Kommunledningskonferens Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskonferens Skåne"

Transkript

1 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

2 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till och med sålda som slavar. Inte på mycket länge har barn blivit utsatta för en sådan obeskrivlig brutalitet. Anthony Lake, chef för UNICEF, om situationen för världens barn 2014

3 3 Flyktingsituationen 54 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) Över 11 miljoner syrier flytt sina hem, 7,6 miljoner internflyktingar och 4 miljoner som har flytt landet Av de syrier som är på flykt befinner sig 1,7 miljoner i Turkiet, 1,2 miljoner i Libanon och i Jordanien asylsökande till EU 2014 (UNHCR)

4 4 Azraq Jordanien, maj 2015

5 5 Bekaadalen Libanon, maj 2015

6 6 Hur ser det ut i Sverige just nu? asylsökande till Sverige 2014 Cirka beviljade uppehållstillstånd 2014 Migrationsverkets prognos för 2015: sökande Asylsökande till Sverige hittills i år ca Flest asylsökande från Syrien (6 700), Eritrea (2 300), Somalia (2000) och Afghanistan (1 500) och Kosovo (1 200) Stor ökning av ensamkommande under de senaste veckorna

7 7 Asylsökande till Sverige Utfall och prognos (Migrationsverket)

8 8 Inskrivna i mottagandet vid årets slut (Migrationsverket) Antal Prognos ska återvända ska bosä9as väntar på beslut

9 9 Nya uppehållstillstånd asyl samt anhöriga Anhöriga Asyl PUT

10 10 Anläggningsboende för asylsökande Asylsökande fördelat på boendeform Migrationsverkets regi (ABE/ABK) Tillfälligt anläggningsboende (ABT) Eget boende (EBO) Knappt personer som har fått uppehållstillstånd bor idag fortfarande kvar på i Migrationsverkets boenden

11 Åldersfördelning bland deltagarna i etableringsuppdraget idag

12 Utbildningsnivå bland deltagarna i etableringsuppdraget idag Källa: Arbetsförmedlingen

13 Kommuner med högst mottagande i förhållande till befolkningen 2014 Antal mottagna per personer i befolkningen Riket Källa: SCB, Migrationsverket

14 Kommuner med lägst mottagande i förhållande till befolkningen 2014 Antal mottagna per personer i befolkningen 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 5 Riket Källa: SCB, Migrationsverket

15 15 Helhetsgrepp på migration och etablering Statssekreterargrupp Leds av statssekreterare på och Arbetsmarknadsdepartementet Sju statssekreterare: mottagande, jobb, bostäder, skola mm. På kort sikt: snabba åtgärder som förbättrar läget i mottagningssystemet På lång sikt: Översyn av hela mottagandet Ny utredning

16 16 Bättre framförhållning och ordning och reda i mottagandet Ökat statligt ansvar - fler boendeplatser i egen regi Totalt platser Ökat statligt ansvar - utredning om statligt ägda asylboenden Redovisade sitt uppdrag 31 maj, tittar nu på de förslag som Statskontoret har lämnat. Ny upphandlingsmodell för ABT (tillfälliga boenden) Syftar till att uppnå en jämnare fördelning av asylsökande mellan kommuner EBO Boverket kartlägger bostadssociala situationen, handel med kontrakt och adresser Migrationsverket utreder lämplig fördelning av boende- och driftsformer

17 17 Sysselsättning under asyltiden Ökade handläggningstider Ökat behov av meningsfull vistelsetid Språkstöd byggs ut i hela landet 2015 Mötesplatser koppling till folkrörelser, föreningsliv, idrott och övrig ideell sektor (30 miljoner kronor)

18 Etableringspaketet Snabbt i jobb genom språk, utbildning, validering och bostad Varje barn och ungdom ska få en bra utbildning i förskola och skola Kommunplacering av nyanlända måste ske mer solidariskt och planerat Det civila samhället har en nyckelroll

19 19 Satsningar på migration och etablering i budgeten Åtgärder för ökat bostadsbyggande Investeringsstimulans (3,2 mdr) Stöd till kommuner, renovering av miljonprogramsområden och byggande av äldrebostäder (3,0 mdr) Svenska från dag ett 30 miljoner till studieförbunden Sfi-paket 15 miljoner i år Höjning av anslaget till idrottsrörelsen 32 miljoner 2015, därefter 64 miljoner per år

20 Lagförslag på remiss: En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen Vid fördelning av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända. Denna lag föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 Remisstiden går ut 28 september 2015

21 21 Internationellt ansvar Förbättra tillämpningen av det gemensamma regelverket Ökad solidaritet mellan EU:s medlemsländer förmå fler EUländer att öka sitt ansvar Lagliga vägar till Europa EU kommissionen utreda Högre ambition vad avser kvotflyktingar till EU Ökat samarbete med tredje land

22 22 Agenda for migration Rädda liv till sjöss Bekämpa kriminella nätverk för människosmuggling Omflyttning av asylsökande inom EU Vidarebosättning och fördelning genom ett kvotsystem Samarbete med tredje länder Hjälp till länder med yttre gräns

23 23 Ett annat perspektiv Den demografiska utvecklingen allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre Invandringen förbättrar förutsättningarna att finansiera den gemensamma välfärden Stor andel i yrkesaktiv ålder och många med kompetens inom bristyrken Men det tar tid att etablera sig Bostadsmarknaden en trång sektor Stor utmaning för skolan Viktigt med insatser för tidig etablering!

24 to: Maskot/Folio

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Öppna systemen! - När 3 000 proffs får säga sitt om migration. Inriktningsrapport 2015-05-07

Öppna systemen! - När 3 000 proffs får säga sitt om migration. Inriktningsrapport 2015-05-07 Öppna systemen! - När 3 000 proffs får säga sitt om migration Inriktningsrapport 2015-05-07 INNEHÅLL Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Från ut- till invandringsland... 6 Världen & Sverige förändras...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Årsredovisning 2014 Migrationsverket

Årsredovisning 2014 Migrationsverket Årsredovisning 2014 Migrationsverket Produktion: Migrationsverket www.migrationsverket.se Omslagsfoto: Tomislav Stjepic Diarienummer: 1.3.2-2015-7891 Foto: Tomislav Stjepic Människor flyr undan krig och

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik 10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik Något är skevt i vår samtid. Främlingsfientligheten har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Bilaga 5. Fakta om invandring

Bilaga 5. Fakta om invandring Bilaga 5. Fakta om invandring Det finns många myter om invandring. För att sprida fakta lanserade regeringen i december 2011 en ny webbsida där fakta om invandringen till Sverige finns. 1 Olika begrepp

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Tillfälliga uppehållstillstånd. Caspian Rehbinder. migro

Tillfälliga uppehållstillstånd. Caspian Rehbinder. migro Tillfälliga uppehållstillstånd Caspian Rehbinder migro 1 Inledning Det har inte funnits så många människor på flykt i världen som i dag sedan andra världs kriget. Oroligheterna i främst Syrien skapar stora

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer