VACKER TRÄDGÅRD GODA IDÉER FÖR KOMPOSTERING STUGDASS PÅ VERANDAN HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN SPELAR EN ROLL FAMILJEN HULMI ANVÄNDER NATURUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VACKER TRÄDGÅRD GODA IDÉER FÖR KOMPOSTERING STUGDASS PÅ VERANDAN HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN SPELAR EN ROLL FAMILJEN HULMI ANVÄNDER NATURUM"

Transkript

1 VACKER TRÄDGÅRD GODA IDÉER FÖR KOMPOSTERING STUGDASS PÅ VERANDAN FAMILJEN HULMI ANVÄNDER NATURUM HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN SPELAR EN ROLL

2 facebook.com/biolansuomi (på finska) INNEHÅLL Hurdan är din trädgård? 3 Vacker och fungerande trädgård 4 5 Se även: Kukkaopas (på finska) Vad är kompostering? 6 7 Trädgårdsavfallet blir mylla under locket 8 11 Torrtoalett är vettigt Torrtoalett med wc-egenskaper Komposttoaletten passar på verandan Ett snyggt dass gör festen Ökad effekt för den gamla slamavskiljaren Paketlösning för nybyggen Kom också ihåg Trädgårdsguiden! Biolan Gråvattenfilter behöver ingen slamtömningsbil Biolan-produkter Vad är det bästa i din trädgård? Knäpp vinnarbilden och åk på semester! Fånga i bild den ljuvliga stämningen eller en vacker detalj i din trädgård eller på din balkong och sänd bilden till vår jury för bedömning. De vackraste bilderna publiceras på vår hemsida och den slutliga vinnaren avgörs genom publikomröstning. Vinnaren får ett resegåvokort om 500 euro. Tävlingen avslutas Direktiv om deltagandet finns på adress biolan.fi/svenska/tavling 2

3 Hurdan är din trädgård? Alla har sin egen bild av en tilltalande trädgård. För en är det viktigt att ha en så stor gräsplan för bollspel som möjligt medan en frodig och blommande växtvärld är viktig för en annan. Det finns knappast någon som kopplar samman drömmarnas boendeomgivning med odörer eller annat otrevligt. Avfallshanteringen kan ändå ge olägenheter i näromgivningen om den inte sköts på rätt sätt. Vi producerar i medeltal 480 kg fast avfall per person och år och av det förs ungefär hälften till soptippen. Resten återvinns eller komposteras på fastigheten. Kompostering är ett bra sätt att ta hand om bioavfall där det uppstår. På det sättet kan man ta hand om den näring avfallet innehåller och handla ekologiskt. Det är ett långsiktigt arbete att ta hand om jorden. Den extra humus och de näringsämnen som komposten ger gynnar jordmånen och den vägen de växter som växer där. Det är möjligt att få en frodig trädgård genom att utnyttja naturenliga metoder. Det kan man göra genom att återföra en så stor del av näringsämnena till växterna och sörja för att det näringsrika toalettavfallet utnyttjas eller rengörs på ändamålsenligt sätt. På det sättet får du dina drömmars trädgård. Kom ihåg att beställa Biolans nyhetsbrev på adressen 3

4 7 8 Vacker och fungerande trädgård En trevlig boendeomgivning är både vacker och fungerande. Det krävs lite planering för att ordna avfallshanteringen så att den ger så lite möda och störningar som möjligt. Bra planering är halva jobbet, brukar man säga. Halva jobbet innebär ändå inte att något är färdigt. Låt dig inspireras av det komposteringsområde som Marita Wallin har planerat. I exemplet har också ett utedass placerats på samma område som komposteringen. Ett sommardass är en bra idé också för året ombostaden! som ger taket färg. Pergolan döljer dassbyggnaden och trädgårdskompostorerna. Ytterligare skydd och grönska ger vildvinet i andra ändan av pergolan. Perennerna garanterar blomning från vår till höst. Kom ihåg att läsa säsongtips på Läs anvisningarna för ett levande tak med växter och förverkliga det på sophuset eller dassbyggnaden Kompostområdet ligger nära odlingslotterna, som ger massor av komposterbart material och som i sin tur tycker om kompostmylla. En bra grund för området är grus som torkar upp efter regn. Området omgärdas med kantstenar, så att gränsen mellan gräsmatta, växtgrupper och grus hålls snygg och lättskött. På dasstaket kan du plantera fetblad, 5 A B C MILJÖPRODUKTER Trädgårdskompostorer, 3 st. Komposttoalett Miljökompostor Sten VÄXTFÖRTECKNING 1 bärbuske, 3 st. Ribes-släkt 2 himalaja-en, 6 st. Juniperus squamata Blue Carpet 2 dvärg-en, 6 st. Juniperus communis Repanda 3 praktnäva, 50 st. Geranium Johnson s Blue 4 makedonisk tall, 3 st. Pinus peuce 5 astilbe, 24 st. Astilbe Arendsii-grupp Europa 6 klättervildvin, 2 st. Parthenocissus quinquefolia 4

5 A B C 7 flikbladig gråal, 3 st. Alnus incana f. laciniata Johanna 8 praktbetonika, 30 st. Stachys macrantha 9 jättedaggkåpa, 8 st. Alchemilla mollis 10 fjäderborstgräs, 5 st. Stipa pennata 11 klätterhortensia, 2 st. Hydrangea petiolaris subsp. anomala 12 träd-en, 6 st. Juniperus communis Suecica 13 myska, 90 st. Galium odoratum 14 ormöga, 90 st. Omphalodes verna 15 bergkörsbär, 1 st. Prunus sargentii 15 amerikanskt häggkörsbär, 1 st. Prunus pensylvanica 16 bäraronia, 5 st. Aronia Prunifolia-grupp Viking A B C Planen på sidan presenteras mer detaljerat jämte växtförteckning på webben, -> kompostorer. 5

6 Redan över hushåll har en Biolan Snabbkompostor! VISSTE DU ATT Vad är kompostering? I naturens kretslopp bryts allt organiskt material ner till slut. Med hjälp av komposteringen försnabbar man denna process. Du tryggar att de mikroorganismer som tar hand om nedbrytningen mår bra genom att välja, använda och underhålla kompostorn på rätt sätt. Som resultat av mikroorganismernas arbete frigörs vattenånga, koldioxid och näringsämnen. Samtidigt bildas den humus som är viktigt för jordmånens bördighet. Tillgången till syre i komposten kan förbättras ytterligare genom uppluckring och val av rätt blandningsmaterial. Ju mindre blandningsmaterial du använder, desto större är risken för att komposten blir för tät och fuktig och desto oftare behöver du luckra upp den. Temperaturen varierar från en fas till en annan Mikroorganismerna i komposten använder både det avfall som håller på att komposteras och varandra som föda. Deras livsfunktioner värmer upp komposten. Temperaturen varierar från en fas till en annan. Den är som snabbast vid hög temperatur och långsammast vid låg temperatur. 6

7 Snabbt färdig täckkompost En kompostor på 200 liter räcker vanligtvis till för en familj på fyra personer. Om kompostorn är för liten, hinner den inte bryta ned allt det avfall som bildas i hushållet. Om den åter är för stor kan mikroorganismerna inte fungera eftersom avfallsmängden är så knapp. Biolan Snabbkompostor är en lämplig kompostor för kompostering av köksavfall året om. Vid kompostering året om är det särskilt viktigt att apparaten har ett tillräckligt tjockt och effektivt isoleringslager också i bottnen. Isoleringskapaciteten prövas i synnerhet under vintern, men är till nytta också under sommaren då den försnabbar komposteringen. Förbränningen är snabb i en värmeisolerad kompostor för hushållsavfall och därför behövs det även rikligt med syre. Snabbkompostorns smarta luftväxlingssystem ger mik- roorganismerna syre just i mitten av komposten, där syrebristen annars skulle vara som störst. Snabbkompostorn fungerar hela tiden. Från bottnen kan man tömma den del som har svalnat och blivit täckkompost, medan man hela tiden fyller på med nytt avfall uppe. I kompostorns olika lager pågår olika komposteringsfaser samtidigt. Biolan VISSTE DU ATT Snabbkompostorn har det nordiska miljömärket. Svanmärket gör det enkelt att göra ett ansvarsfullt köp. Miljömärkta produkter belastar miljön mindre under hela sin livscykel. Svanmärkta produkter uppfyller de stränga miljö-, kvalitetsoch säkerhetskrav som experter har ställt upp för dem. Uppvärmningsfas Först intas komposten av bakterier och strålrötor. De använder socker och proteiner som finns i avfallet som föda. I detta skede blir komposten sur och dess ph-värde sjunker. I fortsättningen jämnas surheten ut så att ph-värdet hos en färdig kompost är nära neutralt (ph 7). Hetfas Efter att nedbrytningen kommer i gång ordentligt, stiger temperaturen i komposten snabbt. Då ger första fasens nedbrytande organismer vika och komposten intas av bakterier och strålrötor som är specialiserade på heta förhållanden. Som sin föda använder de näringsämnen som bryts ned lätt. Den heta fasen varar från några dagar till högst några veckor. Avsvalning Då den lätt nedbrytbara födan tar slut, börjar temperaturen i komposten sjunka. Komposten intas igen av nya nedbrytande organismer. Då börjar svampar, strålrötor och mögelsvampar bryta ner svårnedbrytbart material såsom trä. Under nedkylningsperioden, som kan vara t.o.m. flera månader, inleds bildningen av humus i komposten. 7

8 VANLIGA FRÅGOR Vilken kompostor lämpar sig för kompostering av toalettavfall? Toalettavfall passar utmärkt för kompostering bland trädgårdsavfall i Biolan Trädgårdskompostor eller i Biolan Miljökompostor Sten. Näringsrikt toalettavfall balanserar kolhaltig och torr trädgårdskompost. I en sluten kompostor är värdefulla näringsämnen skyddade så att de inte spolas bort med regnvattnet. Trädgårdsavfallet blir mylla under locket I en trädgårdskompostor mognar trädgårdsavfallet till kompostmylla på ca 1 2 år. Växtrester från t.o.m. en större gård ryms i Biolan Träsdgårdskompostorn och för mera krävande smak passar den stiliga Biolan Miljökompostor Sten, som tål att tittas på. Rätt plats för en trädgårdskompostor är ett ställe som är skyddat mot vind och där det inte samlas smältvatten. Det är bra att placera kompostorn nära det ställe där avfallet uppstår, t.ex. i kanten av trädgårdslandet. En trädgårdskompostor sköts 8

9 Det är enklast att underhålla trädgårdskompostorn om det finns tre kompostorer: medan man fyller på en kompostor, kan de andra mogna i lugn och ro. som en hopkompost. Man börjar fyllningen av kompostorn genom att lägga ett luftigt bottenlager. Man sätter till avfall lager för lager i takt med att det uppstår avfall i trädgården och ser till fukthalten, uppluckringen och att näringsämnen räcker till. I en trädgårdskompostor torkar i synnerhet sidorna snabbt, men en lockförsedd kompostor håller kvar fukt bättre än en träram. Torra löv och kvistar är kvävefattigt kompostmaterial, så det är bra att blanda med fuktat hönsgödsel, urin eller sippervätska från toaletten för att tillföra kväve. Trädgårdskompostorns innehåll är vanligtvis fruset under vintern. Om man vill, kan man skotta snö för värmeisolering runt kompostorn. Komposten fördärvas ändå inte på grund av tillfrysningen utan mikroorganismerna börjar fungera igen på våren då komposten smälter. På våren, då solen börjar värma, kan du aktivera trädgårdskomposten genom att hälla ett par hinkar hett vatten i den och röra om. 9

10 Komposten som växtunderlag Odla endast i välmognad kompost. Det tar 1 3 år för komposten att mogna. Mogen kompost ser mörk ut, är av jämn kvalitet och luktar behagligt. Trots det kan det ännu finnas kvar t.ex. bitar av äggskal och kvistar. Förbättra också en mogen kompost genom att blanda i ¾ gödslad Biolan växttorv. Som egentlig kvävegödsel kan man tillsätta Biolan Naturgödsel. Att täcka med kompost Från en fungerande hushållskompost kan man redan efter 6 8 veckor få värdefull täckkompost, dvs. halvfärdig kompost. Då har komposten kommit förbi den heta fasen. Täckkomposten är ett rätt grovt jordförbättringsmaterial. Det innehåller mycket sönderfallande material och lockar till sig markens egna mikroorganismer. Täckkomposten behöver alltjämt syre medan den komposteras färdigt. Därför får den t.ex. inte grävas ner djupt på bottnen av en blomrabatt. På våren och sommaren är täckkomposten utmärkt täckmaterial på markytan. Materialet håller marken fuktig och mikroorganismerna blir livligare. Då marken har blivit varm kan man t.ex. bre ut ett några centimeter tjockt lager under buskarna. Att gödsla med kompost Kompostens gödselverkan beror på råmaterialet i komposten. Näringshalten i en kompost som är baserad på trädgårdsavfall är oftast rätt låg, medan det finns mera näringsämnen i en hushållskompost. Toalettkompost innehåller allra mest näring. De näringsämnen som komposten innehåller löses upp långsamt och inverkar länge i marken. Kompost lämpar sig därför bäst för långsiktig jordförbättring och som näringslager som ger ifrån sig näring länge under mångåriga växter såsom träd, buskar och perenner. Dessutom måste man sörja för egentlig gödsling växtspecifikt. Användningen av kompostmylla effektiverar nyttan av Naturgödsel genom att sätta fart på mikroorganismerna i marken. På det sättet kan växterna under hela växtperioden effektivt utnyttja näringstillgångarna i marken och från den organiska gödseln. Basförutsättningar för effektiv kompostering är tillräcklig tillgång till syre och näringsämnen samt en lämplig fukthalt och temperatur. 10

11 Vad behöver en kompost Grundläggande krav för en effektiv kompostering: Tillräckligt med syre Mikroorganismer som bryter ned materialet i komposten behöver syre för att andas. Syret tar slut om komposten blir för tät eller för fuktig. Lämpligt med näringsämnen Förhållandet mellan kol- och kvävehalten är livsviktigt för framgångsrik kompostering. Mikroorganismerna behöver kolföreningar för att producera energi och kväve för att bygga upp sina celler. Bristen på kväve hämmar förökningen av mikroorganismerna. Då blir komposten inte varm, den förmultnar långsammare och näringshalten i slutprodukten blir knapp. Om kvävehalten i komposten är för hög, luktar kompostmassan ammoniak. Lämplig fukthalt Mikroorganismerna i komposten kan endast leva i en fuktig omgivning. En trädgårdskompost kan vara för torr om den endast består av torrt material. Kompostmassan av hushållsavfall kan vara för fuktig om den endast består av avfall som packas samman. Lämplig temperatur De olika mikroorganismerna i komposten har alla specialiserat sig på att fungera i en viss temperatur. Nedbrytningen blir långsammare då det blir kallt och slutar helt då massan blir -5 grader. Gör så här med trådgårdsavfall: Håll komposten lucker. Blanda upp täta avfall med grövre material och blanda om vid behov. Tillsätt kväve i trädgårdskomposten: Biolan Kompostaktivator eller Naturgödsel. Hacka trädgårdsavfall innan du sätter det i komposten och vattna vid behov. Låt nedbrytningen stanna upp under vintern. Gör så här med hushållsavfall: Håll komposten lucker. Blanda upp täta avfall med grövre material och blanda om vid behov. Tillsätt kol i hushållskomposten: Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. Tillsätt grovt blandmaterial, som suger upp fukt. Hushållsavfallskomposten behöver vanligtvis inte vattnas. Håll uppe nedbrytningen genom att tillsätta avfall regelbundet. Glöm inte bort att tillsätta strömaterial. Då kompostorn blir full får den ny fart om du tömmer den. 11

12 Kom ihåg att skaffa en Biolan Populett 200 med växeltank till stugan före den stora släktfesten. (Se s. 18) 12

13 Torrtoalett är vettigt VISSTE DU ATT En torrtoalett är ett bra och ekonomiskt alternativ till en vattentoalett. Torrtoaletten sparar vatten och den återför näringsämnena till trädgårdsväxterna. På det sättet mår både trädgården, vattendragen och plånboken bra. Ett besök på toaletten är trivsamt, då luften cirkulerar från toalettutrymmet ut på taket via toalettanordningen och den förs inte in i rummen såsom i en vattentoalett. Omsorgsfullt val och installation av toaletten garanterar att den fungerar störningsfritt och är behaglig att använda. Rummets storlek och byggnadens konstruktion avgör hurdan toalettanordning man kan överväga. I installeringen av torrtoaletten ingår själva anordningen samt avledning av vätskorna och ventilation. Det enkelt att utnyttja toalettavfallet på en frodig trädgårdstomt, men på karga bergstomter kan det vara svårt att använda komposten och urinen. Då transpor- teras urinen oftast till vattenreningsverket och det fasta avfallet till soptippen. För att använda och sköta torrtoaletten måste man läsa på lite och ibland kanske också lite ändra attityd. I takt med att erfarenheten ökar, börjar drift- och serviceåtgärderna gå på rutin. Det är ju en helt vardaglig syssla. Observera då du väljer toalett: placering användning antal användare el- och vattenbehov behov för avloppsinstallation ventilationsrör, luftväxling service, tömning efterbehandling och nyttobruk av toalettavfall Fosfor är ett centralt näringsämne i matproduktionen och har en kraftig inverkan på skördarna. De fosforföreningar som fås från näringen är också nödvändiga för människors ämnesomsättning, skelett och tänder. I synnerhet spannmåls- och mjölkprodukter innehåller mycket fosfor. Fosfor är ändå en icke-förnybar naturtillgång och ser ut att ta slut på jordklotet inom 50 år. Fosforgödsel kan inte ersättas på något sätt. I Finland räcker gruvtillgångarna för ca 25 år. En torrtoalett låter inte fosfor rinna ut i vattendragen utan återför det till jorden så att växterna kan dra nytta av det. 13

14 Torrtoalett med wc-egenskaper En person avsöndrar 1 1,5 liter urin per dygn, dvs. ca 450 liter per år. Familjen Hulmi om sin torrtoalett: Vi skulle aldrig byta bort Naturum Hemma hos Reetta, Tomi och Aarre (1,5 år) Hulmi i Järvenpää i Kjulo finns en Biolan Naturum. Vi bytte ut wc:t mot en Biolan-torrtoalett för ungefär tre år sedan. Vi har inte ångrat beslutet. Tvärtom. Det känns bra att kunna använda toalettavfallet i sin egen trädgård, säger Reetta Hulmi. Återvinn det fasta materialet Familjen Hulmis hus är ett trähus byggt på 1920-talet. Då vi letade efter alternativ till vårt gamla wc stannade vi för Naturum. Det var den bästa lösningen för det här utrymmet och området, berättar Reetta Hulmi. Det är också en bra lösning med tanke på avloppsvattenbestämmelserna. Om det är så att näringsämnena från avfallet skapar problem i vattnet, så är det säkert bäst att låta bli att blanda dem med vatten, tillägger Tomi Hulmi. Luktfri och ekologisk Hulmis Naturum försågs i efterskott med en eldriven fläkt, eftersom förändrings- 14

15 arbeten på huset inverkade på tillgången till ersättande luft. Vårt dass luktar inte. Tömningen görs ungefär varannan månad. Då trumman börjar vara tung att snurra, görs en serviceluckring. Också det görs ungefär varannan månad. Strömaterial tillsätter vi ungefär en gång i veckan, säger Reetta Hulmi. Hon konstaterar att torrtoaletten kräver lite mer av användaren än ett wc. Det extra besväret gör ändå inget, då man vet att man gör rätt med tanke på miljön. Biolan Naturum Installeras på golvet Det fasta avfallet komposteras i anordningens trumma Vätskorna dräneras till en egen behållare Skålen kan tvättas med vatten och man kan använda bidédusch Strömaterialet doseras en gång i veckan Kompostmassan flyttas från trumman till tömningskärlet Kärlet töms ungefär en gång per månad i efterkomposteringen. Urin är utmärkt kvävegödsel för trädgården! När? Våren och försommaren, precis som för övriga kvävehaltiga gödsel, eftersom kvävet stör växternas förberedelser för vinterns viloperiod. Det är bäst att utföra utspridningen vid mulet väder, tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Då är avdunstningen och luktolägenheterna minst. För vad? Som sådan på gräsmatta, buskar och perenner. Efter vila (rekommendation 2 mån.) i trädgårdsland, men inte på bladgrönsaker under växtperioden. Hur? Späds ut 1:5, dvs. man spär ut en liter med fem liter vatten. Outspädd urin kan ändå användas men då bör utspridningsområdet vattnas ordentligt efter gödslingen. Man kan använda 1 1,5 l/m² outspädd urin i hemträdgården under växtperioden. 15

16 Komposttoaletten passar på verandan Det är trevligt att åka till stugan när de grundläggande sakerna är i skick. Även om den som har raska ben gärna går till dasset i utkanten av trädgården på sommaren, är det ändå trevligt om toaletten finns nära i augusti då kvällarna blir mörkare och i synnerhet då det är vinter och kallt. Ett enkelt och alltid säkert alternativ är Finlands populäraste torrtoalett, Biolan Komposttoalett. Komposttoaletten kan också användas inomhus om man lämnar en lucka i väggen för tömningen. Toaletten kan också monteras på verandan i efterskott. I Finland har redan över hushåll en Biolan Komposttoaletter! Komposttoalettens tank är en värmeisolerad kompostor på 200 liter. Kompostorns konstruktion garanterar att mikroorganismerna tillförs tillräcklig mängd av syre och på det sättet blir komposteringen effektiv redan inne i avfallsbehållaren. I en komposttoalett kan man kompostera även annat bioavfall såsom köksavfall. Man tömmer endast avfall som redan liknar mull från kompostorns nedre del. Det betyder att man inte behöver handskas med det råa toalettavfallet. Den vätska som uppstår i komposttoaletten är sippervatten. Det samlas i en kanister och används till exempel som tilläggsnäring med trädgårdskomposten. 16

17 Installation av Komposttoaletten på verandan 5. B A Värmeisolering Skyddshatt eller Vindventilator 2. Genomföring 2. enligt takmaterial 3. Installationsfogen tätas Lämpöeriste med värmeisolering 4. Alternativ för bärande underlag: A Armerad betong 100 mm + packat grus B Packat grus >150 mm 5. Sippervattenkanister 25 l eller Suotis och avloppsrör 6. Avlägsnande av rengjort sippervatten till infiltreringshärd eller på annat sätt i terrängen A 4. B Värmeisolering vid behov Avluftsröret installeras direkt på taket. Om fastigheten har maskinell avluftsventilation, Lämpöeristys tarvittaessa kan avlufts- 190 röret kopplas till det. Luften cirkulerar från rummet B A till Komposttoaletten och därifrån till taket. Sörj alltså för tillgången till 4. ersättande luft i toalettrummet. > > >800 > Installation på verandan och övriga ritningar finns nu på webben: 17

18 Ett snyggt dass gör festen Då torrtoaletten har många användare är det utmanande för toalettens kapacitet och i synnerhet för underhållet. De stora släktfesterna och stugveckorna med många semesterfirare löper smidigt då man har en Populetttorrtoalett. Tack vare växeltanken kan man vid behov enkelt byta till en tom tank före fester eller under stugveckan. Låt vinden bära! Man kan effektivera ventilationen i en toalett eller ett lagerrum med Biolan Vindventilator. Redan en mild bris får ventilatorn att rotera. Naturligtvis utan elektricitet. 18

19 VISSTE DU ATT Kom ihåg att byta till en tom tank i toaletten innan gästerna kommer! Rått toalettavfall behöver inte behandlas utan avfallet får komposteras i lugn och ro hygieniskt i sitt kärl. Det är enkelt att flytta på tanken då vätskan har separerats, tanken har stadiga handtag och hjul. Det är enklast att låta toalettavfallet helt färdigt i tanken och också blanda i trädgårdsavfall för kompostering. Det goda, onda sippervattnet Det vatten som rinner ut genom komposten eller toalettavfallet kallas för sippervatten. Sippervatten från toaletter bör endast användas för prydnadsväxter eftersom det innehåller mikrober från avföring i toalettavfallet. Rekommenderad förvaringstid före användning i nyttoträdgården är ett år. Sippervatten med hög kvävehalt utgör även en utmärkt kompostaktivator och den försnabbar i synnerhet komposteringen av trädgårdsavfall. Om sippervattnet inte kan utnyttjas, ska den behandlas innan den förs ut i naturen. För behandlingen av sippervatten passar Biolan Suotis och efter det kan vätskan ledas ut direkt i terrängen. Biolan Suotis är närmast avsedd för användning på sommarstugor och den förstör effektivt de mikrober som finns i sippervattnet och avlägsnar näringsämnen. Filtermassornas rengöringseffekt räcker till för att behandla ca 60 liter sippervatten och efter det ska massan bytas ut. Efter användning kan massorna komposteras eller användas som sådana för jordförbättring. Populett är en utmärkt lösning på bärgårdar, då den är enkel att flytta. En ren och luktfri toalett flyttas till åkerkanten och det går inte åt tid till wc-besök. 19

20 Så här lyckas du med val av reningsverk: 1. Anlita en opartisk planerare t.ex. Biolan JätevesiMestarit planerar och känner också till andra tillverkares apparater. 2. Låt en installationsfirma installera systemet och dokumentera installationen. 3. Följ upp reningsverkets funktion och underhåll det enligt anvisningarna. Det är enklast att köpa underhållet av ett proffs. 20 Ökad effekt av den gamla slamavskiljaren Slamavskiljare av betong är det gamla, traditionella sättet att ta hand om avloppsvatten på landsbygden. Fett och stora lämningar blir kvar i brunnen, men allt annat rinner igenom i närliggande dike eller avrinningsfält. Näringsämnen som blandats i vattnet för med sig både lukt och hygieniska olägenheter på gården. Om brunnarna är i gott skick, kan de enkelt göras till ett modernt reningsverk. Biolan Brunnreningsverk har planerats som ett teknikpaket som går snabbt att installera och gården behöver inte grävas upp. Rabatterna får vara i fred och det nya reningsverket är enkelt att få in i den gamla gårdsmiljön. Reningsverket fungerar om det underhålls Reningsverkets funktion baserar sig på mikroorganismer som renar vatten samt utfällning av fosfor. Man kan lita på reningsverket om man endast låter toalett- och tvättvatten rinna ut i avloppet. Kaffesump och rester från mjölkförpackningen förs i komposten. Ögonen, öronen och näsan avslöjar om reningsverket kräver serviceåtgärder. I Biolan-reningsverken finns en liten ljusstolpe som påminner om att kemikaliekärlet ska bytas och slammet tömmas. Styrcentralen visar med texter vilken påminnelse det är fråga om.

21 Hanteringen spelar roll! En fem personers familj belastar det närliggande diket på tio år: BOD7 (kg) Fosfor (kg) Kväve (kg) =organiskt material förbrukar syre från vattendraget vid nedbrytningen Vanlig slamavskiljare Brunnreningsverk källor: Finlands miljöcentral, Ravinnesampo Det enklast är att göra ett serviceavtal t.ex. med Biolans JätevesiMestari. Då räcker det att en gång i månaden titta in under locket 500 på andra och tredje brunnen att 400 allt är bra i mikroorganismernas rike. I den andra brunnen bubblar vattnet under dagtid på grund av luft- 300 ningen och doften är mild, 200 söt och jordig. I den tredje brunnen granskas kemikaliernas mängd. Om vattnet ännu är luktfritt och klart vid utloppsröret så vet man att det är tryggt att låta vattnet rinna ut i diket och den vägen i naturen. Kom ihåg att ringa till Biolan JätevesiMestari och be honom kontrollera om brunnarna passar för Brunnreningsverk:

22 VISSTE DU ATT Paketlösning för nybyggen Biolan-reningsverket är egen, finländsk produktutveckling. För att vi ska kunna betjäna ännu bättre och försäkra oss om att våra reningsverk mår bra, vill vi gärna veta hurdana familjer och hem våra reningsverk kommer till. Berätta det för oss via Biolan Club-sidorna. Om du vill kan du samtidigt ta i bruk tjänsterna på webbsidorna: servicedagbok, tekniskt stöd och reservdelsservice. Då man bygger ett nytt hem eller förnyar hela avloppsvattensystemet är det enkelt att använda färdiga avloppsvattensystem som får plats i små utrymmen. I minireningsverken är behandlingstekniken färdigt installerad och justerad på fabriken. Biolan Trio är ett fabrikstillverkat minireningsverk, där samma teknik som används i Brunnreningsverket finns färdigt installerat innanför plastskalet. Installationen går snabbt och såväl förankringsbräden som provtagningsbrunn följer med. Endast behandlat vatten i naturen Det vatten som lämnar reningsverket kräver ingen efterbehandling och det kan direkt ledas t.ex. i ett öppet dike. Från Biolan-reningsverk, som fungerar kontinuerligt, släpps inget obehandlat avloppsvatten ut i naturen, även om vattenförbrukningen är större en vanligt. Lugna vattenrörelser håller de fasta ämnena i reningsverket. 22

23 Kari Rajasto (till vänster) och Juha Motturi från Åbo fick information om Gråvattenfilter light av Biolans JätevesiMestari Matti Hakala. Det finns efterfrågan på fullservice-lösningar Biolans JätevesiMestari, Sastec Oy:s vd Matti Hakala berättar att försäljningen av apparater för behandling av avloppsvatten har ökat. Handeln fick mera fart då det blev klart att kraven på rengöring av avloppsvatten i glesbygden lindras endast lite. Konsumenterna är medvetna om att varje glesbygdsfastighet snart är tvungen att lösa sina avloppsvattenärenden. Störst är efterfrågan på fullservice-paket. Kunderna vill komma lätt undan och väljer därför en färdig helhetslösning. Kompakta apparater och servicepaket De som köper Biolan Trio och Biolan Brunnreningsverk erbjuds ett komplett servicepaket, som innefattar avfallsvattensplan, utrustning och installation. Du kan också komma överens om service av apparaten. Auktoriserade Biolan JätevesiMestarit finns på olika håll i Finland. På adressen får du information om din närmaste Jätevesi- Mestari, serviceorganisationen samt produkterna. Gråvattenfilter light väntas bli en hitprodukt Hakala presenterar Biolanapparater och JätevesiMestarits tjänster på mässor och andra evenemang. Han berättar att också stugägarna har blivit klart aktivare. T.ex. är intresset för Biolan Gråvattenfilter light väldigt stort. 23

24 Tvätta och städa klokt! 1. Använd tvättmedel med måtta. Spara pengar och miljön. Biolan Gråvattenfilter behöver ingen slamtömningsbil 2. Gynna miljömärkta tvättmedel. Ett vanligt hem behöver inte antibakteriella eller andra starka produkter. 3. Prova på att blanda ättika i vatten i förhållandet 1/10 för rengöring av glas- och porslinsytor. Det går att behandla tvättvatten också på krävande tomter med Biolan gråvattenfilter. Reningsverken installeras ovanför markytan så berg eller hög grundvattennivå förhindrar inte installationen. Det behövs inga slamavskiljare framför reningsverket. Avloppsvatten rengörs då det rinner igenom de inhemska filtermaterialen penselkrokmossa och skedmossa. På ytan av mossan lever mikroorganismer, som använder smuts i avloppsvattnet som sin föda. Då mikroorganismerna mår bra, är reningen av avloppsvattnet som effektivast. Till Biolan Gråvattenfilter 125 och Biolan Gråvattenfilter 70 kan man leda allt tvättvatten inklusive avloppsvattnet från disk- och tvättmaskinen. Också vårens nyhet Biolan Gråvattenfilter light kan utvidgas till tryckvattenobjekt. Biolan Bastufilter är avsett för rening av mindre tvättvattenmängder. Vid doseringen av tvättmedel bör tillverkarens anvisningar följas. Skadliga och giftiga ämnen, 24

25 VISSTE DU ATT Att använda mossa är en dubbel ekogärning Kom ihåg att skaffa filtermaterialet från Biolans webbutik. såsom lack, lösningsmedel och oljor, hör inte till ett reningssystem för avloppsvatten. Filtermaterialet byts ut efter hundra driftdygn, dvs. på en sommarstuga ca en gång om året. Det är enkelt och lätt att serva ett Gråvattenfilter på marknivå. Ergonomiskt lyfts lådan ut på en gång, den gamla mossan stjälps i skottkärran och förs till komposten. Till slut tas ny mossa ur säcken och läggs på plats i lådorna. Filtermaterialet för Biolan Gråvattenfilter är penselkrokmossa eller skedmossa från övergödda sjöar. Dess naturliga förmåga att absorbera näringsämnen och släppa igenom vatten är bra. Förutom att mossa är ett utmärkt material för att rengöra tvättvatten, förbättras också näringsläget i de övergödda sjöar som man tar mossan från. Upptagning av mossa är en lämplig metod för sanering av sjöar. Man kan samla upp vattenmossa antingen maskinellt eller genom att dra not manuellt. För närvarande kommer största delen av Biolans filtermossa från Suovujärvi i Tervo. 25

26 Kompostorer med utrustning Biolan Trädgårdskompostor är avsedd för kompostering av trädgårdsavfall. Som extra utrustning levereras en bottenkorg av aluminiumnät, som förhindrar gnagare från att komma in i kompostorn. Volym: ca 900 l Dimensioner: 154 x 92 x 106 cm (b x h x d). Biolan Miljökompostor Sten är en inhemsk kompostor som är avsedd för trädgårds-, hushållsoch toalettavfall. Miljökompostorns konstruktion är mycket stadig och den tål bra variationer i vädret. Locket med gångjärn underlättar dagligt bruk av kompostorn och den lätta värmeisoleringen effektiverar komposteringen. Färger: rödgranit eller grågranit. Volym: ca 450 l Dimensioner: 114 x 95 x 95 cm (b x h x d), vikt 19 kg. Biolan Snabbkompostor 220 är konstruerad för kompostering av hushålls- och köksavfall året om. Tack vare sin effektiva värmeisolering, fungerar Snabbkompostorn även då det är vinter och kallt. Kompostorn har beviljats det nordiska miljömärket Svanen. Färger: grön eller brun. Volym: 220 liter Dimensioner: bottenyta 61 x 61 cm, lockets bredd 75 cm, höjd 120 cm, vikt 32 kg. Biolan Snabbkompostor 550 konstruerad i synnerhet för fastighetsbolag, anstalter, skolor eller för gemensamt bruk av flera familjer för kompostering av hushållsoch köksavfall året runt. Färger: grön eller grå. Volym: 550 liter Dimensioner: bottenyta 88 x 74 cm, lockets bredd 115 cm, höjd 120 cm. Biolan Kompostaktivator är komposteringsämne tillverkat av naturliga råmaterial som försnabbar förmultningen av avfall till näringsrik kompostmylla. Förpackningsstorlekar: flaska på 1,2 liter, hink på 6 liter. Biolan Kompostuppluckrare är konstruerad för lätt omrörning av komposten utan att anstränga ryggen. Kompostuppluckraren är tillverkad av glasfiberarmerad polypropen, så den varken korroderas eller oxideras med tiden. Luckrarens längd är 910 mm. Biolan Strömaterialkärl är behändigt för förvaring av barkströ. Det är tillverkat av återvunnet material. Lockets dimensioner: 40 x 30 cm (b x d), bottnens dimensioner: 31,5 x 22 cm (b x d), höjd: 59,5 cm Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten (se s. 28) 26

27 Toalett och tillbehör Biolan Naturum är en komposterande, separerande torrtoalett. Kan placeras i ett varmt utrymme i stället för vattentoalett. Biolan Naturum behöver varken el- eller vattenanslutning eller kemikalier. Naturums konstruktion möjliggör obegränsad vätskebelastning, vilket gör det möjligt att använda en handdusch och att tvätta stolen med vatten. Dimensioner: 80 x 80 x 83 cm (b x h x d), sitshöjd 43 cm, vikt 34 kg. Biolan Naturum-fläkt är en fläkt särskilt avsedd för Naturum-toaletter. Fläkten säkrar ventilationen i Naturum-toaletterna i synnerhet om man har varit tvungen att göra krökar i avluftsröret, vilket försämrar självdragsventilationen. Fläkten är försedd med en transformator med vilken man kan reglera ventilationens effekt. Spänning: 12 V. Biolan Naturum-torkmaterial är granulerat blandningsmaterial för Biolan Naturum Dess grova konsistens håller kompostmassan luftig. Blandningsmaterialet doseras en halv liter per användare i veckan. Förpackningsstorlek: 10 liter Biolan Komposttoalett är helt värmeisolerad vilket, effektiverar komposteringen och möjliggör komposteringen av köksavfall. Behöver varken vatten- eller elanslutning. Installationsfärdigt paket som innehåller sippervattenbehållare, -slang och -kopplingar, ventilationsrör och torkmaterial. volym: ca 200 l dimensioner bottenyta 51 x 51 cm, lock 64 x 64 cm, höjd 98 cm, vikt 30 kg. Populett 200 och 300 är en toalett som är enkel att använda och lämplig även för flitig användning. Anordningen passar bra för stugan, resmål, rastplatser, besöksmål. Toaletten finns i två olika storlekar: 200 och 300 liter. Systemet för dränering av vätska kan ställas in så att den separerar vätska eller bara samlar upp sippervatten. Till anordningen finns växeltank, vilket gör det möjligt att kompostera avfallet i tanken. Dimensioner: 99 x 82 och 118 x 83 cm (b x h x d), sitshöjd: 48 cm Biolan Populett 200 och 300-växeltank möjliggör en snygg kompostering av toalettavfall i tanken. Då toaletten behöver tömmas byter man en tom tank i stället. Toalettavfallet behöver inte hanteras och inte heller flyttas i en separat kompostor. Inkluderar tank och lock. 27

28 Biolan Torrtoalett är en snygg torrtoalett för fritidsbostäder som är lätt att använda. Kan installeras direkt på golvet, i en separat toalettbyggnad eller inne i bostaden. Toaletten behöver varken vatten eller el. Volym: ca 140 l Dimensioner: 60 x 85 x 78 cm (b x h x d), sitshöjd 53 cm. Biolan Separerande Torrtoalett är en modern, enkel och snygg separerande torrtoalett. Anordningen har doserare för blandningsmaterial samt två skilda inre kärl. Vätskan separeras i stolen och leds ut ur anordningen genom ett rör på 32 mm. De inre kärlen i toalettbehållaren är enkla att tömma och man behöver inte flytta hela anordingen för tömningen. Dimensioner: 60 x 85 x 78 cm (b x h x d), sitshöjd 53 cm. Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten är blandingsmaterial för kompostering och torrtoaletter. Tillverkat av torkad, fräst, ren barrträdsbark och torv. Regelbunden användning av Barkströ för Komposten och Torrklosetten säkrar effektiv och luktfri kompostering. Förpackningsstorlekar: 40 l och 85 l säck. NY STORLEK! Biolan Suotis (se s. 31) Biolan Vindventilator är en fläkt som fungerar med vindkraft, effektiverar ventilationen i torrtoaletter och andra utrymmen som behöver ventilation. Fläkten fungerar även vid svag vind och effektiverar ventilationen avsevärt. Passar rör på 110 mm och med hjälp av ett reduktionsstycke som är standardutrustning också rör på 75 mm. Biolan Avluftsfläkt är en eldriven fläkt som är avsedd för effektivering av ventilation i torrtoaletter under svåra installationsförhållanden, till exempel om man är tvungen att göra krökar i avluftsröret, vilket försämrar naturligt drag. Passar i ett rör på 75 mm. Fläkten är försedd med en transformator med vilken man kan reglera ventilationens effekt. Spänning: 12 V. Biolan Huussikka är en inhemsk värmesits som är bekväm och varm att sitta på. Huussikka, som är av elastiskt och hygieniskt material, bryts inte under användningen och absorberar inte heller fukt. Det kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Värmesitsen passar särskilt bra i Biolan Komposttoalett, men ger bekvämlighet även i ett gammalt, traditionellt utedass. Biolan Pehvakka är en inhemsk, hygienisk värmesits för ett traditionellt utedass med brädlock samt för torrtoaletter med gångjärnförsedd värmesits. Förutom Biolan-toaletterna kan Pehvakka även anpassas till de flesta torrtoalettmodeller man behöver bara svänga gångjärnstapparna. 28

29 Reningsverk och tillbehör Biolan Trio är ett reningsverk för kontinuerlig behandling av allt avloppsvatten från hushållet. Reningsverket lämpar sig för hushåll på 1 6 personer. Leveransen inkluderar provtagningsbrunn. Reningsverkets dimensioner: ingångsanslutningens höjd 139 cm, utgångsanslutningens höjd 122 cm, total höjd till locket 233 cm, bredd 120 cm, djup 375 cm. Kemikalieförbrukning: 300 ml/m 3 El 230 V, 10 A. Elförbrukning ca 420 kwh/år. Biolan Trio Förlängningskrage är en förlängningsdel till Biolan Trio-brunnarna som möjliggör installation cm djupare än normalt. Biolan Brunnreningsverk är ett minireningsverk för kontinuerlig behandling av allt avloppsvatten från hushållet. Reningsverket kräver inga större schaktarbeten på tomten, utan det installeras i slamavskiljarna. Beroende på brunnnarnas storlek lämpar sig systemet för hushåll på 1 7 personer. El 230 V, 16 A. Kemikalieförbrukning 300 ml/m 3. Elförbrukning ca 420 kwh/år. Biolan Fällningskemikalie är en aluminiumbaserad fällningskemikalie för Biolan Trio och Brunnreningsverk. Förpackningen är försedd med en säkerhetskork. Förpackningsstorlek: 10 l Biolan Gråvattenfilter 125 är ett minireningsverk för tvättvatten som installeras ovanför markytan. Avloppsvattnet kan ledas direkt in i filtret utan slamavskiljningsbrunnar antingen genom ett lutande avlopp eller genom pumpning. Organiskt filtermaterial i utdragbara lådor är enkelt att byta. Det begagnade filtermaterialet kan användas för jordförbättring. Kapacitet: 500 liter/dygn. Dimensioner: 60 x 123 x 100 cm (b x h x d). Bytesintervall för filtermaterialet är ca 100 användningsdygn. Biolan Gråvattenfilter 70 är avsett för sådana installationsobjekt där Biolan Gråvattenfilter 125 inte lämpar sig på grund av sin höjd. Gråvattenfilter 70 är en enhet som består av två moduler som är monterade sida vid sida ovanför markytan. Kapacitet: 500 liter/ dygn. Dimensionerna för en modul: 60 x 70 x 101 cm (b x h x d). Två moduler bredvid varandra: bredd ca 135 cm Bytesintervall för filtermaterialet är ca 100 användningsdygn. 29

30 Biolan Bastufilter är ett minireningsverk som installeras ovanför markytan för tvättvatten i objekt, där avloppsvattenmängden är liten. Det tål variationer i belastningen vilket gör det utmärkt för behandling av tvättvatten i stugbastun. Kapacitet: 250 liter/dygn. Dimensioner: 60 x 70 x 101 cm (b x h x d). Bytesintervall för filtermaterialet är ca 100 användningsdygn. NYHET! Biolan Gråvattenfilter light är en oisolerad filtermodul för hantering av tvättvatten. Filtermodulen eller ett hanteringssystem som är byggt av moduler lämpar sig utomhus för objekt som används på sommaren och installerade i tekniskt utrymme för bruk året om. Kapacitet: 300 liter/dygn. Dimensioner: 56 x 58 x 96 cm (b x h x d). Bytesintervall för filtermaterialet är ca 100 användningsdygn. Biolan Filtermaterial är finländsk, ren penselkrokmossa eller skedmossa. Lämpar sig för Biolan Gråvattenfilter samt Bastufilter. Efter användningen kan massorna användas för jordförbättring eller komposteras. Förpackade i dospåsar, som räcker till fem filterlådor. Biolan Timer är avsedd för objekt där avloppsvattnet leds till reningsverket genom pumpning. Timern gör det möjligt att mata in vattnet i filtret i lämpliga satser. Timern är försedd med en stickproppsanslutning. Biolan Sänkpump är avsedd för objekt där avloppsvattnet leds till reningsverket genom pumpning. Flöde: 130 liter/minut. Maximilyfthöjd: 5 m Effekt: 350 W Säkring: min. 10 A. Max. sänkningsdjup: 7 m. Slangutgångar: 25, 32, 36 mm. Biolan Pumpbrunn är konstruerad för objekt där avloppsvattnet leds till reningsverket genom pumpning. Brunnen kan även användas som avsättningstank. Ingångsanslutningar: 110 mm och 75 mm. Dimensioner: diameter 65 cm, totalhöjd 150 cm, tankens höjd 50 cm, 100 cm, stigrörets höjd på däcket 100 cm, stigrörets diameter 25 cm. Biolan Provtagningsbrunn är ett tillbehör som underlättar uppföljningen av avloppsvattensystemets funktion och möjliggör högklassig provtagning. Lämpar sig även för täckdikningsbrunn eller pumpbrunn. Justerbar totalhöjd mm. Yttre diameter 315 mm 30

31 Biolan Värmekabel är tilläggsutrustning till Gråvattenfilter 125 och 70 samt Bastufilter. Den möjliggör användningen av filtret året runt. Kabeln installeras på insidan av filtret och ansluts till stickdosan vid värmningsbehov. Effekten regleras automatiskt efter filtrets invändiga temperatur. Effekt: min. 65 W och max. 120 W Biolan Suotis är ett biologisk-kemiskt filter för sippervatten från torrtoaletten. Efter behandlingen kan sippervattnet ledas direkt ut i naturen. Filtret fungerar med fall och det behöver ingen elförsörjning. Filtermaterialen bör bytas efter behandling av ca 60 liter sippervatten. Dimensioner: 23,5 x 47,5 x 56 cm (b x h x d). Biolan Suotismassor är produkter tillverkade av naturenliga råvaror för hantering av sippervatten. Suotismassorna består av tre olika material: Filtersand, Massa-N och Massa-P. Efter användningen kan massorna användas för jordförbättring eller komposteras. Återförsäljare Byggnads-, järn- och vvs-affärer samt välutrustade trädgårdsaffärer är återförsäljare av Biolan-miljöprodukter, dvs. kompostorer, toaletter och reningsverk för avloppsvatten. Produktsortimentet varierar mellan affärerna. En del av produkterna kan finnas att få endast på beställning. Klicka på biolan.fi för att hitta den Biolan-återförsäljare som finns närmast dig. 5 Reningsverken h a r fe m års g ar a n ti! Vilken apparat passar hos oss? Fundera inte, låt Urvalsguiden på webben hjälpa dig. Be Biolans Urvalsguide om råd för att hitta rätt produkt. Guiden finns på webben och betjänar dig outtröttligt dygnet runt. Sökmaskinen erbjuder såväl toalett, kompostor som filtermaterial enligt dina behov. Oberoende av om du behöver utrustning hem eller till stugan får du behovet kartlagt på en gång. v u o d e n RENINGSVERKEN HAR FEM ÅRS GARANTI!! t a k u u 31

32 Biolans nyhet! Biolan Gråvattenfilter light En filtermodul för tvättvatten utan värmeisolering För sommarbruk på stugan, bastun, koloniträdgården Året om i ett varmt tekniskt utrymme Inhemskt, ekologiskt filtermaterial Lätt och enkelt att installera och serva Pb 2, FIN Kauttua tfn fax Spara miljön spara pengar! Köp Biolan Snabbkompostor 220, du får 20 euro tillbaka. Förnamn Efternamn Gatuadress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Kontonummer Kopiera inköpskvittot för Snabbkompostor 220 och spara kopian. Skicka originalkvittot och den ifyllda kupongen på adressen: Biolan Oy/Snabbkompostor 220, PB 2, Kauttua. Förmånen gäller en Biolan Snabbkompostor 220 som har köpts under tiden Förmånen gäller t.o.m

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Tillverkningsnummer 70579000, 70579200 Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 1

Läs mer

Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar

Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar Delar av Biolan Torrklosett Leveransen av Biolan Torklosett innehåller alla ovannämnda delar. Därutöver Leveransen av Biolan Torklosett innehåller alla ovannämnda

Läs mer

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ Bästä läsare, Stugan är fi nländarens paradis. Dit tar vi varken arbetsmappar, dieter eller vardagliga bekymmer. Morgondagen är något vi helst

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering

VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering Monteringsanvisning 1. Sätt två sidor mot varandra. Alla fyra delarna är lika - det spelar ingen roll vilken Du börjar med. Se till att de står helt ihop. För ner en

Läs mer

KOMPOSTPRODUKTER. Handbok i kompostering

KOMPOSTPRODUKTER. Handbok i kompostering KOMPOSTPRODUKTER Handbok i kompostering Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning 1 2 JUNIOR 3 4 3 Monteringsanvisning VARMKOMPOSTER 1. Sätt två sidor mot varandra. Alla fyra delarna är lika - det spelar

Läs mer

Val av avloppsreningssystem

Val av avloppsreningssystem SIBBO SIPOO Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret Enskilt avlopp information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Information från Miljökontoret Innehållsförteckning Allt avloppsvatten ska renas 3 Vad gäller för enskilda avlopp? 3 Tillstånd

Läs mer

Distribueras i KRETSLOPP Nr 2-2003. små

Distribueras i KRETSLOPP Nr 2-2003. små Distribueras i KRETSLOPP Nr 2-2003 Ekobygg-special Anders Haaker, redaktör Kretslopp fortsätter genomgången av det sunda byggandet. Vi reder nu med hjälp av vår ekobygg expert Varis Bokalders ut avloppsfrågan.

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

lägre kostnad per fastighet i anläggningsskedet

lägre kostnad per fastighet i anläggningsskedet Varför behövs en avloppsanläggning? En avloppsanläggning ska reducera näringsämnena kväve och fosfor, som orsakar övergödning av sjöar, vattendrag och hav, något som är ett betydande problem i Södertälje.

Läs mer

Avloppsrening varför?

Avloppsrening varför? ENSKILT AVLOPP En broschyr för diig som har ellller ska anllägga ett enskiillt avllopp I den här broschyren kan du läsa om avlopp och avloppsrening. Informationen riktar sig till dig som har eller ska

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION

med fosforfällningsenhet inomhus NYHET! INFILTRATION med fosforfällningsenhet inomhus I HÖG SKYDDSNIVÅ MÖJLIG NYHET! INFILTRATION Det ska vara lätt att göra rätt Du står nu inför ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet att bygga

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar

Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar Dags att anlägga avlopp? Information om enskilda anloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Du är också välkommen att vända

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2014. www.separett.com VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT

PRODUKTKATALOG 2014. www.separett.com VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT PRODUKTKATALOG 2014 FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER www.separett.com Separett En komplett leverantör av toalettsystem där det inte finns

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

FALKENBERG MILJO & HALSA

FALKENBERG MILJO & HALSA Hur kan du nå oss? Postadress Miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Besöksadress Storgatan 27 Expeditionstid 08.00 16.00 Telefon Expedition Handläggare Fax 0346-173 45 Internet

Läs mer

Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands

Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands Utö miljöbeskrivning I projektet Green Islands www.greenislands.se Om Green Islands Green Islands projektet har under tre år samlat information om hur man kan leva mer hållbart med fokus på energi-, avfalls-

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Sid. 5-6. Eget vatten - En värdefull tillgång! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI

Sid. 5-6. Eget vatten - En värdefull tillgång! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI Nummer 2 2010 Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - ROSENGRENS SKAFFERI SID 7 NORDBYGG 2010 SID 8-9 TEKNIK & JURIDIK SID 11 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID 16-17

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Är det dags att anlägga avlopp?

Är det dags att anlägga avlopp? Är det dags att anlägga avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har frågor

Läs mer