Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompensationsbidrag. Texten är från JS8001 Version 2"

Transkript

1 Texten är kopierad från Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(23) Texten är från JS8001 Version 2 Kompensationsbidrag

2 2(23) Kompensationsbidrag EU:s finansieringsandel av kompensationsbidraget är 46,7 procent. Återstående del finansieras av den svenska budgeten. Vad kan jag få kompensationsbidrag för? Du kan få kompensationsbidrag för: vall, betesmark, spannmål och potatis i stödområde 1-3 och F vall, betesmark och spannmål i stödområde 4:a vall och betesmark i stödområde 4:b-5:b. Möjlighet till kompensationsbidrag i de olika stödområdena Stödområde Vall och betesmark Potatis Spannmål F Ja Ja Ja 1-3 Ja Ja Ja 4:a Ja Nej Ja 4:b-5:b Ja Nej Nej 5:c Nej Nej Nej Vilken ersättning får jag? Följande ersättningsnivåer gäller för stödberättigande grödor i olika stödområden. Om du har areal som är större än 90 hektar får du för den överskjutande delen ersättning med halva beloppet per hektar. Ersättningen för vall och betesmark har höjts jämfört med förra året. Vall och betesmark, ersättning i kronor per hektar Stödområde 0-90 ha över 90 ha 1 och F :a :b :a

3 3(23) 5:b Potatis, ersättning i kronor per hektar Stödområde 0-90 ha över 90 ha 1-3 och F Spannmål, ersättning i kr per hektar Stödområde 0-90 ha över 90 ha 1-3 och F :a När stödbeloppet är lägre än kronor betalas det inte ut. Du går in i ett åtagande Första gången du ansöker om kompensationsbidrag ansöker du också om att gå in i ett åtagande för kompensationsbidrag. Åtagandet fungerar som ett avtal som innebär att du årligen åtar dig att bruka minst 3 hektar jordbruksmark (åker- eller betesmark) inom något av stödområdena 1-5:c eller F. Åtagandet börjar gälla från och med den dag första utbetalningen görs och gäller sedan i 5 år. Vad gäller för vall och betesmark? Du kan få kompensationsbidrag för bland annat vall och betesmark. Följande grödor eller ägoslag berättigar till kompensationsbidrag: åkermark med slåtter- eller betesvall skyddszon och grönfoder betesmark bevuxen med gräs eller gräsblandning som har fodervärde och är lämplig för betesdrift slåtteräng och mark som länsstyrelsen har fastställt som fäbodbete, skogsbete eller alvarbete enligt stöd för miljövänligt jordbruk. Betesmark är jordbruksmark som du nyttjar för bete och som, till skillnad mot åkermark, inte är lämplig att plöja. Betesmarken får inte innehålla igenväxande vegetation. Du kan få kompensationsbidrag för produktion på all mark som du brukar oavsett vem som äger den. Marken ska betas eller skördas. Varje skifte med vall och betesmark måste vara minst 0,10 ha för att du ska få ersättning för produktionen på skiftet.

4 4(23) Du måste ha djur Du får kompensationsbidrag för vall och betesmark i förhållande till ditt innehav av antal djurenheter. De djurslag som godtas är nötkreatur som är minst 6 månader gammalt, get av honkön och tacka. Kravet på djurtäthet för tackor sänks från 1 till 0,8 djurenheter per hektar för dig som har tackor i stödområde 1-3 och F. De olika djurslagens värde uttryckt som djurenheter Djurslag Antal djurenheter Ko 1,0 Nötkreatur över 2 år 1,0 Nötkreatur mellan 6 mån - 2 år 0,6 Get av honkön 0,15 Tacka 0,15 Antalet nötkreatur som du har hämtas från CDB med hjälp av de produktionsplatsnummer som du angivit i blanketten SAM och omfattar tiden 1 augusti året före ansökningsåret till och med 31 juli ansökningsåret. Du ska ange antal getter av honkön och tackor i blanketten SAM. Hållandetiden för tackor och getter är två månader från och med dagen efter den dag då din ansökan kom in till länsstyrelsen. Djuren ska senast inom två månader från hållandetidens början vara äldre än ett år eller ha satts in i avel. Du som har sambete Mark som du genom så kallat sambete nyttjar tillsammans med andra brukare berättigar dig till kompensationsbidrag i förhållande till varje brukares användning av marken. I blanketten SAM ska du ange din andel i hektar. Du ska redovisa skiften med sambete på samma sätt som du redovisar övriga jordbruksskiften på blockkartan. Mark som du inte får ersättning för Du får inte kompensationsbidrag för: uttagen areal. areal som du fått stöd för att producera grönfoder på som ska bearbetas till torkat foder i grönfodertork. areal med frövall på kontrakt

5 5(23) areal med skog areal med byggnader, dammar, impediment eller vägar. Du som har mark inom flera stödområden Du som har mark inom flera stödområden får ersättning enligt det stödområde där marken finns. Den areal som är ersättningsberättigad räknas ut med hjälp av den arealfaktor som gäller där ditt brukningscentrum är beläget. Dina djur fördelas på olika stödområden så att djur först tillgodoräknas mark i stödområde F, därefter 1-3, 4:a, 5:a, 4:b och sist 5:b. Vilka krav ställs på din odling av potatis och spannmål? Du som har mark i stödområde 1-3 eller F kan dessutom få kompensationsbidrag för odling av potatis medan du som har mark i stödområde 1-4:a eller F också kan få kompensationsbidrag för odling av spannmål. Kravet på odling av potatis eller spannmål är att du bedriver odlingen enligt lokalt erkända normer. Varje skifte med potatis- eller spannmålsodling måste vara minst 0,10 hektar för att du ska få ersättning för odlingen på skiftet. Vändtegar som är nödvändiga för potatisodlingen och som sträcker sig högst 10 meter ut från den odlade grödan ingår i den bidragsberättigande arealen. Potatisen måste vara satt senast den 30 juni. Om ersättningen för din potatisodling är mindre än 500 kronor betalas den inte ut. Du måste uppfylla tvärvillkoren för att få fullt bidrag För att få fullt kompensationsbidrag måste du uppfylla de så kallade tvärvillkoren. De består av skötselkrav och verksamhetskrav: Skötselkrav är krav på hur du ska sköta din jordbruksmark. Syftet med skötselkrav är att bevara jordbruksmarken i gott skick och säkerställa att den hålls i god jordbrukshävd och bidrar till en god miljö. Verksamhetskrav är regler som är till för att uppnå positiva effekter inom områdena miljö, folkhälsa, växtskydd, djurskydd och djurhälsa. Om du inte följer dessa regler leder det till avdrag på ditt kompensationsbidrag och de andra jordbrukarstöden.

6 6(23) Så här söker du kompensationsbidrag Du kan söka på två sätt Du kan söka kompensationsbidrag på två sätt: 1. SAM Internet SAM Internet är en gratis internettjänst från Jordbruksverket och länsstyrelsen som gör det enklare för dig att ansöka om jordbrukarstöd. Du gör ansökan i din dator och behöver inte fylla i SAM-blanketten eller blockkartan. SAM Internet leder dig genom ansökan och kontrollerar automatiskt det du fyller i. Uppgifterna du fyller i första året kan du även använda följande år. Gå in på på e-tjänsten SAM-Internet och logga in med e-legitimation eller med ditt användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet hittar du i din sammanställning som du får i SAM-utskicket. 2. SAM-blanketten Innan du fyller i SAM-blanketten är det viktigt att du läser igenom handledningen. Sista dag att söka Sista dag att söka kompensationsbidrag 2010 är den 22 april. Om din ansökan kommer in till din länsstyrelse efter det datumet, men senast den 17 maj, kommer ersättningen för 2010 att minska med 1 procent per arbetsdag. Om din ansökan kommer in efter den 17 maj gäller den inte. Kompensationsbidrag - ett femårigt åtagande Första gången du ansöker om kompensationsbidrag ingår du ett femårigt åtagande att bruka minst tre hektar jordbruksmark. När du ansöker om kompensationsbidrag det sjätte året ingår du automatiskt i ett nytt femårigt åtagande. Kom ihåg produktionsplatsnumret i ansökan I ansökan ska du ange samtliga produktionsplatser där dina nötkreatur är inrapporterade under räkningsperioden. De produktionsplatsnummer som du angav i förra årets ansökan finns förtryckta i blanketten SAM. Senast den 15 juni måste du ha anmält minst ett produktionsplatsnummer. Du kan anmäla ytterligare produktionsplatsnummer till och med den 31 juli.

7 7(23) Du ska däremot inte ange produktionsplatser där du håller dina djur tillfälligt och där djuren är rapporterade som tillfälligt ute till centrala nötkreatursregistret (CDB ). Rapportera till CDB Du ska rapportera samtliga in- och uthändelser för dina nötkreatur till CDB. Djuren ingår i beräkningsunderlaget för utbetalning av kompensationsbidraget. Räkningsperiod för nötkreatur Räkningsperioden för nötkreatur, som är underlag för kompensationsbidrag, är den 1 augusti året före ansökningsåret till och med den 31 juli ansökningsåret. Ange tackor och getter i ansökan Senast sista ansökningsdag, den 22 april 2010, måste du ha anmält det antal tackor och getter du håller under hållandetiden. Kompensationsbidraget kan överlåtas Du kan överlåta ditt åtagande för kompensationsbidrag till annan brukare. Du använder övertagandeblanketten till höger. Du ska lämna blanketten till länsstyrelsen i övertagarens län innan länsstyrelsen fattat beslut om utbetalning. Du måste överlåta all jordbruksmark du har inom stödområde 1-5:b och F. Tänk också på att ni måste göra en formell överlåtelse även när den görs mellan familjemedlemmar.

8 8(23) Du som har djur Rapportering till det centrala nötkreatursregistret (CDB) Enligt EU:s regler måste du som har djur rapportera alla in- och uthändelser för nötkreatur till det centrala nötkreatursregistret (CDB). Djuren måste också vara korrekt märkta och redovisade i en godkänd stalljournal. Uppgifterna i det centrala nötkreatursregistret används vid smittspårning, märkning av nötkött och nötköttsprodukter och vid handläggning och kontroll av stöd. Du kan läsa mer om detta i Jordbruksverkets broschyr. Du ska också anmäla all hantering av får och getter till Jordbruksverket. Du kan läsa mer om detta i Jordbruksverkets informationsblad. När du ansöker om kompensationsbidrag ska du också tänka på följande: hållandetiden att du kan ersätta djur om antalet djur minskar Vad gäller för hållandetiden? För get av honkön och tacka krävs att du håller djuren en viss tid. Hållandetiden är två månader och börjar dagen efter att din ansökan om ersättning kom in till länsstyrelsen. Du kan ersätta djur Du kan under hållandetiden ersätta get av honkön eller tacka. Du får ersätta get med tacka eller get, du får även ersätta tacka med tacka eller get. Huvudsaken är att antalet sådana djurenheter inte minskar. När djur tas från ditt jordbruksföretag ska du ersätta detta inom tio dagar. Om antalet djur minskar Om antalet tackor eller getter av honkön minskar under hållandetiden måste du anmäla detta skriftligen till länsstyrelsen inom 10 arbetsdagar.

9 9(23) Så här beräknas kompensationsbidraget Vall och betesmark Den areal vall och betesmark som du anmäler i blanketten SAM eller arealfaktorn och storleken på din djurhållning begränsar storleken på kompensationsbidraget. Hur används arealfaktorn? Arealfaktorn uttrycker hur många djurenheter som krävs för att ett hektar ska berättiga till ersättning. Genom att dividera dina djurenheter med den arealfaktor som gäller i ditt stödområde får du fram den areal vall och betesmark som du kan få ersättning för. Högre arealfaktor, det vill säga fler djurenheter per hektar, tillämpas i södra än i norra Sverige. Stödområde Arealfaktorer i olika stödområden 1-3 och F - nötkreatur och getter 1,0 1-3 och F - tackor 0,8 4:a - 4:b 1,1 5:a - 5:b 1,3 Varför behövs ditt produktionsplatsnummer? Arealfaktor (djurenhet/hektar) Uppgift om dina nötkreatur hämtas från CDB. Det är endast de djur som finns registrerade på produktionsplats som du angivit i blanketten SAM som räknas. Du ska därför ange samtliga produktionsplatser där dina djur kan komma att vara inrapporterade någon gång under räkningsperioden. Du ska däremot inte ange produktionsplats där du håller dina djur tillfälligt och där djuren är rapporterade till CDB som tillfälligt ute. Kom ihåg att anmäla varje produktionsplats som du får tillgång till efter det att du skickat in blanketten SAM. Senast den 15 juni ska du ha anmält minst ett produktionsplatsnummer. Du kan därefter fram till och med den 31 juli komplettera ansökan med uppgift om ytterligare produktionsplatsnummer. Anmälan ska du lämna till länsstyrelsen. Du ska ange antal getter av honkön och tackor i blanketten SAM. Vi beräkningen av kompensationsbidrag läggs dessa uppgifter till uppgifterna om nötkreatur som hämtats från CDB.

10 10(23) Potatis och spannmål I stödområde 1-3 och F kan du få kompensationsbidrag för odling av potatis. I stödområde 1-4:a och F kan du få kompensationsbidrag för odling av spannmål. För dessa odlingar finns det inget krav på att du också ska ha djur. Vill du beräkna din ersättning? Om du har vall och betesmark, börja med att beräkna dina djurenheter. Beräkna därefter den maximalt ersättningsberättigande arealen genom att dividera antalet djurenheter med arealfaktorn. Hur beräknas din ersättning om du har mark i flera stödområden? Exempel 1 Roland bedriver jordbruk i Örebro län. Brukningscentrum ligger i stödområde 5:a. Rolands fastställda areal består i stödområde 4:a av 40,0 ha slåttervall och 47,0 ha betesmark samt i stödområde 5:a av 43,0 ha betesmark. Rolands genomsnittliga djurinnehav beräknas till 124,0 djurenheter. Eftersom brukningscentrum ligger i stödområde 5:a tillämpas arealfaktorn 1,3. Vid beräkning av kompensationsbidraget fördelas antal djurenheter så att 87,0 ha x 1,3 djurenheter/ha = 113,1 djurenheter tillgodoräknas stödområde 4:a. Återstående antal djurenheter, 124,0-113,1 = 10,9 djurenheter, tillfaller stödområde 5:a. Detta motsvarar 10,9 djurenheter/1,3 djurenheter/ha = 8,38 ha stödberättigande vall och betesmark i stödområde 5:a. Sammanlagd ersättningsberättigande areal i stödområde 4:a och 5:a uppgår till 87,0 + 8,38 = 95,38 ha. Rolands sammanlagda areal överstiger då 90 ha. Först tillgodoräknas areal inom stödområde F och 1, därefter 2-4:a, 5:a, 4:b och sist 5:b. Sammanställning av räkneexemplet Stödområde Areal under 90 ha Areal över 90 ha Stödnivå kr/ha Ersättning kr 4:a 87, :a 3, :a 5, Summa Roland kommer alltså att få totalt kr i kompensationsbidrag. Hur beräknas din ersättning när du har din verksamhet i ett stödområde, men med olika krav på djurtäthet? Exempel 2 - stödområde 3 Maria bedriver jordbruk med brukningscentrum i stödområde 3 och har ansökt om kompensationsbidrag för 4,0 ha potatis, 47,0 ha vall och betesmark samt 7,0 ha spannmål. Maria har vid ansökningstillfället 20 kor, 10 ungdjur mellan 6 månader och 2 år samt 4 tackor. Eftersom Maria räknar med att ha ungefär samma storlek på sin

11 11(23) nötkreatursbesättning under hela räkningsperioden anser hon att antalet nötkreatur vid detta tillfälle utgör ett genomsnitt av hennes nötkreatursinnehav. Först räknar Maria om antalet djur till antal djurenheter. Antal djurenheter för nötkreatur får hon till 26 = 20 kor x 1, ungdjur x 0,6. Antal djurenheter för tackor får hon till 0,6 = 4 tackor x 0,15. Eftersom Marias jordbruk ligger i stödområde 3 dividerar hon antal djurenheter för nötkretatur 26 med arealfaktorn 1,0 vilket ger en ersättningsberättigande vall- och betesmarksareal på 26 ha. Arealfaktorn för tackor i stödområde 3 är 0,8 därför dividerar hon antalet djurenheter för tackor med arealfaktor 0,8 vilket ger ytterligare 0,75 ha. Totalt har Marias jordbruk 26,75 ha ersättningsberättigad vall- och betesmarksareal. Marias kompensationsbidrag blir kronor = 4,0 ha x kr/ha för potatisodlingen + 26,75 ha x kr/ha för vall och betesmark + 7,0 ha x kr/ha för spannmålsodlingen. Visserligen ansökte Maria om kompensationsbidrag för sammanlagt 58,0 ha men eftersom hennes djurinnehav begränsar den areal vall och betesmark hon kan få ersättning för kan hon bara få ersättning för 37,75 ha. För att få ersättning för hela den ansökta arealen skulle hon behövt ha minst 47 nötkreatur som var äldre än 2 år, eller minst 250 tackor. Hur beräknas din ersättning i ett stödområde med högre djurtäthet? Exempel 3 - stödområde 4:a Erik har 95,0 ha betesvall, ett genomsnittligt djurantal på 113,0 djurenheter och sitt brukningscentrum i stödområde 4:a. Arealfaktorn är 1,1. Han kan maximalt få ersättning för den areal som antal djurenheter räcker till: 113,0 djurenheter/1,1 djurenheter/ha = 102,73 ha. Eftersom Eriks areal med betesvall endast uppgår till 95,0 ha kan han inte få ersättning för mer än 95,0 ha. Beloppet blir 90,0 ha x kr/ha + 5,0 ha x 1 050kr/ha = kr. Exempel 4 - stödområde 5:b Lena har ett genomsnittligt djurantal på 119,0 djurenheter, 110,0 ha betesvall och sitt brukningscentrum i stödområde 5:b. Arealfaktorn är 1,3. Hon kan maximalt få ersättning för den areal som antal djurenheter räcker till: 119,0 djurenheter/1,3 djurenheter/ha = 91,54 ha. Beloppet blir 90,0 ha x 900 kr/ha + 1,54 ha x 450 kr/ha = kr.

12 När får jag pengarna? Jordbruksverket betalar ut kompensationsbidraget till dig när länsstyrelsen har behandlat din ansökan. Pengarna betalas ut tidigast enligt den utbetalningsplan som du hittar till höger. Om anslagna medel inte räcker kan det bli aktuellt att regeringen justerar ersättningsnivåerna. 12(23)

13 13(23) Kontroller och avdrag Länsstyrelsen kontrollerar Länsstyrelsen kontrollerar att stödmottagarna uppfyller stödvillkoren för smågris-, get-, potatis-, bär- och grönsaksproduktion. Om kontrollen visar att du inte uppfyller villkoren kan delar av stödet dras in. Vid stora avvikelser kan du förlora hela stödet och även bli återbetalningsskyldig för stöd som tidigare betalats ut. Vänd dig till länsstyrelsen för mer information. Anmäl oförutsedda händelser Om du inte uppfyller stödvillkoren eller fullföljer åtagandet kan du i vissa fall slippa att betala tillbaks ersättning, till exempel om det beror på fastighetsreglering eller force majeure. Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse för vad som hänt. Detta ska du göra inom 10 arbetsdagar från det att du har möjlighet att lämna anmälan. Länsstyrelsen kan sedan ändra villkoren för ersättningen. Länsstyrelsen kan också besluta om att du inte behöver betala tillbaks ersättning som du redan har fått om du slutar helt med jordbruksverksamhet och har fullgjort större delen av ditt åtagande.

14 14(23) Nyheter i miljöersättningarna, kompensationsbidraget och utvald miljö 2010 Flera miljöersättningar höjs Flera miljöersättningar höjs Om du söker ett nytt åtagande 2010 får du de nya beloppen. Om du har ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Har du ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 kan du i din SAM-ansökan 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning. Väljer du 2010 års ersättning godkänner du också att din ersättning både kan höjas eller sänkas under din åtagandeperiod. Det gäller bara för de miljöersättningar som får höjda belopp 2010 det vill säga: betesmarker och slåtterängar skötsel av våtmarker minskat kväveläckage skyddszoner miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion vallodling mångfaldsträda Ändrade miljöersättningar 2010 Betesmarker och slåtterängar Ersättningarna höjs för flera markklasser. Med markklass menas till exempel betesmark med särskilda värden, alvarbete och skogsbete. Ersättningarna höjs för flera markklasser Betesmarker Betesmarker med allmänna värden Betesmarker med särskilda värden som kan ge gårdsstöd Betesmarker med särskilda Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning 150 kronor per hektar kronor per hektar 150 kronor per hektar kronor per hektar 150 kronor per hektar kronor per hektar

15 15(23) värden som inte kan ge gårdsstöd Lövtäkt på betesmark, hamling kronor per träd, högst kronor per hektar (20 träd) Slåtterängar Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Slåtterängar med allmänna värden 350 kronor per hektar kronor per hektar Slåtterängar med särskilda värden som kan ge gårdsstöd 700 kronor per hektar kronor per hektar Slåtterängar med särskilda värden som inte kan ge 700 kronor per hektar kronor per hektar gårdsstöd 100 kronor per träd, högst 2 Lövtäkt på slåtterängar hamling kronor per hektar (20 träd) Efterbete på slåtterängar kronor per hektar Lieslåtter på slåtterängar kronor per hektar Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Skogsbete 150 kronor per hektar kronor per hektar Alvarbete 150 kronor per hektar kronor per hektar Fäbodbete kronor per hektar Fäbod i bruk Våtmark på åkermark kronor. Du måste ha minst 6 hektar för att få ersättning för fäbod i bruk. Våtmark på åkermark - om du sköter vissa delar av din våtmark som betesmark eller slåtteräng kan du även få miljöersättning för betesmark och slåtterängar, samt gårdsstöd Extra ersättning vid höga markvärden (gäller åkermark i stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Så här mycket ökar ersättningen kronor per hektar års ersättning kronor per hektar kronor per hektar

16 16(23) Hallands län) Våtmark på betesmark och övrig mark - om du sköter vissa delar av din våtmark som betesmark eller slåtteräng, kan du även få miljöersättning för betesmark och slåtterängar, samt gårdsstöd Miljöskyddsåtgärder kronor per hektar Antal hektar Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning kronor per hektar 250 kronor per hektar kronor per hektar 100 kronor per hektar kronor per hektar 50 kronor per hektar Minskat kväveläckage Du får ersättning i hela stödområde 4b, 5c, 5m och 9 oavsett län samt stödområde 5a och 5b i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län. Vitsenap och oljerättika tillåts endast i stödområde 5m och 9 i Kalmar län. Fånggröda Vårbearbetning Kombination av fånggröda och vårbearbetning Så här mycket ökar ersättningen 100 kronor per hektar 200 kronor per hektar 200 kronor per hektar 2010 års ersättning 900 kronor per hektar 500 kronor per hektar kronor per hektar Skyddszoner Du får ersättning i hela stödområde 4b, 5 och 9. Tänk på att allt som gäller för nya områden och län inte är beslutat ännu. Det gäller bland annat datum. Du får så in fröblandningar som gynnar insekter. Du får inte använda växtligheten på skyddszonen för energiproduktion. Så här mycket ökar ersättningen Skyddszoner kronor per hektar 2010 års ersättning kronor per hektar

17 17(23) Vallodling För dig som har tackor i stödområde 1-3 sänks kravet på djurtäthet för tackor från 1 till 0,8 djurenheter per hektar. Grundersättningen i stödområde 9 höjs. Tilläggsersättningen för djur höjs. Vallodling tilläggsersättning för djur Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Stödområde kronor per hektar kronor per hektar Stödområde kronor per hektar 900 kronor per hektar Stödområde 5a, 5b 200 kronor per hektar 450 kronor per hektar Stödområde 5c, 5m 200 kronor per hektar 600 kronor per hektar Vallodling grundersättning Så här mycket ökar ersättningen 2010 års ersättning Stödområde kronor per hektar 500 kronor per hektar Ekologisk produktion Miljöersättningen har bytt namn till certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion. Anledningen är att produkter som säljs som ekologiska måste vara certifierade. Certifierad ekologisk produktion - du är certifierad Kretsloppsinriktad produktion - du är inte certifierad Vissa belopp höjs, men det gäller bara för certifierad ekologisk produktion och för mark i karens. Certifierad ekologisk produktion Vall, 40 procent av arealen eller beroende på antal djurenheter Spannmål, proteingrödor, foderbetor och andra ettåriga grödor Så här mycket ökar ersättningen 350 kronor per hektar 150 kronor per hektar 2010 års ersättning 350 kronor per hektar kronor per hektar

18 18(23) Kompensationsbidrag Ersättningen höjs. För dig som har tackor i stödområde 1-3 och F sänks kravet på djurtäthet för tackor från 1 till 0,8 djurenheter per hektar. Kompensationsbidrag för vall Ökning i kronor per hektar 0-90 hektar Stödområde F, 1, 2, 3, och 5a Stödområde 5b Ökning i kronor per hektar över 90-hektar Ta över ett åtagande Du måste ta reda på hur din ersättning påverkas när du tar över ett åtagande som är ingånget 2007, 2008 eller Läs mer om detta på sidan 10. Utöka befintligt åtagande Om du utökar ditt åtagande så mycket att det blir ett nytt åtagande Har du ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 och väljer att få 2010 års ersättning godkänner du att din ersättning både kan höjas eller sänkas under din åtagandeperiod. Men utökar du ditt åtagande så mycket att du får ett nytt åtagande kommer din ersättning inte att räknas om eftersom det blir ett helt nytt åtagande. Du får då 2010 års ersättning hela din åtagandeperiod. Överlåta ett åtagande Detta gäller för åtaganden inom följande miljöersättningar, vallodling, minskat kväveläckage, miljöskyddsåtgärder och öppet varierat odlingslandskap: Om du inte vill ha kvar ditt åtagande måste du överlåta all åkermark i ditt stödområde. Du kan överlåta all mark till en eller flera övertagare. Du kan överlåta ett åtagande till en person som inte har ett åtagande om du samtidigt överlåter en del av din mark i ditt stödområde till den person som tar över. Då får du behålla ditt åtagande och den som tar över får ett åtagande. Fyra nya ersättningar inom utvald miljö Stängsel mot rovdjur Anpassade skyddszoner Reglerbar dränering

19 19(23) Damm som samlar fosfor Inom utvald miljö är det länsstyrelsen som bestämmer om insatsen finns i ditt län och hur stor ersättning du får. Mångfaldsträda kan ge högre ersättning Det är länsstyrelsen som bestämmer om insatsen finns i ditt län och hur stor ersättning du får. Mosaikbetesmark kan ge högre ersättning Det är länsstyrelsen som bestämmer om insatsen finns i ditt län och hur stor ersättning du får. Anlägga och restaurera våtmark Du kan få ersättning för hela kostnaden som du har när du anlägger en våtmark. Det gäller större våtmarksprojekt där länsstyrelser, kommuner eller konsulter har tagit initiativ till våtmarken. De här våtmarkerna påverkar ofta flera markägare. I vissa fall kan du också få ersättning för projektering av din våtmark även om ansökan inte blir godkänd. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

20 20(23) Låt kostnader och priser påverka din ersättning Den här informationen är viktig för dig som har gått in i ett åtagande 2007, 2008 eller 2009 tar över ett åtagande från 2007, 2008 eller Om du går in i ett nytt åtagande 2010 får du 2010 års ersättning. Om du gått in i ett åtagande 2007, 2008 eller 2009 Det här gäller dig som har ett åtagande som du har gått in i 2007, 2008 eller Det gäller bara för de miljöersättningar som får höjda belopp 2010 det vill säga: betesmarker och slåtterängar skötsel av våtmarker minskat kväveläckage skyddszoner miljöskyddsåtgärder certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion vallodling mångfaldsträda Du måste välja 2010 Du som redan har ett åtagande för någon av dessa miljöersättningar måste i din SAM-ansökan för 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning eller om du vill ha kvar din gamla ersättning. Du godkänner att beloppen räknas om Om du väljer 2010 års ersättning godkänner du också att din ersättning kan komma att ändras under din åtagandeperiod. Det hela bygger på att beloppen räknas om vartannat år och baseras på ett genomsnitt av kostnader och priser för drivmedel, spannmål och annat under en tvåårsperiod. Det innebär att beloppen både kan höjas och sänkas. Du måste göra ditt val i 2010 års SAM-ansökan. Du kan inte vänta till Oavsett vad du väljer behåller du din åtagandeperiod. Tala om i SAM-ansökan om du inte vill att alla dina miljöersättningar ska ändras Har du valt att dina miljöersättningar ska räknas om vartannat år och att du får 2010 års ersättning måste du tala om i din SAM-ansökan om du inte vill att det ska gälla alla dina åtaganden.

21 21(23) Om du inte väljer Om du inte väljer 2010 års ersättning behåller du den ersättning och de villkor som du har i ditt befintliga åtagande. Det innebär att du inte får den högre ersättningen för 2010 och att du inte får ta del av de förändringar som görs i ersättningarna det vill säga: ersättning för mark över 300 hektar i miljöskyddsåtgärder ersättning för vall i certifierad ekologisk produktion Om du har den gamla miljöersättningen ekologiska produktionsformer Om du har miljöersättningen ekologiska produktionsformer kan du i tabellen nedan se vad som händer med din ersättning beroende på vad du väljer. Är du inte certifierad och tänker certifiera dig i framtiden måste du redan 2010 välja om du vill ha 2010 års ersättning och de nya villkoren, som till exempel att du får ersättning för certifierad ekologisk vall. Ekologiska produktionsformer åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Så väljer du Så blir det Inte certifierad Inte certifierad Du tänker certifiera din produktion under den tid som du har kvar i ditt befintliga åtagande. Du tänker certifiera din produktion under den tid som du har kvar i ditt befintliga åtagande. Du väljer inte 2010 års ersättning. Du väljer 2010 års ersättning. Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får de villkor som införs 2010, bland annat ersättning för vall. Om du inte tänker certifiera din produktion under den tid som du har kvar i ditt befintliga åtagande får du den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Ekologiska produktionsformer åtagande från 2007, 2008 eller 2009 Certifierad Certifierad Du väljer inte 2010 års ersättning. Du väljer 2010 års ersättning. Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får de villkor som införs 2010, bland annat ersättning för vall.

22 22(23) Om du ökar ett åtagande Om du ökar ditt befintliga åtagande och det är en stor ökning kan länsstyrelsen besluta att du får ett nytt åtagande. Får du ett nytt åtagande får du 2010 års ersättning hela din åtagandeperiod. Om du söker ett nytt åtagande Söker du ett nytt åtagande 2010 får du 2010 års ersättning under hela din åtagandeperiod. Om du tar över ett åtagande Har du inte ett eget åtagande gäller villkoren i det åtagande som du tar över. Om du har ett eget åtagande och ska ta över någon annans åtagande inom samma miljöersättning som du själv har måste du noga kontrollera vad som händer med ditt åtagande. I tabellerna ser du hur din ersättning kommer att påverkas när du har ett åtagande inom en miljöersättning och tar över ett åtagande inom samma miljöersättning. Om du har ett åtagande och har den gamla ersättningen Den som överlåter ett åtagande Har den gamla ersättningen. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Åtagandet går ut före eller samtidigt som ditt eget åtagande. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Åtagande går ut efter ditt eget åtagande. Har ett nytt åtagande från När du har tagit över gäller detta Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får den gamla ersättningen hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får 2010 års ersättning resten av åtagandeperioden. Om du har ett åtagande från 2007, 2008 eller 2009 och har valt 2010 års ersättning, där beloppen räknas om vartannat år Den som överlåter ett åtagande När du har tagit över gäller detta Har den gamla ersättningen. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Har ett nytt åtagande från Om du har gått in i ett nytt åtagande 2010 Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får 2010 års ersättning. Beloppen räknas om vartannat år. Du får 2010 års ersättning,resten av åtagandeperioden.

23 23(23) Den som överlåter ett åtagande Har den gamla ersättningen. Har valt att beloppen ska kunna räknas om. Har ett nytt åtagande från När du har tagit över gäller detta Du får 2010 års ersättning hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning hela åtagandeperioden. Du får 2010 års ersättning hela åtagandeperioden.

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar

I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar I den här tabellen kan du se hur mycket pengar du kan få för följande ersättningar Sid 1 kompensationsbidrag, sid 2-11 miljöersättningar, sid 12-19 regionala prioriterade ersättningar, sid 19 ersättning

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Hotade husdjursraser miljöersättning

Hotade husdjursraser miljöersättning Hotade husdjursraser 2008 miljöersättning Nytt landsbygdsprogram 2007 2013................. 4 Innehåll Hotade husdjursraser............................. 4 Vem kan få ersättning?.......................

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2012:539 Utkom från trycket den 31 juli 2012 utfärdad den 19 juli 2012. Regeringen

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensations bidrag till

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET?

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? LARS-ERIK LUNDKVIST, LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund INNEHÅLL Investeringar Betesmark Vall EKO Skyddszon, fånggröda, vårplöjning

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket

Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Prioritering 4 Återställa, bevara och förbättra ekosystem kopplade till jordbruket Miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och miljöinvesteringar Linda Qvarnemark, Miljöersättningsenheten

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2017 Ingemar Henningsson 0706628403 HIR Skåne Tillbakablick på 2016 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd (kurs 9,62) 70% oktober, 20% December resten Juni 17? Nya miljöstöd sena utbetalningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:86 Utkom från trycket den 2 mars 2010 utfärdad den 11 februari 2010. Regeringen

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram!

Nytt landsbygdsprogram! Nytt landsbygdsprogram! En introduktion till landsbygdsprogrammet 2007 2013 Innehåll Nytt landsbygdsprogram!...........................4 Vad är nytt i programmet?.....................4 Hur och när får

Läs mer

Anvisning till blanketten

Anvisning till blanketten Anvisning till blanketten Ansökan miljöinvestering - fast ersättning 2014-2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning

Läs mer

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne

EU-stöd Ingemar Henningsson HIR Skåne EU-stöd 2016 Ingemar Henningsson 070-6628403 HIR Skåne Tillbaka blick på 2015 Utbetalningar av Gårds, Förgröning, Unga, Nötstöd det mesta under December (kurs 9,41) Gamla Miljöstöd delbetalning början

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet

Medlemsstat: Sverige. Programändring nr. 8. Promemoria. Jordbruksdepartementet Promemoria 2010 09 23 Jordbruksdepartementet Enheten för landsbygdens tillväxt kansliråd Ulrika Askling Telefon 08-405 31 85 Mobil 070-650 48 33 Telefax 08-405 49 72 Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet.

Ovanstående gäller inte för företag med ekologisk produktion. Om man omfattas av undantag, oavsett skäl, så får man ändå del av stödet. Förgröningsstödet Sammanfattning av förgröningsstödet Det är tre villkor som ska uppfyllas: 1. Lantbrukare ska odla minst tre grödor på sin åkermark. Den största grödan får utgöra maximalt 75 % av arealen

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2014 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2002:971 Utkom från trycket den 13 december 2002 utfärdad den 28 november

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen

Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Nya stöden 2015-2020 Påverkan på nötköttsproduktionen Bengt Andréson Lantbruksekonom Hushållningssällskapet i Värmland Frikoppling 2005-2012 Stöd kopplade till produktionen har successivt tagits bort Ex:

Läs mer

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr

Förgröningsstödet. Nyheter och bakgrund. Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr Förgröningsstödet Nyheter och bakgrund Britta Lundström Rådgivningsenheten Norr britta.lundstrom@jordbruksverket.se Arbete som pågår Förenklingar på EU-nivå - Enkät om förgröningsstödet bland EU:s aktörer

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

EU-nyheter. Emma Hjelm, HIR Malmöhus EU-nyheter 2013 Emma Hjelm, HIR Malmöhus SAM 2013 18 april sista ansökningsdag SAMI öppnar 14 februari Utskick med lösenord: 14 februari Ändrade block är rödmarkerade i SAMI i år! Max tre ändringar per

Läs mer

Varför fånggrödor? Fånggrödor och miljömålen. Slutsatser efter års forskning och försök. Varför fånggrödor?

Varför fånggrödor? Fånggrödor och miljömålen. Slutsatser efter års forskning och försök. Varför fånggrödor? Varför fånggrödor? Fånggrödor och miljömålen 1970-talet t markstruktur och mullhalt Stina Olofsson, Jordbruksverket, 2008-09-1609 1980-talet kväveförsörjning i ekologisk odling 1990-talet Minskat läckage

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från 2010-05-26 Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

Läs mer

Nyheter om EU-stöden

Nyheter om EU-stöden Nyheter om EU-stöden Jordbrukardag Alnarp 9 januari 2012 Emma Hjelm & Anders Adholm HIR Malmöhus AB Inför SAM-ansökan 2012 Några viktiga hållpunkter och datum 2012. Processen för återkrav av felaktigt

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar

Sök. Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor miljöersättningar Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

Välkomna till Framtidslandskapet!

Välkomna till Framtidslandskapet! Välkomna till Framtidslandskapet! Vad är meningen med projektet Framtidslandskapet? Framtidslandskapet är ett projekt som syftar till att öka samarbetet mellan myndighet och folk som bor och verkar i området

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Lantbruks Info Använd gärna SAM Internet Anmälan på www.sjv.se

Lantbruks Info Använd gärna SAM Internet Anmälan på www.sjv.se Ur innehållet: SAM 2005 Infoträffar & Öppet Hus Djurbidrag Kurser Lantbruks Info Nr 1 Februari 2005 Använd gärna SAM Internet Anmälan på www.sjv.se Februari 2005 Lantbruksledaren... 3 Länsstyrelsens information

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift

Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-8210/14 UTREDNING 2015-01-07 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av en ny ansökansföreskrift A Allmänt I den här föreskriften kommer det att finnas samlade

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Ändringar i Ansökningsguiden 2015

Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ansökningsguiden publiceras 16.3.2015. I den här listan sammanställs de ändringar som gjorts efter publicerandet. Ändringar som gjorts efter 16.3. Alla de ställen i ansökningsguiden

Läs mer

Märkning och registrering av nötkreatur

Märkning och registrering av nötkreatur Märkning och registrering av nötkreatur Innehåll Produktionsplatsnummer 4 Märkning 4 Journalföring 6 Rapportering till det Centrala nötkreatursregistret 7 Viktigt att dina djur förblir friska! 9 Viktigt

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Rå dgivning fö rgrö ning

Rå dgivning fö rgrö ning Rå dgivning fö rgrö ning Rådgivare: Datum för rådgivningen: Lantbrukare/företag: Checkpunkt Checklista FÖRGRÖNING Logga in i SAM Internet, ta fram karta och skiften, Förgröningsstöd. Fyll i vad som gäller

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2005:25 Utkom från trycket den 8 februari 2005 utfärdad den 20 januari

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer