förhandlingar i Bryssel eller Stockholm vad som sagts och vilka följderna blir för oss. När det gäller vad EU står för är det rätt fantastiskt att ha till exempel TCOs egen utredare av arbetstidsdirektivet som föreläsare på kursen och kunna diskutera med honom både på lektionerna och i kaffepauserna. Sånt är väldigt mycket värt. Foto: Marta El-Masri Tina Javidi, 45 år Västerås Sjuksköterska. Sitter i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Västmanland Familj: Man, två barn på 13 och 23 år Äter: Kebab med ris. Fast inte den man köper som snabbmat i Sverige utan hemlagad på persiskt vis Dricker: Jag tycker om vin Oanad talang: Förr i tiden skrev jag mycket dikter, men det var då Nu är mitt fritidsintresse att läsa på högskolan och samla poäng Av varje kurs man går har man nytta, men TCOs kurs Diskriminering i arbetslivet som jag gick förra året gav mig jättebra idéer och underlag för mitt uppdrag. Eftersom jag är ansvarig för diskrimineringsfrågor i facket är jag ofta ute och pratar med medlemmarna. Kursen gav mer kött på benen och jag känner mig mycket starkare. Nu kan jag verkligen prata om de här frågorna med medlemmarna och inte bara stå och babbla. När jag nu behöver veta något inom området vet jag att jag kan gå in och läsa ADdomar på nätet, jag har fått en CD, adresser och webbplatser där jag kan hitta mer information. På kursen tog de upp fall från olika typer av arbetsplatser. De lade ett större perspektiv än om alla hade arbetat inom vården, som jag gör. Kursdeltagarna kommer från olika fackförbund och har väldigt olika erfarenheter, det gör att andra deltagare tar upp frågor som jag inte alls tänkt på. Ja, man får ett större perspektiv när man sitter med andra och ser hur de jobbar och ser på olika frågor. Under kursen satt vi i grupper och hittade lösningar i olika diskrimineringsfall hämtade från verkligheten. Det var väldigt intressant och jättebra och jag har rekommenderat kursen till alla möjliga. Therese Edfors, 29 år, Östersund Banksäljare på Förenings- Sparbanken, Östersund. Kontaktombud på arbetsplatsen för Finansförbundet Familj: Pojkvän och katt Äter: Vegetariskt och mörk choklad Dricker: Rött vin Oanad talang: Jag virkar och är riktigt bra på att harva en åker Eftersom min mamma är fackordförande, så vet jag att om jag vill vara med och påverka på arbetsplatsen, så är det genom facket jag måste gå. Det säger Therese Edfors som jobbar som banksäljare på FöreningsSparbankens telefonbank sedan Som nyanställd blev hon genast tillfrågad om hon ville bli ett av flera fackliga kontaktombud på lokalkontoret i Östersund. Kontaktombuden är med i ledningsgruppen och är delaktiga i alla beslut. Vi sitter med vid anställningsintervjuer och följer med medarbetare vid chefsamtal, om de vill. Efter en period i Göteborg var Therese Edfors lite less på sitt jobb och funderade på att göra något annat. Men nu vill jag nog vara kvar och komma tillbaka i det fackliga arbetet. Som en startkick gick Therese Edfors TCOs kurs i aktuell arbetsrätt. Jag gick kursen för att vidareutveckla mig, lära mig nya saker och ta med tillbaka till mina arbetskamrater. Det var otroligt intressant. Vi lärde oss om nya EUdirektiv och hur de påverkar oss här i Sverige. 7

8 Alla TCOs kurser 2006 Läs mer och anmäl dig på webben: fh.tco.se SAMHÄLLSPÅVERKAN Kollektivavtalsrätten i förvandling februari Krackelerar välfärdssystemet? mars Outsourcing threat or possibility Kursstart mars Fler i arbete april Aktuell arbetsrätt september Diskriminering i arbetslivet september Samhällsekonomi 9 11 oktober Högskolekurser Arbetslivets juridik, 10 poäng Startar i september Företagsekonomi, 5 poäng Startar 18 januari 2006 KOMMUNIKATION Språket som redskap Våren 2006 Retorik konsten att övertyga mars och april Mediekontakter, mars Engelska för fackligt bruk Hösten 2006 Skrivarkurs 9 11 oktober INTERNATIONELLT EU idag Förkurs 7-8 februari samt studieresa till Bryssel, mars EU-seminarier, våren 2006 Islam en världsreligion februari Ämneskurs Latinamerika, uppföljning: mars Internationell facklig grundkurs 1, maj Internationell facklig grundkurs 2, 7 11 augusti Internationellt fackligt engagemang, oktober Ämneskurs Mellanöstern november Högskolekurser Globalisering 10 poäng Hösten 2006 ORGANISATION & LEDARSKAP Pedagogik och metodik i facklig utbildning, 27 februari 1 mars Projektledarutbildning, mars Ledarskap för TCO-styrelsen Våren 2006 UL Utvecklande ledarskap 8 9 maj och 21 augusti Strategiskt facklig arbete september Kvinnors ledarskap i facket 9 11 oktober Utveckling av grupp och ledare. (UGL 2000), 4 8 december Facklig ideologi, 4 6 december ARBETSMILJÖKURSER Att hantera konflikter, kriser och besvärliga människor. 6 8 februari Psykosocial arbetsmiljö 6 9 februari Stressen vad gör vi åt den? februari Ledamot i skyddskommitté 27 februari 1 mars Regionala skyddsombud mars Den goda arbetsplatsen april Arbetsskador, 8 10 maj Psykosocial arbetsmiljö Umeå, 8 11 maj Att hantera konflikter, kriser och besvärliga människor september Psykosocial arbetsmiljö september Stressen vad gör vi åt den? Örenäs, Skåne, september Kvinnors arbetsmiljö oktober Arbetsmiljöekonomi oktober Psykosocial arbetsmiljö, Kungälv, 6 9 november Rehabilitering november Stressen vad gör vi åt den? november Att hantera konflikter, kriser och besvärliga människor 4 6 december Aktuell arbetsmiljö 4 6 december Högskolekurser Arbetsmiljö i det nya arbetslivet, 10 poäng Hösten 2006 Vill du veta mer? Mer information och anmälan finns på Facklig högskolas webbplats: fh.tco.se Satsa Samhällsinformation Art nr Tryck GD Media, 2005 Besöksadress: Linnégatan 14 Postadress Stockholm Telefon:

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Produktion: TCO/HE Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan, november 2007 Foto framsida: Maria Söderberg Bild på deltagare i poängkurs arbetsmiljö 2006:

Produktion: TCO/HE Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan, november 2007 Foto framsida: Maria Söderberg Bild på deltagare i poängkurs arbetsmiljö 2006: KursER Fackliga Akademin 2008 Produktion: TCO/HE Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan, november 2007 Foto framsida: Maria Söderberg Bild på deltagare i poängkurs arbetsmiljö 2006: Mats Johansson, Annika

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs medlemmar Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs medlemmar Innehåll SVÅRA VAL OCH MODIGA BESLUT... 1 FÖRÄLDRALEDIGAS RÄTTIGHETER-I FÖRHÅLLANDE TILL ARBETSGIVAREN... 3 GOTT OCH NYTTIGT-CHOKLADPROVNING

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

kursprogram våren 2012 Örebro

kursprogram våren 2012 Örebro kursprogram våren 2012 Örebro välkommen till vårens kursprogram som fackförbundet Vision, i samverkan med sensus studieförbund, erbjuder dig som medlem! genom att erbjuda dig utbildningar, vill vi ge dig

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation Interkulturell kommunikation Kompetensutveckling Föreläsningar som förändrar. Interkulturell kommunikation Gör ni affärer med andra länder? Har ni många olika nationaliteter i ert arbetsteam? Vill ni nå

Läs mer

Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto

Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto LEDARSKAPSUTVECKLING I SIGTUNA KOMMUN 2010 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto Shayfoto Äldreomsorg: Foto Shayfoto Ledarskapsutveckling

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12

TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 TCO GRANSKAR: SKYDDSOMBUDENS CHANS ATT SKYDDA #7/12 Förutsättningarna för TCO-förbundens 30 000 skyddsombud 2012. En undersökning om lokalt arbetsmiljöarbete. 2012-10-20 Författare Jana Fromm Avdelningen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer