Projektering och installation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering och installation"

Transkript

1 Projektering och installation Hemnätverket projekteras enligt anvis ningarna nedan Inledning är förberett för Grundpaket Designpaket Systemuppbyggnad Kabelinstallation TV via egen antenn Parabolanslutning AV-signaler TV via kabel-tv Allmänt om IP-TV anslutning via rikstelenät Separat inkommande bredband Standarder Nätverksuttagens placering Placering av uttag, förslag Applikationsexempel itningsunderlag P00

2 Projekteringsanvisning P998 Detta projekteringsunderlag är baserat på ett Grundpaket. Paketet fi nns i två storlekar; lilla paketet med st installationslänkar och totalt 00 m kabel i fl exslang samt stora paketet med st länkar och totalt 00 m kabel i fl exslang. Centralen monteras utanpåliggande. Ingående produkter i grundpaketet omfattar inte plastdetaljer till uttagen, dessa väljs separat. Övrigt material som apparatdosor, rör, ledningar, vägguttag, lamputtag, strömställare etc levereras av elinstallatören. Systemet är ett inomhussystem. I stora paketet fi nns ingen plats för extra aktiv utrustning som routers mm. projekteringsanvisning

3 är förberett för Mottagning av extern analog och digital (DVB-t) marksänd TV. Analog teleanslutning från rikstelefonnät eller från media-konverter med analogt gränssnitt. Anslutning mot datanät med DHCP-funktion eller via extern router med DHCP-funktion. -systemets struktur gör det enkelt att anpassa och koppla in följande system: IP-telefoni, IP-TV, kabel-tv med Triple play och bredbandssystem i allmänhet. P9980 Grundpaket lilla och stora P989 Lilla paketet Stora paketet E-nr Benämning Antal Antal 0 9 Kabel i flexslang mm xx0, 00 m 00 m (AWG) 8 Apollo- LH m hylla 0 8 Apollo- LH 0 80 Strömförsörjningsenhet för DPM-central 80 8 TV/adiomodul DIN A0-80 Datamodul DIN S00-T 80 DIN-modul/parallell T00 9 Modularjack 0 0 WB x8-pol STP Metall/vit 800 Patchkabelkit för korskopplingscentral,, cm 80 0 Patchkabel för korskopplingscentral Ø0 cm 0 80 Anslutningskabel för J, m 80 0 Patchkabel Kat e, oskärmad J/J 8-pol UTP m 8 Anslutningskabel /TV U00 Svart m P989 Designpaket lilla och stora I kombination med något av grundpaketen väljs ett designpaket i Eljo Senso-design. Dessa finns i de fyra olika grundfärgerna i Eljo Senso, dvs vit, grå, antracit samt alu-metallic. E-nr Benämning Antal 8 0 Lilla designpaketet vit 8 Lilla designpaketet ljusgrå 8 Lilla designpaketet alu-metallic 8 Lilla designpaketet antracit 8 Stora designpaketet vit 8 Stora designpaketet ljusgrå 8 Stora designpaketet alu-metallic 8 Stora designpaketet antracit P00 P0 P80 P0 projekteringsanvisning

4 P8 Systemuppbyggnad Systemet består av en central med aktiva komponenter och ett kabelsystem med J -uttag. Till centralen ansluts inkommande system som tele, TV, bredband och 0 V. Från centralen dras kabelsystemet med stjärnstruktur till uttagen som placeras i rummen. TV TELE DATA P9 Placering av centralen Distributionscentralen placeras så den medger en rationell kabeldragning i fastigheten. Centralen placeras med fördel i klädkammare, garderob, pannrum eller tvättstuga. Centralen monteras så att den är lätt åtkomlig och kan användas praktiskt. Centralen monteras utvändigt, eller helt eller delvis infälld med hjälp av infällnadsram (E 80 ). Infällnadsramen ingår inte i grundpaketet. Kabelsystemets länkar skall vara mellan 8 och 0 meter. När det finns en länk på 0 meter i anläggningen måste TV-modulens utsignalnivå anpassas efter detta. Det får till följd att en länk som är kortare än 8 meter får en något för hög signalnivå enligt TV-standarden 008. Är detta ett problem kan det avhjälpas med dämpsatser ur LexCom Home tillbehörssortiment. I anläggningar med maximala länkar som understiger 0 meter kan också den kortaste länken i anläggningen vara under 8 meter. För varje meter som den längsta länken understiger 0 meter kan den kortaste länken minskas med motsvarande längd, ex -9 m, -8 m eller - m osv. P9 Jordning av centralen Inkommande media jordas enligt starkströmsföreskrifterna via potentialjordningsskenan. P Strömförsörjning av centralens komponenter 0 V dras fram till centralen och ansluts till minst st -vägs eluttag typ Quick-rot (E8 ) och till strömförsörjningsenhet. I centralen E 8 Lilla paketet finns en hålbild stansad för montering av -vägs ELJO Quick-rot apparater. I central E 8 Stora paketet placeras uttaget vid sidan om centralen alternativt kompletteras centralen med en extra dockad tom " central (E 8 ). I den placeras extern utrustning och eluttag. Strömförsörjningsenheten installeras enligt medföljande installationsanvisning. Skyddsjord mellan centralens olika delar ansluts enligt installationsanvisning för centralen. projekteringsanvisning

5 P90 Kabelinstallation -kabel i flexslang dras från Apollocentralens kabelinstallationsdel till de aktuella uttagsplatserna i fastigheten. Kabeln avslutas i en apparatdosa som har ett bra kopplingsutrymme, typ Eljo VP. Om uttaget ska vara ett dubbeluttag dras två kablar fram i dosan. Lämpligen görs kombinationsmontage av ett eller flera nätverksuttag och eluttag. Kabeln är avsedd för inomhusbruk och bör inte böjas snävare än mm i diameter. Min mm WB-jacket Eljo VP Kabel och jack i -systemet är anpassade för bl a TVsignaler, vilket ställer stora krav på produkterna och att de installeras rätt. Används kabel som inte är fördragen i flexslang, måste ett rör med minst mm i diameter förläggas för varje kabel. WB-jacken kontakteras enligt beskrivning som medföljer jacken. P8 8 9 P88 P8 P8 P90 P89 P8 P8 P8 P09 Inmätning Efter att -kabeln installerats bör kabelsystemet kontrollmätas. Nätverket kontrolleras med ett nätverksinstrument mot nätverksstandarden EN 0 - klass E och Permanent Link. (Klass E Kategori ). Varför bör man kontrollera nätverket? För att undvika framtida problem och felsökningar Fastighetsägaren får ett kvitto på att installationen är korrekt utförd Installatören får ett kvitto på att anläggningen var OK när han lämnade den Fastighetsägaren kan få en garanti på det passiva nätverket i upp till år av Schneider Electric Inkommande er Förutsättningen för ett bra slutresultat är att antennsystemet levererar en bra och anpassad signal till -systemet. Vid anslutning till eget antennsystem ska antennsystemet vara anpassat för de mottagningsförhållanden som gäller i området. Krav på insignal till TVmodulen är min 0 och max db microvolt med ett C/N som är bättre än db. Detta är samma krav på signalkvalitet som till en analog TV. Inkommande kanaler bör ha en jämn signalnivå för bästa resultat. Inmätning av en Om krav finns på att nätet skall vara inmätt enligt standarden EN 008, ska mätningen utföras av CANT-auktoriserad antennfirma och tekniker. P9 BMF-nät, bredbandiga multifunktionsnät Fastighetsnätet är det kabelnät som levererar signalen till varje bostad och -anläggning i en flerfamiljsfastighet. Fastighetsnätet projekteras enligt SS-EN 008 och operatörens anvisningar och krav. Nya tjänster som bredband och telefoni ställer allt högre krav på fastighetsnätet och dess ingående produkter. projekteringsanvisning

6 V V # SEK TV via egen antenn Från antennsystemet förläggs rör till centralen. Antennkabel från antennsystemet avslutas i centralen med en f-kontakt, gärna utförd med crimpkontaktering. Inkommande antennkabel ansluts till Tap som finns monterad i Apollocentralen och anslutningen märkt med IN. Från f-kontakt på Tap märkt OUT ansluts den medföljande koaxialkabeln med f-kontakter till TV-modulens antenningång. Se bild. F input 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 I S00-T /TV A0-0 /TV A0-0 IN TAP db TAP 0dB OUT um T00 WANING T00 um um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation Antennsystem för /TV anslutet via Tapp till /TV modul Parabolanslutning LNB microvågshuvud DiSEqC switch Satellitmottagare P9 Combi-abonnemang för mottaging av två satellitpositioner -systemet är inte konstruerat för att distribuera MFsignalen i koaxialkabeln som går mellan mikrovågshuvudena i parabolantennen och satellitmottagaren. Anläggningen ska därför förberedas för att kunna kombinera satellitmottagning och digital mark-tvmottagning. Detta genomförs genom att tomrör förläggs från en tänkt parabolplats i söderläge, med fri sikt i en vinkel på över 0 grader. Kompassriktning för Nordenparaboler ligger runt 00 grader med en 0 graders kompass. ören dras med fördel i stjärnform från parabol till varje TV-plats där en satellitmottagare ska kunna placeras. Idag finns kombiabonnemang där en koax från parabolantennen dras till varje TV-plats med satellitmottagare. Se bild med quadhuvud. Vill man ha flera satellitmottagare krävs ett tvillingkortabonnemang. projekteringsanvisning

7 V V V V V V V V AV-signaler F input /TV A I I /TV I link A0-0 /TV F input 0 Mbit 0 Mbit I I Col Exp Link/Data Col Exp Link/Data DATA HUB H00 DATA HUB H00 /TV A0-0 A0-0 S00-T S00-T T00 WANING Isdn T00 T0 Isdn T0 I link Parabol Satellitmottagare Scart TV-FM AV - Boxer Video DVD Applikation med AV modulator AV- F input /TV A0-0 I link I I F input 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 /TV A0-0 /TV A0-0 S00-T S00-T T00 WANING Isdn T00 00 T0 Isdn T0 /TV A0-0 Man kan distribuera signalen från exempelvis satellitmottagaren till flera TV-apparater Samma bild. Ett sätt att göra detta på är med AV-modulator med I-styrningsmöjlighet. Har satellitmottagaren en F-utgång kan man koppla tillbaka bilden via koax till TV-modulens ingång alternativt via en video som bilden nedan visar. um um P Marksänd /TV och AV-kanaler med stereoljud AV-signaler med stereoljud um Parabol TV-FM F Scart Video Scart um Satellitmottagare P9 Satellit + video (F-mono) TV-satellit + video F ut från satellitmottagare via en video projekteringsanvisning

8 V V # SEK Anslut inkommande kabel-tv via potentialutjämningsskenan och till Tappens ingång märkt IN. En möjlighet är att ansluta ett multimedia-antennuttag enligt operatörens anvisningar före tappen, det förenklar anslutning av kabelmodem mm. Anslutning till tapp sker då från uttagets kabelanslutning märkt UT. Anslut den medlevererade koaxialkabeln från lämplig utgång på Tappen, beroende på insignalnivå. Det finns tre utgångar på tappen, Out (-db), Tap 0dB (-0dB) för mätpunkt, Tap db (-db). Alla F-kontakter skall vara av typen crimpkontakter och vara anpassade till kabeltyp och vara klämda med anpassat verktyg. I /TV F input A0-0 /TV A0-0 IN TAP db TAP 0dB OUT TV via kabel-tv um 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 S00-T in - db - 0 db T00 WANING T00 um um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation Tips till kabel-tv-tekniker Insignalen till TV-modulen bör ligga mellan 0 och db med ett C/N bättre än db och ha en jämn tilt/slope. Vid större slope än + db kan man få problem med C/N-förhållandet på VHF-kanalerna. En något negativ tilt kan vara att föredra. Utnivån från TV-modulen justeras till ca db på anläggningens kortaste länk och på den högsta UHF-kanalen. Det blir ca 8 db på kanal 8 i portarna på TV-modulen. Tapens mätpunkt dämpar 0 db. P9 Exempel på nivåer projekteringsanvisning 8

9 IP Converter LAN LAN LAN LAN IP Converter 00F LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN 00F 00F # SEK SEK # # SEK P99 Allmänt om IP-TV riksnät stadsnät fastighetsnät hemnät en distribueras via bredbandsanslutningen. Från huvudswitchen, som levereras av operatören, tas en ut på dedikerad port. Från TV-porten kopplas signalen ut via nätverket till aktuellt rum och uttag. Till uttaget ansluts en nätverkskabel för data som också ansluts i en Set Top Box (digitalbox för IP-TV). Från boxen ansluts en scartkabel till TV-apparatens scartingång. När scartingången väljs på TV:n visas en meny med tjänster och funktioner. Kanalbyten sker med en medföljande fjärrkontroll. Varje gång kanalbyte sker, streamas en ny TV-kanal ut från operatörens nätverk. En TV-kanal belastar bredbandet med ca -0 Mbit/s. Digital Head End DVB to IP multicast converter -portars switch IP-telekonverter STB Exempel med st IP-telefonianslutning konverterad till analog telefoni st IP-TV-box st bredbandsanslutning P98 STB Set Top Box -portars switch IP-telekonverter switch STB telemodul Exempel med IP-telefonianslutning konverterad till analog telefoni och distribuerad via telemodul Flera IP-TV-boxar, extra switch Bredbandsanslutning via router till flera datorer STB router P9 projekteringsanvisning 9

10 V F input 0 Mbit V V F input 0 Mbit V Col Exp Link/Data Col Exp Link/Data # SEK # SEK /TV /TV A0-0 DATA HUB H00 T00 WANING A0-0 S00-T T00 anslutning via rikstelefonnät um um Inkommande rikstelefonanslutning dras enligt starkströmsföreskrifterna och ansluts i ett traditionellt rikstelefonuttag i/vid centralen. Placera uttaget på ett lämpligt sätt så att det tar så lite plats som möjligt. linjen ansluts till jackets två nedre stift och en ny anslutningskabel typ EKK dras från rikstelejackets två övre stift och till telemodulens Line -ingång (grön skruvplint). Modulen konfigureras för st inkommande telefonlinje switch läge B, sw A, sw A. modul T00 (E 80 ) Fördel: Anslutning av ADSL-utrustning Anslutning av telelinje från kabel-tv-modem Anslutning av telelinje från IP-telemediakonverter um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation P9 /TV Separat inkommande bredband (fi ber eller kopparnätverk) /TV A0-0 DATA HUB H00 T00 WANING A0-0 S00-T T00 inkommande fiber um um um Patchkablar från aktiv utr. är gripbara i tomfack Inkommande bredband termineras på lämpligt sätt i/vid centralen. Vid fiberanslutning kontakteras fiberkabeln enligt bredbandsoperatörens anvisningar och eventuellt fibertray placeras med fördel under skyddslocket i centralen, om utrymmet tillåter detta. På samma sätt placeras eventuell mediakonverter för konvertering från fiber till koppar. Alternativt placeras den i tomfacket. Anslut en 0 cm patchkabel från switchen S00t:s :e port och låt den terminera i tomfacket för framtida aktiv utrustning som router mm. Gör på samma sätt från Ethernet-utgång på eventuell fiberkonverter om den inte placerats i tomfacket. Fibertray är en box i vilken man kontakterar en installationsfiber till en mjukare och tåligare fiber. Om konverter och fiberanslutning inte får plats i centralen placeras dessa på annan lämplig plats. Alternativt kan centralen dockas med en tom Apollo central (E 8 ) för kringutrustning. OBS Tänk på att ljuset från en singelmodefiber och utrustning med lasersändare är permanent skadligt för ögon och därför bör placeras med omtanke. kommunikation Ethernet-kommunikation projekteringsanvisning 0

11 Standarder Några standarder som omfattar en LexCom installation SS EN 0 Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät Vi har gjort några undantag från SS EN 0 Installationskabelns längd: max 0 m i stället för 90 m Patchkabel i central: max 0 cm i stället för m Bara SSTP-produkter, installationskabel med bättre än Kat prestanda, gäller både patch och installationskabel SS EN 0 Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kablage SS 0 Fastighetsnät för informationsöverföring - Uttag och andra anslutningspunkter Vi har några råd angående placering och mängdning av uttag, se separat avsnitt i detta dokument. Standarden beskriver i korthet att: Det skall finnas ett teleuttag i alla boningsrum, hall, kök och klädvårdsrum Det skall finnas ett antennuttag i varje boningsrum och kök Två anslutningspunkter för det strukturerade fastighetsnätet placeras vid eluttag i varje boningsrum, hall, kök och en anslutningspunkt i arbetsrum SS 0 Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler Nätverksuttagens placering Tänk på att installera eluttag i anslutning till LexCom-uttagen. Placera uttag efter förmodad användning, nedan några exempel Sovrum: minst ett uttag vid sänggavel (telefon) och ett uttag vid fotändan (TV) Vardagsrum: minst två uttag, gärna fyra uttag vid TV-plats (tele, TV, AV-link, multimediadator) och ett uttag vid soffa (telefon) projekteringsanvisning

12 Förslag till placering av uttag och dess tänkta funktion Detta bör ses som rådgivande och får anpassas efter behov och förutsättningar. Villa ELJO med lilla grundpaketet Förslag till placering av uttag och funktion fon Data TV Valfritt Enkeluttag Dubbeluttag Totalt Huvudentré, hall Lämplig placering Kök Placering vid disk/arbetsbänk Placering vid matplats Vardagsrum (huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats (extra tomrör för nätverkslänk) Allrum (alt huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats (extra dosa med tomrör till central) Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Antal uttag/dubbel/uttagskit 9 Antal J -jack 9 Förslag på uttagens placering och funktion. Se ritningsunderlag sid för Lilla -paketet projekteringsanvisning

13 Förslag till placering av uttag och dess tänkta funktion forts. Villa ELJO med stora grundpaketet Förslag till placering av uttag och funktion fon Data TV Valfritt Enkeluttag Dubbeluttag Totalt PLAN Huvudentré, hall Lämplig placering Kök Placering vid disk-/arbetsbänk Placering vid matplats Vardagsrum (huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats Klädvårdsrum Lämplig placering Bad/WC, klädkammare, kapprum PLAN Allrum (alt huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Badrum Lämplig placering Antal uttag/dubbel/uttagskit 9 8 Antal J -jack 9 Förslag på uttagens placering och funktion. Se ritningsunderlag sid för stora -paketet projekteringsanvisning

14 I dag fi nns det många sätt att ta emot Några exempel är via Satellit Kabel-TV (koax alt fiberlösningar) IP-TV (via stadsnät eller direktanslutning till operatör eller via ADSL och rikstelefon). Marksänd TV (analog t o m 00 och digitalt (Boxer)) Vi har tagit fram några applikationsexempel som visar hur anläggning kan anslutas mot dessa olika sändningssystem. Tjänster och utbud utvecklas med tiden och det är en fördel att kunna kombinera flera sätt att ta emot er. Därför är det bra att framtidssäkra sig så gott det går och att få möjligheten att byta mellan olika leverantörer och TV-system i framtiden. Satellitmottagning kan inte ske genom -kabeln Koax krävs mellan parabol och satellitmottagaren. Däremot finns möjligheter i Home-systemet att distribuera bilden från satellitmottagaren till flera TVapparater och att fjärrstyra mottagaren från flera TV-platser (AV-modulator och med I-link). Viasat, Canal Digital Digital (DVB-S) Analog Digital (DVB-T) Senda, Boxer, Teracom Kabel-TV-operatör Triple Play ComHem, UPC, Gotnet IP-TV-operatör Analog Digital (DVB-C) Koppar Ethernet Fiber IP-tele-operatör STADSNÄT IP-internet-operatör Viasat, Canal Digital, Fast TV, Telia P9 IP-operatör (TV, tele, internet) Ethernet Fiber Översiktsbild med några möjliga sätt att ta emot Telia IP, Bredbandsbolaget ikstelefon (tele + DSL med IP-TV) Telia DSL, Bredbandsbolaget DSL Analog + DSL Koppar projekteringsanvisning

15 Applikationsexempel um 9 8 # 0 A0-0 DATA HUB H00 I T00 I A A B WANING A T00 B B um S00-T F input 0 Mbit Link/Data Col Exp V KES V /TV /TV A0-0 Kabel-TV med Triple Play en går via antennuttaget till TV-modulen som möjliggör utkoppling av / till st TV- alt radioapparater. Kabelmodemet är anslutet till multimedia-antennuttagets dataport. Ur kabelmodemet fås bredbandet (Ethernet) och en till två analoga telelinjer som distribueras med telemodulen. Anläggningen kan behöva kompletteras med en router beroende på hur många IP-adresser operatören tilldelar i sitt nät. um P90 Bredbandsmodem kommunikation Ethernet-kommunikation um Antenn A0-0 DATA HUB H00 I T00 I 0 B A A WANING A B T00 0 Mbit Link/Data Col Exp 8 # um B S00-T F input /TV /TV A0-0 9 KES V V Villa med egen TV-antenn och ADSL Anläggning med egen antenn och med möjlighet till mottagning av analog och digital (DVB-T) marksänd TV. Via rikstelefonlinjen fås bredband med DSL-teknik och en telelinje. Erbjuder bredbandsoperatören IP-TV kan det kopplas ut via nätverket till Set Top Box vid TV. um P9 ADSL-router kommunikation Ethernet-kommunikation um DIGIBO DATA HUB H00 S00-T I DATA HUB H00 I I B T # 0 B A WANING A A B um A0-0 0 Mbit Link/Data /TV Col Exp V KES T00 0 Mbit Link/Data Col Exp V LEO-G00 um IP Converter P9 Inkommande bredband Fastighet med IP-anslutning för TV, tele och bredband Anläggningen i exemplet är uppbyggd med -produkter. Bredbandet till fastigheten distribueras med fiber alt kopparkabel och brukar vara ca 00 Mbit/s. Bredbandet ansluts till en huvudswitch som ibland kallas CPE. Denna switch är VLAN-baserad. Det innebär att en port är avsedd för IP-en, en port för IP-tele och en port för bredbandet. en från dedikerad TV-port kan sedan delas upp med en ny switch för att ge möjligheten att ansluta flera Set Top Boxar och TV-apparater, detta under förutsättning att operatören erbjuder tjänsten med flera TV-anslutningar. På samma sätt kan bredbandet delas upp med en ytterligare switch under förutsättning att operatören tilldelar flera IP-adresser. I annat fall måste switchen kompletteras eller ersättas med en router med DHCP (tilldelning av IP-adresser). kommunikation Ethernet-kommunikation projekteringsanvisning

16 V F input 0 Mbit V 0 Mbit V Col Exp Link/Data Col Exp Link/Data TEL TEL LAN LAN LAN CaTV 00B 00F SEK DIGIBO LEO-G00 DIGIBO LEO-G00 SEK # # SEK # Applikationsexempel forts. Antenn um STB för IP-TV /TV DATA HUB H00 /TV A0-0 S00-T A0-0 um Boxer Fastighet med egen antenn och ADSL med Triple Play (IP-TV, tele och bredband) Kombination av mottagning med marksänd TV från egen antenn och IP-TV via ADSL. Funktionen är samma som applikationsexemplet Villa med egen TV-antenn och ADSL med tillägget att bredbandsoperatören erbjuder en TV-plats med IP-TV. T00 WANING T00 Analog TV alt. TV med boxer um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation P9 /TV DATA HUB H00 T00 WANING A0-0 T00 Inkommande fibrer um um um kommunikation Ethernet-kommunikation Fastighet med fiberanslutning för kabel-tv och bredband WDM är en teknologi där överföring av kabel- sker med fiber. och data överförs också med fibern. I en av fiberparets två fiberledare överförs data i båda riktningarna genom att utrustningen sänder på en våglängd och tar emot på en annan våglängd. I den andra fibern överförs kabel TV utbudet (analogt, digitalt) traditionellt modulerat fast med ljus. Denna analoga ljussignal som innehåller hela kabel-tv-utbudet omvandlas till en vanlig F-signal i Fiber/F Gatewayen. Ur boxens f-kontakt fås hela kabel-tv-utbudet i F-format (koax). IP-telesignalen omvandlas i exemplets AT-iMGF till en vanlig analog linje och finns ut på en J -kontakt och är kopplad till telemodulen i. Detta system skall inte förväxlas med IP-TV där en sänds med Ethernet-protokollet. I exemplet distribuerar WDM-boxen två telefonnummer. Dessa är kopplade via telemodulen som distribuerar det ena telefonnumret på de fyra övre portarna och det andra på de fyra nedre portarna. projekteringsanvisning

17 itningsunderlag Vi har tagit fram ett ritningsunderlag som är kopplat till de båda -paketen. Villa nummer ett är utrustad med lilla LexCom Home-paketet och villa nummer två med det stora paketet. itningarna är exempel på hur man kan projektera och är förberedda för att ta emot flera typer av er. Om fastigheten förbereds enligt ritningen finns många möjligheter att ta emot signaler från framtida system utan att behöva göra åverkan på fastigheten. FÖKLAINGA Materialspecifikation enligt lilla grundpaket. 0mm tomrör för eventuell framtida parabolinstallation rörutlopp mot södersida Överlämningspunkt från teleoperatör: inkommande telelinje kopplas in på rikstelefonuttag i/eller i anslutning till Apollo-centralen. Enkelt utag xj Dubbelt uttag xj Tomdosa Sovrum Vardagrum/Allrum Huvud-TV-plats mm tomrör för framtida installation Sovrum VP LEDNINGA: Där ej annat anges gäller: kabel i flexslang typ E 0 9 Tomrör för inkommande tele/bredband Bad TN/TT Groventré Tomrör för antennsignal markbunden TV/kabel TV KLK KS FS Sovrum Entré Matplats Kök +0 DM SH SET ANT ÄNDNGEN AVSE SING DATUM INSTALLATIONSFÖLAG Villa ELJO UPPDAG NAV DATUM 00.. ITAD AV HANDLÄGGAE T.ANDESN ANSVAIG MAGNUS GIMBEG VILLA ELJO LILLA GUNDPAKET Plan, Kvm P9 Bilaga, -plansvilla med lilla -paketet SKALA NUMME E :00 BET Vardagsrum/allrum är utrustade med alternativa huvud-tv-platser. På ritningen finns en huvud-tv-plats och en alternativ huvud-tv-plats. Den alternativa platsen är förberedd med extra tomrör, för att ge möjligheten till att utöka anläggningen med en länk alternativt att man från början bestämmer sig för att ha huvud-tv-platsen här istället och flyttar enkeluttaget från den markerade huvud-tv-platsen så att den får minst jack. projekteringsanvisning

18 itningsunderlag forts Bilaga,-plansvilla med stora -paketet FÖKLAINGA Materialspecifikation enligt stora grundpaket. 0mm tomrör för eventuell framtida parabolinstallation rörutlopp mot södersida Överlämningspunkt från teleoperatör: inkommande telelinje kopplas in på rikstelefonuttag i/eller i anslutning till Apollo-centralen. Enkelt utag xj Dubbelt uttag xj Tomdosa LEDNINGA: Där ej annat anges gäller: kabel i flexslang typ E 0 9 mm tomrör för framtida installation Huvud-TV-plats Vardagsrum Kök Tomrör för inkommande tele/bredband KLK Tomrör för antennsignal markbunden TV/kabel TV WC/D Klädvård +0 Entré KL +0 SET ANT ÄNDNGEN AVSE SING DATUM INSTALLATIONSFÖLAG Villa ELJO Plan P9 UPPDAG NAV ITAD AV HANDLÄGGAE T.ANDESN DATUM ANSVAIG 00.. MAGNUS GIMBEG VILLA ELJO STOA GUNDPAKET, Plan, Kvm Plan SKALA NUMME E :00 BET FÖKLAINGA Materialspecifikation enligt stora grundpaket. 0mm tomrör för eventuell framtida parabolinstallation rörutlopp mot södersida Överlämningspungt från teleoperatör: inkommande telelinje kopplas in på rikstelefonuttag i/eller i anslutning till Apollo-centralen. Enkelt utag xj Dubbelt uttag xj Tomdosa Balkong Huvud-TV-plats mm tomrör för framtida installation LEDNINGA: Där ej annat anges gäller: kabel i flexslang typ E 0 9 Allrum Sovrum Sovrum Sovrum Bad KLK Bastu Sovrum SET ANT ÄNDNGEN AVSE SING DATUM INSTALLATIONSFÖLAG Villa ELJO Plan P98 UPPDAG NAV ITAD AV HANDLÄGGAE T.ANDESN DATUM ANSVAIG 00.. MAGNUS GIMBEG VILLA ELJO STOA GUNDPAKET, Plan, Kvm Plan SKALA NUMME E :00 BET Villan utrustad med alternativa huvud-tv-platser projekteringsanvisning 8

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer

Integrerade hemnätverk LexCom Home/Office

Integrerade hemnätverk LexCom Home/Office 0V V! SO ISDN R = * 7 4 # 0 9 8 SEKR Integrerade hemnätverk /Office Applikationsexempel LexCom IP lösning 007 Rum Digitalbox Scart Tele Tele T00 Line input WARNING Always check instructions for switch

Läs mer

Applikationer med LexCom Home

Applikationer med LexCom Home Applikationer med LexCom Home Egen antenn och ADSL med IP TV TV mottagning IP TV på huvud TV plats Boxer på övriga TV Telefoni Rikstelefon ADSL Datamodul TVmodul Telemodul Set Top Box för IP TV Boxer ADSL

Läs mer

LexCom Home Performance Triple Play System

LexCom Home Performance Triple Play System Allt i ett nätverk för bostäder Triple Play System Katalog 2011 Presentation P80721 Distribuera bredband (Internet), TV och telefoni i ett och samma system Huvudenheten i LexCom Home Perfomance systemet

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Hemnätverk. Eljo LexCom Home TV, tele och data i samma kabel

Hemnätverk. Eljo LexCom Home TV, tele och data i samma kabel Hemnätverk Eljo LexCom Home TV, tele och data i samma kabel Ett flexibelt nätverk som förenar nytta med nöje Eljo LexCome Home är nätverket som gör det möjligt att ansluta telefon, TV, dator, skrivare,

Läs mer

Snabbt och komplett för Triple Play i hemmet

Snabbt och komplett för Triple Play i hemmet LexCom Home/Office Snabbt och komplett för Triple Play i hemmet Beställningsdokument Apollo II centraler 2009 Hemnätverk, LexCom Home/Office LexCom Home och Bredbandscentraler Apollo-II centraler P95021

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

FIBERANSLUTNING TILL VILLA

FIBERANSLUTNING TILL VILLA FIBERANSLUTNING TILL VILLA INNEHÅLLER INSTALLATIONSANVISNING HJÄLP VID FELSÖKNING Inkopplingsinstruktion HES-3106 (vit 5 portar) 1) Koppla in din dator eller router i någon av portarna ett till två (märkt

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Information inför er stadsnätsanslutning

Information inför er stadsnätsanslutning Information inför er stadsnätsanslutning Inför ert kommande val av att ansluta er till Stadsnätet finns här information som beskriver hur vi nu går vidare. Den utrustning som installeras för anslutning

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj!

PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj! PRESENTATION AV TV GRUPPEN! Martin, Mats och Kaj! HISTORIK 1989-1990 skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet för att

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Välkomna. Affärsidé. Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef. Jon Pallin - Projektledare

Välkomna. Affärsidé. Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef. Jon Pallin - Projektledare Välkomna Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef Jon Pallin - Projektledare Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009 BDTV Resultatet av ett projekt sedan 2 år Alla KTV föreningar har medverkat Avsikten att kunna erbjuda Digitaltv och Bredband i befintliga nät till bra pris. Brett utbud med stor valfrihet. Digital motorväg

Läs mer

1 INOMHUS INSTALLATION AV FIBER Information om installation, utrustningen och tjänsterna

1 INOMHUS INSTALLATION AV FIBER Information om installation, utrustningen och tjänsterna 1 INOMHUS INSTALLATION AV FIBER Information om installation, utrustningen och tjänsterna TEKNISK INSTALLATION I dagarna börjar vi installation av utrustning inomhus. Ni som redan fått brev från Imtech

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

ELKO Link Home. Nätverk för funktionella hem

ELKO Link Home. Nätverk för funktionella hem ELKO Link Home Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera. På

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Taggad eller otaggad fiberkonverter?

Taggad eller otaggad fiberkonverter? Kundvalidering Första gången en du ska koppla upp dig mot itux nät kommer man till en valideringsportal. Denna är till för att validera att du kopplar upp dig från rätt lägenhet. Den kontrollerar att lägenheten

Läs mer

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät.

HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. HANDBOK för dig som ska installera optofiber ansluten till Härjedalens kommuns byanät. Innehållsförteckning Fakta om din fiberkabel sid 2 Steg för steg sid 3 Installationsanvisningar sid 3-4 Inför anslutningen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Nu kommer. till ditt hus! Vi hjälper Nykvarn att växa!

Nu kommer. till ditt hus! Vi hjälper Nykvarn att växa! Nu kommer till ditt hus! Vi hjälper Nykvarn att växa! Kabel-TV och 100 Mbps Bredband till ALLA i Nykvarns tätort Den 1 september 2011 anslöt sig AB Nykvarnsbostäder till C-SAM:s TV och Bredbandsnät. Det

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Ljudfabriken. Företagspresentation 2014. Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik. Fax: 072-723 33 77 E-post: info@ljudfabriken.se

Ljudfabriken. Företagspresentation 2014. Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik. Fax: 072-723 33 77 E-post: info@ljudfabriken.se Ljudfabriken Antenn Mobilnät TV Nätverk Hemelektronik Företagspresentation 2014 Adress: Sandviksvägen 10 691 52 KARLSKOGA SVERIGE Telefon: 0586-333 77 Jourtelefon: 073-337 76 70 www.ljudfabriken.se Fax:

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. Söderort. S redband Valfrihet för våra hyresgäster us med endast fibernät Söderort nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, RN O telon sid Om S redband nnehåll Svenska

Läs mer

Koppla greppet om utvecklingen

Koppla greppet om utvecklingen LZTA 805 2908 2007-03 Så här tar du nästa steg Ta kontakt med oss via www.telia.se/fastighet klicka på Kontakta mig. Tillsammans kan vi diskutera förutsättningarna för just din fastighet. Koppla greppet

Läs mer

Revingenytt EXTRA. Styrelsen Revinge Byförening. Oregelbundet utkommande informationsblad som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Revingeby.

Revingenytt EXTRA. Styrelsen Revinge Byförening. Oregelbundet utkommande informationsblad som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Revingeby. Revingenytt EXTRA APRIL 2014 Oregelbundet utkommande informationsblad som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Revingeby. Vill du ha Revingenytt via mail istället? Anmäl dig till Ordföranden. Medlemskap

Läs mer

Home Networks. TV, Phone, PC, Internet, När som helst. Var som helst.

Home Networks. TV, Phone, PC, Internet, När som helst. Var som helst. Home Networks TV, Phone, PC, Internet, När som helst. Var som helst. Planerar Du att bygga nytt eller renovera Din bostad? Då funderar Du säkert på var uttagen för TV, dator och telefon skall placeras

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Proffsigt och komplett hemmanätverk. ett samarbete mellan

Proffsigt och komplett hemmanätverk. ett samarbete mellan Proffsigt och komplett hemmanätverk ett samarbete mellan www.gigamedia.se www.garo.se Nätverk i hemmet Nätverk i hemmet I våra hem finns idag flera olika apparater som kräver uppkoppling mot Internet.

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Byalag 2015 Till dig i byalag som ska välja bredband via fiber

Byalag 2015 Till dig i byalag som ska välja bredband via fiber Byalag 2015 Till dig i byalag som ska välja bredband via fiber Snabbt internet. Bättre TV. Och billigare telefoni. Världens möjligheter. Du väljer! Utsikt Bredband AB Ägs av Tekniska verken och Mjölby

Läs mer

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera?

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Internet Vilken hastighet ska jag välja? Om du ska använda internet för att surfa, betala räkningar, streama musik och titta på Youtube-filmer

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

FIBER. Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av:

FIBER. Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av: FIBER Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av: Göran Södergren Vallavägen 328 08-7778787 070-5180443 goran.sodergren@gmail.com Krister Björne Vallavägen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

Manual. - bredbandsskåpet i ditt digitala hem

Manual. - bredbandsskåpet i ditt digitala hem Manual - bredbandsskåpet i ditt digitala hem KOM IGÅNG MED ALLA TJÄNSTER I din digitala lägenhet finns ett skåp med kopplingar till lägenhetens bredbandsuttag. Det är här fibern ifrån Botkyrka Stadsnät

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Fibern är installerad Hur gör jag nu?

Fibern är installerad Hur gör jag nu? Fibern är installerad Hur gör jag nu? Jan Sivertsson Solhems Villaägareförening TV sidan 17 Är fibern installerad? Arbetet pågår med högsta prioritet 50 man arbetar i området Ligger efter ursprunglig tidplan

Läs mer

bredbands- guide VÄSTERoRT

bredbands- guide VÄSTERoRT bredbandsguide VÄSTERort Bredbandsnätet i din lägenhet Ringa pappa? Via vårt fibernät för bredbandstjänster kan du få anslutning till internet med riktigt hög hastighet men också telefoni och tv. Med andra

Läs mer

KOM IGÅNG MED VIASAT!

KOM IGÅNG MED VIASAT! KOM IGÅNG MED VIASAT! Inkopplingsguide för TV, Bredband och Telefoni. TV och Viaplay i boxen... sida 2 TV och Bredband (Dual Play)... sida 4 5 TV, Bredband och Telefoni (Triple Play)... sida 6 7 TV och

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service.

Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service. Kompletta lösningar för ett framtidssäkert fastighetsnät. Allt som behövs, från fiber och koppar till kompetens och service. Att skapa ett genomtänkt hemmanätverk. Du hör det hela tiden, utvecklingen går

Läs mer

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet

C4 Energi Fibernät. Snart kommer en fiberanslutning till dig. Exempel på nätverk i hemmet Information Fibernät Anslutningsguide med grävinstruktion C4 Energi Fibernät Denna information skall ge dig exempel och rekommendationer på nätverk i hemmet och hur du bör göra med fiberkabeln på din tomt.

Läs mer

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10

Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Internetaccess till din bostadsrättsförening Förslag från Bredbandsbolaget 2012-09-10 Brf Pennan 22, 22 lägenheter och 0 lokaler Att: Johannes Frey-Skött Möregatan 6 11827 Stockholm Hej! Tack för ditt

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön

Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön Informationsmöte om eget fibernät i Sicklaön 26 augusti 2013 www.sicklafiber.se Arbetsgruppen Namn Adress Telefon E-post Dan Sahlin John Lodens väg 25 070-5198187 dan.sahlin@gmail.com Dan Smidt Fannydalsplatån

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation

Krusboda Fiber 2014. Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation Krusboda Fiber 2014 Lars Carlberg, Com Hem AB Set Eriksson, Com Hem AB Lars Johansson, Bäck Installation 2 2014-XX-XX Punkter: Vad och varför När händer det Utomhusarbeten Inomhusarbeten Installationsprocessen

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer