Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns"

Transkript

1 Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

2 Välkommen till Lloyd s Quick Guide 2009 Innehåll Lloyd s är världens ledande marknad för specialförsäkringar med verksamhet i mer än 200 länder över hela världen. Vi är ofta först med att försäkra nya, ovanliga och komplexa risker. Vi har en unik koncentration av underwriters med specialistkompetenser som stöds av en mycket stark finansiell ställning vilken omfattar hela marknaden. HISTORIK Från kaffebönor till komplexa risker 02 LLOYD S FÖRSÄKRINGSMARKNAD Aktörer och roller 04 MANAGING AGENTS En dynamisk och mångfacetterad marknadsplats 08 FINANSIELL INFORMATION Ekonomisk styrka och stabilitet 10 GLOBAL NÄRVARO Aktivitet i världen 12 IDAG Nuvarande verksamhet 14 FRAMTIDEN Mål och visioner 18 GLOBALA KONTAKTER 20 Du läser : Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns. Se även följande publikationer : Lloyd s Highlights 2009 A summary of our operations, performance, strategy and security och Lloyd s Review 2009 Our operations, performance, strategy and security. Du hittar dessa publikationer och mer detaljerad information om vår verksamhet på: Om du vill ha fler kopior av denna broschyr, kontakta: Alla siffror i denna utgåva gäller per den 31 december

3 historik från kaffebönor till komplexa risker Lloyd s grundades för mer än 300 år sedan i Edward Lloyds Coffee shop en plats där fartygsägare träffade personer med riskvilligt kapital för att försäkra sina fartyg. Efter detta har Lloyd s vuxit från att försäkra fartyg till att bli världens största specialistmarknad för sakförsäkring. Än idag är Lloyd s en dynamisk, innovativ marknadsplats där individer möts ansikte mot ansikte. Som på alla marknadsplatser gör man det möjligt att för dem som har något att sälja underwriters som tillhandahåller försäkringskapacitet att ta kontakt med dem som vill köpa försäkringsmäklare som arbetar på uppdrag av kunder vilka söker försäkringsskydd. Vi får vår styrka från de Managing Agents som väljer att arbeta på vår marknad vilken backas upp av kapital från olika källor runtom i världen. 02 Följ Lloyd s utveckling på 03

4 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller Till skillnad från andra aktörer inom försäkringsområdet är Lloyd s inte något försäkringsbolag utan en marknadsplats, där våra medlemmar går ihop i syndikat för att försäkra och återförsäkra risker. Mäklare verkar på marknaden på uppdrag av kunder, andra mäklare och ombud. Som på alla handelsplatser söker mäklarna efter vilka aktörer som kan täcka deras speciella risker och på vilka villkor. De 80 syndikat 1 som arbetar för Lloyd s utgör tillsammans en av världens största kommersiella försäkringsgivare och den femte största återförsäkraren 2. Läs mer om försäkring på

5 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller fortsättning Lloyd smarknaden omfattar en unik koncentration av expertis inom riskbedömning och närvaro av flexibla försäkringsgivare. Det är en dynamisk miljö med många olika intressenter. Corporation of Lloyd s Försäkringstagare Mäklare Servicebolag 80 syndikat 3 51 Managing Agents 4 Medlemmar Affärsflöde Kapitalförsörjning VEM ÄR VEM? Försäkringstagare Efterfrågar försäkringsskydd Företag, organisationer, andra försäkringsbolag och individer över hela världen vill skydda sig själva mot de risker de är utsatta för. Försäkringstagarna tar kontakt med en mäklare och beskriver sina individuella försäkringsbehov. Mäklare Placerar riskerna De flesta av Lloyd s försäkringsavtal placeras med hjälp av mäklare. Mäklarnas verksamhet regleras av de nationella tillsynsmyndigheterna och måste dessutom uppfylla Lloyd s interna kvalitetskrav. Syndikat Försäkrar riskerna Underwriters avgör vilka risker ett syndikat försäkrar och på vilka villkor. Mycket av Lloyd s affärsverksamhet äger rum i Lloyd s Underwriting Room, där underwriters möter mäklare och förhandlar om risker de vill placera hos Lloyd s. Managing Agents Administrerar syndikatens verksamhet Detta är företag som har bildats för att driva ett eller flera syndikats verksamhet. Managing Agents anställer underwriters och sköter den dagliga driften av syndikatets infrastruktur och verksamhet. Medlemmar Tillför kapitalet Lloyd s medlemmar tillhandahåller det kapital som krävs för syndikatens försäkringsåtaganden. Bland medlemmarna finns några av världens största försäkringskoncerner och andra bolag som är noterade på Londonbörsen. Vidare finns medlemmar i form av privatpersoner och bolag med begränsat ansvar. Corporation of Lloyd s Stödjer marknaden The Corporation of Lloyd s övervakar och stödjer Lloyd smarknaden och främjar dess intressen runtom i världen. Detta inkluderar att bestämma storleken på det kapital som medlemmarna måste bidra med, samarbeta med ledningen för syndikat som inte uppfyller kraven, genomföra ekonomiskoch myndighetsrapportering för Lloyd smarknaden samt att leda och utveckla Lloyd s globala licensnätverk och varumärke. Läs mer om Lloyd smarknaden på

6 Managing Agents en dynamisk och mångfacetterad marknadsplats Per den 31 december 2008 omfattade Lloyd smarknaden 51Managing Agents, som visas nedan, samt 80 syndikat. Viktigare än storleken är dock bredden och djupet av den specialkompetens som genom mäklare och syndikat finns samlad hos Lloyd s. Läs mer om våra Managing Agents på

7 Finansiell information Ekonomisk styrka och stabilitet Finansiell stabilitet är avgörande och inger förtroende hos de som tillhandahåller kapitalet samt trygghet för försäkringstagarna. Lloyd s styrka och robusta kapitalisering återspeglas i vår rating. Var kommer vårt kapital ifrån? 5 47% Försäkringsbolag och andra bolag från Storbritannien Lloyd s rating Fitch Ratings A+ (Strong) 6 38% Internationella försäkringsbolag Standard & Poor s A+ (Strong) 7 A.M. Best A (Excellent) 8 15% Individuella medlemmar År 2008 bekräftade de tre största ratinginstituten Lloyd s rating vilket förstärker Lloyd smarknadens finansiella styrka och uthållighet. Lloyd s rating för ekonomisk styrka gäller varje försäkringsavtal som tecknats av varje syndikat hos Lloyd s sedan Lloyd s har en konkurrenskraftig position på den globala försäkringsmarknaden och drar nytta av sitt goda anseende som en innovativ och flexibel försäkringsgivare. Lloyd s konkurrensfördel härrör sig från strukturen som marknadsplats vilket gynnar utvecklingen av specialkunskaper inom riskbedömning. A.M. Best juli 2008 Läs mer om våra ekonomiska resultat på

8 Global närvaro Aktivitet i världen Risker begränsas inte av hav eller landsgränser vilket även gäller för Lloyd smarknaden. Vår globala räckvidd förenas med en omfattande lokalkännedom. Indelning av affärsverksamhet per region 9 44% USA och Kanada 22% Storbritannien Fördelning av internationella affärer per försäkringsklass 10 35% Återförsäkring 22% Egendomsförsäkring 16% Europa 21% Ansvarsförsäkring 8% Centralasien och Stillahavsregionen 6% Syd- och Centralamerika 4% Övriga världen 8% Marinförsäkring 6% Energiförsäkring 5% Motorfordonsförsäkring 3% Flygförsäkring Lloyd s gör affärer i över 200 länder och territorier i hela världen. Våra 80 licenser, som stöds av ett nätverk av lokala kontor, ger oss tillgång till så väl stora som små försäkringsmarknader. 12 Läs mer om Lloyd smarknaden på 13

9 Idag nuvarande verksamhet Lloyd smarknaden försäkrar komplicerade och speciella risker från oljeriggar till välkända personers kroppsdelar. Vi har alla våra syndikat på en och samma plats i vårt Underwriting Room, vilket gör att mäklare snabbt kan hitta ett individuellt och innovativt försäkringsskydd oavsett vad utmaningen gäller. Ansvarsförsäkring Ansvarsrisker är särskilt komplicerade och försäkringsåtaganden i USA utgör merparten av denna verksamhet.denna marknad innefattar skadestånd i yrkesverksamhet, medicinsk felbehandling, olycksfall, skadeståndsansvar för VDoch styrelse, allmänt skadeståndsansvar och arbetsgivaransvar. Ansvarsförsäkringutgör 21% av Lloyd s verksamhet. Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring är ett brett segment och innehåller allt från risker vid byggandet av det nya World Trade Center till att skydda semesterorter mot stormskador. Egendomsförsäkring är också mycket konkurrensutsatt med ökande kapacitet eftersom många försäkringsgivare nu försöker inrikta sin verksamhet mot annat än försäkring av katastrofrisker. Egendomsförsäkring utgör 22% av Lloyd s affärsverksamhet. Marinförsäkring Det var inom denna sektor som Lloyd s startade sin aktivitet för mer än 300 år sedan. Idag är det en mindre men fortfarande betydelsefull del av vår verksamhet. Det mesta försäkringsskyddet inom området gäller fartyg, frakt, ansvar och specie (försäkring av högt värderade föremål, t.ex. konst under transport). Marinförsäkring står för 8% av Lloyd s verksamhet. Energiförsäkring Denna marknad växer stadigt, från onshore- och offshore-egendom, oljeriggar och raffinaderier till utvecklingsföretag inom förnybar energi. Energiförsäkring står för 6% av Lloyd s verksamhet. Motorförsäkring I denna konkurrensutsatta sektor koncentrerar sig Lloyd s på fordonsflottor och ickestandardiserade risker. Detta inkluderar värdefulla veteranbilar och samlarobjekt, förare med hög riskexponering och gruppförsäkringslösningar. Lloyd s har försäkrat ett stort antal hastighetsrekordförsök på land, och Sir Malcolm Campbell, den förste som körde över 300 mph på land, var för övrigt Lloyd smäklare. Motorförsäkring utgör 5 % av Lloyd s verksamhet. Flygförsäkring Lloyd s är branschledande inom försäkring av den globala luftfartsmarknaden. Denna inkluderar försäkring av flygbolag, försäkringsskydd mot krig och terrorism, försäkring av flygplatser samt satelliter. Efter den 11 september 2001 har flygbranschens skaderesultat varit långt under det historiska genomsnittet tack vare nya säkerhetssystem, ökade säkerhetskontroller och förbättrad reglering. Flygförsäkring står för 3% av Lloyd s affärsverksamhet. Återförsäkring Återförsäkring tecknas i allmänhet till följd av någon av fyra orsaker: att skydda ett försäkringsbolag mot stora ersättningskrav; att reducera riskerna för stora resultatvariationer att uppnå internationell riskspridning; eller att öka direktförsäkrarens kapacitet. Återförsäkring utgör 35% av Lloyd s verksamhet. Läs de senaste Lloyd s-nyheterna på

10 Idag Nuvarande verksamhet fortsättning Lloyd s är pionjär inom försäkring av nya, komplicerade och ovanliga risker. Nedan nämns några milstolpar och spännande risker som placerats försäkrats på Lloyd smarknaden. Med luft under vingarna Lanseringen av Airbus 380 inleder en ny era inom flygresandet. Planet är 73 meter långt, 24 meter högt och har en vingbredd på 79,8 meter, vilket får de flesta andra kommersiella jetplan att se ut som småfåglar. Singapore Airlines genomförde den första kommersiella flygningen i oktober Som flygbolagets försäkringsgivare inser Lloyd s underwriters att denna nya superjumboklass innebär höjda riskexponeringar och det är en utmaning att utveckla försäkringsprodukter för dessa behov Full fart framåt Singapore Grand Prix's Invigningstävlingar var enligt mångas åsikt en av höjdpunkterna i Formel 1-kalendern Det var inte bara en ny stadstävling utan också den allra första Formel 1-tävlingen som hölls nattetid. Stadstävlingar är välkända som komplicerade försäkringsrisker vilka kräver specialistkunskaper. Mäklare såväl i London som i Singapore arbetade tillsammans för att ge det bästa tänkbara försäkringsskyddet till evenemanget. Formar en ny skyline Byggandet av det nya World Trade Center, troligen det mest efterlängtade byggnadsprojektet i världen, har nu påbörjats. Den nya anläggningen kommer att ha tre torn som är designade av de berömda Pritzker-prisvinnande arkitekterna Norman Foster, Richard Rogers och Fumihiko Maki. Lloyd s stödjer byggprocessen med arbetsskadeförsäkring, allmän ansvarsförsäkring, excessansvar och specialförsäkringar. En smaksak I mars 2009, försäkrade Lloyd s Costa Coffees italienska kaffemästare Gennaro Pelliccias tunga. Pelliccia avsmakar personligen varje sändning råkaffebönor på företagets rosteri i London innan de sedan rostas och distribueras till återförsäljarna. Det här var inte första gången Lloyd s försäkrade en tunga. Vinprovare har också tecknat försäkringar och år 2008 försäkrade en holländsk vinprovare, Ilja Gort, sin näsa. Läs mer om Lloyd s olika sektorer samt 16 försäkringsrisker på 17

11 framtiden mål och visioner Lloyd s är ett ledande namn i försäkringsvärlden och utvecklas ständigt för att möta förändringarna i riskmiljön. Marknaden fortsätter att vara starkt konkurrensutsatt med ny teknik och nya risker. Vi fortsätter att utveckla metoder för att göra Lloyd s till en enklare handelsplats genom att öka vår effektivitet och höja vår servicenivå. Våra processer kan förändras, men den finansiella ömsesidigheten förblir central för Lloyd s. Detta hjälper oss att bli mer konkurrenskraftiga och förstärker våra licenser samt vår kreditvärdighet. Vi fortsätter stadigt att expandera på utländska marknader för att bygga vår framtida plattform. En viktig prioritering har varit och är att behålla lönsamheten genom marknadscykeln. När det är goda tider och skadekostnaderna är låga tenderar premierna att sjunka. När en katastrof inträffar och skadekostnaderna ökar stiger också premierna. Det kallas marknadsscykeln. Även om vår beslutsamhet har testats under de senaste 12 månaderna, har vår disciplinerade inställning till riskbedömning och vår konservativa investeringsfilosofi säkerställt att vi behåller vår starka ställning. Företagsledningar måste förutse och förstå kommande risker kopplade till klimatförändringar, terrorism, energi och skadestånd för att framgångsrikt kunna lotsa sina företag in i framtiden. Lloyd s förenar över 300 års erfarenhet med global sakkunskap inom riskområdet. Genom vårt 360 Risk Insight-program erbjuder vi aktuella analyser och djupgående forskning, uttömmande rapporter, expertåsikter, film och senaste nytt. Vi strävar efter att främja debatt vid våra evenemang, samla försäkrings- och företagarsexperters åsikter samt att identifiera risker och möjligheter som företag kan agera utefter. Ämnen som 360 Risk Insight kommer att ta upp under 2009 är: Klimatförändringar och säkerhet risker och möjligheter för företag Från vatten- och matförsörjning, till energisäkerhet och demografiska förändringar. Klimatförändringarna utgör ett hot mot vårt framtida samhälle men skapar också affärsmöjligheter. Global instabilitet och den ekonomiska nedgången Gör den globala nedgången att världen blir en farligare plats för företagande? Riskprioriteringar och beredskap hur ser globala företagsledare på risker? Ny forskning för att förstå hur företagsledare i olika regioner ser på och förbereder sig inför olika typer av risker, från naturskaderisker till legala risker- och marknadsrisker. Under andra halvan av 2009 kommer 360 Risk Insight att analysera ämnen som företagsansvar, energisäkerhet och klimatförändring. Mer information om dessa teman får du via vårt News Centre där du finner rapporter, arrangemang och filmer. Läs mer på Om du vill få regelbundna uppdateringar av våra senaste rapporter, filmer och arrangemang, är du välkommen att skicka e-post till Läs de senaste rapporterna och analyserna om kommande risker på

12 Globala kontakter Argentina John Wilson Australien Keith Stern Belgien Alexis Fontein Belize Derek Courtenay Brasilien Marco Castro Chile Emilio Sahurie Danmark Jes Anker Mikkelsen +45 (0) Frankrike (skall bekräftas) Grekland Marianna Papadakis +44 (0) Hong Kong Alex Faris Irland Eamonn Egan Israel Jonathan Gross +972 (0) Italien Enrico Bertagna Japan Iain Ferguson Kanada Deborah Moor Kina LRCC Ltd Eric Gao Malta Mark Gollcher Namibia Peter Grüttemeyer Nederländerna Alexis D Fontein Norge Espen Komnaes Nya Zeeland Scott Galloway Österrike Dr Harald Svoboda +43 (0) Polen Witold Janusz Schweiz Graham West Singapore Simon Wilson Spanien Juan Arsuaga Storbritannien Lloyd s International Trading Helpdesk +44 (0) Sverige Erik Börjesson Sydafrika Amit Khilosia Tyskland Burkard von Siegfried +49 (0) USA Illinois Maryanne Swaim USA Jungfruöarna Henry L Feuerzeig USA Kentucky Pat Talley USA Los Angeles Anthony Joseph USA New York Joe Gunset Zimbabwe Emilia Chisango Per den 31 december Standard & Poor s Global Reinsurance Highlights Per den 31 december Lloyd s årsberättelse Fitch Ratings bekräftade sin rating för Lloyd s ekonomiska styrka och angav stabila framtidsutsikter i augusti Denna publikation är tryckt på returpapper. 7 Standard & Poor s bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka och angav Stabila framtidsutsikter i augusti A.M. Best bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka med Stabila framtidsutsikter i augusti Lloyd s årsberättelse Återvinning När When du har you läst have färdigt finished denna with publikation, vänligen this publication lämna den please till återvinning. recycle it. För att få mer information om något av de ämnen som tagits upp i denna broschyr, läs gärna Lloyd s Review 2008 på Lloyd s är ett registrerat varumärke under Society of Lloyd s. Lloyd s maj 2009.

13 Lloyd s Sveavägen 20 6th Floor SE Stockholm Sweden Telefon +46 (0) Fax 46 (0)

lloyd s cover to cover

lloyd s cover to cover lloyd s cover to cover VARFÖR DU SKALL VÄLJA LLOYD S SOM FÖRSÄKRINGSGIVARE lloyds.com/history INNEHÅLL Den internationella försäkringens hemvist 1 Vi välkomnar världen 2 Förändringarnas mästare 3 Redo

Läs mer

Kvartalsdata 132 133 Securitas aktie 134 135 Finansiell information och kallelse till årsstämma 136

Kvartalsdata 132 133 Securitas aktie 134 135 Finansiell information och kallelse till årsstämma 136 Årsredovisning 2012 Securitas i korthet flik VD har ordet 2 6 Erbjudande och marknader 8 16 Verksamheter 18 23 Översikt affärssegmenten 18 Security Services North America 19 Security Services Europe 20

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Företag skapar innovationer

Företag skapar innovationer 2 Företag skapar innovationer Den som granskar Sveriges hundra viktigaste innovationer kommer att slås av minst två saker: bakom dem står i de flesta fall företag och innovationerna gjordes i städer. Blåslampan,

Läs mer

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under 2008 10 framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance Årsredovisning 2014 14 Hoist Finance Årsredovisning 2014 A This is Hoist Finance Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och vår framgång bygger på långsiktiga relationer.

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Årsredovisning 2000 2001

Årsredovisning 2000 2001 Securitas Securitas AB AB Årsredovisning 2000 2001 Innehåll Plattformar på plats 4 Securitasmodellen 6 Värderingarna 8 Marknadsmatrisen och Värdekedjan 10 Tydlig och enkel organisation 12 Sex Fingrar Finansiell

Läs mer

Att försäkra sig mot miljöskada- Försäkringsbolagens arbete med miljöskadeförsäkringar.

Att försäkra sig mot miljöskada- Försäkringsbolagens arbete med miljöskadeförsäkringar. Att försäkra sig mot miljöskada- Försäkringsbolagens arbete med miljöskadeförsäkringar. - Ett examensarbete på C-nivå Marie Roghed Ulrik Axelsson Mattias Lindahl B 1489 Stockholm, Oktober 2002 Organisation/Organization

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Om vi går tillbaks cirka 25 år i tiden så var reassurans något givet för ett traditionellt försäkringsbolag. Alla bolag hade inskrivet i sina bolagsordningar

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience 2O CELEBRATING 20 YEARS OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE Årsredovisning 2014 Creating Leadership in Customer Experience INNEHÅLL Viktiga händelser 2014 1 VD-ord 2 Transcom i korthet 6 Transcom

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar. Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld

ÅRSREDOVISNING. Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar. Globalt partnerprogram Samarbete för en tryggare värld ÅRSREDOVISNING 2011 Innovativa produkter Försprång genom smarta lösningar Kameror i detaljhandeln Ökad säkerhet, minskat svinn VD Ray Mauritsson: Fortsatt expansion på snabbväxande marknad Globalt partnerprogram

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Det största företaget i en alltjämt fragmenterad bransch

Det största företaget i en alltjämt fragmenterad bransch ASSA ABLOY och låsbranschen: Det största företaget i en alltjämt fragmenterad bransch assa abloy är världens största låsföretag med en total omsättning på 20 miljarder kronor pro forma. assa abloys andel

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2014 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Moderna Försäkringar 2005

Moderna Försäkringar 2005 Moderna Försäkringar 2005 INNEHÅLL VD har ordet 4 Ett händelserikt år 5 Tillväxt och lönsamhet 7 Försäkring med fokus på nischer 8 En växande finanskoncern 9 Atlantica båt 10 Konsumentförsäkring 12 Företagsförsäkring

Läs mer