Kapitel 1 Allmän info INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 1 Allmän info INNEHÅLL"

Transkript

1 2008 Teknisk Handbok Kapitel 1 Allmän info INNEHÅLL Skruv sida 1 Spik sida 5 Material sida 8 Härdning sida 9 Korrosion sida 10 Belägg sida 12 Beräkningar/tabell... sida 13 Byggindustrins samarbetspartner

2 1 Allmänt skruvar: En skruv används när man vill ha en enkel och stark sammanfogning. Utdragsvärdena är betydligt högre än för dess konkurrent i träkonstruktioner spikning. Utvecklingen av skruvar har varit mycket stor under de senaste åren. Nya eller förbättrade varianter kommer hela tiden och användningsområdet breddas. Nya varianter kommer ofta med nya byggtekniker och material som skall fästas. Produktion En skruv tillverkas i princip från en lång vajer som kapas till och stansas till rätt form. Vajern bestämmer tillsammans med utformningen skruvens egenskaper. Vajern bestämmer hur den slutgiltiga sträckfasten, hårdheten, gängkvaliteten och spetskvaliteten blir. Man börjar med att kapa till vajern i önskad längd samtidigt som man stansar ut huvudet. Skruven kommer till en stansmaskin där rätt spets stansas ut. Detta kan vara en borrspets eller bara en vanlig spets Gängpartiet pressas in i ståltråden. Nu är formen klar på skruven.

3 2 Värmebehandlig av skruven sker. Vanligaste för en skruv är att den sätthärdas. Detta betyder att skruven förs in i en ugn med kolhaltig luft. Kolet tränger in i ytan på skruven, (ju högre kolhalt desto större härdbarhet) när skruven svalnar får den ett hårt ytskickt. Beroende av vilken styrka man vill att en skruv skall ha använder man olika värme, kolinnehåll i luften och kylmetoder (se härdning). Ytbehandlig av skruven utförs. För att en skruv inte skall börja korrodera (rosta) när den sitter på plats bör man först undersöka i vilken miljö den skall användas. Beroende av detta så finns det olika typer av ytbehandling att ta till. De ytbehandlingar på de skruvar vi använder på Motek är elektrolytisk (el) förzinkning, fosfatering, gulkromatisering, varmförzinkning och duplex (kemamiskt belägg) (se ytbehandling). Elförzinkning Fosfatering Gulkromatiserad Varmförzinkad Är en skruv bara en skruv? En skruv är inte bara en skruv utan den har olika utformning och material till olika applikationer. Hur skall man då veta vilken typ av skruv man skall använda? Definiera vilken typ av miljö som skruven skall användas i. Detta så att man kan välja material eller vilken typ av ytbehandlig den skall ha (Se korrosion). Vad man skall fästa i? Detta för att se vilken typ av gängor och spets man skall använda på skruven. Typ av gänga/spets kan vara stålgänga, trägänga, kombigänga, med eller utan borrpets och med eller utan fibetkutt (se olika typer av spetsar och gängor). Vilken typ av huvud skruven skall ha. Detta beror på vilket material man skall fästa och om man vill ha en synlig skalle eller inte. Exempel på detta är försänkt huvud som är till för att huvudet inte skall synas eller vara i vägen för ytterligare byggnation. (Se skruvhuvudets utformning) Hur lång och hur stor diameter man bör ha på skruven. En tumregel säger att längden på en träskruv bör vara dubbelt så lång som det materialet man skall fästa. Här kan man också se på hur lång delgängning skruven har. Det fästa materialet bör inte vara längre än det delgängade partiet. På en stålskruv är det lite svårare att generalisera en längd, men den behöver inte vara fullt så lång som en träskruv. Här bör man se på vilken klämlängd skruven har. Här får man fullt håll så fort gängorna är fullt igenom stålet. För att bestämma vilken diameter man bör använda, bör man om konstruktionen påverkar personfara prata med en konsult. Annars, för t.ex. en gipsskruv är det ofta definierat vad den kan användas till. Definiera vilken typ av bitsspår man skall använda. Här skiljer det väldigt från person till person om vad man tycker är bäst. Det vanligaste bitsspåret som används är fortfarande Philips (krysspår), men man går mer och mer mot att använda torx. Detta för att den generellt är bättre genom att man inte behöver pressa lika hårt för att bitsen inte skall spinna i bitsspåret.

4 3 Dimensioner Längden L på en skruv med försänkt huvud från huvudets topp till slutet av spetsen. På en skruv där man skall ha ett huvud ovanför materialet mäts längden L från undersidan av huvudet till ytterst på spetsen. Klämlängden L 2 är den tjocklek på material man kan fästa till stålet. Tjockleken d på en skruv räknas enligt definition den yttersta diametern på gängorna. L 2 L 2 d d L L Längden L på en skruv med försänkt huvud räknas enligt definition från huvudets topp till slutet av spetsen. På en skruv där man skall ha ett huvud ovanför materialet mäts längden L från undersidan av huvudet till ytterst på spetsen. Klämlängden/fäst kapaciteten L 2 är tjockleken på material man kan fästa till det materialet man fäster i. Tjockleken d på en skruv räknas enligt definition den yttersta diametern på gängorna. Skruvhuvudets vanligaste former med olika bitsspår: Trumpetformat huvud med Philips bitsspår. Används ofta på gipsskruvar där philips spår är det vanligaste. Man har den trumpetformade delen under huvudet för att inte skära sönder pappen på gipsen utan bara trycka ner pappen. Har man en skruv som skär pappen eller skruvar för långt in, försvinner stor del av hållfastheten gipsskivan skall ge. 2. Plant huvud med Philips bitssår, vass kant runt underdelen med viss trumpetform. Den vassa kanten på undersidan av huvudet används uteslutande på skruvar till hårdgips. Den gör att skruven tränger ner bra och ger ett snyggt slutresultat. 3. Plant sänkhuvud med konform och torx bitsspår. Det konformade huvudet är till för att skruven skall försänkas ordentligt i trä. Torx bitsspår gör att man får ett bättre grepp med bitsen. Ju mer yta av bitsen som träffar spåret, ju mer friktion och ju mindre behöver man trycka. 4. Litet konformat huvud med Philips bitsspår. Den används när man skall sammanfoga tunna stålprofiler och få en försänkt skalle. 5. Sexkanthuvud finns med eller utan bricka. Bricka av gummi används när man skall täta runt hålet. Är brickan av stål är den till för att hjälpa underlaget mot genomdragning av huvudet. Den används när man skall skruva stål till stål eller stål till trä. Ett sexkantshuvud ger det bästa hållet mellan bits och huvud. 6. Montagehuvud med Philips bitsspår. Stort huvud för att få ordentligt håll i det man önskar montera.

5 4 7. Hög montageskalle med fyrkantsbitsspår. Den höga skallen ger en fin och synlig skruv med gott håll mot underlaget. Fyrkantsbits används ofta på väldigt små skallar där man inte får plats med något annat. 8. Litet sänkhuvud med fyrkantsbitsspår. Väldigt litet sänkhuvud för att kunna tränga ner i hårda trämaterial. Fyrkantsbits används ofta på väldigt små skallar där man inte får plats med något annat. 9. Kullrigt huvud med Philips bitsspår. Ett kullrigt huvud för att få ett stabilt montage med synlig skalle. Används ofta på skruvar som skall montera något med en betongplugg. Olika typer av spetsar och gängor Trägänga för skruvning i trä är den vanligaste och enklaste gängtypen. Vass spets gör att man lätt tränger in i materialet och den höga gängstigningen gör att skruven snabbt går ner i materialet. 2. Stålgänga för skruvning ner i tunt stål, ofta upp till 1mm. Vass spets med två gängor till toppen gör att skruven snabbt tar tag och tränger igenom stålregeln. Om man bara skulle ha en gänga till toppen av spetsen riskerar man att den kollapsar av friktionen som blir när skruven träffar stålet. Den låga gängstigningen gör att gängan greppar plåten genom att den lägger sig mellan gängorna. 3. Kombigänga för skruvning trä/tunnt stål. Vass spets med två gängor till topp på spetsen gör att skruven snabbt tar tag och tränger igenom stålregeln. Den stora gängan gör att skruven snabbt tränger in och ger ett bra håll i trämaterialet. Den mindre gängan gör att skruven greppar fast i stålet genom att plåten lägger sig mellan gängorna. 4. Gängor på en hårdgipsträskruv. Den höga gänstigningen gör att skruven snabb tränger in i materialet. Den bakvända gängningen under huvudet gör att men fräser bort lite av gipsen under huvudet. Detta ger ett snyggt slutresultat och man slipper att gipsen får rosor i pappen 5. Gängor för hårda plattor så som minerit och arborplattor till tunn plåt. 6. Fiberkutt används för skruvning i träkonstruktioner. Fiberkutten skär av träfibrerna på sin väg ner i trämaterialet. Detta ger en lättare inskruvning och mindre sprickbildning i trämaterialet. 7. Skruv med borrspets för skruvning utan förborrning i tjockare stål. Hålet blir sedan själv gängat utav gängorna med väldigt låg stigning på skruven. 8. Borrspets med vingar för fäste av trä till stål utan förborrning. Vingarna fräser ut ett hål i trämaterialet för att sedan gå av när de träffar stålet. Detta får till följd att, när borrspetsen träffar stålet och inskruvshastigheten minskar, klättrar inte trämaterialet upp på skruven.

6 5 Allmänt spik: En spik används framförallt när man skall fästa trä till trä. Det finns även de varianter som fäster stål till trä, t.ex. stålspik eller beslagspik. Vanliga lösa spik är allmänt kända, men på senare tid har det blivit vanligare med bandad spik som används i spikmaskin. Bostitch kom med sin första coilmaskin redan 1965 och Motek har haft dem sedan 1970talet, efter det har utveckligen varit stor. En vanlig spikmaskin drivs av luft där lufttrycket byggs upp av en kompressor. Det är ett drivare som trycker in spiken och fungerar ungefär som en hammare med ett slag. Alla Moteks spik/klammer/dyckert har en beläggning av en typ av lim. Detta lim smälter när man slår ner fästdonet och ger den ett bättre utdragsvärde an den skulle haft utan. Många leverantörer har produkter utan denna typen av lim för att få ner priset på produkten. En spik tillverkas från en lång ståltråd som kapas till och och stansas till rätt form. Förutom materialet spiken är gjord av så består den av tre viktiga delar. Dessa påverkar i hög grad spikens egenskaper. Huvud Stam Spets Huvudet: påverkar genomträngningskraften som krävs för att dra en spik genom trämaterialet. Ju större huvud desto mer kraft krävs. Huvudet påverkar även hur många spik som får plats i ett magasin. Runt huvud är det vanligaste att använda och ger generellt de bästa egenskaperna. Krafterna kommer rakt på huvudet när man spikar ner den och den har bra genomdragskraft. D huvud använder man när man vill få fler spik i ett magasin. Dessa spik behöver man en speciell maskin till. Bostich F33PT används då drivaren i denna har en annan form. Genomdragskraften på en sådan spik är väldigt lik ett runt huvud. Slår man i spiken med den platta sidan upp och det rinner vatten efter väggen, kan man få problem med att vatten tränger in i trämaterialet. Off Center-huvud används när man vill få fler spik i ett magasin samtidigt som man har ett runt huvud.

7 6 Stammen: påverkar framförallt vilket utdragsvärde spiken får. Rund (plain): är just som det låter, rund. Eftersom det är en väldigt enkel form på spiken kan den produceras fort och ekonomiskt. Den behöver betydligt mindre energi för att slås i, vilket kräver en mindre kompressor. Nackdelen är att utdragsvärdena inte är så höga. En rund spik skall ej användas vid permanent axialbelasning. Ringad (ring): En serie med ringar stansas in i spiken viket är till för att utdragsvärdena förbättras betydligt. Skruvad (screw): Spiken fungerar inte som en skruv utan träfibrerna lägger sig tätt intill spiken och skapar friktion. En vridd form stansas in vilket ger ett högt utdragsvärde. Vridd (spiral): Spiken fungerar inte som en skruv utan träfibrerna lägger sig tätt intill hela spiken och skapar friktion, detta ger höga utdragsvärden. Kammad En vridd spik produceras från en redan vridd vaier. Kammad: räfflad yta speciellt utvecklad för den nordiska byggindustrin. Genom lång erfarenhet har denna spiken visat sig vara optimal för den nordiska formen att bygga på. Kammad spik lämpar sig för de flesta träsorter och fuktigheter. Spetsen: Påverkar hur man penetrerar trämaterialet. Standardspets: vass spets som gör att man lätt penetrerat materialet genom att man går emellan träfibrerna. Mejselspets (chisel point): väldigt vass spets går ännu lättare ner i materialet standard spets. Spiken går emellan träfibrerna. Trubbig spets (blunt point): trycker spiken ner i materialet samtidigt som den skär träfibrerna. Detta motverkar sprickbildning i materialet. Skråställd spets (clinch point): används när man vill att spiken skall komma tillbaka upp i trämaterialet när den träffar stål på undersidan. Vinkel: Olika leverantörer använder olika vinkel när spiken sätts fast på bandningen. Moteks RH spik har en vinkel på 17 medan andra leverantörer har 21 och 28. Moteks RBW spik har en vinkel på 15. De flesta andra har också 15. (Kartro har 0 )

8 7 Val av riktig längd: Det viktigaste med att välja längd på en spik är att den måste hålla för ändamålet. Är det en konstruktion som innebär personfara bör man öka på både längd och diameter. Man skall äldrig räkna på maximala värden på utdrag och tvärkrafter. Om man har tillgång till utdragstester bör man veta vad man gör för att använda dem. Dessa tester är gjorda i extremt bra miljöer. Man använder klimatiserat RF80% vid 20 C, hyvlat granvirke. Dessa tester är endast till för att kontrollera så att olika produktioner är av samma kvalité. I denna handbok har vi valt att använda DIN 1052 för att beräkna de krafter som tas upp av spiken. Dessa värden kan användas för vidare beräkning på byggplats och innehåller säkerhetsfaktorer. Man bör inte slå in spiken längre är nödvändigt. Huvudet skall ligga jämns med materialet man spikar i. Slår man för långt in tränger vatten lätt in i trämaterialet. Tumregel för riktig infästningslängd är att spiken skall gå 2/3 av sin totala längd in i underliggaren Dimensioner: Längden L på en spik mäts från underkant av huvudet ända ut till toppen av spetsen. För att räkna ut utdragskrafter på en spik måste längden på spetsen tas bort för att få rätt värden i N/mm då inte spetsen verkar aktivt på utdraget. Huvudstorleken B på en spik mäts genom den största diametern tvärs över huvudet L d B Diametern d på en spik mäts lite olika beroende på form. På en vanlig rund spik mäts diametern som på en cirkel. På fyrkantsspik mäts diametern som längden på en av sidorna. På en skruvad spik är det den yttersta diametern som man räknar på.

9 8 Material: Syrafast stål (A4) Syrafasta eller syrabeständiga stål innehåller förutom järn och krom även en del nickel och/eller mangan samt mindre kvantiteter av andra metaller som molybden och titan. Syrafast stål används i miljöer med mer kännbara kemiska påfrestningar som havsmiljö eller industrimiljö på, t.ex. skruvar, spik, diskbänkar, kastruller, matbestick, rördelar, samt detaljer som kommer i kontakt med syror. Stållegering som innehåller både krom och nickel kallas även för kromnickelstål. Stålen består av krom (12-30%) och nickel (7-30%) samt andra metaller, ofta molybden (2-3%). Kolhalten i dessa stål är mycket låg, i regel under 0,05%. Rostfritt stål av denna typ är enklare att arbeta med. Det är lättare formbart och den låga kolhalten gör att det är lättare att svetsa i än de andra typerna av rostfritt stål så de har därför stort användningsområde som konstruktionsstål och som rörledningar. Syrafasta stål tillhör denna kategori av rostfria stål. Rostfria stål (A2) Att rostfritt stål har en bra motståndskraft mot korrosion kommer av att stålet legerats med krom. Då kromhalten överstiger 12% bildas på stålet en tunn hinna som passivt skyddar det underliggande stålet mot vidare oxidation. Ytskiktet, som består av kromoxid, är bara ett fåtal nanometer tjockt och osynligt för blotta ögat. Om stålets yta skadas, återbildas ytskiktet mycket snabbt förutsatt att det finns syre tillgängligt i omgivningen. Den kemiska motståndskraften i rostfritt stål ökar med stigande kromhalt, men den ökar även med minskande kolhalt, så man försöker hålla kolhalten i rostfritt stål under 0,25%. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget. Faktum är dock att allt stål kan rosta under rätta betingelser, men rostfritt stål har en betydligt högre motståndskraft mot rostangrepp och annan korrosion än vanliga stål. Det finns tusentals olika typer av rostfria stål som framställs kommersiellt, alla med sina unika egenskaper och speciella användningsområden, men det går att dela in alla dessa i mindre grupper av rostfria stål efter användningsområde och efter struktur. Vanligt rostfritt stål innehåller minst 13% krom och används till stålföremål som skall användas i miljöer med måttligt stora kemiska påfrestningar, ofta i sötvatten eller material som ofta blötläggs, t ex matbestick, rakblad och knivar. Rostfritt stål bör ej användas i havsklimat, i samband med oxiderande syror eller klor. Rostfritt stål, som innehåller mellan 13-18% krom och ingen nickel, kallas även kromstål. Kolstål Med kolstål avses per definition ett stål legerat med kol och med lägre halter av andra legeringsämnen än vad som krävs för legerat stål. Kolstål är i stort sett synonymt med begreppen handelsstål och olegerat stål. Dessa stål kan lätt fås med mycket höga hållfasthetskrav genom legering och härdning. Kolstål har i stort sett väldigt god svetsbarhet beroende på kolhalten, ju lägre kolhalt ju bättre svetsbarhet. Nackdelen med dessa stål är att de lätt rostar och måste skyddas mot yttre påfrestningar. Detta gör man genom att lägga på ett belägg. Ett sådant kan t.ex vara zink eller ett keramiskt belägg.

10 9 Härdning Härdar gör man, som det hörs på namnet, för att få någonting hårt. När man pratar om skruvar och spik är det för att förbättra egenskaperna på produkten. Några typer av härdningsprocesser som vi använder oss av i Moteks produkter är: Sätthärdning (typ av martensithärdning): Vid sätthärdning värms stålet upp i en kolrik atmosfär varpå kolhalten i ytan ökar genom diffusion (vandring) av kol från atmosfären till materialet. Detta förenklar bildningen av martensit (som är väldigt hårt) i ytan vid den påföljande kylningen. Materialet får en hård yta och en seg kärna. Legeringshärdning: Ett sätt att göra ett ämne hårdare är att legera (tillsätta andra ämnen) för att öka dess hårdhet. Orsaken till att det härdas är att legeringsatomerna inte är lika stora som det ursprungliga ämnets atomer och inte passar in i gittrets hålrum. Detta leder till stora spänningar i kristallerna, vilket försvårar dislokationsglidning och därmed gör det hårdare, men också sprödare. Deformationshärdning: Genom t.ex. valsning eller annan bearbetning skapas dislokationer (fel i strukruren) hos metallen. Dessa skapar inre spänningar, vilket ökar hårdheten hos metallen. Dislokationerna gör att metallen blir hårdare men också sprödare och får lättare att spricka. Avspänningsglödgning: Ibland har materialet blivit för hårt och därmed för sprött i vissa delar. Detta sker t.ex. när man producerar skruvar och man stansar fram detaljer så som huvudet. Då måste man göra materialet mjukare igen för att det inte skall gå sönder vid användning. Detta gör att kristallerna i materialet går tillbaka till sitt ursprungsform och spänningarna försvinner. Detta gör man genom att värma stålet till mellan 550 C-750 C under en tid. Efter detta låter man det uppvärmda stålet svalna sakta. Avspänningsglödgning på skruv och spik används för att eliminera effekterna av deformationshärdning eller för hård martensithärdning. Vid bearbetning av stål uppkommer stora spänningar genom deformation i materialet. Detta medför en ökning av hårdheten men materialet blir även väldigt sprött (ungefär som glas). Dessa spänningar bör därför upplösas innan annan efterföljande härdning påbörjas, så att skruven blir jämnhård.

11 10 Korrosion Korrosion kommer från latinets corrodere som betyder gnaga sönder, frätning och innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en kemisk reaktion med omgivningen. För att detta skall kunna ske på en metall krävs en relativ fuktighet på minst 60% och även tillgång till syre. Vid allmän korrosion finns anod (pluspols) - och katod (minuspols) ytor överallt på materialet vilket gör att hela ytan korroderar. Allmän korrosion av metaller påskyndas av hög temperatur, lågt ph-värde, närvaro av klorider, närvaro av oxidationsmedel samt blandning av metaller i fästdon och underlagsmaterial. Korrosionen sker i detta fall mellan järn (Fe), syre (O 2 ) och vatten (H 2 O). Detta syns som en röd missfärgning på skruven och sprider sig på panelen. Korrosionen gröper ur metallen på anodytan genom oxidation. Järnjoner (Fe 2+ ) frigörs samtidigt som elektroner vandrar över till katodytan. Vid katodytan sker en reduktion varvid elektronerna binds med oxidationsmedlet. I detta fallet är oxidationsmedlen syre och vatten som bildar hydroxidjoner (OH - ). Hydroxidjonerna binds med järnjonerna och bildar järnoxid (Fe(OH) 2 ), vilken är mer känd som rost. Eftersom ytan består av väldigt många anod- och katodytor (materialet är lite ojämnt) angrips hela ytan. Bimetallkorrosion: Kallas galvanisk korrosion och är en form av lokal korrosion. Om metaller med olika ädelhet (korrosionspotential) är i kontakt och utsätts för en elektrolyt skapas en galvanisk cell. Metallen med högre korrosionspotential blir då anod medan den med lägre potential blir katod. Dock krävs en skillnad i korrosionspotential på minst 50 mv Korrosionstabell, (vägledande) Fästdon Elförzinkat Varmförzinkat Aluminium Stål Rostfritt stål Mässing Underlagsmaterial Elförzinkat Varmförzinkat Aluminium Stål Gjutjärn Krom stål Rostfritt stål Tenn =ingen eller lite korrosion. 1=Moderat korrosion. 2=Stark korrosion

12 11 Gropfrätning: är en lokal korrosion på passiverbara metaller på grund av kloridjoner. Detta är ofta ett problem i badhusanläggningar där man har en hög halt av klor. Därför får man inte använda A2 eller A4 stål till upphängning av innertak eller armaturer i sådan miljö. Man får heller inte använda samma verktyg (skiftnycker/fastnyckel) som man använt på vanligt kolstål tidigare, detta gäller all montering i klorhaltig miljö. Skall man montera något i sådan miljö skall man kontakta någon kunnig på korrosion! Kloridjonerna gör passivskiktet instabilt resulterande i att svaga ställen blottas. Enligt formeln ovan (galvanisk korrosion) leder en stor katodyta och en liten anodyta till en mycket hög anodströmtäthet, det vill säga en mycket hög korrosionshastighet. Korrosionen sker inte på ytan, eftersom denna utgör katodyta, utan på den exponerade metallytan. Därför visar sig rosten som en grop. Detta fenomen gäller alla passiverbara metaller så som rostfritt stål utom titan, vars passivskikt kan stå emot kloridjonerna. Dessutom ökar koncentrationen av väteoch kloridjoner vilket ökar korrosionen med tiden. Ökning av vätejoner ger lågt ph värde. Vätejoner leder nämligen till att lösningen blir surare medan kloridjonerna ökar jonledningen i oxidationsmedlet. Ett flertal "rostfria" knivar kan få gropfrätning om de utsatts för salt. Korrosionen syns då som små svarta gropar eller prickar på ytan. Spaltkorrosion uppstår bland annat i vätskefyllda och trånga spalter. Korrosionen beror på koncentrationsvariationer i oxidationsmedlet och ökar med tiden på grund av att koncentrationen av väte- samt kloridjoner ökar med tiden. Spaltkorrosion uppstår inte enbart mellan olika metaller utan även mellan exempelvis en metall och en gummifläns om flänsen gör att vätska stannar kvar. Passiverbara material så som rostfritt stål, är känsliga för spaltkorrosion, med undantag av titan som är relativt okänsligt. Lösningen på spaltkorrosion ligger oftast på konstruktionen. Man bör undvika att vätska ansamlas vid exempelvis svetsfogar, nitförband eller i skarpa hörn. Svetsfogar kan ha höga svetsrågar eller sprickor som kan ansamla vatten, dessutom kan svetsfogen lätt skada grundmaterialets passivskikt. C-klassifisering När man C-klassificerar ett fästdon utför man labratorietester på materialet. Det är i dag bara en testmetod som är i bruk och den används främst till att sammanlikna nya belägg. Testmetoden kallas Nordtest projekt 1459:99 Produkten blir C klassifiserad efter ISO På grund av testens osäkerhet ges produkterna C-klassifisering i 15 år. Man tar inte hänsyn till eventuell skada på belägget som kan uppkomma i det momentet då man t.ex. skruvar ned en skruv.

13 12 Belägg: Ett belägg används ofta på olika material för att öka dess egenskaper gentemot korrosion. Det är stora ekonomiska vinster i att kunna skydda metallen mot korrosion. Detta sker ofta genom att man lägger på ett belägg på produkten som skyddar det mot korrosion. Detta kan vara en annan metall, men även keramiska belägg är numera vanliga. Det vanligaste sättet att skydda stål är att lägga på ett tunt lager med zink. Detta är en klassisk metod och den mest prövade metoden som är bäst dokumenterad,exempelvis varmförzinkning. Varmförzinkning: En produkt som skall varmförzinkas måste tvättas väldigt noga innan själva varmförzinkningen kan äga rum. Detta för att få bort alla föroreningar så som t.ex. fett från materialet. Sedan sänker man ner materialet som man vill belägga i ett bad av smällt zink så man får en jämn yta på produkten. Efter detta centrifugeras produkten för att man skall få bort ev. överskottszink. Zinkbeläggets tjocklek och utseende är beroende av en rad olika faktorer. Dessa kan t.ex. vara hur sammansättningen är på zinkbelägget, hur länge grundmaterialet doppas och värmen på zinkbadet. En genomsnittlig tjocklek på denna yta i Moteks produkter ligger på runt 50µm och är lämplig att använda i utomhusmiljö eller krävande inomhusmiljö, dock ej i havsmiljö, industrimiljö eller i de nya kopparbaserade tryckimpregneringarna som verkar väldigt aggressivt mot just zink. Elförzinkning (elektrolytisk förzinkning): En produkt som skall elförzinkas måste tvättas noga innan innan själva processen kan äga rum. Detta för att få bort alla föroreningar som t.ex. fett från materialet. Förzinkningen förs på materialet genom att man för ner produkten i en vattenbaserad lösning som innehåller zinkjoner. Sedan kopplar man materialet som skall elförzinkas som en katod till en likströmskälla. En genomsnittlig tjocklek på denna yta i moteks produkter ligger på runt 2-5µm och är lämplig att använda normal inomhus miljö. Det finns även vissa produkter med upp till 25µm som enligt rådande rekommendationer skall kunna användas tillsammans med lackering för visst utomhusanvändning. Fosfatering: är en typ av skiktbildning på metall genom doppning eller sprutning. Detta sker genom kemisk reaktion mellan zink-, järn- eller manganfosfateringslösning och metallytan. Vid fosfatering av skruvar skiljer man på grå/svart fosfaterning. Ytbehandlingen innebär en kemisk omvandling av metallytan där ett svårlösligt metallfosfat bildas. Fosfateringen i sig ger ett relativt dåligt korrosionsskydd och kan kan bara användas där man har en korrosionsvänlig miljö. Fosfatskiktet är elektriskt isolerande. Genomslagsspänningen för icke efterbehandlade skikt uppgår till 4-10 V. men kan höjas till ca 1000 V genom behandling med isolerlack. Fosfateringen kan vara väldigt spröd och klarar inte temperaturer på över 200 C. Höglegerade stål är ej lämpliga att fosfatera. Gråfosfatering är den vanligaste processen, skiktet blir grått och får en jämn yta. Skikttjockleken kan variera avsevärt beroende på vilken kvalité man önskar, mellan 1 30 µm. Vanligtvis på skruvar använder man runt 5 µm tjocklek på belägget. Svartfosfatering är en väldigt billig och fullgod metod för korrosionsskydd för inomhusmijö. Nackdelen med det är att det är en ganska miljöskadlig process och därför går fler och fler över till alternativa metoder.

14 13 Beräkningar/tabellvärden Dragspänning Mäts i N eller kn, 1N=0,1kg och 1kN=100kg. Dragspänning är den kraft som ett material klarar i längsled. Värdena på dragspänning är ett garanterat minsta värde som vi fått från våra leverantörer. Tester visar att detta värde är i underkant men skall användas vid vidare beräkning på byggplatser. Skjuvspänning Mäts i N eller kn, 1N=0,1kg och 1kN=100kg. Skjuvspänning är den kraft som ett material klarar i sidled. Värdena på skjuvspänning är ett garanterat minsta värde som vi fått från våra leverantörer. Tester visar att detta värdet är i underkant men skall användas vid vidare beräkning på byggplatser. Belägg Tjockleken på belägget är ett värde som vi fått från våra leverantörer och är ett absolut minimum medel värde. Tester visar att detta värdet är väldigt i underkant men skall användas vid vidare beräkning på byggplatser. Utdragsvärden Vi har valt att använda beräknade värden i denna tekniska handbok. Dessa värden är beräknade enlig DIN och EN TC och innehåller de säkerhetsfaktorer som krävs för ytterligare beräkning på byggplatsen. Detta har vi gjort p.g.a att dessa mätta utdragsvärden är beroende av så många viktiga faktorer, så som kvalitét på virke, fuktighet och temperatur. Skulle man istället använt ett labratorium för att utföra dessa tester skulle man få betydligt högre resultat på utdragsvärdet. Man kan generellt säga att ett sådant värde är betydligt högre. Vi har även utfört endel testning i labratorium enlig NS-EN 1382 hos Norskt Treteknisk Institutt. Dessa tester är gjorda under väldigt speciella förhållanden. De är gjorda i granvirke som är klimatiserat till 65% RF och 20ºC. Vi anser att detta förhållande bara kan uppnås i ett laberatorium och att dessa värdena är inte brukbara i naturlig miljö. Tvärbelasting på spik För att beräkna den tvärbelastning i en trä till trä förbindelse som en spik klarar, bör man ha minst 2st spik i en förbindelse på rad. För att komma upp i maximala tvärkraftvärden skall spikavståndet vara minst 14 x diametern på spiken. Har man ett mindre avstånd skall man multiplicera ner detta värde med en faktor som ges av Treteknisk handbok nr.3. Dessa värden kan även interpoleras fram men man skall inte använda ett avstånd mindre än 6 x diametern. Kantavstånd på spik skall också tas hänsyn till. Spikar man vinkelrätt mot fiberriktningen är detta avstånd 5 x diametern. Denna montering är den vanligaste men skulle man spika med en vinkel mot fibrerna är detta beskrivet i Treteknisk handbok nr.3. Nedan visar vi värden på vilken tvärbelastning en spikförbindelse klarar vid en trä mot träförbindelse som är den vanligaste. Dessa värden förutsätter att materialen man sammanfogar har samma fasthetsklass. Har man olika fasthetsklass används den minsta. Treteknisk handbok visar även till OSB/spån till trä, hård träfiberplatta till trä och stålplatta till trä.

15 14 Tvärbelastnings tabeller Trä mot trä förbindelser. Karakteristisk kapacitet i N per snitt och per rund spik. Sträckfasthet spik = 600N/mm² Förankringslängd minst 12 x diametern på spiken. t 1 =tjocklek på materialet C 1= kvalitèn på virket Diameter på spik (mm) t 1 C 1 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 23 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Utdrag ur treteknisk handbok nr.3

16 15 Trä mot trä förbindelser. Karakteristisk kapacitet i N per snitt och per fyrkantsspik. Sträckfasthet spik = 600N/mm² Förankringslängd minst 12 x diametern på spiken. t 1 =tjocklek på materialet C 1= kvalitèn på virket Diameter på spik (mm) t 1 C 1 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 23 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Utdrag ur treteknisk handbok nr.3

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS

IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS BESTÅENDE RESULTAT MED IMPREG + trallskruv impreg + Funktion, enkelhet & bestående resultat Impreg+ garanterar lång livslängd Slitstark och okänslig Självläkande

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik Test Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail på redaktionen@gds.se Handtagens material och form ska kunna skydda fingrarna

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare Art. nr 3789. Juni 2014. SVERIGES BASTA TRALLSKRUV nu annu vassare Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR www.grabber.se SKRUVTIPS UTOMHUS Precis som när det gäller skruvar inomhus underlättas arbetet av rätt verktyg

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information TEKNISK INFORMATION Kapitel 10 - Teknisk information Innehåll Sida 0. Typer av kontrolldokument 366 1. Märkning av fästelement 367 2. Hållfasthet 369 3. Korrosion Ytbehandling 376 4. Monteringsmoment 379

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 KAMPANJ I DIN BUTIK SVERIGES BASTA V U R K S L TnRu aannlu vassare Trots att vår trallskruv utsetts till Sveriges bästa av Testfakta två gånger, vill vi utmana

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Iakttag alltid största försiktighet!

Iakttag alltid största försiktighet! FÄSTGUIDEN Rätt infästning med FAST Oavsett om du är proffs eller hemmafixare så ställs du inför samma problem när något skall monteras. Hänsyn måste tagas till vikt, påfrestning, miljö samt i vilket material

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning.

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Skruv- och Spikguide Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar Nr 527 Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar A Beskrivning I detta användningsexempel visar vi hur man byter parkettstavar i ett befintligt parkettgolv. Om parkettgolvet är skadat räcker

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL Följande anvisningar gäller för taktäckning med a) sömsvetsad rostfri bandplåt...sida 2 b) dubbelfalsad rostfri bandplåt...sida

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk. Verket producerar ett extremt brett

Läs mer

Hank Produktbeskrivning. Standard HST HEX TANK. Sert HS. Stand-Off Sert HSO. Mini Sert HMS. Mini Stand-Off Sert HMSO.

Hank Produktbeskrivning. Standard HST HEX TANK. Sert HS. Stand-Off Sert HSO. Mini Sert HMS. Mini Stand-Off Sert HMSO. Hank Produktbeskrivning Standard HST HEX TANK Sert HS Stand-Off Sert HSO Mini Sert HMS Mini Stand-Off Sert HMSO Clinch Stud HCS Fortsättning nästa sid Hank Clinch Nut HCN Clinch Flush Nut HCFN Clinch Stand-Off

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Hur håller molekyler ihop?

Hur håller molekyler ihop? ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Upplaga 05 2014. och Byggprodukter

Upplaga 05 2014. och Byggprodukter Upplaga 05 2014 och Byggprodukter Expertis inom infästningslösningar Med över 100 års erfarenhet inom konstruktion och tillverkning av fästelement, har Emhart den expertis som krävs för att erbjuda infästningslösningar

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER. Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden

GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER. Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden 1 GUIDE FÖR INREDNINGSLISTER Dione-inredningslister elegant och gedigen inredning i alla rum i bostaden 2 Skarvlisterna slutför golvmonteringen och ger en dekorativ finish 3 SKARVLISTER Skarvlisternas

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Kapitel 8, Träskruv, Byggskruv, Expander och Plugg

Kapitel 8, Träskruv, Byggskruv, Expander och Plugg Kapitel 8, Träskruv, Byggskruv, Expander och Plugg Benämning Typ Norm Sida Fransk Träskruv T6S DIN 571 198-199 Träskruv Spax TFX 0-1 Träskruv Spax TKX 0-1 Träskruv Spax TKFX 0-1 Träskruv Spax T-star plus

Läs mer

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta FB Takfotsventil 04.10.2013 Version 1.1 Takfotsventil med brandmotstånd Principen med kalla vindar och ventilation via takfot är mycket vanlig och har fungerat sedan introduktionen. Principen säkerställer

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer