SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 237 Del C... 288 Del D... 309 Del M... 311"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /11/28 ENVINEERS TOGNUM AG Maybachplatz Friedrichshafen Bauer, Gerhard Weidenröschenweg Stuttgart EN 7 - Förbränningsmotorer och tillhörande delar (ej för fordon) Förbränningsmotorer och ingående delar för landfordon Fix och Underhåll av förbränningsmotorer och Delar därav. 4 - Materialbearbetning avseende förbränningsmotorer och delar därav Ingenjörstjänster inom området avgasrening och avgasefterbehandling för förbränningsmotorer /6/21 EVERFRESH Everfresh AB Långebergavägen Helsingborg SE ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON AB Studentgatan Malmö SE SV EN Kundinformation vid försäljning av lös egendom via internet; marknadsföring av frukt och grönt via internet; återförsäljartjänster avseende frukt och grönsaker /9/21 SWIFT ID HID Global Corporation 1537 Barranca Parkway Irvine, CA US COHAUSZ & FLORACK PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT Bleichstr Düsseldorf EN 16 - Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Broschyrer bokbindarartiklar; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer. US - 31/3/ /12/21 Customizing Print ADAM GmbH Vichystraße Bruchsal LEMCKE, BROMMER & PARTNER Bismarckstr /6 2

3 Del A.1. CTM Karlsruhe EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Reklambyråtjänster, Speciellt utveckling av reklam- och marknadsföringskoncept; Planering och utformning av reklamåtgärder,speciellt radiooch Tv-reklaminslag; Organisationskonsulttjänster och Ledning av ett företag inom området marknadsföring och Annons- och reklamverksamhet; Kontorstjänster; Marknadsundersökningstjänster,Speciellt i digitala nätverk; Spridning av reklamannonser; Författande av reklamtexter;rådgivning beträffande användning av marknadsföringsinstrument;rådgivning och utveckling av företagsprofil (Corporate Identity och Corporate Design) för företag; Konsultation avseende annons- och reklamverksamhet;analyser av strategisk marknadsförings- och reklamåtgärder, företags- och marknadsföringsstrategisk rådgivning; Bokföring; Mottagning av beställningar, leveransuppdragstjänster och fakturahantering; Pr-tjänster;Empirisk utvärdering för statistiska och reklamändamål; Marknadsforskning,Speciellt med hjälp av mediaanalyser;kundintervjuer (opinionsundersökningar); Kundförvärv och -vård genom postorderreklam (postutskick); Publicering av trycksaker (även i elektronisk form) för reklamändamål; Direktreklam; Försäljningsfrämjande tjänster för tredje part; Uppdatering av annons- och reklammaterial; Layoututformning för reklamändamål; Presentation av varor inom kommunikationsmedier för detaljhandeln; Varudemonstrationer; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter, även via Internet; Förmedling rörande affärstransaktioner för tredje man, även inom ramen för e- handel; Anskaffande av kontrakt för andras räkning, om inköp och försäljning av varor; Förmedling av kontrakt för tredje man, avseende utförande av tjänster; Förmedling av reklamavtal för tredje man; Organisatorisk projektledning inom ADB-området; Stöd för industri- eller handelsföretag vid utövandet av deras verksamhet; Administrativ orderhantering;marknadsföring, Annons- och reklamverksamhet samt säljfrämjande åtgärder,samtliga även via internet, genom teleshopping, genom online- eller Postordertjänster; Elektronisk datalagring; ADB-konsultationer Telekommunikationer; Telekommunikation via plattformar och portaler på Internet; Tillhandahållande av åtkomst till datorprogram på datanät; Tillhandahållande av åtkomst till databaser; Upplåtande av åtkomst av ett globalt datornät; Upplåtande av åtkomst av information på Internet; Vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser (Web-messaging) Transport; Emballering och förvaring av gods; Leveranstjänster (varor); Spedition; Varumagasinering: godsmagasinering; Kurirtjänster (meddelanden eller varor); Logistiktjänster inom transportsektorn; Tillhandahållande (leverans) av postordervaror Konsultationer inom området datorer; Analys av datorsystem; Datorsystemutformning; Elektronisk datasäkring;dataadministration på servrar (serveradministration);adbprogrammering för kunder; Rådgivning avseende maskinoch programvara; Tillämpning av ADB-program på nät; Konfigurering av datornät med hjälp av programvara; Konvertering av datorprogram och data (ej fysisk förändring); Dataåterhämtning; Design, Redovisning och Utveckling av datorprogram och Programvara,Speciellt för ett marknadsförings-managementsystem för tjänster inom området marknadsföring och reklam; Duplicering, Installation, Uppdatering, Uthyrning av, Underhåll, Vård,Implementering samt anpassning till kundspecifika krav för datorprogram och programvara; Teknisk rådgivning avseende framställning, utveckling, tillämpning och användning av datorprogram och programvara;teknisk projektledning inom ADBområdet; Uthyrning och underhåll av minnesutrymme för användning som webbplatser för tredje man (webbhotell); Upplåtande eller uthyrning av elektroniskt minnesutrymme på Internet (webbutrymme); Installation av webbsidor på Internet för tredje mans räkning /12/21 Energetische Aufrichtung Müller-Dambier, Patricia Merler Bahn Meckenheim EN 9 - Apparater, instrument och medier för inspelning, återgivning, bärande, lagring, behandling, bearbetning, sändning, utsändning, inhämtning och återgivning av musik, ljud, bilder, text, signaler, programvara, information, data och koder;förvaringsfodral och -föremål och -behållare för ljudkassetter, grammofonskivor, (nedladdningsbar) digital musik, tillhandahållen via Internet; E-kort [vykort som kan skickas elektroniskt]; Tecknade filmer Rivalmanackor; Överföringsbilder; Meddelandekort; Etiketter, självhäftande, dekaler, självhäftande; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Pappersvaror [skriv- och kontorsmateriel] Genomförande och organisering av kulturevenemang; Anordnande och genomförande av konserter;underhållning; Organisation av utställningar för kulturändamål /12/21 PUSH-TO-PASS VOLKSWAGEN AG Brieffach Wolfsburg Volkswagen AG Freiberg, Florian Brieffach 11/ Wolfsburg EN 7 - Maskinella domkrafter. 9 - Solglasögon, glasögonfodral; Cigarettändare för bilar; Inbrottslarmanordningar, Tjuvlarmsapparater, Brandlarmsapparatur, Röklarmutrustning, Varningsapparater för gasläckor; Navigationsanordningar, Antenner, Radioapparater, Televisionsapparater, Telefonset, Videotelefoner, Mobiltelefoner; Eldsläckningsapparatur,Glödstift för dieselmotorer Självhäftande reparationslappar för reparation av däckinnerslangar, Fordonsdragkrokar Spelkort, Plyschdjur och Övriga plyschleksaksartiklar, Sparkcyklar (leksaker); Videospelapparater för nöjesändamål Lackering av fordon /12/21 E-Healthbook 212/6 3

4 CTM Del A BG - E- ES - E- CS - E- DA - E- - E- ET - E- EL - E- EN - The element "E-" FR - E- IT - E- LV - E- LT - E- HU - E- MT - E- NL - E- PL - E- PT - E- RO - E- SK - E- SL - E- FI - E- SV - E- Teper, Vince Lortzingstr Senden EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Publicering av reklamtexter; Reklambyråtjänster; Annons- och marknadsföringstjänster; Uthyrning av annonsutrymme; Marknadsforskning; Tjänster rörande marknadsforskning; Opinionsundersökningar; Sökning i dataregister (för tredje part); Konsumentforskning; Spridning av annons- och reklammateriel; Framtagning och placering av annonser; Utarbetande av annonser för andras räkning; Placering av annonser för andras räkning; (spridning av) reklamannonser; (spridning av) reklamannonser; Hantering och sammanställning av datoriserade databaser; Anordnande av prenumerationer på publikationer för andras räkning Telekommunikationer; Elektronisk annonsförmedling (telekommunikation); Elektronisk post, sändning av meddelanden; Sändning av meddelande; Tjänster avseende sändning av meddelanden; Direktanslutna meddelandetjänster; Tjänster avseende omedelbar elektronisk överföring av meddelanden; Upplåtande av chatrum på Internet; Upplåtande av chattrum på Internet; Telekonferenstjänster; Utsändning av program via Internet; Användaråtkomst till Internet; Tillhandahållande av chat-förbindelser via Internet; Tillhandahållande av åtkomst till datornätverk och Internet; Internetanslutningstjänster för privatbostäder och kommersiella enheter; Internettelefoni; Tjänster avseende liveöverföring med avfrågningsmöjlighet via en hemsida på Internet (WEBCAM); Internetåtkomsttjänster; Förmedling av åtkomst till databaser på Internet; Vidarebefordran av meddelanden av alla slag till Internetadresser (Web-messaging); Upplåtande av åtkomst till Internet; Upplåtande av kommunikationsinrättningar för utbyte av data genom elektroniska medel; Tjänster avseende elektroniskt datautbyte; Utbyte av meddelanden via dataöverföring; Tillhandahållande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornät eller databaser; Förmedling av åtkomst till databaser på Internet; Tillhandahållande av åtkomst till databaser Uppfostran; Underhållning; Digitala bildtjänster IT-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; Utformning, underhåll och uppdatering av en sökmotor på telekommunikationsnät; Webbhotell (Internet); Tjänster för databasutveckling; Medicinsk forskning; Efterforskningsoch utvecklingstjänster avseende nya produkter för tredje mans räkning Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; Tillhandahållande av hälsoinformation; Hälsovårds- tjänster; Hälsovårdstjänster; Information och rådgivning avseende hälsa /2/211 ENAMEL RENEW Fresh Breath Limited Units EFG, Caxton Court, Caxton Way, Watford Business Park Watford WD18 8RH MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 16 - Pappersvaror, trycksaker, tryck och publikationer /2/211 GreenSpec Patience, Alexander 2 Bainton Close Beverley, East Yorkshire HU17 7DL EN FR 35 - Reklam via Internet; Sammanställning av annonser och reklam för användning som webbsidor på Internet; Spridning av reklam för andra via ett direktanslutet kommunikationsnät på Internet; Spridning av reklam för andras räkning via Internet; Reklamtjänster tillhandahållna via Internet; Reklamtjänster tillhandahållna på Internet; Uthyrning av reklamutrymme på Internet; Reklam via elektroniska medier och speciellt Internet;Råd om kundservice och produkthantering och priser på Internetplatser i samband med inköp via Internet; Auktionering via Internet; Föratagsadministrationstjänster för behandling av försäljningar utförda via Internet; Sammanställning av annons- och reklammaterial för webbsidor på Internet; Sammanställning av annonsoch reklammaterial för användning på Internet; Påverkan, undersökning och analys av marknader, via Internet eller annorledes; Direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via Internet; Anordnande av auktioner via Internet; Tillhandahållande och uthyrning av annons- och reklamutrymme på Internet; Uthyrning av annons- och reklamutrymme på Internet; Abonnemang på telematik-, telefon- eller datortjänster [internet] Uppbyggnad av en Internetplattform för elektronisk handel; Upprättande av elektroniskt lagrade webbsidor för direktanslutna tjänster och Internet; Skapande av webbplatser på Internet; Utformning och utveckling av webbsidor på Internet; Utveckling av programvarulösningar för Internetleverantörer och Internetanvändare; Upplåtande av utrymme på Internet för webbloggar; Datorprogrammering för Internet; Utformning, skapande, värdskap och underhåll av webbplatser för andra; Konstruktion, utformning och uppdragsskrivning, allt för sammanställning av webbsidor på Internet; Grafisk design för sammanställning av webbsidor på Internet; Grafisk utformning, ritning och uppdragsskriv /6

5 Del A.1. CTM ning för sammanställning av webbsidor på Internet; Värdskap av digitalt innehåll på Internet; Webbhotell (Internet); Införande av webbsidor på Internet för tredje man; Publicering av webbsidor på internet för tredje man; Internetkaféverksamhet (uthyrning av datorer); Tjänster avseende internetinnehåll som kan åtkommas bara av vissa användare; Tjänster avseende utformning av webbplatser på Internet; Underhåll av programvara för internetåtkomst; Drift av sökmotorer för Internet; Upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för upprättande av fakturor via datornät, intranät och Internet; Upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för upprättande av transportdokument via datornät, intranät och Internet; Upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för fraktbehandling via datornät, intranät och Internet; Upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för spårning av frakter via datornät, intranät och Internet; Upplåtande av tillfällig användning av ej nedladdningsbar programvara för spårning av paket via datornät, intranät och Internet; Tillhandahållande av en Internetplattform för socialt nätverksarbete; Sökmotorer för Internet; Tillhandahålande av sökmotorer för Internet /3/211 SWELLDRIED Lefrançois, Jean Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR Lefrançois, Victor Le domaine d'eole, Route de La Ferté Fresnel 6155 Saint Evroult Notre Dame du Bois FR FR EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster;Konsulttjänster avseende företagsorganisation och -ledning;konsulttjänster avseende företagsledning;professionell företagskonsultation;rationaliseringsexpertis;affärsinformation;företagsundersökningar;affärsupplysningar; Utomhusreklam; Reklambyråer; Spridning av annons- och reklammaterial;anskaffningstjänster för tredje part (köp av varor och tjänster för andra företag);administrativ behandling av köpbeställningar;kommersiell (information) och rådgivning åt konsumenter; Varudemonstration;Assistans vid affärs- eller industriledning;rådgivningstjänster för företagsledning;uthyrning av försäljningsautomater;uppdatering av reklammaterial;reproduktion av dokument;distribution av varuprover;anordnande av utställningar med kommersiella syften eller för reklamändamål; Insamling av data i ett centralt register; Systematisering av data i ett centralt register; Datoriserad registerhantering;anordnande av handelsmässor för kommersiella och reklamändamål;import-export (byråer för);byråer för kommersiell information; Informationssökning i dataregister för tredje man;företagsadministration av licenser på andras varor och tjänster; Uthyrning av reklamtid via kommunikationsmedel av alla slag;modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring;marknadsundersökningar; Sidsättning för reklamändamål;opinionsundersökningar;rådgivning avseende företagsorganisation;sökning efter sponsorer; Ekonomiska prognoser;prisjämförelsetjänster; Assistans vid företagsledning;utarbetande av reklamtexter;spridning av reklammaterial (flygblad, prospekt, trycksaker, varuprover);uthyrning av reklammaterial;reklamutrymme (uthyrning av -);Publicering av reklamtexter; Annons- och reklamverksamhet; Direktansluten reklam via datornät; Reklamutskick; Produktion av radioreklam; Tvreklaminslag;Pr-tjänster;Outsourcingtjänster (affärsassistens);utarbetande av statistik;redigering av reklamtexter;presentation av produkter avseende kommunikationsmedier för detaljhandeln;säljfrämjandeverksamhet för andra;skyltning av skyltfönster Uppfostran;Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;uthyrning av videoband; Videofilmproduktion;Tjänster avseende underhållning i semesterbyar; Klubbtjänster (underhållning eller utbildning); Hälsoklubbar;Anordnande av idrottstävlingar; Anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning);underhållning; Underhållningsinformation; Televisionsunderhållning; Uppfostran;Utbildnings- och undervisningsinformation; Uthyrning av ljudinspelningar; Privatundervisning; Utbildningsexamination; Drift av elektroniska direktanslutna publikationer, ej nedladdningsbara;anordnande av utställningar för kultureller utbildningsändamål;filmproduktion;uthyrning av spelfilmer;filmprojektorer för spelfilmer; Praktisk utbildning (instruktion);digital bildbehandling; Privatundervisning; Speltjänster som erbjuds via direktanslutning från ett datanät;uthyrning av böcker;utgivning av böcker; Uthyrning av idrotts- och sportutrustning (ej fordon);lotteriverksamhet; Anordnande av skönhetstävlingar; Anordnande och ledning av studiecirklar; Fotografering;Bildreportage; Elektronisk publicering av direktanslutna böcker och tidskrifter; Radiounderhållning;Festarrangeringstjänster; Rekreation, information avseende;anordnande och genomförande av seminarier; Shower, produktion av;arrangerande och hållande av symposier; Textpublicering (ej reklamtexter);författande av texter (ej reklamtexter) Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Analys för införande av datorsystem;grafisk formgivning; Återbildning av databaser;design av datorsystem; Kvalitetskontroll; Omvandling av data och datorprogram (ej fysisk omvandling); Konvertering av data eller dokument från ett fysiskt underlag till ett elektroniskt underlag;(rådgivning avseende) energiekonomi; Formgivning av emballage;upprättande och underhåll av webbplatser för andras räkning; Expertgranskning (ingenjörsarbete); Webbhotell;Industridesign; Ingenjörsverksamhet;Rådgivning rörande programvara;utformning och utveckling av datorprogram;installation av programvara; Uppdatering av programvara;underhåll av programvara;uthyrning av programvara;forskning beträffande mekanik;tillhandahållande av sökmotorer för Internet;Datorprogrammering;Kopiering av datorprogram;tekniska projektstudier;forskning inom miljöskydd;teknisk forskning;webbservrar (uthyrning av -); Designtjänster (industriell formgivning) /3/211 ENGINEERED FLUTED PAPER CORE Design Force AB Hanholmsvägen Norrköping SE Stora Enso AB Nilsson, Katarina Sommargatan 11A, Box Karlstad SE SV EN 16 - Trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; målarpenslar; skrivmaskiner; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer. 212/6 5

6 CTM Del A Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster, franchisingtjänster Formgivningstjänster, designtjänster och planeringstjänster avseende inredningar och butiksinredningar; tjänster avseende interiör design; förutnämnda tjänster avser inte tjänster relaterade till papper och varor utarbetade/designade räfflade papper som är avsedda att användas som den innersta delen i kartong och/eller är varor vars kärnor är gjorda av räfflat papper /4/211 BizPad Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Str München EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH Ridlerstr München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, distribution, omvandling, lagring, reglering eller styrning av elektrisk ström; Magnetiska databärare, försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner /4/211 SUPERFEED NYSE Group, Inc. 11 Wall Street New York, New York 15 US BUGNION S.P.A. Viale Lancetti, Milano IT EN IT 9 - Datorprogram och programvara för elektroniskt handlande med värdepapper; Tomma digitala och icke-digitala datamedia; Förinspelade digitala och icke-digitala datamedia med finansiell information avseende värdepapper Finansiell forskning avseende organisation och funktion av finansiella marknader; Beräkning, skapande, inspelning, komposition, sammanställning och systematisering av börsnoteringar för råvaror, terminer, och derivat och alla indexsiffror rörande börspriser för råvaror, terminer, och derivat, finansiella instrument och värdepapper, nämligen, tillhandahållande av marknadsinformation om råvaror, terminer, och derivat och värdepapper; Handel med och börsprisuppgifter på råvaror, terminer, och/eller derivat, nämligen mäkleri av råvaror, terminer, och derivat och tjänster avseende prisuppgift på och listning av råvaror, terminer, och derivat; Samt förmedling,prisuppgift och avräkning av finansiella instrument, Nämligen, Finansiella clearingcentraler; Förvaltning av likvida medel; Finansiella fondoperationer; Organisation och implementering av marknader för råvaror, terminer och derivat, nämligen, organisering av fondbörser för råvaror, terminer och derivat till förmån för handel med råvaror, terminer och derivat och andra finansiella värden; Börskonsultation rörande råvaror, terminer och derivat i form av investeringskonsultation; Finansiella konsulttjänster; Plastronger, Handelsvaror, Terminer,Och derivat för informationsutbyte och Tillhandahållande av finansiell information; Agenturer för handel med handelsvaruterminer med terminskontrakt för produkter som ej kan lagras, nämligen koldioxidutsläpp; Investeringsförvaltning innebärande skapande av finansiella portföljer för andra och förvaltning av investeringar på terminsmarknader i klimat- och miljöderivat inom områdena för handel med koldioxid och finansiella produkter relaterade till skydd av miljön, bevarande av naturliga resurser och varaktig utveckling. Börstjänster avseende utsläpp av växthusgaser som underlättar handel eller försäljning av tillstånd till och avräkning för koldioxid- och andra växthusgasutsläpp samt terminskontrakt och andra finansiella instrument mellan företag och andra marknadsdeltagare Underhåll av datormaskiner Upplåtande av åtkomsttid i databaser, datornät och Internet Datorsystemanalys /5/211 deluxe-marken LUXE-MARKEN GmbH & Co. Kg Delmenhorster Str Stuhr BEUKENBERG RECHTSANWÄLTE Uhlemeyerstr Hannover EN 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster /5/211 pureburrito Mueller & Wallendorf GbR Lindwurmstr Muenchen EN 25 - Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader Kortvarigt boende /5/ /6

7 Del A.1. CTM LE PAIN BOULANGER Banette SAS Le Moulin à Vent 4525 Briare FR SCHMIT CHRETIEN 16, rue de la Paix 752 Paris FR FR EN 41 - Tjänster för yrkesutbildning (anordnande av handledning/instruktion och fortbildning) inom bageri- och konditoryrkena, speciellt tillverkningsteknik, försäljning och hantering av försäljning inom dessa yrken, tjänster avseende teknisk kommersiell utbildning i samband med beredning av mjöl, bröd och konditorivaror Franchisingtjänster som hör samman med tillverkning av mjöl, bröd och konditorivaror, nämligen uteslutande licensiering av immateriella rättigheter. FR - 21/1/ /6/211 hycleaner TG hylift GmbH Am Königsweg Gronau-Epe HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben Münster EN 7 - Kranar, Traverskranar, Tornkranar;Transportörer, lyftvinschar (maskiner); Lyftapparater Tjänster som tillhandahålls av detaljhandel och grossisthandel, även via Internet och även via postorder, med följande varor: kranar, traverser tornsvängkranar, transportörer, lyftvinschar (maskiner), lyftapparater Uthyrning av kranar (konstruktions-, anläggnings- och byggnadsutrustning);installation, underhåll och rengöring av kranar /6/211 MAILARCHIVER GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Tillsatskretskort för anslutning av datorer till nätprogramvara; Lådor anpassade för lagring av programvaruskivor; Lådor anpassade för transport av programvaruskivor; Kodade kort för åtkomst av programvara; Patroner (programvara) för användning med datorer; Utbildningsprogramvara för barn; Rengöringsskivor för datorprogramvara; Datorprogramvara avseende elektronisk handel; Programvara till datorspel; Underhållningsprogramvara i from av datorspel; Datorspelprogram (programvara); Datorspelprogram nedladdade via Internet (programvara); Datorspelprogram för simulering av handel med värdepapper [programvara]; Datorspelprogram (programvara); Datorspelprogram nedladdade via Internet (programvara); Datorspelprogram inspelade på band (programvara); Spelprogramvara för datorer; Programvara för datorgrafik; Maskinvara för användning i datorstödd programvarukonstruktion; Programvara för datorgränssnitt; Datorprogram inspelade på datamedier (programvara) utformad för användning i byggnadsverksamhet och automatiserad produktion (cad/cam); Programvara för sökmotorer; Datorprogram och datormaskinvara, samtliga för framställning av videoeffekter; Programvara utgörande algoritmer för upprättande av offerter för skeppning; Datorprogram i form av algoritmer för upprättande av offerter för skeppning; Programvara utgörande informationsdatabaser för upprättande av fakturor för skeppning; Programvara utgörande informationsdatabaser för upprättande av offerter rörande skeppning; Programvara rörande barnutbildning; Datorprogramvara utformad för att möjliggöra samverkan mellan smartkort, terminaler och läsare; Datorprogramvara utformad för att uppskatta kostnader; Datorprogramvara utformad för att uppskatta resurskrav; Verktyg för utveckling av programvara; Programvara för redovisningssystem; Datorprogramvara för analys av adressfiler; Programvara för analys av marknadsinformation; Programvara för analys av namn- och adressfiler; Programvara för analys av namnfiler; Programvara för tillämpnings- och databasintegrering; Datorprogramvara för stöd vid utformning av sportutrustning; Datorprogramvara för akustisk styrning och manövrering av en dator; Datorprogramvara för godkännande av åtkomst av databaser; Programvara till biometriska system för identifiering och behörighetskotroll av personer; Datorprogramvara för cellkontroll; Datorprogramvara för kommunikationsändamål mellan mikrodatorer; Programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer; Datorprogramvara för kommunikation mellan datorprocesser; Programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; Datorprogramvara för datorstödd programvarukonstruktion; Programvara för styrning och hantering av tillämpningar för åtkomstservrar; Datorprogramvara för styrning av själv-serviceterminaler; Programvara för skapande av dynamiska webbplatser; Programvara för kryptering; Programvara för åstadkommande av typsnitt och fonter; Programvara för bokföring mellan nätverk inom telekommunikationsområdet; Programvara för tolkning av finger- eller handflatsavtryck; Datorprogramvara för organisering och visning av digitala bilder och fotografier; Programvara för bearbetning av adressfiler; Programvara för behandling av marknadsinformation; Programvara för bearbetning av namn- och adressfiler; Programvara för bearbetning av namnfiler; Programvara för produktion av finansiella modeller; Programvara för skanning av bilder och dokument; Datorprogramvara för analys av defekter med hjälp av virvelströmmar; Programvara för tidskontroll; Programvara för användning vid datoråtkomstkontroll; Datorprogramvara för användning i stödsystem för medicinska beslut; Programvara för användning vid övergång mellan olika datornätoperativsystem; Programvara för användning vid programmering av faxapparater; Programvara för användning i samband med digital animering och specialeffekter av bilder; Programvara för användning vid fjärrmätarövervakning; Programvara för användning vid fjärrmätaravläsning; Programvara för trådlös leverans av innehåll; Datorprogramvara inom området elektronisk publicering; Datorprogramvara för användning vid yrkesutveckling och -utbildning; Dator- 212/6 7

8 CTM Del A.1. program för hantering av kalkylblad; Programvara för kryptering av data, signaler, bilder och ljud; Programvara avseende ekonomisk historia; Programvara för säker överföring och mottagning av data, signaler, bilder och ljud; Programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner; Programvara som asssisterar datorer i att utnyttja parallella applikationer och genomföra parallella beräkningar; Datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; Programvara för automatisering av datalagringsverksamhet; Programvara för kontroll och förbättring av ljudkvalitet för dator- och ljudutrustning; Datorprogramvara som möjliggör sökning av data; Datorprogramvara som möjliggör sökning av data; Programvara för sändning av fotografier till mobiltelefoner; Datorprogramvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimedietillämpningar; Programvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimediatillämpningar och presentationer, nämligen för integrering av text, ljud, grafik, stillbilder och rörliga bilder; Programvara för datortelefoni; Datorprogramvara för analys av defekter i konstruktioner; Programvara för styrsegmentsintegrering; Styrprogramvara för datorskrivare; Programvara för kreditundersökning; Databärare för datorer med registrerad programvara; Programvara för datakommunikation; Databehandlingsprogramvara; Databehandlingsprogramvara för grafiska framställningar; Databehandlingsprogramvara för definition av tabeller; Databehandlingsprogramvara för databehandling; Avkodningsprogramvara; Programvara för desktop publishing; Digital telefonplattform och programvara; Programvara för undervisning/utbildning; Programvara till elektroniska spel; Programvara för fabriksautomatisering; Programvara för finansiell förvaltning; Patroner för datorspel (programvara); Patroner för videospel (programvara); Spelprogramvara; Spelprogramvara för användning med datorer; Programvara för grafiska användargränssnitt; Industriella programvaror; Industriella kontroller innehållande programvara; Programvara för styrning av industriella processer; Integrerade programvarupaket för användning i automatisering av laboratorier; Interaktiv datorprogramvara; Interaktiv underhållningsprogramvara för användning med datorer; Interaktiv underhållningsprogramvara för persondatorer; Interaktiv videoprogramvara; Programvara för gränssnitt; Drivprogramvara för LAN (local area network, lokalt nät); Magnetkort utgörande programvara; Magnetiska plattformar för programvara; Magnetiska stöd för programvara; Magnetiska band för memorering av programvaruprogram; Programvara för mikrovågskonstruktion; Multimedieprogramvara registrerad på cd-romskivor; Programvara för musikkomponering; Drivprogramvara för nätåtkomstservrar; Drift- och bruksanvisningar lagrade i digital form för datorer och programvara på disketter eller cd-romskivor; Drift- och användarinstruktioner lagrade i digital form för datorer och datorprogramvara, speciellt på disketter eller cd-romskivor; Persondatorer innehållande datorprogramvara för diethjälp; Programvara för hantering av utskriftskö; Programvara för styrning av processer; Programmerade videospel (programara); Programmerade videospel inneslutna i patroner (programvara); Programvara för tolkning av satellitbilder; Simuleringsprogramvara för användning i digitala datorer; Programvara (maskinläsbar) för datorstödd infogning av titlar; Programvara (maskinläsbar) för datorgrafiktillämpningar; Programvara (maskinläsbar) för att föra register över kabellayouter; Programvara (maskinläsbar) för manipulering av biomedicinska geometriska data; Programvara (maskinläsbar) för handhavande av lönelistor; Programvara (maskinläsbar) för beredning av biomedicinska geometriska data; Programvara (maskinläsbar) för behandling av biomedicinska geometriska data; Programvara (maskinläsbar) för programmering av blanketter för laserskrivare; Programvara (maskinläsbar) för användning i datorgrafik; Programvara (maskinläsbar) för användning i skötsel av fabriksgolv; Programvaruprogram (maskinläsbara) för kontroll av telefonsamtal; Programvara (maskinläsbar) för personlig finansiell analys; Drivrutiner för programvara; Programvara för kortläsare; Programvara för handel via ett globalt kommunikationsnätverk; Programvara för genomförande av bolagsstämmor; Programvara för inkassoverksamhet; Programvara för dosmätningsändamål inom radioterapiområdet; Programvara för underlättande av säkra kreditkortstransaktioner; Programvara för interaktiv television; Programvara för online-överföring av meddelanden; Programvara för optisk teckenigenkänning (OCR); Programvara för behandling av bilder, grafik och text; Programvara för driftshantering av bärbara magnetiska och elektroniska kort; Programvara som kopplar digitaliserade video- och ljudmedier med ett globalt datornät; Programvaruprogrammerbara mikroprocessorer; Programvara för videospel; Programvara för videospel; Programvara för kontroll och förbättring av ljudkvalitet hos ljudutrustning; Programvara för styrning av byggnadsmiljö-, -tillträdes- och -säkerhetssystem; Programvara för tabellrepresentation; Typsnittsprogramvara; UPI-programvara [universal peripheral interface, UPI, universellt gränssnitt för kringutrustning]; USB-operativprogramvara (Universal Serial Bus); Program till videospel; Videospel på skiva [programvara]; Videospel på band [programvara]; Videospelprogram [programvara]; Programvara för videospel; Virtual reality-spelprogramvara; Virtual reality-programvara; Drivprogramvara för virtuella privata nät (VPN); Drivprogramvara för WAN (wide are network, fjärrnät); Utvecklingstjänster för webbplatser Vetenskapliga tjänster och forskning och utformning i samband därmed; Industriella analyser och forskningstjänster /6/211 MAILESSENTIALS GFI Software Ltd Romasco Place 1, P.O.Box 314, Road Town Tortola VG GFI Software Ltd Noel, Geraldine c/o GFI Software Development Ltd GFI House San Andrea Street Malta SGN 1612 San Gwann MT EN FR 9 - Tillsatskretskort för anslutning av datorer till nätprogramvara; Lådor anpassade för lagring av programvaruskivor; Lådor anpassade för transport av programvaruskivor; Kodade kort för åtkomst av programvara; Patroner (programvara) för användning med datorer; Utbildningsprogramvara för barn; Rengöringsskivor för datorprogramvara; Datorprogramvara avseende elektronisk handel; Programvara till datorspel; Underhållningsprogramvara i from av datorspel; Datorspelprogram (programvara); Datorspelprogram nedladdade via Internet (programvara); Datorspelprogram för simulering av handel med värdepapper [programvara]; Datorspelprogram (programvara); Datorspelprogram nedladdade via Internet (programvara); Datorspelprogram inspelade på band (programvara); Spelprogramvara för datorer; Programvara för datorgrafik; Maskinvara för användning i datorstödd programvarukonstruktion; Programvara för datorgränssnitt; Datorprogram inspelade på datamedier (programvara) utformad för användning i byggnadsverksamhet och automatiserad produktion (cad/cam); Programvara för sökmotorer; Datorprogram och datormaskinvara, samtliga för framställning av videoeffekter; Programvara utgörande algoritmer för upprättande av offerter för skeppning; Datorprogram i form av algoritmer för upprättande av offerter för skeppning; Programvara utgörande informationsdatabaser för upprättande av fakturor för skeppning; Program /6

9 Del A.1. CTM vara utgörande informationsdatabaser för upprättande av offerter rörande skeppning; Programvara rörande barnutbildning; Datorprogramvara utformad för att möjliggöra samverkan mellan smartkort, terminaler och läsare; Datorprogramvara utformad för att uppskatta kostnader; Datorprogramvara utformad för att uppskatta resurskrav; Verktyg för utveckling av programvara; Programvara för tillgång till uppgifter i lexikon som kan laddas ner från ett globalt datornät; Programvara för redovisningssystem; Datorprogramvara för analys av adressfiler; Programvara för analys av marknadsinformation; Programvara för analys av namnoch adressfiler; Programvara för analys av namnfiler; Programvara för tillämpnings- och databasintegrering; Datorprogramvara för stöd vid utformning av sportutrustning; Datorprogramvara för akustisk styrning och manövrering av en dator; Datorprogramvara för godkännande av åtkomst av databaser; Programvara till biometriska system för identifiering och behörighetskotroll av personer; Datorprogramvara för cellkontroll; Datorprogramvara för kommunikationsändamål mellan mikrodatorer; Programvara för kommunikation med användare av handhållna datorer; Datorprogramvara för kommunikation mellan datorprocesser; Programvara för kommunikation mellan datorer via ett lokalt nät; Datorprogramvara för datorstödd programvarukonstruktion; Programvara för styrning och hantering av tillämpningar för åtkomstservrar; Datorprogramvara för styrning av själv-serviceterminaler; Programvara för skapande av dynamiska webbplatser; Programvara för skapande av sökbara databaser med information och data; Datorprogramvara för förvaltning av databaser; Datorprogramvara för dokumenthantering; Programvara för kryptering; Programvara för åstadkommande av typsnitt och fonter; Programvara för bokföring mellan nätverk inom telekommunikationsområdet; Programvara för tolkning av finger- eller handflatsavtryck; Datorprogramvara för organisering och visning av digitala bilder och fotografier; Programvara för bearbetning av adressfiler; Programvara för behandling av marknadsinformation; Programvara för bearbetning av namn- och adressfiler; Programvara för bearbetning av namnfiler; Programvara för produktion av finansiella modeller; Programvara för skanning av bilder och dokument; Datorprogramvara för analys av defekter med hjälp av virvelströmmar; Programvara för tidskontroll; Programvara för användning vid datoråtkomstkontroll; Datorprogramvara för användning i stödsystem för medicinska beslut; Programvara för användning vid övergång mellan olika datornätoperativsystem; Programvara för användning vid programmering av faxapparater; Programvara för användning i samband med digital animering och specialeffekter av bilder; Programvara för användning vid fjärrmätarövervakning; Programvara för användning vid fjärrmätaravläsning; Programvara för trådlös leverans av innehåll; Datorprogramvara inom området elektronisk publicering; Datorprogramvaruplattformar; Datorprogramvara för användning vid yrkesutveckling och -utbildning; Datorprogram för hantering av databaser; Datorprogram för hantering av kalkylblad; Programvara för kryptering av data, signaler, bilder och ljud; Programvara avseende ekonomisk historia; Programvara för säker överföring och mottagning av data, signaler, bilder och ljud; Programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner; Programvara som asssisterar datorer i att utnyttja parallella applikationer och genomföra parallella beräkningar; Datorprogramvara som gör det möjligt att spela spel; Programvara för automatisering av datalagringsverksamhet; Programvara för kontroll och förbättring av ljudkvalitet för dator- och ljudutrustning; Datorprogramvara som möjliggör sökning av data; Datorprogramvara som möjliggör sökning av data; Programvara för sändning av fotografier till mobiltelefoner; Datorprogramvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimedietillämpningar; Programvara för förbättring av den audiovisuella kapaciteten hos multimediatillämpningar och presentationer, nämligen för integrering av text, ljud, grafik, stillbilder och rörliga bilder; Programvara för datortelefoni; Datorprogramvara för analys av defekter i konstruktioner; Programvara för styrsegmentsintegrering; Styrprogramvara för datorskrivare; Programvara för kreditundersökning; Databärare för datorer med registrerad programvara; Programvara för datakommunikation; Programvara för datakomprimering; Databehandlingsprogramvara; Databehandlingsprogramvara för grafiska framställningar; Databehandlingsprogramvara för definition av tabeller; Databehandlingsprogramvara för databehandling; Avkodningsprogramvara; Programvara för desktop publishing; Digital telefonplattform och programvara; Programvara för undervisning/utbildning; Programvara till elektroniska spel; Programvara för fabriksautomatisering; Programvara för finansiell förvaltning; Patroner för datorspel (programvara); Patroner för videospel (programvara); Spelprogramvara; Spelprogramvara för användning med datorer; Programvara för grafiska användargränssnitt; Industriella programvaror; Industriella kontroller innehållande programvara; Programvara för styrning av industriella processer; Integrerade programvarupaket för användning i automatisering av laboratorier; Interaktiv datorprogramvara; Interaktiv underhållningsprogramvara för användning med datorer; Interaktiv underhållningsprogramvara för persondatorer; Interaktiv videoprogramvara; Programvara för gränssnitt; Drivprogramvara för LAN (local area network, lokalt nät); Magnetkort utgörande programvara; Magnetiska plattformar för programvara; Magnetiska stöd för programvara; Magnetiska band för memorering av programvaruprogram; Programvara för mikrovågskonstruktion; Multimedieprogramvara registrerad på cd-romskivor; Programvara för musikkomponering; Drivprogramvara för nätåtkomstservrar; Drift- och bruksanvisningar lagrade i digital form för datorer och programvara på disketter eller cd-romskivor; Drift- och användarinstruktioner lagrade i digital form för datorer och datorprogramvara, speciellt på disketter eller cd-romskivor; Tillämpningsprogramvara för persondatorer för dokumentkontrollsystem; Personliga programvarutillämpningar för hantering av dokumentkontrollsystem; Persondatorer innehållande datorprogramvara för diethjälp; Programvara för hantering av utskriftskö; Programvara för styrning av processer; Programmerade videospel (programara); Programmerade videospel inneslutna i patroner (programvara); Programvara för tolkning av satellitbilder; Simuleringsprogramvara för användning i digitala datorer; Programvara (maskinläsbar) för datorstödd infogning av titlar; Programvara (maskinläsbar) för datorgrafiktillämpningar; Programvara (maskinläsbar) för att föra register över kabellayouter; Programvara (maskinläsbar) för manipulering av biomedicinska geometriska data; Programvara (maskinläsbar) för handhavande av lönelistor; Programvara (maskinläsbar) för beredning av biomedicinska geometriska data; Programvara (maskinläsbar) för behandling av biomedicinska geometriska data; Programvara (maskinläsbar) för programmering av blanketter för laserskrivare; Programvara (maskinläsbar) för användning i datorgrafik; Programvara (maskinläsbar) för användning i skötsel av fabriksgolv; Programvaruprogram (maskinläsbara) för kontroll av telefonsamtal; Programvara (maskinläsbar) för personlig finansiell analys; Drivrutiner för programvara; Programvara för kortläsare; Programvara för handel via ett globalt kommunikationsnätverk; Programvara för genomförande av bolagsstämmor; Programvara för inkassoverksamhet; Programvara för dosmätningsändamål inom radioterapiområdet; Programvara för underlättande av säkra kreditkortstransaktioner; Programvara för interaktiv television; Programvara för online-överföring av meddelanden; Programvara för optisk teckenigenkänning (OCR); Programvara för behandling av bilder, grafik och text; Programvara för driftshantering av bärbara magnetiska och elektroniska kort; Programvara som kopplar digitaliserade video- och ljudmedier med ett globalt datornät; Programvaruprogrammerbara mikroprocessorer; Programvara för videospel; Programvara för videospel; Programvara för kontroll och förbättring av ljudkvalitet hos ljudutrustning; Programvara för styrning av byggnadsmiljö-, -tillträdes- och -säkerhetssystem; Programvara för 212/6 9

10 CTM Del A.1. tabellrepresentation; Typsnittsprogramvara; UPI-programvara [universal peripheral interface, UPI, universellt gränssnitt för kringutrustning]; USB-operativprogramvara (Universal Serial Bus); Program till videospel; Videospel på skiva [programvara]; Videospel på band [programvara]; Videospelprogram [programvara]; Programvara för videospel; Virtual reality-spelprogramvara; Virtual reality-programvara; Drivprogramvara för virtuella privata nät (VPN); Drivprogramvara för WAN (wide are network, fjärrnät); Utvecklingstjänster för webbplatser Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster /6/211 PLYMOUTH GIN, in 162 the mayflower set sail from plymouth on a journey of hope and discovery Blackfriar's Distillery protected status Coates & Co /6/211 WINE FLIGHTS Fenner, Paul 2 Manor Way Guildford, Surrey GU2 5RN BECK GREENER Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 2 - Möbler, speglar, tavelramar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; Vinställ;Vinfat (ej av metall) Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; Glashållare; Korkskruvar; Pipetter;Servitörknivar;Vinkyparknivar; Flaskproppar av glas; Kylare; Ishinkar; Ishinkar; Brickor;Sopkvastar för bordsdukar;smulupptagare för bordsdukar; Bordsskyfflar Undervisning/utbildning och underhållning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Förlagstjänster /6/211 Plymouth Gin in 162 the mayflower set sail from plymouth on a journey of hope and discovery Batch distilled in the original Victorian copper still Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 32 - Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Spritdrycker med den skyddade geografiska beteckningen Plymouth Gin;Alkoholhaltiga drycker (ej öl), andra än spritdrycker Utskänkning av mat och dryck Chivas Holdings (IP) Limited -113 Renfrew Road 1 212/6

11 Del A.1. CTM Paisley, Renfrewshire PA3 4DY Chivas Holdings (IP) Limited Lim-Lee, Ai Ling Chivas House, 72 Chancellors Road London W6 9RS EN FR 32 - Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Spritdrycker med den skyddade geografiska beteckningen Plymouth Gin;Alkoholhaltiga drycker (ej öl), andra än spritdrycker Utskänkning av mat och dryck /6/211 FLEXICON Watson-Marlow Flexicon A/S Frejasvej Ringsted DK HASELTINE LAKE LLP Redcliff Quay 12 Redcliff Street Bristol BS1 6HU EN FR 7 - Fyllnings-, proppnings- och Flaskförslutningsmaskiner;Peristaltiska fyllnings- och kapsyleringssystem;vätskeutmatare för peristaltisk fyllning;positiva deplacementpumpar för fyllning;vagnar och ingjutningsenheter utgörande komponenter av fyllningssystem, och elektroniska system för fyllning från botten;silikonpåsar anpassade för användning med fyllningssystem; Delar och komponenter till nämnda varor. 9 - Dosutmatningsanordningar,Elektroniska manöverkontroller;automatiska doseringssystem innefattande flexibla rör och rörsystem och silikonpåsar; Delar och komponenter till nämnda varor Böjbara ledningar och rör; Delar och tillbehör till ovan nämnda varor /7/211 SOLEIL BEAUTY 591 BG - Злато, кафяв. ES - Dorado, marrón. CS - Zlatá, hnědá. DA - Gylden, brun. - Goldfarben, braun. ET - Kuld, pruun. EL - Χρυσαφί, καφετί. EN - Gold, brown FR - Or, brun. IT - Dorato, marrone. LV - Zeltains, brūns. LT - Ruda, auksinė. HU - Arany, barna. MT - Lewn id-deheb, kannella. NL - Goudkleur, bruin. PL - Brązowy, złoty. PT - Dourado, castanho. RO - Auriu, maro. SK - Zlatá, hnedá. SL - Zlata, rjava. FI - Kulta, ruskea. SV - Guld, brunt Tesco Stores Limited Tesco House Delamare Road Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL GROOM WILKES & WRIGHT LLP The Haybarn, Upton End Farm Business Park, Meppershall Road Shillington, Hitchin Hertfordshire SG5 3PF EN IT 3 - Hudvårdpreparat, Parfymer, Tvål, Schamponeringsmedel, Kosmetika; Hårfärgmedel, hårbalsam, hårfärgningsmedel, hårlotioner eller hårfriseringspreparat; Deodoranter;Epilatorer;Solskydd och solskyddspreparat; Solskyddsoljor; Sololjor, solmjölk; Icke-medicinska solpreparat; Icke-medicinska massagepreparat; Badtillsatser, badoljor eller badsalter, ej för medicinska ändamål; Rakpreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor; Eteriska oljor; Skönhetsmasker, ansiktsmasker, nagelvårdspreparat, nagellack; Pimpsten, bomullspinnar; Bomull för icke-medicinska ändamål; Parfymerade artiklar, samtliga för parfymändamål, potpurri, puderimpregnerat papper för kosmetiskt bruk, slipmedel för personligt bruk. 212/6 11

12 CTM Del A /7/211 SOLEIL SUNCARE Sololjor, solmjölk; Icke-medicinska solpreparat; Icke-medicinska massagepreparat; Badtillsatser, badoljor eller badsalter, ej för medicinska ändamål; Rakpreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor; Eteriska oljor; Skönhetsmasker, ansiktsmasker, nagelvårdspreparat, nagellack; Pimpsten, bomullspinnar; Bomull för icke-medicinska ändamål; Parfymerade artiklar, samtliga för parfymändamål, potpurri, puderimpregnerat papper för kosmetiskt bruk, slipmedel för personligt bruk. 591 BG - Син, жълт и оранжев. ES - Azul, Amarillo y Naranja. CS - Modrá, žlutá a oranžová. DA - Blå, gul og orange. - Blau, gelb und orange. ET - Sinine, kollane ja oranž. EL - Μπλε, κίτρινο και πορτοκαλί. EN - blue, yellow and orange FR - Bleu, jaune et orange. IT - Blu, giallo e arancione. LV - Zils, dzeltens un oranžs. LT - Mėlyna, geltona ir oranžinė. HU - Kék, sárga és narancsszínű. MT - Blu, isfar u oranġjo. NL - Blauw, geel en oranje. PL - Niebieski, żółty i pomarańczowy. PT - Azul, amarelo e cor de laranja. RO - Albastru, galben şi portocaliu. SK - Modrá, žltá a oranžová. SL - Modra, rumena in oranžna. FI - Sininen, keltainen ja oranssi. SV - Blått, gult och orange Tesco Stores Limited Tesco House Delamare Road Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL GROOM WILKES & WRIGHT LLP The Haybarn, Upton End Farm Business Park, Meppershall Road Shillington, Hitchin Hertfordshire SG5 3PF EN IT 3 - Hudvårdpreparat, Parfymer, Tvål, Schamponeringsmedel, Kosmetika; Hårfärgmedel, hårbalsam, hårfärgningsmedel, hårlotioner eller hårfriseringspreparat; Deodoranter;Epilatorer; Solskydd och solskyddspreparat; Solskyddsoljor; /7/211 REMOTE Marflow Hydronics Holdings Limited Britannia House, Austin Way Hampstead Industrial Estate Birmingham, West Midlands B42 1DU FORRESTER KETLEY & CO Chamberlain House Paradise Place Birmingham EN IT 6 - Ventildelmontage; Reglerventiler;Tillslagna ventiler;ventiler inklusive strypanordningar för vätskor;adresserbara ventiler; Handtag för ventiler;silar till ventiler;ventiletiketter;låsanordningar för ventiler; Pluggar; Brickor; Rör,Röranslutningar, rörinsatser; Delar och komponenter till alla nämnda varor. 7 - Elektriskt manövrerade ventiler;tryckoberoende styrventiler Uppvärmningsapparater, Kylning, Kylapparater, Ventilation, Luftkonditionering, Vattenförsörjning och sanitära ändamål;delar och tillbehör till värme- och kylinrättningar inklusive anslutningsmonteringar, grenrör och ventiler; Stickkontakter;Brickor;Ventiler för vätskor och för rör-, sanitets-, kyl- och luftkonditioneringsinrättningar;grenrör till rörlednings-, sanitets-, kyl- och luftkonditioneringsanläggningar;rör, röranslutningar, rörinsatser, (ej av metall) för värme-, kyl-, frys-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål; Delar och komponenter till alla nämnda varor Installation, underhåll och reparation;installation, driftsättning (installation och underhåll), underhåll och reparation av apparater för värme-, kylnings-, frysnings-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål;igångsättning (installation och underhåll) av ventilsystem för apparater till värme-, kylnings-, frysnings-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål;igångsättning (installation och underhåll) av grenrör till apparater för värme-, kyl-, frys-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål;installation, driftsättning (installation och underhåll), underhåll och reparation av fläktspol- och kylriktsystem Igångsättning (kvalitetskontroll) av apparater för värme-, kylnings-, frysnings-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål;igångsättning (kvalitetskontroll) av ventilsystem till apparater för värme-, kylnings-, frys-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål;igångsättning (kvalitetskontroll) av grenrör till apparater för värme-, kyl-, frys-, ventilations-, luftkonditionerings-, vattenförsörjnings- och sanitetsändamål;igångsättning (kvalitetskontroll) av fläktspol- och kylriktningssystem /6

13 Del A.1. CTM /9/211 DRESS FACTOR THE PACKSHOT COMPANY LIMITED 43 Carol Street London NW1 HT BRIFFA Business Design Centre 52 Upper Street, Islington London N1 QH EN FR Videoinspelningar;Videoinspelningar relaterade till mode; Digitala inspelningar;digitala inspelningar relaterade till mode; Filminspelningar;Filminspelningar relaterade till mode; Inspelning av tv-program;inspelning av tv-program relaterade till mode; Inspelade cd-skivor, Dvd-skivor, Cdromskivor, Dvd-romskivor; Inspelade cd-skivor, Dvd-skivor, Cd-romskivor,Dvd-romskivor relaterade till mode; Elektroniska publikationer;elektroniska publikationer relaterade till mode; Online-tidskrifter nedladdningsbara från Internet;Online-tidskrifter nedladdningsbara från Internet relaterade till mode; Nyhetsbrev nedladdningsbara från Internet;Nyhetsbrev nedladdningsbara från Internet relaterade till mode;informationsblad nedladdningsbara från Internet innehållande information rörande apparater;datorinstruktionshandböcker som kan nedladdas från Internet; Instruktions- och undervisningsmaterial nedladdningsbara från Internet;Instruktionshandböcker som kan nedladdas från Internet rörande mode; Databaser; Datorprogramvara; Nedladdningsbar programvara; Programvarupaket; Registrerad programvara; Kommunikationsprogramvara; Programvara för företagsändamål; Interaktiv datorprogramvara; Interaktiv underhållningsprogramvara för användning med datorer;datorprogramvara relaterad till mode; Delar och komponenter till alla nämnda varor Telekommunikationer;Telekommunikationer relaterade till mode; Utsändning av bio-, tv-, radio-, videotext- och teletextprogram eller programscheman;utsändning av bio-, tv-, radio-, videotext- och teletextprogram eller programscheman relaterade till mode; Sändning av teleshoppingsprogram; Insamling och spridning av nyheter (nyhetsbyråer);insamling och spridning av nyheter (nyhetsbyråer) relaterade till mode; Överföring av ljud, bilder och data via kabel, satellit, datorer (datornät), telefonlinjer och ISDN-linjer (Integrated Service Digital Network) och via andra överföringsmedier; Upplåtande av åtkomst av information lagrad i databanker, inklusive på Internet, och särskilt genom (dator)system som tar del av interaktiv kommunikation; Tillhandahållande och uthyrning av åtkomsttid till databanker; Tillhandahållande av åtkomst till information på internet; Upplåtande av åtkomst av en internetportal, speciellt en som innehåller beställningsvideoprogram; Upplåtande av åtkomst av datorspel som kan laddas ned och överföras via Internet, via andra online-tjänster och liknande medier; Drift av en abonnemangs-tv-tjänst, ingående i denna klass, speciellt i form av betaltelevisionskanaler och beställningsvideo Tjänster avseende underhållning;underhållning relaterad till mode; Tillhandahållande av underhållningstjänster online;tillhandahållande av underhållningstjänster via direktanslutning relaterade till mode; Interaktiva telefontävlingar;interaktiva telefontävlingar relaterade till mode; Utgivningsverksamhet;Publicering i samband med mode; Tjänster avseende regi;produktionstjänster relaterade till mode; Anordnande av shower;organisering av shower relaterade till mode; Uthyrning av ljudinspelningar och av inspelade shower, filmer, radio- och tv-framföranden; Produktion av videoband och videoskivor; Radiounderhållning; Televisionsunderhållning; Biografunderhållning; Teaterunderhållning; Spelshower; Tv-underhållning med publikdeltagande via telefon; Interaktiv underhållning för användning med en mobiltelefon; Tillhandahållande av Internetbaserade spel; Undervisning; Utbildning avseende mode;upplåtande av online-seminarier; Tillhandahållande av online-studiecirklar; Anordnande av handledning/instruktion; Filmproduktion; Produktion av tv-program; Produktion av utbildningsvideor;produktion av videoband för användning av bolag Modeinformation /8/211 Vita Beau Vita Holding BV Keizersgracht 75 III 115CE Amsterdam NL NL EN 3 - Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat; Kosttillskott; Näringstillskott för medicinsk användning; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; Plåster, förbandsmaterial; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur. BX - 8/3/ /8/211 FLASHSET MIIORI Inc. 68 5th. Avenue, Ste 99 New York, Ny 12 US BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE NL EN 14 - Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Bijouterier överdragna med ädla metaller;smycken innehållande ädelmetaller;smycken, ädelstenar och speciellt armband (smycken), broscher (smycken);askar och/eller etuier av ädelmetall, kedjor (smycken), berlocker (smycken);klämmor, manschettknappar, örhängen, medaljonger (smycken), medaljer, halsband, pärlor (smycken), ringar, slipsklämmor, slipsnålar, prydnader av ädel metall eller överdragna därmed /8/211 TRACEMARK 212/6 13

14 CTM Del A.1. Irdeto B.V. Taurus Avenue LS Hoofddorp NL MARKS & CLERK LLP 9 Long Acre London WC2E 9RA Nicholas, Elena Penelope 9 Long Acre London WC2E 9RA EN IT 35 - Tillhandahållande åt andra av spårning av immateriella och industriella tillgångar Tekniska tjänster tillhandahållna åt återförsäljare och utgivare av digitalt innehåll, nämligen tillämpningstjänseleverantör (application service provider) med programvara som möjliggör för utgivare att tagga digitalt innehåll för att spåra obehörig kopiering och distribution;utformning och implementering av programvara och teknologiska lösningar syftande till verifiering och spårning av digitalt innehåll för skydd mot förfalskning, otillåten ändring och avledning;elektroniska spårningstjänster syftande till att förhindra otillåten kopiering, distribution, förfalskning, otillåten ändring och avledning Elektroniska säkerhetsspårningstjänster;tillhandahållande av elektronisk spårning av immateriella och industriella tillgångar för andra /8/211 PROLINE 1 Eaton Corporation Eaton Center 1 Superior Avenue Cleveland, Ohio US BUREAU GEVERS Brussels Airport Business Park Holidaystraat, Diegem BE EN FR 6 - Filterhöljen gjorda av metall Vattenfilter,Filter för vätskeströmmar, inklusive trådfilter eller kiltrådsfilter som kan vara av duk, keramik eller polymermaterial;filter gjorda av metall för industriellt bruk /8/211 MY LONDON HOME 591 BG - Син ES - Azul CS - Modrá DA - Blå - Blau ET - Sinine EL - Μπλε EN - BLUE FR - Bleu IT - Blu LV - Zils LT - Mėlyna HU - Kék MT - Blu NL - Blauw PL - Błękit PT - Azul RO - Albastru SK - Modrá farba SL - Modra FI - Sininen SV - Blått MY LONDON HOME LIMITED Old Queen Road Westminster London SW1H 9JA MACKRELL TURNER GARRETT Inigo Place, 31 Bedford Street Strand London WC2E 9EY EN FR 35 - Administrationstjänster relaterade till tillkännagivande om privata organisationers adressändring; Administrationstjänster relaterade till anslutningen av nyttigheter; Tjänster för planering av reklam- och mediekampanjer; Rådgivningstjänster avseende beskattning av fastigheter; Revisionstjänster rörande egendom; Företagsadministration; Företagsledning; Företagsundersökningar; Hantering av datoriserade databaser (anläggningshantering); Kontorstjänster; Marknadsföringstjänster avseende egendom; Auktionsförrättningstjänster; Omlokaliseringstjänster för företag; Säljfrämjande verksamhet; Administrationstjänster avseende hus, företag och egendom; Konsulttjänster, information och rådgivning avseende samtliga förut nämnda tjänster Lägenhets- och husförvaltningstjänster, uppbörd av hyror, hantering av anbud på fastigheter; Kontroll av hyresgranskningar och leasingförnyelse; Fastighetsmäklartjänster; Fondförvaltningstjänster; Försäkringstjänster och finansiella tjänster avseende fastighetsmäklarverksamhet; Uthyrning av fast egendom; Hypoteksmäkleri; Hypotekstjänster; Tjänster avseende egendomsinvestering; Uthyrning av egendom; Förvaltning av egendomsportföljer; Tjänster avseende försäljning, leasing och förvärv av egendom; Värdering av egendom; Värdering relaterad till undersökning av byggnader; Fastighetsmäkleri och Fastighetsvärderingar; Husförmedlingstjänster; Fastighets- och egendomsförvaltning; Val och förvärv av fastigheter; Fastighetsvärderingar; Leasing av fastigheter och egendom; Finansiella utvärde /6

15 Del A.1. CTM ringar; Professionell konsultverksamhet rörande fastigheter;kommersiell egendomsrådgivning; Byråer för uthyrning av inkvarteringsmöjligheter; Information och rådgivning avseende ovannämnda tjänster Rådgivningstjänster rörande renovering och utveckling av egendom;information och rådgivningstjänster för underhåll och reparation av byggnader; Landutveckling Uthyrning av tillfälligt logi /8/211 PRO LIGHT Väskor, axelväskor, bärpackningar, påsar, packningar, hölster, reseeffekter och väskor avsedda för produkter ingående i klass 9, nämligen elektronisk, elektriska, fotografiska, filmning, video, ljud, kommunikation, belysning och datorutrustning och instrument; Skottsäkra skyddsvästar; I klass Konstläder sålt i parti, Artiklar, ej ingående i andra klasser, tillverkade av läder, Nämligen trunkar och Väskor för resor; Sportväskor för alla ändamål, Universalsportväskor, Jaktväskor, Cylindriska väskor, Strandväskor, Bokväskor, Kabinväskor, Persedelpåsar, Gymnastikväskor, Jaktväskor, Shoppingväskor, Shoppingkassar av nät, Övernattningsväskor, Skolväskor, Shoppingkassar av tyg, Resväskor, Väskor för resor, Läderpåsar för varuförpackning, klädbagar för resor, Skoväskor för resor, Verktygsväskor (tomma); Attachéväskor, Visitkortsfodral, Visitkortsfodral, Kreditkortsfodral, Dokumentfodral, Nyckelfodral, Övernattningsfodral, Sminkväskor (oinredda), Fodral för toalettartiklar, sålda utan innehåll, Sminkväskor, sålda utan innehåll; Portmonnäer; Bärmesar; Babyryggsäckar; Bagar; Kappsäckar och plånböcker; Midjebärpackningar; Midjeväskor; Bärpackningar; Packningar för dagsutflykter; Påsar; Resväskor; Handväskor; Bälten; Axelremsväskor; (ingående i klass 18) Västar avsedda för bärande av elektroniska, elektriska, fotografiska, film-, video-, audio-, kommunikations-, belysnings- och datorapparater och instrument. IL - 19/5/ BG - Сив, червен, бял ES - Gris, rojo, blanco CS - ŠEDÁ, ČERVENÁ, BÍLÁ DA - Grå, rød, hvid - GRAU, ROT, WEISS ET - Hall, punane, valge EL - Γκρίζο, κόκκινο, λευκό EN - grey, red, white FR - GRIS, ROUGE, BLANC IT - Grigio, rosso, bianco LV - Pelēks, sarkans, balts LT - PILKA, RAUDONA, BALTA HU - Szürke, vörös, fehér MT - GRIŻ, AĦMAR, ABJAD NL - Grijs, rood, wit PL - SZARY, CZERWONY, BIAŁY PT - CINZENTO, VERMELHO, BRANCO RO - Gri, roşu, alb SK - Sivá, červená, biela SL - Siva, rdeča, bela FI - Harmaa, punainen, valkoinen SV - Grått, rött, vitt Manfrotto Bags Ltd. P.O. Box Jerusalem IL GLEISS GROSSE SCHRELL & PARTNER Leitzstr Stuttgart EN /9/211 MAXI PET PET CENTAR d.o.o. ulica Heinzelova 6 1 Zagreb HR NIKOLOVA, KANEV & KALINOV LAW FIRM Evlogi Georgiev Blvd Sofia BG BG EN 5 - Veterinära produkter;hygienprodukter för djur; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Desinfektionsmedel;Desinfektionspreparat för husdjur och boskap, även i form av puder, sprejer eller halsband; Medicinska rengöringsmedel för djur Kläder för husdjur;halsband, koppel och remmar för djur inklusive hundar och sällskapsdjur; Täcken för djur. 2 - Sängar, lådor och viloplatser för hushållsdjur;klösträd för katter;transportbehållare för sällskapsdjur Burar för husdjur;borstar, kammar och andra djurvårdsredskap, ingående i denna klass;matskålar, matserviser för djur;inomhusakvarier och -terrarier;fågelburar och fågelbad; Lådor och boxar för rengöring av husdjur Leksaker för husdjur Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; Levande djur; Färska frukter och grönsaker, potatis samt preparat tillverkade av dessa varor för användning som icke-medicinska fodertillskott; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor;sällskapsdjursmat och foder till djur, inklusive husdjursmat och foder för gnagare, hundar, katter, fåglar och fiskar, kex och snacks; Djurfoder, blandfoder, kraftfoder, uppfödningsfoder, mineralämnesfoder;kompletterande foder för djur och tillsatser till djurfoder, dietetiskt djurfoder;mineralfodertillskott, ej för medicinska ändamål;ätbara leksaker 212/6 15

16 CTM Del A för djur, i synnerhet tuggben, smältbara tuggben och pinnar för sällskapsdjur;fodertillskott ej för veterinära ändamål; Malt; Underlag och strö för djur; Hö;Näring och produkter för djur ingående i denna klass Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Säljfrämjande verksamhet;parti- och detaljhandel, inklusive via Internet, postorder, kataloger och andra medier, med jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter och säd, levande djur, färska frukter och grönsaker, frön, levande växter och blommor, djurfoder, malt, utrustning för djur, sällskapsdjursprodukter och produkter för husdjur, även burar för djur, kuddar för djur, koppel, leksaker för husdjur, strölådor för husdjur, bäddar veterinära produkter, hygienprodukter för djur, medel för utrotning av skadedjur; Kommersiell information och råd till konsumenter; Företagsledning avseende affärer för försäljning av konsumtionsvaror för djur Djuruppfödning; Husdjursvård (trimning);veterinär tjänster, inklusive veterinär assistans, veterinära apotekstjänster för att utarbeta recept och veterinär tandläkekonst; Hälso- och skönhetsvård för djur;assistanstjänster till djur och djuruppfödning ingående i denna klass /9/211 MAXI PET BG - червен, бял, черен ES - Negro, rojo, blanco CS - Černá, červená, bílá DA - Rød, hvid, sort - Rot, Weiß, Schwarz ET - Punane, valge, must EL - Κόκκινο, λευκό, μαύρο EN - red, white, black FR - Rouge, blanc, noir IT - Rosso, bianco, nero LV - Melns, sarkans, balts LT - Juoda, raudona, balta HU - Vörös, fehér, fekete MT - Aħmar, abjad u iswed NL - Rood, wit, zwart PL - Czerwony, biały, czarny PT - Vermelho, branco, preto RO - Rosu, alb, negru SK - Červená, biela, čierna SL - Rdeča, bela, črna FI - Punainen, valkoinen, musta SV - Rött, vitt, svart PET CENTAR d.o.o. ulica Heinzelova 6 1 Zagreb HR NIKOLOVA, KANEV & KALINOV LAW FIRM Evlogi Georgiev Blvd Sofia BG BG EN 5 - Veterinära produkter;hygienprodukter för djur; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Desinfek- tionsmedel;desinfektionspreparat för husdjur och boskap, även i form av puder, sprejer eller halsband; Medicinska rengöringsmedel för djur Kläder för husdjur;halsband, koppel och remmar för djur inklusive hundar och sällskapsdjur; Täcken för djur. 2 - Sängar, lådor och viloplatser för hushållsdjur;klösträd för katter;transportbehållare för sällskapsdjur Burar för husdjur;borstar, kammar och andra djurvårdsredskap, ingående i denna klass;matskålar, matserviser för djur;inomhusakvarier och -terrarier;fågelburar och fågelbad; Lådor och boxar för rengöring av husdjur Leksaker för husdjur Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; Levande djur; Färska frukter och grönsaker, potatis samt preparat tillverkade av dessa varor för användning som icke-medicinska fodertillskott; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor;sällskapsdjursmat och foder till djur, inklusive husdjursmat och foder för gnagare, hundar, katter, fåglar och fiskar, kex och snacks; Djurfoder, blandfoder, kraftfoder, uppfödningsfoder, mineralämnesfoder;kompletterande foder för djur och tillsatser till djurfoder, dietetiskt djurfoder;mineralfodertillskott, ej för medicinska ändamål;ätbara leksaker för djur, i synnerhet tuggben, smältbara tuggben och pinnar för sällskapsdjur;fodertillskott ej för veterinära ändamål; Malt; Underlag och strö för djur; Hö;Näring och produkter för djur ingående i denna klass Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Säljfrämjande verksamhet;parti- och detaljhandel, inklusive via Internet, postorder, kataloger och andra medier, med jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter och säd, levande djur, färska frukter och grönsaker, frön, levande växter och blommor, djurfoder, malt, utrustning för djur, sällskapsdjursprodukter och produkter för husdjur, även burar för djur, kuddar för djur, koppel, leksaker för husdjur, strölådor för husdjur, bäddar veterinära produkter, hygienprodukter för djur, medel för utrotning av skadedjur; Kommersiell information och råd till konsumenter; Företagsledning avseende affärer för försäljning av konsumtionsvaror för djur Djuruppfödning; Husdjursvård (trimning);veterinär tjänster, inklusive veterinär assistans, veterinära apotekstjänster för att utarbeta recept och veterinär tandläkekonst; Hälso- och skönhetsvård för djur;assistanstjänster till djur och djuruppfödning ingående i denna klass /9/211 XIMOOR MOORFIELDS EYE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST 162 City Road London EC1V 2PD OLSWANG LLP 9 High Holborn London WC1V 6XX EN FR 5 - Farmaceutiska preparat; Lösningar för användning med kontaktlinser; Ögon- och öron-näsa-halspreparat; Ögondroppar. 1 - Kirurgiska och medicinska apparater och instrument; Oftalmologiska medicinska och kirurgiska apparater och instrument; Ögonbad. 2 - Ögondroppsbehållare /6

17 Del A.1. CTM /11/211 PASSION LIFE S.C. PROSPER MOD S.R.L. strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO S.C. PROSPER MOD S.R.L. Simon, Alina strada Arinii Dornei, nr.12, bloc 17, scara C, etaj 1, ap.36, sector 6 7 Bucuresti RO RO EN 29 - Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is Alkoholhaltiga drycker (ej öl). ningssyfte, el-anordningar och el-apparater för transformation, ackumulator och kontroll och styrning, datamedia, däribland magnetiska, elektroniska och optiska, skrivbara skivor (skivor), magnetiska dataregistrerare, datorprogram, räknemaskiner, kringutrustning till datorer och databehandlingsutrustning, däribland skrivare, skanners, tangentbord, datormodem, nätverkskort, diskettenheter, apparater och telekommunikationsutrustning, däribland mobiltelefoner, anordningar för mottagning och datakommunikation, anordningar som möjliggör uppkoppling och användning av det elektroniska kommunikationsnätet, däribland Internet, elektroniska apparater för bearbetning, införande, upphämtning, magasinering och lagring, överföring och uppspelning i bilder av data, delar och tillbehör till ovan nämnda varor, som låter köparen betrakta och inhandla produkterna i detaljhandeln, hos grossist, från produktkatalog, per postorder, per e-post, på Internet, med hjälp av telekommunikation,information avseende ovan nämnda tjänster /12/211 COMPRACER /11/211 ispot SAD Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa PL KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA RADOS AW CHMURA Chmura, Aneta ul. J.P. Woronicza 78/ Warszawa PL PL EN 35 - Gruppering av olika produkter för tredje man så som: databehandlingsutrustning, datorer, datamjukvara, programvara för efterforskning, sammanställning, indexering, och organisation av information, särskilt i datanät, inbegripet via Internet, datorsystem, inspelningsanordningar, utsändning eller återgivning av ljud eller bild, anordningar och instrument: vetenskapliga, fotografiska, kinematografiska, optiska, apparater för mätning, signalering, kontroll-, i utbild- 571 BG - Търговската марка се състои от думата "COMPRACER" с подчертани линии и извита линия около тях. ES - La marca consiste en el elemento denominativo "COMPRACER" con un subrayado en negrita atravesado por una banda con curva. CS - Ochranná známka se skládá ze slovního prvku CO- MPRACER podtrženého lehce zkroucenou tlustou čarou. DA - Varemærket består af ordelementet "COMPRACER" skrevet med tyk understregning med en let spiral, der gennemløber linjen. - Besteht aus dem Wortelement "COMPRACER", das von einer fettgedruckten, durchgehend leicht verdrehten Linie unterstrichen ist. ET - Kaubamärk koosneb sõnaelemendist "COMPRACER" koos paksu alljoonega, mis on veidi keerdus. EL - Το εμπορικό σήμα συνίσταται στο λεκτικό στοιχείο "COMPRACER" με έντονη υπογράμμιση και ελαφριά συστροφή κατά μήκος της γραμμής. EN - Trademark consists of word element "COMPRACER" with bold underline with a slight twist running through the line. FR - La marque se compose de l'élément verbal "COM- PRACER" souligné en gras par une ligne légèrement torsadée. IT - Il marchio è costituito dall'elemento verbale "COMPRACER" con sottolineatura in grassetto, comprendente una leggera curva che attraversa la linea. 212/6 17

18 CTM Del A LV - Attēla zīme sastāv no vārda elementa: "COMPRA- CER", tas ir pasvītrots ar biezu līniju, līnija ir mazliet savīta. LT - Prekių ženklas susideda iš žodinio elemento "COMP- RACER" pabraukto stora linija, su plona vingiuota linija, einančia po tuo brūkšniu. HU - A védjegy a vastag, enyhén megcsavart vonallal aláhúzott "COMPRACER" szót tartalmazza. MT - It-trejdmark hi magħmula mill-kelma "COMPRACER" b'linja grassa taħt b'liwja żgħira tul il-linja kollha. NL - Het handelsmerk bestaat uit het woordelement "COMPRACER" met een vetgedrukte onderstreping en een lichte verdraaiing door de streep heen. PL - Znak towarowy składa się z elementu słownego "COMPRACER" z grubym podkreśleniem z delikatnym odchyleniem przebiegającym przez całą linię. PT - A marca comercial consiste na palavra "COMPRA- CER" com sublinhado a negrito e uma ligeira torção a passar pela linha. RO - Marca conţine elementul verbal "COMPRACER" subliniat cu o lini groasă răsucită uşor. SK - Ochranná známka obsahuje slovný prvok "COMPRA- CER" s hrubou čiernou podčiarkujúcou čiarou, ktorá je mierne zatočená. SL - Logotip je sestavljen iz besednega elementa "COMP- RACER", podčrtanega s krepko črto, po dolžini katere poteka rahlo vijugasta črta. FI - Tavaramerkki koostuu sanasta "COMPRACER", jossa on paksu ja hieman kierteinen alleviivaus. SV - Varumärket består av ordelementet "COMPRACER" med en tjock linje under som är något vriden i hela sin längd JIANGXI LONGHENG TECHNOLOGY CO.,LTD Fuxi Industrial Zone, Nanfeng Jiangxi CN EUROCHINA INTELLECTUAL PROPERTY Calle Doctor Sapena, 54 Edificio CBC - 5ª Planta 313 Alicante ES EN ES 7 - Tryckluftspumpar; Tryckluftsmotorer; Pumpar [maskiner]; Kompressorer för kylskåp; Centrifuger (maskiner); Luftkondensatorer; Luftpumpar [garageinstallationer]; Bälgar [maskiner]; Luftkondensorer; Tryckluftsdrivna maskiner Frysar; Kylinstallationer för vatten; Kylapparater och -maskiner; Isboxar; Vätskekylsystem; Kylinstallationer och -maskiner; Kylanläggningar och kylinstallationer; Kylanordningar och kylinstallationer; Kylskåp; Kylcontainrar Pumpar, luft- [fordonstillbehör]; Bilar; Lastbilar; Gaffeltruckar; Lyfttruckar; Kylfordon; Drivanordningar för fordon; Turbiner för fordon; Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften, på vatten eller på räls; Motorcyklar; Småbilar; Lintransportörer; Luftfarkoster; Flygplan; Luftfartsapparater, -maskiner och -anordningar /9/211 Eltrex-Tech BG - Преди името на марката има фигура, направена от различни акцентти, които изобразяват малък мъж, последвано от думата Eltrex-Tech. 591 ES - El nombre de la marca va precedido de una figura hecha con diferentes acentos que representa un pequeño hombre seguido de la palabra Eltrex-Tech. CS - Na začátku ochranné známky je figurka tvořená různými odstíny, která znázorňuje malého muže a za kterou následuje slovo Eltrex-Tech. DA - Foran varemærket ses en figur fremstillet af forskellige accenter, der repræsenterer en lille mand, og det efterfølges af ordet Eltrex-Tech. - Vor dem Namen ist eine kleine Figur zu sehen, die aus unterschiedlichen Elementen besteht und einen kleinen Mann darstellt, dahinter folgt das Wort Eltrex-Tech. ET - Kaubamärgi nimetuse ees on skemaatiline mehikese kujutis, sellele järgneb sõna Eltrex-Tech. EL - Πριν από την επωνυμία του σήματος προηγείται φιγούρα που σχηματίζεται από διάφορους τόνους και αναπαριστά ανθρωπάκι που ακολουθείται από τη λέξη Eltrex-Tech. EN - The Mark name is preceded by a figurine made of different accents representing a little man it is followed by the word Eltrex-Tech. FR - Le nom de la marque est précédé d'une figurine composée de différents accents représentant un petit homme, suivi du mot Eltrex-Tech. IT - Il nome del marchio è preceduto dal disegno di un piccolo uomo formato da vari segni ortografici, seguito dalla parola Eltrex-Tech. LV - Attēla zīmes priekšā ir figūra, kas ir veidota no dažādiem akcentiem, tie attēlo mazu vīriņu, vīriņam seko vārds: "Eltrex-Tec". LT - Priešais ženklą yra figūra, sudaryta iš skirtingų akcentų, vaizduojančių mažą žmogiuką, o po jo užrašytas žodis Eltrex-Tech. HU - A védjegy nevét különböző írásjelekből álló, kicsi embert ábrázoló figura előzi meg, melyet az Eltrex-Tech szó követ. MT - L-isem tat-trejdmark huwa ppreċedut minn figura magħmula minn aċċenti differenti li jirrappreżentaw raġel żgħir u wara l-isem hemm il-kelma Eltrex-Tech. NL - De handelsmerknaam wordt vooraf gegaan aan een figuur gemaakt van verschillende accenttekens die een kleine man voorstellen. Het figuur wordt gevolgd door het woord Eltrex-Tech. PL - Znak poprzedzony jest obrazkiem przedstawiającym małego człowieka z wieloma akcentami, po którym następuje słowo Eltrex-Tech. PT - A marca nominativa é precedida por uma pequena figura composta por diversos acentos que representam um pequeno homem, seguido da palavra Eltrex-Tech. RO - Denumirea mărcii este precedată de o figurină realizată din diferite accente care reprezintă un om mic urmat de cuvântul Eltrex-Tech. SK - Pred ochrannou známkou sa nachádza postava vytvorená viacerými ťahmi, ktorá predstavuje malého človeka. Za ňou nasleduje slovo Eltrex-Tech. SL - Pred imenom znamke je figurica iz več delov, ki predstavljajo majhnega moža, sledi pa ji beseda Eltrex-Tech. FI - Merkin nimeä ennen on eri korostuksilla tehty pienoishahmo, joka esittää pikkumiestä, sen perässä on sana Eltrex-Tech. SV - Märkesnamnet föregås av en figur gjord av olika accenttecken föreställande en liten man följd av ordet Eltrex- Tech. BG - Златен, черен. ES - Dorado, negro. CS - Zlatá, černá. DA - Guld, sort. - Gold, schwarz. ET - Kuldne, must. EL - Χρυσό, μαύρο. EN - Gold, black. FR - Doré, noir. IT - Oro, nero. LV - Melns, zeltains /6

19 Del A.1. CTM 1692 LT - Juoda, auksinė. HU - Fekete, arany. MT - Lewn id-deheb, iswed. NL - Goud, zwart. PL - Czerń, złoto. PT - Dourado, preto. RO - Auriu, negru. SK - Čierna, zlatá. SL - Zlata, črna. FI - Kulta, musta. SV - Guld, svart Touitou, Guy 15 rue Alfred Mortier 6 Nice FR EN FR 9 - Tangentbord för datorer; Tangentbord för datainmatning; Elektriska tangentbord för datainmatning; Funktionstangentbord; Tangentbord för datorer; Datorterminaler, tangentbord och skrivare;antistatiska tangentbordsremsor; Integrerade kretskort för användning med tangentbord för datorer;rengöringspistoler för tangentbord till datorer;registerbehandlingsutrustning bestående av tangentbord för uppsökande av priser;registerterminaler bestående av tangentbord för uppsökande av priser;flexibla (formade) överdrag för tangentbord; Keyboardförstärkare; Tangentbord och utskriftsutrustning för användning med datorer; Tangentbordsströmställare;Tangentbordsterminaler; Tangentbord;Tangentbord för datainmatning;tangentbord för inmatning av information i datorer; Tangentbord för mobiltelefoner;tangentbord för datainmatning; Tangentbord för användning med datorer;tangentbord för användning med mikroprocessorer; Tangentbord med multifunktioner; Knappsatser till telefoner;telefonset med skärm och tangentbord;datorterminaler för videotext med alfanumeriska tangentbord;ordbehandlare innehållande tangentbord;antistatiska tangentbordsremsor /9/211 MOROVO For a Better Future BG - Червен квадрат, върху който са изписани с бяло думите "MOROVO For a Better Future...", със сребристо изображение, вдясно от което е знакът ES - PDentro de un cuadrado rojo se presentan las palabras "MOROVO For a Better Future..." en blanco con una imagen en color plateado. En la esquina superior derecha de la imagen se incluye el caracter CS - Červený čtverec, na němž jsou bílou barvou napsána slova "MOROVO For a Better Future...", se stříbrným obrázkem, který má vpravo nahoře značku DA - Rød firkant, hvor ordene "MOROVO For a Better Future..." står skrevet i hvidt, sammen med et sølvklart billede, hvor tegnet står øverst til højre - Rotes Quadrat, in dem die weiß geschriebenen Wörter "MOROVO For a Better Future..." zusammen mit einer silberfarbenen Darstellung, neben der sich rechts oben das Zeichen befindet, abgebildet sind ET - Punane ruut, millesse on kirjutatud valgete tähtedega "MOROVO For a Better Future..." ja milles on hõbedane kujutis, mille ülemises paremas nurgas on " " EL - Κόκκινο τετράγωνο στο οποίο είναι γραμμένες με λευκό οι λέξεις "MOROVO For a Better Future..." με μια ασημένια εικόνα η οποία επάνω δεξιά έχει το σήμα R EN - A red square in which the words "MOROVO For a Better Future..." are written in white with a silver image having the symbol at the top right FR - Carré rouge sur lequel sont écrits en blanc les mots "MOROVO For a Better Future..." ainsi qu'une image argentée, au dessus et à droite de laquelle figure le signe IT - Quadrato rosso nel quale sono scritte in bianco le parole "MOROVO For a Better Future..." con immagine argentata che riporta sulla destra in alto il segno LV - Sarkans kvadrāts, kur baltā krāsā iz uzrakstīti vārdi "MOROVO For a Better Future..." ar zeltītu attēlu, kurā pa labi atrodas simbols LT - Raudonas keturkampis, kuriame balta spalva užrašyti žodžiai "MOROVO For a Better Future..." su sidabrinės spalvos paveikslėliu, kurio dešinėje ir viršuje ženklas HU - Piros négyzet, amelybe a "MOROVO For a Better Future..." szöveg fehér betűvel került beírásra, egy ezüstszínű jellel, amelynek jobb oldalán, fent az jel szerepel MT - Kaxxa ħamra li fuqha hemm miktub bl-abjad "MORO- VO For a Better Future..." b'immaġni lewn il-fidda li għandha is-sinjal R fuq fuq il-lemin R NL - De woorden MOROVO For a Better Future in het wit, in een rood vierkant, gecombineerd met een zilverkleurige afbeelding. In de rechter bovenhoek van de afbeelding bevindt zich het teken PL - Czerwony kwadrat, na którym widnieją białe słowa "MOROVO For a Better Future...", ze srebrzystym rysunkiem, powyżej którego po prawej stronie znajduje się znak PT - Quadrado vermelho que apresenta a denominação "MOROVO For a Better Future...", a branco, uma imagem prateada e à direita desta, em cima, o símbolo RO - Patrat rosu pe care sunt scrise in alb cuvintele "MO- ROVO For a Better Future..." cu o imagine argitie care are in dreapta sus are semnul SK - Červený štvorec, na ktorom sú napísané bielym slová "MOROVO For a Better Future..." so strieborným obrázkom, ktorý ma vpravo hore znak SL - Rdeč kvadrat, na katerem so z belo barvo napisane besede "MOROVO For a Better Future..." s srebrno sliko, ki ima v zgornjem desnem kotu znak FI - Punainen neliö, johon on kirjoitettu valkoisella sanat "MOROVO For a Better Future..." ja jossa on hopeinen kuva, jonka oikeassa yläkulmassa on merkki SV - I en röd kvadrat står orden "MOROVO For a Better Future..." i vitt med en bild i silverfärg. Högst upp i bildens högra hörn står tecknet BG - Червен, сребрист, бял. ES - Rojo, plateado, blanco. CS - Červená, stříbrná, bílá. DA - Rød, sølv, Hvid. 212/6 19

20 CTM 1981 Del A Rot, Silber, Weiß. ET - Punane, hõbedane, valge. EL - Κόκκινο, ασημί, λευκό. EN - Red, silver, white. FR - Rouge, argent, Blanc. IT - Rosso, argento, bianco. LV - Sarkans, sudrabains, balts. LT - Raudona, sidabrinė, balta. HU - Vörös, ezüst, fehér. MT - Aħmar, lewn il-fidda, abjad. NL - Rood, zilver, wit. PL - Czerwony, srebrny, biały. PT - Vermelho, prateado, Branco. RO - Rosu, alb, argintiu SK - Červená, strieborná, biela. SL - Rdeča, srebrna, bela. FI - Punainen, hopea, valkoinen. SV - Rött, silver, vitt G7 Systems Private Limited #86, Gokul Towers, 2nd Floor, MSR Road, Gokula Bangalore IN Musatescu, Andra Oana 13 Septembrie 121, Bl. 127, Ap.21, sector 5 Bucharest RO RO EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, lantmäteri, vägning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;magnetiska datamedier, skivor för ljudinspelningar, databehandlingsutrustningar och datorer /9/211 ZODIAK BG - Черен, син. ES - Negro, azul. CS - Modrá, černá. DA - Sort, blå. - Schwarz, blau. ET - Sinine, must. EL - Μαύρο, μπλε. EN - Black, blue. FR - Noir, bleu. IT - Nero, azzurro. LV - Melns, zils. LT - Mėlyna, juoda. HU - Kék, fekete. MT - Ikħal, iswed. NL - Zwart, blauw. PL - Niebieski, czarny. PT - Preto, azul. RO - Negru, albastru. SK - Modrá, čierna. 3 SL - Modra, črna. FI - Musta, sininen. SV - Svart, blått ZODIAK MEDIA Immeuble Le France, avenue Charles de Gaulle 9 Neuilly-sur-Seine FR NIXON PEABODY INTERNATIONAL LLP 32, Rue de Monceau 758 Paris FR FR EN 9 - Linjära eller interaktiva inspelningsmedier för audiovisuella program; Videofilmer, Videokassetter, Videoskivor, Cdi-skivor (interaktiva cd-skivor),cd-skivor för video (CDV), Cd-romskivor, Dvd-skivor; Exponerad diapositivfilm;magnetiska, digitala, optiskt digitala band; Cd-skivor; Kinematografiska filmer; Exponerade filmer;med undantag av dem som har samband med det nautiska området och bassänger Finansiella tjänster; Finansiella tjänster för holdingbolag;med undantag av dem som har samband med det nautiska området och bassänger Utsändning och överföring, via varje teknologiskt medel och mot varje underlag, däri inbegripet via direktanslutning, av televisions- och underhållningsprogram, som eventuellt kan vara interaktiva, med tanke på deras kommunikation med allmänheten, och i synnerhet program med tecknade serier, fantasiprogram, dokumentärprogram, och spelprogram; Televisionssändning;Med undantag av dem som har samband med det nautiska området och bassänger Televisionsunderhållning;Produktion, försäljning, representation, bokförlagsverksamhet, distribution och uthyrning av tv-program, audiovisuella program, av filmer och dokumentärserier, av filmer och tecknade serier, av fantasifilmer och -serier; Anordnande av kulturevenemang; Produktion och framförande av shower;produktion och redigering av interaktiva eller icke-interaktiva multimedieprogram för underhållningsändamål;montage av filmer på videoband; Redigering av TV-program;Utgivning och utlåning av audiovisuella verk och multimedieverk (med undantag av musikaliska verk);genomförande av videografiska reportage; Nyhetsreportertjänster; Inspelning på videoband;redigering av scenarier eller tv-sändningar;information avseende tv-sänd underhållning;visning av interaktiva eller ickeinteraktiva underhållningsprogram och tv-program, med tanke på deras vidarebefordran till allmänheten och i synnerhet program med tecknade serier, fantasiprogram, dokumentärprogram och spelprogram;med undantag av dem som har samband med det nautiska området och bassänger Licensiering av immateriella rättigheter;beviljande av användnings- och sändningsrättigheter för audiovisuella program (juridiska tjänster);juridiska tjänster som möjliggör hantering och framförhandling av kontrakt för inköp sändningsrättigheter för audiovisuella program;beviljande av kontrakt för inköp av rättigheter som syftar till distribution av audiovisuella program;med undantag av dem som har samband med det nautiska området och bassänger. FR - 24/5/ /9/211 Optibase 2 212/6

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-005 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 maj 2014 Klagande Apple Inc. 1 Ininite Loop, Cupertino, California 95014, USA Ombud: Jarmo Kääriäinen Bergenstråhle & Lindvall AB,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 200 Del M... 202 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 134 Del C... 171 Del D... 2 Del M... 22 L A A.1. 8368979 17/6/29 RUUKKI RAUTARUUKKI OYJ Suolakivenkatu 1 81 Helsinki FI KROGERUS ATTORNEYS LTD Unioninkatu 22 13 Helsinki

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 148 Del C... 209 Del D... 229 Del M... 231

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 148 Del C... 209 Del D... 229 Del M... 231 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 148 Del C... 29 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding Services S.A.

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 209 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 241 Del D... 264 Del M... 266 L A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ GRANT

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 IP/08/1422 Bryssel den 29 september 2008 Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 180 Del M... 182 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 159 Del D... 18 Del M... 182 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Läs mer

Bedömning av er varumärkesansökan

Bedömning av er varumärkesansökan FÖRELÄGGANDE 2017-07-31 Text i märket: OQ Ansökningsnr: 2017/03025 Svar senast: 2017-10-09 Sökande: Ombud: Er referens: OilQuick AB Groth & Co Kommanditbolag V 17-0365/CH/APE Bedömning av er varumärkesansökan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR

INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur behandlar de grundläggande processerna, komponenterna och gränssnitten i ett sammanhängande informationstekniskt

Läs mer

SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR SV 2008 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR ANMÄRKNING 2 I. FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖR AVSNITT A M OM MATERIAL OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Tilläggsordlistan består av 19 avsnitt (och 42 grupper). Vissa avsnitt,

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 -

23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationella kungörelser Nya nationella registreringar Nationella registreringar som upphävts efter invändning 022 - Nr 23, vecka 22/2017 Kungjorda beslut, vecka 22 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel: 08-782 28 00 www.prv.se kundsupport@prv.se 23

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 38 L A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND en color

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 29 Del C... 45 Del D... 77 Del M... 79 L A A.1. 8883696 15/2/21 flowfilters Van de Oudeweetering, Ronald Eerste van Swindenstraat 2 3hg 193 GD Amsterdam NL INADAY Hengelosestraat

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 35 Del C... 46 Del D... 74 Del M... 96 L A A.1. 22 22 81442 6/3/29 smartspace Sirius Facilities GmbH Lennéstr. 3 1785 Berlin GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist

IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist IT-GUIDE Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist Innehåll INTRODUKTION... 3 DATOR... 3 persondator... 3 Tablet... 4 Laptop... 4 Telefoner... 4 MODERKORT... 5 PROCESSORN... 5 inbäddade system... 6 RAM-MINNE...

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

Centralt innehåll. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. I årskurs 1 3. I årskurs 4 6

Centralt innehåll. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. I årskurs 1 3. I årskurs 4 6 KNIK 3.20 KNIK Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och

Läs mer

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut. 1 (8) Administrativa avdelningen Datum 2017-01-01 Avgifter för Riksarkivets verksamheter Avgifterna gäller från och med 1 januari 2017. Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Sweden Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 231 Del C... 361 Del D... 373 Del M... 439 L A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP CHERT

Läs mer

Installationssystem utan lim. TacTiles

Installationssystem utan lim. TacTiles Installationssystem utan lim TacTiles Installation utan lim Vi använde TacTiles vid installation av 4000 kvm textilplattor i vårt utställningslokal. Det har snart gått 2 år och jag är mycket nöjd med resultatet.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 15-040 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 2 mars 2016 PARTER Klagande MÅ Motpart Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB c/o Lomma Kiropraktor Klinik & Hälsa Esplanaden 15, 234

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 13 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Nationell IT-strategi för skolan. Fredrik Hedström Pedagogik och kommunikationsutvecklare

Nationell IT-strategi för skolan. Fredrik Hedström Pedagogik och kommunikationsutvecklare Nationell IT-strategi för skolan Fredrik Hedström Pedagogik och kommunikationsutvecklare De gemensamma delarna för alla skolformer ska innehålla: Nationell IT-strategi för skolväsendet (U2015/04666/S &

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 )

Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Skollagen (2010:800) Eleverna ska utan kostnad ha tillga ng till bo cker och andra lärverktyg som beho vs fo r en tidsenlig utbildning (10 kap 10 ) Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet,

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Mats Ohlson Informationssäkerhet = Information security Informationssäkerhet the preservation

Läs mer

Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning Europeiska unionen Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Information och blanketter

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Tekniska produkter och system Teknisk problemlösning och kommunikation

Tekniska produkter och system Teknisk problemlösning och kommunikation Remissversion av kursplan i teknik i grundskolan Teknik Syfte Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människors och samhällens utveckling. I dag ställs allt högre krav på tekniskt

Läs mer

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148

DNV GL Business Assurance Sweden AB. Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem. Bilaga /2148 RÄTTELSE: ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet borttaget. /2016-09-02 Maria Wallin DNV GL Business Assurance Sweden AB Ackrediteringens omfattning Certifiering av ledningssystem 1 Följande

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Några kartor över medieteknikområdet. Leif Handberg KTH Medieteknik

Några kartor över medieteknikområdet. Leif Handberg KTH Medieteknik Några kartor över medieteknikområdet Leif Handberg KTH Medieteknik We define Media Technology as: Technology and methods that support mediated communication over distances in space and time It is an engineering

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2016

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2016 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 22,

Läs mer