TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)"

Transkript

1 S N Ändringar förbehålles Rett till endringer forbeholdes Bruksanvisning Bruksanvisning TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S-N Art.no. PGM6001

2 Exploded view E Exploded view F Fig.1 02 Topcraft Topcraft 24

3 Exploded view C MAX MIN Fig.2 ( mm) Exploded view D Fig.3 Fig.4 26 Topcraft Topcraft 03

4 Exploded view A Fig.2 Exploded view B 04 Topcraft Topcraft 25

5 Spare parts list TGG-2000 Topcraft no. Description Position no Gasket set cylinderhead A3, Spark plug A Spark plug wrench A Gasket set carburator B14, 15, Air filter complete C Gasket set exhaust D5, Fuel cap + filter E2, 3, Rubber foot F6, 7 GENERATOR (4-TAKTS) Siffrorna i nedanstående text motsvarar bilderna på sidan För din egen och andras säkerhet, var vänlig läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk. Det kommer att hjälpa dig att förstå din produkt bättre och förebygger onödiga risker. Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Introduktion Med generatorn genereras elektricitet med hjälp av en 4-takts bensinmotor. På så sätt kan du använda elektriska verktyg ute i markerna även utan elnät. Innehåll 1. Uppgifter om maskinen 2. Säkerhetsinstruktioner 3. Användning 4. Service & underhåll 1. MASKINUPPGIFTER Tekniska data S Märkspänning 230 V~ Märkfrekvens (AC) 50 Hz Märkeffekt 2000W Apparatens max. ineffekt 2200 W Redskapsklass I Vikt 45 kg Mått 590x430x485 mm Buller utomhus (Lwa) 94.0 db(a) Ljudtrycksnivå (Lpa ) 65.0 db(a) Motor Typ Cylinderuppställning Kontinuerlig Max. arbetseffekt Drifttid Bränsle Kapacitet bensintank Kapacitet motorolja Avstånd kontaktspetsar Luftkyld 4-takts bensinmotor Snedställd, 1 cylinder 4.0 kw 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (automatisk spänningsregulator) i den här generatorn producerar en stabil och precis spänning. 24 Topcraft Topcraft 05

6 S Förpackningens innehåll 1 Generator 1 Tratt 1 Tändstiftsnyckel Delar Fig Bränsletank 2. Bränslenivåmätare 3. Tanklock 4. Avgasrör 5. Växelströmsuttag 6. Jordanslutning 7. Växelströmsbrytare 8. Oljepåfyllningslock 9. Oljedräneringsplugg 10. Oljegivare 11. Voltmeter 12. Motorbrytare 13. Choke 14. Snörstart 15. Bränslekran 16. Luftfilterkåpa 17. Tändstift 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Teckenförklaring I den här bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler: I enlighet med grundläggande tillämpliga säkerhetsnormer i europeiska direktiv. Risk för materiell och/eller fysisk skada. Betecknar risk för elektrisk stöt. Läs bruksanvisningen. Håll andra personer borta från maskinen. 06 Topcraft Topcraft 23

7 S Utsätt inte redskapet för regn Buller utomhus. Risk för hög temperatur. Varning! Inuti generatorn finns det vissa delar som kan uppnå mycket hög temperatur. Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. Säkerhetsinstruktioner Personlig säkerhet Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa säkerhetsinstruktioner använda maskinen. Lokala föreskrifter för användarens ålder kan gälla. Arbeta alltid utomhus med god ventilation. Avgaserna innehåller giftig koloxid. Stanna alltid motorn innan bränsletanken fylls på och rengör maskinen efter att bensin har fyllts på. Andas inte in bensinångor. Elektricitet Rör inte generatorn om du är våt om händerna. Använd inte generatorn under våta omständigheter. Använd inte generatorn nära vatten. Koppla aldrig ihop två generatorer. Anslut aldrig generatorn till ett eluttag. Se till att de eventuella förlängningssladdar som används är i gott skick och har tillräcklig kapacitet för uppgiften. Innan några sladdar kopplas in måste du se till att generatorns belastning faller inom dess kapacitet såsom specificeras i schemat. Brandrisk Avgassystemet blir hett nog att tända vissa material: generatorn måste stå minst 1 meter från byggnader och annan utrustning under arbetet. håll lättantändliga material borta från generatorn. Avgassystemet blir mycket hett under användningen och fortsätter att vara så ett tag efter att motorn har stannats. Låt motorn svalna innan generatorn förvaras inomhus. Rör inte det heta avgassystemet med händerna. Bensin är extremt lättantändligt och explosivt under vissa omständigheter. Rök inte när generatorn tankas eller på platser där bensin förvaras. Detta gäller även öppen eld och gnistor. Bränsleångor är extremt lättantändliga och kan fatta eld när motorn har startats. Se till att ev. spillt bränsle torkas upp innan generatorn startas. Täck aldrig över generatorn med kläder eller andra material. 22 Topcraft Topcraft 07

8 S 3. ANVÄNDNING Innan generatorn startas Jordanslutning Generatorns jordanslutning är ansluten till ramen, icke ledande metalldelar och till jordanslutningen på respektive uttag. Rådfråga en behörig elektriker, skyddsinspektör eller nationella myndigheter med kunskap om lokala regler eller föreskrifter som gäller för generatorns avsedda användningsområde. Fyll på och kontrollera oljenivån (kvantitet 600 ml) Kontrollera alltid oljenivån (när maskinen står plant) innan generatorn startas och om motorn stannar oväntat (Fig.2). För allmänt bruk kan du använda en olja för alla temperaturer 10W-30. 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på och kontrollera bränslenivån Använd endast blyfritt bränsle. Ta bort eventuella el-kablar. Stäng av alla strömbrytare. Fyll inte på för fullt lämna ett luftutrymme ovanpå bränslet. Skruva alltid på locket ordentligt. Torka upp utspillt bränsle. Rök inte när du använder generatorn Var alltid uppmärksam! Starta generatorn Fig Öppna bensinkranen (15). Sätt på strömbrytaren (12). Flytta chokespaken (13) till stängt läge (för att starta om en varm motor, låt choken stå i halvöppet läge). Dra försiktigt i startsnöret tills det kopplar, dra sedan kraftigt för att starta motorn (14). Tillåt motorn att gå varm och flytta sedan chokespaken till det öppna läget (13). Använda växelströmsuttaget (230 V) Starta generatorn. Anslut apparatens stickkontakt till uttaget. För överströmsskyddet för växelström till läget ON (7). 08 Topcraft Topcraft 21

9 N Skru ut tennpluggen, hell i 1 skje med motorolje, trekk flere ganger i startsnoren mens motorbryteren er av. Sett i tennpluggen. Dra i startsnoren til du kjenner kompresjon og stopp. Rengjør generatorens ytterside og påfør rustbeskyttelse. Sett generator på en vannrett overflate og tildekk den med et rent og tørt tøystykke. Feil Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler som kan bestilles. Voltmetern (11) visar spänningen i växelströmsuttaget. Normal spänning under användning är ± 230 V. Stanna generatorn Fig Koppla loss alla kablar (5). Vrid motorströmbrytaren till OFF (12). Stäng bensinkranen (15). 4. SERVICE & UNDERHÅLL S Miljø For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere emballasjen. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Garanti Les garantibetingelsene på det vedlagte garantikortet. CE SAMSVARSERKLÆRING (N) Periodiskt underhåll Dagligt (innan generatorn tas i bruk) Kontrollera motoroljenivån. Kontrollera att bränsleslangen inte har några sprickor eller är skadad på annat sätt. Byt ur den om så behövs. Kontrollera att avgassystemet inte läcker. Dra åt eller byt ut packningen om så behövs. Kontrollera att choken fungerar. Kontrollera tändningen fungerar. Första månaden eller efter 20 timmar Byt motorolja. Vi erklærer at vi har ansvaret for at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller standarddokumenter: Var tredje månad eller efter 50 timmar. Kontrollera tändstiften. Justera avståndet och rengör. Byt ut om så behövs. Rengör, byt ut om så behövs. EN12601 i samsvar med direktivene: 98/37/EØF, 73/23/EØF, 89/336/EØF Var sjätte månad eller efter 100 timmar Byt motorolja. Rengör bränslekranen och bränsletankfiltret. Byt ur om så behövs. Kontrollera tillbehör och fastsättningar. Byt ur om så behövs. fra ZWOLLE NL Varje år eller efter 300 timmar Kontakta en specialiserad servicetjänst för att kontrollera att ventilerna är fria från smuts. Kontrollera att kylsystemets fläkt inte är skadad. W. Kamphof Kvalitetsavdeling Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel. Service kommentarer angående underhållet Fig.1 Oljebyte Värm motorn på en plan yta. Ta bort oljepåfyllningslocket (8). Öppna oljeavtappningspluggen (9) och låt oljan rinna ut helt i en behållare under motorn. Kontrollera packningarna, byt ut om så behövs. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen och fyll motorn med ren olja. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland 20 Topcraft Topcraft 09

10 S Inspektera tändstiftet Fig.3 Koppla loss tändstiftslocken och ta bort ev. smuts från området runt tändstiftet. Ta bort tändstiftet (17) med den bifogade tändstiftsnyckeln. Inspektera tändstiftet. Färgen ska vara mellanbrun. Mät mellanrummet (avståndet mellan kontaktspetsarna) med ett lämpligt mått. Avståndet ska vara 0,7-0,8 mm. Korrigera avståndet om så behövs genom att försiktigt böja sidoelektroden. Byt ut tändstiftet om elektroderna är slitna eller om isolatorn är sprucken eller trasig. Installera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgängning. Sätt i tändstift med korrekt vridmoment: 20 Nm. Sätt tillbaka tändstiftslocket. Avgasspjäll Vänta till avgassystemet svalnat. Avgasspjället kan täppas till av kolfällningar. Skruva loss locket och ta bort avgasspjället. Gör rent spjället med en stålborste och sätt tillbaka det igen. Byt ut avgasspjället om det är skadat. Rengöring av luftfilter Ta loss luftfilterskyddet (16). Ta loss filtret och tvätta det ordentligt i ett lösningsmedel. Häll lite olja på filtret och krama försiktigt ur överflödig olja. Sätt tillbaka filtret och luftfilterskyddet. Se till att filterskyddet sitter tätt runt hela kanten. Låt inte motorn gå utan att filtret sitter på plats. Feilsøking Grunnleggende kontroller. Tennpluggen er OK, men motoren starter ikke. Motoren starter ikke. Sørg for at det er nok bensin. Kontroller at bensinkranen er åpen. Kontroller at motorbryteren er på. Kontroller at oljestanden er riktig. Generatoren har en oljesensor. Generatoren starter ikke hvis oljenivået er for lavt. Ta ut tennpluggen, sett på tennplugghetten og hold tennpluggen mot topplokket. Dra forsiktig i startsnoren for å se om det kommer gnister. Hvis det ikke kommer gnister, skiftes tennpluggen. Kontroller at bensinkranfilteret er rent. Kontroller at bensintilførselen er i orden. Kontroller at det ikke er rusk i forgasseren. Rens eller skift tennpluggen. Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted. Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted. Kontroller om topplokket er løst stram boltene. Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig. N Sätt aldrig fast ett vått filter (med lösningsmedel) på maskinen. Bränslekran För att ta bort filtret i bränslekranen tar du helt enkelt bort koppen under bränsletanken. Använd en liten skruvnyckel för att ta bort kranen. Rengör och tvätta filtret och koppen och sätt sedan tillbaka dem. Motoren starter ikke. Rens eller skift tennpluggen Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted Kontroller om topplokket er løst stram boltene Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig Rengjøring Rengjør huset regelmessig med en ren klut, helst hver gang maskinen er brukt. Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og skitt. Vanskelig smuss kan fjernes med en myk fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk og lignende; slike stoffer kan ødelegge plastdeler. Lagring (langtids) Tøm bensintanken, bensinkranen, forgasserhuset og forgasseren Hell 1 kopp motorolje i bensintanken og beveg generatoren for å fordele oljen i hele tanken. Tapp av overskytende olje. 10 Topcraft Topcraft 19

11 N Kontroll av tennpluggen Fig. 3 Ta av tennplugghetten og fjern skitt fra området rundt tennpluggen. Skru ut tennpluggen (17) med tennpluggnøkkelen. Kontroller tennpluggen. Den skal ha lysebrun farge. Mål elektrodeavstanden med en egnet måler. Avstanden skal være 0,7-0,8 mm. Avstanden forandres om nødvendig ved å bøye sideelektroden forsiktig. Skift tennpluggen hvis elektrodene er slitte, eller hvis isolatoren er sprukket eller skadet. Tennpluggen skrus forsiktig inn for hånd, slik at gjengene ikke skades. Stram tennpluggen med riktig moment: 20 Nm. Sett på tennplugghetten. Eksosskjerm Vent til eksosdelene er avkjølt. Eksosskjermen kan være tilstoppet av sot. Løsne skruene og ta av eksosskjermen. Rengjør skjermen med en stålbørste og monter den igjen. Skift eksosskjermen hvis den er skadet. Rengjøring av luftfilteret Ta av luftfilterlokket (16). Ta ut filterelementet og vask det grundig i et oppløsningsmiddel. Ta litt olje på filterelementet og klem forsiktig ut overskytende olje. Sett på filterelement og luftfilterlokket. Pass på at hele filteret slutter tett. Ikke start motoren hvis luftfilterelementet ikke er satt på. Sett aldri et vått filter (med oppløsningsmiddel) på maskinen. Felsökning Grundläggande kontroller. Tändstiftet är OK, men motorn startar ändå inte. Motorn startar inte. Se till att du har nog med bränsle. Se till att bensinkranen är öppen. Se till att motorns strömbrytare är på. Se till att oljenivån är korrekt. Generatorn har en oljegivare. Om oljenivån är för låg går det inte att starta generatorn. Ta bort tändstiftet, anslut tändstiftsledningen och jorda den till generatorn. Dra försiktigt i startsnöret och titta efter en gnista. Om det inte finns någon gnista, sätt tillbaka tändstiftet. Kontrollera att bensinkransfiltret är rent. Kontrollera att bränsleledningen inte är tilltäppt.. Kontrollera att förgasaren inte är tilltäppt. Rengör eller byt ut tändstiftet. Kontrollera tändningssystemet om du upptäcker fel kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera kompressionen om den är låg, kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera om det finns några lösa cylinderhuvuden dra åt bultarna. Kontrollera om cylinderhuvudenas packningar är skadade byt ut om så behövs. S Bensinkran Bensinkranfilteret tas av ved å løsne koppen i bunnen av bensintanken. Bruk en liten nøkkel til å fjerne kranen. Rens og vask filteret og koppen, og monter delene igjen. Rengöring Rengör kåpan regelbundet med en mjuk trasa, företrädesvis efter varje användning. Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. Avlägsna hård smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna. Förvaring (långtids) Töm bränsletanken, bränslekranen, förgasarskålen och förgasaren. Häll 1 kopp motorolja i bensintanken och skaka generatorn så att oljan sprids i tanken. Häll ur överflödig olja. Ta bort tändstiftet och häll i en matsked maskinolja. Dra i startsnöret ett par gånger med strömbrytaren på OFF. Sätt tillbaka tändstiftet. Dra i startsnöret tills du känner kompression och sluta sedan. Rengör generatorns utsida och täck med rostskyddsmedel. Placera generatorn på en plan yta och täck över den med en torr trasa. 18 Topcraft Topcraft 11

12 S Fel Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar som kan beställas. Miljö För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen. Trykk inn strømkretsbeskyttelsen til ON (7). Voltmeteret (11) viser spenningen på vekselstrømskontakten. Den skal vanligvis være ± 230 V under bruk. Stopping av generatoren Fig trekk ut alle ledninger (5) slå av motorbryteren (12) steng bensinkranen (15). N Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Garanti Läs garantivillkoren på det bifogade separata garantibeviset. CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (S) Vi förklarar under eget ansvar att den här produkten överensstämmer med följande normer eller standardiserade dokument: från ZWOLLE NL EN12601 i enlighet med föreskrifterna: 98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Periodisk vedlikehold Daglig (kontroll før bruk) Sjekk oljestanden Sjekk at bensinslangen ikke har sprekker eller andre skader. Skiftes om nødvendig. Sjekk at eksossystemet ikke lekker. Strammes, skift om nødvendig pakningen. Kontroller chokens funksjon Kontroller startsnorens funksjon 1. måned eller 20 timer Skift motorolje 3 måneder eller 50 timer Kontroller tennpluggens tilstand. Juster åpningen og rens. Skiftes om nødvendig. Renses, skiftes om nødvendig. 6 måneder eller 100 timer Skift motorolje Rens bensinkranen og bensinfilteret. Skiftes om nødvendig. Sjekk tetninger og skruer. Skiftes om nødvendig. 12 måneder eller 300 timer Kontakt et spesialisert verksted som kan kontrollere ventilklaringen. Kontroller om kjøleviften har skader. W. Kamphof Kvalitetsavdelningen Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för ändringar av produktspecifikationer utan föregående information. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland Service anmerkninger til vedlikehold Fig.1 Skifting av olje Varm opp motoren mens den står vannrett Ta av påfyllingslokket (8) Åpne tømmepluggen (9) og la all oljen renne ut i en skål som settes under motoren. Kontroller pakninger, som skiftes om nødvendig. Sett i tømmepluggen og fyll på ny motorolje. Sett på påfyllingslokket. 12 Topcraft Topcraft 17

13 N 3. BRUK Før generatoren startes GENERATOR (4-TAKTS) Tallene i følgende tekst viser til bildene på side N Jordklemme Generatorens jordklemme er koplet til rammen på generatoren, de metalliske, ikke-strømførende delene av generatoren og jordklemmer i hver stikkontakt. Før du bruker jordklemmen bør du rådføre deg med en kvalifisert elektriker, en elektrisk kontrollør eller lokale myndigheter som har ansvaret for lokale bestemmelser og forskrifter som gjelder den påtenkte bruken av generatoren. Påfyll olje og kontroller oljestanden (mengden er 600 ml) Kontroller alltid oljestanden (mens maskinen står vannrett) før motoren startes og hvis motoren plutselig stopper (Fig. 2). Til generell bruk kan man bruke helårsolje 10W-30 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på bensin og kontroller bensinnivået Bruk kun blyfri bensin Frakoble alle strømledninger Slå av strømbrytere Ikke fyll på for mye bensin la det være en luftlomme øverst Bensinlokket må alltid skrus på Tørk opp bensinsøl Ikke røyk mens generatoren brukes Vær alltid forsiktig! Av hensyn til din egen og andres sikkerhet, bør du lese disse instruksjonene nøye før bruk. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan produktet virker, og forebygger unødig risiko. Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for senere bruk. Innledning Generatoren genererer elektrisk strøm ved hjelp av en 4-taktsmotor. Nå kan du bruke elektrisk utstyr uten å være avhengig av strøm fra el-nettet. Innhold 1. Maskindata 2. Sikkerhetsinstrukser 3. Bruk 4. Service og vedlikehold 1. MASKINDATA Tekniske spesifikasjoner Merkespenning Merkefrekvens (AC) Merkeytelse Maks. opptatt effekt utstyr Verktøyklasse Vekt Mål Utendørs støy (Lwa) Lydtrykkskapasitet (Lpa) 230 Volt 50 Hz 2000W 2200 W I 45 kg 590x430x485 mm 94.0 db(a) 87.8 db(a) Starting av generatoren Fig Skru opp bensinkranen (15). Slå på motorbryteren (12). Sett chokespaken (13) i lukket stilling (hvis motoren skal startes mens den er varm, skal chokespaken stå i åpen eller halvåpen stilling). Dra sakte i startsnoren til du kjenner motstand, og dra deretter kraftig for å starte motoren (14). La motoren gå til den blir varm, og beveg deretter chokespaken til åpen stilling (13). Bruke vekselstrømutgangen (230 V) Start generatoren Sett i kontakten for det elektriske apparatet Motor Type Sylinderarrangement Kontinuerlig Maks. ytelse Driftstimer Drivstoff Kapasitet drivstofftank Kapasitet motorolje Tennpluggens elektrodeavstand Luftkjølt 4-takts bensinmotor Skråstilt, 1 sylinder 4.0kW 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (Automatic Voltage Regulator) i denne generatoren gir en stabil og presis utgangsspenning. 16 Topcraft Topcraft 13

14 N Pakkens innhold 1 Generator 1 Trakt 1 Pluggnøkkel Deler Fig Drivstofftank 2. Drivstoffindikator 3. Drivstofflokk 4. Avgass 5. Vekselstrømskontakt 6. Jordingspunkt 7. Vekselstrømsbryter 8. Oljepåfyllingslokk 9. Oljetappeplugg 10. Oljesensor 11. Voltmeter 12. Motorbryter 13. Chokehåndtak 14. Tilbakeslagsstarter 15. Drivstoffkran 16. Luftfilterdeksel 17. Tennplugg 2. SIKKERHETSINSTRUKSER Forklaring av symboler I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes følgende symboler: I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i europeiske direktiver. Må ikke utsettes for regn. Utendørs støy Fare for høye temperaturer Advarsel: maskinen inneholder deler som kan bli veldig varme. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Sikkerhetsinstrukser Personer La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene få lov til å bruke maskinen. Lokalt regelverk kan forby at barn bruker maskinen. Skal brukes utendørs med god ventilasjon. Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid. Motoren må stoppes før påfylling av bensin og maskinen skal rengjøres etter påfylling av bensin. Bensindamp må ikke innåndes. Elektrisitet Ikke berør generatoren hvis du har våte hender. Ikke bruk generatoren i våte omgivelser. Ikke bruk generatoren i nærheten av vann. To generatorer må ikke kobles sammen. Generatoren må aldri kobles til en vanlig stikkontakt. Pass på at skjøteledninger som brukes er i god stand og har tilstrekkelig kapasitet til oppgaven. Når man kobler utstyr til generatoren må man først kontrollere at belastningen av generatoren ikke overskrider dens kapasitet. N Fare for materialskade og/eller legemsskade. Fare for elektrisk støt. Les bruksanvisningen. Hold uvedkommende borte. Brann- og forbrenningsfare Eksossystemet blir så varmt at det kan antenne enkelte materialer: hold generatoren minst 1 meter unna bygninger og annet utstyr når den er i bruk. hold brennbare materialer borte fra generatoren. Eksossystemet blir svært varmt under drift og vil være varmt en stund etter at motoren har stoppet: La motoren bli avkjølt før generator settes innendørs. Ikke berør eksossystemet med hendene. Bensin er svært brannfarlig, og er eksplosiv under visse forhold. Det er forbudt å røyke, og det må ikke forekomme ild eller gnister, når det fylles bensin og på steder det oppbevares bensin. Bensindamper er svært brannfarlige og kan antennes etter at motoren har startet. Sørg for at spilt bensin tørkes opp før generatoren startes. Ikke dekk generatoren med klær eller andre gjenstander. 14 Topcraft Topcraft 15

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL

Vannpumpe PM 15/12 GL Vattenpump PM 15/12 GL Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Vannpumpe Vattenpump Art.no. 510180 Manual 510180 06-02-07 09:03 Side 2 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og den må følges. TEKNISK

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Bruksanvisning TMW-40F. Kombiverktyg Kombiverktøy. Art. no. CTM6011 S-N-0902-05

Bruksanvisning TMW-40F. Kombiverktyg Kombiverktøy. Art. no. CTM6011 S-N-0902-05 Bruksanvisning TMW-40F Kombiverktyg Kombiverktøy Art. no. CTM6011 S-N-0902-05 Fig. 1 + 2 1 + + Fig. 2 + Fig. 3 2 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 6 4 Fig. 9 5 Topcraft 3 S KOMBIVERKTYG Siffrorna i nedastående

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Generator E2200 Elverk E2200. Strømaggregat E2200

Generator E2200 Elverk E2200. Strømaggregat E2200 Generator E2200 Elverk E2200 570785 Strømaggregat E2200 MANUAL 1 1. SIKKERHETSANVISNINGER Det er forbudt å røyke når det fylles på drivstoff. Generatoren skal under ingen omstendigheter brukes innendørs

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER

ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER ANGLE GRINDER VINKELSLIP VINKELSLIPER Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AG180B Vnr. 420666 Vinkelsliper AG180B ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. DIGITALT AGGREGAT

BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. DIGITALT AGGREGAT BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION. DIGITALT AGGREGAT INLEDNING Tack för att du valt vårt aggregat. Denna bruksanvisning innehåller instruktioner för

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Montasje veiledning Monteringsanvisning

Montasje veiledning Monteringsanvisning Montasje veiledning Monteringsanvisning 3406 20141126 1/7 Generell informasjon / Generell information 3406 Aldersgrupp / Åldersgrupp: Arealbehov: Mål / Mått: Forankring / Förankring: Fallhøyde: Underlag:

Läs mer

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R

O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL M A N U A L 4 5 0 1 7 2 NORSK O L J E F Y LT R A D I AT O R O L J E F Y L L D R A D I A T O R O I L - F I L L E D R A D I A T O R GSA OLJEFYLT RADIATOR MANUAL Bruksanvisning

Läs mer

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr Handbok MG 10 IH/AE Art. nr 9402160 Teknisk data Generator Effekt 3-fas kw 8 Effekt 1-fas kw 3,2 Frekvens Hz 50 Effektfaktor Cos 0,8 Isolationsklass F Skyddsklass IP 23 Motor Motor Honda GX 620 K1 Antal

Läs mer

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP

DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP DELTA MULTI CUT/SAND DELTA MULTI KAP/SLIP DELTA MULTI KAPP/SLIP Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning DM180A Vnr. 420644 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75

Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare Insektsdrepere IT-75 SE NO Item. No. 6296-0015 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. Jordborr Bensindriven. Art , ,780,781,782

Bruksanvisning. Jordborr Bensindriven. Art , ,780,781,782 Bruksanvisning Art. 9053180, 9028779,780,781,782 Jordborr Bensindriven JORDBORR Modell: GD490 Art: 9053180, 9028779,780,781,782 Beskrivning: Bensindriven handhållen 49cc, 2 takts motor. Luftkyld. FÖRORD

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Skateboard Retro. Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 Bruksanvisning / Bruksanvisning Skateboard Retro SE NO Item. No. 7550-1082, -1083, -1084, -1085 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Instruktionsbok. GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W. www.kamafritid.se. MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand

Instruktionsbok. GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W. www.kamafritid.se. MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand Instruktionsbok GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W www.kamafritid.se MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand Inledning Tack för att du köpte vårt elverk Denna manualen är en bruksanvisning

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Manual. Snøfreser/snöslunga ST6556

Manual. Snøfreser/snöslunga ST6556 Manual Snøfreser/snöslunga ST6556 540750 1 VIKTIGE INSTRUKSER FOR SIKKER BRUK ADVARSEL! Noen av maskinkomponentene og avgasser fra motoren inneholder kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Svenska

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hetvattentvätt, 1714T Art.: 90 20 883 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN

CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN CAR POLISHER POLERMASKIN POLERINGSMASKIN P240X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING TEKNISK DATA: Nätspänning: Effekt: Hastighet obelastad: Randelldiameter: Polermaskin P240X 230V/50Hz 110

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer