Det goda åldrandet frisk också efter 85

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det goda åldrandet frisk också efter 85"

Transkript

1 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga dem ska jag nu tala om det goda åldrandet. Jag ska berätta om ett projekt som vi kallar Umeå 85+. Det är ett samarbete mellan Institutionen för omvårdnad, där jag arbetar, samt Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Projektet har många olika delar, däribland det goda åldrandet men också en del som handlar om hotet mot det goda åldrandet. Projektet handlar om att försöka ha ett hälsobefrämjande perspektiv. Alltså att studera faktorer av betydelse för att människor håller sig friska och inte bara fundera över varför de blir sjuka. Den första som har börjat med det här är Aaron Antonowsky, en medicinsk sociolog från Israel. Han har en väldigt fin liknelse om detta: Han har sagt att vi ägnar väldigt mycket tid, ork och energi åt att rädda människor som har ramlat ner i floden, men väldigt lite åt att gå bakom kröken och se vad det är som gör att de ramlar i eller vem som puttar i dem. Olika perspektiv på att bli gammal avspeglar sig i samhället, ett exempel är den traditionella ålderstrappan. Den känner väldigt många till. Vad har vi för bild idag som beskriver hur det är att bli gammal? Ålderstrappan säger att vid 50 är man på toppen och sedan går det bara neråt. Det kan kanske vara sant när det gäller det fysiska, muskelfunktioner och rörlighet till exempel, men det är inte sant när det gäller andra kvaliteter som klokhet och vishet. Jag vet inte om någon såg när Robban Broberg vände på trappan. Det var väldigt tilltalande. Han säger att det är precis tvärtom. När man är ett år är man älskad av hela världen, man ler och man får bara leenden tillbaka. 54

2 Så småningom börjar man i skolan och det blir lite jobbigt och man kommer i tonåren och upplever besviken kärlek, man får akne och man får barn och får kanske inte sova på nätterna, ekonomin blir dålig och drömjobbet fick man inte osv. Men så småningom rätar det här upp sig. Det går bra för barnen, de klarar sig själva. Man blir 60, man blir 65 och då behöver man inte jobba mer och sedan blir det bara mindre och mindre ansvar. När man är 100 kan man bara roa sig och har bara sig själv att tänka på. Det är ju också ett perspektiv. Den bilden är också sann. Så kan det också vara att bli gammal om man ser till det som blir bättre med åren. Den traditionella ålderstrappan skulle därför kunna ritas som en uppåtgående spiraltrappa. Så kan man också se på åldrandet. Man börjar långt ner och klättrar uppåt, man tar in mer och mer och till slut blir man klok och vis; man blir ett med världen. Det är också en utvecklingstrappa. Den inre styrkan I den del av projektet där vi tittar på det goda åldrandet ingår 125 personer. I den totala studien ingår 253 personer mellan 85 och 100 år som bor i Umeå. Vi har också gjort en liknande studie i inlandet. De här personerna har vi intervjuat och de har fått besvara frågeformulär. De senare är skattningsskalor som handlar om inre styrka, om upplevelse av mening, känsla av sammanhang och gränsöverskridande och om livskvalitet. Inre styrka, vad är det? En del av analysen handlar om detta. Ursprunget till begreppet var att man började fundera över gatubarn som klarar sig mot alla odds. De har en inneboende kraft att klara sig. Det här har man också funnit hos gamla människor, att de har en inre drivkraft. Det handlar om att dels ha en balanserad syn på livet och sina erfarenheter, en villighet till att förändra, en flexibilitet. Det är viktigt att vara involverad, att tro på sig själv, att ha en avsikt med det hela och en insikt om att alla människors livsbana är unik. Graden av inre styrka varierar mellan olika människor och är en viktig del i mångas liv. Man talar också om känsla av sammanhang, ett annat begrepp som handlar om i vilken utsträckning man känner att det som händer en går att förstå, att det är hanterbart och på något vis meningsfullt. Det kanske inte spelar så stor roll om man förstår och kan hantera sin situation om man ändå inte upplever meningsfullhet. Flera studier visar på samband mellan just den 55

3 här känslan av sammanhang och positivt upplevd hälsa liksom mellan hög livskvalitet och en känsla av sammanhang. Motsatsen, låg känsla av sammanhang, är ofta förknippad med ohälsa av olika slag. Gränsöverskridande Vi har också tittat på gränsöverskridande, ett fenomen som det skrivits en hel del om under de senaste åren. Gränsöverskridande innebär att intresset flyttas över från materiella ting. Saker blir inte så viktiga längre. Man behöver inte oroa sig för barnen, de klarar sig, och barnbarnen klarar sig också. Man närmar sig en känsla av gemenskap med alltet, en utvidgning av självet. Det viktigaste är att det förgångna, framtiden och nuet på något vis förenas. När det gäller den här förmågan har man visat samband mellan möjligheten till gränsöverskridande och bättre livskvalitet. Förlorar kvinnorna på att få sämre behandling och att inte bli undersökta eller får billigare mediciner vinner de istället på att ha större möjligheter. Det finns studier som visar att det är vanligare med gränsöverskridande hos kvinnor. Ett exempel på gränsöverskridande och på att nuet och det förgångna förenas är det här citatet från en av våra intervjuer. Ja, du vet ju, ibland händer det på morgonen genom att han gick skift så kom han ibland hem vid 7-tiden sådär. Ibland har jag hört att jag säger: Har du kommit? Ja, det är säkert, jag vet att det här har hänt fl era gånger. Det här att man lever i nuet men man lever också i det som har varit tidigare. Det är mycket viktigt att vi känner till att sådant förekommer, att de äldre kan leva både här och nu och i det förgångna, kanske också i framtiden. Annars är ju risken stor att man tänker att nu har mamma blivit senil, hon går i det förgångna. Det är lika viktigt för personal som har kontakt med äldre människor på sjukhem och inom hemtjänsten. Det finns ju risk att man inte är medveten om det här. Utifrån de här skattningarna kan man säga att som grupp hade de allra äldsta lika hög grad av inre styrka, upplevelse av mening och sammanhang som yngre. I vissa avseenden hade de riktigt gamla mycket högre grad av inre styrka och känsla av sammanhang än yngre. Det här har man inte visat tidigare, framför allt därför att man inte har tyckt att man kan gå till gamla människor med en massa frågeformulär. Det är också en fråga som vi har fått: 56

4 Hur kan ni utsätta de här gamla människorna för det här? Men vi som har arbetat mycket med forskning och frågeformulär har nog aldrig stött på några som så noggrant övervägt varje svar. Ni vet hur vi själva gör när vi ska svara på en enkät, det sker ganska fort, men här har det inte gått snabbt alls. Här har varje fråga penetrerats mycket noga och reflekterats över. Något som också var intressant är att det fanns ett samband mellan olika mått på inre styrka och mental hälsa. Däremot har vi inte sett något samband mellan måtten på inre styrka och fysisk hälsa. Det är mycket viktigt att se att när man blir gammal är fysisk hälsa en sak och hur man mår psykiskt någonting annat. Man kan ha många olika sjukdomar, men ändå uppleva hälsa. När blev du gammal? Vi har gjort intervjuer med dem som ingår i projektet. En fråga gällde upplevelsen av att bli gammal, och här fick vi snabbt ändra frågan till Är du gammal?. I en intervju frågade vi När blev du gammal? och en dam berättade och jag tycker det är så härligt att hon hade varit på ett servicehus och hälsat på en bekant och sedan skulle hon åka taxi hem. Då hörde hon plötsligt ett vårdbiträde säga till taxichauffören att vi har en gammal dam här som vill åka och då började hon att titta sig omkring och tänka De menar mig, de måste mena mig och det är klart, jag är nog en gammal dam. Hon var 90 år då. Vi håller nu på att analysera de här intervjuerna. Att vara gammal är att vara förändrad men ändå densamme. Vi tycker nog alla att vi aldrig blir mer än 19 år. Det här finns inom oss, och även när vi är 100 har vi det kvar i alla fall. Åldrandet innebär en massa förändringar. Kroppen förändras. Man blir rynkig, man går inte så bra, allting går långsammare. Trötthet är också vanligt när man är äldre. Någonting som många äldre upplever som jobbigt och svårt är att ingen längre kommer ihåg hur vacker man var när man var ung. Det kan vara en sorg när man blir gammal. Därför är fotografier viktiga, och det vet vi. Vi har fått titta på många bilder medan vi gjort de här intervjuerna och det är viktigt att titta på fotografier från när man var ung. Men förmågan till gränsöverskridande innebär också att det kroppsliga kan lämna därhän. En dam sa att Ja, det vore väl ingen sak att bli gammal om man inte hade den här skraltiga kroppen att släpa på. Man försöker glömma den ibland, och det är en väldigt värdefull förmåga att kunna det. 57

5 Det här med trötthet beror på hur man tar det. Javisst är jag mer trött än vad jag var förr. Men det är väl för att jag tycker att jag har rätt att vara det... Det är klart att det är tungt, men å andra sidan är det ju så skönt att ligga och vila och jag kan ta mig en tupplur på dagen Det är att kunna vända på det, visst är jag trött men jag kan vila också. Tiden och nuet Tidsbegreppen förändras också. I de här studierna beskrivs tiden både som att den rinner iväg alldeles för fort och som att den går väldigt långsamt. Tiden är ju viktig när man blir gammal. Alla föds vi och dör, och vi har en bestämd tid att leva. Sedan har vi kanske olika föreställningar om vad som händer efter döden. När jag berättade om våra studier hade jag inte med möjligheten av en annan tillvaro efter döden och en man blev upprörd och sa att livet fortsätter efter döden. Vi säger därför alltid att ingen vet hur det blir sedan. Hur vi upplever nuet påverkas av vår historia och hur vi lever nu påverkar vår historia. Men nuet påverkar också historien därför att ju mer erfarenheter vi har i nuet desto mer omvärderar vi vår historia. Att bli färdig med livet handlar ju också mycket om att få ihop livet. Sedan påverkar också framtiden nuet i så måtto att det vi förväntar oss av framtiden påverkar vad vi gör idag. När man är ung har man nuet här, då handlar livet mycket om framtiden, men vi är gamla är vi kanske väldigt nära slutet. Då är väldigt mycket av livet minnen, och därför är det så otroligt viktigt att få möjligheter att prata om sina minnen när man är gammal. Minnena blir viktiga. Att få berätta sin historia är viktigt och många vet hur barn och barnbarn tröttnar: De har hört historien så många gånger och nu börjar den igen... Det är faktiskt väldigt viktigt att få berätta sin historia, och vi har också känt vilken insats vi har kunnat göra när vi varit ute bland de äldre. Här kommer en massa forskare till dem för att lyssna på deras historier och tycker dessutom att deras berättelser är spännande. Många har uppskattat det. Vi har också pratat lite om ensamhet. Här är det viktigt att se att ensamhet kan ha flera dimensioner. Det kan vara den goda ensamheten, att få vara ensam med sig själv och världen för att man ska kunna må bra under ålderdomen och bli färdig med livet. Därför är det viktigt att få möjlighet att vara en- 58

6 sam. Men det finns också en ensamhet som innebär övergivenhet, och det är den negativa ensamheten. Det är viktigt även när man är gammal att hitta en ny gemenskap när gamla vänner och släktingar försvinner. Trygghet är också viktigt. Här handlar det om att få vara trygg i sig själv men ocksl om att få känna sig skyddad, att veta att man får hjälp när man behöver och att vara delaktig i det som sker. Delaktighet är oerhört väsentligt för att man ska må bra när man är gammal. Någon uttryckte sin bristande delaktighet som att Ja, det är ju så att det är inte jag som fl yttar utan det är de som fl yttar mig... när hon skulle till något servicehus. Att bli sedd och ihågkommen Vad är då viktigt för ett gott åldrande? Att få berätta sin historia är oerhört väsentligt. Jag vet en annan studie där man hade gjort intervjuer med äldre kvinnor om händelser som hade varit viktiga i livet. De här kvinnorna ville inte alls bli intervjuade. Jag tycker inte att jag hade levt något märkvärdigt liv, jag är bara vanlig, en vanlig kvinna som har levt ett vanligt liv var vanliga svar. Men man fortsatte med intervjuerna och efteråt sade många av de här kvinnorna att Nej, men så fantastiskt, tänk, jag har ju gjort mycket i mitt liv. Många av dem sade också: Kan jag inte få utskrifterna av de här intervjuerna till mina barn för de tror aldrig det här om mig. Sammanfattningsvis betyder detta att vara efterfrågad, att tro att man har något berätta och att tro att man har någonting att ge väldigt mycket för hur man mår och upplever sig själv. Att bli sedd och ihågkommen är mycket viktigt. Att kunna vara ensam. Att känna sig hemma. Att ha en vän. Att kunna förlåta och att försonas med det som har skett. Det har visat sig, i vår forskning och i andras, att det är mycket viktigt för att få ett bra åldrande. Jag glömde säga att vi också tittar på viktiga livshändelser. Vi har bett personerna att berätta om någon viktig händelse i sitt liv, en händelse som betytt mycket och varit något slags vändpunkt. Ibland kommer då något positivt, ibland något negativt. Vi har också frågat tvärtom, dvs. om det spontant kommer en negativ berättelse har vi fråga efter något positivt. Här kan vi verkligen se skillnad mellan män och kvinnor. Vad tror ni männen pratar om, vad har varit viktigt i deras liv? Arbetet. För kvinnorna har det varit familjen och barnen, men också kärleken ibland. Att hitta den rätta har både för en del män och kvinnor varit det som betytt allra mest i livet. 59

7 Sedan det här att inte ha alltför svåra smärtor. Man måste ta med i beräkningen att många av de här människorna är sjuka. Ibland kan sjukdomen ta över helt och hållet, och livet blir väldigt svårt. Även om denna delstudie handlar om de positiva aspekterna på att bli gammal kan ibland sjukdomar och andra svårigheter bli det allt överskuggande. En förutsättning för att kunna få ett gott åldrande är att man inte har alltför svåra smärtor, att man inte är alltför sjuk. Jag skulle vilja avsluta med det här citatet: Hur är det att bli gammal? Jo, det är som att klättra uppför ett berg. Man blir lite andfådd men man får bättre utsikt SVERKER OLOFSSON: Innan vi släpper iväg Berit skulle jag vilja få klarhet i en sak: Jag har inte uppfattat det, men har du jämfört män och kvinnor för att se vilka som har lättare att hantera sitt åldrande? BERIT LUNDMAN: Jag kan inte riktigt svara på det. Vi håller på att analysera den frågan. Det verkar som om män och kvinnor blir mer och mer lika varandra ju äldre de blir. Men det finns studier som visar att män mellan 45 och 50 har svårare att förlika sig med att bli äldre. SVERKER OLOFSSON: Vad tar det sig för uttryck? Har du någon bild av det? BERIT LUNDMAN: Man försöker vidmakthålla en manlig sfär kring sig, manliga ritualer, man försöker kämpa för det manliga. SVERKER OLOFSSON: Från början pratade du väldigt mycket om betydelsen av den inre styrkan när man blir gammal. Jag uppfattade det också som att väldigt många människor kan hålla starkt liv i sin inre styrka. Vad är det som händer när det går åt skogen? När man inte klarar av det, när man tappar den styrkan? BERIT LUNDMAN: Dels bygger man upp den här styrkan genom hela livet. Men om man till exempel mister sin plats i samhället kan det vara ett tillfälle när styrkan raseras. Om man inte får utrymme, om man inte blir sedd kan det hända. Det är viktigt t.ex. för vårdpersonalen att se det här, att verkligen se till styrkorna bland de här svårt sjuka människorna som ligger i sin säng. Att inte se styrkorna hos människor tror jag innebär en stor risk för att styrkan kan raseras. 60

8 SVERKER OLOFSSON: När du gör dina undersökningar och träffar äldre människor, får du då intrycket att de tycker att det är lågstatus att bli äldre, om du förstår vad jag menar? Att det är lite risigt, lite visset? Det förekommer, men vi ser väldigt mycket stolthet också, att jag klarar det här, jag har överlevt. Det är ju faktiskt så att det är de riktigt gamla människorna som vet hur man ska leva för att bli gammal. Det var de som klarade det... 61

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Är tv-spel något för seniorer?

Är tv-spel något för seniorer? Är tv-spel något för seniorer? Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje Rapport om projektet PlaymÄker i Södertälje 1 Jag tänker på när pensionärerna först ser mig spela. Då ser de på mig med förvånade

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer