MARKNADSSTATISTIK 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSSTATISTIK 2007"

Transkript

1 Stockholm CIRKULÄR Nr 11/2008 MARKNADSSTATISTIK 2007 Liksom tidigare år har vi sammanställt de premieuppgifter om varu-, ansvars- och kaskoaffären som föreningens medlemsbolag samt SÅAF rapporterat för år De i diagram redovisade premieintäkterna avser, om inte annat angivits, endast svenska intressen. Däri inbegrips bland annat svensk export och import och fartyg vilka har ett dominerande svenskt ägarintresse, således även utlandsflaggade fartyg. Diagrammen innehåller uppgifter om premier, marknadsandelar, samt skador och mäklarandelar. Efter detta redovisas skadeorsaker för varu- och kaskoförsäkring. För att underlätta användningen internationellt är diagramuppgifterna skrivna på engelska. Diagram som är i svart/vitt utförande skall avseende marknadsandelar och skadeorsaker utläsas med första posten i läge klockan 12 samt med efterföljande poster placerade medurs. TOTAL PREMIUMS SWEDISH MARKET (sid 2) Diagrammet utvisar den totala marina premievolymen för affär som tecknas i Sverige inklusive svensk och utländsk affär samt den P&I-affär som tecknas av SÅAF. Premievolymen uppgår till närmare 2.6 miljarder SEK. TOTAL PREMIUMS AND CLAIMS - CARGO AND HULL (sid 3) Här redovisas totalresultatet av de svenska och internationella transportoch kaskoaffärerna. Transportförsäkring hade en skadeprocent på 58 % medan motsvarande resultat för kaskoförsäkring uppgick till 75 %.

2 MARINE INSURANCE SWEDISH INTEREST (sid 4) Staplarna visar den sammanlagda premievolymen för sjö- och annan transportförsäkring avseende svensk affär. Däri ingår varuförsäkring av inrikes och utrikes transporter, olika former av transportör- och speditöransvar samt större och mindre kasko. Vad som saknas är P&Iförsäkring, utländsk varu- och kaskoaffär. Det bör noteras att Alandias premier samt premierna för avbrottsförsäkring (Loss of Hire) tillkommit från och med år Från och med år 2001 ingår Inter-Hannovers premier samt från och med 2006 även Vesta Marin. Från och med i år redovisas Gards svenska kaskoaffär som norsk affär. Premien 2007 för dessa kategorier uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 82 MSEK jämfört med Det bör även erinras om att premier också går direkt till försäkringsbolag utomlands. Vi har emellertid ingen uppgift på vilka belopp som dessa premier uppgår till. Ytterligare premier som inte syns i statistiken är bland annat de varuförsäkringspremier som pga leveransvillkor och lokal restriktiv lagstiftning hamnar hos försäkringsbolag i utlandet. CARGO INSURANCE Premiums and claims (sid 6) Diagrammet visar premier och skador för svensk varuförsäkring åren År 2007 uppgick den svenska varuaffären till 707 MSEK vilket innebär en ökning på 56 MSEK jämfört med året innan. Inrapporterade skador för år 2007 års svenska varuaffär uppgick till 387 MSEK vilket motsvarar en skadeprocent på 55 % vilket är en minskning med 16 % jämfört med året innan. Utav den totala skadesiffran utgjordes 43 MSEK av skador över 1 MSEK. Denna siffra kommer förmodligen justeras alltefter vi får in slutliga uppgifter ifrån medlemsbolagen. CARGO INSURANCE Market shares 2007 (sid 7) Diagrammet utvisar den svenska varuaffärens marknadsandelar i procent för år CARGO INSURANCE Market shares 2007 (non Swedish business) (sid 8) Diagrammet visar bolagens marknadsandelar avseende utländsk affär för år 2007 som uppgick till MSEK 43. CARGO INSURANCE Brokers share (sid 9) Diagrammet utvisar den mäklade andelen i procent av svensk varuförsäkring åren

3 LIABILITY INSURANCE - Premiums and claims (sid 11) Detta diagram visar premierna för svenska speditörs- samt övriga transportör-ansvarsförsäkringar. För 2007 var premieintäkten 461 MSEK vilket innebär en ökning av premien med 40 MSEK. Ansvarsskadorna för år 2007 var på 295 MSEK varav 48 MSEK utgjordes av skador över 200 KSEK. Skadeprocenten uppgick till 64 % vilket är nästan oförändrat jämfört med år LIABILITY INSURANCE Market shares 2007 (sid 12) Utvisar bolagens marknadsandelar i procent för år LIABILITY INSURANCE Brokers share (sid 13) Den mäklade andelen av ansvarsaffären har de senaste åren ökat något och uppgick år 2007 till närmare cirka 15 %. Marine Hull insurance Swedish FOM Total premiums (sid 15) Diagrammet visar summan av premieintäkten för svenska intressen avseende större och mindre kasko Åren inkluderar även premien för avbrottsförsäkring (Loss of Hire) samt åren även krigsförsäkring. Premien för 2007 var 323 MSEK vilket är en minskning med 16 MSEK jämfört med året innan. I realiteten har en ökning av premievolymen skett då Gards motsvarande premieintäkt från och med år 2007 redovisas som norsk affär. I underlaget ingår inte premierna för svensk varvsförsäkring som uppgick till cirka 5 MSEK. HULL & INTEREST INSURANCE Premiums and claims (sid 16) Liksom tidigare år redovisas skadorna för det mindre och det större kaskot inklusive intresse tillsammans. Skadorna uppgick för år 2007 till 155 MSEK varav skador över 2 MSEK uppgick till 114 MSEK. Skadeprocenten uppgick för den svenska kaskomarknaden till 56 % vilket är näst intill oförändrat jämfört med föregående år. Loss of Hire som inte ingår i diagrammet hade en skadeprocent på enbart 8% jämfört med 134 % föregående år. Skadeprocenterna för enbart storkasko och småkasko var 61 % respektive 58 %.

4 Motsvarande skadeprocent för den utländska affären var 96% vilket innebar en försämring av resultatet med 40% jämfört med HULL INSURANCE (Swedish FOM) - Market shares 2007 (sid 17) Diagrammet visar marknadsandelarna för den totala kaskoaffären avseende svenska intressen inklusive varv i procent år HULL INSURANCE (Foreign FOM) Premiums (sid 18) Diagrammet visar premieutvecklingen för de fem senaste åren. Premien för utländsk kaskoaffär uppgick till 601 MSEK år 2006 och är således betydligt större än motsvarande svenska affär. HULL INSURANCE (Foreign FOM) Market shares 2007 (sid 19) Diagrammet visar marknadsandelarna för den utländska kaskoaffären. HULL INSURANCE (Swedish FOM) Brokers share Hull > GT 500 (sid 20) Av storkaskoaffären, som tidigare är den mest mäklardominerade affären var 46 % placerad av mäklare år HULL INSURANCE (Swedish FOM > GT 500) - Brokers share per product (sid 21) Diagrammet visar mäklade andelar av civilkasko-, intresse-, krig- och avbrottsförsäkring år HULL INSURANCE < GT 500 Premiums and claims (sid 22) I diagrammet redovisas premieintäkten för avseende det mindre kaskot samt skador från och med Härmed avses fartyg understigande 500 GT. Bland dessa fartyg finns fiskefartyg, mindre lastfartyg, bogserfartyg, passagerarfartyg, arbetsbåtar mm. Premien för 2007 var 60 MSEK vilket är oförändrat jämfört med år 2005.

5 HULL INSURANCE (Swedish FOM < GT 500) Market shares 2007 (sid 23) Siffrorna utvisar marknadsandelarna för småkaskot i procent för år HULL INSURANCE (Swedish FOM) - Brokers share Hull<GT 500 (sid 24) Siffrorna utvisar mäklade andelar av småkaskot i procent för åren Cargoclaims per mode of transport (sid 26) Statistiken utvisar hur de totala skadorna i KSEK fördelar sig mellan olika transportsätt för åren 1998 till Det bör noteras att alla bolag inte har kunnat redovisa denna statistik. År 2006 finns inte med i statistiken då inrapporterat underlag var för begränsat. Cargo claims per mode of transport in per cent (sid 27) Diagrammet visar föregående diagrams skadesiffror år 2007 i procentuell fördelning mellan transportslagen. År 2006 finns inte med i statistiken då inrapporterat underlag var för begränsat. Cargo - Cause of claim year 2007 and claim trends year (sidorna 28-38) Dessa diagram utvisar hur olika skadeorsaker fördelar sig i procent för varje särskilt transportmedel samt på samtliga transportmedel under år Vidare redovisas motsvarande procentuella siffror linjärt för varje transportmedel för åren Det bör noteras att detta är relativa tal där en ändring mycket väl kan påverkas av en ändring av en annan skadeorsak. Angående skador vid lagring redovisas utan konsekvenserna av orkanen Gudrun. År 2006 finns inte med i statistiken då inrapporterat underlag var för begränsat.

6 Hull - Cause of claim year 2007 an claim trends year (sidorna 40-52) Dessa diagram utvisar hur olika skadeorsaker fördelar sig i procent för varje särskild fartygstyp för år Vidare redovisas motsvarande procentuella siffror linjärt för i de flesta fallen åren Där redovisning skett under kortare tidsperioder har det tidigare inte funnits relevant siffermaterial. Det bör noteras att detta är relativa tal där en ändring mycket väl kan påverkas av en ändring av en annan skadeorsak. År 2006 finns inte med i statistiken då inrapporterat underlag var för begränsat. Diagram som är i svart/vitt utförande skall avseende marknadsandelar och skadeorsaker utläsas med första posten i läge klockan 12 samt med efterföljande poster placerade medurs. Med vänlig hälsning, SJÖASSURADÖRERNAS FÖRENING

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada,

Allmänt. Hustyp Antal % Belopp, % Medelskada, Allmänt Antalet vattenskador som besiktigades och inrapporterades under perioderna mars till 1 juli 21 och 1 november 21 till 1 mars 22 uppgick till 7 382. Enligt den senaste statistiken från Svenska Försäkringsförbundet

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010

om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 Statistik om Stockholm Inkomster Inkomster i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna och deras inkomster i Stockholms kommun 2010 efter sektor, näringsgren och kön, samt uppdelad

Läs mer

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott sammanfattning En rapport från Åklagarmyndigheten 2007 Förord Regeringen beslutade den 8 december 2005 och den 14 december 2006 att ge Åklagarmyndig heten

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen ANALYSERAR 2007:10 Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för barn och familj Per Ransed Hellström 08-786 91

Läs mer

Statistik ränteavdrag en uppdatering

Statistik ränteavdrag en uppdatering Statistik ränteavdrag en uppdatering Denna bilaga är en bilaga till Skatteverkets rapport Ränteavdrag i företagssektorn Fortsatt kartläggning av den 19 december 2011, dnr 131-836251-11/113 Bilagan är en

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer