Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi. Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län"

Transkript

1 Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Sam Yildirim Länsstyrelsen i Stockholms län

2 Att komma in på sfi eller annan utbildning, arbetsmarknaden eller starta företag?

3 Hur skall vi arbeta så att det vi gör hjälper och inte stjälper?

4 Arbetskraftsinvandring före 1985 Anpassade insatser Mottagna/Insatser

5 Flyktinginvandring efter 1985 Annorlunda mottagning men samma insatser Hög utbildade Insatser Låg utbildade

6 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt främja länets utveckling Samverka Stödja Utveckla

7 Brett samarbete

8 Svenska för invandrare (sfi) Kommunerna är skyldiga att erbjuda sfi. Sfi syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Alfabetisering ingår och får ske på elevens modersmål. Det gäller från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 16 år. Sfi ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmar undervisningstid i veckan.

9 Sfi styrs av både skollagen och vuxförordningen Övergripande mål i skollagen 2 Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Nytt i vuxförordningen 25 Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

10 Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring svenska för invandrare (sfi) Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete är propositionen 2009/10:60 om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Länsstyrelserna ska vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av Sfi.

11 Skapa forum för samverkan, verka för interkommunalt samarbete Stödja en verksamhetsutveckling inom sfi, särskilt med inriktning på yrkesinriktad sfi Sprida goda exempel

12 Samordna statliga aktörer Lyfta och synliggöra de hinder som finns för en verksamhetsutveckling

13 För att stödja verksamhetsutvecklingen inom sfi kan Länsstyrelserna bevilja medel enligt 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

14 Kommunal samverkan viktig Målet är att individen ska få bättre anpassad sfi och snabbare komma i egenförsörjning. Former, utbud och samverkan kring Sfi skiljer sig åt. I de flesta län finns eller utvecklas mellankommunal samverkan kring sfi.

15 Andra parter Arbetsförmedlingen, universitet och högskolor, andra utbildningsanordnare, branschorganisationer m. fl. Oklar vad som är Arbetsförmedlingens och kommunens finansiella ansvar. Arbetsförmedlingens roll i utvecklandet av yrkesinriktad svenskundervisning är fortfarande otydlig.

16 Roller och ansvar Samsyn kring rollfördelning och samverkansområden behövs. Regionala och lokala överenskommelser -viktiga verktyg för strategisk och praktiskt samarbete. Det lokala samarbetet förutsätter att man tydliggjort rollerna nationellt.

17 Utmaningar Centralt upphandlad verksamhet hos Af måste kopplas ihop med lokala förutsättningar. Arbetsförmedlingens insatser behöver anpassas för de olika målgrupperna av nyanlända. Språk, hälsotillstånd etc. Viktigt att Af:s insatser och kommunernas insatser Sfi och So sker parallellt.

18 Utmaningar forts. Närmare koppling mellan de arbetsförberedande aktiviteterna och svenskundervisningen, till exempel genom yrkesinriktad Sfi. Restider när Af:s insatser inte är synkroniserade med kommunernas.

19 Utvecklingsområden Skapa kanaler för att sprida goda exempel från pågående arbete. Ta fram ny kunskap och stärk samordningen av utvecklingsarbetet. Prioritera instrument som stärker individens ställning.

20 Goda exempel Gå in under fliken sfi och goda exempel

21 Vägen för utländska läkare tidigare Svenska som andrasprå k Svenska för invandrare Medicinsvenska Socialstyrelsen Projekt för sjuksköterskor Projekt för läkare Praktik på sjukhus Uppdaterad

22 Idag ALLT UNDER SAMMA TAK. Svenska som andraspråk Svenska för invandrare Medicinsvenska Praktik på sjukhus Svenska för akademiker Projekt för läkare Socialstyrelsen Projekt för sjuksköterskor Uppdaterad

23 Upplands Väsby 1 Södertälje 26 Nacka 11 Sundbyberg 7 Solna 9 Österåker 1 Värmdö 2 Järfälla 2 Huddinge 27 Botkyrka 14 Salem 1 Haninge 13 Tyresö 1 Nykvarn 2 Täby 6 Sollentuna 6 Stockholm 49 Varför regionalt?

24 Svenska för lastbilsförare i Stockholms län

25 Integrerad yrkesutbildning och förberedande sfi (kommuner + Utbildning + Branschen) = Jobb SFI Yrke Jobb Utb.

26

27 Sfx en snabbare väg till svenska språket och yrkesarbete, Stockholms län Svenska för yrkesutbildade - svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. Alla som bor i länet och har ett yrke får söka kurserna. Sedan 2001 har vi nio yrkesinriktade utbildningar som täcker 18 yrken och omfattar över 500 pers. årligen.

28 Sfa - medicin, Södertälje kommun SFEJ - Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare, Stockholms stad Sfb, Svenska för bussförare, Tyresö kommun Sff, Svenska för företagare, Botkyrka kommun Sfh, Svenska för hantverkare, Haninge kommun SFP, Svenska för pedagoger, Stockholms stad Sfinx, Svenska för ingenjörer, Järfälla kommun och Stockholms stad Sfl, Svenska för lastbilsförare, Stockholms Stad

29 Sfx-it, Svenska för IT-programmering startade den 24 september 2012 i Tyresö kommun med 27 it-programmerare från länet. Svenska med fokus på yrkesspråket samt kunskap om hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Du får:» Engagerade lärare som känner till ditt yrke.» Motiverade klasskamrater som delar dina intressen.» Kunskap i yrkessvenskan och hur ditt yrke fungerar i Sverige.» Kontakter och hjälp att komma ut på den svenska marknaden. ÖK samt samordnartjänst Sju av tio får arbete eller startar eget företag ett år efter avslutat sfx-utbildning. Mer info

30 Arosdöttrarna sfx Västmanland Ett projekt medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden

31 Mål: Erbjuda en alternativ sfi med yrkesinriktning för analfabeter och lågutbildade kvinnor. Testa och utveckla metoden. Beskriva pedagogiken så att den kan förmedlas till andra sfi utbildningar. Ta fram en modell för samarbete och samordning av sfi med yrkesinriktning över kommungränserna.

32 Genomförande Två grupper med 15 platser - två yrkesområden; omvårdnad och lokalvård Rutiner för urval, antagning samt ansvarsfördelning mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och ABF utarbetas Antagningen sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen genom etableringssamtal Praktikplatser tas fram i nära samarbete med Af och lotsen Löpande intagning

33 ARBETSMARKNADSUTBILDNING med Sfi

34 Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Gävleborgsmodellen Arbetsmarknads utbildning AF 25 tim SFI/Yrkessvenska 15 tim Kommun Matchning mot ARBETE

35 SPRÅKETen nyckel för tillträde till arbetslivet! FÖRR: 1. SFI 2. SAS Arbetsmarknadsutbildning med sfi TYDLIG ARBETSLINJE MATCHNING MOT ARBETE NU: ALLT PÅ EN GÅNG! 3. Förberedande 4. Praktik 5. AUB 1.SFI/Praktik 2.AUB med SFI 3.Matchning 4.Arbete 6. Arbete

36 Utbildningar Lokalvård, Bollnäs Svets och CNC, Söderhamn Skogsbruk, Hudiksvall Handel, Gävle Restaurang/kök, Söderhamn Svets och Vmek, Sandviken 2 st Service-Hushållsnära tjänster för korttidsutbildade och analfabeter Hudiksvall och Gävle Vårdutbildning (USK), Hudiksvall Personlig assistent, Gävle

37 Snabbare väg till arbete och egen försörjning allt på en gång! Regionalt perspektiv; en förutsättning för t ex rätt volym. Att resa går bra! Språket- en nyckel till arbetsmarknaden! Tydlig arbetslinje matchning mot arbete! Samtliga 10 kommuner i länet deltar

38 Arbetsmarknadsutbildning med sfi Östergötland Svetsutbildning med sfi med start i december Lokalvård med sfi med start i vinter

39 Arbetsmarknadsutbildning med sfi Västernorrlands län Restaurang och storhushåll startade i september Fastställda planer på utbildning i Omvårdnad med start januari Lokalvård med start i januari Service med start i januari Skog och röjning med start i februari

40 Arbetsmarknadsutbildning med sfi Uppsala län En serviceutbildning startade i september Restaurangutbildning Planering pågår för utbildingar med inriktningar mot processoperatör, CNC/verkstad

41 Sammanfattande budskap Integrera lokalt & Etablera regionalt Ingen kan göra allt men alla kan bidra med ngt.

42 Kontakta eller besök gärna! Josephine Hermansson, Kalmar Linda Karlson, Västra Götaland Robert Larsson, Gävleborg Katja Berglund, Värmland Gabriella Strååt, Västerbotten Sam Yildirim, Stockholm Gå in under fliken sfi TACK!

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT IMDi Vest Intro 10 år 28 oktober 2014 Sam Yildirim Uppdaterad 2014-10-30 1 Första tiden är avgörande Vägar till etablering Boende

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

BAS. En basutbildning för kortutbildade. Ett samarbetsprojekt

BAS. En basutbildning för kortutbildade. Ett samarbetsprojekt BAS En basutbildning för kortutbildade Ett samarbetsprojekt 3 Mål 3 Syfte 3 Målgrupp 4 Bakgrund 6 Förstudie hösten 2012 9 Genomförande 2013 2014 9 Utbildningsinnehåll och metod 13 Samarbetspartners 14

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län

Processtöd och samordning. för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län Processtöd och samordning för att skapa en sammanhållen kedja för de nyanlända i Stockholms län slutrapport stockholm oktober 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Projektidén 3 Resultat 3 Styrkor, svagheter,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan -2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2011 Verksamhetsplan - 2014 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35 77 ingvor.bergman@falkoping.se

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014.

Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014. 2014-05-08 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/127-040 Arbets- och företagsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar fastställa bokslut för tertial 1 år 2014. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan 2013-2015. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Verksamhetsplan 2013-2015 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013-2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman 070-648 35

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer