SOCIAL IMPACT REPORT Finansieras av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL IMPACT REPORT 2014. Finansieras av: 2015-01- 26"

Transkript

1 SOCIAL IMPACT REPORT 2014 Finansieras av:

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning.4 Organisationen...5 Verksamhets idé Forza Ungdom Erbjuder.6 Målgrupp... 7 Mål inom Reach for change... 9 Resultat inom Reach for Change Granskarens kommentarer 13 Bilaga 1: Enkätundersökning 14 Bilaga 2: Handbok.15 2

3 Sammanfattning Vi är otroligt glada och tacksamma för all hjälp och stöttning vi har fått under hela året. Vi vill börja med att tacka våra rådgivare på Reach for Change som har under hela året väglett och gett oss rådgivning i vårt arbete. Vi vill även tacka alla våra samarbetspartner som gett oss kraft, stöd, tid och motivation i vårt arbete med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Utan er hjälp hade vi inte kunnat utföra vårt arbete lika bra. Denna Social impact Rapport kommer att visa Forza ungdoms arbete med att stödja och stärka ensakommande flyktingbarn och ungdomar under hela året Rapporten visar även målen vi satt upp för år 2014 tillsammans med Reach for Change har varit ett händelserikt år för Forza ungdom. Genom att vi har kontaktat flertal kommuner och boende har vi kunnat nå ut till många fler ensamkommande barn och ungdomar. Idag är dessa ungdomar med i vårt program. Vi ser klart och tydligt hur våra ungdomar utvecklas. Vi har även tagit fram en handbok. Handboken är hjälpmedel för projektledare och ungdomscoacher för att Forza Ungdoms värdegrunder och arbetssätt ska drivas på liknade sätt i samtliga orter. 3

4 Inledning Varje år kommer tusentals ensamkommande flykting barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. I år har det varit en ökning med 80 % jämfört med året innan. Många av dessa barn utsätts ofta för olika stressrelaterade situationer både i ursprungslandet och på vägen till Sverige. Det kan handla om extrema traumatiserade händelse i form av krig, förföljelse, fattigdom, naturkatastrofer och, eller sexuella övergrepp. I år kom de flesta ensakommande barn och ungdomar från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia. Forza ungdom drivs sen Grundaren till Forza Ungdom är Naim Zeneli och är behandlingspedagog med mångårig erfarenhet från att ha arbetat med ungdomar med olika sociala problem. När Naim Zeneli engagerade sig i ett sommarprojekt för ensamkommande flyktingar upptäckte han att många av ungdomarna inte kände någon utanför sitt boende. Det ville Naim ändra på. Med stöd från stiftelsen Reach for Change kunde han förverkliga sin idé och idag driver han Forza ungdom. Alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har förutsättningar att skapa ett bra liv i Sverige. Tillsammans kan vi uppnå visionen om ett tryggt och jämlikt samhälle för alla. 4

5 Organisationen Forza ungdom är en politisk och religiöst obunden ideell förening som ger stöd och kraft till ensamkommande barn och ungdomar för ett bättre liv i Sverige. Flera gånger i veckan arbetar Forza ungdom med fasta gruppträffar och individuella coachande samtal där vi ger en förståelse hur livet i Sverige fungerar. Vi vill visa vilka möjligheter som finns i Sverige, hur man bäst klarar sig, hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen, studier och/eller arbete. Vi utgår alltid från varje individs behov och hjälper därefter. I dag har Forza Ungdom etablerat ett nätverk av ungdomscoacher och volontärer där vi har ett kontinuerligt schema av aktiviteter och utbildningar som vi utför för våra ensamkommande barn och ungdomar. Personerna i vårt nätverk har visat på stort engagemang och intresse för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Vår vision är att alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har förutsättningar att skapa ett bra liv i Sverige. Forza Ungdom målgrupper är Primär målgrupp: Ensamkommande barn och andra ungdomar Sekundära målgrupper: Ungdomar som är ungdomscoacher Volontärer vuxna som coachar ungdomar Personal på boenden Verksamhets idé Forza Ungdoms målsättning är att arbeta för att motverka utanförskap och segregation för de ensamkommande barn- och ungdomar som kommer till Sverige genom att proaktivt arbeta för att göra vardagen bättre för de här barnen och ungdomarna. Vi vill ge de ensamkommande barn- och ungdomarna en förståelse för hur livet i Sverige fungerar från de vardagliga situationerna som att skaffa vänner, hitta aktiviteter och fritidsintressen samt hantera skolgången till mer långsiktiga mål som att visa på alla de möjligheter som ligger framför dem i sitt nya land så att man kan förverkliga sina drömmar och skapa en bättre framtid för sig själv. Grundstenen i vårt arbete är att starka individer och bygga en starkare självkänsla så att barnen och ungdomarna får de verktygen som man behöver för att klara av utmaningarna i sitt nya hemland. Genom en proaktiv arbetsmetodik och förhållningssätt så kan man också motverka att de här barnen och ungdomarna hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Vår verksamhet bygger på de här kärnvärdena och är grunden till hur vi arbetar. 5

6 och volontärerna som ingår i Forza Ungdom är en del av vårt koncept Forza Ungdom har skapat ett nätverk bestående av ungdomscoacher och volontärer som fungerar som coacher och mentorer åt de ensamkommande barn- och ungdomarna. Ungdomscoacherna för att arbeta och för att skapa en bättre framtid för ensamkommande barn- och ungdomar. Personerna som är involverade i vårt nätverk ansvarar för planering och utförande av aktiviteter tillsammans med de ensamkommande barn- och ungdomar som ingår i vårt program. Aktiviteterna är av en väldigt varierande karaktär och innefattar allting från sport och idrott, studieresor och utflykter, läger till mer pedagogiska aktiviteter så som gruppdiskussioner och övningar, utbildning och samhällsstudier. Vidare så har vi också individuell handledning med ungdomar där vi erbjuder kommuner enskilda samtal och kvalificerad kontaktmannaskap samt familjehemsplacering. Personerna som arbetar i vårt nätverk får en gedigen ledarskapsutbildning och kontinuerlig stöttning och handledning för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt och för att säkerhetsställa att vår värdegrund är vad som inspirerar oss alla till att arbeta för en bättre framtid för ensamkommande barn- och ungdomar. Vi Erbjuder Strukturerad öppenvård för ungdomar mellan år med psykosociala svårigheter och allvarliga beteendeproblem såsom kriminalitet, missbruk, skolproblem och aggressioner. 1. Individanpassad behandling utifrån ungdomens behov 2. Evidens och kunskapsbaserade insatser 3. Stöd i skolan Upprätta riktlinjer, läxhjälp, och strategier för framgångsrik skolgång är en del av våra vårdinsatser för ungdomen. 4. Stöd för ungdomen i val av umgänge 5. Hjälp till ungdomen att hitta vuxenleda fritidsaktiviteter 6. Social träning 7. Motiverade samtal/enskilda samtal 8. Individuella målsättningar och uppföljningar/målkarta 9. Arbete/Praktik 10. Nätverk av ansvarsfulla ungdomar 11. Ungdomscoacher som coachar ungdomar Familjehem & familjecoachning 1. Familjehemsplaceringar 2. Strukturerande familjesamtal tillsammans med familjecoach, socialtjänsten och familjen. 3. Enskilda föräldrar samtal 4. Föräldrar träning 5. Kvalificerad kontaktmannaskap 6

7 Kvalificerad kontaktmannaskap 1. kontaktmannen är personen som ansvarar för specifik ungdom. Tanken är att en god relation mellan ungdomen och kontaktmannen byggs upp vilket skall leda till att ungdomen känner sig trygg och säker med sin kontaktman. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners. Hög tillgänglighet dygnet runt alla dagar i veckan Vi är tillgängliga per telefon dygnet runt, året om. Vi har möjlighet att komma ut och vara behjälpliga på plats dygnet runt, året om 7

8 Målgrupp. Under 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl till Sverige. Det är en ökning med 80 % i förhållande till Av dessa barn var det 1363 flickor vilket motsvarar 19 %. Här nedan kan man tydligt se en ökning med inkomna asylsökningar i Sverige mellan

9 Denna bild visar från vilka länder dessa barn och ungdomar kommer ifrån Källa: /Aktuellt_om_januari_2015.pdf 9

10 Vision Alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har förutsättningar att skapa ett bra liv i Sverige. Mål inom Reach for Change för 2014 Här nedan ser ni målen vi satte upp tillsammans med Reach for Change för

11 Resultat inom Reach for Change Aktiviteter Skriva klart en handbok så att mini projektledare kan arbeta efter vår värdegrund i nya orter- Vi har skrivit klart handboken. Där framgår det tydligt hur man ska arbeta efter våra värdegrunder, se bilaga 2. Möte med opinionsbildare för att diskutera ensamkommande flyktingbarns situation- Varje vecka möter vi olika opinionsbildare och högt uppsatta politiker eller tjänstemän för att kunna diskutera hur vi kan förbättra flyktingarnas situation. Synas i media, radio, tv och tidningar- Vi har synts i media fler antal gånger. När Forza Ungdom utför större aktiviteter eller nyhetshändelse skickar vi alltid pressmeddelande till olika medier. Därefter har vi oftast varit med i media. Förnya hemsida och tydliggöra vår verksamhet- Hemsidan visar vår verksamhet och tydliggör vad Forza Ungdom erbjuder. Söka projektmedel och bidrag från kommuner- Vi har sökt utvecklingsbidrag från Helsingborg Stad. Vi kommer att få besked om bidraget beviljas någon gång i februari månad Utfall 10 barn och ungdomar stöds genom djupgående rådgivning och behandling- Idag har vi 4 ungdomar som vi ger behandling till. Vi ger individuella samtal och coachar ungdomarna. 200 ensamkommande ungdomar deltagit i verksamheten- Vi har nått ut till mer än 200 ensamkommade ungdomar. Vi nådde ut genom att starta samarbete med flertal kommuner och boenden som tar emot ensamkommade flyktingbarn och ungdomar. Idag är dessa ungdomar aktiva i vår verksamhet. 11

12 Rekrytera och utbilda 50 ungdomscoacher- Under 2014 har vi utbildat och rekryterat 37 ungdomscoacher och volontärer. 100 möte med socialsekreterare och beslutsfattare som arbetar med målgruppen- Vi har träffat 59 socialsekreterare och beslutsfattare som arbetar med målgruppen. Därefter har vi träffats flertal gånger. Indikatorer 95% av ungdomerna i Forza Ungdom har fått bättre relation med varandra- Efter varje avslutad aktivitet har vi små utvärderingar där alla ungdomar får möjligheten att säga vad dem tycker om dagens aktivitet. Samtliga deltagare anger att dem har fått bättre relation med varandra. Vi har även utfört en enkätundersökning (se bilaga 1) där många av dem anger att dem har fått bättre relation med varandra 95% av deltagarna anger att Forza ungdom har givit dem stöd och kraft för ett bättre liv i Sverige- Efter varje avslutad aktivitet har vi små utvärderingar. Där samtliga deltagare anger att Forza Ungdom har gett dem stöd och kraft för ett bättre liv i Sverige. Enkäten visar tydligt att ungdomarna uppskattar Forza Ungdom verksamhet. 66 utbildningstillfällen för ungdomscoacher- Under 2014 har vi utfört 19 utbildningstillfällen för våra ungdomscoacher. 160 aktiviteter för ensamkommande ungdomar- Under 2014 har vi utfört 51 aktiviteter och studiebesök till våra ensamkommande ungdomar Möt 50 politiker för att påverka- Vi har träffat många politiker. Vi har arbetat med att få politiker och beslutsfattare till att ändra boendeformen för ensamkommande. Vi har insett i vårt arbete med ensamkommande att det finns ett stort problem att beblanda ensamkommande som har fått PUT med dem som inte har fått PUT än. PUT ( Permanent uppehålls tillstånd). Nu I Helsingborg stad kommer det att finnas två boende där dem kommer att dela upp ungdomarna. Där ena av boendet kommer att vara för dem som inte har fått PUT, och det andra boendet för dem som har fått PUT. Varje möte med politiker försöker vi informera dem om hur man kan ändra asylmottagandet till det bättre. 12

13 Granskarens Kommentarer. Vi valde Nowras Jassim för att säkerställa att vi har rapporterat året på ett rättvist sätt. Nowras jobbar som biträdande verksamhets chef på boendet för ensamkommande flyktingbarn i Svalöv. Nowras har läst och följt vårt arbete under året. Jag vill först tacka Forza ungdom för att jag har fått möjligheten att följa deras arbete närmare. Stort tack för att ni har förtroende för mig. Det har varit otroligt kul att följa ert otroliga arbete ni gör för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Denna rapport visar Forza ungdoms verksamhet och deras arbete med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Rapporten visar att många fler söker asyl till Sverige under detta året än året innan. Jag tycker att Forza Ungdom gör ett otroligt bra arbete. Dessa barn och ungdomar behöver all hjälp dem kan få. Dem behöver ett nätverk av personer som bryr sig om dem. Forza ungdom erbjuder dem att träffa och möta många andra ungdomar och visar vilka möjligheter som finns. Detta tycker jag är otroligt viktigt för dessa barn och ungdomar. Rapport visar även vilka mål och resultat Forza ungdom hade under Gällande resultaten kan jag intyga att rapporten är rättvis. Jag har kunnat följa Forza ungdoms arbete under hela året. Jag har kunnat följa arbetet via deras blogg på Reach for Change- sidan samt Facebook- sidan där dem lägger upp många aktiviteter och utbildningar som Forza ungdom utför. Jag tycker även att enkäten säkerställer och visar att deras arbete har en positiv påverkan. Jag hoppas att Forza Ungdom fortsätter med sitt otroliga arbete, och att de hjälper och stödjer många fler ensamkommande barn och ungdomar. Jag själv jobbar med denna målgrupp och anser att detta arbete som Forza ungdom gör för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar är otroligt viktig för ungdomarna. Biträdande verksamhets chef Nowras Jassim 13

14 Bilaga 1. Enkätundersökning 15. Jag tycker att det är viktigt för mig att vara med i projektet 14. Jag tror att Forza Ungdom är viktigt för ungdomar 13.Genom projektet så har vi fått bättre relation till varandra 12. Projektet har visat mig många olika möjligheter som finns 11. Jag har lärt mig mycket genom projektet Forza Ungdom 10. Jag har blivit bättre på att prata inför stora grupper 9. Jag har fått bättre självförtroende under projektet 8. ledarens insatser har varit bra 7. Projektet har varit viktigt för min personliga utveckling 6. Projektet har varit viktigt för mitt framtida yrkesliv 5.Projektet har fått mig att utvecklas 4.Vissa aktiviteter får inte min uppmärksamhet alls 3. Jag tycker aktiviteterna är tråkiga att utföra Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer lite Stämmer inte alls 2. Aktiviteterna är roliga att utföra 1. Jag trivs väldigt bra med projektet Forza Ungdom

15 Bilaga 2. Handbok! HANDBOK 15

16 INNEHÅLL 3. INLEDNING 4. ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR 5. SÅ HÄR ARBETAR FORZA UNGDOM 7. REKRYTERING AV GYMNASIEELEVER 8. AKTIVITETER 9. EFTER VARJE AVSLUTAD AKTIVITET 16

17 HEJ! Denna handbok är riktad till dig som är projektledare, ungdomscoach eller volontär på Forza Ungdom. Handboken är ett hjälpmedel för att ni ska kunna driva projektet. Vi hoppas på att handboken ska kunna underlätta er arbete. Forza Ungdom drivs sen Grundaren till Forza Ungdom är Naim Zeneli och är behandlingspedagog med mångårig erfarenhet från att ha arbetat med ungdomar med olika sociala problem. När Naim Zeneli engagerade sig i ett sommarprojekt för ensamkommande flyktingar upptäckte han att många av ungdomarna inte kände någon utanför sitt boende. Det ville Naim ändra på. Med stöd från stiftelse Reach for Change kunde han förverkliga sin idé och idag driver han Forza Ungdom. Alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har förutsättningar att skapa ett bra liv i Sverige. Tillsammans kan vi uppnå visionen om ett tryggt och jämlikt samhälle för alla. Som projektledare/ coach kan du hjälpa till att arrangera studiebesök och aktiviteter. Det är viktigt att du är en positiv förebild. Med en positiv förebild menar vi en person som har sunt förnuft och har tid att engagera sig och vill hjälpa andra. Det är även viktigt att vara tålmodig och flexibel samt att ha en bra människosyn. Du sitter med den här handboken i dina händer, och det betyder att vi anser att du är en positiv förebild! 17

18 ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR Ensamkommande barn- och ungdomar som ankommer till Sverige står inför många utmaningar. Huvudsakligen så är man i ett helt nytt och främmande land samtidigt som man är väldigt långt borta från sin familj och släkt vilket är ett skrämmande scenario för många. Majoriteten av de här barnen och ungdomarna kommer från länder med en kultur som är väldigt annorlunda från den svenska kulturen. Det skapar en oerhörd stress för en ung individ som i många fall redan har ett tungt bagage med sig från sitt hemland och de traumatiska upplevelser man har fått bevittna där. Det skapar en oerhörd påfrestning för en person som redan i ung ålder tvingas gå igenom saker som de flesta människor inte ens gör under en livstid och kan lätt leda till en känsla av utanförskap. Gå in och läsa hur många ensamkommande barn och ungdomar anländer till Sverige varje år 18

19 SÅ HÄR ARBETAR FORZA UNGDOM Forza Ungdom är en organisation vars syfte och mål är att skapa ett bättre liv för ensamkommande barn och ungdom i Sverige genom att lära och stötta. Nyanlända barn och ungdomar behöver både vuxna förebilder och vänner i samma ålder. Vi vill genom att skapa nätverk av ansvarsfulla ungdomar visa nyanlända ungdomar hur man ska kunna leva ett gott liv i Sverige. Din insats kommer att göra skillnad! Forza Ungdom arbetar för att förebygga att de ensamkommande unga inte ska hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Detta genom att arbeta proaktivt, och att hjälpa de ensamkommande unga att få en bra introduktion till Sverige och istället hjälpa till att underlätta och inspirera i integrationsprocessen. Vi vill ge ungdomarna en ökad förståelse för hur livet fungerar i Sverige. Vi vill visa hur man kan klara sig, visa alla möjligheter som finns, hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen, studier och/eller arbete. Det vi vill uppnå är att stärka individer, bygga starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att stå emot kriminalitet och missbruk. Vi vill ge dem möjlighet att välja att inte bli segregerade utan istället bli integrerade genom att ta del i det aktiva livet som finns här. Det finns undersökningar som visar att första generationens invandrare är överrepresenterade när det gäller tyngre missbruk och det är något vi arbeta för att förändra. Grundstenen i vårt arbete är att stärka dessa individer, hjälpa dem att bygga en starkare självkänsla och ge ungdomarna de verktygen som behövs för att klara av utmaningarna i det nya hemlandet. Genom en proaktiv arbetsmetodik och förhållningssätt så kan man också motverka att de här barnen och ungdomarna hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Vi brinner för att göra skillnad för dessa ungdomar. Vår verksamhet bygger på dessa kärnvärden och är grunden till hur vi arbetar. Forza Ungdom skapar ett nätverk bestående av gymnasieelever och volontärer. Gymnasieeleverna blir ungdomscoacher som fungerar som coacher och mentorer åt de ensamkommande barn- och ungdomarna. Ungdomscoacherna och volontärerna som ingår i Forza Ungdom är den del av vårt koncept för att arbeta och skapa en bättre framtid för ensamkommande barn- och ungdomar. Personerna ansvarar för planering och utförande av aktiviteter tillsammans med de ensamkommande barn- och ungdomar som ingår i programmet. 19

20 Rekrytering av gymnasieelever FÖRARBETE Börja med att kontakta gymnasieskolor och se till att få komma ut till dessa skolor. Kontakta ett flertal skolor för att komma i kontakt med så många elever som möjligt. Försök att komma ut till barn- och fritidsprogrammet, samhällsprogrammet eller där du tror att det finns elever som är intresserade av att vara med och bidra. REKRYTERING Ett tips är att välja ett ställe, till exempel cafeterian, där eleverna samlas för att få möjligheten att prata med så många som möjligt. En bra grundregel är att rekrytera ca 40 elever för att säkerställa att 12 av dem stannar kvar och vill vara med i fortsättningen. Berätta om projektet, få gymnasieelever att förstå hur de kan bidra och göra skillnad genom att bli ungdomscoacher och jobba med denna målgrupp. INFORMATIONSTRÄFF Kalla in alla som har lämnat in en intresseanmälan till en informationsträff. Vid en informationsträff berätta om verksamheten Forza Ungdom och målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. Berätta vad det innebär att vara med som ungdomscoach. Ställ frågan hur många som fortfarande är intresserad att vara med. Gör sedan ett urval av 10 till 12 elever som du tycker passar bäst och som visar störst intresse. 20

21 AKTIVITETER Aktiviteterna är av väldigt varierande karaktär och innefattar besök av olika företag, organisationer, myndigheter och föreningar. Vi vill att ensamkommande ungdomarna får lära sig vilka möjligheter som finns här i Sverige. Vi vill också genom att besöka olika föreningar, ge ungdomarna möjlighet att hitta sitt eget intresse och kanske senare bli aktiva i föreningslivet. Det är viktigt vid uppstart att ungdomarna får vara med och önska vilka studiebesök de vill göra. Börja med att boka in de tre första aktiviteterna själv. I fortsättningen är det du tillsammans med ungdomscoacherna som ska boka in aktiviteterna. Efter en tid när ungdomscoacherna kommit in i arbetet kan du lämna över denna uppgift till ungdomscoacherna. Sätt upp ett schema där 2 ungdomscoacher per vecka är ansvariga för att ordna en aktivitet. Följ upp arbetet så det verkligen utförs. Under varje aktivitet är det viktigt att du fotograferar. Sedan skriver du en text där du sammanfattar aktiviteten. Foto och text ska sedan skickas till Forza Ungdom. Forza Ungdom kan följa upp arbetet och handleda om detta behövs. Listan på eventuella aktiviteter är lång, här följer några förslag: Besöka föreningar Sportaktiviteter Bowling Museum Matlagning/bakning Gruppövningar Gå till biblioteket Julmarknader Studiebesök på olika företag/organisationer Besöka myndigheter Läxhjälp 21

22 EFTER VARJE AVSLUTAD AKTIVITET Samla gruppen i en cirkel. Avsluta alltid träffen med en samling där var och en får berätta hur deras dag har varit, hur man mår, och vad man tyckte om dagens aktivitet. Man får också uppskatta personen till höger som är bredvid och man får alltid själv en uppskattning. Dessa samlingar är väldigt viktiga för ungdomarna. Ungdomarna får möjligheten att prata svenska och lära sig att prata i grupp men också höja varandras självförtroende genom uppskattning. Stort lycka till! 22

23 ! Finansieras av: 23

24 24

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'$()%#*'+,)"+*' -./0' ' "#$%"%"$& " Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisationen... 5 Verksamhets idé""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER Tack! Ett stort tack till Christina Hedström, ABF för ett roligt och inspirerande samarbete med att ta fram materialet. My Vingren, projektledare för Stockholm

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Årsrapport. Effektrapport & årsredovisning 2013. friends.se

Årsrapport. Effektrapport & årsredovisning 2013. friends.se Årsrapport Effektrapport & årsredovisning 2013 friends.se 2 En bra vän ser mig när jag gömmer mig i mig själv FRIENDS HAR EN MYCKET VIKTIGT UPPGIFT. Livsviktig faktiskt, för hundra tusentals barn och unga

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer