lloyd s cover to cover

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lloyd s cover to cover"

Transkript

1 lloyd s cover to cover VARFÖR DU SKALL VÄLJA LLOYD S SOM FÖRSÄKRINGSGIVARE lloyds.com/history

2 INNEHÅLL Den internationella försäkringens hemvist 1 Vi välkomnar världen 2 Förändringarnas mästare 3 Redo för framtiden 4 Hur Lloyd smarknaden fungerar 5 Skadehantering 6 Chain of Security 7 Finansiell styrka 8 Din riskhantering 9

3 Från oljeriggar till Mingvaser, ingenting är främmande för oss. 1 DEN INTERNATIONELLA FÖRSÄKRINGENS HEMVIST Bränder och översvämningar, piratverksamhet och terrorism, orkaner och jordbävningar. Vår värld kan vara skoningslös. I århundraden har försäkringar varit det som fått människor och företag på fötter igen och i mer än 325 år har dess hemvist varit Lloyd s. Men Lloyd s är inte ett försäkringsbolag. Det är en unik marknad, dit mäklare från hela världen vänder sig med sina kunders risker och ansikte mot ansikte förhandlar med de underwriters som försäkrar riskerna. Varför Lloyd s? Först och främst, eftersom Lloyd s marknad utgör en samlingsplats för exceptionellt hög kunskap och erfarenhet av underwriting. Oavsett om du behöver försäkra en oljerigg, ett distributionssystem, en fordonspark eller en Mingvas, så blir vi inte förvånade. För det andra är Lloyd s säkert. Lloyd s marknad står under tillsyn av Corporation of Lloyd s, som fastställer normer, övervakar syndikatens verksamhet och bestämmer den kapitalbas från vilken man gör utbetalningar för ersättningsbara skador. Följ oss på Följ oss på Facebook:

4 Lloyd s fi nns i mer än 200 länder och territorier. 2 VI VÄLKOMNAR VÄRLDEN Både vårt namn och vår byggnad står som symboler för en betydelsefull brittisk institution. Men Lloyd s är egentligen en internationell framgångshistoria; vi välkomnar risker från hela världen. Om du driver verksamhet i något av de mer än 200 länder och territorier i vilka Lloyd s bedriver verksamhet, är Lloyd s marknad i allra högsta grad öppen för dig. Med sitt globala nätverk av mäklare och lokala underwriters ( coverholders ) är det enkelt för alla typer av verksamheter att kontakta Lloyd s, oavsett var man befinner sig. Cirka 80% av Lloyd s affär kommer från länder och områden utanför Storbritannien. Ibland kan detta inkludera en del iögonfallande risker, såsom en operasångares stämband eller en fotbollsspelares ben. Men vår huvudsakliga verksamhet består i att skydda det som är absolut nödvändigt för att driva samhällens dagliga verksamhet: allt ifrån egendom till drift och ansvar, vilket gör det möjligt för företag att verka störningsfritt. För mer information om Lloyd s internationella räckvidd, se För mer information om var Lloyd s bedriver verksamhet, se

5 Från världshaven till stratosfären Lloyd s har alltid funnits där för att täcka riskerna. 3 FÖRÄNDRINGARNAS MÄSTARE Ni tror kanske att den ursprunglige Mr Lloyd var sin tids försäkringsguru. Faktum är att han serverade kaffe. Det var i hans kaffehus på Tower Street i London som skeppsredare samlades för att träffa människor som var villiga att satsa av sitt kapital för att försäkra fartyg och fartygslaster, samtidigt som de fick ta del av de senaste nyheterna från världshaven. Affärerna gjordes ansikte mot ansikte, och genom att vi har behållit den traditionen än idag, möjliggör vi för mäklare att hålla direktkontakt med viktiga beslutsfattare. Mäklarna förhandlar med våra underwriters i det så kallade Underwritingrummet och konversationerna fortsätter ofta vidare i vårt moderna kafé som finns i Lloyd s byggnad (men idag handlar det mer om digital säkerhet och caffe latte än skonare och Mr Lloyd s specialrost). Under de tre sekel som passerat har Lloyd s blivit mästare på att anpassa sig till förändringar utöver det vanliga. Den industriella revolutionen. Förbränningsmotorn. Elektricitet. Penicillin. Rock n Roll. Månlandningar. World Wide Web. Vårt förflutna har alltid gått ut på att förutsäga framtiden. För mer information om Lloyd s fantastiska historia, se

6 Cybercrime. En av den nya generationens risker som Lloyd s försäkrar. 4 REDO FÖR FRAMTIDEN Varje dag hanterar du risker. Riskerna i sig innebär ett framåtblickande: vad är det som kan hända? Och hur kan jag minska riskerna för att det händer? Det är just på grund av detta som vi på Lloyd s regelbundet försäkrar oss om att våra tjänster är redo för framtiden. Ett exempel är cybercrime som är en ny risk för regeringar, affärsverksamheter och vanliga människor. Lloyd s är ledande inom området för dataintrångs- och datasäkerhetsförsäkring, vilket ger skydd mot ett hot som inte vet några gränser. Framtida framgångar bygger också på att vi på Lloyd s ständigt utvecklar våra arbetssätt för att behålla vår konkurrenskraft. Ett exempel på detta är The Exchange som är en elektronisk meddelandetjänst. Denna möjliggör för mäklare, underwriters och ITleverantörer att sända och ta emot information på ett säkert sätt mellan flera parter. Efter en lyckad försöksperiod kan mäklare nu även skicka alla försäkringstillägg elektroniskt och försäkringsgivare kan i sin tur bekräfta dem. För mer information om hur Lloyd s marknad ständigt uppdateras, se:

7 5 Terrorism Event cancellation Mines Workers compensation Factories REINSURANCE Piracy Directors and officers liability Bridges

8 HUR LLOYD SMARKNADEN FUNGERAR $ VERKSAMHETSFLÖDE Försäkringstagaren KAPITALFLÖDE Lloyd s Medlemmar Mäklare Coverholder Managing Agents Syndikat Försäkringsprocessen startar med en risk: något som behöver försäkras. Det kan vara en kontorsbyggnad i Manchester, maskinerier i Brisbane eller en lustjakt på Hawaii. Kunden som har ett försäkringsbehov kontaktar sin FÖRSÄKRINGSMÄKLARE, som i sin tur vänder sig till en lokal COVERHOLDER. Det kan också hända att kunden kontaktar en Coverholder direkt. Coverholders tecknar försäkringar för ett syndikats räkning. De har lokal kännedom och gör det enkelt för kunden (FÖRSÄKRINGSTAGAREN) att erhålla försäkringsskydd från Lloyd s. Ett annat alternativ är att kunden kontaktar en mäklare som är behörig att placera risker hos Lloyd s. Denna mäklare vänder sig då till Lloyd smarknaden, där man träffar UNDERWRITERS ansikte mot ansikte. Underwriters bedömer risken och fastställer de villkor och premier som de kan offerera. Underwriters är anställda av MANAGING AGENTS. Detta är de företag som leder SYNDIKATEN och som accepterar försäkringsrisker. Syndikaten utgörs av MEDLEMMAR av Lloyd s som går samman för att försäkra risker. De tillhandahåller det kapital som stöttar syndikatets underwritingverksamhet och bland dessa finner man några av världens största försäkringsbolag, börsnoterade bolag och privatpersoner. För mer information om byggnaden där alla förhandlingar äger rum, se:

9 Efter jordbävningen i San Francisco år 1906 uttalade en av Lloyd s underwriters den numera berömda instruktionen: Ersätt alla våra försäkringstagare fullt ut, oavsett vad de har för försäkringsvillkor. 6 SKADEHANTERING Det är först när en skada inträffar som en försäkringsgivare får bekänna färg. Gång på gång har Lloyd s mött utmaningar av de mest extrema slag. Orkanen Katrina. De förödande översvämningarna i Thailand World Trade Center 9/11, där vi var den största enskilda försäkringsgivaren. I alla dessa fall mötte vi de akuta behoven med handlingskraft så att alla giltiga skadeersättninganspråk kunde ersättas. Som tur är, är inte alla skador lika förödande men behöver ändå åtgärdas snabbt så att företag kan fortsätta sin verksamhet och människor återgå till sina normala liv. Därför har Lloyd s gjort stora investeringar för att effektivisera skadehanteringen. Vårt Claims Transformation Programme har reducerat den genomsnittliga handläggningstiden med 51%. Efter tsunamin som så tragiskt drabbade Japan 2011 betalade Lloyd s följaktligen ut ca 6,6 miljarder yen inom 48 timmar efter det att återförsäkrarna begärt ersättning. För mer information om vår skadehantering, se:

10 Lloyd s stabila struktur: varje länk stöder de andra länkarna. 7 SYNDIKATENS STILLGÅNGAR GBP 41,126 miljoner USD 67,035 miljoner MEDLEMMARNAS TILLGÅNGAR GBP 15,660 miljoner USD 25,526 miljoner CENTRALA TILLGÅNGAR GBP 2,485 miljoner USD 4,051 miljoner Alla belopp per 31 december Beloppen har räknats om till USD med valutakursen per 31 december 2012 (GBP 1 = USD 1.63) CHAIN OF SECURITY Våra försäkringstagare kan ha fullt förtroende för att Lloyd s kan betala alla ersättningsbara skador och detta tack vare en mekanism som kallas Lloyd s Chain of Security. Den består av tre länkar: Första länken: Syndikatens tillgångar. Alla premier förvaltas för skadeutbetalningar. Inte förrän alla krav är fullt ersatta, kan eventuella vinster utbetalas. Andra länken: Medlemars tillgångar hos Lloyd s. Varje medlem, oavsett om det är ett bolag eller en privatperson måste tillhandahålla tillräckligt med kapital för att täcka sina försäkringsåtaganden hos Lloyd s. Detta kapital fonderas till försäkringstagarnas förmån. Tredje länken: Lloyd s centrala tillgångar. De centrala tillgångarna är tillgängliga, efter godkännande av Council of Lloyd s, för att betala alla ersättningsbara skador som inte kunnat ersättas ur första eller andra länken. Om den första länken behöver finansiellt tillskott, ser den andra länken till att det finns extra kapital att tillgå. I de sällsynta fall där dessa två länkar inte räcker finansiellt, träder den tredje länken in efter godkännande av Council of Lloyd s och utgör därmed en tredje nivå av finansiellt stöd. På så sätt försäkrar man sig om att ersättningsbara skador kan betalas. Det är på grund av detta som vi kallar processen Chain of Security. Det är en stabil och unik kapitalstruktur som tillgodoser våra försäkringstagares behov av säkerhet. För mer information om Chain of Security, se:

11 Lloyd s: fi nansiell stabilitet. 8 FINANSIELL STYRKA Alla Lloyd s syndikat drar fördel av Lloyd s samlade tillgångar, inklusive Lloyd s varumärke, dess nätverk av globala licenser och de centrala tillgångarna. De centrala tillgångarna står till förfogande efter godkännande av Council of Lloyd s för att betala ersättningsbara skador om inte tillräckliga tillgångar finns hos Lloyd s medlemmar. Eftersom alla försäkringsavtal inom Lloyd s har denna gemensamma säkerhet, ger de oberoende kreditvärderingsinstituten alla syndikat samma finansiella rating. De oberoende kreditvärderingsinstituten bedömer att Lloyd s har starka kapitalresurser och ger följande rating: Standard & Poor s: A+ (strong) Fitch Ratings: A+ (strong) A.M. Best: A (excellent) Utöver vår Chain of Security, kan försäkringstagare känna sig ännu tryggare med stöd av dessa utomordentliga bedömningar. As at 31 December 2012 För mer information om Lloyd s kreditvärdighet, se:

12 Utsläppsrätter: innovativt skydd mot lagförändringar. 9 DIN RISKHANTERING Lloyd s. Namnet betyder unik erfarenhet av mer än 325 års försäkring av vanliga och ovanliga risker. Det uttrycker styrka, genom att vår Chain of Security ser till att försäkringstagare kan leva i trygg förvissning om att vi betalar ersättningsbara skador. Och det betyder att vi är beredda på samarbete. I nästan alla länder över hela världen har du tillgång till Lloyd s och alla de fördelar som Lloyd s marknaden levererar internationellt. Vi ser fram emot att få arbeta med dig.

13 Personligt och digitalt. Lloyd s arbetar på ditt sätt. Lloyd s global network Africa NAMIBIA SOUTH AFRICA ZIMBABWE Americas ARGENTINA BRAZIL CANADA MEXICO UNITED STATES Asia CHINA HONG KONG INDIA JAPAN SINGAPORE Australasia AUSTRALIA NEW ZEALAND Europe AUSTRIA BELGIUM CYPRUS DENMARK FRANCE GERMANY GREECE IRELAND ISRAEL ITALY MALTA NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM

14 Lloyd s Sveavägen 20, SE Stockholm, Stockholm Telefon +46 (0) Fax +46 (0)

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter

CFD. Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Instrumentet som skapar obegränsade möjligheter Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är en CFD? 4 Risker vid CFD-handel 5 Handelstekniska villkor 6 Tillgängliga marknader 7 Valutahandel 9 DMA-access 11

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Hållbarhetsredovisning SPP

Hållbarhetsredovisning SPP Hållbarhetsredovisning 03 SPP Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Framtidens resande. Sammanfattning

Framtidens resande. Sammanfattning Framtidens resande Under 1990-talet revolutionerade Expedia resebranshen genom att ta den information som endast varit tillgänglig för resebyråer och göra den öppen för den stora marknaden. Expedia har

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker.

rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker. rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker. innehåll: leksaker -------------------------- 3 dagens situation----------------- 4 krav ------------------------------- 6 rättvis

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer