INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories"

Transkript

1 INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories

2 Sammanfattning Den totala insamlingen 1 under 2014 var 7 miljarder kronor. Insamlingen ökade med 7% jämfört med 2013 men ökningstakten har mattats av jämfört med förra året (17%). De givare som ökar mest är fonder, stiftelser och andra organisationer (+14%) medan företag minskar sitt givande med 21 Mkr eller 2%. Allmänheten (inklusive testamenten och minnesgåvor) står för 65% av insamlingen och ökade sina gåvor med 9% under 2014, vilket är en lägre tillväxttakt än 2013 (20%) Organisationer med inriktning på Djur har den största procentuella ökningen på 26% medan den största absoluta ökningen finns i kategorin Barn & Unga. 2 Bakgrund Varje år rapporterar FRIIs medlemmar in sina insamlingssiffror till FRII. Sedan några år tillbaka ber FRII också om separat rapportering av hur mycket av insamlingen som kommer via testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Detta för att ge tillgång till jämförelse mellan olika ändamål och organisationer, och möjlighet att se förändringar kring var gåvor kommer ifrån. Antalet medlemmar i FRII kan variera mellan olika år, och en del medlemmar redovisar inte testamenten och minnesgåvor separat. Resultaten i denna rapport ska läsas och tolkas med viss försiktighet, då resultaten inte är statistiskt säkerställda. De ger ändå en spännande indikation på hur det faktiskt ser ut. 1 När FRII ber sina medlemmar redovisa totalt insamlade medel avser det all insamling som sker från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor, insamlade medel från företag, fonder, stiftelser och andra organisationer. Däremot ingår inte statliga medel i redovisningen av totalt insamlade medel. 2 Notera att många organisationer verkar i fler än en inriktningskategori och att statistiken därför bör tas med en nypa salt. 2

3 Underlag Av FRIIs 143 medlemmar har 138 rapporterat in sina siffror Antal medlemmar som rapporterat organisationer som fanns med i rapporten 2013 saknas i statistiken för Detta kan antingen bero på att medlemskapet i FRII är avslutat eller att siffror ännu inte inkommit vid rapportens sammanställning. - 9 organisationer har tillkommit i statistiken sedan Detta kan bero på att organisationen är ny medlem i FRII alternativt att siffror har rapporterats in för 2014 men inte för organisationer har rapporterat in siffror både 2013 och När jämförelser görs över hur insamlingen i olika typer av organisationer utvecklats mellan 2013 och 2014 baseras jämförelsen på dessa 129 organisationer. 3

4 Totalt insamlade medel 3 Totalt samlade medlemmarna in 7 miljarder kr under 2014, vilket är en ökning med 7% sedan Ökningstakten har dock planat ut något då insamlingen mellan 2012 och 2013 ökade med hela 17%. 7 miljarder kronor i totalt insamlade medel Totalt insamlade medel (Mkr) För de 129 medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 var ökningen 8% eller 495 Mkr, det vill säga något snabbare men fortfarande betydligt lägre än föregående år. 82 medlemmar ökar sin insamling Förändring (Mkr) totalt insamlade medel 2014/2013 för jämförbara medlemmar medlemmar minskar medlemmar ökar Totalt insamlade medel avser all insamling som sker från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor, insamlade medel från företag, fonder, stiftelser och andra organisationer. Däremot ingår inte statliga medel i redovisningen av totalt insamlade medel. 4

5 65% av totalt insamlade medel var gåvor från allmänheten, varav 14% var testamenten och 3% minnesgåvor. 20% av den totala insamlingen kom från fonder, stiftelser och andra organisationer. Fördelningen ser ungefär likadan ut som Allmänheten står för 65% av insamlingen Andel (%) av totalt insamlade medel per givarkategori Minnesgåvor 3% Testamenten 14% Minnesgåvor 3% Testamenten 14% Företag 15% Allmänheten exkl testamenten och minnesgåvor 48% Företag 16% Allmänheten exkl testamenten och minnesgåvor 48% Andra organisationer 20% Andra organisationer 19% Andra organisationer var den kategori som ökade mest (+14%), medan företag backade med 2% Andra organisationer ökar med 14% Totalt insamlade medel (Mkr) % 9% 14% 11% 6% 212 Allmänheten exkl testamenten och minnesgåvor Allmänheten inkl testamenten och minnesgåvor Andra organisationer % Företag Testamenten Minnesgåvor 5

6 Medlemmarnas insamling varierar kraftigt. Den medlem som samlade in mest 2014, fick in 670 Mkr och stod därmed för nästan 10% av medlemmarnas totala insamlade medel. 20% av medlemmarna stod för 83% av den totala insamlingen. 20% av medlemmarna......står för 83% av insamlingen % 83% De största organisationerna ökade med 8% eller 363 Mkr. Den största procentuella ökningen fanns bland de minsta medlemmarna (<1 Mkr) som ökade med 55%. Notera dock att enskilda gåvor gör stor skillnad för de mindre insamlingsorganisationerna och att det därför inte är så förvånande att det är här de största förändringarna finns. I detta fall är det 5 av 14 organisationer som ökar med över 100% (en så mycket som 761%), medan 4 ökar mer blygsamt och 5 minskar med ca 20% vardera. De små organisationerna ökar mest Förändring (%) totalt insamlade medel 2014/2013 för jämförbara medlemmar 55% 21% 8% 2% 8% 9% 10% >100 Mkr Mkr Mkr Mkr 5-10 Mkr 1-5 Mkr <1 Mkr Spann totalt insamlade medel

7 De största och minsta organisationerna fick in ungefär 70% av sina gåvor från allmänheten, medan medelstora medlemmar endast fick in cirka hälften från allmänheten och en större andel från fonder, stiftelser och andra organisationer. Fonder & Stiftelser ger mer till medelstora organisationer Andel av totalt insamlade medel per kategori % 22% 17% 7% 69% 71% 36% 44% 16% 11% 48% 45% 50% 11% 39% 40% 8% 53% 15% 10% 75% Andra organisationer Företag Allmänheten inkl testamenten & minnesgåvor >100 Mkr Mkr Mkr Mkr 5-10 Mkr 1-5 Mkr <1 Mkr Den största procentuella ökningen fanns hos de organisationer som riktar in sig på Djur. Även Forskning och Miljö/Natur hade en god utveckling. Notera att samma organisation kan verka i flera kategorier och att nedan diagram därför bör tolkas med en nypa salt. Organisationer med inriktning på Djur ökar mest Förändring (%) totalt insamlade medel 2014/2013 för jämförbara medlemmar 26% 16% 14% 7% 5% 5% 5% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt -1% arbete Organisationens inriktning 7

8 Gåvor från Allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor Allmänheten skänkte pengar, inklusive testamenten och minnesgåvor, för 4,56 miljarder kronor. Det är en ökning med 9% jämfört med år Mellan år 2012 och 2013 ökade insamlingen från allmänheten med 20%. Förändringen på 9% består även när vi tittar enbart på de 129 medlemmar som rapporterat in både år 2013 och Allmänheten skänker 4,56 miljarder kr Insamling (Mkr) från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor organisationer ökade sin insamling från allmänheten (+504 Mkr, + 17%) medan 43 minskade sin insamling (-121 Mkr, -11%). 86 organisationer får mer från allmänheten Förändring (Mkr) insamling från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor 2014/2013 för jämförbara medlemmar medlemmar ökar medlemmar minskar

9 Förändring (%) gåvor från allmänheten 2014/2013 De stora medlemmarna ökade med 7% men det var de små som stod för den största procentuella ökningen. De som samlade in mindre än 2 Mkr i gåvor från allmänheten under 2013 mer än fördubblade sin insamling under Notera att 6 av 53 organisationer i detta spann ökade med över 1000%, vilket drar upp siffran. Endast ett spann backade och det var medlemmar som fick in Mkr i gåvor från allmänheten under Dessa minskade sin insamling med 1% under De minsta insamlingsorganisationerna ökar mest Förändring (%) gåvor från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor 2014/2013 för jämförbara medlemmar 116% 36% 7% 11% 13% >100 Mkr Mkr Mkr Mkr 2-10 Mkr < 2 Mkr -1% Spann gåvor från allmänheten 2013 De organisationer som fick in störst del av sin totala insamling från allmänheten var de som verkar inom sektorerna Opinion och Forskning. Allmänheten bidrar starkt till opinion och forskning Andel gåvor från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor av totalt insamlade medel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% 64% 53% 74% 67% 64% 81% 63% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt arbete Organisationens inriktning 9

10 Testamenten 62 av FRIIs medlemmar fick in testamenten under 2014 till ett värde av totalt 981 Mkr. Det är en ökning med 11% eller 98 Mkr sedan Året innan ökade testamenten med 19%. Testamenten ökar till 958 Mkr Insamling (Mkr) via testamenten Obs! Värdet för 2011 är testamenten OCH minnesgåvor då dessa rapporterades som en kategori 37 medlemmar fick in mer pengar via testamenten jämfört med 2013 men det var också 35 organisationer som fick in mindre Något fler ökar än minskar sin insamling via testamenten Förändring (Mkr) insamling via testamenten 2014/2013 för jämförbara medlemmar medlemmar minskar medlemmar ökar

11 Både små och stora organisationer hade en positiv utveckling av gåvor via testamenten under De medelstora insamlarna (3-10 Mkr i testamenten under 2013) ökade med hela 21%. Både små och stora samlar in mer via testamenten Förändring (%) insamling via testamenten 2014/2013 för jämförbara medlemmar 21% 13% 15% 7% 4% >30 Mkr Mkr 3-10 Mkr 1-3 Mkr <1 Mkr Spann testamenten 2013 För de flesta typer av organisationer utgjorde testamenten ungefär 10% av totalt insamlade medel. För organisationer med inriktning på forskning samlades nästan 1/3 in via testamenten. Testamenten viktiga för forskning Andel testamenten av totalt insamlade medel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 13% 31% 10% 10% 12% 13% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt arbete Organisationens inriktning 11

12 Minnesgåvor Minnesgåvorna ökade med 6% till 225 Mkr under Det var en något långsammare ökning än de andra kategorierna. Ökningstakten året dessförinnan var 18%. 250 Minnesgåvor ökar till 225 Mkr Insamling (Mkr) via minnesgåvor medlemmar fick in mer pengar via minnesgåvor jämfört med 2013 och 39 fick in mindre medlemmar får in mer pengar via minnesgåvor Förändring (Mkr) insamling via minnesgåvor 2014/2013 för jämförbara medlemmar 39 medlemmar minskar medlemmar ökar

13 Förändring (%) minnesgåvor 2014/2013 De flesta organisationer hade en blygsam utveckling av minnesgåvor under Bland medlemmar som samlade in under kr via minnesgåvor år 2013 fanns dock ett par som fick in över en miljon kronor under 2014, vilket påverkar statistiken så att organisationer med små minnesgåvor fyrdubblades under Bortser vi från dessa är ökningen för små organisationer 26%, vilket fortfarande är högre än de stora. Små organisationer ökar sina minnesgåvor mest Förändring (%) insamling via minnesgåvor 2014/2013 för jämförbara medlemmar 421% 6% >10 Mkr 2-10 Mkr 1-2 Mkr kr -1 Mkr < kr -2% -8% -13% Spann minnesgåvor 2013 Minnesgåvor utgjorde en mycket liten andel av insamlingen för de flesta typer av organisationer, med undantag för dem som är inriktade på forskning där 10% av insamlingen var minnesgåvor. Minnesgåvor viktiga för forskning Andel minnesgåvor av totalt insamlade medel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 1% 0% 10% 2% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt arbete Organisationens inriktning 1% 2% 1% 13

14 Gåvor från företag Gåvorna från företag minskade under 2014 med 2% till 1,05 mdr kr. Det var den enda givarkategorin som minskade. Mellan 2012 och 2013 ökade gåvorna från företag med 27%. Företag minskar sitt givande med 21 Mkr Insamling från företag (Mkr) Fler medlemmar ökade (61 st) än minskade (45 st) sin insamling från företag, men trots det var nettoeffekten en liten minskning medlemmar får in mer pengar från företag Förändring (Mkr) insamling från företag 2014/2013 för jämförbara medlemmar medlemmar ökar medlemmar minskar

15 Det beror på att de stora insamlingsorganisationerna minskade sin insamling från företag. 3 av 4 organisationer som samlade in 50 Mkr eller mer via företag under 2013 minskade sin insamling med 89 Mkr eller 14% under Även gruppen som samlade in mellan 2 och 10 Mkr minskade med 21 Mkr eller 26%. De minsta insamlingsorganisationerna ökade kraftigt men eftersom deras insamling fortfarande är liten räckte ökningen inte för att täcka upp tappet hos de stora medlemmarna. De största medlemmarna får in mindre från företag Förändring (%) insamling från företag 2014/2013 för jämförbara medlemmar 58% 31% >50 Mkr Mkr 2-10 Mkr 1-2 Mkr <1 Mkr -12% -14% -26% De flesta kategorier av organisationer fick ca 15% av sin insamling från företag. Störst del (20%) fick de som är inriktade på Barn/Unga medan de som har opinionsbildning som sitt fokus endast fick in 3% via företag. Företag viktiga givare till Barn & Unga Andel gåvor från företag av totalt insamlade medel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 18% 18% 12% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt arbete 16% Organisationens inriktning 14% 3% 13% 15

16 Insamling från fonder, stiftelser och andra organisationer Gåvorna från andra organisationer ökade under 2014 med 14% till 1,4 mdr kr. Det är den kategori som ökade mest under Notera att pengar från Postkodlotteriet utgör ca hälften av de totala gåvorna från organisationer. Om Postkodlotteriet räknas bort ökade gåvorna från andra organisationer med 37%. Gåvor från andra organisationer ökar starkt Insamling från andra organisationer (Mkr) medlemmar fick in mer pengar från andra organisationer jämfört med 2013 och 37 fick in mindre. 76 medlemmar får in mer från andra organisationer Förändring (Mkr) insamling från andra organisationer 2014/2013 för jämförbara medlemmar medlemmar ökar medlemmar minskar

17 Gåvorna från andra organisationer hade alltså en mycket positiv utveckling, hos både stora och små medlemmar. Om Postkodlotteriet exkluderas ur statistiken framgår att gåvorna från de andra givarna i kategorin (de gröna staplarna) ökade ännu snabbare. Både stora och små får mer från andra organisationer Förändring (%) insamling från andra organisationer 2014/2013 för jämförbara medlemmar 136% 182% 61% 90% 77% 23% 4% 3% 15% 18% >50 Mkr Mkr 2-10 Mkr 1-2 Mkr <1 Mkr Förändring % Förändring (%) exkl Postkodlotteriet Organisationer inriktade på Djur fick 29% av sina medel från andra organisationer medan de som fokuserar på forskning, bistånd och humanitärt arbete fick en mindre del från denna kategori av givare. Fonder och stiftelser viktiga givare till Barn & Unga Andel gåvor från fonder och stiftelser av totalt insamlade medel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 17% 29% 14% 17% 22% 18% 23% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt arbete Organisationens inriktning 17

18 Mönstret ser annorlunda ut om Postkodlotteriet räknas bort. Andelen insamlade medel från kategorin Andra organisationer minskar förstås överlag, men fokus skiftar också från Djur till Socialt arbete och Opinion. Organisationer med fokus på Miljö/Natur tappar nästan hela sitt stöd från denna kategori av givare vilket visar Postkodlotteriets betydelse för dessa medlemmar. Fonder, stiftelser och andra organisationer ger mycket till socialt arbete och opinion Andel gåvor från fonder och stiftelser av totalt insamlade medel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 11% 11% 5% 10% 3% 16% 17% Barn/Unga Bistånd Djur Forskning Humanitärt Miljö/Natur Opinion Socialt arbete 18

19 Benchmark: Totalt insamlade medel Tabellerna på följande sidor (sid i rapporten) är avsedda att användas som benchmark. Vi har valt att endast redovisa organisationer med namn för siffror som är officiella och finns i organisationernas årsredovisningar. Övriga siffror och jämförelser är avidentifierade och organisationerna kallas organisation 1,2,3 osv. Under 2014 var det 19 organisationer som samlade in över 100 Mkr. Spann Antal org 2014 (2013) Total summa 2014 (2013) > 100 Mkr 19 st (17) Mkr (4 582 Mkr) Mkr 8 st (10) 573 Mkr (731 Mkr) Mkr 23 st (24) 767 Mkr (773 Mkr) Mkr 20 st (16) 286 Mkr (233 Mkr) 5-10 Mkr 19 st (17) 127 Mkr (119 Mkr) 1-5 Mkr 33 st (41) 80 Mkr (119 Mkr) < 1 Mkr 15 st (19) 8,4 Mkr (8,8 Mkr) OBS! Ovan tabell visar hur många organisationer som fanns i varje givet storleksspann för 2014 respektive 2013, samt hur mycket dessa samlade in totalt respektive år. Spannen innehåller inte nödvändigtvis samma medlemmar 2013 och 2014 utan organisationer kan hoppa mellan spannen. Tabellen kan därför inte jämföras med diagrammet över stora/små organisationers utveckling på sid 6. Det bygger på medlemmar som fanns i ett visst spann 2013 och hur samma medlemmars insamling förändrats under 2014 oavsett i vilket spann de då faller. Den organisation som samlade in mest, drog in 670 Mkr. De 25% som hade störst insamling låg alla över 39 Mkr och medianen var 10,4 Mkr. Totalt insamlade medel Förändring (%) Störst insamling kr kr +3% Högsta 25% ligger över kr kr +9% Median kr kr +31% Lägsta 25% ligger under kr kr -11% Minst insamling kr kr -60% Medelvärde kr kr +11% 19

20 De tio organisationer med störst totalt insamlade medel Totalt insamlade medel 2014 Unicef Sverige kr Cancerfonden Läkare Utan Gränser Rädda Barnen SOS Barnbyar Världsnaturfonden WWF Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Svenska Röda Korset Sverige för UNHCR kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer som ökat sin totala insamling mest i absoluta tal Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Cancerfonden Världsnaturfonden WWF Barncancerfonden Hjärnfonden Läkare Utan Gränser Stockholms Stadsmission Naturskyddsföreningen Frälsningsarmén SOS Barnbyar Unicef Sverige Ökning (kr) totalt insamlade medel 2014/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer som ökat sin totala insamling mest i % Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Ökning (%) totalt insamlade medel 2014/2014 Civilförsvarsförbundet 761% Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 293% Pan Asia Cooperation Society - PACS 250% Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 155% Kalmar Stadsmission 150% A Non Smoking Generation 144% Mind 116% Lilla Barnets Fond 115% Svenska Läkare mot Kärnvapen - SLMK 107% Västerås Stadsmission 102% 20

21 Benchmark: Gåvor från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor Under 2014 var det 16 organisationer som samlade in över 100 Mkr i gåvor från allmänheten inklusive testamenten och minnesgåvor. Spann Antal org 2014 (2013) Gåvor från allmänheten 2014 (2013) > 100 Mkr 16 st (15) Mkr (3 074 Mkr) Mkr 7 st (7) 495 Mkr (489 Mkr) Mkr 10 st (9) 298 Mkr (272 Mkr) Mkr 13 st (12) 193 Mkr (180 Mkr) 2-10 Mkr 33 st (34) 151 Mkr (144 Mkr) < 2 Mkr 57 st (64) 38 Mkr (36 Mkr) OBS! Ovan tabell visar hur många organisationer som fanns i varje givet storleksspann för 2014 respektive 2013, samt hur mycket dessa samlade in i gåvor från allmänheten respektive år. Spannen innehåller inte nödvändigtvis samma medlemmar 2013 och 2014 utan organisationer kan hoppa mellan spannen. Tabellen kan därför inte jämföras med diagrammet över stora/små organisationers utveckling på sid 9. Det bygger på medlemmar som fanns i ett visst spann 2013 och hur samma medlemmars insamling förändrats under 2014 oavsett i vilket spann de då faller. 99% av de organisationer som rapporterat in har mottagit pengar från allmänheten, i form av gåvor, testamenten och/eller minnesgåvor. Den organisation som samlade in mest, drog in 475 Mkr. De 25% som har störst insamling ligger alla över 19,4 Mkr och medianen är 3,1 Mkr. Gåvor från allmänheten Förändring (%) % som fått gåvor 99% 98% +1% Störst insamling kr kr +20% Högsta 25% ligger över kr kr +5% Median kr kr +23% Lägsta 25% ligger under kr kr +41% Minst insamling kr 537 kr +295% Medelvärde kr kr +13% 21

22 De tio organisationer som fick in mest gåvor från allmänheten: Cancerfonden Unicef Sverige Läkare Utan Gränser Rädda Barnen Hjärt-Lungfonden SOS Barnbyar Svenska Röda Korset Svenska kyrkan Frälsningsarmén Plan Sverige De tio organisationer vars gåvor från allmänheten ökat mest i absoluta tal Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Organisation nr 1 Organisation nr 2 Organisation nr 3 Organisation nr 4 Organisation nr 5 Organisation nr 6 Organisation nr 7 Organisation nr 8 Organisation nr 9 Organisation nr 10 Ökning (kr) gåvor från allmänheten 2014/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer Vars gåvor från allmänheten ökat mest i procent Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Ökning (%) gåvor från allmänheten 2014/2013 Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr 7 531% Organisation nr 8 526% Organisation nr 9 475% Organisation nr % 22

23 Benchmark: Testamenten Under 2014 var det 12 medlemmar som fick in över 30 Mkr i testamenten. Spann Antal org 2014 (2013) Total summa 2014 (2013) > 30 Mkr 12 (9) 793 Mkr (612 Mkr) Mkr 6 (11) 97 Mkr (195 Mkr) 3-10 Mkr 13 (8) 68 Mkr (41 Mkr) 1-3 Mkr 8 (18) 14 Mkr (30,5 Mkr) < 1 Mkr 23 (16) 8,5 Mkr (4,2 Mkr) OBS! Ovan tabell visar hur många organisationer som fanns i varje givet storleksspann för 2014 respektive 2013, samt hur mycket dessa samlade in i testamenten respektive år. Spannen innehåller inte nödvändigtvis samma medlemmar 2013 och 2014 utan organisationer kan hoppa mellan spannen. Tabellen kan därför inte jämföras med diagrammet över stora/små organisationers utveckling på sid 11. Det bygger på medlemmar som fanns i ett visst spann 2013 och hur samma medlemmars insamling förändrats under 2014 oavsett i vilket spann de då faller. 45% av de organisationer som rapporterat in har mottagit testamenten. Den organisation som samlade in mest, drog in 224 Mkr. De 25% som hade störst insamling låg alla över 14,4 Mkr och medianen var 2,7 Mkr. Testamenten Förändring (%) % som fått gåvor 45% 43% +4% Störst insamling kr kr +16% Högsta 25% ligger över kr kr +2% Median kr kr +22% Lägsta 25% ligger under kr kr -51% Minst insamling kr kr +1027% Medelvärde kr kr +11% 23

24 De tio organisationer vars insamling via testamenten ökat mest i absoluta tal Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Organisation nr 1 Organisation nr 2 Organisation nr 3 Organisation nr 4 Organisation nr 5 Organisation nr 6 Organisation nr 7 Organisation nr 8 Organisation nr 9 Organisation nr 10 Ökning (kr) testamenten 2014/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer vars insamling via testamenten ökat mest i procent Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Ökning (%) testamenten 2014/2013 Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr 3 503% Organisation nr 4 400% Organisation nr 5 259% Organisation nr 6 244% Organisation nr 7 209% Organisation nr 8 204% Organisation nr 9 196% Organisation nr % 24

25 Benchmark: Minnesgåvor Under 2014 var det 4 organisationer som fick in över 10 Mkr i minnesgåvor. Spann Antal org 2014 (2013) Total summa 2014 (2013) > 10 Mkr 4 (5) 161 Mkr (153,6 Mkr) 2-10 Mkr 10 (8) 38,9 Mkr (33,5 Mkr) 1-2 Mkr 9 (10) 12,6 Mkr (13,3 Mkr) kr - 1 Mkr 31 (22) 12,0 Mkr (10,1 Mkr) < kr 31 (39) 0,9 Mkr (1,4 Mkr) OBS! Ovan tabell visar hur många organisationer som fanns i varje givet storleksspann för 2014 respektive 2013, samt hur mycket dessa samlade in i minnesgåvor respektive år. Spannen innehåller inte nödvändigtvis samma medlemmar 2013 och 2014 utan organisationer kan hoppa mellan spannen. Tabellen kan därför inte jämföras med diagrammet över stora/små organisationers utveckling på sid 13. Det bygger på medlemmar som fanns i ett visst spann 2013 och hur samma medlemmars insamling förändrats under 2014 oavsett i vilket spann de då faller. 62% av alla medlemmar som rapporterat in sina siffror fick in minnesgåvor. Den som fick in mest via minnesgåvor samlade in närmare 75 Mkr. Minnesgåvor Förändring (%) % som fått gåvor 62% 58% +7% Störst insamling kr kr +16% Högsta 25% ligger över kr kr +3% Median kr kr +26% Lägsta 25% ligger under kr kr +7% Minst insamling kr 200 kr +1500% Medelvärde kr kr +4% 25

26 De tio organisationer vars minnesgåvor ökat mest i absoluta tal Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Organisation nr 1 Organisation nr 2 Organisation nr 3 Organisation nr 4 Organisation nr 5 Organisation nr 6 Organisation nr 7 Organisation nr 8 Organisation nr 9 Organisation nr 10 Ökning (kr) minnesgåvor 2014/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer vars minnesgåvor ökat mest i procent Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Ökning (%) minnesgåvor 2014/2013 Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr 5 490% Organisation nr 6 419% Organisation nr 7 295% Organisation nr 8 200% Organisation nr 9 138% Organisation nr % 26

27 Benchmark: Gåvor från företag Under 2014 var det 6 organisationer som fick in över 50 Mkr i gåvor från företag. Spann Antal org 2014 (2013) Total summa 2014 (2013) > 50 Mkr 6 (4) 662 Mkr (630 Mkr) > 10 Mkr 12 (15) 277 Mkr (318 Mkr) > 2 Mkr 18 (18) 77 Mkr (86 Mkr) > 1 Mkr 10 (16) 14 Mkr (22 Mkr) <1 Mkr 51 (47) 17 Mkr (14 Mkr) OBS! Ovan tabell visar hur många organisationer som fanns i varje givet storleksspann för 2014 respektive 2013, samt hur mycket dessa samlade in från företag respektive år. Spannen innehåller inte nödvändigtvis samma medlemmar 2013 och 2014 utan organisationer kan hoppa mellan spannen. Tabellen kan därför inte jämföras med diagrammet över stora/små organisationers utveckling på sid 15. Det bygger på medlemmar som fanns i ett visst spann 2013 och hur samma medlemmars insamling förändrats under 2014 oavsett i vilket spann de då faller. 70% av alla medlemmar som rapporterat in sina siffror fick in gåvor via företag. Den som fick in mest från företag samlade in drygt 249 Mkr. Medianvärdet låg på kr vilket är en minskning med 16% från Företag Förändring (%) % som fått gåvor 70% 71% -2% Störst insamling kr kr -9% Högsta 25% ligger över kr kr -26% Median kr kr -16% Lägsta 25% ligger under kr kr -4% Minst insamling kr kr -88% Medelvärde kr kr +4% 27

28 De tio organisationer vars gåvor från företag ökat mest i absoluta tal Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Organisation nr 1 Organisation nr 2 Organisation nr 3 Organisation nr 4 Organisation nr 5 Organisation nr 6 Organisation nr 7 Organisation nr 8 Organisation nr 9 Organisation nr 10 Ökning (kr) gåvor från företag 2014/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer vars gåvor från företag ökat mest i procent Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Ökning (%) gåvor från företag 2014/2013 Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr 3 943% Organisation nr 4 627% Organisation nr 5 473% Organisation nr 6 463% Organisation nr 7 344% Organisation nr 8 316% Organisation nr 9 302% Organisation nr % 28

29 Benchmark: Gåvor från andra organisationer Under 2014 var det 4 organisationer som fick in över 50 Mkr i gåvor från andra organisationer. Spann Antal org 2014 (2013) Total summa 2014 (2013) > 50 Mkr 4 (4) 333 Mkr (261 Mkr) > 10 Mkr 37 (31) 848 Mkr (739 Mkr) > 2 Mkr 35 (35) 183 Mkr (178 Mkr) > 1 Mkr 7 (16) 12 Mkr (23 Mkr) <1 Mkr 30 (32) 11,5 Mkr (12 Mkr) OBS! Ovan tabell visar hur många organisationer som fanns i varje givet storleksspann för 2014 respektive 2013, samt hur mycket dessa samlade in från andra organisationer respektive år. Spannen innehåller inte nödvändigtvis samma medlemmar 2013 och 2014 utan organisationer kan hoppa mellan spannen. Tabellen kan därför inte jämföras med diagrammet över stora/små organisationers utveckling på sid 17. Det bygger på medlemmar som fanns i ett visst spann 2013 och hur samma medlemmars insamling förändrats under 2014 oavsett i vilket spann de då faller. 82% av alla medlemmar som rapporterat in sina siffror fick in gåvor från andra organisationer. Den som fick in mest samlade in 158 Mkr vilket var betydligt mer än den som samlade in mest från andra organisationer under Medianvärdet låg 50% högre än Andra organisationer Förändring (%) % som fått gåvor 82% 82% +0% Störst insamling kr kr +73% Högsta 25% ligger över kr kr +24% Median kr kr +50% Lägsta 25% ligger under kr kr +11% Minst insamling 826 kr kr -91% Medelvärde kr kr +19% 29

30 De tio organisationer vars gåvor från andra organisationer ökat mest i absoluta tal Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Organisation nr 1 Organisation nr 2 Organisation nr 3 Organisation nr 4 Organisation nr 5 Organisation nr 6 Organisation nr 7 Organisation nr 8 Organisation nr 9 Organisation nr 10 Ökning (kr) gåvor från andra organisationer 2014/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr De tio organisationer vars gåvor från andra organisationer ökat mest i procent Bland medlemmar som rapporterat in siffror både 2013 och 2014 Ökning (%) gåvor från andra organisationer 2014/2013 Organisation nr % Organisation nr % Organisation nr 3 781% Organisation nr 4 717% Organisation nr 5 425% Organisation nr 6 345% Organisation nr 7 266% Organisation nr 8 264% Organisation nr 9 263% Organisation nr % 30

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2008 Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metodik... 3 Sammanfattning... 4 Styrelsearbete och ersättningsnivåer... 6 Ersättning till Generalsekreterare...

Läs mer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer

KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer KÄNNEDOMSMÄTNING Välgörenhetsorganisationer Välgörenhetsbarometern är ett samarbete mellan: Är du nyfiken på hur svenskarna ser på välgörenhet? Vi har förstått att många funderar på hur vi svenskar ser

Läs mer

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända

Godkända gåvomottagare och perioden som de är godkända A World of Friends, Sverige 814801-2324 Upplands Väsby 20120223 20151231 Actionaid International Sweden 802431-3044 Stockholm 20150309 20181231 Barn i nöd-insamlingstiftelse Svensk internationell barnhjälp

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

GRANSKNING AV DE 20 STÖRSTA ORGANISATIONERNA I GIVARGUIDEN

GRANSKNING AV DE 20 STÖRSTA ORGANISATIONERNA I GIVARGUIDEN GRANSKNING AV DE 20 STÖRSTA ORGANISATIONERNA I GIVARGUIDEN Innehållsförteckning INSAMLADE MEDEL... 3 ÄNDAMÅLSANDEL... 6 ERSÄTTNINGSNIVÅ HÖGSTA TJÄNSTEMAN... 6 SOCIALA MEDIER... 8 ANSTÄLLDA... 8 HÅLLBAR

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jämtlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Bilaga till Vinst och Värderingar i non profit vård och social omsorg Maj 2009 Famnas medlemsorganisationers tillväxt och utveckling åren 2003-2008

Läs mer

Behöver du ännu mer hjälp kan du kostnadsfritt mejla frågor till vår testaments- expert. Kontaktformulär finns även det på godatestamentet.se.

Behöver du ännu mer hjälp kan du kostnadsfritt mejla frågor till vår testaments- expert. Kontaktformulär finns även det på godatestamentet.se. Testamentsmall information HEJ. Här får du hjälp på vägen om du vill skriva ett testamente där en del av kvarlåtenskapen ska gå till ideella hjälpinsatser. Förutom kom-ihåg-punkterna nedan hittar du frågor

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Dalarnas län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Dalarnas län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader

ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader Karl Martin Sjöstrand 2009-06-06 ResursRådet förändring i försörjningsstatus efter 12 och 18 månader ResursRådet ska arbeta med personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kalmar län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kalmar län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Presentation av FRIIs styrelse

Presentation av FRIIs styrelse Presentation av FRIIs styrelse Harald Hagman, Ekonomi- och fastighetschef på Stockholms Stadsmission Harald har en ekonomexamen från Stockholms universitet och ledarutbildning från IFL/ Handelshögskolan.

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Givarna inom vintage (55-85 år)

Givarna inom vintage (55-85 år) Givarna inom vintage (55-85 år) 2014-05-26 FRII Varför vintage? Befolkningsökningen är 50++ Stor andel välbeställda och konsumtionsinriktade Andel av befolkningen 55+ 33% 0-54 år 67% 0-54 år 0-33% Andel

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

MARKNADSSTATISTIK 2007

MARKNADSSTATISTIK 2007 Stockholm 2008-07-16 CIRKULÄR Nr 11/2008 MARKNADSSTATISTIK 2007 Liksom tidigare år har vi sammanställt de premieuppgifter om varu-, ansvars- och kaskoaffären som föreningens medlemsbolag samt SÅAF rapporterat

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

SCB CIVILA SAMHÄLLET. Charity Rating Ideell förening Kaptensgatan 6, 111 114 57 Stockholm www.charityrating.org

SCB CIVILA SAMHÄLLET. Charity Rating Ideell förening Kaptensgatan 6, 111 114 57 Stockholm www.charityrating.org SCB CIVILA SAMHÄLLET Omfattning och avgränsning På uppdrag av Regeringen har SCB i samråd med en referensgrupp tagit fram en studie kring det svenska civila samhället. Referensgruppen har bestått av ett

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen 1 (12) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Högre ekonomisk tillväxt än rikssnittet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jönköpings län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA

KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA KVARTALSRAPPORT O1:2017 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. OM FASTIGHETSFAKTA I den här sammanställningen

Läs mer

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004 UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 Statistik Sida 1 (14) STATISTIK UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 INLEDNING DETTA ÄR EN UPPDATERING AV RAPPORTEN Upplevelseindustrin 23 Statistik och jämförelser, utgiven av KK stiftelsen

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Hallands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året En undersökning från Elfa December 2013 Bakgrund Elfa International AB grundades i Sverige 1948 och har sedan dess

Läs mer

Per Leander, ordförande

Per Leander, ordförande Per Leander, ordförande Generalsekreterare Barncancerfonden Per är sedan knappt 3 år /llbaka verksamhetschef på Barncancerfonden, vilket innebär a; han har det y;ersta ansvaret för all verksamhet och personal.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015

Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015 Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen 2014 Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015 Utredare 2015-02-27 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr: UBN/2015:25 Haina.berndtsson@upplandsvasby.se

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västerbottens län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Fakta och statistik om civilt samhälle och ideell sektor i Sverige

Fakta och statistik om civilt samhälle och ideell sektor i Sverige Fakta och statistik om civilt samhälle och ideell sektor i Sverige 1 Fakta och statistik om civilt samhälle och ideell sektor i Sverige Av Peter Stein, Stein Brothers AB på uppdrag av KPMG AB December

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2009-06-29 1(8) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län januari månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie

för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie för bättre offentliga affärer Offentliga marknaden Offentliga sektorns köp av transporter En marknadsstudie Missionen DoubleCheck verkar för att skapa bättre offentliga affärer i syfte att effektivisera

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län juli månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 779

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

LMA521: Statistisk kvalitetsstyrning

LMA521: Statistisk kvalitetsstyrning Föreläsning 5 Föregående föreläsningar Acceptanskontroll: Konsten att kontrollera producerade enheter så att man kan garantera kvalitet samtidigt som kontrollen inte blir för kostsam att genomföra Dagens

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Västernorrland. Diagram 1: Andel företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Jan Juni 2009

Västernorrland. Diagram 1: Andel företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Jan Juni 2009 Företagsamhetsmätning - Västernorrlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Västernorrland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011.05.25 Senast reviderad 2016.10.12 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet och

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer