TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)"

Transkript

1 S N Ändringar förbehålles Rett till endringer forbeholdes Bruksanvisning Bruksanvisning TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S-N Art.no. PGM6001

2 Exploded view E Exploded view F Fig.1 02 Topcraft Topcraft 24

3 Exploded view C MAX MIN Fig.2 ( mm) Exploded view D Fig.3 Fig.4 26 Topcraft Topcraft 03

4 Exploded view A Fig.2 Exploded view B 04 Topcraft Topcraft 25

5 Spare parts list TGG-2000 Topcraft no. Description Position no Gasket set cylinderhead A3, Spark plug A Spark plug wrench A Gasket set carburator B14, 15, Air filter complete C Gasket set exhaust D5, Fuel cap + filter E2, 3, Rubber foot F6, 7 GENERATOR (4-TAKTS) Siffrorna i nedanstående text motsvarar bilderna på sidan För din egen och andras säkerhet, var vänlig läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk. Det kommer att hjälpa dig att förstå din produkt bättre och förebygger onödiga risker. Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Introduktion Med generatorn genereras elektricitet med hjälp av en 4-takts bensinmotor. På så sätt kan du använda elektriska verktyg ute i markerna även utan elnät. Innehåll 1. Uppgifter om maskinen 2. Säkerhetsinstruktioner 3. Användning 4. Service & underhåll 1. MASKINUPPGIFTER Tekniska data S Märkspänning 230 V~ Märkfrekvens (AC) 50 Hz Märkeffekt 2000W Apparatens max. ineffekt 2200 W Redskapsklass I Vikt 45 kg Mått 590x430x485 mm Buller utomhus (Lwa) 94.0 db(a) Ljudtrycksnivå (Lpa ) 65.0 db(a) Motor Typ Cylinderuppställning Kontinuerlig Max. arbetseffekt Drifttid Bränsle Kapacitet bensintank Kapacitet motorolja Avstånd kontaktspetsar Luftkyld 4-takts bensinmotor Snedställd, 1 cylinder 4.0 kw 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (automatisk spänningsregulator) i den här generatorn producerar en stabil och precis spänning. 24 Topcraft Topcraft 05

6 S Förpackningens innehåll 1 Generator 1 Tratt 1 Tändstiftsnyckel Delar Fig Bränsletank 2. Bränslenivåmätare 3. Tanklock 4. Avgasrör 5. Växelströmsuttag 6. Jordanslutning 7. Växelströmsbrytare 8. Oljepåfyllningslock 9. Oljedräneringsplugg 10. Oljegivare 11. Voltmeter 12. Motorbrytare 13. Choke 14. Snörstart 15. Bränslekran 16. Luftfilterkåpa 17. Tändstift 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Teckenförklaring I den här bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler: I enlighet med grundläggande tillämpliga säkerhetsnormer i europeiska direktiv. Risk för materiell och/eller fysisk skada. Betecknar risk för elektrisk stöt. Läs bruksanvisningen. Håll andra personer borta från maskinen. 06 Topcraft Topcraft 23

7 S Utsätt inte redskapet för regn Buller utomhus. Risk för hög temperatur. Varning! Inuti generatorn finns det vissa delar som kan uppnå mycket hög temperatur. Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. Säkerhetsinstruktioner Personlig säkerhet Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa säkerhetsinstruktioner använda maskinen. Lokala föreskrifter för användarens ålder kan gälla. Arbeta alltid utomhus med god ventilation. Avgaserna innehåller giftig koloxid. Stanna alltid motorn innan bränsletanken fylls på och rengör maskinen efter att bensin har fyllts på. Andas inte in bensinångor. Elektricitet Rör inte generatorn om du är våt om händerna. Använd inte generatorn under våta omständigheter. Använd inte generatorn nära vatten. Koppla aldrig ihop två generatorer. Anslut aldrig generatorn till ett eluttag. Se till att de eventuella förlängningssladdar som används är i gott skick och har tillräcklig kapacitet för uppgiften. Innan några sladdar kopplas in måste du se till att generatorns belastning faller inom dess kapacitet såsom specificeras i schemat. Brandrisk Avgassystemet blir hett nog att tända vissa material: generatorn måste stå minst 1 meter från byggnader och annan utrustning under arbetet. håll lättantändliga material borta från generatorn. Avgassystemet blir mycket hett under användningen och fortsätter att vara så ett tag efter att motorn har stannats. Låt motorn svalna innan generatorn förvaras inomhus. Rör inte det heta avgassystemet med händerna. Bensin är extremt lättantändligt och explosivt under vissa omständigheter. Rök inte när generatorn tankas eller på platser där bensin förvaras. Detta gäller även öppen eld och gnistor. Bränsleångor är extremt lättantändliga och kan fatta eld när motorn har startats. Se till att ev. spillt bränsle torkas upp innan generatorn startas. Täck aldrig över generatorn med kläder eller andra material. 22 Topcraft Topcraft 07

8 S 3. ANVÄNDNING Innan generatorn startas Jordanslutning Generatorns jordanslutning är ansluten till ramen, icke ledande metalldelar och till jordanslutningen på respektive uttag. Rådfråga en behörig elektriker, skyddsinspektör eller nationella myndigheter med kunskap om lokala regler eller föreskrifter som gäller för generatorns avsedda användningsområde. Fyll på och kontrollera oljenivån (kvantitet 600 ml) Kontrollera alltid oljenivån (när maskinen står plant) innan generatorn startas och om motorn stannar oväntat (Fig.2). För allmänt bruk kan du använda en olja för alla temperaturer 10W-30. 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på och kontrollera bränslenivån Använd endast blyfritt bränsle. Ta bort eventuella el-kablar. Stäng av alla strömbrytare. Fyll inte på för fullt lämna ett luftutrymme ovanpå bränslet. Skruva alltid på locket ordentligt. Torka upp utspillt bränsle. Rök inte när du använder generatorn Var alltid uppmärksam! Starta generatorn Fig Öppna bensinkranen (15). Sätt på strömbrytaren (12). Flytta chokespaken (13) till stängt läge (för att starta om en varm motor, låt choken stå i halvöppet läge). Dra försiktigt i startsnöret tills det kopplar, dra sedan kraftigt för att starta motorn (14). Tillåt motorn att gå varm och flytta sedan chokespaken till det öppna läget (13). Använda växelströmsuttaget (230 V) Starta generatorn. Anslut apparatens stickkontakt till uttaget. För överströmsskyddet för växelström till läget ON (7). 08 Topcraft Topcraft 21

9 N Skru ut tennpluggen, hell i 1 skje med motorolje, trekk flere ganger i startsnoren mens motorbryteren er av. Sett i tennpluggen. Dra i startsnoren til du kjenner kompresjon og stopp. Rengjør generatorens ytterside og påfør rustbeskyttelse. Sett generator på en vannrett overflate og tildekk den med et rent og tørt tøystykke. Feil Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler som kan bestilles. Voltmetern (11) visar spänningen i växelströmsuttaget. Normal spänning under användning är ± 230 V. Stanna generatorn Fig Koppla loss alla kablar (5). Vrid motorströmbrytaren till OFF (12). Stäng bensinkranen (15). 4. SERVICE & UNDERHÅLL S Miljø For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere emballasjen. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Garanti Les garantibetingelsene på det vedlagte garantikortet. CE SAMSVARSERKLÆRING (N) Periodiskt underhåll Dagligt (innan generatorn tas i bruk) Kontrollera motoroljenivån. Kontrollera att bränsleslangen inte har några sprickor eller är skadad på annat sätt. Byt ur den om så behövs. Kontrollera att avgassystemet inte läcker. Dra åt eller byt ut packningen om så behövs. Kontrollera att choken fungerar. Kontrollera tändningen fungerar. Första månaden eller efter 20 timmar Byt motorolja. Vi erklærer at vi har ansvaret for at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller standarddokumenter: Var tredje månad eller efter 50 timmar. Kontrollera tändstiften. Justera avståndet och rengör. Byt ut om så behövs. Rengör, byt ut om så behövs. EN12601 i samsvar med direktivene: 98/37/EØF, 73/23/EØF, 89/336/EØF Var sjätte månad eller efter 100 timmar Byt motorolja. Rengör bränslekranen och bränsletankfiltret. Byt ur om så behövs. Kontrollera tillbehör och fastsättningar. Byt ur om så behövs. fra ZWOLLE NL Varje år eller efter 300 timmar Kontakta en specialiserad servicetjänst för att kontrollera att ventilerna är fria från smuts. Kontrollera att kylsystemets fläkt inte är skadad. W. Kamphof Kvalitetsavdeling Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel. Service kommentarer angående underhållet Fig.1 Oljebyte Värm motorn på en plan yta. Ta bort oljepåfyllningslocket (8). Öppna oljeavtappningspluggen (9) och låt oljan rinna ut helt i en behållare under motorn. Kontrollera packningarna, byt ut om så behövs. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen och fyll motorn med ren olja. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland 20 Topcraft Topcraft 09

10 S Inspektera tändstiftet Fig.3 Koppla loss tändstiftslocken och ta bort ev. smuts från området runt tändstiftet. Ta bort tändstiftet (17) med den bifogade tändstiftsnyckeln. Inspektera tändstiftet. Färgen ska vara mellanbrun. Mät mellanrummet (avståndet mellan kontaktspetsarna) med ett lämpligt mått. Avståndet ska vara 0,7-0,8 mm. Korrigera avståndet om så behövs genom att försiktigt böja sidoelektroden. Byt ut tändstiftet om elektroderna är slitna eller om isolatorn är sprucken eller trasig. Installera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgängning. Sätt i tändstift med korrekt vridmoment: 20 Nm. Sätt tillbaka tändstiftslocket. Avgasspjäll Vänta till avgassystemet svalnat. Avgasspjället kan täppas till av kolfällningar. Skruva loss locket och ta bort avgasspjället. Gör rent spjället med en stålborste och sätt tillbaka det igen. Byt ut avgasspjället om det är skadat. Rengöring av luftfilter Ta loss luftfilterskyddet (16). Ta loss filtret och tvätta det ordentligt i ett lösningsmedel. Häll lite olja på filtret och krama försiktigt ur överflödig olja. Sätt tillbaka filtret och luftfilterskyddet. Se till att filterskyddet sitter tätt runt hela kanten. Låt inte motorn gå utan att filtret sitter på plats. Feilsøking Grunnleggende kontroller. Tennpluggen er OK, men motoren starter ikke. Motoren starter ikke. Sørg for at det er nok bensin. Kontroller at bensinkranen er åpen. Kontroller at motorbryteren er på. Kontroller at oljestanden er riktig. Generatoren har en oljesensor. Generatoren starter ikke hvis oljenivået er for lavt. Ta ut tennpluggen, sett på tennplugghetten og hold tennpluggen mot topplokket. Dra forsiktig i startsnoren for å se om det kommer gnister. Hvis det ikke kommer gnister, skiftes tennpluggen. Kontroller at bensinkranfilteret er rent. Kontroller at bensintilførselen er i orden. Kontroller at det ikke er rusk i forgasseren. Rens eller skift tennpluggen. Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted. Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted. Kontroller om topplokket er løst stram boltene. Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig. N Sätt aldrig fast ett vått filter (med lösningsmedel) på maskinen. Bränslekran För att ta bort filtret i bränslekranen tar du helt enkelt bort koppen under bränsletanken. Använd en liten skruvnyckel för att ta bort kranen. Rengör och tvätta filtret och koppen och sätt sedan tillbaka dem. Motoren starter ikke. Rens eller skift tennpluggen Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted Kontroller om topplokket er løst stram boltene Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig Rengjøring Rengjør huset regelmessig med en ren klut, helst hver gang maskinen er brukt. Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og skitt. Vanskelig smuss kan fjernes med en myk fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk og lignende; slike stoffer kan ødelegge plastdeler. Lagring (langtids) Tøm bensintanken, bensinkranen, forgasserhuset og forgasseren Hell 1 kopp motorolje i bensintanken og beveg generatoren for å fordele oljen i hele tanken. Tapp av overskytende olje. 10 Topcraft Topcraft 19

11 N Kontroll av tennpluggen Fig. 3 Ta av tennplugghetten og fjern skitt fra området rundt tennpluggen. Skru ut tennpluggen (17) med tennpluggnøkkelen. Kontroller tennpluggen. Den skal ha lysebrun farge. Mål elektrodeavstanden med en egnet måler. Avstanden skal være 0,7-0,8 mm. Avstanden forandres om nødvendig ved å bøye sideelektroden forsiktig. Skift tennpluggen hvis elektrodene er slitte, eller hvis isolatoren er sprukket eller skadet. Tennpluggen skrus forsiktig inn for hånd, slik at gjengene ikke skades. Stram tennpluggen med riktig moment: 20 Nm. Sett på tennplugghetten. Eksosskjerm Vent til eksosdelene er avkjølt. Eksosskjermen kan være tilstoppet av sot. Løsne skruene og ta av eksosskjermen. Rengjør skjermen med en stålbørste og monter den igjen. Skift eksosskjermen hvis den er skadet. Rengjøring av luftfilteret Ta av luftfilterlokket (16). Ta ut filterelementet og vask det grundig i et oppløsningsmiddel. Ta litt olje på filterelementet og klem forsiktig ut overskytende olje. Sett på filterelement og luftfilterlokket. Pass på at hele filteret slutter tett. Ikke start motoren hvis luftfilterelementet ikke er satt på. Sett aldri et vått filter (med oppløsningsmiddel) på maskinen. Felsökning Grundläggande kontroller. Tändstiftet är OK, men motorn startar ändå inte. Motorn startar inte. Se till att du har nog med bränsle. Se till att bensinkranen är öppen. Se till att motorns strömbrytare är på. Se till att oljenivån är korrekt. Generatorn har en oljegivare. Om oljenivån är för låg går det inte att starta generatorn. Ta bort tändstiftet, anslut tändstiftsledningen och jorda den till generatorn. Dra försiktigt i startsnöret och titta efter en gnista. Om det inte finns någon gnista, sätt tillbaka tändstiftet. Kontrollera att bensinkransfiltret är rent. Kontrollera att bränsleledningen inte är tilltäppt.. Kontrollera att förgasaren inte är tilltäppt. Rengör eller byt ut tändstiftet. Kontrollera tändningssystemet om du upptäcker fel kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera kompressionen om den är låg, kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera om det finns några lösa cylinderhuvuden dra åt bultarna. Kontrollera om cylinderhuvudenas packningar är skadade byt ut om så behövs. S Bensinkran Bensinkranfilteret tas av ved å løsne koppen i bunnen av bensintanken. Bruk en liten nøkkel til å fjerne kranen. Rens og vask filteret og koppen, og monter delene igjen. Rengöring Rengör kåpan regelbundet med en mjuk trasa, företrädesvis efter varje användning. Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. Avlägsna hård smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna. Förvaring (långtids) Töm bränsletanken, bränslekranen, förgasarskålen och förgasaren. Häll 1 kopp motorolja i bensintanken och skaka generatorn så att oljan sprids i tanken. Häll ur överflödig olja. Ta bort tändstiftet och häll i en matsked maskinolja. Dra i startsnöret ett par gånger med strömbrytaren på OFF. Sätt tillbaka tändstiftet. Dra i startsnöret tills du känner kompression och sluta sedan. Rengör generatorns utsida och täck med rostskyddsmedel. Placera generatorn på en plan yta och täck över den med en torr trasa. 18 Topcraft Topcraft 11

12 S Fel Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar som kan beställas. Miljö För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen. Trykk inn strømkretsbeskyttelsen til ON (7). Voltmeteret (11) viser spenningen på vekselstrømskontakten. Den skal vanligvis være ± 230 V under bruk. Stopping av generatoren Fig trekk ut alle ledninger (5) slå av motorbryteren (12) steng bensinkranen (15). N Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Garanti Läs garantivillkoren på det bifogade separata garantibeviset. CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (S) Vi förklarar under eget ansvar att den här produkten överensstämmer med följande normer eller standardiserade dokument: från ZWOLLE NL EN12601 i enlighet med föreskrifterna: 98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Periodisk vedlikehold Daglig (kontroll før bruk) Sjekk oljestanden Sjekk at bensinslangen ikke har sprekker eller andre skader. Skiftes om nødvendig. Sjekk at eksossystemet ikke lekker. Strammes, skift om nødvendig pakningen. Kontroller chokens funksjon Kontroller startsnorens funksjon 1. måned eller 20 timer Skift motorolje 3 måneder eller 50 timer Kontroller tennpluggens tilstand. Juster åpningen og rens. Skiftes om nødvendig. Renses, skiftes om nødvendig. 6 måneder eller 100 timer Skift motorolje Rens bensinkranen og bensinfilteret. Skiftes om nødvendig. Sjekk tetninger og skruer. Skiftes om nødvendig. 12 måneder eller 300 timer Kontakt et spesialisert verksted som kan kontrollere ventilklaringen. Kontroller om kjøleviften har skader. W. Kamphof Kvalitetsavdelningen Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för ändringar av produktspecifikationer utan föregående information. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland Service anmerkninger til vedlikehold Fig.1 Skifting av olje Varm opp motoren mens den står vannrett Ta av påfyllingslokket (8) Åpne tømmepluggen (9) og la all oljen renne ut i en skål som settes under motoren. Kontroller pakninger, som skiftes om nødvendig. Sett i tømmepluggen og fyll på ny motorolje. Sett på påfyllingslokket. 12 Topcraft Topcraft 17

13 N 3. BRUK Før generatoren startes GENERATOR (4-TAKTS) Tallene i følgende tekst viser til bildene på side N Jordklemme Generatorens jordklemme er koplet til rammen på generatoren, de metalliske, ikke-strømførende delene av generatoren og jordklemmer i hver stikkontakt. Før du bruker jordklemmen bør du rådføre deg med en kvalifisert elektriker, en elektrisk kontrollør eller lokale myndigheter som har ansvaret for lokale bestemmelser og forskrifter som gjelder den påtenkte bruken av generatoren. Påfyll olje og kontroller oljestanden (mengden er 600 ml) Kontroller alltid oljestanden (mens maskinen står vannrett) før motoren startes og hvis motoren plutselig stopper (Fig. 2). Til generell bruk kan man bruke helårsolje 10W-30 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på bensin og kontroller bensinnivået Bruk kun blyfri bensin Frakoble alle strømledninger Slå av strømbrytere Ikke fyll på for mye bensin la det være en luftlomme øverst Bensinlokket må alltid skrus på Tørk opp bensinsøl Ikke røyk mens generatoren brukes Vær alltid forsiktig! Av hensyn til din egen og andres sikkerhet, bør du lese disse instruksjonene nøye før bruk. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan produktet virker, og forebygger unødig risiko. Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for senere bruk. Innledning Generatoren genererer elektrisk strøm ved hjelp av en 4-taktsmotor. Nå kan du bruke elektrisk utstyr uten å være avhengig av strøm fra el-nettet. Innhold 1. Maskindata 2. Sikkerhetsinstrukser 3. Bruk 4. Service og vedlikehold 1. MASKINDATA Tekniske spesifikasjoner Merkespenning Merkefrekvens (AC) Merkeytelse Maks. opptatt effekt utstyr Verktøyklasse Vekt Mål Utendørs støy (Lwa) Lydtrykkskapasitet (Lpa) 230 Volt 50 Hz 2000W 2200 W I 45 kg 590x430x485 mm 94.0 db(a) 87.8 db(a) Starting av generatoren Fig Skru opp bensinkranen (15). Slå på motorbryteren (12). Sett chokespaken (13) i lukket stilling (hvis motoren skal startes mens den er varm, skal chokespaken stå i åpen eller halvåpen stilling). Dra sakte i startsnoren til du kjenner motstand, og dra deretter kraftig for å starte motoren (14). La motoren gå til den blir varm, og beveg deretter chokespaken til åpen stilling (13). Bruke vekselstrømutgangen (230 V) Start generatoren Sett i kontakten for det elektriske apparatet Motor Type Sylinderarrangement Kontinuerlig Maks. ytelse Driftstimer Drivstoff Kapasitet drivstofftank Kapasitet motorolje Tennpluggens elektrodeavstand Luftkjølt 4-takts bensinmotor Skråstilt, 1 sylinder 4.0kW 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (Automatic Voltage Regulator) i denne generatoren gir en stabil og presis utgangsspenning. 16 Topcraft Topcraft 13

14 N Pakkens innhold 1 Generator 1 Trakt 1 Pluggnøkkel Deler Fig Drivstofftank 2. Drivstoffindikator 3. Drivstofflokk 4. Avgass 5. Vekselstrømskontakt 6. Jordingspunkt 7. Vekselstrømsbryter 8. Oljepåfyllingslokk 9. Oljetappeplugg 10. Oljesensor 11. Voltmeter 12. Motorbryter 13. Chokehåndtak 14. Tilbakeslagsstarter 15. Drivstoffkran 16. Luftfilterdeksel 17. Tennplugg 2. SIKKERHETSINSTRUKSER Forklaring av symboler I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes følgende symboler: I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i europeiske direktiver. Må ikke utsettes for regn. Utendørs støy Fare for høye temperaturer Advarsel: maskinen inneholder deler som kan bli veldig varme. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Sikkerhetsinstrukser Personer La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene få lov til å bruke maskinen. Lokalt regelverk kan forby at barn bruker maskinen. Skal brukes utendørs med god ventilasjon. Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid. Motoren må stoppes før påfylling av bensin og maskinen skal rengjøres etter påfylling av bensin. Bensindamp må ikke innåndes. Elektrisitet Ikke berør generatoren hvis du har våte hender. Ikke bruk generatoren i våte omgivelser. Ikke bruk generatoren i nærheten av vann. To generatorer må ikke kobles sammen. Generatoren må aldri kobles til en vanlig stikkontakt. Pass på at skjøteledninger som brukes er i god stand og har tilstrekkelig kapasitet til oppgaven. Når man kobler utstyr til generatoren må man først kontrollere at belastningen av generatoren ikke overskrider dens kapasitet. N Fare for materialskade og/eller legemsskade. Fare for elektrisk støt. Les bruksanvisningen. Hold uvedkommende borte. Brann- og forbrenningsfare Eksossystemet blir så varmt at det kan antenne enkelte materialer: hold generatoren minst 1 meter unna bygninger og annet utstyr når den er i bruk. hold brennbare materialer borte fra generatoren. Eksossystemet blir svært varmt under drift og vil være varmt en stund etter at motoren har stoppet: La motoren bli avkjølt før generator settes innendørs. Ikke berør eksossystemet med hendene. Bensin er svært brannfarlig, og er eksplosiv under visse forhold. Det er forbudt å røyke, og det må ikke forekomme ild eller gnister, når det fylles bensin og på steder det oppbevares bensin. Bensindamper er svært brannfarlige og kan antennes etter at motoren har startet. Sørg for at spilt bensin tørkes opp før generatoren startes. Ikke dekk generatoren med klær eller andre gjenstander. 14 Topcraft Topcraft 15

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804

Manual. Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 Manual Kompostkvern SDS2804 Kompostkvarn SDS2804 540312 1 Sikkerhetsinstruksjoner Advarsel! Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kvernen må monteres korrekt før bruk. Advarsel! Dette apparatet

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR:

SÄKERHETSANVISNINGAR: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page65 Français Svenska BESKRIVNING A Motorenhet B Knapp 2: hög hastighet C Knapp 1: låg hastighet D Blender med bägare D1 Knivdel med

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1

KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG MSS254-1 ART.NR. 590420 MANUAL Leverandør: GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK 8 GEBE KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 NORSK FORSIKTIGHETSREGEL

Läs mer

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges.

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges. Bruksanvisning för elmätare, modell PM-300 Artikelnummer 406-100 2009-03-04 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning INLEDNING (sida 2) Hänvisningar refererar till den engelska originalmanualen.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk WMF 2.7 Wall mount fixed User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren

Ger livsenergi. UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING. Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren Ger livsenergi UV-luftfuktare MJS-900 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen innan du använder luftfuktaren INNEHÅLL UV-LUFTFUKTARE MJS-900 2 REGLAGEPANEL - BESKRIVNING 3 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3 ALLMÄN

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer