UNI-DS3. Utvecklingssystem. Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNI-DS3. Utvecklingssystem. Manual"

Transkript

1 Alla s utvecklingssystem utgör ovärdeliga verktyg för programmering och utveckling av mikroprocessor-baserade enheter. Noga utvalda komponenter och användning av maskiner av den senaste generationen för montering och testing av dessa är den bästa garantin för hög tillförlitlighet i våra produkter. På grund av enkel design, ett stort antal tilläggsmoduler och exempel färdiga att använda har alla våra användare, oavsett erfarenhet, möjlighet att utveckla sina projekt på ett snabbt och effektivt sätt. Manual Utvecklingssystem Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, tveka inte att ta kontakt med oss på Om du har problem med någon av våra produkter eller bara behöver mer information, skicka gärna en support ticket från adressen www. mikroe.com/en/support Om du vill lära dig mer om våra produkter, besök vår hem på UNI-DS3

2 BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN TILL VÅRA VÄRDEFULLA KUNDER Jag vill framföra mitt tack till er för att ni är intresserade av våra produkter och för att ni har förtroende för. Det främsta syftet med vår verksamhet är att utforma och tillverka högkvalitativa elektroniska produkter och att ständigt förbättra dessa för att bättre passa dina behov. Nebojša Matić General Manager Alla produkter som ägs av är skyddade av upphovsrättigheter och andra immaterialrättsliga lagar, samt föreskrifter i internationella avtal. Därför ska denna manual behandlas som annat upphovsrättskyddat material. Ingen del av denna manual, inklusive produkter och mjukvara som beskrivs häri, får mångfaldigas, kopieras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas eller spridas i någon form eller på något sätt, utan skriftligt medgivande från. Manualens PDF-utgåva får skrivas ut för privat eller lokalt bruk, men inte för distribution. Varje ändring av denna manual är förbjuden. garanterar inte att denna manual eller produkten är utan fel. Denna manual tillhandahålls i befintligt skick, utan garanti av något slag, vare sig uttryckt eller undeförstått, inkluderande, men inte begränsad till, försäljningsmässiga garantier eller villkor om användbarhet för speciella ändamål. skall inte hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser och felaktigheter som kan förekomma i denna manual. Under inga omständigheter skall, dess chefer, tjänstemän, anställda eller återförsäljare hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga, oförutsädda eller påföljande skador av något slag. Detta inklusive, men utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust av goodwill, förlust av konfidentiell eller annan information, driftavbrott, arbetsnedläggelse, datorfel eller tekniskt fel, inskränkning av privatliv, misslyckande att infria förpliktelse inklusive kravet på god tro eller rimligt försiktighetsmått, för försummelse och för annan ekonomisk förlust som kommer av, eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda denna manual och produkt, även om blivit underrättade om att det finns risk för sådana skador. förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra alla de ändringar som betraktas som lämpliga i sin ständiga strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. HÖGRISKAKTIVITETER Produkterna från är inte feltoleranta och är inte utformade eller ämnade för farliga miljöer som erfordrar felsäker prestation inklusive, men inte begränsat till, drift av kärnenergianläggningar, navigerings- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner eller någon annan tillämpning där fel i produkten direkt kan leda till dödsfall, personskada, allvarlig fysisk eller materiell skada (sammantaget Högriskaktiviteter ). Det finns inga uttryckliga eller underförstådda garantier för mjukvarans lämplighet för Högriskaktiviteter. VARUMÄRKE Mikroelektronika namn och logo, Mikroelektronika logo, mikroc, mikroc PRO, mikrobasic, mikrobasic PRO, mikropascal, mikropascal PRO, AVRflash, PICflash, dspicprog, 18FJprog, PSOCprog, AVRprog, 8051prog, ARMflash, EasyPIC5, EasyPIC6, BigPIC5, BigPIC6, dspic PRO4, Easy8051B, EasyARM, EasyAVR5, EasyAVR6, BigAVR2, EasydsPIC4A, EasyPSoC4, EasyVR Stamp LV18FJ, LV24-33A, LV32MX, PIC32MX4 MultiMedia Board, PICPLC16, PICPLC8 PICPLC4, SmartGSM/GPRS och UNI-DS är varumärken av Mikroelektronika. Alla andra varumärke nämnda häri tillhör respektive företag. Microchip namn och logo, Microchip logo, Accuron, dspic, KeeLoq, microid, MPLAB, PIC, PICmicro, PICSTART, PRO MATE, PowerSmart, rfpic och SmartShunt är registrerade varumärken av Microchip Technology inkorporerade i U.S.A och andra länder. Atmel namn and logo, Atmel logo, AVR, AVR (Logo), AVR Freaks, AVR Freaks (Logo), AVR Studio, IDIC, megaavr, megaavr (Logo), picopower, tinyavr är registrerade varumärken av Atmel Coorporation. Namn på företag och produkter i texten är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag, och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan avsikt att inkräkta. MikroelektronikaTM, 2009, Samtliga rättigheter förbehålles.

3 UNI-DS3 Utvecklingssystem INNEHÅLL Inledning till UNI-DS3 utvecklingssystem... 4 Översikt av kretskortet Anslutning av systemet till datorn MCU-kort Strömförsörjning USB-kontakt för MCU-programmeraren USB-kommunikationsmodul CAN-kommunikationsmodul RS232-kommunikationsmodul RS485-kommunikationsmodul MMC/SD-kontakt Realtidsklocka (RTC) A/D-omvandlare A/D-omvandlarens testingångar Ethernetmodul Lysdioder Tryckknappar x16 LCD-modul x64 grafisk display I/O portar MCU-kort med 8051-mikroprocessor MCU-kort med AVR-mikroprocessor MCU-kort med dspic-mikroprocessor MCU-kort med PIC-mikroprocessor i DIP40-kapsel MCU-kort med PIC-mikroprocessor i TQFP80-kapsel MCU-kort med PSoC-mikroprocessor MCU-kort med ARM-mikroprocessor... 36

4 UNI-DS3 Utvecklingssystem Inledning till UNI-DS3 utvecklingssystem Utvecklingssystemet UNI-DS3 förser en universell utvecklingsmiljö för programmering och experiment med mikroprocessorer. Tack vare den universella DIMM-168P-sockeln är det möjligt att placera MCU-kort med olika mikroprocessorer på detta utvecklingssystem. Varje MCU-kort är också försett med motsvarande programmerare som används för att ladda en hex-kod till mikroprocessorn. Utvecklingssystemet UNI-DS3 kan levereras med ett MCU-kort med PIC, dspic, AVR, 8051, ARM eller PSoC mikroprocessor. En hel del inbyggda moduler, såsom RS232-kommunikationsmodul, CAN-kommunikationsmodul, A/D-omvandlare, D/A-omvandlare, LCD-modul, GLCD-modul mm., finns på kretskortet och låter dig enkelt simulera målenhetensarbete. Universellt utvecklingssystem för mikroprocessorbaserade projekt Inbyggd USB 2.0 programmerare D/A-omvandlare Alfanumerisk 2x16 LCDmodul Grafisk LCD med bakgrundsbelysning Varje MCU-kort är försett med en motsvarande programmerare. För att ladda en hex-kod från en dator till mikroprocessorn, skall du också ha ett motsvarande program installerat på din dator. Till exampel, MCU-kort med PIC-mikroprocessorer använder PICflash-programmet, MCU-kort med AVR-mikroprocessorer använder AVRflash-programmet osv. Förpackningen innehåller: Utvecklingssystem: CD: Kablar: Dokumentation: UNI-DS3 produkt-cd med mjukvara USB-kabel UNI-DS3 manual, snabbguide för installation av USBdrivrutiner och kopplingsschema för systemet Systemspecifikation: Strömförsörjning: AC/DC-kontakt (8-16V växelström eller likström); eller USB-kabel för programmering (5V likström) Strömförbrukning: ~20mA när inga ytterligare moduler är aktiva Storlek: 25 x 21cm Vikt: ~400g

5 UNI-DS3 Utvecklingssystem Översikt av kretskortet 1. Spänningsregulator för strömförsörjning 2. Ethernet-kontakt 3. Ethernetmodul 4. Justering av kontrast på den alfanumeriska displayen 5. Kontakt för RS485 kommunikation 6. Kontakt för RS232 kommunikation V spänningsreferens källa 8. Kontakt för CAN-kommunikation 9. USB-kontakt för MCU-programmerare 10. Kontakt för USB-kommunikation 11. Bygling för val av pull-up/pull-down resistorer 12. I/O port-kontakter 13. Pull-up/pull-down resistorer 14. Sockeln för MCU-kort 15. DIP switchar 16. Slot för MMC/SD-kort 17. Kontakt för 128x64 grafisk display 18. Justering av kontrast på den grafiska displayen 19. Tryckknappar som simulerar digitala ingångar 20. Bygling för val av tryckknapparnas logiska tillstånd 21. Reset-tryckknapp 22. A/D-omvandlare lysdioder indikerar processorbenens logiska tillstånd 24. D/A-omvandlare 25. Realtidsklocka 26. Kontakt för 2x16 alfanumerisk LCD

6 UNI-DS3 Utvecklingssystem 1.0. Anslutning av systemet till datorn Steg 1: Innan du ansluter ditt utvecklingssystem till en dator behöver du installera motsvarande USB-drivrutin som är nödvändig för att den inbyggda programmeraren skall fungera korrekt. Vid n av USB-drivrutinen, måste du också installera motsvarande program som kommer att ladda en hex-kod till mikroprocessorn. Följ anvisningarna angivna i relevanta manualer för att installera dem korrekt från produkt CDn. Steg 2: MCU-kortet med mikroprocessorn måste sättas i DIMM-168P-sockeln innan anslutningen mellan utvecklingssystemet och datorn upprättas. Steg 3: Använd USB-kabeln för att ansluta UNI-DS3 utvecklingssystemet till en dator. Ena änden av USB-kabeln försedd med en USBkontakt av B typ skall anslutas till utvecklingssysemet enligt figur 1-2, medan den andra änden av kabeln med en USB-kontakt av A typ skall anslutas till datorn. Vid anslutningen, se till att jumper J11 är satt i USB-positionen, som i figur 1-1. AC/DC-kontakt USB-kontakt 1 2 POWER SUPPLYströmställare Jumper J11 som strömförsörjningsväljare Steg 4: Figur 1-1: Strömförsörjning Figur 1-2: Anslutning av USB-kabeln Slå på ditt utvecklingssystem genom att sätta POWER SUPPLY-strömställaren i ON-positionen. En lysdiod märkt POWER kommer automatiskt att lysa, vilket betyder att utvecklingssystemet är redo att användas. OBS: Om några tilläggsmoduler används, såsom LCD, GLCD osv., är det viktigt att placera dem korrekt på kretskortet innan det är påslaget, annars finns det en risk att både utvecklingssystemet och modulerna skadas permanent. Se figuren nedan för korrekt inkoppling av tilläggsmodulerna. Figur 1-3: Inkoppling av tilläggsmoduler på kretskortet

7 UNI-DS3 Utvecklingssystem 2.0. MCU-kort Det finns en DIMM-168P-sockel för att sättas i ett MCU-kort på utvecklingssystemet UNI-DS3. Alla MCU-kort sättas på samma sätt. Figurer nedan visar hur man sätter i ett MCU-kort med en PIC-mikroprocessor i TQFP80-kapsel. I stället för detta kan du sättas i vilka kort som helst avsedda för att användas på UNI-DS3-utvecklingssystemet. 1 A 2 B Öppna låsbyglar A och B Sätta MCU-kortet i DIMM-168P-kontakten 3 4 Tryck ner MCU-kortet försiktigt i DIMM-168P-kontakten och lyft samtidigt låsbyglarna sakta Stäng låsbyglarna när MCU-kortet är korrekt placerat i kontakten Figur 2-1: Schema för DIMM-168P-kontaktens pinout UNI-DS3-utvecklingssystemet kan levereras med MCU-kort med en av de följande mikroprocessors familjerna: PIC, dspic, AVR, 8051, ARM och PSoC. Det finns en detaljerad beskrivning av MCU-kort med olika mikroprocessorer i slutet av denna manual. Låsbygel för fixering av MCU-kort i öppen position Låsbygel för fixering av MCU-kort i stängd position

8 UNI-DS3 Utvecklingssystem 3.0. Strömförsörjning Utvecklingssystemet UNI-DS3 kan använda två olika strömkällor: 1. +5V från PC via USB-programmeringskabeln; eller 2. Extern strömkälla ansluten till AC/DC strömkontakten på kretskortet. Spänningsregulator LM7805 och en Gretz likriktare används för att möjliggöra extern strömförsörjning i form av växelström (mellan 8V och 16V) eller likström (mellan 8V och 16V). Bygling J11 används som väljare av strömtyp. För att kunna utnyttja USB-matning, måste bygling J11 sättas i USB-positionen. När extern matning används måste bygling J11 sättas i EXT-positionen. Utvecklingssystemet slås av och på med hjälp av huvudströmbrytaren märkt POWER SUPPLY. AC/DC-kontakt Spänningsregulator POWER SUPPLY strömbrytare USB-kontakt Figur 3-1: Strömförsörjning J11 som väljare av strömkälla Matning från AC/DC-kontakt Matning från USB-kontakt Figur 3-2: Kopplingsschema för strömförsörjning

9 UNI-DS3 Utvecklingssystem 4.0. USB-kontakt för MCU-programmeraren USB-kontakt (CN15) som finns på UNI-DS3-utvecklingssystemet är ansluten till den inbyggda programmeraren på MCU-kortet. Varje MCU-kort är försett med en inbyggd programmerare som passar den relevanta mikroprocessorn. Till exampel, MCU-kortet med en PIC-mikroprocessor har en inbyggd PICflash programmerare med mikroicd-stöd. För att ladda en hex-kod från en dator till mikroprocessorn behöver du installera ett program som förser ett gränssnitt mellan datorn och den inbyggda programmeraren. När det gäller MCU-kortet med en PIC-mikroprocessor, är det PICflash-programmet som måste installeras. När det gäller MCU-kortet med någon annan typ av mikroprocessor behöver du installera motsvarande program beroende på mikroprocessor som används. Figur 4-1: USB-kontakt för MCUprogrammeraren Figur 4-2: Kopplingsschema för USB-kontakt CN USB-kommunikationsmodul USB-kontakten CN21 möjliggör anslutningen mellan MCU-kortet och mikroprocessorn som har en USB-kommunikationsmodul. Denna modul gör kommunikation med externa enheter möjligt. MCU-kortet är anslutet till USB-kontakten CN21 med hjälp av MCU- USBDN och MCU-USBDP kommunikationslinjer. MCU-VBUS-linjen används för att registrera en extern USB-enhet ansluten till utvecklingssystemet. Figur 5-1: USB-kontakt för USBkommunikation Figur 5-2: Kopplingsschema för USB-kontakt CN21

10 10 UNI-DS3 Utvecklingssystem 6.0. CAN-kommunikationsmodul CAN (Controller Area Network) är en kommunikationsstandard som är primärt avsedd för användningen i automatisk industri. Det gör det möjligt för mikroprocessorn att kommunicera med en enhet i bilen utan att använda dator. Dessutom, denna kommunikation används mycket i industriell automatik. MCP2551-kretsen används för kommunikation mellan CAN-styrkretsen (MCP2510) och målenheten. MCP2510-kretsen är en självständig CAN-styrkrets som kommunicerar med mikroprocessorn genom SPI kommunikation. För att möjliggöra kommunikation mellan mikroprocessorn och MCP2510, måste strömställarna 6, 7 och 8 på DIP switch SW2 samt strömställarna 4, 5 och 6 på DIP switch SW4 sättas i ON-positionen. Kontakt för CAN-modul Figur 6-1: CAN-modul CAN-kommunikation sker via DIP switchar SW2 och SW4 Figur 6-3: Kopplingsschema för CAN-kommunikationsmodul

11 UNI-DS3 Utvecklingssystem RS232-kommunikationsmodul USART (universell synkron/asynkron mottagre/sändare) är ett av de vanligaste sätten att utbyta data mellan en dator och perifera moduler. Den RS232 seriella kommunikationen sker via en 9-bens SUB-D-kontakt och mikroprocessorns USART modul. Det finns en RS232A port på utvecklingssystemet UNI-DS3. Använd strömställarna märkta RX232A och TX232A samt RX232B och TX232B på DIP switch SW3 för att möjliggöra RS232A-porten. De ben på mikroprocessorn som används för denna typ av kommunikation är märkta RX - tar emot data (receive data line) och TX - sänder data (transmit data line). Dataöverföringshastigheten går upp till 115 kbps. För att USART-modulen i mikroprocessorn skall kunna ta emot ingångssignaler som möter RS232-standarden behöver du justera spänningsnivåer med hjälp av en omvandlare av spänningsnivåer MAX232. RS232-kontakt Figur 7-1: RS232-modul Port RS232A är ansluten till mikroprocessorn Som nämndes ovan är UNI-DS3-utvecklingssystemet ett universellt verktyg, vilket gör att det kan användas med olika mikroprocessorer. Ben som används för RS232-kommunikation har inte samma position hos alla mikroprocessorer. För att olika mikroprocessorer skall kunna använda RS232-kommunikationen behöver du välja rätta ben som ska användas för denna kommunikation. DIP switch SW3 används som en väljare av kommunikationslinjer. Anslutningen till RS232-kommunikationsmodulen beror på MCU-kortet placerat i DIMM-168P-sockeln. Alla MCU-kort är beskrivna i slutet av denna manual och det är klart påstått vilka ben som användas för RS232-kommunikationen med mikroprocessoren. Till exampel, MCU-kortet med en 8051 mikroprocessor använder strömställare 5 (RX232A) och 6 (TX232A) på DIP switch SW3. MCU-kortet med en ATmega128 mikroprocessor kan använda strömställare 5, 6, 7 och 8 på DIP switch SW3. Vilka av dessa fyra ben kommer att användas här beror på vilka ben på ATmega128-mikroprocessoren vill du använda för RS232-kommunikationen. Följaktligen, om RE0 och RE1 benen används, då strömställare 5 (RX232A) och 6 (TX232A) på DIP switch SW3 skall sättas i ON-positionen. Om RD2 och RD3 benen används, då strömställare 7 (RX232B) och 8 (TX232B) på DIP switch SW3 skall sättas i ON-positionen. Figur 7-2: Kopplingsschema för RS232-modulen och mikroprocessorn

12 12 UNI-DS3 Utvecklingssystem 8.0. RS485-kommunikationsmodul RS485-kommunikation är en kommunikationsstandard avsedd primärt för användning i industriella applikationer. Nyckelegenskaper av denna kommunikationsstandard är dess förmåga att utbyta data mellan avlägsna punkter (upp till 1200 m) och hög tolerans för tillhörande oljud. Det finns en kontakt på utvecklingssystemet UNI-DS3 som används för att ansluta enheter som använder RS485- kommunikationen. LTC485-kretsen fungerar som en sändtagare mellan en extern enhet och mikroprocessorn. För att möjliggöra anslutningen mellan mikroprocessorn och RS485-kommunikationsmodulen behöver du sätta strömställare 1, 2 och 3 på DIP switch SW4 i ON-positionen. Kontakt för RS485-kommunikation Figur 8-1: RS485-modul RS485-kommunikation sker via DIP switch SW4 Figur 8-2: Kopplingsschema för RS485-modulen

13 UNI-DS3 Utvecklingssystem MMC/SD-kontakt MMC/SD-kontakten möjliggör minneskort att anslutas till mikroprocessorn. För att minneskort och mikroprocessorn skall kunna kommunicera med varandra behöver du justera deras spänningsnivåer. Minneskort matas med en spänning på 3.3V (VCC3) som genereras av REG2-spänningsregulatorn, medan mikroprocessorn matas med en spänning på 5V (VCC). Om MCU-kortet matas med 5V, behöver du ta bort byglingar J17, J18 och J19. Som ett resultat, resistorer börjar fungera som en spänningdelare. Den används här för att sänka matningsspänningen från 5V till 3.3V. För att möjliggöra kommunikationen mellan en mikroprocessor och ett minneskort, måste strömställarna 4, 5 och 6 på DIP switch SW4 sättas till ON-position. Figur 9-1: MMC/SD-kontakt Figur 9-2: MMC/SD-minneskort Ta bort jumprar J17, J18 och J19 för att använda MCU-kort som kräver 5V-matningsspänning Figur 9-3: Kopplingsschema för MMC/SD-kontakt

14 14 UNI-DS3 Utvecklingssystem Realtidsklocka (RTC) En realtidsklocka används mycket i alarmklockor, industriella styrkretsar, konsument varor mm. Tack vare den PCF8583-kretsen har UNI-DS3-utvecklingssystemet koll på realtid. Realtidsklockans nyckelegenskaper är följande: - klocka med kalendar - I 2 C seriella gränssnittet - universella räknare som används som en alarmklocka - förmåga att ändra tidsformat (12/24h) Den realtidsklocka som finns på det UNI-DS3-utvecklingssystemet används för att generera ett avbrott på förinställd tid. För att upprätta anslutningen mellan mikroprocessorn och realtidsklockan behöver du sätta strömställare 1 på DIP switch SW3, samt strömställare 7 och 8 på DIP switch SW4 i ON-positionen. 3V batteri möjliggör arbete av realtidsklocka efter ett strömavbrott Kvartskristall säkerställa noggrannhet av klocksignal som används av realtidsklocka Figur 10-1: Realtidsklocka Realtidsklockan är ansluten till mikroprocessorn via DIP switchar SW3 och SW4 Figur 10-2: Kopplingsschema för realtidsklockan och mikroprocessorn

15 UNI-DS3 Utvecklingssystem D/A-omvandlare (DAC) D/A-omvandlare är en modul som används för att omvandla en digital kod till en analog spänningssignal. Det finns en MCP4921- krets som fungerar som en 12-bitars D/A-omvandlare på UNI-DS3-utvecklingssystemet. Denna krets förser en hög noggrannhet av omvandlingen samt högkvalitativ signal trots oljud som händer när den används i indulstriella applikationer. Den kommunicerar med mikroprocessorn via den SPI seriella kommunikationen. För att upprätta anslutningen mellan dessa två kretsar behöver du sätta strömställare 3 och 4 på DIP switch SW3 i ON-positionen. Det är också viktigt att möjliggöra den seriella kommunikationen genom att sätta strömställare 4 och 6 på DIP switch SW4 i ON-positionen. Bygling J15 används för att välja spänningsreferens som kommer att användas i digital-till-analog omvandlingen. Genom att sätta denna bygling i position börjar MCP4921-kretsen matas med en spänning på 4.096V. Genom att sätta bygling J15 i VCC positionen, börjar MCP4921-kretsen matas med 5V matningsspänning. Kontakt för D/A omvandlare Figur 11-1: DAC-modul D/A omvandlare är ansluten till mikroprocessoren via DIP switchar SW3 och SW4 Figur 11-2: Kopplingsschema för DAC-modul

16 16 UNI-DS3 Utvecklingssystem Testingångar för A/D-omvandlare A/D-omvandlare används för att omvandla en analog signal till ett digitalt värde. A/D-omvandlaren är linjär, vilket betyder att det omvandlade digitala värdet är linjärt beroende av ingångsspänningen. MCP3204-kretsen används som en A/D-omvandlare på UNI- DS3-utvecklingssystemet. En analog spänning som kommer att omvandlas till ett 12-bitars tal är försedd på omvandlarens ingångar. Resultatet av omvandlingen överförs till mikroprocessorn via seriell kommunikation. För att göra detta överförande möjligt, måste du sätta strömbrytare 2 på DIP switch SW3 samt strömbrytare 4, 5 and 6 på DIP switch SW4 i ON-positionen. Spänningsreferens föresedd på MCP3204-kretens Vref-ben används för att bestämma ingångs analoga signal, medan bygling J15 används för att bestämma denna spänningsreferens. När bygling J15 är i position används 4.096V spänningen som en spänningsreferens. Annars, när bygling J15 är i VCC-position används då 5V matningsspänningen som en spänningsreferens. ADC-kontakt Figur 12-1: ADC-modul A/D-omvandlare är ansluten till mikroprocessorn via DIP switchar SW3 och SW4 Figur 12-2: Kopplinsschema för ADC-modul

17 UNI-DS3 Utvecklingssystem Ethernetmodul Det finns en ethernetkontakt på utvecklingssystemet UNI-DS3. Dess funktion är att förse ett gränssnitt mellan mikroprocessorn och ett lokalt nätverk LAN (local area network). En självständig styrkrets ENC28J60 möjliggör ethernetkommunikation på utvecklingssystemet genom att överföras data från LAN till mikroprocessorn via seriell kommunikation. En spänning på 3.3V krävs för dess operation. För att kunna överföra data till mikroprocessorn som matas med en spänning på 5V, måste du justera dessa spänningar med hjälp av 74HCT245-sändtagaren. Byglingar J12, J13 och J14 används som väljare av spänningsnivåer. Om ett MCU-kort med mikroprocessor som kräver 5V matningsspänning för sin operation används, måste du sätta byglingar J12, J13 och J14 till 5V-position. Om mikroprocessor som kräver 3.3V matningsspänning för sin operation används, måste du sätta byglingar J12, J13 och J14 till 3.3Vposition. För att upprätta anslutningen mellan ethernetmodulen och mikroprocessorn måste strömställare 2, 3, 4 och 5 på DIP switch SW2, samt strömställare 4, 5 och 6 på DIP switch SW4 sättas till ON-position. Kontakt på ethernetmodul Figur 13-1: Eternetmodul Ethernetmodul är ansluten till mikroprocessorn via DIP switchar SW2 and SW4 Figur 13-2: Kopplingsschema för ethernetmodul

18 18 UNI-DS3 Utvecklingssystem Lysdioder Lysdioder (Light-Emitting Diodes) är mycket effektiva elektroniska ljuskällor. När lysdioder kopplas in är det nödvändigt att ansluta ett strömbegränsningsmotstånd. Lysdiodens vanliga spänningsfall är ungefär 2.5V, medan strömmen varierar från 1mA till 20mA beroende på typ av lysdiod. Utvecklingssystemet UNI-DS3 använder lysdioder med strömmen I=1mA. UNI-DS3 har 72 lysdioder som visuellt indikerar det logiska tillståndet av varje I/O-ben på mikroprocessorn. En aktiv lysdiod indikerar att en logisk etta (1) finns på motsvarande ben. För att visa tillståndet med lysdioderna behöver du välja lämpliga portar (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE, PORTF, PORTG, PORTH eller PORTJ) med hjälp av DIP switch SW1 och switch 1 på DIP switch SW2. Motståndsnätverk som begränsar strömflödet Figur 14-1: Lysdioder Lysdioder på PORTB and PORTC portar är påslagna Figur 14-2: Kopplingsschema för PORTB och PORTC portar

19 UNI-DS3 Utvecklingssystem Tryckknappar Det logiska tillståndet på alla mikroprocessors digitala ingångar kan ändras med hjälp av tryckknappar. Jumper J10 används för att välja det logiska tillstånd som ska tillämpas på ett önskade mikroprocessors ben genom att trycka på den motsvarande tryckknappen. Brevid tryckknapparna finns det en RESET knapp som används för att förse MCLR-ben med mikroprocessorns resetsignal via programmerare som finns på MCU-kortet. RESET tryckknapp Jumper J10 används för att välja ett logiskt tillstånd som ska tillämpas på benen genom att trycka tryckknappen Tryckknappar används för att simulera digitala ingångar Figur 15-1: Tryckknappar Genom att trycka på en tryckknapp när jumper J10 är satt till VCC-position, kommer det motsvarande benet på mikroprocessorn att ettställas (5V), som i figur Varje tryck på någon tryckknapp gör att mikroprocessors ben blir driven högt (1) Figur 15-2: Kopplingsschema för tryckknappar och port PORTB

20 20 UNI-DS3 Utvecklingssystem x16 LCD-modul Det finns en kontakt för att koppla in en alfanumerisk 2x16 display på utvecklingssystemet UNI-DS3. Denna kontakt är ansluten till mikroprocessorn via ben D0, D1, D4, D5, D6 och D7 på MCU-kortet. Potentiometer P2 används för att justera kontrasten på displayen. Displayens bakgrundsbelysning är automatiskt påslagen genom att sätta på utvecklingssystemet. Kommunikationen mellan en LCD och mikroprocessorn upprättas i 4-bitars mod. Alfanumeriska siffror visas i två rader vardera inehåller upp till 16 tecken på 7x5 pixlar. Potentiometer för kontrast-justering Figur 16-1: Kontakt för alfanumerisk LCD Figur 16-2: Alfanumerisk 2x16 display Bakgrundsbelysningen för LCD:n är automatiskt påslagen genom att sätta på utvecklingssystemet Figur 16-3: Kopplingsschema för 2x16-teckens LCD-modul

21 UNI-DS3 Utvecklingssystem x64 grafisk display En 128x64 grafisk display (128x64 GLCD) är ansluten till mikroprocessorn via följande benen på MCU-kortet: LCD-CS1#, LCD-CS2#, LCD-RS, LCD-RW, LCD-E, LCD-RST och D0-D7. GLCD:n har en upplösning på 128x64 pixlar, vilket låter dig visa diagram, tabeller och andra grafiska innehåll. Potentiometer P1 används för att justera kontrasten på den grafiska displayen. Displayens bakgrundsbelysning är automatiskt påslagen genom att sätta på utvecklingssystemet. Potentiometer för justering av displayens kontrast GLCD-kontakt Figur 17-1: GLCD-modul Bakgrundsbelysningen för GLCD:n är automatiskt påslagen genom att sätta på utvecklingssystemet Figur 17-2: Kopplingsschema för GLCD-modul

22 22 UNI-DS3 Utvecklingssystem I/O portar Längs den högra n av utvecklingssystemet finns det nio 10-bens kontakter som är anslutna till mikroprocessorns I/O portar. Mikroprocessorns ben som används för programmering är inte direkt anslutna till motsvarande 10-bens kontakter, utan via en multiplexer som finns på MCU-kortet och är ansluten till programmeraren. Mikroprocessorns ben är anslutna till pull-up/pull-down resistorer med hjälp av byglingar J1-J9. Alla pull-up/pull-down resistorer tillsammans formar ett resistorsnätverk som kan tas bort och ersättas med ett annat. Om pull-up/pull-down resistorer används inte, behöver du ta bort dem eller byglingar (J0-J9). Jumper för val av pullup/pull-downresistor Extra modul ansluten till PORTC Figur 18-2: J3 i pull-down position Resistorsnätverk kan tas bort och ersättas med annat PORTF 2x5-bens stiftlist Figur 18-1: I/O portar Figur 18-3: J3 i pull-up position Port PORTB ben är anslutna till pull-down resistorer Figur 18-4: Kopplingsschema för port PORTB

23 UNI-DS3 Utvecklingssystem 23 Pull-up/pull-down-resistorer gör det möjligt för alla mikroprocessors ingångsben att vara försedd med väldefinierade logiska nivåer när de är inaktiva. Vilken nivå de får beror på positionen av pull-up/pull-down-byglingarna. Mikroprocessorns ben RB1 med bygling J2 och RB1-tryckknappen med bygling J10 används här för att fbeskriva funktionen av pull-up/pull-down-resistorer vilken är identisk för alla mikroprocessorns ben. För att göra det möjligt för PORTB:s ben att anslutas till pull-down-resistorer, behöver du sätta bygling J2 i Down-positionen först. Det gör att alla ben på PORTB kan vara försedda med en logisk nolla (0V) i inaktivt tillstånd via bygling J2 och ett 8x100k resistornätverk. Som ett resultat, varje gång du trycker på knappen RB1 kommer en logisk etta (VCC-spänning) att visas på mikroprocessorns ben RB1 förutsatt att bygling J10 är satt i VCC-positionen. Figur 18-5: Bygling J2 i pull-down och bygling J10 i pull-up position För att göra det möjligt för PORTG:s ben att anslutas till pull-up-resistorer och portens ingångsben att vara försedda med en logisk nolla (0) är det nödvändigt att sätta bygling J2 i Uppositionen och bygling J10 i GND-positionen. Det möjliggör PORTB:s ingångsben att drivas högt (5V) i inaktivt tillstånd via en 100k resistor. Som ett resultat, varje gång du trycker på knappen RB1 kommer en logisk nolla (0) att visas på ben RB1. Figur 18-6: Bygling J2 i pull-up och bygling J10 i pull-down position Om byglingar J2 och J10 har samma logiska tillstånd kommer ett tryck på någon tryckknapp inte att orsaka att något ingångsben ändrar sitt logiska tillstånd. Figur 18-7: Byglingar J2 och J10 i samma position

24 24 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med 8051-mikroprocessor MCU-kort är försett med en sockel för 8051 mikroprocessorer i DIP40-sockeln. AT89S8253-mikorprocessor som levereras med 8051 MCU-kortet är monterad i DIP40-sockeln. Vid n av dennna mikroprocessor finns det också andra mikroprocessorer i DIP40- sockeln såsom AT89S51, AT89S52, AT89S53 och AT89S8252 som kan användas här. Det finns också en inbyggd programmerare 8051prog på MCU-kortet. För att göra det möjligt för programmeraren att arbeta ordentligt, behöver du installera den motsvarande USB-drivrutinen. Sätta MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i den relevanta manualen för att installera drivrutinen för 8051prog-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas in i en 8051-mikroprocessor, behöver du installera 8051flash-programmet. Inbyggd 8051prog-programmerare Mikroprocessor i DIP40-kapsel Figur 19-1: MCU-kort med en 8051-mikroprocessor Figur 19-2: 8051 MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

25 UNI-DS3 Utvecklingssystem 25 Figur 19-3: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

26 26 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med AVR-mikroprocessor MCU-kort är försett med ATmega128-mikroprocessor i 64-pin TQFP-kapsel. Vid n av denna mikroprocessor finns det också en inbyggd programmerare AVRprog samt CN2-kontakt på MCU-kortet. Denna kontakt är avsedd för att ansluta den externa JTAG programmeraren. För att göra det möjligt för AVRprog-programmeraren att arbeta ordentlig, behöver du installera den motsvarande USB-drivrutinen. Sätt MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i den relevanta manualen för att installera drivrutinen för AVRprog-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas in i en AVR-mikroprocessor, behöver du installera AVRflash-programmet. Den externa JTAG-programmeraren är ansluten till mikroprocessoren på MCU-kortet med hjälp av 2x5 manlig kontakt CN2. När denna programmerare används skall MCU-kortet inte placeras i DIMM-168p-sockel som finns på utvecklingssystemet. I detta fall, MCU-kortet matas av den externa JTAG programmeraren. Inbyggd AVRprog programmeraren Mikroprocessor i TQFP64-kapsel Figur 20-1: MCU-kort med en AVR- mikroprocessor Figur 20-2: AVR MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

27 UNI-DS3 Utvecklingssystem 27 Figur 20-3: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

28 28 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med dspic-mikroprocessor MCU-kort är försett med dspic6014a-mikroprocessorn i 80-pin TQFP-kapsel. Vid n av denna mikroprocessor finns det också en inbyggd programmerare dspicprog på MCU-kortet. För att göra det möjligt för dspicprog-programmeraren att arbeta ordentligt, behöver du installera den motsvarande USB-drivrutinen. Sätt MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i den relevanta manualen för att installera drivrutinen för dspicprog-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas i en dspic mikroprocessor, behöver du installera dspicflash-programmet. dspicprog-programmeraren har en hårdvaru mikroicd stöd som möjliggör felsökning i realtid. Som ett resultat är det möjligt att övervaka variabler och tillstånd av alla registrar inom mikroprocessorn under programmering. Inbyggd dspicprog-programmerare Mikroprocessor i TQFP80-kapsel Figur 21-1: MCU-kort med en dspic mikroprocessor Figur 21-2: dspic MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

29 UNI-DS3 Utvecklingssystem 29 Figur 21-3: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

30 30 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med PIC-mikroprocessor i DIP40-kapsel MCU-kort är försett med en sockel för PIC mikroprocessorer i DIP40-kapsel. PIC18F4520-mikroprocessoren som levereras med PIC MCU-kortet är satt i DIP40-sockeln. Vid n av denna mikroprocessor finns det också andra mikroprocessorer i DIP40-kapsel såsom PIC16F877A, PIC18F4550 mm. som kan användas här. Det finns en inbyggd programmerare PICflash med mikroicd stöd på MCU-kortet. För att göra det möjligt för denna programmerare att arbeta ordentlig, behöver du installera den motsvarande USBdrivrutinen. Sätt MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i relevanta manualen för att installera drivrutinen för PICflash-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas in i en PIC mikroprocessor, behöver du installera PICflash-programmet som förser ett gränssnitt mellan mikroprocessorn och en dator. PICflash-programmeraren har en hårdvaru mikroicd stöd som möjliggör felsökning i realtid. Som ett resultat är det möjligt att övervaka variabler och tillstånd av alla registrar inom mikroprocessorn under programmering. USB-kommunikationen mellan mikroprocessorn och en extern USB-enhet är möjliggjord med hjälp av byglingar J1, J2 och J3. Om USB-kommunikationen används inte behöver du sätta byglingar J1, J2 och J3 i övre positionen. Inbyggd PICflash-programmerare Mikroprocessor i DIP40-kapsel Figur 22-1: MCU-kort med en PIC-mikroprocessor Figur 22-2: PIC MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

31 UNI-DS3 Utvecklingssystem 31 Figur 22-3: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

32 32 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med PIC-mikroprocessor i TQFP80-kapsel MCU-kort är försett med PIC18F8520-mikroprocessorn i 80-pin TQFP-kapsel. Vid n av denna mikroprocessor finns det också en inbyggd PICflash programmerare med mikroicd stöd på MCU-kortet. För att göra det möjligt för PICflash-programmeraren att arbeta ordentlig, behöver du installera den motsvarande USB-drivrutinen. Sätt MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i relevanta manualen för att installera drivrutinen för PICflash-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas in i en PIC mikroprocessor, behöver du installera PICflash-programmet. PICflash-programmeraren har en hårdvaru mikroicd stöd som möjliggör felsökning i realtid. Som ett resultat är det möjligt att övervaka variabler och tillstånd av alla registrar inom mikroprocessorn under programmering. Inbyggd PICflash-programmerare Mikroprocessor i TQFP80-kapsel Figur 23-1: MCU-kort med en PIC-mikroprocessor Figur 23-2: PIC MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

33 UNI-DS3 Utvecklingssystem 33 Figur 23-3: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

34 34 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med PSoC-mikroprocessor MCU-kort är försett med CY8C27643-mikroprocessorn i 48-pin SSOP-kapsel. Vid n av denna mikroprocessor finns det en inbyggd PSoCprog-programmeraren på MCU-kortet. För att göra det möjligt för PSoCprog-programmeraren att arbeta ordentlig, behöver du installera den motsvarande USB-drivrutinen. Sätt MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i relevanta manualen för att installera drivrutinen för PSoCprog-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas in i en PSoC mikroprocessor, behöver du installera PSoCflash-programmet. Inbyggd PSoCprog-programmerare Mikroprocessor i SSOP-kapsel Figur 24-1: MCU-kort med en PSoC-mikroprocessor Figur 24-2: PSoC MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

35 UNI-DS3 Utvecklingssystem 35 Figur 24-3: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

36 36 UNI-DS3 Utvecklingssystem MCU-kort med ARM-mikroprocessor MCU-kort är försett med LPC2148-mikroprocessorn i LQFP64-kapsel. Vid n av denna mikroprocessor är MCU-kortet också försett med ett batteri som används för att mata mikroprocessorn när strömförsörjning är avstängd. LPC2148-mikroprocessorn kräver en spänning på 3.3V som genereras av REG1-spänningsregulatorn. Vid n av den inbyggda ARMprog-programmeraren kan mikroprocessorn programmeras med hjälp av den externa JTAG programmeraren. För att göra det möjligt för ARMprogprogrammeraren att arbeta ordentlig, behöver du installera den motsvarande USB-drivrutinen. Sätt MCU-kortet i DIMM-168p-sockeln först och därpå följ anvisningarna i relevanta manualen för att installera drivrutinen för ARMprog-programmeraren från produkt-cd:n. För att en hex-kod kan laddas in i en ARM-mikroprocessor, behöver du installera ARMflash-programmet. Inbyggd ARMprog-programmerare När den externa programmeren används skall byglingar J1-J7 vara i JTAG position Figur 25-1: MCU-kort med en ARM-mikroprocessor Mikroprocessor i LQFP64-kapsel CN2-kontakten används för att ansluta den externa JTAG programmeraren. Om denna programmerare används behöver du placera byglingar J1-J7 i JTAG positionen. Om USB-kommunikationen sker via CN21-kontakt som finns på utvecklingssystemet skall bygling J10 placeras i VBUS positionen, och därmed ansluta MCU-0.23-mikroprocessorns ben till MCU-VBUS-ben på DIMM-168p-sockeln. Om USB-kommunikation används inte skall bygling J10 placeras i BOARD-positionen. I detta fall blir MCU-0.23-mikroprocessors ben anslutet till P0.23-ben på DIMM- 168p-sockeln. Funktionen av lysdionen märkt UP_LED är att upptäcka och signalisera att en extern USB-enhet är ansluten till mikroprocessorn via CN21-kontakten för USB-kommunikation. För att möjliggöra UP_LED-lysdioden att utföra sin signalfunktion behöver du sätta byglingar J8 och J9 i UP_LED-positionen. När byglingar J8 och J9 är satta i CONNECT-positionen är matningen av den externa USBenheten under kontroll av mjukvaran.

37 UNI-DS3 Utvecklingssystem 37 Figur 25-2: Kopplingsschema för MCU-kort med DIMM-168p-sockeln

38 38 UNI-DS3 Utvecklingssystem Figur 25-3: MCU-kort med DIMM-168p-sockeln Figur 25-4: ARM MCU-kort satt i DIMM-168p-sockeln

39 BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN TILL VÅRA VÄRDEFULLA KUNDER Jag vill framföra mitt tack till er för att ni är intresserade av våra produkter och för att ni har förtroende för. Det främsta syftet med vår verksamhet är att utforma och tillverka högkvalitativa elektroniska produkter och att ständigt förbättra dessa för att bättre passa dina behov. Nebojša Matić General Manager Alla produkter som ägs av är skyddade av upphovsrättigheter och andra immaterialrättsliga lagar, samt föreskrifter i internationella avtal. Därför ska denna manual behandlas som annat upphovsrättskyddat material. Ingen del av denna manual, inklusive produkter och mjukvara som beskrivs häri, får mångfaldigas, kopieras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas eller spridas i någon form eller på något sätt, utan skriftligt medgivande från. Manualens PDF-utgåva får skrivas ut för privat eller lokalt bruk, men inte för distribution. Varje ändring av denna manual är förbjuden. garanterar inte att denna manual eller produkten är utan fel. Denna manual tillhandahålls i befintligt skick, utan garanti av något slag, vare sig uttryckt eller undeförstått, inkluderande, men inte begränsad till, försäljningsmässiga garantier eller villkor om användbarhet för speciella ändamål. skall inte hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser och felaktigheter som kan förekomma i denna manual. Under inga omständigheter skall, dess chefer, tjänstemän, anställda eller återförsäljare hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga, oförutsädda eller påföljande skador av något slag. Detta inklusive, men utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust av goodwill, förlust av konfidentiell eller annan information, driftavbrott, arbetsnedläggelse, datorfel eller tekniskt fel, inskränkning av privatliv, misslyckande att infria förpliktelse inklusive kravet på god tro eller rimligt försiktighetsmått, för försummelse och för annan ekonomisk förlust som kommer av, eller på något sätt är relaterad till användningen av eller oförmågan att använda denna manual och produkt, även om blivit underrättade om att det finns risk för sådana skador. förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra alla de ändringar som betraktas som lämpliga i sin ständiga strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. HÖGRISKAKTIVITETER Produkterna från är inte feltoleranta och är inte utformade eller ämnade för farliga miljöer som erfordrar felsäker prestation inklusive, men inte begränsat till, drift av kärnenergianläggningar, navigerings- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner eller någon annan tillämpning där fel i produkten direkt kan leda till dödsfall, personskada, allvarlig fysisk eller materiell skada (sammantaget Högriskaktiviteter ). Det finns inga uttryckliga eller underförstådda garantier för mjukvarans lämplighet för Högriskaktiviteter. VARUMÄRKE Mikroelektronika namn och logo, Mikroelektronika logo, mikroc, mikroc PRO, mikrobasic, mikrobasic PRO, mikropascal, mikropascal PRO, AVRflash, PICflash, dspicprog, 18FJprog, PSOCprog, AVRprog, 8051prog, ARMflash, EasyPIC5, EasyPIC6, BigPIC5, BigPIC6, dspic PRO4, Easy8051B, EasyARM, EasyAVR5, EasyAVR6, BigAVR2, EasydsPIC4A, EasyPSoC4, EasyVR Stamp LV18FJ, LV24-33A, LV32MX, PIC32MX4 MultiMedia Board, PICPLC16, PICPLC8 PICPLC4, SmartGSM/GPRS och UNI-DS är varumärken av Mikroelektronika. Alla andra varumärke nämnda häri tillhör respektive företag. Microchip namn och logo, Microchip logo, Accuron, dspic, KeeLoq, microid, MPLAB, PIC, PICmicro, PICSTART, PRO MATE, PowerSmart, rfpic och SmartShunt är registrerade varumärken av Microchip Technology inkorporerade i U.S.A och andra länder. Atmel namn and logo, Atmel logo, AVR, AVR (Logo), AVR Freaks, AVR Freaks (Logo), AVR Studio, IDIC, megaavr, megaavr (Logo), picopower, tinyavr är registrerade varumärken av Atmel Coorporation. Namn på företag och produkter i texten är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag, och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan avsikt att inkräkta. MikroelektronikaTM, 2009, Samtliga rättigheter förbehålles.

40 Alla s utvecklingssystem utgör ovärdeliga verktyg för programmering och utveckling av mikroprocessor-baserade enheter. Noga utvalda komponenter och användning av maskiner av den senaste generationen för montering och testing av dessa är den bästa garantin för hög tillförlitlighet i våra produkter. På grund av enkel design, ett stort antal tilläggsmoduler och exempel färdiga att använda har alla våra användare, oavsett erfarenhet, möjlighet att utveckla sina projekt på ett snabbt och effektivt sätt. Manual Utvecklingssystem Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, tveka inte att ta kontakt med oss på Om du har problem med någon av våra produkter eller bara behöver mer information, skicka gärna en support ticket från adressen www. mikroe.com/en/support Om du vill lära dig mer om våra produkter, besök vår hem på UNI-DS3

PICflash. Programmerare. Handbok

PICflash. Programmerare. Handbok PICflash Programmerare PICflash programmerare med mikroicd stöd är ett högpresterande verktyg som används för att programmera PIC16F och PIC18F familjer av mikrokontroller från MICROCHIP. PICflash programmerare

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering.

Börja med att ligga dessa delar på ett bord framför dig. Sätt klisterlappar med framtida lokalisering av enheterna, dette lättar din programmering. 6850 Quickguide Innan du fortsätter att ta ut delarna i lådan, är det fördelaktigt att hitta några etiketter med lim till märkning av dina systemdele. Find ett lämpligt bord där man kan sitta och joba.

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

LABORATION PIC-PROGRAMMERARE

LABORATION PIC-PROGRAMMERARE Laborationsansvarig: Examinator: Anders Arvidsson Bengt Magnhagen Utskriftsdatum: 1998-02-13 Laborant: Godkänd den: / - Sign: Abstract This hands-on session aims at giving the student a useful PIC16x84

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Välkommen... 4 Inställning av hårdvaran... 5 Installeras PC-LAB000SE... 6 Start av programvaran... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum Analys Modulen... 9 Transient Memorerings

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS

FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS FORDONSDIAGNOS PÅ AUTOCOMS VIS CARS TRUCKS GENERIC EN KOMPLETT DIAGNOSLÖSNING CDP+ är ett stabilt och snabbt diagnosverktyg som länkar samman fordon och dator. Den fungerar till både gamla och nya fordon.

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

PIC-projekt: Kodlås till dörr

PIC-projekt: Kodlås till dörr Institutionen för industriell IT IT-universitetet Kista PIC-projekt: Kodlås till dörr Lars Viebke M3Mb l.viebke@telia.com Kurs: Maskinnära programmering 6B3285, PRO1 2p Lärare: William Sandquist Datum:

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller... 1 Krav på datorer... 2 Konfigurering... 3 Installation av ATEN USB till serieportsomvandlare... 3 Instruktioner SIRAP:...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Förberedelse Denna produkt har utvecklats för att monteras på fordon som är utrustade med CAN-plattform såväl som på fordon utan

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationshandbok Beskrivning av lysdioderna Objekt Beskrivning Strömlampa Grön (fast sken). Strömmen är på. Orange (fast sken). Adaptern

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer