Utvecklas 2006! Alla kurser Sture Nordh minns. Studier ger möten. Annonsbilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklas 2006! Alla kurser 2006. Sture Nordh minns. Studier ger möten. Annonsbilaga"

Transkript

1 Utvecklas 2006! Annonsbilaga Alla kurser Sture Nordh minns 2 Studier ger möten 5

2 Sture Nordh, 25 år. Jag minns det mycket väl TCOs ordförande Sture Nordh drar sig till minnes en TCO-kurs för längesedan. En kurs som kom att betyda mycket för hans vägval i livet. i Det var 1976, jag var 25 år och hade precis börjat jobba med studerandefrågor för SKTF i Umeå. Då deltog jag i en TCO-kurs om den nya medbestämmandelagen. Uppriktigt sagt har mitt starka minne från kursen inget att göra med innehållet. Visst lärde jag mig viktiga saker, men det vi samtalade om var hur vi som aktiva i facket kan vara med och påverka villkoren på arbetsplatserna. Där och då fick jag en intensiv känsla för den enkla men geniala fackliga grundidén. Om hur vi som individer kan bli starka tillsammans. Denna fackliga grundidé återskapas världen över, varje dag. Vi sätter oss ner vid kaffepausen och funderar över våra arbetsvillkor, kommer överens om att kräva högre lön eller göra något åt arbetsförhållandena. Vi lär oss samarbeta med varandra och på längre sikt också med dem på andra arbetsplatser. De stora nya frågorna om globalisering kräver att vi försöker ge ett svar på det vi ännu inte vet. Kommer alla tillverkningsjobb att försvinna från vårt land? Kommer vi att få helt nya typer av jobb med ett kunskapsinnehåll och inflytande som vi ännu inte kan ana? Vad är det för mekanismer i globaliseringen som skapar en stark ekonomisk utveckling men alldeles för få jobb? Hur kan vi ta vårt europeiska men också globala ansvar? När de indiska arbetstagarna tar paus och möjligtvis dricker te, hur ska vi kunna stötta dem att ta samtalet om den fackliga grundidén? Ingen kan ge de samlade svaren, men den fackliga utbildningen kan förklara samband och hjälpa oss utveckla en facklig strategi. Den fackliga utbildningen handlar om att förmedla kunskap, men också om att dela erfarenheter med andra. Att se saker ur en annans perspektiv leder till ny kunskap. Och det är underbart roligt att lära känna nya människor, världen är full av fantastiska människor med givande erfarenheter. Med alla nya frågor blir den fackliga utbildningen ännu viktigare för att hjälpa oss att se hur allt hänger ihop och ge oss känslan för vår fackliga grundidé. Sture Nordh, Ordförande i TCO 2

3 Bort med stressen Stress, rehabilitering och psykosociala problem är krävande och svåra frågor i tjänstemännens arbetsliv. Därför handlar fyra av tio kurser hos TCO om arbetsmiljö. De är alla en högre fortsättning på förbundens grundutbildningar och vissa ger även akademiska poäng. Stress, är det en arbetslivsfråga? Ja, menar Ken Bjerregaard, ansvarig för arbetsmiljökurserna på Facklig Högskola. Själva organisationen av arbetet skapar mer eller mindre stress och vi vet att problemen ökar, säger han. Även om det bara skulle vara tio procent som drabbas så är det ett allvarligt problem. Stress och psykosociala frågor måste man hantera likadant som när arbetaren riskerar att klippa av handen i sågen eller i kantpressen på verkstan. Även om inte alla drabbas, så sätter man in handskydd som skyddar alla. Samma tänkande måste finnas i tjänstemännens arbetsmiljö, menar Ken Bjerregaard. Stresskursen exempel Stresskursen är ett exempel på hur Facklig Högskolas tredagarskurser kan vara upplagda. Dag ett fokuserar man på deltagarnas erfarenheter och frågeställningar kring stress i arbetslivet, med diskussioner och inledande föreläsningar. Dagen efter möter kursen Aleksander Perski. Under en hel dag kan deltagarna föra dialog med och lyssna till föreläsningar med en av Sveriges främsta stressforskare. Perski berättar hur stress fungerar i kroppen och visar hur stressreaktioner hänger ihop med arbetsplatsen och samhällets krav. Under kursens tredje dag knyts teorierna och de egna erfarenheterna ihop med fackets och skyddsombudens ansvar och uppgifter. Arbetsmiljöutbildningarna ges också regionalt för att öka tillgängligheten, bland annat i Luleå, Sundsvall, Göteborg och Jönköping. De regionala kurserna har vi goda erfarenheter av, säger Ken Bjerregaard. Norrlänningar gillar att träffas i Norrland och närheten är viktig för vissa deltagare. Ännu djupare Den som vill fördjupa sig ytterligare inom området kan gå en 10 poängs arbetsmiljökurs som TCO ger i samarbete med Uppsala universitet. Kursen är inriktad mot tjänstemännens stora arbetslivsproblem, som stress, rehabilitering och psykosociala frågor. Utbildningen är speciellt designad för dem som ska förhandla eller av andra skäl behöver fördjupad teoretisk kunskap kring arbetsmiljö och om lagstiftningen på området. Kristina Mattsson TCO ger spets och djup Det största tjänstemannaförbundet Sif köper allt fler utbildningsplatser av TCO. Det är viktigt att vi själva ger en gedigen internutbildning. Sedan låter vi TCO ge fördjupningen och spetsutbildningen. Det säger Kerstin Christopherson, stabschef på Sif med ansvar för utbildningsfrågorna. Allt utbildning inom Sif har ökat rejält det senaste året, så det är naturligt att även TCO-kurserna blir fler, poängterar hon. Det är smart att köpa kursplatser av TCO för det man själv inte har i sitt kursutbud. TCO ger olika typer av ledarskapsutbildningar och akademiska kurser om arbetsmiljö och arbetsrätt, som vi inte själva erbjuder. Framför allt poängkurserna är lite av spetsutbildning för oss. Sif är ett av många förbund som står mitt i en generationsväxling med många nyanställda som inte känner till fackliga värderingar så bra. De kommer ofta med en bra formell utbildning som personalvetare eller arbetsrättsjurister. Men de behöver lära sig det fackliga arbetet, Därför skickar vi dem på kurser, säger hon. Sif har också centraliserat vissa administrativa sysslor. De gamla administratörerna ska nu träffa medlemmar och finnas ute på företagen för att ge facklig rådgivning. Då behöver de aktuella kunskaper. Förbundets anställda och förtroendevalda går på alla typer av TCO-kurser. Intresse finns och vi är ju en så stor organisation, så det är inte konstigt att våra medlemmar återfinns på alla typer av utbildningar, säger Kerstin Christopherson. Det är viktigt att våra medlemmar ser vad TCO står för och att de möter människor från andra förbund. /KM 3

4 Allting hänger ihop Mycket händer snabbt. Jobb flyttar utomlands och i Stockholm jobbade tills nyligen indiska IT-tekniker till en bråkdel av de svenska lönerna. Samtidigt skapas nya spännande jobb och oanade möjligheter i det nya arbetslivet. Text: Kristina Mattson Bilder: Artville Mitt i denna turbulens sitter Marina Åman, trettioettårig projektledare och anställd av IBM sedan elva år. IT-företaget IBM har alltid varit en trygg svensk arbetsplats som tagit väl hand om sin personal och inte sagt upp någon. Nu har verksamheten på fem orter i Sverige lagts ner och jobben flyttar utomlands en bit i taget. Oron och ryktena växer och galghumorn har blivit personalens sätt att överleva. Marina Åman är ordförande för både företagets Sifklubb i Kista och för det svenska koncernfacket. Därför passerar arbetstillstånd för de utlänningar som ska arbeta i Sverige hennes skrivbord. Det var tyskar, amerikaner 4 och britter mest. Men plötsligt började allt fler indiska namn dyka upp på tillstånden. IBM är ett internationellt företag och utbyte mellan olika länder är en självklarhet. Som projektledare vet Marina Åman hur utvecklande det är att åka ut i världen och självklart ska andra, på samma sätt kunna komma hit och jobba, tycker hon. Men en vacker dag fick jag ett arbetstillstånd för en person från USA med en mycket hög lön och jag tänkte, oj, det här blir dyrt. Nästa tillstånd i högen gällde personer från Indien som skulle göra samma jobb som amerikanen. När jag räknade om deras löner från rupies visade

5 Marina Åman: När jag behöver hjälp med min egen dator kontaktar jag en helpdesk som först flyttade till Holland, sedan Dublin och nu ligger den i Indien. det sig att de skulle jobba för mellan och svenska kronor. Det kändes väldigt orättvist. Indierna hade en specialistkompetens som är en bristvara, ändå ska de komma hit, göra samma jobb som en svensk konsult och får bara tio procent av lönen! Detta hände våren Efter ett drygt års förhandlingar enades Sif och IBM om en total ersättning för indierna på cirka i månaden. Men facket får ingen insyn i vad som är kostnadsersättningar och vad som är lön av den summan. Våren 2004 började rykten gå om att flytta verksamheten till Indien. Sedan följde den första omgången varsel. Man behöver inte var så smart för att dra slutsatsen att det finns ett samband, säger Marina Åman. Det är en tråkig utveckling som hållit på ganska länge där små administrativa enheter har försvunnit. Enkla saker som att vår växel flyttade till Skottland, men som kund märker du inget för där svarar en kvinna på klingande skånska. När jag behöver hjälp med min egen dator kontaktar jag en helpdesk som först flyttade till Holland, sedan Dublin och nu ligger den i Indien. För ett företag som har engelska som affärsspråk så spelar det ingen roll var i världen tjänsten utförs. Med bredband kan man lika väl ringa till Bangalore som till Eskilstuna. Frågan jag inte kan låta bli att ställa är vad vi i Sverige är bra på, så vi kan ha jobb här, säger Marina Åman. Flytta ut jobb är väl bra, Men det måste ju flytta in jobb också. Världen öppnar sig Helena Johanson delar Marina Åmans upplevelse av det positiva med att jobba utomlands, men från en helt annan bransch. Hon är sjuksköterska och jobbade 1984 i ett palestinskt flyktingläger i Libanon. Man får se att det finns andra sätt att lösa problem på än de svenska och att det också kan vara bra, säger hon. Så visst är det positivt att världen öppnar sig alltmer. Numera är hon chef på TCO och bland annat ansvarig för den fackliga utbildningen. Det som händer på IBM och på många andra ställen visar att det pågår en kamp om makt, pengar och inflytande i världen, menar hon. Om fackföreningarna ska kunna fortsätta att spela en central roll i den striden är ny kunskap viktig. Fria och oberoende fackföreningar är det som kan hjälpa arbetstagarna att göra sina röster hörda. Och de måste finnas överallt! I Sverige så väl som i Indien, som länkar i en obruten kedja. För globalisering byggs av beslut som fattas av människor, och dem kan man påverka. Den växande handeln med tjänster är ett exempel där ny kunskap är viktig för att fackföreningar ska kunna var med och ha inflytande. Den kommer att beröra allt fler arbetstagare i Sverige, i industrin såväl som inom vård och utbildning. Både världshandelsorganisationen WTO och EU-kommissionen vill ha en friare tjänstehandel, vilket förstås är utmärkt så länge det inte sker på bekostnad av de anställdas villkor. EU:s tjänstedirektiv kommer att få direkta konsekvenser för vilka regler som ska gälla på svenska arbetsplatser, säger Helena Johanson. Om kommissionens förslag går igenom kan andra européer komma att jobba i Sverige till lägre löner och med sämre villkor än svenskar även om de gör samma jobb. Bättre omvärldsbild Tjänstedirektivet är bara ett bland många exempel på att beslut inom EU påverkar villkoren för arbetstagarna i Sverige, menar Helena Johanson. Därför erbjuder TCO Facklig Högskola kurser om både kollektivavtal, välfärdssystemet och EU i stort. Vi som jobbar fackligt behöver känna till mer om hur företag fungerar och vilka drivkrafter som styr dem. Vi behöver veta hur EU fungerar och vilka beslut som är på gång. Men också vad som händer i världen utanför EU, vad de globala handelsavtalen säger och hur fackföreningar runtom i världen arbetar och ser på världen. De internationella kurserna om facket i världen eller outsourcing möter det behovet. En bredare omvärldsbild och bättre framförhållning är nödvändigt för att kunna påverka det som sker, menar hon. Det gör det fackliga arbetet blir mer komplicerat men också mer spännande. Eftersom vi behöver vara många för att täcka så stora områden, så krävs det också att vi samarbetar och utvecklar arbetsmetoder där vi verkligen drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Det behöver vi bli mycket bättre på. Därför har vi också kurser om att arbeta bättre tillsammans, ledarskap och kommunikation. Men kurserna är också viktiga för att de bygger ihop oss med varandra, över förbundens gränser. Det breddar perspektivet när någon i diskussionen jobbar i det privata näringslivet, en annan är lärare och en tredje polis. Vår tids frågor är för stora för enskilda förbund att hantera, menar hon vidare. Man kan inte läsa sig till vad som är sant och rätt utan verkligheten måste prövas i en diskussion. Fria och demokratiska fackföreningar har en enorm kraft och facklig utbildning fyller en viktig funktion, säger Helena Johanson. Det behöver vi för att hitta handlingslinjer som ger alla människor på jorden ett bra och värdigt liv. Helena Johanson: En bredare omvärldsbild och bättre framförhållning är nödvändigt för att kunna påverka det som sker. Det betyder att det fackliga arbetet blir mer komplicerat men också mer spännande. 5

6 Vi möttes på Bergendal Tidigare i höstas samlades det här gänget för att lära sig det senaste inom arbetsrätten på TCOs kursgård Bergendal i Sollentuna. Visst är det spännande och nyttigt att lära sig om arbetsrätt. Men att möta människor från andra arbetslivsvärldar och att bygga nätverk är minst lika viktigt. Det är ju så mycket man måste kunna som facklig företrädare. Då är det mycket värt att kunna diskutera sina frågor direkt med de experter som föreläser på kurserna. Text: Kristina Mattson Foton från Bergendal: Arne Myckenberg Rolf Andersson funderar. Johan Svenning, 31 år, Skogås Kundmottagare på Försäkringskassan, informationsansvarig i sektionsstyrelsen, ST Familj: Gift och två döttrar, 1,5 och sju år gamla Äter: Pasta Dricker: Coca Cola är jag en stor missbrukare av Oanad talang: Jag gillar att sjunga karaoke, men gör det nog hellre än bra Det är ju mer och mer man måste kunna som facklig företrädare. Det säger Johan Svenning, Skånepågen som flyttat till Stockholm men behållit både sin malmöitiska humor och sin dialekt. Som civilanställd hos polisen i Malmö började han som fackligt platsombud redan som 24-åring. När sedan kärleken fick honom till Stockholm och jobbet blev Försäkringskassan blev han invald i ST:s styrelse tämligen fort. Största behållningen med att gå TCOkurser är att möta andra som lever i så totalt andra världar, säger han. Jag tycker om att bygga nätverk och få till ett bra utbyte och utbildningar är ett ypperligt tillfälle för just det. När man går kurs gör man det för att alla har ett gemensamt intresse, menar Johan Svenning. Det gemensamma målet är att bli bättre på att stötta medlemmarna och bli starkare i sin fackliga roll. Vi är förtroendevalda och måste ta det på största allvar, så att vi kan hjälpa medlemmarna så gott vi kan. Därför måste vi hela tiden lära oss mer och TCOs utbud är så enormt brett. Det är så många utbildningar, så hög klass på föreläsare som det är oerhört inspirerande att lyssna på. Johans mål är att gå kursen Arbetslivets juridik, som ges i samarbete med Uppsala universitet och ger tio akademiska poäng. Men kursen är eftersökt och därför svår att komma in på. EG-direktiv innebär att vi är tvungna att göra ändringar i våra avtal. Därför vill jag fördjupa mig i arbetsrätten med en akademisk kurs. Det är i arbetsrätten man hittar lösningarna på problemen när det inte går att samverka. 6

7 Jan Martinsson, 51 år, Malmö. Tulltjänsteman och gruppchef. Ordförande i Malmöavdelningen i fackförbundet TULL-KUST Familj: Sambo och ett barn på 15 år Äter: Ja Dricker: Öl och vatten Oanad talang: Nja Jag går ut med hundarna Konflikthantering, stress och personlig utveckling är de områden inom TCOs kursutbud som har gett Jan Mårtensson mest. På min arbetsplats vid tullen är det ideliga konflikter mellan de yngre som nu kommer in och de äldre tullarna. Du kan inte ta ut komptid nu, vi är ju bara tre i gruppen, säger de äldre, men de yngre sätter gränser. I en situation där arbetsgivaren vill utveckla jättestora projekt, som det inte ges resurser till, slits folk ner och det är klart att det blir bråk. Förr var bilden av statliga jobb att de var den eviga vilan. Den bilden är helt fel idag. I TCOs konflikthanteringskurser har jag fått kunskap om hur man kan angripa problemet när folk är osams. Först pratar man enskilt med var och en som det gäller. Man gör en kartläggning, försöker hitta en färdriktning och göra en handlingsplan. År 2000 gick Jan Mårtensson en kurs hos TCO som heter Utveckling av grupp och ledare (UGL). Jämfört med den bleknar alla andra kurser. Första dagen när vi kom in och det stod tolv stolar i en ring med en pärm under varje och ingen sade något får jag erkänna att jag hade förutfattade meningar. Men det fick man ändra på. Man tror att man är en viss typ av person, men på kursen fick jag reda på något om mig själv som och var viktigt att få reda på. Det var väldigt positivt för mitt ledarskap och jag lärde mig att se konflikter i god tid. Förr förutsatte jag alltid att folk visste mer än de gjorde och det blev svårt för dem att förstå vad jag menade. Det har jag kunnat ändra på nu. Ralf Andersson, 41 år Frövi Polis, hundförare och vice ordförande i Polisförbundet, Västmanland Familj: Gift, ett barn på sju år, en styvson på arton Äter: Pasta Dricker: Ja, vin gärna Oanad talang: Vet jag inte faktiskt När jag går på kurs inom mitt eget förbund är det alltid någon annan som tolkar det som beslutats och sagts inom EU eller i överläggningar med regeringen. På TCOs kurser är tolkningen av nya bestämmelser eller avtal mer objektiv. Där kan man få höra direkt av den som själv deltagit i förhandlingar i Bryssel eller Stockholm vad som sagts och vilka följderna blir för oss. När det gäller vad EU står för är det rätt fantastiskt att ha till exempel TCOs egen utredare av arbetstidsdirektivet som föreläsare på kursen och kunna diskutera med honom både på lektionerna och i kaffepauserna. Sånt är väldigt mycket värt. Foto: Marta El-Masri Tina Javidi, 45 år Västerås Sjuksköterska. Sitter i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Västmanland Familj: Man, två barn på 13 och 23 år Äter: Kebab med ris. Fast inte den man köper som snabbmat i Sverige utan hemlagad på persiskt vis Dricker: Jag tycker om vin Oanad talang: Förr i tiden skrev jag mycket dikter, men det var då Nu är mitt fritidsintresse att läsa på högskolan och samla poäng Av varje kurs man går har man nytta, men TCOs kurs Diskriminering i arbetslivet som jag gick förra året gav mig jättebra idéer och underlag för mitt uppdrag. Eftersom jag är ansvarig för diskrimineringsfrågor i facket är jag ofta ute och pratar med medlemmarna. Kursen gav mer kött på benen och jag känner mig mycket starkare. Nu kan jag verkligen prata om de här frågorna med medlemmarna och inte bara stå och babbla. När jag nu behöver veta något inom området vet jag att jag kan gå in och läsa ADdomar på nätet, jag har fått en CD, adresser och webbplatser där jag kan hitta mer information. På kursen tog de upp fall från olika typer av arbetsplatser. De lade ett större perspektiv än om alla hade arbetat inom vården, som jag gör. Kursdeltagarna kommer från olika fackförbund och har väldigt olika erfarenheter, det gör att andra deltagare tar upp frågor som jag inte alls tänkt på. Ja, man får ett större perspektiv när man sitter med andra och ser hur de jobbar och ser på olika frågor. Under kursen satt vi i grupper och hittade lösningar i olika diskrimineringsfall hämtade från verkligheten. Det var väldigt intressant och jättebra och jag har rekommenderat kursen till alla möjliga. Therese Edfors, 29 år, Östersund Banksäljare på Förenings- Sparbanken, Östersund. Kontaktombud på arbetsplatsen för Finansförbundet Familj: Pojkvän och katt Äter: Vegetariskt och mörk choklad Dricker: Rött vin Oanad talang: Jag virkar och är riktigt bra på att harva en åker Eftersom min mamma är fackordförande, så vet jag att om jag vill vara med och påverka på arbetsplatsen, så är det genom facket jag måste gå. Det säger Therese Edfors som jobbar som banksäljare på FöreningsSparbankens telefonbank sedan Som nyanställd blev hon genast tillfrågad om hon ville bli ett av flera fackliga kontaktombud på lokalkontoret i Östersund. Kontaktombuden är med i ledningsgruppen och är delaktiga i alla beslut. Vi sitter med vid anställningsintervjuer och följer med medarbetare vid chefsamtal, om de vill. Efter en period i Göteborg var Therese Edfors lite less på sitt jobb och funderade på att göra något annat. Men nu vill jag nog vara kvar och komma tillbaka i det fackliga arbetet. Som en startkick gick Therese Edfors TCOs kurs i aktuell arbetsrätt. Jag gick kursen för att vidareutveckla mig, lära mig nya saker och ta med tillbaka till mina arbetskamrater. Det var otroligt intressant. Vi lärde oss om nya EUdirektiv och hur de påverkar oss här i Sverige. 7

8 Alla TCOs kurser 2006 Läs mer och anmäl dig på webben: fh.tco.se SAMHÄLLSPÅVERKAN Kollektivavtalsrätten i förvandling februari Krackelerar välfärdssystemet? mars Outsourcing threat or possibility Kursstart mars Fler i arbete april Aktuell arbetsrätt september Diskriminering i arbetslivet september Samhällsekonomi 9 11 oktober Högskolekurser Arbetslivets juridik, 10 poäng Startar i september Företagsekonomi, 5 poäng Startar 18 januari 2006 KOMMUNIKATION Språket som redskap Våren 2006 Retorik konsten att övertyga mars och april Mediekontakter, mars Engelska för fackligt bruk Hösten 2006 Skrivarkurs 9 11 oktober INTERNATIONELLT EU idag Förkurs 7-8 februari samt studieresa till Bryssel, mars EU-seminarier, våren 2006 Islam en världsreligion februari Ämneskurs Latinamerika, uppföljning: mars Internationell facklig grundkurs 1, maj Internationell facklig grundkurs 2, 7 11 augusti Internationellt fackligt engagemang, oktober Ämneskurs Mellanöstern november Högskolekurser Globalisering 10 poäng Hösten 2006 ORGANISATION & LEDARSKAP Pedagogik och metodik i facklig utbildning, 27 februari 1 mars Projektledarutbildning, mars Ledarskap för TCO-styrelsen Våren 2006 UL Utvecklande ledarskap 8 9 maj och 21 augusti Strategiskt facklig arbete september Kvinnors ledarskap i facket 9 11 oktober Utveckling av grupp och ledare. (UGL 2000), 4 8 december Facklig ideologi, 4 6 december ARBETSMILJÖKURSER Att hantera konflikter, kriser och besvärliga människor. 6 8 februari Psykosocial arbetsmiljö 6 9 februari Stressen vad gör vi åt den? februari Ledamot i skyddskommitté 27 februari 1 mars Regionala skyddsombud mars Den goda arbetsplatsen april Arbetsskador, 8 10 maj Psykosocial arbetsmiljö Umeå, 8 11 maj Att hantera konflikter, kriser och besvärliga människor september Psykosocial arbetsmiljö september Stressen vad gör vi åt den? Örenäs, Skåne, september Kvinnors arbetsmiljö oktober Arbetsmiljöekonomi oktober Psykosocial arbetsmiljö, Kungälv, 6 9 november Rehabilitering november Stressen vad gör vi åt den? november Att hantera konflikter, kriser och besvärliga människor 4 6 december Aktuell arbetsmiljö 4 6 december Högskolekurser Arbetsmiljö i det nya arbetslivet, 10 poäng Hösten 2006 Vill du veta mer? Mer information och anmälan finns på Facklig högskolas webbplats: fh.tco.se Satsa Samhällsinformation Art nr Tryck GD Media, 2005 Besöksadress: Linnégatan 14 Postadress Stockholm Telefon:

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR

EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR MÖTAS EN ATTRAKTIVARE VÅRD- OCH OMSORGSSEKTOR Ansvarig utgivare: Kommunförbundet Skåne Redaktör: Jessica Tranquist, Tranquist Utvärdering AB Texter: Lotta Solding, ORDSPRÅK, Joakim Tranquist, Tranquist

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS. Fotograf: Rolf Sar. viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Fotograf: Rolf Sar viktor Åkerblom om solidaritet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från New Market Media ANNONS Målet var att få

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Varumärkesutredningen så ska Kommunal uppfattas i framtiden... 2 1. Inledning... 2 2. Bakgrund...

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

Kyrkfack. Meningen med facket. Engagemang bygger TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM

Kyrkfack. Meningen med facket. Engagemang bygger TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2015 TEMA MEDLEM I KYRKA THOMAS JORDAN MARIA HAMMARSTRÖM Engagemang bygger Meningen med facket TEMA NR 3/15 MEDLEM I KYRKA VI ARBETAR PÅ KANSLIET

Läs mer

NR 66. December 2012. Tema: Makt

NR 66. December 2012. Tema: Makt - BLADET NR 66 December 2012 Tema: Makt 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 66 December 2012 En dag med niqab i stan Tema: Makt På ett möte i Hammarkullen om bristen på lokaler i stadsdelen svarade en av de ansvariga

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer

lönesättande samtalet

lönesättande samtalet 4/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Resa till Japan Inte okej med diskriminering på arbetsplatsen Tips inför det lönesättande samtalet ORDFÖRANDEN HAR ORDET Humanismen viktig på arbetsplatsen

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer