Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: Tid: Ledamöter Anders Teljebäck, ordförande Malin Gabrielsson, vice ordförande Kerstin Rosenkvist Hans Granlund Rolf Lindgren Carl-Inge Westberg Bengt Jansson Ragnhild Källberg Västerås Landstinget Arboga Fagersta Kungsör Köping Sala Västerås Frånvarande Reijo Tarkka Henning Bask Karin Lindström Britt-Inger Fröberg Tommy Levinsson Hallstahammar Norberg Skinnskatteberg Surahammar Landstinget Ärenden Integration, Sfi Föredragande: Karin Tilly, Elisabeth Bahngoura, Sanela Cerimagic Länsstyrelsen, Kaukko Leppälä Arbetsförmedlingen De föredragande rapporterade om: OH-bilder bifogas Flyktingmottagandet, aktuellt läge och prognos Samverkan samhällsorientering Samverkan sfi med yrkesinriktning Sfx Arosdöttrarna Samverkan sfi och arbetsmarknadsutbildning (Af) Det vi har att vänta är en kraftig ökning av flyktingmottagandet 2013, det handlar om en ökning med över 80% nationellt. För länets mottagande, enligt prognosen, handlar det om en ökning från 650 (2012) till 1900 (3013) en ökning med 192%. Det är främst från Syrien, Afghanistan och Somalia flyktingströmmarna kommer. 8 av länets kommuner har avtal när det gäller ensamkommande flyktingbarn, de två som saknar avtal förväntas teckna inom kort. När det gäller anhöriginvandringen är det mycket svårt att tala om när och hur många som förväntas komma.

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg I budgetpropositionen för 2013 finns en rad åtgärder inom integrationsområdet (se bifogad OH). Arosdöttrarna Sfx är sfi med yrkesinriktning riktat till lågutbildade kvinnor. Västerås Folkhögskola är utförare och 8 av länets kommuner köper platser. Arosdöttrarna sfx har hittills drivits som projekt med ett slutdatum , projektet har visat sig så framgångsrikt att det kommer drivas vidare i reguljär drift av Västerås Folkhögskola. En modell för samverkan i länet för samhällsorienteringen är framtagen av integrationsenheten i Västerås. 7 av länets kommuner har uttryckt sig positiva till deltagande, 3 funderar. Avtal ska formuleras och där efter testkör man. Arbetsförmedlingen har i sitt etableringsansvar upphandlat en rad olika arbetsmarknadsutbildningar mot olika bristyrken. Ett visst problem är att många utbildningar kräver vissa förkunskaper, exempelvis utbildning till bussförare, taxiförare mfl kräver att du har haft svenskt körkort B i minst två år. Ett annat bekymmer är att arbetsmarknadsutbildningarna behöver löpa parallellt med sfi vilket inte alltid är så lätt då det är olika utförare. Af kontra sfi-utförare. Flaskhalsarna enligt Kaukko Leppälä, chef Af, är boende, bristfällig tidigare utbildning samt svårigheterna att parallellägga arbetsmarknadsutb. med sfi. Fortsatt arbete med gymnasiesamverkan. LoA-beredningen har under hela 2012 bearbetat frågan om ett gemensamt gymnasieavtal i Västmanlands län. Ett gemensamt gymnasieavtal i länet skulle innebära att elever, oavsett folkbokföringskommun, kan göra förstahandsval till samtliga kommunala gymnasieskolor i länet, i dag gäller frisök enbart ansökningar till friskolor. En annan aspekt på gymnasieavtal är att programpriset för respektive gymnasieprogram fastställs. Det innebär, för en kommun utan egen gymnasieskola, att man tillämpar den gemensamma prislistan (lägsta pris). Om elevens hemkommun själva har den utbildningen en elev väljer att gå till i en annan kommun är praxis att man räknar ut ett medelvärde mellan hemkommunens pris och det lägsta enligt länsprislistan. I nuläget har avtal knutits med frisöksrätt till samtliga program mellan Västerås, Sala, Hallstahammar och Surahammar. Utöver detta finns vissa avtal som rör enskilda program även mellan andra gymnasieorter i länet. LoA-beredningen har för avsikt att driva frågan vidare för att klarlägga fördelar och nackdelar för länets kommuner att ingå ett gemensamt avtal inom gymnasieskolan. VKL (Ove Svenson) får beredningens uppdrag att kontakta de kommuner som ännu inte har något länsomfattande avtal för att diskutera frågan och lyssna in respektive kommuns perspektiv. Rapport till beredningen i början av Avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Champagne-Ardenne och Västmanland. En avsiktförklaring undertecknades den 28 september mellan de båda regionerna. Avsiktsförklaringen uttrycker, till att börja med, samverkansambitioner inom områdena skola och utbildning, ungdom, turism, ekonomisk utveckling och kultur. När det gäller skola och utbildning planerar VKL en resa till C-A i början av december. Resan riktar sig till skolledare/rektorer inom gymnasieskolan och syftet med resan är att undersöka förutsättningarna för praktikutbyte för elever. Finansieringen av tänkta projekt förutsätts ske via EU-medel. Ett lämpligt EU-

3 Ove Svenson, utvecklingsstrateg program på detta område är Leonardo Da Vinci vilken har en sökomgång med en sista ansökningsdag 15 februari där av det relativt korta framförhållningen till avresa. Övriga frågor Malin Gabrielsson lyfte en fråga rörande Ung Företagsamhet (Uf) och dess finansiering, en fråga som även lyfts till VKL;s styrelse av Stig Henriksson. Problemet enligt Uf;s regionchef Sara Haffling är den långsiktiga finansieringen. Uf finansieras idag via medel från privata näringslivet och offentliga medel på årsbasis, allt för stor del av de minimala resurser Uf förfogar över går åt till att skrapa ihop projektmedel från medverkande finansiärer. Uf önskar en något mer långsiktig uppgörelse med sina finansiärer. Uf;s verksamhet har utvecklats genom åren från en ren gymnasieinriktning till att nu även omfatta grundskolan från år 5 9. Många av länets kommuner nyttjar Uf men alla är inte med och finansierar (se bilaga). Kommunernas motiv till att inte vara med och finansiera Uf varierar naturligtvis. Ordförande uppmanar beredningens ledamöter att diskutera frågan på hemmaplan -om man anser att Uf;s verksamhet är viktig eller inte. Beredningen tar upp frågan på ett möte i början av LoA-beredningens handlingar, mötesanteckningar samt utdelade dokument finns från nu att tillgå via VKL;s hemsida under Lärande/arbetsmarknad Mötestider för 2013 fastställs under presidiekonferensen oktober. Ordförande tackade närvarande ledamöter för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. För anteckningarna Ove Svenson

4 Förberedande utbildning och Arbetsmarknadsutbildning för nyanlända

5 Förberedande utbildning specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Yrkessvenska Hermods Kan kombineras med AUB Orienterande moduler inom vård/omsorg Moduler i svenska för analfabeter och personer med behov av språkstöd i svenska Lernia Hermods Undervisningen ska ske på modersmål Korta vägen Academicum För akademiker Meritportfölj Academedia Inkl yrkeskompetensbedömning

6 Förberedande utbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Grundläggande datautbildning Miroi Allmänförberedande utbildning Kunskapscompaniet Arbetsplatsförlagd utbildning Snart klart med ny upphandling

7 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer/krav på förkunskaper Lager-, terminal- och truckförarutbildning Lernia - God fysik - B-körkort eller traktorkort om deltagaren behöver kunna framföra truck på allmän väg - Genomgått testmodul med godkänt resultat. Truckförarutbildning Lernia Vid jobbgaranti - God fysik - B-körkort eller traktorkort om deltagaren behöver kunna framföra truck på allmän väg Restaurang, storhushåll, servering Administrativ utbildning Lernia Lernia - Praktiskt handlag, - intresse för yrkesområdet - förkunskaper motsvarande grundskolenivå i matematik och svenska (med undantag för utbildning för nyanlända invandrare). Ska ha erfarenhet av administrativa yrken.

8 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer/ förkunskaper Yrkesförare lastbil Yrkesakademin Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Svenskt B-körkort, som ska ha innehafts i minst 2 år, dvs prövotiden ska vara över. - God körvana. - Intresse och förutsättningar, inklusive fysiska förutsättningar, för lastbilsföraryrket och utbildningen. - Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att genomföra utbildningen, med eller utan språkstöd. Bussförare Taxiförare Svets och plåt Yrkesakademin Utbildningscenter för kollektivtrafik i Sverige Montico (underleverantör JB) Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Svenskt B-körkort, som ska ha innehafts i minst 2 år - Fyllt 21 år - Ha tillräckliga kunskaper i svenska för att genomföra utbildningen, med eller utan språkstöd. - B-körkort och god körvana. - Vara över 21 år och innehaft körkort i minst två år. - Uppfylla medicinska krav - Uppfylla kraven på laglydnad - Genomgått testmodul med godkänt resultat. - Tillräckliga kunskaper i svenska för att klara utbildningen och arbeta som taxiförare, Grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik - även teoretiska och praktiska tester - Grundläggande datakunskaper.

9 Arbetsmarknadsutbildning inte specifikt för nyanlända Utbildning Anordnare Kommentarer Verkstadsteknik JB Kompetens AB Förkunskaper: -Grundläggande kunskaper inom svenska, engelska och matematik, kartläggs genom - Att efter tester och kartläggning bedömts ha förutsättningar att klara av yrkesarbete inom den aktuella industriella sektorn. - Grundläggande datakunskaper. VVS och kylmontör Lernia Gymnasiekompetens eller motsvarande med godkänt betyg i matematik A, engelska A och svenska A/B. Undantagsvis kan kartläggningsveckor där såväl teoretiska som praktiska kunskaper testas ersätta betygen. God fysik. B-körkort. Skogsmaskinförare Utb skog Färna - B-körkort - Förutsätttningar för att kunna arbeta inom yrket bedöms innan utb Serviceutbildning Lernia Har genomfört särskild omgång för nyanlända

10 Validering nya avtal på gång - inom Bygg- och anläggning Maskin- och kranförare Industriyrken Yrkesförare/bussförare Restaurang och storhushåll

11 AUB o SFI Af tillhandahåller Aub Kommunen svarar för Sfi-resurs Förutsättning 1: att kommunerna som har deltagare köper Sfi-resurs av anordnarkommun. 2: Att utbanordnaren har platser och att utb är tillräckligt lång

12 LOA Agenda Inledning Flyktingmottagning aktuellt läge och prognos Sanela Cerimagic, Länsstyrelsen Samverkan Samhällsorientering Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen Samverkan Sfi med yrkesinriktning Sfx Arosdöttrarna Elisabeth Bahngoura, Länsstyrelsen Sfi i Västerås Samverkan Sfi och arbetsmarknadsutbildning Kaukko Läppäla, Arbetsförmedlingen Samtal

13 Migrationsverkets prognos (tabellen hämtad ur Migrationsverkets prognos 30 juli 2012) Behov av platser i kommun Mottagna från MiV:s mottagningssystem varav ensamkommande barn varav ABO varav EBO Kvotflyktingar Direktinresta anknytningar Totalt (nya tillstånd och inresta med tillstånd) Inskrivna med UT Prognos kommunplatser

14 Överenskommelse om flyktingmottagande Antal personer i nya överenskommelse 2011 i Västmanlands län, varav anvisningsbara platser i parantes. Överenskommelse för 2011 gäller till dess omförhandling görs. Kommun Arboga (30) 30 (30) Fagersta (30) 30 (30) Hallstahammar (30) 50 (30) Kungsör (10) 15 (10) Köping (5) 30 (5) Norberg (26) 26 (26) Sala (40) 50 (40) Skinnskatteberg (20) 30 (20) Surahammar (40) 40 (40) Västerås (0) 250 (0) Totalt (231) 551(231)

15 Faktiskt mottagande av flyktingar 2012 Migrationsverkets statistik, Kommun Totalt mottagna Antal personer som accepterat anvisning (Af) + mottagna kvotflyktingar (MiV Arboga 11 (30) 0 (30) Fagersta 44 (30) 0 (30) Hallstahammar 26 (50) 11 (30) Kungsör 21 (15) 2 (10) Köping 45 (30) 0 (5) Norberg 8 (26) 5 (26) Sala 47 (50) 28 (40) Skinnskatteberg 13 (30) 1 (20) Surahammar 31 (40) 18 (40) Västerås 68 (250) 0 (0) Totalt 314 (551) 65 (231)

16 Länstal 2012 och 2013 Länstal , varav 232 för anvisning Länstal , varav 377 för anvisning Inklusive ensamkommande flyktingbarn

17 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommun Start mottagande Platser Asyl Put Arboga Fagersta april jan 2012 Hallstahammar Kungsör Köping nov Norberg mars jan 2011 Sala Skinnskatteberg okt Surahammar feb Västerås Juni Totalt Ålder Kön år barn 15 år, syskon 12 år barn år barn 16 år barn 16 år pojkar 16 år barn 15 år pojkar Samtliga barn - -

18 Ensamkommande barn Aktuellt Fortsatt stort och akut behov av asylplatser barn kommer att söka asyl under 2012 Tvingande lagstiftning, 1 juli 2013 Nya rekommendationer för åldersbedömning Socialstyrelsen Kortare handläggningstid Ökad omsättning asylplatserna

19 Satsningar inom integrationsområde Budgetpropositionen 2013 : Anhöriginvandrare omfattas av etableringsinsatser Praktiskt basår och arbetsträning Stimulansbidrag för kommunernas verksamhet med flyktingguider Insatser för snabbare bosättning Jobb- och utvecklingsgarantin i anslutning till etableringsinsatserna

20 Arosdöttrarna- Sfx Sfi med yrkesutbildning för korttidsutbildade nyanlända kvinnor (Vård och Lokalvård) Modersmålsstöd Åtta kommuner Utbildningen ska finnas kvar Västerås Folkhögskola är anordnare Ca 25 elever kvar vid avslut, elever, varav 25 har A- och B-betyg

21 Resultat 53 elever, löpande intagning 31 i etablering, 13 introduktion, 9 försörjningsstöd 6 har gått i skola 8 kunde läsa latinskt alfabet, 3 annat alfabet 25 betyg A-kursen + 5 som redan hade A-betyg 2-3 månader 14 betyg B-kursen + 3 som redan hade + drygt 10 snart klara med B elever på vardera yrkesutbildningen

22 Samhällsorientering SO 60 timmar på modersmål enligt förordning Behov att samverka kring små språk Modell för länssamverkan framtagen i projekt SISO av Integrationsenheten Västerås 7 kommuner positiva, 3 har ej bestämt sig Avtalsförslag finns, ska utvecklas Arbetsförmedlingen bör vara med Testperiod

23 SFI mot bransch med modersmålsstöd MiROi (Klassrum och Individuellt anpassade studier) Modersmål: Arabiska och Somaliska Handel och administration Hotell och turism Omvårdnad IT Lernia (Individuellt anpassade studier) Modersmålsstöd: Arabiska och Somaliska Barn och fritid El och energi Lager och logistik Handel och administration Hotell och turism Industriteknik Storhushåll VVS och fastighet Omvårdnad Lokalvård Vuxenutbildningscentrum

24 Folkuniversitetet (Klassrum) Service Turism Restaurang Handel Försäljning Hushållsnära tjänster Vård och omsorg SFI mot bransch Eductus (Individuellt anpassade studier) Barn och fritid Omvårdnad Handel och administration Lager och Logistik Lokalvård Fastighetsskötsel Hotell och turism Nyföretagande Storhushåll, restaurang, café Teknik och IT Hantverk Industri Vuxenutbildningscentrum

25 Alfabetisering Lernia (Klassrum) Eductus (Individuellt anpassade studier) Alfabetisering med modersmålsstöd Lernia (klassrum) Modersmål: Arabiska och Somaliska Eductus (Individuellt anpassade studier) Modersmål: Arabiska, Somaliska, Kurdiska, Thai, Engelska, Franska, Spanska, Swahili, Persiska Vuxenutbildningscentrum

26 SFI Lernia (Klassrum) Eductus (Individuellt anpassade studier) Frimanska Akademiker och Hälsospåret Vuxenutbildningscentrum

27 Prislista Sfi kostnad per närvarotimme Kartl.Adm Summa Sfi för analfabeter med modersmålstöd Klassrumsundervisning 37:- 3:- 40:- Individuellt anpassade studier 39:- 3:- 42:- Sfi för analfabeter utan modesmålsstöd Klassrumsundervisning 30:- 3:- 33:- Individuellt anpassade studier 35:- 3:- 38:- Enbart Sfi undervisning Klassrumsundervisning 28:- 3:- 31:- Individuellt anpassade studier 32:- 3:- 35:- Sfi mot bransch med modersmålsstöd Klassrumsundervisning 28:- 3:- 31:- Individuellt anpassade studier 40:- 3:- 43:- Sfi mot bransch utan modersmålsstöd Klassrumsundervisning 32:- 3:- 35:- Individuellt anpassade studier 35:- 3:- 38:- Sfi för akademiker egenregi Klassrumsundervisning 35:- 3:- 38:- Individuellt anpassade studier 39:- 3:- 42:- Sfi rehabspår egenregi Klassrumsundervisning 55:- 3:- 58:-

28 Finansiering av UF Västmanland Bilaga till Ung Företagsamhet Kommunala verksamhetsbidrag för 2012 Arboga kr Fagersta (via NVU) Företagarcentrum i Sala Avslag Hallstahammar kr Kungsör Avslag Hänvisning till interkommunala bidrag Köping kr Norra Västmanlands utbildningsförbund Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås kr (via NVU) (via FtgC i Sala) (via NVU) Avslag kr Kompletterande bidrag har sökt av resp. kommun i NVU. Där Fagersta hittills behandlat ärendet och gett bifall. Summa Summan kommer att justeras något för det kompletterade bidraget från kommunerna i NVU. Övriga för 2012 Landstinget 2012 Nationellt bidrag för 2012 Nationellt bidrag för 2012 Övrigt (Almi Mälardalen) Summa kr kr Stödet består av medel från Skolverket som fördelas via Ung Företagsamhet i Sverige kr Stödet består av medel från Ungdomsstyrelsen som fördelas via Ung Företagsamhet Sverige kr avtal för Har visserligen ännu inte vänt avtalet ännu men utgår från fortsatt stöd kr

29 Finansiering av UF Västmanland Privat näringsliv och företagsorganisationer i Västmanland Bilaga till Ung Företagsamhet Avtal för kr Avtal som är klara för , är uppföljningar från föregående år. Några avtal har ännu inte följts upp men totala beloppet om alla avtal kan följas upp för ligger runt kr där 0ckså barteravtal också är inkluderade (som ger värde i form av tjänster men inga medel att täcka kostnader med). Tävlingsvärdskap för mässa Mässavgifter för UF-företag à 300 kr Faktisk summa i aug hittills inkommet Förväntad summa för ca kr ca kr kr kr Pengar som ännu ej finns. Ett arbete görs tidigt under höst, företag som går in och agerar värdar för olika tävlingar. Hjälper till att medfinasiera den regionala mässan i UF-företagande och prispengar till företag. Täcker dock långt ifrån den faktiska kostnaden för mässan. Pengar som ännu inte finns. UF-företagen får betala en mindre avgift för att ställa ut på mässan. Täcker inte den faktiska kostnaden. Länsstyrelsen Dialog sätts nu igång med LST angående möjliga projekt. Länsstyrelsen har beviljat årliga projekt tidigare med varierat stöd. Under verksamhetsåret erhöll föreningen cirka kr i projektstöd.

30 Västerås den 31 augusti 2012 Till VKLs styrelse Ung Företagsamhet i Västmanland Om ekonomiska förhållanden och förutsättningar för föreningen Ung Företagsamhet i Västmanland. En överblick av de ekonomiska förutsättningar, förhållanden och utmaningar som råder för UF Västmanland. Försöker ge en bild i så koncisa punkter som möjligt. 1. Ung Företagsamhet har brutet räkenskapsår, från 1 juli till 30 juni. 2. Personalen på UF-kontoret, idag bemannad av två personer hanterar inte bara all verksamhet som har med utbildningskoncepten att göra utan sköter även all finansiering, från projektansökningar, kommunbidrag, vända avtal med nya och befintliga privata partners, till att hitta finansiering för den årliga regionala mässan. 3. Partneravtal från privata näringslivet skrivs för verksamhetsåret, ex Ett tidskrävande arbete som tar tid och kraft. Utmaning: ständigt arbete med nya kontaktpersoner och införsäljning. Hur ska vi hitta tiden att följa upp/arbeta med att finna nya partners i det privata näringslivet? Upplevd tidsbrist och oro i relation till brist och osäkerhet på intäkter, tär mycket på personalens ork. 4. Kommunernas bidrag beviljas kalenderårsvis, ex UF periodiserar kommunbidragen och vi ligger och släpar vilket inte är bra. Bidragen för 2012 periodiseras för verksamhetsåren (bakåt) och för (framåt). Eftersom verksamhetsstöden söks i slutet på varje år och uppföljningar kring beslut är en process som kan ta mer än halva året därpå. Det innebär i praktiken att verksamhetsstödet kommer när verksamhetsåret nästan löper ut. 5. Det faktum att vi från år till år inte kan förutsäga om vi överhuvudtaget kommer att beviljas stöd från de olika kommunerna är en springande punkt för hela UFs varande i Västmanland. Kommunernas stöd ger a) medel för driften, b) legitimitet i skolorna, c) legitimitet hos företagen och hos exempelvis Länsstyrelsen som vill se medfinansiering i utvecklingsprojekt. 6. UF Västmanland är en ideell organisation och egen juridisk person. Det innebär att föreningen drivs med en idé och inte vinst som drivkraft. Vår idé är Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Idén förverkligas genom idogt arbete för att få fler att använda de utbildningar i entreprenörskap som vi erbjuder länets skolor. Våra kunder, skolorna använder kostnadsfritt våra tjänster. Kostnader för personal och löner, lokal och allt övrigt är som för vilken verksamhet som helst. Personalen jobbar inte ideellt. Däremot engageras årligen rådgivare, jurypersoner, personer i vår egen styrelse som alla jobbar ideellt. Det handlar om hundratals personer.

31 7. UF Sverige, nationellt förbundskansli har inget ansvar för den regionala föreningens ekonomi och finansiering. Det innebär att alla intäkter som föreningen kan skapa, måste skapas här i Västmanland. Vi har gott om direkta kunder i länets skolor i form av lärare och elever och trenden är uppåtgående. Om verksamheten kommer jag gärna och genomför en presentation. 8. Finansiering av UF Västmanland sker med hjälp från kommunerna, landsting, privat näringsliv, genom projekt på Länsstyrelsen. Via UF Sverige kommer statliga tilldelade medel som fördelas utifrån en fördelningsnyckel (från Skolverket) men den intäkten är inte stor nog att täcka vår basverksamhet i länet. För 2012 är summan cirka kr. 9. UF Västmanland är alltså inte medlemsfinansierad eller drivs med statligt stöd utan det är här i länet vi hittar våra stödgivare! 10. För UF Västmanland skulle det vara bra med samordning och bättre framförhållning vad gäller de kommunala verksamhetsbidragen i länet och vi har ett förslag om hur hela hanteringen skulle kunna förenkla för både UF och kommunerna. 11. Utifrån förutsättningen att UF Västmanland är en önskad och accepterad aktör i utvecklingen av det entreprenöriella lärandet och entreprenörskapet i länets skolor och har den legitimitet hos kommunerna som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag (en grundförutsättning) så har UF Västmanland en förfrågan om det är politiskt möjligt och rimligt att inom VKL styrelse: lyfta frågan om UFs kommunala finansiering Att en samsyn skapas kommunerna emellan och att gemensamt beslut tas om den totala nivå som ska gälla årligen som verksamhetsstöd för en tidsbestämd period för Ung Företagsamhet i Västmanland. Full förståelse finns från UFs sida att olika kommuner har olika ekonomiska muskler, alla kommuner bör ändå enligt UF bidra med något. Skulle det vara möjligt (även om det kommer valår), att i den här frågan få till stånd en avsiktförklaring/ta beslut som sträcker sig över flera år? Just nu arbetar UF (alla regioner i Sverige) med en femårig målbild som omfattar åren ( ) och UF Västmanland arbetar även i skrivande stund för ett längre länsstyrelseprojekt som faller inom dessa år. Kan vi få dessa att sammanfalla skapas en stabil grund för de fyra kommande åren. 12. Som bilaga till dessa punkter lägger jag med en excelfil som visar hur ekonomin och finansieringen ser ut. Det mest utmärkande för finansieringen förutom att den är bristfällig, dvs för lite pengar kommer in, är att framförhållningen och ovetskapen om vad som kommer in är för stor. Det fattas pengar för detta verksamhetsår som nu påbörjats. Jag tror att vi gemensamt kan minska den ovetskapen med ett system som skapar lite bättre översikt och reda.

32 13. Jag har inte berört frågan om bemanningen på UF-kontoret och vad som egentligen är en önskvärd regional finansiering utifrån kostnader för basdriften. Jag kan konstatera att många UF-regioner har en bemanning, mer anpassad till den arbetsbelastning som råder. En dubblering av bemanningen här i Västmanland skulle närma oss den anställningsnivå några av de regioner som finns omkring oss har, Värmland (6-7 anställda), Uppsala län (3-4), Örebro (2-3), (Gävleborg (5-6), Dalarna (5-6). UF Örebro har årligt stöd från regionförbundet, UF Gävleborg har rejäla projektstöd från regionförbundet samt kommunstöd. Värmland och Dalarna har kommunstöd via regionförbund och har även beviljats intereg.projekt (Norge). Det finns givetvis mer att dra och det finns säkerligen en del frågor till UF. Ett stående erbjudande finns till VKL och länets alla kommuner; UF kommer mer än gärna genomför verksamhetspresentationer och svarar på frågor. Vänlig hälsning Sara Haffling, Regionchef för Ung Företagsamhet i Västmanland

2013-09-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frånvarande Malin Gabrielsson, vice ordförande

2013-09-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frånvarande Malin Gabrielsson, vice ordförande Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2013-09-17 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2013-09-06 Tid: 10-12 Ledamöter Anders Teljebäck, ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

Flyktingmottagning i Västmanlands län

Flyktingmottagning i Västmanlands län Flyktingmottagning i Västmanlands län 2011 0622 3 eller färre i någon cell har plockats bort ur tabellerna, för att inte röja identitet. Därför ser summorna inte alltid ut att stämma. Kommunmottagna 2010

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 24 27 51 41 143 Lärling Bygg och anläggning 2 2 Hälsa, vård och omsorg

Läs mer

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-12-14 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2015-12-10 Tid: 9-11 Ledamöter Carin Lidman (S), ordförande Monna Ridderström

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Beslut gällande överenskommelse om flyktingmottagande i Arboga kommun

Beslut gällande överenskommelse om flyktingmottagande i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Ks 98 Au 113 270/2012-133 Beslut gällande överenskommelse om flyktingmottagande i Arboga kommun Från socialnämnden har det

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s)

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2012-10-09 Mötesanteckningar VKL;s personalberedning 2012-05-11 Kl 9 12 Aros Congress Center Västerås Närvarande ledamöter Staffan Jansson (s) Ordförande Ingrid

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012

37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 37-PROJEKT MED INRIKTNING SFI ÅREN 2011-2012 Sökande Projektnamn Insats Belopp DALARNA Ludvika Säters Språkinlärning för språksvaga Yrkesinriktad och flexibel sfi genom samverkan Extra språkundervisning

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle

ETABLERINGSUPPDRAGET. Arbetsförmedlingen Gävle ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingen Gävle Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har genom lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare fått ett övergripande ansvar för nyanländas

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum:

Länstal Diarienumer: Af-2012/ Datum: PM Sida: 1 av 10 Diarienumer: Af-2012/300597 Datum: 2012-09-24 Länstal 2013 Länstalen för 2013 har fastställts av Arbetsförmedlingen efter samråd med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner

Läs mer

Från Aleppo i Syrien till Kalmar län

Från Aleppo i Syrien till Kalmar län Från Aleppo i Syrien till Kalmar län 51 miljoner människor på flykt Prognos för uppehållstånd Summa nya asyltillstånd och inresta med tillstånd (anhöriga och kvotflyktingar) 2014 48 900 personer 2015 69

Läs mer

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag? Hur skall vi arbeta så att det

Läs mer

OKTOBER Uppdrag och lägesbild

OKTOBER Uppdrag och lägesbild OKTOBER 2016 Uppdrag och lägesbild Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ta ut och hjälpa kvotflyktingar att komma till Sverige pröva asylansökningar ansvara för boendet ansvara

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-02-03 Diarienummer 851-17795-2010. 1(6) Minnesanteckningar dialogträff om flyktingmottagandet i Fyrbodal Föregående minnesanteckningar och kort information från Länsstyrelsen Under

Läs mer

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Migrationsverkets scenario Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, en ökning med 50 procent jämfört med 2013 (54 259) De senaste sju dagarna har 3811

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Regional utveckling för nyanländas etablering RUNE. 070-399 61 91 catherine.szabo@ostsam.se

Regional utveckling för nyanländas etablering RUNE. 070-399 61 91 catherine.szabo@ostsam.se 1 Regional utveckling för nyanländas etablering RUNE Catherine Szabó Regionförbundet Östsam 070-399 61 91 catherine.szabo@ostsam.se 2 Regionförbundets roll Samordna utvecklingsarbetet - 37-medel - stödjande

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Rapport integrationsarbetet 2008

Rapport integrationsarbetet 2008 Rapport integrationsarbetet 2008 Rapportskrivare och kontaktperson: Integrationssamordnare Inga Johansson, 0911-69 67 66 Innehåll Mål... 1 Uppdelning flyktingar andra nyanlända invandrare... 1 Introduktion

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Program 18 april i Gävle

Program 18 april i Gävle OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn

10,20-10,35 Paus. 11,45 13,00 Lunch. För mer information kontakta Bente Sandström Integration Gävleborg Tfn OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

10,35-11,05 Region Gävleborg Britt Marie Ryd Individers rättigheter och skyldigheter gällande sjukvård. Vem får vad, vart och när?

10,35-11,05 Region Gävleborg Britt Marie Ryd Individers rättigheter och skyldigheter gällande sjukvård. Vem får vad, vart och när? OM ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING en utbildningsdag med grundläggande fakta och information om asyloch flyktingmottagning och som vänder sig till dig som är ny inom området integration och etablering för

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2012-08-14. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) - Enskild regional arkivverksamhet; yttrande

LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2012-08-14. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) - Enskild regional arkivverksamhet; yttrande 1"Vd' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2012-08-14 12 (14) 18 Dnr 2012/154 Västmanlands kommuner och landsting (VKL) - Enskild regional arkivverksamhet; yttrande INLEDNING

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden

Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Yrkesutbildningens sak är vår! Vi yrkesutbildar från gymnasiet - genom arbetslivets alla skeden Praktiska Vårt uppdrag Att med enastående yrkesutbildningskompetens och största engagemang lotsa var och

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016.

Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Bidragsåret 2016. Statsbidrag för yrkesvux i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2015-01-07 KS 2014/0854 0480-45 09 26 Kommunstyrelsen Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål permanent organisation

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK

Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK Tidiga insatser för asylsökande i Skåne ARBETSMATERIAL RÖK 161118 Målgrupp för tidiga insatser Asylsökande i ABO Asylsökande i EBO Personer med uppehållstillstånd i ABO (Målgruppen är vuxna asylsökande)

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer