Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola"

Transkript

1 Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken Helsingfors JSM/Mirja Eerola

2 Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning Mid-Term Review 2003 från produktion frikopplat stöd (decoupling) samlat gårdsstöd (bl.a. tvärvillkor) Health Check 2007 är gårdsstödet OK? är marknadsmekanismerna OK? Finansieringsreformen 2013

3 Bakgrund och mål (1/3) Målet är att bedöma och se över reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 och svara på jordbrukets och lansbygdens nya utmaningar (bl.a. klimatförändringar, bioenergi, vattenskydd och naturens mångfald) Ett central element i reformen 2003 var ett nytt system med samlat gårdsstöd frikopplat från produktionen inom EU redan ca 80 procent av CAP-stödet frikopplat reformen trädde i kraft gradvis under åren , i Finland år 2006

4 Bakgrund och mål (2/3) Förändrade förhållanden 12 nya medlemsländer som har ett särskilt förenklat stödsystem (SAPS) stigande priser på livsmedel men också höjda kostnader (bl.a. bränslen, gödselmedel, foder) klimatförändringen går vidare Avsikten att förenkla systemet med samlat gårdsstöd och harmonisera de stödmodeller som de olika medlemsländerna valde i samband med 2003 års reform

5 Bakgrund och mål (3/3) Framtida utmaningar allt större behov av näring och t.ex. biobränslen priserna på produktionsinsatser prisfluktuationer WTO-avtalen Lissabonfördraget

6 Reformen av och utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken Miljarder euro Bruttonationalprodukt Exportstöd Marknadsstöd Direktstöd Från produktionen frikopplade stöd Utveckling av landsbygden % av EU:s bruttonationalprodukt

7 Avgörande Huvudriktlinjerna fram till år 2013 Fler stöd frikopplas från produktionen Särskilt stöd (art. 68) 3,5 %, Finland 10 % Ökad modulering Kravet att lägga i träda slopas Gradvis ökning av mjölkkvoter och avveckling av systemet år 2015 Hur bevara en diversifierad jordbruksproduktion i mindre gynnade områden med hög kostnadsnivå såsom i Finland?

8 Frikoppling av stöd från produktion 2009 Non food 2010 Bidrag för energigrödor 2012 Stöd för utsädesproduktion av timotej 2012 Bidrag för proteingrödor 2012 Tjurbidrag och bidrag för stutar 2012 Förädlarstöd för torkade foder 2012 Stöd för produktion av stärkelsepotatis och förädlarstöd 2012 Förädlarstöd för fiberlin och hampa

9 De viktigaste ändringarna i Finland (1) Frikoppling av tjurbidrag från produktion stödet som bygger på antalet tjurar slopas senast 2012 stöd enligt artikel 68 i fortsättningen Avveckling av stödet och kvoterna för stärkelsepotatis intresset för odling av stärkelsepotatis kan minska Finland krävde produktionskopplat stöd

10 De viktigaste ändringarna i Finland (2) Systemet med mjölkkvoter löper ut år Landskvoten för mjölk stiger med fem procent under fem år. För att tackla de problem som avvecklingen eventuellt medför har medlemsländerna möjlighet att inom vissa områden utbetala stöd (artikel 68 och utvecklingsåtgärderna på landsbygden) Effekterna av reformen analyseras år 2011 då man tar beslut om eventuella nya åtgärder

11 Särskilt stöd (artikel 68) För särskilda ändamål (bl.a. inom mjölk-, nötkött- och fårsektorn) Max. 57 M (10 % av det nationella totalbeloppet) Ett nationellt beslut om användningen av pengarna och stödformerna som meddelas till kommissionen (37 M ska användas för stöden för mjölk och nöt) Finansieringsmöjligheterna lineär beskärning av stödrättigheterna total eller partiell nedskärning av produktionskopplade stöd (t.ex. tjurbidrag och bidrag för tackor) oanvända stöd (måste finnas en marginal på 0,5 %) nationell finansiering för mjölk Övergångsperiod tre år ( )

12 Ökad modulering För tillfället är den s.k. obligatoriska moduleringen 5 % (överföring av medel från direktstöd till utveckling av landsbygden) Inom landsbygdsutveckling fler behov än pengar mer pengar genom modulering Den obligatoriska moduleringen ökar med 1 % per år under åren , vilket innebär en modulering på 10 % år 2012 Därtill en s.k. progressiv modulering för stora gårdar (gårdar som får i stöd över euro per år) Medlemslandet får hålla tilläggspengarna som ska användas via landsbygdens utvecklingsprogram för s.k. nya utmaningar: klimatförändring, bioenergi, vattenhushållning och biodiversitet och därmed sammanhängande innovationer samt mjölkproduktion Kan användas för gamla eller nya åtgärder, t.ex. bättre lagring av stallgödsel, bioenergiprojekt, program för besparing av vatten, bevarande av det genetiska arvet, stöd för djurens välbefinnande

13 Modulering Obligatorisk modulering (%) Stödbelopp ( ) Progressiv modulering (%) Stödbelopp ( ) eller mer

14 Övriga ändringar Små ändringar i tvärvillkoren Möjlighet att utbetala i högst två poster ; kontrollerna ska vara utförda Medlemsländerna kan besluta att stöd inte betalas till fysiska eller juridiska personer vars huvudverksamhet inte är jordbruk Medlemsstaten kan bestämma en nedre gräns för utbetalningarna. Den övre gränsen i Finland 200 euro eller 3,0 ha. Det går att kombinera delar av stödrättigheter på vissa villkor (under 1,0 ha) Före beviljade stödrättigheter fastställs från De stödrättigheter som har beviljats enligt felaktiga ansökningar fastställs emellertid inte. Den stödberättigande arealen (jordbruksarealen) fastställs på nytt

15 Processen fortsätter Behandlingen av kommissionens tillämpningsförordningar pågår Ändring av nationella bestämmelser och föreskrifter Analys av stödalternativ pågår artikel 68, mjölk/nöt tiden för frikoppling ska systemet med produktionsbidrag fortsätta? Förslagen till ändringar i landsbygdsprogrammet till kommissionen Kommissionen ska informeras om valen av direktstöd

16 Tidsschema Maj 2008 November 2008 November 2008 Januari 2009 Januari 2009 Utkasten till förordningar och konsekvensbedömningen publicerade - Rådets arbetsgrupper inledde arbetet Parlamentets åsikt En politisk överenskommelse i rådet Rådets förordningar ges ut Kommissionens utkast till förordningar?? Kommissionens förordningar ges ut Ändringarna i kraft , om inget annat nämnts om ett senare ikraftträdande Vissa ändringar i kraft eller senare

17 EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter år 2013 I regel frikopplade stöd??? Gradvis samma stödnivå inom hela EU-området??? husdjursgårdar vs spannmålsgårdar vallgårdar vs spannmålsgårdar Förflyttning av stöd från pelare I till pelare II??? LFA-reformen innovationer Skräddarsydda stödåtgärder för vissa EU-områden??? Riskhantering (försäkringar)???

CAP efter 2013. Rapport 2010:12

CAP efter 2013. Rapport 2010:12 CAP efter 2013 Rapport 2010:12 Gårdsstödet är den del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik som mest behöver förändras efter 2013. Det finns politiska förutsättningar för att förändra gårdsstödet, men i

Läs mer

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER Rapport från Institute for European Environmental Policy för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling November 2006

Läs mer

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt 1. MINISTERNS ÖVERSIKT Ledningens översikt Årets höjdpunkt för ministeriet och ministrarna var EUordförandeskapet. Det inofficiella ministermötet i Uleåborg utgjorde startskottet för unionens framtida

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer Slutrapport, Helsingfors 2006 Arbetsgrupps-PM JSM 2006:2 Till jord- och skogsbruksministeriet Jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Frikopplade stöd konsekvenser för svenskt jordbruk

Frikopplade stöd konsekvenser för svenskt jordbruk SLI-SKRIFT 2005:2 Frikopplade stöd konsekvenser för svenskt jordbruk Sone Ekman Livsmedelsekonomiska institutet KORT OM SLI Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) är en analysmyndighet med uppdrag att utföra

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

Miljöeffekter av tvärvillkoren

Miljöeffekter av tvärvillkoren Miljöeffekter av tvärvillkoren Lantbrukarnas extra kostnader för att uppfylla verksamhetskraven inom tvärvillkoren är låga samtidigt som den uppnådda miljönyttan är liten. Skötselkraven ger större miljönytta.

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2011E12_21062011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Bilaga 3 Årsrapport 2010 Landsbygdsutvecklingsprogram för

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451]

Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451] Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Läs mer

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2010E03_15062010 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Årsrapport 2009 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 14.10.2013 2013/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Framtiden för små jordbruksföretag (2013/2096(INI)) Utskottet för jordbruk

Läs mer

Hur möter man prissvängningar på globala jordbruksmarknader?

Hur möter man prissvängningar på globala jordbruksmarknader? Hur möter man prissvängningar på globala jordbruksmarknader? En analys baserad på prisstegringen 2007 2008 och de åtgärder som vidtogs nationellt och internationellt Prisvariationerna kan komma att öka

Läs mer

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Framgång för landsbygden genom samarbete - en dialog inför den nya programperioden Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Uleåborg 6.10.2014 Helsingfors

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden

Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden 2005 Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden indikatorer om jämställdhet för EU-stöd Rapport 2005:17 Foto: Mats Pettersson Jämställdhet inom jordbruket och landsbygden indikatorer om jämställdhet

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN???

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? Bilaga 1 till N2107P02_27032007 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??? ÅR 2008 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer