Nyheter och översikt 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter och översikt 2011"

Transkript

1 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden

2 2

3 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats...14 Så här gör du SAM-ansökan...16 Säkert och enkelt att söka stöd i SAM Internet Du kan ändra ansökan Se till att blocken är rätt! Sök aldrig stöd för mer än blockarealen Har du frågor? Vad är block och blockareal? Vanliga frågor och svar om SAM-ansökan...21 Tvärvillkor...22 Korta fakta om stöden...23 Gårdsstödet Miljöersättningar Handjursbidrag Stöd för kvalitetscertifiering Kompensationsbidrag Nationellt stöd Stöd för stärkelsepotatis Stöd till mervärden i jordbruket Företagsstöd Projektstöd Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk Bevara och utveckla skogens mångfald Öka arealen ädellövskog Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Adresser och telefonnummer till länsstyrelserna...28 Alla regler var inte beslutade när den här broschyren trycktes. 3

4 Vad kan du läsa om i broschyren? Den här broschyren är för dig som söker stöd i SAM-ansökan. Här kan du läsa om nyheter för stöden till jordbruket. Du kan också läsa kort information om alla stöd som du kan söka. Mer information på Jordbruksverkets webbplats På kan du läsa om alla regler för stöden. Du hittar informationen under rubriken Stöd. Om du saknar dator kan du ringa till din länsstyrelse. Länsstyrelsen skickar då information på papper till dig. Telefonnumret till länsstyrelsen hittar du på baksidan av broschyren. Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant på under rubriken Stöd. Är det första gången du söker stöd? På finns särskild information för dig som ska söka stöd för första gången. Har du frågor? Ring till din länsstyrelse om du har frågor om stöden. Telefonnumret till länsstyrelsen hittar du på baksidan av broschyren. Ring till Jordbruksverkets kundtjänst om du har frågor om stödrätter och handjursbidrag. Telefonnumret till Jordbruksverket är Webbadresser som är bra att ha när du söker stöd Jordbruksverkets webbplats: SAM Internet: Mina sidor: Stödguiden: Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: Skogsstyrelsens webbplats: 4

5 Nyheter mars är sista dag för SAM-ansökan Sista dag för SAM-ansökan är den 31 mars. Nu är det SAM Internet som gäller Nu vill Jordbruksverket och länsstyrelsen att alla lantbrukare ska söka stöden i SAM Internet. Det gör vi för att minska felen i ansökningarna. År 2012 skickar vi inte ut någon SAM-blankett. Då ska alla lantbrukare göra SAM-ansökan i SAM Internet. Redan i år skickar vi inte någon blankett till lantbrukarna i Uppsala län, Norrbottens län och Kronobergs län. Alla lantbrukare som bor i de länen ska söka stöden i SAM Internet. Titta på film om SAM Internet Nu kan du lära dig hur SAM Internet fungerar genom att titta på film. Filmen visar hur du använder SAM Internet, från att du loggar in till att du skickar in din ansökan. Filmen är några minuter lång. Du hittar filmen på Där hittar du också flera korta filmer. De korta filmerna handlar bland annat om hur du ritar skiften och söker åtagande för miljöersättningar i SAM Internet. Ställ frågor i vår chatt Dagarna före den 31 mars kan du ställa frågor till Jordbruksverket och länsstyrelsen i vår chatt. Du kan fråga om SAM Internet och SAM-ansökan. Vi svarar på dina frågor direkt. Chatten hittar du på 5

6 Nu kan du använda SAM Internet i flera olika webbläsare Nu kan du använda SAM Internet i flera olika webbläsare. En webbläsare är ett program som du har på datorn för att använda Internet. Vanliga webbläsare är Internet Explorer, Firefox och Safari. Det här betyder att också du som har en Macintosh-dator nu kan använda SAM Internet på din dator. Kom ihåg att skriva under SAM-ansökan senast den 15 juni Kom ihåg att skriva under SAM-ansökan samtidigt som du skickar in ansökan. En nyhet för i år är att om din underskrift kommer in efter den 15 juni får du inga pengar. Skaffa e-legitimation och gör din ansökan i SAM Internet! Då slipper du skriva under ansökan på papper. Med e-legitimation visar du vem du är på Internet. Du kan läsa mer om e-legitimation på sidan 15. Nya flygfoton I år finns det nya flygfoton över vissa delar av Sverige. Det kommer nya flygfoton ungefär vart tredje år på alla områden i Sverige. Du som söker på SAM-blanketten kan ha nya flygfoton som tyvärr inte finns med i din papperskarta. Titta i SAM Internet. Där hittar du alltid de senaste flygfotona. I år kan du flytta runt i SAM Internets karta på ett bättre sätt I år kan du flytta runt i SAM Internets karta på ett bättre sätt. Du kan också se kartan över hela Sverige. Har du åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med år 2011? Om du har ett åtagande för miljöersättningar som gäller till och med år 2011 kan du i år förlänga åtagandet till och med år Du kan inte förlänga åtagandet år Om du inte förlänger åtagandet i år kan du söka ett nytt åtagande inom samma ersättningsform först år Du förlänger åtaganden i SAM Internet eller på SAM-blanketten. År 2014 kommer miljöersättningarna att ändras. Då kan du gå in i nya åtaganden för miljöersättningar. 6

7 Det finns några undantag Det finns några åtaganden som du inte kan förlänga år Du kan däremot gå in i ett nytt åtagande för de miljöersättningarna år De miljöersättningarna är de här: miljöskyddsåtgärder våtmarker betesmarker och slåtterängar inom utvald miljö: - restaurering av betesmarker och slåtterängar - bränning naturfrämjande insatser på åkermark inom utvald miljö: - mångfaldsträda Arrenderar du mark? Om du ska förlänga åtagandet och du arrenderar mark måste du se till att arrendet gäller för de två åren som du förlänger åtagandet med. Vill du söka ett nytt åtagande eller öka det åtagande som du redan har? Om du vill söka ett nytt åtagande eller öka det som du redan har gör du det som vanligt i SAM Internet eller på blanketten Åtaganden Du kan inte söka stöd för betesmark och slåtterängar där det finns en gammal byggnad Du kan inte söka gårdsstöd eller kompensationsbidrag för mark där det står byggnader. Tidigare har du kunnat få gårdsstöd och kompensationsbidrag för mark där det står gamla lador eller andra gamla byggnader. Från och med i år kan du inte få det. Har du ett åtagande för miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar sedan tidigare och det finns gamla byggnader på marken? Då får du miljöersättning enligt det åtagande som du har. Om du söker ett nytt åtagande i år kan du däremot inte få miljöersättning för mark där det finns gamla byggnader. 7

8 30 juni är sista datum för sådd Om du söker miljöersättningar och kompensationsbidrag ska du så grödorna senast den 30 juni. Det gäller i hela Sverige. Skicka in växtodlingsplanen om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska du skicka in växtodlingsplanen till länsstyrelsen samtidigt som du skickar in SAM-ansökan. Om växtodlingsplanen kommer in efter den 30 juni får du mindre pengar i stöd eller så får du inga pengar alls. Mer pengar i nationellt stöd och ändrade regler Nu får du mer pengar i nationellt stöd i stödområde 1 3 om du har mjölk, smågrisar, slaktsvin, ägg och potatis. Hur mycket mer pengar du får kan du läsa om på under rubriken Stöd. Du kan få stöd för alla suggor och slaktsvin Det finns inte längre någon gräns för hur många suggor och slaktsvin som du kan få stöd för. Var slakteriet finns någonstans har ingen betydelse Du kan välja vilket slakteri du vill. Det har inte längre någon betydelse vilket slakteri slaktsvinen slaktas på. Du kan få stöd för alla bär och grönsaker Nu kan du få stöd för alla bär och grönsaker som du odlar på åkermark. Tidigare kunde du bara få pengar för vissa sorter. Handjursbidraget tas bort år 2012 Från den 1 januari år 2012 tas handjursbidraget bort. Det betyder att i år är sista året som du kan få handjursbidrag. Du som fick bidraget för djur som har slaktats under perioden 1 oktober december 2011 får mer pengar i gårdsstöd i stället. Pengarna kommer att fördelas på de stödrätter som du äger år För att få mer pengar i gårdsstöd måste du lämna in en SAM-ansökan i tid år

9 Har gården sålts? Har en person i företaget fått handjursbidraget och en annan person äger stödrätterna? Om gården har sålts under perioden 1 oktober december 2011 kan det vara en annan person än den som slaktade djuren som ska ha det högre gårdsstödet. Samma sak kan gälla inom familjen, till exempel om mannen har fått handjursbidraget och frun äger stödrätterna. Då kan du föra över möjligheten att få mer pengar i gårdsstöd till den person som äger stödrätterna. Du som berörs av detta kommer att få mer information om hur du ska göra. Stödet för stärkelsepotatis tas bort år 2012 Från den 1 januari år 2012 tas stödet för stärkelsepotatis bort. Det betyder att i år är sista året som du kan få stöd för stärkelsepotatis. Du som har kontrakt med Sveriges stärkelseproducenter den 31 december 2011 får i stället mer pengar i gårdsstöd. Pengarna kommer att fördelas på de stödrätter som du äger år För att få mer pengar i gårdsstöd måste du lämna in en SAM-ansökan i tid år Har gården sålts? Har en person i företaget fått stödet för stärkelsepotatis och en annan person äger stödrätterna? Om gården har sålts under perioden 1 oktober december 2011 kan det vara en annan person än den som har kontraktet den 31 december 2011 som ska ha det högre gårdsstödet. Samma sak kan gälla inom familjen, till exempel om mannen har kontraktet och frun äger stödrätterna. Då kan du föra över möjligheten att få mer pengar i gårdsstöd till den person som äger stödrätterna. Du som berörs av detta kommer att få mer information om hur du ska göra. 9

10 Sök stöd för att satsa på energi Vi behöver minska användningen av energi som kommer från olja och kol. Vi kan i stället använda energi från jordbruket. Sådan energi kan komma från energiskog, vindkraft eller biogas från gödsel. Vi måste också minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vi göra genom att minska användningen av energi. Har du en idé som handlar om hur du kan bidra med energi från ditt företag? Vill du göra något för att spara energi? Då kan du få stöd för det. Läs mer på Sverige det nya matlandet är en möjlighet för dig Sverige har stora möjligheter att bli ett matland. Ett matland är ett land med god mat och trevliga måltider. Men vi måste bli bättre på att till exempel berätta om våra fina råvaror, de spännande smakerna och att vi sköter om våra djur på ett bra sätt. Har du en idé om vad du kan göra i ditt företag? Det kan till exempel vara att du vill sälja direkt till konsument eller kanske göra en ny produkt. Du kan söka stöd för att till exempel: bygga nytt, bygga om eller köpa maskiner och annan utrustning öka dina kunskaper om hur du kan utveckla ditt företag. Du kan läsa mer på Om du har frågor kan du ringa till Jordbruksverkets kundtjänst. Telefonnumret är Du kan också ringa till din länsstyrelse. 10

11 Viktiga datum Här kan du se flera av de datum som är viktiga att komma ihåg. 31 mars Sista dag för SAM-ansökan. Sista dag för att söka nya åtaganden för miljöersättningar och för att öka åtaganden som du har sedan tidigare. För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 31 mars. Stödrätterna måste finnas i den region där marken ligger. Om du har mindre än 4 stödrätter är 31 mars sista dag för att ansöka om att föra över stödrätter till dig för att du ska få gårdsstöd år Sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven. Sista dag att ansluta dig till ett system för kvalitetssäkring för att kunna få stödet för kvalitetscertifiering. Sista dag för att söka miljöersättning för hotade husdjursraser. 1 april Sista dag att söka nationellt stöd i norra Sverige för mjölkproduktion, slaktsvinsproduktion eller äggproduktion om det är första gången du söker. 26 april Om din ansökan kommer in efter den 31 mars minskar ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan kommer in för sent. Kommer ansökan in efter den 26 april får du inga pengar. 11

12 15 juni Sista dag för att skicka in din underskrift av SAM-ansökan. Om underskriften kommer in efter den 15 juni får du inga pengar. Sista dag att ändra SAM-ansökan. När du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan får du inte längre ändra i SAM-ansökan. Det betyder att sista dag för att göra ändringar kan vara tidigare än den 15 juni. Om du har stödrätter för minst 4 hektar den 31 mars 2011 kan du göra överföringar av stödrätter till och med den 15 juni. Den 15 juni måste du ha rätt att bruka den mark som du söker gårdsstöd för. Sista dag för att söka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan om övertagandet gäller delar av jordbruksföretag. Tänk på att din SAM-ansökan ska ha kommit in senast den 31 mars för att du ska få gårdsstöd för den areal som du tar över. Om övertagandet gäller ett helt företag kan du söka om att ta över en annan lantbrukares SAM-ansökan fram till att länsstyrelsen fattar beslut om utbetalning av stöd. 30 juni Om du söker miljöersättning för miljöskyddsåtgärder ska din växtodlingsplan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni. Om du söker miljöersättningar ska du så grödorna senast den 30 juni. Om du odlar hampa ska du lämna in etiketterna på utsädessäckarna till länsstyrelsen senast den 30 juni. 31 januari 2012 Sista dag att söka stöd till mervärden i jordbruket. 12

13 Datum för utbetalningar av stöd Här är de datum när vi planerar att betala ut pengar. Vissa lantbrukare kan få sina pengar lite senare. Slutet av mars 2011 Slutbetalning av handjursbidraget för 2010 Slutbetalning av stödet för stärkelsepotatis för 2010 Slutet av april Utbetalning av stöd för kvalitetscertifiering för 2010 Mitten av oktober Utbetalning av delar av miljöersättningen för 2011 Utbetalning av delar av kompensationsbidraget för 2011 December Utbetalning av gårdsstödet för 2011 Utbetalning av delar av handjursbidraget för 2011 Slutbetalning av miljöersättningar för 2011 Slutbetalning av kompensationsbidrag för 2011 Utbetalning av delar av stödet för stärkelsepotatis för

14 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd Jordbruksverkets webbplats På hittar du aktuell information om alla stöd. Vi hoppas att informationen gör det lättare att förstå reglerna. Har du aldrig sökt stöd förut? Det finns särskild information för dig som söker stöd för första gången. Du hittar informationen på under rubriken Stöd. Enklare med e-tjänster På vår webbplats hittar du flera e-tjänster som du kan ha stor nytta av. Här är några exempel på e-tjänster som gör det lite enklare för dig. SAM Internet I SAM Internet gör du enkelt din SAM-ansökan och söker åtaganden för miljöersättningar. Du hittar SAM Internet på Mina sidor På Mina sidor får du en överblick över bland annat dina stödrätter och dina djur. Du kan också hitta information om dina ansökningar och utbetalningar av pengar. På Mina sidor kan du enkelt ändra din adress, ditt telefonnummer och bankkonto. Du hittar Mina sidor på Stödguiden I Stödguiden kan du se vilka stöd som du kan söka. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Du hittar Stödguiden på CDB Internet CDB är ett register för alla nötkreatur. I CDB Internet kan du både journalföra och rapportera dina djur till CDB. CDB betyder Centrala djurdatabasen. Du hittar CDB Internet på 14

15 Beställning av märkningsutrustning I Beställning av märkningsutrustning beställer du utrustning för att märka dina djur. Det är både billigt och enkelt. Du hittar Beställning av märkningsutrustning på under rubriken E-tjänster. Allt du behöver veta om e-legitimation Med e-legitimation visar du vem du är på Internet. En e-legitimation motsvarar ditt ID-kort eller körkort. Använda e-legitimation Det är enkelt att logga in på alla våra e-tjänster om du har e-legitimation. Du slipper hålla reda på alla olika lösenord när du loggar in med e-legitimation. Du kan också använda din e-legitimation när du deklarerar på Internet och för e-tjänster hos företag, kommuner och landsting. Skaffa e-legitimation! Du skaffar e-legitimation hos din bank eller från Telia. Läs gärna mer på Att skaffa en e-legitimation är enklare än du tror! Du kan ge din konsult en fullmakt Om du ger din konsult en fullmakt kan konsulten använda våra e-tjänster för att göra dina ärenden. Du kan använda Mina sidor för att ge någon en fullmakt. Du kan också ge någon en fullmakt genom att fylla i blanketten Fullmakt E-tjänster. Håll koll på tvärvillkoren! Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på vilka tvärvillkor som gäller dig. Du hittar miljöhusesyn på Du kan läsa om tvärvillkoren på sidan 22. Prenumerera på nyheter Vill du ha koll på vad som är på gång? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev om stöd till landsbygden. Anmäl dig som prenumerant på under rubriken Stöd. 15

16 Så här gör du SAM-ansökan I SAM-ansökan söker du de här stöden: gårdsstöd miljöersättning stöd för kvalitetscertifiering kompensationsbidrag nationellt stöd stöd för stärkelsepotatis I SAM-ansökan kan du också förlänga åtaganden för miljöersättningar. Sista dag för SAM-ansökan är den 31 mars Du kan söka på två sätt: använda e-tjänsten SAM Internet skicka SAM-blanketten till länsstyrelsen. Det finns konsulter som kan hjälpa dig att göra ansökan. Från och med år 2012 ska alla lantbrukare söka stöden i SAM Internet. Säkert och enkelt att söka stöd i SAM Internet SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd på ett säkert och enkelt sätt med hjälp av datorn. I SAM Internet söker du också åtaganden för miljöersättningar. Gör så här! 1. Gå till 2. Klicka på länken till SAM Internet. Länken hittar du till höger under rubriken e-tjänster. Du kan också gå direkt till SAM Internet genom att skriva 3. Logga in med e-legitimation. Med e-legitimation visar du vem du är på Internet. Du kan också logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamnet och lösenordet hittar du i SAM-utskicket. Om du vill ha hjälp med SAM Internet kan du ringa till din länsstyrelse. 16

17 Du kan få hjälp Om du vill ha hjälp med SAM Internet kan du ringa din länsstyrelse. Du kan också läsa om hur du gör när du söker stöd i SAM Internet på Där hittar du också korta filmer om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan ändra ansökan Du kan ändra din SAM-ansökan fram till och med den 15 juni. Om du vet att du behöver ändra din ansökan ska du göra det så snart som möjligt. Du får inte ändra din ansökan när du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller ansökan. Det betyder att sista dag för att göra ändringar kan vara tidigare än den 15 juni. Du ändrar din ansökan så här: i SAM Internet eller på blanketten Ändring av uppgifter i SAM-ansökan Du kan minska arealerna i din ansökan när som helst under året men du måste ha gjort det innan länsstyrelsen meddelar dig att de ska kontrollera ditt företag eller din ansökan. Se till att blocken är rätt! När du gör SAM-ansökan ska du se till att blockarealen är rätt och att blockens gränser stämmer med verkligheten. Om du är osäker på vad block och blockareal är kan du läsa mer i rutan på sidan 20. För att du ska kunna få dina pengar så tidigt som möjligt måste uppgifterna om blocken vara rätt. Du vet hur blocken ska se ut Vi jobbar för fullt med att blocken ska vara rätt men vi behöver din hjälp. Du ansvarar för att uppgifterna om blocken är rätt. 17

18 Gå igenom de här frågorna! Har det byggts en väg på din mark? Har det byggts hus på din mark? Har skogen brett ut sig? Har du röjt i dina marker? Har du anlagt en ridbana på marken? Har du stängslat om? Har du gamla byggnader på din mark? Har arealen ändrats på något annat sätt? Om du har svarat ja på någon av frågorna ska du göra det här: ändra blockarealen i SAM-ansökan ändra blockets gränser på kartan ange rätt areal som du söker stöd för. Gör så här! 1. Titta noga på kartan för att se om alla block och alla blockgränser stämmer med verkligheten. 2. Kontrollera uppgifterna om blockarealen. Du hittar blockarealen i SAM Internet. Du som sökte på SAM-blanketten förra året hittar också blockarealen i din Sammanställning. 3. Om blockarealen och kartan stämmer med verkligheten behöver du inte göra någonting. 4. Om den areal som du kan söka stöd för på blocket har ändrats måste du ändra blockarealen och ändra blockets gränser på kartan. Om en blockgräns inte stämmer med verkligheten måste du också meddela det i SAM-ansökan. 5. Du ändrar blockarealen och blockgränser genom att rita skiftet så som du vill att blockets gränser ska vara. Du måste också föreslå att blocket ska ändras och tala om varför det ska ändras. I SAM Internet gör du det under fliken Karta och skiften. Markera blocket i kartan. Klicka på menyn Block och välj Föreslå ändring av block. Välj Ändra blockets gränslinje och skriv en motivering. Under fliken Gröda och stöd är det också viktigt att du anger rätt areal som du söker stöd för. I SAM-blanketten gör du det i kartans noteringsfält. 18

19 6. Ta själv bort mark som inte är jordbruksmark ur din SAM-ansökan. Då slipper du få avdrag på dina stöd 2011 för att du sökt stöd för mark som inte är jordbruksmark. Tänk på att du ska ändra blockarealen och blockens gränser både när arealen du kan söka stöd för ökar och när arealen minskar. Du kan läsa mer i broschyren SAM-blanketten så här gör du! och i Guiden till SAM Internet. Guiden hittar du på Exempel på block där gränserna är fel Här kan du se två exempel på block där gränserna är fel. Här ligger blockets gränser fel. Gränserna behöver flyttas till kanten på åkern. Här ligger blockets gränser fel vid byggnaden. Gränsen behöver flyttas så att den stämmer med byggnadens placering. 19

20 Sök aldrig stöd för mer än blockarealen Sök aldrig stöd för mer än blockarealen. Om du gör det händer det här: Du får avdrag på dina stöd. Du riskerar att få pengarna senare än andra lantbrukare. Har du frågor? Har du frågor kan du ringa till din länsstyrelse. Vad är block och blockareal? Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få stöd för. Du kan inte söka stöd för mer areal än blockarealen. Har du till exempel byggnader, ridbanor, vägar eller marker som inte går att bruka ska marken inte ingå i blockarealen. Den marken kan du inte få stöd för. Tänk på att du kan ha block där du bara kan söka miljöersättning. Om du har sådana block kan du se det i din Sammanställning Blockets gränser Blockets gränser är i de flesta fall fasta gränser som till exempel vägar, stenmurar, skog, hus, diken och sjöar. Församlingsgränser och gränser mellan stödområden är också blockgränser. Blockets gränser behöver inte följa fastighetsgränsen. En lantbrukare för varje block Det är bara en lantbrukare som kan ha mark inom ett block. Om du tar över mark från till exempel en granne och den marken ligger intill din mark ska du slå samman marken till ett block. Men om det till exempel finns en väg mellan blocken ska du inte slå samman blocken. Hur du gör kan du läsa om i Guiden till SAM Internet och i broschyren SAM-blanketten 2011 så här gör du!. 20

21 Vanliga frågor och svar om SAM-ansökan Här kan du läsa om sådant som många frågar om. Kan jag få gårdsstöd även om jag har ett litet jordbruk? För att få gårdsstöd måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Stödrätterna måste finnas i den region där marken ligger. Tänk på att du måste ha stödrätterna och marken senast den 31 mars. Det finns några undantag I vissa fall behöver du inte ha 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Om du har särskilda stödrätter som är värda minst 100 euro behöver du inte ha någon mark. Om du har handjursbidrag kan du få gårdsstöd för mindre än 4 hektar om du har slaktat minst en tjur eller en stut under tiden från 1 januari till den 31 mars Handjuret måste ge rätt till handjursbidrag. Du måste också ha minst 1 stödrätt som du söker gårdsstöd för. Hur kan jag se om min ansökan om överföring av stödrätter har kommit in? I Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor kan du se när din ansökan om överföring av stödrätter har kommit in. Du hittar Mina sidor på Vilka är reglerna för träda? Under perioden 1 mars 30 juni får du inte putsa åkern som du har träda på. Det gäller för all träda i hela Sverige även om du inte söker några stöd. Vid ekologisk odling får du däremot putsa åkern som du har träda på. Du får putsa träda som riskerar att förstöra någon annan lantbrukares utsädesodling. För gårdsstödet är det frivilligt att ha träda. För gårdsstödet gäller samma regler för träda som för övrig åkermark. Det innebär att du måste hålla trädan fri från sly, buskar och träd. Dräneringen av trädan måste hållas i så gott skick att inte åkermarken försumpas. Före 2009 fanns regler om att träda i hela Sverige skulle vara bevuxen. De reglerna finns inte kvar. I Götaland finns regler om höstbevuxen och vinterbevuxen mark. De reglerna gäller för alla med minst fem hektar åkermark i Götaland. Du kan läsa mer om vad som gäller för träda på under rubriken Stöd. 21

22 Tvärvillkor Tvärvillkoren är regler som du måste följa för att slippa avdrag på de stöd som du har sökt. Reglerna handlar bland annat om hur du ska sköta dina djur och din mark. Undvik de vanligaste felen! Så här undviker du de vanligaste felen. Håll åkermarken fri från sly och buskar. Sök bara stöd för betesmarker där djur betar och för slåtterängar som slås. Röj om det behövs. Om du har nötkreatur ska du komma ihåg att rapportera alla förändringar till CDB inom 7 dagar. CDB är ett register för alla nötkreatur. Märk och journalför djuren rätt. Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och för hur dina djurstallar ska se ut. Du kan få rådgivning! Du kan få rådgivning som är anpassad efter din gård. På kan du läsa om vem som kan hjälpa dig med rådgivning om tvärvillkoren. Länsstyrelsen kontrollerar Länsstyrelsen kontrollerar att du följer tvärvillkoren. Om länsstyrelsen upptäcker fel kan det leda till att du får mindre pengar i stöd. Vill du veta mer? Du kan läsa mer om tvärvillkoren i Miljöhusesyn. Miljöhusesyn hittar du på Där kan du också ladda ner Miljöhusesyn. Du kan också beställa Miljöhusesyn som en broschyr på telefonnummer

23 Korta fakta om stöden Här kan du läsa kort information om varje stöd. Du hittar mer information om varje stöd på under rubriken Stöd. Tycker du att det är många stöd att hålla reda på? Då kan du använda vår e-tjänst Stödguiden. Tala om var du bor och vad du producerar så visar Stödguiden information om de stöd som du kan söka. Stödguiden hittar du på under rubriken e-tjänster. Gårdsstödet Du kan få gårdsstöd för all jordbruksmark som du brukar. Jordbruksmark är åkermark, betesmark och slåtteräng. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar. Tänk på att du ska ha stödrätterna senast den 31 mars Det finns några undantag från den regeln. Läs mer på sidan 21. Karta med stödområden för miljöersättningarna Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande är ett kontrakt där du lovar att sköta din mark och dina djur i 5 år enligt reglerna för den ersättning du söker. Det finns flera olika miljöersättningar. Betesmarker och slåtterängar Du kan få miljöersättning för att du sköter betesmarker och slåtterängar. Marken ska betas eller slås varje år. Det får inte finnas skog på marken. På skogsbeten får det däremot finnas skog. Vallodling När du odlar flerårig slåttervall, betesvall på åkermark eller frövall kan du få miljöersättning. Miljöskyddsåtgärder Du kan få miljöersättning om du är extra försiktig när du använder växtskyddsmedel och om du ser till att växtnäringen stannar kvar i din mark. 23

24 Certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion Du kan få miljöersättning för ekologisk eller kretsloppsinriktad odling på åkermark och för ekologisk djurhållning. Skötsel av våtmarker När du sköter våtmarker som du skapat eller gjort i ordning kan du få miljöersättning. Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Om du sköter värdefulla landskapselement kan du få miljöersättning. Värdefulla landskapselement är till exempel stenmurar och odlingsrösen. Landskapselementen ska ligga på åkermark eller intill åkermark. Skyddszoner När du skapar eller sköter skyddszoner som ligger vid vatten i stödområde 4b, 5 och 9 kan du få miljöersättning. En skyddszon är ett område på åkermark där du har sått gräs. Minskat kväveläckage Du kan få miljöersättning om du odlar fånggrödor eller om du plöjer en åker på våren i stället för på hösten. Du kan bara få miljöersättningen i vissa stödområden. Bruna bönor på Öland Om du odlar bruna bönor på Öland kan du få miljöersättning. Hotade husdjursraser EU har en lista över hotade svenska husdjursraser. Det är viktigt att de här djuren finns kvar. Om du har djur som finns på EU:s lista kan du få miljöersättning. Du söker stödet hos Jordbruksverket på en särskild blankett. Utvald miljö Det är viktigt att odlingslandskapets naturvärden och kulturvärden finns kvar och att någon sköter dem. Kulturvärden i odlingslandskapet är till exempel gamla byggnader, stenmurar, hässjor och stenrösen. Det är också viktigt att vi ser till att det inte läcker ut näringsämnen från åkermarken till sjöar och hav. Ersättningen som du kan söka för det här kallas utvald miljö. Det är länsstyrelsen som bestämmer vad du kan få pengar för i ditt län och hur mycket pengar du kan få. 24

25 Handjursbidrag När du slaktar tjurar och stutar kan du få handjursbidrag. År 2012 tas handjursbidraget bort. Vad som händer då kan du läsa mer om på sidorna 8 9. Stöd för kvalitetscertifiering Du kan få stöd om du är med i ett godkänt system för att kvaliteten på dina jordbruksprodukter ska bli bättre. Några exempel på godkända system är IP SIGILL ISO 9000 ISO KRAV ekologisk produktion enligt EU:s regler. Kompensationsbidrag Du kan få kompensationsbidrag i stödområden där det till exempel är svårare att odla spannmål. När du odlar vall eller sköter betesmark i stödområde 1 5b och F kan du få kompensationsbidrag. För att få kompensationsbidrag för vall och betesmark måste du också ha nötkreatur, getter eller tackor. I stödområde 1 3 och F kan du få kompensationsbidrag för odling av potatis och spannmål. I stödområde 4a kan du få kompensationsbidrag för odling av spannmål. Nationellt stöd Du som har produktion i stödområde 1 3 kan få nationellt stöd. Du kan få nationellt stöd för smågrisar, getter, potatis, bär, grönsaker, mjölk, slaktsvin eller ägg. Stöd för stärkelsepotatis Du som odlar stärkelsepotatis kan söka stöd. För att få stödet måste du ha ett kontrakt med Sveriges stärkelseproducenter för all potatis som ska användas till att göra stärkelse. År 2012 tas stödet för stärkelsepotatis bort. Vad som händer då kan du läsa mer om på sidan 9. 25

26 Stöd till mervärden i jordbruket Du kan få stöd till mervärden i jordbruket om du har gjort något för att dina livsmedel eller jordbruksprodukter ska få bättre kvalitet. Du kan också få stöd om du har ordnat eller varit med på en utställning om jordbruk eller livsmedel. Företagsstöd Om du startar ett företag på landsbygden eller om du vill göra ditt företag bättre kan du söka företagsstöd. Det finns flera olika företagsstöd: Startstöd Investeringsstöd Stöd för köp av tjänster Stöd för kompetensutveckling Projektstöd Har du en idé som är till nytta för många personer på landsbygden? Vill du kanske satsa på turism eller samarbeta på ett bättre sätt i en by? Då kan du söka projektstöd. Det som projektet leder fram till måste vara till nytta för många personer. Leader Inom EU finns det ett särskilt sätt att utveckla landsbygden på. Det kallas Leader. I Leader ska företag, föreningar, kommuner eller landsting och privatpersoner arbeta tillsammans. 26

27 Kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk När du jobbar med skog eller äger skog kan du söka stöd för att lära dig själv eller för att utbilda andra om hur företag kan bli bättre och om hur miljön kan bli bättre. Bevara och utveckla skogens mångfald Om du är skogsägare kan du få ersättning för att sköta områden i skogen som är viktiga för djur och växter. Du kan också få ersättning för att sköta stigar och sådant som finns kvar från äldre tider, till exempel gamla husgrunder, så att de inte blir förstörda. Öka arealen ädellövskog Är du skogsägare i Götaland och Svealand kan du söka stöd för att plantera ny skog med ädla lövträd. Du kan också söka stöd för att röja eller gallra fram skog med ädla lövträd från blandskog. Ädla lövträd är alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Vill du veta mer om stöden till skogen? Du kan läsa om alla reglerna för stöden på Du kan också ringa till Skogsstyrelsen. Telefonnumret är Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Du som sköter vallar och stängsel för renar kan få ersättning inom landsbygdsprogrammet. Ring Sametinget om du vill veta mer. Telefonnumret är

28 Adresser och telefonnummer till länsstyrelserna Län Postadress Telefon Fax Blekinge Landsbygdsavdelningen Kristianstad Dalarna Lantbruksenheten Falun Gotland Landsbygd och lantbruk eller EU-stöd Lantbruk Visby Gävleborg Jordbrukarstödsenheten eller Enh. för Landsbygd och tillväxt Gävle Halland Landsbygdsenheten Halmstad Jämtland Näringslivsenheten Östersund Jönköping Landsbygdsavdelningen Jönköping Kalmar Landsbygdsavdelningen Kalmar Kronoberg Landsbygdsenheten Växjö Norrbotten Landsbygdsenheten eller Företagsstödsenheten Luleå Skåne Landsbygdsavdelningen Kristianstad Stockholm Enheten för lantbruksfrågor Box 22067, Stockholm Södermanland Landsbygdsenheten Nyköping Uppsala Landsbygdsenheten Uppsala Värmland Lantbruk eller Näringsliv Karlstad Västmanland Landsbygdsenheten Västerås Västerbotten Regional tillväxt Umeå Västernorrland Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad Härnösand Västra Götaland Uddevallakontoret Landsbygdsenheten, Box 767, Uddevalla Boråskontoret Landsbygdsenheten, Box 496, Borås Skarakontoret Landsbygdsenheten, Box 224, Skara Örebro Jordbruksstöd eller Landsbygd och näringsliv Örebro Östergötland Lantbruksenheten eller Regionalekonomiska enheten Linköping Besök länsstyrelsernas gemensamma webbplats Jordbruksverket Kundtjänst Växel Jönköping Sametinget Box Kiruna Skogsstyrelsen Jönköping Foto: Sidan 2 - Markus Tiburzi, illustration på sidan 5 - Bo Nordin, sidan 10 - Patrik Svedberg, sidan 26 - Patrik Svedberg Tryckt i december 2010 JS11

Nyheter och översikt 2014

Nyheter och översikt 2014 Nyheter och översikt 2014 Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren... 4 Här kan du få hjälp... 4 Är det första gången du söker stöd?... 5 Vill du ha koll på vad som är på gång?...

Läs mer

Nyheter och översikt 2012

Nyheter och översikt 2012 Nyheter och översikt 2012 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter år 2012... 5 Viktiga datum... 19 Tycker du att det är svårt att söka stöd? Använd

Läs mer

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet

Bra att veta innan du börjar använda SAM Internet Lättläst svenska www.jordbruksverket.se/saminternet SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets webbplats där du söker jordbrukarstöd. I SAM Internet kan du också söka nya åtaganden för miljöersättningar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Nyheter och översikt 2013

Nyheter och översikt 2013 Nyheter och översikt 2013 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden Innehåll Det här kan du läsa om i broschyren...4 Här kan du få hjälp...4 Ställ frågor till oss på webben...5 Är det första gången du

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Följer du den svenska lagstiftningen uppfyller du alltid tvärvillkoren.

Följer du den svenska lagstiftningen uppfyller du alltid tvärvillkoren. Tvärvillkor 2008 Tvärvillkoren gäller för dig som har sökt något av följande stöd: Gårdsstöd Kompensationsbidrag Miljöersättningar med en åtagandeperiod som börjar 2005 eller senare Handjursbidrag Stöd

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2013 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet...5 Du kan få fram en meny genom att högerklicka på kartan...5 Det är möjligt att skicka in en ansökan tre

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik

9 Stödåtgärder. EU:s jordbrukspolitik 9 Stödåtgärder 153 9 Stödåtgärder I kapitel 9 redovisas direktstöden till det svenska jordbruket inom ramen för EU:s jordbrukspolitik. Redovisningen omfattar även direktstöden till rennäringen samt till

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Guide till SAM Internet 2011

Guide till SAM Internet 2011 Guide till SAM Internet 2011 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet 7 Skicka in din underskrift senast den 15 juni 7 Titta på film om SAM Internet 7 Chatta med oss 7 Nu kan

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Allmänt. Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(58) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr: 4.1.16-12074/14 2015-06-01 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till Statens jordbruksverks nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

svårare att jämföra med andra län som inte har fäbodar. Det behövs krafter för att klara av att hålla naturbetesmarker öppna i framtiden.

svårare att jämföra med andra län som inte har fäbodar. Det behövs krafter för att klara av att hålla naturbetesmarker öppna i framtiden. Minnesanteckningar 1 (10) Minnesanteckningar Betesseminarium Borlänge 21 maj 2014 Inledning Tobias Ekendahl, biträdande projektledare LIFE Foder & Fägring Tobias Ekendahl hälsar välkommen och berättar

Läs mer

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel

Tvärvillkor. - så undviker du vanliga fel Tvärvillkor - så undviker du vanliga fel Felfri kontroll dröm eller verklighet? För din skull har vi samlat felaktigheter som vi hittar vid kontroll av tvärvillkor i den här broschyren. Läs texten och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis

Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Gårdsstödet grönsaker, bär och matpotatis Innehåll Vad är tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?...........5 Kan jag få tillstånd för grönsaker, bär och matpotatis?........5 Hur får jag tillstånd

Läs mer

Stöd till landsbygden

Stöd till landsbygden -så här gör du! Stöd till landsbygden Innehåll Kort om SAM-ansökan Lättläst svenska 4 Använd checklistan! 8 Vill du veta mer? 10 Nyheter 2011 12 Tänk på det här! 14 Sök i SAM Internet! 18 Sammanställningen

Läs mer

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST

Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Det här gör länsstyrelsen LÄTTLÄST Vad är Länsstyrelsen? Det finns 21 län i Sverige. Ett län är ett stort område som består av flera kommuner. Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen

Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 2012-07-06 1 (5) Frågor och svar om tillämpningen av beteslagen 1. Vad innebär det att alla svenska kor ska gå ut på bete? Djurskyddsförordningen säger att nötkreatur för mjölkproduktion och som är äldre

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Guide till SAM Internet 2010

Guide till SAM Internet 2010 Guide till SAM Internet 2010 SAM Internet är till för dig som vill söka jordbrukarstöd snabbt och enkelt med hjälp av datorn. Här kan du läsa om hur du söker stöd i SAM Internet. Du kan också läsa om nyheter

Läs mer

SAM Internet 2009 så här gör du!

SAM Internet 2009 så här gör du! så här gör du! Innehåll Kort om SAM-ansökan i SAM Internet Lättläst svenska.........4 SAM Internet enklare än du tror..........................6 Nyheter 2009...........................................8

Läs mer

Jordbruksverkets service till företagare

Jordbruksverkets service till företagare Dnr 07-13968/10 1(5) 2011-10-13 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Jordbruksverkets service till företagare Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län

Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges lantbrukare tar saken i egna händer, tack vare SAM! Karen Lewis - Länsstyrelsen i Stockholms Län Från spannmål till spatiala finjusteringar Sveriges

Läs mer

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion?

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? effekter på marknad och miljö Rapport 2010:1 Den certifierade ekologiska produktionen har ökat mellan 2006 och 2008 samtidigt som vi har betalat ut

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Gårdsstödet i korthet

Gårdsstödet i korthet Gårdsstödet 2008 Innehåll Gårdsstödet i korthet.............................. 4 Vill du veta mer?................................. 6 Nyheter........................................ 7 Undvik att få avdrag

Läs mer

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap.

Vi har den här perioden tre insatsområden livskvalitet, service och entreprenörskap. Leader Sjuhärad LLU Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att

Läs mer

Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011

Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011 Rapport från Riksantikvarieämbetet Sammanställning av olika Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011 Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturreservat 2011 2 Text och bilder: Fabian

Läs mer

och odling i typområden

och odling i typområden Inventering av fastigheter och odling i typområden 1 Programområde: Jordbruksmark Undersökningstyp: Inventering av fastigheter och odling i typområden Bakgrund och syfte med undersökningstypen Det övergripande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2012-02-06

Underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2012-02-06 Underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 2012-02-06 1 Axlar bort, pelare o prioriteringar in 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Direktstöd Pelare 1 Regioner Nat. Begr Unga Grönt stöd Grundstöd Grönt stöd

Läs mer

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet

Ny jordbrukspolitik. Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Ny jordbrukspolitik Pelare 1 gårdsstödet Pelare 2 landsbygdsprogrammet Gårdsstödet För vem? Aktiv brukare Tvingande negativlista (direktstödsförordningen) Ett minsta skötselkrav på jordbruksmark Småbrukare

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader JSA64:2 Februari 2010 1 Anvisning till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar enligt faktiska kostnader 1. Läs om de miljöinvesteringar du kan ansöka om inom ditt län. Informationen hittar

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Bild: Bo Nordin Kvävegödsling utifrån grödans behov Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Innehåll Gödsling utifrån grödans behov - 20, SJVFS 2004:62...4 Vid tillsynsbesöket...4 Genomgång

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE

Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Svenskt kvalitetsregister för gallstens kirurgi MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KOORDINATORMÖTE Tid: 26 Mars 2009. 10:00-15:00 Var: Hotel Arlandia, Arlanda Stockholm 1. Antalet deltagande sjukhus i växer. Vi är

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket

Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket Åtgärdsprogrammet mot växtnäringsförluster från jordbruket 2006 Åtgärdsprogrammet Sveriges åtgärdsprogram Det första svenska åtgärdsprogrammet för minskat kväveläckage togs fram redan i slutet av 1980-talet

Läs mer

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Miljöersättning för minskat kväveläckage Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(25) Texten är från 2010-08-10 JS6008 Version 3 Miljöersättning för minskat

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet.

I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Förgröningstödet 2015 Allmänt OBS I Näsgård Mark finns möjlighet att beräkna gårdens behov av grödor och ekologiska fokusarealer (EFA) som behövs enligt förgröningsstödet. Beräkningen skall ses som ett

Läs mer

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage

Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Institutionen för ekonomi/agriwise Ekonomisk påverkan på lantbruksföretag vid krav på åtgärder för att minska näringsämnesläckage Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 Uppdraget...

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn!

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn! Måste jag fylla i blanketten? Alla företag som år 2014 bedrivit yrkesmässig odling av trädgårdsväxter på en areal om minst 2 500 kvadratmeter friland eller 200 kvadratmeter växthus måste fylla i blanketten.

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier Kontrollsystem för hållbarhetskriterier För att man ska få statligt finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen måste hållbarhetskriterierna vara uppfyllda. För jordbruksråvaror

Läs mer

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra?

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Nyhetsbrev 8 2014 Landsbygden Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Länsstyrelsen får en hel del telefonsamtal

Läs mer

MINNESANTECKNING 2012-09-11 1(6)

MINNESANTECKNING 2012-09-11 1(6) MINNESANTECKNING 2012-09-11 1(6) Minnesanteckning för möte med HUT Skånes nätverk för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård tisdagen den 11 september 2012 kl 09:00-12:30 Plats: Länsstyrelsens Malmökontor,

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Landsbygd i Kronoberg

Landsbygd i Kronoberg Landsbygd i Kronoberg Nr 1 Februari 2013 Jordbrukarstöd sid. 1 Ledare nr. 1, 2013 sid. 2 Miljöersättning för mosaikbetesmark/andra gräsfattiga marker sid. 2 Naturvårdsbränning sid. 2 Miljöersättning för

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning

Ansökan om tillstånd till avverkning Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning Den

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

3 831 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

3 831 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 3 831 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen BAKGRUND Lantbruksbarometern Lantbruksbarometern är en årlig rapport som redovisar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget

Läs mer

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från 2010-05-26 Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Landsbygd. Nyheter inför SAM-ansökan 2015. Aktiv. Håll hästen frisk. Varg Nytt revir etablerat vid länsgränsen

Landsbygd. Nyheter inför SAM-ansökan 2015. Aktiv. Håll hästen frisk. Varg Nytt revir etablerat vid länsgränsen Aktiv Landsbygd INFORMATION TILL LANTBRUK OCH LANDSBYGD NR 1 MARS 2015 Nyheter inför SAM-ansökan 2015 Datum och tips för en smidig ansökningsprocess Läs mer på sid 3 Håll hästen frisk Länsstyrelsen anordnar

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m.

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning

Läs mer