BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström"

Transkript

1 BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. ISBN X Art nr Rädda Barnen Författare: Projektledare: Produktionsledare: Grafisk form: Omslagsbild: Tryck: Per-Erik Åström Karin Liljeblad Ulla Ståhl Annelie Rehnström Per-Erik Åström Partnerprint Barnet på bilden har inget att göra med barnpornografi.

3 Innehåll SAMMANFATTNING BARNPORNOGRAFI ETT VÄXANDE PROBLEM Barnpornografi ett outvecklat kunskapsområde Barnpornografins korta historia Världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn Ändringen av grundlagen Barnpornografihärvan i Örebro Huddinge ett fall med många bottnar INTERNETS KARAKTÄR OCH TEKNISKA DYNAMIK Strukturen Nätet utan ägare och hierarkisk struktur PEDOFILER OCH NÄTPEDOFILA AKTIVITETER BARNET PÅ BILDEN Barnpornografin ur ett samhällsperspektiv RÄDDA BARNENS HOTLINE Bakgrund och start januari Det dagliga arbetet Hemsidan fönstret mot Internet Hur informationen till Hotline hanteras Samarbetet med rikskriminalpolisens rotel för särskilda objekt och proaktiva åtgärder direkt på nätet Ryska barnpornografiska betalsiter Bilderna på ett enskilt barn avslöjar ett globalt nätverk Hotlines kontakter med privatpersoner, lärare och socialarbetare Hotline i samarbete med andra nätverk och aktörer Omfattningen av barnpornografin tipsflödet till Hotline Statistisk fördelning mellan antal tips och typ mätning augusti månad under RÄDDA BARNENS FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER BILAGA:TEKNISKA BEGREPP

4

5 Sammanfattning Barnpornografin på Internet är ett växande problem. Det visar inte minst den riksomfattande aktion som svensk polis den 25 maj 2004 genomförde mot 118 män som misstänks för barnpornografibrott. Männen misstänks ha köpt barnpornografiskt material på Internetsajter och betalat on-line med kontokort. Mängden barnpornografi på Internet ökar snabbt. Volymen av barnpornografiskt material på Internet är i praktiken omöjlig att uppskatta. I Interpols bilddatabas finns i dag barnpornografiska bilder. Interpol uppskattar att antalet barn som har exploaterats på dessa bilder är ungefär Från forskningsprojektet Copine, vid universitet i Cork, vet vi att det varje vecka dyker upp mellan 4 5 nya barn i den barnpornografiska trafiken på Internet. I miljön återkommer ständigt krav på nytt material, samtidigt som äldre material fortsätter att cirkulera. Ett antal omfattande nätpedofila nätverk har avslöjats och lagförts under senare år, både i Sverige och utomlands. Den internationella samordningen i Interpol och Europol har utvecklats betydligt och olika former av spaningsverktyg anpassade för Internet har tagits fram. När innehav av barnpornografi kriminaliserades 1999 fick det stor betydelse för det brottsbekämpande arbetet. Sedan 2000 har ett drygt 80- tal barnpornografiska domar avkunnats i Sverige. Roteln för särskilda objekt hos Rikskriminalpolisen, den så kallade barnpornografigruppen, utgör ett viktigt stöd för de lokala polismyndigheternas arbete. Rädda Barnens Hotline startade i januari Två skäl låg bakom starten av verksamheten. Vi ville, utifrån barns självklara rätt till skydd mot alla former av sexuell exploatering, stoppa och störa den barnpornografiska trafiken på Internet. Vi ville också skaffa tillräcklig egen kunskap för att åstadkomma bestående förändringar av barns villkor på Internet. Sedan starten för drygt fyra år sedan har Rädda Barnens Hotline tagit emot drygt tips via sin hemsida. En majoritet av tipsen har rört barnpornografi på world wide web, men det är tydligt att barnpornografiskt material i allt högre utsträckning också finns i andra kommunikationssystem och tekniker på Internet, som p2p, mail och chat. Vår Hotline har kunnat agera proaktivt on-line och kunnat kompletterat polisens brottsbekämpande arbete. (Se sidan 27) Tack vare inkomna tips har Hotline kunnat bidra till att flera stora svenska och internationella barnpornografihärvor avslöjats. Om det barnpornografiska materialet är bekant sedan tidigare tar Hotline kontakt med den närmast belägna punkten på Internet, där det går att nå kontakt, till exempel ett webbhotell, som oftast raderar materialet med omedelbar verkan. På detta sätt har Hotline stängt ner tusentals barnpornografiska hemsidor. Problemet är att materialet ständigt dyker upp på andra platser efter ett tag. Många privatpersoner, lärare och socialarbetare har hört av sig till Rädda Barnens Hotline, för att diskutera barns utsatthet på Internet och på grund av en konkret 1. Enligt kriminalinspektör Anders Persson vid Interpol. 5

6 oro för att barn i deras närhet kan vara indragna i barnpornografisk produktion. Hotline har också knutit kontakter med Internetindustrins aktörer i Sverige för att informera om hur barnpornografin sprids, men också ge utbildning i hur industrin bör förhålla sig rent tekniskt för att säkerställa loggfiler etc över trafiken. Genom vårt arbete med Hotline har Rädda Barnen fått djupgående kunskaper om om barns utsatthet på Internet, trafiken med barnpornografi och om hur de nätpedofila nätverken fungerar. Ansvaret för att bekämpa barnpornografibrott på Internet är en uppgift för polisen. Arbetet med att följa upp inkomna tips och bedöma det barnpornografiska materialet är en central del av brottsbekämpningen. En nationell, permanent Hotline bär därför utvecklas hos polisen. Rädda Barnen bidrar gärna med våra egna erfarenheter i ett sådant utvecklingsarbete. Den barnpornografiska trafiken på Internet har ställt oss inför en ny slags brottslighet och därmed nya aspekter på barns utsatthet och barns bristande rättigheter som brottsoffer. Endast en liten andel av barnen har hittills kunnat identifieras. Interpol har i maj 2004 kännedom om identiteten på ca 260 av de uppskattningsvis barn som polisen påträffat på barnpornografiska bilder 2. Den verkliga siffran på redan identifierade barn är dock högre, beroende på att Interpol inte förfogar över, eller får in tillräcklig information från de nationella polismyndigheterna i olika länder. Detta försvårar det internationella polissamarbetet. I april 2004 hade Rikskriminalpolisen kännedom om 110 svenska barn som dokumenterats under sexuella övergrepp. 3 Det sexuellt utnyttjade barnet på den barnpornografiska bilden riskerar att försvinna i en oidentifierad barnpornografimassa, och därmed också att utsättas för fortsatta övergrepp. Barnet riskerar också att aldrig få hjälp att bearbeta sina upplevelser eller kunna få upprättelse för de kränkningar som han eller hon utsatts för. Det saknas i dag tillräckliga kunskaper, erfarenheter och rutiner för att sätta det enskilda barnet på bilden i centrum. I rapporten finns exempel som beskriver barn. Händelseförloppen är de verkliga, men alla personliga uppgifter har ändrats för att skydda barnens identitet. 2. Enligt kriminalinspektör Anders Persson vid Interpol. 3. Enligt kriminalinspektör Annethe Ahlenius vid Rikskriminalpolisens rotel för särskilda objekt. 6

7 Rädda Barnen presenterar avslutningsvis en rad förslag och rekommendationer: Förstärk Rikskriminalpolisens arbete mot barnpornografibrott. Utveckla en nationell, permanent Hotline mot barnpornografibrott hos polisen. Låt preskriptionstiden för barnpornografibrott börja löpa först när barnet fyllt 18 år. Se över definitionen av barn i fråga om barnpornografibrott. Tydliggör att barnpornografibrott ska vara skadeståndsgrundande för barnet. Utveckla det internationella registret för identifiering av barn. Ta fram etiska riktlinjer för information till det drabbade barnet och barnets vårdnadshavare. Utred möjligheten att inrätta en särskild brottsofferfond avseende barnpornografibrott. Inrätta ett Internetråd för att förebygga Internetrelaterad brottslighet mot barn, till exempel som en utvidgning av Våldsskildringsrådets nuvarande verksamhet och mandat. Fördjupa det internationella polissamarbetet kring barnpornografibrott. 7

8

9 Barnpornografi ett växande problem Barnpornografi ett outvecklat kunskapsområde Barnpornografi som begrepp är komplext. Främst för att själva ordet barnpornografi är ett dåligt begrepp. Ordet barnpornografi skickar signaler om att det skulle vara besläktat med vanlig pornografi, att det i någon mening skulle bygga på ett, om än aldrig så motbjudande, frivilligt deltagande för de inblandade. Denna ibland påstådda frivillighet må gälla vuxenpornografi, men frivilligheten gäller aldrig barns inblandning. Ett stort problem är bristen på verklig kunskap om barnpornografins betydelse för de inblandade barnen och den roll barnpornografin spelar för förövare och förövarbeteende. Forskningen inom detta område är fortfarande i sin linda till skillnad från andra områden av barns utsatthet. Anledningarna till detta är flera, men främst handlar det om att barnpornografi historiskt sett har varit en i det närmaste obefintlig fråga. Det är först under de senaste tio åren som frågan om barnpornografi har fått konturer. Och detta uteslutande på grund av Internets utbredning. Ytterligare en förklaring till att barnpornografin har varit en i det närmaste obefintlig fråga är de starka känslor som sexuella övergrepp mot barn väcker, inte bara hos allmänheten i vidare mening, utan även hos s k experter. Därför finns det en stark motvilja mot att syna detta område. Barnpornografin är ett nytt kunskapsområde där mycket återstår att göra. Ställda inför det faktum att mängden barnpornografiskt material i världen formligen exploderat under de senaste 7 10 åren på grund av Internet gör därför att frågan nu måste tas på allvar, inte minst inom beteendeforskningen. Barnpornografins korta historia Rädda Barnens engagemang i barnpornografifrågan härrör till början av 90-talet. Innan dess var barnpornografin bokstavligt talat en nollfråga. Barnpornografi, eller blotta misstanken om dess existens, var egentligen aldrig föremål för en mer offentlig diskussion. Under hela 80-talet återfinns också bara en enda fällande dom avseende barnpornografibrott i Sverige. Två härvor, den första i Huddinge utanför Stockholm och den andra i Norrköping, fick därför stor uppmärksamhet under åren I Huddingefallet dömdes två män för barnpornografibrott och fick sex, respektive fyra, månaders fängelse. Under förundersökningen uppdagades också att en av männen begått sexuella övergrepp mot barn och han dömdes därefter till fyra års fängelse för övergrepp. Vid husrannsakan hos männen fann polisen cirka 160 video- och smalfilmer med barnpornografi Svedin och Back, Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi, Rädda Barnen

10 Huvudpersonerna i Huddingehärvan hade under några år byggt upp ett lager av barnpornografiskt videomaterial och kommunicerade via en postbox i med marknaden. I praktiken innebar detta att männen tog in önskemål från andra personer i Sverige som hade intresse av att få tillgång till delar av deras material. Därefter kopierade männen samman en filmkassett som de trodde skulle passa konsumenten. Under några års tid byggdes på detta sätt ett kontaktnät upp runtom i landet. Adresser och namn sparades i ett vanligt skrivet kartotek. Det material de förfogade över hade de inte producerat själva. Det var ofta videofilmer kopierade i andra och tredje hand. Materialet var av amatörkvalitet och ofta producerat av okända våldtäktsmän. Hur männen fått tag i materialet har aldrig blivit riktigt klarlagt vid rättegången uppgav de olika källor och ursprung. En del av materialet verkade dock vara producerat i Europa. Verksamheten var till sin karaktär i huvudsak icke-kommersiell. Visserligen fick männen betalt för kassetterna, men i egentlig mening handlade det inte om en affärsverksamhet. Dessutom skedde all handel med kassetterna utan egentlig marknadsföring. I Norrköpingsfallet, där förundersökningen hade inletts redan 1992, dömdes 1995 en 27-årig man för omfattande spridning av barnpornografi. Vid husrannsakan fann polisen 200 videofilmer och ett adressregister med 15 tänkbara kunder. Mannen anhölls misstänkt för barnpornografi och samtidigt gjordes husrannsakan på 12 olika adresser i landet. Resultatet blev ytterligare 1200 beslagtagna filmer och 13 personer delgavs misstanke om barnpornografibrott. 5 Den första egentliga barnpornografihärvan kopplad till datoranvändning under det tidiga 90-talet var den s k Bamse-härvan i Danmark. Den byggde på en gammal teknik, så kallade bbs-databaser, vilket i praktiken innebär att ett antal datorer kunde kommunicera med varandra via modem. Denna form av datakommunikation, som innebar att en eller flera datorer ringde upp varandra förebådade Internets framväxt i Sverige. Idag är bbs-kulturen sedan länge avsomnad och i princip all aktivitet uppslukad av Internet. Dessa tre händelser satte emellertid igång debatten om barnpornografin i Sverige. Världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn 1996 I början av 90-talet drev Rädda Barnen en framgångsrik kampanj för att fästa uppmärksamheten på barnsexhandeln i världen och i synnerhet den barnsexturism som förekom till flera av länderna i Sydostasien. Organisationen/nätverket ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) bildades och Rädda Barnens representant i ECPAT International kom att spela en viktig roll vid tillkomsten av den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som hölls i Stockholm i augusti Värd för kongressen var den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Rädda Barnens bidrag till kongressen var främst att sprida erfarenheterna av behandling av sexuellt exploaterade barn, utifrån erfarenheterna vid Rädda Barnens 5. ibid 10

11 Centrum för barn och ungdomar i kris. Rädda Barnen var också en aktiv part i det förberedande planeringsarbetet inför Världskongressen. Vid den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn höll den nuvarande norske Barnombudsmannen Trond Wauge en välbesökt workshop där konferensdeltagarna fick se hur barnpornografi de facto distribuerades över Internet, dessutom i realtid. En för kongressen okänd och anonym person i Nya Zeeland skickade nämligen tre barnpornografiska bilder i en sk IRC-chat till den person ( i praktiken den tekniker som skötte datorn vid workshopen ) som han trodde hade samma intresse. Tystnaden och häpnaden när bilderna växte fram på den stora skärmen var total. Något nytt blev uppenbart. Barnpornografi fanns tillgänglig i realtid via Internet-uppkopplade datorer. Ändringen av grundlagen De samlade erfarenheterna från arbetet med barnsexturismkampanjen, Världskongressen 1996 och Huddinge- och Norrköpingshärvorna kom för Rädda Barnens del att resultera i kravet på en ändring av den svenska grundlagen. Främst för att innehav av barnpornografi då skyddades av Yttrande- och tryckfrihetsgrundlagarna. Absurditeten i den dåvarande lagstiftningen fick ytterligare sin belysning när TV3 och ett antal privatpersoner i samband med att domarna i Huddinge och Norrköping meddelades krävde att få kopior av materialet. Detta hade i princip lagligt stöd enligt offentlighetsprincipen, men domstolarna beslöt att bryta denna princip och vägrade lämna ut materialet. Vilket i sin tur föranledde en häftig debatt i media. Att lagstiftningen rörande barnpornografi behövde ändras var emellertid uppenbart. Rädda Barnen startade och drev under många år därför en omfattande och långsiktig kampanj med kravet Stoppa barnpornografin. Debatten i barnpornografifrågan var intensiv och ledde fram till en grundlagsändring. Barnpornografibrottet har nu flyttats från mediegrundlagarnas tillämpningsområden och alla bestämmelser i grundlagarna som rör barnpornografi har upphävts. Barnpornografibrottet finns i brottsbalken. Ändringen trädde i kraft i januari Innehav kriminaliserades, liksom införsel och utförsel till och från landet. Enligt 16 kap. 10 a brottsbalken ska dömas för barnpornografibrott om personen: 1. skildrar barn i pornografisk bild, 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn, 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 5. innehar en sådan bild av barn För barnpornografibrott döms till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt barnpornografibrott ska personen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 11

12 Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. När barnpornografiutredningen presenterades konstaterade utredarna att barnpornografifrågan nu fått sin lösning. Utredarna påpekade också att problemet sannolikt var litet, och att de få svenska barn som figurerat i utredningssammanhang var lätt räknade. Huddinge- och Norrköpingshärvorna kunde nog med sannolikhet anses vara summan av den samlade mängden barnpornografiskt material i omlopp i Sverige. Utredningen presenterades i en tid då Internetanslutningen i Sverige precis lämnat startblocken. Ingen kunde riktigt ana vad som väntade. Inte heller Rädda Barnen. Bland Rädda Barnens systerorganisationer inom Save the Children Alliance var det vid den här tiden bara norska Save the Children, Redd Barna, som uppmärksammade problematiken med barns utsatthet på Internet. Redan hösten 1996, och som en följd av den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, startade de vad vi idag kan kalla en Hotline. Via Redd Barnas hemsida kunde allmänheten från och med hösten 1996 meddela om, när och hur man stött på barnpornografiskt material. Norge hade vid den tiden redan en lagstiftning som förbjöd varje form av befattning med barnpornografi, även digitalt lagrad sådan, och den norska polismyndigheten var också tidigt aktiv inom det brottsbekämpande området på Internet. När innehav av barnpornografi kriminaliserades den första januari 1999 fick det betydelse för det brottsbekämpande arbetet. Ett antal omfattande nätpedofila nätverk har avslöjats och lagförts, både i Sverige och utomlands. Den internationella samordningen i Interpol och Europol har också utvecklats betydligt och olika former av spaningsverktyg anpassade för Internet har tagits fram. Sedan 2000 har också ett drygt 80-tal barnpornografiska domar avkunnats i Sverige. Roteln för särskilda objekt hos Rikskriminalpolisen utgör ett viktigt stöd för de lokala polismyndigheternas arbete. Kunskapen om barnpornografisk trafik på Internet har också ökat bland advokater, åklagare och domare genom olika utbildningsinsatser från bland annat Riksåklagaren. Barnpornografihärvan i Örebro 1999 I april 1999 avslöjades en då 22-årig barnskötare i Örebro för sexuella övergrepp och omfattande spridning av barnpornografi via Internet. Efter tips från fransk polis, och efter åklagarbeslut om husrannsakan, kunde polisen i Örebro avslöja vad som då kom att bli det största enskilda barnpornografifallet i Sverige efter Huddinge- och Norrköpingshärvorna. Och ett fall som i hög grad byggde på den misstänktes aktiviteter på Internet. Vid husrannsakan fann polisen ett antal datorer, disketter och CD-skivor med över barnpornografiska bilder och bildserier, samt ett stort antal videofilmer som beskrev de övergrepp den s k Örebro-pedofilen ägnat sig åt. Det visade sig snart att 22-åringen också förgripit sig på ett antal barn på den barnstuga där han arbetade. Fallet fick mycket stor uppmärksamhet och en hög prioritet hos polis och åklagare. I analysen av det beslagtagna materialet kunde 12 barn identifieras. 12

13 Det visade sig snart, enligt de polismän som skötte förundersökningen, att det fanns skrämmande överensstämmelser mellan det material som 22-åringen hanterat på Internet, hans videofilmer/videodagbok och hans egna övergrepp mot barnen. Via en ftp-server, i praktiken en vanlig Internetuppkopplad persondator, hade 22- åringen under ett par år agerat bytescentral för barnpornografiskt material. Denna ftp-server, som han kallade Heaven, fanns i hans hem och byggde på en bytesprincip där besökare fick möjlighet att ladda hem en viss mängd barnpornografiskt material mot att man lämnade eget material. Tack vare att servern varit välbesökt och dess existens känd i nätpedofila miljöer hade 22-åringen byggt upp ett omfattande lager av material. Hans egna bilder spreds också på detta sätt vidare ut på nätet. Enligt sin egen berättelse hade 22-åringen sedan tidiga tonår varit intresserad av datorer och ägnat mycket tid till att lära sig Internets olika möjligheter och teknik och han var under sin studietid med och byggde upp datasalen vid Vårdgymnasiet i Örebro. Redan 1995 var han aktiv på Internet och redan då hade han kommit i kontakt med barnpornografi och börjat samla på material. Han har också berättat om ett dubbelspel, om hur han gjorde till sport att gömma, kryptera och sprida materialet. Och om hur detta kom att bli hans hemliga rum på Internet. Vid daghemmet där han arbetade var han en omtyckt medarbetare, hjälpsam och av alla uppfattad som pålitlig. De videofilmer som togs i beslag vid husrannsakan ger en annorlunda bild. Bilden av en för barn i det närmaste livsfarlig person, vars övergrepp och gärningar trotsar all beskrivning. Stora delar av domen är av hänsyn till barnen och deras familjer också hemligstämplad och gärningsmannen är idag placerad på en sluten psykiatrisk anstalt med särskild utskrivningsprövning. I praktiken betyder detta att han vistas där på obestämd tid. Huddinge ett fall med många bottnar Fallet i Huddinge 2003 är av särskilt intresse, eftersom det innehåller så många aspekter. Det visar på barns utsatthet i den barnpornografiska trafiken, på framgångsrikt internationellt polissamarbete och en nära myndighetssamverkan lokalt, samt på den nuvarande lagstiftningens otillräcklighet. Den 19 november 2003 meddelade Huddinge tingsrätt en dom mot en 43-årig man. Domen löd på sju års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt utnyttjande av underårig och grovt barnpornografibrott. Mannen dömdes också att till nio barn betala skadestånd uppgående till närmare en och en halv miljon kronor för de begångna brotten. Domen överklagades, men mannen valde att i sista stund dra tillbaka sin överklagan. Under en lång följd av år hade mannens aktiviteter gäckat nationell och internationell polis och Hotlines i olika länder. Det barnpornografiska material började spridas på Internet Det växte under en följd av år i omfattning och fick allt vidare spridning. Bildserierna omfattar totalt 37 i dag identifierade barn. Materialet innehåller alltifrån allmänna nakenbilder av småflickor till bilder av grova övergrepp. Vissa av flickorna är fotograferade mer än andra, några av barnen rent sporadiskt. Efter sommaren 2000 verkade dock produktionen avstanna. Inget nytt material spreds under vintern , men det tidigare materialet har fortsatt att cirkulera. 13

14 Vid ett Interpol möte i juni 2001 åtog sig norsk polis fallet och försökte härleda materialets egentliga ursprung. Totalt hade då norsk polis tillgång till ca av bilderna, samt en del videofilm som visade samma flickor. Videomaterialet hade också distribuerats via nätet. Ett omfattande systematiseringsarbete inleddes och norsk polis hade under det kommande året kontakter med andra polisorganisationer för att försöka kartlägga trafiken med materialet. I mars 2003 lyckades polisen identifiera den man i Huddinge som under årens lopp producerat materialet och mannen greps. Själva gripandet skedde tidigt en morgon och föregicks av en noggrann planering av såväl norsk och svensk rikspolis, socialtjänsten, barn- och vuxenpsykiatrin, skolan och den lokala polismyndigheten. Den misstänkte mannen häktades. Samtliga inblandade barn och deras familjer fick besök av polis och socialtjänsten. En krisgrupp inrättades, barnens familjer och barnen förhördes och erbjöds krisstöd. Under den efterföljande tiden hölls också ett antal möten mellan föräldrarna och myndigheterna. Sammantaget är insatserna i och kring gripandet ett gott mönster för hur det lokala samhällets myndigheter dels kan samarbeta, dels erbjuda stöd för de drabbade barnen och deras familjer. De inledande mötena var täta och fortsatte ända tills domen meddelades i november Fallet i Huddinge är unikt på många sätt, och väcker många frågor på många plan. Hur var det möjligt att mannen under flera år kunde producera och vidaredistribuera materialet utan att något av barnen berättade? Vad betydde domen för de inblandade? Är svensk lagstiftning tillräcklig i ett fall som Huddinge? Och hur kunde mannens verksamhet fortgå så länge innan han stoppades? I rättegången kunde Huddinge-mannen inte dömas för barnpornografibrott när det gällde 28 av de identifierade barnen, eftersom brottet var preskriberat. Att preskriptionsregler lägger hinder i vägen för lagföring av dessa brott är stötande. Barnen får ingen upprättelse och möjlighet att få skadestånd för de brott de utsatts för. Även dessa brott bör därför inkluderas i den särskilda preskriptionsbestämmelsen, eftersom barnet utsätts för en stor integritetskränkning och brotten har ett högt straffvärde. Bilder som sprids på Internet, finns tillgängliga för användare globalt och kommer med stor sannolikhet att finnas på Internet för all framtid. Sexuella handlingar som dokumenteras på bild kan medföra ytterligare en skadlig effekt. Att ständigt leva med vetskapen om att finnas filmad i en förnedrande situation som kan spridas över hela världen kan utgöra ett livslångt trauma. 6 Rädda Barnen anser att preskriptionstiden för barnpornografibrott ska börja löpa först från barnets myndighetsålder. 6. Svedin och Back, Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi. Rädda Barnen,

15 Internets karaktär och tekniska dynamik Den utveckling som Internet inneburit under de senaste tio åren är att likna vid en teknisk revolution. Från att ha utvecklats ur den amerikanska militärens ARPA-datasystem på 70-talet, via en begränsad användning i den internationella forskarvärlden till att bli allmän egendom har Internet dramatiskt förändrat förutsättningarna för vår kommunikation och handel. Detta beror på den tekniska strukturen, avsaknaden av egentliga ägarförhållanden till nätet och den icke-hierarkiska karaktär som kännetecknar Internet. Det är därför av värde att, oavsett tekniskt intresse och insikt, försöka förstå själva förutsättningar för nätet. Strukturen Skillnaden mellan Internet och tidigare använda nät är att Internets protokoll är icke-hierarkiskt uppbyggt. Detta innebär för användaren en fundamental skillnad. Det ger möjligheter att i varje läge kunna kommunicera med i praktiken vem som helst som är ansluten till nätet. Internet blir till sin karaktär därför också fullständigt gränsöverskridande, en lokal uppkoppling ger tillgång till en global arena. Initiativet och ansvaret för innehåll och kommunikation hamnar nästan helt hos den enskilde användaren. I Sverige räknar man idag med att cirka 80 procent av hushållen har daglig tillgång till Internet via datorer. Till detta kommer att Internets fäste i skolan och arbetslivet är betydande. En i grunden relativt enkel teknisk överenskommelse, struktur och standardisering har under de senaste tio åren därför förändrat våra liv och vardag. Och det finns inga tecken på att denna utveckling skulle stanna av. Tvärtom. Nätet utan ägare och hierarkisk struktur Internet har dragit till sig tiotusentals olika kommersiella aktörer. De traditionella telebolagen har omstrukturerat och är idag viktiga teknikleverantörer. Stora statliga och kommunala pengar har under åren använts till att skapa infrastrukturella förutsättningar för bredbandsanslutningar till invånarna i Sverige. Men fortfarande äger ingen Internet. Kostnaderna för tillgången till Internet kan därför liknas vid hamnavgifter eller vägtullar. Själva havet och motorvägen är gratis. Innebörden av detta är att teknik- och innehållsleverantörer, stora som små, lagliga och kriminella, alla spelar och agerar på samma planhalva. Internet är en till synes oändlig och expansiv marknad där kommersiella krafter lever sida vid sida vid såväl allmännytta som extremism. Kontroll och ägande är i praktiken satt ur spel. Alla agerar utifrån egna förutsättningar, behov och mål. 15

16 Domänregistrering och tilldelning av IP-nummer, i praktiken den tekniska förutsättningen för att kunna leverera olika tjänster till och från Internet, sköts idag av många företag och organisationer. Det finns i praktiken en oändlig mängd möjligheter, för den som vill, att sköta detta till försumbara kostnader direkt on-line. Domänen.se ( vilket är den svenska noden på Internet ) sköts till exempel av NIC- SE Network Information Centre Sweden AB, helägt av Stiftelsen för Internetstruktur. Tidigare hade universitetsdatanätet i Sverige SUNET hand om detta, men anstormningen i slutet av 90-talet blev för stor för dem. De olika kommunikationssystemen på Internet är genomgående icke-hierarkiska till sin karaktär och struktur. Visserligen krävs ofta olika former av identitetskontroll och verifiering för att till exempel kunna skapa en hemsida på en server, men den tekniskt skicklige användaren har också via nätet alla möjligheter att kringgå och forcera aldrig så omfattande säkerhetssystem. Därför läser vi dagligen om virusattacker i e-postsystem, därför skickas miljarder spam-mail varje dygn, ofta med motbjudande och oönskat innehåll. De stora tillverkarna av programvaror har också tvingats lägga betydande resurser på att åtgärda säkerhetsluckor och sprickor i sina system och produkter. Det är därför inte helt fel att likna Internets allmänna tillstånd vid ett slagfält. Eller för den delen en avbild av den verklighet som omger oss. En värld där avsikter inte alltid är goda, och där det inte finns några garantier för trygghet. Inte för någon, och allra minst för barn och ungdomar. 16

17 Pedofiler och nätpedofila aktiviteter Varför blir någon pedofil och utvecklar ett sexuellt intresse för barn? Och vilken roll spelar barnpornografin för en människa med sexuell dragning till barn? Begreppet pedofil används, inte minst i media, ofta slarvigt och ibland helt felaktigt. Pedofilen har därför i mångt och mycket i allmänhetens ögon kommit att bli vår tids skräckfigur. Psykiatrin ställer upp ett antal kriterier för att beteckna någon som pedofil: Personen skall under minst sex månader haft upprepade, intensiva, sexuellt upphetsande fantasier, haft sexuella driftsimpulser eller utövat beteenden som involverat ett eller flera barn som inte puberterat (vanligtvis under 13 år). Fantasierna, sexualdriften eller beteendena medför påtagliga besvär för personen att fungera socialt. Personen i fråga är minst 16 år och minst 5 år äldre än det barn som är föremål för hans sexuella fantasier och/eller för hans sexuella handlingar. 7 Rent psykosexuellt kan man säga att den fixerade pedofilen aldrig uppnått en vuxen psykosexuell identitet, utan har stannat på vägen. (Kwarnmark & Tiderfors 1999) Önskan efter det oskuldsfulla, frånvaron av behåring och utsöndringar är andra drag som många pedofiler ger uttryck för när de förklarar sina fantasier och beteenden. Inte minst en rädsla och ibland avsky för den vuxna kvinnans kropp. Det är viktigt att försöka förstå att en pedofils intresse för barn inte enbart är sexuellt utan även socialt. De trivs att umgås med barn. Vad är det då hos barnet som attraherar pedofiler? Enligt flera undersökningar är det inte nödvändigtvis åldern, utan mer barnets outvecklade kroppsform som pedofilen dras till. I detta känslomässigt svårbegripliga landskap brukar man tala om att det, för att ett övergrepp skall ske, också krävs att ett antal faktorer ska vara uppfyllda. För det första måste pedofilen vara motiverad och ha övervunnit inre spärrar. Det måste också vara möjligt kontakta ett barn sexuellt, alltså att eventuellt motstånd från barnet är övervunnet. För detta krävs att yttre hinder är eliminerade. Val av plats och tidpunkt för övergreppet kan därför kräva lång och noggrann planering och barnet har ibland också påverkats under lång tid för att inte göra motstånd. I många fall har pedofilen ägnat betydande tid och energi för att skapa ett tillfälle för övergrepp. De svårigheter detta naturligtvis innebär gör att många pedofiler istället ägnar mycket energi till att fantisera om övergrepp, och det är här som bilden av det exploaterade barnet barnpornografin, spelar en viktig roll. 7. Enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV. 17

18 Att vara pedofil, antingen man begår övergrepp eller inte, är en mycket ensam tillvaro där mötet med andra likasinnade via Internet erbjuder en känslomässig befrielse ur den egna isoleringen. Dessa möten och kontakter i praktiken att man byter bilder och filmer och delger varandra verkliga eller påstådda övergreppserfarenheter och fantasier skapar rimligtvis en förhöjd risksituation och en ökad acceptans för egna övergrepp. Men sambandet är inte tydligt eller enkelt. Det finns också exempel på aktiva pedofiler som efter att ha börjat samla och distribuera barnpornografi på Internet avhållit sig från egna övergrepp. BRÅ har gjort en kartläggning av polisanmälda och lagförda sexualbrott mot barn med inslag av sexuell exploatering 8 där de bland annat analyserat barnpornografibrott. Den visar att under perioden 1993 första kvartalet 2003 dömdes 180 personer för barnpornografibrott i Sverige, samtliga män. De flesta gärningsmännen har fällts för innehav av barnpornografi (88 procent), alltså att den dömde hade sparat material på främst egna datorer efter att ha letat upp material på nätet. En tredjedel av männen dömdes också för spridning. Innehaven varierar högst väsentligt, från innehav av två barnpornografiska filmer till cirka bilder. En majoritet av barnpornografibrotten under perioden är relaterade till Internet. Kartläggningen visar att det finns ett samband mellan sexualbrott mot barn och barnpornografibrott. I närmare 40 procent av fallen fälldes gärningsmännen också för sexualbrott mot barn i samband med att de fälldes för barnpornografibrottet. Av dessa har en femtedel dömts för sexualbrott mot barn vid minst ytterligare ett tillfälle. 80 procent av barnen har utsatts för övergrepp av en person som de känner eller är bekant med. Nätpedofilen i Sverige har en medelålder av 36 år. Det är inte ovanligt att han också begår sexualbrott mot barn i den egna familjen eller i sin bekantskap. Han är i första hand en samlare av barnpornografi, men han sprider också ofta materialet vidare. Hans arena är i första hand Internet. Under hela 80-talet avkunnades bara en enda barnpornografisk dom i Sverige. Under de senaste tio åren rör det sig om närmare 200 domar. Om man utifrån detta kan dra slutsatsen att pedofiler blivit vanligare är dock inte enkelt att svara på. 8. BRÅs rapport Sexuell exploatering av barn- vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken?

19 Barnet på bilden de pornografiskt exploaterade barnens bristande rättigheter Huddingefallet där en person under flera år producerat, innehaft och spridit barnpornografi är ovanligt. Till skillnad från tidigare fall har ett stort antal barn identifierats och pågående övergrepp har kunnat stoppas. Detta skedde genom ett samarbete mellan norsk och svensk polis, där den norska polisens arbete med att identifiera barnen så småningom ledde till Sverige och Huddinge. Fallet är en av de största barnpornografihärvorna under senare år, även vid en internationell jämförelse. Inte minst eftersom den dömde producerat och spridit materialet under flera år och genom att så många barn varit inblandade. I de flesta fall där någon dömts för barnpornografibrott vet vi inte vilka barnen på bilderna är. Det är avgörande att barnet identifieras, så att barnet kan skyddas mot fortsatta övergrepp. BRÅ har i sin rapport om sexuell exploatering av barn nyligen visat att det finns ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp på barn. I de 180 fall av barnpornografibrott dömda i svenska domstolar mellan 1993 och 2003 har 38 procent av de fällda personerna dessutom fällts för sexualbrott mot barn. Trafiken med bilder på pornografiskt utnyttjade barn på Internet ställer oss inför delvis nya frågeställningar när det gäller den hänsynslösa hantering som dessa barn utsätts för. Vi har ingen praxis, rutiner, tillräckliga kunskaper och erfarenheter att luta oss emot för att sätta barnet på bilden i centrum. Vem är hon? Vart kommer hon ifrån? Är hon i fara just nu? Är hon redan identifierad? Har hon fått hjälp? Dessa frågor är det rimligt att ställa inför vart och ett av de tiotusentals barn det handlar om. Men det görs i liten utsträckning och egentligen finns det ingenstans att vända sig för att få svar. Men även Huddingefallet, där barnen identifierats, väcker många frågor om de inblandade barnens rätt till skydd mot fortsatt spridning. Det ligger i Internets karaktär att spridningsmöjligheterna är globala och tyvärr innebär detta också att möjligheten att få bort materialet från nätet är begränsad. Det material som en gång väl hittat ut på Internet kommer därför med stor sannolikhet alltid att förbli där. Detta innebär att Huddingefallet bara blir ett, om än aldrig så viktigt, steg i kampen mot barnpornografin på Internet. Frågan om de pornografiskt exploaterade barnens rätt till skydd mot fortsatt och framtida exploatering är därför tyvärr fortfarande olöst. Detta handlar inte om förbiseende, bristande intresse eller resurser utan om att det är en ny slags brottslighet och därmed nya aspekter på offer och utsatthet. Utredare och rättsväsende är tagna på sängen av omfattningen av denna brottslighet, av den nya teknikens möjligheter, av den globala distributionen och ovana eller okunskaper när det gäller att kombinera ett barnperspektiv med den här typen av brottsbekämpning. 19

20 De pornografiskt exploaterade barnen utsätts för en extra belastning, dels övergreppen i sig, dels den påminnelse om övergreppet som materialets existens i sig utgör. Denna utsatthet innebär en problematik som kan försvåra behandlingsarbete, sociala insatser och annat stöd som utsatta barn har rätt till. Blotta vetskapen om materialets existens riskerar att ytterligare traumatisera det en gång redan utsatta barnet. I förlängningen finns också svåra etiska frågeställningar kopplade till detta. Vem skall, och när i barnets utveckling, berätta för barnet om materialets omfattning och spridning? Interpol har i maj 2004 kännedom om identiteten på ca 260 av de uppskattningsvis barn som polisen har påträffat på barnpornografiska bilder. Dessa barn finns spridda runtom i världen. Den verkliga siffran på redan identifierade barn är dock högre, beroende på att Interpol inte förfogar över, eller får in tillräcklig information från de nationella polismyndigheterna i olika länder. 9 Hur många dessa barn i verkligheten är, vet vi därför inte. Inte heller känner vi närmare till hur enskilda länder och lokala samhällen hanterat barnens rätt till stöd och rehabilitering. Och vi har ingen närmare samlad information om hur rättstillämpningen skett i dessa fall, eller hur beslagtaget material hanterats. Problemet är därför att det idag inte går att få en samlad bild över det verkliga antalet identifierade barn. Ett barn som blivit sexuellt utnyttjat och pornografiskt exploaterat riskerar därför att försvinna i en oidentifierad barnpornografimassa och att utsättas för fortsatta övergrepp. Barnet riskerar också att aldrig få hjälp att bearbeta sina upplevelser eller kunna få upprättelse för de kränkningar som han eller hon utsatts för. Barnpornografin ur ett samhällsperspektiv Rikskriminalpolisen har, våren 2004, kännedom om 110 svenska barn som dokumenterats under sexuella övergrepp 10. För några år sedan var de en handfull. Statistiskt sett handlar detta om en anmärkningsvärd, obehaglig, och ur alla aspekter oönskad utveckling. Vem äger problemet? Naturligtvis är den brottsbekämpande aspekten av barnpornografifrågan en angelägenhet för polismyndigheten i Sverige. Barnpornografibrottet är ett lokalt brott, och i ett samhälle där stora delar av befolkningen har daglig tillgång till Internet i hemmen måste självfallet den brottsbekämpande delen av arbetet göras av polis och rättväsendet. Rikskriminaltjänstens rotel för särskilda objekt har under de senare åren byggt upp central kompetens och polisiära metoder väl ämnade att hantera barnpornografifrågan. Sverige och svensk polis har också, som en följd av barnpornografigruppens arbete, kommit att spela en viktig roll i det kompetensuppbyggnad och 9. Enligt kriminalinspektör Anders Persson vid Interpol. 10. Enligt kriminalinspektör Annethe Ahlenius vid Rikskriminalpolisens rotel för särskilda objekt. 20

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007 Slutrapport till SE:s Internetfond rörande projektet ECPAT Hotline 2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Resultat och analys av 2007 4. Framtida arbete 2 1. Bakgrund Syftet

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi

SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi SOU 2007:54 Barnet i fokus, En skärpt lagstiftning mot barnpornografi YTTRANDE 2008-02-27 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen för kvinnojourer och

Läs mer

barnpornografi en växande industri MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE

barnpornografi en växande industri MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE barnpornografi en växande industri MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Barnpornografi är dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Bilder och filmer sprids i rasande fart via Internet där nytt material dagligen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-03-12 Stockholm Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Dnr 582-07 Betänkandet (SOU 2007:54) Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (Ju2007/7579/L5)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 11 april 2001 PE 286.758/13-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 13-35 FÖRSLAG TILL YTTRANDE av Elizabeth Lynne (PE 286.758)

Läs mer

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken?

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? Bilaga 2 Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? En kartläggning av polisanmälda och lagförda sexualbrott mot barn med inslag av sexuell exploatering. På uppdrag av Utredningen

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare: Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare: Kommunstyrelsen IT-ansvarig Bibliotekschef Rubrik: Ny lag om ansvar

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

MHF-Ungdoms policy. mot sexuella trakasserier inom hela verksamheten. Beslutad av MHF-Ungdoms förbundsstyrelse

MHF-Ungdoms policy. mot sexuella trakasserier inom hela verksamheten. Beslutad av MHF-Ungdoms förbundsstyrelse MHF-Ungdoms policy mot sexuella trakasserier inom hela verksamheten Beslutad av MHF-Ungdoms förbundsstyrelse 2014-02-02 Inledning MHF-Ungdom är en demokratisk organisation som bedriver verksamhet för att

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan FAQ Sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan 1(6) Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan Stockholmsprästen arbetar kvar i sin församling. Vilka garantier finns för att han inte begår nya

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken?

Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? Sexuell exploatering av barn vad döljer sig bakom sexualbrottsstatistiken? En kartläggning av polisanmälda och lagförda sexualbrott mot barn med inslag av sexuell exploatering. Lotta Nilsson, Brottsförebyggande

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

Djävulen i Vallentuna Den Onda Satan. Pedofiljournalisterna

Djävulen i Vallentuna Den Onda Satan. Pedofiljournalisterna Djävulen i Vallentuna Den Onda Satan Pedofiljournalisterna Monica Annika Annika Antonsson Tiger Sundbaum Melin Denna bok avslöjar tre svenska kvinnliga journalister som under många år har trakasserat och

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Märta C. Johansson Örebro universitet

Märta C. Johansson Örebro universitet Märta C. Johansson Örebro universitet Att identifiera människohandel o För anmälan & förundersökning Att få utsatta att vilja vittna För åtal Att tillämpa brottet i domstol o För ansvar Vad gäller att

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Om det som inte ska hända. Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp,

Om det som inte ska hända. Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, Om det som inte ska hända Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, 2016 2018 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Centrala genomförda åtgärder 5 Arbetet

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län

FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Stockholm den 20 januari 2014 FAQ om sjukhusfilmningsfallet mot Landstinget i Uppsala län Den 23 december 2013 meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade fallet om den cancersjuke man som filmades

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet

Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Förutsättningarna för att beivra och lagföra illegal och oreglerad spelverksamhet Bilaga 5 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når

Läs mer

Hälso- och sjukvård. (Dnr 2046-2012)

Hälso- och sjukvård. (Dnr 2046-2012) Hälso- och sjukvård 2013/14:JO1 En rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har överlämnat en omhändertagen mp3-spelare till åklagarmyndigheten. Fråga bl.a.

Läs mer

Mänskligarättighe ter

Mänskligarättighe ter Mänskligarättighe ter & ISO 26000 Sandra Atler, jurist ECPAT Sverige Mot barnsexhandel Barnsexhandel =kommersiell sexuell exploatering av barn Hear no evil Barnsexturism = kommersiellt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer.

Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Allmänhetens erfarenheter och uppfattningar om kränkningsersättning till brottsoffer. Denna rättssociologiska undersökning handlar om relationen mellan rättsregler och sociala normer som är relevanta för

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer: Ju2016/06811/L5 Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Sammanfattning Centerkvinnorna

Läs mer

Ensamkommande barn/unga som försvinner. 28 april 2016

Ensamkommande barn/unga som försvinner. 28 april 2016 Ensamkommande barn/unga som försvinner 28 april 2016 Ett nätverk skapades våren 2015 Barnombudsmannen Socialstyrelsen Åklagarmyndigheten Strömsunds kommun Umeå universitet Riksföreningen gode män vårdnadshavare

Läs mer

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet

Strategiska brott bland unga på 00-talet. En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Strategiska brott bland unga på 00-talet En uppdatering och utvidgning av kunskapen kring brott som indikerar förhöjd risk för fortsatt brottslighet Bakgrund Brå publicerade år 2000 rapporten Strategiska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp LERUM200, v 1.0, 2007-11-30 1 (12) Datum 2011-03-07 Sektor Lärande Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp Handlingsplanen avser misstanke

Läs mer

Rutiner vid polisanmälningar

Rutiner vid polisanmälningar Rutiner vid polisanmälningar av barn och elever vid Örebro kommuns skolor Så här hanterar vi polisanmälningar i skolan Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

Människohandel med barn Nationell kartläggning

Människohandel med barn Nationell kartläggning Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Märta C. Johansson, Docent vid Örebro universitet Kartläggningen (2012-2015) Länsstyrelsen i Stockholm: Kartläggning om misstänkt människohandel

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering. För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Policy mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering För Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund november 2002 1 Policy mot sexuella trakasserier Syftet med denna policy och vägledning är att motverka

Läs mer

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Pernilla Leviner Jurist och doktorand i socialrätt Stockholms universitet, Juridiska Institutionen

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2007-04-24 Dnr 5433-2006 Sid 1 (6) Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, för långsam

Läs mer

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet en årsrapport

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet en årsrapport ! ECPAT Hotline 2015 Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet en årsrapport INNEHÅLL ECPAT Hotline 4 Sammanfattning 6 Sexuella övergrepp på barn på internet 10 Lagstiftningen 14 ECPAT Hotline

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria

Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april Promemoria Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? - en HD-dom i april 2006 Promemoria RättsPM 2006:11 Brottmålsavdelningen Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 HD:s dom den 11 april 2006 i mål B 154-06

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-03-04 Ju2008/675/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen 1 Bild 1 Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel i Köpenhamn den 7-8 maj

Läs mer

Resekurage. Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014

Resekurage. Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014 Resekurage Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014 Om Resekurage Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. På resan kommer många att ofrivilligt se barn som

Läs mer

Dnr Justitiedepartementet Stockholm

Dnr Justitiedepartementet Stockholm MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2017-02-17 Dnr 502-16 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (SOU 2016:60) Ett starkare skydd för den

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Surfa säkert en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Internet har krympt världen Aldrig tidigare har det varit så lätt att kommunicera och söka information globalt. Kontakter

Läs mer