Projektering och installation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering och installation"

Transkript

1 Projektering och installation Hemnätverket projekteras enligt anvis ningarna nedan Inledning är förberett för Grundpaket Designpaket Systemuppbyggnad Kabelinstallation TV via egen antenn Parabolanslutning AV-signaler TV via kabel-tv Allmänt om IP-TV anslutning via rikstelenät Separat inkommande bredband Standarder Nätverksuttagens placering Placering av uttag, förslag Applikationsexempel itningsunderlag P00

2 Projekteringsanvisning P998 Detta projekteringsunderlag är baserat på ett Grundpaket. Paketet fi nns i två storlekar; lilla paketet med st installationslänkar och totalt 00 m kabel i fl exslang samt stora paketet med st länkar och totalt 00 m kabel i fl exslang. Centralen monteras utanpåliggande. Ingående produkter i grundpaketet omfattar inte plastdetaljer till uttagen, dessa väljs separat. Övrigt material som apparatdosor, rör, ledningar, vägguttag, lamputtag, strömställare etc levereras av elinstallatören. Systemet är ett inomhussystem. I stora paketet fi nns ingen plats för extra aktiv utrustning som routers mm. projekteringsanvisning

3 är förberett för Mottagning av extern analog och digital (DVB-t) marksänd TV. Analog teleanslutning från rikstelefonnät eller från media-konverter med analogt gränssnitt. Anslutning mot datanät med DHCP-funktion eller via extern router med DHCP-funktion. -systemets struktur gör det enkelt att anpassa och koppla in följande system: IP-telefoni, IP-TV, kabel-tv med Triple play och bredbandssystem i allmänhet. P9980 Grundpaket lilla och stora P989 Lilla paketet Stora paketet E-nr Benämning Antal Antal 0 9 Kabel i flexslang mm xx0, 00 m 00 m (AWG) 8 Apollo- LH m hylla 0 8 Apollo- LH 0 80 Strömförsörjningsenhet för DPM-central 80 8 TV/adiomodul DIN A0-80 Datamodul DIN S00-T 80 DIN-modul/parallell T00 9 Modularjack 0 0 WB x8-pol STP Metall/vit 800 Patchkabelkit för korskopplingscentral,, cm 80 0 Patchkabel för korskopplingscentral Ø0 cm 0 80 Anslutningskabel för J, m 80 0 Patchkabel Kat e, oskärmad J/J 8-pol UTP m 8 Anslutningskabel /TV U00 Svart m P989 Designpaket lilla och stora I kombination med något av grundpaketen väljs ett designpaket i Eljo Senso-design. Dessa finns i de fyra olika grundfärgerna i Eljo Senso, dvs vit, grå, antracit samt alu-metallic. E-nr Benämning Antal 8 0 Lilla designpaketet vit 8 Lilla designpaketet ljusgrå 8 Lilla designpaketet alu-metallic 8 Lilla designpaketet antracit 8 Stora designpaketet vit 8 Stora designpaketet ljusgrå 8 Stora designpaketet alu-metallic 8 Stora designpaketet antracit P00 P0 P80 P0 projekteringsanvisning

4 P8 Systemuppbyggnad Systemet består av en central med aktiva komponenter och ett kabelsystem med J -uttag. Till centralen ansluts inkommande system som tele, TV, bredband och 0 V. Från centralen dras kabelsystemet med stjärnstruktur till uttagen som placeras i rummen. TV TELE DATA P9 Placering av centralen Distributionscentralen placeras så den medger en rationell kabeldragning i fastigheten. Centralen placeras med fördel i klädkammare, garderob, pannrum eller tvättstuga. Centralen monteras så att den är lätt åtkomlig och kan användas praktiskt. Centralen monteras utvändigt, eller helt eller delvis infälld med hjälp av infällnadsram (E 80 ). Infällnadsramen ingår inte i grundpaketet. Kabelsystemets länkar skall vara mellan 8 och 0 meter. När det finns en länk på 0 meter i anläggningen måste TV-modulens utsignalnivå anpassas efter detta. Det får till följd att en länk som är kortare än 8 meter får en något för hög signalnivå enligt TV-standarden 008. Är detta ett problem kan det avhjälpas med dämpsatser ur LexCom Home tillbehörssortiment. I anläggningar med maximala länkar som understiger 0 meter kan också den kortaste länken i anläggningen vara under 8 meter. För varje meter som den längsta länken understiger 0 meter kan den kortaste länken minskas med motsvarande längd, ex -9 m, -8 m eller - m osv. P9 Jordning av centralen Inkommande media jordas enligt starkströmsföreskrifterna via potentialjordningsskenan. P Strömförsörjning av centralens komponenter 0 V dras fram till centralen och ansluts till minst st -vägs eluttag typ Quick-rot (E8 ) och till strömförsörjningsenhet. I centralen E 8 Lilla paketet finns en hålbild stansad för montering av -vägs ELJO Quick-rot apparater. I central E 8 Stora paketet placeras uttaget vid sidan om centralen alternativt kompletteras centralen med en extra dockad tom " central (E 8 ). I den placeras extern utrustning och eluttag. Strömförsörjningsenheten installeras enligt medföljande installationsanvisning. Skyddsjord mellan centralens olika delar ansluts enligt installationsanvisning för centralen. projekteringsanvisning

5 P90 Kabelinstallation -kabel i flexslang dras från Apollocentralens kabelinstallationsdel till de aktuella uttagsplatserna i fastigheten. Kabeln avslutas i en apparatdosa som har ett bra kopplingsutrymme, typ Eljo VP. Om uttaget ska vara ett dubbeluttag dras två kablar fram i dosan. Lämpligen görs kombinationsmontage av ett eller flera nätverksuttag och eluttag. Kabeln är avsedd för inomhusbruk och bör inte böjas snävare än mm i diameter. Min mm WB-jacket Eljo VP Kabel och jack i -systemet är anpassade för bl a TVsignaler, vilket ställer stora krav på produkterna och att de installeras rätt. Används kabel som inte är fördragen i flexslang, måste ett rör med minst mm i diameter förläggas för varje kabel. WB-jacken kontakteras enligt beskrivning som medföljer jacken. P8 8 9 P88 P8 P8 P90 P89 P8 P8 P8 P09 Inmätning Efter att -kabeln installerats bör kabelsystemet kontrollmätas. Nätverket kontrolleras med ett nätverksinstrument mot nätverksstandarden EN 0 - klass E och Permanent Link. (Klass E Kategori ). Varför bör man kontrollera nätverket? För att undvika framtida problem och felsökningar Fastighetsägaren får ett kvitto på att installationen är korrekt utförd Installatören får ett kvitto på att anläggningen var OK när han lämnade den Fastighetsägaren kan få en garanti på det passiva nätverket i upp till år av Schneider Electric Inkommande er Förutsättningen för ett bra slutresultat är att antennsystemet levererar en bra och anpassad signal till -systemet. Vid anslutning till eget antennsystem ska antennsystemet vara anpassat för de mottagningsförhållanden som gäller i området. Krav på insignal till TVmodulen är min 0 och max db microvolt med ett C/N som är bättre än db. Detta är samma krav på signalkvalitet som till en analog TV. Inkommande kanaler bör ha en jämn signalnivå för bästa resultat. Inmätning av en Om krav finns på att nätet skall vara inmätt enligt standarden EN 008, ska mätningen utföras av CANT-auktoriserad antennfirma och tekniker. P9 BMF-nät, bredbandiga multifunktionsnät Fastighetsnätet är det kabelnät som levererar signalen till varje bostad och -anläggning i en flerfamiljsfastighet. Fastighetsnätet projekteras enligt SS-EN 008 och operatörens anvisningar och krav. Nya tjänster som bredband och telefoni ställer allt högre krav på fastighetsnätet och dess ingående produkter. projekteringsanvisning

6 V V # SEK TV via egen antenn Från antennsystemet förläggs rör till centralen. Antennkabel från antennsystemet avslutas i centralen med en f-kontakt, gärna utförd med crimpkontaktering. Inkommande antennkabel ansluts till Tap som finns monterad i Apollocentralen och anslutningen märkt med IN. Från f-kontakt på Tap märkt OUT ansluts den medföljande koaxialkabeln med f-kontakter till TV-modulens antenningång. Se bild. F input 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 I S00-T /TV A0-0 /TV A0-0 IN TAP db TAP 0dB OUT um T00 WANING T00 um um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation Antennsystem för /TV anslutet via Tapp till /TV modul Parabolanslutning LNB microvågshuvud DiSEqC switch Satellitmottagare P9 Combi-abonnemang för mottaging av två satellitpositioner -systemet är inte konstruerat för att distribuera MFsignalen i koaxialkabeln som går mellan mikrovågshuvudena i parabolantennen och satellitmottagaren. Anläggningen ska därför förberedas för att kunna kombinera satellitmottagning och digital mark-tvmottagning. Detta genomförs genom att tomrör förläggs från en tänkt parabolplats i söderläge, med fri sikt i en vinkel på över 0 grader. Kompassriktning för Nordenparaboler ligger runt 00 grader med en 0 graders kompass. ören dras med fördel i stjärnform från parabol till varje TV-plats där en satellitmottagare ska kunna placeras. Idag finns kombiabonnemang där en koax från parabolantennen dras till varje TV-plats med satellitmottagare. Se bild med quadhuvud. Vill man ha flera satellitmottagare krävs ett tvillingkortabonnemang. projekteringsanvisning

7 V V V V V V V V AV-signaler F input /TV A I I /TV I link A0-0 /TV F input 0 Mbit 0 Mbit I I Col Exp Link/Data Col Exp Link/Data DATA HUB H00 DATA HUB H00 /TV A0-0 A0-0 S00-T S00-T T00 WANING Isdn T00 T0 Isdn T0 I link Parabol Satellitmottagare Scart TV-FM AV - Boxer Video DVD Applikation med AV modulator AV- F input /TV A0-0 I link I I F input 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 /TV A0-0 /TV A0-0 S00-T S00-T T00 WANING Isdn T00 00 T0 Isdn T0 /TV A0-0 Man kan distribuera signalen från exempelvis satellitmottagaren till flera TV-apparater Samma bild. Ett sätt att göra detta på är med AV-modulator med I-styrningsmöjlighet. Har satellitmottagaren en F-utgång kan man koppla tillbaka bilden via koax till TV-modulens ingång alternativt via en video som bilden nedan visar. um um P Marksänd /TV och AV-kanaler med stereoljud AV-signaler med stereoljud um Parabol TV-FM F Scart Video Scart um Satellitmottagare P9 Satellit + video (F-mono) TV-satellit + video F ut från satellitmottagare via en video projekteringsanvisning

8 V V # SEK Anslut inkommande kabel-tv via potentialutjämningsskenan och till Tappens ingång märkt IN. En möjlighet är att ansluta ett multimedia-antennuttag enligt operatörens anvisningar före tappen, det förenklar anslutning av kabelmodem mm. Anslutning till tapp sker då från uttagets kabelanslutning märkt UT. Anslut den medlevererade koaxialkabeln från lämplig utgång på Tappen, beroende på insignalnivå. Det finns tre utgångar på tappen, Out (-db), Tap 0dB (-0dB) för mätpunkt, Tap db (-db). Alla F-kontakter skall vara av typen crimpkontakter och vara anpassade till kabeltyp och vara klämda med anpassat verktyg. I /TV F input A0-0 /TV A0-0 IN TAP db TAP 0dB OUT TV via kabel-tv um 0 Mbit I Col Exp Link/Data DATA HUB H00 S00-T in - db - 0 db T00 WANING T00 um um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation Tips till kabel-tv-tekniker Insignalen till TV-modulen bör ligga mellan 0 och db med ett C/N bättre än db och ha en jämn tilt/slope. Vid större slope än + db kan man få problem med C/N-förhållandet på VHF-kanalerna. En något negativ tilt kan vara att föredra. Utnivån från TV-modulen justeras till ca db på anläggningens kortaste länk och på den högsta UHF-kanalen. Det blir ca 8 db på kanal 8 i portarna på TV-modulen. Tapens mätpunkt dämpar 0 db. P9 Exempel på nivåer projekteringsanvisning 8

9 IP Converter LAN LAN LAN LAN IP Converter 00F LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN 00F 00F # SEK SEK # # SEK P99 Allmänt om IP-TV riksnät stadsnät fastighetsnät hemnät en distribueras via bredbandsanslutningen. Från huvudswitchen, som levereras av operatören, tas en ut på dedikerad port. Från TV-porten kopplas signalen ut via nätverket till aktuellt rum och uttag. Till uttaget ansluts en nätverkskabel för data som också ansluts i en Set Top Box (digitalbox för IP-TV). Från boxen ansluts en scartkabel till TV-apparatens scartingång. När scartingången väljs på TV:n visas en meny med tjänster och funktioner. Kanalbyten sker med en medföljande fjärrkontroll. Varje gång kanalbyte sker, streamas en ny TV-kanal ut från operatörens nätverk. En TV-kanal belastar bredbandet med ca -0 Mbit/s. Digital Head End DVB to IP multicast converter -portars switch IP-telekonverter STB Exempel med st IP-telefonianslutning konverterad till analog telefoni st IP-TV-box st bredbandsanslutning P98 STB Set Top Box -portars switch IP-telekonverter switch STB telemodul Exempel med IP-telefonianslutning konverterad till analog telefoni och distribuerad via telemodul Flera IP-TV-boxar, extra switch Bredbandsanslutning via router till flera datorer STB router P9 projekteringsanvisning 9

10 V F input 0 Mbit V V F input 0 Mbit V Col Exp Link/Data Col Exp Link/Data # SEK # SEK /TV /TV A0-0 DATA HUB H00 T00 WANING A0-0 S00-T T00 anslutning via rikstelefonnät um um Inkommande rikstelefonanslutning dras enligt starkströmsföreskrifterna och ansluts i ett traditionellt rikstelefonuttag i/vid centralen. Placera uttaget på ett lämpligt sätt så att det tar så lite plats som möjligt. linjen ansluts till jackets två nedre stift och en ny anslutningskabel typ EKK dras från rikstelejackets två övre stift och till telemodulens Line -ingång (grön skruvplint). Modulen konfigureras för st inkommande telefonlinje switch läge B, sw A, sw A. modul T00 (E 80 ) Fördel: Anslutning av ADSL-utrustning Anslutning av telelinje från kabel-tv-modem Anslutning av telelinje från IP-telemediakonverter um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation P9 /TV Separat inkommande bredband (fi ber eller kopparnätverk) /TV A0-0 DATA HUB H00 T00 WANING A0-0 S00-T T00 inkommande fiber um um um Patchkablar från aktiv utr. är gripbara i tomfack Inkommande bredband termineras på lämpligt sätt i/vid centralen. Vid fiberanslutning kontakteras fiberkabeln enligt bredbandsoperatörens anvisningar och eventuellt fibertray placeras med fördel under skyddslocket i centralen, om utrymmet tillåter detta. På samma sätt placeras eventuell mediakonverter för konvertering från fiber till koppar. Alternativt placeras den i tomfacket. Anslut en 0 cm patchkabel från switchen S00t:s :e port och låt den terminera i tomfacket för framtida aktiv utrustning som router mm. Gör på samma sätt från Ethernet-utgång på eventuell fiberkonverter om den inte placerats i tomfacket. Fibertray är en box i vilken man kontakterar en installationsfiber till en mjukare och tåligare fiber. Om konverter och fiberanslutning inte får plats i centralen placeras dessa på annan lämplig plats. Alternativt kan centralen dockas med en tom Apollo central (E 8 ) för kringutrustning. OBS Tänk på att ljuset från en singelmodefiber och utrustning med lasersändare är permanent skadligt för ögon och därför bör placeras med omtanke. kommunikation Ethernet-kommunikation projekteringsanvisning 0

11 Standarder Några standarder som omfattar en LexCom installation SS EN 0 Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät Vi har gjort några undantag från SS EN 0 Installationskabelns längd: max 0 m i stället för 90 m Patchkabel i central: max 0 cm i stället för m Bara SSTP-produkter, installationskabel med bättre än Kat prestanda, gäller både patch och installationskabel SS EN 0 Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kablage SS 0 Fastighetsnät för informationsöverföring - Uttag och andra anslutningspunkter Vi har några råd angående placering och mängdning av uttag, se separat avsnitt i detta dokument. Standarden beskriver i korthet att: Det skall finnas ett teleuttag i alla boningsrum, hall, kök och klädvårdsrum Det skall finnas ett antennuttag i varje boningsrum och kök Två anslutningspunkter för det strukturerade fastighetsnätet placeras vid eluttag i varje boningsrum, hall, kök och en anslutningspunkt i arbetsrum SS 0 Elinstallationer i byggnader - Grundläggande dimensioneringsregler Nätverksuttagens placering Tänk på att installera eluttag i anslutning till LexCom-uttagen. Placera uttag efter förmodad användning, nedan några exempel Sovrum: minst ett uttag vid sänggavel (telefon) och ett uttag vid fotändan (TV) Vardagsrum: minst två uttag, gärna fyra uttag vid TV-plats (tele, TV, AV-link, multimediadator) och ett uttag vid soffa (telefon) projekteringsanvisning

12 Förslag till placering av uttag och dess tänkta funktion Detta bör ses som rådgivande och får anpassas efter behov och förutsättningar. Villa ELJO med lilla grundpaketet Förslag till placering av uttag och funktion fon Data TV Valfritt Enkeluttag Dubbeluttag Totalt Huvudentré, hall Lämplig placering Kök Placering vid disk/arbetsbänk Placering vid matplats Vardagsrum (huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats (extra tomrör för nätverkslänk) Allrum (alt huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats (extra dosa med tomrör till central) Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Antal uttag/dubbel/uttagskit 9 Antal J -jack 9 Förslag på uttagens placering och funktion. Se ritningsunderlag sid för Lilla -paketet projekteringsanvisning

13 Förslag till placering av uttag och dess tänkta funktion forts. Villa ELJO med stora grundpaketet Förslag till placering av uttag och funktion fon Data TV Valfritt Enkeluttag Dubbeluttag Totalt PLAN Huvudentré, hall Lämplig placering Kök Placering vid disk-/arbetsbänk Placering vid matplats Vardagsrum (huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats Klädvårdsrum Lämplig placering Bad/WC, klädkammare, kapprum PLAN Allrum (alt huvud-tv-plats) Placering TV-plats Placering soffplats Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Sovrum Placering vid tänkt sänggavel Placering emot tänkt sänggavel Badrum Lämplig placering Antal uttag/dubbel/uttagskit 9 8 Antal J -jack 9 Förslag på uttagens placering och funktion. Se ritningsunderlag sid för stora -paketet projekteringsanvisning

14 I dag fi nns det många sätt att ta emot Några exempel är via Satellit Kabel-TV (koax alt fiberlösningar) IP-TV (via stadsnät eller direktanslutning till operatör eller via ADSL och rikstelefon). Marksänd TV (analog t o m 00 och digitalt (Boxer)) Vi har tagit fram några applikationsexempel som visar hur anläggning kan anslutas mot dessa olika sändningssystem. Tjänster och utbud utvecklas med tiden och det är en fördel att kunna kombinera flera sätt att ta emot er. Därför är det bra att framtidssäkra sig så gott det går och att få möjligheten att byta mellan olika leverantörer och TV-system i framtiden. Satellitmottagning kan inte ske genom -kabeln Koax krävs mellan parabol och satellitmottagaren. Däremot finns möjligheter i Home-systemet att distribuera bilden från satellitmottagaren till flera TVapparater och att fjärrstyra mottagaren från flera TV-platser (AV-modulator och med I-link). Viasat, Canal Digital Digital (DVB-S) Analog Digital (DVB-T) Senda, Boxer, Teracom Kabel-TV-operatör Triple Play ComHem, UPC, Gotnet IP-TV-operatör Analog Digital (DVB-C) Koppar Ethernet Fiber IP-tele-operatör STADSNÄT IP-internet-operatör Viasat, Canal Digital, Fast TV, Telia P9 IP-operatör (TV, tele, internet) Ethernet Fiber Översiktsbild med några möjliga sätt att ta emot Telia IP, Bredbandsbolaget ikstelefon (tele + DSL med IP-TV) Telia DSL, Bredbandsbolaget DSL Analog + DSL Koppar projekteringsanvisning

15 Applikationsexempel um 9 8 # 0 A0-0 DATA HUB H00 I T00 I A A B WANING A T00 B B um S00-T F input 0 Mbit Link/Data Col Exp V KES V /TV /TV A0-0 Kabel-TV med Triple Play en går via antennuttaget till TV-modulen som möjliggör utkoppling av / till st TV- alt radioapparater. Kabelmodemet är anslutet till multimedia-antennuttagets dataport. Ur kabelmodemet fås bredbandet (Ethernet) och en till två analoga telelinjer som distribueras med telemodulen. Anläggningen kan behöva kompletteras med en router beroende på hur många IP-adresser operatören tilldelar i sitt nät. um P90 Bredbandsmodem kommunikation Ethernet-kommunikation um Antenn A0-0 DATA HUB H00 I T00 I 0 B A A WANING A B T00 0 Mbit Link/Data Col Exp 8 # um B S00-T F input /TV /TV A0-0 9 KES V V Villa med egen TV-antenn och ADSL Anläggning med egen antenn och med möjlighet till mottagning av analog och digital (DVB-T) marksänd TV. Via rikstelefonlinjen fås bredband med DSL-teknik och en telelinje. Erbjuder bredbandsoperatören IP-TV kan det kopplas ut via nätverket till Set Top Box vid TV. um P9 ADSL-router kommunikation Ethernet-kommunikation um DIGIBO DATA HUB H00 S00-T I DATA HUB H00 I I B T # 0 B A WANING A A B um A0-0 0 Mbit Link/Data /TV Col Exp V KES T00 0 Mbit Link/Data Col Exp V LEO-G00 um IP Converter P9 Inkommande bredband Fastighet med IP-anslutning för TV, tele och bredband Anläggningen i exemplet är uppbyggd med -produkter. Bredbandet till fastigheten distribueras med fiber alt kopparkabel och brukar vara ca 00 Mbit/s. Bredbandet ansluts till en huvudswitch som ibland kallas CPE. Denna switch är VLAN-baserad. Det innebär att en port är avsedd för IP-en, en port för IP-tele och en port för bredbandet. en från dedikerad TV-port kan sedan delas upp med en ny switch för att ge möjligheten att ansluta flera Set Top Boxar och TV-apparater, detta under förutsättning att operatören erbjuder tjänsten med flera TV-anslutningar. På samma sätt kan bredbandet delas upp med en ytterligare switch under förutsättning att operatören tilldelar flera IP-adresser. I annat fall måste switchen kompletteras eller ersättas med en router med DHCP (tilldelning av IP-adresser). kommunikation Ethernet-kommunikation projekteringsanvisning

16 V F input 0 Mbit V 0 Mbit V Col Exp Link/Data Col Exp Link/Data TEL TEL LAN LAN LAN CaTV 00B 00F SEK DIGIBO LEO-G00 DIGIBO LEO-G00 SEK # # SEK # Applikationsexempel forts. Antenn um STB för IP-TV /TV DATA HUB H00 /TV A0-0 S00-T A0-0 um Boxer Fastighet med egen antenn och ADSL med Triple Play (IP-TV, tele och bredband) Kombination av mottagning med marksänd TV från egen antenn och IP-TV via ADSL. Funktionen är samma som applikationsexemplet Villa med egen TV-antenn och ADSL med tillägget att bredbandsoperatören erbjuder en TV-plats med IP-TV. T00 WANING T00 Analog TV alt. TV med boxer um P9 kommunikation Ethernet-kommunikation P9 /TV DATA HUB H00 T00 WANING A0-0 T00 Inkommande fibrer um um um kommunikation Ethernet-kommunikation Fastighet med fiberanslutning för kabel-tv och bredband WDM är en teknologi där överföring av kabel- sker med fiber. och data överförs också med fibern. I en av fiberparets två fiberledare överförs data i båda riktningarna genom att utrustningen sänder på en våglängd och tar emot på en annan våglängd. I den andra fibern överförs kabel TV utbudet (analogt, digitalt) traditionellt modulerat fast med ljus. Denna analoga ljussignal som innehåller hela kabel-tv-utbudet omvandlas till en vanlig F-signal i Fiber/F Gatewayen. Ur boxens f-kontakt fås hela kabel-tv-utbudet i F-format (koax). IP-telesignalen omvandlas i exemplets AT-iMGF till en vanlig analog linje och finns ut på en J -kontakt och är kopplad till telemodulen i. Detta system skall inte förväxlas med IP-TV där en sänds med Ethernet-protokollet. I exemplet distribuerar WDM-boxen två telefonnummer. Dessa är kopplade via telemodulen som distribuerar det ena telefonnumret på de fyra övre portarna och det andra på de fyra nedre portarna. projekteringsanvisning

17 itningsunderlag Vi har tagit fram ett ritningsunderlag som är kopplat till de båda -paketen. Villa nummer ett är utrustad med lilla LexCom Home-paketet och villa nummer två med det stora paketet. itningarna är exempel på hur man kan projektera och är förberedda för att ta emot flera typer av er. Om fastigheten förbereds enligt ritningen finns många möjligheter att ta emot signaler från framtida system utan att behöva göra åverkan på fastigheten. FÖKLAINGA Materialspecifikation enligt lilla grundpaket. 0mm tomrör för eventuell framtida parabolinstallation rörutlopp mot södersida Överlämningspunkt från teleoperatör: inkommande telelinje kopplas in på rikstelefonuttag i/eller i anslutning till Apollo-centralen. Enkelt utag xj Dubbelt uttag xj Tomdosa Sovrum Vardagrum/Allrum Huvud-TV-plats mm tomrör för framtida installation Sovrum VP LEDNINGA: Där ej annat anges gäller: kabel i flexslang typ E 0 9 Tomrör för inkommande tele/bredband Bad TN/TT Groventré Tomrör för antennsignal markbunden TV/kabel TV KLK KS FS Sovrum Entré Matplats Kök +0 DM SH SET ANT ÄNDNGEN AVSE SING DATUM INSTALLATIONSFÖLAG Villa ELJO UPPDAG NAV DATUM 00.. ITAD AV HANDLÄGGAE T.ANDESN ANSVAIG MAGNUS GIMBEG VILLA ELJO LILLA GUNDPAKET Plan, Kvm P9 Bilaga, -plansvilla med lilla -paketet SKALA NUMME E :00 BET Vardagsrum/allrum är utrustade med alternativa huvud-tv-platser. På ritningen finns en huvud-tv-plats och en alternativ huvud-tv-plats. Den alternativa platsen är förberedd med extra tomrör, för att ge möjligheten till att utöka anläggningen med en länk alternativt att man från början bestämmer sig för att ha huvud-tv-platsen här istället och flyttar enkeluttaget från den markerade huvud-tv-platsen så att den får minst jack. projekteringsanvisning

18 itningsunderlag forts Bilaga,-plansvilla med stora -paketet FÖKLAINGA Materialspecifikation enligt stora grundpaket. 0mm tomrör för eventuell framtida parabolinstallation rörutlopp mot södersida Överlämningspunkt från teleoperatör: inkommande telelinje kopplas in på rikstelefonuttag i/eller i anslutning till Apollo-centralen. Enkelt utag xj Dubbelt uttag xj Tomdosa LEDNINGA: Där ej annat anges gäller: kabel i flexslang typ E 0 9 mm tomrör för framtida installation Huvud-TV-plats Vardagsrum Kök Tomrör för inkommande tele/bredband KLK Tomrör för antennsignal markbunden TV/kabel TV WC/D Klädvård +0 Entré KL +0 SET ANT ÄNDNGEN AVSE SING DATUM INSTALLATIONSFÖLAG Villa ELJO Plan P9 UPPDAG NAV ITAD AV HANDLÄGGAE T.ANDESN DATUM ANSVAIG 00.. MAGNUS GIMBEG VILLA ELJO STOA GUNDPAKET, Plan, Kvm Plan SKALA NUMME E :00 BET FÖKLAINGA Materialspecifikation enligt stora grundpaket. 0mm tomrör för eventuell framtida parabolinstallation rörutlopp mot södersida Överlämningspungt från teleoperatör: inkommande telelinje kopplas in på rikstelefonuttag i/eller i anslutning till Apollo-centralen. Enkelt utag xj Dubbelt uttag xj Tomdosa Balkong Huvud-TV-plats mm tomrör för framtida installation LEDNINGA: Där ej annat anges gäller: kabel i flexslang typ E 0 9 Allrum Sovrum Sovrum Sovrum Bad KLK Bastu Sovrum SET ANT ÄNDNGEN AVSE SING DATUM INSTALLATIONSFÖLAG Villa ELJO Plan P98 UPPDAG NAV ITAD AV HANDLÄGGAE T.ANDESN DATUM ANSVAIG 00.. MAGNUS GIMBEG VILLA ELJO STOA GUNDPAKET, Plan, Kvm Plan SKALA NUMME E :00 BET Villan utrustad med alternativa huvud-tv-platser projekteringsanvisning 8

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer

ELKO Link Home. Nätverk för funktionella hem

ELKO Link Home. Nätverk för funktionella hem ELKO Link Home Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera. På

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel . et mest flexibla hemnätverket med, Tele och ata i samma kabel TEKNISK INFORMTION/PROJEKTERING 2002:03 LEX22660 Ett strukturerat nätverk för privat boende är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

Proffsigt och komplett hemmanätverk. ett samarbete mellan

Proffsigt och komplett hemmanätverk. ett samarbete mellan Proffsigt och komplett hemmanätverk ett samarbete mellan www.gigamedia.se www.garo.se Nätverk i hemmet Nätverk i hemmet I våra hem finns idag flera olika apparater som kräver uppkoppling mot Internet.

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Com Hem. FiberLAN. Fiber till byggnaden (FTTB) För dig som ska bygga Fastighetsnät REVISION 3

Com Hem. FiberLAN. Fiber till byggnaden (FTTB) För dig som ska bygga Fastighetsnät REVISION 3 Com Hem FiberLAN Fiber till byggnaden (FTTB) För dig som ska bygga Fastighetsnät REVISION 3 2 Innehållsförteckning Sid 4 Förord Sid 5 10 Com Hem FiberLAN till byggnaden Sid 11 14 Tekniska krav FiberLAN

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

Macab etablerar sig med hämtlager i Stockholm

Macab etablerar sig med hämtlager i Stockholm Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Macab etablerar sig med hämtlager i Stockholm Nya DigiNova BOSS 790 Den populära antennen Diginova, som varit många installatörers räddning har nu kompletterats

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Lexel Senso En komplett apparatserie med teknik för alla styrsystem. Allt i enhetlig design.

Lexel Senso En komplett apparatserie med teknik för alla styrsystem. Allt i enhetlig design. Lexel Senso En komplett apparatserie med teknik för alla styrsystem. Allt i enhetlig design. TEKNISK INFORMATION 2003:02 LEX551070 LEX44130 Produkterna på bilden är utrustade med gavlar och dekorstrippar

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

1 INOMHUS INSTALLATION AV FIBER Information om installation, utrustningen och tjänsterna

1 INOMHUS INSTALLATION AV FIBER Information om installation, utrustningen och tjänsterna 1 INOMHUS INSTALLATION AV FIBER Information om installation, utrustningen och tjänsterna TEKNISK INSTALLATION I dagarna börjar vi installation av utrustning inomhus. Ni som redan fått brev från Imtech

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

BREDBANDSPROJEKTET I TEXT & BILD En hjälpreda för installation m.m

BREDBANDSPROJEKTET I TEXT & BILD En hjälpreda för installation m.m DET VIKTIGASTE FÖRST Måndagen den 24/2 är alla mediaomvandlare på plats och funktionsprovade. Från detta datum har du 30 dagar på dig att utan kostnad aktivera anläggningen. Vid aktivering efter 30 dagar

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Version C 2015-05-04. Designregler Passivt nät-lan. Designregler. Passivt nät - LAN. Version C 2015-05-04. Sida 1 av 53

Version C 2015-05-04. Designregler Passivt nät-lan. Designregler. Passivt nät - LAN. Version C 2015-05-04. Sida 1 av 53 Designregler Passivt nät - LAN Version C 2015-05-04 Sida 1 av 53 Innehållsförteckning 1 Bilagor och referenser... 5 2 Dokumentförändring... 5 3 Bakgrund... 5 4 Dokumentets mål och syfte... 6 5 Definitioner...

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. OCH telefoni. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät innerstaden nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband Innehåll

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer