TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts)"

Transkript

1 S N Ändringar förbehålles Rett till endringer forbeholdes Bruksanvisning Bruksanvisning TGG-2000 Generator (4-Takts) Generator (4-Takts) S-N Art.no. PGM6001

2 Exploded view E Exploded view F Fig.1 02 Topcraft Topcraft 24

3 Exploded view C MAX MIN Fig.2 ( mm) Exploded view D Fig.3 Fig.4 26 Topcraft Topcraft 03

4 Exploded view A Fig.2 Exploded view B 04 Topcraft Topcraft 25

5 Spare parts list TGG-2000 Topcraft no. Description Position no Gasket set cylinderhead A3, Spark plug A Spark plug wrench A Gasket set carburator B14, 15, Air filter complete C Gasket set exhaust D5, Fuel cap + filter E2, 3, Rubber foot F6, 7 GENERATOR (4-TAKTS) Siffrorna i nedanstående text motsvarar bilderna på sidan För din egen och andras säkerhet, var vänlig läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk. Det kommer att hjälpa dig att förstå din produkt bättre och förebygger onödiga risker. Spara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk. Introduktion Med generatorn genereras elektricitet med hjälp av en 4-takts bensinmotor. På så sätt kan du använda elektriska verktyg ute i markerna även utan elnät. Innehåll 1. Uppgifter om maskinen 2. Säkerhetsinstruktioner 3. Användning 4. Service & underhåll 1. MASKINUPPGIFTER Tekniska data S Märkspänning 230 V~ Märkfrekvens (AC) 50 Hz Märkeffekt 2000W Apparatens max. ineffekt 2200 W Redskapsklass I Vikt 45 kg Mått 590x430x485 mm Buller utomhus (Lwa) 94.0 db(a) Ljudtrycksnivå (Lpa ) 65.0 db(a) Motor Typ Cylinderuppställning Kontinuerlig Max. arbetseffekt Drifttid Bränsle Kapacitet bensintank Kapacitet motorolja Avstånd kontaktspetsar Luftkyld 4-takts bensinmotor Snedställd, 1 cylinder 4.0 kw 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (automatisk spänningsregulator) i den här generatorn producerar en stabil och precis spänning. 24 Topcraft Topcraft 05

6 S Förpackningens innehåll 1 Generator 1 Tratt 1 Tändstiftsnyckel Delar Fig Bränsletank 2. Bränslenivåmätare 3. Tanklock 4. Avgasrör 5. Växelströmsuttag 6. Jordanslutning 7. Växelströmsbrytare 8. Oljepåfyllningslock 9. Oljedräneringsplugg 10. Oljegivare 11. Voltmeter 12. Motorbrytare 13. Choke 14. Snörstart 15. Bränslekran 16. Luftfilterkåpa 17. Tändstift 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Teckenförklaring I den här bruksanvisningen och/eller på maskinen används följande symboler: I enlighet med grundläggande tillämpliga säkerhetsnormer i europeiska direktiv. Risk för materiell och/eller fysisk skada. Betecknar risk för elektrisk stöt. Läs bruksanvisningen. Håll andra personer borta från maskinen. 06 Topcraft Topcraft 23

7 S Utsätt inte redskapet för regn Buller utomhus. Risk för hög temperatur. Varning! Inuti generatorn finns det vissa delar som kan uppnå mycket hög temperatur. Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. Säkerhetsinstruktioner Personlig säkerhet Låt aldrig barn eller personer som inte känner till dessa säkerhetsinstruktioner använda maskinen. Lokala föreskrifter för användarens ålder kan gälla. Arbeta alltid utomhus med god ventilation. Avgaserna innehåller giftig koloxid. Stanna alltid motorn innan bränsletanken fylls på och rengör maskinen efter att bensin har fyllts på. Andas inte in bensinångor. Elektricitet Rör inte generatorn om du är våt om händerna. Använd inte generatorn under våta omständigheter. Använd inte generatorn nära vatten. Koppla aldrig ihop två generatorer. Anslut aldrig generatorn till ett eluttag. Se till att de eventuella förlängningssladdar som används är i gott skick och har tillräcklig kapacitet för uppgiften. Innan några sladdar kopplas in måste du se till att generatorns belastning faller inom dess kapacitet såsom specificeras i schemat. Brandrisk Avgassystemet blir hett nog att tända vissa material: generatorn måste stå minst 1 meter från byggnader och annan utrustning under arbetet. håll lättantändliga material borta från generatorn. Avgassystemet blir mycket hett under användningen och fortsätter att vara så ett tag efter att motorn har stannats. Låt motorn svalna innan generatorn förvaras inomhus. Rör inte det heta avgassystemet med händerna. Bensin är extremt lättantändligt och explosivt under vissa omständigheter. Rök inte när generatorn tankas eller på platser där bensin förvaras. Detta gäller även öppen eld och gnistor. Bränsleångor är extremt lättantändliga och kan fatta eld när motorn har startats. Se till att ev. spillt bränsle torkas upp innan generatorn startas. Täck aldrig över generatorn med kläder eller andra material. 22 Topcraft Topcraft 07

8 S 3. ANVÄNDNING Innan generatorn startas Jordanslutning Generatorns jordanslutning är ansluten till ramen, icke ledande metalldelar och till jordanslutningen på respektive uttag. Rådfråga en behörig elektriker, skyddsinspektör eller nationella myndigheter med kunskap om lokala regler eller föreskrifter som gäller för generatorns avsedda användningsområde. Fyll på och kontrollera oljenivån (kvantitet 600 ml) Kontrollera alltid oljenivån (när maskinen står plant) innan generatorn startas och om motorn stannar oväntat (Fig.2). För allmänt bruk kan du använda en olja för alla temperaturer 10W-30. 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på och kontrollera bränslenivån Använd endast blyfritt bränsle. Ta bort eventuella el-kablar. Stäng av alla strömbrytare. Fyll inte på för fullt lämna ett luftutrymme ovanpå bränslet. Skruva alltid på locket ordentligt. Torka upp utspillt bränsle. Rök inte när du använder generatorn Var alltid uppmärksam! Starta generatorn Fig Öppna bensinkranen (15). Sätt på strömbrytaren (12). Flytta chokespaken (13) till stängt läge (för att starta om en varm motor, låt choken stå i halvöppet läge). Dra försiktigt i startsnöret tills det kopplar, dra sedan kraftigt för att starta motorn (14). Tillåt motorn att gå varm och flytta sedan chokespaken till det öppna läget (13). Använda växelströmsuttaget (230 V) Starta generatorn. Anslut apparatens stickkontakt till uttaget. För överströmsskyddet för växelström till läget ON (7). 08 Topcraft Topcraft 21

9 N Skru ut tennpluggen, hell i 1 skje med motorolje, trekk flere ganger i startsnoren mens motorbryteren er av. Sett i tennpluggen. Dra i startsnoren til du kjenner kompresjon og stopp. Rengjør generatorens ytterside og påfør rustbeskyttelse. Sett generator på en vannrett overflate og tildekk den med et rent og tørt tøystykke. Feil Hvis det oppstår feil som følge av for eksempel utslitte deler, skal du kontakte serviceadressen på garantikortet. Bakerst i denne bruksanvisningen finner du en splittegning som viser deler som kan bestilles. Voltmetern (11) visar spänningen i växelströmsuttaget. Normal spänning under användning är ± 230 V. Stanna generatorn Fig Koppla loss alla kablar (5). Vrid motorströmbrytaren till OFF (12). Stäng bensinkranen (15). 4. SERVICE & UNDERHÅLL S Miljø For å unngå transportskader leveres maskinen i solid emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor anledningen til å resirkulere emballasjen. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Garanti Les garantibetingelsene på det vedlagte garantikortet. CE SAMSVARSERKLÆRING (N) Periodiskt underhåll Dagligt (innan generatorn tas i bruk) Kontrollera motoroljenivån. Kontrollera att bränsleslangen inte har några sprickor eller är skadad på annat sätt. Byt ur den om så behövs. Kontrollera att avgassystemet inte läcker. Dra åt eller byt ut packningen om så behövs. Kontrollera att choken fungerar. Kontrollera tändningen fungerar. Första månaden eller efter 20 timmar Byt motorolja. Vi erklærer at vi har ansvaret for at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller standarddokumenter: Var tredje månad eller efter 50 timmar. Kontrollera tändstiften. Justera avståndet och rengör. Byt ut om så behövs. Rengör, byt ut om så behövs. EN12601 i samsvar med direktivene: 98/37/EØF, 73/23/EØF, 89/336/EØF Var sjätte månad eller efter 100 timmar Byt motorolja. Rengör bränslekranen och bränsletankfiltret. Byt ur om så behövs. Kontrollera tillbehör och fastsättningar. Byt ur om så behövs. fra ZWOLLE NL Varje år eller efter 300 timmar Kontakta en specialiserad servicetjänst för att kontrollera att ventilerna är fria från smuts. Kontrollera att kylsystemets fläkt inte är skadad. W. Kamphof Kvalitetsavdeling Det er vår policy å stadig forbedre våre produkter, og derfor forbeholder vi oss retten til å forandre produktspesifikasjonene uten forutgående varsel. Service kommentarer angående underhållet Fig.1 Oljebyte Värm motorn på en plan yta. Ta bort oljepåfyllningslocket (8). Öppna oljeavtappningspluggen (9) och låt oljan rinna ut helt i en behållare under motorn. Kontrollera packningarna, byt ut om så behövs. Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen och fyll motorn med ren olja. Sätt tillbaka oljepåfyllningslocket. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland 20 Topcraft Topcraft 09

10 S Inspektera tändstiftet Fig.3 Koppla loss tändstiftslocken och ta bort ev. smuts från området runt tändstiftet. Ta bort tändstiftet (17) med den bifogade tändstiftsnyckeln. Inspektera tändstiftet. Färgen ska vara mellanbrun. Mät mellanrummet (avståndet mellan kontaktspetsarna) med ett lämpligt mått. Avståndet ska vara 0,7-0,8 mm. Korrigera avståndet om så behövs genom att försiktigt böja sidoelektroden. Byt ut tändstiftet om elektroderna är slitna eller om isolatorn är sprucken eller trasig. Installera tändstiftet försiktigt för hand för att undvika korsgängning. Sätt i tändstift med korrekt vridmoment: 20 Nm. Sätt tillbaka tändstiftslocket. Avgasspjäll Vänta till avgassystemet svalnat. Avgasspjället kan täppas till av kolfällningar. Skruva loss locket och ta bort avgasspjället. Gör rent spjället med en stålborste och sätt tillbaka det igen. Byt ut avgasspjället om det är skadat. Rengöring av luftfilter Ta loss luftfilterskyddet (16). Ta loss filtret och tvätta det ordentligt i ett lösningsmedel. Häll lite olja på filtret och krama försiktigt ur överflödig olja. Sätt tillbaka filtret och luftfilterskyddet. Se till att filterskyddet sitter tätt runt hela kanten. Låt inte motorn gå utan att filtret sitter på plats. Feilsøking Grunnleggende kontroller. Tennpluggen er OK, men motoren starter ikke. Motoren starter ikke. Sørg for at det er nok bensin. Kontroller at bensinkranen er åpen. Kontroller at motorbryteren er på. Kontroller at oljestanden er riktig. Generatoren har en oljesensor. Generatoren starter ikke hvis oljenivået er for lavt. Ta ut tennpluggen, sett på tennplugghetten og hold tennpluggen mot topplokket. Dra forsiktig i startsnoren for å se om det kommer gnister. Hvis det ikke kommer gnister, skiftes tennpluggen. Kontroller at bensinkranfilteret er rent. Kontroller at bensintilførselen er i orden. Kontroller at det ikke er rusk i forgasseren. Rens eller skift tennpluggen. Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted. Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted. Kontroller om topplokket er løst stram boltene. Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig. N Sätt aldrig fast ett vått filter (med lösningsmedel) på maskinen. Bränslekran För att ta bort filtret i bränslekranen tar du helt enkelt bort koppen under bränsletanken. Använd en liten skruvnyckel för att ta bort kranen. Rengör och tvätta filtret och koppen och sätt sedan tillbaka dem. Motoren starter ikke. Rens eller skift tennpluggen Sjekk tenningssystemet hvis det er defekt kontaktes et serviceverksted Sjekk kompresjonen hvis den er lav kontaktes et serviceverksted Kontroller om topplokket er løst stram boltene Kontroller om toppakningen er ødelagt skiftes om nødvendig Rengjøring Rengjør huset regelmessig med en ren klut, helst hver gang maskinen er brukt. Hold ventilasjonsåpningene frie for støv og skitt. Vanskelig smuss kan fjernes med en myk fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk og lignende; slike stoffer kan ødelegge plastdeler. Lagring (langtids) Tøm bensintanken, bensinkranen, forgasserhuset og forgasseren Hell 1 kopp motorolje i bensintanken og beveg generatoren for å fordele oljen i hele tanken. Tapp av overskytende olje. 10 Topcraft Topcraft 19

11 N Kontroll av tennpluggen Fig. 3 Ta av tennplugghetten og fjern skitt fra området rundt tennpluggen. Skru ut tennpluggen (17) med tennpluggnøkkelen. Kontroller tennpluggen. Den skal ha lysebrun farge. Mål elektrodeavstanden med en egnet måler. Avstanden skal være 0,7-0,8 mm. Avstanden forandres om nødvendig ved å bøye sideelektroden forsiktig. Skift tennpluggen hvis elektrodene er slitte, eller hvis isolatoren er sprukket eller skadet. Tennpluggen skrus forsiktig inn for hånd, slik at gjengene ikke skades. Stram tennpluggen med riktig moment: 20 Nm. Sett på tennplugghetten. Eksosskjerm Vent til eksosdelene er avkjølt. Eksosskjermen kan være tilstoppet av sot. Løsne skruene og ta av eksosskjermen. Rengjør skjermen med en stålbørste og monter den igjen. Skift eksosskjermen hvis den er skadet. Rengjøring av luftfilteret Ta av luftfilterlokket (16). Ta ut filterelementet og vask det grundig i et oppløsningsmiddel. Ta litt olje på filterelementet og klem forsiktig ut overskytende olje. Sett på filterelement og luftfilterlokket. Pass på at hele filteret slutter tett. Ikke start motoren hvis luftfilterelementet ikke er satt på. Sett aldri et vått filter (med oppløsningsmiddel) på maskinen. Felsökning Grundläggande kontroller. Tändstiftet är OK, men motorn startar ändå inte. Motorn startar inte. Se till att du har nog med bränsle. Se till att bensinkranen är öppen. Se till att motorns strömbrytare är på. Se till att oljenivån är korrekt. Generatorn har en oljegivare. Om oljenivån är för låg går det inte att starta generatorn. Ta bort tändstiftet, anslut tändstiftsledningen och jorda den till generatorn. Dra försiktigt i startsnöret och titta efter en gnista. Om det inte finns någon gnista, sätt tillbaka tändstiftet. Kontrollera att bensinkransfiltret är rent. Kontrollera att bränsleledningen inte är tilltäppt.. Kontrollera att förgasaren inte är tilltäppt. Rengör eller byt ut tändstiftet. Kontrollera tändningssystemet om du upptäcker fel kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera kompressionen om den är låg, kontakta ditt servicecentrum. Kontrollera om det finns några lösa cylinderhuvuden dra åt bultarna. Kontrollera om cylinderhuvudenas packningar är skadade byt ut om så behövs. S Bensinkran Bensinkranfilteret tas av ved å løsne koppen i bunnen av bensintanken. Bruk en liten nøkkel til å fjerne kranen. Rens og vask filteret og koppen, og monter delene igjen. Rengöring Rengör kåpan regelbundet med en mjuk trasa, företrädesvis efter varje användning. Håll ventilationsöppningarna fria från damm och smuts. Avlägsna hård smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel såsom bensin, alkohol, ammoniak etc. Dessa lösningsmedel kan skada plastdelarna. Förvaring (långtids) Töm bränsletanken, bränslekranen, förgasarskålen och förgasaren. Häll 1 kopp motorolja i bensintanken och skaka generatorn så att oljan sprids i tanken. Häll ur överflödig olja. Ta bort tändstiftet och häll i en matsked maskinolja. Dra i startsnöret ett par gånger med strömbrytaren på OFF. Sätt tillbaka tändstiftet. Dra i startsnöret tills du känner kompression och sluta sedan. Rengör generatorns utsida och täck med rostskyddsmedel. Placera generatorn på en plan yta och täck över den med en torr trasa. 18 Topcraft Topcraft 11

12 S Fel Kontakta servicestället som anges på garantibeviset om ett fel uppstår, t.ex. på grund av en del som är nedsliten. I slutet av den här bruksanvisningen finns en sprängskiss över de delar som kan beställas. Miljö För att undvika transportskador levereras maskinen i en så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna förpackningen. Trykk inn strømkretsbeskyttelsen til ON (7). Voltmeteret (11) viser spenningen på vekselstrømskontakten. Den skal vanligvis være ± 230 V under bruk. Stopping av generatoren Fig trekk ut alle ledninger (5) slå av motorbryteren (12) steng bensinkranen (15). N Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler. 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Garanti Läs garantivillkoren på det bifogade separata garantibeviset. CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (S) Vi förklarar under eget ansvar att den här produkten överensstämmer med följande normer eller standardiserade dokument: från ZWOLLE NL EN12601 i enlighet med föreskrifterna: 98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Periodisk vedlikehold Daglig (kontroll før bruk) Sjekk oljestanden Sjekk at bensinslangen ikke har sprekker eller andre skader. Skiftes om nødvendig. Sjekk at eksossystemet ikke lekker. Strammes, skift om nødvendig pakningen. Kontroller chokens funksjon Kontroller startsnorens funksjon 1. måned eller 20 timer Skift motorolje 3 måneder eller 50 timer Kontroller tennpluggens tilstand. Juster åpningen og rens. Skiftes om nødvendig. Renses, skiftes om nødvendig. 6 måneder eller 100 timer Skift motorolje Rens bensinkranen og bensinfilteret. Skiftes om nødvendig. Sjekk tetninger og skruer. Skiftes om nødvendig. 12 måneder eller 300 timer Kontakt et spesialisert verksted som kan kontrollere ventilklaringen. Kontroller om kjøleviften har skader. W. Kamphof Kvalitetsavdelningen Det är vår policy att kontinuerligt förbättra våra produkter och därför förbehåller vi oss för ändringar av produktspecifikationer utan föregående information. Ferm Deutschland GmBH Rhein-Carré Oststrasse Köln Deutschland Service anmerkninger til vedlikehold Fig.1 Skifting av olje Varm opp motoren mens den står vannrett Ta av påfyllingslokket (8) Åpne tømmepluggen (9) og la all oljen renne ut i en skål som settes under motoren. Kontroller pakninger, som skiftes om nødvendig. Sett i tømmepluggen og fyll på ny motorolje. Sett på påfyllingslokket. 12 Topcraft Topcraft 17

13 N 3. BRUK Før generatoren startes GENERATOR (4-TAKTS) Tallene i følgende tekst viser til bildene på side N Jordklemme Generatorens jordklemme er koplet til rammen på generatoren, de metalliske, ikke-strømførende delene av generatoren og jordklemmer i hver stikkontakt. Før du bruker jordklemmen bør du rådføre deg med en kvalifisert elektriker, en elektrisk kontrollør eller lokale myndigheter som har ansvaret for lokale bestemmelser og forskrifter som gjelder den påtenkte bruken av generatoren. Påfyll olje og kontroller oljestanden (mengden er 600 ml) Kontroller alltid oljestanden (mens maskinen står vannrett) før motoren startes og hvis motoren plutselig stopper (Fig. 2). Til generell bruk kan man bruke helårsolje 10W-30 0ºC SAE#10 0ºC - 25 ºC SAE#20 25ºC - 35 ºC SAE#30 35ºC SAE#40 Fyll på bensin og kontroller bensinnivået Bruk kun blyfri bensin Frakoble alle strømledninger Slå av strømbrytere Ikke fyll på for mye bensin la det være en luftlomme øverst Bensinlokket må alltid skrus på Tørk opp bensinsøl Ikke røyk mens generatoren brukes Vær alltid forsiktig! Av hensyn til din egen og andres sikkerhet, bør du lese disse instruksjonene nøye før bruk. Det vil gjøre det lettere å forstå hvordan produktet virker, og forebygger unødig risiko. Oppbevar disse instruksjonene på et sikkert sted for senere bruk. Innledning Generatoren genererer elektrisk strøm ved hjelp av en 4-taktsmotor. Nå kan du bruke elektrisk utstyr uten å være avhengig av strøm fra el-nettet. Innhold 1. Maskindata 2. Sikkerhetsinstrukser 3. Bruk 4. Service og vedlikehold 1. MASKINDATA Tekniske spesifikasjoner Merkespenning Merkefrekvens (AC) Merkeytelse Maks. opptatt effekt utstyr Verktøyklasse Vekt Mål Utendørs støy (Lwa) Lydtrykkskapasitet (Lpa) 230 Volt 50 Hz 2000W 2200 W I 45 kg 590x430x485 mm 94.0 db(a) 87.8 db(a) Starting av generatoren Fig Skru opp bensinkranen (15). Slå på motorbryteren (12). Sett chokespaken (13) i lukket stilling (hvis motoren skal startes mens den er varm, skal chokespaken stå i åpen eller halvåpen stilling). Dra sakte i startsnoren til du kjenner motstand, og dra deretter kraftig for å starte motoren (14). La motoren gå til den blir varm, og beveg deretter chokespaken til åpen stilling (13). Bruke vekselstrømutgangen (230 V) Start generatoren Sett i kontakten for det elektriske apparatet Motor Type Sylinderarrangement Kontinuerlig Maks. ytelse Driftstimer Drivstoff Kapasitet drivstofftank Kapasitet motorolje Tennpluggens elektrodeavstand Luftkjølt 4-takts bensinmotor Skråstilt, 1 sylinder 4.0kW 4.8 kw 13 h Blyfri bensin 15 L 600 ml mm AVR AVR-systemet (Automatic Voltage Regulator) i denne generatoren gir en stabil og presis utgangsspenning. 16 Topcraft Topcraft 13

14 N Pakkens innhold 1 Generator 1 Trakt 1 Pluggnøkkel Deler Fig Drivstofftank 2. Drivstoffindikator 3. Drivstofflokk 4. Avgass 5. Vekselstrømskontakt 6. Jordingspunkt 7. Vekselstrømsbryter 8. Oljepåfyllingslokk 9. Oljetappeplugg 10. Oljesensor 11. Voltmeter 12. Motorbryter 13. Chokehåndtak 14. Tilbakeslagsstarter 15. Drivstoffkran 16. Luftfilterdeksel 17. Tennplugg 2. SIKKERHETSINSTRUKSER Forklaring av symboler I denne bruksanvisningen og/eller på maskinen brukes følgende symboler: I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i europeiske direktiver. Må ikke utsettes for regn. Utendørs støy Fare for høye temperaturer Advarsel: maskinen inneholder deler som kan bli veldig varme. Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnete returpunkter. Sikkerhetsinstrukser Personer La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene få lov til å bruke maskinen. Lokalt regelverk kan forby at barn bruker maskinen. Skal brukes utendørs med god ventilasjon. Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid. Motoren må stoppes før påfylling av bensin og maskinen skal rengjøres etter påfylling av bensin. Bensindamp må ikke innåndes. Elektrisitet Ikke berør generatoren hvis du har våte hender. Ikke bruk generatoren i våte omgivelser. Ikke bruk generatoren i nærheten av vann. To generatorer må ikke kobles sammen. Generatoren må aldri kobles til en vanlig stikkontakt. Pass på at skjøteledninger som brukes er i god stand og har tilstrekkelig kapasitet til oppgaven. Når man kobler utstyr til generatoren må man først kontrollere at belastningen av generatoren ikke overskrider dens kapasitet. N Fare for materialskade og/eller legemsskade. Fare for elektrisk støt. Les bruksanvisningen. Hold uvedkommende borte. Brann- og forbrenningsfare Eksossystemet blir så varmt at det kan antenne enkelte materialer: hold generatoren minst 1 meter unna bygninger og annet utstyr når den er i bruk. hold brennbare materialer borte fra generatoren. Eksossystemet blir svært varmt under drift og vil være varmt en stund etter at motoren har stoppet: La motoren bli avkjølt før generator settes innendørs. Ikke berør eksossystemet med hendene. Bensin er svært brannfarlig, og er eksplosiv under visse forhold. Det er forbudt å røyke, og det må ikke forekomme ild eller gnister, når det fylles bensin og på steder det oppbevares bensin. Bensindamper er svært brannfarlige og kan antennes etter at motoren har startet. Sørg for at spilt bensin tørkes opp før generatoren startes. Ikke dekk generatoren med klær eller andre gjenstander. 14 Topcraft Topcraft 15

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Instruktionsbok. GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W. www.kamafritid.se. MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand

Instruktionsbok. GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W. www.kamafritid.se. MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand Instruktionsbok GE1000i Elverk 1000 W GE2000i Elverk 2200 W www.kamafritid.se MOOVE IN SECURITY is an europeans registred brand Inledning Tack för att du köpte vårt elverk Denna manualen är en bruksanvisning

Läs mer

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1

Manual. Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 Manual Vedklyver LS437-1 Vedklyv LS437-1 530102 1 Vedklyver SP437A INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1

Manual. Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 Manual Vedklyver LS552-1 Vedklyv LS552-1 530106 1 Vedklyver SP552C INTRODUKSJON - SIKKERHET Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende resultat

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare ruksanvisning / ruksanvisning Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Gassgrill Silverline XL med 5+1 brennere SE NO Item. No. 6235-1240 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning Cordless drill Sladdlös borrmaskin Oppladbar bormaskin Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning CD21AKS Varenr.430134 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Gräsklippare HRS536C INSTRUKTIONSBOK. 1997-2005 American Honda Motor Co., Inc. Alla rättigheter reserverade

Gräsklippare HRS536C INSTRUKTIONSBOK. 1997-2005 American Honda Motor Co., Inc. Alla rättigheter reserverade HRS.book Page 0 Thursday, January 25, 2007 2:14 PM Gräsklippare HRS536C INSTRUKTIONSBOK 1997-2005 American Honda Motor Co., Inc. Alla rättigheter reserverade HRS.book Page 1 Thursday, January 25, 2007

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning

XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning XT6.5, XT6.75, XT8 Bruksanvisning VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK

BRUKSANVISNING. Respireo Primo N NÄSMASK BRUKSANVISNING Respireo Primo N NÄSMASK Respireo Primo N NÄSMASK - med kalibrerade utandningshål för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo N är en näsmask med

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP

VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP VANNPUMPE NEDSENKBAR DRÄNKBAR PUMP Manual Art LP-36A no 510111 510117 510120 510121 510123 510124 Nedsenkbar vannpumpe Viktig informasjon før bruk! Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

EHA6040FOK... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10

EHA6040FOK... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10 EHA6040FOK...... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Din manual MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3402505

Din manual MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3402505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MTD 2-STROKE TRIMMER 790 TB-TRIMMERBLOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i MTD

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer