Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2"

Transkript

1 Texten är kopierad från Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

2 2(19) Handjursbidrag Du kan få bidrag för tjurar och stutar som du föder upp för slakt i Sverige. Du kan också få handjursbidrag om du säljer djuren till andra länder. Stut är en kastrerad tjur. Handjursbidraget försvinner 2012 Regeringen har beslutat att handjursbidraget ska försvinna den 1 januari Detta innebär att 2011 är det sista året som du kan få handjursbidrag. När handjursbidraget försvinner kommer du istället att få ett tilläggsbelopp till de stödrätter som du då äger. Tilläggsbeloppet kommer att baseras på ditt genomsnittliga handjursbidrag per år för djur slaktade under perioden 1 oktober 2009 till och med 31 december Hur beräknas tilläggsbeloppet på mina stödrätter? Detaljerna är inte beslutade ännu, men när handjursbidraget försvinner den 1 januari 2012 ska pengarna från handjursbidraget istället fördelas ut till lantbrukare med handjursproduktion under den så kallade referensperioden. Referensperioden sträcker sig mellan den 1 oktober december Pengarna från handjursbidraget fördelas ut i form av tilläggsbelopp som ökar värdet på de stödrätter som du äger den sista dagen för SAM-ansökan Den sammanlagda värdeökningen på dina stödrätter kommer troligtvis att motsvara vad du i genomsnitt fick i handjursbidrag per år under referensperioden. För att få del av det nya tilläggsbeloppet och därigenom värdeökningen på stödrätterna kommer det att krävas att lantbrukaren fortsätter med jordbruksverksamhet även efter att handjursbidraget har försvunnit. Exempel på hur tilläggsbeloppet för stödrätterna beräknas En lantbrukare slaktar 3 tjurar mellan 1 oktober - 31 december 2009, 9 tjurar under perioden 1 januari - 31 december 2010 och 6 tjurar under perioden 1 januari - 31 december Lantbrukaren får handjursbidrag för alla 18 djuren. Detta ger lantbrukaren ett genomsnitt på 8 tjurar per år under referensperioden (18 djur / 2,25 år = 8 djur). De stödrätter som lantbrukaren äger när handjursbidraget försvinner ökar då i värde med sammanlagt euro (8x156 euro = euro). Om det i hela landet under referensperioden kommer att slaktas och sökas handjursbidrag för fler djur än vad som ryms inom Sveriges beloppstak för handjursbidrag, kommer både handjursbidraget för enskilda år och tilläggsbeloppet för handjursbidraget att minska proportionellt.

3 3(19) Vad händer 2013? Utformningen av dagens EU-stöd till jordbruket är beslutad till och med Dessutom ska hela EU:s budget för jordbrukarstöd ses över tills år När 2013 närmar sig hamnar vi i samma situation som vi var i inför 2005 då flera stödformer försvann och omvandlades till gårdsstöd istället. Det är inte osannolikt att det 2013 kan vara beslutat att de produktionskopplade stöden som finns kvar, det vill säga andra stöd än gårdsstödet, ska försvinna och att skillnaderna i gårdsstödsnivåer inom de olika medlemsstaterna ska jämnas ut på några års sikt. Det är inte heller osannolikt att gårdsstödet kan bli lägre, antingen för att överföringen av pengar till landsbygdsprogrammet - den så kallade moduleringen - fortsätter eller också för att EU minskar budgeten för stöden till lantbrukarna.

4 4(19) Frågor och svar om handjursbidrag Jag är handjursproducent idag och får handjursbidrag. Vad händer när handjursbidraget försvinner 2012? När handjursbidraget försvinner 2012 är det den lantbrukare som fick handjursbidraget för djur slaktade under referensperioden (1 oktober december 2011) som kan få tilläggsbeloppet. Detta innebär alltså att du kan få tilläggsbeloppet 2012 för de djur som du får handjursbidrag för och är slaktade under referensperioden. Du ansöker om tilläggsbeloppet från referensperioden i samband med när du skickar in din SAM-ansökan Tilläggsbeloppet fördelas på de stödrätter som du äger den sista dagen för SAM-ansökan Jag kommer att lämna över företaget till min dotter den 21 april 2010, det vill säga i referensperioden. Vem kan få tilläggsbeloppet för de handjur som slaktades före övertagandet av företaget? Huvudregel Huvudregeln är att den lantbrukare som fick handjursbidraget för djur slaktade under referensperioden (1 oktober december 2011) är den som kan få tilläggsbeloppet när handjursbidraget försvinner Detta innebär att om du har en enskild firma är det du som kan få tilläggsbeloppet 2012 för de handjur som slaktades före övertagandet av företaget, det vill säga under perioden 1 oktober april Om företaget däremot är en juridisk person (till exempel ett handels- eller aktiebolag) följer hela tilläggsbeloppet med företaget när företaget övertas. Undantag Det finns ett undantag från huvudregeln som gäller vid arv och förtida arv (generationsskifte) till en släkting som kan ärva dig. Då får tilläggsbeloppet från referensperioden (1 oktober december 2011) föras över tillsammans med företaget, även om företaget är en enskild firma. I ditt fall verkar alltså ett förtida arv vara en möjlighet om du vill att din dotter ska få även din del av tilläggsbeloppet från referensperioden. Det finns också möjlighet att föra med tilläggsbeloppet om din dotter formellt sett köper ditt företag. Exakt hur du ska meddela

5 5(19) Jordbruksverket att tilläggsbeloppet ska föras över är inte bestämt ännu, men det är viktigt att ni skriver det tydligt att tilläggsbeloppet ska föras över till din dotter i samband med generationsskiftet. Jag kommer att lämna över företaget (enskild firma) till min dotter den 1 januari 2012, det vill säga efter referensperioden. Vem kan få tilläggsbeloppet från referensperioden? Huvudregel Huvudregeln är att den lantbrukare som fick handjursbidraget för djur slaktade under den så kallade referensperioden (1 oktober december 2011) är den som kan få tilläggsbeloppet när handjursbidraget försvinner Eftersom firman är enskild innebär det att det är du som kan få tilläggsbeloppet från referensperioden. Enligt huvudregeln får alltså inte din dotter tilläggsbeloppet, men det finns undantagsmöjligheter. Undantag Det finns undantag från huvudregeln som gäller vid: arv förtida arv (generationsskifte) till en släkting som kan ärva dig försäljning av företaget. I dessa fall får tilläggsbeloppet från referensperioden (1 oktober december 2011) föras över tillsammans med företaget, även om företaget är en enskild firma. I ditt fall verkar alltså ett förtida arv vara en möjlighet om du vill att din dotter ska få ditt tilläggsbelopp från referensperioden. Exakt hur du ska meddela Jordbruksverket att tilläggsbeloppet ska föras över är inte bestämt ännu, men det är viktigt att ni skriver det tydligt att tilläggsbeloppet ska föras över till din dotter i samband med generationsskiftet. Jag säljer mitt företag den 21 april 2010 (alternativt 1 januari 2012). Vem kan få tilläggsbeloppet för de djur som slaktades före försäljningen av företaget? Huvudregel Huvudregeln är att den lantbrukare som fick handjursbidraget för djur slaktade under referensperioden (1 oktober december 2011) är den som kan få tilläggsbeloppet

6 6(19) när handjursbidraget försvinner Detta innebär att om du har en enskild firma är det du som kan få tilläggsbeloppet för de handjur som slaktades före försäljningen av företaget. Om företaget däremot är en juridisk person (till exempel handels- eller aktiebolag) följer tilläggsbeloppet med företaget till den nya ägaren. Undantag Det finns ett undantag från huvudregeln när ett företag säljs innan tilläggsbeloppet från referensperioden har fördelats ut på stödrätter. I det fallet kan du som säljare, om du vill, låta tilläggsbeloppet ingå i köpet. Även om det bara är en del av företaget som säljs finns samma möjlighet att låta tilläggsbeloppet ingå i köpet, men då bara för en motsvarande andel av tilläggsbeloppet. Men om det är den del av företaget som säljs som har arbetat in tilläggsbeloppet (hela företagets handjursproduktion i det fallet) får hela tilläggsbeloppet överlåtas tillsammans med andelen av företaget. Att tilläggsbeloppet ingår i köpet av företaget ska i så fall framgå av försäljningskontraktet eller av en handling som bifogas till försäljningskontraktet. Du som säljare måste ha skrivit under denna handling så att det framgår klart att köparen kan få tilläggsbeloppet för de handjur som slaktades under referensperioden och före försäljningen av företaget. Om det finns ett sådant kontrakt/avtal om tilläggsbeloppet ska köparen bifoga kontraktet/avtalet när köparen i samband med SAM-ansökan 2012 ansöker om tilläggsbeloppet från referensperioden. I ditt fall kan detta alltså vara ett alternativ om du vill att köparen av ditt företag (enskild firma) ska kunna få tilläggsbeloppet från referensperioden. Jag har handjursproduktionen i en enskild firma, men växtodlingen och stödrätter i ett aktiebolag. Var hamnar tilläggsbeloppet från referensperioden? Huvudregeln är att den lantbrukare som fick handjursbidraget för djur slaktade under referensperioden (1 oktober december 2011) är den som kan få tilläggsbeloppet när handjursbidraget försvinner Tilläggsbeloppet från referensperioden fördelas på de stödrätter som du äger den sista dagen för SAM-ansökan Detta innebär att för dig som har en en enskild firma med handjursproduktion är det du/den enskilda firman som kan få tilläggsbeloppet fördelat på de stödrätter som du äger. Om du/den enskilda firma inte äger några stödrätter 2012 får du särskilda stödrätter som tilläggsbeloppet fördelas på. För att få utbetalt för särskilda stödrätter måste du antingen: ha kvar en djurproduktion som minst är hälften så stor som din genomsnittliga produktion under referensperioden (1 oktober december 2011) eller skaffa ett hektar

7 7(19) jordbruksmark för varje särskild stödrätt. En närliggande fråga är om det är tillåtet att samma person i praktiken har flera jordbruksföretag. Det händer att Jordbruksverket ifrågasätter företagsuppdelningar på grund av att syftet med uppdelningen verkar vara att försöka undvika vissa regler för stöden. Om Jordbruksverket skulle anse att det egentligen är ett och samma företag fördelas tilläggsbeloppet på alla stödrätter som företagen äger. Jag arrenderar ut företaget med tillhörande stödrätter från och med Hur fördelas tilläggsbeloppet? Huvudregel Huvudregeln är att den lantbrukare som fick handjursbidraget under referensperioden (1 oktober december 2011) är den som kan få tilläggsbeloppet när handjursbidraget försvinner Detta innebär att om du har en enskild firma är det du som kan få tilläggsbeloppet för de handjur som du har slaktat fram till och med den 31 december För tiden efter 2009 är det arrendatorn som får tilläggsbeloppet, det vill säga för handjur slaktade under perioden 1 januari december Tilläggsbeloppet från referensperioden fördelas på de stödrätter som du äger den sista dagen för SAM-ansökan Detta innebär att tilläggsbelopp för djur slaktade till och med den 31 december 2009 fördelas på de stödrätter som du äger Tilläggsbelopp för handjur slaktade från och med den 1 januari 2010 fördelas på de stödrätter som arrendatorn äger den sista dagen för SAM-ansökan Tilläggsbeloppet fördelas alltså inte på de stödrätter som arrendatorn hyr av dig. Detta innebär att om ditt företag är en juridisk person, till exempel handels- eller aktiebolag, kommer hela tilläggsbeloppet att hamna på företaget om det är företaget som får handjursbidragen under referensperioden. Undantag Det finns ett undantag från huvudregeln när hela eller en del av ett företag har arrenderats ut med motsvarande mark och stödrätter för en längre tid än till sista dagen för SAM-ansökan I det fallet kan du och arrendatorn komma överens om att det tilläggsbelopp som hör till och uppkommer i ditt utarrenderade företag ska fördelas på de stödrätter som du hyrde ut till arrendatorn, det vill säga att tilläggsbeloppet fördelas på de stödrätter som du äger men som är uthyrda. Överenskommelsen mellan dig och arrendatorn ska framgå av arrendekontraktet eller en bilaga som bifogas till arrendekontraktet. På så sätt kan hela tilläggsbeloppet från referensperioden fördelas på dina (företagets) stödrätter som arrendatorn hyr, trots att tilläggsbeloppet egentligen skulle fördelas på de stödrätter som arrendatorn äger.

8 8(19) Om det finns ett sådant kontrakt/avtal om tilläggsbeloppet för de handjur som slaktades under referensperioden ska det framgå vem av er (ägaren eller arrendatorn) som ska ansöka om tilläggsbeloppet i samband med SAM-ansökan Kontraktet/avtalet ska bifogas till ansökan om tilläggsbelopp. I ditt fall verkar detta alltså vara ett alternativ om du vill att tilläggsbeloppet från referensperioden ska fördelas även på de stödrätter som du hyr ut till arrendatorn. Vad krävs för att jag ska få tilläggsbeloppet på mina stödrätter 2012? Behöver jag ha 4 hektar jordbruksmark och stödrätter? Måste jag skicka in en SAM-ansökan eller annan blankett? Behöver jag ha djurproduktion? För att du ska kunna få tilläggsbeloppet för de handjur som slaktades under referensperioden (1 oktober december 2011) måste du vara lantbrukare 2012 och ansöka om tilldelning av tilläggsbeloppet från referensperioden. Normalt kommer det att räcka med att du lämnar in SAM-ansökan eller en motsvarande kompletterande blankett i tid Om du äger stödrätter 2012 fördelas tilläggsbeloppet på dessa. Om du inte äger några stödrätter 2012 fördelas tilläggsbeloppet på ett antal nya stödrätter som du då får. Antalet nya stödrätter är samma som antalet hektar jordbruksmark som du anmäler i din SAM-ansökan Det sammanlagda värdet på de nya stödrätterna blir samma som det tilläggsbelopp du får för att du fick handjursbidrag under referensperioden (1 oktober december 2011). Om du har hyrt stödrätter till en del av din mark får du så många stödrätter som motsvarar den mark som du inte har några stödrätter till. Om du inte har varken stödrätter eller jordbruksmark 2012 får du särskilda stödrätter som tilläggsbeloppet fördelas på. För att få utbetalt för särskilda stödrätter måste du antingen: fortsätta med en djurproduktion som minst är hälften så stor som din genomsnittliga produktion under referensperioden eller skaffa ett hektar jordbruksmark för varje särskild stödrätt. Jag är arrendator och har bara arrenderad mark och äger inga egna stödrätter. Kan jag ändå få tilläggsbeloppet från referensperioden? Om du har slaktat djur och fått handjursbidrag under referensperioden (1 oktober december 2011) kan du få tilläggsbeloppet när handjursbidraget försvinner 2012, även om du har arrenderat mark med motsvarande antal stödrätter och inte äger några egna stödrätter. Tilläggsbeloppet från referensperioden kommer då att fördelas på en typ av särskilda stödrätter.

9 9(19) För att få utbetalning krävs att du fortsätter som jordbrukare Denna typ av särskilda stödrätter omvandlas till vanliga stödrätter (fast med enbart tilläggsbeloppsvärde) under kommande år, efterhand som du kommer att ha jordbruksmark som du saknar stödrätter för. I dessa situationer kan det hända att Jordbruksverket kommer att behöva kompletterande information från dig 2012 för att tilldelningen av stödrätter ska bli korrekt. Om jag inte har någon areal eller stödrätter 2012, hur fördelas tilläggsbeloppet från referensperioden? Om du har slaktat handjur under referensperioden (1 oktober december 2011) men varken har stödrätter eller jordbruksmark 2012, får du särskilda stödrätter som tilläggsbeloppet fördelas på. För att få utbetalt för särskilda stödrätter måste du antingen: fortsätta med en djurproduktion som minst är hälften så stor som din genomsnittliga produktion under referensperioden (1 oktober december 2011) eller skaffa ett hektar jordbruksmark för varje särskild stödrätt. Värdet på en särskild stödrätt kan högst vara euro. Om ditt tilläggsbelopp från referensperioden är högre får du två eller flera särskilda stödrätter. Särskilda stödrätter kan hyras ut och säljas på samma sätt som vanliga stödrätter, men att få utbetalt baserat på djurproduktion istället för arealinnehav är bara möjligt i undantagsfallen: generationsskifte eller när hela företaget säljs. Från och med 2012 är detta bara möjligt vid generationsskifte. När utbetalningen för stödrätten en gång har beviljats för arealinnehav kan utbetalningen aldrig beviljas för djurinnehav igen.

10 10(19) Villkor för att du ska få handjursbidrag Följande villkor måste vara uppfyllda för att du ska kunna få handjursbidrag. Anmälan för handjursbidrag Anmälan för handjursbidrag ska ha kommit in till Jordbruksverket inom 6 månader efter slakttillfället, dock senast den sista februari året efter slakttillfället. Läs mer under Ansökan och anmälan för handjursbidrag. Du ska ha hållit handjuret under en viss tid, så kallad hållandeperiod Hållandeperioden ska vara minst 2 månader för ett handjursbidrag (tjurar och stutar) och 4 månader för två handjursbidrag (stutar). Mer information hittar du under Ålder och hållandeperiod på handjur. Du måste sköta all löpande rapportering till CDB Det är viktigt att du rapporterar till nötkreatursregistret CDB, eftersom bidragen grundar sig på uppgifterna i CDB. Detta måste du rapportera i CDB för att du ska få bidrag: djurets identitetsnummer födelsedatum kön ingångsdatum i besättningen utgångsdatum ur besättningen Inrapportering av handjur ska ha kommit in till CDB senast den första dagen i hållandeperioden. Hållandeperioden börjar gälla först den dag som rapporteringen av ditt handjur har kommit in till CDB. Utrapportering av handjuret vid slakt ska ha kommit in till CDB senast 7 dagar efter det att djuret lämnade din besättning. Slaktvikt för tjurar Tjurar måste ha en slaktvikt på minst 185 kg.

11 11(19) Villkor för stutar Stutar måste vara kastrerade och minst 9 månader gamla. Slaktredovisning och klassificeringsjournal måste stämma överens Slaktredovisningen som slakterierna lämnar till Jordbruksverket ska stämma med de uppgifter som finns i klassificeringsjournalen. Detta ska intygas av en godkänd klassificerare för nötkött. Märk och journalför dina nötkreatur Handjuren ska vara märkta enligt de bestämmelser som gäller för nötkreatur. Du ska också journalföra dina nötkreatur. Använder du dig av elektronisk stalljournal, sköter du stalljournal och rapportering till CDB samtidigt. Läs mer om märkning, journalföring och rapportering på Fyll i blanketter om du säljer djuren före slakt Du måste fylla i särskilda blanketter om du säljer handjur före slakt, både inom Sverige och utomlands. Läs mer under Handel med handjur. Följ tvärvillkoren Du måste följa tvärvillkoren för att få fullt handjursbidrag. På hittar du information om tvärvillkoren.

12 12(19) Ansökan och anmälan för handjursbidrag Så här söker du handjursbidrag Du måste skicka in en anmälan om handjursbidrag till Jordbruksverket. De rapporteringar som du gör till CDB och slaktredovisningen som slakteriet lämnar till Jordbruksverket bildar tillsammans din ansökan om handjursbidrag. Anmälan inom 6 månader efter slakt Om du vill ansöka om handjursbidrag ska du skicka in en anmälan på blanketten Anmälan handjursbidrag, som du hittar på Den ska ha kommit in inom 6 månader från det första slakttillfället, dock senast den sista februari påföljande år. Du som redan har en gällande anmälan för handjursbidrag behöver inte göra en ny anmälan inför varje nytt år. Men anmälan slutar att gälla om du inte har lämnat handjur till slakt och fått bidrag under något av de 3 år som följde efter det år då du lämnade in din anmälan. Avanmäl dig om du slutar med handjur Om du slutar med handjur och därför inte kommer att söka handjursbidrag ska du ange detta på blanketten Anmälan - handjursbidrag. Om du senare skulle ändra dig och vilja söka handjursbidrag på nytt måste du göra en ny anmälan. Anmäl dig igen om du byter organisationsnummer Om ditt företaget genomför generationsskifte, ombildas eller överlåts till vissa delar och därmed får ett nytt organisationsnummer måste du göra en ny anmälan med det nya organisationsnumret. Har du bytt organisationsnummer ska du anmäla det på blanketten Anmälan - handjursbidrag. När du övertar ett helt jordbruksföretag kan du överta anmälan om handjursbidrag. Anmälan ska du göra på blanketten Övertagande, som du hittar på Den ska ha kommit in till länsstyrelsen innan beslut om utbetalning har fattats. Du kan då få bidrag för djur som slaktas efter det datum då du övertog företaget. Ansökan i samband med slakt Du behöver inte fylla i någon särskild ansökningsblankett när du skickar djuren till slakt. För att du ska få bidrag räcker de uppgifter som du rapporterar till CDB och de uppgifter som slakteriet rapporterar till Jordbruksverket.

13 13(19) Tänk dock på följande: Slakterierna ska rapportera in uppgifter om slaktade djur till Jordbruksverket. Observera att det person- eller organisationsnummer som följer med slakteriets rapport ska stämma överens med det person- eller organisationsnummer som du skrev på din anmälan för handjursbidrag. Du måste rapportera till CDB att du har skickat djur till slakt. Det räcker alltså inte att slakterierna rapporterar. Du får inte bidrag för djur som inte är korrekt rapporterade till CDB. Om någon annan än du som söker bidraget ska leverera ett djur till slakt ska blanketten Meddelande om producent berättigad till handjursbidrag - för handjur som inte levereras direkt från producenten till slakteriet skickas med djuret till slakteriet. Om du ska sälja djuren utomlands finns särskilda regler och du måste fylla i en särskild ansökan. Läs mer under Handel med handjur.

14 14(19) Bidraget i kronor Sverige har en kvot på handjur per år och dessutom ett beloppstak på euro som Sverige kan betala ut i handjursbidrag per år. Om ansökningarna överskrider detta belopp minskas bidragsbeloppet proportionellt i förhållande till antalet ansökningar om handjursbidrag som kommit in till Jordbruksverket. Hur stort blir bidraget per djur? För 2009 års stöd är kursen 1 euro = 10,2320. Belopp per bidragsberättigande tjur: cirka 156 euro (cirka i svenska kronor) Belopp per bidragsberättigande stut: ett handjursbidrag, cirka 111 euro (cirka i svenska kronor) två handjursbidrag, cirka 222 euro (cirka i svenska kronor) När kommer pengarna? Jordbruksverket betalar ut handjursbidrag för djur slaktade under 2009 senast den 30 juni I undantagsfall kan utbetalningen ske senare. En delutbetalning motsvarande 60 procent av bidragsbeloppet för producentens bidragsberättigande djur kan, enligt EU:s regler, betalas ut tidigare. Pengar förs över till landsbygdsprogrammet modulering Du får ut ett något lägre belopp än det egentliga stödbeloppet på grund av ett så kallat moduleringsavdrag. Avdraget görs på de här stöden: gårdsstödet handjursbidraget stödet för kvalitetscertifiering stödet för mervärden i jordbruket stödet för kontrakterad stärkelsepotatis För 2010 är avdraget 8 procent på den del av stödbeloppet som är mellan och euro och 12 procent på den del av beloppet som överstiger euro.

15 15(19) Pengarna förs i stället över till stöden som ingår i landsbygdsprogrammet, till exempel miljöersättningarna, företagsstödet och projektstödet. Handel med handjur Inom Sverige Om ett djur ska levereras till slakt av någon annan person än den som söker bidraget ska blanketten Meddelande om producent berättigad till handjursbidrag - för handjur som inte levereras direkt från producenten till slakteriet skickas med djuret till slakteriet. Du hittar blanketten på Om du säljer ett handjur för slakt, ska det slaktas inom 1 månad efter hållandeperiodens utgång, det vill säga när djuret lämnar din besättning, för att du ska få ditt bidrag. Bidrag vid utförsel, export och import av levande handjur Du kan få handjursbidrag för handjur som säljs till ett annat EU-land eller exporteras till länder utanför EU. Om följande krav är uppfyllda: Detta gäller vid utförsel till annat EU-land: Handjuret ska vara minst 9 månader gammalt. Hållandeperioden är densamma som vid slakt av tjurar och stutar i Sverige, det vill säga hållandeperioden slutar den dag då djuret lämnar din besättning. För stut krävs ett veterinärintyg som visar att djuret är kastrerat. Djuret måste ha genomgått hälsokontroll och ett officiellt kontrollintyg ska följa med varje djur. Du ansöker om bidraget på blanketten Ansökan om handjursbidrag vid utförsel ur Sverige, som du hittar på Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket innan djuret lämnar Sverige. Nötkreaturspass ska medfölja varje djur. Du måste ange på passet att du söker bidrag i Sverige. Bifoga även kopia på passet i ansökan till Jordbruksverket. Djuret måste föras ut ur Sverige inom 1 månad efter hållandeperiodens utgång, det vill säga när djuret lämnar din besättning.

16 16(19) Detta gäller vid export till länder utanför EU: Handjuret ska vara minst 9 månader gammalt. Hållandeperioden är densamma som vid slakt av tjurar och stutar i Sverige, det vill säga hållandeperioden slutar den dag då djuret lämnar din besättning. För stut krävs ett veterinärintyg som visar att djuret är kastrerat. Djuret måste ha genomgått hälsokontroll och ett officiellt kontrollintyg ska följa med sändningen. Djuret måste föras ut ur Sverige inom 2 månader efter hållandeperiodens utgång, det vill säga när djuret lämnar din besättning. Du ansöker om bidraget på blanketten Ansökan om handjursbidrag vid utförsel ur Sverige, som du hittar på Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket inom 6 månader efter exporten, dock senast den sista februari påföljande år. Intyg som visar att djuret har förts ut från gemenskapens tullområde ska skickas till Jordbruksverket. Import av handjur Du kan också få handjursbidrag för importerade djur som du lämnar till slakt i Sverige, förutsatt att de uppfyller alla bidragsvillkor. Ytterligare information om export och import hittar du på

17 17(19) Ålder och hållandeperiod på handjur Många djurhållare har missat handjursbidrag på grund av brister i inrapportering till CDB. Bidraget bygger på att alla händelser i besättningen har rapporterats rätt till CDB. Här förklarar vi hur hållandeperioden räknas ut beroende på anmälan till CDB. Längre ner kan du läsa om hur nötkreaturens ålder påverkar antalet handjursbidrag. Hållandeperiod för handjursbidrag Hållandeperioden ska vara minst 2 månader för att du ska få ett handjursbidrag för tjurar och stutar. För att du ska få två handjursbidrag för stutar ska hållandeperioden vara minst 4 månader. Hållandeperioden börjar gälla först den dag som rapporteringen av ditt handjur har kommit in till CDB. Det räcker alltså inte att du håller djuret under den tid som krävs för en godkänd hållandeperiod, om du inte har rapporterat till CDB. Början på hållandeperioden Hållandeperioden börjar 2 eller 4 månader före det att handjuret lämnar besättningen. Det är avgörande att din rapportering kommer in till CDB senast den första dagen i hållandeperioden. Slutet på hållandeperioden Hållandeperioden slutar den dag då djuret lämnar din besättning, (inte dagen när det slaktas). Händelsedatumet som du ska rapportera till CDB i samband med slakt är alltså den dag djuret lämnar din besättning. Exempel 1 Arvid skickar 20 tjurar till slakt. 13 dagar senare rapporterar han till CDB att djuren har gått ut ur hans besättning. Eftersom Arvid inte rapporterade ut tjurarna inom 7 dagar efter att de lämnade hans besättning är de inte bidragsberättigande för handjursbidrag. Arvid går alltså miste om handjursbidrag för 20 tjurar. I vissa fall godkänns även att rapportering kommer in till CDB inom 7 dagar efter den första dagen i hållandeperioden. Exempel 2 Erik är nötköttsproducent och köper in handjur för att slutgöda och sedan skicka dem till slakt. Den 31 mars köpte han in 10 tjurar till besättningen. I detta fall började hållandeperioden den 1 april. Eriks rapportering av de inkomna tjurarna kom in till CDB den

18 18(20) 4 april. Efter 2 månaders hållandeperiod skickade Erik tjurarna till slakteriet den 1 juni, där de slaktades samma dag. I detta fall, när handjuren bara befann sig i besättningen under exakt den tid som gäller för en godkänd hållandeperiod, kom visserligen inte inrapporteringen in senast den första dagen i hållandeperioden, den 1 april, men eftersom rapporteringen kom in inom 7 dagar efter att tjurarna kom in i besättningen har Erik ändå uppfyllt sin rapporteringsskyldighet. Därmed är hållandeperioden på 2 månader, 1 april-1 juni, godkänd och Erik han få handjursbidrag för tjurarna. Exempel 3 Lotta har egen uppfödning och produktion av stutar. När hon vid ett tillfälle skickade 15 stutar till slakt visade det sig senare att 5 av dem endast berättigade till ett handjursbidrag, trots att alla stutarna var minst 22 månader vid slakttillfället och hade funnits i hennes besättning sedan födseln. Anledningen var att Lotta hade missat att rapportera in dessa 5 stutar till CDB i tid. Stutarna var visserligen rapporterade till CDB vid slakttillfället, men eftersom rapporteringarna inte hade kommit in förrän 3 månader före det att hon skickade dem till slakt uppgick den godkända hållandeperioden för de 5 stutarna endast till 3 månader, istället för 4 månader som krävs för att kunna få dubbla handjursbidrag. Detta innebar att dessa stutar endast berättigade till 1 handjursbidrag. Ålder - ett eller två handjursbidrag Du kan få ett bidrag för tjurar och stutar eller två handjursbidrag för stutar beroende på stutens ålder och hur länge du har haft den i din besättning. Första ålderskategorin - ett bidrag Tjurar - slaktvikt minst 185 kg. Inget ålderskrav. Stutar som är minst 9 månader men inte är 22 månader gamla vid slakt. För att få bidrag krävs att du har hållit handjuren i din besättning i minst 2 månader närmast före slakt. Rapportera i samband med slakt till CDB vilken dag djuren lämnar din besättning. Andra ålderskategorin - två bidrag Stutar som är minst 22 månader gamla vid slakt. Om du har hållit en stut i din besättning i minst 4 månader före slakt får du två bidrag. Perioden räknas från den dag då stuten var 18 månader gammal. Rapportera i samband med slakt till CDB vilken dag djuren lämnar din besättning.

19 19(19) Andra ålderskategorin - ett bidrag Stutar som är minst 22 månader gamla vid slakt. Om du har hållit stutarna i din besättning i minst 2 månader, men mindre än 4 månader, närmast före slakt får du ett bidrag. Tänk särskilt på detta när du rapporterar till CDB Många djurhållare missar sina handjursbidrag på grund av brister i rapporteringen till CDB. För att inte riskera att gå miste om handjursbidrag måste du rapportera alla händelser i din besättning senast 7 dagar efter att en händelse har inträffat. Tänk på följande: Din inrapportering av handjuret ska ha kommit in till CDB senast den första dagen i hållandeperioden. Hållandeperioden börjar gälla först den dag som rapporteringen av ditt handjur har kommit in till CDB. Läs mer om hållandeperioden under Ålder och hållandeperiod på handjur. Din utrapportering av handjuret vid slakt ska ha kommit in till CDB senast 7 dagar efter det att djuret lämnade din besättning. Du måste också rapportera övriga händelser i din besättning till CDB, märka dina djur rätt, fylla i din stalljournal och följa övriga tvärvillkor. Mer information om rapportering till CDB hittar du på Där kan du också hitta mer information om tvärvillkoren.

Djurbidrag för nötkreatur. Slaktbidrag Handjursbidrag Am- och dikobidrag Extensifieringsbidrag EU-INFORMATION

Djurbidrag för nötkreatur. Slaktbidrag Handjursbidrag Am- och dikobidrag Extensifieringsbidrag EU-INFORMATION Djurbidrag för nötkreatur Slaktbidrag Handjursbidrag Am- och dikobidrag Extensifieringsbidrag EU-INFORMATION F R Å N J O R D B R U K S V E R K E T INNEHÅLL Djurbidrag för nötkreatur................................3

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Märkning och registrering av nötkreatur

Märkning och registrering av nötkreatur Märkning och registrering av nötkreatur Innehåll Produktionsplatsnummer 4 Märkning 4 Journalföring 6 Rapportering till det Centrala nötkreatursregistret 7 Viktigt att dina djur förblir friska! 9 Viktigt

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Märkning och registrering av får och getter

Märkning och registrering av får och getter Märkning och registrering av får och getter Innehåll Produktionsplatsnummer 4 Märkning 5 Transportdokument 6 Journalföring 7 Rapportering till förflyttningsregistret för får och getter 8 Viktigt att följa

Läs mer

Märkning och registrering av nötkreatur

Märkning och registrering av nötkreatur Märkning och registrering av nötkreatur Innehåll Produktionsplatsnummer 4 Märkning 4 Journalföring 6 Rapportering till det Centrala nötkreatursregistret 7 Viktigt att dina djur förblir friska! 9 Viktigt

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2014 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD NATIONELLA HUSDJURSSTÖD Förutsättningar som gäller Över 18 år. sökande Maken kan uppfylla ålderskravet. I sammanslutningar åtminstone en av de delaktiga över 18 år. Förutsättningar som gäller sökande Övre

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2012

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2012 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2013 141/2013 Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor

Läs mer

Mjölkkvoter gäller från 2008

Mjölkkvoter gäller från 2008 Mjölkkvoter gäller från 2008 Innehåll Viktiga datum under kvotåret....................... 4 Vad är mjölkkvoter?............................... 5 Två regioner............................... 5 Tilläggsavgift..............................

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från 2010-03-12 JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag 2(23)

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

Journalföring för får och getter

Journalföring för får och getter Journalföring för får och getter Kravet på att journalföra får och getter finns för att myndigheterna snabbt ska kunna förhindra smittspridning i händelse av en smittsam djursjukdom i Sverige. Det är därför

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Guide till Mina Sidor

Guide till Mina Sidor 2016/2017 Guide till Mina Sidor Läs mer om e-legitimation här. Hitta till Mina sidor När du vill logga in på Mina sidor gå till jordbruksverket.se och klicka på knappen med samma namn. Du kommer då vidare

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd för att anordna tvärvillkorsrådgivning.

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning för extra djuromsorg

Läs mer

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare Handbok Stalljournal För CDB Internet användare Augusti 2012 Inledning Stalljournalens uppgifter är inte kopplade till CDB-registret. Uppgifterna i Stalljournalen är enbart djurägarens egna uppgifter,

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:3

Policy Brief Nummer 2013:3 Policy Brief Nummer 2013:3 Gårdsstödsreformen positiv för sysselsättningen I samband med frikopplingsreformen 2005 blev all jordbruksmark i Sverige berättigat till gårdsstöd. Tidigare var endast vissa

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet

I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet I detta nummer: Landsbygdsdirektören har ordet Ska du använda växtskyddsmedel? Var med och ansök om pengar för vattenvård Utbetalning av jordbrukarstöd Felaktiga utbetalningar efter fältkontroll Mindre

Läs mer

INDUSTRI- OCH ENERGIGRÖDOR

INDUSTRI- OCH ENERGIGRÖDOR Stöd för odling av grödor för industri- och energiändamål 2008 Innehåll Spara broschyren!.................................4 Vill du veta mer?.................................4 Nyheter 2008....................................5

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Rekvisition bygdemedel

Rekvisition bygdemedel Rekvisition bygdemedel Inledning Denna handledning vänder sig till dig som beviljats bygdemedel. Den visar hur du rekvirerar pengar och hur du redovisar ditt projekt. Beslutet om stöd (hädanefter beslutet)

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer