Mer än hälften av alla fönster har nu bytts ut inom vår förening. Nedanstående adresser återstår.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer än hälften av alla fönster har nu bytts ut inom vår förening. Nedanstående adresser återstår."

Transkript

1 0$56 )DVWLJKHWVJUXSSHQ ) QVWHUE\WH Mer än hälften av alla fönster har nu bytts ut inom vår förening. Nedanstående adresser återstår.,qirupdwlrqiunqduehwvjuxsshuqd Adress Montage- Besikt- Vent.- start ning kontroll Pargasgatan v 12 4/4 4/4 Torneågatan v 13 26/4 25/4 Torneågatan v 15 26/4 25/4 Torneågatan 5-7 v 16 26/4 26/4 Torneågatan v 17 25/5 24/5 Torneågatan 9-13 v 18 25/5 24/5 Torneågatan v 19 25/5 25/5 Torneågatan v 20 16/6 15/6 Torneågatan v 21 16/6 15/6 Torneågatan v 22 16/6 15/6 Pargasgatan v 24 29/6 29/6 Pargasgatan v 25 29/6 29/6 Tidsplanen kan komma att förskjutas med några dagar framåt eller bakåt i tiden. Ytterligare information kommer att finnas i ditt trapphus ca tre veckor före driftstart. Avisering kommer att delas ut i brevlådorna, genom entreprenörernas försorg, minst tre dagar före driftstart i din lägenhet. (NRQRPLJUXSSHQ %RNVOXWI U Preliminärt visar bokslutet för 2004 ett överskott på drygt en miljon kronor. Det finns flera orsaker till det höga överskottet; dels har den nyordningen införts, att avsättning till yttre underhållsfonden måste beslutas av stämman efter förslag från styrelsen, dels att ränteläget varit gynnsamt lågt så att räntekostnaden var drygt 300 tusen kronor lägre än för Bokslutet visar dock att kostnaderna för värme, el, vatten och sophantering fortsätter att stiga. Vi kan glädja oss åt ett större rörelsekapital då vi även i år erhållit skattereduktion för bredbandssatsningen. Det innebar att vi för 2004 fick tillbaks 640 tusen kronor som ger oss möjligheter till ökade förbättringsinsatser. Detta var den sista delen av skattereduktionen för bredbandssatsningen. Totalt har vi därmed fått ca 1,4 miljoner kronor på två år. Vi har även skrivit kontrakt på försäljningen av gamla styrelselokalen, Pargasgatan 26, vilket gav oss ytterligare 350 tusen sköna kronor att satsa på fönsterbytet. Mer om bokslutet och dess inverkan på kommande år kommer att analyseras i årsredovisningen som skickas ut inför årsstämman. På sidan 4 i detta blad finns ett par diagram och några korta kommentarer.

2 0DUNRFKPLOM JUXSSHQ +XUEOLUPDQDYPHGJDPODSU\ODU" Om du har gamla möbler eller prylar som du vill bli av med så finns det flera saker du kan göra istället för att ställa ner dem i grovsoprummet. Pröva något av nedanstående alternativ: Sätt in en annons i vårt infoblad, se adress på sista sidan Skicka in en annons till vår hemsida: Kontakta Myrorna, tel , minst en vecka i förväg Kontakta Emmaus, , minst en dag före hämtning Kontakta Tippen, tel , och boka tid för hämtning Prata med dina grannar, det finns kanske någon som är intresserad Gå gärna ihop flera grannar och kontakta någon av organisationerna ovan för hämtning av gamla saker. Observera att det endast är hela och rena saker man tar emot, de ska vara i sådant skick att man själv skulle kunna tänka sig att köpa dem. Myrorna har ständigt återkommande annonser om att de gärna tar emot mindre möbler och småpryttlar av olika slag så detta är ett utmärkt sätt att göra sig av med saker. När du köper något nytt, passa på att göra dig av med två gamla saker genom att till exempel kontakta någon av ovanstående organisationer. 0RELOPLOM VWDWLRQ Har du farligt avfall eller el-avfall så kan du lämna detta till den mobila miljöstationen som kommer till Akalla (bakom ICA) klockan 18:00-18:45 nedanstående dagar: 21 april 25 augusti 27 oktober Ovanstående information kommer även att finnas i varje soprum. 6WlGGDJ Lördagen den 23 april är det städdag i föreningen men inte på samma sätt som vi är vana vid sedan tidigare. Den här gången kommer inriktningen att vara vår miljö. En hel del aktiviteter planeras, så vik en del av dagen för detta. + MGDUVHQLRUHUQD Månadsaktiviteterna i år har varit en "julplundring" i januari, semlefest i månadsskiftet februari-mars och en påsklunch med sill och potatis i mars. Vi planerar för en vårresa till Antroposoferna i Järna. Glädjande är det alltmer ökande deltagarintresset på våra träffar. Vi är alltid minst 30 glada pensionärer som träffas och har en trivsam eftermiddag tillsammans en gång i månaden. 'LYHUVH 0RWLRQHUWLOOnUVVWlPPDQ Årets stämma kommer att äga rum den 11 maj. Ärenden som ska behandlas på stämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. 9LOOGXYDUDPHGSn<RJD" Vi är några tjejer från Akallahöjden som ska börja en nybörjargrupp. Vi vill gärna ha fler deltagare. 9DU: i lokalen på Pargasgatan 27 1lU: onsdagar kl RVWQDG: 800:- för 8 gånger Yogaledaren heter Sisko. Om du är intresserad kontakta Märit. Tel: eller 7LSVOnGDQ Under den här rubriken kan du ställa frågor och hoppas få hjälp av någon granne som har en bra lösning på ditt problem. Du kan också skicka in egna tips. Se adress längre bak i bladet. )lujdljjlsnvn Linda lökskal runt äggen och fäst med gummisnoddar när du ska koka dem. Lägg gärna blad från krukväxter eller kryddor, t ex persilja, närmast ägget så blir det fina figurer. Skal från rödlök ger en helt annan färg än skal från gul lök. Pröva att fästa båda sorterna på olika ställen på samma ägg. Även gurkmeja och kaffesump ger färg. 2

3 ,QVlQGDUH )UnJRURPEUHGEDQG När bredband installerades blev vi lovade många olika faciliteter. Hur har det gått med nedanstående? 1. Har vi den utlovade bandbredden, 10 Mbps (megabits per sekund)? 2. Har vi flera operatörer? 3. Är 225 kr per månad plus en nypåkommen avgift om 20 kr bästa pris? 4. Kan vi ladda hem filmer lagligt? 5. Gratis telefoni inom föreningen/ahn (Akalla-Husby Nätort)? 6. Möjlighet till en intern e-postlista inom föreningen, dvs kunna skicka e-post istället för papper i brevinkastet? 7. Vad kostar det att få ytterligare ett uttag installerat? 8. Hur säkert är det med trådlöst nät? (OLVDEHWK3HUVVRQ3 6YDU IUnQ+DQV 1LOVVRQ I UHQLQJHQV UHSUH VHQWDQWL$+1 1. Bandbredden har inte utlovats att hela tiden vara 10 Mbps utan leverantören utlovar upp till 10 Mbps, vilket vi idag ligger ganska nära. 2. Samtal har förts i AHN:s styrelse om att ha flera leverantörer samtidigt i nätet men än så länge har man haft åsikten att det inte sänker priset eller förbättrar tjänsten utan snarare medför mer problem och interna kostnader för respektive bostadsrättsförening i AHN kr är ett bra pris. I detta ingår en viss "hemservice" för att man ska ha tillgång till nätet så mycket som det är möjligt. 4. Med detta avsågs attahn ser över möjligheten att köra t ex "VoD" dvs Video on Demand, beställa hem film över nätet. Vi har än så länge inte hittat något bra sätt att erbjuda den tjänsten i nätet än. 5. Så kallad IP-telefoni håller man på att se över som möjlig tjänst. Ett alternativ till att föreningen tar fram tjänsten är att själv ladda hem ett program som heter skype och via detta program och datorn eller en speciell telefon/apparat köra IP-telefoni via bredbandet. Det är ett bra alternativ om man inte har krav på samma kvalitet som för fast telefoni. 6. Bahnhof kan inte leverera den tjänsten idag men håller på att se över detta. 7. Det beror på vad som menas med ytterligare ett uttag. För att kunna ansluta flera datorer till sitt bredband behöver man en router med inbyggd switch som kostar ca 500 kr. Om det däremot menas att man vill ha uttag på andra platser i lägenheten så tillkommer kostnader för kablar, uttag samt installation. Ett alternativ till kablar i lägenheten är att använda sig av trådlöst nätverk (så kallat WLAN). Med WLAN är routern lite dyrare och man måste dessutom ha WLAN-kort i den dator som ska användas. 8. Trådlöst nät medför en viss risk, dock inte så stor om man använder sig av kryptering, korrekt inloggning samt antivirusprogram med brandvägg. 3DUNHULQJSn3DUJDVJDWDQ Jag har inget emot att mina grannar och deras besökare parkerar på Pargasgatan. Jag bryr mig inte om att det står bilar där längre än vad som är tillåtet. Jag har inte ens några synpunkter på att bilar ibland står i själva vändzonen längst upp på Pargasgatan eller att en bil då och då sticker ut på Torneågatan. Jag gillar däremot inte att man alltför ofta kan se bilar som står mitt för de trappor som leder ner från jämna nummer på Pargasgatan till andra sidan av gatan. Alla som ägnar saken lite eftertanke ser att det går en gångväg där trots att den inte är markerad med ett övergångsställe på själva gatan. Snälla grannar, ställ inte era bilar så att ni blockerar gångvägen över Pargasgatan. -RFNH$UIYLGVVRQERHQGHSn3DUJDVJDWDQ 3

4 5HVXOWDW Tusen kronor ) UlQGULQJ 1HWWRRPVlWWQLQJLQWlNW Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt Tomträttsavgäld Avskrivningar XPPDIDVWLJKHWVNRVWQDGHU 5 UHOVHUHVXOWDW 6XPPDILQDQVLHOODSRVWHU cuhwvuhvxowdw 2004 års resultat överträffade föregående år med nära 100 tusen kronor. Det främsta skälet till resultatförbättringen är lägre finansiella kostnader på grund av det gynnsamma ränteläget. 7XVHQÃNURQRU.RVWQDGHUMlPI UWPHG Personalkostnader Fastighetsskötsel Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övrig drift Underhåll Tomträttsavgäld Avskrivningar Räntekostnader Skatt Ovanstående diagram visar utveckling av de olika kostnadsslagen 2003 och Kostnaderna för uppvärmning utgör den absolut största posten och har ökat med 138 tusen kronor. Fastighetsskötsel och underhåll är två andra poster som ökat med 123 tusen kronor resp 197 tusen kronor. De poster som inneburit en kostnadsminskning är i första hand räntekostnaderna, -314 tusen kronor, skatt, -250 tusen kronor och övrig drift, -165 tusen kronor. Totalt sett har kostnaderna, inklusive de finansiella, minskat med 79 tusen kronor. 4

5 +DUGHWKlQWQnJRWUROLJW" Har det hänt något roligt i Akalla? Är det någon som du vill uppmärksamma på ett positivt sätt? Skicka in ditt bidrag eller hör av dig till redaktören så hjälps vi åt att redigera inlägget. 1lVWDQXPPHUXWNRPPHU LMXQL )UDPWLOOGHQMXQLNDQ GXOlPQDGLWWELGUDJ 0HGOHPVWLGQLQJHQ Vi på Akallahöjden är sammanställd av Kristin Lidbäck, Pargasgatan 30. e-postadress till tidningen: %LGUDJWLOOWLGQLQJHQ Det här numret innehåller främst material från styrelsen och arbetsgrupperna men även du som läser detta är välkommen med material till tidningen. Det kan röra sig om annonser, insändare, kåserier, tips av olika slag, eller annat som kan vara av intresse för övriga medlemmar i föreningen. Du kanske har synpunkter på vad vår medlemstidning ska innehålla? Lämna ditt bidrag i pappersform eller på diskett i brevlådan vid föreningslokalen P27 eller till redaktören. Du kan också skicka via e-post till Märk ditt bidrag Vi på Akallahöjden. 3nVN²RFKORSSPDUNQDGL$NDOODE\ V QGDJHQGHQPDUVNO 3nVN ORSSPDUNQDG i & kring Kafé-byggnaden. Handmålade glasägg, påsk-marsipan m.m. Servering/Påskfika. Prova på att dreja i Keramiken. Beatrice konst säljer påsksaker i Storgården Titta in i stallet: Fiskdamm för barn. Färska ägg. Påskris m m. Ponnyridning,QOlPQLQJDYSnVNNRUW till tävlingen *se nedan. 7UROONDUOHQ*DMRQL går runt och trollar bland besökarna. 7UROONDUOHQ*DMRQL avslutar med en mini-show i kafébyggnaden och delar därefter ut påskägg till vinnarna i påskkortstävlingen. (OGVOXNDUHQ*DMRQLDYVOXWDUPDUNQDGHQmed en eldshow. 7lYOLQJI UEDUQ (t.o.m. åk 9):Rita/måla hemma och lämna in ditt påskkort mellan klockan och på marknaden i kafé-byggnaden. Fem påskägg utdelas till de roligaste påskkorten! 5

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 2 2014 2013 GARAGET Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller mindre avklarad vad gäller de stora konstruktionsförbättrande arbetena. Vid besiktningen upptäcktes

Läs mer

Akallahˆjden. Akallahöjden. vi pâ. Obs! För synpunkter på fasadmålningens utförande finns en talong på sista sidan. Nr 1 2013 Nr 3 2015.

Akallahˆjden. Akallahöjden. vi pâ. Obs! För synpunkter på fasadmålningens utförande finns en talong på sista sidan. Nr 1 2013 Nr 3 2015. vi pâ Vi pâ Akallahˆjden Akallahöjden vi på Nr 1 2013 Nr 3 2015 Ansvar för det gemensamma En av sommarpratarna i P1 var chefen för Singaporebörsen, Magnus Böcker. Han talade om att ta ansvar för det gemensamma,

Läs mer

Välkommen till våren i Timotejen!

Välkommen till våren i Timotejen! 2008 Nummer 1 Mars Välkommen till våren i Timotejen! Roger, Dolores och Hanna på Förvaltningskontoret Havrevägen 5 I det här numret Raport från informationsmötet - Individuell elmätning, diskussion - Byte

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Ekonomiskt överskott! Vi söker revisor. Ombyggnadstips. Bredband. No.1, 2007

Ekonomiskt överskott! Vi söker revisor. Ombyggnadstips. Bredband. No.1, 2007 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.1, 2007 Ekonomiskt överskott! Vi söker revisor. Ombyggnadstips. Bredband.

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Information för alla medlemmar

Information för alla medlemmar Information för alla medlemmar Brf Trumspelaren Upplaga 74, Nummer 1 År 2010 Sol och Ris Solsken och Påskris är vad vi nu ser fram emot. Vintern tar den aldrig slut? Det kan man fråga sig. Jag har undrat

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då?

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då? - Okej Christer, det har varit en full vecka förstår jag? - Ja, den har varit proppfull faktiskt. Nu är det lite lugnar den här veckan hoppas jag men förra veckan och veckan där innan var helt knökfullt

Läs mer

FosiedalsNytt Nr 1. Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

FosiedalsNytt Nr 1. Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 ME D INFO R M AT ION FR ÅN S T YRE LSE N Januari 2013 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Information från styrelsen Våren

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Glad sommar! Årstämman detta hände Förhandling med ny bredbandsleverantör Var med i vår tävling. No.2, 2006

Glad sommar! Årstämman detta hände Förhandling med ny bredbandsleverantör Var med i vår tävling. No.2, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net w w No.2, 2006 Glad sommar! Årstämman detta hände Förhandling med ny

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer