Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns"

Transkript

1 Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns

2 Välkommen till Lloyd s Quick Guide 2009 Innehåll Lloyd s är världens ledande marknad för specialförsäkringar med verksamhet i mer än 200 länder över hela världen. Vi är ofta först med att försäkra nya, ovanliga och komplexa risker. Vi har en unik koncentration av underwriters med specialistkompetenser som stöds av en mycket stark finansiell ställning vilken omfattar hela marknaden. HISTORIK Från kaffebönor till komplexa risker 02 LLOYD S FÖRSÄKRINGSMARKNAD Aktörer och roller 04 MANAGING AGENTS En dynamisk och mångfacetterad marknadsplats 08 FINANSIELL INFORMATION Ekonomisk styrka och stabilitet 10 GLOBAL NÄRVARO Aktivitet i världen 12 IDAG Nuvarande verksamhet 14 FRAMTIDEN Mål och visioner 18 GLOBALA KONTAKTER 20 Du läser : Lloyd s Quick Guide 2009 Vilka vi är, vad vi gör, var vi finns. Se även följande publikationer : Lloyd s Highlights 2009 A summary of our operations, performance, strategy and security och Lloyd s Review 2009 Our operations, performance, strategy and security. Du hittar dessa publikationer och mer detaljerad information om vår verksamhet på: Om du vill ha fler kopior av denna broschyr, kontakta: Alla siffror i denna utgåva gäller per den 31 december

3 historik från kaffebönor till komplexa risker Lloyd s grundades för mer än 300 år sedan i Edward Lloyds Coffee shop en plats där fartygsägare träffade personer med riskvilligt kapital för att försäkra sina fartyg. Efter detta har Lloyd s vuxit från att försäkra fartyg till att bli världens största specialistmarknad för sakförsäkring. Än idag är Lloyd s en dynamisk, innovativ marknadsplats där individer möts ansikte mot ansikte. Som på alla marknadsplatser gör man det möjligt att för dem som har något att sälja underwriters som tillhandahåller försäkringskapacitet att ta kontakt med dem som vill köpa försäkringsmäklare som arbetar på uppdrag av kunder vilka söker försäkringsskydd. Vi får vår styrka från de Managing Agents som väljer att arbeta på vår marknad vilken backas upp av kapital från olika källor runtom i världen. 02 Följ Lloyd s utveckling på 03

4 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller Till skillnad från andra aktörer inom försäkringsområdet är Lloyd s inte något försäkringsbolag utan en marknadsplats, där våra medlemmar går ihop i syndikat för att försäkra och återförsäkra risker. Mäklare verkar på marknaden på uppdrag av kunder, andra mäklare och ombud. Som på alla handelsplatser söker mäklarna efter vilka aktörer som kan täcka deras speciella risker och på vilka villkor. De 80 syndikat 1 som arbetar för Lloyd s utgör tillsammans en av världens största kommersiella försäkringsgivare och den femte största återförsäkraren 2. Läs mer om försäkring på

5 Lloyd s försäkringsmarknad Aktörer och roller fortsättning Lloyd smarknaden omfattar en unik koncentration av expertis inom riskbedömning och närvaro av flexibla försäkringsgivare. Det är en dynamisk miljö med många olika intressenter. Corporation of Lloyd s Försäkringstagare Mäklare Servicebolag 80 syndikat 3 51 Managing Agents 4 Medlemmar Affärsflöde Kapitalförsörjning VEM ÄR VEM? Försäkringstagare Efterfrågar försäkringsskydd Företag, organisationer, andra försäkringsbolag och individer över hela världen vill skydda sig själva mot de risker de är utsatta för. Försäkringstagarna tar kontakt med en mäklare och beskriver sina individuella försäkringsbehov. Mäklare Placerar riskerna De flesta av Lloyd s försäkringsavtal placeras med hjälp av mäklare. Mäklarnas verksamhet regleras av de nationella tillsynsmyndigheterna och måste dessutom uppfylla Lloyd s interna kvalitetskrav. Syndikat Försäkrar riskerna Underwriters avgör vilka risker ett syndikat försäkrar och på vilka villkor. Mycket av Lloyd s affärsverksamhet äger rum i Lloyd s Underwriting Room, där underwriters möter mäklare och förhandlar om risker de vill placera hos Lloyd s. Managing Agents Administrerar syndikatens verksamhet Detta är företag som har bildats för att driva ett eller flera syndikats verksamhet. Managing Agents anställer underwriters och sköter den dagliga driften av syndikatets infrastruktur och verksamhet. Medlemmar Tillför kapitalet Lloyd s medlemmar tillhandahåller det kapital som krävs för syndikatens försäkringsåtaganden. Bland medlemmarna finns några av världens största försäkringskoncerner och andra bolag som är noterade på Londonbörsen. Vidare finns medlemmar i form av privatpersoner och bolag med begränsat ansvar. Corporation of Lloyd s Stödjer marknaden The Corporation of Lloyd s övervakar och stödjer Lloyd smarknaden och främjar dess intressen runtom i världen. Detta inkluderar att bestämma storleken på det kapital som medlemmarna måste bidra med, samarbeta med ledningen för syndikat som inte uppfyller kraven, genomföra ekonomiskoch myndighetsrapportering för Lloyd smarknaden samt att leda och utveckla Lloyd s globala licensnätverk och varumärke. Läs mer om Lloyd smarknaden på

6 Managing Agents en dynamisk och mångfacetterad marknadsplats Per den 31 december 2008 omfattade Lloyd smarknaden 51Managing Agents, som visas nedan, samt 80 syndikat. Viktigare än storleken är dock bredden och djupet av den specialkompetens som genom mäklare och syndikat finns samlad hos Lloyd s. Läs mer om våra Managing Agents på

7 Finansiell information Ekonomisk styrka och stabilitet Finansiell stabilitet är avgörande och inger förtroende hos de som tillhandahåller kapitalet samt trygghet för försäkringstagarna. Lloyd s styrka och robusta kapitalisering återspeglas i vår rating. Var kommer vårt kapital ifrån? 5 47% Försäkringsbolag och andra bolag från Storbritannien Lloyd s rating Fitch Ratings A+ (Strong) 6 38% Internationella försäkringsbolag Standard & Poor s A+ (Strong) 7 A.M. Best A (Excellent) 8 15% Individuella medlemmar År 2008 bekräftade de tre största ratinginstituten Lloyd s rating vilket förstärker Lloyd smarknadens finansiella styrka och uthållighet. Lloyd s rating för ekonomisk styrka gäller varje försäkringsavtal som tecknats av varje syndikat hos Lloyd s sedan Lloyd s har en konkurrenskraftig position på den globala försäkringsmarknaden och drar nytta av sitt goda anseende som en innovativ och flexibel försäkringsgivare. Lloyd s konkurrensfördel härrör sig från strukturen som marknadsplats vilket gynnar utvecklingen av specialkunskaper inom riskbedömning. A.M. Best juli 2008 Läs mer om våra ekonomiska resultat på

8 Global närvaro Aktivitet i världen Risker begränsas inte av hav eller landsgränser vilket även gäller för Lloyd smarknaden. Vår globala räckvidd förenas med en omfattande lokalkännedom. Indelning av affärsverksamhet per region 9 44% USA och Kanada 22% Storbritannien Fördelning av internationella affärer per försäkringsklass 10 35% Återförsäkring 22% Egendomsförsäkring 16% Europa 21% Ansvarsförsäkring 8% Centralasien och Stillahavsregionen 6% Syd- och Centralamerika 4% Övriga världen 8% Marinförsäkring 6% Energiförsäkring 5% Motorfordonsförsäkring 3% Flygförsäkring Lloyd s gör affärer i över 200 länder och territorier i hela världen. Våra 80 licenser, som stöds av ett nätverk av lokala kontor, ger oss tillgång till så väl stora som små försäkringsmarknader. 12 Läs mer om Lloyd smarknaden på 13

9 Idag nuvarande verksamhet Lloyd smarknaden försäkrar komplicerade och speciella risker från oljeriggar till välkända personers kroppsdelar. Vi har alla våra syndikat på en och samma plats i vårt Underwriting Room, vilket gör att mäklare snabbt kan hitta ett individuellt och innovativt försäkringsskydd oavsett vad utmaningen gäller. Ansvarsförsäkring Ansvarsrisker är särskilt komplicerade och försäkringsåtaganden i USA utgör merparten av denna verksamhet.denna marknad innefattar skadestånd i yrkesverksamhet, medicinsk felbehandling, olycksfall, skadeståndsansvar för VDoch styrelse, allmänt skadeståndsansvar och arbetsgivaransvar. Ansvarsförsäkringutgör 21% av Lloyd s verksamhet. Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring är ett brett segment och innehåller allt från risker vid byggandet av det nya World Trade Center till att skydda semesterorter mot stormskador. Egendomsförsäkring är också mycket konkurrensutsatt med ökande kapacitet eftersom många försäkringsgivare nu försöker inrikta sin verksamhet mot annat än försäkring av katastrofrisker. Egendomsförsäkring utgör 22% av Lloyd s affärsverksamhet. Marinförsäkring Det var inom denna sektor som Lloyd s startade sin aktivitet för mer än 300 år sedan. Idag är det en mindre men fortfarande betydelsefull del av vår verksamhet. Det mesta försäkringsskyddet inom området gäller fartyg, frakt, ansvar och specie (försäkring av högt värderade föremål, t.ex. konst under transport). Marinförsäkring står för 8% av Lloyd s verksamhet. Energiförsäkring Denna marknad växer stadigt, från onshore- och offshore-egendom, oljeriggar och raffinaderier till utvecklingsföretag inom förnybar energi. Energiförsäkring står för 6% av Lloyd s verksamhet. Motorförsäkring I denna konkurrensutsatta sektor koncentrerar sig Lloyd s på fordonsflottor och ickestandardiserade risker. Detta inkluderar värdefulla veteranbilar och samlarobjekt, förare med hög riskexponering och gruppförsäkringslösningar. Lloyd s har försäkrat ett stort antal hastighetsrekordförsök på land, och Sir Malcolm Campbell, den förste som körde över 300 mph på land, var för övrigt Lloyd smäklare. Motorförsäkring utgör 5 % av Lloyd s verksamhet. Flygförsäkring Lloyd s är branschledande inom försäkring av den globala luftfartsmarknaden. Denna inkluderar försäkring av flygbolag, försäkringsskydd mot krig och terrorism, försäkring av flygplatser samt satelliter. Efter den 11 september 2001 har flygbranschens skaderesultat varit långt under det historiska genomsnittet tack vare nya säkerhetssystem, ökade säkerhetskontroller och förbättrad reglering. Flygförsäkring står för 3% av Lloyd s affärsverksamhet. Återförsäkring Återförsäkring tecknas i allmänhet till följd av någon av fyra orsaker: att skydda ett försäkringsbolag mot stora ersättningskrav; att reducera riskerna för stora resultatvariationer att uppnå internationell riskspridning; eller att öka direktförsäkrarens kapacitet. Återförsäkring utgör 35% av Lloyd s verksamhet. Läs de senaste Lloyd s-nyheterna på

10 Idag Nuvarande verksamhet fortsättning Lloyd s är pionjär inom försäkring av nya, komplicerade och ovanliga risker. Nedan nämns några milstolpar och spännande risker som placerats försäkrats på Lloyd smarknaden. Med luft under vingarna Lanseringen av Airbus 380 inleder en ny era inom flygresandet. Planet är 73 meter långt, 24 meter högt och har en vingbredd på 79,8 meter, vilket får de flesta andra kommersiella jetplan att se ut som småfåglar. Singapore Airlines genomförde den första kommersiella flygningen i oktober Som flygbolagets försäkringsgivare inser Lloyd s underwriters att denna nya superjumboklass innebär höjda riskexponeringar och det är en utmaning att utveckla försäkringsprodukter för dessa behov Full fart framåt Singapore Grand Prix's Invigningstävlingar var enligt mångas åsikt en av höjdpunkterna i Formel 1-kalendern Det var inte bara en ny stadstävling utan också den allra första Formel 1-tävlingen som hölls nattetid. Stadstävlingar är välkända som komplicerade försäkringsrisker vilka kräver specialistkunskaper. Mäklare såväl i London som i Singapore arbetade tillsammans för att ge det bästa tänkbara försäkringsskyddet till evenemanget. Formar en ny skyline Byggandet av det nya World Trade Center, troligen det mest efterlängtade byggnadsprojektet i världen, har nu påbörjats. Den nya anläggningen kommer att ha tre torn som är designade av de berömda Pritzker-prisvinnande arkitekterna Norman Foster, Richard Rogers och Fumihiko Maki. Lloyd s stödjer byggprocessen med arbetsskadeförsäkring, allmän ansvarsförsäkring, excessansvar och specialförsäkringar. En smaksak I mars 2009, försäkrade Lloyd s Costa Coffees italienska kaffemästare Gennaro Pelliccias tunga. Pelliccia avsmakar personligen varje sändning råkaffebönor på företagets rosteri i London innan de sedan rostas och distribueras till återförsäljarna. Det här var inte första gången Lloyd s försäkrade en tunga. Vinprovare har också tecknat försäkringar och år 2008 försäkrade en holländsk vinprovare, Ilja Gort, sin näsa. Läs mer om Lloyd s olika sektorer samt 16 försäkringsrisker på 17

11 framtiden mål och visioner Lloyd s är ett ledande namn i försäkringsvärlden och utvecklas ständigt för att möta förändringarna i riskmiljön. Marknaden fortsätter att vara starkt konkurrensutsatt med ny teknik och nya risker. Vi fortsätter att utveckla metoder för att göra Lloyd s till en enklare handelsplats genom att öka vår effektivitet och höja vår servicenivå. Våra processer kan förändras, men den finansiella ömsesidigheten förblir central för Lloyd s. Detta hjälper oss att bli mer konkurrenskraftiga och förstärker våra licenser samt vår kreditvärdighet. Vi fortsätter stadigt att expandera på utländska marknader för att bygga vår framtida plattform. En viktig prioritering har varit och är att behålla lönsamheten genom marknadscykeln. När det är goda tider och skadekostnaderna är låga tenderar premierna att sjunka. När en katastrof inträffar och skadekostnaderna ökar stiger också premierna. Det kallas marknadsscykeln. Även om vår beslutsamhet har testats under de senaste 12 månaderna, har vår disciplinerade inställning till riskbedömning och vår konservativa investeringsfilosofi säkerställt att vi behåller vår starka ställning. Företagsledningar måste förutse och förstå kommande risker kopplade till klimatförändringar, terrorism, energi och skadestånd för att framgångsrikt kunna lotsa sina företag in i framtiden. Lloyd s förenar över 300 års erfarenhet med global sakkunskap inom riskområdet. Genom vårt 360 Risk Insight-program erbjuder vi aktuella analyser och djupgående forskning, uttömmande rapporter, expertåsikter, film och senaste nytt. Vi strävar efter att främja debatt vid våra evenemang, samla försäkrings- och företagarsexperters åsikter samt att identifiera risker och möjligheter som företag kan agera utefter. Ämnen som 360 Risk Insight kommer att ta upp under 2009 är: Klimatförändringar och säkerhet risker och möjligheter för företag Från vatten- och matförsörjning, till energisäkerhet och demografiska förändringar. Klimatförändringarna utgör ett hot mot vårt framtida samhälle men skapar också affärsmöjligheter. Global instabilitet och den ekonomiska nedgången Gör den globala nedgången att världen blir en farligare plats för företagande? Riskprioriteringar och beredskap hur ser globala företagsledare på risker? Ny forskning för att förstå hur företagsledare i olika regioner ser på och förbereder sig inför olika typer av risker, från naturskaderisker till legala risker- och marknadsrisker. Under andra halvan av 2009 kommer 360 Risk Insight att analysera ämnen som företagsansvar, energisäkerhet och klimatförändring. Mer information om dessa teman får du via vårt News Centre där du finner rapporter, arrangemang och filmer. Läs mer på Om du vill få regelbundna uppdateringar av våra senaste rapporter, filmer och arrangemang, är du välkommen att skicka e-post till Läs de senaste rapporterna och analyserna om kommande risker på

12 Globala kontakter Argentina John Wilson Australien Keith Stern Belgien Alexis Fontein Belize Derek Courtenay Brasilien Marco Castro Chile Emilio Sahurie Danmark Jes Anker Mikkelsen +45 (0) Frankrike (skall bekräftas) Grekland Marianna Papadakis +44 (0) Hong Kong Alex Faris Irland Eamonn Egan Israel Jonathan Gross +972 (0) Italien Enrico Bertagna Japan Iain Ferguson Kanada Deborah Moor Kina LRCC Ltd Eric Gao Malta Mark Gollcher Namibia Peter Grüttemeyer Nederländerna Alexis D Fontein Norge Espen Komnaes Nya Zeeland Scott Galloway Österrike Dr Harald Svoboda +43 (0) Polen Witold Janusz Schweiz Graham West Singapore Simon Wilson Spanien Juan Arsuaga Storbritannien Lloyd s International Trading Helpdesk +44 (0) Sverige Erik Börjesson Sydafrika Amit Khilosia Tyskland Burkard von Siegfried +49 (0) USA Illinois Maryanne Swaim USA Jungfruöarna Henry L Feuerzeig USA Kentucky Pat Talley USA Los Angeles Anthony Joseph USA New York Joe Gunset Zimbabwe Emilia Chisango Per den 31 december Standard & Poor s Global Reinsurance Highlights Per den 31 december Lloyd s årsberättelse Fitch Ratings bekräftade sin rating för Lloyd s ekonomiska styrka och angav stabila framtidsutsikter i augusti Denna publikation är tryckt på returpapper. 7 Standard & Poor s bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka och angav Stabila framtidsutsikter i augusti A.M. Best bekräftade sitt betyg för Lloyd s ekonomiska styrka med Stabila framtidsutsikter i augusti Lloyd s årsberättelse Återvinning När When du har you läst have färdigt finished denna with publikation, vänligen this publication lämna den please till återvinning. recycle it. För att få mer information om något av de ämnen som tagits upp i denna broschyr, läs gärna Lloyd s Review 2008 på Lloyd s är ett registrerat varumärke under Society of Lloyd s. Lloyd s maj 2009.

13 Lloyd s Sveavägen 20 6th Floor SE Stockholm Sweden Telefon +46 (0) Fax 46 (0)

lloyd s cover to cover

lloyd s cover to cover lloyd s cover to cover VARFÖR DU SKALL VÄLJA LLOYD S SOM FÖRSÄKRINGSGIVARE lloyds.com/history INNEHÅLL Den internationella försäkringens hemvist 1 Vi välkomnar världen 2 Förändringarnas mästare 3 Redo

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

1995 IIHF World Championship

1995 IIHF World Championship 1995 IIHF World Championship Matcherna spelades i Globen, Stockholm, och Gavlerinken, Gävle, Sverige den 23 april 7 maj. B-VM spelades den 12 21 april i Bratislava, Slovakien. C-VM spelades den 20 30 mars

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Dan Nordin Universitetslektor Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Rikedom och välstånd! det är väl bara för ett land att trycka pengar eller för en löntagare

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5 SPRÅKKURSER MED CD-SKIVOR BERLITZ Engelska för nybörjare 9789174252958 190 25% Franska för nybörjare 9789174252965 190 25% Italienska för nybörjare 9789174252972 190 25% Spanska för nybörjare 9789174252989

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Meddelandeguide och formulär för certifikat av medicinsk nödvändighet 3 februari 2015 ENDAST FÖR KUNDER UTANFÖR USA Innehåll 1. Översikt... 3 2. Begränsade produkter... 4 3.

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-Jan

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning

Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Projektet Ett utmanat Sverige Svenskt Näringslivs stora reformsatsning Talangjakten och marginalskatterna 2 Högkvalificerad arbetskraft avgörande Humankapital och högutbildad arbetskraft allt viktigare

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringssituationen i dag Göta Lejon Externa försäkringsbolag Göteborgs

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Förslag på korrelationsantaganden

Förslag på korrelationsantaganden P R O M E M O R I A Datum 2017-05-22 FI Dnr 17-4640 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag på

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer