Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns"

Transkript

1 Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

2 Välkommen till Lloyd s Quick Guide 2009 Innehåll Lloyd s är världens ledande marknad för specialförsäkringar med verksamhet i mer än 200 länder över hela världen. Vi är ofta först med att försäkra nya, ovanliga och komplexa risker. Vi har en unik koncentration av underwriters med specialistkompetenser som stöds av en mycket stark finansiell ställning vilken omfattar hela marknaden. HISTORIK Från kaffebönor till komplexa risker 02 LLOYD S FÖRSÄKRINGSMARKNAD Aktörer och roller 04 MANAGING AGENTS En dynamisk och mångfacetterad marknadsplats 08 FINANSIELL INFORMATION Ekonomisk styrka och stabilitet 10 GLOBAL NÄRVARO Aktivitet i världen 12 IDAG Nuvarande verksamhet 14 FRAMTIDEN Mål och visioner 18 GLOBALA KONTAKTER 20 Du läser : Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns. Se även följande publikationer : Lloyd s Highlights 2009 A summary of our operations, performance, strategy and security och Lloyd s Review 2009 Our operations, performance, strategy and security. Du hittar dessa publikationer och mer detaljerad information om vår verksamhet på: Om du vill ha fler kopior av denna broschyr, kontakta: Alla siffror i denna utgåva gäller per den 31 december

3 historik från kaffebönor till komplexa risker Lloyd s grundades för mer än 300 år sedan i Edward Lloyds Coffee shop en plats där fartygsägare träffade personer med riskvilligt kapital för att försäkra sina fartyg. Efter detta har Lloyd s vuxit från att försäkra fartyg till att bli världens största specialistmarknad för sakförsäkring. Än idag är Lloyd s en dynamisk, innovativ marknadsplats där individer möts ansikte mot ansikte. Som på alla marknadsplatser gör man det möjligt att för dem som har något att sälja underwriters som tillhandahåller försäkringskapacitet att ta kontakt med dem som vill köpa försäkringsmäklare som arbetar på uppdrag av kunder vilka söker försäkringsskydd. Vi får vår styrka från de Managing Agents som väljer att arbeta på vår marknad vilken backas upp av kapital från olika källor runtom i världen. 02 Följ Lloyd s utveckling på 03

4 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller Till skillnad från andra aktörer inom försäkringsområdet är Lloyd s inte något försäkringsbolag utan en marknadsplats, där våra medlemmar går ihop i syndikat för att försäkra och återförsäkra risker. Mäklare verkar på marknaden på uppdrag av kunder, andra mäklare och ombud. Som på alla handelsplatser söker mäklarna efter vilka aktörer som kan täcka deras speciella risker och på vilka villkor. De 80 syndikat 1 som arbetar för Lloyd s utgör tillsammans en av världens största kommersiella försäkringsgivare och den femte största återförsäkraren 2. Läs mer om försäkring på

5 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller fortsättning Lloyd smarknaden omfattar en unik koncentration av expertis inom riskbedömning och närvaro av flexibla försäkringsgivare. Det är en dynamisk miljö med många olika intressenter. Corporation of Lloyd s Försäkringstagare Mäklare Servicebolag 80 syndikat 3 51 Managing Agents 4 Medlemmar Affärsflöde Kapitalförsörjning VEM ÄR VEM? Försäkringstagare Efterfrågar försäkringsskydd Företag, organisationer, andra försäkringsbolag och individer över hela världen vill skydda sig själva mot de risker de är utsatta för. Försäkringstagarna tar kontakt med en mäklare och beskriver sina individuella försäkringsbehov. Mäklare Placerar riskerna De flesta av Lloyd s försäkringsavtal placeras med hjälp av mäklare. Mäklarnas verksamhet regleras av de nationella tillsynsmyndigheterna och måste dessutom uppfylla Lloyd s interna kvalitetskrav. Syndikat Försäkrar riskerna Underwriters avgör vilka risker ett syndikat försäkrar och på vilka villkor. Mycket av Lloyd s affärsverksamhet äger rum i Lloyd s Underwriting Room, där underwriters möter mäklare och förhandlar om risker de vill placera hos Lloyd s. Managing Agents Administrerar syndikatens verksamhet Detta är företag som har bildats för att driva ett eller flera syndikats verksamhet. Managing Agents anställer underwriters och sköter den dagliga driften av syndikatets infrastruktur och verksamhet. Medlemmar Tillför kapitalet Lloyd s medlemmar tillhandahåller det kapital som krävs för syndikatens försäkringsåtaganden. Bland medlemmarna finns några av världens största försäkringskoncerner och andra bolag som är noterade på Londonbörsen. Vidare finns medlemmar i form av privatpersoner och bolag med begränsat ansvar. Corporation of Lloyd s Stödjer marknaden The Corporation of Lloyd s övervakar och stödjer Lloyd smarknaden och främjar dess intressen runtom i världen. Detta inkluderar att bestämma storleken på det kapital som medlemmarna måste bidra med, samarbeta med ledningen för syndikat som inte uppfyller kraven, genomföra ekonomiskoch myndighetsrapportering för Lloyd smarknaden samt att leda och utveckla Lloyd s globala licensnätverk och varumärke. Läs mer om Lloyd smarknaden på

6 Managing Agents en dynamisk och mångfacetterad marknadsplats Per den 31 december 2008 omfattade Lloyd smarknaden 51Managing Agents, som visas nedan, samt 80 syndikat. Viktigare än storleken är dock bredden och djupet av den specialkompetens som genom mäklare och syndikat finns samlad hos Lloyd s. Läs mer om våra Managing Agents på

7 Finansiell information Ekonomisk styrka och stabilitet Finansiell stabilitet är avgörande och inger förtroende hos de som tillhandahåller kapitalet samt trygghet för försäkringstagarna. Lloyd s styrka och robusta kapitalisering återspeglas i vår rating. Var kommer vårt kapital ifrån? 5 47% Försäkringsbolag och andra bolag från Storbritannien Lloyd s rating Fitch Ratings A+ (Strong) 6 38% Internationella försäkringsbolag Standard & Poor s A+ (Strong) 7 A.M. Best A (Excellent) 8 15% Individuella medlemmar År 2008 bekräftade de tre största ratinginstituten Lloyd s rating vilket förstärker Lloyd smarknadens finansiella styrka och uthållighet. Lloyd s rating för ekonomisk styrka gäller varje försäkringsavtal som tecknats av varje syndikat hos Lloyd s sedan Lloyd s har en konkurrenskraftig position på den globala försäkringsmarknaden och drar nytta av sitt goda anseende som en innovativ och flexibel försäkringsgivare. Lloyd s konkurrensfördel härrör sig från strukturen som marknadsplats vilket gynnar utvecklingen av specialkunskaper inom riskbedömning. A.M. Best juli 2008 Läs mer om våra ekonomiska resultat på

8 Global närvaro Aktivitet i världen Risker begränsas inte av hav eller landsgränser vilket även gäller för Lloyd smarknaden. Vår globala räckvidd förenas med en omfattande lokalkännedom. Indelning av affärsverksamhet per region 9 44% USA och Kanada 22% Storbritannien Fördelning av internationella affärer per försäkringsklass 10 35% Återförsäkring 22% Egendomsförsäkring 16% Europa 21% Ansvarsförsäkring 8% Centralasien och Stillahavsregionen 6% Syd- och Centralamerika 4% Övriga världen 8% Marinförsäkring 6% Energiförsäkring 5% Motorfordonsförsäkring 3% Flygförsäkring Lloyd s gör affärer i över 200 länder och territorier i hela världen. Våra 80 licenser, som stöds av ett nätverk av lokala kontor, ger oss tillgång till så väl stora som små försäkringsmarknader. 12 Läs mer om Lloyd smarknaden på 13

9 Idag nuvarande verksamhet Lloyd smarknaden försäkrar komplicerade och speciella risker från oljeriggar till välkända personers kroppsdelar. Vi har alla våra syndikat på en och samma plats i vårt Underwriting Room, vilket gör att mäklare snabbt kan hitta ett individuellt och innovativt försäkringsskydd oavsett vad utmaningen gäller. Ansvarsförsäkring Ansvarsrisker är särskilt komplicerade och försäkringsåtaganden i USA utgör merparten av denna verksamhet.denna marknad innefattar skadestånd i yrkesverksamhet, medicinsk felbehandling, olycksfall, skadeståndsansvar för VDoch styrelse, allmänt skadeståndsansvar och arbetsgivaransvar. Ansvarsförsäkringutgör 21% av Lloyd s verksamhet. Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring är ett brett segment och innehåller allt från risker vid byggandet av det nya World Trade Center till att skydda semesterorter mot stormskador. Egendomsförsäkring är också mycket konkurrensutsatt med ökande kapacitet eftersom många försäkringsgivare nu försöker inrikta sin verksamhet mot annat än försäkring av katastrofrisker. Egendomsförsäkring utgör 22% av Lloyd s affärsverksamhet. Marinförsäkring Det var inom denna sektor som Lloyd s startade sin aktivitet för mer än 300 år sedan. Idag är det en mindre men fortfarande betydelsefull del av vår verksamhet. Det mesta försäkringsskyddet inom området gäller fartyg, frakt, ansvar och specie (försäkring av högt värderade föremål, t.ex. konst under transport). Marinförsäkring står för 8% av Lloyd s verksamhet. Energiförsäkring Denna marknad växer stadigt, från onshore- och offshore-egendom, oljeriggar och raffinaderier till utvecklingsföretag inom förnybar energi. Energiförsäkring står för 6% av Lloyd s verksamhet. Motorförsäkring I denna konkurrensutsatta sektor koncentrerar sig Lloyd s på fordonsflottor och ickestandardiserade risker. Detta inkluderar värdefulla veteranbilar och samlarobjekt, förare med hög riskexponering och gruppförsäkringslösningar. Lloyd s har försäkrat ett stort antal hastighetsrekordförsök på land, och Sir Malcolm Campbell, den förste som körde över 300 mph på land, var för övrigt Lloyd smäklare. Motorförsäkring utgör 5 % av Lloyd s verksamhet. Flygförsäkring Lloyd s är branschledande inom försäkring av den globala luftfartsmarknaden. Denna inkluderar försäkring av flygbolag, försäkringsskydd mot krig och terrorism, försäkring av flygplatser samt satelliter. Efter den 11 september 2001 har flygbranschens skaderesultat varit långt under det historiska genomsnittet tack vare nya säkerhetssystem, ökade säkerhetskontroller och förbättrad reglering. Flygförsäkring står för 3% av Lloyd s affärsverksamhet. Återförsäkring Återförsäkring tecknas i allmänhet till följd av någon av fyra orsaker: att skydda ett försäkringsbolag mot stora ersättningskrav; att reducera riskerna för stora resultatvariationer att uppnå internationell riskspridning; eller att öka direktförsäkrarens kapacitet. Återförsäkring utgör 35% av Lloyd s verksamhet. Läs de senaste Lloyd s-nyheterna på

10 Idag Nuvarande verksamhet fortsättning Lloyd s är pionjär inom försäkring av nya, komplicerade och ovanliga risker. Nedan nämns några milstolpar och spännande risker som placerats försäkrats på Lloyd smarknaden. Med luft under vingarna Lanseringen av Airbus 380 inleder en ny era inom flygresandet. Planet är 73 meter långt, 24 meter högt och har en vingbredd på 79,8 meter, vilket får de flesta andra kommersiella jetplan att se ut som småfåglar. Singapore Airlines genomförde den första kommersiella flygningen i oktober Som flygbolagets försäkringsgivare inser Lloyd s underwriters att denna nya superjumboklass innebär höjda riskexponeringar och det är en utmaning att utveckla försäkringsprodukter för dessa behov Full fart framåt Singapore Grand Prix's Invigningstävlingar var enligt mångas åsikt en av höjdpunkterna i Formel 1-kalendern Det var inte bara en ny stadstävling utan också den allra första Formel 1-tävlingen som hölls nattetid. Stadstävlingar är välkända som komplicerade försäkringsrisker vilka kräver specialistkunskaper. Mäklare såväl i London som i Singapore arbetade tillsammans för att ge det bästa tänkbara försäkringsskyddet till evenemanget. Formar en ny skyline Byggandet av det nya World Trade Center, troligen det mest efterlängtade byggnadsprojektet i världen, har nu påbörjats. Den nya anläggningen kommer att ha tre torn som är designade av de berömda Pritzker-prisvinnande arkitekterna Norman Foster, Richard Rogers och Fumihiko Maki. Lloyd s stödjer byggprocessen med arbetsskadeförsäkring, allmän ansvarsförsäkring, excessansvar och specialförsäkringar. En smaksak I mars 2009, försäkrade Lloyd s Costa Coffees italienska kaffemästare Gennaro Pelliccias tunga. Pelliccia avsmakar personligen varje sändning råkaffebönor på företagets rosteri i London innan de sedan rostas och distribueras till återförsäljarna. Det här var inte första gången Lloyd s försäkrade en tunga. Vinprovare har också tecknat försäkringar och år 2008 försäkrade en holländsk vinprovare, Ilja Gort, sin näsa. Läs mer om Lloyd s olika sektorer samt 16 försäkringsrisker på 17

11 framtiden mål och visioner Lloyd s är ett ledande namn i försäkringsvärlden och utvecklas ständigt för att möta förändringarna i riskmiljön. Marknaden fortsätter att vara starkt konkurrensutsatt med ny teknik och nya risker. Vi fortsätter att utveckla metoder för att göra Lloyd s till en enklare handelsplats genom att öka vår effektivitet och höja vår servicenivå. Våra processer kan förändras, men den finansiella ömsesidigheten förblir central för Lloyd s. Detta hjälper oss att bli mer konkurrenskraftiga och förstärker våra licenser samt vår kreditvärdighet. Vi fortsätter stadigt att expandera på utländska marknader för att bygga vår framtida plattform. En viktig prioritering har varit och är att behålla lönsamheten genom marknadscykeln. När det är goda tider och skadekostnaderna är låga tenderar premierna att sjunka. När en katastrof inträffar och skadekostnaderna ökar stiger också premierna. Det kallas marknadsscykeln. Även om vår beslutsamhet har testats under de senaste 12 månaderna, har vår disciplinerade inställning till riskbedömning och vår konservativa investeringsfilosofi säkerställt att vi behåller vår starka ställning. Företagsledningar måste förutse och förstå kommande risker kopplade till klimatförändringar, terrorism, energi och skadestånd för att framgångsrikt kunna lotsa sina företag in i framtiden. Lloyd s förenar över 300 års erfarenhet med global sakkunskap inom riskområdet. Genom vårt 360 Risk Insight-program erbjuder vi aktuella analyser och djupgående forskning, uttömmande rapporter, expertåsikter, film och senaste nytt. Vi strävar efter att främja debatt vid våra evenemang, samla försäkrings- och företagarsexperters åsikter samt att identifiera risker och möjligheter som företag kan agera utefter. Ämnen som 360 Risk Insight kommer att ta upp under 2009 är: Klimatförändringar och säkerhet risker och möjligheter för företag Från vatten- och matförsörjning, till energisäkerhet och demografiska förändringar. Klimatförändringarna utgör ett hot mot vårt framtida samhälle men skapar också affärsmöjligheter. Global instabilitet och den ekonomiska nedgången Gör den globala nedgången att världen blir en farligare plats för företagande? Riskprioriteringar och beredskap hur ser globala företagsledare på risker? Ny forskning för att förstå hur företagsledare i olika regioner ser på och förbereder sig inför olika typer av risker, från naturskaderisker till legala risker- och marknadsrisker. Under andra halvan av 2009 kommer 360 Risk Insight att analysera ämnen som företagsansvar, energisäkerhet och klimatförändring. Mer information om dessa teman får du via vårt News Centre där du finner rapporter, arrangemang och filmer. Läs mer på Om du vill få regelbundna uppdateringar av våra senaste rapporter, filmer och arrangemang, är du välkommen att skicka e-post till Läs de senaste rapporterna och analyserna om kommande risker på

12 Globala kontakter Argentina John Wilson Australien Keith Stern Belgien Alexis Fontein Belize Derek Courtenay Brasilien Marco Castro Chile Emilio Sahurie Danmark Jes Anker Mikkelsen +45 (0) Frankrike (skall bekräftas) Grekland Marianna Papadakis +44 (0) Hong Kong Alex Faris Irland Eamonn Egan Israel Jonathan Gross +972 (0) Italien Enrico Bertagna Japan Iain Ferguson Kanada Deborah Moor Kina LRCC Ltd Eric Gao Malta Mark Gollcher Namibia Peter Grüttemeyer Nederländerna Alexis D Fontein Norge Espen Komnaes Nya Zeeland Scott Galloway Österrike Dr Harald Svoboda +43 (0) Polen Witold Janusz Schweiz Graham West Singapore Simon Wilson Spanien Juan Arsuaga Storbritannien Lloyd s International Trading Helpdesk +44 (0) Sverige Erik Börjesson Sydafrika Amit Khilosia Tyskland Burkard von Siegfried +49 (0) USA Illinois Maryanne Swaim USA Jungfruöarna Henry L Feuerzeig USA Kentucky Pat Talley USA Los Angeles Anthony Joseph USA New York Joe Gunset Zimbabwe Emilia Chisango Per den 31 december Standard & Poor s Global Reinsurance Highlights Per den 31 december Lloyd s årsberättelse Fitch Ratings bekräftade sin rating för Lloyd s ekonomiska styrka och angav stabila framtidsutsikter i augusti Denna publikation är tryckt på returpapper. 7 Standard & Poor s bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka och angav Stabila framtidsutsikter i augusti A.M. Best bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka med Stabila framtidsutsikter i augusti Lloyd s årsberättelse Återvinning När When du har you läst have färdigt finished denna with publikation, vänligen this publication lämna den please till återvinning. recycle it. För att få mer information om något av de ämnen som tagits upp i denna broschyr, läs gärna Lloyd s Review 2008 på Lloyd s är ett registrerat varumärke under Society of Lloyd s. Lloyd s maj 2009.

13 Lloyd s Sveavägen 20 6th Floor SE Stockholm Sweden Telefon +46 (0) Fax 46 (0)

lloyd s cover to cover

lloyd s cover to cover lloyd s cover to cover VARFÖR DU SKALL VÄLJA LLOYD S SOM FÖRSÄKRINGSGIVARE lloyds.com/history INNEHÅLL Den internationella försäkringens hemvist 1 Vi välkomnar världen 2 Förändringarnas mästare 3 Redo

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringssituationen i dag Göta Lejon Externa försäkringsbolag Göteborgs

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden Livåterförsäkring Erik Alm Hannover Life Re sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Om vi går tillbaks cirka 25 år i tiden så var reassurans något givet för ett traditionellt försäkringsbolag. Alla bolag hade inskrivet i sina bolagsordningar

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se Sida Energiförsäkring försäkringsgivarens perspektiv Kjell Strand, Chief Underwriter kjell.strand@trygghansa.se Innehåll Trygg-Hansa Energi, Entreprenad och Maskinförsäkring Energiförsäkring omfattning

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Forum för naturkatastrofer Dance Zurovac-Jevtic, PhD Senior Specialist and Technical Underwriter Sirius

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer