Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Chriztian Hansson (S) Thord Andersson (C) Ersättare Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Gunn Toverud Ståhl Rektor Helene Lorentzon 24 Rektor Maria Edfors Kullander 24 Sekreterare Sandra Norsell Justerare Thord Andersson (C) Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret den Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sandra Norsell Ordförande Therese Gustafsson (FP) Justerare Thord Andersson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Agneta Hansemark

2 2(11) Ärendelista 24 Information Ärenden för kännedom Anmälan av delegationsbeslut Dnr 2015/26.66 Anmälan av kränkande behandling/diskriminering Dnr 2015/35.61 Gymnasieorganisation Årjängs gymnasieskola 2015/ Dnr 2014/ Föräldrakooperativet Björnen Dnr 2015/20.04 Ekonomirapport per Dnr 2015/22.04 Ekonomirapport per ensamkommande barn... 11

3 3(11) 24 Information Blivande rektor Helene Lorentzon och blivande biträdande rektor på Nordmarkens skola Maria Edfors Kullander informerar om hur man arbetar med att skapa den nya organisationen inför skolstart hösten Det är mycket att ro i land med att starta upp nya arbetsgrupper och avsluta gamla verksamheter. Man kommer att fokusera på att skolan ska erhålla hög kvalitet, bra pedagoger och personal för att ge eleverna en lyckad skolgång. I och med att två högstadier blir till en, och det finns en del oro kring detta bland eleverna, så har man startat upp en s.k. trygghetsgrupp som kommer att prioritera värdegrundsarbetet bland eleverna. Det kommer att hållas ett gemensamt föräldramöte med blivande sjundeklassare från både Töcksfors och Årjäng, samt de blivande åttondeoch niondeklassarna från Töcksfors och Årjäng den 23 april. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

4 4(11) 25 Ärenden för kännedom På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 14 april redovisas följande ärenden för kännedom: Samverkansprotokoll KF revisorernas granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut KF riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och ärendehantering, styrdokument för den kommunala nämndsadministrationen Överenskommelse om definition och utveckling av första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller riskbruk Skrivelse från Lärarförbundet Samverkanskontakt inom barn- och ungdomspsykiatrin Rapport om utbildningen för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ärenden för kännedom.

5 5(11) 26 Anmälan av delegationsbeslut Barn-och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut enligt pärmredovisning. Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

6 6(11) 27 Dnr 2015/26.66 Anmälan av kränkande behandling/diskriminering Ärenden om anmälan av kränkande behandling inkommet under perioden 24 februari- 7 april 2015 har varit utsänt till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden tar del av redovisningen av anmälan om kränkande behandling.

7 7(11) 28 Dnr 2015/35.61 Gymnasieorganisation Årjängs gymnasieskola 2015/2016 Den första ansökningsomgången till gymnasiet är avslutad och antalet sökande till ÅGY skolan är 16 stycken, vilket motsvarar ungefär samma antal som år Flera av eleverna var obehöriga när de sökte på höstterminens betyg men har möjlighet att läsa upp betygen under våren i årskurs 9. De har också möjligheten till en PRIV-plats då det finns flera praktiska program på skolan. Två program anser vi ha för få sökande till årskurs 1 för att starta höstterminen Det är då Samhällsvetenskapliga programmet samt fordon- och transportprogrammet som inte får något intag nästa läsår. Handelsprogrammet föreslås läggas ned då det haft få sökande i flera år. Förslag till gymnasieorganisation läsåret 2015/2016: 1. Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap Inget intag Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsteknik Inget intag El- och energiprogrammet, inriktning elteknik 8 platser, 2 PRIV-platser 4. Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel & service Läggs ner Industritekniska programmet, processteknik 2 platser lärlingsutbildning, 1 PRIV-plats 6. Vård- och omsorgsprogrammet 8 platser, 2 PRIV-platser Forts.

8 8(11) 28 forts. Beslutsunderlag Förslag till organisation Årjängs gymnasieskola 2015/2016 Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat BUN AU 11, Förslag till gymnasieorganisation för Årjängs gymnasieskola 2015/2016 antas. Expedieras till Christina Westberg, gymnasiesamordnare Arvika kommun

9 9(11) 29 Dnr 2014/ Föräldrakooperativet Björnen Föräldrakooperativet Björnen har planer på att lägga ner sin verksamhet med förskola och fritidshem. Anledningen är att det är svårt att få ekonomin att gå ihop med det barnunderlag som man har nu och haft det senaste året. Nedläggningen av Böns skola gör att fritidshem erbjuds eleverna från förskoleklass och uppåt i Töcksfors från hösten 2015 kvar blir det 9 förskolebarn. Föräldrakooperativet Björnen har inlämnat två skrivelser till barn och utbildningsnämnden. I den ena begär de om hjälp vid avvecklingen av verksamheten och i den andra frågar man om kommunen kan ta över verksamheten och driva den vidare som en kommunal förskola. Beslutsunderlag Förfrågan från Föräldrakooperativet Björnen Begäran från Föräldrakooperativet Björnen Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse dat BUN AU 12, Kommunen följer utvecklingen av nedläggningen av kooperativet och ser över möjligheten att hjälpa till. 2. Kommunen tar inte över förskoleverksamheten och driver den vidare som en kommunal förskola. Expedieras till Barnomsorgschefen Föräldrakooperativet Björnen

10 10(11) 30 Dnr 2015/20.04 Ekonomirapport per Ekonomirapporten per presenterades på arbetsutskottet den 24 mars Rapporten visar ett underskott på 500 tkr för februari månad. Orsaken till nämndens förväntade underskott beror på högre kostnader för grundskolebarn placerade i andra kommuner samt en ofinansierad medfinansiering av personaltjänst på kommunstyrelsen. Verksamhetschefen fick på arbetsutskottet 24 mars i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder för en ekonomi i balans för 2015 till dagens extra arbetsutskott 8 april. Kommunstyrelsens arbetsutskott har också bjudit in barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott till den 15 april, för att redovisa förslag på åtgärder för en ekonomi i balans för Beslutsunderlag Ekonomirapport per dat BUN AU 13, Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat BUN AU 15, Ekonomirapport per godkänns. 2. Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans för 2015 godkänns. Expedieras till Verksamhetschefen Förvaltningsekonomen

11 11(11) 31 Dnr 2015/22.04 Ekonomirapport per ensamkommande barn Projektet ensamkommande barn visar inga avvikelser i årsprognosen. Beslutsunderlag Ekonomirapport EKB februari 2015 dat Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat BUN AU 14, Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av ekonomirapport för ensamkommande barn februari Expedieras till Förvaltningsekonom för EKB

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer