Information från styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från styrelsen"

Transkript

1 APRIL 2008 Information från styrelsen Fastigheter och underhåll Sophanteringen i föreningen Varför är det så få soptunnor? Sopentreprenören har gjort en beräkning av hur många soptunnor som behövs inom området. Beräkningen bygger på antalet tidigare soptunnor. Att behållarna fylls för fort beror på att vissa slänger sopor som ska tas till grovsoprummet, t ex kartonger. Behållarna är endast avsedda för hushållssopor. Hur länge ska vi ha lösa soptunnor stående? Diskussion pågår mellan kommunen och den firma som hämtar sopor för att hitta den bästa lösningen. Valet står för närvarande mellan kärlskåp med fler hämtningar och nergrävda behållare. Om det blir kärlskåp, var ska de stå? Flera förslag har inkommit som styrelsen kommer att ta ställning till. Beslut kommer att fattas så snart frågorna om hämtningstider och typ av hämtning är utredda. Hur ofta töms behållarna? De töms två gånger i veckan; onsdag och fredag, vilket är de enda dagar som entreprenören kan erbjuda. Soporna ryms ju inte och locken går inte att stänga! Sopbehållarnas totala volym är inte mindre nu än tidigare. Däremot tycks många i högre utsträckning än tidigare slänga sådant som egentligen ska läggas i grovsoprummet. Att öka antalet sopbehållare löser inte problemet eftersom det innebär att vi minskar vår sopsortering och därmed ökar våra kostnader för sopsorteringen. Det är istället vi själva som måste bli bättre på att sortera våra sopor. Soptunnorna i mitten fylls långsammast, se efter om det är mer plats där. Släng endast hushållssopor i behållarna och försök göra påsen så liten som möjligt. Stäng locket efter dig, annars blåser det lätt upp vilket kan medföra att t ex skator hackar hål på påsarna och innehållet sprids inom området. Släng inte heller hushållssopor i papperskorgarna. Kan man ställa soppåsarna bredvid kärlen om det är fullt? Det är absolut förbjudet att ställa sopor utanför kärlen. Dels drar det till sig skadedjur som t ex råttor, dels är det lätt hänt att soporna blåser omkring inom vårt bostadsområde. Hur undviker vi att andra lägger sopor i våra behållare? Oavsett vilken lösning vi väljer så kommer behållarna att vara försedda med låsbara luckor som endast boende i vår förening kommer att ha tillgång till.

2 Uteplatser Styrelsen har inspekterat uteplatserna inom området och har konstaterat att de flesta såg bra ut. På några ställen måste dock de boende ta bort skräp och på andra behöver de snygga till staketet eller plattorna. Styrelsen kommer att höra av sig till berörda. Den som har staket runt uteplatsen måste ha ett avtal med föreningen. Det är innehavaren av lägenheten som ansvarar för att det finns ett sådant. Du som har staket men som saknar avtal bör snarast fylla i ett sådant och ta med till måndagsjouren. Avtalet finns på hemsidan under Medlemsinfo/ABC/Uteplatser. Staketet får inte vara högre än 1,1 m över befintlig marknivå och med max spjälbredd av 100 mm och spjälavstånd min 22 mm. Staket som vetter mot skogspartier ska målas med faluröd (färgkulör S5040-Y80R). Övriga staket ska ha bruten vit färg. Mer information om detta finns på hemsidan under Medlemsinfo/ ABC/Uteplatser. Den som inte har tillgång till hemsidan kan kontakta måndagsjouren. Lekplatser och sittplatser Förslaget från Mark & Miljögruppen om utformning av lekplatser kommer att följas även om allt inte görs på en gång. Det som står närmast på tur är gräsytorna runt lekplatserna samt stenläggning kring sittbänkarna vid lekplatserna. Dessutom kommer leksakerna att ses över och vid behov målas så att vi inte behöver köpa nya. Under gungorna kommer en skyddande beläggning att iordningställas. Om du är intresserad av att hjälpa till med ovanstående kan du kontakta Lars Alm i styrelsen. När det gäller övriga sittplatser finns det också förslag från Mark-&Miljögruppen. Där väntar styrelsen på prisuppgift från en entreprenör. Förslaget till utformningen av sittplatserna kommer att presenteras på hemsidan och i stort format på P27. Förhoppningsvis är både lek och sittplatser klara till sommaren. Stockarna efter trädfällningen Stockarna har till största delen forslats bort och de återstående kommer att tas bort under våren. Arborister kommer att göra kompletterande beskärningar av vissa träd inom området. Beskärningen har skett i omgångar för att uppnå ett bättre resultat. Markskötsel Inom kort kommer föreningen att byta entreprenör för markskötseln av området. Förhoppningsvis är valet av entreprenör klart till städdagen. Styrelsen går för närvarande igenom anbud från olika entreprenörer när det gäller iordningställandet av slänterna inklusive murarna. En ansökan om bygglov har också skickats in. Borrning i tak Om du behöver borra i taket måste du vara säker på att du inte skadar de värmeledningar som finns i lägenheten. Det gäller i synnerhet taket i hallen. Kontakta styrelsen på måndagsjouren så hjälper de till att ta reda på var ledningarna går. 2

3 Övrig information Årsstämman Årsstämman kommer att äga rum i Akalla By den 6 maj kl Motionstiden gick ut den 29 februari. Styrelsen tar gärna emot frågor inför stämman men de kommer då att tas upp som frågor och inte som motioner. att finnas vid garaget. Redan nu kan du förebereda inför arbetsdagen genom att ta bort skräp och prylar som står i trapphusen. Du som har garageplats bör ha sopat den senast den 26 april. Mer information om arbetsdagen kommer att sättas upp i varje port. Elektronisk bokning av lokaler. Du kan nu boka tvättstuga och föreningslokaler hemifrån om du har tillgång till Internet. Kontakta måndagsjouren för att få ett lösenord så kan du via en länk på föreningens hemsida göra dina bokningar. Den som inte har tillgång till Internet bokar som vanligt i tvättstugan. Bostadsrättstillägg på försäkringen. Alla bör ha ett tillägg till sin hemförsäkring. som skydd mot sådana skador som den ordinarie hemförsäkringen inte täcker, t ex vid vattenskador. Den försäkring som Akallahöjden har för föreningens behov kan utökas med ett gemensamt bostadsrättstillägg. Enligt uppgift skulle ett gemensamt bostadsrättstillägg kosta cirka 130 kr per år och lägenhet. Fördelen med ett gemensamt bostadsrättstillägg är att det blir lättare för den enskilde vid skaderegleringar där den egna och föreningens försäkringsbolag är inblandade. Frågan om gemensamt bostadsrättstillägg kommer att tas upp på årsstämman och eventuellt kommer också beslut fattas om hur vi ska gå vidare. Mark och miljögruppen Arbetsdag Vårens arbetsdag kommer att äga rum söndagen den 27 april kl Föreningen bjuder på fika och vi kommer också att ha lotteri med tre fina priser för dem som deltar. Information om arbetsdagens aktiviteter kommer att finnas på föreningens hemsida, ett par dagar innan. Det kommer också att hållas en auktion med de cyklar som samlades in förra våren. Om du har en gammal cykel som du vill bli av med kan du slänga den i den container som kommer Utlämning av blommor Måndagen den 2 juni kl påbörjas den sedvanliga utdelningen av sommarblommor för utplantering utanför portarna. Utdelningen kommer att äga rum utanför föreningslokalen vid P27. Kompostlådorna Kompostlådor för trädgårdsavfall finns mellan Torneågatan 21 och Pargasgatan 24. Antalet kommer att utökas och ytterligare några kommer att placeras ut vid garagets norra sida. Mobil miljöstation Den 7 maj, 27 augusti och 29 oktober kl kommer den mobila miljöstationen till Mariehamnsgatan bakom ICA. Där kan du bl a lämna kemikalier, färg och bilbatterier. 3

4 Diverse Hjälpa till med småjobb? Är du intresserad av att hjälpa till med småjobb som t ex staket vid P20, lekhus på Junibacken, förbättringsjobb i P27 för att göra lokalen trevligare och bättre? Hör i så fall av dig till Lars Alm i styrelsen. Grillning Grillsäsongen närmar sig och vi är många som längtar efter att få grilla utomhus. Kom ihåg att grillning med tändvätska inte är tillåtet inom området. Prata också med dina närmaste grannar för att höra om det är OK att du grillar. Parkeringsregler på Akallahöjden Parkeringsförbud gäller inom hela inre området. Om du eller någon av dina besökare tillfälligt måste köra in på området, se då till att bilen inte körs eller ställs på gräsmattan. Parkeringsövervakningen sköts numera av Europark. Numret till dem, , finns på skyltarna vid infarten till området. Tyvärr är det många som ställer sig på gatorna där det är P-förbud. Gatukontoret är ofta här och kontrollerar och alla som har garageplats uppmanas att ställa bilen där. Insändare Nattvandrare Vi behöver dig som vill vara med oss och nattvandra i Akalla! Du får frisk luft och dessutom en del motion på köpet. Kontakta Margareta Sjöborn på tel eller mobil Felanmälan Felanmälning görs enkelt via hemsidan eller på telefon Observera att det endast är vid akuta situationer som journumret ska användas. Utryckning för situationer som inte är akuta faktureras den som har anmält. E-postlista Du som är intresserad av att få information från föreningen via e-post kan höra av dig till styrelsen under adressen: Boendemiljöväktare Boendemiljöväktaren kan du nå på telefon Dit kan du ringa om du t ex vill ha eskort från tunnelbanan på kvällen eller natten, utan kostnad. Ring i god tid och boka. Föreningslokalen 10 år De första husen som byggdes på Akallahöjden var fritidshemmet på Pargasgatan 27 och daghemmet Akalla Hill på Torneågatan 110. Stockholm Stad hade ställt kravet att dag- och fritidshem skulle stå färdiga innan bostadsbyggnationen fick starta. På många ställen i Kista; Husby och Akallaområdena byggdes därför upp lilla och stora Järvastugan 137 resp 908 m 2. Efter att P27 i 20 år varit fritidshem och sista året uppstartslokal för bildandet av Kista stadsdelsnämnd bröt Stockholm stad hyreskontraktet. Vi fick en summa pengar som skadestånd och en lokal att göra något av. Hösten 1997 var en hektiskt ombyggnadsperiod men lagom till årsskiftet var lokalerna klara och godkända av brandmyndigheten och vi kunde starta verksamheten. Den 20 januari 1998 var vi igång med uthyrning av festlokal, uthyrningsrum och motionslokal. Samtidigt flyttades styrelseverksamheten över från tidigare lokal på Pargasgatan 26 till P27:an. Arne 4

5 Höjdarseniorerna Lyckad adventsresa för 40-talet Höjdarpensionärer till Floda kyrka och Himlingeby. Floda kyrka är känd som en av Sveriges största landortskyrkor i förhållande till församlingens storlek. Kyrkan är utbyggd i 3 etapper och vi fick oss till livs hela kyrkans historia från medeltiden till nu. Himlingeby Gästgiveri, där vi åt ett digert julbord, är en oas mitt ute på landsbygden i närheten av Floda kyrka. Vårt sista stopp på resan var Jürss mejeri där vi fick se tillverkning av och avsmaka deras egna ostar. Lucia firade vi sedvanligt med ett lysande Luciatåg från Junibacken och intog därefter en jullunch med sång och glam började på bästa sätt med plundring av matrester från julbordet. 35 pensionärer hörsammade kallelsen och hade en trevlig eftermiddag tillsammans. 5

6 Nästa nummer utkommer i juni. Fram till den 4 juni kan du lämna ditt bidrag. Informationsbladet Vi på Akallahöjden är sammanställd av Kristin Lidbäck, Pargasgatan 30. e-postadress till infobladet: Tidigare nummer av infobladet hittar du på vår hemsida under Medlemsinfo/Informationsbladet. Kontakt med styrelsen Om du vill ha kontakt med styrelsen kan du gå till Pargasg 27 på måndagsjouren kl 19. lägga ett brev i lådan på Pargasg 27 skicka e-post till: Bidrag till infobladet Det här numret innehåller en hel del material från styrelsen och arbetsgrupperna men även du som läser detta är välkommen med material till infobladet. Det kan röra sig om annonser, insändare, kåserier, tips av olika slag, eller annat som kan vara av intresse för övriga medlemmar i föreningen. Du kanske har synpunkter på vad vårt medlemsblad ska innehålla? Det bästa är att du skickar ditt bidrag som e- post till Du kan också lämna det i pappersform eller på diskett i brevlådan vid föreningslokalen P27 eller till redaktören. Märk ditt bidrag Vi på Akallahöjden. 6

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 2 2014 2013 GARAGET Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller mindre avklarad vad gäller de stora konstruktionsförbättrande arbetena. Vid besiktningen upptäcktes

Läs mer

Akallahˆjden. Akallahöjden. vi pâ. Obs! För synpunkter på fasadmålningens utförande finns en talong på sista sidan. Nr 1 2013 Nr 3 2015.

Akallahˆjden. Akallahöjden. vi pâ. Obs! För synpunkter på fasadmålningens utförande finns en talong på sista sidan. Nr 1 2013 Nr 3 2015. vi pâ Vi pâ Akallahˆjden Akallahöjden vi på Nr 1 2013 Nr 3 2015 Ansvar för det gemensamma En av sommarpratarna i P1 var chefen för Singaporebörsen, Magnus Böcker. Han talade om att ta ansvar för det gemensamma,

Läs mer

Ny TV-leverantör. Omdragning av antennkablar i lägenheter. Gropar inom området. Val av ny styrelseledamot den 27 oktober

Ny TV-leverantör. Omdragning av antennkablar i lägenheter. Gropar inom området. Val av ny styrelseledamot den 27 oktober 2011 NR 3 Ny TV-leverantör Fr o m den 27 september är det Com Hem som levererar hela utbudet av TVkanaler. Har du beställt en digitalbox men tycker att förpackningen innehåller för mycket sladdar och annat

Läs mer

Årsstämma. Stöldskyddsmärkning. Hyr du ut i andra hand eller tänker göra det? Arbetsdag. Gruset på gångarna. Ring boendemiljöväktaren

Årsstämma. Stöldskyddsmärkning. Hyr du ut i andra hand eller tänker göra det? Arbetsdag. Gruset på gångarna. Ring boendemiljöväktaren 2012 NR 1 Årsstämma Årsmötet kommer att äga rum kl 19.00 den 9 maj i Akalla by. Kaffe serveras från kl 18.30. Sök gärna information om hur en årsstämma går till samt vad olika begrepp innebär innan du

Läs mer

Mer än hälften av alla fönster har nu bytts ut inom vår förening. Nedanstående adresser återstår.

Mer än hälften av alla fönster har nu bytts ut inom vår förening. Nedanstående adresser återstår. 0$56 )DVWLJKHWVJUXSSHQ ) QVWHUE\WH Mer än hälften av alla fönster har nu bytts ut inom vår förening. Nedanstående adresser återstår.,qirupdwlrqiunqduehwvjuxsshuqd Adress Montage- Besikt- Vent.- start ning

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2015-1 2015-02-22 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2015-1 Hej alla medlemmar! Nu är det dags för ett nyhetsbrev igen. Observera speciellt

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Nr 2 Juni 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning).

Nr 2 Juni 2009. HSBs brf Tellus, HSB-kontoret Sleipnervägen 115, 136 42 HANDEN 785 30 70, fax 777 81 06 (Administration och förvaltning). Nr 2 Juni 2009 Viktiga telefonnummer och webbsida www.brftellus.se brf.tellus@brftellus.se Föreningsexpedition - Lejonets gata 383. Öppet 2:a torsdagen i månaden kl 18:00-19:00, dock ej under sommaren

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan, 112 9 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No., 2006 Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris.

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Akallahöjden. Akallahöjden Nr 1 2013 Nr 3 2014. En lyckad jubileumsfest. vi på vi på GARAGET. Skål och välkomna till vår fest!

Akallahöjden. Akallahöjden Nr 1 2013 Nr 3 2014. En lyckad jubileumsfest. vi på vi på GARAGET. Skål och välkomna till vår fest! vi på Vi på vi på Akallahöjden Akallahöjden Nr 1 2013 Nr 3 2014 En lyckad jubileumsfest GARAGET Undrar om man vågar ta en drink till? Skål och välkomna till vår fest! 35 år Lördagen den 6 september firade

Läs mer

Glad sommar! Årstämman detta hände Förhandling med ny bredbandsleverantör Var med i vår tävling. No.2, 2006

Glad sommar! Årstämman detta hände Förhandling med ny bredbandsleverantör Var med i vår tävling. No.2, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net w w No.2, 2006 Glad sommar! Årstämman detta hände Förhandling med ny

Läs mer

Nyhetsbrev 4 maj 2013

Nyhetsbrev 4 maj 2013 Nyhetsbrev 4 maj 2013 Ekonomin avgifterna höjs med 10 procent från den 1 juli Styrelsen har tyvärr tvingats fatta beslut om en avgiftshöjning, från den 1 juli. Anledningen är att ekonomin inte är i balans,

Läs mer

Ekonomiskt överskott! Vi söker revisor. Ombyggnadstips. Bredband. No.1, 2007

Ekonomiskt överskott! Vi söker revisor. Ombyggnadstips. Bredband. No.1, 2007 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.1, 2007 Ekonomiskt överskott! Vi söker revisor. Ombyggnadstips. Bredband.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010

BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 Årets stämma har ägt rum Tisdagen den 27 april fanns 33 bostadsrätter representerade på årets ordinarie stämma. Till ordföranden för stämman valdes Advokat Sören

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer