SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden"

Transkript

1 1(8) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) Ordförande Anders Västsäter (KD) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson (M) Åke Nilsson (S) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C) Ersättare Dan Edvinsson (KD) Jonas Berglund (FP) Siv Ögren (S) Per Nyrén (S) Lisbeth Karlsson (C) Martin Larsson (MP) Övriga närvarande Se sista sidan. Justerare Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-5 Ylva Carlsson Ordförande Bengt-Olof Lorentzon (c) Justerare Bertil Andersson (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bygg och miljönämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Bygg och miljönämnden Underskrift Ylva Carlsson

2 2(8) Ärendelista 1 Information och presentation av tjänsteman på miljö och bygg- och plan avdelningen Dnr: 2015/42.11 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till byggoch miljönämndens arbetsutskott Dnr: 2015/43.11 Val av ledamot och ersättare till Folkhälsorådet Dnr: 2015/43.11 Val av ledamot och ersättare till Tillgänglighetsrådet Dnr 2015/44.31 Nedsläckning av gatuljus... 7 Övriga närvarande... 8

3 3(8) 1 Information och presentation av tjänstemän på miljö och bygg- och plan avdelningen Tjänstemän från miljökontoret, bygg- och plan kontoret presenterade sig samt beskrev sin verksamhet. Bygg- och miljönämnden tar del av informationen.

4 4(8) 2 Dnr: 2015/42.11 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till bygg- och miljönämndens arbetsutskott Bygg- och miljönämnden ska utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämndens arbetsutskott för tiden Till ledamöter i bygg- och miljönämndens arbetsutskott för tiden utses: 1. Bengt-Olof Lorentzon (KD) Bön Bäckalid, Töcksfors 2. Åke Nilsson (S) Smolmark Fridhem, Årjäng 3. Karl-Erik Andersson (C) Selen Öststuga, Årjäng Till ersättare för samma tid utses: 1. Gunnar Henriksson (FP) 2. Kermit Andersson (M) Strömmer Ögården, Töcksfors 3. Bertli Andersson (C) Låbbyn Västra Ögårn, Årjäng Till ordförande utses: Bengt-Olof Lorentzon (KD) Till vice ordförande utses: Åke Nilsson (S) Expedieras till Administrativa avdelningen

5 5(8) 3 Dnr: 2015/43.11 Val av ledamot och ersättare till Folkhälsorådet Bygg- och miljönämnden ska utse en ledamot och en ersättare till kommunens folkhälsoråd för tiden Till representant i Årjängs folkhälsoråd för tiden utses: Bengt-Olof Lorentzon (KD) Bön Bäckalid, Töcksfors Till ersättare för samma tid utses: Siv Ögren (S) Tenvik 401, Årjäng Expedieras till Folkhälsostrateg Catrine Oscarsson Administrativa avdelningen

6 6(8) 4 Dnr: 2015/43.11 Val av ledamot och ersättare till Tillgänglighetsrådet Bygg- och miljönämnden ska utse en ledamot och en ersättare i kommunens tillgänglighetsråd för tiden Till representant i Årjängs tillgänglighetsråd för tiden utses: Siv Ögren (S) Tenvik 401, Årjäng Till ersättare för samma tid utses: Kermit Andersson (M) Strömmer Ögården, Töcksfors Expedieras till Administrativa avdelningen

7 7(8) 5 Dnr 2015/44.31 Nedsläckning av gatubelysning Kommunfullmäktige beslutade att belysningen skulle släckas ner på visa vägsträckor. Beslutet värkställdes i januari Årjängs kommuns bygg och miljönämnd, tillika trafiksäkerhetsnämnd, vill uppmärksamma den ökade trafikosäkerhet som uppkommit i och med att gatljuset släckts runt om i kommunen. Vi ser mycket allvarligt på att belysning släckts under årets mörkaste tid på vägsträckor där många skolbarn och motionärer rör sig tidiga morgnar och sena kvällar. En olycka som följd av mörkläggning kan bli långt mer kostsam för samhället än vad belysningen skulle kosta. Två olyckstillbud har kommit till nämndledamöters kännedom sedan mörkläggningen. Nämnden är också mycket frågande till mörkläggning på olika partier längs E-18 och väg 172 genom Töcksfors och Årjäng, två sträckor med kända besvärliga korsningar bl.a. vid industriområdet i Töcksfors. Då nämnden även ser till övrig samhällsplanering ter det sig märkligt att ens överväga att släcka i viadukter eller andra mörka gång- och cykelstråk. För trafiksäkerhetens skull behöver gatljuset tändas igen. Expedieras till Trafikverket KS

8 8(8) Övriga närvarande Britt-Marie Öjstrand, Bygg- och miljöchef Tomas Lennartsson, Plan- och lovingenjör Angelica Holmqvist, Kommunarkitekt Hussein Zeki, bygglovshandläggare Britt-Marie Gabrilesson, Alkoholhandläggare Eva Löfgren, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Catrin Nygren, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Helen Oskarsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofie Sundler, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Bruno Sjöqvist, Ansvarig för kalkning Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Ylva Carlsson, Nämndsekreterare Elisabeth Skog, Ekonom BOM