Slutrapport: Energy Square

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport: Energy Square"

Transkript

1 Slutrapport: Energy Square Inledning The Paper Province har tittat på att ta tillvara den enorma tillväxtpotential som finns i gränslandet mellan regionens massa- och pappersindustri å ena sidan och kringliggande tjänstesektorer å andra sidan. Utifrån detta har man identifierat ett antal tillväxtområden där energi är ett. Detta utmynnade i skapandet av The Energy Square i november 2007 vilket drivs som ett projekt under The Paper Province. Det problemområde som ska hanteras är att snabba på implementeringen av befintlig energieffektiv teknik samt utveckling av ny teknik. Behovet i omvärlden är stort för att vi ska kunna uppnå de mål som är uppsatta bl.a. av EU. Dessutom har industrin ett stort behov av mer energieffektiv teknik när energipriserna skjuter i höjden. Lösningen är att skapa en portal för akademi, näringsliv och offentliga aktörer där kunskap samlas, sprids och framförallt skapas. En förutsättning för att detta ska lyckas är lättillgänglig information och interaktion mellan ovanstående aktörer där Energy Squares portal för Best Available Technology BAT blir en naturlig mötesplats. Mål och Syfte Mätbara mål Kortsiktiga målet ( ) är att hemsidan ska vara uppsatt och ha minst 500st unika besökare/månad. Leverans av projektets leverabler, milstolparna är också mätbara. Det lite längre målet ( ) är att hemsidan ska ha minst 2500st unika besökare/månad varav 25% internationella. Det långsiktiga målet ( ) är att hemsidan ska ha minst 5000st unika besökare/månad och 70 % skall vara internationellt. Syfte Skapa en internationell mötesplats för kunskapsutbyte om energieffektivisering inom massaoch pappersindustrin. Stark fokus mot snabbväxande länder såsom Indien och Kina. Vid en investering är det här man hittar information om dagens bästa tänkbara teknik ur ett energieffektivt perspektiv. Projektbeskrivning Projektarbetet startade hösten När ansökanskrevs utgick vi från att vi skulle gå den enkla vägen dvs att vi själva skrev en kravspecifikation och sedan handlade upp tjänsten. Efter att vi fått projektet kände vi dock att vi ville göra lite mer än så och därför startade vi med att kontakta det lokala IT-nätveket Compare. I den följande diskussionen kom vi fram till att vi borde anordna en workshop för att kreera idéer till hemsidan. För att leda workshopen anlitades DOTANK och CTF (centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet). Tillsammans planerade vi workshopen som hölls i oktober. För att få fram nya intressanta idéer ville vi samla personer med olika kompetenser eftersom det framförallt är vid dessa möten som de verkligt intressanta idéerna kreeras. Vi fick ihop en bra blandning mellan gammal/ung och industri/akademi/offentlighet. Deltagare i workshopen var: IT-företag (Know IT, Two, Elvenite, Ninetech, Compare), studenter från Gamemaker (KY-utbildning för spelarkitekter), Slutrapport: Energy Square 1 av 5

2 elever från Karlstads internationella TIME-utbildning (gymnasieutbildning inom Telekommunikation, IT, Media och interaktiv underhållning), studenter från Design- och Innovationsprogrammet från Karlstads universitet, forskare från Karlstads universitet, reklambyråer och webbyråer (Ord&Bild, Marilyn), nytänkare och kreatörer som Pier Schmid från Broken Door/Da Buzz, samt offentlighet (Arvika Kommun) Bild 1: Grupparbete under workshopen Hela workshopen filmades av gymnasieelever från Medieprogrammet som sedan klippte ihop materialet till en kortfilm. Några veckor efter workshopen gjordes en offentlig presentation av resultatet. Bland talarna på presentationen återfanns, förutom deltagarna på workshopen, Värmlands landshövding Eva Eriksson och Danny Aerts VD för.se. Bild 2: Talare Eva Eriksson, Värmlands landshövding Efter presentationen gjordes företagsbesök hos de deltagande företagen för att lära känna dem lite bättre inför den kommande upphandlingen. Allt underlag sammanställdes sedan till en kravspecifikation som skickades ut i början av december. Efter en urvalsprocess valdes två leverantörer ut, Elvenite och Marilyn som satte igång byggandet av Karlstads nya torg i Slutrapport: Energy Square 2 av 5

3 januari Efter tre månaders intensivt arbete var den nya mötesplatsen på nätet klar i slutet av april. Den 7 maj vid The Paper Province årliga evenemang Miljömötet för Skogsindustrin skedde lanseringen av Bild 3: Magnus Persson Energy Square lanserar den nya mötesplatsen Mottagandet blev mycket positivt och många var snabba att registrera sig på Forumet. Leverabler Följande åtta leverabler har levererats: Nr Beskrivning av det förväntat resultat 1. Adress bokad, någon information tillgänglig 2. Plan för workshop Workshop Beslutat om vilket företag som ska göra 3. hemsidan, grafisk profil och tänkt struktur framtagen. Hemsidan tar form så att nyheter, kalendarium, BAT kan uppdateras minst en 4. gång i veckan, marknadsföring inom lokalt nätverk för utvärdering Wiki-tjänsten samt diskussionsforum upplagd 5. och testad, utvärdering Testa och utvärdera tidigare arbete, 6.. marknadsföring inom det externa nätverket Extern marknadsföring. Länkar från andra 7. hemsidor inom branschen och akademin, tryckt material, på mässor mm 8. Slutrapport Resultat Följande var det i förhand definierade resultatet som ville uppnås: En internationell portal innehållande en wiki-webbplats och en snabb textversion anpassad för låg uppkopplingshastighet och mobiler. Slutrapport: Energy Square 3 av 5

4 Marknadsföringsmaterial om portalen. Leveransplanen följer milstolparna. a. Positiva resultat Det mest positiva är förstås att förväntat resultat inte bara uppnåddes utan överträffades. Den internationella portalen som skapades innehåller fyra delar: wiki, forum, nyheter och eventkalender. Dessutom finns en mobil version. Projektet har också medfört att många nya kontakter har knutits och därmed har den regionala kompetensen höjts. Samarbeten mellan företag ur olika branscher har uppstått t.ex. mellan webbyrå och spelutvecklare, som i sin tur kan leda till nya kreativa lösningar på olika problemställningar. b. Mindre positiva resultat Projektet blev försenat sett ur den ursprungliga tidsplanen pga att vi valde att genomföra projektet på ett lite mer komplicerat sätt (se projektbeskrivning). Vi är dock övertygade om att projektresultatet blev mycket bättre, sedan gav arbetssättet andra positiva saker (se punkt c). Tittar man på de mätbara målen var de nog lite högt ställda. Jämför vi med Paper Province hemsida som varit igång i tio år ser vi att de har ung besökare/månad varav kanske hälften är unika. Därför tror jag att en mer realistisk målsättning är att halvera de uppsatta målen. Vi ser att under maj månad som var den första riktiga månaden hade Energy Square drygt 300 besökare och drygt hälften av dessa var unika. Det kortsiktiga målet var 500st unika besökare, vilket vi inte nådde. c. Andra resultat Projektet har fått mycket medial uppmärksamhet (20 artiklar!) vilket också inneburit att.se blivit uppmärksammad. Nedan är en sammanställning av de publicerade artiklarna om projektet: Date Name No Media Cover Compare News Webb National Nordisk Papper&Massa Webb National Compare News Webb National NWT Newspaper Regional KH-aktuellt 10 Newspaper Local VF Newspaper Regional Compare News Webb National Nordisk Papper&Massa Webb International PackMonitor.se Webb National Värmlands Affärer Newspaper Regional Compare News Webb National VF Newspaper Regional Nordisk Papper&Massa Webb International Compare News Webb National VF Newspaper Regional ipw Magazine International Compare News Webb National trätorget.se Webb National NWT Newspaper Regional Slutrapport: Energy Square 4 av 5

5 Tissue World e-news Webb International Sju är regionala, nio är nationella och fyra är internationella. En effekt av Danny Aerts besök i november 2008 var att ett flertal bidrag från regionen skickades in till tävlingen Webbstjärnan (ett av bidragen vann visst ett pris). Utvärdering och analys a.utvärdering av resultat Syftet var att Skapa en internationell mötesplats för kunskapsutbyte om energieffektivisering inom massa- och pappersindustrin. Vi kan nu konstatera att med detta projekt är grunden lagd, torget är byggt men inte fyllt med så många salustånd och människor ännu. Om vi tittar på resultatet av projektet, själva torget, är vi mycket nöjda med de funktioner som det innehåller. Wiki, där dokument/rapporter kan lagras på ett enkelt sätt. Forum, där användarna kan diskutera olika frågeställningar. Nyheter, korta aktuella nyheter inom branschen Eventkalender, visar aktuella event Stommen till mötesplatsen är verktyget Mindtouch Deki Open Source som är ett Open Source-verktyg som i sin tur kan koppla på andra Open Source-verktyg. För nyhetsdelen används t.ex. WordPress. Hittills är vi mycket nöjda med valet att använda oss av Open Source. Det ligger också helt i den linje som Energy Square står för nämligen öppenhet. Vi tror att endast med hjälp av öppenhet och viljan att dela med sig av kunskap kommer vi komma till rätta med klimathotet. b.förslag på förbättringar Idag finns en mobil version av sidan (mobil.energysquare.se) som skulle kunna byggas ut från att idag bara visa nyheter och kort information om Energy Square. Den vanliga sidan kommer man givetvis också åt via mobilen, men den är inte anpassad för mobil och därför svårläst. Se vidare under Framtida arbeten. c.övrigt Mycket lärorikt och roligt projekt för alla inblandade med ett stort inslag av nytänkande och kreativitet i en öppen anda. Framtida arbeten Nedan har ett antal utvecklingsspår listats: Under arbetet med hemsidan har tankar kring ett virtuellt seminarium växt fram. Dessa skulle vi vilja utveckla. Hur engagerar man en gammal industri att använda nya vägar för kommunikation? Hur får man till stånd ett förändrat förhållningssätt? Vidareutveckling av den mobila versionen av hemsidan. Arbeta vidare med hemsidan och koppla på andra nya medier såsom twitter/bloggy/youtube/flickr/bambuser. Slutrapport: Energy Square 5 av 5

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Räknefunktion på Matteboken.se

Räknefunktion på Matteboken.se Räknefunktion på Matteboken.se Ett verktyg för djupare förståelse Inledning Mattecentrum är en ideell förening som arbetar aktivt för att öka intresset och kunskaperna i matematik hos Sveriges barn och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar

Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar Fredrik Lemón Huvudkontoret, vägverket fredrik.lemon@vv.se Direkt: 0243-755 72 Mobil: 070-341 23 43 Datum: 2007-04-25 Beteckning: Uppsats Körkortsportalen stor kundnytta när 22 myndigheter samverkar INLEDNING

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog

Faktablad. pro j e kte t m e dborgar dialog Faktablad pro j e kte t m e dborgar dialog 7 e-petitioner december 2009 Vad är en e-petition? En e-petition är en idé, önskan om åtgärd eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget.

Läs mer