Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet"

Transkript

1 Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Besök Mark kommuns utställning på Kinna huvudbibliotek som pågår fram till 30 augusti. Utställningen handlar bland annat om att bin och blommor försvinner vad innebär det för oss? Vad kan vi göra för att bevara vår mångfald? Jätteträd vilka arter lever i, på och av träden? Vad kan vi göra för våra hotade arter? Ängs- och hagmarker vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Våra naturreservat - var finns dem, vad kan upplevas där? Aktuella naturvårdsprojekt Slutinventering av kommunens jättelövträd Våra kommunbiologer kommer att hålla föredrag och berätta om vad en kommunbiolog gör. När ni kommer med klassen till biblioteket rekommenderar vi att ni börjar med att titta på den här filmen ihop det är en film som elever gjort och lagt ut på youtube. Den är 5 minuter lång Slåtterängar som slås med lie är värdefulla och har många sällsynta växter. Berätta att det förr fanns ha slåtterängar i Sverige och att det nu finns ca ha kvar. Bara 0,6 % finns alltså kvar. Det kan jämföras med en skog med 100 träd som huggs ner och så finns det bara ett halvt träd kvar. Fast detta är tvärtom. På alla gamla ängar i Sverige står det nu träd. Det har aldrig funnits så mycket träd i Sverige som det finns nu. Därför måste vi värna om de ängar vi har kvar. Berätta att en ek kan bli över 1000 år gammal och att det är mängder med djur och växter som är helt beroende av de gamla träden för att leva. Diskutera det här med eleverna. Känner de till var det växer ett stort lövträd? Är det ihåligt? Brukar dom studera skalbaggar eller myror? Alla har hört visan om Rönnerdal men vet dom hur mandelblom, gullviva, kattfot och blå viol ser ut? Kan ni hitta dom bland de nio tavlorna som ingår i vår tävling gissa blommorna. Vilka ängsblommor kan eleverna namnge? Dela in eleverna i grupper om 4 och dela ut bifogat elevhäfte. Gå igenom materialet och bestäm i vilken ordning grupperna ska genomföra de olika uppgifterna. Blir det tid mellan stationerna kan man läsa och ta del av informationen i utställningen. Station 1: Sitt vid bibliotekets datorer och lös uppgifterna kopplat till ett myller av liv Station 2: Spela mångfaldsspelet och skapa egna frågor Station 3: Ta del av artiklarna i utställningarna och lös uppgifterna. Station 4: Förbered ett eget reportage/artikel. Delta i utställningens olika tävlingar. ETT MYLLER AV LIV är en hemsida om den biologiska mångfalden.

2 Varför? Varför utveckla en omfattande hemsida om den biologiska mångfalden? Den biologiska mångfalden har utvecklats under årmiljoner. Forskare har namngett ca 1,5 miljoner arter men det finns många fler. Idag hotas många arter och hela miljöer av mänskliga aktiviteter. I Sverige är modernt jord- och skogsbruk den främsta orsaken till att arter hotas. Därför arbetar både SLU och WWF för att trenden ska vändas. Ska skolan arbeta med biologisk mångfald? Det är av största vikt att kommande generationer får en gedigen kunskap om biologisk mångfald i lärandet för en hållbar utveckling. Läroplanen betonar respekt och omsorg om miljön. Ett av biologiämnets viktigaste bidrag till bearbetningen av människans relation till naturen är att belysa mångfalden av livsformer I kursplanen för grundskolan för 2000 IT eller UTE? Hur ska man kunna använda denna hemsida som en pedagogisk resurs? Att studera biologisk mångfald på en datorskärm, är det riktigt klokt? Det gäller naturligtvis att förhålla sig klokt till datortekniken. Hemsidan vill öka elevernas intresse och kunskap om biologisk mångfald i grundskolans 7 9 samt gymnasiet. Målet är att integrera IT, fältundersökningar, grupparbeten och individuella uppgifter i klassrummet. Genom att arbeta med ETT MYLLER AV LIV kan man bli inspirerad att gå ut för att studera verkligheten och få kunskaper. Eller kan man efter studier i fält använda ETT MYLLER AV LIV för att fördjupa kunskaperna inomhus. Hur? Hur ska man angripa ETT MYLLER AV LIV pedagogiskt? Första sidan illustreras av ett naturens pussel bestående av Skogen, fjället, sjön/ån, staden, jordbruket och havet. Sex stycken olika livsmiljöer. Klicka på t.ex. Skogen. I vänstermenyn finner man där en struktur som återkommer på alla sex livsmiljöerna. Förslag på arbetsgång 1. UTOMHUS. Börja gärna utomhus. Gå ut och upplev och ta in naturens mångfald. Sitt ner, luta ryggen mot en trädstam och var i ensamhet en stund. Använd skapande aktiviteter som måleri, lyrik, musik och skapa egna uttryck för naturens mångfald. På så sätt lyfter man fram ett skäl till att värna om den biologiska mångfalden; det estetiska. 2. INOMHUS. Gå in inspirerad av naturens mångfald och arbeta ETT MYLLER AV LIV. Naturligtvis kan man börja inne och sen gå ut. En smaksak 3. FRI SÖKNING. Låt eleverna söka sig igenom sidorna fritt och förutsättningslöst en stund. 4. STRUKTURERA deras arbete genom att utnyttja de elevblad som finns. 5. ELEVBLADEN inleds med uppgifter på faktadelen. Svaren finns under fliken fakta på hemsidan. 6. ARBETA vidare med elevbladen som kan ha uppgifter på utblick samt förr och nu.

3 Övningar att göra på hemmaplan: Hotad natur nära er Närområdets hotade naturtyper titta, tänk själv och fråga andra Läs på om hotade naturtyper i ert närområde. Ta er ut i naturen (övernatta gärna) och upplev. Vilka hot finns? Ser ni spår av miljöförstöring? Intervjua folk om vad de vet och tycker. Ni kan göra en rapport och komplettera den med bilder, foton eller naturlyrik. Eller så kan ni göra en kabaret/musikal/konsert? Adoptera natur Välj en slåtteräng, urskog, havsvik eller något annat hotat område. Ta kontakt med markägaren och fråga om ni får lägga upp en skötselplan. Börja med att undersöka vilka djur, växter och svampar som finns där. Leta efter spår i snön, gnag, bajs, spybollar, ben, fjädrar med mera. Gör en karta över området och pricka in era fynd. Åk dit då och då för att röja, städa och elda på ett ekologiskt lämpligt sätt. Fråga gärna lokala föreningar, kommunen eller länsstyrelsen om råd! Ta bilder och dokumentera ert arbete. Redovisa ert arbete som en utställning på biblioteket, en årstidsdagbok eller en skriftlig handledning och historiebok till klasser som tar över området efter er. Linnés lärjungar Ta reda på vilka sällsynta växter eller djur som finns där ni bor. Fråga lokala föreningar eller experter var de finns. Titta i landskapsfloror, fråga på länsstyrelsen eller kommunen. Använd svensk artatlas. Gå ut och leta! Ni kan dokumentera era fynd med digitalkamera eller kameramobil. Pricka in platsen på en bra karta. Skriv upp datum, artnamn, plats och namn på upphittaren i en loggbok. Ni kan gå in på Artportalen och rapportera artfynden genom att fylla i ett formulär. Ni kan redovisa som en handtextad loggbok med illustrationer. Arbeta antingen med vetenskapliga eller konstnärliga bilder. Titta i en illustrerad fälthandbok för att se hur noggrann en vetenskaplig teckning kan bli. Jätteträd Förr i världen fanns det många heliga träd. Fortfarande planterar man vårdträd. Stora träd är viktiga miljöer för sällsynta lavar, mossor, fåglar, insekter, svampar med mera. På Jätteträd i Sverige kan ni läsa om de största kända träden i Sverige, och hur man mäter dem och sköter dem. Anordna en tävling om vem som hittar det största trädet. Ni kan dela upp tävlingen i olika grenar till exempel största aspen, högsta granen eller vackraste björken. Bestäm vilka områden man får leta i. Ha prisutdelningen vid första pris-trädet! Rapportera riktigt stora träd till Jätteträd i Sverige. Redovisa som ett fotoalbum eller en fotoutställning.

4 Elevhäfte för högstadium och gymnasium till utställningen Vart tog alla blommor vägen Namn: Klass: Station 1: Gruppen behöver en eller två datorer. Gå in på denna hemsida och lös uppgifterna Myller av liv Under varje huvudgrupp (skogen, fjället, sjön/ån, staden, jordbruket, havet) finns rubriken Mångfalden. Här försöker vi utveckla begreppet biologisk mångfald såväl för de olika naturtyperna som för hela Sverige och hela jorden. Mångfalden/Hur många djur och växter finns det egentligen på vår jord? 1. Hur många organismer beräknar man att det kan finnas på jordklotet? 2. Hur många organismer har man upptäckt hittills? 3. Gör ett diagram som visar de upptäckta organismernas fördelning (bakterier, encelliga organismer, svampar, växter, djur). 4. Mångfalden/Nyanlända och försvunna ryggradsdjur sedan 1850 a) Vilken är den senaste försvunna arten? b) När kom minken till Sverige?

5 5. Mångfalden/Att rädda hotade arter Här finns ett antal projekt genomförda för att rädda hotade arter. Välj ett projekt som du tycker är intressant och sammanfatta innehållet. 6. Mångfalden/Att rädda hotade arter Vad tycker du om räddningsaktioner för att rädda hotade arter? Är det bra eller dåligt? Viktigt eller oviktigt? Motivera ditt svar. 7. Mångfalden/Tidsresan. Vad menas egentligen med biologisk mångfald? När man läser sidorna under Tidsresan hittar man tre stycken frågor att besvara. Gör detta.

6 8. Mångfalden/Tidsresan. Vad menas egentligen med biologisk mångfald? Det nämns fyra skäl till att värna om den biologiska mångfalden; biologiska ekonomiska etiska/estetiska försiktighetsskäl 9. Det kanske finns natur i din hembygd eller någon annanstans som du känner till och som ska exploateras (förändras). Du är nu en klok samhällsplanerare och ska genomföra förändringen av naturen men med hänsyn till de fyra skälen (se ovan). Hur skulle du då resonera? Anteckna gärna på baksidan.

7

8 Station 2 Spela mångfaldsspelet med 1 3 kompisar. Om du går i klass 7 och uppåt ska du försöka svara på de svåra frågorna. Gick det bra för dig? Anteckna hur många bikupor du lyckades samla ihop. Gör nu 4 egna svåra frågor och svar om biologisk mångfald genom att ta del av artiklar och broschyrer som du finner i utställningen. Fråga 1 Svar: Fråga 2 Svar: Fråga 3 Svar: Fråga 4 Svar: Station 3 Läs artiklarna på utställningen. Välj ut en artikel som du tycker är intressant. Vad är det som fångar ditt intresse? Tror du att det som står i artikeln stämmer? Vad kan du och dina klasskamrater göra för att främja biologisk mångfald? (fortsätt gärna skriva på baksidan)

9

10 Station 4 Gör ett eget reportage! Nu är det din tur att skriva en artikel eller göra ett reportage kopplat till biologisk mångfald i din kommun. Du kan gå ut i omgivningarna där du bor och intervjua/fotografera/filma/berätta om till exempel: - Jordbruket i kommunen eller bonden nära dig - En gårdsbutik - En biodlare - En vacker äng som du känner till. Vilka blommor växer där? Vilka insekter ser du? - Kommunens arbete för biologisk mångfald - Mark kommuns naturreservat - Ett jätteträd nära dig. Vad är så speciellt med ditt träd. Vilka arter bor i ditt träd. Leta bland materialet på utställningen och se vad du tycker verkar spännande att fördjupa dig i. Hittar du någon person du vill intervjua? Titta på kartorna. Kände du till alla reservat? Har du sett något av alla jätteträd? Be din lärare skicka in din artikel till Marks Bygg- och miljökontor, miljöenheten senast 31 december. Under januari kommer vi att sammanställa alla elevarbeten och välja ut några som kommer att publiceras på vår hemsida. Vi kommer att särskilt uppmärksamma eleverna på skolan som lämnar in flest bidrag samt den elev som lämnar in det intressantaste bidraget.

11 Delta i våra tävlingar! Stöd kommunens arbete med biologisk mångfald genom att göra en blomma till vår äng. Skriv ditt namn på baksidan av blomman. Den 29:e kommer vi att plocka några vackra blommor på ängen och dela ut priser till dom som målat blommorna. Vi kommer också att dela ut priser till vinnare i våra andra tävlingar. Det kan mycket väl bli du som vinner! Kan du inte komma den 29e kan du hämta din vinst på biblioteket 30 augusti 5 september Material för att skapa en blomma ligger vid de små borden framför ängen. Delta gärna i våra andra tävlingar: 1. Gissa blommorna 2. Gissa skalbaggarna 3. Vår fototävling För att delta i vår fototävling krävs att du fotograferar en blomma, ett jätteträd eller en skalbagge. Bilderna skickas digitalt in till senast 30 augusti. Märk ditt mail med Fototävling. Glöm inte att ange namn och adress Våra kommunbiologer kommer att publicera vinnarens bild på kommunens hemsida. Vad kan du vinna? Något närproducerat Något gott Något skapat Värdet av priserna är begränsat men avsikten är att vi ska uppmärksamma er som vill hjälpa oss arbeta för biologisk mångfald på ett positivt sätt!

HANDLEDNING NATURVÄKTARNA SKOG

HANDLEDNING NATURVÄKTARNA SKOG HANDLEDNING NATURVÄKTARNA SKOG Innehåll: WWF:s arbete i skogen...2 Förankring i läroplaner... 3 Arbetsgång i Naturväktarna... 4 Planering av arbetet... 5 Förberedelser... 6 Genomgång av fältundersökningen...

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Våra ekologiska fotavtryck Lärarhandledning

Våra ekologiska fotavtryck Lärarhandledning Våra ekologiska fotavtryck Lärarhandledning Innehåll 1. Bakgrund...2 1.1 Våra ekologiska fotavtryck...2 1.2 Tropikskogens många värden...2 1.3 Elevblad...2 1.4 Frågor för att initiera debatt och eftertanke...3

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Lärarhandledning för förskolan om stad och land

Lärarhandledning för förskolan om stad och land Lärarhandledning för förskolan om stad och land Jordbruksverket 2014 Bilder: Annika Giannini URBAN OCH RURALIA LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRSKOLAN OM STAD OCH LAND ISBN: 978-91-637-5835-5 Formgivning och original:

Läs mer

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet Studiehandledning till Meteorologernas Väderbok En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas för att öka sina kunskaper inom

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4.

MITT I NATUREN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. MITT I NATUREN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i naturen i Universeums utställning Vattnets väg på plan 4. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter

Barnombudsmannen informerar bi 2009:03. Handledning. för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter Barnombudsmannen informerar bi 2009:03 Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Artkunskap och systematik

Artkunskap och systematik ILl. Anders Rådén, ArtDatabanken Artkunskap och systematik Är det viktigt att veta vad växterna och djuren heter? För att kunna urskilja de enskilda arterna i myllret av levande organismer och för att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Inledning. Lärarhandledning till: Den stora Sverigeresan eller Geografens testamente

Inledning. Lärarhandledning till: Den stora Sverigeresan eller Geografens testamente Lärarhandledning till: Den stora Sverigeresan eller Geografens testamente Inledning Den stora Sverigeresan eller Geografens testamente är både en TV-serie och ett internetbaserat spel. Serien och spelet

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

En lärobok i entreprenörskap

En lärobok i entreprenörskap Ungtreprenör! En lärobok i entreprenörskap Lärarhandledning April 2010 Detta material uppdateras löpande och förslag och kommentarer tas tacksamt emot av jonas.stalhandske@ungtreprenor.se Författaren och

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

mytologerna & tro och väsen

mytologerna & tro och väsen mytologerna & tro och väsen lärarhandledning för år 1-6 Inledning: I radioserien Tro och väsen och tv-serien Mytologerna får vi stifta bekantskap med tio olika väsen från nordisk folktro. Radioserien tar

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Borgå naturskola, Sjundeå naturskola, Skärgårdshavets naturskola, Karleby naturskola

Borgå naturskola, Sjundeå naturskola, Skärgårdshavets naturskola, Karleby naturskola Projektet SKIM (Svenskspråkigt kompetenscentrum inom miljöfostran) har haft som målsättning att starta och upprätthålla samarbetet mellan svenskspråkiga naturskolor i Finland och på det sättet få till

Läs mer