TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)"

Transkript

1 S N Ändringar förbehålles Rett till endringer forbeholdes Bruksanvisning Bruksanvisning TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S-N Art.no. PGM6001

2 Exploded view E Exploded view F Fig.1 02 Topcraft Topcraft 24

3 Exploded view C MAX MIN Fig.2 ( mm) Exploded view D Fig.3 Fig.4 26 Topcraft Topcraft 03

4 Exploded view A Fig.2 Exploded view B 04 Topcraft Topcraft 25

5 Spare parts list TGG-2000 Topcraft no. Description Position no Gasket set cylinderhead A3, Spark plug A Spark plug wrench A Gasket set carburator B14, 15, Air filter complete C Gasket set exhaust D5, Fuel cap + filter E2, 3, Rubber foot F6, 7 GENERATOR (4-TAKTS) Siffrorna i nedanstående text motsvarar bilderna på sidan För din egen och andras säkerhet, var vänlig läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk. Det kommer att hjälpa dig att förstå din produkt bättre och förebygger onödiga risker. Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Introduktion Med generatorn genereras elektricitet med hjälp av en 4-takts bensinmotor. På så sätt kan du använda elektriska verktyg ute i markerna även utan elnät. Innehåll 1. Uppgifter om maskinen 2. Säkerhetsinstruktioner 3. Användning 4. Service & underhåll 1. MASKINUPPGIFTER Tekniska data S Märkspänning 230 V~ Märkfrekvens (AC) 50 Hz Märkeffekt 2000W Apparatens max. ineffekt 2200 W Redskapsklass I Vikt 45 kg Mått 590x430x485 mm Buller utomhus (Lwa) 94.0 db(a) Ljudtrycksnivå (Lpa ) 65.0 db(a) Motor Typ Cylinderuppställning Kontinuerlig Max. arbetseffekt Drifttid Bränsle Kapacitet bensintank Kapacitet motorolja Avstånd kontaktspetsar Luftkyld 4-takts bensinmotor Snedställd, 1 cylinder 4.0 kw 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (automatisk spänningsregulator) i den här generatorn producerar en stabil och precis spänning. 24 Topcraft Topcraft 05

6 S Förpackningens innehåll 1 Generator 1 Tratt 1 Tändstiftsnyckel Delar Fig Bränsletank 2. Bränslenivåmätare 3. Tanklock 4. Avgasrör 5. Växelströmsuttag 6. Jordanslutning 7. Växelströmsbrytare 8. Oljepåfyllningslock 9. Oljedräneringsplugg 10. Oljegivare 11. Voltmeter 12. Motorbrytare 13. Choke 14. Snörstart 15. Bränslekran 16. Luftfilterkåpa 17. Tändstift 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Teckenförklaring I den här bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler: I enlighet med grundläggande tillämpliga säkerhetsnormer i europeiska direktiv. Risk för materiell och/eller fysisk skada. Betecknar risk för elektrisk stöt. Läs bruksanvisningen. Håll andra personer borta från maskinen. 06 Topcraft Topcraft 23

7 S Utsätt inte redskapet för regn Buller utomhus. Risk för hög temperatur. Varning! Inuti generatorn finns det vissa delar som kan uppnå mycket hög temperatur. Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. Säkerhetsinstruktioner Personlig säkerhet Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa säkerhetsinstruktioner använda maskinen. Lokala föreskrifter för användarens ålder kan gälla. Arbeta alltid utomhus med god ventilation. Avgaserna innehåller giftig koloxid. Stanna alltid motorn innan bränsletanken fylls på och rengör maskinen efter att bensin har fyllts på. Andas inte in bensinångor. Elektricitet Rör inte generatorn om du är våt om händerna. Använd inte generatorn under våta omständigheter. Använd inte generatorn nära vatten. Koppla aldrig ihop två generatorer. Anslut aldrig generatorn till ett eluttag. Se till att de eventuella förlängningssladdar som används är i gott skick och har tillräcklig kapacitet för uppgiften. Innan några sladdar kopplas in måste du se till att generatorns belastning faller inom dess kapacitet såsom specificeras i schemat. Brandrisk Avgassystemet blir hett nog att tända vissa material: generatorn måste stå minst 1 meter från byggnader och annan utrustning under arbetet. håll lättantändliga material borta från generatorn. Avgassystemet blir mycket hett under användningen och fortsätter att vara så ett tag efter att motorn har stannats. Låt motorn svalna innan generatorn förvaras inomhus. Rör inte det heta avgassystemet med händerna. Bensin är extremt lättantändligt och explosivt under vissa omständigheter. Rök inte när generatorn tankas eller på platser där bensin förvaras. Detta gäller även öppen eld och gnistor. Bränsleångor är extremt lättantändliga och kan fatta eld när motorn har startats. Se till att ev. spillt bränsle torkas upp innan generatorn startas. Täck aldrig över generatorn med kläder eller andra material. 22 Topcraft Topcraft 07

8 S 3. ANVÄNDNING Innan generatorn startas Jordanslutning Generatorns jordanslutning är ansluten till ramen, icke ledande metalldelar och till jordanslutningen på respektive uttag. Rådfråga en behörig elektriker, skyddsinspektör eller nationella myndigheter med kunskap om lokala regler eller föreskrifter som gäller för generatorns avsedda användningsområde. Fyll på och kontrollera oljenivån (kvantitet 600 ml) Kontrollera alltid oljenivån (när maskinen står plant) innan generatorn startas och om motorn stannar oväntat (Fig.2). För allmänt bruk kan du använda en olja för alla temperaturer 10W-30. 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på och kontrollera bränslenivån Använd endast blyfritt bränsle. Ta bort eventuella el-kablar. Stäng av alla strömbrytare. Fyll inte på för fullt lämna ett luftutrymme ovanpå bränslet. Skruva alltid på locket ordentligt. Torka upp utspillt bränsle. Rök inte när du använder generatorn Var alltid uppmärksam! Starta generatorn Fig Öppna bensinkranen (15). Sätt på strömbrytaren (12). Flytta chokespaken (13) till stängt läge (för att starta om en varm motor, låt choken stå i halvöppet läge). Dra försiktigt i startsnöret tills det kopplar, dra sedan kraftigt för att starta motorn (14). Tillåt motorn att gå varm och flytta sedan chokespaken till det öppna läget (13). Använda växelströmsuttaget (230 V) Starta generatorn. Anslut apparatens stickkontakt till uttaget. För överströmsskyddet för växelström till läget ON (7). 08 Topcraft Topcraft 21

9 N Skru ut tennpluggen, hell i 1 skje med motorolje, trekk flere ganger i startsnoren mens motorbryteren er av. Sett i tennpluggen. Dra i startsnoren til du kjenner kompresjon og stopp. Rengjør generatorens ytterside og påfør rustbeskyttelse. Sett generator på en vannrett overflate og tildekk den med et rent og tørt tøystykke. Feil Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler som kan bestilles. Voltmetern (11) visar spänningen i växelströmsuttaget. Normal spänning under användning är ± 230 V. Stanna generatorn Fig Koppla loss alla kablar (5). Vrid motorströmbrytaren till OFF (12). Stäng bensinkranen (15). 4. SERVICE & UNDERHÅLL S Miljø For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere emballasjen. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Garanti Les garantibetingelsene på det vedlagte garantikortet. CE SAMSVARSERKLÆRING (N) Periodiskt underhåll Dagligt (innan generatorn tas i bruk) Kontrollera motoroljenivån. Kontrollera att bränsleslangen inte har några sprickor eller är skadad på annat sätt. Byt ur den om så behövs. Kontrollera att avgassystemet inte läcker. Dra åt eller byt ut packningen om så behövs. Kontrollera att choken fungerar. Kontrollera tändningen fungerar. Första månaden eller efter 20 timmar Byt motorolja. Vi erklærer at vi har ansvaret for at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller standarddokumenter: Var tredje månad eller efter 50 timmar. Kontrollera tändstiften. Justera avståndet och rengör. Byt ut om så behövs. Rengör, byt ut om så behövs. EN12601 i samsvar med direktivene: 98/37/EØF, 73/23/EØF, 89/336/EØF Var sjätte månad eller efter 100 timmar Byt motorolja. Rengör bränslekranen och bränsletankfiltret. Byt ur om så behövs. Kontrollera tillbehör och fastsättningar. Byt ur om så behövs. fra ZWOLLE NL Varje år eller efter 300 timmar Kontakta en specialiserad servicetjänst för att kontrollera att ventilerna är fria från smuts. Kontrollera att kylsystemets fläkt inte är skadad. W. Kamphof Kvalitetsavdeling Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel. Service kommentarer angående underhållet Fig.1 Oljebyte Värm motorn på en plan yta. Ta bort oljepåfyllningslocket (8). Öppna oljeavtappningspluggen (9) och låt oljan rinna ut helt i en behållare under motorn. Kontrollera packningarna, byt ut om så behövs. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen och fyll motorn med ren olja. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland 20 Topcraft Topcraft 09

10 S Inspektera tändstiftet Fig.3 Koppla loss tändstiftslocken och ta bort ev. smuts från området runt tändstiftet. Ta bort tändstiftet (17) med den bifogade tändstiftsnyckeln. Inspektera tändstiftet. Färgen ska vara mellanbrun. Mät mellanrummet (avståndet mellan kontaktspetsarna) med ett lämpligt mått. Avståndet ska vara 0,7-0,8 mm. Korrigera avståndet om så behövs genom att försiktigt böja sidoelektroden. Byt ut tändstiftet om elektroderna är slitna eller om isolatorn är sprucken eller trasig. Installera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgängning. Sätt i tändstift med korrekt vridmoment: 20 Nm. Sätt tillbaka tändstiftslocket. Avgasspjäll Vänta till avgassystemet svalnat. Avgasspjället kan täppas till av kolfällningar. Skruva loss locket och ta bort avgasspjället. Gör rent spjället med en stålborste och sätt tillbaka det igen. Byt ut avgasspjället om det är skadat. Rengöring av luftfilter Ta loss luftfilterskyddet (16). Ta loss filtret och tvätta det ordentligt i ett lösningsmedel. Häll lite olja på filtret och krama försiktigt ur överflödig olja. Sätt tillbaka filtret och luftfilterskyddet. Se till att filterskyddet sitter tätt runt hela kanten. Låt inte motorn gå utan att filtret sitter på plats. Feilsøking Grunnleggende kontroller. Tennpluggen er OK, men motoren starter ikke. Motoren starter ikke. Sørg for at det er nok bensin. Kontroller at bensinkranen er åpen. Kontroller at motorbryteren er på. Kontroller at oljestanden er riktig. Generatoren har en oljesensor. Generatoren starter ikke hvis oljenivået er for lavt. Ta ut tennpluggen, sett på tennplugghetten og hold tennpluggen mot topplokket. Dra forsiktig i startsnoren for å se om det kommer gnister. Hvis det ikke kommer gnister, skiftes tennpluggen. Kontroller at bensinkranfilteret er rent. Kontroller at bensintilførselen er i orden. Kontroller at det ikke er rusk i forgasseren. Rens eller skift tennpluggen. Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted. Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted. Kontroller om topplokket er løst stram boltene. Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig. N Sätt aldrig fast ett vått filter (med lösningsmedel) på maskinen. Bränslekran För att ta bort filtret i bränslekranen tar du helt enkelt bort koppen under bränsletanken. Använd en liten skruvnyckel för att ta bort kranen. Rengör och tvätta filtret och koppen och sätt sedan tillbaka dem. Motoren starter ikke. Rens eller skift tennpluggen Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted Kontroller om topplokket er løst stram boltene Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig Rengjøring Rengjør huset regelmessig med en ren klut, helst hver gang maskinen er brukt. Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og skitt. Vanskelig smuss kan fjernes med en myk fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk og lignende; slike stoffer kan ødelegge plastdeler. Lagring (langtids) Tøm bensintanken, bensinkranen, forgasserhuset og forgasseren Hell 1 kopp motorolje i bensintanken og beveg generatoren for å fordele oljen i hele tanken. Tapp av overskytende olje. 10 Topcraft Topcraft 19

11 N Kontroll av tennpluggen Fig. 3 Ta av tennplugghetten og fjern skitt fra området rundt tennpluggen. Skru ut tennpluggen (17) med tennpluggnøkkelen. Kontroller tennpluggen. Den skal ha lysebrun farge. Mål elektrodeavstanden med en egnet måler. Avstanden skal være 0,7-0,8 mm. Avstanden forandres om nødvendig ved å bøye sideelektroden forsiktig. Skift tennpluggen hvis elektrodene er slitte, eller hvis isolatoren er sprukket eller skadet. Tennpluggen skrus forsiktig inn for hånd, slik at gjengene ikke skades. Stram tennpluggen med riktig moment: 20 Nm. Sett på tennplugghetten. Eksosskjerm Vent til eksosdelene er avkjølt. Eksosskjermen kan være tilstoppet av sot. Løsne skruene og ta av eksosskjermen. Rengjør skjermen med en stålbørste og monter den igjen. Skift eksosskjermen hvis den er skadet. Rengjøring av luftfilteret Ta av luftfilterlokket (16). Ta ut filterelementet og vask det grundig i et oppløsningsmiddel. Ta litt olje på filterelementet og klem forsiktig ut overskytende olje. Sett på filterelement og luftfilterlokket. Pass på at hele filteret slutter tett. Ikke start motoren hvis luftfilterelementet ikke er satt på. Sett aldri et vått filter (med oppløsningsmiddel) på maskinen. Felsökning Grundläggande kontroller. Tändstiftet är OK, men motorn startar ändå inte. Motorn startar inte. Se till att du har nog med bränsle. Se till att bensinkranen är öppen. Se till att motorns strömbrytare är på. Se till att oljenivån är korrekt. Generatorn har en oljegivare. Om oljenivån är för låg går det inte att starta generatorn. Ta bort tändstiftet, anslut tändstiftsledningen och jorda den till generatorn. Dra försiktigt i startsnöret och titta efter en gnista. Om det inte finns någon gnista, sätt tillbaka tändstiftet. Kontrollera att bensinkransfiltret är rent. Kontrollera att bränsleledningen inte är tilltäppt.. Kontrollera att förgasaren inte är tilltäppt. Rengör eller byt ut tändstiftet. Kontrollera tändningssystemet om du upptäcker fel kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera kompressionen om den är låg, kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera om det finns några lösa cylinderhuvuden dra åt bultarna. Kontrollera om cylinderhuvudenas packningar är skadade byt ut om så behövs. S Bensinkran Bensinkranfilteret tas av ved å løsne koppen i bunnen av bensintanken. Bruk en liten nøkkel til å fjerne kranen. Rens og vask filteret og koppen, og monter delene igjen. Rengöring Rengör kåpan regelbundet med en mjuk trasa, företrädesvis efter varje användning. Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. Avlägsna hård smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna. Förvaring (långtids) Töm bränsletanken, bränslekranen, förgasarskålen och förgasaren. Häll 1 kopp motorolja i bensintanken och skaka generatorn så att oljan sprids i tanken. Häll ur överflödig olja. Ta bort tändstiftet och häll i en matsked maskinolja. Dra i startsnöret ett par gånger med strömbrytaren på OFF. Sätt tillbaka tändstiftet. Dra i startsnöret tills du känner kompression och sluta sedan. Rengör generatorns utsida och täck med rostskyddsmedel. Placera generatorn på en plan yta och täck över den med en torr trasa. 18 Topcraft Topcraft 11

12 S Fel Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar som kan beställas. Miljö För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen. Trykk inn strømkretsbeskyttelsen til ON (7). Voltmeteret (11) viser spenningen på vekselstrømskontakten. Den skal vanligvis være ± 230 V under bruk. Stopping av generatoren Fig trekk ut alle ledninger (5) slå av motorbryteren (12) steng bensinkranen (15). N Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Garanti Läs garantivillkoren på det bifogade separata garantibeviset. CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (S) Vi förklarar under eget ansvar att den här produkten överensstämmer med följande normer eller standardiserade dokument: från ZWOLLE NL EN12601 i enlighet med föreskrifterna: 98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Periodisk vedlikehold Daglig (kontroll før bruk) Sjekk oljestanden Sjekk at bensinslangen ikke har sprekker eller andre skader. Skiftes om nødvendig. Sjekk at eksossystemet ikke lekker. Strammes, skift om nødvendig pakningen. Kontroller chokens funksjon Kontroller startsnorens funksjon 1. måned eller 20 timer Skift motorolje 3 måneder eller 50 timer Kontroller tennpluggens tilstand. Juster åpningen og rens. Skiftes om nødvendig. Renses, skiftes om nødvendig. 6 måneder eller 100 timer Skift motorolje Rens bensinkranen og bensinfilteret. Skiftes om nødvendig. Sjekk tetninger og skruer. Skiftes om nødvendig. 12 måneder eller 300 timer Kontakt et spesialisert verksted som kan kontrollere ventilklaringen. Kontroller om kjøleviften har skader. W. Kamphof Kvalitetsavdelningen Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för ändringar av produktspecifikationer utan föregående information. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland Service anmerkninger til vedlikehold Fig.1 Skifting av olje Varm opp motoren mens den står vannrett Ta av påfyllingslokket (8) Åpne tømmepluggen (9) og la all oljen renne ut i en skål som settes under motoren. Kontroller pakninger, som skiftes om nødvendig. Sett i tømmepluggen og fyll på ny motorolje. Sett på påfyllingslokket. 12 Topcraft Topcraft 17

13 N 3. BRUK Før generatoren startes GENERATOR (4-TAKTS) Tallene i følgende tekst viser til bildene på side N Jordklemme Generatorens jordklemme er koplet til rammen på generatoren, de metalliske, ikke-strømførende delene av generatoren og jordklemmer i hver stikkontakt. Før du bruker jordklemmen bør du rådføre deg med en kvalifisert elektriker, en elektrisk kontrollør eller lokale myndigheter som har ansvaret for lokale bestemmelser og forskrifter som gjelder den påtenkte bruken av generatoren. Påfyll olje og kontroller oljestanden (mengden er 600 ml) Kontroller alltid oljestanden (mens maskinen står vannrett) før motoren startes og hvis motoren plutselig stopper (Fig. 2). Til generell bruk kan man bruke helårsolje 10W-30 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på bensin og kontroller bensinnivået Bruk kun blyfri bensin Frakoble alle strømledninger Slå av strømbrytere Ikke fyll på for mye bensin la det være en luftlomme øverst Bensinlokket må alltid skrus på Tørk opp bensinsøl Ikke røyk mens generatoren brukes Vær alltid forsiktig! Av hensyn til din egen og andres sikkerhet, bør du lese disse instruksjonene nøye før bruk. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan produktet virker, og forebygger unødig risiko. Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for senere bruk. Innledning Generatoren genererer elektrisk strøm ved hjelp av en 4-taktsmotor. Nå kan du bruke elektrisk utstyr uten å være avhengig av strøm fra el-nettet. Innhold 1. Maskindata 2. Sikkerhetsinstrukser 3. Bruk 4. Service og vedlikehold 1. MASKINDATA Tekniske spesifikasjoner Merkespenning Merkefrekvens (AC) Merkeytelse Maks. opptatt effekt utstyr Verktøyklasse Vekt Mål Utendørs støy (Lwa) Lydtrykkskapasitet (Lpa) 230 Volt 50 Hz 2000W 2200 W I 45 kg 590x430x485 mm 94.0 db(a) 87.8 db(a) Starting av generatoren Fig Skru opp bensinkranen (15). Slå på motorbryteren (12). Sett chokespaken (13) i lukket stilling (hvis motoren skal startes mens den er varm, skal chokespaken stå i åpen eller halvåpen stilling). Dra sakte i startsnoren til du kjenner motstand, og dra deretter kraftig for å starte motoren (14). La motoren gå til den blir varm, og beveg deretter chokespaken til åpen stilling (13). Bruke vekselstrømutgangen (230 V) Start generatoren Sett i kontakten for det elektriske apparatet Motor Type Sylinderarrangement Kontinuerlig Maks. ytelse Driftstimer Drivstoff Kapasitet drivstofftank Kapasitet motorolje Tennpluggens elektrodeavstand Luftkjølt 4-takts bensinmotor Skråstilt, 1 sylinder 4.0kW 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (Automatic Voltage Regulator) i denne generatoren gir en stabil og presis utgangsspenning. 16 Topcraft Topcraft 13

14 N Pakkens innhold 1 Generator 1 Trakt 1 Pluggnøkkel Deler Fig Drivstofftank 2. Drivstoffindikator 3. Drivstofflokk 4. Avgass 5. Vekselstrømskontakt 6. Jordingspunkt 7. Vekselstrømsbryter 8. Oljepåfyllingslokk 9. Oljetappeplugg 10. Oljesensor 11. Voltmeter 12. Motorbryter 13. Chokehåndtak 14. Tilbakeslagsstarter 15. Drivstoffkran 16. Luftfilterdeksel 17. Tennplugg 2. SIKKERHETSINSTRUKSER Forklaring av symboler I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes følgende symboler: I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i europeiske direktiver. Må ikke utsettes for regn. Utendørs støy Fare for høye temperaturer Advarsel: maskinen inneholder deler som kan bli veldig varme. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Sikkerhetsinstrukser Personer La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene få lov til å bruke maskinen. Lokalt regelverk kan forby at barn bruker maskinen. Skal brukes utendørs med god ventilasjon. Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid. Motoren må stoppes før påfylling av bensin og maskinen skal rengjøres etter påfylling av bensin. Bensindamp må ikke innåndes. Elektrisitet Ikke berør generatoren hvis du har våte hender. Ikke bruk generatoren i våte omgivelser. Ikke bruk generatoren i nærheten av vann. To generatorer må ikke kobles sammen. Generatoren må aldri kobles til en vanlig stikkontakt. Pass på at skjøteledninger som brukes er i god stand og har tilstrekkelig kapasitet til oppgaven. Når man kobler utstyr til generatoren må man først kontrollere at belastningen av generatoren ikke overskrider dens kapasitet. N Fare for materialskade og/eller legemsskade. Fare for elektrisk støt. Les bruksanvisningen. Hold uvedkommende borte. Brann- og forbrenningsfare Eksossystemet blir så varmt at det kan antenne enkelte materialer: hold generatoren minst 1 meter unna bygninger og annet utstyr når den er i bruk. hold brennbare materialer borte fra generatoren. Eksossystemet blir svært varmt under drift og vil være varmt en stund etter at motoren har stoppet: La motoren bli avkjølt før generator settes innendørs. Ikke berør eksossystemet med hendene. Bensin er svært brannfarlig, og er eksplosiv under visse forhold. Det er forbudt å røyke, og det må ikke forekomme ild eller gnister, når det fylles bensin og på steder det oppbevares bensin. Bensindamper er svært brannfarlige og kan antennes etter at motoren har startet. Sørg for at spilt bensin tørkes opp før generatoren startes. Ikke dekk generatoren med klær eller andre gjenstander. 14 Topcraft Topcraft 15

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Spabad. Modell: Enjoy, Relax & Delight Bruksanvisning / Bruksanvisning Spabad Modell: Enjoy, Relax & Delight 1 Item. No 9610-0001, 9610-0002, 9610-0003, 9610-0004, 9610-0113-0101, 9610-0113-0102 Bruksanvisning / Bruksanvisning Läs igenom hela

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques //

Kitchen 5.0. DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // Ideal for parties, dinners and barbeques // Kitchen DraughtMaster TM // draught beer dispenser // Serve cold beer in your own home // 5.0 5 litre beer keg is easily installed // Ideal for parties, dinners and barbeques // Cooling element ensures

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW

545196761 Rev. 1 12/15/08 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

Motorborrmaskin. Skötselinstruktion. Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN AIB 1994-12

Motorborrmaskin. Skötselinstruktion. Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN AIB 1994-12 Skötselinstruktion Motorborrmaskin AIB 1994-12 Copyright 1994, ATLAS COPCO BEREMA AB No. 9852 0997 90 STOCKHOLM SWEDEN Säkerhetsföreskrifter Denna instruktion innehåller viktiga avsnitt beträffande säkerhet.

Läs mer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer DH 40MRY Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.

Läs mer

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok

Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok BG 240 H4 Säkerhetsinstruktion och instruktionsbok Glättare BG 240 H4 Innehåll Innehåll Inledning........................................................................... 5 Om säkerhetsinstruktionen

Läs mer

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning 326L X-SERIES. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning 326L X-SERIES Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska SYMBOLFÖRKLARING Symboler Avsedd endast för trimmerhuvuden. VARNING Röjsågar,

Läs mer

DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL DS 3500 S - DS 3500 T - BC 350 S - BC 350 T (36.3 cm 3 ) S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR INLEDNING Börja aldrig arbeta utan att ha läst denna handbok ytterst

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer SVENSK A Bruksanvisning för högtryckstvätt Bruksanvisning for høytrykksvasker Installation Instructions for High Pressure Washer 220-086 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com

FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B FIG. A Copyright 2013 www.ford-tools.com FE1-10-B DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 3 4 SYMBOLER... 4 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ...

Läs mer

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK A.C.M. BANDSÅGER -BANDASAGAR STAR 400, 440, 500, 600, 700, 800 (ACM Typebetegnelse Typbeteckning: STAR 400, 500, 600, 700, 800) INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK N S EU-forsikring om overensstemmelse med

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como, 72 23868 Valmadrera LC ITALIA Phone +39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10 Våffeljärn...2 Vaffeljern...6 Waffle maker...10 1 TekniskA data Allmänna säkerhetsinstruktioner: För att du ska få största möjliga glädje av ditt våffeljärn, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning,

Läs mer