Kommunals förbundsmöte den maj Förteckning över beslut på 2010 års kongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2011. Förteckning över beslut på 2010 års kongress"

Transkript

1 Kommunals förbundsmöte den maj 2011 Förteckning över beslut på 2010 års kongress

2 Förteckning över beslut på 2010 års kongress Rubricerad förteckning kommer att behandlas i samband med dagordningens punkt 7 Verksamhetsberättelse för år 2010 på 2011 års förbundsmöte. Då kommer ombuden att få möjlighet att ställa frågor om förteckningen.

3 Förteckning över beslut på 2010 års kongress A - Stadgefrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare A:1_1 Stadgarna 1, Förbundets namn och säte att förbundets namn i fortsättningen ska vara Kommunal. P Holmström A:2_1 A:3_1 Studerandemedlemskap för elever i alla yrkesförberedande program inom Kommunals yrkesgrupper Studerandemedlemskap för elever i alla yrkesförberedande program inom Kommunals yrkesgrupper att alla elever som går på gymnasiala program som riktar sig till Kommunals yrkesgrupper får möjlighet att gratis bli studerandemedlemmar i Kommunal. att alla elever som går på gymnasiala program som riktar sig till Kommunals yrkesgrupper får möjlighet att gratis bli studerandemedlemmar i Kommunal. Q:7_3 Studerandemedlemskap att studeranden som vill och går på gymnasieprogram som gränsar till Kommunals verksamhetsområden och yrken, ges möjlighet att skriva in sig som studerandemedlemmar i Kommunal. P Holmström P Holmström P Holmström A:2_2 Studerandemedlemskap för elever i alla yrkesförberedande program inom Kommunals yrkesgrupper att alla elever som går på eftergymnasiala program som riktar sig till Kommunals yrkesgrupper får möjlighet att bli studerandemedlemmar i Kommunal, såvida de inte förvärvsarbetar. J Lundgren Sida 1 av 54

4 A:3_2 Studerandemedlemskap för elever i alla yrkesförberedande program inom Kommunals yrkesgrupper att alla elever som går på eftergymnasiala program som riktar sig till Kommunals yrkesgrupper får möjlighet att till ett starkt reducerat pris, t ex 100 kronor per år, få bli studerandemedlemmar i Kommunal. A:4_1 Medlemskapet att presumtiva medlemmar som studerar på SMO ska ha möjlighet att söka studerandemedlemskap inom förbundet. A:7_1 Elevmedlemskap att studerande på Fritidsledarlinjen kan bli studerandemedlemmar i Kommunal. J Lundgren J Lundgren J Lundgren A:8_1 Studerandemedlemskap för fritidsledarstuderande att studerande på Fritidsledarutbildning på folkhögskola erbjuds möjlighet till studerandemedlemskap i Kommunal. J Lundgren A:10_1 Studerandemedlemskap att Kommunal ska erbjuda gratis studerandemedlemskap till alla som saknar inkomst av tjänst under tiden de studerar till ett yrke inom Kommunals avtalsområden. A:4_2 Medlemskapet att presumtiva medlemmar som gör praktik inom våra avtalsområden ska ha möjlighet att söka medlemskap inom förbundet. A:5_1 Möjlighet för studerandemedlemmar att lättare fortsätta vara medlemmar efter avslutade studier att stadgarna ändras så att en studerandemedlem har rätt till förbundsmedlemskap (grundavgift) till dess personen får ett arbete efter avslutade studier. J Lundgren J Lundgren Bifall Pågår J Lundgren Sida 2 av 54

5 A:6_1 Studerandemedlemmars rätt till fullvärdigt medlemskap att kongressen beslutar att göra ett tillägg i stadgarna 4 mom 4 med att studerandemedlemmar efter avslutad utbildning har rätten att bli fullvärdiga medlemmar i förbundet och att de ska betala grundavgift tills de fått en anställning. A:9_1 Medlemskap i Kommunal att man ska få bli medlem med grundavgiften 81 kronor när man vuxenstuderar inom Kommunals verksamhetsområde även om man inte är/har varit anställd, A:9_2 Medlemskap i Kommunal att medlemskapet jämställs med studerandemedlemskapet som Kommunal har för ungdomarna som inte behöver arbeta under studietiden och Bifall Pågår J Lundgren J Lundgren A:9_3 Medlemskap i Kommunal att de vuxenstuderande med medlemskap i annat förbund ges möjlighet till övergång till Kommunal redan under studietiden. A:11_1 Medlemsavgiften att förbundet ska undersöka möjligheten av att införa ett tak för medlemsavgiften. A:12_1 Avgiftstak för medlemsavgiften att Kommunalarbetareförbundet ser över möjligheten till en övre gräns för medlemsavgiften och vad det skulle innebära. A:13_1 Fackföreningsavgift att fackavgiften endast ska dras på grundlönen. A:14_1 Medlemsavgift att fackavgiften endast dras på grundlönen. J Lundgren Sida 3 av 54

6 A:15_1 Medlemsavgift att medlemsavgiften ska baseras på grundlönen. A:16_1 Fackföreningsavgiften att kongressen beslutar att fackföreningsavgiften endast ska betalas på grundlönen. A:17_1 Fackföreningsavgift att fackföreningsavgiften baseras på grundlönen. A:18_1 Medlemsavgift att medlemsavgiften baseras på grundlönen. A:19_1 Medlemsavgift att medlemsavgiften endast baseras på grundlönen. A:20_1 Medlemsavgiften att fackavgiften endast ska dras på grundlönen. A:21_1 Fackavgift på OB-tillägg att man betalar fackavgiften på grundlönen. A:22_1 Medlemsavgiften att medlemsavgiften tas ut enbart på grundlönen och dess avtalstillägg och A:22_2 Medlemsavgiften att medlemsavgiften inte tas ut på övertidsarbete. A:23_1 Medlemsavgiften att medlemsavgiften endast ska tas ut på grundlönen och A:23_2 Medlemsavgiften att vi inte behöver betala avgift för vårt OB. A:24_1 Kommunals fackavgift att nuvarande system skrotas och att vårt OB-tillägg tillfaller oss, för det är vi som har gjort oss förtjänta av det, och A:24_2 Kommunals fackavgift att Kommunal inte ska motarbeta sina medlemmar på det här viset. A:25_1 Avgift på OB-ersättning att det inte ska vara procentavgift på helgoch storhelgs-ob i fackavgiften. Sida 4 av 54

7 A:26_1 Medlemsavgift att det ska vara en fast medlemsavgift endast på grundlönen, inte på OB-tillägg och övertidsarbete. A:27_1 Lika avgift att alla betalar samma summa i fackavgift. A:28_1 Fast fackföreningsavgift att det införs en fast fackföreningsavgift. A:29_1 Medlemsavgiften att medlemsavgiftens konstruktion ändras så att alla medlemmar betalar en och samma fasta avgift. A:30_1 Lika medlemsavgift över hela att förbundet beslutar att avgiften ska landet vara lika för alla avdelningar. A:31_1 Stadgarna 5 att medlemsavgiften indelas i tariffer, lika Medlemsavgifter över hela landet. A:32_1 Sänkt medlemsavgift att medlemsavgiften sänks med 10 procent. A:33_1 Medlemsavgiften att medlemsavgiften sänks med 50 procent fr o m fyllda 61 år när man varit medlem i 40 år, A:33_2 Medlemsavgiften att medlemsavgiften blir gratis fr o m fyllda 65 år och A:33_3 Medlemsavgiften att dessa justeringar gäller enbart medlemsavgiften, inte hemförsäkringen eller a-kassan. A:34_1 A:34_2 Sänkt fackföreningsavgift för visstidsanställda och provanställda Sänkt fackföreningsavgift för visstidsanställda och provanställda att medlemsavgiften ska sänkas för visstidsanställda och provanställda medlemmar och att medlemmen börjar betala medlemsavgift i enlighet med Kommunals avgiftstabell fr o m månaden efter det att medlemmen erhållit en tillsvidareanställning. Sida 5 av 54

8 A:35_1 Avgiftsfria månader att kongressen beslutar att alla nya medlemmar, oavsett ålder, ska betala medlemsavgift fr o m den fjärde månaden. A:36_1 Ungdomsrabatt för nya medlemmar under 26 år att medlemmar under 26 år får en rabatt på 90 procent av grundavgiften fr o m den fjärde månaden, från vilken inträde beviljats av förbundet. A:37_1 Medlemsavgiften att avgiften för dem som börjar på ingångslön för outbildade blir 100 kronor tills de når samma nivå på ingångslön för dem med krav på gymnasiekompetens, då betalar man samma procentsats. A:38_1 A:39_1 A:39_2 A:39_3 A:40_1 Reducerad avgift för arbetsplatsombud Förtroendevaldas valfrihet att tillhöra Kommunals a- kassa Förtroendevaldas valfrihet att tillhöra Kommunals a- kassa Förtroendevaldas valfrihet att tillhöra Kommunals a- kassa Byt tidpunkt för kongress och förbundsmöte att medlemsavgiften för arbetsplatsombud reduceras antingen varje månad eller med två helt avgiftsfria månader per år. att nuvarande förtroendevalda ska tillhöra Kommunals a-kassa, att medlemskap i Kommunals a-kassa krävs vid nya förtroendemannauppdrag och att fördelarna med Kommunals a-kassa och solidaritetstanken tydliggörs för den förtroendevalde. att kommande kongresser och förbundsmöten flyttas till en annan tidpunkt än början av juni eftersom skolavslutning infaller vid denna tidpunkt. L Andersson L Andersson L Andersson P Holmström Sida 6 av 54

9 A:41_1 Tillgängligheten att öka tillgängligheten att motionera på Bifall Pågår E Nilsson nätet, A:41_2 Tillgängligheten att nå flera medlemmar med dataintresse E Nilsson och A:41_3 Tillgängligheten att nå flera ungdomar. E Nilsson A:42_1 Förbundsmötet att förbundet ser över behov, innehåll och förläggning av förbundsmötet. P Holmström A:44_1 Förbundsmötet att förbundsmötet ska hållas under en dag. A:43_1 Stadgarna 21 Kongressen/ att förbundet ser över behov och innehåll förbundsmötet, mom 2 i stadgarna. Kongressens/förbundsmötets sammanträden P Holmström P Holmström A:45_2 Stadgarna 22 Branschråd att förbundsstyrelsen utarbetar en plan Bifall Pågår L Nordin för att hantera yrkesfrågor på ett mer flexibelt sätt. A:45_1 Stadgarna 22 Branschråd att 22 i stadgarna stryks. Bifall Klart P Holmström A:46_1 Stadgarna 22 Branschråd att branschrådens uppdrag ska L Nordin kvalitetssäkras och A:46_2 Stadgarna 22 Branschråd att målen ska tydliggöras. L Nordin A:47_1 Stadgarna 22 Branschråd att branschrådens uppdrag ska kvalitetssäkras och A:47_2 Stadgarna 22 Branschråd att målen ska tydliggöras. A:48_1 Stadgarna 24, mom 1 Verksamhetsområde att beslut av förbundsstyrelsen ändras till beslut av kongress/förbundsmöte. L Nordin L Nordin P Holmström Sida 7 av 54

10 A:49_1 Kommunal i förändring att förbundet inte slår ihop avdelningar mot deras vilja och A:49_2 Kommunal i förändring att förbundet tar hänsyn till vad avdelningarnas representantskap säger i frågan. A:50_1 Stadgeändring angående att vid en sammanslagning ska varje sammanslagning av avdelning ha ett rådgörande yttrande och avdelningar A:50_2 P:9_2 A:51_1 Stadgeändring angående sammanslagning av avdelningar Arbetet med Kommunal i förändring Mandatperiod för förtroendevalda inom Kommunal att beslutet ska redovisas på kongress eller förbundsmöte. att inga sammanslagningar ska ske innan avdelningarnas respektive årsmöten har fattat beslut i frågan. att samtliga moment i stadgarna 24 förändras så att en treårig mandatperiod gäller för alla uppdrag inom Kommunal. med tilläggsyrkande om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för en annan mandatperiod för de lagstadgade uppdragen inom arbetsmiljöområdet. Pågår P Holmström P Holmström P Holmström P Holmström B Müllerström L Andersson A:52_1 Ändring av mandatperioden för avdelningsstyrelsen att mandatperioden för avdelningsstyrelsen ändras till tre år. L Andersson A:53_1 Ändring av mandatperiod för att mandatperioden för ordförande och ordförande och kassör kassör ändras till tre år. A:54_1 Ändring av mandatperiod att ordförande väljs separat för en mandatperiod på tre år. A:58_1 Ändring av mandatperioden att mandatperioden för sektionsstyrelsen för sektionsstyrelsen ändras till tre år. L Andersson L Andersson L Andersson Sida 8 av 54

11 A:55_1 Val av ordförande att ordförande kan återväljas maximalt en gång. A:56_1 Val av ordförande och kassör att ordförande och kassör kan väljas om maximalt en gång. A:57_1 RFO - Regionalt fackligt att 24 mom 6 i stadgarna ändras så att ombud regionalt fackligt ombud och förtroendevalda regionala skyddsombud utses av avdelningens representantskap för en mandatperiod på tre år och L Andersson L Andersson L Andersson A:57_2 RFO - Regionalt fackligt ombud att regionalt fackligt ombud kan utses att verka på sin egen sektion, avdelningarna har att tillse att de ges förutsättningar att utföra sitt uppdrag. L Andersson A:59_1 A:59_2 Förändring av röstsätt vid sektionens årsmöte Förändring av röstsätt vid sektionens årsmöte att arbetsplatsförlagd röstning med valurna som förslag och att man tar fram ett mer lättillgängligt sätt att genomföra röstningen på. P Holmström P Holmström A:60_1 Sektionstillhörighet att arbetsplatsen och inte bostadsorten ska styra vilken sektion man ska tillhöra. P Holmström A:61_1 A:61_2 Facklig tillhörighet och företagsklubbar Facklig tillhörighet och företagsklubbar att den fackliga tillhörigheten ska bestämmas av arbetsplatsen, inte av bostadsorten, och att där så är möjligt, ska företagsklubbar eller liknande bildas. P Holmström P Holmström Sida 9 av 54

12 A:62_1 Stadgarna 28 Hedersmedlemskap att förtroendevalda ska vara medlemmar i både förbundet och dess a-kassa för att kunna erhålla hedersmedlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet. P Holmström A:63_1 Stadgarna 24 Avdelningar, mom 14 Sektioner att Kommunal ska biträda medlem från det datum inträdesansökan inkom. L Andersson A:64_1 Karens vid inträde i förbundet att tre månaders karens införs vid inträde i förbundet. A:65_1 Inträde i förbundet att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över problemet med att nya medlemmar vill ha hjälp med historiska händelser. L Andersson L Andersson Sida 10 av 54

13 B - Avtals- och förhandlingsfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare B:1_1 Nytt lönesystem att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för ett nytt lönesystem som bygger på befattningslöner med lägsta löner för olika grupper samt en garanterad löneutveckling. B:2_1 Befattningslöner i stället för individuella löner att Kommunal frångår individuella löner till förmån för ett nytt lönesystem som bygger på befattningslöner. M Hansson M Hansson B:3_1 Individuella löner att förbundet nogsamt utreder om, och i så fall hur, detta ställningstagande har gynnat våra medlemmars reallöneutveckling de senaste åren och M Hansson B:3_2 Individuella löner att förbundet utifrån utredningens resultat tar fortsatt ställning till om individuell lönesättning är den modell för lönesättning som i framtiden säkerställer att vi nått de av kongressen 2004 fastställda lönepolitiska målen. M Hansson B:4_1 Slopa individuella löner att Kommunal ska arbeta för en solidarisk lönepolitik och B:4_2 Slopa individuella löner att Kommunal ska verka för att individuell differentierad lönesättning slopas. M Hansson M Hansson Sida 11 av 54

14 B:5_1 Skapa en solidarisk lönepolitik att Kommunal kämpar för en solidarisk lönepolitik som inte är individuell och differentierad och att Kommunal inför en solidarisk lönepolitik med generella påslag. B:5_2 Skapa en solidarisk lönepolitik B:6_1 Slopa individuella löner att man inför branschavtal med lika löner i hela Sverige för att förhindra lönedumpningar. B:7_1 Allmän visstidsanställning att Kommunal verkar för att allmän visstidsanställning tas bort som anställningsform i LAS. B:8_1 Ökad anställningstrygghet att vi arbetar för att det bara ska finnas en för visstidsanställda typ av visstidsanställning. B:9_1 Konverteringsregeln i LAS (två år på fem år) att Kommunal verkar för att allmän visstidsanställning och visstidsanställning räknas samman vid konvertering av tjänster, så att den sammanlagda tiden är två år på fem år. Bifall Pågår. Yrkande finns i avtalsrörelsen. Arbete pågår om lagreglering. Lokala avtal finns med denna reglering. M Hansson M Hansson M Hansson A Jansson A Jansson A Jansson B:11_1 Rätt till fria arbetskläder att förbundet jobbar aktivt för laglig rätt till arbetskläder. B:12_1 Möjlighet att arbeta utan rast att Kommunal arbetar för en förändring i arbetstidslagen angående rätten till rast, där varje arbetsplast/arbetslag i stället själva får en möjlighet att avgöra när det är lämpligt eller inte att ha rast. L Fischer L Fischer Sida 12 av 54

15 C - Arbetstidsfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare C:1_1 Heltid - rättighet att Kommunal ska verka för att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. Bifall Pågår. Yrkande finns i avtalsrörelsen. Krav från förbundet om att detta ska lagregleras eftersom centrala parter inte har för avsikt att teckna centrala avtal. Lokala avtal finns om rätt till heltid eller rätt till önskad sysselsättningsgrad. A Jansson C:2_1 Rätt till heltid att förbundet verkar för att jobba aktivt för laglig rätt till heltid och A Jansson Sida 13 av 54

16 C:2_2 Rätt till heltid att förbundet verkar för att man kan försörja sig på sitt arbete. Bifall Pågår. Yrkande finns A Jansson i avtalsrörelsen. Krav från förbundet om att detta ska lagregleras eftersom centrala parter inte har för avsikt att teckna centrala avtal. Lokala avtal finns om rätt till heltid eller rätt till önskad sysselsättningsgrad. C:3_1 Dagar kopplade till tjänstgöringsgrad att detta tas med i diskussionen när det gäller rätten till heltid. C:4_1 Arbetstidsförkortning att Kommunalarbetareförbundet verkar för att sänka normalarbetstiden på sikt. A Jansson E Lennartsson C:5_1 Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön att Kommunal verkar för en lagstiftning om att sänka normalarbetstiden till sex timmars arbetsdag - 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. E Lennartsson C:6_1 Arbetstidsförkortning att Kommunal arbetar för sänkt arbetstid till t ex 35 timmars arbetsvecka. E Lennartsson C:7_1 Förkortad arbetstid att arbetstiden förkortas till 36 timmar per vecka. E Lennartsson Sida 14 av 54

17 C:8_1 Sex timmars arbetsdag att Kommunal arbetar för sex timmars E Lennartsson arbetsdag. C:9_1 Våra förslag till ett bättre liv att sex timmars arbetsdag är lagom. E Lennartsson C:10_1 Arbetstid - jobba sex timmar, men få betalt för åtta timmar att vi jobbar sex timmar, men får betalt för åtta timmar. E Lennartsson C:12_1 Flexibelt heltidsmått att normen för heltid anpassas efter individ och människomöda i yrket och E Lennartsson C:12_2 Flexibelt heltidsmått att vi får heltidslön för den arbetstid man E Lennartsson mäktar med i yrket. C:9_2 Våra förslag till ett bättre liv att sänka priserna för fackens stugor. C:13_1 Delade turer att Kommunal verkar för att förbud mot delade turer skrivs in i arbetstidslagen. A Jansson Sida 15 av 54

18 C:14_1 Arbetstid och delad tur att Kommunal ska arbeta för att delade turer tas bort i arbetstidsscheman och Bifall Pågår. I arbetet med rätten till heltid finns dessa frågor med, dvs större möjlighet att själv kunna påverka arbetstidsförläggnin gen. I förbundets arbetsmiljöarbete finns detta med eftersom ofrivilliga delade turer i arbetstidsschemat är ohälsosamt. A Jansson C:14_2 Arbetstid och delad tur att Kommunal gör ett uttalande om att delade turer inte är en långsiktig lösning på arbetsgivarnas ekonomiska problem. Bifall Klart. Uttalande gjordes på kongrressen. A Jansson C:16_1 Arbete var tredje helg att förbundet verkar för laglig rätt att jobba var tredje helg. C:17_1 Arbetstidslagen att förbundet verkar för att arbetstidslagen anpassas till 24 timmars schemabunden verksamhet. C:18_1 Ambulansförares arbetstid att ambulansförare inte ska kunna arbeta 24 timmar i ett sträck. A Jansson A Jansson L P-Sandberg Sida 16 av 54

19 D - Pensionsfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare D:1_1 D:1_2 Förändra nuvarande pensionssystem Förändra nuvarande pensionssystem att Kommunal arbetar för en översyn av nuvarande pensionssystem och att systemet förändras så att det finns en möjlighet att välja pensionsålder med en ersättningsnivå som går att försörja sig på. Sida 17 av 54 E Lennartsson E Lennartsson D:2_1 Sänk pensionsåldern till 60 att pensionsåldern sänks till 60 år, E Lennartsson år D:2_2 Sänk pensionsåldern till 60 att man erhåller alla rättigheter, E Lennartsson år D:2_3 Sänk pensionsåldern till 60 att detta lagstiftas och E Lennartsson år D:2_4 Sänk pensionsåldern till 60 att detta är fritt val bland medlemmar. E Lennartsson år D:3_1 Sänkt pensionsålder att pensionsåldern ska vara 60 år. E Lennartsson D:4_1 Sänkt pensionsålder att pensionsåldern sänks till 60 år. E Lennartsson D:5_1 Sänk pensionsåldern att pensionsåldern sänks till max 60 år. E Lennartsson D:6_1 Sänk pensionsåldern att pensionsåldern sänks, E Lennartsson D:6_2 Sänk pensionsåldern att Kommunal driver kravet om sänkt E Lennartsson pensionsålder och D:6_3 Sänk pensionsåldern att Kommunal driver kravet om sänkt E Lennartsson pensionsålder till 61 år. D:7_1 Sänkt pensionsålder att Kommunal arbetar för sänkt pension - E Lennartsson 61 år. D:8_1 Pensionsåldern att förbundet verkar för en sänkt E Lennartsson pensionsålder och D:8_2 Pensionsåldern att pensionsåldern ska vara 63 år. E Lennartsson

20 D:9_1 Sänkt pensionsålder att Kommunal arbetar för att sänka pensionsåldern till 63 år. D:10_1 Rörlig pensionsålder fr o m att Kommunal arbetar för en rörlig 55 år pensionsålder fr o m 55 år. C:11_1 Sex timmars arbetsdag som att Kommunal arbetar för sex timmars heltid för alla från 55 års arbetsdag som heltid för alla från 55 års ålder ålder. D:5_2 Sänk pensionsåldern att arbetstidsförkortning från 50 år med full lön införs. D:11_1 Nertrappning inför pension att alla som fyller 60 år ska få 100 procents lön för 75 procents tjänst och D:11_2 Nertrappning inför pension att alla som fyller 60 år ska få 100 procents lön för 50 procents tjänst. D:12_1 Nertrappning till pension att alla som fyller 60 år ska få 100 procents lön för 75 procents tjänst och D:12_2 Nertrappning till pension att alla som fyller 63 ska få 100 procents lön för 50 procents tjänst. D:13_1 Sänkning av pensionsåldern att pensionsåldern genomgående sänks inom de pensionsområden som berör Kommunals medlemmar enligt gällande kollektivavtal. E Lennartsson E Lennartsson E Lennartsson E Lennartsson E Lennartsson E Lennartsson E Lennartsson E Lennartsson A-M Carlsgård Sida 18 av 54

21 E - Arbetsmiljöfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare E:1_1 Miljömässig utveckling att Kommunal ska verka för att såväl kommunernas och landstingens verksamheter och bolag miljöcertifieras i syfte att garantera ett ständigt förbättringsarbete inom området, S Berglund E:1_2 Miljömässig utveckling att Kommunal ska verka för att mål och strategier för klimat- och energiområdet tas fram och att särskild uppmärksamhet ges kring energieffektivisering inom den offentliga sektorn, S Berglund E:1_3 Miljömässig utveckling att Kommunal ska verka för att Kommunals medlemmar, anställda inom den offentliga sektorn, ges möjlighet att på sina arbetsplatser delta i det fortlöpande miljöarbetets praktiska genomförande, genom representation i referens- och arbetsgrupper samt genom att uppmuntras till att vara utvärderande rapportörer och idémakare som inkommer med förslag på förbättringar inom området och S Berglund Sida 19 av 54

22 Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare E:1_4 Miljömässig utveckling att Kommunal ska verka för att offentliga organisationer, om de inte redan gör det, söker stöd och vägledning hos Miljöstyrningsrådet i sitt miljöarbete, så att detta kan ske på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. S Berglund E:2_1 Hälsoarbete att Kommunal ska verka för en bättre livsstil bland medlemmar och befolkningen i övrigt, E:2_2 Hälsoarbete att Kommunals varumärke som välfärdsarbetare ska stärkas och E:2_3 Hälsoarbete att Kommunal ska ta fram en hälsopolicy för förtroendevalda och anställda, den ska beröra frågor såsom kost, motion och rökning. E:3_1 Rätt till en arbetsplats att förbundet snarast tar initiativ i lag eller avtalsreglering i denna fråga. B Müllerström B Müllerström B Müllerström S Gällhagen Sida 20 av 54

23 E:4_1 Hälsoundersökningar att vi ska få regelbundna hälsoundersökningar. Bifall Motionen bifölls L Jonasson eftersom ett yrkande om att få gå på regelbundna hälsoundersökningar fanns med i avtalsrörelsen för kommuner och landsting. Yrkandet godkändes i ett första skede, men det fick inget stöd från tjänstemännen, vilket gjorde att yrkandet föll. Av det skälet har inte heller arbetet med att få till regelbundna hälsoundersökningar gått vidare. E:5_1 Kontinuerlig att all personal ska kallas till L Jonasson hälsoundersökning hälsoundersökning och E:5_2 Kontinuerlig att detta sker en gång per år. L Jonasson hälsoundersökning E:6_1 Hälsokontroll att all personal får gå på hälsokontroll vartannat år. L Jonasson Sida 21 av 54

24 E:7_1 Hälsoundersökning av personal att hälsoundersökning sker vartannat år och, om behov finns, till vidare remittering, och L Jonasson att sjukfrånvaron minskas. L Jonasson E:7_2 Hälsoundersökning av personal E:8_1 Hälsoundersökning att arbetsgivaren ombesörjer att alla anställda genomgår hälsoundersökning och hälsoprofil vart tredje år. L Jonasson E:9_1 Hälsokontroll vart tredje år och vid nyanställning att hälsokontroll tillhandahålls minst vart tredje år och vid nyanställning och L Jonasson E:9_2 Hälsokontroll vart tredje år att upptäcka sjukdom i tidigt stadium. L Jonasson och vid nyanställning E:11_1 Hälsoundersökning att det genomförs regelbundna L Jonasson hälsoundersökningar av personal i skola/förskola. E:10_1 Lagstadgad hälsoundersökning att Kommunal arbetar för lagstadgad hälsoundersökning för arbetstagare som har uppnått riskåldern 50 år. L Jonasson E:12_1 Friskvård i förebyggande syfte att Kommunal verkar för att medlemmarna får möjlighet att delta i friskvårdande aktiviteter till rabatterade priser och E Nilsson att rabatterna knyts till medlemskapet. E Nilsson E:12_2 Friskvård i förebyggande syfte E:13_1 Hälsovård att årlig kontakt med sjukgymnast införs och E:13:2 Hälsovård att årlig kontakt med arbetsterapeut införs. E:14_1 Arbetsmiljöansvaret på att skyddsombudet roll och ansvar arbetsplatsen tydliggörs i arbetsmiljölagen och Sida 22 av 54 L Jonasson L Jonasson P Larsson

25 E:14_2 Arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen att Kommunal ska verka i facklig-politisk samverkan så att det blir ett förtydligande i motionens anda. P Larsson Sida 23 av 54

26 F - Studie- och informationsfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare F:1_1 F:1_2 Medlemsutbildning på lika villkor Medlemsutbildning på lika villkor att Kommunal erbjuder alla medlemmar utbildning i samband med inträdesansökan, att Kommunal ändrar i de ekonomiska bestämmelserna, så att medlem som deltar i medlemsutbildning ersätts utifrån samma regelverk som gäller för utbildningsarvode och J Lundgren J Lundgren F:1_3 F:2_1 F:3_1 Medlemsutbildning på lika villkor Regler för utbildningsarvode vid fackliga studier för icke förtroendevalda Medlemsutbildningar med ersättning att Kommunal organiserar och erbjuder alla medlemmar utbildning, både i form av externat och internat. att man ska kunna få ekonomisk ersättning vid deltagande på fackliga utbildningar även om man inte har en anställning eller har ersättning från a- kassa. att alla kommunalare får gå på medlemsutbildningar med ersättning. J Lundgren J Lundgren J Lundgren F:4_1 Studieorganisatör att varje avdelning inom Kommunal har en förtroendevald som på heltid enbart arbetar med studieverksamheten och samarbetar med LO och ABF. Å Lundström Sida 24 av 54

27 G - Yrkesutbildningsfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare G:1_1 Yrkesstatusen inom vården att utbildning krävs vid all anställning, även semestervikariat, G:1_2 Yrkesstatusen inom vården att Kommunal arbetar för att vår status höjs i arbetsgivarens och allmänhetens ögon och G:1_3 Yrkesstatusen inom vården att personalen utbildas i större utsträckning i sina rättigheter. G:3_1 En yrkesgrupp i förskolan att förbundet verkar för att endast barnskötare ska finnas på förskolan i gruppen 0-5 år och Bifall Pågår L Nordin Bifall Pågår L Nordin Bifall Pågår L Nordin med tilläggsyrkande att förbundet tillsätter en projektgrupp som får i uppgift att slå vakt om, utveckla och stärka barnskötarnas kompetens. och yrkesroll. Pågår E Östlund H G:3_2 En yrkesgrupp i förskolan att förbundet verkar för att ändra titulaturen på barnskötare till barnpedagog. G:4_1 Höj barnskötarnas yrkesroll att Kommunal ska verka för att utbildningsinsatserna fördelas lika för alla yrkesgrupper inom förskolan och med tilläggsyrkande att förbundsstyrelsen verkar för en kompetenshöjande insats för att höja kompetensen hos barnskötare. Pågår E Östlund H L Nordin Sida 25 av 54

28 G:4_2 Höj barnskötarnas yrkesroll att Kommunal verkar för att barnskötare L Nordin får kompetenshöjande utbildning, gärna 2- årig högskola. G:5_1 En gemensam rikstäckande att förbundet verkar för att få till stånd en Bifall Pågår L Nordin grundutbildning för skötare i rikstäckande grundutbildning för skötare psykiatrisk vård inom psykiatrisk vård och G:5_2 En gemensam rikstäckande grundutbildning för skötare i psykiatrisk vård att grundutbildningen ger en yrkesbehörighet. Bifall Pågår L Nordin G:6_1 Undersköterske- /skötareutbildning med ökad kompetens att Kommunal verkar för att utbildningen breddas för undersköterska/skötare för att ge ökad kompetens till att kunna arbeta inom den slutna vården och mottagningar och med tilläggsyrkande att förbundet utarbetar en strategi och handlingsplan över hur vi säkerställer att våra yrkesgrupper har den kompetens som krävs inom akutsjukvården nu och i framtiden. Pågår L Nordin G:6_2 Undersköterske- /skötareutbildning med ökad kompetens att arbetet med denna fråga har hög prioritet. G:7_1 Nationell legitimation att det införs en nationell yrkeslegitimation för undersköterskor, skötare och barnskötare. L Nordin L Nordin Sida 26 av 54

29 H - Försäkringsfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare H:1_1 H:2_1 Återgång till 2008 års rehabiliteringsersättning Kommunals Medlemsolycksfall-Fritid att Kommunal jobbar för att försäkringen får samma innehåll på denna punkt som 2008 års försäkring. att kongressen beslutar att momentet "rehabilitering" återinförs vid sjukdom i Medlemsolycksfall-Fritid fr o m den 1 januari 2011 och att alla medlemmar har rätt till schablonbeloppet högst tre gånger från nyinförandet. H:3_2 H:4_1 Ändring i Medlemsolycksfall- Fritid Rehabiliteringsersättning vid sjukdom att rehabiliteringsersättningen vid sjukdom återinförs i Medlemsolycksfallsförsäkringen. att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att teckna denna försäkring i Folksam för Kommunals medlemmar. H:5_1 H:5_2 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att förbundet tecknar rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom för medlemmarna, att försäkringen är ett komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen och H:5_3 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att rehabiliteringsförsäkringen ingår i medlemsavgiften. Sida 27 av 54

30 H:6_1 Rehabiliteringsförsäkring att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom tecknas separat som komplement till medlemsolycksfall samt att denna ska ingå i medlemsavgiften. H:7_1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att man tecknar rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom, separat som komplement till Medlemsolycksfallförsäkringen, och H:7_2 H:8_1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom ingår i medlemsavgiften. att man tecknar rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom separat som komplement till Medlemsolycksfallförsäkringen och H:8_2 H:9_1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom ingår i medlemsavgiften. att man tecknar rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom, separat som komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen, och H:9_2 H:10_1 H:10_2 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom ingår i medlemsavgiften. att man tecknar rehabiliteringsförsäkringen vid sjukdom separat som komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen och att rehabiliteringsförsäkringen vid sjukdom ingår i medlemsavgiften. Sida 28 av 54

31 H:11_1 Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att man tecknar rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom separat som komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen alternativt H:11_2 Rehabiliteringsförsäkring vid att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom sjukdom ingår i medlemsavgiften. H:12_1 Rehabiliteringsförsäkring att man tecknar rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom separat som komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen och H:12_2 Rehabiliteringsförsäkring att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom ingår i medlemsavgiften. H:13_1 Rehabiliteringsersättning vid att förbundet tecknar sjukdom rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom, separat som komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen, och H:13_2 H:14_1 H:14_2 H:15_1 Rehabiliteringsersättning vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom Rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom att rehabiliteringsförsäkring vid sjukdom ingår i medlemsavgiften. att man tecknar rehabiliteringsförsäkringen vid sjukdom separat som komplement till Medlemsolycksfallsförsäkringen och att rehabiliteringsförsäkringen vid sjukdom ingår i medlemsavgiften utan höjning av avgiften. att rehabiliteringsersättning vid sjukdom ska ingå i Medlemsolycksfallsförsäkringen. Sida 29 av 54

32 H:16_1 H:3_1 H:17_1 H:18_1 H:19_1 Rehabiliteringsersättning vid sjukdom Ändring i Medlemsolycksfall- Fritid Kommunals Sjuk- och efterlevandeförsäkring - möjlighet till fortsättningsförsäkring Försäkringsskyddet efter fyllda 65 år Avtalsförsäkring för förtroendevalda att Kommunal återtar rehabiliteringsersättning vid sjukdom i Fritidsförsäkringen. att begravningshjälpen återinförs i Medlemsolycksfallsförsäkringen. att Kommunal verkar för att det finns möjlighet för medlem som av något skäl lämnar gruppen att teckna en fortsättningsförsäkring hos Folksam när det gäller Kommunals Sjuk- och efterlevandeförsäkring. att försäkringsskyddet ska gälla fullt ut fram till man går i pension, längst till fyllda 67 år. att hela försäkringspaketet tecknas hos den försäkringsleverantör som man har i sin anställning. H:20_1 Hemförsäkringen att den kollektiva hemförsäkringen tas bort. H:21_1 Hemförsäkringen att hemförsäkringen som vi har genom facket blir frivillig. H:22_1 Allriskförsäkringen att alla Kommunals medlemmar omfattas av obligatorisk allriskförsäkring i hemförsäkringen. H:23_1 Tandvårdsförsäkring att Kommunal inför en kollektiv tandvårdsförsäkring. H:24_1 Kollektiv tandförsäkring att Kommunal tecknar en kollektiv tandvårdsförsäkring för alla medlemmar. H:25_1 Tandvårdsförsäkring att tandvård ges till alla medlemmar genom en tandvårdsförsäkring. I Hjärtström I Hjärtström Sida 30 av 54

33 Q:5_1 Startande av tandklubbar att Kommunal undersöker möjligheten att kunna starta tandklubbar. H:26_1 Inkomstförsäkring att Inkomstförsäkringen gäller alla inklusive säsongsanställda. H:27_1 Särskild preskriptionstid ska att kongressen beslutar att inte omfatta preskriptionstiden på tre år inte ska medlemsförsäkringarna omfatta Kommunals medlemsförsäkringar. H:28_1 Försäkring att förbundet verkar för att ersättning utgår även om ingen sjukskrivning krävs. I Hjärtström H:29_1 Vi vill ha en bättre arbetsskadeförsäkring att Kommunal gör en ordentlig översyn om vilka arbetsskador som blir godkända samt vilka som inte blir godkända, Bifall Pågår I Hjärtström H:29_2 Vi vill ha en bättre arbetsskadeförsäkring att Kommunal ser över reglerna i Arbetsskadeförsäkringen TFA m m och Bifall Pågår I Hjärtström H:29_3 Vi vill ha en bättre arbetsskadeförsäkring att Kommunal försöker förbättra villkoren i Arbetsskadeförsäkringen TFA m m. Bifall Pågår I Hjärtström H:30_1 H:30_2 Förbättra arbetsskadeförsäkringen nu Förbättra arbetsskadeförsäkringen nu att förbundet får i uppdrag att se över försäkringsvillkoren i arbetsskadeförsäkringen, att uppta förhandling med berörda motparter snarast och Bifall Pårgår I Hjärtström Bifall Pågår I Hjärtström H:30_3 Förbättra arbetsskadeförsäkringen nu att förbundet ska verka för att ovanstående sjukdomar förs in i ILOs förteckningar. A König Sida 31 av 54

34 I - Arbetslöshetsförsäkringfrågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare I:1_1 A-kassan till fackföreningen att a-kassan går ihop med fackföreningen igen. I:2_1 Enhetligt förhöjd a- att Svenska Kommunalarbetareförbundet kasseavgift på sin kongress verkar för att en enhetlig a- kassa kommer till stånd. A Lundberg A Lundberg I:3_1 Avgiften till a-kassan att Kommunal ska verka för att den förhöjda avgiften till a-kassan tas bort och Bifall Pågår A Lundberg I:3_2 Avgiften till a-kassan att avgiften till a-kassan baseras på tjänstgöringsgrad. I:4_1 Arbetsgivarintyg - a-kassan att det införs en lagtext i a-kassans regler som säger att arbetsgivaren vid anställnings slut ska lämna intyg så att detta går att tvista och I:4_2 Arbetsgivarintyg - a-kassan att sanktionsregler införs för dem som inte överlämnar arbetsgivarintyg. A Lundberg A Lundberg A Lundberg Sida 32 av 54

35 I:5_1 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa att Kommunal verkar för att 75- dagarsregeln upphör. Bifall med tilläggsyrkande att detta blir en av de viktigade frågorna där Kommunal sätter verklig press på vårt arbetarparti Socialdemokraterna inför valet den 19 september, för en förändring av den orättvisa 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa. Pågår A Lundberg I:6_1 A-kassa att förtroendeuppdrag blir a- kassegrundande. I:7_1 Ändring av a-kassans att förbundet verkar för att få till stånd en reglemente ändring i a-kassans reglemente så att förlorad arbetsförtjänst jämställs med lön. I:8_1 A-kassegrundande inkomst att Kommunal verkar för att förlorad arbetsförtjänst jämställs med lönen och I:8_2 A-kassegrundande inkomst att Kommunal ska kunna utfärda arbetsintyg på den faktiskt förlorade arbetsförtjänsten. I:9_1 Förlorad arbetsförtjänst att Kommunal verkar för att förlorad arbetsförtjänst ska räknas med i arbetsvillkoret. I:10_1 Förlorad arbetsförtjänst är inte a-kassegrundad att Kommunal försöker få till stånd en ändring av reglerna så att fackligt arbete samt politiska uppdrag ska vara a- kassegrundat. Bifall Pågår A Lundberg Bifall Pågår A Lundberg Bifall Pågår A Lundberg A Lundberg Bifall Pågår A Lundberg Bifall Pågår A Lundberg Sida 33 av 54

36 I:10_3 I:11_1 Förlorad arbetsförtjänst är inte a-kassegrundad Rätt till a-kassa för fackliga uppdrag att Kommunal samarbetar med LO så att även andra förbund är med. att förbundet aktivt arbetar med att få en lagändring till stånd, så att ingen facklig förtroendeman erhåller sämre a- kassevillkor på grund av sitt uppdrag. Bifall Pågår A Lundberg Bifall Pågår A Lundberg I:12_1 I:12_2 Inkomsttrygghet för förtroendevalda vid tjänstledighet utan löneförmåner Inkomsttrygghet för förtroendevalda vid tjänstledighet utan löneförmåner att förbundet påverkar lagstiftarna så att det blir möjligt att tillgodoräkna sig ersättningen från facket som a- kassegrundande inkomst och att under tiden detta sker utreda frågan och lösa problemet på bästa sätt så att den enskilde går skadeslös. I:9_2 Förlorad arbetsförtjänst att Kommunal vidtar åtgärder för att skydda de förtroendevalda fram till dess en lagändring träder i kraft. I:10_2 Förlorad arbetsförtjänst är inte a-kassegrundad att Kommunal beslutar att ersätta sina medlemmar som har förtroendeuppdrag som blir arbetslösa och drabbade av detta, ersättningen ska motsvara a- kasseersättningen. Bifall Pågår A Lundberg Bifall Klart A Lundberg I Hjärström I Hjärström I:11_2 Rätt till a-kassa för fackliga uppdrag att om inte en lagändring enligt ovan sker inom det snarast, ska förbundet arbeta fram en inkomstförsäkring vid arbetslöshet för fackligt förtroendevalda. I Hjärström Sida 34 av 54

37 K - Samhällsekonomiska och allmänpolitiska frågor Motion Motionsrubrik Motionens att-sats Beslut Status Handläggare K:1_1 80 procent i a-kassa att taket i a-kassan höjs och Bifall Pågår A Spånt Enbuske K:1_2 80 procent i a-kassa att jag får 80 procent av min inkomst, så A Spånt Enbuske att man kan leva fast man är arbetslös. K:2_1 A-kasseersättningen att Svenska Kommunalarbetarförbundet ska arbeta för att man ska ha samma regler vid en utförsäkring från Försäkringskassan som när man blir arbetslös och A Spånt Enbuske K:2_2 A-kasseersättningen att man ska vara på samma nivå när det gäller ersättning. K:3_1 Försämringar i att Kommunal ska gå på offensiv för att sjukförsäkringen - gå på permanent bli av med den orättvisa som offensiv karensdagar innebär - det är ett för högt pris att betala vid sjukdom. A Spånt Enbuske Bifall Pågår V Bergström K:4_1 Bort med karensdagen att karensdagen tas bort för alla. V Bergström K:5_1 Bort med karensdagen att karensdagen tas bort. V Bergström K:6_1 Slopa karensdagen att karensdagen tas bort och V Bergström K:6_2 Slopa karensdagen att långtidssjukskrivningarna minskas. V Bergström K:7_1 Slopa karensdagen vid sjukdom att förbundet arbetar för att ta bort karensdagen. K:8_1 Karensdag för personal i att förbundet verkar för att karensdagen förskolor tas bort. K:9_1 Bort med karensdagen att förbundet arbetar för att ta bort karensdagen och V Bergström V Bergström V Bergström Sida 35 av 54

38 K:9_2 Bort med karensdagen att förbundet gör detta möjligt. V Bergström K:10_1 Karensdag att förbundet verkar för att karensdagen V Bergström tas bort. K:11_1 Karensdagen ska tas bort att Kommunal verkar för att karensdagen V Bergström tas bort. K:12_1 Karensdag att Kommunal verkar för att karensdagen V Bergström tas bort. K:13_1 Karensdag att Kommunal ska jobba för att avskaffa V Bergström karensdagen. K:14_1 Avskaffa karensdagen att förbundet verkar för att avskaffa V Bergström karensdagen för dem som jobbar i den offentliga sektorn. K:3_2 Försämringar i att Kommunal verkar offensivt för att Bifall Pågår V Bergström sjukförsäkringen - gå på offensiv ersättningsnivån på sjukpenningen blir 90 procent. K:15_1 Karensbefrielse vid smitta via att medlemmar får karensbefrielse vid Bifall Pågår L Fischer arbetet olika pandemier/epidemier. K:16_1 Ingen karensdag vid smitta att karensdagen tas bort vid bevisad Bifall Pågår L Fischer på arbetsplatsen smitta från arbetsplats. K:16_3 Ingen karensdag vid smitta att alla anställa i kommunal regi slipper Bifall Pågår L Fischer på arbetsplatsen karensdag såsom i regionen. K:17_1 Karensdag att Kommunal arbetar för att Bifall Pågår L Fischer karensdagen tas bort när man säkert vet att man smittats på arbetsplatsen. K:18_1 Karensdag vid smitta att karensdagen slopas vid smitta på Bifall Pågår L Fischer arbetsplatsen och K:18_2 Karensdag vid smitta att vi ska ha råd att vara hemma vid Bifall Pågår L Fischer sjukdom. K:19_1 Slopa karensdagen att få slippa karensdag vid sjukdom som kan komma från förskolan, t ex kräksjuka och förkylning, Bifall Pågår L Fischer Sida 36 av 54

39 K:19_2 Slopa karensdagen att i fall inte karensdagen tas bort, utgår lön om 85 procent första dagen och K:19_3 Slopa karensdagen att i fall inte lön utgår med 85 procent, så utgår lön med 80 procent i stället. Bifall Pågår L Fischer Bifall Pågår L Fischer K:20_1 Karensdag vid sjukdom för vårdpersonal att förbundet arbetar för att karensdagen ska tas bort eftersom vi är en utsatt yrkesgrupp där smitta sprids snabbt. Bifall Pågår L Fischer K:21_1 Karensdagen att karensdagen ska tas bort för personal inom vård och omsorg på grund av sårbarheten/utsattheten i våra yrken. Bifall Pågår L Fischer K:22_1 Ta bort karensdagen för personal inom vård, skola och omsorg att förbundet verkar för att karensdagen tas bort vid sjukdom för personal inom vård, skola och omsorg. Bifall Pågår L Fischer K:23_1 Karensdag att förbundet verkar för att alla som jobbar i närkontakt med barn/gamla och alla som har hand om mathantering inom ovanstående verksamheter, omfattas av slopad karensdag. Bifall Pågår L Fischer K:24_1 Karensdag vid sjukdom för barnskötare att förbundet arbetar för att karensdagen ska tas bort eftersom vi är en utsatt yrkesgrupp där smitta sprids snabbt. Bifall Pågår L Fischer K:25_1 Karensdag att vi på något sätt har möjlighet till ekonomisk kompensation, kanske genom uttag av semester alternativt jobba extra (först på tur). Bifall Pågår L Fischer Sida 37 av 54

40 K:26_1 Karensdag att Kommunal verkar för att ta bort begreppet karensdag och ersätter detta med max åtta karenstimmar. K:27_1 Borttagande av karensdag för sjukvårdsanställda att förbundet arbetar för en ändring av karensdagen för sjukvårdsanställda. K:28_1 Karensdag att förbundet verkar för att personalen ska ha sjuklön fr o m första sjukdagen. Bifall Pågår L Fischer Bifall Pågår L Fischer Bifall Pågår L Fischer K:30_1 Karensdag att arbetsgivaren betalar sjuklön fr o m Bifall Pågår L Fischer första sjukdagen. K:16_2 Ingen karensdag vid smitta att arbetsgivaren betalar ersättningen. L Fischer på arbetsplatsen K:29_1 Karensdag vid arbetsskada orsakad av olycksfall respektive våld att ersättning vid arbetsskada orsakad av olycksfall respektive våld utgår från dag 1. I Hjärström K:31_1 Arbetsgivare som inte sjukanmäler till Försäkringskassan att det blir sanktioner för arbetsgivare som inte sjukanmäler efter 14 dagar enligt Försäkringskassans regler och V Bergström K:31_2 Arbetsgivare som inte sjukanmäler till Försäkringskassan att om arbetsgivare inte sjukanmäler, ska arbetstagaren själv kunna skicka in läkarintyg som bevis för rätt till sjukpenning. att Kommunal arbetar för att förbättra sjukförsäkringssystemet. K:32_1 Förbättring i sjukförsäkringssystemet K:33_1 Vaccin till vårdpersonal att vårdpersonal får valmöjlighet att vaccinera sig via arbetet. K:34_1 Fria vacciner för personal att förbundet verkar för att fria vacciner för sjukvårdspersonal införs. V Bergström Bifall Pågår V Bergström Y Wondmeneh Y Wondmeneh Sida 38 av 54

41 H:23_2 Tandvårdsförsäkring att Kommunal verkar för att det införs en rättvisare och billigare allmän tandvårdsförsäkring. K:35_1 Tandvårdsförsäkring att Kommunal arbetar för att tandvård ska ingå i övriga sjukvårdskostnader och Bifall Pågår Y Wondmeneh Y Wondmeneh K:35_2 Tandvårdsförsäkring att tandvård ska ingå i Y Wondmeneh högkostnadsskyddet. K:36_1 Tandvårdsförsäkringen att tandvården ska ingå i den allmänna Y Wondmeneh sjukvårdsförsäkringen, K:36_2 Tandvårdsförsäkringen att tandvården inte ska vara en klassfråga Bifall Pågår Y Wondmeneh och K:36_3 Tandvårdsförsäkringen att Kommunal ska strida för denna fråga. Y Wondmeneh K:37_1 Gratis sjukvård/hälsoundersökning att upptäcka sjukdomar i tid som t ex högt blodtryck. Y Wondmeneh K:38_1 Försvara välfärden att förbundet ska ta upp en aktiv kamp mot fortsatt konkurrensutsättning och för en återdemokratisering och utbyggnad av offentliga sektorn, Bifall med tilläggsyrkande om att förbundsstyrelsen ska utarbeta en ny samlad strategi. Pågår S Wiveson K:38_2 Försvara välfärden att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plan för kampen, på kort och lång sikt, gärna i samarbete med andra delar av fackföreningsrörelsen och brukarorganisationer, gärna utifrån exempel från Norge och Trondheimsmodellen och Bifall Pågår S Wiveson Sida 39 av 54

42 K:38_3 Försvara välfärden att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt program för solidaritet i välfärden som säger nej till fortsatt konkurrensutsättning och utförsäljning. S Wiveson K:39_1 K:39_2 K:39_3 K:41_1 Skattepengar ska användas för välfärd Skattepengar ska användas för välfärd Skattepengar ska användas för välfärd Förbud mot vinstintresse inom vård, skola och omsorg att möjligheterna till vinstuttag ska begränsas hos välfärdsentreprenörer, att vinster inom skattefinansierad verksamhet går till arbetsmiljöförbättringar och löneökningar för de anställda och att vinster inom skattefinansierad verksamhet återinvesteras för att höja kvaliteten på välfärdtjänsterna. att förbundet verkar för att endast icke vinstdrivande företag får ta över offentlig verksamhet inom vård, skola och omsorg. S Wiveson S Wiveson S Wiveson S Wiveson K:42_1 Vinst tillbaka till företaget att man anpassar befintliga lagar som styr vinstdelning i företag som är skattefinansierade och K:42_2 Vinst tillbaka till företaget att Kommunal ska verka för en facklig/politisk samverkan så att motionens anda kan genomföras. K:40_1 Upphandling av kollektivtrafik att vi ska ha möjlighet att vara med att utforma kravställningar inför upphandling från huvudman. K:43_1 Svart arbetsmarknad att man via lag kan bötfälla arbetsgivare som inte har sett till att arbetstagare har korrekta papper och S Wiveson S Wiveson Bifall Pågår S Gällhagen A Spånt Enbuske Sida 40 av 54

43 K:43_2 Svart arbetsmarknad att böterna ska vara kännbara för arbetsgivare som använder sig av arbetstagare utan korrekta papper. K:44_1 K:45_1 K:45_2 Ett tak för hur stora barngrupper ska vara i förskola och fritids Förstärkning av lagen om anställningsskydd (LAS) Förstärkning av lagen om anställningsskydd (LAS) att förbundet verkar för att barngruppernas storlek begränsas inom förskola och fritids. att alla former av tidsbegränsade anställningar, utöver vikariat, ska kräva kollektivavtal, att samtliga former av tidsbegränsad anställning, utom säsongsanställning, ska sammanräknas i tvåårsregeln enligt 5 lagen om anställningsskydd och A Spånt Enbuske E Östlund H L P-Sandberg L P-Sandberg K:45_3 Förstärkning av lagen om anställningsskydd (LAS) att det krävs kollektivavtal för att anlita bemanningsföretag i andra fall än för att ersätta ordinarie personal som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, semester eller liknande. L P-Sandberg K:46_1 Förändring av barn- och studiebidraget att Kommunal ska verka för att i första hand införa studiemedel under hela året fram till dess att ungdomar slutat gymnasieskolan eller längst t o m 20 års ålder och U Lorentzi Sida 41 av 54

44 K:46_2 Förändring av barn- och studiebidraget att Kommunal i andra hand ska verka för förslaget i texten att sänka barnbidraget/studiemedlet till kronor per månad och att överskottet ska gå till att införa studiemedel under hela året fram till dess att ungdomar slutat gymnasieskolan eller längst t o m 20 års ålder. K:47_1 Friår att förbundet verkar för att anställda får möjlighet till friår och K:47_2 Friår att den anställde får lön under ledigheten. K:48_1 Förlängning av att Kommunal verkar för att förlänga livsmedelsstödet livsmedelsstödet tills man är 25 år och U Lorentzi U Lorentzi U Lorentzi P Unander K:48_2 Förlängning av livsmedelsstödet att stödet därefter blir 200 kronor i månaden tills man fått arbete eller längst t o m 30 år. K:49_1 Det rödgröna alternativet att Kommunal ska bredda det fackligpolitiska arbetet för att mer aktivt kunna forma det rödgröna alternativet mot den moderatstyrda alliansen. P Unander L Nilsson Sida 42 av 54

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Förslag till Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2012. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2012. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2012 Motioner och utlåtanden INNEHÅLL B Avtals- och förhandlingsfrågor Motion B:1 Personlig assistans 7 Utlåtande över motion B:1 8 C Arbetstidsfrågor

Läs mer

Dagordningens punkt 23 Politisk påverkan

Dagordningens punkt 23 Politisk påverkan Dagordningens punkt 23 Politisk påverkan Anbud motion 164 Motion 164 Avdelning Karlskrona Motionär Bo Eriksson Anbud att förbundet verkar för ett politiskt beslut som stipulerar att företag utan kollektivavtal

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Utlåtande Medlemsavgift och medlemsförsäkringar motionerna B200 B246, utom B215 2:a attsatsen och B246 2:a att-satsen Förbundets ekonomi Förbundsstyrelsen har gett ekonomikommittén i uppdrag att inför

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Motioner och utlåtanden 1 A Bb

Motioner och utlåtanden 1 A Bb Motioner och utlåtanden 1 A Bb Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

Motion 1...5 Välfärdsfrågor Motion 2...7 Välfärdsfrågor Motion 3... 9 Välfärdsfrågor Motion 4...12 Välfärdsfrågor Motion 5...14 Karensdagen Motion

Motion 1...5 Välfärdsfrågor Motion 2...7 Välfärdsfrågor Motion 3... 9 Välfärdsfrågor Motion 4...12 Välfärdsfrågor Motion 5...14 Karensdagen Motion Motion 1...5 Välfärdsfrågor Motion 2...7 Välfärdsfrågor Motion 3... 9 Välfärdsfrågor Motion 4...12 Välfärdsfrågor Motion 5...14 Karensdagen Motion 6...16 Utvärdering av nuvarande allmänna pensionssystem

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF)

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) Motionerna AVF 1 AVF 25 MOTION AVF 1 Byggnads Västerbotten För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemannaklubben

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 12 VERKSAMHETSFÖRSLAG På jobbet Stark tillsammans på jobbet 1. VI LOVAR VARANDRA 13 2. ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE 13 3. UTVECKLA VÅRA YRKESROLLER 14

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

arbete och trygghet.indd 1

arbete och trygghet.indd 1 arbete och trygghet bygger berikar berör Svenska Byggnadsarbetareförbundet www.byggnads.se arbete och trygghet.indd 1 2010-04-01 12.20 Arbete och trygghet rapport till Byggnads kongress 2010 INNEHÅLL DIREKTIV

Läs mer

Vi bygger för livet. Motioner och Utlåtanden

Vi bygger för livet. Motioner och Utlåtanden Vi bygger för livet Motioner och Utlåtanden REGISTER Sid Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AS)... 3 Arbetsrätt Arbetsmiljö (am)... 13 Medbestämmande och inflytande (mb)... 30 Semester (se)... 36

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

10 moderata slag mot oss anställda

10 moderata slag mot oss anställda 10 moderata slag mot oss anställda Tryggheten på jobbet står på spel. Moderaterna vill genomföra dramatiska försämringar för de anställda och de före detta mittenpartierna följer med åt höger. Här följer

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer