Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns"

Transkript

1 Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

2 Välkommen till Lloyd s Quick Guide 2009 Innehåll Lloyd s är världens ledande marknad för specialförsäkringar med verksamhet i mer än 200 länder över hela världen. Vi är ofta först med att försäkra nya, ovanliga och komplexa risker. Vi har en unik koncentration av underwriters med specialistkompetenser som stöds av en mycket stark finansiell ställning vilken omfattar hela marknaden. HISTORIK Från kaffebönor till komplexa risker 02 LLOYD S FÖRSÄKRINGSMARKNAD Aktörer och roller 04 MANAGING AGENTS En dynamisk och mångfacetterad marknadsplats 08 FINANSIELL INFORMATION Ekonomisk styrka och stabilitet 10 GLOBAL NÄRVARO Aktivitet i världen 12 IDAG Nuvarande verksamhet 14 FRAMTIDEN Mål och visioner 18 GLOBALA KONTAKTER 20 Du läser : Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns. Se även följande publikationer : Lloyd s Highlights 2009 A summary of our operations, performance, strategy and security och Lloyd s Review 2009 Our operations, performance, strategy and security. Du hittar dessa publikationer och mer detaljerad information om vår verksamhet på: Om du vill ha fler kopior av denna broschyr, kontakta: Alla siffror i denna utgåva gäller per den 31 december

3 historik från kaffebönor till komplexa risker Lloyd s grundades för mer än 300 år sedan i Edward Lloyds Coffee shop en plats där fartygsägare träffade personer med riskvilligt kapital för att försäkra sina fartyg. Efter detta har Lloyd s vuxit från att försäkra fartyg till att bli världens största specialistmarknad för sakförsäkring. Än idag är Lloyd s en dynamisk, innovativ marknadsplats där individer möts ansikte mot ansikte. Som på alla marknadsplatser gör man det möjligt att för dem som har något att sälja underwriters som tillhandahåller försäkringskapacitet att ta kontakt med dem som vill köpa försäkringsmäklare som arbetar på uppdrag av kunder vilka söker försäkringsskydd. Vi får vår styrka från de Managing Agents som väljer att arbeta på vår marknad vilken backas upp av kapital från olika källor runtom i världen. 02 Följ Lloyd s utveckling på 03

4 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller Till skillnad från andra aktörer inom försäkringsområdet är Lloyd s inte något försäkringsbolag utan en marknadsplats, där våra medlemmar går ihop i syndikat för att försäkra och återförsäkra risker. Mäklare verkar på marknaden på uppdrag av kunder, andra mäklare och ombud. Som på alla handelsplatser söker mäklarna efter vilka aktörer som kan täcka deras speciella risker och på vilka villkor. De 80 syndikat 1 som arbetar för Lloyd s utgör tillsammans en av världens största kommersiella försäkringsgivare och den femte största återförsäkraren 2. Läs mer om försäkring på

5 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller fortsättning Lloyd smarknaden omfattar en unik koncentration av expertis inom riskbedömning och närvaro av flexibla försäkringsgivare. Det är en dynamisk miljö med många olika intressenter. Corporation of Lloyd s Försäkringstagare Mäklare Servicebolag 80 syndikat 3 51 Managing Agents 4 Medlemmar Affärsflöde Kapitalförsörjning VEM ÄR VEM? Försäkringstagare Efterfrågar försäkringsskydd Företag, organisationer, andra försäkringsbolag och individer över hela världen vill skydda sig själva mot de risker de är utsatta för. Försäkringstagarna tar kontakt med en mäklare och beskriver sina individuella försäkringsbehov. Mäklare Placerar riskerna De flesta av Lloyd s försäkringsavtal placeras med hjälp av mäklare. Mäklarnas verksamhet regleras av de nationella tillsynsmyndigheterna och måste dessutom uppfylla Lloyd s interna kvalitetskrav. Syndikat Försäkrar riskerna Underwriters avgör vilka risker ett syndikat försäkrar och på vilka villkor. Mycket av Lloyd s affärsverksamhet äger rum i Lloyd s Underwriting Room, där underwriters möter mäklare och förhandlar om risker de vill placera hos Lloyd s. Managing Agents Administrerar syndikatens verksamhet Detta är företag som har bildats för att driva ett eller flera syndikats verksamhet. Managing Agents anställer underwriters och sköter den dagliga driften av syndikatets infrastruktur och verksamhet. Medlemmar Tillför kapitalet Lloyd s medlemmar tillhandahåller det kapital som krävs för syndikatens försäkringsåtaganden. Bland medlemmarna finns några av världens största försäkringskoncerner och andra bolag som är noterade på Londonbörsen. Vidare finns medlemmar i form av privatpersoner och bolag med begränsat ansvar. Corporation of Lloyd s Stödjer marknaden The Corporation of Lloyd s övervakar och stödjer Lloyd smarknaden och främjar dess intressen runtom i världen. Detta inkluderar att bestämma storleken på det kapital som medlemmarna måste bidra med, samarbeta med ledningen för syndikat som inte uppfyller kraven, genomföra ekonomiskoch myndighetsrapportering för Lloyd smarknaden samt att leda och utveckla Lloyd s globala licensnätverk och varumärke. Läs mer om Lloyd smarknaden på

6 Managing Agents en dynamisk och mångfacetterad marknadsplats Per den 31 december 2008 omfattade Lloyd smarknaden 51Managing Agents, som visas nedan, samt 80 syndikat. Viktigare än storleken är dock bredden och djupet av den specialkompetens som genom mäklare och syndikat finns samlad hos Lloyd s. Läs mer om våra Managing Agents på

7 Finansiell information Ekonomisk styrka och stabilitet Finansiell stabilitet är avgörande och inger förtroende hos de som tillhandahåller kapitalet samt trygghet för försäkringstagarna. Lloyd s styrka och robusta kapitalisering återspeglas i vår rating. Var kommer vårt kapital ifrån? 5 47% Försäkringsbolag och andra bolag från Storbritannien Lloyd s rating Fitch Ratings A+ (Strong) 6 38% Internationella försäkringsbolag Standard & Poor s A+ (Strong) 7 A.M. Best A (Excellent) 8 15% Individuella medlemmar År 2008 bekräftade de tre största ratinginstituten Lloyd s rating vilket förstärker Lloyd smarknadens finansiella styrka och uthållighet. Lloyd s rating för ekonomisk styrka gäller varje försäkringsavtal som tecknats av varje syndikat hos Lloyd s sedan Lloyd s har en konkurrenskraftig position på den globala försäkringsmarknaden och drar nytta av sitt goda anseende som en innovativ och flexibel försäkringsgivare. Lloyd s konkurrensfördel härrör sig från strukturen som marknadsplats vilket gynnar utvecklingen av specialkunskaper inom riskbedömning. A.M. Best juli 2008 Läs mer om våra ekonomiska resultat på

8 Global närvaro Aktivitet i världen Risker begränsas inte av hav eller landsgränser vilket även gäller för Lloyd smarknaden. Vår globala räckvidd förenas med en omfattande lokalkännedom. Indelning av affärsverksamhet per region 9 44% USA och Kanada 22% Storbritannien Fördelning av internationella affärer per försäkringsklass 10 35% Återförsäkring 22% Egendomsförsäkring 16% Europa 21% Ansvarsförsäkring 8% Centralasien och Stillahavsregionen 6% Syd- och Centralamerika 4% Övriga världen 8% Marinförsäkring 6% Energiförsäkring 5% Motorfordonsförsäkring 3% Flygförsäkring Lloyd s gör affärer i över 200 länder och territorier i hela världen. Våra 80 licenser, som stöds av ett nätverk av lokala kontor, ger oss tillgång till så väl stora som små försäkringsmarknader. 12 Läs mer om Lloyd smarknaden på 13

9 Idag nuvarande verksamhet Lloyd smarknaden försäkrar komplicerade och speciella risker från oljeriggar till välkända personers kroppsdelar. Vi har alla våra syndikat på en och samma plats i vårt Underwriting Room, vilket gör att mäklare snabbt kan hitta ett individuellt och innovativt försäkringsskydd oavsett vad utmaningen gäller. Ansvarsförsäkring Ansvarsrisker är särskilt komplicerade och försäkringsåtaganden i USA utgör merparten av denna verksamhet.denna marknad innefattar skadestånd i yrkesverksamhet, medicinsk felbehandling, olycksfall, skadeståndsansvar för VDoch styrelse, allmänt skadeståndsansvar och arbetsgivaransvar. Ansvarsförsäkringutgör 21% av Lloyd s verksamhet. Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring är ett brett segment och innehåller allt från risker vid byggandet av det nya World Trade Center till att skydda semesterorter mot stormskador. Egendomsförsäkring är också mycket konkurrensutsatt med ökande kapacitet eftersom många försäkringsgivare nu försöker inrikta sin verksamhet mot annat än försäkring av katastrofrisker. Egendomsförsäkring utgör 22% av Lloyd s affärsverksamhet. Marinförsäkring Det var inom denna sektor som Lloyd s startade sin aktivitet för mer än 300 år sedan. Idag är det en mindre men fortfarande betydelsefull del av vår verksamhet. Det mesta försäkringsskyddet inom området gäller fartyg, frakt, ansvar och specie (försäkring av högt värderade föremål, t.ex. konst under transport). Marinförsäkring står för 8% av Lloyd s verksamhet. Energiförsäkring Denna marknad växer stadigt, från onshore- och offshore-egendom, oljeriggar och raffinaderier till utvecklingsföretag inom förnybar energi. Energiförsäkring står för 6% av Lloyd s verksamhet. Motorförsäkring I denna konkurrensutsatta sektor koncentrerar sig Lloyd s på fordonsflottor och ickestandardiserade risker. Detta inkluderar värdefulla veteranbilar och samlarobjekt, förare med hög riskexponering och gruppförsäkringslösningar. Lloyd s har försäkrat ett stort antal hastighetsrekordförsök på land, och Sir Malcolm Campbell, den förste som körde över 300 mph på land, var för övrigt Lloyd smäklare. Motorförsäkring utgör 5 % av Lloyd s verksamhet. Flygförsäkring Lloyd s är branschledande inom försäkring av den globala luftfartsmarknaden. Denna inkluderar försäkring av flygbolag, försäkringsskydd mot krig och terrorism, försäkring av flygplatser samt satelliter. Efter den 11 september 2001 har flygbranschens skaderesultat varit långt under det historiska genomsnittet tack vare nya säkerhetssystem, ökade säkerhetskontroller och förbättrad reglering. Flygförsäkring står för 3% av Lloyd s affärsverksamhet. Återförsäkring Återförsäkring tecknas i allmänhet till följd av någon av fyra orsaker: att skydda ett försäkringsbolag mot stora ersättningskrav; att reducera riskerna för stora resultatvariationer att uppnå internationell riskspridning; eller att öka direktförsäkrarens kapacitet. Återförsäkring utgör 35% av Lloyd s verksamhet. Läs de senaste Lloyd s-nyheterna på

10 Idag Nuvarande verksamhet fortsättning Lloyd s är pionjär inom försäkring av nya, komplicerade och ovanliga risker. Nedan nämns några milstolpar och spännande risker som placerats försäkrats på Lloyd smarknaden. Med luft under vingarna Lanseringen av Airbus 380 inleder en ny era inom flygresandet. Planet är 73 meter långt, 24 meter högt och har en vingbredd på 79,8 meter, vilket får de flesta andra kommersiella jetplan att se ut som småfåglar. Singapore Airlines genomförde den första kommersiella flygningen i oktober Som flygbolagets försäkringsgivare inser Lloyd s underwriters att denna nya superjumboklass innebär höjda riskexponeringar och det är en utmaning att utveckla försäkringsprodukter för dessa behov Full fart framåt Singapore Grand Prix's Invigningstävlingar var enligt mångas åsikt en av höjdpunkterna i Formel 1-kalendern Det var inte bara en ny stadstävling utan också den allra första Formel 1-tävlingen som hölls nattetid. Stadstävlingar är välkända som komplicerade försäkringsrisker vilka kräver specialistkunskaper. Mäklare såväl i London som i Singapore arbetade tillsammans för att ge det bästa tänkbara försäkringsskyddet till evenemanget. Formar en ny skyline Byggandet av det nya World Trade Center, troligen det mest efterlängtade byggnadsprojektet i världen, har nu påbörjats. Den nya anläggningen kommer att ha tre torn som är designade av de berömda Pritzker-prisvinnande arkitekterna Norman Foster, Richard Rogers och Fumihiko Maki. Lloyd s stödjer byggprocessen med arbetsskadeförsäkring, allmän ansvarsförsäkring, excessansvar och specialförsäkringar. En smaksak I mars 2009, försäkrade Lloyd s Costa Coffees italienska kaffemästare Gennaro Pelliccias tunga. Pelliccia avsmakar personligen varje sändning råkaffebönor på företagets rosteri i London innan de sedan rostas och distribueras till återförsäljarna. Det här var inte första gången Lloyd s försäkrade en tunga. Vinprovare har också tecknat försäkringar och år 2008 försäkrade en holländsk vinprovare, Ilja Gort, sin näsa. Läs mer om Lloyd s olika sektorer samt 16 försäkringsrisker på 17

11 framtiden mål och visioner Lloyd s är ett ledande namn i försäkringsvärlden och utvecklas ständigt för att möta förändringarna i riskmiljön. Marknaden fortsätter att vara starkt konkurrensutsatt med ny teknik och nya risker. Vi fortsätter att utveckla metoder för att göra Lloyd s till en enklare handelsplats genom att öka vår effektivitet och höja vår servicenivå. Våra processer kan förändras, men den finansiella ömsesidigheten förblir central för Lloyd s. Detta hjälper oss att bli mer konkurrenskraftiga och förstärker våra licenser samt vår kreditvärdighet. Vi fortsätter stadigt att expandera på utländska marknader för att bygga vår framtida plattform. En viktig prioritering har varit och är att behålla lönsamheten genom marknadscykeln. När det är goda tider och skadekostnaderna är låga tenderar premierna att sjunka. När en katastrof inträffar och skadekostnaderna ökar stiger också premierna. Det kallas marknadsscykeln. Även om vår beslutsamhet har testats under de senaste 12 månaderna, har vår disciplinerade inställning till riskbedömning och vår konservativa investeringsfilosofi säkerställt att vi behåller vår starka ställning. Företagsledningar måste förutse och förstå kommande risker kopplade till klimatförändringar, terrorism, energi och skadestånd för att framgångsrikt kunna lotsa sina företag in i framtiden. Lloyd s förenar över 300 års erfarenhet med global sakkunskap inom riskområdet. Genom vårt 360 Risk Insight-program erbjuder vi aktuella analyser och djupgående forskning, uttömmande rapporter, expertåsikter, film och senaste nytt. Vi strävar efter att främja debatt vid våra evenemang, samla försäkrings- och företagarsexperters åsikter samt att identifiera risker och möjligheter som företag kan agera utefter. Ämnen som 360 Risk Insight kommer att ta upp under 2009 är: Klimatförändringar och säkerhet risker och möjligheter för företag Från vatten- och matförsörjning, till energisäkerhet och demografiska förändringar. Klimatförändringarna utgör ett hot mot vårt framtida samhälle men skapar också affärsmöjligheter. Global instabilitet och den ekonomiska nedgången Gör den globala nedgången att världen blir en farligare plats för företagande? Riskprioriteringar och beredskap hur ser globala företagsledare på risker? Ny forskning för att förstå hur företagsledare i olika regioner ser på och förbereder sig inför olika typer av risker, från naturskaderisker till legala risker- och marknadsrisker. Under andra halvan av 2009 kommer 360 Risk Insight att analysera ämnen som företagsansvar, energisäkerhet och klimatförändring. Mer information om dessa teman får du via vårt News Centre där du finner rapporter, arrangemang och filmer. Läs mer på Om du vill få regelbundna uppdateringar av våra senaste rapporter, filmer och arrangemang, är du välkommen att skicka e-post till Läs de senaste rapporterna och analyserna om kommande risker på

12 Globala kontakter Argentina John Wilson Australien Keith Stern Belgien Alexis Fontein Belize Derek Courtenay Brasilien Marco Castro Chile Emilio Sahurie Danmark Jes Anker Mikkelsen +45 (0) Frankrike (skall bekräftas) Grekland Marianna Papadakis +44 (0) Hong Kong Alex Faris Irland Eamonn Egan Israel Jonathan Gross +972 (0) Italien Enrico Bertagna Japan Iain Ferguson Kanada Deborah Moor Kina LRCC Ltd Eric Gao Malta Mark Gollcher Namibia Peter Grüttemeyer Nederländerna Alexis D Fontein Norge Espen Komnaes Nya Zeeland Scott Galloway Österrike Dr Harald Svoboda +43 (0) Polen Witold Janusz Schweiz Graham West Singapore Simon Wilson Spanien Juan Arsuaga Storbritannien Lloyd s International Trading Helpdesk +44 (0) Sverige Erik Börjesson Sydafrika Amit Khilosia Tyskland Burkard von Siegfried +49 (0) USA Illinois Maryanne Swaim USA Jungfruöarna Henry L Feuerzeig USA Kentucky Pat Talley USA Los Angeles Anthony Joseph USA New York Joe Gunset Zimbabwe Emilia Chisango Per den 31 december Standard & Poor s Global Reinsurance Highlights Per den 31 december Lloyd s årsberättelse Fitch Ratings bekräftade sin rating för Lloyd s ekonomiska styrka och angav stabila framtidsutsikter i augusti Denna publikation är tryckt på returpapper. 7 Standard & Poor s bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka och angav Stabila framtidsutsikter i augusti A.M. Best bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka med Stabila framtidsutsikter i augusti Lloyd s årsberättelse Återvinning När When du har you läst have färdigt finished denna with publikation, vänligen this publication lämna den please till återvinning. recycle it. För att få mer information om något av de ämnen som tagits upp i denna broschyr, läs gärna Lloyd s Review 2008 på Lloyd s är ett registrerat varumärke under Society of Lloyd s. Lloyd s maj 2009.

13 Lloyd s Sveavägen 20 6th Floor SE Stockholm Sweden Telefon +46 (0) Fax 46 (0)

lloyd s cover to cover

lloyd s cover to cover lloyd s cover to cover VARFÖR DU SKALL VÄLJA LLOYD S SOM FÖRSÄKRINGSGIVARE lloyds.com/history INNEHÅLL Den internationella försäkringens hemvist 1 Vi välkomnar världen 2 Förändringarnas mästare 3 Redo

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital

Nordisk försäkringstidskrift 2/2013. Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Återförsäkring en källa till kapital Varför köper försäkringsbolag återförsäkring? Om vi går tillbaks cirka 25 år i tiden så var reassurans något givet för ett traditionellt försäkringsbolag. Alla bolag hade inskrivet i sina bolagsordningar

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden Livåterförsäkring Erik Alm Hannover Life Re sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se

Sida. Energiförsäkring. försäkringsgivarens perspektiv. Kjell Strand, Chief Underwriter 2014-10-27. kjell.strand@trygghansa.se Sida Energiförsäkring försäkringsgivarens perspektiv Kjell Strand, Chief Underwriter kjell.strand@trygghansa.se Innehåll Trygg-Hansa Energi, Entreprenad och Maskinförsäkring Energiförsäkring omfattning

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Y R K E S L I V. Bank & Försäkring IFU

Y R K E S L I V. Bank & Försäkring IFU Y R K E S L I V 2 0 0 7 Bank & Försäkring IFU Anpassad kunskap för tillväxt och utveckling Studentlitteratur är ledande i Sverige när det gäller kvalificerad facklitteratur. Det innebär att vi har ojämförlig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Forum för naturkatastrofer Dance Zurovac-Jevtic, PhD Senior Specialist and Technical Underwriter Sirius

Läs mer

Väx med dina leverantörer - ICA delar med sig av sina erfarenheter från CSR-arbete i Kina

Väx med dina leverantörer - ICA delar med sig av sina erfarenheter från CSR-arbete i Kina maj 2013 Väx med dina leverantörer - ICA delar med sig av sina erfarenheter från CSR-arbete i Kina Av Anna Kiefer Från vänster: Maria Smith, Senior Manager Environment & Social Responsibility of ICA Sweden,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1

SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1 SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1 I. SAMMANFATTNING Branschutredningen rörande företagsförsäkringar syftar till att analysera tillhandahållandet av försäkringsprodukter och -tjänster till företag inom Europeiska

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige!

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige! Nyhetsbrev hösten/vintern 1996 (Nyhetsbrev nr 1) Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige! Årets största nyhet som vi kan avslöja är slående och för de flesta helt otrolig. Frågan

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

2014-12-02. Den nya verkligheten. #novus. Torbjörn Sjöström Peter Blid

2014-12-02. Den nya verkligheten. #novus. Torbjörn Sjöström Peter Blid Den nya verkligheten #novus Torbjörn Sjöström Peter Blid Om Novus 700 kunder 800 000 intervjuer/år 1000 projekt/år TV Radio Tidning Politiska partier Fackförbund Arbetsgivarorganisationer Privata företag

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna

Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Kompetensbrist i tillväxtmotorn Åtgärder för att övervinna kompetensutmaningarna Hur hanteras kompetensfrågan av svenska företag idag och hur ser de på framtiden? En undersökning bland svenska företag

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer