Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet"

Transkript

1 Phrenicus Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr Hemsk syn! Harald Wilhelmsson Brister i boenden, sidan 4-6 PSYKIATRILAGSUTREDNINGEN: Remissvar INSÄNDARE: Öppet brev till Göran Hägglund RÖSTHÖRARMÖTE: Så kan du manövrera rösterna

2 2 Medlemsbladet Utgivare Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Ansvarig utgivare Per G Torell, förbundsordförande tel Innehåll Tidningen ska spegla förbundets själ och skildra situationen för anhöriga och personer med psykisk sjukdom. Phren är det grekiska ordet för själ. Antal nummer Phrenicus kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla förbundets medlemmar. Detta nummer skickas även till cirka 1000 politiker och tjänstemän i Sverige. Redaktionskommitté Sture Andreasson Kent Blomnell Ulla Elfving Ekström Per G Torell Redaktör Kristina Kleinert Layout Kristina Kleinert Adress Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G, Stockholm tel fax Omslag Foto: Lena Hansson Upplaga 5000 ex Manusstopp Nr 1, 2013 Manusstopp Utgivningsdag Tryck Exaktaprinting AB Villkor Gästskribenter står själva för sina åsikter. Redaktionen ansvarar inte för insänt material och vi redigerar ibland. Använd max 800 tecken för insändare. Citera oss gärna - men glöm inte att namnge källan. Per G: Svåra frågor Det är höst och jag är förvånad över att det ändå är varmt idag och att det inte blåser. Det är det är alldeles mörkt ute när jag skriver denna text. Det har varit en nätverksdag idag. Har träffat NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) det nationella nätverk som vi just nu har mest samarbete med. Genom dem har vi fått möjlighet att tränga in i en stor och svår fråga som handlar om ett förslag till ny psykiatrilag. Jan-Olof Forsén RSMH (Riksförbundet Social och Mental Hälsa) och Kjell Broström NSPH har varit knutna till utredningen som experter. Remissvaret som Förbundsstyrelsen ställde sig bakom vid sitt sammanträde i helgen, kommer att skickas ut till alla föreningar, så att alla får ta del av det. En del information om innehållet får ni beskrivet i detta nummer. Via (H)järnkoll pågår också en antidiskrimineringssatsning. Frågan är: Blir man diskriminerad därför att man är drabbad av psykisk ohälsa? Hur får man reda på det? Bland annat genom de Diskrimineringsbyråer som finns och genom Personliga Ombud. Ska testas i Uppsala län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Arbetet har just kommit igång så det finns inte så mycket att rapportera. Jag tycker att den roll som Personliga Ombuden får är intressant och är nyfiken på hur det kommer att fungera. Läs artiklarna om boende, resultatet av Socialstyrelsens granskning och om fallet i Malmö. Det är skandal att det finns kommuner som inte tar sitt ansvar. En nästan full måne sprider sitt bleka ljus över Riddarfjärden. Efter en sådan här dag borde jag vara trött. Men det är jag inte. Det frigörs mycket energi då man träffar representanter från olika förbund med skilda erfarenheter och lär känna varandra mer och mer. Och diskuterar viktiga frågor. Önskar alla goda och sköna dagar. Ny kunskap i de sammanhang där ni rör er och hopp inför framtiden. Per G Torell Förbundsordförande

3 Phrenicus nr Per G Torell, ordförande i Schizofreniförbundet samtalar med en anhörig på stadsbiblioteket i Västerås. Bilden är anonymiserad av hänsyn till den anhöriges integritet. Anhörigas dag i Västerås Västerås stad bjöd på öppna föreläsningar den 4 oktober. En av föredragshållarna var Per G Torell, Schizofreniförbundets ordförande. Han talade om sorgens olika ansikten. Per G inledde med bilden av en man i olika situationer. Glad i hågen, i full fart framåt. Sedan - plötsligt huvudstupa ner i en håla. Där blir han liggande. Krisen är ett faktum. Tiden går. En dag firas ett rep ner i mörkret. Mannen tar tvekande tag i det. Börjar klättra. Mödosamt i sorg. Så småningom är han uppe igen. Kraften kommer åter och livet börjar på nytt. - Sorgens olika ansikten, förklarade Per och fortsatte: - Min son har schizofreni. Han försvann i psykos men kom tillbaka. Per berättade om krisen och sorgen som uppstod. Han och hans hustru beslutade att ta sig ur den tillsammans. Så småningom kunde de acceptera det som hänt. De lärde sig leva igen. - Det finns de som tror att kärleken tar slut i en kris. Men den kan öka, intygade Per. I hörsalen satt anhöriga och lyssnade intensivt. En av dem var Majken Eriksson, ordförande i VIP-Västmanland, den lokala schizofreniföreningen. - Det är av stor vikt att den sorg vi trängt undan lyfts fram, sa hon. - Hur smärtsamt det än är så kan det vara av värde för ens fortsatta välbefinnande. Var inte rädd för att ta hjälp av det som samhället har att erbjuda. Börja redan i dag, i morgon kan det vara för sent, uppmanade Majken. Per Nybons instämde. Han är anhörigkonsulent för Västerås stad och har en bakgrund som kurator inom psykiatrin. - Det är bara att ringa eller mejla mig. Du behöver inget biståndsbelut för att få hjälp. Min telefon är öppen mellan åtta och fem måndag till fredag. Anhörigveckan uppmärksammas sedan 2005 varje år i hela landet. Anhöriga ska enligt socialjänstlagen erbjudas stöd av kommunen. Kontakta din kommun och fråga efter anhörigstöd. Text och foto: Kristina Kleinert

4 4 Medlemsbladet Det här boendet i stadsdelen Kirseberg i Malmö är ett av många som får kritik av Socialstyrelsen. Foto: Peter Johansson Bättre bostäder för psykiskt sjuka välkommet krav från Socialstyrelsen Dåliga boenden, inga boenden alls och bristande boendestöd är verkligheten för många psykiskt sjuka. En stor granskning som Socialstyrelsen genomfört bekräftar bilden av en dåligt fungerande lagstiftning i hela landet. Många människor med schizofreni och andra psykiska funktionsnedsättningar saknar den bostad och det boendestöd som de har rätt till enligt lag, något som Schizofreniförbundet och lokalföreningarna har uppmärksammat i många år. Socialstyrelsen har de senaste åren genomfört en förstärkt tillsyn i 178 kommuner för att utreda om psykiskt sjuka människor får det stöd och den vård som kommunen är skyldig att ge. Rapporten blev klar i slutet av april och den riktar skarp kritik mot nästan alla de granskade kommunerna. 34 kommuner har inga bostäder alls för denna grupp och i 12 kommuner är de bostäder som finns inte fullvärdiga. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har i en debattartikel i Dagens Nyheter beskrivit hur det kan se ut: Har du en psykiskt funktionsnedsättning kan ditt hem i decennier vara ett rum på tio kvadratmeter utan egen toalett och möjligheter att laga mat. Ditt hem kan ligga i en annan del av landet, långt från familj, vänner och sociala nätverk. Du kan få bo tätt inpå 20 människor som också har stora behov av stöd och hjälp för oro och ångest. Psykiatrireformen för 17 år sedan syftade bland annat till att personer med psykiska funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva och bo i mindre boenden. Men enligt Socialstyrelsen har det på sina håll blivit tvärtom. Det finns på många håll bostäder som har så många platser att de mer påminner om en institution. Ibland kan det handla om att man försöker rationalisera genom att föra ihop äldreboenden och boenden för psykiskt sjuka. Varje person är unik och behoven är individuella. Två olika

5 Phrenicus nr lagstiftningar kan vara aktuella, LSS och Socialtjänstlagen (SoL). För att ingå i den personkrets som omfattas av LSS ska man ha stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som medför ett omfattande behov av stöd. De flesta med schizofreni omfattas av SoL, och den tolkas olika, ofta till nackdel för den enskilde. Rätten till särskilt boendestöd är lagstadgat. Men boendestödet är ofta otillräckligt eftersom det på många hålls bara erbjuds på kontorstid. Rätten att ta en smörgås eller något annat från kylskåpet eller köket finns inte alltid. Köket kan vara låst och vattnet stängs av i lägenheten på natten. Socialstyrelsen påpekar att detta är förbjudet. - Det är en svår situation. Det behövs fler bostäder och mer stöd för stora grupper, medan andra med egna boenden behöver andra typer av insatser. Förbundet driver hela tiden denna fråga genom våra lokalföreningar, säger Per G Torell, ordförande i Schizofreniförbundet. Kommunalt självstyre Han konstaterar att det är svårt att ge ett allmängiltigt svar på hur det ska se ut, för varje kommun gör på sitt sätt eftersom det råder kommunalt självstyre. - Det är förstås bra om vissa kommuner vill satsa, men det hjälper inte i de kommuner där inget händer. Tillgången på bostäder blir därmed inte likvärdig. Sedan 2010 finns nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen. De föreskriver att det ska finnas samarbete mellan huvudmännen kring insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta har inte alls fått genomslag, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen. Foto: Ann-Sofie Rosenkvist konstaterar Socialstyrelsen. Bara 40 av 100 kommuner har en sådan överenskommelse. - Den situation som råder är djupt olycklig. Vår målgrupp behöver långsiktiga och individuella lösningar. Boendena får inte vara förvaring. Där måste finnas stimulans och aktiviteter som gör det möjligt att leva ett värdigt liv, säger Per G Torell. Jessica Hånell är inspektör på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet syd. Hon har de senaste åren inspekterat en lång rad kommuner i Skåne, Blekinge och Kronobergs län och bekräftar bilden av stora brister. På en del håll finns överhuvud- taget inga boenden som uppfyller kraven i socialtjänstlagen. I stället köper kommuner, som exempelvis Malmö, in platser i privata vårdhem långt från hemkommunen. -Enligt socialtjänstlagen är de skyldiga att inrätta bostäder med särskild service, säger Jessica Hånell. Nu pågår uppföljningarna av alla de beslut som fattades i samband med den förstärkta tillsynen. Det innebär att kommunerna punkt för punkt får dokumentara hur och när de åtgärdat anmärkningarna. Kommuner kan få betala vite I värsta fall kommer ytterligare påpekanden från Socialstyrelsen. I förlängningen kan det handla om vitesföreläggande för de kommuner som av olika skäl avstår från att följa föreskrifterna. Malmö vidhåller exempelvis att kylskåp och vissa andra utrymmen måste vara låsta för de boende av säkerhetsskäl. I det ärendet har Socialstyrelsen inte sagt sista ordet. Socialstyrelsens förstärkta tillsyn skedde på uppdrag av regeringen och Phrenicus kommer att återkomma till den politiska hanteringen av den mycket kritiska rapport som blev resultatet av uppdraget. Text: Marianne Hühne von Seth Misär på boende i Malmö Ett av de boenden som får svidande kritik av Socialstyrelsen finns i Malmö. Schizofreniföreningen i Skåne har länge kritiserat missförhållandena och slagit larm till myndigheter och kommun flera gånger. LSS-boendet i stadsdelen Kirseberg har granskats i Socialstyrelsens förstärkta tillsyn och fått många påpekanden. Ännu är inte allt åtgärdat och ärendet är fortfarande öppet. Men redan 2009 uppmärksammade Schizofreniföreningen förhållandena på Olof Hågesens allé. Där bor en man i 50-årsåldern med diagnosen schizofreni. När Schizofreniföreningens ordförande Harald Wilhelmsson besökte honom 2009 blev han förfärad. Harald Wilhelmsson skrev i en anmälan till Länsstyrelsen: Vardagsrummet var smutsigt fortsättning nästa sida

6 6 Medlemsbladet Harald Wilhelmsson kämpar för att människor med schizofreni ska få ett värdigt boende. Foto: Lena Hansson och fullt med grovsopor på golvet. Golvet var täckt av en mycket fläckig heltäckningsmatta. Fläckarna och hela rummet luktade starkt av urin. Verkade inte vara städat under en tid. Möblerna bestod av en sittsoffa, TV, stol och litet bord. Soffan saknade den mittersta sittdynan. Det verkade som den boende ibland sov på sittoffan i vardagsrummet och att orsaken till att sittdynan saknades var att den blivit förorerad av urin. Harald Wilhelmsson beskriver vidare sovrummet. I ena ändan av madrassen låg en hög påslakan som luktade urin och verkade ha använts som huvudkudde. Inga sängkläder i övrigt syntes till och mattan var fläckig och smutsig. Mannen hade ingen annan behandling än stark medicinering, som enligt skrivelsen orsakat inkontinensen. Han fick ingen rehabilitering, stimulans eller motion och bristerna bidrog till att avhumanisera hans livssituation, skrev Harald Wilhelmsson. Han och Schizofreniföreningen påtalade att forskare och läkare redan dokumenterat allvarliga missförhållanden på andra boenden i Malmö. Länsstyrelsen uppmärksammade också stora brister i gruppboenden och LSS-boenden vid tillsyn 2008 och Vår erfarenhet är att det är mindre insyn på LSS-boenden, säger Harald Wilhelmsson. Han har följt situationen för psykiskt sjuka i Malmö sedan början av 1990-talet. Han anser att situationen för denna grupp successivt har försämrats. - Malmö stad har inte genomfört någon inventering och därför finns ingen kunskap om hur många allvarligt psykiskt sjuka det finns i stadsdelarna, de vet inte heller var de bor eller vilka behov de har, säger Harald Wilhelmsson. I Malmö saknas boenden för personer som har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen trots att lagen föreskriver detta. - I stället finns härbärgen, vandrarhem och hvb-hem som drivs av privata aktörer. En plats kostar Samarbete mellan kommun och landsting är viktigt, säger Harald Holm, överläkare i psykiatri. Foto: Marianne Hühne von Seth kronor i månaden, det är oerhörda kommersiella intressen i detta. Bara i Skåne finns psykiskt sjuka som vistas i sådana boenden, utan tidsbegränsning och utan eget inflytande över sina liv, säger Harald Wilhelmsson. Han anser att ett SoL-boende i kombination med personal- och kamratstöd från träffpunkter ger en samhällsintegration och social gemenskap som är bra. LSS-boende kan vara bra för personer som behöver ett starkt lagstöd för tillgång till till en bostad och samtidig närvaro av personal med både social och psykiatrisk kompetens, tycker Harald Wilhelmsson. Socialstyrelsen inspekterade förra året boendet i Kirseberg, som drivs av stadsdelen och Psykiatri Skåne i samverkan. I beslutet finns en lång lista av brister som måste åtgärdas vad gäller boenden och boendekvalitet. Stadsdelen lovade bot och bättring och juni i år konstaterade Socialstyrelsen att Kirseberg lovat att åtgärda huvudparten av åtgärderna. I Malmö har varje stadsdel en egen vård- och omsorgschef, i Kirseberg är det Susanne Jordal. Hon förklarar avsaknaden av SoLboenden med att Malmö prioriterat LSS-boenden eftersom kön för sådana boenden var lång. - Nu har det fattats beslut om 20 SoL-lägenheter och Malmö stad letar just nu efter en lämplig fastighet, säger Susanne Jordal Herman Holm är överläkare inom Psykiatri Skåne och var tidigare chef för psykiatrin i Malmö. Han är väl bekant med problemen och anser att de i huvudsak beror på att nuvarande regelverk försvårar samarbete mellan landstingen och kommuner. Två huvudmän orsakar problem - Jag har själv varit med på många vårdkonferenser där det blivit bråk om vem som ska stå för kostnaderna för den enskilda patienten. Det är svårt att hitta en lösning, man behöver komma bort från tjafset som uppstår när det finns två huvudmän, säger Herman Holm. I stället skulle man lägga samman resurserna från båda huvudmännen i en gemensam pott, tycker Herman Holm. - Ett ljus i mörkret är i alla fall att behoven nu uppmärksammas och det måste leda till förändringar, säger han. Fotnot: Läs Harald Wilhelmssons intervjusvar i en längre version på hemsidan där han också ger råd i boendefrågor. Text: Marianne Hühne von Seth

7 Phrenicus nr Den gula klänningen på omslaget spelade en viktig roll i författarens psykotiska perioder. Bilden är förmodligen gjord av hennes äldsta dotter. Boktips Pebbles förklarar och tröstar I boken Jag vet inte var psykoser kommer ifrån funderar Pebbles Karlsson Ambrose kring olika händelser i livet som kan ha varit belastande för hennes psykiska hälsa, till exempel att hennes pappa troligen mördades när hon var 22 år. Pebbles har skrivit en bok för anhöriga, vårdpersonal, studenter och personer som själva lider av psykiska ohälsa. Den är uppdelad i tre delar. I första delen skriver hon om sin barn- och ungdomstid som var lugn och lycklig, trots att pappan troligen mördades. Den andra delen handlar om livet efter att sjukdomen brutit ut, om tre psykoser och en depression. Hon reflekterar över varför hon fick psykos nummer 2: Jag har funderat mycket på vad som triggade min nästa psykos. Jag jobbade heltid på ett krävande jobb, blev väldigt osams med en överordnad chef, jag hade två barn och man, jag skrev min bok på nätterna och var stödperson i Brottsofferjouren. Jag gjorde många saker men var inte nöjd med mitt liv. Idag är hon orolig att hon ska få en ny psykos, rädd att hon aldrig ska komma ur den, aldrig bli frisk igen. Den oron delar hon med många andra människor som drabbats av psykoser - de begränsar sig och undviker situationer som skulle kunna utlösa en psykos. Del tre består av fakta och tips till dem som har kontakt med människor som är psykotiska. Det är författarens eget urval av sådant hon läst i tidningar. Vill man ha en mer heltäckande bild av psykoser får man gå till facklitteraturen. Den här delen av boken kan fungera som en uppslagsbok inte minst för anhöriga. Man får veta vad boendestödjare och god man är, hur det känns att bli hämtad av polisen enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård), hur man kan kommunicera med en person som är psykotisk eller hur arbetsgivare kan agera för att det ska bli så bra som möjligt för både den sjuke och övriga anställda. Det finns tips på skön- och facklitteratur, filmer och radioprogram samt en lista över föreningar och frivilligorganisationer och deras webbsidor. Det enda en bibliotekarie saknar är ett sakregister så att man snabbt kan hitta det sökord man vill läsa mer om. Så fint är omslaget till den här boken: på svart bakgrund en gul klänning som svävar bland virvlar och blixtar. Den gula klänningen spelade en viktig roll i en av författarens psykotiska perioder, och illustrationen är förmodligen gjord av hennes äldsta dotter Hanna, född Pebbles Karlsson Ambrose erfarenhet av att vara mamma och psykiskt sjuk gör att hon har många konkreta råd att förmedla till andra mammor i liknande situation, och boken kan ge tröst även till deras barn. Hon är en driven författare och språket flyter smidigt. Det är lätt att gripas av hennes berättelser. Boken kommer att fylla en viktig funktion för alla som vill försöka förstå hur det kan vara att leva med en psykisk sjukdom. Pebbles Karlsson Ambrose är född Hon insjuknade i förlossningspsykos efter andra dotterns födelse och fick diagnosen schizoaffektivt syndrom. Text: Inger Gadh Foto: Hanna E Karlsson

8 8 Medlemsbladet Fullsatt sal på Nalen i Stockholm. Publiken var engagerad. Ta kontroll över inre röster Våga tala med rösterna men hävda alltid din egen vilja. Det rekommenderade en av föreläsarna under konferensen Äntligen! Om att höra och hantera röster, aktuell forskning utveckling och kunskap. Arrangör var Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Forskare, praktiker, anhöriga och rösthörare samlades på Nalen i Stockholm fredagen den 14 september, internationella rösthörardagen. Sex rösthörargrupper inledde konferensen, alla från RSMH. Det var Ami Rohnitz, Siv Wetterberg, Elisabet Alphonce, Alva Thelander och Anneli Westling. De berättade om varför rösthörargrupper är bra och om olika tekniker som man kan använda för att bemöta rösterna. Analysera om rösterna ljuger och vilken karaktär de har, är en metod. En annan är att ha mobil handsfree på när man talar med rösterna ute bland folk. För att inte sticka ut för mycket. Anhöriga, praktiker och forskare gav sina synvinklar på problemet. Det är svårt när man ställs inför

9 Phrenicus nr Ami Rohnitz, var uppskattad som moderator. rollen som vårdare till sina vuxna barn, sa Lars Joelsson, psykoanalytiker och anhörig. Han berättade om sin önskan att bara få vara pappa. - Rösterna är metaforer som har ett budskap, menar Trevor Eyles som är psykiatrisjukskötare/psykoterapeut och verksam i Århus i Danmark. Det gäller för rösthöraren att förstå budskapet. Så länge rösthöraren inte förstår det så skriker rösten ännu mera. Han menar att vetenskapliga studier visar att de flesta som hör röster lever ett vanligt liv. Anders Thorgren och Eva Anderzon från Psykiatri Södra i Stockholm berättade om sin utbildning som vänder sig till patienter som besväras av röster och deras behandlare. Man utgår från att rösterna är förträngda minnen och använder en särskild intervjumetod för att komma åt dem. De färdiga intervjuerna analyseras sedan tillsammans med professionella. Forskaren Lis-Bodil Karlsson och författaren Beate Grimsrud talade om skapande verksamhet, måleri och författande. Beate Grimsrud läste sina texter och berättade att Dramaten kommer att iscensätta hennes bok En dåre fri. - Jag har fått nya infallsvinklar, sa Rebecca Holmgren från Norra Stockholms Psykiatri. Hon var en av många intresserade i publiken. Ami Rohnitz var moderator. Hon är annars föreläsare och ansvarig för svenska nätverket Rösträtt. Text och foto: Kristina Kleinert Måleri som slår knockout Vansinnesmålarna fjäskar aldrig för någon. Deras bilder visar en ocensurerad och magisk värld, en glimt av psykosens föreställningar. Många av konstnärerna är rösthörare. - Bilderna lämnar mig aldrig oberörd, även om jag inte helt kan förstå dem, säger Lis-Bodil Karlsson. Hon är universitetslektor och forskare vid Karlstad universitet och har skrivit en doktorsavhandling om att höra röster. På konferensen den 14 september berättade hon om vansinnesmåleriet. Den här formen av skapande har genom åren kallats egenartad, otuktad och rå, på franska Art Brut eller på engelska Outsider art. Vansinneskonst eller sjukdomskonst är också bra uttryck i sammanhanget. Eller Särlingskonst. Genom historien har vi många gånger avfärdat den som oväsentligt talanglöst kludder, säger Lis-Bodil. Outsiderkonstnärer eller särlingar är knappast någon homogen grupp. Men de är oftast självlärda. Inte sällan börjar de sin skapande bana med att rita, måla, skulptera efter någon traumatisk eller dramatisk händelse i livet. Kanske i samband med vistelse Lis-Bodil Karlsson framträdde med vild energi! inom psykiatrin eller kriminalvården. Somliga psykotiska patienter börjar måla bisarra, symboliska och underliga motiv under sin sjukdom, trots att de kanske aldrig varit intresserade av konstnärliga uttryck tidigare i sitt liv. En del är rösthörare, andra inte. Somliga börjar skapa på sina rösters kommando. För andra är skapandet bara en nödvändighet, inte så mycket för att hantera sin vardag, utan bara för att man måste. Det blir ett sätt att leva, berättar Lis-Bodil. Internationellt kända konstnärer är Adolf Wölfli, Aloise Corbas, Mage Gill och Jeane Tripier. I Sverige har vi Mats Kjellbom, som målar i olja och Annika Malmqvist som broderar, eller som hon säger, "diktar i garn". - Jag har själv personlig erfarenhet av rösthörande, säger Lis-Bodil. Men som för så många andra kan det här djupt mänskliga fenomenet vara något som kommer och går. Text och foto: Kristina Kleinert

10 10 Medlemsbladet Söker samarbete rörande hjälpmedel - Vi vill ha ett fördjupat samarbete med den engelska organisationen Rethink Mental Illness kring kognitiva hjälpmedel, säger Claes Tjäder, avdelningschef på Hjälpmedelsinstitutet. Han har besökt organisationen i England tillsammans med ordförande Per Torell och Inger Nilsson i Schizofreniförbundet. Rethink Mental Illness arbetar med att förbättra livet för personer med psykisk ohälsa. - När vi berättade om erfarenheterna i Sverige kom jag att tänka på den resa som vi gjort i Sverige inom hjälpmedelsområdet, säger Claes Tjäder. Hjälpmedelsinstitutet har tillsammans med Schizofreniförbundet och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) bidragit till att utveckla hjälpmedel och utvärderat användandet dem. Claes Tjäder tänker sig ett fortsatt samarbete med den engelska organisationen, kanske i form av ett EU-projekt. Hjälpmedelsinstitutet har arbetat med regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det går att läsa mer om regeringsuppdraget på Projekt/Avslutade-projekt/hjalpmedelifokus Man kan också vända sig till Hjälpmedelsinstitutet på telefon insändare Öppet brev till socialminister Göran Hägglund Jag har tagit del av Psykiatrilagsutredningens betänkande och känner mig illa berörd och oroad över de intentioner som regeringen har genom det förslag som Psykiatrilagsutredningen har lagt fram. Man funderar över vilket århundrade man egentligen lever i. Det som jag främst invänder mot är tvång i öppenvården (d.v.s. tvångsmedicinering i öppen psykiatrisk tvångsvård utan domstolsbeslut), att ECT-behandling ska kunna ges som tvångsbehandling, sammanslagning av LRV och LPT (vilket kommer att stärka allmänhetens fördomar gentemot de psykiskt sjuka) och införandet av tillräknelighetsbegreppet (som fråntar individen ansvaret vid brottsliga handlingar). Psykiatrilagsutredningens betänkande medför att den psykiskt sjuke hamnar i ett rättsligt ingenmansland där han eller hon blir andra klassens medborgare och där det är lagligt för rättssystemet i vårt land att öppet kränka och diskriminera psykiskt sjuka. Man ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man är psykiskt sjuk eller ej! Det är synd att man glömmer de framsteg som har gjorts och som bygger på ömsesidighet och tillit mellan patient, anhöriga och läkare. Regeringens förslag tyder på ett inhumant synsätt och förslaget strider mot konventionen för de mänskliga rättigheterna. Jag anser att man ska ha lika möjligheter i det dagliga livet sjuk som frisk. Detta förslag talar ett annat språk. Tacksam för ett svar. fotnot: Phrenicus kommer att vidarebefordra detta brev till socialministern och hoppas kunna återkomma med hans svar i nästa nummer. Beatrice Carleson Foto Kristina Kleinert Beatrice Carleson, själverfaren Ordinarie ledamot Schizofreniförbundet

11 Phrenicus nr Lägg dig, du är SJUK Dom över lagförslag Utredningen om en ny lag för psykiatrisk tvångsvård har nu varit ute på remiss. Schizofreniförbundet och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) säger nej till alla förändringar som innebär en sänkning av ribban för tvångsvård. I korthet innebär svaret nej till att ändra från ordet oundgängligt behov till påtagligt behov av tvångsvård. Schizofreniförbundet och NSPH ser även kritiskt på utredningens förslag om att bygga ut öppenvårdstvånget (ÖPT) och de utökade möjligheterna till tvångsbehandling under öppen psykiatrisk tvångsvård. Vidare avvisar Schizofreniförbundet/NSPH förslaget att en patient ska kunna tas in i öppen psykiatrisk tvångsvård utan att först ha vårdats på sluten avdelning och att det ska vara möjligt att påbörja öppen psykiatrisk tvångsvård i hemmet. Svaret blir också nej till tvångsmedicinering i Öppen psykiatrisk tvångsvård utan domstolsbeslut. Schizofreniförbundets ordförande Per G Torell säger: - De har enbart gjort en juridisk utredning, och det fungerar inte. Schizofreniförbundet och NSPH är dock positiva till förslaget om utökade rättigheter till förnyad medicinsk bedömning, s.k. second opinion samt förslaget att tvångsåtgärder ska regleras i lagstiftningen. Organisationerna svarar även ja till att avskaffa den rättspsykiatriska vården som påföljd. Men att det förutsätter en kraftig förbättring av vården som ska erbjudas den som avtjänar fängelsestraff. Otillräknelighetsbegreppet är problematiskt att införa främst beroende på svårigheten med bra definition, enligt organisationerna. De avvisar också förslaget om särsilda skyddsåtgärer för personer med allvarlig psykisk störning. Läs hela remissyttrandet på Text: Kristina Kleinert Illustration: Elke R.

12 Posttidning B AVSÄNDARE: Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G, Stockholm Vill du stödja forskning om schizofreni? Sätt in ditt bidrag på Schizofrenifonden. Plusgiro Bankgiro Schizofrenifonden är ett så kallat 90-konto som förvaltas av Schizofreniförbundets styrelse. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen. Insatser som kan komma i fråga för utdelning av bidrag är forskning kring schizofreni och andra psykossjukdomar eller projekt av olika slag som stämmer överens med fondens ändamål. Schizofreniförbundets verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet. Skriv en motion Skicka in Senast 20 februari Illustrationen är gjord av en ung kvinna med kronisk sjukdom. Vilka frågor vill du att Schizofreniförbundet ska arbeta med? Skriv en motion till kongressen 2013! Alla medlemmar har rätt att skicka in förslag. Skicka in det senast 20 februari. Så här skriver du en motion: Förklara vad du anser är viktigt att vi arbetar med och varför. Försök att skriva så tydligt som möjligt. Glöm inte namn, adress och vilken förening du tillhör. Underteckna motionen. Mejla eller skicka den med brev: E-post: Postadress: Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3 G Stockholm

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Stöd vid vård, service och rehabilitering

Stöd vid vård, service och rehabilitering Stöd vid vård, service och rehabilitering Många människor behöver hjälp och stöd för att klara sig i samhället. Behovet av hjälp kan bero på rent fysiska och psykiska funktionshinder. Anhöriga och andra

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag Phrenicus nr 4-2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr 1-2012 Fråga mig om schizofreni Åsa Höij sidan 8 ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Vägverket Samhälle och trafik 781 87 Borlänge

Vägverket Samhälle och trafik 781 87 Borlänge 2007-03-13 Vägverket Samhälle och trafik 781 87 Borlänge Angående Föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (Remiss 1 (1) 2007-01-04, Beteckning: TR65A 2006:19692) Riksförbundet för Social

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund Arbetsliv Er partner: Anneli Jäderholm (C)Fotograf Agneta Viklund År 2006 Attitydambassadör Anneli Jäderholm Kampanjen drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. Samverkanspartners:

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson Referat från konferens 110412. Situationen för de som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga tiden fram mot 2020. Bilaga 1 Program för konferensen. Bilaga 2: Överdödlighet,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Program för psykiatriska veckan. 12-16 november 2012. En vecka om. psykisk hälsa. Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan. 12-16 november 2012. En vecka om. psykisk hälsa. Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 12-16 november 2012 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 12 november Arbetets museum, våning 6, Norrköping Välkommen till en fullmatad dag med

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 20 (34) Dnr CK 2012-0209 187 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter

DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM ;.u*% TUsi Å *-> 1 11 edaelaa i Sundsvall Sida l (2) Mål nr 287-13 KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer